Stáhnout článek pro MZ 8/2011

Komentáře

Transkript

Stáhnout článek pro MZ 8/2011
inzerce
Elegán pro budoucnost
Na lednové zemědělské výstavě Lamma show ve Velké
Británii se na veřejnosti poprvé představil nový model
kombinovaného stroje pro zpracování celého půdního
profilu jedním přejezdem SIMBA SLD, s nímž výrobce
úspěšně vstupuje na světové trhy již v této sezóně.
SIMBA SLD startuje novou éru
Od oficiálního představení na domácí půdě uplynulo pět měsíců, poté
SIMBA představila nový model českým i slovenským farmářům. První
evropské oficiální polní předvádění
nového SLD totiž proběhlo v rámci
CASE DNE 2011 3. června v Kameni u Pelhřimova. A ještě jednou
„pětka”: SLDéčko je pátou generací
tažených kombinovaných strojů pro
zpracování půdního profilu jedním
přejezdem a od první generace
s označením SIMBA MONO jej dělí
29 let, let pilné práce a zejména
zkušeností. SIMBA přichází s novým
modelem, který by měl přispět nejen
ke zvýšení exkluzivity značky, ale
měl by farmářům zejména pomoci.
Na první pohled je zřejmé, že SLD je
geneticky spřízněný s modely SOLO
a SL, se svými předchozími generacemi, které se dodnes vyrábějí. Na
všech těchto strojích naleznete pod
rámem talíře, podrývací nebo kypřicí
sekce a pěchy, případně výsevní
ústrojí a závěs pro agregaci dalšího
taženého nářadí. Tyto stroje mohou
pracovat mělce, ale i v celém půdním profilu. 'SLDéčko' si od od obou
předchůdců vzalo to nejlepší…
Silné svaly a pevná páteř
od svahilského lva
Dominantním prvkem SIMBY je úchvatná robustnost podporující dlouhou
životnost stroje. Pevný páteřový rám
je pro všechny záběry od 4,6 do
šesti metrů stejný a je dimenzovaný
pro tažení dalšího stroje. Přestože datum na rodném listu všech
právě dodávaných strojů je rok
2011, sériové výrobě předcházely
dlouhodobé testy. Zajímavostí je,
že rám po náročných testech nevykázal ani jednu prasklinu. Celková
robustnost a pevnost ztělesňuje
základní kameny ke spolehlivosti
při práci v těžkých půdách a větších
hloubkách.
Zaostřeno na komfort
K velmi sofistikovaným prvkům základní výbavy patří ojedinělý systém
Silné svaly, neopakovatelný design a práce ozdravující půdní
strukturu jsou charakteristikou nové Simby SLD 460 - 600
plynulé regulace pracovního úhlu
talířů o průměru 610 mm, který byl
po výborných zkušenostech převzat
z modelu SL. Nastavitelná je každá
řada talířů zvlášť, nezávisle jedna
na druhé. Každý farmář přece ví, že
jsou roky suché i vlhké. Po různých
plodinách a užívaných technologiích
na pozemcích zůstávají charakterově rozdílné rostlinné zbytky. Velmi
významný vliv na finální nastavení
stroje má i druh zpracovávané půdy.
K velmi silným stránkám 'SLDéčka'
patří špičková práce nejen za vlhka,
ale i za sucha, kdy jiné stroje jen těžko
dostanete do ztvrdlé půdy. Jednoduchým otáčením kliky neregegulujeme
Úspora času, vláhy a nákladů jsou pro SLD samozřejmostí, agregací s dalším strojem je vše ještě umocněno
8/2011
AgriCS_clanek_mz08_11.indd 64
64
pouze intenzitu řezání či míchání, ale
měníme i úhel vnikání do půdy. Toto
komfortní řešení úspěšně podporuje
široké využití stroje.
Cesta do budoucnosti
Důvodů zhoršující se půdní struktury na mnoha farmách po celé
Evropě je mnoho. S ohledem na
fakt, že je zdravá půdní struktura
základním předpokladem zvýšení
výnosového potenciálu pěstovaných
plodin, snížení vlivu erozí a zlepšení
celkové kondice půdy, osadil výrobce nový model SLD, tak jako SOLO,
originálními slupicemi ProLift, které
jsou užívány mj. na podrývácích
řady Flatliner. Podrývací sekce je
na stroji umístěna mezi obě řady
podmítacích talířů a slupice jsou na
rámu ve tvaru „V”. Toto rozmístění
pracovních orgánů snižuje tahovou
náročnost soupravy, eliminuje vznik
bočního zhutnění a díky střídavému zvedacímu účinku významně
zintenzivňuje vertikální rozrušení
jednotlivých vrstev půdy. Přínos negativního úhlu slupic je v zabránění
vynášení kamení, starých rostlinných
zbytků a neúrodné půdy vzhůru.
V obdobích, kdy nebude potřeba
ozdravovat – podrývat, lze ProLift
radličky zaměnit za typ LD pro práci
v mělčích hloubkách. Perfektní
nonstop jištění slupic je zajištěno
hydraulickou soustavou s dusíkovými akumulátory.
www.mechanizaceweb.cz
21.7.2011 16:29:30
inzerce
SIMBA ProLift: podle aktuálních podmínek lze volit i podrývací
křídla. S ohledem na různou intenzitu opotřebení jsou pracovní
části slupice rozděleny
Konsolidace je velmi
důležitá
Konsolidace je prokazatelně nejdůležitější část procesu zpracování půdy.
Nakypřený a restrukturovaný profil,
není-li konsolidován, může být příliš
kyprý, může ztrácet cennou půdní
vlhkost a za vlhka měknout a stávat se
nezpracovatelným (Godwin, 2006).
Simbou patentovaný DD pěch je tím
správným nástrojem pro pozitivní
konsolidaci celého profilu a udržení
nastavené pracovní hloubky. Použití
DD pěchu významně snižuje krátkodobé emise CO2, což má příznivý
vliv na životní prostředí, ale i udržení
živin v půdě (Reicosky, 2001). DD
pěch zanechává na povrchu zvlněný
profil odolný k povětrnostním vlivům
a schopný vyšší infiltrace srážek.
SLD 460 vybavený výsevním ústrojím pro setí drobnosemenných
plodin včetně řepky
Nadupaný provokatér
Nové 'SLDéčko' může působit jako
individualista, a možná jím je. Nabízí
to, o čem ostatní jen sní. Nejde totiž
jen o technickou vyspělost stroje.
Není v tom také pouze osvěžující design, který by měly podtrhnout jeho
elegantní a dynamické linie. Odborná
veřejnost dobře ví, jaké má SIMBA
priority. Uvědomujeme se, že půda
je nejdrahocennější zdroj zemědělce
a přáli bychom si, aby zdravá půdní
struktura nebyla pouze prestižní
záležitostí. Úspěšné a efektivní pěstování plodin lze do budoucna očekávat pouze na půdách, které budou
v dobré kondici. Proto vznikl pojem
zvaný SIMBA SLD, proto jsme tady
a jsme připraveni vám pomoci…
Ing. Václav Madl – AGRI CS a. s.
Product manager SIMBA GREAT PLAINS
PŘÍSTUP KE ZDRAVÉ PŮDNÍ STRUKTUŘE SE VYPLÁCÍ!
SIMBA SLD 4,6 – 6,0 m
Model SLD zpracovává půdu jedním přejezdem, díky čemuž získáte
úsporu času, vláhy a nákladů. SLD ztělesňuje synergii dvou řad
nastavitelných talířů, podrývacích slupic PRO LIFT a patentovaného
DD pěchu. Pro více informací kontaktujte svého prodejce SIMBA nebo
navštivte www.agrics.cz.
AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
+420 724 762 666, [email protected]
Výhradní dovozce strojů SIMBA do ČR.
www.agrics.cz
www.mechanizaceweb.cz
AgriCS_clanek_mz08_11.indd 65
65
8/2011
21.7.2011 16:29:32

Podobné dokumenty

Elegán pro budoucnost

Elegán pro budoucnost a přáli bychom si, aby zdravá půdní struktura nebyla pouze prestižní záležitostí. Úspěšné a efektivní pěstování plodin lze do budoucna očekávat pouze na půdách, které budou v dobré kondici. Proto v...

Více

produkty simba pro váš profit

produkty simba pro váš profit sekcemi jsou na rámu „V“ rozmístěny podrývací slupice Pro-Lift a po zpracování celý profil zkonsoliduje DD pěch. Podrývací slupice jsou nonstop jištěny hydropneumaticky a dle lokálních podmínek lze...

Více

praktický průvodce úspěšného zemědělce

praktický průvodce úspěšného zemědělce vyplývá, nejvíce je tento způsob zakládání porostů využíván právě pro setí řepky. Při prvním setkání jsem na tento způsob setí nahlížel velmi pesimisticky. Technologie SIMBA OSR na první pohled pop...

Více

prospekt SIMBA OSR

prospekt SIMBA OSR Mezi nejznámější prezentace výskytu zhutnělých vrstev v půdním profilu patří tvorba vodních ploch na povrchu pozemků. Vygraduje-li tento problém do pohybu půdních celků, tedy erozi, nejde už jen o ...

Více

simba sl - ZEOS agri

simba sl - ZEOS agri To zaručuje výsledný rovný povrch bez ohedu na typ použitých podrývacích slupic.

Více

tn, tn_profi, tn_rt - MAN

tn, tn_profi, tn_rt - MAN 2 verzích, verzi TN_D, která umožňuje maximální hloubku práce 65 cm a verzi TN_M umožňující maximální hloubku práce 55 cm. Jištění slupic u obou verzí je mechanické (šrouby na tah) nebo hydraulické...

Více

Tělo stroje hraje silnými svaly lva

Tělo stroje hraje silnými svaly lva radličkovou sekcí Simba ST-BAR. Slupice radliček s negativním úhlem jsou nonstop jištěné dvojitou vinutou pružinou a jejich negativní úhel zabraňuje vytahování kamenů, rostlinných zbytků a neúrodné...

Více

Půdozpracující technika Maschio Gaspardo

Půdozpracující technika Maschio Gaspardo válcem váží již 3 t. Samostatně uložené disky o průměru 610 mm jsou k rámu připevněny pomocí pružných slupic o průřezu 40 x 40 mm vyrobených ze speciální oceli. Zajímavostí tohoto uložení je tzv. 3...

Více

tn, tn_profi, tn_rt

tn, tn_profi, tn_rt dvou verzích, verzi TN_D, která umožňuje maximální hloubku práce 65 cm a verzi TN_M umožňující maximální hloubku práce 55 cm. Jištění slupic u obou verzí je mechanické (šrouby na tah) nebo hydrauli...

Více

Radličkové kypřiče MERKUR III • TRITON

Radličkové kypřiče MERKUR III • TRITON * hydraulicky sklopné na 3 metry

Více