Tématické plány - Přírodopis

Komentáře

Transkript

Tématické plány - Přírodopis
Tématické plány - Přírodopis - 6.třída
výstupy
okruh
1V1; 1V4; 1V5; 1V6; 1V7
1V2; 7V2; 7V3; 7V4
7 - základy ekologie
1V3; 1V8; 3V4; 3V5
1 - obecná biologie a genetika
1V1; 1V2; 1V9
učivo
dílčí kompetence
základní pojmy (živá a neživá příroda, …); projevy
K1; K2; K3; K4;
života; vznik života; člověk a příroda; funkce přírody,
K5; K6;
koloběhy látek
význam a zásady třídění organismů, systém
organismů; Carl Linné
mezipředmětové
vztahy
poznámky
Ch; VkO7 - životní
prostředí
K2; K3; K4; K5;
složení a struktura živých soustav (buňka, pletivo,
K2; K3; K4; K5;
tkáň, orgán, orgánová soustava; J.E.Purkyně +
K6
objevitelé mikroskopu); stavba těla rostlin a živočichů
F; Ch; Př8 - orgánové
soustavy člověka
krajina a její složky, krajinný ráz, co krajinu
modeluje, ovlivňuje, ohrožuje
základní ekologické pojmy - ekosystém,
společenstvo, ekotop, potravní řetězce a sítě, význam
jednotlivých říší pro fungování přírody; rozkladači,
producenti, konzumenti; sukcese, klimax, valence,
nika, mezidruhové vztahy, …
199
K1; K2; K3; K4;
K5; K6; K8
Aj7 - základní pojmy
ekologie, VkO7 životní prostředí;
projekt Náš
region
LES
2biologie
hub
houby, lišejníky - charakteristika, poznávání, funkce,
význam
K2; K4
3V1 - 6; 3V5; 3V6; 7V1
mechorosty - charakteristika, poznávání, funkce,
význam
K2; K4
3V1 - 6; 3V5; 3V6; 7V1
kapraďorosty - charakteristika, poznávání, funkce,
význam
K2;
nahosemenné rostliny - charakteristika - anatomie i
morfologie; poznávání, funkce, význam
K2; K4
3V1 - 6; 3V5; 3V6; 7V1
krytosemenné rostliny - charakteristika - anatomie i
morfologie; poznávání, funkce, význam; stromy, lesní
byliny; fyziologie rostlin
K2; K4
4V1 - 8; 7V1
bezobratlí v lese - měkkýši (plži) - kroužkovci popis, význam, zástupci
K2
pavoukovci v lese - popis, význam, zástupci
K2
hmyz v lese - popis, význam, zástupci
K2; K4
obratlovci v lese - obojživelníci, plazi - zástupci;
ptáci, savci - popis, význam, zástupci
K2; K4
3V1 - 6; 3V5; 3V6; 7V1
4V1 - 8; 7V1
4V1 - 8; 7V1
4V1 - 8; 7V1
4 - biologie živočichů
2V1; 2V2; 2V3; 2V4; 3V5;
7V1
3 - biologie rostlin
Lesní ekosystémy - charakteristika, funkce, historie,
vztahy, ohrožení, popis, … lesy v našem okolí
K1; K2; K3; K4;
K5; K6; K7; K8;
K9; K10
1V11; 7V1; 7V2; 7V3;
7V4; 8V1; 8V2
Projekt Globe biometrie; MUC
systém; celoroční
projekt Náš region
Součástí výuky jsou i terénní exkurze a výukové programy v daném ekosystému; je využívána školní zahrada a učebna v přírodě
200
201
202

Podobné dokumenty

Se Smart finder 4v1 už neztratít

Se Smart finder 4v1 už neztratít neztratíte nikdy nic! Smart finder je dálkové ovládání čtyř barev, s nímž najde vše, co potřebujete. Přijímače lze připevnit na klíče, peněženky, kabelky, domácí zvířata, telefony, zkrátka na cokol...

Více

Pozvánka na školení HiQnet Audio Architect

Pozvánka na školení HiQnet Audio Architect Test se skládá z 83 otázek a k jeho splnění je potřeba dosáhnout skóre 85% a výše. Během testu doporučujeme používat přípravná videa i případně spuštěný Audio Architect. Po složení testu si vytiskn...

Více

Pravidla soutěže pro registrované odborné návštěvníky

Pravidla soutěže pro registrované odborné návštěvníky b) osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti...

Více