Symantec™ DeepSight™ Alert Services

Komentáře

Transkript

Symantec™ DeepSight™ Alert Services
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
Řešení včasného varování
Symantec™ DeepSight™ Alert Services
Aktivní zajištění kontinuity provozu firmy prostřednictvím rychlého doručování
bezpečnostních informací, na jejichž základě lze podnikat preventivní kroky.
Z důvodu neustále rostoucího množství nebezpečných hrozeb v podnikových prostředích je dnes
HLAVNÍ VÝHODY
∆
Sleduje slabiny více než 14 000
verzí produktů od 1 600 výrobců
a automaticky doručuje včasná
bezpečnostní upozornění
zákazníkům po celém světě.
∆
Slabiny jsou sledovány 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
∆
Úplná personalizace zaručuje
doručování pouze těch
upozornění, která jsou relevantní
pro vaše podnikové prostředí.
∆
Flexibilní výběr dalších možností
doručování včetně e-mailu, faxu,
zpráv SMS a hlasových zpráv,
včetně možnosti stanovení
úrovně podrobností v
upozornění.
∆
Sledování stavu upozornění
udržuje přehled o správě
upozornění a následném řešení.
∆
Zadávání bezpečných dotazů v
prostředí webu do nejrozsáhlejší
databáze slabin a nebezpečného
kódu v odvětví, která obsahuje
podrobné informace o opravách
a datu jejich zveřejnění.
∆
Upozornění s označením priority
umožňují oddělením IT efektivně
využít čas zaměstnanců a zdrojů
při řešení nejakutnějších
bezpečnostních problémů.
∆
Aplikace je zajištěna službou
Symantec™ Security Response,
celosvětově největší organizací,
která se zabývá výzkumem
zabezpečení na Internetu a
poskytováním podpory.
více než kdy jindy těžké čelit všem novým rizikům, které mohou ohrozit aplikace a systémy. Ke
stanovení kroků nutných pro udržení kontinuity provozu firmy a zajištění ochrany cenných
podnikových aktiv jsou nezbytné aktuální bezpečnostní informace. Doručováním komplexních a
přizpůsobitelných upozornění přímo pro konkrétní produkty poskytuje služba SYMANTEC
DEEPSIGHT ALERT SERVICES organizacím včasné informace, na jejichž základě mohou podnikat
další kroky k ochraně podnikových zdrojů.
√
Snadné přizpůsobení pro jakékoli prostředí
Pro konkrétní prostředí poskytuje služba Symantec DeepSight Alert Services účinná upozornění na
objevené slabiny a nebezpečný kód, která překlenují propast mezi povědomím o problému a akcí.
Její upozornění, která se zakládají na přesné systémové a síťové konfiguraci daného podnikového
prostředí, podrobně informují o nově zjištěných slabinách a nebezpečném kódu. Upozornění mohou
být také nakonfigurována pro různé cílové skupiny tak, aby poskytovala informace odpovídající úloze
každého odborníka v oblasti IT v podniku. Analytici hrozeb ve společnosti Symantec monitorují
neustále rostoucí množství potenciálních slabin. V současné době monitorují přes 14 000 různých
verzí 3 400 produktů od 1 600 výrobců a sledují informace z více než 140 různých zdrojů. Protože
služba poskytuje pouze relevantní informace, na jejichž základě lze dále jednat, a eliminuje hodiny
strávené vyhledáváním informací na webových serverech a v e-mailech, maximalizuje využití
prostředků IT, šetří čas a peníze.
√
Úplná analýza včetně obranných strategií, na jejichž základě lze jednat
Analytici hrozeb ve společnosti Symantec sledují všechny slabiny a poskytují nejen informace o
potenciální hrozbě, ale také nejlepší postupy pro zajištění ochrany systémů. Sledování stavu
upozornění informuje o stavu každého upozornění a díky optimalizaci pracovního toku a
dokumentaci řešení šetří čas. Pro každou objevenou slabinu a nebezpečný kód včetně červů, virů a
trojských koňů je poskytnuta úplná analýza, která obsahuje následující informace:
√
•
závažnost slabiny nebo nebezpečného kódu s technickým popisem,
•
systémy a verze, které mohou být ovlivněny,
•
dopad a symptomy hrozby,
•
obranné strategie včetně řešení nebo dostupných oprav.
Zevrubný zdroj informací pro rychlou identifikaci nových slabin
Služba Symantec DeepSight Alert Services poskytuje správcům informace a včasná varování, aby
mohli nasadit obranná opatření a zneškodnit útoky předtím, než zasáhnou podnikovou síť.
Upozornění jsou směřována přímo k lidem, kteří jsou schopni rozpoznat a opravit bezpečnostní
problémy dříve, než by mohly být zneužity. Díky tomu, že odstraňuje potřebu vyčlenit pracovníky na
vyhledávání a posuzování nejnovějších bezpečnostních informací, šetří služba čas a peníze. Navíc
vyspělé možnosti personalizace umožňují správcům přijímat pouze ta upozornění, která jsou
relevantní pro jejich konkrétní prostředí. Upozornění mohou přijímat e-mailem, faxem, zprávami
SMS nebo hlasovými zprávami.
Symantec DEEPSIGHT ALERT SERVICES
√
Zajištění systémem Symantec Security Response
Díky možnosti zadávat bezpečné dotazy online poskytuje služba Symantec DeepSight Alert Services
přístup k nejúplnějšímu katalogu slabin a nebezpečného kódu v odvětví. Za účelem zajištění více
informací o zabezpečení a včasné, nepřetržité ochrany je služba Symantec DeepSight Alert Services
podporována službou Symantec Security Response, celosvětově největší organizací, která se zabývá
výzkumem zabezpečení na Internetu a poskytováním podpory. Prvotřídní tým expertů organizace
Symantec Security Response pracuje na identifikaci a neutralizaci komplexních hrozeb. Systém
Symantec Security Response poskytuje rychlé, globální reakce na bezpečnostní incidenty a
proaktivní výzkum budoucích hrozeb.
√
Řešení včasného varování společnosti Symantec – aktivní pojetí zabezpečení
Řešení včasného varování společnosti Symantec poskytují včasná upozornění a umožňují podnikům
lépe chránit důležité informace. Doručováním upozornění na nové potenciální hrozby, které jsou
identifikovány, s podrobnými informacemi, na jejichž základě lze podnikat další kroky, pomáhá
služba Symantec DeepSight Alert Services správcům odstraňovat slabiny ještě předtím, než může
dojít k jejich zneužití. Systémy jsou tak chráněny před nebezpečným kódem ještě před útokem. K
zajištění včasného, aktivního upozorňování na potenciální útoky sleduje systém Symantec
DeepSight Threat Management System globální bezpečnostní události a téměř v reálném čase
poskytuje včasná varování před aktivními vznikajícími hrozbami. Systém Symantec DeepSight
Threat Management System umožňuje správcům lépe určovat priority a podnikat na základě
získaných informací další kroky s podrobnějšími znalostmi rizik, která podniku hrozí.
Další informace o službě Symantec DeepSight Alert Services najdete na adrese
http://enterprisesecurity.symantec.com.
ŘEŠENÍ VČASNÉHO VAROVÁNÍ JSOU KLÍČOVÝMI SOUČÁSTMI ŘEŠENÍ SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY. ŘEŠENÍ SYMANTEC
ENTERPRISE SECURITY PŘEDSTAVUJE KOMBINACI TECHNOLOGIE NA SVĚTOVÉ ÚROVNI, KOMPLEXNÍCH SLUŽEB A TÝMŮ
GLOBÁLNÍ ODEZVY, KTERÁ POMÁHÁ SPOLEČNOSTEM PRACOVAT V BEZPEČÍ A BEZ OBAV.
POŽADAVKY NA SYSTÉM
• Prohlížeč:
Microsoft Internet Explorer verze 5.5 a vyšší
Netscape Navigator verze 6.x a vyšší
• Musí být povoleny tyto funkce prohlížeče:
• Adobe Acrobat Reader 4.0 nebo novější pro
prohlížení upozornění a zpráv
• Internetová e-mailová adresa pro přijímání
upozornění a zpráv
používání souborů cookie,
JavaScript,
šifrování SSL.
Symantec, logo Symantec a DeepSight jsou ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřinných společností
registrované v USA. DeepSight Analyzer, DeepSight Extractor a Bugttraq jsou ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích
dceřinných společností. Uvedené názvy dalších produktů a společností jsou ochranné známky jejich vlastníků. © 2003 Symantec
Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. Všechny informace o produktech podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
DS-00037-CZ
SVĚTOVÁ CENTRÁLA
20330 Stevens Creek Blvd.
Cupertino, CA 95014 U.S.A.
+ 1-408 253 9600
+ 1-800 441 7234
Symantec Česká republika a
Slovenská republika
(Německo) GmbH, zastoupení
Praha
Praha City Center
Klimentská 46
110 02, Praha 1
Tel.: +420 2 21 85 23 62
Fax.: +420 2 21 85 20 99
e-mail: [email protected]
Společnost Symantec má pobočky
ve 38 zemích po celém světě.
Informace o pobočkách a
kontaktních číslech pro jednotlivé
země naleznete na našem webovém
serveru. www.symantec.com
Služby a podporu zákazníkům
najdete na našem webovém serveru:
www.symantec.com/eusupport

Podobné dokumenty

Symantec™ DeepSight™ Threat Management System

Symantec™ DeepSight™ Threat Management System aktivního upozorňování na potenciální hrozby sleduje systém Symantec DeepSight Threat Management System globální bezpečnostní události a téměř v reálném čase poskytuje včasná varování před aktivním...

Více

Page 1 Jak to funguje Symantec Brightmail AntiSpam™ Vyspělé

Page 1 Jak to funguje Symantec Brightmail AntiSpam™ Vyspělé Outlook, Windows a Windows Server jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Sun a Solaris jsou ochranné známky nebo regist...

Více