podle ČSN s ocelemi podle norem EN

Komentáře

Transkript

podle ČSN s ocelemi podle norem EN
POROVNÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ
– podle ČSN s ocelemi podle norem EN
Oceli podle ČSN
Oceli podle evropských norem EN
Oceli třídy 11
podle ČSN
SROVNATELNÁ OCEL PODLE EN
CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ S OCELEMI PODLE ČSN
Značka
Čís. ozn.
S235JR
1.0038
Svařitelná nelegovaná konstrukční ocel. S235JR oproti 11373 a 11375 zaručuje vyšší stupeň jakosti, protože se dodává pouze
jako uklidněná. Plnohodnotně a s širším rozsahem záruk na jakost a volitelných parametrů pro srovnatelné výrobky podle EN
10025-2:2004, nahrazuje 11373 i 11375.
Svařitelná nelegovaná konstrukční ocel. Shodný stupeň jakosti s 11 378, kterou plnohodnotně nahrazuje avšak s možností
S235J0
1.0116
využít širší rozsah záruk na jakost a volitelných parametrů pro srovnatelné výrobky podle EN 10025.
Svařitelná nelegovaná konstrukční ocel. 275JR oproti 11443 zaručuje vyšší stupeň jakosti . Dodává se pouze jako uklidněná,
S275JR
1.0044
nikoli také polouklidněná jako v případě 11443 . Plnohodnotně, avšak s možností využít širší rozsah záruk na jakost a
volitelných parametrů pro srovnatelné výrobky podle EN 10025 nahrazuje 11443.
Svařitelná nelegovaná konstrukční ocel. Shodný stupeň jakosti s 11 448, kterou plnohodnotně nahrazuje avšak s možností
S275J2
1.0145
využít širší rozsah záruk na jakost a volitelných parametrů pro srovnatelné výrobky podle EN 10025.
Svařitelná nelegovaná konstrukční ocel. Shodný stupeň jakosti s 11 503, kterou plnohodnotně nahrazuje avšak s možností
S355J2
1.0570
využít širší rozsah záruk na jakost a volitelných parametrů pro srovnatelné výrobky podle EN 10025.
Svařitelná nelegovaná konstrukční ocel. Shodný stupeň jakosti s 11 503, kterou plnohodnotně nahrazuje, avšak s možností
S355NL
1.0546
využít širší rozsah záruk na jakost a volitelných parametrů pro srovnatelné výrobky podle EN 10025. Na rozdíl od 11503
zaručuje S355NL hodnoty pro zkoušku rázem při -50°C také pro dlouhé výrobky.
Svařitelná nelegovaná konstrukční ocel. Shodný stupeň jakosti s 11 523, kterou plnohodnotně nahrazuje též s možností využít
S355J0
1.0553
širší rozsah záruk na jakost a volitelných parametrů pro srovnatelné výrobky podle EN 10025.
Nelegovaná konstrukční ocel. E295 se podle EN 10025 zařazuje na rozdíl od 11500 do skupiny jakostních ocelí.
E295
1.0050
Proto s výhodou vyššího stupně jakosti nahrazuje ocel 11500.
Nelegovaná konstrukční ocel. E335 se podle EN 10025 zařazuje na rozdíl od 11600 do skupiny jakostních ocelí.
E335
1.0060
Proto s výhodou vyššího stupně jakosti nahrazuje ocel 11600.
Nelegovaná konstrukční ocel. E360 se podle EN 10025 zařazuje na rozdíl od 11700 do skupiny jakostních ocelí.
E360
1.0070
Proto s výhodou vyššího stupně jakosti nahrazuje ocel 11700.
SROVNATELNÁ OCEL PODLE EN
CHARAKTERISTIKA A POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ S OCELEMI PODLE ČSN
Značka
Čís. ozn.
C35
1.0501
Ocel k zušlechťování. C35 je zařazena mezi oceli jakostní a je proto ekvivalentem oceli 12040. C35E je zařazena mezi oceli
C35E
1.1181
ušlechtilé a oproti 12040 poskytuje vyšší a rozsáhlejší jakostní záruky uvedené v EN 10083, mimo jiné záruku prokalitelnosti.
C35R je oproti C35E vyráběna se zvýšenou spodní hranicí obsahu síry pro lepší obrobitelnost.
C35R
1.1180
C45
1.0503
Ocel k zušlechťování. C45 je zařazena mezi oceli jakostní a je proto ekvivalentem oceli 12050. C45E je zařazena mezi oceli
C45E
1.1191
ušlechtilé a oproti 12050 poskytuje vyšší a rozsáhlejší jakostní záruky uvedené v EN 10083, mimo jiné záruku prokalitelnosti.
C45R je oproti C45E vyráběna se zvýšenou spodní hranicí obsahu síry pro lepší obrobitelnost.
C45R
1.1201
11373
11375
11378
11443
11448
11503
11523
11500
11600
11700
Oceli třídy 12
až 16 podle ČSN
12040
12050
12061
C60
C60E
C60R
41Cr4
41CrS4
16MnCr5
16MnCrS5
1.0601
1.1221
1.1223
1.7035
1.7039
1.7131
1.7139
20MnCr5
20MnCrS5
25CrMo4
25CrMoS4
34CrMo4
34CrMoS4
42CrMo4
42CrMoS4
1.7147
1.7149
1.7218
1.7213
1.7220
1.7226
1.7225
1.7227
15260
51CrV4
1.8159
Ocel k zušlechťování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 15260.
15330
31CrMoV9
1.8519
Ocel k nitridování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 15330.
16220
17CrNi6-6
1.5918
Ocel k cementování. Touto ocelí lze nahradit ocel 16220 pouze na základě zaručovaných vlastností uvedených pro 17CrNi6-6
v normě EN 10084, které vykazují v porovnání s 16220 vyšších hodnot. To se především týká prokalitelnosti.
16326
18CrNiMo7-6
1.6587
Ocel k cementování. Tato ocel není zcela ekvivalentní k oceli 16326, náhrada je možná pouze na základě zaručovaných
vlastností uvedených pro 18CrNiMo7-6 v normě EN 10084. V praxi se ale běžně nahrazuje.
16343
34CrNiMo6
1.6582
Ocel k zušlechťování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 16343 a lze ji použít též jako náhradu za ocel 16341.
Nemá ekvivalent
v ČSN
30CrNiMo8
1.6580
Ocel k zušlechťování. S vysokou prokalitelností, používaná pro velmi namáhané a rozměrné strojní díly. Z dostupných
konstrukčních ocelí k zušlechtění to nejlepší, co se dá pořídit.
16347
34CrAlNi7-10
1.8550
Ocel k nitridování. Tato ocel není zcela ekvivalentní k oceli 16347, náhrada je možná pouze na základě zaručovaných
vlastností uvedených pro 34CrAlNi7-10 v normě EN 10085. V praxi se ale běžně nahrazuje.
16420
15NiCr13
1.5752
Ocel k cementování. Chemické složení 15NiCr13 odpovídá jen přibližně chemickému složení 16420. Proto náhradu za 16420
lze uskutečnit pouze na základě zaručovaných vlastností , uvedených pro 15NiCr13 v normě EN 10084. To se především týká
prokalitelnosti.
14140
14220
14221
15130
15141
15142
Ocel k zušlechťování. C60 je zařazena mezi oceli jakostní a je proto ekvivalentem oceli 12061. C60E je zařazena mezi oceli
ušlechtilé a oproti 12061 poskytuje vyšší a rozsáhlejší jakostní záruky uvedené v EN 10083, mimo jiné záruku prokalitelnosti.
C60R je oproti C60E vyráběna se zvýšenou spodní hranicí obsahu síry pro lepší obrobitelnost.
Ocel k zušlechťování. Ocelí 41Cr4 lze nahradit ocel 14140, dosahovaná pevnost a prokalitelnost je srovnatelná nebo
nepatrně lepší než u 14140. Varianta 41CrS4 s řízeným obsahem síry má lepší obrobitelnost.
Ocel k cementování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 14220. 16MnCr5 dodávaná podle EN 10084 poskytuje větší
rozsah zaručovaných vlastností, především prokalitelnost a další volitelné vlastnosti. 16MnCrS5 se zaručovaným obsahem síry
na spodní hranici rozmezí má lepší obrobitelnost.
Ocel k cementování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 14221.
Varianta 20MnCrS5 s řízeným obsahem síry má lepší obrobitelnost.
Ocel k zušlechťování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 15130.
Varianta 25CrMoS4 s řízeným obsahem síry má lepší obrobitelnost.
Ocel k zušlechťování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 15141.
Varianta 34CrMoS4 s řízeným obsahem síry má lepší obrobitelnost.
Ocel k zušlechťování. Složením a vlastnostmi nahrazuje ocel 15142. 42CrMo4 dodávaná podle EN 10083 poskytuje větší rozsah
zaručovaných vlastností, především prokalitelnost a další volitelné vlastnosti. 42CrMoS4 se zaručovaným obsahem síry na spodní
hranici rozmezí má lepší obrobitelnost.

Podobné dokumenty

Válcované a kované tyče

Válcované a kované tyče oceli k cementování / case hardening steels (EN 10 084, UNI 3788) C15

Více

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti - pro všeobecné technické použití podle EN 10277-2 - automatové oceli EN 10277-3 - k cementování EN 10277-4 - k zušlechťování EN 10277-5 Rozměrové normy Plechy válcované za tepla EN 10029

Více

ocel profesionálně

ocel profesionálně Válcovaná a kovaná ocel | Válcovaná ocel nelegovaná pro zušlechtění

Více

ENGINEERING Ostrava

ENGINEERING Ostrava ČSN EN 10083-3 Oceli k zušlechťování – Část 3: technické dodací podmínky pro legované oceli 5 Údaje pro objednávku 5.1 Povinné údaje Viz EN 10083-1:2006, 5.1. 5.2 Volitelné požadavky V této normě j...

Více

běloruský metalurgický závod

běloruský metalurgický závod Ø 160 mm lze pouze s délkou 5 m nebo 10 m (-0 /+100 mm)

Více

Přehled vlastností oceli 42CrMo4

Přehled vlastností oceli 42CrMo4 Do průměru 100 mm lze po zušlechtění docílit pevností nad 1000 MPa při ještě dostatečné houževnatosti. Není náchylná k popouštěcí křehkosti. Kalí se do méně razantního kalicího prostředí, poněvadž ...

Více

Stáhnout - Bolzano

Stáhnout - Bolzano Přehled vlastností oceli 20MnCr5 ( 20MnCrS5 ) Druh oceli TDP Dřívější označení Použití

Více

Tabela 2 Stale konstrukcyjne niestopowe zgodne z

Tabela 2 Stale konstrukcyjne niestopowe zgodne z If other elements are added, they shall be mentioned on the inspection document. The steel may show a Nb content of max. 0,05%, a V content of max. 0,13% and a Ti content of max. 0,05%. Max. 0,22% ...

Více

Laserové navarové dráty řada LAS

Laserové navarové dráty řada LAS Tento typ se používá pro navařování nástrojů pracujících zatepla, zápustek, forem pro vstřikování plastů, forem na tlakové lití a nástrojů, které stříhají zatepla, také je lze použít pro navaření p...

Více