celebrity monitoring

Komentáře

Transkript

celebrity monitoring
CELEBRITY MONITOR
PODZIM 2014
VÝZKUM ZNALOSTI A POPULARITY OSOBNOSTÍ
ČESKÉHO KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO ŽIVOTA
Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
KONCEPT A CÍL VÝZKUMU
 Kdo jsou české celebrity (spontánní jmenování)
 O kterých osobnostech chtějí lidé slyšet častěji?
 Které jsou naopak okoukané a nudné?
 Jaké vlastnosti celebritám lidé přisuzují
 Využití celebrity v reklamě
 Jaký produkt by mohla osobnost propagovat?
METODIKA
 Kombinace osobního a elektronického dotazování (n=380)
 Období sběru dat: říjen – prosinec 2014
 Reprezentativní kvótní výběr české populace 15+
 Kvóty: pohlaví | věk | vzdělání | region
 Každý respondent spontánně uvedl pět osobností

Respondenty dále možno třídit i podle velikosti místa bydliště a čistého měsíčního příjmu
SPONTÁNNÍ VÝBAVNOST
Celá populace
45%
Každý respondent
spontánně uvedl
pět osobností
42%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
29%
24%
19%
11%
10%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
n=380
Procento respondentů, kteří uvedli celebritu, bez ohledu na zmíněné pořadí.
SPONTÁNNÍ VÝBAVNOST
TRENDY VÝVOJE
Celá populace
Každý respondent
spontánně uvedl
pět osobností
45%
40%
35%
30%
25%
20%
Aktuální vlna
15%
jaro 2014
podzim 2013
10%
5%
0%
Procento respondentů, kteří uvedli celebritu, bez ohledu na zmíněné pořadí.
SPONTÁNNÍ VÝBAVNOST
PODLE POHLAVÍ
RESPONDENTŮ
ŽENY
MUŽI
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
n=203
Procento respondentů, kteří uvedli celebritu, bez ohledu na zmíněné pořadí.
n=177
SPONTÁNNÍ VÝBAVNOST
15 - 24 let
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
25 - 34 let
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
35 - 49 let
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
50 - 64
PODLE VĚKU
RESPONDENTŮ
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Procento respondentů, kteří uvedli celebritu, bez ohledu na zmíněné pořadí.
65+
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TOP OF MIND
Celá populace
30%
25%
24%
20%
15%
11%
10%
5%
7%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
n=380
Jmenujte českou celebritu, která Vás napadne jako první.
OBLIBA OSOBNOSTÍ
Celá populace, patnáct nejčastěji zmiňovaných osobností
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Chtěli byste danou osobnost v médiích vídat?
Jak často chcete
celebritu vídat?
Méně často, už je okoukaná
Stejně často jako doposud
Častěji než doposud
VLASTNOSTI OSOBNOSTÍ
svoboda, nezávislost
7
7
66
55
Miloš
Zeman
Miloš
Zeman
44
1
1
2 2
33
LucieBílá
Bílá
Lucie
Karel
Gott
Karel
Gott
44
5 5
6
6
Helena
HelenaVondráčková
Vondráčková
Andrej
Babiš
Andrej
Babiš
33
Petra
Kvitová
Petra
Kvitová
Jaromír
Jágr
Jaromír
Jágr
22
1
Marek
MarekEben
Eben
1
řád, disciplína
7
7
individualista
kolektivní typ
Kraus
JanJan
Kraus
VHODNOST PRO REKLAMU
Celá populace
100%
90%
Graf zobrazuje
10 nejznámějších
osobností
80%
70%
60%
50%
40%
Určitě ne %
30%
Spíše ne %
20%
Spíše ano %
10%
Určitě ano %
0%
Umíte si představit, že by se tato osobnost stala tváří nějaké společnosti, objevila se v nějaké reklamě či by
mohla reprezentovat nějakou značku?
Jak často by měl být vídán?
1. místo:
16%
Karel Gott
38%
46%
Častěji
Stejně často
Méně často
Je vhodný pro reklamu?
Oblast reklamy
16%
určitě ano
42%
22%
spíše ano
spíše ne
určitě ne
Obuv a oděvy
Vzdělávání
Automobilismus a motorová vozidla
Nealkoholické nápoje
Potravinové doplňky a vitaminy
20%
Umíte si představit, Že by se tato osobnost stala tváří nějaké společnosti,
že by se objevila v nějaké reklamě, že by reprezentovala nějakou značku?
A v jaké produktové oblasti byste si tuto osobnost představoval?
2. místo:
Jak často by měl být vídán?
6%
Miloš Zeman
17%
76%
Častěji
Stejně často
Méně často
Je vhodný pro reklamu?
Oblast reklamy
16%
určitě ano
10%
62%
12%
spíše ano
spíše ne
určitě ne
Pivo a alkoholické nápoje
Nealkoholické nápoje
Pohonné hmoty
Sportovní potřeby
Vzdělávání
A v jaké produktové oblasti byste si tuto osobnost představoval?
Umíte si představit, Že by se tato osobnost stala tváří nějaké společnosti,
že by se objevila v nějaké reklamě, že by reprezentovala nějakou značku?
3. místo:
Jak často by měl být vídán?
Lucie Bílá
23%
12%
66%
Častěji
Je vhodná pro reklamu?
Stejně často
Méně často
Oblast reklamy
4%
24%
39%
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
Kosmetika
Obuv a oděvy
Nealkoholické nápoje
Finanční produkty
Potraviny
Pivo a alkoholické nápoje
33%
A v jaké produktové oblasti byste si tuto osobnost představoval?
Umíte si představit, Že by se tato osobnost stala tváří nějaké společnosti,
že by se objevila v nějaké reklamě, že by reprezentovala nějakou značku?
DĚKUJEME ZA
POZORNOST

Podobné dokumenty