Romantismus

Komentáře

Transkript

Romantismus
Romantismus
Znaky romantismu
Romantický hrdina
• Silný, často urozený, ale citlivý
• Zažívá dobrodružství, ale také bloudí, nemá nikde domov, je neklidný
Populární žánry
• Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie
• Hodně se tvoří lyrickoepické básně: balady, poemy, eposy, romány ve verších
Znaky romantismu
Populární témata
• Velký zájem o lidovou slovesnost: sběratelé lidové slovesnosti, ohlasová poezie
• Popularitě se těší také cestování a exotika, opuštěná místa, divočina
• Velký zájem o minulost: píší se historické povídky a romány
• Minulost vnímaná jako čas dávné slávy
Nacionální a patetické ladění
• Větší zájem o národní dějiny, národní literaturu, národní jazyk
• Sklon k patosu: slavní a velcí hrdinové, veliké události, silné city
Německý romantismus
Heinrich Heine
• První polovina 19. století
• Nejvýznamnější německý romantický básník
• Dílo Kniha písní: sbírka elegií,
balad a romancí, motivy smrti, častá ironie
V mou celu naděj nevniká
ni slunce rozradostňující;
vím, že ten pokoj smuteční
smím zaměnit jen za márnici.
Snad jsem už dávno umrlý;
snad pouhých přízraků jsou reji
hry pestrých mask, jež v mozku mém
v čas půlnoční se roztáčejí.
Německý romantismus
Heinrich Heine: Kniha písní
• Známá je báseň Lorelei
• Zpracování německého mýtu o víle z Rýna
Já sám nevím proč, co to značí,
že jsem tak zamyšlen,
ta prastará pověst k pláči
mě týrá dnes po celý den.
Vzduch ochladl, už se stmívá
a tiše plyne Rýn,
zář slunce dohořívá
a na hory padl stín.
Anglický romantismus
lord George Gordon Byron
• První polovina 19. století
• Podle něj pojmenován jeden proud romantismu: byronismus
• Byron sám byl velmi romantickým člověkem: cestoval, byl ateistou, zemřel během
jedné ze svých cest
• Jeho dcera hraběnka Ada Lovelace v podstatě položila základy moderní
počítačové technologie
Anglický romantismus
lord George Gordon Byron
• Nejslavnější dílo: Childe Haroldova pouť
• Dlouhá epická báseň
• Autobiografické prvky
• Motivy cestování a exotiky
Anglický romantismus
Walter Scott
• Začátek 19. století
• Sběratel skotské lidové slovesnosti
• Tvůrce žánru historického románu
• Významný tvůrce historických románů
• Dílo Waverley: román o skotském povstání v 18. století
• Dílo Ivanhoe: historický román z 12. století
• Postavy chrabrých, silných, ale i tragicky zamilovaných rytířů
• Také postavy obyčejných a prostých lidí z dané doby
• Mimo jiné v knize Ivanhoe vystupuje známá postava Robina Hooda
Francouzský romantismus
René de Chateaubriand
• Předchůdce francouzského romantismu,
často řazen do tzv. preromantismu
• Nejznámější dílo:
Atala aneb láska dvou divochů na poušti
• Motivy náboženství, tragické lásky,
exotiky a dobrodružství
René de Chateaubriand
• Pro preromantismus byl také typický obdiv k velikosti
přírody a to, že příroda často reflektovala nálady postav
(hněv -> bouře, rozjímání -> klidný les)
• Také romantický čin sebevraždy
• V českém prostředí byl velmi významný
překlad Ataly, který vytvořil Josef Jungmann
a kterým chtěl dokázat, že je čeština hodnotný
básnický jazyk
• Jungmann při překladu Ataly vymyslel řadu dnes
užívaných slov, např. „kolouch“, „ples“ či „dědina“
Victor Hugo
• Básník, prozaik a dramatik
• Napsal velký počet románů
• Byl velmi oblíbený již zas svého života
• Jeho dílo nese znaky romantična,
ale také už i realismu
Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži
• Román odehrávající se ve středověké Paříži
• Významnou roli v příběhu hraje i samotná katedrála Notre Dame
(gotická stavba – gotika byla v romantismu obzvláště oblíbená)
• Příběh hrbatého zvoníka Quasimoda zamilovaného do Esmeraldy
• Zlá a pokrytecká postava kněze Frolla
• Příběh končí popravou Esmeraldy, načež Quasimodo zabije Frolla
• Opět tedy tragický příběh lásky
• Kontrasty:
• Dobro (zvoník Quasimodo) × Zlo (zlý kněz Frollo)
• Krása (Esmeralda) × Ošklivost (Quasimodo)
Chrám Matky Boží (Notre Dame)
Victor Hugo v moderních adaptacích
Alexandre Dumas
• Autor velkého množství historických
románů, v nichž ale historická látka
sloužila především pro oživení a větší atraktivnost
• Jeho romány mají napínavý a dobrodružný děj
• Rané dílo: Dáma s kaméliemi
• Třídílný román Tři mušketýři vypráví o věrnosti, odvaze a ušlechtilosti,
je také velmi dobrodružný; odehrává se v 17. století, prvky realismu
• Athos, Porthos, Aramis a D‘Artagnan
• Román Hrabě Monte Christo je o útěku z žaláře a následné pomstě;
odehrává se za napoleonských válek
Ruský romantismus
Alexandr Sergejevič Puškin
• Žil na začátku 19. století, zemřel
v pouhých 38 letech v duelu o ženu
• Básník, prozaik, dramatik a publicista
• Sympatizoval s děkabristy: se skupinou, která
povstala proti ruskému caru Mikulášovi I.
• V jeho poezii je místy patrný vliv byronismu
• Nejznámější dílo je Evžen Oněgin, v něm motiv tzv. zbytečného
člověka (nadaný, urozený a silný, ale velmi pasivní)
Michail Jurjevič Lermontov
• Žil v letech 1814-1841
• Ruský básník, prozaik a dramatik
• Zemřel, stejně jako Puškin, v duelu
Michail Jurjevič Lermontov: Démon
• Básnická povídka (poema)
• Hlavní hrdina je padlý seraf (anděl)
• Vzepřel se Bohu (romantický motiv)
• Zamiluje se do princezny Tamary
• I když je svou podstatou zlý, přesto
touží po lásce (kontrast), chce se
napravit a stát dobrým
• Když ale Tamaru políbí, zabije ji
• Svému osudu tak neutekl (motivy
fatalismu, beznaděje)
Michail Jurjevič Lermontov: Démon
Démon, duch vyhnanství a vzpoury,
v neklidném srdci beznaděj,
nad světem bloudil steskem chorý
a hlavou se mu honil rej
vzpomínek na ráj, kde tak sladce
sen serafa snil před lety,
kde uměl ještě radovat se,
kde na oblačné křižovatce
ho zdravil úsměv komety.
(…)
Americký romantismus
Edgar Allan Poe
• Básník a prozaik
• Zpracovával zejména fantastická,
hororová, vědecká, detektivní
a mysteriózní témata; motivy exotiky
• Předchůdce moderního fantasy,
hororu a podobných žánrů
• Povídky s takovými náměty: Jáma a kyvadlo,
Vraždy v ulici Morgue, William Wilson,
Zánik domu Usherů, Maska červené smrti ad.
Edgar Allan Poe: Havran
• Poeova nejznámější báseň
• Noční monolog básníka truchlícího nad svou milenkou
• Témata lásky a smrti
• Postava havrana, který je vykreslen až démonicky
• V básni se neustále opakuje „Nevermore“ („Nikdy víc“)
Opakování: rysy romantismu
Opakování: rysy romantismu
Opakování: rysy romantismu
Francouzská literatura na
pomezí romantismu a realismu
Honoré de Balzac
• Žil a tvořil v první půlce 19. století
• Velmi plodný autor prózy
• Studoval práva, ale pak se začal živit psaním
brakové literatury
• Sám si vymyslel šlechtickou minulost a začal
si říkat „de Balzac“
• Psal zhruba 20 let a to podle některých zpráv
až 15 hodin denně, při čemž vypil někdy až 50 káv denně
• Zemřel na infarkt krátce po svatbě s bohatou šlechtičnou
Honoré de Balzac
• Většina jeho děl tvoří dohromady cyklus
Lidská komedie: 137 děl, z toho 95 je
hotových románů či novel
• Původně chtěl tato díla rozdělit na:
• Studie mravů
• Studie filozofické
• Studie analytické
• Chtěl vytvořit systematický obraz společnosti
• Tuto řadu děl díla Balzac pojmenoval
jako Lidskou komedii ve 40. letech,
jde o parafrázi na Dantovu Božskou komedii
• Zasahuje svými romány do realismu,
vykresluje věrohodně francouzskou společnost
Honoré de Balzac: Otec Goriot
• Román
• Silné rysy realismu
• Hlavní hrdinové románu Goriot a Evžen de Rastignac
• Goriot má dcery Anastázii a Delfínu, jsou jeho jedinou radostí a udělal
by pro ně vše; nakonec však umírá v bídě a opuštěn dcerami (motiv
nevděčných a sobeckých dětí)
• Lidská dobrota vnímána společností jako naivita
• Evžen Rastignac je mladý člověk plný ideálů, o které v průběhu knihy
postupně přichází; nakonec mu zbývá jen ctižádost a on jedná jen tak,
aby to dotáhl co nejvýše
Prokletí básníci
• Zejména francouzští básníci z poloviny 19. století
• Často se o nich už říká, že byli dekadentní, i když období literární
dekadence je spíše spojováno s koncem 19. století
• Dekadence: úpadek; absence dlouhodobých hodnot, snaha si jen
užívat života, nevázaná sexuální aktivita, užívání alkoholu a drog,
revoltování proti veřejným pravidlům
• Někdy se za prvního prokletého básníka považuje François Villon
• Zejména Ch. Baudelaire, P. Verlaine a A. Rimbaud
• O Verlainovi a Rimbaudovi vypráví film Úplné zatmění
Charles Baudelaire
• 1821-1867
• Vedl poměrně dobrodružný život
• Snažil se ve svých básních nacházet estetično
nejen v tom, co bylo do té doby považováno
za krásné, ale také v ošklivosti
• Sbírka Květy zla: vyšla v 50. letech, byla zprvu zakázaná; motivy
ošklivosti, zla, rozkladu, smrti atd., ale také typicky romantické motivy
(např. láska k ženám, příroda); známá je báseň Mršina
• Sbírka Květy zla je literárně velmi významná a zlomová: hledání
umělecké hodnoty nejen v tom, co je líbivé a na první pohled krásné
Český romantismus:
Karel Hynek Mácha
Karel Hynek Mácha: základní údaje
• 1810-1836
• Vystudoval práva
• Dlouhodobě byl ochotnický herec, také byl
dobrovolným hasičem (což se mu stalo osudným)
• Rovněž kreslil (známé jsou krajiny a hrady, obvykle
šlo o akvarely)
• Rád navštěvoval zříceniny a putoval přírodou,
známá je jeho cesta pěšky do Itálie
• Máchovo nejznámější dílo: báseň Máj
Máj: příběh
• Hlavní hrdina (Vilém) je vyřazen ze společnosti: je vyhnán ze
společnosti a stává se z něj loupežník, potom zabije svého otce pro
svedení své dívky (Jarmily), nakonec je popraven
• Romantický motiv několikerého „vydědění“ a odchodu: z domova, ze
společnosti, ze samotného pozemského života
• Kontrast: pomíjející lidský život vs. neumírající veliká příroda
České národní obrození
a literatura z půlky 19. století
České národní obrození
• Na počátku 19. století v mnoha zemích vlastenecká hnutí
• Čeština té doby na nízké úrovni, velký vliv němčiny
• Na konci 18. a na začátku 19. století se mnoho obrozenců snaží českou
řeč a literaturu opět povznést
Josef Dobrovský
• 1753-1829
• Jezuitský kněz
• Výborný jazykovědec, zabýval se i češtinou,
ale nevěřil v její budoucnost
• Napsal:
• Dějiny české řeči a literatury
• Zevrubná mluvnice jazyka českého
Josef Jungmann
•
•
•
•
1773-1847
Vůdčí osobnost aktivního obrozeneckého hnutí
Přeložil do češtiny Chateaubriandovu Atalu
Nejvýznamnější dílo: pětidílný Slovník česko-německý
Rukopis zelenohorský a Rukopis královédvorský
• Na začátku 19. století vznikly dva
podvrhy starých českých rukopisů
• Autoři nejspíše byli Josef Linda a Václav Hanka
• Josef Dobrovský odhalil, že se jedná
o podvrhy
• Rukopisy byly v 19. století velmi významné
a hodně čtené
Josef Kajetán Tyl
• 1808-1856
• Vydával různé časopisy, psal vlastenecké povídky
• Divadelní hra Strakonický dudák: dudák Švanda
se v cizině naučí, že nejlépe je doma; také se napraví
• Fraška Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná
rvačka: poprvé v ní zazněla Tylova píseň
Kde domov můj, k níž napsal hudbu František Škroup
Karel Havlíček Borovský
• 1821-1856
• Pocházel z Borové u Německého brodu
(dnes Havlíčkův brod)
• Vydával Národní noviny
• Byl v Rusku, které ho zklamalo, napsal Obrazy z Rus
• Hodně kritizoval rakouskou vládu
• Psal politicky a společensky kritické epigramy (krátké ironické básně)
• Byl internován do Brixenu, napsal o tom skladbu Tyrolské elegie
Božena Němcová
• 1820-1862
• Sbírala lidovou slovesnost, pohádky
• Díla: Divá Bára, Karla, Pan učitel
• Nejznámější je povídka Babička
Světový realismus
Realismus
• Literární směr, který nechce realitu zkrášlovat, ani z ní utíkat, ale přijímat ji
takovou, jaká je (v protikladu k romantismu)
• Realismus sílí především v druhé polovině 19. století
• Zklamání z mnoha revolucí (rok 1848), pád romantických ideálů a snílkovství
• Rozvoj realismu souvisí také s překotným vývojem vědy a techniky
• Novým ideálem se postupně stává uvědomělý a sebevědomý občan
• Realismus provázán s překotným rozvojem vědy a techniky v druhé polovině
19. století (telefon, automobil, vlak, tramvaj, radioaktivita, penicilin,
anestetika, fotoaparát, elektrické osvětlení), v USA zrušeno otroctví
Realismus
• V 19. století rozvoj filozofie pozitivismu: důraz na přírodní vědy, na
přesné pozorování přírody, na metody, odpor proti spekulacím a
přikrášlování skutečnosti
• Ve fyzice materialismus, mechanicismus a determinismus
• V druhé polovině 19. století nebývalý rozvoj románu: umožňoval
zachycovat mnoho dějových linií, popisovat důkladně společnost,
často vznikaly dlouhé románové řady
Znaky realismu
• Realističtí autoři se snaží o věrné zachycení skutečnosti
• Jejich díla vycházejí často z důsledného pozorování světa kolem sebe
• Realismus je až dokumentární, v tom se podobá vědě
• Obvykle se realistická díla odehrávají v autorově současnosti
• Řeší se zejména společenské problémy, poukazuje také na negativní
vlastnosti lidí
• Realismus nepřivírá často oči ani před nízkými či drastickými jevy
(prostituce, nemoci, alkoholismus, zranění)
• Velmi často je realismus protiválečný
Typy realismu
• Již v 19. století můžeme vydělit několik typů realismu
• Kritický realismus: kritizuje společnost a lidskou morálku; Gogol, Dickens
ad.
• Psychologický realismus: více se zaměřuje na lidské pochody, na morálku,
na výčitky svědomí atd.; Dostojevskij
• Naturalismus: nejdokumentárnější z typu realismu, přijímá metody
přírodních věd; Zola
• Ve 20. století vznikají další typy realismu: sociální realismus, magický
realismus, neorealismus atd.
• Realismus se často prolíná s žánrem historické prózy; např. u Wintera,
Jiráska či Tolstého
Gustave Flaubert
• 1821-1880
• Francouzský spisovatel
• Proslul zejména svou prozaickou činností
• Žil bouřlivým životem a hodně cestoval,
např. po Blízkém východě či po severu Afriky
• Někdy bývá Flaubert řazen už i k naturalismu
• Dílo: Paní Bovaryová, Salambo
Emilé Zola
• 1840-1902
• Francouzský prozaik
• Roku 1898 se zastal francouzského důstojníka
Alfreda Dreyfuse obviněného ze špionáže;
napsal otevřený dopis nadepsaný Žaluji! prezidentovi
• Zemřel na otravu oxidem uhelnatým po ucpání komínu
(vyvstaly i teorie o vraždě)
• Dvacet svazků má cyklus románů Rougon-Macquartové (1871-1893) aneb
Přírodopis a sociální dějepis jedné rodiny za druhého císařství
• Postavy jsou obvykle obyčejní dělníci, lidé z periférie, prostitutky
• Před vlastním psaním Zola často prováděl velmi důkladný výzkum v terénu,
mluvil s lidmi, zajímal se o různé profese apod.
• Dílo: Zabiják (o alkoholismu), Nana (o prostitutce)

Podobné dokumenty

Romantismus

Romantismus • První polovina 19. století • Nejvýznamnější německý romantický básník • Dílo Kniha písní: sbírka elegií, balad a romancí, motivy smrti, častá ironie V mou celu naděj nevniká ni slunce rozradostňu...

Více

Světový realismus

Světový realismus 19. století (telefon, automobil, vlak, tramvaj, radioaktivita, penicilin, anestetika, fotoaparát, elektrické osvětlení), v USA zrušeno otroctví

Více