svodiče přepětí

Komentáře

Transkript

svodiče přepětí
SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.
ČESKÁ REPUBLIKA
SVODIČE PŘEPĚTÍ
WWW.SCHRACK.CZ
OBSAH
SVODIČE PŘEPĚTÍ - RYCHLÁ VOLBA
2
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C (I/II), SÉRIE POWERTEC
4
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C (I/II), SÉRIE PROTEC
5
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C (I/II), SÉRIE COMBTEC
6
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C (I/II), N/PE
7
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY C (II), SÉRIE VARTEC
8
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY C (II), ZÁSUVNÝ
9
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY D, SÉRIE VMG
10
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY D, SÉRIE AD2
11
ZÁKLADNÍ POJMY
12
1
SVODIČE PŘEPĚTÍ - RYCHLÁ VOLBA
/
2
PŘEHLED PRO RYCHLEJŠÍ VÝBĚR SVODIČŮ PŘEPĚTÍ
Tento přehled slouží k rychlému výběru svodičů s odpovídajícím proudem pro jednotlivé napěťové soustavy. Jedná
se o základní kombinace svodičů popsaných v tomto katalogu, přičemž je zde upřednostňováno zapojení „3+1“
proti příčnému přepětí. Kombinace svodičů s pomocnými kontakty je možné odvodit od uvedených zapojení
a vyhledáním příslušných typů odpovídajících svodičů na stránkách věnovaných jednotlivým typům svodičů. Také
svodiče třídy D jsou uvedeny dále.
Jištění svodičů přepětí v paralelních větvích předřazené svodičům, naznačené ve schématech, je možné vypustit
v tom případě, když hlavní jištění soustavy má nižší nebo stejnou hodnotu jaká platí pro jednotlivé svodiče (viz.
podrobné údaje k jednotlivým typům svodičů přepětí).
Na straně 12 naleznete obecné informace a vysvětlení základních pojmů používaných v souvislosti se svodiči přepětí.
/
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TN-C
TŘÍDA
TYP
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
PROPOJKA
PATICE
POČET TE
B/C
Powertec Iimp 60 kA
IS010113
3
IS010173
6
B/C
Powertec Iimp 25 kA
IS010111
3
IS010173
6
B/C
Protec Iimp 25 kA
IS010191
3
IS010173
6
B/C
Combtec Iimp 12,5 kA
IS010181
IS010183
1
1
IS010172
4
C
Vartec Imax 20 kA
IS010077
3
IS050103
IS010071
3
C
Vartec Imax 15 kA
IS010076
3
IS050103
IS010071
3
Poznámka: Provedení s pomocnými kontakty a další informace naleznete na stránkách s jednotlivými typy svodičů
1 TE = 17,5 mm
SVODIČE PŘEPĚTÍ - RYCHLÁ VOLBA
/
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TN-S
3
TŘÍDA
TYP
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
PROPOJKA
PATICE
POČET TE
B/C
Powertec Iimp 60 kA
IS010113
IS010094
3
1
IS010174
8
B/C
Powertec Iimp 25 kA
IS010111
IS010094
3
1
IS010174
8
B/C
Protec Iimp 25 kA
IS010191
IS010094
3
1
IS010173
8
B/C
Combtec Iimp 12,5 kA
IS010181
IS010183
IS010084
1
1
1
IS010173
6
C
Vartec Imax 20 kA
IS010077
IS010075
3
1
IS050104
IS010064
4
C
Vartec Imax 15 kA
IS010076
IS010075
3
1
IS050104
IS010064
4
Poznámka: Provedení s pomocnými kontakty a další informace naleznete na stránkách s jednotlivými typy svodičů
1 TE = 17,5 mm
/
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TN-TT
TŘÍDA
TYP
OBJ. ČÍSLO
POČET KS
PROPOJKA
PATICE
B/C
Powertec Iimp 60 kA
IS010113
IS010094
3
1
IS010174
8
B/C
Powertec Iimp 25 kA
IS010111
IS010094
3
1
IS010174
8
B/C
Protec Iimp 25 kA
IS010191
IS010094
3
1
IS010173
8
B/C
Combtec Iimp 12,5 kA
IS010181
IS010183
IS010084
1
1
1
IS010173
6
C
Vartec Imax 20 kA
IS010077
IS010075
3
1
IS050104
IS010064
4
C
Vartec Imax 15 kA
IS010076
IS010075
3
1
IS050104
IS010064
4
Poznámka: Provedení s pomocnými kontakty a další informace naleznete na stránkách s jednotlivými typy svodičů
1 TE = 17,5 mm
POČET TE
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY B/C
/
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C, SÉRIE POWERTEC
Zapojení s pomocným
kontaktem R
230V AC / 0,5A
L1
4
N/PE 11
/
TECHNICKÁ DATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Třída svodiče B/C (dle VDE 0675), I+II (dle ČSN 61643-11)
Ochranná úroveň Up < 2,5 kV
Konstrukce bez výfukových otvorů
Bleskový impulzní proud Iimp = 25 kA / 60 kA (10/350 µs)
Jmenovitý rázový svodový proud In = 40 kA / 70 kA (8/20 µs)
Maximální impulzní svodový proud Imax = 80 kA /140 kA (8/20 µs)
Izolační odpor Riz > 1010 Ω
Maximální trvalé pracovní napětí Uc = 335 V
Jmenovité pracovní napětí Un = 230 VAC 50/60 Hz
Reakční čas ta <50 ns
Maximální předjištění: 160 A gL (F2) nebo 100 A při zapojení V (F3)
Dovolená teplota okolí: -40 °C až 85 °C
Průřez připojovaných vodičů: laněný 50 mm2/ licna 35 mm2
Stupeň krytí IP 20/40 (volný/zabudovaný)
Šířka 2TE
Pomocný kontakt 250 V AC / 0,5 A, max. 1,5 mm2 (pro BVR)
POPIS
ROZMĚRY
HMOTNOST
OBJ. ČÍSLO
Svodič bleskového proudu 25 kA
35x90x64
190
IS010111
Svodič bleskového proudu 25 kA + pk*
35x90x64
190
IS010112
Svodič bleskového proudu 60 kA
35x90x64
190
IS010113
Svodič bleskového proudu 60 kA + pk*
35x90x64
190
IS010114
*) pk - pomocný kontakt
Poznámka: Zapojení svodičů pro jednotlivé napět´ové soustavy viz. strana 2 a 3.
/
PŘÍKLAD ZAPOJENÍ
L1
F3
L1
F1
F2
2 pólová
propojka
PE
PE
Když je F1 < 160 A není F2 nutné použít
12
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY B/C
/
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C, SÉRIE PROTEC
5
/
TECHNICKÁ DATA
BV 25-275
• Provedení
BVR 25-275
Varistor
• Třída svodiče (dle VDE 0675), I+II (dle ČSN 61643-11)
B/C
275 V AC
• Maximální trvalé pracovní napětí Uc
• Jmenovitý rázový svodový proud In (8/20 µs)
40 kA
• Maximální impulzní svodový proud Imax (8/20 µs)
100 kA
• Bleskový impulzní proud Iimp (10/350 µs)
25 kA
• Ochranná úroveň Up při In
< 1600 V
• Ochranná úroveň Up při Iimp
< 1250 V
< 25 ns
• Reakční čas ta
• Dovolená teplota okolí
- 40 °C až + 80°C
• Stupeň krytí volný / zabudovaný
IP 20 / 40
• Maximální předjištění
250 A gL
• Zkratová odolnost při max. předjištění
25 kA / 50 Hz
25 / 35 mm2
• Průřez připojovaných vodičů
250 V AC / 0,5 A, max. 1,5 mm2 (pro BVR)
• Pomocný kontakt
• Šířka
2TE
POPIS
ROZMĚRY
TYP
HMOTNOST
OBJ. ČÍSLO
Protec BV 25 kA
Protec BVR 25 kA
35x90x64
BV 25/275
296
IS010191
35x90x64
BVR 25/275
306
IS010195
Propojka pro TN-C set
IS010173
Propojka pro TN-S set
IS010174
Poznámka: Zapojení svodičů pro jednotlivé napět´ové soustavy viz. strana 2 a 3.
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY B/C
/
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C, SÉRIE COMBTEC
6
L
L
L/(N)
L/(N)
L
L
12
11
12
11
14
14
PE/PEN/N
PE/PEN/N
PEN/PE
VV 275
/
VVR 275
PEN/PE
VS 275
VSR 275
TECHNICKÁ DATA
VV 275
• Provedení
VS 275
2 x Varistor
• Třída svodiče (dle VDE 0675), I+II (dle ČSN 61643-11)
• Maximální trvalé pracovní napětí Uc
Varistor
B/C
B/C
275 V AC
275 V AC
• Jmenovitý rázový svodový proud In (8/20 µs)
40/40 kA
40 kA
• Maximální impulzní svodový proud Imax (8/20 µs)
80/80 kA
80 kA
• Bleskový impulzní proud Iimp (10/350 µs)
12,5/12,5 kA
12,5 kA
• Ochranná úroveň Up při In
< 1,8/1,8 kV
<1,8 kV
• Ochranná úroveň Up při Iimp
< 1,2/1,2 kV
<1,2 kV
< 25/25 ns
< 25 ns
• Reakční čas ta
• Dovolená teplota okolí
- 40 °C až + 80°C
• Stupeň krytí volný / zabudovaný
IP 20 / 40
• Maximální předjištění
250 A gL
• Zkratová odolnost při max. předjištění
25 kA / 50 Hz
25 kA / 50 Hz
2
• Průřez připojovaných vodičů
25 / 35 mm
• Provedení s pomocnými kontakty
VVR
VSR
2
• Pomocný kontakt
250 V AC / 0,5 A, max. 1,5 mm (pro VVR, VSR)
• Šířka
2TE
POPIS
ROZMĚRY
HMOTNOST
OBJ. ČÍSLO
Combtec VV 12,5 kA
35x90x64
296
IS010181
Combtec VS 12,5 kA
35x90x64
226
IS010183
Combtec VVR 12,5 kA (PK)
35x90x64
306
IS010185
Combtec VSR 12,5 kA (PK)
35x90x64
236
IS010187
Propojka pro TN-C set
IS010172
Propojka pro TN-S set
IS010173
Poznámka: Zapojení svodičů pro jednotlivé napět´ové soustavy viz. strana 2 a 3.
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY B/C
/
SVODIČE N/PE BLESKOVÉHO PROUDU TŘÍDY B/C
POWERTEC/
PROTEC
Série COMBTEC SG 50
/
Série PROTEC G100
TECHNICKÁ DATA
Série COMBTEC SG 50
• Provedení
Série PROTEC G100
jiskřiště
• Třída svodiče (dle VDE 0675), I+II (dle ČSN 61643-11)
jiskřiště
B/C
B/C
255 V AC
• Maximální trvalé pracovní napětí Uc
230 V AC 50/60 Hz
• Jmenovité pracovní napětí Un
• Jmenovitý rázový svodový proud In (8/20µs)
60 kA
100 kA
• Maximální impulzní svodový proud Imax (8/20µs)
80 kA
120 kA
• Bleskový impulzní proud Iimp (10/350µs)
50 kA
100 kA
• Ochranná úroveň Up
< 1,5 kV
• Izolační odpor Riz
> 1010 Ω
• Reakční čas ta
< 50 ns
• Zkratová odolnost při max. předjištění:
25 kAeff
• Schopnost zhášet následný proud
100 Aeff
200 Aeff
50 mm2/ 35 mm2
• Průřez připojovaných vodičů
• Stupeň krytí volný / zabudovaný
IP 20
• Dovolená teplota okolí
- 40°C až + 85°C
• Šířka
POPIS
2TE
ROZMĚRY
HMOTNOST
OBJ. ČÍSLO
Svodič bleskového proudu N/PE, 50 kA
35x90x64
190
IS010084
Svodič bleskového proudu N/PE, 100 kA
35x90x64
190
IS010094
V případě potřeby je možno tyto svodiče bleskového proudu podrobit zkouškám izolačního odporu. Jak Riz dosahuje hodnoty jen 0,5 - 1 MΩ
je nutné daný svodič okamžitě nahradit.
Poznámka: Zapojení svodičů pro jednotlivé napět´ové soustavy viz. strana 2 a 3.
7
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY C
/
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY C
8
VPP 255
VPP 255+PK
DVP 255
DVP 255+PK
L/N
14
11
12
/
14
11
12
TECHNICKÁ DATA
• Zásuvný modul a patice
VVP 255
DVP 255
• Provedení
Varistor
Jiskřiště
• Třída svodiče C (dle VDE 0675), II (dle ČSN 61643-11)
• Maximální trvalé pracovní napětí Uc
• Jmenovitý rázový svodový proud In (8/20 µs)
C
C
255 V AC
255 V AC
15/20 kA
20 kA
• Maximální impulzní svodový proud Imax (8/20 µs)
30/40(30) kA
40 kA
• Ochranná úroveň Up při In
< 1,3/1,4 kV
< 1,2 kV
< 25 ns
< 100 ns
• Reakční čas ta
• Dovolená teplota okolí
• Stupeň krytí volný / zabudovaný
- 40°C až + 80°C
IP 20/40
• Maximální předjištění
• Propojení lištami
• Průřez připojovaných vodičů
• Pomocný kontakt
100 A
nahoře a dole
25/35 mm2
250 V AC / 0,5 A, max. 1,5 mm2
• Šířka
POPIS
1TE
TYP
OBJ. ČÍSLO
Svodič přepětí C, 15 kA, VVP 255 V
VVP 255-15
IS010076
Svodič přepětí C, 20 kA, VVP 255 V
VVP 255-20
IS010077
Svodič přepětí C, 20 kA, DVP 255 V
DVP 255-20
IS010075
VPS/1
IS010071
Patice pro 1 pól, VVP
Patice pro 1 pól, VVP s pom. kontaktem
Patice pro 1 pól, DVP
VPSH/1
IS010069
DPS/1
IS010070
Patice pro 1 pól, DVP s pom. kontaktem
DPSH/1
IS010068
Patice pro 3 + 1 pól
VPS/3+1
IS010064
Patice pro 3 + 1 pól, s pom. kontaktem
VPSH/3+1
IS010065
Propojka pro TN-C set
IS050103
Propojka pro TN-S set
IS050104
Poznámka: Zapojení svodičů pro jednotlivé napět´ové soustavy viz. strana 2 a 3.
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY C
/
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY C, SÉRIE VEPG
/
TECHNICKÁ DATA
• Třída svodiče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
12
•
11
POPIS
•
C dle VDE 0675,
II (dle ČSN 61643-11)
Zásuvný modul a patice
Provedení
2x varistor a jiskriště
Max. trvalé pracovní napětí Uc = 335 V AC
Jmenovitý rázový
svodový proud
In (8/20µs) = 10 kA / pól
Max. impulzní svodový proud Imax (8/20µs) = 20 kA
Ochranná úroveň
Up < 1,6 kV při 5 kA 950 V
Reakční čas
ta < 100 ns
Dovolená teplota okolí
- 40°C až + 80°C
Stupeň krytí volný/zabudovaný IP 20/40
Maximální předjištění
35 A
Průřez připojovaných vodičů L,N = 6 mm2,
PE = 25/35 mm2
Pomocný kontakt
250 V AC / 0,5 A,
max. 1,5 mm2
Šířka
1TE
ROZMĚRY
HMOTNOST
TYP
OBJ. ČÍSLO
17,5x90x65
190
VPEG 10
IS010073
Patice
-
-
VMS
IS010201
Patice s pomocným kontaktem
-
-
VMSH
IS010202
Svodič přepětí C, 10 kA, 1fázový
/
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY C, ZÁSUVNÉ
/
TECHNICKÁ DATA
• Třída svodiče
14
12
11
POPIS
C dle VDE 0675,
II (dle ČSN 61643-11)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zásuvný modul a patice
Provedení
Max. trvalé pracovní napětí
Jmenovitý rázový proud
Max. impulzní svodový proud
Ochranná úroveň
Impulzní náboj
Měrná energie
Reakční čas
Dovolená teplota okolí
Stupeň krytí
volný / zabudovaný
• Maximální předjištění
• Šířka
varistor ZnO
Uc = 280 V AC
In (8/20µs) = 20 (10) kA
Imax (8/20µs) = 40 kA
Up < 1,4 kV
Q při In 0,43 As
při In 3,2 kJ / W
ta < 25 ns
- 40°C až + 70°C
IP 20/40
160 A
1TE
ROZMĚRY
HMOTNOST
TYP
OBJ. ČÍSLO
Zásuvný modul D, 15 kA, 280 V
17,5x52x60
65
UAS 15/280
IS010045-P
Zásuvný modul D, 20 kA, 280 V
17,5x52x60
65
UAS 20/280
IS010045-A
Zásuvný modul D, N/PE, 20 kA, 280 V
(jen pro zapojení 3+1)
17,5x52x60
65
IS010053
Patice 1 pólová
17,5x80x49,5
48
UAS/U1
IS010046
Patice 2 pólová
35x80x49,5
100
UAS/U2
IS010047
Patice 3 pólová
52,5x80x49,5
148
UAS/U3
IS010048
Patice 4 pólová
70x80x49,5
200
UAS/U4
IS010049
Patice 4 pólová pro zapojení 3+1
70x80x49,5
200
IS010054
Propojka 2 pólová
IS050102
Propojka 3 pólová
IS050103
Propojka 4 pólová
IS050104
Pomocný kontakt boční, montáž zleva
-
-
UAS-FM
IS010044
9
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY D
/
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY D, SÉRIE VMG
/
TECHNICKÁ DATA
• Třída svodiče D
•
•
•
•
10
12
dle VDE 0675,
II (dle ČSN 61643-11)
Zásuvný modul a patice
Provedení
Max. trvalé pracovní napětí
Jmenovitý rázový
svodový proud
•
•
•
•
Ochranná úroveň
Reakční čas
Dovolená teplota okolí
Stupeň krytí
volný / zabudovaný
• Maximální předjištění
• Průřez připojovacích vodičů
14
• Pomocný kontakt
11
• Šířka
POPIS
varistor a jiskřiště
Uc = 275 V AC
In (8/20µs) = 3 kA / pól
Uoc (1,2/50µs): 6 kV / pól
Up < 0,9 kV
ta < 100 ns
- 40°C až + 80°C
IP 20/40
35 A
L,N = 6mm2,
PE = 25/35 mm2
250 V AC / 0,5 A,
max. 1,5 mm2
1TE
ROZMĚRY
HMOTNOST
TYP
OBJ. ČÍSLO
17,5x90x65
190
VMG 275
IS010200
Patice
-
-
VMS
IS010201
Patice s pomocným kontaktem
-
-
VMSH
IS010202
Svodič přepětí D, 3 kA, 1 TE
/
/
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY D, SÉRIE AD2
TECHNICKÁ DATA
• Třída svodiče D (dle VDE 675), III (dle ČSN 61643)
• Max. trvalé pracovní napětí Uc = 280 V AC
• Jmenovitý rázový svodový proud In (8/20µs):
L-N/L-PE/N-PE 2,5 kA / 2,5 kA / 5 kA
• Ochranná úroveň Up při In:
< 0,9 kV / 1,9 kV / 1,0 kV
• Ochranná úroveň Up při Uoc:
< 0,9 kV / 1,0 kV / 1,2 kV
POPIS
• Max. impulzní svodový proud Imax:
5 kA / 5 kA/ 10 kA
• Reakční čas ta < 25ns
• Dovolená teplota okolí: - 40°C až + 70°C
• Stupeň krytí volný / zabudovaný: IP 20/40
• Maximální předjištění: 63 A gL
• Průřez připojovaných vodičů: 1-25 mm2
• Max. zkratový proud: 10 kA
• Šířka 2 TE
ROZMĚRY
HMOTNOST
TYP
OBJ. ČÍSLO
Svodič přepětí D, N/L, 2,5 kA
17,5x80x71,5
65
AD2-LN
IS050022
Svodič přepětí D, N/PE, 5 kA
17,5x80x71,5
65
AD2-NPE
IS050021
35x80x49,5
100
AD2-SA
IS050023
-
-
UAS-FM
Patice 2-pólová
Propojka 2-pólová
Pomocný kontakt boční, montáž zleva
Poznámka: Zapojení pomocného kontaktu viz. strana 9
IS050026
IS010044
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY D
/
SVODIČE PŘEPĚTÍ TŘÍDY D, SÉRIE AD2
/
TECHNICKÁ DATA
•
•
•
•
•
•
•
•
/
Třída svodiče D
Jmenovitý rázový svodový proud
Max. trvalé pracovní napětí
Maximální proud
Způsob připojení
Reakční čas
Zkratová odolnost
Dovolená teplota okolí
(dle VDE 0675), III (dle ČSN 61643-11)
In (8/20µs) 2,5 kA
Uc 250 V AC (50 Hz)
16 A
3 - vodičový
L - N < 25 ns
6 kA (předjištění 16 A gL)
- 20°C až + 60°C
POUŽÍTÍ:
• Jako doplňková výbava zásuvek, zabudovatelná do instalačních
krabic. Ochranný modul se vloží do instalační krabice a připojí třívodičově do zásuvky. Je možné použití i do stávající instalace se systémem TN-S.
POPIS
TYP
OBJ. ČÍSLO
Zásuvkový svodič tř. D 2,5 kA, koncový
USM 01
IS010001
Zásuvkový svodič tř. D 2,5 kA, průbežný
USM 01/2
IS010002
11
ZÁKLADNÍ POJMY
/
12
POUŽÍVANÉ VELIČINY
• Jmenovitý impulzní proud In (8/20µs), pro tř. I a II, svodič musí 15x reagovat bez změny vlastností
• Bleskový impulzní proud Iimp (10/350µs), pro tř. I, svodič musí svést bez poškození nebo změny teplotní stability
• Maximální impulzní svodový proud Imax (8/20µs), pro tř. I a II, svodič musí svést bez poškození nebo změny
teplotní stability
• Ochranná úroveň Up je maximální hodnota napětí na svorkách svodiče během zkušebního impulzu
• Maximální trvalé pracovní napětí Uc maximální efektivní hodnota střídavého napětí nebo ss napětí trvale
přivedeného na svorky svodiče
/
PRŮBĚHY ZKUŠEBNÍCH VLN
• Zkušební impulz bleskového proudu proud Iimp (10/350 µs)
• Použítí pro svodiče tř. B
• T1 doba čela impulzu, T2 doba půltýlu impulzu
• Zkušební proudový impulz Imax (8/20 µs)
• Použití pro svodiče třídy B, C a D
• T1 doba čela impulzu, T2 doba půltýlu impulzu
/
ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN
Pro správnou funkci přepěťových ochran řazených v kaskádě je třeba dodržovat pravidlo, že mezi jednotlivými
stupni ochran (třída B a C nebo třída C a D) musí být vložena impedance, která zajistí energetickou koordinaci
mezi těmito stupni. Pokud má vedení mezi následujícími stupni minimální délku 10 m je tato podmínka splněna a není potřeba doplňovat vložené indukčnosti. V opačném případě je nutno mezi následující stupně vkládat seriové indukčnosti.
Protože firma Schrack nabízí v současné době výhradně kombinované ochrany třídy B/C, týká se toto
doporučení oddělování stupňů C a D.
Dále je třeba dbát na to, aby přepěťové ochrany třídy D byly umístěny co nejblíže chráněným spotřebičům. Mezi
spotřebičem a poslední ochranou třídy D by nemělo být vedení delší než 10 m. Pro případ, že toto nelze
dodržet a mezi svodičem D v rozváděči a spotřebičem je vzdálenost větší, je vhodné umístit svodiče třídy D do
instalačních krabic viz str. 11. Při delších zásuvkových rozvodech je třeba maximálně po 10-ti metrech vedení
použít další svodič.
/
UZEMNĚNÍ
Předpokladem správné činnosti nainstalovaných svodičů přepětí je správné a kvalitní provedení uzemňovací
soustavy.
Provedením uzemnění elektrických zařízení se zabývá ČSN 33 2000-5-54 Elektrická zařízení. Část 5: Výběr
a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče.
V sítích TN-S jsou všechny svodiče připojeny pomocí PE vodiče na sběrnu PAS, která je svým potenciálem
nejblíže zemnímu.
V sítích TN-C jsou svodiče připojeny na PEN vodič jehož potenciál může být odlišný od zemního vlivem velkých
rozdílových proudů.
Hodnoty odporů uzemnění na trasách a na konci vedení stanoví ČSN 33 2000-5-41.
Pro správnou činnost svodičů je též nutné zamezit možnosti vytvoření „zasmyčkování“ vodičů PE nebo PEN
mezi rozvaděči, kdy vlivem vyrovnávacích proudů nebo indukovaného napětí do této smyčky dochází k posunu
potenciálu vůči zemi.
SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.
ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA - centrála
www.schrack.cz
PRODEJNÍ STŘEDISKO
HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická, Plačice
500 04 Hradec Králové
Tel.: 495 533 773, 495 533 966
Fax: 495 534 219
E-mail: [email protected]
Technická kancelář
Plzeň
Vejprnická 53, PSČ 318 02
Tel./fax: 377 381 243
E-mail: [email protected]
SCHRACK ENERGIETECHNIK, s.r.o.
PRODEJNÍ STŘEDISKO BRNO
Tuřanka 115
627 00 Brno
Tel.: 531 011 791, 531 011 793
Fax: 531 011 792
E-mail: [email protected]
PRODEJNÍ STŘEDISKO OSTRAVA
Rajnochova 75
718 00 Ostrava
Tel.: 596 237 245, 596 237 097
Fax: 596 237 240
E-mail: [email protected]
PRODEJNÍ STŘEDISKO ZLÍN
Kvítková 3687, PSČ 760 01
Tel.: 577 219 721
Fax: 577 219 722
E-mail: [email protected]
Dolnoměcholupská 2
102 00 PRAHA 10 - Hostivař
Tel.: 281 008 231-233, 111
Fax: 281 008 462
E-mail: [email protected]
Technická kancelář
České Budějovice
Čechova 52, PSČ 370 01
Tel./fax: 387 312 474
E-mail: [email protected]
Technická kancelář
Liberec
Zeyerova 560/25, PSČ 460 01
Tel.: 485 148 101
Fax: 485 148 102
E-mail: [email protected]
Regionální zastoupení
Teplice
Tel./fax: 417 577 298
E-mail: [email protected]
RAKOUSKO - centrála
SCHRACK ENERGIETECHNIK GmbH
www.schrack.com
Seybelgasse 13
A-1235 VIENNA
Tel. +43-1/866 85-0
Export Tel. +43-1/866 85-520
Export Fax +43-/866 85-517/-1520
DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI
BELGIE
SCHRACK ENERGIETECHNIK
B.V.B.A.
LEENSTRAAT 5
B-9810 NAZARETH
Tel. +32-9/384 79 92
Fax +32-9/384 87 69
SLOVINSKO
SCHRACK ENERGIETECHNIK d.o.o.
Glavni trg 47
SLO-2380 SLOVENJ GRADEC
Tel. +386-602/418 38, 412 60
Fax +386-602/434 71
LOTYŠSKO
LIETUVOS AUTOMATIKA AB
Brunineku 41-14
LV-1011 RIGA
Tel. +371/37 61 55
Fax +371/72 43 747
DISTRIBUTOŘI
CHORVATSKO
SCHRACK ENERGIETECHNIK d.o.o.
Radnička cesta 220
HR-10000 ZAHREB
Tel. +385-1/240 41 94
Fax +385-1/240 41 95
BOSNA A HERCEGOVINA
ELECTRICA
Kralja P. Kresimira IV. 13a
BIH-88000 MOSTAR
Tel. +387-88/314 057
Fax +387-88/314 057
LITVA
JUMIKS ELEKTROMONTAZAS DARBI
Paneriu 45
LV-2006 VILNIUS
Tel. +370-2/234 984
Fax +370-2/637 692
MAĎARSKO
SCHRACK ENERGIETECHNIK KFT.
VIDOR U.
H-1172 BUDAPEST
Tel. +36-1/253 14 01
Fax +36-1/253 14 91
BRUNEI
PKS SDN BHD
P.O. Box 396, Seri Complex 2603
Bandar Seri Begawan
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Tel. +673-2/421 348
Fax +673-2/421 347
POLSKO
SCHRACK ENERGIETECHNIK
POLSKA sp.z.o.o.
ul. Modlinska 223 A
PL-03-120 WARSZAWA
Tel. +48-22/676 86 99
Fax +48-22/676 87 52
BULHARSKO
WEID-BUL
ul. Nezabravka 33A
BG-1113 SOFIA
Tel. +359-2/963 25 60
Fax +359-2/963 10 98
RUMUNSKO
SCHRACK ENERGIETECHNIK s.r.l.
Str Eftimie Murgu Nr. 31
R 3700 ORADEA
Tel. +40-59/412 892
Fax +40-59/412 892
ESTONSKO
CUKULUS AS
mammaste
EE-2600 PÖLVA MAAKOND
Tel. +372-79/960 99
Fax +372-79/967 40
SLOVENSKO
SCHRACK ENERGIETECHNIK spol. s r.o.
Langsfeldova 2
SK-03601 MARTIN
Tel. +421-842/221 641
Fax +421-842/239 556
E-mail: [email protected]
HONG KONG
HING YIP
ELECTRICAL ENGINEERING Ltd.
11th-12th Floors, Hing Yip Centre
No. 37 Beech Streeet, Tai kok Tsue
HONG KONG, Kowloon
Tel. +852-2407/33 38
CZKATSVOD-06
SJEDNOCENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
ABDULLA HASSAN ELECTRICAL
L.L.C.
P.O. Box 51610
DUBAI - U.A.E.
Tel. +971-4/827 482
Fax +971-4/827 592
SÝRIE
NOUWEILATI HAMWI CO.
P.O. Box 1359
DAMASCUS-SYRIA
Tel. +963-11/221 15 89
Fax +963-11/224 63 66
ŠVÝCARSKO
TRIGON ENERGIETECHNIK AG
Schaferweg 16
CH-4019 BASEL
Tel. +41-61/639 96 96
Fax +41-61/639 96 99
VELKÁ BRITÁNIE
ROWE HANKINS COMPONENTS
Power House, Parket Street
GB-BURY, LANCS., BL9 ORJ
Tel. +44-161/797 60 58
Fax +44-161/763 14 21

Podobné dokumenty

Návody pro laboratorní práce ústavu 215

Návody pro laboratorní práce ústavu 215 které umožní vedení proudu mezi dvěma elektrodami umístěnými ve víčku kelímku. Tento proudový impuls indikující dosažení bodu vzplanutí, ukončí měření a zapne chlazení. Teplota bodu vzplanutí korig...

Více