Soupis MP Tennis Zlín

Komentáře

Transkript

Soupis MP Tennis Zlín
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 1
MAJETEK
Položky č. 1 - 6
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis dlouhodobého majetku - pozemky a stavby
Pořadové
číslo položky
Katastrální území
označení
LV
1
2
3
4
5
6
Malenovice u Zlína
Malenovice u Zlína
Malenovice u Zlína
Malenovice u Zlína
Malenovice u Zlína
Malenovice u Zlína
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
vodní plocha
5243
5243
5243
5243
5243
5243
č.parcely/č. budovy/č.
výměra v m2
jednotky
parcela 231/6
parcela 233/15
parcela 234/9
parcela 234/12
parcela 234/23
parcela 1920/7
40
42
3798
9122
805
22
pořízení
vstupní cena
14.7.2008
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
1.1.2006
8 250,00
6 484,00
2 278 898,00
5 847 963,00
161 044,00
522,00
Uplatněná zástavní práva
Komerční banka, a.s.
Na příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město
PSČ: 114 07, IČ: 45317054
část pohledávek postoupena na nabyvatele: JANISO s.r.o., IČ: 46967087,
se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ: 602 00
včetně souvisejícího zajištění - zástavního prává k nemovitostem
Zástavní právo smluvní
- smlouva o poskytnutí bankovní záruky do výše 200.000,- CZK, platnost záruční listiny 7.2.2017
- smlouva o poskytnutí bankovní záruky do výše 250.000,- CZK, platnost záruční listiny 30.9.2014
- smlouva o poskytnutí bankovní záruky do výše 127.569,- CZK, platnost záruční listiny 5.10.2015
- smlouva o poskytnutí bankovní záruky do výše 244.709,- CZK, platnost záruční listiny 30.9.2013
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 40.588,- USD, platnost akreditivu 1.1.2013
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 6.992,- EUR, platnost akreditivu 13.10.2012
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 39.360,- USD, platnost akreditivu 27.11.2012
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 9.013,- EUR, platnost akreditivu 8.10.2012
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 17.578,- USD, platnost akreditivu 22.12.2012
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 63.857,- EUR, platnost akreditivu 28.1.2013
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 39.331,- USD, platnost akreditivu 6.1.2013
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 22.576,- EUR, platnost akreditivu 3.12.2012
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 80.957,- USD, platnost akreditivu 2.11.2012
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 17.910,- EUR, platnost akreditivu 8.10.2012
- smlouva o poskytnutí dokumentárního akreditivu do výše 59.187,- EUR, platnost akreditivu 5.11.2012
- pohledávky z úvěrů do celkové výše 15.000.000,- Kč, vzniklé do 31.12.2016
- pohledávky ze smluv o poskytnutí bankovní záruky do celkové výše 10.000.000,- Kč, vzniklé do 31.12.2021
- pohledávky ze smluv o otevření akreditivu do celkové výše 25.000.000,- Kč, vzniklé do 31.12.2016
- pohledávky na vrácení bezdůvodného obohacení do celkové výše 55.000.000,- Kč, vzniklé do 30.6.2022
-pohledávky na náhradu škody a smluvní pokuty do celkové výše 5.000.000,- Kč, vzniklé do 30.6.2022
Předmět zástavy
položky č. 1 - 6
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 06.09.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.09.2012.
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
Komerční banka, a.s.
Na příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město
PSČ: 114 07, IČ: 45317054
část pohledávek postoupena na nabyvatele: JANISO s.r.o., IČ: 46967087,
se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ: 602 00
včetně souvisejícího zajištění - zástavního prává k nemovitostem
Zástavní právo smluvní
pohledávky "A" budoucí pohledávky
- pohledávky ze smluv o otevření akreditivu do celkové výše 30.000.000,- Kč doba vzniku do 31.12.2016
- pohledávky na vrácení bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv do celkové výše
30.000.000,- Kč, vzniklé nejpozději do 30.6.2022
pohledávky "B" budoucí pohledávky
- náhrada škody a smluvní pokuty podle této smlouvy do celkové výše 3.000.000,- Kč, doba vzniku do 30.6.2022
Předmět zástavy
položky č. 1 - 6
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 24.10.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.10.2011.
Komerční banka, a.s.
Na příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město
PSČ: 114 07, IČ: 45317054
část pohledávek postoupena na nabyvatele: JANISO s.r.o., IČ: 46967087,
se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ: 602 00
včetně souvisejícího zajištění - zástavního prává k nemovitostem
Zástavní právo smluvní
pohledávky "A" budoucí pohledávky
- pohledávky z úvěrů do celkové výše 15.000.000,- Kč, doba vzniku do 31.12.2016
- pohledávky ze smluv o poskytnutí bankovní záruky do celkové výše 10.000.000,- Kč doba viniku do 31.12.2021
- pohledávky ze smluv o otevření akreditivu do celkové výše 25.000.000,- Kč, doba vzniku do 31.12.2016
- pohledávky na vrácení bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv do celkové výše
55.000.000,- Kč, vzniklé nejpozději do 30.6.2022
pohledávky "B" budoucí pohledávky
- náhrada škody a smluvní pokuty podle této smlouvy do celkové výše 5.000.000,-Kč, doba vzniku do 30.6.2022
Předmět zástavy
položky č. 1 - 6
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 18.07.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.07.2011.
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 2
MAJETEK
Položky č. 7 - 49
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis dlouhodobého hmotného majetku
Pořadové
číslo
položky
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Invent.číslo
DM-00008
DM-00037
DM-00047
DM-00048
DM-00049
DM-00050
DM-00051
DM-00058
DM-00059
DM-00062
DM-00073
DM-00084
DM-00085
DM-00102
DM-00106
DM-00107
DM-00108
DM-00111
DM-00114
DM-00115
DM-00121
DM-00122
DM-00126
DM-00127
DM-00129
DM-00130
DM-00131
DM-00132
DM-00139
DM-00141
DM-00142
DM-00143
DM-00144
DM-00147
DM-00148
DM-00149
DM-00150
DM-00155
DM-00156
DM-00157
DM-00158
DM-00160
DM-00161
Název karty
INFRATOPIDLO WONISCH WAL 6
CLEANFIX RA 510 B-ČISTÍCÍ
MONTÁŽNÍ HALA
OBYTNÝ KONTEJNER - Č.1
OBYTNÝ KONTEJNER - Č.2
OBYTNÝ KONTEJNER - Č.3
OBYTNÝ KONTEJNER - Č.4
OBLOUK.HALA (žlutá) bez
NAKLADAČ MULTIONE GT 50D
PLOTR-TI HP DESIGNJET 500 A1
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK D 30
NAKLADAČ MANITOU MLT 526
VÁLEC-RUČNÍ NÁŘADÍ
MONTOVANÁ OCELOVÁ HALAROLOVÁNÍ MÍČE-měřící stroj
ROTAČNÍ ODPOR-měřící stroj
VERTIKÁLNÍ ODSKOK MÍČEVYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
MÍSÍCÍ CENTRUM-SOUBOR
PALETOVÁ VÁHA ACCURA SB
KOPÍROVACÍ STROJ AFICIO MP
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
HŘIŠTĚ 8.ZŠ ZLÍN/UTMÍCHAČKA MN 250
PYTLOVACÍ VÁHA s indikátorem
OTOČNÁ DESKA-DESTA DV
ČISTÍCÍ STROJ ATC /na
ÚHLOVÝ ODSKOK MÍČE-měřící
SERVER IBM
POLICOVÝ REGÁL SUPER 1 /
PALETOVÝ REGÁL R 1 /
POLICOVÝ REGÁL SUPER 1 /
POLICOVÝ REGÁL SUPER 1 /
ZAMETACÍ STROJ-RENOMATIC
MALOTRAKTOR AGT 850
BAGR TBO16 PÁSOVÝ+3 LŽÍCE/
BAGR TB135 PÁSOVÝ+3 LŽÍCE/
PÍSKOVACÍ STROJ EPOKE ITM 45
MALOTRAKTOR KUBOTA B1220+
VIBRAČNÍ PĚCH BOMAG BT65/4
FINIŠER PLANOMATIC P928+
ROZHRNOVAČ SMĚSÍ VE FORMĚ
VZV YALE GPD 20 AF+NOSNÉ
Vstupní cena
86 765,00
72 700,00
1 270 000,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
60 446,00
437 983,00
68 400,00
221 162,00
795 000,00
62 003,00
1 224 570,00
60 013,00
91 324,00
62 870,00
268 288,00
708 113,00
44 500,00
129 900,00
340 000,00
884 490,00
213 756,00
125 882,00
170 796,00
127 181,00
292 521,00
274 712,00
41 622,00
75 222,00
53 173,00
160 841,00
667 744,00
567 342,00
455 904,00
677 720,00
50 886,00
147 505,00
57 500,00
935 885,00
566 000,00
239 000,00
Zůstatková
cena
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518,00
25 390,00
0,00
22 022,00
139 125,00
0,00
366 338,00
0,00
0,00
0,00
78 228,00
0,00
0,00
0,00
133 118,00
322 290,00
0,00
0,00
72 540,00
0,00
0,00
0,00
20 108,00
38 229,00
27 865,00
87 086,00
211 414,00
179 646,00
151 944,00
237 176,00
30 510,00
88 489,00
37 361,00
608 306,00
433 924,00
215 096,00
Pořízení
1.1.1993
1.10.1997
29.12.2000
29.12.2000
29.12.2000
29.12.2000
29.12.2000
8.12.2003
1.7.2004
1.9.2004
1.1.2005
1.10.2005
1.10.2005
11.7.2006
18.9.2006
18.9.2006
18.9.2006
24.10.2006
21.11.2006
15.12.2006
31.8.2007
5.11.2007
8.8.2007
10.1.2008
29.2.2008
18.3.2008
17.4.2008
1.4.2008
29.8.2008
14.10.2008
28.1.2009
26.3.2009
25.5.2009
28.7.2010
23.7.2010
9.8.2010
20.9.2010
14.12.2011
14.12.2011
12.3.2012
30.3.2012
2.10.2012
17.12.2012
Zařazení
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006
1.9.2006
1.11.2006
1.11.2006
1.11.2006
1.12.2006
1.12.2006
1.1.2007
1.9.2007
1.12.2007
1.10.2007
1.2.2008
1.3.2008
1.4.2008
1.5.2008
1.5.2008
1.9.2008
1.11.2008
1.2.2009
1.4.2009
1.6.2009
1.8.2010
1.8.2010
1.9.2010
1.10.2010
1.1.2012
1.1.2012
1.4.2012
1.4.2012
1.11.2012
1.1.2013
Umístění
sklad
střed.stav.prac
sklad
sklad
sklad
sklad
sklad
sklad
doprava
kancelářdoprava
doprava
zkušebna
sklad
zkušebna
zkušebna
zkušebna
doprava
výrobní hala sklad
kancelářOtrokovice
Zlín-Malenovice
doprava
Otrokovice
doprava
doprava
zkušebna
Zlín-Malenovice
výrobní hala sklad
výrobní hala
sklad
sklad
doprava
sklad
sklad
sklad
sklad
sklad
sklad
výrobní hala
doprava
Stř.
85
10
72
72
72
72
72
72
80
50
80
80
10
72
10
10
10
80
72
85
50
80
50
80
72
80
80
50
50
72
72
72
72
85
80
85
85
85
85
85
85
72
80
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 3
MAJETEK
Položky č. 50 - 1084
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis drobného hmotného majetku
Pořadové
číslo
položky
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Invent.číslo
DrM-26000543
DrM-25000372
DrM-25000373
DrM-25000374
DrM-25000375
DrM-25000376
DrM-25000377
DrM-25000378
DrM-25000379
DrM-25000390
DrM-25000391
DrM-25000392
DrM-25000393
DrM-26000532
DrM-26000533
DrM-26000534
DrM-26000535
DrM-26000536
DrM-26000537
DrM-26000538
DrM-26000539
DrM-26000544
DrM-26000562
DrM-26000563
DrM-26000564
DrM-29001068
DrM-29001089
DrM-24000213
DrM-26000506
DrM-29001223
DrM-29001224
DrM-25000401
DrM-26000520
DrM-26000521
DrM-26000522
DrM-26000523
DrM-26000542
DrM-26000648
DrM-26000650
DrM-26000651
DrM-26000652
DrM-27000737
DrM-27000739
DrM-27000761
DrM-27000775
DrM-27000821
Název karty
SPORTSCHAMP-PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VYPL.ZELENÉ
STOLOVÝ PLÁT
STOLOVÝ PLÁT
STOLOVÝ PLÁT
STOLOVÝ PLÁT
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
KŘESLO AL S PVC VÝPL.ZELENÉ
STŮL 90/90+4 NOHY
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
DESKA KRYCÍ
SLOUP OTOČNÝ+PROSP.PŘIHRÁDKA
STOJAN NA PROSPEKTY 9xA4
ŽEBŘÍK AL 7609
SVÁŘEČKA ELEKTRICKÁ ALFIN 150
PŘÍSTROJ GIGASET 500-ODPOR
MULTIMETR KLEŠŤOVÝ BM 111
PISTOLE OPALOVACÍ
REGÁL POZINK.-5 POLIC
REGÁL POZINK.-5 POLIC
REGÁL POZINK.-5 POLIC
REGÁL POZINK.-5 POLIC
SVĚRÁK YORK 125
VRTAČKA RU GBM 13 BOSCH
STAHOVÁK DS3 DVOURAMENNÝ
STAHOVÁK 3r.M
BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ FSM-200
PROSTŘIHOVADLO BOSCH
SVÁŘEČKA UTA
SOUSTRUH D 250x400
BRUSKA ÚHLOVÁ GWS 8-125
VRTAČKA BOSCH GBM 13-2RE RU
Počet Vstupní cena
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29 537,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
936,00
936,00
936,00
936,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
1 616,00
2 825,00
2 825,00
1 012,00
15 240,00
3 560,00
2 213,00
9 490,00
5 488,00
3 048,00
1 588,00
1 420,00
1 420,00
1 420,00
1 420,00
1 820,00
4 908,00
1 436,00
1 983,00
1 637,00
1 000,00
1 500,00
31 961,00
3 297,00
2 512,00
Pořízeno
16.3.2006
15.3.2005
15.3.2005
15.3.2005
15.3.2005
15.3.2005
15.3.2005
15.3.2005
15.3.2005
17.4.2005
17.4.2005
17.4.2005
17.4.2005
2.3.2006
2.3.2006
2.3.2006
2.3.2006
2.3.2006
2.3.2006
2.3.2006
2.3.2006
30.3.2006
4.5.2006
4.5.2006
4.5.2006
10.2.2009
18.2.2009
5.10.2004
6.1.2006
13.8.2009
13.8.2009
5.5.2005
15.2.2006
15.2.2006
15.2.2006
15.2.2006
9.3.2006
4.12.2006
1.12.2006
1.12.2006
12.12.2006
23.4.2007
23.4.2007
10.8.2007
17.9.2007
8.11.2007
Umístění
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
buňka-výstava
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
Stř.
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
85
10
10
10
85
85
85
85
85
85
85
85
85
10
10
10
10
10
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
DrM-27000832
DrM-28000945
DrM-28000947
DrM-28000948
DrM-28000963
DrM-29001117
DrM-31001335
DrM-29001143
DrM-29001220
DrM-29001240
DrM-31001311
DrM-24000153
DrM-24000154
DrM-26000548
DrM-26000549
DrM-26000550
DrM-26000551
DrM-26000573
DrM-26000574
DrM-26000575
DrM-26000576
DrM-26000541
DrM-26000540
DrM-31001354
DrM-07900108
DrM-07800144
DrM-31201465
DrM-23000093
DrM-31201455
DrM-24000174
DrM-29001037
DrM-28000878
DrM-25000354
DrM-25000356
DrM-31101423
DrM-27000753
DrM-25000381
DrM-25000438
DrM-31101424
DrM-26000599
DrM-26000600
DrM-26000653
DrM-26000654
DrM-26000656
DrM-31001293
DrM-31301486
DrM-31301487
DrM-28000882
DrM-27000725
DrM-27000755
DrM-27000757
DrM-27000758
DrM-27000769
DrM-31201433
DrM-31201434
DrM-31201456
DrM-27000807
DrM-27000811
DrM-31201459
DrM-27000823
DrM-28000895
DrM-28000889
DrM-28000897
DrM-28000905
DrM-28000911
DrM-28000912
DrM-28000915
DrM-28000919
SVÁŘEČKA ALFA 150 (KABELY+KUFR)
ZAŘÍZENÍ CHLADÍCÍ UNIVERZÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ CHLADÍCÍ UNIVERZÁLNÍ
SVĚRÁK STROJNÍ FMS125
VYSAVAČ DAEWOO RCC 250B
PÁJKA T346
KUKLA SVAŘOVACÍ
MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGIT.150 SOMET
VOZÍK STOLNÍ ZVEDACÍ
KOMPRESOR PÍSTOVÝ ATMOS
NABÍJEČKA ACCUMATE 6V/12V
REKLAMNÍ TABULE-POVRCHY (3x3M)
REKLAMNÍ TABULE-FOTBAL(3x3M)
REKLAMNÍ TABULE 200x204REKLAMNÍ TABULE 150x204REKLAMNÍ TABULE 150x204REKLAMNÍ TABULE 150x204-IVECO
PANEL VÝSTAVNÍ-ISO 14001
PANEL VÝSTAVNÍ-ISO 9001
PANEL VÝSTAVNÍ-SPORT.POVRCHY
PANEL VÝSTAVNÍ-POVRCHY
MODUL "M2" PRAVÁ STRANA
MODUL "M1" SMONTOVANÝ
BEDNA NA NÁŘADÍ
KOBEREC
CHLADNIČKA 175.5
MIKROVLNKA DAEWOO
PŘÍSTROJ CM-V
ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ KARCHER
NOTEBOOK ACER
KUKLA SVÁŘECÍ
MOB.TELEFON NOKIA 6300
DETEKTOR ALKOHOLU CA 2000
NOTEBOOK HP 40 G
MODEM HUAWEI E173
MOB.TEL.NOKIA 73
NOTEBOOK ACER TM
PISTOLE VZ.83 CZ
MODEM HUAWEI E173
NOTEBOOK ACER
BRAŠNA ACER
FOTOAPARÁT OLYMPUS FE 190+
FOTOAPARÁT OLYMPUS MJU-600+
KALKULAČKA CASIO
MOB.TELEFON NOKIA E52
NOTEBOOK DEL+PŘÍSL.
NOTEBOOK ACER
NOTEBOOK ACER+BRAŠNA+SW
MONITOR LCD ACER 17"
MOB.TEL.NOKIA 6300
MOB.TEL.NOKIA 6021
MOB.TEL.NOKIA 6021
MOB.TELEFON NOKIA 6300
MOB.TELEFON SWISSVOICE SV29
FOTOAPARÁT NIKON S-2500
VYSAVAČ PRŮMYSLOVÝ KARCHER
MOB.TELEFON NOKIA 6230
MOB.TELEFON NOKIA 6230
TABLET IPAD
MOB.TELEFON NOKIA 6230
MONITOR LCD 20"
MOB.TELEFON NOKIA 3109
ČERPADLO PONORNÉ AL-KO
MOB.TELEFON NOKIA 2630
MOB.TELEFON NOKIA 2630
HF SADA BH 600
HF SADA BH-600
HF SADA BH-600
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 500,00
4 289,00
4 290,00
3 490,00
1 229,00
1 588,00
1 442,00
914,00
9 021,00
6 685,00
1 125,00
12 200,00
10 300,00
7 780,00
5 800,00
5 800,00
5 800,00
2 050,00
2 050,00
2 050,00
2 050,00
23 570,00
24 850,00
2 245,00
34 720,00
7 012,00
975,00
16 400,00
3 742,00
28 630,00
1 428,00
1,00
2 850,00
20 270,00
81,00
1,00
27 900,00
1 000,00
81,00
25 410,00
450,00
5 456,00
5 456,00
1 599,00
1,00
21 402,00
9 243,00
22 500,00
4 040,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1 957,00
1 408,00
1,00
2,00
15 695,00
2,00
5 613,00
2,00
1 848,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
18.12.2007
20.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
21.11.2008
5.3.2009
5.8.2010
20.3.2009
29.6.2009
9.11.2009
1.3.2010
1.6.2004
1.6.2004
18.4.2006
18.4.2006
18.4.2006
18.4.2006
18.6.2006
18.6.2006
18.6.2006
18.6.2006
8.3.2006
8.3.2006
12.10.2010
25.11.1995
10.1.1994
13.9.2012
18.8.2003
5.5.2012
19.8.2004
2.2.2009
6.2.2008
4.2.2005
14.2.2005
12.12.2011
12.6.2007
21.3.2005
1.9.2005
12.12.2011
22.8.2006
22.8.2006
12.12.2006
12.12.2006
14.12.2006
13.1.2010
31.1.2013
31.1.2013
14.2.2008
22.3.2007
12.6.2007
10.7.2007
10.7.2007
5.9.2007
9.1.2012
12.1.2012
5.5.2012
11.10.2007
17.10.2007
3.7.2012
12.11.2007
3.5.2008
28.3.2008
17.5.2008
13.6.2008
2.6.2008
2.6.2008
1.7.2008
3.7.2008
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
dílna-stroje
chodba
chodba
chodba
chodba
chodba
chodba
chodba
chodba
chodba
chodba
Iveco
Iveco
Iveco
kancelář
kuchyňka
kuchyňka
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
10
10
10
10
85
10
10
10
85
85
85
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
50
50
50
50
85
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
85
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
DrM-31301491
DrM-28000944
DrM-31301492
DrM-31001294
DrM-28000974
DrM-29000975
DrM-29001226
DrM-31001318
DrM-31001319
DrM-31301493
DrM-29001229
DrM-29001230
DrM-31001326
DrM-31001330
DrM-31001340
DrM-31001343
DrM-31001344
DrM-31301494
DrM-29001241
DrM-29001242
DrM-29001243
DrM-31001350
DrM-31001357
DrM-31001359
DrM-31001363
DrM-31001374
DrM-31101385
DrM-31101379
DrM-31101386
DrM-31101388
DrM-31101389
DrM-31101390
DrM-31101394
DrM-31101395
DrM-31101396
DrM-31101397
DrM-31101398
DrM-31101404
DrM-31101411
DrM-31101425
DrM-31101426
DrM-31101427
DrM-31101428
DrM-31201442
DrM-31201448
DrM-31201468
DrM-31201469
DrM-31201484
DrM-31201435
DrM-28000956
DrM-24000129
DrM-28000932
DrM-24000198
DrM-24000199
DrM-28000927
DrM-28000933
DrM-27000695
DrM-25000474
DrM-29001041
DrM-27000696
DrM-26000638
DrM-28000970
DrM-27000719
DrM-27000749
DrM-28000957
DrM-28000958
DrM-31001362
DrM-27000854
DISK EXTERNÍ ADATA
PC LYNX+PŘÍSLUŠENSTVÍ
DISK EXTERNÍ ADATA
HARD DISK EXTERNÍ 500GB
NOTEBOOK ACER
DETEKTOR ALKOHOLU CA 2000
FLASH USB DISK 16GB
PÁSMO OCELOVÉ 50M
MOB.TELEFON NOKIA 6303
NOTEBOOK ACER+PŘÍSLUŠENSTVÍ
MOB.TELEFON NOKIA 6303
MOB.TELEFON NOKIA E75
FOTOAPARÁT OLYPMUS 3000+PŘÍSL.
FOTOAPARÁT PANASONIC F3+PAMĚŤ
MOB.TELEFON BB9700
FOTOAPARÁT OLYMPUS FE4030
MOB.TELEFON NOKIA 2730
KUKLA SVÁŘECÍ AS1
FOTOAPARÁT CANON PSA1100
SEKAČKA LC 48V HUSQVARNA
FRÉZA SNĚHOVÁ HUSQVARNA
MOB.TELEFON NOKIA 3720
FOTOAPARÁT ULTRAZOOM 10MPX
MOB.TELEFON NOKIA 3720
TEPLOMĚR DIGITÁLNÍ+2 ČIDLA"K"
NOTEBOOK ACER
DETEKTOR ALKOHOLU CA2010
MOB.TELEFON NOKIA 6303
VOZÍK NA HADICI
REGÁL ZÁTĚŽOVÝ 200x100x5
REGÁL ZÁTĚŽOVÝ 200x100x5
MOB.TELEFON NOKIA 3720
MOB.TELEFON NOKIA 3720
PŘILBA SCHUBERTH
KALHOTY ESQUAD
BUNDA AIRSHELL
RUKAVICE RALLYE
NOTEBOOK ACER+ADAPT.-ZÁLOHA
MOB.TELEFON SAMSUNG 9000
MODEM HUAWEI E173
MODEM HUAWEI E173
MODEM HUAWEI E173
MODEM HUAWEI E173
NOTEBOOK ACER
MOB.TELEFON SAMSUNG S5610
MOB.TELEFON NOKIA C2
MOB.TELEFON NOKIA C5
MOB.TELEFON SAMSUNG MINI
CHLADNIČKA HYUNDAI RSC 084
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
IVECO EUROCARGO 120 ZLA 32-17
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
VIDLE NA PALETY U-2202
VIDLE NA PALETY U-2202
HF SADA PARROT 31
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
VOZÍK MONTÁŽNÍ
AUTORÁDIO SENCOR+
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
VOZÍK MONTÁŽNÍ
VOZÍK NA MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
AUTORADIO SENCOR
VOZÍK SKLÁDACÍ NA MĚŘ.ZAŘÍZENÍ
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ-BAJONET VIVARO
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 605,00
10 580,00
1 605,00
2 469,00
17 210,00
2 344,00
1 411,00
1 871,00
1,00
8 778,00
1,00
1,00
4 541,00
2 506,00
2,00
2 540,00
1,00
1 250,00
4 653,00
11 765,00
22 689,00
2 777,00
6 489,00
2 777,00
2 395,00
22 279,00
2 200,00
1,00
1 575,00
1 332,00
1 332,00
1,00
1,00
12 750,00
6 658,00
8 322,00
1 616,00
18 123,00
1,00
81,00
81,00
81,00
85,00
2 500,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2 599,00
9 850,00
1 000,00
9 850,00
21 480,00
21 480,00
5 059,00
9 850,00
2 765,00
2 336,00
1 890,00
4 613,00
3 356,00
1 343,00
3 200,00
10 265,00
9 850,00
9 850,00
9 650,00
2 150,00
11.2.2013
17.10.2008
11.2.2013
26.1.2010
17.12.2008
19.1.2009
18.8.2009
14.4.2010
15.4.2010
28.2.2013
10.9.2009
16.9.2009
28.6.2010
23.7.2010
27.8.2010
1.9.2010
7.9.2010
19.3.2013
15.11.2009
20.11.2009
20.11.2009
6.10.2010
15.10.2010
18.10.2010
3.11.2010
15.11.2010
8.4.2011
24.1.2011
9.4.2011
16.4.2011
16.4.2011
3.5.2011
4.5.2011
4.5.2011
4.5.2011
26.5.2011
26.5.2011
6.6.2011
7.7.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
31.1.2012
11.2.2012
11.10.2012
11.10.2012
15.11.2012
12.1.2012
1.11.2008
31.3.2004
21.8.2008
14.9.2004
14.9.2004
1.8.2008
21.8.2008
1.2.2007
25.11.2005
4.2.2009
1.2.2007
28.11.2006
31.12.2008
13.3.2007
24.5.2007
1.11.2008
1.11.2008
1.11.2010
31.12.2007
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
osobní
šatna ženy
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
85
80
85
80
80
80
80
80
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
DrM-27000855
DrM-27000856
DrM-27000857
DrM-27000858
DrM-27000859
DrM-27000860
DrM-27000861
DrM-27000862
DrM-27000863
DrM-27000864
DrM-27000865
DrM-28000869
DrM-28000872
DrM-28000949
DrM-28000950
DrM-28000951
DrM-28000952
DrM-28000953
DrM-28000954
DrM-28000955
DrM-28000964
DrM-29001228
DrM-29001005
DrM-31001323
DrM-29001231
DrM-29001232
DrM-29001233
DrM-29001234
DrM-29001235
DrM-29001236
DrM-29001216
DrM-29001244
DrM-31201466
DrM-31001302
DrM-31001303
DrM-31001304
DrM-31001305
DrM-31001306
DrM-31001307
DrM-31001308
DrM-31001309
DrM-31001310
DrM-31001355
DrM-31001356
DrM-31101407
DrM-31101429
DrM-31201467
DrM-27000709
DrM-27000710
DrM-27000711
DrM-28000867
DrM-07900107
DrM-26000510
DrM-26000511
DrM-26000512
DrM-24000257
DrM-25000333
DrM-25000334
DrM-25000335
DrM-25000336
DrM-25000337
DrM-25000338
DrM-25000383
DrM-31201432
DrM-27000689
DrM-27000690
DrM-07900020
DrM-07900021
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
AUTOBOX OCEÁN 700
KRYT NA HASÍCÍ PŘÍS.
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED. GPS+
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
ŘETĚZ SNĚHOVÝ
HF SADA CK-600+KABEL
HF SADA PARROT
HF SADA PARROT
HF SADA PARROT
HF SADA PARROT
HF SADA PARROT
HF SADA PARROT
ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ BEL
HF SADA PARROT
HF SADA PARROT
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
HF SADA PARROT
HF SADA PARROT
HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ
POTAHY BMW
KOMUNIKAČNÍ JED.GPS+
REGÁL MONTOVANÝ ZÁKLADNÍ
REGÁL MONTOVANÝ PŘÍSTAVNÝ
REGÁL MONTOVANÝ PŘÍSTAVNÝ
REGÁL MONTOVANÝ ZÁKLADNÍ
KUCHYŇSKÁ LINKA
REGÁL MONTOVANÝ ZÁKLADNÍ
REGÁL MONTOVANÝ PŘÍSTAVNÝ
REGÁL MONTOVANÝ PŘÍSTAVNÝ
MYČKA ELEKTROLUX ESF 245
SKŘÍŇKA SPODNÍ OTEVŘENÁ
SKŘÍŇKA HORNÍ OTEVŘENÁ
SKŘÍŇKA HORNÍ DVEŘE
SKŘÍŇKA HORNÍ DVEŘE
SKŘÍŇKA HORNÍ DVEŘE SKLO
POLICE S HÁČKY
SKŘÍŇKA NA PAPÍRY K TISKÁRNĚ
TROUBA MIKROVLNNÁ
LEDNIČKA ELEKTROLUX ER 6548
KÁVOVAR DE LONGHI EAM45000
ŠATNÍ NIKA UŽŠÍ-ČERNÁ
ŠATNÍ NIKA UŽŠÍ-ČERNÁ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
2 150,00
960,00
6 546,00
1 134,00
9 850,00
9 850,00
9 850,00
9 850,00
9 850,00
9 850,00
9 850,00
1 890,00
9 850,00
3 528,00
7 222,00
3 730,00
3 730,00
3 730,00
3 730,00
3 730,00
3 730,00
13 276,00
3 730,00
1 000,00
9 521,00
9 521,00
9 521,00
9 521,00
9 521,00
9 521,00
9 521,00
9 521,00
9 521,00
3 650,00
3 650,00
2 000,00
2 831,00
2 000,00
4 950,00
3 640,00
3 640,00
5 220,00
6 980,00
4 710,00
3 470,00
3 470,00
7 999,00
792,00
636,00
1 541,00
1 541,00
2 098,00
445,00
1 600,00
842,00
6 227,00
23 384,00
1 800,00
1 800,00
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
25.1.2008
17.1.2008
1.10.2008
1.10.2008
1.10.2008
1.10.2008
1.10.2008
1.10.2008
1.10.2008
28.11.2008
1.9.2009
22.1.2009
21.5.2010
18.9.2009
18.9.2009
18.9.2009
18.9.2009
18.9.2009
18.9.2009
4.6.2009
1.12.2009
1.10.2012
1.3.2010
1.3.2010
1.3.2010
1.3.2010
1.3.2010
1.3.2010
1.3.2010
1.3.2010
1.3.2010
13.10.2010
13.10.2010
10.6.2011
12.12.2011
1.10.2012
13.2.2007
13.2.2007
13.2.2007
9.1.2008
25.11.1995
17.1.2006
17.1.2006
17.1.2006
28.12.2004
26.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
22.3.2005
6.1.2012
4.1.2007
11.1.2007
25.11.1995
25.11.1995
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
vozidlo
301 archiv
301 archiv
301 archiv
301 archiv
304 a soc.zařízení
304 b sklad
304 b sklad
304 b sklad
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 d kuchyňka
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
DrM-07900028
DrM-07900029
DrM-07900042
DrM-07900051
DrM-07900054
DrM-07900055
DrM-07900056
DrM-07900079
DrM-07900097
DrM-07900099
DrM-07900100
DrM-07900101
DrM-07900102
DrM-22000002
DrM-07900106
DrM-22000003
DrM-24000232
DrM-24000233
DrM-24000234
DrM-24000235
DrM-24000236
DrM-24000310
DrM-24000311
DrM-28000891
DrM-26000517
DrM-28000892
DrM-25000505
DrM-26000577
DrM-29001227
DrM-31101382
DrM-31201454
DrM-24000171
DrM-28000884
DrM-25000465
DrM-26000555
DrM-26000557
DrM-26000558
DrM-28000885
DrM-27000715
DrM-27000763
DrM-27000764
DrM-27000833
DrM-29001266
DrM-29001267
DrM-29001268
DrM-29001269
DrM-29001270
DrM-29001271
DrM-29001272
DrM-29001273
DrM-29001274
DrM-29001275
DrM-29001276
DrM-29001277
DrM-29001278
DrM-29001279
DrM-29001280
DrM-29001281
DrM-29001282
DrM-29001283
DrM-29001284
DrM-29001285
DrM-29001286
DrM-29001287
DrM-29001288
DrM-29001289
DrM-29001290
DrM-29001291
KONTEJNER-ČERNÝ
KONTEJNER-ČERNÝ
SKŘÍŇ HORNÍ SE SKL.DVEŘMISKŘÍŇKA OTEVŘENÁ SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇ HORNÍ S DVEŘMI-ČERNÁ
STŮL KONFER.-CHROM.NOHYSTŮL PRACOVNÍ-ČERNÝ
STŮL ROH.SPOJ.SE SKŘÍŇKOUPOLICE ROHOVÁ,VYSOKÁ-ČERNÁ
POLICE ROHOVÁ,VYSOKÁ-ČERNÁ
SKŘÍŃKA DVEŘOVÁ
SKŘÍŇKA SPODNÍ ZÁSUVKOVÁSKŘÍŇKA OTEVŘENÁ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ-MODRÁ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ-MODRÁ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ-MODRÁ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ-MODRÁ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ-MODRÁ
STŮL PRACOVNÍ-ČERNÝ 2 DÍLY
POLICE-ČERNÁ,PROSPEKTY
KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ
PROJEKTOR BENQ DLP MP620
KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ
MONITOR LCD ACER 19"
KLIMATIZACE DELONGI 208
KŘESLO KANCELÁŘSKÉ
PC DELL
PC DELL VOSTRO
FAX PANASONIC KX-FP 148 C
TV PANASONIC PLAZMA
SKŘÍŇ
SKŘÍŇ
SKŘÍŇ
SKŘÍŇ
DVD PANASONIC
VYSAVAČ ROWENTA-RUČNÍ
LAMINÁTOR POUCHMASTER 9VT
ŘEZAČKA PÁKOVÁ
SKARTOVAČKA GBC SC080
STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ
KONTEJNER 4 ZÁSUVKY
KONTEJNER 4 ZÁSUVKY
STŮL JEDNACÍ
STĚNA OFFIS S POLICÍ
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
SKŘÍŇKA DVEŘE,NIKA
SKŘÍŇKA DVEŘE,NIKA
SKŘÍŇKA DVEŘE,NIKA
SKŘÍŇKA DVEŘE,NIKA
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
SKŘÍŇ DVEŘE,NIKA
SKŘÍŇ DVEŘE,NIKA
DESKA STOLOVÁ+2 NOHY
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
SKŘÍŇ DVEŘE,NÁSTAVEC
ŽIDLE JEDNACÍ
ŽIDLE JEDNACÍ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 707,00
2 707,00
2 400,00
1 350,00
2 301,00
2 301,00
2 301,00
2 710,00
5 890,00
4 213,00
3 799,00
1 505,00
1 505,00
4 100,00
3 240,00
4 260,00
4 369,00
4 369,00
4 369,00
4 369,00
4 369,00
3 135,00
2 615,00
2 260,00
22 700,00
2 260,00
7 723,00
11 974,00
2 428,00
18 068,00
21 819,00
4 618,00
35 949,00
4 900,00
3 650,00
3 650,00
3 650,00
3 000,00
1 092,00
2 791,00
2 179,00
2 824,00
4 838,00
3 385,00
3 385,00
3 065,00
1 516,00
1 925,00
2 393,00
2 393,00
2 393,00
3 569,00
3 569,00
3 569,00
3 569,00
3 197,00
3 197,00
3 197,00
3 197,00
4 262,00
4 262,00
1 421,00
3 385,00
3 385,00
3 385,00
3 385,00
1 055,00
1 055,00
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
13.2.2002
25.11.1995
13.2.2002
5.12.2004
5.12.2004
5.12.2004
5.12.2004
5.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
3.4.2008
1.2.2006
3.4.2008
16.12.2005
1.7.2006
31.8.2009
10.3.2011
4.5.2012
19.8.2004
3.3.2008
26.10.2005
26.4.2006
26.4.2006
26.4.2006
3.3.2008
21.2.2007
30.8.2007
3.9.2007
18.12.2007
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 e kancelář-ř
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
304 kancelář
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
DrM-31001375
DrM-31201447
DrM-07900019
DrM-07900023
DrM-07900030
DrM-07900040
DrM-07900057
DrM-07900058
DrM-07900059
DrM-07900060
DrM-07900061
DrM-07900062
DrM-07900070
DrM-07900071
DrM-07900072
DrM-07900073
DrM-07900075
DrM-07900076
DrM-07900080
DrM-07900081
DrM-07900083
DrM-07900084
DrM-07900085
DrM-07900086
DrM-07900087
DrM-07900088
DrM-07900089
DrM-07900103
DrM-24000263
DrM-31201441
DrM-06800205
DrM-06800396
DrM-06800397
DrM-07900052
DrM-07900063
DrM-07900064
DrM-07900065
DrM-07900078
DrM-07900082
DrM-27000720
DrM-27000721
DrM-27000722
DrM-27000735
DrM-29001225
DrM-29001066
DrM-07800211
DrM-25000441
DrM-27000700
DrM-27000701
DrM-27000702
DrM-27000703
DrM-27000704
DrM-27000705
DrM-27000706
DrM-27000707
DrM-27000785
DrM-27000834
DrM-27000848
DrM-27000849
DrM-27000850
DrM-27000851
DrM-31301496
DrM-24000102
DrM-26000509
DrM-25000359
DrM-25000360
DrM-25000361
DrM-25000403
MONITOR LDC 19"
VYSAVAČ ETA 7468
ŠATNÍ NIKA ŠIROKÁ-ČERNÁ
KVĚTINOVÝ STOLEK-ČERNÝ
KONTEJNER-ČERNÝ
ROHOVÝ STOLEK POD POČÍTAČSKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
VLOŽKA DO NIKY-BÍLÁ
VLOŽKA DO NIKY-BÍLÁ
VLOŽKA DO NIKY-BÍLÁ
VLOŽKA DO NIKY-BÍLÁ
PSACÍ STŮL JEDNOSTRANNÝ-ČERNÝ
PSACÍ STŮL JEDNOSTRANNÝ-ČERNÝ
SKŘÍŇ HORNÍ S DVEŘMI-ČERNÁ
SKŘÍŇ HORNÍ S DVEŘMI-ČERNÁ
HORNÍ SKŘÍŇ VYSOKÁ S POLICEMI
HORNÍ SKŘÍŇ VYSOKÁ S POLICEMI
SKŘÍŇ OTEVŘENÁ SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇ OTEVŘENÁ SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇ OTEVŘENÁ SPODNÍ-ČERNÁ
STOLEK KONFERENČNÍ-ČERNÝ
STOLEK KONFERENČNÍ-ČERNÝ
STOLEK POD TISKÁRNU-ČERNÝ
KŘESLO KANC. ANDREW
TISKÁRNA HP 8000
KANCEL.STŮL-ČERNÝ
SKŘÍŇKA 800x400x750-ČERNÁ
SKŘÍŇKA 700x400x750-ČERNÁ
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI SPODNÍ-ČERNÁ
NIKA-ČERNÁ
SKŘÍŇ HORNÍ S DVEŘMI-ČERNÁ
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
TISKÁRNA CANON
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STILO
BŘEČŤAN KULATÝ
TABULE BÍLÁ-GLAZ.OCEL.
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
NOTEBOOK ACER+BRAŠNA
PLÁTNO PROMÍTACÍ
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ŽIDLE PRISMA
ROUTER MIKROTIK+KABEL
KALKULAČKA CASIO HR 200 TER
TOPIDLO ELEKTRICKÉ TURBO 20
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/107
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/107
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 60/40/107
SKARTOVACÍ STROJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 917,00
500,00
2 150,00
1 055,00
2 707,00
2 152,00
2 301,00
2 301,00
2 301,00
2 301,00
2 301,00
2 301,00
430,00
430,00
430,00
430,00
2 620,00
2 620,00
2 710,00
2 710,00
2 320,00
2 320,00
1 123,00
1 810,00
1 810,00
1 615,00
1 615,00
1 340,00
1 799,00
1 000,00
3 250,00
13 200,00
2 000,00
1 350,00
2 301,00
2 301,00
2 301,00
430,00
2 710,00
773,00
773,00
773,00
815,00
5 260,00
2 000,00
3 141,00
700,00
815,00
815,00
815,00
815,00
815,00
815,00
815,00
815,00
17 690,00
3 156,00
924,00
924,00
924,00
925,00
1 480,00
1 328,00
966,00
2 925,00
2 925,00
2 048,00
763,00
8.12.2010
31.1.2012
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
28.12.2004
31.1.2012
1.10.1992
31.8.1999
31.8.1999
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
25.11.1995
15.3.2007
15.3.2007
15.3.2007
11.4.2007
17.8.2009
10.2.2009
25.11.1995
1.9.2005
8.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
8.2.2007
4.10.2007
18.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
22.7.2013
19.1.2004
16.1.2006
22.2.2005
22.2.2005
22.2.2005
24.5.2005
304 kancelář
304 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
305 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
306 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
309 kancelář
310 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
DrM-25000434
DrM-25000439
DrM-25000467
DrM-26000647
DrM-31201437
DrM-07800207
DrM-07800208
DrM-07900032
DrM-07900105
DrM-24000258
DrM-24000266
DrM-24000270
DrM-24000271
DrM-24000272
DrM-24000273
DrM-24000274
DrM-25000341
DrM-26000556
DrM-27000789
DrM-31101384
DrM-31001328
DrM-31101402
DrM-31101431
DrM-31201444
DrM-24000177
DrM-24000178
DrM-24000181
DrM-24000240
DrM-24000261
DrM-24000269
DrM-24000277
DrM-24000278
DrM-24000279
DrM-24000280
DrM-24000281
DrM-24000293
DrM-24000294
DrM-24000299
DrM-24000300
DrM-24000301
DrM-24000302
DrM-24000303
DrM-24000309
DrM-25000323
DrM-25000324
DrM-25000400
DrM-25000405
DrM-25000421
DrM-25000422
DrM-31001297
DrM-26000590
DrM-26000594
DrM-26000595
DrM-28000971
DrM-28000972
DrM-28000973
DrM-31001332
DrM-29001172
DrM-29001173
DrM-29001217
DrM-29001254
DrM-31101401
DrM-31101381
DrM-31101400
DrM-31101403
DrM-24000119
DrM-25000313
DrM-28000870
TREZOR PTK 120
EL.PSACÍ STROJ SPLENDID
TISKÁRNA LEXMARK
PC ACER POWER
LAMPA STOLNÍ CRETA
SKŘÍŇKA NA SPISY-ČERNÁ
POLICOVÁ SKŘÍŇKA-ČERNO-BÍLÁ
KONTEJNER-ČERNÝ
SKŘÍŇKA SPODNÍ ZÁSUVKOVÁKŘESLO KANC.GX-2003
KŘESLO KANC. ANDREW
KŘESLO KANC. ANDREW
ŽIDLE KONFERENČNÍ ČERNÁ
ŽIDLE KONFERENČNÍ ČERNÁ
ŽIDLE KONFERENČNÍ ČERNÁ
ŽIDLE KONFERENČNÍ ČERNÁ
KONTEJNER
SKŘÍŇ NA VZORKY
KONTEJNER
MONITOR LCD 19"
TISKÁRNA HP PrO 8000
KNIHOVNA 353-POLICE
ŽALUZIE
TELEFON PŘENOSNÝ A580
PC IBM + REPRO
MONITOR NEC 19"
SWITCH-ZÁLOHA č.301
ŘEZAČKA KANCELÁŘSKÁ
KŘESLO KANC. ANDREW
KŘESLO KANC. ANDREW
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL PRACOVNÍ+2NOHY
STŮL OBLOUKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
DESKA KRYCÍ-2 DÍLY
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
SWITCH PANEL - ROZVODNÝ PC
REPRO LOGITECH X230.2,1(PÁR)
POLICE NA ZEĎ+4KONZOLY
POLICE NA ZEĎ+2KONZOLY
HARD DISK EXTERNÍ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ+PODRUČKY
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
MONITOR LCD 22"
MONITOR LCD 22"
MONITOR LCD 22"
PC LYNX
PC LYNX
MONITOR LCD 22"
PC LYNX
KONTEJNER 4 ZÁSUVKY
KNIHOVNA 57+DVEŘE 55
PC LYNX
KNIHOVNA 353+DVEŘE 55
KNIHOVNA 353+DVEŘE 55
RADIOMAGNETOFON SM 15 SMAR
SCHŮDKY AL 9/4
PC LYNX
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 000,00
300,00
3 450,00
14 680,00
50,00
4 300,00
4 300,00
2 707,00
3 240,00
1 999,00
1 799,00
1 799,00
299,00
299,00
299,00
299,00
2 812,00
3 650,00
2 951,00
3 125,00
2 634,00
666,00
6 591,00
500,00
24 430,00
7 870,00
13 640,00
1 394,00
1 799,00
1 799,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
3 941,00
2 199,00
1 471,00
1 471,00
1 471,00
1 471,00
1 471,00
2 186,00
2 047,00
2 047,00
10 000,00
1 200,00
900,00
512,00
4 991,00
3 359,00
1 545,00
1 545,00
4 955,00
4 955,00
4 955,00
19 680,00
21 644,00
4 903,00
19 137,00
3 375,00
1 915,00
16 223,00
1 081,00
1 081,00
999,00
508,00
13 190,00
1.9.2005
1.9.2005
27.10.2005
4.12.2006
31.1.2012
1.10.1992
1.10.1992
25.11.1995
25.11.1995
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
26.1.2005
26.4.2006
8.10.2007
4.4.2011
16.7.2010
1.6.2011
20.12.2011
31.1.2012
19.8.2004
19.8.2004
20.8.2004
6.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
23.1.2005
23.1.2005
2.5.2005
1.6.2005
13.7.2005
13.7.2005
11.2.2010
9.8.2006
9.8.2006
9.8.2006
17.12.2008
17.12.2008
17.12.2008
31.7.2010
1.4.2009
1.4.2009
10.6.2009
17.12.2009
1.6.2011
8.3.2011
31.5.2011
1.6.2011
29.2.2004
4.1.2005
28.1.2008
311 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
311 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
312 kancelář
313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář313 kancelář314 kancelář
314 kancelář
314 kancelář
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
DrM-28000871
DrM-31101412
DrM-22000042
DrM-22000044
DrM-24000101
DrM-24000182
DrM-24000189
DrM-24000262
DrM-24000264
DrM-24000265
DrM-24000282
DrM-24000283
DrM-24000284
DrM-24000285
DrM-24000286
DrM-24000287
DrM-24000295
DrM-24000296
DrM-24000297
DrM-24000304
DrM-24000305
DrM-25000325
DrM-25000326
DrM-25000327
DrM-25000328
DrM-25000339
DrM-25000340
DrM-25000342
DrM-25000343
DrM-25000344
DrM-25000353
DrM-25000413
DrM-25000414
DrM-25000415
DrM-25000416
DrM-25000417
DrM-25000418
DrM-25000420
DrM-26000530
DrM-26000531
DrM-26000568
DrM-26000572
DrM-26000591
DrM-26000592
DrM-26000606
DrM-27000780
DrM-27000781
DrM-27000782
DrM-27000783
DrM-27000784
DrM-27000790
DrM-27000791
DrM-27000792
DrM-27000793
DrM-27000798
DrM-27000799
DrM-27000800
DrM-27000801
DrM-27000806
DrM-28000888
DrM-27000830
DrM-29001087
DrM-31001339
DrM-31001373
DrM-31001376
DrM-31201443
DrM-31201446
DrM-22000082
MONITOR LCD 17"
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
MĚŘÍCÍ KLÍN AL
MĚŘÍCÍ KLÍN AL
DETEKTOR ALKOHOLU CA 2000
TISKÁRNA HP LASERJET
MONITOR VIEWSONIC 19"
KŘESLO KANC. ANDREW
KŘESLO KANC. ANDREW
KŘESLO KANC. ANDREW
STŮL ROHOVÝ+4NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL OBLOUKOVÝ+2NOHY
STŮL OBLOUKOVÝ+2NOHY
STŮL OBLOUKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
KONTEJNER
KONTEJNER
KONTEJNER
KONTEJNER
STŮL PRACOVNÍ+4NOHY
DETEKTOR ALKOHOLU CA 2000
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC
POLICE NA ZEĎ+4KONZOLY
MONITOR LCD ACER 19"
PC CPU AMD ATHLON64
FAX PANASONIC KX-FP343CE
VENTILÁTOR STOJACÍ
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ+PODRUČKY
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ+PODRUČKY
KONTEJNER
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ MAXIMA+
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ COMFORT
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ COMFORT
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ COMFORT
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ COMFORT
KONTEJNER
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/144
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/144
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/144
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/72
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC 80/40/72
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC 80/40/72
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC 80/40/72
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ 80/40/72
VLHKOMĚR-TEPLOMĚR D3120
TEPLOMĚR-VLHKOMĚR S 3120
PC LYNX
DÁLKOMĚR LASEROVÝ BOSCH
TEPLOMĚR + VLHKOMĚR IR
VLHKOMĚR GANN COMPACT B
TELEFON PŘENOSNÝ A580
MONITOR LCD 19"
SLOUP OTOČNÝ POLICOVÝ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 090,00
2 408,00
4 838,00
4 838,00
3 590,00
14 150,00
7 430,00
1 799,00
1 799,00
1 799,00
3 873,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
2 199,00
2 199,00
2 199,00
1 471,00
1 471,00
2 047,00
2 047,00
2 047,00
2 047,00
2 812,00
2 812,00
2 812,00
2 812,00
2 028,00
2 850,00
3 318,00
3 318,00
3 318,00
3 318,00
3 318,00
3 091,00
900,00
7 733,00
24 915,00
3 550,00
1 084,00
1 729,00
1 729,00
2 725,00
2 966,00
866,00
866,00
865,00
865,00
2 951,00
3 047,00
3 047,00
3 047,00
2 363,00
2 263,00
2 263,00
2 263,00
1 835,00
5 229,00
8 480,00
21 800,00
2 262,00
2 525,00
4 411,00
500,00
1 500,00
11 887,00
28.1.2008
27.7.2011
1.7.2002
1.7.2002
15.1.2004
20.8.2004
25.8.2004
28.12.2004
28.12.2004
28.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
23.1.2005
23.1.2005
23.1.2005
23.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
26.1.2005
4.2.2005
13.7.2005
13.7.2005
13.7.2005
13.7.2005
13.7.2005
13.7.2005
13.7.2005
1.3.2006
1.3.2006
2.6.2006
26.6.2006
9.8.2006
9.8.2006
14.9.2006
4.10.2007
4.10.2007
4.10.2007
4.10.2007
4.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
13.3.2008
10.12.2007
11.2.2009
23.8.2010
5.11.2010
14.12.2010
31.1.2012
31.1.2012
31.12.2002
314 kancelář
314 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
315 kancelář
316 kancelář
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
DrM-24000275
DrM-25000411
DrM-25000412
DrM-25000466
DrM-25000471
DrM-28000937
DrM-27000692
DrM-28000883
DrM-27000786
DrM-27000787
DrM-27000788
DrM-27000794
DrM-27000795
DrM-27000796
DrM-27000797
DrM-27000802
DrM-27000803
DrM-27000804
DrM-27000805
DrM-29001092
DrM-31001295
DrM-31101399
DrM-31201438
DrM-31101430
DrM-31201445
DrM-31201449
DrM-25000357
DrM-25000454
DrM-31001333
DrM-29001118
DrM-31101410
DrM-28000913
DrM-27000744
DrM-28000879
DrM-28000936
DrM-27000777
DrM-27000824
DrM-31201460
DrM-28000890
DrM-28000909
DrM-28000969
DrM-29001175
DrM-31101391
DrM-31101392
DrM-31101393
DrM-31101408
DrM-31101415
DrM-31201439
DrM-31201440
DrM-31201470
DrM-31201471
DrM-07800355
DrM-25000486
DrM-26000545
DrM-28000935
DrM-26000613
DrM-26000643
DrM-26000664
DrM-27000766
DrM-27000812
DrM-27000813
DrM-28000874
DrM-28000875
DrM-31001358
DrM-31101409
DrM-31101421
DrM-25000410
DrM-26000605
KŘESLO KANC. ANDREW
SKŘÍŇKA DVEŘE 80/40/107
SKŘÍŇKA DVEŘE 80/40/107
TISKÁRNA LEXMARK
KŘESLO KANCELÁŘSKÉ GX-2003
MONITOR 19"
PC ACER
SKENER HP
STŮL ROHOVÝ+PODNOŽ
STŮL ROHOVÝ+PODNOŽ
STŮL JEDNACÍ+3NOHY
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/144
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/144
SKŘÍŇKA ŠATNÍ 80/40/144
SKŘÍŇKA S DVEŘMI 80/40/72
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC 80/40/72
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC 80/40/72
SKŘÍŇKA NÁSTAVEC 80/40/72
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ 80/40/72
SLOUP OTOČNÝ POLICOVÝ
KOPÍRKA RICOH MP 2000SP
KNIHOVNA 57+2 DVEŘE 55
PC LYNX
ŽALUZIE
SWITCH PANEL 8 PORT
MONITOR LCD PHILIPS 19"
ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS SMART 620
PC SERVER
SERVER SIEMENS
HARD DISK EXTERNÍ WD
ROUTER ZyXEL 417N
HF SADA BH-600
MOB.TEL. NOKIA 6021
MOB.TELEFON NOKIA 6300
MOB.TELEFON 6300
MOB.TELEFON NOKIA 6230
MOB.TELEFON NOKIA 6230
MODEM HUAWEI E173
MOB.TELEFON NOKIA 6300
MOB.TELEFON NOKIA 6300
MOB.TELEFON NOKIA E66
MOB.TELEFON NOKIA 3110
MOB.TELEFON NOKIA 3720
MOB.TELEFON NOKIA 3720
MOB.TELEFON NOKIA 3720
MODEM HUAWEI E1750
MOB.TELEFON NOKIA 6720
NOTEBOOK ACER+BRAŠNA
MOB.TELEFON NOKIA
MOB.TELEFON NOKIA C2
MOB.TELEFON NOKIA C2
VYSAVAČ BAREL RU-1
PILA KOTOUČ.NAREX EP 16
STŮL OBDELNÍKOVÝ+4 NOHY
PISTOLE STŘÍKACÍ STF
TELESKOPICKÁ MĚŘÍCÍ TYČ
TLAKOMĚR (K MÍČI)
BRUSKA ÚHLOVÁ NAREX EBU 15G
KOMPRESOR TOP KCK 210/8
VOZÍK SKLÁDACÍ NA MĚŘ.ZAŘÍZENÍVOZÍK SKLÁDACÍ NA MĚŘ.ZAŘÍZENÍSTOJAN NA VRTAČKU LUX 116110
HOBLÍK EL.PH020
VÁHA ISHIDA IGB-K60
MRAZNIČKA SAMSUNG
MÍČ SELECT (ATLET)
DESKA STOLOVÁ ROHOVÁ
STŮL ROHOVÝ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 799,00
2 918,00
2 918,00
3 450,00
1 599,00
3 850,00
13 880,00
1 560,00
6 471,00
6 471,00
2 711,00
3 047,00
3 047,00
2 857,00
2 363,00
2 263,00
2 263,00
2 263,00
1 835,00
9 790,00
19 000,00
2 331,00
1 300,00
3 296,00
100,00
3 314,00
5 230,00
5 686,00
28 370,00
3 746,00
635,00
1,00
1,00
1,00
96,00
81,00
2,00
1,00
80,00
1,00
96,00
1 004,00
1,00
1,00
1,00
80,00
2 971,00
1 500,00
50,00
1,00
1,00
3 434,00
3 218,00
1 616,00
4 955,00
9 882,00
214,00
3 353,00
2 513,00
2 813,00
970,00
1 504,00
2 680,00
13 150,00
1 000,00
1 575,00
2 474,00
3 638,00
28.12.2004
13.7.2005
13.7.2005
27.10.2005
15.11.2005
6.10.2008
12.1.2007
19.2.2008
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
8.10.2007
27.2.2009
29.1.2010
31.5.2011
31.1.2012
20.12.2011
31.1.2012
28.2.2012
14.2.2005
30.9.2005
31.7.2010
9.3.2009
28.6.2011
1.7.2008
11.5.2007
6.2.2008
23.9.2008
24.9.2007
12.11.2007
23.7.2012
28.3.2008
30.6.2008
11.12.2008
2.4.2009
3.5.2011
3.5.2011
4.5.2011
17.6.2011
9.8.2011
31.1.2012
31.1.2012
16.10.2012
16.10.2012
31.1.1999
22.12.2005
30.3.2006
5.9.2008
6.10.2006
29.11.2006
29.12.2006
3.9.2007
18.10.2007
18.10.2007
30.1.2008
30.1.2008
15.10.2010
22.6.2011
22.11.2011
13.7.2005
14.9.2006
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
316 kancelář
410 kancelář
410 kancelář
410 kancelář
410 kancelář
410 kancelář
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 půjčovna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
50 zkušebna
72 Otrokovice
72 Otrokovice
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
DrM-31301498
DrM-31101406
DrM-31101413
DrM-03800234
DrM-16000001
DrM-22000039
DrM-23000084
DrM-24000120
DrM-24000149
DrM-24000169
DrM-24000202
DrM-24000276
DrM-25000322
DrM-25000350
DrM-25000351
DrM-25000388
DrM-31001296
DrM-25000433
DrM-25000442
DrM-25000446
DrM-25000456
DrM-25000457
DrM-25000458
DrM-25000459
DrM-25000460
DrM-25000461
DrM-25000462
DrM-26000524
DrM-31001292
DrM-26000633
DrM-26000634
DrM-27000699
DrM-28000965
DrM-31001322
DrM-31001312
DrM-31101387
DrM-31201478
DrM-24000268
DrM-24000288
DrM-24000289
DrM-24000290
DrM-24000291
DrM-24000298
DrM-24000306
DrM-24000307
DrM-24000308
DrM-25000329
DrM-25000330
DrM-25000331
DrM-25000419
DrM-31301488
DrM-31301489
DrM-31301490
DrM-29001253
DrM-29001255
DrM-29001256
DrM-29001257
DrM-29001258
DrM-29001259
DrM-29001260
DrM-29001261
DrM-29001262
DrM-29001263
DrM-29001264
DrM-29001265
DrM-29001040
DrM-29001042
DrM-26000598
REGÁL SUPERBUILD (3 DÍL.PO 3
HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
VOZÍK PALETOVÝ 1150/510B-ŽLUTÝ
OBYTNÝ KONTEJNER
VRTAČKA BOSCH GBH 10
SCANJET SC HP 3500c
BRUSKA ÚHLOVÁ GWS 10-125 CE
PALETOVACÍ VOZÍK OC73498 ZELENÝ
ZÁCHYTNÁ VANA,STOJAN,VÁLEČKY
NOSIČ SUDU NSV 300/600
KŘESLO KANC. ANDREW
VIDLE PRODLUŽOVACÍ VETTER
RADIOMAGNETOFON THOMSON S
RADIOMAGNETOFON THOMSON S
PISTOLE STŘÍKACÍ PUMA 17+NH
TRN NOSNÝ FIAT C80
SLOUP OTOČNÝ POLICOVÝ
STAVEBNÍ BUŇKA
NOSNÝ TRN NA DESTU
JÍMKA KOVOVÁ NÍZKÁ
JÍMKA KOVOVÁ NÍZKÁ
JÍMKA KOVOVÁ NÍZKÁ
JÍMKA KOVOVÁ NÍZKÁ
JÍMKA KOVOVÁ NÍZKÁ
JÍMKA KOVOVÁ
STOJAN STÁČECÍ
SVÁŘEČKA STOLNÍ
TELEFON PANAS.KX620
MONITOR LCD 17"
PC ACER
TRN NOSNÝ
REGAL VENKOVNÍ PALETOVÝ
HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
KOPÍRKA MINOLTA EP 1054
TISKÁRNA KONICA MINOLTA
NABÍJEČKA AUTOBAT.NEVADA
KŘESLO KANC. ANDREW
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL ROHOVÝ+2 NOHY
STŮL OBLOUKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
STŮL DOPLŇKOVÝ+2NOHY
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
ŽALUZIE VERTIKÁLNÍ
DESKA STOLOVÁ S OBL.+2NOHY
REGÁL SV 75
REGÁL PALETOVÝ SUPERBUILD I.
REGÁL PALETOVÝ SUPERBUILD II.
STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ
STĚNA OFFIS.-POSUV. POLICE
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ-3 POLICE
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ-3 POLICE
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
SKŘÍŇKA S DVEŘMI
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ
SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ
SKŘÍŇ ŠATNÍ
STĚNA VĚŠÁKOVÁ
ODSAVAČ PRACHU 1500+HADICE
FORMA A5 600x600x30
VIBRÁTOR PŘÍLOŽNÝ N016
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19 886,00
838,00
2 353,00
7 900,00
180 000,00
4 500,00
2 310,00
4 090,00
9 118,00
5 460,00
4 260,00
1 799,00
9 530,00
1 091,00
1 091,00
2 427,00
35 644,00
500,00
2 200,00
3 500,00
9 925,00
9 925,00
9 925,00
9 925,00
9 925,00
4 460,00
1 990,00
5 220,00
1 325,00
4 773,00
13 524,00
31 628,00
19 319,00
790,00
9 800,00
4 070,00
890,00
1 799,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
3 213,00
2 199,00
1 471,00
1 471,00
1 471,00
2 047,00
2 047,00
2 047,00
1 920,00
648,00
600,00
600,00
5 959,00
1 467,00
2 155,00
2 155,00
1 816,00
3 187,00
3 187,00
3 187,00
1 927,00
1 927,00
3 163,00
1 900,00
8 890,00
3 150,00
6 200,00
20.8.2013
10.6.2011
27.7.2011
1.10.1995
23.5.2000
16.7.2002
7.1.2003
29.2.2004
21.5.2004
3.8.2004
21.9.2004
28.12.2004
20.1.2005
27.1.2005
27.1.2005
5.4.2005
1.2.2010
1.9.2005
1.9.2005
1.9.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
7.10.2005
21.2.2006
7.1.2010
31.10.2006
31.10.2006
5.2.2007
24.11.2008
10.5.2010
10.3.2010
13.4.2011
5.11.2012
28.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
23.1.2005
23.1.2005
23.1.2005
13.7.2005
31.1.2013
31.1.2013
31.1.2013
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
4.2.2009
6.2.2009
22.8.2006
72 Otrokovice
72 Otrokovice
72 Otrokovice
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 sklad
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 Slušovice
72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala -
72
72
50
72
72
72
50
72
72
72
72
50
72
50
50
72
72
50
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
50
50
72
72
72
50
50
72
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
72
72
72
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
85
72
72
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
DrM-26000596
DrM-29001043
DrM-26000607
DrM-29001044
DrM-29001045
DrM-26000644
DrM-26000645
DrM-29001046
DrM-29001047
DrM-27000694
DrM-29001048
DrM-29001093
DrM-31201458
DrM-29001049
DrM-29000976
DrM-29000977
DrM-29000978
DrM-29000979
DrM-29000980
DrM-29000981
DrM-29000982
DrM-29000983
DrM-29000984
DrM-29000985
DrM-29000986
DrM-29000987
DrM-29000988
DrM-29000989
DrM-29000990
DrM-29000991
DrM-29000992
DrM-29000993
DrM-29000994
DrM-29000995
DrM-29000996
DrM-29000997
DrM-29000998
DrM-29000999
DrM-29001000
DrM-29001001
DrM-29001002
DrM-29001003
DrM-29001007
DrM-29001008
DrM-29001009
DrM-29001010
DrM-29001011
DrM-29001012
DrM-29001013
DrM-29001014
DrM-29001015
DrM-29001016
DrM-29001017
DrM-29001018
DrM-29001019
DrM-29001020
DrM-29001021
DrM-29001022
DrM-29001023
DrM-29001024
DrM-29001025
DrM-29001026
DrM-29001027
DrM-29001028
DrM-29001029
DrM-29001030
DrM-29001031
DrM-29001032
STOJAN MÍCHACÍ MSP57
FORMA A6 600x600x30
PÁSKOVAČ PP-10
FORMA B5 600x600x40
FORMA B6 600x600x40
VOZÍK NA GRANUL.DESKY
VOZÍK NA GRANUL.DESKY
FORMA G3 600x600x50
FORMA G4 600x600x50
ODVÍJEČ PP PÁSKY OP-1
FORMA H3 600x600x60
FORMA A9 600x600x30
POSTŘIKOVAČ TLAKOVÝ
FORMA H4 600x600x60
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
VOZÍK HŘEBENOVÝ 19/D
MODEL FORMY A 600x600x30
MODEL FORMY B 600x600x40
MODEL FORMY C 1200x600x30
MODEL FORMY D 1200x600x40
MODEL FORMY E 900x900x30
MODEL FORMY F 900x900x40
FORMA A1 600x600x30
FORMA A2 600x600x30
FORMA B1 600x600x40
FORMA B2 600x600x40
FORMA C1 1200x600x30
FORMA C2 1200x600x30
FORMA D1 1200x600x40
FORMA D2 1200x600x40
FORMA E1 900x900x30
FORMA E2 900x900x30
FORMA F1 900x900x40
FORMA F2 900x900x40
MODEL FORMY G 600x600x50
MODEL FORMY H 600x600x60
MODEL FORMY I 1200x600x50
MODEL FORMY J 1200x600x60
MODEL FORMY K 900x900x50
MODEL FORMY L 900x900x60
FORMA A3 600x600x30
FORMA A4 600x600x30
FORMA B3 600x600x40
FORMA B4 600x600x40
FORMA G1 600x600x50
FORMA G2 600x600x50
FORMA H1 600x600x60
FORMA H2 600x600x60
FORMA C3 1200x600x30
FORMA C4 1200x600x30
FORMA D3 1200x600x40
FORMA D4 1200x600x40
FORMA I1 1200x600x50
FORMA I2 1200x600x50
FORMA J1 1200x600x60
FORMA J2 1200x600x60
FORMA E3 900x900x30
FORMA E4 900x900x30
FORMA F3 900x900x40
FORMA F4 900x900x40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15 559,00
3 150,00
3 980,00
3 180,00
3 180,00
8 216,00
8 216,00
3 210,00
3 210,00
1 050,00
3 240,00
3 150,00
832,00
3 240,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
12 450,00
3 700,00
3 720,00
4 350,00
4 380,00
4 650,00
4 680,00
3 150,00
3 150,00
3 180,00
3 180,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
3 740,00
3 760,00
4 400,00
4 430,00
4 710,00
4 730,00
3 150,00
3 150,00
3 180,00
3 180,00
3 210,00
3 210,00
3 240,00
3 240,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 060,00
4 060,00
4 100,00
4 100,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
10.8.2006
6.2.2009
21.9.2006
6.2.2009
6.2.2009
30.11.2006
30.11.2006
6.2.2009
6.2.2009
17.1.2007
6.2.2009
3.3.2009
20.6.2012
6.2.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
20.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala -
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
DrM-29001033
DrM-29001034
DrM-29001035
DrM-29001036
DrM-29001050
DrM-29001051
DrM-29001052
DrM-29001053
DrM-29001054
DrM-29001055
DrM-29001056
DrM-29001057
DrM-29001058
DrM-29001059
DrM-29001060
DrM-29001061
DrM-29001062
DrM-29001063
DrM-29001064
DrM-29001065
DrM-29001069
DrM-29001070
DrM-29001071
DrM-29001072
DrM-29001073
DrM-29001074
DrM-29001075
DrM-29001076
DrM-29001077
DrM-29001078
DrM-29001079
DrM-29001080
DrM-29001081
DrM-29001082
DrM-29001083
DrM-29001084
DrM-29001085
DrM-29001086
DrM-29001091
DrM-29001094
DrM-29001095
DrM-29001096
DrM-29001097
DrM-29001098
DrM-29001099
DrM-29001100
DrM-29001101
DrM-29001102
DrM-29001103
DrM-29001104
DrM-29001105
DrM-29001106
DrM-29001107
DrM-29001108
DrM-29001109
DrM-29001110
DrM-29001111
DrM-29001112
DrM-29001113
DrM-29001114
DrM-29001115
DrM-29001116
DrM-29001119
DrM-29001120
DrM-29001121
DrM-29001122
DrM-29001123
DrM-29001124
FORMA K1 900x900x50
FORMA K2 900x900x50
FORMA L1 900x900x60
FORMA L2 900x900x60
FORMA C5 1200x600x30
FORMA C6 1200x600x30
FORMA D5 1200x600x40
FORMA D6 1200x600x40
FORMA I3 1200x600x50
FORMA I4 1200x600x50
FORMA J3 1200x600x60
FORMA J4 1200x600x60
FORMA E5 900x900x30
FORMA E6 900x900x30
FORMA F5 900x900x40
FORMA F6 900x900x40
FORMA K3 900x900x50
FORMA K4 900x900x50
FORMA L3 900x900x60
FORMA L4 900x900x60
FORMA A7 600x600x30
FORMA A8 600x600x30
FORMA B7 600x600x40
FORMA B8 600x600x40
FORMA G5 600x600x50
FORMA H5 600x600x60
FORMA C7 1200x600x30
FORMA C8 1200x600x30
FORMA D7 1200x600x40
FORMA D8 1200x600x40
FORMA I5 1200x600x50
FORMA J5 1200x600x60
FORMA E7 900x900x30
FORMA E8 900x900x30
FORMA F7 900x900x40
FORMA F8 900x900x40
FORMA K5 900x900x50
FORMA L5 900x900x60
REGÁL FORMY NORA-VENKOVNÍ
FORMA A10 600x600x30
FORMA A11 600x600x30
FORMA A12 600x600x30
FORMA B9 600x600x40
FORMA B10 600x600x40
FORMA B11 600x600x40
FORMA B12 600x600x40
FORMA C9 1200x600x30
FORMA C10 1200x600x30
FORMA C11 1200x600x30
FORMA C12 1200x600x30
FORMA D9 1200x600x40
FORMA D10 1200x600x40
FORMA D11 1200x600x40
FORMA D12 1200x600x40
FORMA E9 900x900x30
FORMA E10 900x900x30
FORMA E11 900x900x30
FORMA E12 900x900x30
FORMA F9 900x900x40
FORMA F10 900x900x40
FORMA F11 900x900x40
FORMA F12 900x900x40
FORMA A13 600x600x30
FORMA A14 600x600x30
FORMA A15 600x600x30
FORMA A16 600x600x30
FORMA B13 600x600x40
FORMA B14 600x600x40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 530,00
4 530,00
4 570,00
4 570,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 060,00
4 060,00
4 100,00
4 100,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
4 530,00
4 530,00
4 570,00
4 570,00
3 150,00
3 150,00
3 180,00
3 180,00
3 210,00
3 240,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 060,00
4 100,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
4 530,00
4 570,00
29 915,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 180,00
3 180,00
3 180,00
3 180,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 180,00
3 180,00
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
30.1.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
6.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
11.2.2009
26.2.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
3.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala -
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
DrM-29001125
DrM-29001126
DrM-29001127
DrM-29001128
DrM-29001129
DrM-29001130
DrM-29001131
DrM-29001132
DrM-29001133
DrM-29001134
DrM-29001135
DrM-29001136
DrM-29001137
DrM-29001138
DrM-29001139
DrM-29001140
DrM-29001141
DrM-29001142
DrM-29001144
DrM-29001145
DrM-29001146
DrM-29001147
DrM-29001148
DrM-29001149
DrM-29001150
DrM-29001151
DrM-29001152
DrM-29001153
DrM-29001154
DrM-29001155
DrM-29001156
DrM-29001157
DrM-29001158
DrM-29001159
DrM-29001160
DrM-29001161
DrM-29001162
DrM-29001163
DrM-29001164
DrM-29001165
DrM-29001166
DrM-29001167
DrM-29001168
DrM-29001169
DrM-29001170
DrM-29001171
DrM-29001179
DrM-29001180
DrM-29001181
DrM-29001182
DrM-29001183
DrM-29001184
DrM-29001185
DrM-29001186
DrM-29001187
DrM-29001188
DrM-29001189
DrM-29001190
DrM-29001191
DrM-29001192
DrM-29001193
DrM-29001194
DrM-29001195
DrM-29001196
DrM-29001197
DrM-29001198
DrM-29001199
DrM-29001200
FORMA B15 600x600x40
FORMA B16 600x600x40
FORMA C13 1200x600x30
FORMA C14 1200x600x30
FORMA C15 1200x600x30
FORMA C16 1200x600x30
FORMA D13 1200x600x40
FORMA D14 1200x600x40
FORMA D15 1200x600x40
FORMA D16 1200x600x40
FORMA E13 900x900x30
FORMA E14 900x900x30
FORMA E15 900x900x30
FORMA E16 900x900x30
FORMA F13 900x900x40
FORMA F14 900x900x40
FORMA F15 900x900x40
FORMA F16 900x900x40
VÁHA SNOWREX DIG.NHV-30
VOZÍK HŘEBENOVÝ LN/37
VOZÍK HŘEBENOVÝ PN/37
FORMA A17 600x600x30
FORMA A18 600x600x30
FORMA A19 600x600x30
FORMA A20 600x600x30
FORMA B17 600x600x40
FORMA B18 600x600x40
FORMA B19 600x600x40
FORMA B20 600x600x40
FORMA C17 1200x600x30
FORMA C18 1200x600x30
FORMA C19 1200x600x30
FORMA C20 1200x600x30
FORMA D17 1200x600x40
FORMA D181200x600x40
FORMA D19 1200x600x40
FORMA D20 1200x600x40
FORMA E17 900x900x30
FORMA E18 900x900x30
FORMA E19 900x900x30
FORMA E20 900x900x30
FORMA F17 900x900x40
FORMA F18 900x900x40
FORMA F19 900x900x40
FORMA F20 900x900x40
TEPLOMĚR-VLHKOMĚR+DRŽÁK
FORMA A21 600x600x30
FORMA A22 600x600x30
FORMA A23 600x600x30
FORMA A24 600x600x30
FORMA A25 600x600x30
FORMA B21 600x600x40
FORMA B22 600x600x40
FORMA B23 600x600x40
FORMA B24 600x600x40
FORMA B25 600x600x40
FORMA C21 1200x600x30
FORMA C22 1200x600x30
FORMA C23 1200x600x30
FORMA C24 1200x600x30
FORMA C25 1200x600x30
FORMA D21 1200x600x40
FORMA D22 1200x600x40
FORMA D23 1200x600x40
FORMA D24 1200x600x40
FORMA D25 1200x600x40
FORMA E21 900x900x30
FORMA E22 900x900x30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 180,00
3 180,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
8 640,00
13 850,00
14 850,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 180,00
3 180,00
3 180,00
3 180,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
5 310,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
3 180,00
3 180,00
3 180,00
3 180,00
3 180,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
3 980,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 020,00
4 440,00
4 440,00
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
12.3.2009
26.3.2009
26.3.2009
26.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
27.3.2009
1.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala -
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
DrM-29001201
DrM-29001202
DrM-29001203
DrM-29001204
DrM-29001205
DrM-29001206
DrM-29001207
DrM-29001208
DrM-31201464
DrM-29001219
DrM-29001221
DrM-31001315
DrM-31201436
DrM-31001364
DrM-31001365
DrM-31001366
DrM-31001367
DrM-31001368
DrM-31001369
DrM-31001370
DrM-31001371
DrM-31001372
DrM-31101419
DrM-06800274
DrM-28000934
DrM-25000490
DrM-26000658
DrM-27000691
DrM-27000693
DrM-27000734
DrM-27000776
DrM-31001314
DrM-31101405
DrM-22000033
DrM-29001222
DrM-25000397
DrM-26000585
DrM-26000586
DrM-26000588
DrM-27000697
DrM-27000688
DrM-27000723
DrM-27000724
DrM-27000736
DrM-27000738
DrM-27000741
DrM-29001088
DrM-29001212
DrM-31001349
DrM-31001377
DrM-31101417
DrM-31101420
DrM-01800225
DrM-01800253
DrM-01808312
DrM-03800245
DrM-03800325
DrM-03800328
DrM-03800329
DrM-29001238
DrM-31201453
DrM-22000025
DrM-22000026
DrM-22000028
DrM-22000029
DrM-22000030
DrM-22000036
DrM-22000052
FORMA E23 900x900x30
FORMA E24 900x900x30
FORMA E25 900x900x30
FORMA F21 900x900x40
FORMA F22 900x900x40
FORMA F23 900x900x40
FORMA F24 900x900x40
FORMA F25 900x900x40
FORMA BERUŠKA (KOPYTO)
REGÁL NA SUDY
VOZÍK STOLNÍ ZVEDACÍ
VOZÍK PALETOVACÍ CN2000
FORMA BOULE (KOPYTO)
MODEL FORMY Ea 900x900x30
FORMA E26 900x900x30
FORMA E27 900x900x30
FORMA E28 900x900x30
FORMA E29 900x900x30
FORMA E30 900x900x30
FORMA E31 900x900x30
FORMA E32 900x900x30
FORMA E33 900x900x30
LEŠENÍ TRUBKOVÉ (PŘÍSTAVEK)
TOPIDLO EL. K6
VÁHA STOLNÍ DIGITÁLNÍ
VYSAVAČ WAP-ATTIX ALTO
VAŘIČ DVOUPL. FA5086
PÁSKOVAČ RUČNÍ PP-10
ODVÍJEČ PP PÁSKY OP-1
LŽÍCE K UNC
VIBRÁTOR PŘÍLOŽNÝ VA 16
KLEŠTĚ SUDOVÉ FZ500-V
HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
FAX 115 RICOH
OPEL VIVARO 2,5
VIDLE PRODLUŽOVACÍ 70x120-1200
LŽÍCE MÍCHADLO 250L
LŽÍCE MÍCHADLO 500L
LŽÍCE MÍCHADLO 800L
PŘÍVĚS NÁKLADNÍ 62 ZLA 83
PRODLUŽOVACÍ VIDLE VYS.VOZÍK
VOZÍK NA POSYP Č.1
PC ACER
LEŠENÍ LEYHER 1008
LEŠENÍ POJÍZDNÉ
VOZÍK NA POSYP Č.2
NOSIČ STŘEŠNÍ
NOSIČ KOL ALFA 3+ADAPTÉR
KABEL PRODLUŽOVACÍ
RADLICE K MALOTRAKTORU-SNÍH
ZVEDÁK POJIZDNÝ
AUTOPOTAHY VIVARO
BRUSKA NORTON
HOBLÍK BOSCH
UHLOVÁ BRUSKA BOSCH GWS7-115
NAPÍNÁK LOMENÝ NA KOBERCE
PISTOLE PNEUM. 600 ML
PISTOLE PNEUM. 600 ML
SPÁROVACÍ PISTOLE VZDUCH.
BRUSKA ÚHLOVÁ PROTOOL AGP150VÁLEC ZAHRADNÍ
STATIV T2NC-A
MĚŘÍCÍ VÝSUVNÁ TYČ K LASERU
MĚŘÍCÍ VÝSUVNÁ TYČ K LASERU
STATIV T2NC-A-LASER
KOMPRESOR BASIC 270 RS
OLEPOVAČKA NA LAJNY
MĚŘÍCÍ KOLEČKO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 440,00
4 440,00
4 440,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
35 550,00
16 021,00
9 021,00
3 400,00
13 046,00
4 650,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
30 000,00
1 844,00
6 092,00
10 400,00
848,00
3 980,00
1 050,00
10 500,00
5 900,00
3 050,00
838,00
5 000,00
1 190,00
9 338,00
8 300,00
9 700,00
11 050,00
10 901,00
8 980,00
36 900,00
11 150,00
25 000,00
3 500,00
36 900,00
3 611,00
6 318,00
6 663,00
5 522,00
2 601,00
2 750,00
500,00
6 538,00
2 398,00
4 720,00
2 465,00
2 365,00
11 500,00
3 798,00
1 946,00
2 600,00
3 000,00
3 400,00
2 600,00
11 057,00
2 650,00
4 800,00
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
14.4.2009
3.9.2012
29.6.2009
29.6.2009
25.3.2010
24.1.2012
5.11.2010
5.11.2010
5.11.2010
5.11.2010
5.11.2010
5.11.2010
5.11.2010
5.11.2010
5.11.2010
7.11.2011
31.12.1997
25.8.2008
22.12.2005
22.12.2006
9.1.2007
17.1.2007
3.4.2007
17.9.2007
10.3.2010
10.6.2011
19.6.2002
1.7.2009
22.4.2005
3.8.2006
3.8.2006
3.8.2006
1.2.2007
3.1.2007
15.3.2007
22.3.2007
23.4.2007
23.4.2007
24.4.2007
18.2.2009
26.5.2009
16.9.2010
20.12.2010
13.9.2011
18.11.2011
25.11.1995
5.9.1997
29.11.2001
14.6.1997
1.10.1998
1.10.1998
31.10.2000
29.10.2009
3.5.2012
10.6.2002
10.6.2002
24.6.2002
24.6.2002
18.6.2002
22.4.2002
10.7.2002
72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 výrobní hala 72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
72 Zádveřice
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
80 doprava
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
50
80
80
80
80
80
80
80
80
50
10
10
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
DrM-23000098
DrM-24000134
DrM-24000136
DrM-24000137
DrM-24000172
DrM-24000197
DrM-24000216
DrM-27000742
DrM-24000245
DrM-24000250
DrM-31101422
DrM-31001320
DrM-25000318
DrM-25000320
DrM-28000929
DrM-25000402
DrM-25000404
DrM-25000435
DrM-25000436
DrM-25000449
DrM-25000451
DrM-25000452
DrM-25000475
DrM-25000480
DrM-25000482
DrM-25000483
DrM-25000484
DrM-25000485
DrM-25000493
DrM-25000494
DrM-29001239
DrM-25000497
DrM-25000502
DrM-31201450
DrM-26000553
DrM-26000554
DrM-26000571
DrM-26000589
DrM-26000614
DrM-31201457
DrM-26000620
DrM-26000622
DrM-26000623
DrM-26000624
DrM-26000635
DrM-31201451
DrM-26000649
DrM-26000660
DrM-31201452
DrM-26000665
DrM-26000667
DrM-26000683
DrM-27000746
DrM-27000751
DrM-27000778
DrM-27000808
DrM-27000809
DrM-27000825
DrM-27000828
DrM-27000829
DrM-27000837
DrM-27000838
DrM-27000841
DrM-28000898
DrM-28000901
DrM-28000902
DrM-31201461
DrM-28000940
ŘEZAČKA LAJN-SMG
PILA KOTOUČOVÁ EPK 15 NAREX
ŘEZAČKA RUČNÍ NA LAJNY
ŘEZAČKA RUČNÍ NA LAJNY
VYSAVAČ MAKITA 440
VYSAVAČ LISTÍ AL-KO
VYSAVAČ LISTÍ SBH 2100
ZAŘÍZENÍ RUČNÍ NA LEPENÍ SPOJŮ
BRUSKA ÚHLOVÁ POWER FORCE
KLADIVO PNEU.MAKITA-HR 2440
PILA ŘETĚZOVÁ NAREX EPR 35 EB
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA
ŘEZAČKA RUČNÍ LINOCUT
ŽEBŘÍK 9
MICHADLO PROTOOL 1000EQ
PISTOLE OPALOVACÍ
PILA LISTOVÁ NAREX EPL75 BE-3
MICHAČKA ATIKA
HLADÍCÍ STROJ NA BETON
FORMA NA VÝROBU ZÁVAŽÍ
STATIV NEDO S POCH.HLAVOU
NIVELAČNÍ LAŤ NEDO 5M
VÁLEC RUČNÍ W10 TARTAN
PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ
LIS KOMPLETNÍ KARRYKRIMP
ČELIST LISOVACÍ SERIE 48
ČELIST LISOVACÍ SERIE 48
ČELIST LISOVACÍ SERIE 48
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA 125
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA 125
FRÉZA VRCHNÍ 3612C
VRTAČKA BLACK&DECKER CD714RE
ŠROUBOVÁK AKKU MAKITA 6227DW
ELEKTROCENTRÁLA ECT 7000 F
KRYT+HADICE K ODSÁVÁNÍ KRYT+HADICE K ODSÁVÁNÍ ŘEZAČKA NA LAJNY
KLÍČ MOMENTOVÝ
HOBLÍK EL. FP-900
VRTAČKA AKU LI-ION
STAHOVÁK NA UT
NAPÍNÁK NA UT
NAPÍNÁK NA UT
NAPÍNÁK NA UT
LŽÍCE ZEDNICKÁ - HORKÁ
ELEKTROCENTRÁLA ECT 7000 F
BRUSKA ÚHLOVÁ GWS 8-50C
ELEKTROCENTRÁLA EC 2200K3
ELEKTROCENTRÁLA EC 2000K1
BRUSKA ÚHLOVÁ NAREX EBU 15G
PILA LISTOVÁ NAREX EPL75 BE-3
MÍCHADLO PROTOOL1000EQ
VYSAVAČ LISTÍ AL-KO HURRICANE
ŠROUBOVÁK AKU HITACHI DS12
PÁSKOVAČ PP-10
SADA FRÉZOVACÍ-PERO
SADA FRÉZOVACÍ-DRÁŽKA
VYSAVAČ COLUMBUS SW 52S
VRTAČKA BOSCH GSB 1600RE
VRTAČKA BOSCH GSB 1600RE
MÍCHADLO PROTOOL MXP 1000EQ
BRUSKA ÚHLOVÁ BOSCH GWS14-150
ŠROUBOVÁK AKKU MAKITA 6280D
MÍCHADLO PROTOOL 1000EQ
NŮŽ PŘEŘEZÁVACÍ NA UT
NŮŽ PŘEŘEZÁVACÍ NA UT
KLADIVO PNEUMATICKÉ
MANOMETR 10BAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 011,00
6 025,00
4 490,00
4 490,00
10 244,00
2 176,00
1 504,00
12 703,00
5 445,00
5 829,00
3 353,00
4 158,00
4 300,00
1 119,00
5 559,00
1 588,00
3 521,00
1 000,00
1 500,00
23 000,00
2 200,00
1 499,00
6 374,00
665,00
31 369,00
2 573,00
2 573,00
2 573,00
3 690,00
3 690,00
7 000,00
4 800,00
4 200,00
38 579,00
4 897,00
4 897,00
10 000,00
1 878,00
1 386,00
1 825,00
13 791,00
4 710,00
4 710,00
4 711,00
8 826,00
38 579,00
2 487,00
15 117,00
13 700,00
3 353,00
3 521,00
5 500,00
1 555,00
3 353,00
3 980,00
13 250,00
13 250,00
16 705,00
2 512,00
2 512,00
5 789,00
4 446,00
10 916,00
6 042,00
3 453,00
3 452,00
5 242,00
2 245,00
30.11.2003
23.4.2004
19.4.2004
19.4.2004
27.8.2004
13.9.2004
2.11.2004
4.5.2007
23.12.2004
23.12.2004
9.12.2011
1.5.2010
18.1.2005
19.1.2005
14.8.2008
5.5.2005
30.5.2005
1.9.2005
1.9.2005
9.9.2005
26.9.2005
26.9.2005
28.11.2005
7.12.2005
20.12.2005
20.12.2005
20.12.2005
20.12.2005
22.12.2005
22.12.2005
2.11.2009
22.12.2005
22.12.2005
12.3.2012
20.4.2006
21.4.2006
13.6.2006
7.8.2006
7.10.2006
1.6.2012
12.10.2006
12.10.2006
12.10.2006
12.10.2006
9.11.2006
12.3.2012
4.12.2006
28.12.2006
12.3.2012
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
16.5.2007
25.5.2007
25.9.2007
11.10.2007
11.10.2007
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
26.5.2008
2.6.2008
2.6.2008
24.7.2012
9.10.2008
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
DrM-28000941
DrM-28000942
DrM-28000943
DrM-31201462
DrM-31001334
DrM-31001317
DrM-31301497
DrM-31001329
DrM-29001237
DrM-31001337
DrM-31201463
DrM-29001211
DrM-31001298
DrM-31001299
DrM-31301495
DrM-31001347
DrM-31001348
DrM-31001351
DrM-31001353
DrM-31001360
DrM-31001361
DrM-31101378
DrM-31101380
DrM-31201472
DrM-31101414
DrM-31101416
DrM-31101418
DrM-31201473
DrM-31201474
DrM-31201475
DrM-31201476
DrM-31201477
DrM-31201479
DrM-31201480
DrM-31201481
DrM-31201482
DrM-31201483
MANOMETR 10BAR
MANOMETR 10BAR
MANOMETR 10BAR
SPONKOVAČKA-SET-MALÁ
RUDL
ŽEBŘÍK 10 PŘÍČEK
KOMPRESOR
ČERPADLO TLAKOVÉ (WAP)
KLADIVO BOURACÍ MAKITA HR 5210C
ŠROUBOVÁK AKU MAKITA 6317D
SPONKOVAČKA-SET-MALÁ
SPONKOVAČKA MALÁ
NAPÍNAK NA KOBEREC ZELENÝ
NAPÍNAK NA KOBEREC ZELENÝ
VYSAVAČ COLUMBUS SW52P
VRTAČKA BLACK&DECKER
BRUSKA ÚHL. BLACK&DECKER
BRUSKA UHLOVÁ 9558HN
ŠROUBOVÁK AKU MAKITA 6317D
BRUSKA UHLOVÁ 9558HN
VYSAVAČ LISTÍ
LEŠTIČKA PNEUMATICKÁ IR
ŠROUBOVÁK AKU 6319D
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA 9020
KOMPRESOR SCHEPPACH HC24
BRUSKA PÁSOVÁ PBS 75AE
MĚŘÍCÍ SADA-TLAK
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA 9020
OFUK MOTOR.HUSQVARNA 125BVX
ŠROUBOVÁK AKU MAKITA BHP 442
ŠROUBOVÁK AKU MAKITA BHP 442
ŠROUBOVÁK AKU MAKITA 6271 DWAE
NABÍJEČKA AUTOBAT.NEVADA
SVÁŘEČKA TARA 141+KABELY
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA 9557 HN
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA 9557 HN
BRUSKA ÚHLOVÁ MAKITA 9557 HN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 245,00
2 245,00
2 245,00
3 008,00
1 458,00
1 282,00
2 471,00
1 542,00
21 597,00
5 000,00
3 007,00
2 598,00
8 125,00
8 125,00
4 249,00
1 416,00
742,00
1 455,00
5 000,00
1 455,00
2 166,00
8 910,00
4 583,00
2 243,00
3 324,00
3 600,00
2 428,00
2 243,00
6 722,00
7 690,00
7 690,00
2 700,00
890,00
6 500,00
1 364,00
1 364,00
1 364,00
9.10.2008
9.10.2008
9.10.2008
25.7.2012
3.8.2010
9.4.2010
1.8.2013
19.7.2010
29.9.2009
18.8.2010
26.7.2012
18.5.2009
15.2.2010
15.2.2010
20.3.2013
15.9.2010
15.9.2010
7.10.2010
7.10.2010
18.10.2010
20.10.2010
18.1.2011
7.2.2011
5.11.2012
6.8.2011
5.9.2011
15.9.2011
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
5.11.2012
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85 půjčovna-sklad
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 4
MAJETEK
Položky č. 1085
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis dlouhodobého nehmotného majetku
Pořadové číslo
Invent.číslo
Název karty
položky
1085
DM-00097
Software Abbra G3
Datum zařazení
1.1.2006
Vstupní cena
253 134,00
Zůst.cena účetní
Umístění
0,00 kancelář
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 5
MAJETEK
Položky soupisu č. 1086 - 1090
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: zatím bez ocenění
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis ochranných známek
Pořadové
číslo položky
1086
Registrující orgán/číslo zápisu
Znění OZ či vyobrazení, druh, třídy výrobků a služeb
ÚPV - ČR 496293,
číslo zápisu 331253
Datum zápisu
; kombinovaná, 17,19,27,28,37,40,42
22.5.2013
Soupis průmyslových vzorů
Pořadové
číslo položky
1087
Registrující orgán/číslo zápisu
ÚPV - ČR č. zápisu: 34808,
číslo přihlášky: 2009-38019
Znění průmyslového vzoru
Platnost do
Pružná tlumicí podložka pod sportovní povrch a dětská hřiště
4.12.2014
Soupis patentů a užitných vzorů
Pořadové
číslo položky
1088
1089
1090
Registrující orgán/číslo zápisu
ÚPV - ČR č. zápisu: 19001,
číslo přihlášky: 2008-20282
ÚPV - ČR č. zápisu: 19002,
číslo přihlášky: 2008-20283
ÚPV - ČR č. zápisu: 22210,
číslo přihlášky: 2010-23707
Znění průmyslového vzoru
Datum zápisu
Pružná vodopropustná podkladní vrstva pro hřiště se sportovním povrchem
Podkladní vrstva pro víceúčelová hřiště se sportovním povrchem, zejména pro
školní hřiště
20.10.2008
Stavební systém povrchu externího sportoviště krytého syntetickou trávou
16.5.2011
20.10.2008
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 6
MAJETEK
Položky soupisu č. 1091
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: zatím bez ocenění
Důvod sepsání: vlastní majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku:
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis registrovaných domén
Pořadové
číslo položky
1091
Doména
tennis-zlín.cz
Expirace
Typ
18.10.2014
cz
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 7
MAJETEK
Položky č. 1091 - 1119
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis majetku - automobily
Pořadové
číslo
položky
Druh vozu
SPZ
První
registrace
Stav km
1091
Opel Corsa
3Z8 4215
1092
Opel Astra
3Z5 5216
2008
1093
BMW Motocykl - K1200R
2Z 1232
2006
1094
Opel VIVARO
4Z0 4498
2010
66 541
1095
BMW X5
3Z7 5181
2008
247 315
1096
Opel Astra
3Z5 5734
2008
124 851
1097
Opel Astra
3Z5 5437
2008
293 722
Foto vozu
132 044
170 182
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
1098
IVECO Daily
1Z7 6857
2005
335443
1099
Opel Astra
4Z6 5384
1100
IVECO Daily
4Z0 4842
2004
466 776
1101
IVECO Daily
4Z1 3698
2010
137 360
1102
IVECO ML 120
ZLA 32-17
1997
1 162 650
1103
Mazda SR2Van (6 míst)
1Z8 7539
2004
206 447
1104
IVECO Daily
4Z5 0593
2004
1105
Opel VIVARO
2Z7 1079
2006
1106
Opel Astra
3Z5 5439
2008
1107
Mazda CX7
4Z0 3679
2010
1108
Opel Corsa
3Z8 4214
1109
IVECO Daily
1Z8 7449
2004
260000
1110
IVECO Daily
4Z5 1126
2006
422 685
243 983
76 971
1111
IVECO Daily
4Z9 8923
2006
350 179
1112
IVECO Daily (zelené)
1Z7 7153
2005
506 681
1113
Opel Astra
3Z8 4216
1114
Opel VIVARO
3Z5 5461
2008
1115
Přívěs AGADOS 66
4Z1 4338
2010
1116
IVECO Daily
2Z4 3598
2005
1117
IVECO DAILY 35S 11
1Z7 7219
2005
není k dispozici
1118
ŠKODA OCTAVIA COMBI
3Z5 5462
2005
není k dispozici
1119
přívěs bez RZ
62 ZLA 83
1993
167 284
200 784
310 664
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 8
MAJETEK
Položky soupisu č. 1120 - 1121
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví
Důvod sepsání: vlastní majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis majetkových účastí
Obchodní podíl ve společnosti
Sport Service Europe s.r.o., IČ: 42340900, se sídlem: Šternberská 300, 763 02 Zlín - Louky
Pořadové
Popis
číslo položky
1120
obchodní podíl na společnosti s.r.o.
Výše základního
kapitálu
410 000 Kč
Podíl
100,00%
Výše vkladu
společníka
410 000 Kč
Účetní hodnota
Výše vkladu
společníka
6.638,783775 EUR
Účetní hodnota
3 066 000 Kč
Obchodní podíl ve společnosti
SPORT REAL s.r.o., IČO: 36626015, se sídlem: Brnianska 2, 911 05 Trenčín, Slovensko
Pořadové
Popis
číslo položky
1121
obchodní podíl na společnosti s.r.o.
Výše základního
kapitálu
156.638,783775 EUR
Podíl
4,24%
182 069 Kč
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 10
ZÁSOBY
Položky č. 1130 - 1366
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Údaje o osobě, jejíž pohledávku zajišťuje sepisovaný majetek - zajištění :
JANISO s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ: 602 00, IČ: 46967087, zapsaná v obchodním rejsříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6940
(pohledávka postoupena z věřitele Komerční banka, a.s.)
Soupis zásob materiálu
Pořadové
číslo
položky
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
Kód
881104
881121
881123
881139
881151
881170
881193
881200
881201
881222
881250
881259
881260
881261
881286
881296
881316
881337
881370
881389
881407
881417
881441
881488
881503
881554
881556
881575
Skladová karta
SKLO SQ - ATYP
ARMOURCOAT BASE (25 KG)
PLAYLINES SQ
KOŠ NA KOŠÍKOVOU ROTVEN
LAVICE TRUBKOVÁ 1,6 M
SLOUPKY PRO NAPÍNÁNÍ KOPANÁ ZN
PODSTAVEC NA REKLAMU
NEW GR.LAJNA 13 - ŽLUTÁ
NEW GR.LAJNA 13 - MODRÁ
KOVÁNÍ SQ 200
NEW GRASS T 6-13 ZELENO-ŽLUTÝ
SPORTTURF 15 LAJNA ŽLUTÁ
SPORTTURF 15 LAJNA BÍLÁ
SPORTTURF 15 LAJNA MODRÁ
SKLO SQ
VÍČKO PALUBKA
NEW GR.LAJNA 15 - BÍLÁ
NEW GR.LAJNA 20- BÍLÁ T8
SPORTTURF 15 ZELENÝ (39900/6600)
JUNCKERS-PODLAHA 22 MM SYLVA
PALUBKA VP BK RUSTIK NELAK. 22
NEW GR.LAJNA 20- ŽLUTÁ T8
KRYT NA SLOUPY
OCHRANA NA SLOUPKY 100x100
NEW GR.LAJNA 13 - BÍLÁ
SINGL TYČE EKOSERVIS
NEW GR.LAJNA 20- MODRÁ T8
STOBIELAST S165.39 A+B RAL 5007
Množství
jedn
2
5
0,5
9
3
4
10
720
192
1
43,725
1305
80
740
3
8
6845
474
100
30
108,72
2505
3
4
114
3
1950
20
ks
ks
sad
ks
ks
ks
ks
bm
bm
sad
m2
bm
bm
bm
ks
ks
bm
bm
m2
m2
m2
bm
ks
ks
bm
pár
bm
kg
Jed.cena
3 155,00
652,00
4 707,00
1 236,00
2 220,00
1 048,00
425,00
21,00
21,00
17 112,00
382,00
12,00
13,00
12,00
7 296,34
414,00
18,00
20,00
245,00
977,00
581,00
20,00
605,00
2 160,00
21,00
245,00
20,00
286,00
Částka
6 310,00
3 260,00
2 353,50
11 124,00
6 660,00
4 192,00
4 250,00
15 120,00
4 032,00
17 112,00
16 702,95
15 660,00
1 040,00
8 880,00
21 889,01
3 312,00
123 210,00
9 480,00
24 500,00
29 310,00
63 166,31
50 100,00
1 815,00
8 640,00
2 394,00
735,00
39 000,00
5 720,00
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
881584
881593
881604
881609
881610
881623
881631
881634
881653
881663
881666
881673
881679
881762
881769
881820
881825
881829
881872
881894
881899
881914
881937
882000
882028
882097
882098
882100
882101
882104
882105
882107
882110
882112
882113
882114
882115
882119
882146
882161
882192
882199
882200
882201
882209
882216
882328
882330
882333
882334
882344
882348
882392
882394
882414
882433
UNOBAT-PROFIL 24/50 SM
SÍŤKA NA KOŠÍKOVOU
NEW GRASS T 6-13 ČERVENÝ
STOBIELAST S165.10 A+B RAL 6002
NEW GR.LAJNA 15 - ŽLUTÁ
STOBIELAST SO19.02 HNĚDÁ
SLOUPKY TENIS V.V. LAK
UT SIT-IN TENNIS 15 RED
UT YEII BESTTURF FOOT. BI-COLOR
NEW GRASS T 6-13 ČERVENO-BÍLÝ
SÍŤ SMYKOVACÍ-OPTIPLAN
STOBICOAT N170.08 A+B
STOBIELAST S165.24 A+B RAL 6011
SUPERSPORT 7,5T V050 (150)
PODLOŽKA PP 1-3 tl.10
REGUPOL PL 12 mm ZELENÝ
JUNCKERS ISO 2K LINE složka B
PALUBKA VPP 23
SEDAČKA
VÍČKO TARTAN PR.160
SLOUPKY TENIS ROTVEN+POUZDRA
REKLAMNÍ PANEL 244X61
NEW GRASS MF DIAMOND MIX 28
ANTÉNKA POKORNÝ
NEW GR.LAJNA 15 - MODRÁ
NORA EP+MÍČ VEL.600x600x30-ZEL.
NORA EP+DELF 600x1200x30-560
NORA EP+ZAJÍC 900x900x30-560
NORA EP+KRÁLÍK 600x1200x30-ZEL.
NORA EP+ŽÁBA 900x900x30-560
NORA EP+ŽELVA 900x900x30-560
NORA MS+SLUN. 400x400x30-ZEL.
NORA EP+PES 600x1200x30-560
NORA EP+TUČŇ.900x900x30-ZEL.
NORA EP+LEV 900x900x30-ZELENÁ
NORA MS+ŽELVA 900x900x30-010
NORA EP+LENT.6/600x600x30-ZELENÁ
NORA MS+MÍČ VEL.600x600x30-010
NORA MS+PES 900x900x50-002
JUNCKERS ISO 2K LINE 1,5 L ZELENÁ
TANGOTURF E 20 ČERVENÝ
TANGOTURF E 20 LAJNA ŽLUTÁ
TANGOTURF E 20 LAJNA BÍLÁ
TANGOTURF E 20 LAJNA MODRÁ
SÍŤ OCHRANNÁ PE/45/3
SOCCER PRO 100 60 ZELENÝ
NORA MS OBRUBNÍK ŠTĚR.-010
NORA MS 600x1200x40-022
SUPERSPORT 7,5T V340
SUPERSPORT 7,5T V050
NORA MS KRAJNÍK 44-010
NORA EP+TUČŇÁK 600x1200x30-560
KLÍNEK PLASTOVÝ
WIMBLEDON PÁSKA ROT
STOBIELAST S161.22-ČERVENÝ
STOBIELAST S161.10-ZELENÝ
755
7
450
89
4841
500
4
23,05
60,8
45
1
50
20
20
201
10
1
32,5
36
8
0,5
8
963,7
3
1975
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
147,22
230
536
50
50,471
57,4
58
6
20
10
112
1
810
2
582
455
bm
ks
m2
kg
bm
kg
ks
m2
m2
m2
ks
kg
kg
m2
m2
m2
ks
m2
ks
ks
sad
ks
m2
pár
bm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m2
bm
bm
bm
m2
m2
ks
ks
m2
m2
ks
ks
pár
ks
kg
kg
33,00
70,00
355,00
286,00
19,87
107,00
4 213,00
233,00
269,00
382,00
3 126,00
107,00
281,00
751,00
199,00
617,00
2 940,00
732,00
360,00
455,00
5 896,00
1 738,00
785,00
274,00
24,00
563,00
903,00
1 191,00
1 074,00
1 182,00
1 346,00
300,00
1 229,00
1 167,00
1 346,00
1 270,00
515,00
484,00
1 410,00
1 404,00
226,00
20,00
20,00
20,00
59,00
398,00
190,00
558,00
870,00
831,00
93,00
1 050,00
10,00
384,00
337,25
375,00
24 915,00
490,00
159 750,00
25 454,00
96 184,00
53 500,00
16 852,00
5 370,65
16 355,20
17 190,00
3 126,00
5 350,00
5 620,00
15 020,00
39 999,00
6 170,00
2 940,00
23 790,00
12 960,00
3 640,00
2 948,00
13 904,00
756 504,50
822,00
47 400,00
1 126,00
903,00
2 382,00
1 074,00
2 364,00
1 346,00
600,00
1 229,00
1 167,00
1 346,00
1 270,00
515,00
484,00
1 410,00
2 808,00
33 271,72
4 600,00
10 720,00
1 000,00
2 977,79
22 845,20
11 020,00
3 348,00
17 400,00
8 310,00
10 416,00
1 050,00
8 100,00
768,00
196 281,00
170 625,00
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
882444
882478
882503
882513
882516
882517
882542
882546
882548
882550
882551
882552
882554
882555
882559
882567
882568
882569
882571
882573
882574
882582
882583
882603
882605
882606
882615
882679
882681
882690
882696
882700
882704
882738
882740
882742
882806
882826
882836
882837
882842
882844
882870
882892
882893
882896
882897
882901
882902
882904
882905
882910
882913
882914
882916
882919
SLOUPKY VOLEJBAL AL PR.83 BH
UT YEII-60 DTEX 11000-ST.8820
NORA MS 900x900x30-022
KOŠ DRÁTĚNÝ SE STŘÍŠKOU
NORA MS V70 600x600x30-010
NORA MS V70 600x900x30-010
NORA EP 600x1200x30-340
NORA EP 900x900x40-340
NORA EP 900x900x30-240
NORA EP+SK.PANÁK 400x500x30-550
NORA EP+SK.PANÁK 400x500x30-000
NORA EP+SK.PANÁK 400x400x30-180
NORA EP+SK.PANÁK 400x400x30-410
NORA EP+SK.PANÁK 400x400x30-000
NORA EP 900x900x40-240
NORA EP+TUČŇÁK 600x1200x30-240
NORA EP+PES 600x1200x30-240
NORA EP+MÍČ M.2/600x1200x30-340
NORA EP+SLUNCE 600x600x30-180
NORA EP+MÍČ VEL.900x900x30-340
NORA EP+MÍČ V.900x900x30-MODKOVÁNÍ SQ-PLAST.ÚCHYTKA SKLA
KOVÁNÍ SQ-PLAST.ÚCHYTKA SKLA
UT TENNIS 15 BLUE
NORA EP BELEDO 400x400x50-570
NORA MS BELEDO 400x400x50-010
LEPIDLO SOUDAFLEX 40 FC ČERNÝ(
SUPERSPORT SL 10T B207
SUPERSPORT SL 10T V050
UT ND3 40 11000DTEX 9450ST-GREEN
TANGOTURF E 15 LAJNA BÍLÁ
SPORTPRO 7,0 ŠNŮRA R401
SINGL TYČE KOMAXIT SPORT
WD-156F-FITNES
WD-T003-FITNES
WD-T005-FITNES
OBRUČ PRO HOD DISKEM ROTVEN
LAVICE TRUBKOVÁ 1,8 M S OPĚRKOU
NORA 600x1200x30 ČERNÁ J
NORA 600x1200x40 ČERNÁ J
SLOUPKY TENIS MĚRKA
VÍČKO MĚRKA
NORA EP+LENT.7/600x1200x30-MOD.NORA OBRUBNÍK PRYŽ. EP/L-560
NORA OBRUBNÍK PRYŽ. EP/U-560
STOBIELAST S165.65 A+B
STOBIELAST S165.11 A+B
TANGOTURF E 20 LAJNA BÍLÁ
TANGOTURF E 20 LAJNA ŽLUTÁ
TANGOTURF E 15 LAJNA MODRÁ
TANGOTURF E 20 LAJNA MODRÁ
JUNCKERS HP SPORT LINE MODRÁ(2,
WD-154B-FITNES
WD-154C-FITNES
WD-154E-FITNES
WD-154H-FITNES
1
112
41
2
26
4
24
14
4
4
6
3
1
1
6
2
1
3
5
3
1
17
17
3,5
32
32
52
42,6
403,05
75,75
85
120
1
1
2
1
1
1
10
144
2
1
2
70
100
35
75
5540
2960
1318
1680
3
1
3
3
1
sad
m2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sada
sada
sada
sada
sada
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m2
ks
ks
ks
m2
m2
m2
bm
bm
pár
ks
sad
sad
ks
ks
ks
ks
sad
ks
ks
ks
ks
kg
kg
bm
bm
bm
bm
ks
ks
ks
ks
ks
18 653,00
253,00
497,00
3 420,00
250,00
300,00
563,00
825,00
680,00
2 515,00
2 515,00
2 515,00
2 515,00
2 515,00
825,00
1 050,00
1 229,00
903,00
563,00
981,00
981,00
66,00
68,00
378,00
537,00
268,00
136,00
818,00
804,16
218,00
19,00
21,00
401,00
22 969,00
25 145,00
29 949,00
7 897,00
2 880,00
326,00
434,00
5 100,00
216,00
643,00
115,00
147,00
286,00
286,00
15,00
15,00
19,00
16,00
2 394,00
14 713,00
13 600,00
11 520,00
17 450,00
18 653,00
28 336,00
20 377,00
6 840,00
6 500,00
1 200,00
13 512,00
11 550,00
2 720,00
10 060,00
15 090,00
7 545,00
2 515,00
2 515,00
4 950,00
2 100,00
1 229,00
2 709,00
2 815,00
2 943,00
981,00
1 122,00
1 156,00
1 323,00
17 184,00
8 576,00
7 072,00
34 846,80
324 116,25
16 513,50
1 615,00
2 520,00
401,00
22 969,00
50 290,00
29 949,00
7 897,00
2 880,00
3 260,00
62 496,00
10 200,00
216,00
1 286,00
8 050,00
14 700,00
10 010,00
21 450,00
83 100,00
44 400,00
25 042,00
26 880,00
7 182,00
14 713,00
40 800,00
34 560,00
17 450,00
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
882920
882921
882922
882928
882929
882931
882933
882934
882935
882939
882940
882941
882943
882944
882945
882946
882947
882948
882949
882951
882953
882954
882956
882979
882980
882981
882995
882996
883000
883002
883005
883006
883007
883039
883045
883059
883060
883082
883085
883086
883087
883088
883089
883090
883091
883092
883095
883116
883124
883125
883142
883153
883164
883165
883166
883167
WD-154I-FITNES
WD-155A-FITNES
WD-155B-FITNES
WD-155H-FITNES
WD-155I-FITNES
WD-158L-FITNES
WD-T002-FITNES
WD-T004-FITNES
WD-T006-FITNES
WD-T010-FITNES
WD-T011-FITNES
WD-T012-FITNES
WD-SP001
WD-SP002
WD-SP004
WD-SP005-ČERVENÁ
WD-SP008
WD-SP009
WD-SP010
WD-SP011
WD-JG010-LOKOMOTIVA
WD-JG011
WD-JG014
NORA OBRUBNÍK PRYŽ. MS/U-022
NORA OBRUBNÍK PRYŽ. MS/L-010
NORA OBRUBNÍK PRYŽ. MS/U-010
NORA MS 600x600x40-022
NORA MS 600x600x50-022
WD-RC132-RAKETA
WD-CA119-HRAD
WD-SP015-HOUPAČKA ČERVENÁ
WD-SP015-HOUPAČKA ZELENÁ
WD-SP015-HOUPAČKA ŽLUTÁ
NORA MS KRAJNÍK DRENÁŽNÍ 44-022
PLEXI NA WD STANICE
NORA MS BELEDO400x400x50/105NORA MS BELEDO 400x400x50/55-022
3D-PÍSKOVIŠTĚ KARINA ORANŽ.WD-HY001-LAVIČKA
WD-HY002-LAVIČKA S OPĚRADLEM
WD-HL010-KOŠ KULATÝ
WD-HL011-KOŠ 400x400x750
3D-PALISÁDA 500/230
3D-PALISÁDA 600/230
3D-PALISÁDA 300/230
3D-PÍSKOVIŠTĚ-BOČNÍ DÍL D+K
3D-PALISÁDA 200/230
3D-PÍSKOVIŠTĚ HYNEK MODR.-ČERV.
WD-QS012
WD-QS017
CONIPUR 55 A+B - ZELENÁ (2,4 KG)
3D-HŘIB-PODNOŽ-600-HNĚDÁ
WD-154F-SEDÁTKO PLAST.
WD-154I-SEDÁTKO PLAST.
WD-155C-SEDÁTKO PLAST.
WD-155I-SEDÁTKO PLAST.
2
1
5
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3
3
4
2
2
2
3
2
1
1
1
70
13
98
16
19
1
1
3
3
2
216
3
59
600
1
1
1
1
1
23
18
2
18
17
1
1
1
4,8
2
4
6
3
6
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sad
sad
sad
sad
sad
sad
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sad
sad
sad
ks
ks
ks
ks
ks
sad
sad
sad
sad
sad
ks
ks
ks
ks
sad
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sad
sad
sad
kg
ks
ks
ks
ks
ks
9 286,00
13 794,00
12 043,00
9 383,00
13 107,00
14 403,00
31 137,00
23 747,00
28 013,00
34 881,00
23 225,00
42 822,00
5 625,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
8 462,00
6 435,00
7 601,00
182 294,00
144 864,00
108 217,00
76,00
63,00
76,00
277,00
334,00
168 199,00
79 871,00
16 013,00
16 013,00
16 013,00
93,00
926,00
240,00
268,00
15 008,00
6 909,00
10 134,00
7 370,00
7 001,00
679,00
838,00
439,00
1 397,00
319,00
22 515,00
50 182,00
32 216,00
912,00
1 671,00
3 324,00
712,00
1 140,00
950,00
18 572,00
13 794,00
60 215,00
18 766,00
13 107,00
14 403,00
31 137,00
23 747,00
56 026,00
34 881,00
46 450,00
42 822,00
16 875,00
22 500,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
16 924,00
19 305,00
15 202,00
182 294,00
144 864,00
108 217,00
5 320,00
819,00
7 448,00
4 432,00
6 346,00
168 199,00
79 871,00
48 039,00
48 039,00
32 026,00
20 088,00
2 778,00
14 160,00
160 800,00
15 008,00
6 909,00
10 134,00
7 370,00
7 001,00
15 617,00
15 084,00
878,00
25 146,00
5 423,00
22 515,00
50 182,00
32 216,00
4 377,60
3 342,00
13 296,00
4 272,00
3 420,00
5 700,00
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
883191
883195
883196
883219
883221
883224
883225
883234
883251
883261
883293
883306
883329
883345
883349
883352
883353
883354
883355
883356
883357
883358
883359
883360
883361
883362
883363
883364
883365
883366
883367
883368
883369
883370
883371
883372
883373
883374
8815103
8815104
8815108
Celkem
3D-HŘIB-PODNOŽ-300-HNĚDÁ
3D-HŘIB-HLAVA-ZELENÁ TM.
3D-HŘIB-HLAVA-ZELENÁ SV.
WD-TE104
WD-QS013
WD-SCHŮDKY 850 mm
WD-SCHŮDKY 1190 mm
ZÁVAŽÍ MĚRKA
GRANULÁT KS 1-4 B12%
TRÁVA DEKORATIVNÍ-ČERNÁ JUTA
KARTÁČ TROJÚHELNÍKOVÝ
ECOFLOOR FRESH 3v1 (10l)
SÍŤ ŠPLHACÍ-PES HERKULES
UMĚLÁ TRÁVA
VÍČKO TARTAN ATYP
CAU-SEA SHELL 15x15
CAU-SEA SHELL 20x20
CAU-STAR FISH 20x20
CAU-SFALERIT 20x20
CAU-DIAMOND 20x20
CAU-SMALL GEMS 20x20
CAU-DUETTO 20x20
CAU-ADDAGIO A 20x20
CAU-SEAHORSE 20x20
CAU-ADDAGIO B 20x20
CAU-FISH 20x20
CAU-AMOROSO B 20x20
CAU-SEAHORSE 15x15
CAU-WAVE 15x15
CAU-BASIC 6,7x20
CAU-GARNET 20x20
CAU-PERLA TWO FISH 6,4x20
CAU-SPINEL 20x20
CAU-SMALL GEMS 15x15
CAU-ADDAGIO A I 20x20
CAU-PERLA 8 30x30
CAU-PERLA K 40x60
CAU-BASIC 30x30
STOBIELAST S161.34-MODRÁ
STOBIELAST S161.23-ŽLUTÝ
UT GEII 15341 BESTTURF GREEN
2
1
1
1
1
2
1
1
500
10
1
1
1
1814,06
8
68,04
226,12
76,8
76,8
76,8
307,2
32,78
152,64
70
229,6
61,44
76,8
72,9
145,8
31,54
76,8
30,72
76,8
68
76,8
42,3
24,96
10,8
56
28
90,4
ks
ks
ks
sad
sad
ks
ks
ks
kg
m2
ks
ks
ks
m2
ks
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kg
kg
m2
892,00
3 069,00
3 069,00
65 813,00
94 451,00
15 438,00
23 878,00
840,00
23,00
324,00
11 894,00
418,00
8 353,00
247,44
1 350,00
3 326,00
3 288,00
3 247,00
3 240,00
3 174,00
3 253,00
3 029,00
3 441,00
3 416,00
3 433,00
3 243,00
3 299,00
3 684,00
3 641,00
4 388,00
3 243,00
4 511,00
3 126,00
3 614,00
3 430,00
2 369,00
2 674,00
2 257,00
351,00
369,00
214,00
1 784,00
3 069,00
3 069,00
65 813,00
94 451,00
30 876,00
23 878,00
840,00
11 500,00
3 240,00
11 894,00
418,00
8 353,00
448 872,68
10 800,00
226 301,04
743 482,56
249 369,60
248 832,00
243 763,20
999 321,60
99 290,62
525 234,24
239 120,00
788 216,80
199 249,92
253 363,20
268 563,60
530 857,80
138 397,52
249 062,40
138 577,92
240 076,80
245 752,00
263 424,00
100 208,70
66 743,04
24 375,60
19 656,00
10 332,00
19 345,60
13 156 476,42
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 11
POHLEDÁVKY
Položky č. 1367 - 1478
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Soupis pohledávek z obchodního styku
Pořadové
číslo
položky
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
Doklad
FV60-9/2014
FV70-49/2013
FVSP-1/2013
FVSP-2/2012
FV50-10/2009
FV10-63/2013
FVS-81/2005
FV10-11/2009
FVS-28/2005
FV20-6/2009
FV70-35/2013
FV70-45/2012
FV80-28/2009
FV80-6/2010
FV80-5/2010
FV80-9/2010
FV80-8/2010
FV80-10/2010
FV80-11/2010
Firma
3D PROGRAM, s.r.o.
AGROS Moravia spol. s r. o.
Antonín PAVELKA dlaždické a
CGM Czech a.s.
DE NOVO s.r.o.
Ekostavby Brno, a.s.
FC BIOCEL VRATIMOV
FK Junior Děčín
Fotbalový klub Kunovice
H + M Zlín a.s.
H + M Zlín a.s.
Chládek a Tintěra Havlíčkův
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Datum
30.4.2014
11.6.2013
6.9.2013
31.12.2012
2.6.2009
17.9.2013
31.12.2005
21.4.2009
19.10.2005
31.12.2009
30.4.2013
29.5.2012
31.12.2009
31.3.2010
12.4.2010
14.5.2010
14.5.2010
8.6.2010
8.6.2010
Splatnost
14.5.2014
25.6.2013
6.9.2013
31.1.2013
16.6.2009
17.11.2013
12.10.2004
5.5.2009
29.10.2005
30.1.2010
30.4.2013
12.6.2012
31.1.2010
14.4.2010
26.4.2010
31.5.2010
31.5.2010
30.6.2010
30.6.2010
Fakturovaná
částka v Kč
60 526,80
4 708,00
129 000,00
327 105,00
17 850,00
235 619,00
101 150,00
72 943,00
96 390,00
32 154,00
198 647,00
1 130,00
4 175,00
9 960,00
18 000,00
15 821,00
6 000,00
6 000,00
12 984,00
Uhrazeno
60 526,00
0,00
120 000,00
0,00
6 000,00
117 809,50
0,00
72 000,00
0,00
21 780,00
198 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Částka k úhradě
0,80
4 708,00
9 000,00
327 105,00
11 850,00
117 809,50
101 150,00
943,00
96 390,00
10 374,00
307,00
1 130,00
4 175,00
9 960,00
18 000,00
15 821,00
6 000,00
6 000,00
12 984,00
IČ
odběratele
019 65 549
253 13 533
146 57 350
49973215
27677915
469 74 687
26530821
66105609
26307766
18824927
18824927
60932171
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67
Adresa
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Zlín, Kudlov 118, PSČ 760 01
Všemina 258, PSČ: 763 15
Hradec Králové, Pražská třída 184/65, PSČ 500 04
Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Brno, U Svitavy č.2, PSČ: 618 00
U Stadionu 838/2, 739 32 Vratimov
Ústecká 1961/3, 405 02 Děčín 4
Panská čp. 1140, 686 04 Kunovice
Zlín - Štípa, K Farmě 495, PSČ 763 14
Zlín - Štípa, K Farmě 495, PSČ 763 14
Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
FV80-27/2010
FV80-28/2010
FV80-30/2010
FV80-36/2010
FV80-39/2010
FV80-40/2010
FV80-3/2011
FV80-6/2011
FV80-13/2011
FV80-16/2011
FV80-20/2011
FV80-27/2011
FV80-30/2011
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
Ing. Tašek - TESTER
10.8.2010
13.8.2010
2.9.2010
13.10.2010
13.12.2010
31.12.2010
31.1.2011
28.2.2011
31.3.2011
13.5.2011
14.6.2011
14.7.2011
12.8.2011
9.9.2010
12.9.2010
1.10.2010
27.10.2010
13.1.2011
31.1.2011
28.2.2010
31.3.2011
30.4.2011
27.5.2011
30.6.2011
28.7.2011
26.8.2011
6 000,00
35 405,00
13 219,00
16 886,00
19 920,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
35 405,00
13 219,00
16 886,00
19 920,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
9 960,00
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
40271951
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
FV10-27/2011
FV60-29/2012
FV60-1/2013
FV60-3/2013
FV70-20/2013
FV60-4/2013
FV80-2/2013
FV60-5/2013
FV80-4/2013
FV60-6/2013
FV80-6/2013
FV70-62/2013
FV80-9/2013
FV60-7/2013
FV60-8/2013
FV80-11/2013
FV60-9/2013
FV10-72/2013
FV10-65/2013
FV80-17/2013
FV60-11/2013
FV80-21/2013
FV60-12/2013
FV80-26/2013
FV80-24/2013
Ing. Vladislav Uličný - INTEXT
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
17.5.2011
11.1.2013
13.2.2013
13.3.2013
2.4.2013
8.4.2013
19.4.2013
9.5.2013
10.5.2013
6.6.2013
6.6.2013
17.6.2013
2.7.2013
9.7.2013
7.8.2013
9.8.2013
9.9.2013
30.9.2013
1.10.2013
2.10.2013
9.10.2013
30.10.2013
4.11.2013
5.11.2013
14.11.2013
16.6.2011
25.1.2013
28.2.2013
27.3.2013
16.4.2013
22.4.2013
3.5.2013
23.5.2013
24.5.2013
20.6.2013
20.6.2013
1.7.2013
16.7.2013
23.7.2013
21.8.2013
23.8.2013
23.9.2013
30.9.2013
1.10.2013
16.10.2013
23.10.2013
13.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
28.11.2013
507 282,00
294,00
1 046,00
538,00
43 890,00
842,00
3 660,50
263,00
303,00
235,00
908,00
4 235,00
1 573,00
859,00
1 645,00
2 420,00
1 766,00
301 375,00
506 154,00
10 851,50
1 843,00
1 002,00
908,00
21 190,00
4 288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 401,00
506 089,77
0,00
0,00
0,00
0,00
21 119,00
4 287,50
507 282,00
294,00
1 046,00
538,00
3 890,00
842,00
3 660,50
263,00
303,00
235,00
908,00
4 235,00
1 573,00
859,00
1 645,00
2 420,00
1 766,00
102 974,00
64,23
10 851,50
1 843,00
1 002,00
908,00
71,00
0,50
12085936
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Dr. Šavrdy 3013/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická
2245/52, PSČ 794 01
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
FV80-22/2013
FV80-27/2013
FV80-16/2013
FV80-29/2013
FV80-32/2013
FV10-78/2013
FV80-31/2013
FV80-4/2014
FV10-5/2014
FV60-11/2014
FV10-6/2014
FV50-4/2010
FV70-91/2013
FV10-13/2010
FV10-32/2010
FV10-113/2010
FV10-232/2006
FVS-86/2005
FV10-26/2009
FV70-46/2013
FV10-127/2007
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
Ing.Jiří Viktorín
JASY Vsetín,s.r.o.
Josef Hajtr
KEVOS, spol. s r.o.
KEVOS, spol. s r.o.
KEVOS, spol. s r.o.
KUPR s.r.o.
LUMISTAV S.R.O MICHAL
MANAG, a.s.
Marek Velecký
Masada a.s.
15.11.2013
19.11.2013
29.11.2013
5.12.2013
5.12.2013
10.12.2013
17.12.2013
29.5.2014
31.5.2014
6.6.2014
23.6.2014
4.2.2010
4.10.2013
26.4.2010
19.5.2010
30.8.2010
14.12.2006
31.12.2005
30.4.2009
4.6.2013
24.10.2007
29.11.2013
3.12.2013
12.11.2013
19.12.2013
19.12.2013
10.1.2014
31.12.2013
30.7.2014
14.6.2014
6.7.2014
23.7.2014
18.2.2010
4.10.2013
28.6.2010
18.7.2010
17.9.2010
29.12.2006
1.12.1996
29.6.2009
18.6.2013
3.11.2007
11 821,00
5 412,00
5 907,50
2 067,00
2 662,00
144 000,00
2 933,50
15 478,50
69 707,00
63 888,00
41 400,00
14 520,00
16 129,00
3 120 919,00
294 066,00
28 428,00
1 802 054,00
120 000,00
408 967,00
13 963,00
642 600,00
11 820,00
5 411,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593 319,40
0,00
0,00
1 600 000,00
0,00
391 783,00
0,00
578 340,00
1,00
0,50
5 907,50
2 067,00
2 662,00
144 000,00
2 933,50
0,50
69 707,00
63 888,00
41 400,00
14 520,00
16 129,00
2 527 599,60
294 066,00
28 428,00
202 054,00
120 000,00
17 184,00
13 963,00
64 260,00
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
105 65 558
258 60 852
187 51 164
60726067
60726067
60726067
62959832
63146045
47906898
696 69 333
26234661
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
FV70-50/2012
FV10-22/2013
FV10-168/2007
FV10-165/2009
FVNP-5/2012
FV85-40/2012
FV85-39/2012
FVSP-1/2012
FV10-3/2013
FV10-88/2009
FV85-57/2009
FV10-2/2013
FV20-1/2012
FV10-8/2011
FVS-61/2005
FV10-128/2011
FV70-82/2013
Mateřská škola, Speciální
MĚSTYS OKŘÍŠKY
NATUR ODPADY s.r.o.
PALAX s.r.o.
PANORAMA II SP z o.o.
PANORAMA II SP z o.o.
PANORAMA II SP z o.o.
PHILIPP SPORTOVNÍ
POZEMSTAV Prostějov a.s.
PSJ, a.s.
PSJ, a.s.
PSJ, a.s.
Radomír Jež
SK Paseky Zlín
SPEKTRUM-Jana Švejdová
SPORT KLUB JÍVOVÁ s.r.o.
SPORT KRUPKA,s.r.o.
6.6.2012
6.6.2013
27.11.2007
28.12.2009
17.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
9.10.2012
26.1.2013
27.8.2009
29.12.2009
29.1.2013
20.8.2012
16.7.2011
31.12.2005
15.11.2011
7.8.2013
20.6.2012
5.7.2013
4.12.2007
11.1.2010
16.1.2012
1.3.2013
1.3.2013
19.10.2012
29.3.2013
11.10.2009
12.2.2010
30.3.2013
3.9.2012
31.8.2011
15.1.2001
29.11.2011
21.8.2013
3 180,00
1 836 785,00
255 564,00
211 839,00
7 278 425,00
468 426,31
132 007,00
700 000,00
1 396 004,00
406 539,00
110 075,00
1 015 593,00
29 000,00
6 209 874,00
261 057,76
384 000,00
73,00
0,00
0,00
75 564,00
0,00
0,00
11 433,31
-1 463,84
0,00
1 364 849,60
389 457,53
104 571,25
963 813,35
24 000,00
5 200 000,00
31 276,53
100 000,00
0,00
3 180,00
1 836 785,00
180 000,00
211 839,00
7 278 425,00
456 993,00
133 470,84
700 000,00
31 154,40
17 081,47
5 503,75
51 779,65
5 000,00
1 009 874,00
229 781,23
284 000,00
73,00
25818601
002 90 050
26804883
60720018
190902407
190902407
190902407
44553081
25527380
25337220
25337220
25337220
60561271
26538164
32943946
28624327
254 06 621
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Vsetín, 4.května 353, PSČ: 755 01
760 01 Zlín-Prštné, Náves 85
Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
Újezd 450/40, 118 00 Praha, Malá Strana
Žitná 2, 120 00 Praha 2
Zarámí 92, 760 01 Zlín
687 51 Nivnice, Nová čtvrť 755
Bankovní dům ČSOB, Joštova 694/5, 602 00 Brno
ČSAD Radiálka Ostrava s.r.o., Ostrava - Třebovice,
Provozní 5492/3, PSČ 722 00
675 21 Okříšky, Jihlavská 1
Varenská 2933/24, 702 00 Ostrava
Svatopluka Čecha 44, 612 00 Brno
Sloneczna 73, 81-605 Gdynia, Polsko
Sloneczna 73, 81-605 Gdynia, Polsko
Sloneczna 73, 81-605 Gdynia, Polsko
Praha 6 - Vokovice, Nad lávkou 672/5, PSČ 160 00
Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ 796 01
Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
76312 Vizovice, Hodišovská 1162
Pasecká ul. Č.p. 5551, 760 01 Zlín
Stavbárov 17, 971 01 Prievidza
Jívová 187, PSČ: 783 16
417 42 Krupka, Mariánské nám. 22
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
FVNP-6/2012
FV85-19/2013
FV80-3/2013
FV85-26/2013
FV85-25/2013
FVNP-4/2013
FV10-80/2013
FV10-4/2014
FVS-98/2005
FV80-10/2013
FV80-13/2013
FVSP-2/2013
FV70-47/2013
FV10-62/2010
FV10-76/2007
SPORT ONE SK, s r.o.
SPORT ONE SK, s r.o.
SPORT REAL s.r.o.
SPORT REAL s.r.o.
SPORT REAL s.r.o.
Sport Service Europe s.r.o.
TENNIS ZLÍN - SPORTS
TENNIS ZLÍN - SPORTS
TEXA, SPOL. S R.O.
TRUHLÁŘSTVÍ KREJČÍ
TRUHLÁŘSTVÍ KREJČÍ
Union Tech Concept s.r.o.
VANGER s.r.o.
VAŠSTAV s.r.o.
WESTAV spol. s r.o.
31.12.2012
12.9.2013
10.6.2013
23.10.2013
25.10.2013
8.4.2013
11.12.2013
30.4.2014
31.12.2005
13.8.2013
25.10.2013
18.11.2013
4.6.2013
28.6.2010
31.7.2007
31.1.2013
26.9.2013
24.6.2013
23.11.2013
8.11.2013
8.4.2013
11.1.2014
14.5.2014
12.12.2002
30.8.2013
14.11.2013
18.12.2013
18.6.2013
12.8.2010
30.8.2007
1477
1478
FV70-51/2012
FV70-1/2014
Základní škola a Mateřská
Základní škola Valašské
6.6.2012
13.1.2014
20.6.2012
27.1.2014
236 919,36
138 673,32
8 740,00
77 951,63
156 865,40
859 678,91
234 800,00
60 133,00
333 740,00
3 929,00
4 932,00
2 100 000,00
21 339,00
271 762,00
4 393 480,00
235 701,58
836,85
0,00
0,00
0,00
812 754,76
164 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 174,00
4 339 620,00
3 180,00
883,00
0,00
0,00
1 217,78
137 836,47
8 740,00
77 951,63
156 865,40
46 924,15
70 000,00
60 133,00
333 740,00
3 929,00
4 932,00
2 100 000,00
21 339,00
13 588,00
53 860,00
44 591 993
44 591 993
366 26 015
366 26 015
366 26 015
423 40 900
015 85 215
015 85 215
48533998
766 73 821
766 73 821
246 63 786
247 20 003
469 64 541
40527107
Koniarovce 13, PSČ: 956 13
Koniarovce 13, PSČ: 956 13
911 05 Trenčín, Brnianská 2, SK
911 05 Trenčín, Brnianská 2, SK
911 05 Trenčín, Brnianská 2, SK
Šternberská 300, 763 02 Zlín,Louky,
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Nová 1073, Malenovice,763 02 Zlín
Příkop 843/4, 602 00 Brno
J.Jabůrkové 1423, 765 02 Otrokovice
J.Jabůrkové 1423, 765 02 Otrokovice
Donská 176/13, 101 00 Praha 10
Vodňanského 1184/1, 169 00 Praha
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Tlumačovská 698, 768 21 Kvasice
ČSAD Radiálka Ostrava s.r.o., Ostrava - Třebovice,
Provozní 5492/3, PSČ 722 00
3 180,00
883,00 452 11 345 Vyhlídka 380, 757 01 Valašské Meziříčí
MAJETKOVÁ PODSTATA
Příloha č. 12
POHLEDÁVKY
Položky č. 1479 - 1483
Insolvenční soud a spisová značka: Krajský soud v Brně, KSBR 26 INS 14698/2013
Dlužník: TENNIS Zlín a.s., se sídlem Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky, IČO: 469 75 764
Insolvenční správce: Helena Horová, se sídlem V Luhu 751/18, 140 00 Praha 4, IČO: 169 02 645
Umístnění majetku: Šternberská 300, 763 02 Zlín-Louky
Ocenění majetku: vychází z účetnictví dlužníka
Důvod sepsání: majetek dlužníka
Den zapsání položek majetku: 18.6.2014
Údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo:
není
Pořadové
Doklad
Firma
číslo
položky
1479
FV80-16/2012 Dalibor Raška
1480
Sportovní klub Paseky Zlín, o.s.
1481
INT-115/2013 Sportovní klub Paseky Zlín, o.s.
1482
Konečný Josef
1483
Maršálek R.
Datum
24.9.2012
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
Částka k
úhradě v Kč
IČ
Adresa
Poznámka
605,00
356 285,00 26538164 Pasecká ul. Č.p. 5551, 760 01 Zlín Půjčka SK Paseky Zlín
48 199,00 26538164 Pasecká ul. Č.p. 5551, 760 01 Zlín Půjčka SK Paseky Zlín-předpis úroků
4 820,00
nezúčtované provozní zálohy
80 000,00
půjčka
(OHNWURQLFN\SRGHSVDOD
-8'U,QJ+HOHQD+RURY£
'DWXP
&(67

Podobné dokumenty

Polysan

Polysan Vnější instalační rozměry zástěny

Více

Sprchové zástěny a vany - Adoni

Sprchové zástěny a vany - Adoni Ceny uvedených van Rectime, Charleston a Victoria jsou za bílé provedení včetně podstavců v chromové, bílé nebo bronzové barvě. V případě vnější strany vany v barvě černé nebo pergamon je příplatek...

Více

Březen 2011 - Moravské Málkovice

Březen 2011 - Moravské Málkovice Zastupitelstvo obce Moravské Málkovice schvaluje příspěvek 50.000,-Kč na generální opravu střechy kostela v Orlovicích. Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 3/03/2011 bylo sc...

Více

úznanÍcn sar.lospniiurÝcs cprxŮ, ooanovor,wÝcg

úznanÍcn sar.lospniiurÝcs cprxŮ, ooanovor,wÝcg 31115339r r o i n ! o c r ] ř ^ ]r l r n e f ! r U . i ' i m přispěvkov1itn Zaři!ení 3 1 1 : Předško]ní tralrsfery obciÍl 31135321Neinvestični uákladni Ško]y 311i

Více