Zařízení na měření síly a kroutícího momentu

Komentáře

Transkript

Zařízení na měření síly a kroutícího momentu
Zařízení na měření síly
a kroutícího momentu
APLIKACE
APPLICATIONS
Firma Mark-10 je téměř již čvrt století
známá jako
význačný
výrobce přístrojů
Mark-10
has been
an innovative
designer of
na měření
síly a measuring
kroutícího instruments
momentu. for
force
and torque
Vyrábíme
širokýofrozsah
zařízení
a nabízíme
nearly
a quarter
a century.
We produce
a
vyčerpávající
technické
vybavení and offer
wide
range of standard
equipment
a možnosti
pro capabilities
aplikace na for
objednávku.
full
engineering
customized
applications.
Nabízíme zařízení pro různá
průmyslová
odvětví,
včetně lékařského,
We
serve a variety
of industries
including
farmaceutického,
automobilního,
textilního,
medical, pharmaceutical, automotive,
textile,
potravinářského
a
pro
průmysl
nápojů.
food and beverage. Typical applications are
Typické
aplikace
jsou měřenípackage
pevnostiseal
suture
strength
measurement,
švů, měření
pevnosti těsnění,
strength
measurement,
torque kalibrace
tool calibration,
momentových
nástrojů,
testování
bottle cap testing, fastener torque víček
lahví, měřeníand
kroutícího
momentu
measurement
many others.
utahovacích prostředků a mnoho jiných.
All our products utilize the latest
developments
sensor technology,
Všechny našeinvýrobky
využívají electronics
and
materials. výsledků
They are dosažených
built in the United
nejnovějších
States
and calibrated
in elektroniky
our laboratory to
v technologii
senzorů,
NIST
standards.
Certificates
of calibration are
a materiálů.
Vyrábějí
se ve Spojených
included
everyseinstrument.
státech awith
kalibrují
v naší laboratoři dle
norem NIST. Osvědčení o kalibraci jsou
Please
contact
us for
additional
information
nedílnou
součástí
každého
nástroje.
and special application needs.
Prosím kontaktujte nás za účelem dalších
informací a speciálních aplikačních potřeb
a požadavků.
Automobilový
AUTOMOTIVE
průmysl
• Ergonomics
• Airbag deployment
▪ Ergonomika
• Pushbuttons
and switches
▪ Rozmístění
airbagů
• Odometer
pull strength
▪ Tlačítka
a spínače
▪ Pevnost tahu dle odometru
▪ Mechanické západkové
spínače
MEDICAL
DEVICE
▪ Zatahovače
bezpečnostních
• Surgical blade sharpness
pásů
• Suturestěrače
strength
▪ Ramínka
• Catheter strength
• Stent strength
Výroba lékařských
zařízení
▪ Ostrost chirurgických nástrojů
▪ Pevnost švů
ELECTRONICS
▪ Pevnost katetru
• Keypad testing
▪ Pevnost stentu
• Spring & magnet
▪ Zasunutí injekční stříkačky
force testing
a síla extrakce
• Insertion & withdrawal
▪ Protetika
testing on printed
▪ Adheze
obinadel
circuit
boards
• Belt tension
• Sliding friction on
electronic equipment
Elektronika
• Connector
pin
▪ Testování
klávesnice
removal
force
▪ Testování síly pružiny
a magnetu
▪ Testování vložení a vyjmutí
destiček s plošnými spoji
• Mechanical
▪ Napětí řemenů
snap-on switches
▪ Kluzné tření elektronických
• Seat belt retractors
•zařízení
Windshield wiper arm force
▪ Síla vytažení kolíků konektorů
▪ Pevnost zamačkávacích
koncovek a vodičů
▪ Test v tahu svarů
MANUFACTURING
▪ Vložení a vyjmutí pružinové
•svorky
Syringe insertion
& extraction
force
▪ Síla
v tahu obalu
drátů
• Prosthetics
▪ Externí vodiče spojené
• Bandage adhesion
s keramickými substráty
▪ Pevnost sloupnutí laminátů
▪ Termokompresní spoje
• Crimp terminals and
lead strength
• Pull test on welds
• Spring clip insertion
and withdrawal
• Pull strength on wire wraps
• External leads bonded to
ceramic substrates
• Peel strength on laminates
• Thermocompression bonds
Strojní
zařízení&
MACHINERY
a
výroba
• Spring
testing
v obchodě
MANUFACTURING
▪ Uvolnění
spojky
• Chain tension
▪ Zatížení
podélných
nůžek
▪•Testování
pružin
Pullout force
in drive shafts
• Wire feed
load mechanism
▪ Děrování štítků
▪ Síla vytažení hnacích hřídelů
▪ Požadavky na ovládání tlačítek
▪ Napětí řetězů
▪ Napětí svěrky
▪ Mechanizmus zatížení
▪ Zatížení měřiče tloušťky
podávání drátu
PLASTICS & CHEMICALS
papíru
• Film bond strength
• Adhesionpevnost
testingštítků
▪ Adhezivní
Plastické
hmoty
• Filament strength
• Compression
▪ Testování
tření strength on
a
chemikálie
• Polyurethane
foam firmness
ceramics and plastics
▪•Pevnost
spoje filmu
Pharmaceutical
pill
• Vacuum take down pressure
▪ Pevnost
vláken
crush strength
• Braider carrier tension
▪•Pevnost
pěnového
Cosmetic
physicalpolyuretanu
properties
▪ Pevnost na rozdrcení tabletek
pro farmaceutický průmysl
▪ Fyzikální vlastnosti
kosmetických prostředků
BUSINESS
▪ Testování adheze EQUIPMENT
Clutch release
• Penclip tension
▪•Pevnost
v tlaku keramických
•aSlitter
knife
load
• Paper thickness gauge load
plastických hmot
Cardpotřebný
perforation
• Adhesive strength of labels
▪•Tlak
na zrušení
•vakua
Actuation requirements
• Friction testing
of pushbuttons
▪ Napětí
nosiče opleteného
kabelu
Vybavení
používané
3
OBSAH:
TABLE
OF CONTENTS
Digitální
Digital měřiče
Forcesíly
Gauges
Series BG .................................................................................................. 5
Series BG.......................................................................................................................5
Series EG .................................................................................................. 6
Series EG
.......................................................................................................................6
Series
MG
................................................................................................. 7
Series MG......................................................................................................................7
Digitální měřiče kroutícího momentu
Digital Torque Gauges
Series MG ................................................................................................. 8
Series MG......................................................................................................................8
Digitální indikátor síly
/kroutícího
momentu
Digital Force/Torque
Indicator
Model
BGI ................................................................................................ 9
Model BGI.....................................................................................................................9
Dálkové senzory BGI
Senzory síly, Komprese-Series SBC ....................................................... 10
Senzory síly, S-beam, Napětí/Komprese-Series SS ................................ 10
Senzory síly, Napětí/Komprese-Series SSM........................................... 11
Force Sensors,
Compression - Series SBC SSS
..................................................................10
Senzory
síly, Napětí/Komprese-Series
............................................ 11
Senzory
kroutícího
momentu,
Testovač
uzavření-Series
STB................ 12
Force Sensors, S-beam, Tension/Compression - Series SS .........................................10
Senzory kroutícího momentu, Měřič nástroje-Series STC ..................... 13
Force Sensors, Tension/Compression - Series SSM....................................................11
Senzory kroutícího momentu, Prodloužení klíče-Series STE................. 13
Force Sensors,
Tension/Compression
- Series SSS .....................................................11
Senzory
kroutícího
momentu, Univerzální-Series
STH ......................... 14
Senzory
kroutícího
momentu,
STJ........................... 14
Torque Sensors,
Closure
Tester - Univerzální-Series
Series STB .............................................................12
BGI Remote Sensors
Torque Sensors, Tool Calibrator - Series STC............................................................13
Torque Sensors, Wrench Extension - Series STE.......................................................13
Torque Sensors, Universal - Series STH ....................................................................14
Torque Sensors, Universal - Series STJ ......................................................................14
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
4
OBSAH:
TABLE OF CONTENTS
Testovací
stojany
Test Stands
Model
............................................................................................ 15
ModelES10
ES10.................................................................................................................15
Model ES20 ............................................................................................ 16
Model ES20.................................................................................................................16
Model ES30 ............................................................................................ 17
ModelESM
ES30.................................................................................................................17
Model
............................................................................................. 18
Model
ESM
.................................................................................................................18
Model TSA..............................................................................................
19
Model
........................................................................................... 19
ModelTSAH
TSA .................................................................................................................19
Model
TSB
..............................................................................................
20
Model TSAH ..............................................................................................................19
Model
21
ModelTSC
TSB..............................................................................................
..................................................................................................................20
Model TSCH ........................................................................................... 21
Model TSC..................................................................................................................21
Model TSCH...............................................................................................................21
Elektronické
Electronicpropojení
Interfaces/Software
/software
Statistical Printer ........................................................................................................22
Statistická tiskárna .................................................................................. 22
Mitutoyo Gauge Interfaces .........................................................................................22
Propojení měřiče Mitutoyo ..................................................................... 22
WinWedge...................................................................................................................23
Win
Wedge .............................................................................................. 23
Upínací
Grips prostředky
& Attachments
& Attachments
............................................................................................24-27
aGrips
přídavná
zařízení
Upínací
prostředky
a přídavná
zařízení .............................................24-27
Accessories
& Related
Items.................................................................................28-29
Příslušenství a návazné vybavení.......................................................28-29
Unit Conversion Tables ..............................................................................................30
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
5
Digital
Force Gauges
DIGITÁLNÍ
MĚŘIČE SÍLY
Series
SeriesBG
BG
0.60 [15.2]
Features
Charakteristika:
RS-232,Mitutoyo
Mitutoyoaand
analog
▪•RS-232,
analogové
outputs
výstupy
•
GCL
- Gauge Control
Language
▪ GCL-Kontrolní
jazyk přístroje
pro
Specifikace
Specifications
for
full
control
of
all
functions
plné měření všech funkcí
Přesnost
+- 0,2% of
z plného
rozsahu
Accuracy
±0.2%
full scale
±1 stupnice
digit +- 1 číslice
Automatic timed
output výstup
on
Frekvence odečítání
65 čtení za sekundu
▪•Automatický
načasovaný
Sampling
rate
65
readings
per
second
Frekvence zobrazení
2,5-10/sec, 65/sec ve vrcholovém režimu
naRS-232
RS-232
Display rate
2.5-10/sec.
65/sec
in peak
mode
Displej
41/2 číslice LCD
7,6mm
vysoké,
indikace vybití baterie, zobrazení jednotek a režimu práce
• Dual set points with outputs
Display
4½-digit
LCD 0.3"
[7.6smm]
high. Indicators
for low
battery,
and mode
of operation
AC
nebo
nabíjecí
baterie
IPM,
3-krokový
inteligentní
systém
šetření units
el. energie
upozorňující
uživatele přes
▪ Duální nastavené hodnoty
Napájení
indikátor
„LO BAT“, pakbattery
se přístroj
• General purpose I/O for external
Power
AC
or rechargeable
withvypne.
IPM, a 3-step Intelligent Power Management system
s výstupy
Životnost baterie
8-10 hodin
that
warnskontinuálního
the user viaprovozu
“LO BAT” indicator and then will shut off the gauge
device control
RS-232
Plně
konfigurovatelný
do 9600use
bódů. Obsahuje Gauge Control Language (Kontrolní jazyk přístroje)
▪•Celková
komunikace
I/O
pro
Battery life
8 -10 hours of continuous
Programmable analog and
Mitutoyo
výstup
Sériový
BCD vhodný up
protovšechna
kompatibilní
zařízení Mitutoyo SPC
RS-232
Fully
configurable
9600
baud. Includes GCL - Gauge Control Language
ovládání
externího zařízení
Analogový výstup
+- 1VDC +- 0,25% z plného rozsahu stupnice při kapacitě. Pozitivní pro kompresi, negativní pro napětí.
digital filters
Mitutoyo
output hodnot
Serial
BCD suitable
forlinky
all Mitutoyo
Výstupy
nastavených
Tři otevřené
kolektorové
využívajícíSPC-compatible
linky Mitutoyo devices.
▪•Programovatelné
a
Analogkomunikace
output I/O
±1
VDC ±0.25%
of full
scalea atjeden
capacity.
Positive for
compression,
Averaging mode analogové
for obtaining
Celková
Tři otevřené
kolektorové
výstupy
vstup využívající
linky
Mitutoyo negative for tension
Set pointsenzoru
outputs
Three
open
collector
lines (utilizing Mitutoyo lines)
difitální
Deformace
0,25 mm
při plném
zatížení
averagefiltry
force readings over time
General purpose
I/O
Three
and one
inputpři(utilizing
Mitutoyo lines)
Bezpečnost
při přetížení
150% zopen
plnéhocollector
rozsahu.outputs
Displej zobrazí
přetížení
110% a více
▪•Vyrovnávací
mód pro získání
Reversible aluminum
housingčtení Váha
(jendeflection
přístroj)
0,4 kg [0.25 mm] maximum deflection at full load
Sensor
0.010
průměrné
síly za
Obsažené
příslušenství
Klínovýofnástavec,
konusový
nástavec,
háček, plochý nástavec, prodloužení
for hand-held
usečas
or stand
Safe overload
150%
full range.
Display
showsopěrný
"----" nástavec
at 110%tvaru
and V,above
Weight (gauge only)
0.95 lb [0.4 kg]
▪ Reverzní
hliníkové pouzdro
mounting
Všechny
v pouzdru
pružným
podkladem s AC adaptérem, manuálem pro
Includedpřístroje
accessoriesjsou dodávány
Chisel, cone,
V-groove,s hook,
flat, extension
•pro
Three
units
of measurement:
v ruce
držené
použití nebo
uživatele,
osvědčením
NIST
a
sadou
příslušenství,
jak
uvedeno
v tabulce.
All instruments are supplied in a cushioned carrying case with anvýše
AC adapter,
user's manual, NIST
lb, kg(g),veNstojanu
upevnění
certificate and a set of accessories as listed in the table above.
Programmable
initial status of
▪•Tři
jednotky měření:
Informace pro objednání
units
and
mode
of operation
lb, kg (g), N
Ordering Information
Automatic peak počáteční
memory stav
▪•Programovatelný
Model
Kapacita x Rozlišení
Model
Capacity
x Resolution
•jednotek
Push-button
calibration
BG025
0,25 x 0,0001
lb, 100 x 0,05 gF, 1 x 0,0005 N, 110V
a režimu
práce
BG025
0.25
x
0.0001
1 x N,0.0005
BG05
0,5 x 0,0002 lb, lb,
250100
x 0,1xgF,0.05
2,5 gF,
x 0,001
110V N, 110V
•
Battery
or
AC
operation
▪ Automatická špičková paměť
BG05
0.5
0.0002
250 xkgF,
0.110gF,
2.5 xN,0.001
BG2
2 x x0,001
lb, 1 lb,
x 0,0005
x 0,005
110V N, 110V
Programmable
auto-shutoff
BG5
BG2
25xx 0.001
1 x 0,001
0.0005
0.005
0,002 lb,lb,2,5
kgF,kgF,
25 x10
0,01x N,
110V N, 110V
▪•Kalibrace
push-button
BG10
0,005 lb,
lb, 52.5
x 0,002
kgF, 50
110V N, 110V
BG5
510x x0.002
x 0.001
kgF,x 0,02
25 xN,0.01
• Permanent configuration
▪ Provoz na baterii nebo na střídavý BG20
0,01 lb,lb,
10 5x 0,005
kgF, kgF,
100 x50
0,05x 0.02
N, 110VN, 110V
BG10
1020xx 0.005
x 0.002
memory
BG50
0,02 lb,lb,2510x 0,01
kgF, 250
0,1 N,x110V
BG20
2050xx 0.01
x 0.005
kgF,x 100
0.05 N, 110V
proud
BG100
0,05 lb,
lb, 50
500250
x 0,2x N,0.1
110V
• Measures tensile and
BG50
50100x x0.02
25 xx0,02
0.01kgF,kgF,
N, 110V
BG200
▪ Programovatelné
automatické
200 x 0,1 lb, 100 x 0,05 kgF, 1000 x 0,5 N, 110V
compressive forces
BG100
100
x
0.05
lb,
50
x
0.02
kgF,
500
x
0.2
N, 110V
BG500
500
x
0,2
lb,
250
x
0,1
kgF,
2500
x
1
N,
110V
vypínání
BG200
200 x 0.1 lb, 100 x 0.05 kgF, 1000 x 0.5 N, 110V
our latest illustrated price list for additional items.
500 x 0.2 lb, 250 x 0.1 kgF, 2500 x 1 N, 110V
▪See
Permanentní
konfigurační paměť ProBG500
provoz 220V přidejte k číslu modelu E. Příklad: BG50E
For 220V operation add suffix E to model number. Example: BG50E
▪ Měří sílu tahu a komprese
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
6
Digital Force MĚŘIČE
Gauges SÍLY
DIGITÁLNÍ
Series
SeriesEG
EG
0.60 [15.2]
Charakteristika:
Features
▪ •Reverzní
hliníkové
pouzdro
pro
Reversible
aluminum
housing
použití
v ruce nebo
upevnění
for hand-held
use or
stand ve
stojanu
mounting
unitsměření:
of measurement:
▪ •TřiThree
jednotky
lb, (g),
kg(g),
lb, kg
NN
Programmable initial
statusstav
of
▪ •Programovatelný
počáteční
units and
mode of
operation
jednotek
a režimu
práce
Automatic peak
memory
▪ •Automatická
špičková
paměť
Push-button
calibration
▪ •Kalibrace
push-button
•
Battery
or
AC
▪ Provoz na bateriioperation
nebo AC
Programmable automatic
▪ •Programovatelné
automatické
shutoff
vypnutí
Permanent konfigurační
configurationpaměť
▪ •Permanentní
memory
▪ Volitelné RS-232, Mitutoyo a
•analogové
Optional výstupy
RS-232, Mitutoyo
and
analog
▪ Měří sílu tahuoutputs
a komprese
• Measures tensile and
compressive forces
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Specifications
Specifikace
Accuracy
Přesnost
Frekvence
Samplingodečítání
rate
Frekvence
Display zobrazení
rate
Displej
Display
Napájení
Power
Životnost baterie
RS-232
Battery life
Mitutoyo
RS-232 výstup
(Optional)
Analogový
Mitutoyovýstup
output (Optional)
Výstupy nastavených hodnot
Analog
output
Celková komunikace(Optional)
I/O
Sensor deflection
Deformace
senzoru
Safe overload
Bezpečnost
při přetížení
Váha
(jen (gauge
přístroj) only)
Weight
Obsažené
Includedpříslušenství
accessories
±0.3%
full scale
±1stupnice
digit +- 1 číslice
+- 0,3% zofplného
rozsahu
30 čtení
za sekundu
30
readings
per second
2,5/sec,30/sec
režimu
2.5/sec.
30/secveinvrcholovém
peak mode
41/2 číslice
LCD0.3"
7,6mm
indikace
vybití baterie,
a režimu
4½-digit
LCD
[7.6vysoké,
mm] high.
Indicators
for lowzobrazení
battery,jednotek
units and
modepráce
of operation
AC nebo nabíjecí baterie s IPM, 3-krokový inteligentní systém šetření el. energie upozorňující uživatele přes
AC
or rechargeable
with
IPM, a 3-step Intelligent Power Management system
indikátor
„LO BAT“, pakbattery
se přístroj
vypne.
that
warnskontinuálního
the user viaprovozu
“LO BAT” indicator and then will shut off the gauge
8-10 hodin
do 9600 bódů
8Plně
-10konfigurovatelný
hours of continuous
use
Sériovýconfigurable
BCD vhodný pro
Fully
upvšechna
to 9600kompatibilní
baud. zařízení Mitutoyo SPC
+- 1VDCBCD
+- 0,25%
z plného
stupnice
při kapacitě. Pozitivní
pro kompresi, negativní pro napětí.
Serial
suitable
for allrozsahu
Mitutoyo
SPC-compatible
devices.
0,25 mm při plném zatížení
±1
±0.25%
of full
scalezobrazí
at capacity.
negative for tension
150%VDC
z plného
rozsahu.
Displej
přetíženíPositive
při 110%fora compression,
více
0.010
0,4 kg [0.25 mm] deflection at full load
150%
of full nástavec
range. Display shows "----" at 110% and above
Háček, plochý
0,4 kglb [0.4 kg]
0.95
Klínový flat
nástavec, konusový nástavec, opěrný nástavec tvaru V, háček, plochý nástavec, prodloužení
Hook,
All instruments
supplied
in a cushioned
casepodkladem
with an AC
adapter,
user's manual,
NIST
Všechny
přístrojeare
jsou
dodávány
v pouzdru carrying
s pružným
s AC
adaptérem,
manuálem
pro
certificate and a set of accessories as listed in the table above.
uživatele, osvědčením NIST a sadou příslušenství, jak uvedeno výše v tabulce.
Ordering Information
Informace
pro objednání
Kapacita xxRozlišení
Model
Model
Capacity
Resolution
0,25 xx 0.0002
0,0002 lb,lb,100
gF, 1gF,x 0,001
N, 110VN, 110V
EG025
EG025
0.25
100x 0,1
x 0.1
1 x 0.001
0,5 x 0,0005 lb, 250 x 0,2 gF, 2,5 x 0,002 N, 110V
EG05
EG05
0.5
0.0005
250 xkgF,
0.210gF,
2.5 N,x 110V
0.002 N, 110V
2 x x0,002
lb, 1lb,x 0,001
x 0,01
EG2
EG2
25xx 0.002
lb,2,5
1 xx 0.001
kgF,2510x 0,02
x 0.01
N, 110V
0,005 lb,
0,002 kgF,
N, 110V
EG5
EG5
5
x
0.005
lb,
2.5
x
0.002
kgF,
25
x
0.02
N, 110V
10
x
0,01
lb,
5
x
0,005
kgF,
50
x
0,05
N,
110V
EG10
EG10
1020xx 0.01
lb,105 x 0,01
0.005
0,02 lb,
kgF,kgF,
10050
x 0,1x 0.05
N, 110VN, 110V
EG20
0,05 lb,
250100
x 0,2x N,0.1110V
EG50
EG20
2050xx 0.02
lb,2510x x0,02
0.01kgF,kgF,
N, 110V
0,1 lb,
kgF,kgF,
500250
x 0,5x N,0.2
110V
EG100
EG50
50100x x0.05
lb,5025x x0,05
0.02
N, 110V
200xx 0.1
0,2 lb,
kgF,kgF,
1000500
x 1 xN,0.5
110VN, 110V
EG200
EG100
100
lb,100
50 xx 0,1
0.05
500 x 0,5 lb, 250 x 0,2 kgF, 2500 x 2 N, 110V
EG500
EG200
200
x 0.2volba
lb, 100
x 0.1Mitutoyo,
kgF, 1000
x 1 N, 110V
Výstupní
(RS-232,
analogový)
EGRS
EG500
500 x 0.5 lb, 250 x 0.2 kgF, 2500 x 2 N, 110V
EGRS
Output option (RS-232, Mitutoyo, analog)
Pro provoz 220V přidejte k číslu modelu E. Příklad: BG50E
For 220V operation add suffix E to model number. Example: EG50E
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
7
Digital Force Gauges
DIGITÁLNÍ
MĚŘIČE SÍLY
Series
SeriesMG
MG
0.44 [11.2]
0.60 [15.2]
Charakteristika:
Features
▪•Nízká
cena- –Small
Malásize
velikost
Low cost
▪•Kompaktní
hliníkovéhousing
pouzdro
Rugged aluminum
is
jereversible
reverzní pro
použití
v
ruce
for hand-held use
nebo
testovací
upevnění ve
or test
stand mounting
stojanu
• Automatic peak memory with
▪ Automatická
špičková
recall for tensile
and paměť
scompressive
opětovným vyvoláním
pro
loads
•tažné
Auto-shutoff
afterzatížení
30 minutes
a kompresní
of inactivity vypnutí po 30
▪ Automatické
•minutách
Push-button
calibration
nečinnosti
IPM - Intelligent
Power
▪•Kalibrace
push-button
Management
system
informs
▪ IPM-Inteligentní systém
šetření
the
user of(Intelligent
the batteryPower
status
el.
energie
and shuts off the
instrument
Management),
informuje
to insureoreliable
operation
uživatele
stavu baterie
a
vypne přístroj, aby se zajistil
spolehlivý provoz
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Specifications
Specifikace
Přesnost
rozsahu
+- 1 nejméně
Accuracy
±+-0,5%
0.5% ofz plného
full scale,
±1stupnice,
least significant
digitvýznamná číslice
Frekvence
čtení za sekundu
Samplingodečítání
rate
3030readings
per second
Display
41/2 číslice
7,6mm
Indikátor
baterie, Indicators
zobrazení jednotek
režimu práce
Display
4½-digit
LCDLCD
with
0.3”vysoké.
(7.6 mm)
high vybití
characters.
for lowabattery,
Napájení
9V baterie bez možnosti nabíjení. AC provoz možný pomocí dodaného adapteru AC.
units
and
mode
of
operation
Životnost baterie
30 hodin kontinuálního provozu. IPM, 3-krokový inteligentní systém šetření el. energie upozorní uživatele
Power
Non-rechargeable
9V battery.
ACpřístroj.
operation possible using the included AC adapter
přes indikátor “LO BAT“
a pak vypne
Battery life
300,25
hours
Deformace
senzoru
mmofpřicontinuous
plném zatíženíoperation. IPM, a 3-step Intelligent Power Management system
Bezpečnost při přetížení
z plného
rozsahu.
Displej
zobrazí
přetížení
will150%
warn
the user
via “LO
BAT”
indicator
and110%
thena více.
will shut off the gauge
Váha
(jendeflection
přístroj)
MG025-MG200
0,3 maximum
kg, MG500 0,4
kg
Sensor
0.010”
(0.25 mm)
deflection
at full load
Obsažené
příslušenství
Háček,ofplochý
nástavecDisplay shows “----” at 110% and above
Safe overload
150%
full range.
Weight (gauge only)
MG025-MG200 - 0.7 lb (0.3 kg), MG500 - 0.87 lb (0.4 kg)
Všechny
v pouzdru s pružným podkladem s AC adaptérem, manuálem pro
Included přístroje
accessoriesjsou dodávány
Hook, Flat
uživatele, osvědčením NIST a sadou příslušenství, jak uvedeno výše v tabulce.
All instruments are supplied in a cushioned carrying case with an AC adapter, user's manual, NIST
certificate and a set of accessories as listed in the table above.
Informace pro objednání
Model
Kapacita x Rozlišení
Ordering Information
MG025
0,25 x 0,0002 lb, 100 x 0,1 gF, 1 x 0,001 N, 110V
MG5
0,5 x 0,0005
lb, 250 x 0,2 gF, 2,5 x 0,002 N, 110V
Model
Capacity
x Resolution
MG2
2 x 0,002
lb, 1 xlb,
0,001
10 x gF,
0,011N,x110V
MG025
0.25
x 0.0002
100kgF,x 0.1
0.001 N, 110V
MG5
lb, 2,5
0,002x kgF,
110V N, 110V
MG05
0.55 xx0,005
0.0005
lb,x 250
0.225gF,x 0,02
2.5 xN, 0.002
MG10
10 x 0,01 lb, 5 x 0,005 kgF, 50 x 0,05 N, 110V
MG2
2 x 0.002 lb, 1 x 0.001 kgF, 10 x 0.01 N, 110V
MG20
20 x 0,02 lb, 10 x 0,01 kgF, 100 x 0,1 N, 110V
MG5
5 50
x 0.005
lb,252.5x 0,02
x 0.002
kgF,x 0,2
25 N,x 110V
0.02 N, 110V
MG50
x 0,05 lb,
kgF, 250
MG10
10100
x 0.01
lb,505 xx0,05
0.005
MG100
x 0,1 lb,
kgF, kgF,
500 x50
0,5xN,0.05
110V N, 110V
MG20
20200
x 0.02
lb,100
10 xx0,1
0.01
0.1 N, 110V
MG200
x 0,2 lb,
kgF, kgF,
1000 100
x 1 N,x 110V
MG500
x 0,5 lb,
kgF,kgF,
2500250
x 2 N,x 110V
MG50
50500
x 0.05
lb,250
25 xx0,2
0.02
0.2 N, 110V
MG100
100 x 0.1 lb, 50 x 0.05 kgF, 500 x 0.5 N, 110V
Pro
provoz 220V přidejte k200
číslu
modelu
Příklad:
MG50E
MG200
x 0.2
lb, 100E.
x 0.1
kgF, 1000
x 1 N, 110V
MG500
500 x 0.5 lb, 250 x 0.2 kgF, 2500 x 2 N, 110V
For 220V operation add suffix E to model number. Example: MG50E
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
8
Digitální
měřiče
kroutícího momentuSeries
SeriesMG
MG
Digital Torque
Gauges
Specifications
Accuracy
Specifikace
Sampling rate
Display rate
Přesnost
Display
Frekvence odečítání
Features
Charakteristika:
• Low cost - Small size
Rugged
aluminum
housing
▪•Nízká
cena
– Malá velikost
Automatic hliníkové
peak memory
▪•Kompaktní
pouzdro
with recall for
clockwise
and
▪ Automatická
špičková
paměť
counter
clockwise
torque
s opětovným vyvoláním
•kroutícího
Push button
calibration
momentu
ve směru a
•proti
Battery
or
AC
operation
směru hodinových ručiček
Automatic
shutoff
▪•Kalibrace
push-button
•
IPM
Intelligent
▪ Provoz baterií neboPower
AC
Management
system
▪ Automatické vypínáníinforms
the user
of the battery
status
and
▪ IPM
– Inteligentní
systém
šetření
shuts
off the
instrument
el.
energie
informuje
uživatele
to
insure
reliable
operation
o stavu baterie a vypíná
přístroj
•kRemote
sensor
zajištění spolehlivého provozu
▪ Dálkový senzor
Frekvence displeje
Power
Displej
Napájení
Battery life
Životnost baterie
Bezpečnost při přetížení
Safe overload
Váha
Weight
±0.5% of full scale, ±1 least significant digit
30 readings per second
2.5 per second in normal mode, 30 per second in peak mode
+- 0,5% z plného rozsahu stupnice, +- 1 nejméně významná číslice
4½-digit
with 0.3" [7.6 mm] high characters. Indicators for low battery,
30 čtení LCD
za sekundu
units
modev of
operation
2,5 zaand
sekundu
normálním
módu, 30 za sekundu ve špičkovém módu
Non-rechargeable
operation
by usingjednotek
the included
ACpráce
adapter
41/2 číslice LCD 7,69Vmmbattery.
vysoké.AC
Indikace
vybití possible
baterie, zobrazení
a režimu
baterieofbez
možnosti nabíjení.
AC provoz
pomocí
dodanéhoPower
adapteru
AC
309Vhours
continuous
operation.
IPM,možný
a 3-step
Intelligent
Management
30 hodin
provozu.
IPM,LOW
inteligentní
systém šetření
energie
upozorní
přes
system
willkontinuálního
warn the user
via the
BAT indicator
and el.
then
will shut
off uživatele
the
indikátor
BATreliable
a pak vypne
přístroj k zajištění spolehlivého provozu.
gauge
to LOW
insure
operation
150% z plného rozsahu. Displej zobrazí přetížení při 110% a více
150%
0,8 kgof full range. Display shows “----” at 110% and above
1.8 Ibs [0.8 kg]
Všechny
přístroje
dodávají
s pružným
podkladem
adapterem
AC, klíčem
sklíčidla,
All instruments
aresesupplied
in va pouzdru
cushioned
carrying case
with an sAC
adapter, chuck
key, user's
manuálem
uživatele
a osvědčením NIST.
manual andpro
NIST
certificate.
Informace pro objednání
Ordering Information
Model
Kapacita x Rozlišení
MGT10Z
10 x 0,01xozin,
7 x 0,005 kgFmm, 7 x 0,005 Ncm, 110V
Model
Capacity
Resolution
MGT20Z
0,02ozin,
ozin, 714xx0.005
0,01 kgFmm,
14 7x 0,01
Ncm,Ncm,
110V 110V
MGT10Z
1020x x0.01
kgFmm,
x 0.005
MGT50Z
50
x
0,05
ozin,
36
x
0,05
kgFmm,
35
x
0,05
Ncm,
110V 110V
MGT20Z
20 x 0.02 ozin, 14 x 0.01 kgFmm, 14 x 0.01 Ncm,
MGT12
12 x 0,01 lbin, 140 x 0,1 kgFmm, 135 x 0,1 Ncm, 110V
MGT50Z
50 x 0.05 ozin, 36 x 0.05 kgFmm, 35 x 0.05 Ncm, 110V
MGT50
50 x 0,05 lbin, 580 x 0,5 kgFmm, 570 x 0,5 Ncm, 110V
MGT12
12100
x 0.01
kgFmm,
0.1 110V
Ncm, 110V
MGT100
x 0,1Ibin,
lbin, 140
1150 xx 0.1
1 kgFmm,
1150135
x 1 xNcm,
MGT50
50 x 0.05 Ibin, 580 x 0.5 kgFmm, 570 x 0.5 Ncm, 110V
MGT100
x 0.1modelu
Ibin, 1150E.x Například:
1 kgFmm, 1150
x 1 Ncm, 110V
Pro
provoz 220V přidejte k100
číslu
MGT50E
For 220V operation add suffix E to model number. Example: MGT50E
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
9
Digitální
indikátor Síla/Kroutící
moment
Digital Force/Torque
Indicator
ModelBGI
BGI
Model
Remote sensors & attachments sold separately
Charakteristika:
▪Features
Plně zaměnitelné senzory síly a
•kroutícího
Fully interchangeable
force and
momentu s osobními
torque sensors with “personality” Specifikace
moduly (personality modules),
modules containing all
Specifications
obsahujícími
všechna
kalibrační
calibration and
user-set
data a Přesnost
+- 0,1%ofz plného
rozsahu
Accuracy
±0.1%
full scale
±1 stupnice
digit +- 1 číslice
nastavená
data
Frekvence odečítání
•uživatelem
RS-232, Mitutoyo
and
analog
65 čtení za sekundu
Sampling rate
65 readings per second
Frekvence displeje
2,5-10/sec, 65/sec ve špičkovém módu
▪ RS-232,
outputs Mitutoyo a analogové
Display rate
2.5-10/sec.
in peak
mode
41/2 číslice 65/sec
LCD 7,6mm
vysoké.
Symboly vybití baterie, zobrazení jednotek a režimu práce (operačního
Displej
•výstupy
GCL - Gauge Control Language Display
4½-digit
módu). LCD 0.3" [7.6mm] high. Symbols for low battery, units and mode of operation
Napájení
nebo
nabíjecí baterie
s IPM with
– Inteligentní
systém šetření
energie (Intelligent
Power
ACAC or
rechargeable
battery
IPM-Intelligent
Powerel. Monitoring
systemPower Monitoring)
for full
control ofjazyk
all functions
▪ GCL
– Kontrolní
přístroje
Životnost
baterie
6-10
– 10hours
hodin ofkontinuálního
používání
Battery
life
6
continuous
use
•(Gauge
Automatic
timed
output onpro
Control
Language)
RS-232
Plněconfigurable
konfigurační doup9600
baudů.
Obsahuje
GCL –GCL
Jazyk- Gauge
ovládáníControl
přístrojeLanguage
(Gauge Control Language)
RS-232
Fully
to 9600
baud.
Includes
Mitutoyo výstup
Sériový BCD vhodný pro všechna kompatibilní vybavení Mitutoyo SPC
RS-232
plné
řízení všech funkcí
Mitutoyovýstup
output
Serial
BCD+-suitable
for all Mitutoyo
SPC-compatible
devices pro kompresi, negativní pro napětí.
Analogový
+- 1 VDC
0,25% z plného
rozsahu stupnice
při kapacitě. Pozitivní
Dual set points
with outputs
Analognastavených
output hodnot
±1
±0.25%
of fulllinky
scalevyužívající
at capacity.
▪•Automatický
časovaný
výstup na Výstupy
Tři VDC
otevřené
kolektorové
linkyPositive
Mitutoyofor compression, negative for tension
Set point
outputsI/O
Three
open kolektorové
collector lines
(utilizing
lines) linky Mitutoyo
• General purpose I/O for external Celková
komunikace
Tři otevřené
výstupy
a jedenMitutoyo
vstup využívající
RS-232
General
purpose I/O
Three
Váha
(jen přístroj)
0,4 kgopen collector outputs and one input (utilizing Mitutoyo lines)
device control
▪•Duální
nastavenéanalog
hodnoty
Weight (gauge only)
0.9 lb [0.4 kg]
Programmable
and
Dodává
se
v
pouzdru
s
pružným
adapterem
manuálem
proNIST
uživatele
a osvědčením
sdigital
výstupy
Supplied in a cushioned carrying podkladem
case with ans AC
adapter,AC,
user's
manual and
certificate
filters
NIST
▪•Celková
komunikace
I/O pro
Averaging
mode for obtaining
ovládání
zařízení
average externího
force readings
over time
Programmable initial
statusaof
▪•Programovatelné
analogové
units and
mode of operation
digitální
filtry
Automatic peak
▪•Vyrovnávací
mód memory
pro získání čtení
•průměrné
Push-button
síly calibration
za čas
Ordering Information
Battery or AC operation
▪•Programovatelný
počáteční stav
Model
Description
• Programmable automatic
jednotek
a
režimu
práce
BGI
Digital force/torque indicator, 110V
shutoff
BGIE
Digital force/torque indicator, 220V
▪•Automatická
špičková paměť
Permanent configuration
Informace
pro
objednání
AC1008
Stand,
table top
▪ Kalibrace
push-button
memory
AC1004
Test stand mtng kit for TSA, TSAH, TSC, TSCH
▪•Provoz
baterií nebo
AC
NIST-traceable
certificate
Model
Popis
BGI
Digitální indikátor Síla/Kroutící moment, 110V
▪ Programovatelné
automatické
included
BGIE
Digitální indikátor Síla/Kroutící moment, 220V
vypínání
AC1008
Stojan, vršek stolu
Vybavení testovacího stojanu mtng pro TSA, TSAH, TSC, TSCH
▪ Permanentní konfigurační paměť AC1004
See our latest illustrated price list for additional items.
▪ NIST – vysledovatelné osvědčení
obsaženo
www.mark-10.com
Tel: 516-822-5300
1-888-MARK-TEN
[email protected]
Fax: 516-822-5301
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
10
SENZOR
SÍLY,
KOMPRESE
Force Sensor,
Compression
Charakteristika:
Features
▪•Dálkový
Remote provoz
operation
▪•Malá
Smallvelikost
size
Stainless ocel
steel construction
▪•Nerezová
Measures
compressive
▪•Měří
jen kompresní
síly
forces only
▪ Přesnost:
+- 0,5% FS + BGI
Accuracy:
±0.5% FS +
BGI
▪•NIST
– vysledovatelné
kalibrační
•osvědčení
NIST-traceable
calibration
obsaženo
certificate included
SeriesSBC
SBC
Series
Informace
pro objednání
Ordering Information
Model
Model
SBC100
SBC100
SBC200
SBC200
SBC500
SBC1000
SBC500
SBC2000
SBC1000
SBC5000
SBC10000
SBC2000
Kapacita
x Rozlišení
Capacity
x Resolution
100 x 0,05 lb, 50 x 0,02 kgF, 500 x 0,2 N
100 x 0.05 lb, 50 x 0.02 kgF, 500 x 0.2 N
200 x 0,1 lb, 100 x 0,05 kgF, 1000 x 0,5 N
200 x 500
0.1 xlb,0,2100
x 0.05
lb, 250
x 0,1kgF,
kgF,1000
2500xx0.5
1 NN
1000
x
0,5
lb,
500
x
0,2
kgF,
5000
x
500 x 0.2 lb, 250 x 0.1 kgF, 2500 x 1 N2 N
2000 x 1 lb, 1000 x 0,5 kgF, 10000 x 5 N
1000 5000
x 0.5 xlb,2 lb,
5002500
x 0.2
x2N
x 1kgF,
kgF,5000
25 x 0,01
kN
10000
x
5
lb,
5000
x
2
kgF,
50
x
0,02
2000 x 1 lb, 1000 x 0.5 kgF, 10000 x 5 NkN
SBC5000
5000 x 2 lb, 2500 x 1 kgF, 25 x 0.01 kN
ØA
ØA ØB
(SVAZEK PAPRSKŮ)
D
C
D
1.25 [31.8] 0.30 [7.6] 0.33 [8.4] 0.43 [10.9]
1,25 (31,8)
0,30 (7,6)
0,33 (8,4)
0,43 (10,9)
1,5 (38,1)
0,45 (11,4)
1.5 [38.1]
SBC10000 10000 x 5 lb, 5000 x 2 kgF, 50 x 0.02 kN
SENZOR SÍLY, S-BEAM,
ØB C
0,52 (13,2)
0,62 (15,7)
0.45 [11.4] 0.52 [13.2] 0.62 [15.7]
NAPĚTÍ/KOMPRESE
SeriesSS
SS
Series
Force Sensor, S-Beam, Tension/Compression
Informace pro objednání
Features
Charakteristika:
Remote provoz
operation
▪•Dálkový
•
Small
size
▪ Malá velikost
Measures
tensile
& compressive
▪•Měří
síly tahu
a komprese
forces
▪ Přesnost: +- 0,15% FS + BGI
Accuracy:
±0.15% FS + BGI
▪•NIST
– vysledovatelné
•kalibrační
NIST-traceable
calibration
osvědčení
obsaženo
certificate included
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Model
Kapacita
x Rozlišení
A
Ordering
Information
50 x 0,02 lb, 25 x 0,01 kgF, 250
SS50
Model
Capacity
x 0,1 N x Resolution
100x 0.02
x 0,05lb,lb,25
50xx 0.01
0,02 kgF,
SS50
50
kgF, 500
250 x 0.1 N
SS100
x 0,2 N
SS100
100
50xx0,05
0.02kgF,
kgF,1000
500 x 0.2 N
200xx 0.05
0,1 lb,lb,100
SS200
x 0,5 N
SS200
200
x
0.1
lb,
100
x
0.05
kgF,
1000 2,40
x 0.5(61,0)
N
500 x 0,2 lb, 250 x 0,1 kgF, 2500
SS500
x
1
N
SS500
500 x 0.2 lb, 250 x 0.1 kgF, 2500 x 1 N
1000 x 0,5 lb, 500 x 0,2 kgF,
SS1000
SS1000
1000
5000xx 20.5
N lb, 500 x 0.2 kgF, 5000 x 2 N
2000
x
1
lb, 1000
SS2000
2000 x 1 lb,
1000xx0,5
0.5kgF,
kgF, 10000 x 5 N
SS2000
10000 x 5 N
SS5000
5000
xx 22 lb, 2500
2500 xx11kgF,
kgF,2525x x 0.01 kN
5000
SS5000
0,01 kN
3,90kN
(99,1)
SS10000 10000
lb, 5000
5000xx22kgF,
kgF,5050x x 0.02
10000 xx 55 lb,
SS10000
0,02 kN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
B
C
A
D
B
0,46 (11,7)
C
E
D
E
0,65 (16,5)
¼-28 UNF
0.46 [11.7] 0.65 [16.5] 1/4-28 UNF
2,00 (50,8)
2.40 [61.0] 2.00 [50.8]
0,71 (18,0) 0.71 0,90
[18.0](22,9)
0.90 [22.9]
½-20 UNF
1/2-20 UNF
(24,4)
3.90 [99.1] 3.000,96
[76.2]
3,00 (76,2)
www.mark-10.com
[email protected]
0.96 [24.4] 1.15 [29.2]
1,15 (29,2)
3/4-16 UNF
¾-16 UNF
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
11
Force Sensor,
SENZOR
SÍLY,Tension/Compression
NAPĚTÍ/KOMPRESE
Series
SeriesSSM
SSM
Hooks not included
Features
Charakteristika:
Remote provoz
operation
▪•Dálkový
Smallvelikost
size
▪•Malá
•
Rugged
aluminum
housing
▪ Kompaktní
hliníkové
pouzdro
Measures
tensile
& compressive
▪•Měří
síly tahu
a komprese
forces +- 0,15% FS + BGI
▪ Přesnost:
Accuracy:
±0.15% FS kalibrační
+ BGI
▪•NIST
– vysledovatelné
•osvědčení
NIST-traceable
calibration
obsaženo
certificate included
Informace pro objednání
Ordering
Information
Model
Kapacita x Rozlišední
SSM025
Model
SSM05
SSM025
SSM2
SSM05
SSM5
SSM2
SSM10
SSM5
SSM20
SSM10
SSM50
SSM20
SSM100
SSM50
SSM100
0,25 x 0,0001
lb, 100 x 0,05 gF, 1 x 0,0005 N
Capacity
x Resolution
0,5 xx 0,0002
gF, 2,5
N N
0.25
0.0001lb,lb,250
100x x0,10.05
gF, x10,001
x 0.0005
lb, lb,
1 x 250
0,0005
kgF,gF,102.5
x 0,005
N N
0.52 xx0,001
0.0002
x 0.1
x 0.001
5 x 0,002 lb, 2,5 x 0,001 kgF, 25 x 0,01 N
2 x 0.001 lb, 1 x 0.0005 kgF, 10 x 0.005 N
10 x 0,005 lb, 5 x 0,002 kgF, 50 x 0,02 N
5 20
x 0.002
0.001kgF,
kgF,10025x x0,05
0.01N N
x 0,01lb,
lb, 2.5
10 xx0,005
1050x x0.005
lb,255 xx 0,01
0.002kgF,kgF,
0,02 lb,
25050x x0,10.02
N N
20100
x 0.01
kgF,500
100x 0,2
x 0.05
x 0,05lb,lb,1050x x0.005
0,02 kgF,
N N
50 x 0.02 lb, 25 x 0.01 kgF, 250 x 0.1 N
100 x 0.05 lb, 50 x 0.02 kgF, 500 x 0.2 N
SENZOR
SÍLY,
NAPĚTÍ/KOMPRESE Series
SeriesSSS
SSS
Force Sensor,
Tension/Compression
BGI,
test stand &
grip not included
Features
Charakteristika:
Measures
tensile
and
▪• Měří
síly tahu
a komprese
compressive
forces
▪ Upevnění:
TSA/TSAH,
TSC/
• TSCH
Mounting:
TSA/TSAH,
– specifická modulová
Informace
pro objednání
Ordering Information
TSC/TSCHumožňuje
- specificalternativní
modular
konstrukce
Model
Kapacita x xRozlišení
Model
Capacity
Resolution
SSS50
50 x 0,02 lb, 25 x 0,01 kgF, 250 x 0,1 N
construction allows alternative
upevnění
SSS50
50
x
0.02
lb,
250xx0,2
0.1N N
SSS100
100 x 0,05 lb,2550xx 0.01
0,02 kgF,
kgF, 500
mounting+- 0,15% FS + BGI
SSS100
100
50xx0,05
0.02kgF,
kgF,1000
500x x0,50.2N N
▪ Přesnost:
SSS200
200xx0.05
0,1 lb,lb,100
SSS200
200
0.05
1000
SSS500
500xx0.1
0,2 lb,
lb, 100
250 xx 0,1
kgF,kgF,
2500
x 1 xN 0.5 N
Accuracy:
±0.15% FS kalibrační
+ BGI
▪• NIST
– vysledovatelné
SSS1000
1000x 0.2
x 0,5lb,lb,250
500xx 0.1
0,2 kgF,
kgF, 5000
SSS500
500
2500xx21NN
• osvědčení
NIST-traceable
calibration
obsaženo
SSS1000
1000 x 0.5 lb, 500 x 0.2 kgF, 5000 x 2 N
certificate included
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
12
SENZOR
MOMENTU,
UZÁVĚRU
Torque KROUTÍCÍHO
Sensor, Closure
Tester TESTOVAČ Series
STB
Series STB
BGI not included
STB12, STB50, STB100
Charakteristika:
▪ Features
Dálkový provoz
•
Remote
operation
▪ Malá
velikost
• Small size
▪ Kompaktní hliníkové pouzdro
• Rugged aluminum housing
▪ Reverzní čelisti pro kulaté nebo
• Reversible jaws for round or
obdélníkové zásobníky (STB12
rectangular containers (STB12– STB100)
STB100)
▪ Pohyblivé části pro různé
• Movable posts for a variety of
zásobníky
(STB1OZ
– STB5OZ)
containers
(STB1OZ-STB5OZ)
▪ •Zajištění
proti
vypadnutí
Spill-proof construction
▪ •Může
na screwdriver
kalibraci
May se
bepoužít
used for
šroubováků
a
momentových
klíčů
and torque wrench calibration
▪ •Přesnost:
+- 0,7%
z plného
Accuracy:
±0.7%
of full scale
rozsahu
stupnice
+
BGI
+ BGI
▪ •NIST
– vysledovatelné
kalibrační
NIST-traceable
calibration
osvědčení
certificateobsaženo
included
STB1OZ, STB2OZ, STB5OZ
Informace
pro objednání
Ordering Information
Model
Model
STB1OZ
STB2OZ
STB10Z
STB5OZ
STB20Z
STB12
STB50Z
STB50
STB12
STB100
STB50
STB100
Kapacita x Rozlišení
Capacity
x Resolution
10 x 0,01 ozin,
7 x 0,005 kgFmm, 7 x 0,005 Ncm
20xx 0.01
0,02 ozin,
ozin, 147 xx 0,01
14 x70,01
Ncm Ncm
10
0.005kgFmm,
kgFmm,
x 0.005
50xx 0.02
0,05 ozin,
ozin, 3614x x0,05
35 x140,05
Ncm Ncm
20
0.01kgFmm,
kgFmm,
x 0.01
12 xx 0.05
0,01 lbin,
kgFmm,
135 x350,1x Ncm
50
ozin,140
36xx0,1
0.05
kgFmm,
0.05 Ncm
50 x 0,05 lbin, 580 x 0,5 kgFmm, 570 x 0,5 Ncm
12
lbin,1150
140 xx10.1
kgFmm,
x 0.1 Ncm
100x x0.01
0,1 lbin,
kgFmm,
1150 135
x 1 Ncm
50 x 0.05 lbin, 580 x 0.5 kgFmm, 570 x 0.5 Ncm
100 x 0.1 lbin, 1150 x 1 kgFmm, 1150 x 1 Ncm
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
13
SENZOR
MOMENTU,
KALIBR NÁSTROJE
Series
STC
TorqueKROUTÍCÍHO
Sensor, Tool
Calibrator
Series
STC
Charakteristika:
Features
▪•Dálkový
Remoteprovoz
operation
•
Small
size
▪ Malá velikost
Rugged aluminum
▪•Kompaktní
hliníkovéhousing
pouzdro
•
Universal
mounting
▪ Univerzální upevnění
May se
bepoužít
used for
tool
▪•Může
na torque
kalibraci
calibration or as a component
kroutícího momentu nástroje
of a torque testing system
jako komponent
na
•nebo
Accuracy:
±0.35% ofsystému
full
testování
kroutícího
momentu
scale + BGI
▪•Přesnost:
+- 0,35%
z plného
NIST-traceable
calibration
rozsahu
stupnice
+
BGI
certificate included
▪ NIST – vysledovatelné kalibrační
osvědčení obsaženo
Informace
pro objednání
Ordering Information
Model
Model
STC1OZ
STC10Z
STC2OZ
STC20Z
STC5OZ
STC50Z
STC12
STC12
STC50
STC50
STC100
STC100
Kapacita x Rozlišení
Capacity x Resolution
10 x 0,01 ozin, 7 x 0,005 kgFmm, 7 x 0,005 Ncm
10 x 0.01 ozin, 7 x 0.005 kgFmm, 7 x 0.005 Ncm
20 xx 0,02
kgFmm,
14 x 14
0,01x Ncm
20
0.02ozin,
ozin,1414x 0,01
x 0.01
kgFmm,
0.01 Ncm
50 xx 0,05
kgFmm,
35 x 35
0,05x 0.05
Ncm Ncm
50
0.05ozin,
ozin,3636x 0,05
x 0.05
kgFmm,
12
x
0,01
lbin,
140
x
0,1
kgFmm,
135
x
0,1
Ncm
12 x 0.01 lbin, 140 x 0.1 kgFmm, 135 x 0.1 Ncm
50 x 0,05 lbin, 580 x 0,5 kgFmm, 570 x 0,5 Ncm
50
lbin,1150
580x x1 0.5
kgFmm,
x 0.5 Ncm
100xx0.05
0,1 lbin,
kgFmm,
1150 x570
1 Ncm
100 x 0.1 lbin, 1150 x 1 kgFmm, 1150 x 1 Ncm
SENZOR KROUTÍCÍHO
MOMENTU,
PRODLOUŽENÍ KLÍČE
Series
STE
Torque
Sensor, Wrench
Extension
Series
STE
Charakteristika:
Features
▪Dálkový provoz
• Remote operation
▪ Malá velikost
• Small size
▪•
Kompaktní
celokovová
Rugged all-metal
construction
•konstrukce
Converts any wrench to a
▪ Převede
klíč na
torquejakýkoli
tool
nástroj
•momentový
May be used
as a torque tool
▪ Může
se
použít
jako momentový
or as a component
of a torque
nástroj
nebo
jako
testing system komponent
na testování
kroutícího
•systému
Accuracy:
± 0.6% of
full
momentu
scale + BGI
▪•
Přesnost:
+- 0,6% calibration
z plného
NIST-traceable
rozsahu
stupnice
+ BGI
certificate
included
▪ See
NIST
–
vysledovatelné
our latest illustrated price list for additional items.
kalibrační osvědčení obsaženo
1-888-MARK-TEN
Informace pro objednání
Model
KapacitaInformation
x Rozlišení
A
ØB
ØC
Velikost pohonu
Ordering
200
x
0,2
lbin,
2300
x
2
kgFmm,
2200
STE200
Model
A
ØB
ØC
Drive Size
xCapacity
2 Ncm x Resolution
3,00
(76,2)
0,73 (18,5)
1,12 (28,6)
3/8“
STE200
200
x
0.2
Ibin,
2300
x
2
kgFmm,
2200
x
2
Ncm
400
x
0,5
lbin,
4600
x
5kgFmm,
4500
STE400
3.00 [76.2] 0.73 [18.5] 1.12 [28.6]
3/8”
x400
5 Ncm
STE400
x 0.5 Ibin, 4600 x 5 kgFmm, 4500 x 5 Ncm
1000
x
1
lbin,
11500
x
10
kgFmm,
STE1000 11000
1000 xx 10
1 Ibin,
x 10 Ncm 3.50
1.25 [31.8] ½“ 1/2”
STE1000
3,50 (88,9)
0,98 [88.9]
(24,9) 0.98 [24.9]
1,25 (31,8)
Ncm 11500 x 10 kgFmm, 11000
STE5000 5000
5000xx55lbin,
Ibin,5555x 0,05
x 0.05
kgFm,
550
x
0.5
Nm
5.00
[127.0]
1.48
[37.6]
2.0 [50.8]
3/4”
kgFm, 550
STE5000
5,00 (127,0)
1,48 (37,6)
2,0 (50,8)
¾“
x 0,5 Nm
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
14
SENZOR
MOMENTU, UNIVERZÁLNÍSeries
Series
STH
TorqueKROUTÍCÍHO
Sensor, Universal
STH
Chucks not included
Charakteristika:
Features
▪•Dálkový
Remote provoz
operation
▪•Malá
velikost
Small size
Informace
pro objednání
Ordering Information
▪•Člen
skupiny
BGI
zaměnitelných
Member
of the
BGI
family of
Model
Kapacita x xRozlišení
Model
Capacity
Resolution
STH1OZ
0,01 ozin,
7 x 0,005
Ncm Ncm
interchangeable sensors
senzorů
STH10Z
1010xx 0.01
ozin,77x x0,005
0.005kgFmm,
kgFmm,
7 x 0.005
STH2OZ
20 x 0,02 ozin, 14 x 0,01 kgFmm, 14 x 0,01 Ncm
•
“Personality
module”
holds
all
STH20Z
2050xx 0.02
14xx0,05
0.01kgFmm,
kgFmm,
x 0.01
▪ „Personality module“ obsahuje
STH5OZ
0,05 ozin,
ozin, 36
35 x140,05
Ncm Ncm
STH50Z
5012xx 0.05
ozin,140
36 xx0,1
0.05
kgFmm,
350,1x Ncm
0.05 Ncm
calibration
&
configuration
data
STH12
0,01
lbin,
kgFmm,
135
x
všechna kalibrační a konfigurační STH12
1250xx 0.01
140xx0,5
0.1kgFmm,
kgFmm,
0,05 lbin,
lbin, 580
570135
x 0,5x 0.1
Ncm Ncm
•data
Outstanding overload protection STH50
STH50
50100x 0.05
lbin, 1150
580 xx 10.5
kgFmm,
x 0.5 Ncm
STH100
x 0,1 lbin,
kgFmm,
1150570
x 1 Ncm
• Interchangeable chucks (order
Sklíčidlo
pro STH
0,028“
STH100
100
x 0.1Jacobs
lbin, s1150
x 1průměr
kgFmm,
1150– 0,25“
x 1 Ncm
▪ Vynikající ochrana proti přetížení G1016-1
separately)
G1016-2
Sklíčidlochuck
Jacobsfor
proSTH,
STH průměr
G1016-1
Jacobs
0.028”0,062“
- 0.25”– 0,375“
dia.
▪•Zaměnitelná
sklíčidla
(objednává G1016-3
Sklíčidlochuck
Jacobsfor
proSTH,
STH, průměr
– 0,5“
NIST-traceable
calibration
G1016-2
Jacobs
0.062”0,078“
- 0.375”
dia.
G1017
Držák bitu pro STH ¼“ šestihran
secertificate
separátně)
G1016-3
Jacobs chuck for STH, 0.078” - 0.5” dia.
included
G1017
Bit holder for STH, 1/4” hex
▪•NIST
– vysledovatelné
Accuracy:
±0.15% FS kalibrační
+ BGI
osvědčení obsaženo
▪ Přesnost: +- 0,15% FS + BGI
SENZOR
MOMENTU, UNIVERZÁLNÍ
TorqueKROUTÍCÍHO
Sensor, Universal
Charakteristika:
Features
▪•Dálkový
Remote provoz
operation
Smallvelikost
size
▪•Malá
Rugged aluminum
▪•Kompaktní
hliníkovéhousing
pouzdro
Bidirectional
▪•Obousměrný
•
Accuracy:
FS++
BGI
▪ Přesnost:
+- ±0.35%
0,35% FS
BGI
NIST-traceable
calibration
▪•NIST
– vysledovatelné
certificate
included
kalibrační osvědčení obsaženo
SeriesSTJ
STJ
Series
Informace
pro objednání
Ordering Information
Model
Model
STJ10OZ
STJ20OZ
STJ10OZ
STJ50OZ
STJ20OZ
STJ12
STJ50OZ
STJ50
STJ12
STJ100
STJ50
STJ100
Kapacita x Rozlišení
A
10 xCapacity
0,01 ozin, x7 Resolution
x 0,005 kgFmm, 7 x 0,005 Ncm
20 x100,02
ozin,ozin,
14 x 0,01
kgFmm,kgFmm,
14 x 0,017Ncm
x 0.01
7 x 0.005
x 0.005 Ncm 4,82 (122,4)
50 x 0,05 ozin, 36 x 0,05 kgFmm, 35 x 0,05 Ncm
x 0.02
0.01 kgFmm,
12 x200,01
lbin, ozin,
140 x 14
0,1 xkgFmm,
135 x 0,114
Ncmx 0.01 Ncm
x 0.05
0.05 kgFmm,
x 0.05 Ncm 5,19 (131,8)
50 x500,05
lbin, ozin,
580 x 36
0,5xkgFmm,
570 x 0,535Ncm
x 0.01
x 0.1 kgFmm,
135 x 0.1 Ncm
10012
x 0,1
lbin, Ibin,
1150 140
x 1 kgFmm,
1150 x 1 Ncm
50 x 0.05 Ibin, 580 x 0.5 kgFmm, 570 x 0.5 Ncm
100 x 0.1 Ibin, 1150 x 1 kgFmm, 1150 x 1 Ncm
Kapacita sklíčidla Chuck
A
Capacity
0,38 (9,5)
4.82 [122.4]
0.38 [9.5]
0,5 (12,7)
5.19 [131.8]
0.5 [12.7]
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
15
Test StandSTOJAN
TESTOVACÍ
Model
ES10
MODEL ES10
ES10
Shown with optional equipment
Charakteristika:
Features
▪•Malá
Smallvelikost
size
▪•Nízká
cena
Low cost
Mountingotvory
holes pro
for bench
▪•Montážní
upevnění
mounting
na
pracovním stole
•
Optional
1” [25.4číselníkový
mm]
▪ Volitelný cestovní
dial indicator
úchylkoměr
1“travel
(25,4 kit
mm)
•
Loading
lever
can
be
▪ Páka zatížení se dá pro
placed in 3provozu
positions
for do
usnadnění
umístit
ease
of
operation
3 poloh
•
Largezákladová
base platedeska
with s 5 #
▪ Velká
5
#10-32
holes
for
10 – 32 otvory pro upevnění
fixture mounting
přípravku
Specifikace
Specifications
Kapacita
zatížení
Load capacity
Maximální posuv
Maximum travel
Rozměry
Dimensions
Displej
posuvu
Travelzatížení/rychlost
display
Způsob
Loading method/rate
Váha
Obsažené
Weightpříslušenství
Included accessories
445
100N lb [445 N]
229 mm
9” [229 mm]
152 mm šířka x 254 mm hloubka x 338 mm výška
6”W x 10”D x 13.3”H [152 mm x 254 mm x 338 mm]
Volitelný
Optionals pastorkem/26,7 mm za jednu otáčku
Ozubnice
Rack
4,5
kg & pinion / 1.05” [26.7 mm] per rev.
Hardwer
měřiče
10 lb [4.5
kg]
Gauge hardware
Informace pro objednání
Model
Ordering
ES10
ES001
Model
ES10
ES001
Popis
information Testovací stojan, ovládání pákou, 100 lb
Číselníkový
úchylkoměr, 1“ posuv
Description
Test stand, lever operated, 100 lb
Dial indicator kit, 1” travel
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
16
Model
ES20
MODEL ES20
Test StandSTOJAN
TESTOVACÍ
ES20
Shown with optional equipment
Charakteristika:
▪Features
Malá velikost
Smallcena
size
▪•Nízká
•
Low
cost
▪ Montážní otvory pro upevnění
•na
Mounting
holes
for bench
pracovním
stole
mounting
▪ Volitelný číselníkový
•úchylkoměr
Optional 1”posuv
[25.4 1“
mm]
(25,4
dial
indicator
travel
kit
mm)
•
Largezákladová
base platedeska
with s 5 #
▪ Velká
5
#10-32
holes
for
10 – 32 otvory pro upevnění
fixture mounting
přípravku
Specifikace
Specifications
Kapacita
zatížení
Load capacity
Maximální
Maximumposuv
travel
Rozměry
Dimensions
Displej
posuvu
Travel zatížení/rychlost
display
Způsob
Loading method/rate
Váha
Obsažené
Weight příslušenství
Included accessories
445 Nlb [445 N]
100
229[229
mm mm]
9”
152 mm šířka x 254 mm hloubka x 431 mm výška
6”W
x 10”D x 17”H [152 mm x 254 mm x 431 mm]
Volitelný
Optional
Ruční kolečko/1,5 mm za jednu otáčku
Hand
4,5 kg wheel / 0.06” [1.5 mm] per rev.
Hardwer
měřiče
10
lb [4.5
kg]
Gauge hardware
Informace
pro objednání
Ordering information
Model
Model
ES20
ES20
ES001
ES001
Popis
Description
Testovací stojan, ovládání ručním kolečkem, 100 lb
Test
stand,úchylkoměr
hand wheel
operated, 100 lb
Číselníkový
1“ posuv
Dial indicator kit, 1” travel
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
17
Model
ES30
MODEL ES30
Test StandSTOJAN
TESTOVACÍ
ES30
Shown with optional equipment
Charakteristika:
Features
▪•Modulová
konstrukce:
Modular design:
base may be
Základna
se
dá
odstranit
a be
removed and the stand may
stojan
se
může
použít
jako
used as a component of a
komponent
většího systému
larger system
▪•Dá
se přizpůsobit
Field
upgradeable to a
elektropohonu
stojanu
(ESM)
motorized stand
(ESM)
by
instalováním
motorové
installing a motor
drive kit
jednotky
•pohonné
Mounting
holes for bench
▪ Volitelný
mountingdigitální displej
•posuvu
Optional digital travel display
▪•Nízká
cena
Low cost
Specifications
Specifikace
Load capacity
Kapacita
zatížení
Maximální
posuv
Maximum
travel
Způsob
zatížení
Loading
method
Rychlost
Travel posuvu
rate
Rozměry
Dimensions
Váha
Weight
Obsažené
příslušenství
Included
accessories
200 Nlb [1000 N]
1000
228,6
mm mm]
13” [228.6
Ruční
Handkolečko
wheel
1,27
mm[1.27mm]
za jednu otáčku
0.05”
per rev.
152 mm šířka x 254 mm hloubka x 567 mm výška
6”W
x
10”D
x
23”H
[152 mm x 254 mm x 567 mm]
7,7 kg
lb [7.7 kg]tyč, 2 háčky (malý a střední), 1 # 10 – 32 spojka,
117
prodlužovací
11tlačná
deska, rod,
hardwer
měřiče(small and medium), 1 #10-32 coupler,
extension
2 hooks
1 compression plate, gauge hardware
Informace
pro objednání
Ordering information
Model
Model
ES30
ES30
ESM001
ESM001
ESMKIT
ESMKIT
Popis
Description
Testovací stojan, 200 lb
Test
stand,
lb 150 mm x 0,01
Digitální
displej200
posuvu
Digital travel
Motorový
pohondisplay,
pro ES306” x 0.0005 [150mm x 0.01]
Motor drive kit for ES30
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
18
Model
ESM
MODEL ESM
Test StandSTOJAN
TESTOVACÍ
ESM
Shown with optional equipment
Charakteristika:
Features
▪ Rozsah rychlosti: 0,5 – 13 in/min
• Speed range: 0.5-13 in/min
▪ Žádná změna rychlosti se
• No speed variation with load
zatížením
(hnanýdriven)
krokový
(stepper motor
•motor)
International design: 80-240
▪ Mezinárodní
VAC power konstrukce:
supply, dual přívod
el.
energie 80speed
– 240dial
VAC, duální
graduation
dělení
na
stupnici
rychlosti
• Modular design: base may be
▪ Modulová
konstrukce:
removed and
the standZákladna
may be
seused
dá odstranit
a
stojan
se
as a component of adá
použít
komponent většího
larger jako
system
•systému
Remote control console
▪•Ovládací
Optionalpanel
solid dálkového
state limit
ovládání
switches
▪•Volitelné
Optionalpolovodičové
digital travel koncové
display
spínače
▪ Volitelný digitální displej posuvu
Specifikace
Specifications
Load capacity
Speed range
Kapacita
zatížení
Maximum
travel
Rozsah
rychlosti
Maximální
posuv with load
Speed variation
Změna
rychlosti
se zatížením
Overload
protection
Ochrana
Power proti přetížení
Napájení
Fuse type
Pojistka
Weight
optional
Váha
w/o w/o
volitelné
vybaveníequipment
Dimensions
Rozměry
Remote
console
weight ovládání
Váha
řídícího
panelu dálkového
Included
accessories
Obsažené příslušenství
200 lb [1000N]
0.5-13
1000
N in/min [13-330 mm/min]
13.0
in [228.6
13
– 330
mm/minmm]
228,6
Nonemm
(stepper motor driven)
Není
Max.(hnaný
150%krokový
of fullmotor)
capacity
Max
150% zinput
plné kapacity
Universal
80-240 VAC, 50/60 Hz
Univerzální příkon 80 – 240 VAC, 50/60 Hz
1.2A,A,3AG
3AG
1.2
SLOSLO
BLO BLO
20
lb
[9.1
kg]
9,1 kg
6”Wmm
x 10”D
23”H
mmx x567
254mmmm
x 567 mm]
152
šířka xx254
mm[152
hloubka
výška
2.7kglb [1.2 kg]
1,2
11 prodlužovací
tyč, 22háčky
a střední),
1 # 10 – 32
spojka, 1coupler,
tlačná deska,
extension rod,
hooks(malý
(small
and medium),
1 #10-32
hardwer
měřiče plate, gauge hardware
1 compression
Informace pro objednání
Ordering information
Model
Model
ESM
ESM
ESME
ESME
ESM001
ESM001
ESM002
ESM002
Popis
Description
Elektropohon testovacího stojanu 110 V
Motorized
stand, stojanu
110v 220 V
Elektropohontest
testovacího
Motorized
testposuvu
stand, 220v
Digitální displej
Digital
Koncový travel
spínač display
pro ESM
Limit switch kit for ESM
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
19
Models
MODELY TSA/TSAH
TSA/TSAH
Test StandsSTOJANY
TESTOVACÍ
Charakteristika:
Features
▪•Malá
Smallvelikost
size
▪•Zatěžovací
pákacan
se be
pro snadný
Loading lever
positioned
in 30° do
increments
provoz
dá umístit
poloh
0
ease of operation
sfor
přírůstkem
30
Mountingotvory
holes pro
for bench
▪•Montážní
upevnění
mounting
na
pracovním stole
•
Adjustable
▪ Nastavitelnátravel
místa stops
zastavení
•posuvu
Precision ground rack and
pinionmechanizmus
mechanism ozubnice
▪ Přesný
•sAdjustable
pastorkem wear plates for
smooth,
precise
motion
▪ Nastavitelné
destičky
pro hladký
•přesný
Optional
digital
travel
pohyb
display digitální displej
▪ Volitelný
•posuvu
Frictional low force brake
▪ Třecí brzda s aplikací malé síly
TSAH
TSA
TSA
Shown with optional equipment
Specifikace
Specifications
Load capacity
Maximum
travel
Kapacita
zatížení
Maximální
posuv
Dimensions
Travel display
Rozměry
Loading
method/rate
Displej
posuvu
Horizontal mount
Způsob
zatížení/rychlost
Weight
Horizontální
upevnění
Included accessories
Váha
Obsažené příslušenství
TSA
TSAH
750 lb [3.3 kN] TSA
750 lb [3.3TSAH
kN]
6”, 2.75” with stops
6”, 2.75” with
3,3[152
kN mm, 69.85]
3,3 kNstops [152 mm, 69.85]
152 mm
mm, x69,85
mm xse645
zastávkami
152xmm,
mm xse152
zastávkami
6”W x 8”D x 26”H [152
197 mm
mm] 24.5”L x 6”W
7”H 69,85
[622 mm
mm x 178 mm]
152 mm šířka x 197 mm hloubka x Optional
645
152 mm šířka x 197 mm hloubka x 645
Optional
mm výška
mm výška
Rack & pinion / 3”Volitelný
[76mm] per rev.
Rack & pinion
/ 3” [76mm] per rev.
Volitelný
Optional
Yes
Ozubnice s pastorkem/76 mm za jednu
Ozubnice s pastorkem/76 mm za jednu
16 lb [7.26 kg] otáčku
13 lb [5.9otáčku
kg]
Wrenches, hooks, Volitelné
Wrenches,Anohooks
7,26 kg
5,9 kg compression plate
thread adapter, compression
plate
thread adapter,
Klíče,
háčky,
adapter
se
závitem,
tlačná
Klíče, háčky, adapter se závitem, tlačná
gauge hardware deska, hardwer měřiče
gauge hardware
deska, hardwer měřiče
Informace pro objednání
Ordering Information
Model
Model
TSA
TSA
TSAH
TSAH
TSA001
TSA001
TSA002
TSA002
Description Popis
stojan,
ovládání
pákou,[340
vertikální
Test stand, leverTestovací
operated,
750
lb, vertical
kg] 340 kg
stojan,
ovládání
pákou, upevněnímount
horizontální/nástěnné
340 kg
Test stand, leverTestovací
operated,
750
lb, horizontal/wall
[340 kg]
Digitálnífordisplej
posuvu pro TSA/TSAH
Digital travel display
TSA/TSAH
Upevnění horizontální/nástěnné pro TSA/TSC
Horizontal/wall mounting kit for TSA/TSC
TSAH
Shown with optional equipment
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
20
Model
TSB
MODEL TSB
Test StandSTOJAN
TESTOVACÍ
4.80 [121.9]
TSB
Shown with optional equipment
Charakteristika:
Features
▪•Malá
Smallvelikost
size
▪•Nízké
náklady
Low cost
▪•Zatěžovací
pákacan
se pro
snadný
Loading lever
be positioned
provoz
dá umístit do
in 30° increments
forpoloh
ease of
soperation
přírůstkem 300
▪•Montážní
upevnění
Mountingotvory
holes pro
for bench
na
pracovním
stole
mounting
▪•Nastavitelná
místa zastavení
Optional adjustable
travel stops
volitelné
•posuvu,
Precision
ground rack for
small precision
▪ Přesná
ozubnice motion
s pastorkem pro
•malý
Optional
digital
travel display
přesný
pohyb
Removable
base plate
with
▪•Volitelný
digitální
displej
25 #10-32 holes for
posuvu
fixture mounting
▪ Odstranitelná
základová deska
•sFrictional
force brake
25 # 10 – low
32 otvory
pro
upevnění přípravku
▪ Třecí brzda s aplikací nízké síly
Specifikace
Specifications
Kapacita
zatížení
Load capacity
Maximální
Maximumposuv
travel
Rozměry
Dimensions
Displej posuvu
Travelzatížení/rychlost
display
Způsob
Loadingposuvu
method/rate
Zastavení
Travel stops
Horizontální
upevnění
Váha
Horizontal mount
Obsažené
Weight příslušenství
Included accessories
100 lb [445 N] 445 N
152 mm,
69,85
se zastávkami
6”, 2.75” with stops
[152
mm,mm69.85
mm with stops]
102 mm[102
šířkamm
x 216
mm hloubka
x 490mm]
mm výška
4”W x 8.5”D x 19”H
x 216
mm x 490
Volitelný
Optional
Ozubnice s pastorkem/76,2 mm za jednu otáčku
Rack & pinion /Volitelné
3” [76.2 mm per rev.] per rev.
Optional
Volitelné
5,4 kg
Optional
12 lb [5.4 kg] Hardwer měřiče
Gauge hardware
Informace
pro objednání
Ordering Information
Model
TSB
Model
TSB001
TSB
TSB002
TSB001
TSB003
TSB002
TSB003
Popis
Description Testovací stojan, ovládání pákou, 100 lb, vertikální
displej100
posuvu
pro TSB
Test stand, leverDigitální
operated,
lb, vertical
Horizontální/nástěnné
upevnění pro TSB
Digital travel display
for TSB
Zastavení posuvu pro TSB
Horizontal/wall mounting kit for TSB
Travel stops kit for TSB
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
21
Models
MODELY TSC/TSCH
TSC/TSCH
Test StandsSTOJANY
TESTOVACÍ
TSCH
TSC
TSC
Shown with optional equipment
Specifikace
Specifications
Charakteristika:
Features
▪•Malá
Smallvelikost
size
▪•Montážní
upevnění na
Mountingotvory
holes pro
for bench
pracovním
mounting stole
▪•Zatěžovací
stůl with
s 25 25
# 10
– 32
Loading table
#10-32
otvory
profixture
upevnění
přípravku
holes for
mounting
▪•Přesný
šroub
a matice
Precision
Acme
screwAcme
and nut
•
Optional
digital
travel
display
▪ Volitelný digitální displej
posuvu
Kapacita
zatížení
Load capacity
Maximální posuv
Maximum travel
Rozměry
Dimensions
Travelposuvu
display
Displej
Způsob
zatížení/rychlost
Loading
method/rate
Horizontální
Horizontalupevnění
mount
Váha
Weight
Obsažené
příslušenství
Included
accessories
TSC
TSC
TSCH TSCH
4,5 kN
1,000 lb [4.5 kN] 4,5 kN
1,000 lb [4.5
kN]
89 mm
89 mm
3.5” [89 mm] 152 mm šířka x 203 mm hloubka x 3.5”
[89
mm]
660
622 mm délka x 152 mm šířka x 178 mm
6”W x 8”D x 26”H [152
mm x 203 mm x 660 mm] 24.5”L x 6”W
x 7”H [622 mm x 152 mm x 178 mm]
mm výška
výška
Optional
Optional Volitelný
Volitelný
mm za jednu otáčku
Ruční/ 0.1”
kolečko/25,4
mm per
za jednu
Hand wheel / 0.1”Ruční
[25.4kolečko/25,4
mm] per rev.
Hand wheel
[25.4 mm]
rev. otáčku
Volitelné
Ano
Optional
Yes
9 kg
25 lb [11.4 kg] 11,4 kg
20 lb [9 kg]
Klíče, háčky, adapter se závitem, tlačná
Klíče, háčky, adapter se závitem, tlačná
Wrenches, hooks deska, hardwer měřiče
Wrenches,deska,
hooks
hardwer měřiče
thread adapter, compression plate
thread adapter, compression plate
gauge hardware
gauge hardware
Ordering Information
Informace
pro objednání
Model
Model
TSC
TSC
TSCH
TSCH
TSC001
TSC001
TSA002
TSA002
Description Popis
Testovací
ovládání
ručním
Test stand, hand
wheelstojan,
operated,
1,000
lb,kolečkem,
vertical 1000 lb, vertikální
Testovací stojan, ovládání ručním kolečkem, 1000 lb, upevnění horizontální/nástěnné
Test stand, hand
wheel
operated,
1,000
lb,
horizontal/wall mount
Digitální displej posuvu pro TSC/TSCH
Digital travel display
for
TSC/TSCH
Upevnění horizontální/nástěnné pro TSA//TSC
Horizontal/wall mounting kit for TSA/TSC
TSCH
Shown with optional equipment
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
22
STATISTICKÁ
Statistical TISKÁRNA
Printer
Tiskárna
DP-1VR
shromažďuje
Specifications
The DP-1VR
collects
measurements Specifikace
měření
z
měřiče
síly
vybaveným
Voltage
Napětí
from a force gauge equipped
with a
Způsob
tiskumethod
Printing
výstupem
Mitutoyo
BCD.
Mitutoyo BCD output. It produces a
Body
tisku dot
Printing
Produkuje
tabulky,
histogramy
number of charts,
histograms
and
Rychlost
tisku
Printing
speed
papír
reports.
ThePro
DP-1VR
can be Tiskařský
astatistical
statistické
zprávy.
provoz
Printing
Řádka tisku paper
operated DP-1VR
on batterymůže
powerbýt
or with
the Kapacita
Printing
line
tiskárny
použito
zpracování
Processing capacity
includednebo
AC adapter.
baterie
přívodu ze sítě pomocí Data
tisku data
Printing
dodávaného adapteru AC.
Features
• Portable operation
Charakteristika:
Small sizeprovedení
▪•Přenosné
•
GO/NO
GO indication
▪ Malá
velikost
Statistical
reportsGO
and charts
▪•Indikace
GO/NO
•
Automatic
date
and
time
▪ Statistické zprávy a tabulky
• Thermal paper for quiet
▪ Automatický datum ačas
operation
▪ Termografický papír pro tichý
provoz
Výstupní funkce
Vstupní časovač
Output function
Napájení
Input timer
Power baterie
Životnost
Battery life
Provozní teplota
Operating
temperature
Skladovací
teplota
Storage temperature
120V
120 V
Termální řádková tiskárna
Thermal line printer
384 bodů (8 bodů/mm)
384 dot (8 dot/mm)
6,5adapter)
mm/sec (použití adapteru AC)
6.5 mm/s (using AC
48 m
48 m
Průměrně 6500 řádek pro velké znaky, průměrně 12000 řádek pro normální znaky
Approx. 6500 linesMode
for large
approx.
12000 dat
lines for normal characters
1/2/3:characters,
9999 dat, mode
0: 100000
Mode 1/2/3: 9999Data
data,
modeGO/+0: 100000
data počet dat, maxim/min hodnota, rozsah, průměrná,
měření,
NG posouzení,
standardní
odchylka,
počet chyb,
frakčníofchyby,
procesní schopnosti,value,
histogram,
Measurement data,
GO/±NG
judgment,
number
data,index
maximum/minimum
range,
generování
kontrolního
grafu profraction
Xd-bar adefective,
kontrola limitních
datum a index,
čas
average, standardD-graf,
deviation,
number
of defective,
processdat,
capability
Výstup dat měření (RS232C) nebo posouzeníGO/+- NG
histogram, D-chart,
control
chart
generation
for
Xd-bar
and
control
limit
data,
date
and
time
0,25s, 1s, 5s, 30s, 1 min, 30 min, 60 min
Output the measuring
data
(RS232C)
or
GO/±NG
judgment
Adapter AC 6V (není zaměnitelný s DP-1HS), elektrická baterie: LR6 (alkalická), Ni-Mh
velikost)
0.25s, 1s, 5s, 30s,(AA
1min,
30min, 60min
10 interchangeable
let (hodinová baterie),
10000 řádek
(1600mA
1time/5sec
při použitíNi-Mh (AA size)
AC adapter 6V (not
to DP-1HS)
Electric
battery:
LR6 (alkaline),
niklhydrofluorové baterie)
10 years (clock battery),
10000
lines
(1600mA
1time/5
sec.
using
the
nickel
hydrofluoric battery)
00C do 450C (při použití AC adapteru), 100C do 450C (při použití baterie)
0°C to 45°C (using-10AC
10°C
to
45°C
(using
battery)
0 adapter),
0
C do 50 C
-10°C to 50°C
Ordering information
Model
Description
Informace
pro objednání
Model
DP-1VR
DP-1VR
09-1047
09-1047
popis
Mitutoyo SPC statistical processor/printer.
Mitutoyo SPC statistický procesor/tiskárna
Cable,BG/EG/BGI
BG/EG/BGI
Mitutoyo.
Kabel,
pro to
Mitutoyo
PROPOJENÍ
Mitutoyo MITUTOYO
Gauge Interfaces
Features
Charakteristika:
Small size: 3.7”L x 1.1”W x 0.5”T [94 mm x 28 mm x 12.7 mm], cable length: 12” [305 mm]
▪ ••Malá
velikost: 94 mm délka x 28 mm šířka x 12,7 délka,délka kabelu 305 mm
Low cost
▪ •Nízká
cenasource required
No power
Rugged
construction
▪ •Žádný
zdroj
energie se nepožaduje
No setup required:
communication parameters are set at 1200, 8, 1, none
▪ •Kompaktní
konstrukce
▪ Žádné
nastavení
se nepožaduje: Komunikační parametry jsou nastaveny na
Ordering
Information
1200,
Model 8, 1, nejsou žádné
Description
MRS100
Mitutoyo to RS-232, 25-pin
Informace
proAdapter,
objednání
MRS100A
Adapter, Mitutoyo to RS-232, 9-pin
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Model
RSM100
MRS100
RSM100A
MRS100A
RSM100
09-1040
RSM100A
FTSW
09-1040
FTSW
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
popis
Adapter, RS-232
to Mitutoyo,
25-pin25-kolíkový
Adapter,
Mitutoyo pro RS-232,
Adapter, RS-232
to Mitutoyo,
9-pin 9-kolíkový
Adapter,
Mitutoyo pro RS-232,
Adapter, RS-232 pro
25-kolíkový
Cable, RSM100/RSM100A
to Mitutoyo,
Mitutoyo
Adapter, RS-232 pro Mitutoyo, 9-kolíkový
Foot switch port
for MRS/RSM
Kabel,option
RSM100/RSM100A
pro Mitutoyo
Možnost portu pro nožní spínač pro MRS/RSM
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
23
Software
SOFT
WARE
WinWedge
WINWEDGE
Charakteristika/Specifikace:
Features/Specifications
▪•Přenáší
data
do to
jakéhokoli
programu
Windows
Transfers
data
any Windows
program
▪ Umožňuje plný dvoucestný I/O pro sběr dat a ovládání přístroje
• Provides full two-way I/O for data collection and
▪ Sbírá data v reálném čase na vícenásobných sériových portech
instrument control
▪ Mohutná DDE podpora ve Windows
Collectsnastavení
real-timea data
on multiple
ports simultaneously
▪•Snadné
používání,
žádnéserial
programování
se
•nepožaduje
Powerful DDE support in Windows
▪•Neomezená
volná
podpora vývojovým
Easy to set up
andtechnická
use, no programming
requiredpracovníkem
• Unlimited free technical support by the developer
WinWedge sbírá technická data, upravuje je dle přání zákazníka, aby vyhovovala vašim potřebám a pak je přenáší
do
jakékoli aplikace
zasíláním
klávesnice
do aplikace
window
pomocí
WinWedge
captures Windows,
serial data,buď
custom
tailorspomocí
it to meet
your needs,
then transfers
it nebo
to anyposíláním
Windowsdat
application
konverzace
DDE (Dynamická
výměna
dat). WinWedge
také
výzvy
sériového
- either by sending
keystrokes to
the application's
window
orpřenáší
by passing
thenebo
data pokyny
throughpomocí
Dynamic
Data Exchange
portu
pro
ovládání
vašeho
Mark-10
nebo
adresování
dotazů
na
váš
přístroj
Mark-10
nebo
jiných
přístrojůz
(DDE) conversations. WinWedge also transmits prompts or commands through the serial port to control or query
jiných
aplikacíor
Windows
nebo přímofrom
z WinWedge.
Považujte
WinWedge
za sériový
pohon
zařízení
I/O plně
your Mark-10
other instruments
within other
Windows
applications
or directly
from
WinWedge.
Think of
zkonstruovaný
na
přání
zákazníka,
které
ušetří
čas
při
vyloučení
chyb
při
vstupu
dat.
WinWedge as a fully customizable serial I/O device driver that will save time while eliminating data entry errors.
WinWedge
32 je 32
skutečná
verze
s pokrokovou
analýzou
textu,
filtracíand
a formátováním
binárních,
The WinWedge
Pro is a32-bitová
true 32-bit
version
with advanced
parsing,
filtering
formating of textu,
text, binary,
hex,
šestnáctkových,
a ASCII
Rozšířená
DDE umožňuje
další aplikace
kompletníand
řízení
octal and ASCIIosmičkových
data. Expanded
DDE dat.
support
allows podpora
other applications
to completely
controlpro
WinWedge
all
WinWedge
a všech
To vámpowerful
umožňuje
vytvořit
mohutný
datcontrol
a propojení
ovládání
serial I/O. This
lets sériových
you createI/O.
extremely
data
acquisition
andsběr
device
interfaces
fromzařízení
within any
zWindows
jakékoli application
aplikace Windows,
která podporuje
DDE (včetně
Excel, Access,
MMIs
a LIMS).
také
that supports
DDE (including
Excel, Access,
MMIs and
LIMS).
It alsoPodporuje
supports TCP/IP
communications
andaisje30%
faster.
Two additional
programs
- TCPWedge
and FileWedge
- are
included
freeswith
komunikace
TCP/IP
o 30%
rychlejší.
Dva přídavné
programy
, TCPWedge
a File Wedge
jsou
přiloženy
Win
the
WinWedge
32
Pro.
Wedge 32 Pro bezplatně.
Informace
pro objednání
Ordering Information
Model
Model
15-1002
15-1002
15-1003
15-1003
09-1048
09-1048A
09-1048
09-1048A
Description Popis
WinWedge 32 Std
WinWedge 32WinWedge
Std 32 Pro
WinWedge 32Sériový
Pro kabel, EG/BG/BGI do PC, 25-kolíkový
Sériový kabel, to
EG/BG/BGI
do PC, 9-kolíkový
Serial Cable, EG/BG/BGI
PC, 25-pin
Serial Cable, EG/BG/BGI to PC, 9-pin
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
24
ČELISTI
ZAŘÍZENÍ
Grips A&PŘÍDAVNÁ
Attachments
G1001-Čelist
na uchycení
drátuGrip
G1001 - Wire
Terminal
▪•
Kapacita:
90,7
kg,
890
N
Capacity: 200 lb [90.7 kg]
▪ Velikost:
87 mm délka x 25 mm
[890 N]
hloubka
• Size: 3.43”L x 1”D [87 mm x
▪ Váha: 0,13 kg
25mm]
▪ Šterbina se dá ručně seřídit pro
• Weight: 0.29 lb [0.13 kg]
drát do 0,125“ O.D.
• The slit can be manually
adjusted to accommodate
wires up to 0.125” O.D.
G1002-Dvouválečkový
unášeč
G1002 - Dual Roller
Grip
▪•
Kapacita:
890
N
Capacity: 200 lb [890 N]
▪•
Velikost:
32 mmx délka
mm
Size: 1.25”L
1”W xx 25
1.25”H
šířka
x
32
mm
výška
[32 mm x 25 mm x 32 mm]
▪ Váha: 0,09 kg
• Weight: 0.19 lb [0.09 kg]
▪ Rýhované válce tloušťka až 6,3
• Serrated rollers grip samples
mm, šířka až 12,7 mm
up to 0.25” [6.3 mm] thick and
▪ Dva válce zajišťují velmi hladké
0.5” [12.7 mm] wide.
uchycení
• Dual rollers assure extremely
smooth gripping action
G1003-Mini
příchytka
G1003 - Mini
Component Grip
▪•
Kapacita:
13,6
N kg]
Capacity: 30kg,
lb 133
[13.6
▪ Váha:
0,03
kg
[133 N]
▪•
Ručně
nastavitelné
čelistikg]
otevření do
Weight:
0.06 lb [0.03
1,78
mm
•
Manually
adjusted jaws
▪ Používá
se hlavně
na[1.78
testování
open up
to 0.07”
mm]malých
a
těžko
dosažitelných
částí
• Used primarily for testing
G1008-Uchycovač
filmu Grip
a papíru
G1008 - Film & Paper
▪•
Kapacita:
445
N
Capacity: 100 lb [445 N]
▪•
Velikost:
30 mm xšířka
x 32xmm
hloubka
Size: 1.18”W
1.25”D
2.6”L
x 66
délka
[30mm
mm
x 32 mm x 66 mm]
▪•
Váha:
0,14 kg
Weight:
0.31 lb [0.14 kg]
▪•
Závit:
# 10-32
UNF UNF
Thread:
#10-32
▪•
Velikost
vzorku:
mmmm]
široký
Sample size: 1”25[25
wide
Ozubené, do sebe zapadající čelisti jsou
The serrated, interlocking jaws are
specificky konstruované pro uchycení
specifically designed to hold thin
slabých materiálů,
jakoand
je film
a papír
materials
such as film
paper.
small and hard to reach parts.
G1009 - Compression
Plate 2”
G1009-Tlačná
deska průměr
2“ dia.
Kapacita:
890 N
• Capacity:
200 lb [890 N]
▪•
Velikost:
51 mm
hloubka x 12,7 mm
Size: 2”D
x 0.5”H
výška
[51 mm x 12.7 mm]
▪•
Váha:
0,04 kg
Weight:
0.08 lb [0.04 kg]
▪•
Závit:
# 10-32
UNF UNF
Thread:
#10-32
G1009-1
- Compression
Plate
G1009-1
Tlačná
deska průměr
3“ 3” dia.
▪•
Kapacita:
2,2500
kN lb [2.2kN]
Capacity:
▪•
Velikost:
76,2x mm
hloubka x 19 mm
Size: 3”D
0.75”H
výška
[76.2 mm x 19 mm]
▪•
Váha:
0,12 kg
Weight:
0.27 lb [0.12 kg]
▪•
Závit:
5/16-18
UNC UNC
Thread:
5/16-18
G1010-Svěrka
kolíků
G1010 - Pin
Vise
▪•
Kapacita:
133
N lb [133 N]
Capacity: 30
▪•
Velikost:
35 mmxhloubka
Size: 1.38”D
2.33”H x 59 mm výška
▪ Váha: 0,16 kg
[35 mm x 59 mm]
▪ Závit: # 10-32 UNF
• Weight: 0.35 lb [0.16 kg]
▪ Velikost vzorku. průměr 1,6 mm-9,5 mm
• Thread: #10-32 UNF
Vhodné pro uchycení jakýchkoli kruhových
• Sample size: 0.062”-0.375”
předmětů, jako jsou trubky nebo drát.
[1.6 mm-9.5 mm] dia.
Obsahuje klíč.
Suitable for holding any round
samples such as wire or tubing.
Includes key.
G1011-Gumová
špička
G1011 - Rubber
Tip
▪•
Kapacita:
22250lb
N [222 N]
Capacity:
▪•
Velikost:
25 mmx délka
Size: 0.97”L
0.5”Dx 13 mm
hloubka
[25 mm x 13 mm]
▪•
Váha:
0,0040.01
kg lb [0.004 kg]
Weight:
▪•
Závit:
# 10-32
UNF UNF
Thread:
#10-32
▪•
Velikost
vzorku:
N/A
Sample
size: N/A
Konstruovaný
jako
simulace
prstu
Designed to simulate
a finger
for na
testování
tlačítek,
membránových
testing push buttons, membrane
spínačů a etc.
pod.
switches,
G1012-Klínová
svěrka
G1012 - Wedge
Grip
▪•
Kapacita:
890200
N lb [890 N]
Capacity:
▪•
Velikost:
20,8 mm
délka xx421.96’H
mm
Size: 0.82”L
x 1.65”W
šířka
x 50mm
mmx výška
[20.8
42 mm x 50 mm]
▪•
Závit:
# 10-32
UNF UNF
Thread:
#10-32
▪•
Pružinové
provedení
Spring loaded
▪•
Utahuje
při aplikaci
napětí
Tightens
as tension
is applied
▪•
Ideální
na
testování
drátu,
páskového
Ideal for testing wires, strip
materiálu a plastických filmů
material & plastic film
G1013-Paralelní
čelisťová
G1013 - Parallel
Jawsvěrka
Grip
▪•
Kapacita:
890200
N lb [890 N]
Capacity:
▪•
Velikost:
32 mmx délka
x 44
šířka x
Size: 1.25”L
1.75”W
x mm
2.25”H
57 [32
mmmm
výška
x 44 mm x 57 mm]
▪•
Váha:
0,3 kg0.65 lb [0.3 kg]
Weight:
▪•
Závit:
# 10-32
UNF UNF
Thread:
#10-32
▪•
Velikost
vzorku:
6,3 mm
x 31,75 mm
Sample size: 0.25”
x 1.25”
Ručně se utahující ozubené čelisti se dají
[6.3 mm x 31.75mm]
individuálně seřídit na vzorky síly až
Manually tightened serrated jaws may
6,3 mm.
be individually adjusted for samples up
to 0.25” [6.3 mm] thick.
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
25
G1015-1
FILMU A PAPÍRU
Grips & UCHYCOVAČ
Attachments
G1015-1
Uchycovač
filmu aGrip
papíru
G1015-1
- Film & Paper
▪ Kapacita:
445
N
• Capacity: 100 lb [445 N]
▪ Velikost: 47 mm hloubka x 76 mm
• Size: 1.85”D x 3”H x 3”W
výška x 76 mm šířka
[47 mm x 76 mm x 76 mm]
▪ Váha: 0,26 kg
• Weight: 0.57 lb [0.26 kg]
▪ Závit: # 10-32 UNF
• Thread: #10-32 UNF
▪ Velikost vzorku: 76 mm široký
• Sample size: 3” [76 mm] wide
G1017-Držák
profor
STHSTH
G1017 - Bit bitu
Holder
▪ Kapacita:
11,3
Nm
• Capacity: 100 lbin [11.3 Nm]
▪ Velikost: 60 mm délka x 35 mm
• Size: 2.38”L x 1.4”D
hloubka
[60 mm x 35 mm]
▪ Váha: 0,05 kg
• Weight: 0.11 lb [0.05 kg]
▪ Velikost vzorku: Bity nástrojů ¼“ se
• Sample size: 1/4” hex tool bits
šestihranem
G1015-2
Uchycovač
filmu aGrip
papíru
G1015-2
- Film & Paper
▪ Kapacita: 445 N
• Capacity: 100 lb [445 N]
▪ Velikost: 47 mm hloubka x 76 mm
• Size: 1.85”D x 3”H x 5”W
výška x 127 mm šířka
[47 mm x 76 mm x 127 mm]
▪ Váha: 0,30 kg
• Weight: 0.67 lb [0.30 kg]
▪ Závit: # 10-32 UNF
• Thread: #10-32 UNF
▪ Velikost vzorku: 127 mm široký
• Sample size: 5” [127 mm] wide
G1018-1
Otočný
adaptér
G1018-1
- Swivel
Adapter
▪ Kapacita: 890 N
• Capacity: 200 lb [890 N]
▪ Velikost: 48 mm délka x 20 mm hloubka
• Size: 1.9”L x 0.8”D [48 mm x 20 mm]
▪ Váha: 0,05 kg
• Weight: 0.12 lb [0.05 kg]
▪ Závit: # 10-32 UNF
• Thread: #10-32 UNF
Tento adaptér se používá s jakoukoli
This adapter
is used with
any
grip topři
svěrkou
pro možnost
otočné
činnosti
provide
a
swiveling
action
for
proper
správném vyrovnání do osy vzorku
alignment of the sample
G1015-3
Uchycovač
filmu aGrip
papíru
G1015-3
- Film & Paper
▪ Kapacita:
445
N
• Capacity: 100 lb [445 N]
▪ Velikost:
47 mmxhloubka
x 76 mm
• Size: 1.85”D
3”H x 7”W
výška
x
178
mm
šířka
[47 mm x 76 mm x 178 mm]
▪ Váha:
0,35 kg
• Weight:
0.77 lb [0.35 kg]
▪ Závit: # 10-32 UNF
• Thread: #10-32 UNF
▪ Velikost vzorku: 178 mm široký
• Sample size: 7” [178 mm] wide
G1018-2
Otočný
adaptér
G1018-2
- Swivel
Adapter
▪ Kapacita:
2,2
kN
• Capacity: 500 lb [2.2 kN]
▪ Velikost.
48 mm
délka [48
x 20mm
mmx hloubka
• Size: 1.9”L
x 0.8”D
20 mm]
▪ Váha:
0,12
kg
• Weight: 0.27 lb [0.12 kg]
▪ Závit:
5/16-18
UNC UNC
• Thread:
5/16-18
Tento adaptér se používá s jakoukoli
This adapter is used with any grip to
svěrkou pro možnost otočné činnosti při
provide a swiveling action for proper
správném vyrovnání do osy vzorku
alignment of the sample
G1016-1-Sklíčidlo
G1016-1 - JacobsJacobs
Chuckpro
forSTH
STH
▪ Kapacita:
11,3100
Nmlbin [11.3 Nm]
• Capacity:
▪ Velikost:
70 mmxdélka
• Size: 2.75”L
1.4”Dx 35 mm hloubka
▪ Váha:
0,12
kg
[70 mm x 35 mm]
▪ Velikost
vzorku:
průměr
• Weight:
0.26 lb
[0.12 0,028“-0,250“
kg]
G1019-Čtvercový
s gumovou
G1019 - Square kus
Padded
vložkou
Attachment
▪ Gumový
• Rubberpolštář
cushion
▪ Velikost:
25xmm
25 mm x 25 mm
• Size: 1”
1” xx1”
▪ Váha:
[250,01
mmkg
x 25 mm x 25 mm]
▪ Závit:
5/16-18
UNC
• Weight:
0.03
lb [0.01 kg]
• Thread: #5/16-18 UNC
• Sample size: 0.028”-0.250” dia.
G1016-2
Sklíčidlo
G1016-2
- JacobsJacobs
Chuckpro
forSTH
STH
▪ Kapacita:
11,3
Nm
• Capacity: 100 lbin [11.3 Nm]
▪ Velikost:
70 mmxdélka
• Size: 2.76”L
1.4”Dx 35 mm hloubka
▪ Váha: 0,16 kg
[70 mm x 35 mm]
▪ Velikost vzorku: Průměr 1,6 mm-9,5 mm
• Weight: 0.36 lb [0.16 kg]
• Sample size: 0.062”-0.375”
[1.6 mm-9.5 mm] dia.
G1020-Obdélníkové
kus s gumovou
G1020 - Rectangular
Padded
vložkou
Attachment
▪ Gumový
• Rubberpolštář
cushion
▪ Velikost:
101xmm
délka
x 25 mm šířka x
• Size: 4”L
1”W
x 1”H
25 mm výška
[101 mm x 25 mm x 25 mm]
▪ Váha: 0,06 kg
• Weight: 0.13 lb [0.06 kg]
▪ Závit: # 5/16-18 UNC
• Thread: #5/16-18 UNC
G1016-3-Sklíčidlo
JacobsChuck
pro STHfor STH
G1016-3 - Jacobs
▪ Kapacita:
11,3
Nm
• Capacity: 100 lbin [11.3 Nm]
▪ Velikost:
90 mm
délka x 40 mm hloubka
• Size: 3.5”L
x 1.6”D
▪ Váha: 0,30 kg
[90 mm x 40 mm]
▪ Velikost vzorku: Průměr 2 mm-12,7 mm
• Weight: 0.67 lb [0.30 kg]
• Sample size: 0.078”-0.5”
[2 mm-12.7 mm] dia.
G1021-Zakřivený
G1021 - Curved kus
Padded
s Attachment
gumovou vložkou
▪ Gumový
• Rubberpolštář
cushion
▪ Velikost:
101xmm
délka x 25 mm
• Size: 4”L
1”W
šířka
[101 mm x 25 mm]
▪ Váha: 0,11 kg
• Weight: 0.25 lb [0.11 kg]
▪ Závit: # 5/16-18 UNC
• Thread: #5/16-18 UNC
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
26
14-1001-PRODLUŽOVACÍ
Grips & Attachments T YČ
14-1001 Prodlužovací tyč
14-1001 - Extension Rod
▪127 mm dlouhá
5” long
[127
mm]
▪•
# 10-32
UNF
M/F
• #10-32 UNF M/F
14-1005-Malý
háček
14-1005 - Small
Hook
▪•# 10-32
UNF
F F
#10-32
UNF
14-1001-1 Prodlužovací tyč
14-1001-1 - Extension Rod
▪ 50,8 mm dlouhá
• 2” long [50.8 mm]
▪ # 10-32 UNF M/F
• #10-32 UNF M/F
14-1006-Střední
14-1006 - Mediumháček
Hook
14-1002-Klínový
nástavec
14-1002 - Chisel
Point
▪•
# 10-32
UNF
F F
#10-32
UNF
14-1007-Plochý
nástavec
14-1007 - Flat
Head
▪•# 10-32
UNF
F F
#10-32
UNF
14-1003-Konusový
14-1003 - Cone nástavec
▪•
# 10-32
UNF
F F
#10-32
UNF
14-1064-Adaptér
14-1064 - Adapter
▪•5/16-18
UNC
M pro
5/16-18
UNC
M to
▪ # 10-32
UNF
F F
#10-32
UNF
14-1004-Opěrný
nástavec tvaru V
14-1004 - V-Groove
▪•
# 10-32
UNF
F F
#10-32
UNF
14-1114-Prodlužovací
14-1114 - Extension tyč
Rod
▪•127
5”mm
longdlouhá
[127 mm]
▪•5/16-18
UNC
M/F
5/16-18
UNC
M/F
▪•# 10-32
UNF
F F
#10-32
UNF
(Skládá se
14-1137&a 14-1138)
14-1138)
(Consists
of ze
14-1137
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
27
Grips & Attachments
14-1115-Klínový
nástavec
14-1115 - Chisel
Point
▪ 5/16-18
UNCUNC
F F
• 5/16-18
14-1120-Spojka
14-1120 - Coupling
▪ 5/16-18
UNC
F F
• 5/16-18
UNC
14-1116-Kuželový
14-1116 - Cone
nástavec
• 5/16-18 UNC F
▪ 5/16-18 UNC F
14-1137-Střední
háček Hook
14-1137 - Medium
▪ #•10-32
UNF
M M
#10-32
UNF
14-1117-Opěrný
nástavec
14-1117 - V-Groove
tvaru
V
• 5/16-18
UNC F
▪ 5/16-18 UNC F
14-1138-Spojka
14-1138 - Coupling
▪ #•10-32
UNF
F/F F/F
#10-32
UNF
14-1118-Velký
háček
14-1118 - Large
Hook
▪ 5/16-18
UNC
M
• 5/16-18 UNC M
14-1139-Adaptér
14-1139 - Adapter
▪ 5/16-18
UNC
M doM to
• 5/16-18
UNC
5/16-18 UNC M
5/16-18 UNC M
14-1119-Plochý
nástavec
14-1119 - Flat
Head
▪ 5/16-18
UNC
F
• 5/16-18 UNC F
14-1140-Adaptér
14-1140 - Adapter
▪ 5/16-18
UNC
M doM½-20
M M
• 5/16-18
UNC
to 1/2-20
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
28
PŘÍSLUŠENST
VÍRelated
A NÁVAZNÉ
VYBAVENÍ
Accessories &
Items
08-1006
08-1006
Náhradní
baterieBattery
Replacement
pro
forBG/EG/BGI
BG/EG/BGI
AC-1002
AC-1002
Dvoustranné
držadlo
Double Handle
Grip
pro
forměřící
BG/EGpřístroj BG/EG
08-1007
08-1007
AC
110V
ACAdaptér/Nabíječka
Adapter/Charger,
110V
AC-1002-1
AC-1002-1
Jednostranné
držadlo
Single Handle
Grip
pro
měřící
přístroj
BG/EG
for BG/EG
08-1008
08-1008
AC
220V
ACAdaptér/Nabíječka
Adapter/Charger,
220V
AC-1003
AC-1003
Dvoustranné
držadlo
Double Handle
Grip
pro
forměřící
MG přístroj MG
11-1022
11-1022
Hi/Lo
limit
Hi/Loindikátor
Limits Indicator
pro
přístroj BG/BGI
forměřící
BG/BGI
AC-1003-1
AC-1003-1
Jednostranné
držadlo
Single Handle
Grip
pro
forměřící
MG přístroj MG
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
29
PŘÍSLUŠENST
A NÁVAZNÉ
Accessories
& VÍ
Related
ItemsVYBAVENÍ
AC-1004
AC-1004
Montážní
vybavení
Mounting
Kit
BGI
TSA/TSAH/TSC/TSCH
BGI pro
to TSA/TSAH/TSC/TSCH
AC-1008
AC-1008
Montážní
vybavení
Mounting
Kit
BGI
BGITabletop
Tabletop
AC-1006
AC-1006
Montážní
vybavení
Mounting
Kit
STC
STC Tabletop
Tabletop
AC-1014
AC-1014
Sklíčidlo
Jacobs Jacobs
Chuckpro
forSTC
STC
▪ Průměr
16 mm-9 mm
• 0.062”-0.375”
dia. [16 mm-9 mm]
AC-1007
AC-1007
Montážní
vybavení
Mounting
Kit
STJ
STJ Tabletop
Tabletop
See our latest illustrated price list for additional items.
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
30
PŘEVODNÍ
TABULKA Tables
JEDNOTEK
Unit Conversion
Síla
Force
lb
lb
oz
kg
N lb
g
oz
lb1
kg
0,4536
kg
0,02835
1
0.4536
0,102
0,001
16
oz
N
4,448
N
0,278
9,806
1 4.448
0,009806
g
453,6g
28,35
1000
102 453.6
1
0,0625
2,205
10,2248
0,002205
1
35,27
16
3,597
0,03527
oz
0.0625
1
0.02835
0.278
28.35
kg
2.205
35.27
1
9.806
1000
N
0.2248
3.597
0.102
1
102
0.03527
0.001
0.009806
1
g
0.002205
Kroutící
moment
lbft
gcm
kgm
Nm
ozin
lbin
Torque
lbft
1
0,000723
7,23
0,7375
0,005208
0,0833
lbft
gcm
13830
1
99960
10200
72,01
1152
kgm
0,1383
0,0001
1
0,102
0,007203
0,01153
gcm
kgm
Nm
1,356
0,0009808
9,805
1
0,007063
0,113
Nm
ozin
192
0,01389
1388
141,6
1
16
lbin
12
0,000868
86,77
8,85
0,0625
1
ozin
lbin
lbft
1
13830
0.1383
1.356
192
12
Pro převod z jedné jednotky do druhé najděte jednotku měření ze které chcete provést převod
0.000723
1
0.0001podél řady0.0009808
0.01389 jednotky
0.000868
v gcm
krajním levém
sloupci. Postupujte
doprava
až najdete sloupec
měření do
které chcete provést převod. Číslice v příslušném políčku je faktorem násobení.
kgm
7.23
99960
1
9.805
1388
86.77
Nm
0.7375
10200
0.102
1
141.6
8.85
Příklad: Máte váhu 28,6 oz a potřebujete znát tuto váhu v N. V průsečíku řady oz a sloupce N je
ozin
0.005208
72.0128,6 násobte
0.007203
0.007063
1 28,6 oz = 7,9508
0.0625 N.
faktor násobení
0,278. Číslo
číslem 0,278
= 7,9508. Tedy
lbin
0.0833
1152
0.01153
0.113
16
1
Pro podobné typy převodů navštivte naše webové stránky a použijte náš převodní kalkulátor, který
je zdarma.
In order to convert from one unit to another, locate the measurement unit that you want to convert from in
the leftmost column. Move to the
right along that row until you are under the unit column you want to
www.mark-10.com/tools/load.hmtl
convert to; the figure in that box is the multiplying factor.
Example: you are given weight 28.6 oz, and need to know that weight in N. At the intersection of the oz row
and N column is the multiplying factor 0.278. Multiply 28.6 by 0.278 = 7.9508; thus, 28.6 oz = 7.9508 N.
For similar types of conversions visit our website and use our free conversion calculator.
www.mark-10.com/tools/load.html
1-888-MARK-TEN
Tel: 516-822-5300
Fax: 516-822-5301
www.mark-10.com
[email protected]
458 West John Street Hicksville, NY 11801 USA
We Make a Measurable
Difference in Force and
Torque Measurement
Mark-10 Corporation
458 West John Street • Hicksville, NY 11801 USA
Tel 516-822-5300 • Fax 516-822-5301
1-888-MARK-TEN
www.mark-10.com
E-mail [email protected]
©2002 Mark-10 Corporation

Podobné dokumenty

technický list - Proinex Instruments, sro

technický list - Proinex Instruments, sro počítači. Obrázky, které Vás zaujmou, můžete pomoci softwaru jednoduše změřit. Poskytuje rychlé zobrazení vzorku pro inspekci. Můžete kontrolovat cokoli od biologických vzorků až po povrch mechanic...

Více

PS_2011_3

PS_2011_3 Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava: V. Chvála. The articles are peer-reviewed. ISSN 1214-6102, MK ČR E ...

Více

ŘADA DCRM • 2 stupně, instalační provedení • Nastavení pomocí

ŘADA DCRM • 2 stupně, instalační provedení • Nastavení pomocí – Přesná ochrana proti mikrovýpadkům sítě – Široký výběr dostupných měření harmonické analýzy proudu a napětí s analýzou jednotlivých harmonických složek až do 15. řádu – Široký rozsah měření napět...

Více