POKA-YOKE (ZQC)

Komentáře

Transkript

POKA-YOKE (ZQC)
POKA-YOKE (ZQC)
Poka-yoke – zero quality control
Poka yoke – odolné vůči chybám
Charakteristika 1 denního kurzu:
Tento kurz je zaměřen na japonskou metodu tvorby bezchybného procesu. Namísto finální
kontroly nebo kontroly procesu preferujeme kontrolu u zdroje. Kontrola u zdroje znamená,
že nějaké technické zařízení (systém poka-yoke) kontroluje příčiny vad, čili chyby
v procesu, a tím vady vůbec nemohou vzniknout. V koordinaci s dalšími kroky vzniká
systém Zero Quality Control (ZQC), který zajišťuje výrobu bez defektů. Kurz je vhodný
zejména pro pracovníky řízení kvality, procesní inženýry a pracovníky ve výrobě. V kurzu
jsou probírány zejména tyto oblasti:
-
Výroba a kontrola,
Teoretický vstup do systémů kontroly, typy kontrol z hlediska vzniku vady, kontrola
u zdroje, diagram příčin a následků a 5 WHY
Vše o chybách a vadách, lidské chyby,
Systémy poka-yoke, nejlepší typy na zavedení prvků poka-yoke
ZQC,
Praktická cvičení – řešení jednotlivých dílčích úkolů, vlastní projekt.
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 8 vyučovacích hodin.
Znaky
Což znamená
Přínosy
1 denní program
Učební materiály
(skripta)
Naučí se nalézt
chybu jako zdroj
vady a odstranit tuto
chybu
Cvičení, diskuze
Efektivní čas
Lepší a delší uchování
informací
Vyšší kvalita,
bezchybný
proces.Nižší náklady
ve výrobě.
Lépe se naučí metodu
Projekt
Naučí se praktickou
aplikaci
http://www.pqm.cz
Celkový přínos
Nulový nebo jen
minimální počet vad na
výstupu ve výrobě.
Nulové nebo jen
minimální náklady na
neshody ve výrobě.

Podobné dokumenty

Failure Mode and Effects Analysis

Failure Mode and Effects Analysis rozeznat potenciální rizika a předcházet možným vadám. Kurz je vhodný zejména pro pracovníky řízení kvality, pracovníky konstrukce a přípravy výroby, procesní inženýry a pracovníky ve výrobě. V kur...

Více

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - pracovní

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - pracovní polovina workshopu je věnována konkrétnímu firemnímu projektu. V kurzu jsou probírány zejména tyto oblasti

Více

Advanced Product Quality Planning

Advanced Product Quality Planning Plán a definování programu, cíle pro návrh Vývoj a návrh výrobku, Vývoj a návrh procesu, Testování a validace, ověřovací výroba, způsobilost procesu, Zpětná vazba a nápravná opatření Plány řízení a...

Více

Ceník produktů od 1.5.2015

Ceník produktů od 1.5.2015 Sportovní balíček (BIOMAT Pro + Mini))

Více

Adalbert cesky 1

Adalbert cesky 1 Napsala Margit Pietschmannová Nakreslila Ursula Pietschmannová

Více