ceskoslovensti letci v německém zajetí

Komentáře

Transkript

ceskoslovensti letci v německém zajetí
v
r
CESKOSLOVENSTI LETCI
V NĚMECKÉM ZAJETÍ
1940-1945
LADISLAV KIJDRNA
OBSAH
Předmluva
Úvod
5
7
I
Muž, který zradil muže
9
II
Před sestřelením
III
Po sestřelení
29
Rok 1940
29
Rok 1941
52
Rok 1942
62
Rok 1943
89
Rok 1944
95
III a) Průběh německého zajetí
109
III b) Cíl poslední operace sestřelených a zajatých čs. letců na Západě 111
III c) Českoslovenští letci v zajetí podle britských hodností
113
III d) Vývoj průběhu zajetí čs. letců
114
III e) Rodiny čs. letců pronásledované Němci
a uvězněné v koncentračním táboře ve Svatobořicích
114
III f) Východní exkurs
115
IV
Otázka právního postavení čs. letců v zajetí
117
V
Život v německých zajateckých táborech
a) struktura zajateckého válečného systému,
organizace zajateckých táborů
b) zajatecké tábory, kterými prošli čs. letci
c) první dojmy sestřeleného letce ze zajateckého tábora
d) Ži,vot v táborech
dl — popis tábora a úroveň ubytování
d2 — strava
d3 - Všední dny v zajateckém táboře
145
,
15
435
145
155
156
158
158
162
174
VI
režim v táboře
kultura a sport v zajateckém táboře
zprávy v táboře
když byl zajatec nemocný
humor v zajetí
zajatci versus strážní
zajatci důstojníci versus zajatci poddůstojníci
prosby čs. letců ze zajetí
d4 - Sváteční dny v zajateckém táboře
Vánoce v zajetí
Silvestr v zajetí
narozeniny v zajetí
návštěvy bohoslužeb v zajetí
poštovní styk v zajetí, zasílání zásilek a balíčků do zajetí
d5 - Výjimečné dny v zajetí
e) platy zajatců
174
176
186
190
195
197
204
205
211
211
213
214
214
215
225
228
Pokusy čs. letců o útěky ze zajetí
F/Lt Josef Bryks
W/O Pavel Svoboda
W/O Karel Šťastný
W/O Gustav Kopal
W/O Čeněk Chaloupka
F/Lt Jaroslav Zafouk
W/O Arnošt Zábrž
Českoslovenští letci a „The Great Escape"
F/Lt Arnošt Valenta a jeho saganský útěk
Padesát spojeneckých leteckých důstojníků ze zajateckého tábora
Stalag Luft III v Saganu, zavražděných gestapem
Saganský útěk F/Lt Bedřicha Dvořáka a F/Lt Ivo Tondera
F/Lt Ivo Tonder
Počet pokusů čs. letců o útěk ze zajetí na Západě
232
247
258
260
262
266
267
268
269
272
285
288
295
300
VII Návrat ze zajetí
303
Evakuace zajateckých táborů a pochody smrti
306
W/O Augustin Šesták, W/O Otakar Kresta,
W/O Zdeněk Škarvada, W/O František Petr, W/O Bedřich Valner .... 306
W/O Jaroslav Nyč
310
F/Sgt. Gustav Přístupa
311
W/O Antonín Ocelka
311
W/O Jaroslav Klvaňa
311
436
W/O Karel Valášek
S/Ldr Jiří Maňák, DFC
W/O Bohumil Netopil
W/O Karel Šťastný
W/O František Knotek
čs. letci osvobození v táboře Oflag IVC Colditz
čs. letci osvobození v táboře Stalag Luft I v Barthu
Zbylí tři čs. letci osvobození na jiných místech
Britské přípravy na evakuaci zajatců RAF z německého zajetí
312
312
314
315
315
315
320
323
324
Epilog
Závěr
333
335
Seznam zkratek a cizojazyčných výrazů
Srovnávací tabulka vojenských hodností I
Srovnávací tabulka vojenských hodností II
Prameny a literatura
Poznámky
341
349
350
351
366
437

Podobné dokumenty

Návrat československých letců z německého zajetí

Návrat československých letců z německého zajetí Čtyři letci byli do té doby kvůli svým vážným zraněním repatriováni zpět do Velké Británie.[4] Jeden letec byl zavražděn gestapem[5] za účast na legendárním „Velkém útěku“ a dvěma letcům se podařil...

Více