Zde - ENBRA, a.s.

Komentáře

Transkript

Zde - ENBRA, a.s.
CENÍK
MĚŘENÍ A REGULACE
TOPENÁŘSKÁ TECHNIKA
www.enbra.cz
OBSAH:
VODOMĚRY ........................................................................................................................................... 3
VODOMĚRY ENBRA .......................................................................................................................................................................................................................35
VODOMĚRY HYDROMETER..................................................................................................................................................................................................... 67
MĚŘIČE TEPLA ...................................................................................................................................... 8
MĚŘIČE TEPLA ENBRA .................................................................................................................................................................................................................89
MĚŘIČE TEPLA HYDROMETER..........................................................................................................................................................................................1011
INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ ...........................................................................................12
INDIKÁTORY SONTEX A QUNDIS ........................................................................................................................................................................................... 12
ARMATURY A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ...................................................................................13
ARMATURY OVENTROP......................................................................................................................................................................................................... 1317
KOTLE .....................................................................................................................................................18
STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ KOTLE FERROLI A ADISA ......................................................................................................................................1823
TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY ..........................................................................24
TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX A SOLÁRNÍ SYSTÉMY ROTEX SOLARIS .................................................................................................2429
OHŘÍVAČE VODY ...............................................................................................................................30
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE ENBRA A FERROLI .............................................................................................................................. 3031
ENBRA SOLAR ....................................................................................................................................32
SOLÁRNÍ SYSTÉMY A SESTAVY ENBRA .....................................................................................................................................................................3233
Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH, manipulace, montáže a uvedení do provozu.
Kontakty ENBRA
Platnost ceníku předpokládejte minimálně 6 měsíců od jeho vydání. Změny mimo uvedený termín jsou pravděpodobné pouze
v případě markantní změny kursu či pohybu cen výrobních materiálů na světových burzách. Uvedené kódové označení koresponduje s mezinárodním značením výrobků našich dodavatelů a všemi dostupnými katalogy či projekčními podklady distribuovanými
v obchodním řetězci ENBRA - prodejní síti Komfort ve vytápění. Při komunikaci proto používejte v co nejvyšší míře tato kódová
označení výrobků, předejdete tak zbytečným nesrovnalostem a neporozuměním při řešení jednotlivých obchodních případů.
Kontaktní údaje společnosti ENBRA, a.s. jsou uvedeny
na zadní straně tohoto ceníku. Chcete-li získat doplňující informace či objednat zboží, kontaktujte Vám
regionálně nejbližší obchodní kancelář ENBRA, kde
Vám rádi zprostředkujme vše potřebné a pomůžeme
nalézt nejjednodušší distribuční cestu.
V případě technické nejasnosti či požadavku na servis
a/nebo poradenskou činnost, kontaktujte technického
garanta produktové skupiny - přímé spojení je uvedeno
vždy přímo v záhlaví každé stránky tohoto ceníku
a/nebo na internetových stránkách www.enbra.cz.
Zde naleznete taktéž kontaktní spojení na komplexní
servisní síť pro všechny námi distribuované výrobky.
Z uvedených cen poskytuje firma ENBRA obchodním partnerům individuální obchodní podmínky na základě získaných obchodních
zkušeností či rozsahu a charakteru konkrétních řešených zakázek. Podmínky dlouhodobější spolupráce jsou zakotveny v Rámcové
obchodní smlouvě (RKS) a související rabatové listině zavedené do celofiremního IS EPASS pro automatické řešení denního prodeje napříč všemi pracovišti ENBRA v ČR. Tato kromě přesné definice vzájemných závazků řeší současně též systém dodatečných
bonusů, slev a speciálních zakázkových či platebních podmínek. Kódy uvedené ve sloupci „Rabat Sklad“ odpovídají číselnému
značení produktových skupin v Rabatové listině a jsou navázány na systém přednastaveného poskytování slev v IS EPASS.
Sortiment ENBRA je plně certifikován v EU či ČR, splňuje směrnice CE a/nebo je vydáno příslušné prohlášení o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
Expediční podmínky, dodací lhůty, garance
U žádného z řešených sortimentů nepožadujeme kartonové či paletové odběry. Každý výrobek automaticky obsahuje uživatelský
manuál, respektive návod k montáži v českém jazyce. Není-li tomu tak, prosíme, neprodleně nás informujte. Tyto materiály jsou,
včetně příslušných certifikátů, běžně dostupné ke stažení také na internetových stránkách www.enbra.cz. Dodací lhůty jsou pro
běžný sortiment uvedený v ceníku ENBRA (ve sloupci „Rabat Sklad“ = A – tj. cca 80 % nejprodávanějšího sortimentu) v rozmezí
ihned – 14 dnů, ostatní výrobky (ve sloupci „Rabat Sklad“ = N a/nebo neuvedeny v tomto ceníku) v rozmezí od 14 do 60 dnů.
Vyžadujete-li potvrzení objednávky, nárokujte si jej požadavkem na příslušné objednávce. Písemná závazná objednávka (dopis,
fax, e-mail) je jedinou možnou formou objednání zboží.
Dodávku zboží zajišťujeme standardně následujícím způsobem:
1. Rádi Vám poskytneme kontakt na regionální prodejní zastoupení – VO partner v rámci prodejní sítě ENBRA „Komfort ve vytápění“.
2. Plošná distribuce zboží s využitím služeb smluvního dopravce RABEN do 24 hod. od objednání (nutno objednat nejpozději
do 12:00 hod. předchozího dne).
3. Osobní odběr v Centrálním skladu ENBRA, a.s. v Popůvkách u Brna.
Záruční lhůty pro jednotlivé výrobkové skupiny jsou uvedeny dále v ceníku a jsou též součástí Dodatku RKS. Záruka je mj. specifikována potvrzeným záručním listem přiloženým u konkrétního výrobku a/nebo je řešena formou garanční listiny s odkazem na
příslušný daňový doklad. Obchodní a záruční podmínky se řídí VODRP ENBRA, není-li určeno písemnou dohodou jinak.
Bližší informace o nabídce našich služeb, kvalitě
a technických parametrech distribuovaných zařízení,
naleznete na internetových stránkách naší firmy
www.enbra.cz. Tyto byly vytvořeny pro Vaše širší
obeznámení s řešenou problematikou - naleznete zde
mj. vyčerpávající informace o použitých technologiích,
produktech a historii naší společnosti.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi a věříme, že budete s naší nabídkou a službami nadmíru spokojeni.
Váš tým ENBRA, a.s.
ENBRA, a.s.
služby autorizovaných metrologických
středisek (zkušeben)
měření a regulace
topenářská technika
VO D O M Ě RY
BYTOVÉ, DOMOVNÍ, PRŮMYSLOVÉ
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Klasické bytové vodoměry ENBRA (SV=30°C, TV=90°C)
BV EV antimagnetické, suchoběžné, jednovtokové, PN 10
EM01A
DN 15/SV ENBRA EV qp 1,5 m3/hod.
105035015
398 Kč
A
DN 15/TV ENBRA EV qp 1,5 m3/hod.
105095015
398 Kč
A
105232015
398 Kč
A
DN 15/SV ENBRA EV qp 1,5 m3/hod. (80 mm)
DN 15/TV ENBRA EV qp 1,5 m3/hod. (80 mm)
105292015
398 Kč
A
DN 20/SV ENBRA EV qp 2,5 m3/hod.
105035020
438 Kč
A
DN 20/TV ENBRA EV qp 2,5 m3/hod.
105095020
438 Kč
A
DN 15/SV ENBRA EV EXTRA qp 1,5 m3/hod.
105230015
489 Kč
A
DN 15/TV ENBRA EV EXTRA qp 1,5 m3/hod.
105290015
489 Kč
A
Plastový kryt číselníku EV s víčkem - modrý
102130ZHZM
59 Kč
N
Plastový kryt číselníku EV s víčkem - červený
102130ZHZC
59 Kč
N
BV EV I - varianta typu EV s impulsním výstupem, PN 10
EM01B
105130050
1 185 Kč
A
DN 15/SV ENBRA EV I qp 1,5 m3/hod.
DN 15/TV ENBRA EV I qp 1,5 m3/hod.
105190050
1 185 Kč
A
DN 20/SV ENBRA EV I qp 2,5 m3/hod.
105230050
1 495 Kč
A
DN 20/TV ENBRA EV I qp 2,5 m3/hod.
105290050
1 495 Kč
A
BV DOMUS mokroběžné, jednovtokové, vč. šroubení, vodorovná montáž, PN 16
EM01K
DN 15/SV DBRF Q3 2,5 m3/hod. - MID
105115030
499 Kč
N
DN 15/TV DBRC Q3 2,5 m3/hod. - MID
105115090
499 Kč
N
Garance 3 roky
l=110mm, G 3/4B. Provedení mosaz. Antimagnetická
ochrana - vícepólový magnet. Vodorovná i svislá montáž.
l=80mm, G 3/4B, provedení mosaz. Antimagnetická
ochrana - vícepólový magnet. Vodorovná i svislá montáž.
l=130mm, G 1 B, provedení mosaz. Antimagnetická
ochrana - vícepólový magnet. Vodorovná i svislá montáž.
l=80mm, G 3/4B, provedení zinek. Antimagnetická
ochrana - vícepólový magnet. Vodorovná i svislá montáž.
Možnost dodatečného osazení.
Garance 3 roky
DN15 l=110mm G 3/4B / DN20 l=130mm G1B. Relé reed
1 nebo 10 nebo 100 l/imp. Antimagnetická ochrana
- vícepólový magnet. Vodorovná i svislá montáž.
Garance 2 roky
DN15 l=110mm G 3/4B. Vodorovná montáž.
Systémové a rádiové bytové vodoměry (SV=30°C, TV=90°C)
Komplet systémového vodoměru se skládá z BV a přídavného radiového modulu - při kalkulaci nutno sečíst obě položky.
BV ENBRA ER-AM s přípravou pro rádiový modul, PN 16
Garance 3 roky
106015030
395 Kč
DN 15/SV ENBRA ER-AM Q3 1,6 m3/hod.
DN15
l=110mm
G
3/4B
/ DN20 l=130mm G1B. MID typ.
EM01JA
DN 15/TV ENBRA ER-AM Q3 1,6 m3/hod.
106015090
395 Kč
schválení, antimagnetická ochrana, suchoběžné
3
jednovtokové provedení. Vodorovná i svislá montáž.
DN 20/SV ENBRA ER-AM Q3 4 m /hod.
106020030
435 Kč
Příprava pro rádiový modul.
DN 20/TV ENBRA ER-AM Q3 4 m3/hod.
106020090
435 Kč
EM01J
DN 15/SV ENBRA ER-AM Q3 1,6 vč. rad. modulu
106015031
1 180 Kč
Vodoměr je dodán včetně nakonfigurovaného radiového
modulu.
DN 15/TV ENBRA ER-AM Q3 1,6 vč. rad. modulu
106015091
1 180 Kč
Systémový BV WEHRLE s přípravou pro modulární osazení, PN 10
EM01G
Garance 4 roky
DN 15/SV ETK-EAX qp 1,5 m3/hod.
107015030
429 Kč
A
DN15 l=110mm G 3/4B / DN20 l=130mm G1B.
DN 15/TV ETW-EAX qp 1,5 m3/hod.
107015090
429 Kč
A
Antimagnetická ochrana, suchoběžné jednovtokové
provedení. Vodorovná i svislá montáž. Příprava pro
DN 20/SV ETK-EAX qp 2,5 m3/hod.
107020030
599 Kč
N
rádiový WalkBy modul.
107020090
599 Kč
N
DN 20/TV ETW-EAX qp 2,5 m3/hod.
Přídavné moduly pro systémové bytové vodoměry a plynoměry
EM01M
Garance 2 roky
Pouze pro vodoměr ENBRA ER-AM.
Radiový modul ENBRA JS-02
106000900
765 Kč
N
Včetně 1 licence k odečtové sadě zdarma.
Konfigurační a odečtová sada pro JS-02
106090000
25 000 Kč
N
HW klíč pro 1 PC.
Licence k odečtové sadě pro moduly JS-02
106091000
3 000 Kč
N
Pro PC s Win. XP/7/8, odečítá i další typy zařízení.
Odečtová sada EWM pro JS-02, int. anténa
106090005
5 990 Kč
A
Antény viz WACO.
Odečtová sada EWM pro JS-02, ext. anténa
106090005PH
6 990 Kč
A
Radiový modul Sontex 581 pro BV Wehrle
107015095
899 Kč
N
Radiový modul Qundis WFZ16 pro vod. Wehrle
WFZ16MO
885 Kč
N
Radiový modul Qundis WFZ166 pro vod. Wehrle
WFZ166MO
885 Kč
N
Impulsní adaptér AMBER na WM-Bus T1
AMB8567-M
2 450 Kč
N
Moduly lze osadit na vodoměry i dodatečně.
Impulsní adaptér na GSM/SMS
GSMSIIMP
5 990 Kč
N
Externí prutová GSM anténa s kabelem
ANTGSM25
640 Kč
N
Impulsní adptér na M-Bus (2 vstupy)
AEW 310.2
1 619 Kč
A
Impulsní vysílač pro plynoměry Elster INZ-61
780012
2 990 Kč
N
Pro BV a RTK - reed typu OC, max. 27 V, 30 mA DC
Impuls. modul Wehrle Modularis K10 (K1, K100)
107015120
1 275 Kč
N
Pro BV a RTK
M-Bus modul pro vodoměry Wehrle
107015100
1 589 Kč
N
Speciální provedení BV, stavebnicové systémy
Podbateriové provedení bytového vodoměru, PN 10
EM01C
Garance 2 roky
Podbateriový BV se skládá z armatury bateriové a BV ENBRA EXTRA DN 15, l=80 mm.
Mezikus k podbateriovému vodoměru.
Bateriový mezikus
102000050
155 Kč
N
Součást stavebnice podbateriového BV.
Armatura bateriová
102000020
2 069 Kč
N
Ventilové provedení bytového vodoměru, PN 10
EM01C
Ventilový BV se skládá z ventilového nástavce příslušné DN, armatury ventilové a BV ENBRA EXTRA DN 15, l=80 mm.
Armatura ventilová
Ventilový nástavec 1" x 40 mm
Ventilový nástavec 1" x 60 mm
Ventilový nástavec 1" x 80 mm
Ventilový nástavec 1" x 100 mm
Ventilový nástavec 1/2" x 25 mm
Ventilový nástavec 1/2" x 40 mm
Ventilový nástavec 1/2" x 60 mm
Ventilový nástavec 1/2" x 80 mm
Ventilový nástavec 1/2" x 100 mm
Ventilový nástavec 3/4" x 25 mm
Ventilový nástavec 3/4" x 40 mm
Ventilový nástavec 3/4" x 60 mm
Ventilový nástavec 3/4" x 80 mm
Ventilový nástavec 3/4" x 100 mm
Pokovené víčko ventilového nástavce
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
102000040
102001040
102001060
102001080
102001100
102012025
102012040
102012060
102012080
102012100
102034025
102034040
102034060
102034080
102034100
102000063
2 575 Kč
520 Kč
752 Kč
775 Kč
847 Kč
495 Kč
528 Kč
573 Kč
640 Kč
720 Kč
495 Kč
528 Kč
573 Kč
640 Kč
720 Kč
68 Kč
A
N
N
N
N
N
A
A
A
N
N
A
A
A
N
N
Stavebnicová součást ventilového uspořádání bytového
vodoměru.
Příslušenství k ventilovému vodoměru.
3
VODOMĚRY ENBRA
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM03A
Garance 2 roky
Domovní a průmysl. vodoměry ENBRA (30°C), PN 16
Objemový suchoběžný, vodorovná i svislá montáž, kompozitové pouzdro, s přípravou pro modulární osazení, nahrazuje tř. C - D, bez šroubení
l=165mm, G 3/4B
107015033
965 Kč
N
DN 15/SV RTK-HYX Composite Q3 2,5 m3/hod.
l=190mm, G 1B
DN 20/SV RTK-HYX Composite Q3 2,5 m3/hod.
107020032
995 Kč
N
l=190mm, G 1B
DN 20/SV RTK-HYX Composite Q3 4,0 m3/hod.
107020033
995 Kč
N
Vícevtokový mokroběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž
l=190mm, G 1B (na přání i 170mm)
DN 20/SV IBRF/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105500020030
995 Kč
A
l=165mm, G 1B, náhrada za VM 3-5
DN 20/SV IBRF/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105500020031
995 Kč
A
l=260mm, G 5/4B
DN 25/SV IBRF/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
105500025030
2 079 Kč
A
l=260mm, G 1.1/2B
DN 32/SV IBRF/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105500030030
2 395 Kč
A
l=300mm, G 2B
DN 40/SV IBRF/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105500040030
4 329 Kč
A
l=300mm, G 2.1/2B
DN 50/SV OBRF/50/25 MID (qp 15,0 m3/hod.)
105500050030
4 989 Kč
A
Vícevtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž
l=190mm, G 1B (na přání i 160 a 170mm)
DN 20/SV IARF/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105300020030
1 313 Kč
A
l=260mm, G 5/4B
DN 25/SV IARF/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
105300025030
2 329 Kč
A
l=260mm, G 1.1/2B
DN 32/SV IARF/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105300030030
2 619 Kč
A
l=300mm, G 2B
DN 40/SV IARF/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105300040030
4 629 Kč
A
l=300mm, G 2.1/2B
DN 50/SV OARF/50/25 MID (qp 15,0 m3/hod.)
105300050030
5 515 Kč
A
Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž, včetně impuls. vysílače reed
l=110mm, G 3/4B
standard 10 l/imp.
DN 15/SV USLF/15/2,5 MID (qp 1,5 m3/hod.)
105900015030
949 Kč
A
l=130mm, G 1B
10 l/imp.
DN 20/SV USLF/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105900020030
1 079 Kč
A
Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná i svislá montáž, včetně impuls. vysílače reed
l=160mm, G 5/4B
standard 10 l/imp.
DN 25/SV DALF/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
105700025030
2 385 Kč
A
l=160mm, G 1.1/2B
10 l/imp.
DN 32/SV DALF/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105700030030
2 855 Kč
A
l=200mm, G 2 B
10l/imp.
DN 40/SV DALF/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105700040030
5 485 Kč
A
Impulsní vícevtokový mokroběžný s možností integrace impuls.výstupu reed, včetně šroubení, vodorovná montáž
l=190mm, G 1B (na přání i 170mm)
standard 10 l/imp.
105500021030
1 125 Kč
N
DN 20/SV IBRF-P/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
l=165mm, G 1B
10 l/imp.
DN 20/SV IBRF-P/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105500021031
1 125 Kč
N
l=260mm, G 5/4B
10 l/imp.
DN 25/SV IBRF-P/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
105500026030
2 189 Kč
N
l=260mm, G 1.1/2B
10 l/imp.
DN 32/SV IBRF-P/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105500031030
2 529 Kč
N
l=300mm, G 2B
standard 100 l/imp.
DN 40/SV IBRF-P/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105500041030
4 475 Kč
N
l=300mm, G 2.1/2B
100 l/imp.
DN 50/SV OBRF-P/50/25 MID (qp 15,0 m3/hod.)
105500051030
5 219 Kč
N
Impulsní vícevtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž, včetně impuls. vysílače reed
l=190mm, G 1B
standard 10 l/imp.
DN 20/SV IALF/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105800020030
1 995 Kč
A
l=260mm, G 5/4B
10 l/imp.
DN 25/SV IALF/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
105800025030
2 980 Kč
A
l=260mm, G 1.1/2B
10 l/imp.
DN 32/SV IALF/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105800030030
3 275 Kč
A
l=300mm, G 2B
standard 100 l/imp.
DN 40/SV IALF/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105800040030
5 415 Kč
A
l=300mm, G 2.1/2B
100 l/imp.
DN 50/SV OALF/50/25 MID (qp 15,0 m3/hod.)
105800050030
6 265 Kč
A
* Pozn.: Impulsní vodoměry DALF, IBRF-P a IALF je možno dodat s dalšími volitelnými hodnotami impuls.výstupu - na objednání:
0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 25 - 50 - 250 - 500 - 1000 L/i, zatížení kontaktů max. 24V - 0,2A, délka kabelu 2m
Woltmanův průtokoměr, vodorovná a svislá montáž, typ. schválení EEC. Varianta WARF bez možnosti dodatečného osazení impuls. vysílačem
l=200mm
105400050030
7 805 Kč
A
DN 50/SV WARF Qp 15,0 m3/hod.
l=200mm
DN 65/SV WARF Qp 25,0 m3/hod.
105400065030
8 449 Kč
A
l=230mm
DN 80/SV WARF Qp 40,0 m3/hod.
105400080030
8 980 Kč
A
l=250mm
DN 100/SV WARF Qp 60,0 m3/hod.
105400100030
10 409 Kč
A
l=250mm
DN 125/SV WARF Qp 100,0 m3/hod.
105400125030
14 092 Kč
N
l=300mm
DN 150/SV WARF Qp 150,0 m3/hod.
105400150030
17 109 Kč
N
l=350mm
DN 200/SV WARF Qp 250,0 m3/hod.
105400200030
22 833 Kč
N
l=450mm
DN 250/SV WARF Qp 400,0 m3/hod.
105400250030
44 770 Kč
N
Varianta WALF s možností integrace impuls. výstupu reed, provedení OPTO má spec. číselník
l=200mm
impulsy reed/opto 10 - 100 / 1 litr
DN 50/SV WALF Qp 15,0 m3/hod.
105410050030
8 846 Kč
A
l=200mm
10 - 100 / 1 litr
DN 65/SV WALF Qp 25,0 m3/hod.
105410065030
9 850 Kč
A
l=230mm
10 - 100 / 1 litr
DN 80/SV WALF Qp 40,0 m3/hod.
105410080030
10 549 Kč
A
l=250mm
100 - 1000 / 10 litrů
DN 100/SV WALF Qp 60,0 m3/hod.
105410100030
11 885 Kč
A
l=250mm
100 - 1000 / 10 litrů
DN 125/SV WALF Qp 100,0 m3/hod.
105410125030
14 845 Kč
N
l=300mm
100 - 1000 / 10 litrů
DN 150/SV WALF Qp 150,0 m3/hod.
105410150030
17 775 Kč
N
l=350mm
1 - 10 m3 / 100 litrů
DN 200/SV WALF Qp 250,0 m3/hod.
105410200030
25 135 Kč
N
Pro typy IBRF-P, USLF, DALF, IALF/OALF, WALF
Vysílač impulsů reed
27250031
449 Kč
A
Při kalkulaci ceny impulsního vodoměru WALF (vys. reed) nutno sečíst položky vodoměr a vysílač impulsů.
Provedení číselníku WALF pro vysílač impulsů OPTO + instalovaný vysílač (DN50 - DN200) - příplatek za komplet 3 109 Kč.
EM03A
Garance 2 roky
Domovní a průmysl. vodoměry ENBRA (90°C), PN 16
Vícevtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž
l=190mm, G 1B
DN 20/TV IARC/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105300020090
1 669 Kč
A
l=260mm, G 5/4B
DN 25/TV IARC/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
105300025090
2 819 Kč
A
l=260mm, G 1.1/2B
DN 32/TV IARC/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105300030090
3 289 Kč
A
l=300mm, G 2B
DN 40/TV IARC/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105300040090
5 799 Kč
A
l=300mm, G 2.1/2B
DN 50/TV OARC/50/25 MID (qp 15,0 m3/hod.)
105300050090
6 685 Kč
A
Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž, včetně impuls. vysílače reed
l=110mm, G 3/4B
105900015090
949 Kč
N
DN 15/TV USLC/15/2,5 MID (qp 1,5 m3/hod.)
l=130mm, G 1B
DN 20/TV USLC/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105900020090
1 079 Kč
N
Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná i svislá montáž, včetně impuls. vysílače reed
l=160mm, G 5/4B
105700025090
2 875 Kč
A
DN 25/TV DALC/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
l=160mm, G 1.1/2B
DN 32/TV DALC/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105700030090
3 425 Kč
A
l=200mm, G 2 B
DN 40/TV DALC/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105700040090
6 439 Kč
A
Pro typy USLC, DALC, IALC/OALC
Vysílač impulsů reed
27250032
449 Kč
A
4
standard 10 l/imp.
10 l/imp.
standard 10 l/imp.
10 l/imp.
10 l/imp.
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
VODOMĚRY ENBRA
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Impulsní vícevtokový suchoběžný, včetně šroubení, vodorovná montáž,
včetně impuls. vysílače reed, 90 °C, PN16
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM03A
Garance 2 roky
DN 20/TV IALC/20/4 MID (qp 2,5 m3/hod.)
105800020090
2 329 Kč
A
l=190mm, G 1B
DN 25/TV IALC/25/6,3 MID (qp 3,5 m3/hod.)
105800025090
3 499 Kč
A
l=260mm, G 5/4B
DN 32/TV IALC/32/10 MID (qp 5,0 m3/hod.)
105800030090
3 985 Kč
A
l=260mm, G 1.1/2B
DN 40/TV IALC/40/16 MID (qp 10,0 m3/hod.)
105800040090
6 775 Kč
A
l=300mm, G 2B
DN 50/TV OALC/50/25 MID (qp 15,0 m3/hod.)
105800050090
7 909 Kč
N
l=300mm, G 2.1/2B
27250032
449 Kč
A
Pro typy USLC, DALC, IALC/OALC
Vysílač impulsů reed
standard 10 l/imp.
10 l/imp.
10 l/imp.
standard 100 l/imp.
100 l/imp.
Impulsní mechanické průtokoměry pro sestavy MT, 120°C, PN 16
RAY FS MT 414 - vícevtokový suchoběžný, závitové připojení vodorovná montáž,
včetně osazeného impuls. vysílače reed
EM03B
Garance 2 roky
Hy 414 M-THXKA DN15 qp 1,5 MID HV
112414015122
5 279 Kč
N
l=165mm, G 3/4B
Hy 414 M-THXKA DN20 qp 2,5 MID HV
112414020122
5 779 Kč
N
l=190mm, G 1B
Hy 414 M-THXKA DN25 qp 3,5 MID HV
112414025120
6 079 Kč
N
l=260mm, G 5/4B
1 l/imp.
Hy 414 M-THXKA DN25 qp 6 MID HV
112414025122
5 935 Kč
N
l=260mm, G 5/4B
standard 10 l/imp.
Hy 414 M-THXKA DN32 qp 6 MID HV
112414032120
6 910 Kč
N
l=260mm, G 1.1/2B
Hy 414 M-THXKA DN40 qp 10 MID HV
112414040125
7 825 Kč
N
l=300mm, G 2B
Hy 414 M-THXKA DN50 qp 15 MID HV
112414050120
15 119 Kč
N
l=270mm, G 2.1/2B
standard 1 l/imp.
1 l/imp.
10 l/imp.
standard 100 l/imp.
100 l/imp.
* Pozn.: Impulsní vodoměry RAY FS se dodávají s impuls. výstupem typu reed (spínací schopnost max. 24V - 0,2A) délka kabelu 2m.
Provedení přírubové pro tlak PN16 a PN25/40 - ceny na vyžádání.
Woltmanův průtokoměr MWN-C 130, přírubové připojení, vodorovná, svislá
a šikmá montáž, včetně impuls. vysílače reed
EM04A
Garance 2 roky
Powogaz MWN DN40-130 qp 15 MID
205715030000
10 239 Kč
N
l=200mm
standard 100 l/imp.
Powogaz MWN DN50-130 qp 15 MID
205715031000
11 339 Kč
N
l=200mm
100 l/imp.
Powogaz MWN DN65-130 qp 25 MID
205715032000
13 225 Kč
N
l=200mm
100 l/imp.
Powogaz MWN DN80-130 qp 40 MID
205715033000
15 589 Kč
N
l=225mm
100 l/imp.
Powogaz MWN DN100-130 qp 60 MID
205715034000
17 165 Kč
N
l=250mm
100 l/imp.
Powogaz MWN DN125-130 qp 100 MID
205715035000
19 839 Kč
N
l=250mm
100 l/imp.
Powogaz MWN DN150-130 qp 150 MID
205715036000
25 429 Kč
N
l=300mm
standard 1000 l/imp.
Powogaz MWN DN200-130 qp 250 MID
205715037000
26 529 Kč
N
l=350mm
1000 l/imp.
Powogaz MWN DN250-130 qp 400 MID
205715038000
36 135 Kč
N
l=450mm
1000 l/imp.
* Pozn.: Impulsní vodoměry MWN se dodávají s impuls. výstupem typu reed (spínací schopnost max. 24 V/0,2 A), délka kabelu 2m
Indukční průtokoměry
Indukční průtokoměry ENBRA F3 (PN16/25) a Acquamag (PN10/16)
EM03F
Garance 2 roky
Indukční průtokoměry ENBRA F3, 230V/50Hz/10VA,
vodivost kapaliny větší než 5.10-6 S cm-1, výstelka
tech. pryží do 80 °C nebo PTFE do 150 °C, krytí IP65,
LCD displej 4x16 znaků.
DN 15 - DN 800
Ceny na vyžádání podle materiálu výstelky a provedení elektronické jednotky.
Montážní příslušenství k vodoměrům
Šroubení k vodoměrům mosazné
EM20A1
Šroubení DN 15, vrtané s těs. l=37 mm
202000015/37
35 Kč
A
Šroubení DN 20, vrtané s těs. l=46 mm
Šroubení DN 25, vrtané s těs. l=56 mm
202000020/46
65 Kč
A
202000025/56
129 Kč
A
Šroubení DN 32, vrtané s těs. l=58 mm
202000032/58
247 Kč
A
Šroubení DN 40, vrtané s těs. l=66 mm
202000040/66
389 Kč
A
Šroubení DN 50, vrtané s těs. l=58 mm
202000050/58
576 Kč
A
602130016
3,80 Kč
A
60241088
1,50 Kč
A
VK00000070
2,50 Kč
Těsnění DN15 24x15x2 Reinz AFM34
Těsnění pryžové (EPDM) DN15 24x15x2
Mezikruží polyetylen 24x16x2
Ostatní připojovací armatury a příslušenství
Garance 2 roky
Šroubení k vodoměrům mosazné s těsněním a vrtanou
matkou pro snadné plombování. Uvedené ceny
šroubení jsou za 1 ks.
A
EM01C
Kulový ventil se šroubením 1/2"AM na 3/4 PM
602201234
114 Kč
N
Kulový ventil s převlečnou matkou.
Vkládací zpětná klapka FK DN 15
602130115
37 Kč
N
Zamezí zpětnému chodu vodoměru.
Plombovací kleště a materiál
Plombovací kleště ENBRA
EM20A3/4
602008003
890 Kč
Plomba olověná, průměr 8mm - 1kg
602000008
278 Kč
A
Plomba olověná, průměr 10mm - 1kg
602000010
298 Kč
A
Plombovací drát mosazný
602008000
395 Kč
A
Plombovací štítek ENBRA
102000045
5 Kč
A
Ochranné plastové pouzdro+kolík pro BV DN 15
602130012
5 Kč
A
Ochranné plastové pouzdro+kolík pro BV DN 20
602130013
6 Kč
A
Náhradní jistící kolík 5x15 mm
602130015
1,50 Kč
A
Plomba plastová modrá PL 95/12W
602130019
4 Kč
A
Plomba plastová červená PL 95/12W
602130027
4 Kč
A
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
Garance 2 roky
A
Parametry plombovacích kleští: celková délka
(pracovní poloha) 130 mm, délka rozevřených kleští
(přenosná poloha) 248 mm, šířka třmenu 40 mm,
tloušťka třmenu 19 mm, hmotnost 0,23 kg.
Pro jednoduché funkční a rychlé zaplombování
připojovacího šroubení vodoměru či kompaktního
měřiče tepla.
5
VODOMĚRY HYDROMETER
Náhled
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Domovní a průmysl. vodoměry EWT-Hydrometer - 30° a 90° C, PN16
EM03B
Garance 2 roky
Kroužkový objemový suchoběžný, závit. připojení, 30°C, pouzdro Ms+skleněný kryt,
vodorovná i svislá montáž, s možností integrace impuls. výstupu, nahrazuje vodoměr
tř. přesnosti C podle ISO 4064
EM03B2
Výrobek
Kód
Cena
ALTAIR V3, DN15, Q3 2,5 MID, R160, G 3/4 B
3024029
1 360 Kč
N
l = 110mm
ALTAIR V3, DN15, Q3 2,5 MID, R200, G 3/4 B
3030553
1 409 Kč
N
l = 165mm
ALTAIR V3, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B
3021534
1 795 Kč
N
l = 165mm
ALTAIR V3, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B
3016791
1 775 Kč
N
l = 190mm
ALTAIR V3, DN25, Q3 6,3 MID, R160, G 5/4B
3018057
7 005 Kč
N
l = 260mm
ALTAIR V3, DN25, Q3 10 MID, R160, G 5/4B
3020506
7 359 Kč
N
l = 260mm
ALTAIR V3, DN32, Q3 10 MID, R160, G 3/2B
3020507
6 929 Kč
N
l = 260mm
ALTAIR V3, DN40, Q3 16 MID, R160, G 2 B
3020508
7 355 Kč
N
l = 300mm
Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 3 vývodový
(GND, Pulsy, Manipulace)
3020103
1 379 Kč
N
Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 4 vývodový
(GND, Pulsy, Manipulace, Směr)
3020149
2 119 Kč
N
Typ OC (tranzistor NPN).
* Pozn.: IZAR PULSE I - vysílač impulsů pro vodoměry ALTAIR je dodáván s hodnotou impuls. výstupu 1 L/i, zatížení výstupu OC
max. 30V - 0,1A, délka kabelu 1,5m, stupeň krytí IP68. Při kalkulaci ceny imp. vodoměru nutno sečíst položky vodoměr a vysílač impulsů.
Elektronické vícevtokové suchoběžné, závitové připojení, 30°C a 90°C, konstrukční provedení pro vodorovnou a pro svislou montáž,
standardní rozhraní optické, volitelné rozhraní M-Bus/Puls, nahrazuje tř. př. B podle ISO 4064
Obj. kód pro
30°/90°C
Cena
30° a 90°C
stejná
CORONA E, DN15, Q3 2,5 MID, R80, G 3/4B, PN10*
3012598 / 3012597
3 629 Kč
N
vodorovná/svislá montáž, l = 110mm
1L / 1L
CORONA E, DN20, Q3 4 MID, R80, G 1 B
3012596 / 3012599
3 965 Kč
N
vodorovná/svislá montáž, l = 130mm
1L / 1L
CORONA E, DN20, Q3 4 MID, R80, G 1 B
3012595 / 3012600
4 075 Kč
N
vodorovná/svislá montáž, l = 190mm
1L / 1L
CORONA E, DN25, Q3 6,3 MID, R80, G 5/4B
3025091 / 3026986
6 119 Kč
N
vodorovná montáž, l = 260mm
100L / 100L
CORONA E, DN32, Q3 6,3 MID, R80, G 3/2B
3025090 / 3026987
6 609 Kč
N
vodorovná montáž, l = 260mm
100L / 100L
CORONA E, DN40, Q3 10 MID, R80, G 2 B
3025092 / 3026988
7 555 Kč
N
vodorovná montáž, l = 300mm
100L / 100L
N
Svislá - stoupající nebo klesající montáž.
Obj. kódy pro provedení s imp. výstupem
Montážní poloha
Impulsy vpřed/vzad
* Pozn.: DN15 je dodáván pouze v PN 10
CORONA ER, provedení pro svislou montáž
Ceny na vyžádání
Ultrazvukový statický vodoměr, závitové a přírubové (FL25, 32, 40 a 50) připojení, 50°C, libovolná montážní poloha, výstupy L-Bus/Puls, M-Bus
nebo radio 868 MHz - Open Metering Telegram, dvě napájecí baterie, překračuje požadavek pro tř. přesnosti C a D podle ISO 4064
obj. kódy pro
L-Bus/Puls
EM03B1
Standardní velikost výstupu Puls 1 / 2
HYDRUS, DN15, Q3 2,5 MID, R160, G 3/4B
302xxxx
5 999 Kč
N
l = 110mm
0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN15, Q3 2,5 MID, R160, G 3/4B
302xxxx
6 079 Kč
N
l = 165mm
0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B
3027580
6 229 Kč
N
l = 130mm
0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN20, Q3 4 MID, R160, G 1 B
302xxxx
6 385 Kč
N
l = 190mm
0,1 L / 1 L
HYDRUS, DN25, Q3 6,3 MID, R160, G 5/4B
3029974
8 045 Kč
N
l = 260mm
10 L / směr
HYDRUS, DN25, Q3 10 MID, R160, G 5/4B
3027569
8 245 Kč
N
l = 260mm
10 L / směr
HYDRUS, DN25, Q3 10 MID, R160, příruba FL25
3027568
12 625 Kč
N
l = 260mm
10 L / směr
HYDRUS, DN32, Q3 10 MID, R160, G 3/2B
3029975
8 525 Kč
N
l = 260mm
10 L / směr
HYDRUS, DN32, Q3 10 MID, R160, příruba FL32
3029976
15 665 Kč
N
l = 260mm
10 L / směr
HYDRUS, DN40, Q3 16 MID, R160, G 2 B
3028820
13 479 Kč
N
l = 300mm
10 L / směr
HYDRUS, DN50, Q3 25 MID, R160, G 2 1/2 B
3029977
14 819 Kč
N
l = 270mm
10 L / směr
HYDRUS, DN50, Q3 25 MID, R160, příruba FL50
3029978
20 835 Kč
N
l = 270mm
10 L / směr
HYDRUS, DN50, Q3 25 MID, R160, příruba FL50
3029979
21 205 Kč
N
l = 300mm
10 L / směr
* Pozn.: Hydrus je dodáván a cena je stanovena se dvěma napájecími bateriemi
6
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
VODOMĚRY HYDROMETER
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Průmyslové vodoměry EWT-Hydrometer - 30°C, PN 16
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM03B
Garance 2 roky
Woltman typ WESAN WP-MFD (222), přírub. připojení, 30°C, PN16, vodorovná
i svislá montáž, integrace impuls. výstupů typu reed a OPTO
Možnosti kombinace imp. výstupů
reed/reed/opto
HY222, WP-MFD, DN50, qp 15/30 m³/hod. **
112211050030
9 795 Kč
A
l=200mm
100 / 1000 / 1 L
HY222, WP-MFD, DN65, qp 25/50 m³/hod.
112211065030
11 069 Kč
A
l=200mm
100 / 1000 / 1 L
HY222, WP-MFD, DN80, qp 40/120 m³/hod.
112211080030
11 245 Kč
N
l=225mm, lze i l=200mm!
100 / 1000 / 1 L
HY222, WP-MFD, DN100, qp 60/230 m³/hod.
112211100030
11 649 Kč
N
l=250mm
100 / 1000 / 1 L
HY222, WP-MFD, DN125, qp 100/250 m³/hod.
112211125030
14 005 Kč
N
l=250mm
100 / 1000 / 1 L
HY222, WP-MFD, DN150, qp 150/250 m³/hod.
112212150030
25 700 Kč
N
l=300mm
1 / 10 / 0,01 m3
Nabídka až do DN 500/Qp 1500. Verze na tlak PN25 resp. PN40 pouze na objednávku - cena je daná dle aktuální nabídky výrobce
Woltman typ WESAN WS-MFD (233), přírubové připojení, 30°C, PN16,
vodorovná montáž, integrace impuls. výstupů typu reed a OPTO
Možnosti kombinace imp. výstupů
reed/reed/opto
HY233, WS-MFD, DN50, qp 15/25 m³/hod. **
112233050030
9 889 Kč
N
l=270mm
100 / 1000 / 1 L
HY233, WS-MFD, DN65, qp 25/25 m³/hod.
112233065030
12 439 Kč
N
l=300mm
100 / 1000 / 1 L
HY233, WS-MFD, DN80, qp 40/55 m³/hod.
112233080030
13 095 Kč
N
l=300mm
100 / 1000 / 1 L
HY233, WS-MFD, DN100, qp 60/90 m³/hod.
112233100030
14 995 Kč
N
l=360mm
100 / 1000 / 1 L
HY233, WS-MFD, DN150, qp 150/200 m³/hod.
112233150030
55 260 Kč
N
l=500mm
1 / 10 / 0,01 m3
** Pozn.: Hodnota qp / qp - trvalý průtok (DIN ISO 4064) / schválený průtok (Hydrometer). Verze na tlak PN25 resp. PN40 pouze na objednávku
- cena je daná dle aktuální nabídky výrobce. Při kalkulaci ceny impulsního vodoměru nutno sečíst položky vodoměr a příslušně zvolený
typ vysílače impulsů.
Woltman sdružený, typ WESAN WPV-MFD, kompaktní verze (řada 228), přírubové
připojení, 30°C, vodorovná i svislá montáž, integrace impulsních výstupů
Možnosti kombinace imp. výstupů-hlavní
vodom. reed/reed/opto/vedlejší vodom.
HY228, WPV-MFD, DN50/20,qp 15/35/2,5 m³/hod. *
112226050030
32 195 Kč
N
l=270mm
100 / 1000 / 1 / 1 L
HY228, WPV-MFD, DN80/20,qp 40/120/2,5 m³/hod.
112228080030
37 395 Kč
N
l=300mm
100 / 1000 / 1 / 1 L
HY228, WPV-MFD, DN100/20,qp 60/230/2,5 m³/hod.
112228100030
40 225 Kč
N
l=360mm
100 / 1000 / 1 / 1 L
* Pozn.: Hodnota qp/qp/qp - trvalý průtok (DIN ISO 4064) / schválený průtok (Hydrometer) hlavního vodoměru / trvalý průtok ISO 4064
vedlejšího vodoměru. Při kalkulaci ceny impulsního vodoměru nutno sečíst položky vodoměr a příslušně zvolený typ vysílačů impulsů.
Příslušenství vodoměrů EWT-HYDROMETER
Příslušenství vodoměrů Woltman - řada 222, 233, 228
EM03B
Garance 2 roky
Senzor 570 - 2m kabel pro řadu MFD (630061)
112570000000
1 155 Kč
A
Reedkontakt, 30/90°C
Senzor 570 - 10m kabel pro řadu MFD (630064)
112570909068
1 860 Kč
N
Reedkontakt, 30/90°C
Senzor OPTO-N pro řadu MFD, 2 vodičový
112573000000
5 795 Kč
N
Infra vys. impulsů, typ Namur, 30/90°C
Senzor OPTO-OD pro řadu MFD, 3 vodičový
112573000001
5 795 Kč
N
Infra vys. impulsů, typ OC (NPN) 30/90°C
Senzor OPTO-VR-N pro řadu MFD, 2 vodičový
112573000002
8 109 Kč
N
Infra v. imp. typ Namur, signal.směru průtoku
Senzor OPTO-VR-OD pro řadu MFD, 4 vodičový
112573000003
8 109 Kč
N
Infra v. imp. typ OC (NPN), signal.směru průtoku
Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 3 vývodový
3020103
1 379 Kč
N
Vysílač impulsů IZAR PULSE I - 4 vývodový
3020149
2 119 Kč
N
112512000002
1 990 Kč
N
Typ OC (tranzistor NPN).
Elektronické počítadlo impulsů s nulováním
Vestavěná lithiová baterie.
Prodejní ceny vodoměrů Hydrometer se mohou v průběhu platnosti ceníku měnit - vyžádejte si aktuální nabídku!
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
7
M ĚŘ I ČE T EPL A
SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM04B
Garance 2 roky
Kompletní sestavy fluidikových MT SONTEX
Superstatic 440 + Supercal 531 B - vodorovná i svislá montáž, 130°C PN16,
do zpátečky
MT 440, DN15 Qp 1,0 110mm
SO440/531B/15/1
9 200 Kč
N
MT 440, DN15 Qp 1,5 110mm
SO440/531B/15/1.5
10 100 Kč
N
MT 440, DN20 Qp 1,0 190mm
SO440/531B/20/1
10 300 Kč
N
MT 440, DN20 Qp 1,5 190mm
SO440/531B/20/1.5
10 300 Kč
N
MT 440, DN20 Qp 2,5 190mm
SO440/531B/20/2.5
10 300 Kč
A
MT 440, DN25 Qp 3,5 260mm
SO440/531B/25/3.5
13 400 Kč
A
SO440/531B/25F/3.5
14 400 Kč
N
SO440/531B/25/6
16 000 Kč
A
SO440/531B/25F/6
17 000 Kč
N
MT 440, DN25 Qp 3,5 260mm, příruba
MT 440, DN25 Qp 6,0 260mm
MT 440, DN25 Qp 6,0 260mm, příruba
MT 440, DN40 Qp 10,0 300mm
SO440/531B/40/10
19 600 Kč
A
MT 440, DN40 Qp 10,0 300mm, příruba
SO440/531B/40F/10
21 200 Kč
N
MT 440, DN50 Qp 15,0 270mm, příruba
SO440/531B/50F/15
31 800 Kč
A
MT 440, DN65 Qp 25,0 300mm, příruba
SO440/531B/65F/25
38 900 Kč
A
MT 440, DN80 Qp 40,0 300mm, příruba
SO440/531B/80F/40
44 800 Kč
N
MT 440, DN100 Qp 60,0 360mm, příruba
SO440/531B/100F/60
52 200 Kč
N
MT 440, DN125 Qp 100,0 250mm, příruba
SO440/531B/125F/100
62 100 Kč
N
MT 440, DN150 Qp 150,0 300mm, příruba
SO440/531B/150F/150
74 000 Kč
N
MT 440, DN200 Qp 250,0 350mm, příruba
SO440/531B/200F/250
99 200 Kč
N
MT 440, DN250 Qp 400,0 450mm, příruba
SO440/531B/250F/400 130 300 Kč
N
Příplatek za vestavěný M-Bus modul
***
1 530 Kč
A
V kompletu měřiče tepla je kalorimetrické
počítadlo Supercal 531 B, průtokoměr
Superstatic 440 (bez šroubení), pár
odporových teploměrů a pár nerezových
jímek pro odporové teploměry, délka kabelu
teploměru 2 m. Délka signálního kabelu
průtokoměru 2 m. Možnost volby druhu
napájení: baterie 3.6 V, 24 V AC/DC, 230 V
AC. Možnost volby odporových teploměrů
Pt 500 nebo Pt 100. Standardně dodáváme
soupravy s bateriovým napájením a teploměry
Pt 500. Variantní příslušenství a rozšiřující
doplňkové moduly naleznete v zadní části
ceníku MT SONTEX. Materiál průtokoměrné
části závitových MT - mosaz, přírubových
MT - nerez.
Modul pevně vestavěný z výroby.
Kompletní sestavy kompaktních MT SONTEX
Supercal 539 standard - vodorovná i svislá montáž, 90°C PN16
EM06
714R539M, DN15 Qp 0,6 110mm
20553912J721
4 550 Kč
A
714R539M, DN15 Qp 1,5 110mm
205539123722
4 550 Kč
A
714R539M, DN20 Qp 2,5 130mm
205539125722
4 990 Kč
A
205539XX
6 505 Kč
N
Opto a M-BUS výstup, napájení M-Bus.
Včetně šroubení, těsnění, KK s jímkou.
205539FUNK
1506/1515/1525
6 550 Kč
N
Opto a Rádio výstup SUPERCOM.
Včetně šroubení, těsnění a kulového
ventilu s jímkou.
714R539MBBM, DN15/20 Qp 0,6-1,5/2,5 110/130mm
714R539FUNK, DN15/20 Qp 0,6-1,5/2,5 110/130mm
Supercal 539 plus - vodorovná i svislá montáž, 90°C PN16
Opto výstup. Včetně šroubení, těsnění
a kulového ventilu s jímkou.
EM06
714R539MBB, DN15 Qp 0,6 110mm
20553931J721
5 990 Kč
A
714R539MBB, DN15 Qp 1,5 110mm
20553931L722
5 990 Kč
A
714R539MBB, DN20 Qp 2,5 130mm
205539325722
5 990 Kč
A
205539XX
6 949 Kč
N
714R539FUNKM, DN15/20 Qp 0,6-1,5/2,5 110/130mm
Supercal 539 dvojtarif plus (topení/chlazení) - V/H montáž, 90°C PN16
Opto a M-BUS výstup. 2x impulsní vstup.
Včetně šroubení, těsnění a kulového
ventilu s jímkou.
Opto a Rádio výstup SUPERCOM, 2x impulsní
vstup. Včetně šroubení, těsnění a KK s jímkou.
EM06
714R539 HCP, DN15/20 Qp 0,6-2,5 110/130mm
205539XX
6 295 Kč
N
Opto, 1x imp. vstup
714R539 HCP-BBT, DN15/20 Qp 0,6-2,5 110/130mm
205539XX
6 539 Kč
N
Opto, 1x imp. vstup, 2x impuls. výstup
714R539 HCP-BB, DN15/20 Qp 0,6-2,5 110/130mm
205539XX
6 605 Kč
N
Opto, 1x imp. vstup, M-BUS
714R539 HCP-BBM, DN15/20 Qp 0,6-2,5 110/130mm
205539XX
6 849 Kč
N
Opto, 1x imp. vstup, M-BUS, napájení M-Bus
714R539 HCP-FUNK, DN15/20 Qp 0,6-2,5 110/130mm
205539XX
7 589 Kč
N
Opto, 1x imp. vstup, rádio SUPERCOM
Kompaktní MT SONTEX Superstatic 739, vod. i svislá montáž, 90°C PN16
8
Garance 2 roky
– nad 500 ks AKCE!
EM06
739R739, DN15 Qp 0,6 110mm
739RJ2A1S11
4 550 Kč
N
739R739, DN15 Qp 1,5 110mm
739RL2A1S11
4 550 Kč
N
739R739, DN20 Qp 2,5 130mm
739RK2A1S11
4 990 Kč
N
Dodávky v roce 2014.
Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, [email protected]
MĚŘIČE TEPLA SONTEX
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Vyhodnocovací jednotky a příslušenství MT SONTEX
Kalorimetrické počítadlo Supercal 531 (optovýstup ve standardu)
EM04C
531B, základní provedení, Pt500 - baterie
2055311…
5 900 Kč
531N, základní provedení, Pt500 - síť
2055312…
531B, základní provedení, Pt100 - baterie
2055316…
531N, základní provedení, Pt100 - síť
Garance 2 roky
A
Bateriový modul na 12 let.
5 900 Kč
A
Síťové provedení se záložní baterií.
6 610 Kč
N
Bateriový modul na 12 let.
2055313…
6 610 Kč
N
Síťové provedení se záložní baterií.
531B/M-Bus, základní provedení, Pt500 - baterie
2055313…
7 430 Kč
A
Bateriový modul na 12 let +M-Bus.
531N/M-Bus, základní provedení, Pt500 - síť
2055313…
7 430 Kč
A
Síťové provedení se záložní baterií+M-Bus.
531B/M-Bus, základní provedení, Pt100 - baterie
2055316…
8 140 Kč
N
Bateriový modul na 12 let +M-Bus.
531N/M-Bus, základní provedení, Pt100 - síť
2055316…
8 140 Kč
N
Síťové provedení se záložní baterií +M-Bus.
***
2 400 Kč
N
Modul pevně vestavěný z výroby.
Příplatek za SUPERCOM - radio 433 MHz
Moduly pro dodatečnou vestavbu a přísl. kalorimetrických počítadel Supercal 531
EM04C
Garance 2 roky
Napájecí modul 240V AC se záložní baterií
205531A027
1 135 Kč
A
Napájecí modul 24V AC se záložní baterií
205531A028
1 135 Kč
N
Napájecí modul 12 - 24 V DC se záložní baterií
205531A029
1 135 Kč
N
0531A030
1 640 Kč
N
Pro moduly 205531A058/9.
205531A057
1 665 Kč
N
Pouze pro MT SW v. 3.7 nebo vyšší + síť nap.
0531B001
1 530 Kč
A
Pouze pro MT SW verzi 3.7 nebo vyšší.
Spínaný napájecí modul pro napěťové anal. moduly
Modul s dvěma reléovými výst.
Modul s rozhraním M-BUS
Modul s rozhraním M-BUS a dvěma reléovými výst.
Systém pro síťové napájení kalorimetrického
počítadla Supercal 531, variantní řešení dle
požadavku na velikost napájecího napětí.
0531B002
1 890 Kč
N
Pouze pro MT SW v. 3.7 nebo vyšší + síť nap.
Modul s rozhraním RS-232
205531A098
1 550 Kč
N
Pouze pro MT SW verzi 3.7 nebo vyšší.
Modul s rozhraním RS-232 a dvěma reléovými výst.
205531A065
1 890 Kč
N
Pouze pro MT SW v. 3.7 nebo vyšší + síť nap.
Analogový modul se 2 výst. 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
205531A058
6 700 Kč
N
Pouze pro MT SW v. 3.7 nebo vyšší + síť nap.
Analogový modul se 2 proud. výst. 4-20mA
205531A056
5 300 Kč
N
Pouze pro MT SW v. 3.7 nebo vyšší + síť nap.
Kombi modul, 4x proud, 4x nap, 3x relé, 1x RS-232
205531A059
10 350 Kč
N
Pouze pro MT SW v. 3.7 nebo vyšší + síť nap.
0531A060
3 050 Kč
N
Pouze pro MT SW verzi 3.8 nebo vyšší.
205531A100
6 990 Kč
A
Pouze v kompletu s kalorimetrem.
200500651293
7 990 Kč
N
MC75i+anténa+napájecí zdroj+kabel+free SW
Převodník RS-232 / Ethernet
20500651190
4 990 Kč
N
Pro připojení MT s rozhraním RS232
k internetu.
Síťový zdroj pro převodník RS-232 / Ethernet
20500651199
390 Kč
N
do zásuvky 230V
OT 460R030, 34mm, bez hlavice, Pt500
205460530034
2 000 Kč
A
OT 460R270, 34mm, bez hlavice, Pt100
205460270084
2 000 Kč
A
OT 460R531, 84mm, bez hlavice, Pt500
205460535084
2 200 Kč
A
pro DN25-50, délka kabelu 2m, pár
OT 460R853, 84mm, s hlavicí, Pt500
205460853084
3 700 Kč
A
pro DN25-50, plastová hlavice, pár
OT 460R611, 84mm, bez hlavice, Pt100
205460611084
2 200 Kč
A
pro DN25-50, délka kabelu 2m, pár
OT 460R903, 84mm, s hlavicí, Pt100
205460903084
3 700 Kč
A
pro DN25-50, plastová hlavice, pár
OT 460R532, 134mm, bez hlavice, Pt500
205460536134
2 600 Kč
A
pro DN65-100, délka kabelu 2m, pár
OT 460R854, 134mm, s hlavicí, Pt500
205460854134
3 900 Kč
A
OT 460R904, 134mm, s hlavicí, Pt100
205460904134
3 900 Kč
N
Modul LON
Modul GSM/SMS vč. antény a baterií
EM04G
GSM odečtová souprava
Součásti MT SONTEX
Odporové teploměry
EM04D
Garance 2 roky
pro DN15-20, délka kabelu 2m, pár
pro DN65-100, plastová hlavice, pár
OT 460R533, 174mm, bez hlavice, Pt500
205460533174
3 000 Kč
A
OT 460R855, 174mm, s hlavicí, Pt500
205460855174
4 100 Kč
N
OT 460R905, 174mm, s hlavicí, Pt100
205460905174
4 100 Kč
N
OT 460R555, M10x1, 26mm, Pt500
205460555026
2 000 Kč
pro DN125-200, délka kabelu 2m, pár
pro DN125-200, plastová hlavice, pár
Nerezové jímky pro odporové teploměry
N
pro kompaktní měřiče tepla, pár
EM04D
Mosazné jímky 460A202, 34mm, 3/8"
205460206034
400 Kč
A
pro DN15-20, pár
Mosazné jímky 460A206, 34mm, 1/2"
205460206035
500 Kč
A
pro DN15-20, pár
Nerezové jímky 460A207, 84mm, 1/2"
205460207084
900 Kč
A
pro DN25-50, pár
Nerezové jímky 460A208, 134mm, 1/2"
205460208134
1 300 Kč
A
pro DN65-100, pár
Nerezové jímky 460A209, 174mm, 1/2"
205460209174
1 400 Kč
A
pro DN125-200, pár
Kulový ventil s jímkou DN15 (G3/4")
205460114001
350 Kč
A
Kulový ventil s jímkou DN20 (G1")
205460074001
468 Kč
A
Kulový ventil s jímkou pro kompaktní MT
Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, [email protected]
EM06
Standardní přislušenství kompaktních
MT SONTEX
9
MĚŘIČE TEPLA HYDROMETER
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Ultrazvukové měřiče tepla HYDROMETER - SHARKY 775 (kompaktní)
SHARKY 775, závitové provedení, PN25, 130°C nebo 150°C, vod. i svislá montáž
DN 15, (G 3/4"), qp = 0,6 m3/h, l = 110 mm, 130°C
3046994
7 640 Kč
DN 15, (G 3/4"), qp = 1,5 m3/h, l = 110 mm, 130°C
3046997
7 640 Kč
3046999
8 260 Kč
DN 20, (G 1"), qp = 2,5 m3/h, l = 130 mm, 130°C
DN 25, (G 5/4"), qp = 3,5 m3/h, l = 260 mm, 150°C
3047003
13 910 Kč
DN 25, (G 5/4"), qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm, 150°C
3047004
13 910 Kč
DN 32, (G 6/4“), qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm, 150°C
14 200 Kč
DN 40, (G 2"), qp = 10 m3/h, l = 300 mm, 150°C
3047005
20 330 Kč
SHARKY 775, přírubové provedení PN 25, 150°C
3047007
16 050 Kč
DN 25, qp = 3,5 m3/h, l = 260 mm, 150°C
DN 25, qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm, 150°C
3047008
18 190 Kč
3047009
18 190 Kč
DN 32, qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm, 150°C
DN 40, qp = 10 m3/h, l = 300 mm, 150°C
3047010
21 400 Kč
DN 50, qp = 15 m3/h, l = 270 mm, 150°C
3047011
24 610 Kč
DN 65, qp = 25 m3/h, l = 300 mm, 150°C
3047012
34 030 Kč
3047013
39 380 Kč
DN 80, qp = 40 m3/h, l = 300 mm, 150°C
DN 100, qp = 60 m3/h, l = 360 mm, 150°C
3047184
50 080 Kč
DN 100, qp = 100 m3/h, l = 360 mm, 150°C
3054330
55 080 Kč
SHARKY 775, závitové provedení, PN 25, 105°C, vod. i svislá montáž, pro topení/chlazení
DN 15, (G 3/4"), qp = 0,6 m3/h, l = 110 mm
3048724
8 710 Kč
DN 15, (G 3/4"), qp = 1,5 m3/h, l = 110 mm
3048725
8 710 Kč
DN 20, (G 1"), qp = 2,5 m3/h, l = 130 mm
3048726
9 330 Kč
DN 25, (G 5/4"), qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm
3048728
14 980 Kč
DN 32, (G 6/4“), qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm
14 980 Kč
DN 40, (G 2"), qp = 10 m3/h, l = 300 mm
3048730
21 400 Kč
SHARKY 775, přírubové provedení PN 25, 105°C, pro chlazení
3048731
19 260 Kč
DN 25, qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm
DN 32, qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm
3048732
19 260 Kč
DN 40, qp = 10 m3/h, l = 300 mm
3048733
22 470 Kč
DN 50, qp = 15 m3/h, l = 270 mm
3048734
25 680 Kč
3048735
35 100 Kč
DN 65, qp = 25 m3/h, l = 300 mm
DN 80, qp = 40 m3/h, l = 300 mm
3048739
40 450 Kč
DN 100, qp = 60 m3/h, l = 360 mm
3048740
51 150 Kč
DN 100, qp = 100 m3/h, l = 360 mm
56 180 Kč
Garance 3 roky
EM05H
A
A
A
A
A
A
A
EM05H
N
N
N
N
A
A
A
A
A
EM05H
N
N
N
N
N
N
EM05H
N
N
N
N
N
N
N
N
Měřič tepla SHARKY 775 s integrovanou
ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m
signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry,
vestavěným rádiomodulem, optickým
datovým výstupem a volitelným napájením.
V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel
2m, od DN 25 pak 3m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou součástí dodávky. Signální
kabel nelze prodlužovat. Typové schválení
dle EN1434 & MID. Zobrazovaná jednotka
energie je standardně GJ. Standardně je
dodáváná verze do zpátečky.
Měřič tepla/chladu SHARKY 775 s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí
s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell,
teploměry s vestavěným rádiomodulem,
optickým datovým výstupem a volitelným
napájením. V dimenzi do DN 20 je délka
teplotních čidel 2m, od DN 25 pak 3m.
Šroubení a kulový ventil nejsou součástí
dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat.
Typové schválení dle EN1434 & MID. Verze
pro chlazení. Zobrazovaná jednotka energie
je standardně MWh.
Ultrazvukové měřiče tepla HYDROMETER - průtokoměrné části a kalorimetrická počítadla
Kalorimetrické počítadlo SCYLAR INT 8, PT500, instalace ve zpátečce
SCYLAR INT8 - 1 L/Imp - GJ - RF - A-cell
3030955
7 380 Kč
SCYLAR INT8 - 10 L/Imp - GJ - RF - A-cell
3030956
7 380 Kč
SCYLAR INT8 - 100 L/Imp - GJ - RF - A-cell
3030957
7 380 Kč
Průtokoměr FS 473, PN25, závitové provedení, externí napájení 3...5,5 VDC, MID
DN 15 - qp 0,6 - G 3/4" - 130°C - l = 110 mm - 1 Imp/L
3031368
7 380 Kč
DN 15 - qp 1,5 - G 3/4" - 130°C - l = 110 mm - 1 Imp/L
3031369
7 380 Kč
DN 20 - qp 2,5 - G 1" - 130°C - l = 130 mm - 1 Imp/L
3031380
7 800 Kč
DN 25 - qp 3,5 - G 5/4" - 150°C - l = 260 mm - 1 Imp/L
3031384
8 350 Kč
DN 25 - qp 6,0 - G 5/4" - 150°C - l = 260 mm - 1 Imp/L
3031385
10 590 Kč
DN 40 - qp 10 - G 2" - 150°C - l = 300 mm - 1 Imp/L
3031386
13 800 Kč
Průtokoměr FS 473, PN25, přírubové provedení, externí napájení 3...5,5 VDC, MID
DN 25 - qp 3,5 - 150°C - l = 260 mm - 1 Imp/L
3031391
12 730 Kč
DN 25 - qp 6,0 - 150°C - l= 260 mm - 1 Imp/L
3031392
12 730 Kč
DN 32 - qp 6,0 - 150°C - l = 260 mm - 1 Imp/L
3031393
14 870 Kč
DN 40 - qp 10 - 150°C - l = 300 mm - 1 Imp/L
3031394
18 080 Kč
DN 50 - qp 15 - 150°C - l = 270 mm - 0,4 Imp/L (2,5 L/Imp)
3031395
20 220 Kč
DN 65 - qp 25 - 150°C - l = 300 mm - 0,4 Imp/L (2,5 L/Imp)
3031396
27 710 Kč
DN 80 - qp 40 - 150°C - l = 300 mm - 0,2 Imp/L (5 L/Imp)
3031397
31 990 Kč
DN 100 - qp 60 - 150°C - l = 360 mm - 0,2 Imp/L (5 L/Imp)
3031399
41 620 Kč
Externí bateriové napájení 3,6 VDC
Externí napájení pro průtokoměr FS 473
EFS473
740 Kč
Průtokoměr FS 475, 200°C, přírubové provedení, PN16 nebo PN25/40
DN100 - qp 120 350mm - 10 l/p
8705583/8705590 na vyžádání
DN125 - qp 200 350mm - 10 l/p
8705584/8705591 na vyžádání
Dn150 - qp 300 500mm - 100 l/p
8705585/8705592 na vyžádání
DN200 - qp 500 500mm - 100 l/p
8705586/8705593 na vyžádání
DN250 - qp 800 600mm - 100 l/p
8705587/8705594 na vyžádání
DN300 - qp 1120 500mm - 100 l/p
8705588/8705597 na vyžádání
DN350 - qp 1500 550mm - 100 l/p
8705589/8705598 na vyžádání
DN400 - qp 1900 550mm - 100 l/p
xxx /8705599 na vyžádání
DN500 - qp 2950 625mm - 1000 l/p
xxx /8705600 na vyžádání
10
EM05H
N
N
N
EM05H
N
N
N
A
A
A
EM05H
N
N
N
N
A
A
A
A
EM05H
A
EM05H
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Varianty pro instalaci do přívodu nebo
s PT100 je potřeba uvést v objednávce.
Standardní součástí dodávky je baterie A-cell.
Průtokoměr pro externí napájení 3… 5,5 VDC
s 8 Hz intervalem měření průtoku a 50 ms
trváním impulsů.
Průtokoměr pro externí napájení 3… 5,5 VDC
s 8 Hz intervalem měření průtoku a 50 ms
trváním impulsů.
Životnost 5 + 1 rok rezerva.
Externí napájení.
Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, [email protected]
MĚŘIČE TEPLA HYDROMETER
Náhled
Rabat
Sklad
Komunikační a napájecí moduly pro MT HYDROMETER SHARKY 775 / SCYLAR INT 8
Výrobek
Kód
Sharky 775 / SCYLAR INT 8 - komunikační moduly
Modul 2 impulzní výstupy
Modul 2 impulzní vstupy
Kombinovaný modul 2 imp. vstupy + 1 imp. výstup
Modul M-Bus
Modul RS 232
Modul RS 485
Modul Modbus
Analogový modul 4-20 mA (lze použít pouze 1 modul)
GSM modul
Cena
3022073
3022074
3022075
3022071
3022100
3022101
MODBUS
3022106
SHA775GSM
850 Kč
740 Kč
850 Kč
850 Kč
740 Kč
2 770 Kč
2 590 Kč
7 480 Kč
7 480 Kč
EM05H
N
A
A
A
N
N
N
N
N
EM04G
Převodník RS 232 / Ethernet
20500651190
5 340 Kč
N
Síťový zdroj pro převodník RS-232/Ethernet
Sharky 775 / SCYLAR INT 8 - napájecí moduly
Síťové napájení 230 VAC
Síťové napájení 24 VAC
Bateriové napájení D cell 3,6 V
20500651199
420 Kč
3022076
3022079
3022103
1 590 Kč
1 590 Kč
950 Kč
N
EM05H
A
N
N
087HY004
087HY005
3002682
3004696
3004697
3002684
3004408
3004409
3009839
3009840
0460P101
202000015/37
202000020/46
202000025/56
202000040/66
370 Kč
500 Kč
2 410 Kč
2 410 Kč
2 680 Kč
370 Kč
480 Kč
590 Kč
1 020 Kč
1 060 Kč
190 Kč
35 Kč
65 Kč
129 Kč
389 Kč
EM05H
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
A
A
A
A
Základní charakteristika
Rozšiřující příplatková výbava MT.
Pouze v kompletu s kalorimetrem.
Pro připojení MT s rozhraním RS232
k internetu.
Do zásuvky 230 V.
Napájení A-cell je již v ceně základní
konfigurace MT. V případě požadavku
na změnu lze volit z uvedených variant.
Příslušenství pro MT HYDROMETER
Kulové ventily, teplotní čidla, jímky a šroubení
Kulový ventil s jímkou DN15 (G3/4")
Kulový ventil s jímkou DN20 (G1")
Teplotní čidla Pt500 Ø 5,2 mm / 5 m MID
Teplotní čidla Pt500 Ø 6,0 mm / 5 m MID
Teplotní čidla Pt500 Ø 6,0 mm / 10 m MID
Mosazná jímka 35 mm (pro DN 15 - DN 20)
Mosazná jímka 85 mm (pro DN 25 - DN 50)
Mosazná jímka 120 mm (pro DN 65 - DN 100)
Nerezová jímka pro Ø 6,0 mm, l = 85 mm
Nerezová jímka pro Ø 6,0 mm, l = 120 mm
Adaptér pro teploměr
Šroubení DN15
Šroubení DN20
Šroubení DN25
Šroubení DN40
Varianta s Pt100 na vyžádání.
Mosazné jímky nejsou v ceně MT Sharky 775.
Pro ponornou montáž teploměru ½˝ - M10x1
Šroubení mosazné s těsněním a vrtanou
matkou pro snadné plombování.
Uvedené ceny šroubení jsou za 1 ks.
Sady pro dálkový odečet MT HYDROMETER SHARKY 775
Univerzální odečtová sada ENBRA
Odečtová sada EWM pro Sharky 775
GSM odečtová sada (pro MT vybavené GSM modulem)
GSM odečtová souprava
EM01M
106090005
5 990 Kč
A
200500651293
7 990 Kč
EM04G
N
Pro PC s Win. XP/7/8, odečítá i další typy
zařízení.
MC75i+anténa+napájecí zdroj+kabel+free SW.
Dálkové odečty a přenosy dat po síti M-Bus
Komponenty pro sítě M-BUS
Měřiče tepla
Převodník M-Bus/USB Stick pro 4 slave zařízení
IMP5001S M-Bus master pro 125 slave zařízení
IMP5001L M-Bus master pro 250 slave zařízení
Zdroj pro IMP 5001S
Kabel RS 232 pro IMP 5001
M-Bus Explorer Multi
M-Bus Solution - SW pro odečet MT přes M-Bus
Převodník M-Bus na ethernet pro 5 zařízení
Převodník M-Bus na ethernet pro 20 zařízení
Převodník M-Bus na ethernet pro 60 zařízení
MBusWeb pro 5 zařízení
MBusWeb pro 20 zařízení
MBusWeb pro 30 zařízení
Sontex 624 - vzdálený display pro měřiče Sontex
Síťový napáječ pro Sontex 624
Impulsní adaptér na M-Bus AEW 310.2
viz. měřiče tepla
CODMBUS
41205106459
41205106460
205106455
4120510663
4120510645
41205106455
412P8105
412P81020
412P81060
412W8105
412W81020
412W81040
0624Rx101
0624A003
1 990 Kč
8 990 Kč
9 990 Kč
249 Kč
249 Kč
8 990 Kč
17 900 Kč
14 900 Kč
23 900 Kč
28 900 Kč
14 900 Kč
23 900 Kč
28 900 Kč
8 890 Kč
1 640 Kč
AEW 310.2
1 619 Kč
EM04G
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
EM01M
A
M-Bus, impuls. výstup, GSM, rádio, …
Pro propojení M-Bus sítě s počítačem
je nutné použít M-Bus master - příkladem
je převodník IMP5001. K němu je potřeba
dokoupit napájecí zdroj a kabel RS-232 pro
připojení k počítači. M-Bus Solution je SW pro
vyčítání a zobrazování dat s výstupem dat.
M-Bus master s možností vyčítání
připojených měřidel přes internet.
M-Bus master s integrovaným web serverem
umožňuje zobrazit údaje z měřidel na webu.
DOPRODEJ
Max. pro 30 slave.
Pro začlenění měřidel (vodoměry, elektroměry, ...) s impulsním výstupem do sítě M-Bus.
WACO rádiový systém pro přenos dat z měřicích zařízení a telemetrických prvků v pásmu 868 MHz
Pro přenos dat z měřicích míst do systému zpracováni dat.
Vytváří síť typu „mřížka“. Podporuje RS-232, RS-485 a M-Bus.
WM868 - MM, Master M-Bus - radio, bez antény
WM868 - MS, Slave Radio - M-Bus, bez antény
WM868 - R2, Master/Slave RS-232 Radio, bez antény
USB dongle pro konfiguraci WM868 MM/MS/R2
Všesměrová anténa 868 MHz se SMA konektorem
Anténa 868 MHz, 9 dB prut 42 cm + kabel 3,5 m,
magnetické uchycení
Směrová YAGI anténa 868 MHz + kabel
Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, [email protected]
Garance 2 roky
WM686MM
WM686MS
WM868R2
***
VA869SMA
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
590 Kč
N
N
N
N
A
W-A9-3M
700 Kč
N
SA868SMA
990 Kč
N
Převodníky pro přenos dat v síti M-Bus
- Radio, Radio - M-Bus nebo RS 232 - Radio
a Radio - RS-232.
11
I N D I K ÁTO RY
TOPNÝCH NÁKLADŮ
Prodej pouze licencovaným partnerům.
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Náhled
EM04G
Rabat
Sklad
SONTEX SUPERCOM - pochůzkový i uzlový systém pro rádiový odečet dat (433 MHz)
Výrobek
Kód
Cena
Rádiový indikátor topných nákladů
EM08B
Sontex 556
465100201
599 Kč
A
Sontex 556 s odděleným čidlem
465100200
999 Kč
N
107015095
899 Kč
Rádiový modul pro bytový vodoměr WEHRLE
Sontex Supercom 581
Další prvky systému SONTEX SUPERCOM
Komunikační uzel Supercom 646, USB, napájení:
baterie / 230VAC
Repeater Supercom 656, napájení: baterie / 230 VAC
EM04G
8 531 Kč
N
656R101/201
7 218 Kč
N
Impulsní radiový adaptér 541, 2x imp. vstup IP68
541R303
1 875 Kč
N
Impulsní radiový adaptér 541, 2x imp. vstup IP54
541R000
1 295 Kč
N
HCA50030C
465200202
490 Kč
25 Kč
Pro začlenění měřidel (např. vodoměrů)
s impulsním výstupem do rádiového
systému Sontex Supercom.
EM08F
A
A
Možnost přip. odděleného čidla. Bez destičky.
QUNDIS walk-by - pochůzkový systém pro rádiový odečet dat (868 MHz)
Rádiový indikátor topných nákladů
Caloric 5 walk-by
Al-destička
Rádiový modul pro bytový vodoměr WEHRLE
HCA50033D
465200202
570 Kč
25 Kč
Qundis WFZ166.MO
WFZ166MO
885 Kč
Odečtová sada Qundis
Odečtová sada EWM pro WFZ166.MO
EM08G
A
A
EM01M
Možnost přip. odděleného čidla. Bez destičky.
A
EM08G
AEW366.2
1 590 Kč
N
Adaptér pro měřidla s impulsním výstupem
pro pochůzkový odečet.
465210150
29 990 Kč
N
Nutno použít vlastní PC nebo notebook! Pro
partnerské organizace možnost zapůjčení.
106090005
5 990 Kč
Univerzální odečtová sada
EM01M
A
Pro PC s Win. XP/7/8, odečítá i další typy
zařízení.
QUNDIS AMR - uzlový systém pro rádiový odečet dat (868 MHz)
Rádiový indikátor topných nákladů
Caloric 5 AMR
EM08H
HCA50034D
870 Kč
WFZ16MO
885 Kč
Rádiový modul pro bytový vodoměr WEHRLE
Qundis WFZ16.MO
Komunikační uzel - základní provedení
Komunikační uzel s rozhraním RS232
Komunikační uzel - přenos GSM (max. 2 000 měřičů)
Komunikační uzel - přenos sítí ETHERNET
Další prvky systému QUNDIS AMR
Impulsní rádiový adaptér pro vodoměry,
elektroměry, plynoměry
Možnost připojení odděleného čidla.
Bez destičky.
N
EM08H
WTT16
5 700 Kč
A
Základní kom. uzel. Místní odečet přes
M-Bus kabel WFZ.MBM nebo rádiovým
adapt. WTZ.RM.
WTT16.232
7 500 Kč
A
Místní odečet pomocí rozhraní RS232
nebo rádiovým adaptérem WTZ.RM.
Komunikační uzly - dálkový odečet
Komunikační uzel - přenos GSM (max. 500 měřičů)
N
EM08H
Komunikační uzly - místní odečet
EM08H
WTX16.MOD1
18 800 Kč
N
Dálkový odečet pro max. 500 měřičů přes
mobilní síť GSM. Napájení 230V.
WTX16.GSM
29 800 Kč
N
Dálkový odečet v mobilní síti GSM. Možnost
odečtu až 2000 měřičů. Napájení 230V.
WTX16.IP
28 800 Kč
N
Dálkový odečet pomocí sitě ETHERNET.
Napájení 230V.
EM08H
AEW36.2
1 490 Kč
A
Adaptér pro měřidla s impulsním výstupem
pro rádiovou komunikaci s ústřednami.
WTZ.K232
590 Kč
N
Software pro místní odečet a zprovoznění sítě
ACT26
7 990 Kč
N
Software pro dálkový odečet
SW pro prvotní nastavení kom. uzlu s bránou
QUNDIS AMR
ACS26
2 480 Kč
N
Kabel s rozhraním RS232 pro místní odečet
dat z komunik. uzlu WTT16.232.
Software pro místní odečet a pro spravování
sítě.
Software pro dálkový odečet z komunikačních uzlů s bránou GSM, MOD a IP.
ACT21
1 980 Kč
N
Propojení RS232.
Kabel RS232 pro WTT16.232
Montážní materiál pro instalaci indikátorů topných nákladů (ITN)
EM08M
Oddělené čidlo 1,5m
HCAI-K0100S1
347 Kč
N
Pro Caloric 5.
Nástěnný držák
HCAI-K0100P3
58 Kč
N
Pro Caloric 5, pokud má oddělené čidlo
Montážní sada pro článkový radiátor
Sada
23 Kč
A
Sada se skládá z kotvícího prvku a šroubku.
Montážní sada pro deskový radiátor
Sada
16 Kč
A
Sada 2x bodovací šroub + pojistná matka.
dle výrobce
10 Kč
A
Prodej pouze licencovaným partnerům.
Náhradní plomba
12
Univerzální systém pro všechna rádiová
zařízení Sontex (BV, MT, ITN).
QUNDIS basic - vizuální odečet dat
Impulsní rádiový adaptér pro vodoměry,
elektroměry, plynoměry
EM04G
A
EM04G
Další prvky systému QUNDIS walk-by
EM04G
Dvoučidlový indikátor s rádiovým a optickým
výstupem. Včetně destičky.
EM01M
646R101/201
Indikátor topných nákladů
Caloric 5 basic
Al-destička
EM04G
Základní charakteristika
Technický garant produktů: Ing. Petr Holyszewski, tel.: +420 605 251 567, [email protected]
AR M AT U RY
A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
7 let záruka na celý sortiment výrobků Oventrop!
Náhled
Výrobek
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Kód
EM04G
PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Termostatické hlavice pro TRV Oventrop a VK-otopná tělesa
Termostatické hlavice - připojení M30x1,5 - kapalinové čidlo
UNI-LH základní provedení, rozsah 0-28°C
UNI-LHB pro veřejné prostory, rozsah 7-28°C
UNI-LH dálkové čidlo, kapilára 2 m
UNI-LH dálkové čidlo, kapilára 5 m
UNI-FH dálkové ovládání, kapilára 2 m
UNI-XH základní provedení, rozsah 0-28°C
UNI-SH designové provedení, rozsah 0-28°C
Termostatické hlavice - připojení Klip-Klap (Danfos)
UNI-LD základní provedení, rozsah 0-24°C
UNI-LD dálkové čidlo, kapilára 2 m
UNI-LD dálkové ovládání, kapilára 2 m
UNI-XD základní provedení, rozsah 0-24°C
Příslušenství termostatických hlavic
Winkel adapter pro TRV a VK M30x1,5
Winkel adapter pro TRV a VK Klip-klap
Kroužek proti krádeži Uni-LH (5 ks)
Kryt proti krádeži a poškození Uni-LH
Ruční regulační hlavice pro TRV i VK
EM04G
339 Kč
575 Kč
645 Kč
993 Kč
1 439 Kč
339 Kč
449 Kč
1011475
1011685
1012275
1011375
339 Kč
645 Kč
1 439 Kč
339 Kč
1011450
1011452
1011766
1011865
179 Kč
179 Kč
252 Kč
163 Kč
připojení M30x1,5
1012565
143 Kč
A
připojení "klip-klap" (Danfoss RA)
1012575
143 Kč
N
Hystereze 0,2°C, rozsah lze omezit.
Robustní aretovatelné provedení.
K instalaci na TRV se znevýhodněnou
montážní polohou z hlediska objektivního
měření teploty.
Instalace na nepřístupná či zakrytá OT.
Blokace nastavení vně hlavice - pro RD.
Provedení bílá/chrom.
Vhodné pro termostatické ventily Danfoss RA
či VK-otopná tělesa s Klip-Klap připojením.
Kompatibilita s jednotlivými výrobci je uvedena v každém katalogovém listu a prospektu.
Řeší požadavek na rohové provedení hlavice.
Jak u TRV tak u VK-těles.
Pro stabilizaci a zajištění termostatické
hlavice proti krádeži.
Kompatibilita uvedených hlavic
s různými typy VK-otopných těles
je uvedena v katalogu OV.
Termostatické ventily pro hlavice s připojením M30x1,5
„RFV6“ TRV s nastavením Kv, zkrácená stavební délka dle ČSN
přímý DN10 3/8" kv2k 0,65
1185163
395 Kč
přímý DN15 1/2" kv2k 0,65
1185164
416 Kč
přímý DN20 3/4" kv2k 0,65
1185166
520 Kč
rohový DN10 3/8" kv2k 0,65
1185063
395 Kč
rohový DN15 1/2" kv2k 0,65
1185064
416 Kč
rohový DN20 3/4" kv2k 0,65
1185066
520 Kč
„AV6“ TRV s nastavením Kv, stavební délka dle DIN
axiální DN10 3/8" kv2k 0,65
1183963
420 Kč
axiální DN15 1/2" kv2k 0,65
1183964
432 Kč
axiální DN20 3/4" kv2k 0,65
1183966
697 Kč
přímý/rohový DN10 3/8" kv2k 0,65
118 3863/3763
380 Kč
přímý/rohový DN15 1/2" kv2k 0,65
118 3864/3764
395 Kč
přímý/rohový DN20 3/4" kv2k 0,65
118 3866/3766
498 Kč
úhlový levý/pravý DN10 3/8" kv2k 0,65
118 3460/3461
518 Kč
úhlový levý/pravý DN15 1/2" kv2k 0,65
118 3462/3463
518 Kč
„AZ“ TRV vysokoprůtočné s pevným Kv, stavební délka dle DIN (variantně zkrácená dle ČSN „RFZ“)
přímý/rohový DN15 1/2" kv2k 1,1 - kvs 3,5
118 7104/7004
395 Kč
přímý/rohový DN20 3/4" kv2k 1,1 - kvs 3,5
118 7106/7006
498 Kč
přímý/rohový DN25 1" kv2k 1,1 - kvs 3,5
118 7108/7008
917 Kč
přímý/rohový DN32 5/4" kv2k 1,1 - kvs 4,1
118 7110/7010
EM07A
A
A
A
A
A
A
EM07A
A
A
N
A
A
A
N
A
EM07A
N
N
N
1 241 Kč
N
54 Kč
6 815 Kč
235 Kč
235 Kč
515 Kč
35 Kč
39 Kč
61 Kč
EM07X
A
A
A
A
A
N
N
N
Pro uzavírání a zaregulování zpětné větve OT (variantně s vnějším závitem, pájecí připojení)
EM07B
Příslušenství, náhradní díly k TRV
Klíč k nastavení ventilů AV6/RFV6
DEMO-BLOC - servisní přístroj univerzální
Ventilová kuželka řady "AV6, RFV6" (M30x1,5)
Ventilová kuželka řady "AV6, RFV6" (M30x1)
Speciál kuželka při záměně přívodu a zpt.
Zkrácené šroubení OV DN 10
Zkrácené šroubení OV DN 15
Zkrácené šroubení OV DN 20
EM04G
EM07A
A
N
A
A
N
A
N
EM07A
A
N
N
N
EM07X
A
N
A
A
EM07A
1011465
1011410
1011665
1011666
1012295
1011365
1012065
1183961
1188051
1187057
1017057
1187070
1019003
1019004
1019006
Provozní T -10 až +120°C (krátkodobě
+130°C). Těsnění kov na kov. Kuželka TRV
je těsněna 5-ti O-kroužky. Kv2K pro všechny
DN = 0,02-0,65 m3/h. PN10.
Všechny ventily „AV6“ jsou označeny bílým
montážním ochranným víčkem.
U všech TRV lze provádět servis či výměnu
ventilové kuželky montážním přípravkem
DEMO-BLOC přímo za provozu soustavy
bez vypouštění.
Ventily s vysokou hodnotou Kvs. Vhodné
pro zónovou regulaci, jednotrubkový rozvod
a samotížné vytápění. Lze použít i na páru
0,5 bar. 110 °C. Těsnění kov na kov. Ventily
„AZ“ jsou označeny oranžovým montážním
ochranným víčkem.
Základní motážní příslušenství.
Pro výměnu kuželek bez vypouštění soustavy.
Náhradní díl pro všechny prodávané modely
termostatických ventilů. Je možný servis za
provozu OT s přípravkem DEMO-BLOC.
Spec. kuželka - opačné proudění média.
Umožňují upravit stavební délku ventilu
v případě nestandardního rozměru
původního. Těsnění kov na kov.
Připojovací regulační šroubení klasických OT
COMBI 2 přímé/rohové DN 10 vnitř. závit
109 1161/1061
189 Kč
A
COMBI 2 přímé/rohové DN 15 vnitř. závit
109 1162/1062
209 Kč
A
COMBI 2 přímé/rohové DN 20 vnitř. závit
109 1163/1063
318 Kč
N
Pro uzavírání, zaregulování a vypouštění zpětné větve OT (variantně s vnějším závitem, pájecí připojení)
COMBI 3 přímé/rohové DN 10 vnitř. závit
109 0461/0361
259 Kč
A
COMBI 3 přímé/rohové DN 15 vnitř. závit
109 0462/0362
269 Kč
A
COMBI 3 přímé/rohové DN 20 vnitř. závit
109 0463/0363
374 Kč
A
Servisní přípravek COMBI 3, 4, Multiflex
1090551
569 Kč
A
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
Materiál bronz RG5, PN10, 120°C. Tešnění kov
na kov. Pokoveno niklem. Vnitřní mechanika
uzávěru celokovová.
Materiál bronz RG5, PN10, 120°C. Tešnění kov
na kov. Pokoveno niklem. Vnitřní mechanika
uzávěru celokovová.
Pro napouštění a vypouštění otopných těles.
13
ARMATURY A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Náhled
EM04G
Výrobek
Kód
Cena
EM07B
šroubení přímé - uzavírání
1015883
482 Kč
A
šroubení úhlové - uzavírání
1015884
488 Kč
A
šroubení přímé - uzavírání, regulace, vypouštění
1015993
649 Kč
A
šroubení úhlové - uzavírání, regulace, vypouštění
1015994
666 Kč
A
šroubení přímé - uzavírání
1015813
453 Kč
šroubení úhlové - uzavírání
1015814
457 Kč
A
šroubení přímé - uzavírání, regulace, vypouštění
1015943
615 Kč
A
šroubení úhlové - uzavírání, regulace, vypouštění
1015944
637 Kč
A
Multiblock T přímý pro VK ¾“ vnější závit
1184013
1 240 Kč
N
Multiblock T rohový pro VK ¾“ vnější závit
1184014
1 240 Kč
N
Multiblock T přímý pro VK ½“ vnitřní závit
1184083
1 269 Kč
N
Multiblock T rohový pro VK ½“ vnitřní závit
1184084
1 269 Kč
Multiflex F, pro VK 3/4“ vnější záv. – měkké těsnění
EM07B
EM07B
Ventily pro 1-bodové připojení OT a žebříků
TRV AV6 1-TRB svislý vývod, kv 0,02-0,65 DN 15
1183571
1 656 Kč
N
TRV AV6 2-TRB svislý vývod, kv 0,02-0,65 DN 15
1183581
1 656 Kč
N
TRV AV6 1/2-TRB boční vývod, kv 0,02-0,65 DN 15
1183561
1 347 Kč
N
Svěrné šroubení 3/8“ x 10 mm
1027151
59 Kč
N
Svěrné šroubení 3/8“ x 12 mm
1027152
59 Kč
N
Svěrné šroubení ½“ x 12 - 16 mm
102715..
65 Kč
N
Svěrné šroubení ¾“ x 18 mm
1027157
78 Kč
N
Svěrné šroubení ¾“ x 22 mm
1027158
78 Kč
EM07B
Šroubení se svěrnými kroužky „Ofix CEP“ pro
měděné a přesné ocelové trubky, přítlačný
šroub niklovaný. Použití pro připojení
termostatických ventilů či zpětných šroubení
s vnitřním závitem.
N
EM07B
Svěrné šroubení 10 - 18 mm, metalické těsnění
102747..
78 Kč
N
Svěrné šroubení 10 - 18 mm, měkké těsnění
102744..
78 Kč
N
El. termický servopohon - bez U (230V) uzavírá
1012815
734 Kč
A
El. termický servopohon - bez U (24V) uzavírá
1012816
734 Kč
A
Šroubení se svěrnými kroužky „Ofix CEP“ pro
měděné a přesné trubky, převlečná matice
niklovaná. Použití pro připojení H-šroubení
a TRV či zpětných šroubení s 3/4“ Eurokonus.
Pohony a regulátory teploty pro TRV a 3-cestné ventily
Elektrotermické 2-bodové servopohony
EM07X
Elektromotorické servopohony
Pro zónovou regulaci proměnná ano/ne. Doba
otevření 3 min. Max. teplota media 100°C.
EM07X
Elektromotorický servopohon AKTOR M ST L, 24V,
modulační pohon (0 - 10V)
1012705
3 925 Kč
N
Vstupní signál nastavitelný, antiblok. fce.
Doba otevření cca15s/mm, >90Nm, zdvih
5mm. Provozní U=24V AC.
Elektromotorický servopohon AKTOR M ST EIB H
M30x1,5 - 1 binární vstup
1156065
4 907 Kč
N
Vstup. signál – EIB-Bus. Doba otevření
cca120s/mm, >80Nm, prac. zdvih 2,6mm,
max. zdvih 4mm.
Regulátor 20-50, 40-70, 50-80, 70-100°C (2 m)
114056..
2 805 Kč
A
Regulátor 20-50, 40-70, 70-100°C (5 m)
114057..
3 266 Kč
N
114286..
2 579 Kč
3-cestný rozdělovací ventil, kv 4,5 m3/h DN 20
1130206
2 277 Kč
A
3-cestný rozdělovací ventil, kv 6,5 m3/h DN 25
1130208
2 850 Kč
A
3-cestný rozdělovací ventil, kv 9,5 m3/h DN 40
1130212
4 832 Kč
Regulátory s jímkovým čidlem
EM07X
Regulátory s příložným čidlem
Regulátor 20-50, 30-60, 40-70, 50-80°C (2m)
Řízení 2 a 3-cestných ventilů. Regulace
maximální teploty okruhu UT. Připojení M30
x 1,5, jímka G ½“.
EM07X
N
Řízení 2 a 3-cestných ventilů.
Trojcestné ventily
3-cestné rozdělovací ventily
EM07X
3-cestné směšovací ventily
A
3-cestný směšovací ventil, kv 4,5 m3/h DN 20
1131706
3 129 Kč
A
3-cestný směšovací ventil, kv 6,5 m3/h DN 25
1131708
3 955 Kč
A
3-cestný směšovací ventil, kv 9,5 m3/h DN 40
1131712
6 672 Kč
2-cestný ventil, kv 4,5 m3/h DN 20
Připojovací koncovky k 2 a 3-cestným ventilům
Materiál bronz RG5. Provozní podmínky
PN16 120°C, maximální diferenční tlak ¾“
– 750mbar, 1“ – 500mbar, 1 ½“ – 200mbar.
EM07X
2-cestné přímé ventily
14
Jednobodové připojení koupelnových
řebříků. Volný vstup tělesa je následně možno
osadit elektrickým topným elementem.
Připojení svěrným šroubením 3/4“.
Připojovací svěrná šroubení
Pro připojení vnější ¾“ závit „Eurokonus“
EM04G
N
„Multibolock T“ slouží pro spodní připojení
a regulaci VK-otopných těles. V základním
provedení reprezentuje funkci integrovaného termostatického ventilu se zpětným
šroubením. Umožňuje osazení termostatické
hlavice, reprodukovatelnou regulaci
a napouštění/vypouštění tělesa.
EM07B
Pro připojení OT, šroubení či TRV s vnitřním závitem
EM04G
A
„Multiflex“ je sortiment tzv. „H“ připojovacích
šroubení pro VK-otopná tělesa většiny
z distribuovaných značek. Jmenovitě jsou
uvedeni v aktuálním katalogu „Technická
data, ceny“ nebo Datových listech výrobku.
Materiál je bronz RG5, provozní podmínky
PN10, 120°C. Tešnění na straně OT variantně
dle požadavků kov na kov nebo měkké
těsnění. Pokoveno niklem. Vnitřní mechanika
uzávěru je též celokovová. Připojení armatury
H-šroubení prostřednictvím svěrných
šroubení (viz níže) 3/4“.
Speciální připojení OT
Speciální připojení OT, VK a otopných žebříků
EM04G
Základní charakteristika
H - připojovací regulační šroubení pro VK
Multiflex F, pro VK 1/2“ vnitřní záv. – měkké těsnění
EM04G
Rabat
Sklad
A
Materiál bronz RG5. Provozní podmínky
PN16 120°C, maximální diferenční tlak
¾“ – 750mbar, 1“ – 500mbar, 1 ½“ – 200mbar.
EM07X
2 839 Kč
N
Vyhovuje-li nižší hodnota kv, lze využít také
vysoce průtočných TRV „AZ“.
11300/01.. na vyžádání
A
K disposici kompletní sortiment výrobce.
1130706
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
ARMATURY A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Náhled
EM04G
Výrobek
Kód
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM07C
N
N
N
N
N
EM07C
Smyčkový regulační ventil se stupnicí
s plynulým přednastavením kv, osazen
měřícími a vypouštěcími ventilky pro měřící
systém „eco“. Pro ÚT a chlazení, PN16, od
-10 do 120°C. Materiál mosaz odolná proti
odzinkování.
Smyčkové regulační armatury
Smyčkové regulační ventily Hycocon VTZ
Hycocon VTZ DN 15 vnitřní závit, kvs 1,7 m3/h
Hycocon VTZ DN 20 vnitřní závit, kvs 2,7 m3/h
Hycocon VTZ DN 25 vnitřní závit, kvs 3,6 m3/h
Hycocon VTZ DN 32 vnitřní závit, kvs 6,8 m3/h
Hycocon VTZ DN 40 vnitřní závit, kvs 10,0 m3/h
Regulační ventily s kuželkou AV6 Hycocon HTZ
Hycocon HTZ s přednastavením DN15, oboustr. vnit.
záv. 1/2", měř. a vypoušt. ventil
Hycocon HTZ s přednastavením DN20, oboustr. vnit.
záv. 3/4", měř. a vypoušt. ventil
Hycocon HTZ s přednastavením DN25, oboustr. vnit.
záv. 1", měř. a vypoušt. ventil
Regulační ventil Cocon QTZ (staré označ. Cocon Q)
Cocon QTZ DN 15, 30-210 l/h
Cocon QTZ DN 15, 90-450 l/h
Cocon QTZ DN 15, 150-1050 l/h
Cocon QTZ DN 20, 150-1050 l/h
Cocon QTZ DN 20, 180-1300 l/h
Cocon QTZ DN 25, 300-2000 l/h
Závitové smyčkové regulač. ventily Hydrocontrol VTR + sada č.2
Hydrocontrol VTR DN 10, kvs 2,88 m3/h
Hydrocontrol VTR DN 15, kvs 3,88 m3/h
Hydrocontrol VTR DN 20, kvs 5,71 m3/h
Hydrocontrol VTR DN 25, kvs 8,89 m3/h
Hydrocontrol VTR DN 32, kvs 19,45 m3/h
Hydrocontrol VTR DN 40, kvs 27,51 m3/h
Hydrocontrol VTR DN 50, kvs 38,78 m3/h
Hydrocontrol VTR DN 65, kvs 50,00 (bez sady č.2)
Přírubové smyčkové regulač. ventily Hydrocontrol VFC + sada č.2
Hydrocontrol VFC DN 20, kvs 4,77 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 25, kvs 8,38 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 32, kvs 17,08 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 40, kvs 26,88 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 50, kvs 36,00 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 65, kvs 98,00 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 80, kvs 122,20 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 100, kvs 201,00 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 125, kvs 293,00 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 150, kvs 404,30 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 200, kvs 814,50 m3/h
Hydrocontrol VFC DN 250 - DN350
Příslušenství smyčkových ventilů HDC
Měřící adaptér (pouze pro jehly)
Sada 1: vypouštěcí ventil
Sada 2: 2x měřící ventil (jehly) G 1/4"
Sada 10: 2x měřící ventil (R21)
Sada 3: měřící + vypouštěcí ventil (jehly)
Sada 11: měřící + vypouštěcí ventil (R21)
Sada 9: měřící jehly OV
EM04G
Cena
1061704
1061706
1061708
1061710
1061712
985 Kč
1055 KČ
1249 kč
1859 KČ
2155 kč
1068564
809 Kč
N
1068566
885 Kč
N
1068568
1 075 Kč
1145504
1145604
1145704
1145506
1145606
1145608
2 445 Kč
2 445 Kč
2 445 Kč
3 099 Kč
4 205 Kč
4 669 Kč
1060203
1060204
1060206
1060208
1060210
1060212
1060216
1060120
1 615 Kč
1 645 Kč
1 715 Kč
1 955 Kč
2 645 Kč
2 979 Kč
4 230 Kč
8 189 Kč
1062646
4 795 Kč
1062647
5 315 Kč
1062648
6 105 Kč
1062649
7 195 Kč
1062650
8 065 Kč
1062651 11 335 Kč
1062652 18 745 Kč
1062653 24 415 Kč
1062654 37 485 Kč
1062655 44 025 Kč
1062656 95 895 Kč
ceny na vyžádání
1060298
1060191
1060281
1060291
1060381
1060391
1069199
145 Kč
295 Kč
522 Kč
522 Kč
522 Kč
522 Kč
1 715 Kč
Regulační ventil s kuželkou AV6
pro termostaty nebo pohony. Může být
vybaven termostatem, regulátorem teploty,
elektrotermickým nebo servo-pohonem.
N
EM07C
A
A
A
A
A
A
EM07C
A
A
A
A
A
A
A
A
EM07C
N
N
N
N
A
A
A
A
A
N
N
N
EM07C
A
A
A
A
A
A
A
Automatické vyvažovací ventily pro vytápěcí
a chladicí soustavy, fancoilové zařízení,
stropní chlazení, konvektory. Bez měřících
ventilů, lze dovybavit ventily „Sada 2“.
Vstup: šroubení, výstup: vnitřní závit.
Smyčkové regulační armatury Oventrop jsou
vyrobeny u závitových provedení z vysoce
jakostního bronzu RG5. Aplikace pro systémy
topení a chlazení PN 25, 150°C. Každá armatura plní 5 funkcí: regulace, uzavírání, měření,
napouštění a vypouštění. Armatury DN10-DN50 jsou standardně dodávány s namontovanou připojovací sadou č. 2. U závitových
provedení ventilů HDC doporučujeme využít
pro rozšíření funkcí níže uvedené příslušenství
- sady 1, 3, 9, 10 a 11.
Smyčkové regulační armatury Oventrop jsou
vyrobeny u přírubového provedení z vysoce
jakostní šedé litiny. Aplikace pro systémy
topení a chlazení PN 16, 150°C. Přírubové
provedení je standardně vybaveno měřící
sadou č. 2. Součástí dodávky ventilů je taktéž
rozlišovací terč pro označení přívodní /
vratné větve. Použití ventilů Hydrocontrol je
především pro statické vyregulování topných,
klimatizačních či TV okruhů pro přesné
nadefinování jmenoviteho průtoku okruhu.
Měření na vyp. kohoutech + sadě 1 a 3.
Vypouštěcí ventil pro HDC (připojení 1/4“).
Ve standardní výbavě uvedených HDC.
Měřící set s připojením na rychlospojky.
Sada pro měření a vypouštění na HDC.
Sada 3 s připojením pro rychlospojky.
Měřící jehly - příslušenství SBS.
Smyčkové regulátory diferenčního tlaku
Hycocon DTZ oboustr. vnitřní závit
Hycocon DTZ DN 15 / 5-30kPa, kvs 1,7 m3/h
1062004
Hycocon DTZ DN 20 / 5-30kPa, kvs 2,7 m3/h
1062006
1062008
Hycocon DTZ DN 25 / 5-30kPa, kvs 3,6 m3/h
1062010
Hycocon DTZ DN 32 / 5-30kPa, kvs 6,8 m3/h
Hycocon DTZ DN 40 / 5-30kPa, kvs 10,0 m3/h
1062012
Hydromat DTR se závitem (staré označ. DP)
Hydromat DTR DN 15 / 5-30 kPa
1064504
Hydromat DTR DN 20 / 5-30 kPa
1064506
Hydromat DTR DN 25 / 5-30 kPa
1064508
Hydromat DTR DN 32 / 5-30 kPa
1064510
Hydromat DTR DN 40 / 5-30 kPa
1064512
Hydromat DTR DN 50 / 5-30 kPa
1064516
Hydromat DFC s přírubou (staré označ. DP), 2 třídy nastavení diferenčního tlaku
Hydromat DFC DN 65, 20-100/40-180 kPa
106 4651/4751
Hydromat DFC DN 80, 20-100/40-180 kPa
106 4652/4752
Hydromat DFC DN 100, 20-100/40-180 kPa
106 4653/4753
Hydromat DFC DN 125, 20-100/40-180 kPa
106 4654/4754
Hydromat DFC DN 150, 20-100/40-180 kPa
106 4655/4755
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
3 525 Kč
4 205 Kč
5 139 Kč
6 945 Kč
7 435 Kč
5 239 Kč
5 779 Kč
6 399 Kč
7 615 Kč
10 385 Kč
15 285 Kč
38 829 Kč
39 419 Kč
44 269 Kč
63 359 Kč
73 549 Kč
EM07C
N
N
N
N
N
EM07C
A
A
A
A
A
A
EM07C
A
N
N
N
N
Smyčkový regulační ventil diferenčního tlaku,
rozsah 5-30 kPa, plynulé nastavení, osazen
měřícími a vypouštěcími ventilky pro měřící
systém „eco“. Pro ÚT a chlazení, PN16, od
-10 do 120°C. Materiál mosaz odolná proti
odzinkování.
Pro zajištění a udržování konstantní hodnoty
požadovaného diferenčního tlaku okruhu
UT či na spotřebiči, resp. 2-cestné armatuře.
Materiál bronz RG5, PN 16, 150°C. Součástí
dodávky je komplet připojení včetně impuls.
potrubí a uzavíracích armaturek.
Pro zajištění a udržování konstantní hodnoty
požadovaného diferenčního tlaku okruhu
UT či na spotřebiči, resp. 2-cestné armatuře.
Materiál šedá litina, PN 16, 150°C. Součástí
dodávky je komplet připojení včetně impuls.
potrubí a uzavíracích armaturek.
15
ARMATURY A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Náhled
EM04G
Výrobek
Kód
EM07X
A
A
A
Materiál bronz RG5. PN10 120°C, nast.
50-500mbar s možností aretace.
Max. projektované přepouštěné množství
je DN20 / 25,32 – Vmax. = 2 / 3 m3/hod.
1 149 Kč
1 705 Kč
2 621 Kč
1300351
1300352
1300952
3 129 Kč
2 899 Kč
1 045 Kč
4206504
4206506
4206508
3 099 Kč
3 179 Kč
3 815 Kč
Aquastrom VT DN 15 G¾“xG¾“ CTV
4206704
3 199 Kč
Aquastrom VT DN 20 G1“xG1“ CTV
4206706
3 347 Kč
N
4206204
4206206
4206208
4206210
4206212
4206216
1 770 Kč
1 899 Kč
2 349 Kč
3 333 Kč
3 707 Kč
4 832 Kč
EM07D
N
N
N
N
N
N
Regumat F-130 DN 25 s čerpadlem UPS 25-60
1354185
13 649 Kč
N
Sada závitových koncovek pro připojení 1" - 2 ks
1350457
459 Kč
N
Slouží k regulaci topné vody podlahových
ploch na konstantní hodnotu, rozsah
20-50°C.
Regulační stanice "Regufloor H" DN25 pro připojení
na rozdělovač z nerezové oceli, 2-12 připojení
1151000
12 549 Kč
A
Regul. stanice s pevnou hodnotou, teplota
primár/sekundár max. 90/50°C.
1028364
1028464
1 236 Kč
1 236 Kč
1022635
1022631
2 815 Kč
2 505 Kč
1404352
1404353
1404354
1404355
1404356
1404357
1404358
1404359
1404360
1404361
1404362
2 959 Kč
3 885 Kč
4 775 Kč
5 619 Kč
6 469 Kč
7 395 Kč
8 245 Kč
9 135 Kč
9 985 Kč
10 905 Kč
11 829 Kč
1401151
1401152
1401153
1401154
1401171
1401172
1401173
1401174
4 225 Kč
4 785 Kč
5 489 Kč
7 435 Kč
4 459 Kč
5 015 Kč
5 845 Kč
7 659 Kč
1406383
1406384
355 Kč
465 Kč
A
A
A
A
N
N
N
N
EM07J
A
A
1507954
105 Kč
A
1507955
109 Kč
A
1507955
109 Kč
A
1400051
1400151
1400251
1400252
1402152
1402252
37 Kč
41 Kč
41 Kč
41 Kč
38 Kč
40 Kč
EM07H
N
A
A
N
A
N
Teplotní a hydraulické vyvážení TV
Směšovač vody „Brawa-Mix“
„Brawa-Mix“ (s maticemi) pro směšovaní TV
„Brawa-Mix“ (bez matic) pro směšovaní TV
Bronzový mezikus s teploměrem k Brawa-mixu
Aquastrom T plus (včetně izolace a teploměru)
Aquastrom T plus DN 15 G3/4“xG3/4“ CTV
Aquastrom T plus DN 20 G1“xG1“ CTV
Aquastrom T plus DN 25 G11/4“xG11/4“ CTV
Aquastrom VT (včetně izolace, teploměru, hadicového vypouštění)
EM07X
A
A
N
EM07D
A
A
A
EM07D
N
Příprava TV 35-50°C pro omezení T výtoku.
Pro správnou funkci je nutnost zajištění
cirkulace TV a minimálního rozdílu tlaku
mezi TV a SV.
Pro teplotní i průt. regulaci CTV. Rozsah max.
38-60°C, doporučený 55-60°C, +/-2K. 90°C,
PN16. Umožňuje termickou dezinfekci.
Pro T i Q regulaci a uzavírání CTV. Rozsah
max. 50-65°C, doporučený 55-60°C, +/- 2 K.
Max. provozní teplota 90°C, PN16. Umožňuje
termickou dezinfekci.
Soustavy pro pitnou vodu PN16, teplota
vody max. 120oC. Žádná z částí, které
přicházejí do styku s protékající kapalinou,
neobsahuje mosaz. Minimální stavební rozměry, od velikostí 25 se nevysouvá ovládací
hřídel kuželky. Na straně ručního kolečka
je zhotoven vypouštěcí otvor.
Podlahové/stěnové vytápění
Sada pro regulaci podlahového a stěnového vytápění
Omezovač teploty zpátečky RTLH - pro podlah. plochu do 20 m2
Sada RTLH + Axiální ventil do zpátečky DN15
Sada RTLH + Přímý ventil do zpátečky DN15
Vestavné sady Unibox - pro prostory o podlahové ploše do 20 m2
Unibox RTL - bílé provedení
Unibox E RTL - bílé provedení
Rozdělovače z nerezové oceli 1“ „Multidis SF“
"Multidis SF", 0-5l/min. 2 okruhy
"Multidis SF", 0-5l/min. 3 okruhy
"Multidis SF", 0-5l/min. 4 okruhy
"Multidis SF", 0-5l/min. 5 okruhů
"Multidis SF", 0-5l/min. 6 okruhů
"Multidis SF", 0-5l/min. 7 okruhů
"Multidis SF", 0-5l/min. 8 okruhů
"Multidis SF", 0-5l/min. 9 okruhů
"Multidis SF", 0-5l/min. 10 okruhů
"Multidis SF", 0-5l/min. 11 okruhů
"Multidis SF", 0-5l/min. 12 okruhů
Skříně pro rozdělovače
Vestavná č.1, š.560 x v.760-885 x hl.115-180 mm
Vestavná č.2, š.700 x v.760-885 x hl.115-180 mm
Vestavná č.3, š.900 x v.760-885 x hl.115-180 mm
Vestavná č.4, š.1200 x v.760-885 x hl.115-180 mm
Skříňka do omítky č.1, š.600 x v.760 x hl.160 mm
Skříňka do omítky č.2, š.750 x v.760 x hl.160 mm
Skříňka do omítky č. 3, š.1000 x v.760 x hl.160 mm
Skříňka do omítky č. 4, š.1250 x v.760 x hl.160 mm
Přislušenství pro rozdělovače Multidis SF
Kul. kohout, ploché těsnění, DN20, G 3/4 IG x G1 AG
Kulový kohout, ploché těsnění, DN25, G 1 IG x G 1 AG
Šroubení se svěrnými kroužky "Cofit S"
průměr 14x2.0mm x převl. matice G3/4"
Šroubení se svěrnými kroužky "Cofit S"
průměr 16x2.0mm x převl. matice G3/4"
Šroubení se svěrnými kroužky "Cofit S"
průměr 17x2.0mm x převl. matice G3/4"
Plastové potrubí pro podlahové (stěnové) vytápění/chlazení
PE-Xc "Copex" prům. 14x2mm, svitek 120 m
PE-Xc "Copex" prům. 16x2mm, svitek 120 m
PE-Xc "Copex" prům. 17x2mm, svitek 120 m
PE-Xc "Copex" prům. 17x2mm, svitek 240 m
"Copert" PE-RT prům. 16x2mm, svitek 240m
"Copert" PE-RT prům. 17x2mm, svitek 240m
16
Základní charakteristika
1085206
1085208
1085210
Regulační ventil „Aquastrom KFR“
Aquastrom DN15 G1/2 se zpětným ventilem
Aquastrom DN20 G3/4 se zpětným ventilem
Aquastrom DN25 G1 se zpětným ventilem
Aquastrom DN32 G11/4 se zpětným ventilem
Aquastrom DN40 G11/2 se zpětným ventilem
Aquastrom DN50 G2 se zpětným ventilem
EM04G
Rabat
Sklad
Diferenční přepouštěcí ventily
Přepouštěcí ventil DN 20 se stupnicí
Přepouštěcí ventil DN 25 se stupnicí
Přepouštěcí ventil DN 32 se stupnicí
EM04G
Cena
EM07F
EM07J
A
A
EM07J
A
A
EM07J
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Slouží k temperování podlahových ploch
pomocí omezení teploty zpátečky.
Omezovač teploty zpátečky s hlavicí RTLH.
Omezovač teploty zpátečky.
Integrované průtokové, měřící a regulační
vložky 0-5 l/min. v přívodu, tmax 70°C.
Pozinkovaná ocel, rámy a dveře bíle
lakované, krycí deska vyjímatelná.
S plochým těsněním IG = vnitřní závit,
AG = vnější závit.
Pro vícevrstvé potrubí „Copipe“.
Uvedená cena za 1 m.
Dodáváno pouze po celých svitcích.
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
ARMATURY A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Upevňovací systém pro potrubí
Základní charakteristika
EM07J
Systémová nopová deska NP-35, 1,0 x 1,0 m,
s tepelnou a kročejovou izolací 35-2mm, WLG 040
1402210
535 Kč
N
Systémová nopová deska NP-11, 1,0 x 1,0 m,
s tepelnou izolací 11mm, WLG 035
1402310
499 Kč
N
Systémová nopová deska NP, 1,0 x 1,0 m, bez izolace
1402110
372 Kč
A
Spojovací prvek pro systémovou nopovou desku
1402391
88 Kč
A
Dilatační prvek pro dveřní prostupy pro systémovou nopovou
desku
1402392
166 Kč
A
Sada přidržovacích jehel pro potrubí 14 a 16mm
1409082
553 Kč
A
Svěrné kolejničky samolepící, délka 1 m rozteč
příchytek 5 cm, pro potrubí 16mm
1402581
82 Kč
A
Okrajový izolační pruh výška 150mm, tloušťka 10mm, délka
role 25 m
1402090
710 Kč
A
Ochranná trubka z LDPE pro potrubí 14 a 16mm
1501184
28 Kč
A
Délka 300mm, se zářezy.
Vodící oblouk pro potrubí 14 a 16mm, sada=10 ks
1409085
599 Kč
A
Sada = 10 ks.
Označovač měrného místa pro podlahové vytápění
1409090
486 Kč
A
Sada = 5 ks.
Prostorová / zónová regulace podlahového (stěnového) vytápění
EM04G
Rabat
Sklad
Systém nopových desek pro betonové
a cementové podlahy.
Sada = 200 ks.
EM07J
Připojovací lišta pro prostorové termostaty a servopohony,
6 regulačních zón
1401080
2 315 Kč
N
Připojovací lišta pro prostorové termostaty a servopohony,
8 regulačních zón
1401081
3 085 Kč
N
Elektrotermický servopohon AKTOR T2P 230V, 2-bodový
pohon, M30x1,5, bez napětí uzavřený (NC)
1012815
735 Kč
N
Elektrotermický servopohon AKTOR T2P 24V, 2-bodový pohon,
M30x1,5, bez napětí uzavřený (NC)
1012816
735 Kč
N
Elektrotermický servopohon AKTOR T2P 230V, 2-bodový
pohon, M30x1,5, bez napětí otevřený (NO)
1012825
735 Kč
N
Elektrotermický servopohon AKTOR T2P 24V, 2-bodový pohon,
M30x1,5, bez napětí otevřený (NO)
1012826
735 Kč
N
Prostorový termostat 230V
1152051
905 Kč
N
Prostorový termostat 24V
1152052
985 Kč
N
Prostorový termostat zapuštěný do omítky 230 V
1152071
1 585 Kč
N
Prostorový termostat zapuštěný do omítky 24V
1152072
1 609 Kč
N
Radiový přijímač se 4 kanály, 230 V, se zástrčkou
1150561
5 685 Kč
N
Radiový přijímač se 6 kanály, 230 V, se zástrčkou
1150562
7 085 Kč
N
Prostorový termostat s vysílačem 3 V, včetně 2 baterií po 1,5 V
1150551
2 520 Kč
N
Délka připojovacího kabelu 1m, ukazatel
okamžité polohy zdvihu.
Délka připojovacího kabelu 1m, ukazatel
okamžité polohy zdvihu.
Bytové předávací stanice REGUDIS
EM07X
Předáv. stanice "Regudis W-HTU" typ 1; 12 l/min.
1341030
30 175 Kč
N
Předáv. stanice "Regudis W-HTU" typ 2; 15 l/min.
1341031
33 255 Kč
N
Předáv. stanice "Regudis W-HTU" typ 3; 17 l/min.
1341032
36 869 Kč
Příslušenství bytových předávacích stanic
Podomítková instalač. skříň pro "Reg.W-HTU"
Bytová předávací stanice s deskovým
výměníkem tepla pro připojení byt. jednotky
na systémy centrál. vytápění a přípravu TV.
N
EM07X
1341070
4 999 Kč
N
Připoj. sestava kulových ventilů pro "Reg.W-HTU"
1341080
4 639 Kč
N
Set regulace teploty pro "Regudis W-HTU"
1341090
2 865 Kč
N
Nástěnná instalační skříň pro "Regudis W-HTU"
1341095
4 795 Kč
N
Příslušenství pro instalaci bytových
předávacích stanic Regudis W-HTU.
Systémový zásobník REGUCOR WHS
EM07X
Sestava Regucor WHS 800 s čerpadlem HE
1383550 161 309 Kč
N
Sestava Regucor WHS 1000 s čerpadlem HE
1383555 165 635 Kč
N
Sest. Reg. WHS 800, výměník tepla, pájené Cu
1383560 158 495 Kč
N
Sest. Reg. WHS 1000, výměník tepla, pájené Cu
1383565 162 815 Kč
N
Rozšiřující okruh "Regumat M3-130", DN 20
1383570
16 859 Kč
N
Základní připojovací sada potrubí
1383580
3 619 Kč
N
Rozšiřující připoj. sada potrubí
1383581
2 181 Kč
N
Akumulační zásobníky pro vytápění,
přípravu TV a připojení topného okruhu.
Příslušenství pro systémové zásobníky.
Další příslušenství Vám rádi navrhneme na základě Vaší poptávky.
Technický garant produktů: Karel Hajman, tel.: +420 737 212 728, [email protected]
17
KOT LE
STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Závěsné konvenční plynové kotle FERROLI - TOP verze
Kombinované s průtokovým ohřevem TV v bitermickém výměníku
EM14A
DOMITech C24 D 7 - 24 kW (komín)
0D9C4JWA
18 990 Kč
A
DOMITech F24 D 7 - 24 kW (turbo)
0D9F4JWA
20 990 Kč
A
Kombinované s průtokovým ohřevem TV v deskovém INOX výměníku
EM14A
DIVAtop Micro C 24 7-24 kW (komín)
0ACC4IWA
24 990 Kč
A
DIVAtop Micro F 24 7-24 kW (turbo)
0ACF4IWA
26 990 Kč
A
Kombinované se zabudovaným INOX 60 l zásobníkem TV
Garance 3 roky
Pro ÚT a TV v patentovaném vysokojakostním bitermickém výměníku
Ferroli. Komunikace OpenTherm, PID modulace výkonu, ekvitermní
regulace, Eco/Comfort režim TV, autodiagnostika, mikroprocesor,
expanzomat, čerpadlo ÚT, ochranné funkce, digitální LCD display,
energet. tř. *** 92/42EEC, účinnost 93%, tř. NOX3, IPX5D. Rozměry VxŠxH:
700x400x260 mm! V nabídce též verze s výkonem 9-32 kW.
Pro ÚT a TV v deskovém výměníku, OpenTherm, PID modulace, ekviterm, autodiagnostika, ochranné funkce, podsvícený LCD, „easy-to-use“
ovládání, Eco/Comfort režim TV, expanzomat, čerpadlo ÚT, bypass,
energet. tř. *** 92/42EEC, účinnost 93%, tř. NOX3, IPX5D. Rozměry VxŠxH:
700x450x330 mm. V nabídce i verze s výkonem 9-32 kW.
EM14A
DIVATop 60 C 24 7 - 24 kW (komín)
0BCU4IWA
37 890 Kč
A
DIVATop 60 F 24 7 - 24 kW (turbo)
0BCX4WWA
39 490 Kč
A
Pouze pro topení / ohřev TV v externím zásobníku
Pro ÚT a ohřev TV v zabudovaném nerezovém akumulačním 60 l
zásobníku, TV 180-210l/10 min. při dT30°C. Komunikace Open Therm,
plynulá PID modulace výkonu, autodiagnostika, expanzní nádoby
pro ÚT i TV, oběhové čerpadlo ÚT + nabíjecí čerpadlo TV, bypass,
možnost připojení cirkulace, protimrazová a antilegionela ochrana,
podsvícený LCD display, ekvitermní regulace, IPX5D. Rozměry VxŠxH:
800x600x440 mm. V nabídce i verze s výkonem 9-32 kW.
EM14A
DIVAtop HC 24 7 - 24 kW (komín)
0ACL4IWA
20 990 Kč
A
DIVAtop HF 24 7 - 24 kW (turbo)
0ACO4IWA
22 990 Kč
A
Pouze pro ÚT, možný ohřev TV v externím zásobníku TV. 3-cestný ventil
s pohonem je integrován v kotli (bez propojovací sady mezi kotlem
a ohřívačem). Komunikace OpenTherm, PID modulace, ekvitermní
regulace, autodiagnostika, ochranné fce, velký podsvícený LCD, Eco/
Comfort režim TV, expanzomat, čerpadlo ÚT, bypass. Energetická tř.
*** 92/42EEC, účinnost 93 %, emise tř. NOX3, IPX5D. Rozměry VxŠxH:
700x450x330 mm. V nabídce též verze s výkonem 9-32 kW.
Závěsné konvenční plynové kotle FERROLI - EKONOMICKÉ verze
Kombinované s průtokovým ohřevem TV v bitermickém výměníku
EM14A
DOMINA C24 7 - 24 kW (komín)
0ABC4RUA
17 990 Kč
A
DOMINA F24 7 - 24 kW (turbo)
0ABF4RUA
18 990 Kč
A
Kombinované s průtokovým ohřevem TV v deskovém INOX výměníku
DIVA C 24 7-24 kW (komín)
0AEC4RUA
18 990 Kč
DIVA F 24 7-24 kW (turbo)
0AEF4RUA
19 990 Kč
Pouze pro topení / ohřev TV v externím zásobníku
Garance 2 roky
Pro ÚT a TV v bitermickém výměníku. Komunikace OpenTherm, PID
modulace výkonu, ekvitermní regulace, Eco/Comfort režim TV, autodiagnostika, mikroprocesor, expanzomat, čerpadlo ÚT, ochranné funkce,
jednoduché ovládání, účinnost 91/93%, tř. NOX3, IPX5D. Rozměry
VxŠxH: 700x400x230 mm!
EM14A
A
A
Pro ÚT a TV v deskovém výměníku, OpenTherm, PID modulace, autodiagnostika, ochranné funkce, podsvícený LCD, „easy-to-use“ ovládání,
Eco/Comfort režim TV, expanzomat, čerpadlo ÚT, bypass, energet.
tř. *** 92/42EEC, účinnost 91/93%, tř. NOX3, IPX5D. Rozměry VxŠxH:
700x400x330 mm.
EM14A
DIVA HC 24 7 - 24 kW (komín)
0AEX4RWA
17 990 Kč
A
DIVA HF 24 7 - 24 kW (turbo)
0AEO4RWA
18 990 Kč
A
Pouze pro ÚT, možný ohřevu TV v externím zásobníku TV. 3-cestný ventil
s pohonem je integrován v kotli (bez propojovací sady mezi kotlem
a ohřívačem). Komunikace OpenTherm, PID modulace, autodiagnostika,
ochranné fce, podsvícený LCD, Eco/Comfort režim TV, expanzomat,
čerpadlo ÚT, bypass. Energetická tř. *** 92/42EEC, účinnost 91/93 %,
emise tř. NOX3, IPX5D. Rozměry VxŠxH: 700x400x330 mm.
Sestavy kotlů a nepřímoohřevných zásobníků FERROLI
Konvenční kotle
+
EM14A
DIVA HC 24 + ECOUNIT F 100 1C + čidlo TV
DCE100
27 440 Kč
A
DIVA HC 24 + ECOUNIT F 150 1C + čidlo TV
DCE150
29 230 Kč
A
DIVA HF 24 + ECOUNIT F 100 1C + čidlo TV
DFE100
28 440 Kč
A
DIVA HF 24 + ECOUNIT F 150 1C + čidlo TV
DFE150
30 230 Kč
A
DIVATop HC 24 + ECOUNIT F 100 1C
+ sada čidel
DTCE100
30 690 Kč
A
DIVATop HC 24 + ECOUNIT F 150 1C
+ sada čidel
DTCE150
32 480 Kč
A
DIVATop HF 24 + ECOUNIT F 100 1C
+ sada čidel
DTFE100
32 690 Kč
A
DIVATop HF 24 + ECOUNIT F 150 1C
+ sada čidel
DTFE150
34 480 Kč
A
Univerzální příslušenství pro plynové kotle
Jímkové čidlo pro ohřev TV v externím
zásobníku
Ekvitermní čidlo venkovní teploty
18
Garance viz jednotlivé komponenty sestavy
Sestava vždy obsahuje příslušný kotel, příslušný nepřímoohřevný
zásobník ECOUNIT, jímkové čidlo pro snímání teploty TV v ohřívači a
venkovní čidlo pro možnost provozu zařízení v ekvitermním regulačním
režimu. Čidlo venkovní teploty není součástí sestav s kotli DIVA.
EM14H2
1KWMA11W
290 Kč
A
Univerzální pro všechny kotle. Regulace ohřevu TV pro kotle s přípravou TV
v externím zásobníku, čidlo kaskády, čidlo pro hořáky SUN P.
KWMA62U
395 Kč
A
Univerzální pro všechny kotle. Po připojení je aktivní funkce volby ekvitermních křivek
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ KOTLE
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM14G
Detail variant základního připojení odkouření
- koaxiální hlavice
Příslušenství závěsných plynových kotlů - Odkouření
KONVENČNÍ KOTLE - souosé koaxiální odkouření 60/100, 80/125
Hlavice koax. 60/100/90° - pro vodorovný odtah
010007X0
540 Kč
A
Hlavice koaxiální 60/100 - pro svislý odtah
010006X0
530 Kč
A
Hlavice koaxiální 80/125 - pro svislý odtah
010014X0
780 Kč
A
Trubka koax. 80/125 x 1000 s výfukovým košem
ALASL8
1 295 Kč
A
Trubka koax. 60/100 x 1000 s výfukovým košem
ALASL5
810 Kč
A
Trubka koaxiální 80/125 x 1000 - prodloužení
ALRL18
925 Kč
A
Trubka koaxiální 60/100 x 1000 - prodloužení
ALRL15
640 Kč
A
Trubka koaxiální 60/100 x 500 - prodloužení
ALRL55
455 Kč
A
Trubka přímá s revizním otvorem 60/100 ( 250mm)
ALRTL5
995 Kč
A
Trubka přímá s revizním otvorem 80/125 (250mm)
ALRTL8
1 470 Kč
A
T-kus 60/100
ALVTL5
965 Kč
A
T-kus 80/125
ALVTL8
1 565 Kč
A
T-kus s odvodem kondenzátu 60/100
ALUL05
1 320 Kč
A
T-kus s odvodem kondenzátu 80/125
ALUL08
1 880 Kč
A
Komínek koaxiální 80/125
ALDS48
1 850 Kč
A
Redukce 60/100 - 80/125 ke komínku
ALKL01
575 Kč
A
Koleno s revizním otvorem 80/125
ALRLR8
2 240 Kč
A
Koleno s revizním otvorem 60/100
ALRLR5
1 830 Kč
A
Koleno s měřícím otvorem 60/100
ALRLM5
685 Kč
A
Koleno koaxiální 80/125/45° - O/M
ALBL48
795 Kč
A
Koleno koaxiální 60/100/45° - O/M
ALBL45
540 Kč
A
Koleno koaxiální 80/125/90° - O/M
ALBL98
795 Kč
A
Koleno koaxiální 60/100/90° - O/M
ALBL95
540 Kč
A
Zachycovač kondenzátu 80/125
ALKFL8
945 Kč
A
Zachycovač kondenzátu 60/100
ALKFL5
780 Kč
A
KONVENČNÍ KOTLE - odělené odkouření 2x 80
EM14G
Hlavice pro odtah spalin - pro svislý odtah
010011X0
450 Kč
A
Trubka 80 x 500 - prodloužení
ALRM58
260 Kč
A
Trubka 80 x 1000 - prodloužení
ALRM18
395 Kč
A
ALFSL8
635 Kč
A
Trubka 80 x 2000 - prodloužení
ALRM28
685 Kč
A
Trubka přímá s revizním otvorem D80 (250mm)
ALRTD8
850 Kč
A
T-kus D80
ALTE98
450 Kč
A
Trubka 80 x 1000 - prodloužení s výfuk. košem
T-kus s odvodem kondenzátu D80
ALUTD8
745 Kč
A
Koleno s revizním otvorem D80
ALRB98
900 Kč
A
Koleno s měřícím otvorem D80
ALSBM8
330 Kč
A
Koleno 80/90° - O/M
ALSB98
225 Kč
A
Koleno 80/45° - O/M
ALSB48
225 Kč
A
Komínová hlavice D80
ALRS58
795 Kč
A
Komínek 2 x 80
ALDE48
2 220 Kč
A
Koš koncový 80 - výfuk/sání
ALIN08
195 Kč
A
Zachycovač kondenzátu 80
ALKF08
645 Kč
A
Závěsné ekologické kondenzační plynové kotle FERROLI
Pouze pro topení / ohřev TV v externím zásobníku
EM14B
BLUEHELIX Tech 18A 3 - 18 kW
0T2O1IWA
35 490 Kč
A
BLUEHELIX Tech 25A 5,7 - 25 kW
0T2O2IWA
36 490 Kč
A
BLUEHELIX Tech 35A 6,6 - 35 kW
0T2O3IWA
39 490 Kč
A
Kombinované s průtokovým ohřevem TV
EM14B
BLUEHELIX Tech 25C 5,7 - 25 kW
0T2R2IWA
37 990 Kč
A
BLUEHELIX Tech 35C 6,6 - 35 kW
0T2R3IWA
40 990 Kč
A
Kombinované s ohřevem TV v integrovaném nerezovém zásobníku
EM14B
BLUEHELIX 25 K50 5,7 - 25 kW
0TAX2IWA
52 990 Kč
A
BLUEHELIX B 32 K 50 6,7 - 32 kW
0TAS3IWA
55 990 Kč
N
DivaTop, DOMITech, DIVA, DOMINA
Detail variant základního připojení
odkouření - dělená hlavice
DivaTop, DOMITech , DIVA, DOMINA
Ekologicky šetrný výrobek
Garance 5 let
Pro ÚT s možností ohřevu TV v externím zásobníku. 3-cestný
ventil s pohonem je integrován v kotli. Nerezový hořák,
patentovaný trubkový nerezový výměník modulace čerpadla,
bypass, expanzomat. Autodiagnostika, ekvitermní regulace,
mikroprocesor, podsvícený LCD displej, účinnost až 109 %,
Energetická tř. **** 92/42EEC, emise NOx tř.5 (LowNOx),
plynulá PID modulace výkonu, komunikace Open Therm, volně
programovatelné funkce pro přizpůsobení parametrům aplikace.
Pro ÚT a ohřev TV v deskovém nerez. výměníku, produkce TV 15,519,5 l/min. při dT25°C. Nerezový hořák, nerez. patentovaný výměník.
Kotle řady Bluehelix s integrovaným nepřímoohřevným nerezovým zásobníkem TV o objemu 50l. BH 25K50 - závěsná verze, BH
B32K50 - stacionární verze.
Sestavy kotlů a nepřímoohřevných zásobníků FERROLI
Kondenzační kotle
+
EM14B
BLUEHELIX Tech 18A + ECOUNIT F 100 1C + sada čidel
B18E100
45 190 Kč
A
BLUEHELIX Tech 18A + ECOUNIT F 150 1C + sada čidel
B18E150
46 980 Kč
A
BLUEHELIX Tech 25A + ECOUNIT F 100 1C + sada čidel
B25E100
46 190 Kč
A
BLUEHELIX Tech 25A + ECOUNIT F 150 1C + sada čidel
B25E150
47 980 Kč
A
BLUEHELIX Tech 35A + ECOUNIT F 100 1C + sada čidel
B35E100
49 190 Kč
A
BLUEHELIX Tech 35A + ECOUNIT F 150 1C + sada čidel
B35E150
50 980 Kč
Univerzální příslušenství pro plynové kotle
Jímkové čidlo pro ohřev TV v externím zásobníku
Sestava vždy obsahuje příslušný kotel, příslušný nepřímoohřevný
zásobník ECOUNIT, jímkové čidlo pro snímání teploty TV v ohřívači
a venkovní čidlo pro možnost provozu zařízení v ekvitermním
regulačním režimu.
A
EM14H2
1KWMA11W
290 Kč
A
Univerzální pro všechny kotle. Regulace ohřevu TV pro kotle s přípravou TV v externím zásobníku, čidlo kaskády, čidlo pro hořáky SUN P.
KWMA62U
395 Kč
A
Univerzální pro všechny kotle. Po připojení je aktivní funkce volby
ekvitermních křivek
Ekvitermní čidlo venkovní teploty
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
19
STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ KOTLE
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Ekologické kondenzační plynové kotle FERROLI pro kaskády
Závěsné verze
Ekologicky šetrný výrobek
EM14B
Garance 3 roky
Kaskádové kotle pro ÚT, ohřev TV v externím zásobníku, autodiagnostika,
ekvitermní regulace, plynulá PID modulace výkonu, komunikace Open
Therm, řízení 0-10V, podsvícený LCD, Účinnost až 109 %, Energet. tř. ****
92/42 EEC, kaskádová regulace, ext.řízení 3-cest. vent. a čerpadla. Modely
Energy Top W BEZ integr. kotlového čerpadla.
Sada obsahuje připojovací armatury, čerpadlo, zpětné klapky, zavírací
ventily, pojišťovací ventil.
Econcept 51 A 14,8 - 48 kW
0M706IWA
59 990 Kč
A
Energy TOP W 80 17 – 75 kW
Energy TOP W 125 25 – 116 kW
Čerpadlová sada pro kotle Energy TOP
W 80, 125
0M6OBIWA
0M6OEIWA
69 990 Kč
88 990 Kč
N
N
042021X0
6 500 Kč
N
Stacionární verze
EM14B
ENERGY TOP B 80 17 - 75 kW
0M6OBMWA
93 990 Kč
N
ENERGY TOP B 125 25 - 116 kW
0M6OEMWA
118 990 Kč
N
ENERGY TOP B 160 17 - 150 kW
0M6OGMWA
188 990 Kč
N
ENERGY TOP B 250 25 - 232 kW
QUADRIFOGLIO B 70
QUADRIFOGLIO B 125
QUADRIFOGLIO B 220
QUADRIFOGLIO B 320
0M6OKMWA
0RB010WA
0RB110WA
0RB410WA
0RB610WA
229 990 Kč
132 990 Kč
173 990 Kč
249 990 Kč
322 990 Kč
N
N
N
N
N
KONDENZAČNÍ KOTLE - souosé koaxiální odkouření
EM14G
Hlavice koax. 60/100/90° - pro vodorovný odtah
041001X0
850 Kč
Hlavice koaxiální 60/100 - pro svislý odtah
041002X0
850 Kč
A
Hlavice koaxiální 80/125 - pro svislý odtah
041006X0
1 280 Kč
A
Hlavice koaxiální 80/125 - pro svislý odtah
A
Modulární stacionární kondenzační jednotky s patentovaným celonerezovým výměníkem. Výměník sestaven ze speciálních nerez. trubek v průřezu tvarovaných do čtyřlístku. Integrovaná kaskádová regulace, možnost
řízení signálem 0-10V, nebo OpenTherm. Velmi nízké emise, modulace od
20 % výkonu. Dvě zpátečky - pro nizkoteplotní a vysokoteplotní okruh.
Detail variant základního připojení odkouření - koaxiální hlavice
A
KWMA74Y
850 Kč
Koleno koaxiální 60/100/90° s měřícím (rev.)
otvorem
LPRKM5
1 735 Kč
A
Koleno koaxiální 60/100/90° - O/M
LPBK95
520 Kč
A
Koleno koaxiální 60/100/45° - O/M
LPBK45
495 Kč
A
Trubka koax. 60/100 x 1000mm s výfukovým
košem
LPALK5
1 215 Kč
A
Trubka koaxiální 60/100 x 500 - prodloužení
LPRK55
495 Kč
A
Trubka koaxiální 60/100 s revizním otvorem
(250mm)
LPRTK5
1 050 Kč
A
Trubka koaxiální 60/100 x 1000 - prodloužení
LPRK15
605 Kč
A
Koleno koaxiální 80/125/90° s revizním otvorem
LPRKM8
2 215 Kč
A
Koleno koaxiální 80/125/90° - O/M
LPBK98
780 Kč
A
Koleno koaxiální 80/125/45° - O/M
LPBK48
690 Kč
A
Trubka koaxiální 80/125 x 1000 - s výfuk. košem
LPALK8
1 560 Kč
A
Trubka koaxiální 80/125 s revizním otvorem
(250mm)
LPRTK8
1 490 Kč
A
Trubka koaxiální 80/125 x 1000 - prodloužení
LPRK18
895 Kč
A
T-kus 60/100
LPVTK5
950 Kč
A
T-kus 80/125
LPVTK8
1 190 Kč
A
T-kus 60/100 s odvodem kondenzátu
LPUKA5
1 410 Kč
A
T-kus 80/125 s odvodem kondenzátu
LPUKA8
1 720 Kč
A
Zachycovač kondenzátu 60/100
LPKFK5
900 Kč
A
Zachycovač kondenzátu 80/125
LPKFK8
1 150 Kč
A
Komínek koaxiální 80/125
DPDS48
1 565 Kč
A
Redukce 60/100 - 80/125 ke komínku
LPKK01
650 Kč
A
KONDENZAČNÍ KOTLE - oddělené odkouření 2x 80
Modulární - skříňové provedení kotlů Energy Top. Kaskádové kotle pro
ÚT, ohřev TV v externím zásobníku, autodiagnostika, ekvitermní regulace,
plynulá PID modulace výkonu, komunikace Open Therm, řízení 0-10V,
podsvícený LCD, Účinnost až 109 %, Energet. tř. **** 92/42 EEC, kaskádová regulace, externí řízení 3-cest. vent. a čerpadla. Spojování jednotlivých
kotlů do kaskády bez nutnosti propojovacích potrubí.
EM14G
Bluehelix
Econcept 51A
Detail variant základního připojení odkouření - dělená hlavice
Hlavice pro oddělený odtah spalin 80
041039X0
350 Kč
A
Bluehelix
Hlavice pro oddělený odtah spalin 80
KWMA38U
140 Kč
A
Econcept 51A
Nástavec pro měření spalin 90˚
PPSBM8
365 Kč
A
Nástavec pro měření spalin rovný
PPMS08
365 Kč
A
Koleno 90 s revizním otvorem D80
PPRB98
500 Kč
A
Koleno 80/45° - O/M
PPSB48
140 Kč
A
Koleno 80/90° - O/M
PPSB98
140 Kč
A
Komínek 80
PPSAS8
1 200 Kč
A
Flexibilní roura D80
PURF90
360 Kč
A
Trubka přímá s revizním otvorem D80
PPRTD8
390 Kč
A
Trubka 80 x 500 - prodloužení
PPRM58
190 Kč
A
Trubka 80 x 1000 - prodloužení
PPRM18
225 Kč
A
T-kus D80
PPTE98
360 Kč
A
T-kus D80 s odvodem kondenzátu
PPUTA8
620 Kč
A
Zachycovač kondenzátu 80
PPKF08
510 Kč
A
Společné komponenty pro systémy odkouření konvenčních i kondenzačních kotlů
Průchodka šikmou střechou
ZUD22S
980 Kč
A
Průchodka vodorovnou střechou
ALPP35
765 Kč
A
Středící kříž do komína D 80
PPFR60
107 Kč
A
Středící kříž do komína D 100
PPFR60
133 Kč
A
Volitelné příslušenství - pro snadné, bezpečné a těsné zajištění průchodu
odkouření střechou. Nahrazuje odebranou střešní tašku.
Volitelné příslušenství - pro snadnou fixaci potrubí v komínovém tělese.
20
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ KOTLE
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
Kaskádové odkouření kotlů Econcept 51A, Energy Top
Cenovou a technickou nabídku na kaskádové odkouření kotelen Vám spočítáme přímo na konkrétní kotelnovou aplikaci.
Zařízení pro neutralizaci kondenzátu kondenzačních kotlů FERROLI
EM14X
Neutralizační box pro kotle do 50 kW
52106410
4 550 Kč
N
Neutralizační box pro kotle/kaskádu 500 kW
52106411
6 850 Kč
N
Neutralizační box pro kotle/kaskádu 750 kW
52106412
9 150 Kč
N
Náhradní náplň pro neutralizaci 4 kg
52109411
2 090 Kč
N
Stacionární plynové litinové kotle FERROLI atmosférické
Univerzální zařízení pro neutralizaci kondenzátu z výtoku odpadního sifonu
kondenzačních kotlů Ferroli. Dodávka obsahuje v balení i základní dávku neutralizační náplně (50-4 kg, 500-8kg, 750-12 kg). V rámci provozování tepelného
zdroje je třeba pravidelná kontrola náplně pro zajištění správné funkce zařízení.
Ekologicky šetrný výrobek
1-stupňový hořák a vestavěná regulace kotelny
EM14C
Garance 5 let na litinový výměník, 2 roky zbylé komponenty
Inovovaný Pegasus. Pro ÚT s možností ohřevu TV v externím zásobníku.
Litinový výměník z jakostní tenkostěnné G20, elektronické zapalování,
inteligentní autodiagnostika, vestavěná mikroprocesorová regulace s ekvitermní regulací, programovatelné výstupy pro externí řízení, komunikace
Open Therm, vysoká účinnost, Energet. tř. ***. Možnost dodávky Low NOX
provedení na vyžádání!
Pegasus D 20 M 7 - 20 kW - 1st
0E4L3SWA
22 990 Kč
A
Pegasus D 30 M 11 - 30 kW - 1st
0E4L4SWA
26 490 Kč
A
Pegasus D 40 M 14 - 40 kW - 1st
0E4L5SWA
29 990 Kč
A
2-stupňový Low NOx hořák
Ekologicky šetrný výrobek
Pegasus LN 2S 56 34/56 kW – 1st!!!
0E4M6AWA
53 790 Kč
N
Pegasus LN 2S 67 34/67 kW – 2st
0E4M7AWA
78 690 Kč
N
Pegasus LN 2S 77 44/77 kW – 2st
0E4M8AWA
86 690 Kč
N
Pegasus LN 2S 87 44/87 kW – 2st
0E4M9AWA
98 590 Kč
N
Pegasus LN 2S 97 54/97 kW – 2st
0E4MAAWA
111 290 Kč
N
Pegasus LN 2S 107 54/107 kW – 2st
0E4MBAWA
117 110 Kč
N
Pegasus LN 2S 119 68/119 kW – 2st
0E2M8AWA
126 190 Kč
N
Pegasus LN 2S 136 68/136 kW – 2st
0E2M9AWA
134 290 Kč
N
Pegasus LN 2S 153 85/153 kW – 2st
0E2MAAWA
149 990 Kč
N
Pegasus LN 2S 170 85/170 kW – 2st
0E2MBAWA
157 990 Kč
N
Pegasus LN 2S 187 102/187 kW – 2st
0E2MCAWA
165 790 Kč
N
Pegasus LN 2S 221 119/221 kW – 2st
0E2MEAWA
189 590 Kč
N
Pegasus LN 2S 255 136/255 kW – 2st
0E2MGAWA
213 110 Kč
N
Pegasus LN 2S 289 153/289 kW – 2st
0E2MIAWA
236 790 Kč
N
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
Modernizované provedení. Pro ÚT s možností ohřevu TV v externím zásobníku. Výměník z jakostní tenkostěnné litiny G20, elektronické zapalování
a autocontrolling, provozní, havarijní a spalinový termostat, svorkovnice
kotle pro připojení všech externích zařízení, optimalizováno pro regulaci
Siemens RVA či Honeywell SMILE, možnost kaskádové regulace pomocí
regulátoru ADEX DOMINO, vysoká účinnost až 93 %, LOW NOX nízkoemisní
2-stupňový hořák se samostatným řízením každého stupně. Záruka na
litinový výměník 5 let.
21
STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ KOTLE
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM14C
Garance 5 let na litinový výměník, 2 roky zbylé komponenty
Kotle pro spolupráci s tlakovým hořákem na LTO nebo na zemní plyn
či PB, pouze pro ÚT s možností ohřevu TV v externím zásobníku. 3-tahový
litinový výměník, autodiagnostika, mikroprocesorová regulace, ekvitermní
řízení, programovatelné výstupy, Open Therm, svorkovnice kotle pro připojení všech externích zařízení. Možnost nízkoteplotního provozu. vysoká
účinnost až 94 %. Záruka na litinový výměník 5 let. Cena bez hořáku.
Kód „A“ = Dodávka komplet složeného kotle na paletě v ochranném
balení s bedněním.
Stacionární litinové kotle FERROLI pro přetlakový hořák
Ekologicky šetrný výrobek
Pro osazení tlakovými hořáky na ELTO nebo plyn
ATLAS D 30 15 - 30 kW
0IHJ3HWA
26 750 Kč
N
ATLAS D 42 30 - 42 kW
0IHJ4HWA
32 090 Kč
N
ATLAS D 55 40 - 55 kW
0IHJ5HWA
36 390 Kč
N
ATLAS D 70 50 - 70 kW
0IHJ6HWA
40 650 Kč
N
ATLAS D 87 55 - 87 kW
0IHJ7HWA
47 090 Kč
N
Kompletní řada kotlů GN2.06 - GN 2.14
ve výkonovém rozmezí 107kW - 252kW
Pro cenovou nabídku kontaktujte
zástupce společnosti ENBRA, a.s.
N
Kompletní řada kotlů GN4.07 - GN 4.14
ve výkonovém rozmezí 200kW - 650kW
Pro cenovou nabídku kontaktujte
zástupce společnosti ENBRA, a.s.
N
Kotle pro spolupráci s tlakovým hořákem na ELTO nebo na zemní plyn
či PB, pouze pro ÚT s možností ohřevu TV v externím zásobníku. 3-tahový
litinový výměník, provozní a havarijní termostat, svorkovnice kotle pro
připojení všech externích zařízení. Možnost nízkoteplotního provozu.
Optimalizováno pro regulaci Siemens RVA nebo Honeywell SMILE, vysoká
účinnost až 94 %. Záruka na litinový výměník 5 let. Cena bez hořáku.
Dodávka složeného litinového tělesa kotle na paletě v ochranném
balení s dřevěným bedněním, opláštění kotle a elektrický panel jsou
baleny samostatně pro instalaci až na místě. Lze objednat i rozloženou
variantu.
Stacionární ocelové kotle FERROLI pro přetlakový hořák
Ekologicky šetrný výrobek
Teplovodní provedení na ELTO nebo plyn
Kompletní řada kotlů
PREXTHERM RSW, RSH, T3G
ve výkonovém rozmezí 70kW - 19,5MW
Pro cenovou nabídku kontaktujte
zástupce společnosti ENBRA, a.s.
EM14D
Garance 2 roky
N
Teplovodní ocelové kotle pro spolupráci s tlakovým hořákem. Třítahové
provedení s reverzní obratovou komorou, vysoce odolný svařovaný ocelový
výměník z jakostní kotlové oceli. Deflektor řízeného proudění vratného
topného media, turbulátory proudění spalin pro zvýšení účinnosti. Provozní
a havarijní termostat, svorkovnice kotle pro připojení všech externích
zařízení. Vysoká účinnost až 94 %. Možnost připojení kondenzačního
spalinového výměníku ECOPREX (viz níže) pro zvýšení účinnosti až na
97 %. Cena bez hořáku.
Rekuperační spalinové výměníky - příslušenství kotlů PREXTHERM pro kondenzační provoz
Kompletní řada rekuperačních
ekonomizérů ECOPREX 15 - ECOPREX 360
Pro cenovou nabídku kontaktujte
zástupce společnosti ENBRA, a.s.
N
Stacionární nerezové kondenzační kotle ADISA
Ekologicky šetrný výrobek
Pro kondenzační kotelnové bloky
Kompletní řada kondenzačních kotlů ADI CD
ve výkonovém rozmezí 70kW - 950kW
Pro cenovou nabídku kontaktujte
zástupce společnosti ENBRA, a.s.
EM14B
Garance 3 roky
N
Kompletní řada nerezových kondenzačních stacionárních kotlů. Premixový
trubkový mikroplamínkový hořák, patentovaný trubkový nerezový výměník.
Přední odnímatelný panel z tvrzeného plastu. Řídící elektronika SIEMENS,
vestavěný převodník pro ovládání kotle signálem 0-10V. Velmi nízké
emise NOx a CO, nízká spotřeba elektrické energie. Ekvitermní regulace,
autodiagnostika, ochranné funkce.Energetická třída dle Dir 92/42***. Pásmo
modulace 30-100 %, sezónní účinnost dle DIN 4702 108 %. Extrémně nízká
hmotnost a minimální rozměry. Nejmenší kotel na trhu.
Závěsné elektrické kotle
Ekologicky šetrný výrobek
Pouze pro topení, možnost ohřevu TV v externím zásobníku
EM14E
Garance 2 roky
Pouze pro ÚT, možný ohřevu TV v externím zásobníku. Ovládání
a nastavení přes LCD, možnost On/Off nebo OpenTherm řízení, modul relé
oddělený od řídící jednotky, PID modulace, podpora ekvitermní regulace,
autodiagnostika, ochranné funkce, velký podsvícený display, velmi tichý
chod, expanzomat, čerpadlo ÚT. Účinnost 99%, Tmax 80°C. Rrozměry VxŠxH:
740x440x265 mm, napájení 3x230/400V, nebo 1x230V.
LEB 6
GCAO10AA
16 990 Kč
A
LEB 7.5
GCBO10AA
17 490 Kč
A
LEB 9
GCCO10AA
17 990 Kč
A
Kotle FERROLI na pevná paliva a pelety
Ekologicky šetrný výrobek
Stacionární litinové kotle na pelety
EM15A
SFL Pellet 3 15 / 22, kW
SFLPELLET3
49 285 Kč
A
SFL Pellet 4 15 / 30 kW
SFLPELLET4
52 795 Kč
A
SFL Pellet 5 15 / 36 kW
SFLPELLET5
55 985 Kč
A
SFL Pellet 6 15 / 42 kW
SFLPELLET6
63 285 Kč
A
SFL Pellet 7 15 / 48 kW
SFLPELLET7
69 495 Kč
Povinné originální značkové příslušenství ke kotlům Ferroli SFL
A
EM15B
SFL 3 - Dochlazovací smyčka komplet
032010X0
3 180 Kč
A
SFL 4 - Dochlazovací smyčka komplet
032011X0
3 380 Kč
A
SFL 5 - Dochlazovací smyčka komplet
032012X0
3 680 Kč
A
SFL 6 - Dochlazovací smyčka komplet
032013X0
3 980 Kč
A
SFL 7 - Dochlazovací smyčka komplet
032014X0
4 280 Kč
Volitelné originální značkové příslušenství k peletovému programu
22
Volitelné příslušenství ke kotlům PREXTHERM. Zvýšení účinnosti o 4 - 8 %.
Garance 5 let
Kotle pro spalování pelet o rozměrech 6/35mm vyrobených z bílého
měkkého dřeva bez příměsí kůry, rostlin... Možnost řízení pokojovým
termostatem typu On/Off. Plně automatické zapálení a dohoření, topení
na přesně stanovenou teplotu. Ochranné a autodiagnostické funkce.
Součástí sestavy je kotel, peletový hořák, šnekový dopravník paliva
a přestavbová sada pro montáž hořáku do kotle. Záruka na litinový
výměník 5 let.
Povinné příslušenství ke kotlům SFL
Doporučujeme zakoupit ke každému kotli Ferroli SFL Pellet. Skládá
se z měděné bezpečnostní dochlazovací smyčky, která se instaluje přímo
do kotle a pojišťovacího 2-cestného ventilu s termostatickým jímkovým
čidlem.
A
EM15C
Garance 2 roky
Souprava přetlakového peletového hořáku se šroubovým dopravníkem.
Kompletní vybava, LCD, autodiagnostika, bezpečnostní fce, procesorové
řízení, 5-ti výkonových stupňů, možnost modulovaného provozu, připojení
externího termostatu.
Přestavbová sada pro připojení peletového hořáku na kotel - dvířka
s normovanou přírubou na peletový hořák. Sada se namontuje současně
s původními dvířky.
SUN P7 12 - 34 kW hořákový set pro PELETY
0U2F6PXA
22 900 Kč
A
SUN P12 30 - 55 kW hořákový set pro PELETY
0U2F8PXA
26 800 Kč
A
SFL Přestavbová sada pro hořák SUN P7
SFL Přestavbová sada pro hořák SUN P12
Zásobník na pelety k SFL pro 140 kg pelet
nesmontovaný
Zásobník na pelety k SFL pro 226 kg pelet
nesmontovaný
Automatický regulátor komínového tahu
Φ150mm
T- kus pro instalaci regulátoru tahu Φ150mm
T- kus pro instalaci regulátoru tahu Φ180mm
Redukce 150/180mm
035004X0
035006X0
2 700 Kč
2 900 Kč
A
A
096002X0
3 550 Kč
A
096004X0
4 450 Kč
A
096000X2
1 150 Kč
096000X3
096000X4
096000X5
500 Kč
600 Kč
250 Kč
EM15D
Zásobník paliva (pelet) pro kotle SFL. Zásobník se dodává v rozmontovaném
stavu.
Pro případ, že není možné zabezpečit předepsaný komínový tah 5Pa pro
aplikace s hořákem SUN P7 a SUN P12 je nutná instalace automatického
regulátoru tahu, pro zabezpečení ustálených tahových podmínek komína.
Bez regulátoru tahu nemůže výrobce zaručit bezproblémový chod
zařízení a nebudou uznávány reklamace!
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
STACIONÁRNÍ A ZÁVĚSNÉ KOTLE
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Náhradní díly pro peletové hořáky SUN P7
Rošt peletového hořáku SUN P7 - nerezový
Rošt peletového hořáku SUN P12 - nerezový
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM15C
39845410
39845790
1 380 Kč
1 990 Kč
A
A
Náhradní díly - spotřební materiál, který je v rámci provozování kotle
vystaven vyšší míře opotřebení a vztahuje se na něj záruka 6 měsíců..
Příslušenství plynových kotlů - přídavná rozšiřující regulace
Prostorové termostaty ELB FERROLI - doporučené příslušenství
Prostorový digitální termostat PT21 (On/Off )
Prostorový bezdrátový digitální termostat
BPT21 (On/Off )
Prostorový digitální termostat PT32 GST
(On/Off ) s GSM modulem
Prostorový bezdrátový digitální termostat
BPT32 GST (On/Off ) s GSM modulem
Inteligentní termostat PT59 (OpenTherm)
EM14H1
PT21000621
900 Kč
A
BPT21000610
2 450 Kč
A
PT32GSM
3 950 Kč
A
BPT32GSM
4 900 Kč
N
Garance 2 roky
Základní prostor pro termostat zejména pro FERROLI SFL Pellet.
Optimalizace regulace - snížení nákladů na topení, denní časové
programy(až 6 časových úseků a teplot/den).
Prostorové termostaty typu On/Off s možností ovládání pomocí mobilního telefonu. Drátová i bezdrátová verze. Vhodné k ovládání zařízení
pomocí spínaného kontaktu - kotle, peletový hořák, elektrokotel, tepelná
čerpadla...
Velký podsvícený LCD, intuitivní nastavení v ČJ, tlačítka rychlé volby.
Možnost nastavení 9 týdenních programů pro UT (s 6 teplot. změnami/
den), 1 týdenního programu pro TV (se 3 čas. intervaly/den). Ekvitermní
regulace, PID regulace, předčasné zapnutí topení, letní režim. PT59X lze
řídit GSM přes GST1.
PT59000659
2 400 Kč
A
Inteligentní termostat PT59X
(GSM, RS232, OpenTherm)
PT59X00660
3 200 Kč
N
Inteligentní bezdrátový termostat BPT57
(OpenTherm)
BPT5500654
4 375 Kč
N
Bezdrátový termostat, pomocí kterého je možné využít veškeré výhody
topných systémů s komunikačním protokolem OpenTherm - shodné fce
jako PT59X.
GST1-GSM
3 800 Kč
N
GSM modul pro dálkové ovládání teploty s termostaty PT59X, BPT55.
Pomocí SMS z Vašeho mobilního tel. lze regulovat teplotu nebo zjistit
aktuální stav systému.
GSM modul GST1 pro ovládání PT59X a BPT57
Konvenční a kondenzační kotle - Ekvitermní, kaskádová, zónová regulace
Venkovní ekvitermní čidlo teploty
KWMA62U
395 Kč
Jímkové čidlo pro ohřev TV v externím
1KWMA11W
290 Kč
zásobníku
Kaskádový řadič AX5200SQ
KWMH18A
24 990 Kč
(max. 5 kotlů+čerp.)
Rozšiřující modul AX5112ZN
Y5112ZN-TU1
11 350 Kč
(rozšíření AX5200SQ)
EM14H2
A
Garance 2 roky
Po připojení je možno aktivovat vestavěnou fci ekvitermní regulace.
A
Rozšíření kotle o možnost ohřevu TV v externím zásobníku.
N
Kaskáda až 5 modulů + čerpadlo, plynulá PID modulace, OpenTherm,
včetně čidel.
N
Zónový regulátor (2 zóny) - podřízený AX5200SQ, bez LCD, včetně čidel.
Zónový regulátor FERROLI FZ4
KWMA65U
5 500 Kč
A
Regulace 3 nezávislých zón. Maximálně 2 směšované zóny. OpenTherm
komunikace s kotlem. Možnost volby odlišné ekvitermní křivky pro
každou zónu.
Sada pro přímou zónu
0WAR010A
6 500 Kč
N
Čerpadlo, uzavíratelné kohouty, připojovací armatury.
Sada pro směšovanou zónu
0WAR030A
8 500 Kč
N
Čerpadlo, směšovací armatura, uzavíratelné kohouty, připojovací
armatury.
Základní skříň s rozdělovačem
0WARV00A
8 600 Kč
Ekvitermní a kaskádová regulace Honeywell pro kotle PEGASUS a GN
Kaskádový řadič AX5100HG
Y5100HG-TU1
15 350 Kč
(max. 5 kotlů+čerp.)
Rozšiřující modul AX5112ZN
Y5112ZN-TU1
11 350 Kč
(doplnění AX5100HG)
Kaskádový řadič DOMINO N1
DOMINON1
5 800 Kč
N
EM14H2
Skříň s hydraulickým rozdělovačem pro kompletaci jednotlivých zón.
Garance 2 roky
N
Kaskáda až 5 kotlových modulů+čerpadlo nebo komplet 1 zóny a TV
včetně čidel.
N
Zónový regulátor - podřízený AX5100HG, bez displeje, regulace
2 kompletních zón, včetně čidel (přiřadit lze více jednotek ZN).
N
4 jednostupňové nebo 2 dvoustupňové kotle, řízení oběhového
čerpadla a mixu zpátečky, střídání kotlů.
Tabulka maximálních délek odkouření (údaje v tabulce jsou v metrech)
Výrobek
Dělené 2 x 80
Souosé 60/100
Souosé 80/125
DOMITech F24 D
60
5
10
DIVATop Micro F24
60
5
10
DIVATop 60 F24
45
4
5
DIVATop HF24
60
5
10
Bluehelix Tech 18A
80
8
28
Bluehelix Tech 25A
80
8
28
Bluehelix Tech 35A
70
8
28
Bluehelix Tech 25C
80
8
28
Bluehelix Tech 35C
70
8
28
Bluehelix 25 K50
80
8
28
Bluehelix 32 BK50
80
8
28
Econcept 51A
20
2
12
Energy Top W80
20
není možné
4
Energy Top W125
10
není možné
2
Pozn.: Při výpočtu délky odkouření je nutno počítat s ekvivalentními ztrátami jednotlivých komponentů, jejichž hodnoty jsou v návodech kotlů.
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
23
T EPEL N Á ČER PA D L A
A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Náhled
Rabat
Základní charakteristika
Kód
ROTEX HPSU COMPACT - nízkoteplotní tepelné čerpadlo (vzduch/voda) s integrovaným zásobníkem
Výrobek
Cena
Venkovní jednotky HPSU Compact / HPSU BiBloc
EM17A
Venkovní j. 4kW, topení a chlazení (1-230V)
43 062 Kč
RRLQ004CAV3
Venkovní j. 6kW, topení a chlazení (1-230V)
47 374 Kč
RRLQ006CAV3
Venkovní j. 8kW, topení a chlazení (1-230V)
64 705 Kč
RRLQ008CAV3
Venkovní j. 11kW, topení a chlazení (3-400V)
74 992 Kč
RRLQ011CAW1
Venkovní j. 14kW, topení a chlazení (3-400V)
88 181 Kč
RRLQ014CAW1
Venkovní j. 16kW, topení a chlazení (3-400V)
109 148 Kč
RRLQ016CAW1
Vnitřní jednotky HPSU Compact
Vnitřní j. HPSU Compact 304 pro venkovní j. 4kW,
integrovaný zásobník 300l, topení a chlazení
Vnitřní j. HPSU Compact 304 BIV pro venkovní j. 4kW,
integrovaný zásobník 300l, topení a chlazení,
výměník pro připojení dalšího zdroje (390W/K)
Vnitřní j. HPSU Compact 308 pro venkovní j. 6-8kW,
integrovaný zásobník 300l, topení a chlazení
Vnitřní j. HPSU Compact 308 BIV pro venkovní j. 6-8kW,
integrovaný zásobník 300l, topení a chlazení,
výměník pro připojení dalšího zdroje (390W/K)
Vnitřní j. HPSU Compact 508 pro venkovní j. 6-8kW,
integrovaný zásobník 500l, topení a chlazení
Vnitřní j. HPSU Compact 508 BIV pro venkovní j. 6-8kW,
integrovaný zásobník 500l, topení a chlazení,
výměník pro připojení dalšího zdroje (890W/K)
Vnitřní j. HPSU Compact 516 pro venkovní j. 11-16kW,
integrovaný zásobník 500l, topení a chlazení
Vnitřní j. HPSU Compact 516 BIV pro venkovní j. 11-16kW,
integrovaný zásobník 500l, topení a chlazení,
výměník pro připojení dalšího zdroje (890W/K)
EM17A
96 219 Kč
141530
106 910 Kč
141534
101 565 Kč
141531
111 722 Kč
141535
128 210 Kč
141532
135 671 Kč
141536
135 840 Kč
141533
143 724 Kč
141537
Příslušenství pro HPSU Compact
Přídavný zdroj BU9c 9kW (3 x 230V)
10 963 Kč
141028
Gateway RoCon GT1
18 281 Kč
157056
Modul RoCon M1
Venkovní čidlo RoCon OT1
Pokojový regulátor RoCon U1
6 192 Kč
157068
358 Kč
156070
5 825 Kč
157034
Venkovní jednotky obsahují všechny hydraulické díly - invertorově řízené kompresorové
/ kondenzační jednotky (včetně ventilátoru).
Venkovní jednotka je odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená z galvanizovaného
ocelového plechu, opatřeného základním
nátěrem a vrstvou umělé pryskyřice
a práškového laku. Všechny jednotky
pracují do venkovní teploty -25°C.
Garance 2/5/10 let
Hybridní tepelné čerpadlo vzduch-voda
HPSU Compact s invertorem kompresoru
a ventilátoru, nejlepší regulace výkonu
a spotřeby el. energie, nižší hluk, optimální se
solárním beztlakým systémem, ohřev vody
průtokově nerezovým výměníkem, vše
na ploše 0,36m2 (verze 300l) nebo 0,62m2
(verze 500l). Vnitřní jednotka s integrovaným
beztlakým energetickým zásobníkem je vybavena vysoce účinným oběhovým čerpadlem,
přepínacími ventily pro teplou vodu, vytápění
a chlazení, integrovaným omezením teploty
zpátečky pro solární aplikaci, bezpečnostní
konstrukční skupinou s manometrem,
pojistným a obtokovým ventilem. Jednotku
lze dovybavit systémem pro vzdálenou správu
pomocí smartphonu.
Povinný přídavný zdroj 9kW je nutné
objednat zvlášť.
Garance 2 roky
Povinné příslušenství pro všechna HPSU
Compact!
Pro správu mobilním telefonem (podporován
je iOS a Android)
Pro ovládání směšovací stanice MK (směšovacího ventilu a oběhového čerpadla). Součástí
balení je také teplotní čidlo do výstupního
potrubí směšovací stanice. Napájení 1-230V.
Montáž na zeď. Možnost připojení k HPSU
Compact nebo regulátoru RoCon U1 (pro ekvitermní řízení je možné připojení venkovního
čidla RoCon OT1).
Lze použít jako dálkové ovládání/pokojový
termostat pro HPSU Compact nebo k ovládání
směšovacího modulu RoCon M1. Není potřeba
síťového napájení.
Směšovací stanice MK1
20 286 Kč
156067
Směšovací stanice MK2 s PWM oběhovým čerpadlem
23 744 Kč
156072
Směšovací stanice obsahuje třícestný směšovací
ventil s pohonem, oběhové čerpadlo, uzavírací
armatury a teploměry. Včetně izolace.
1" vnitřní závit, těsnění
Připojovací set WMK1 pro směšovací stanice MK
554 Kč
156053
Kabel pro blokování hořáku pro RPS3
597 Kč
164110-RTX
Zamezení dohřevu při solárním zisku
3 078 Kč
EKFT008CA
Pro zvýšení montážní výšky o 10 cm (např. při
montáži na betonové podstavce)
Nutno přiobjednat topný kabel EKDPH008CA!
U profily pro venkovní jednotky 4-8kW
Vanička pro venkovní jednotky 4-8 kW
4 360 Kč
EKDP008CA
Topný kabel pro vaničku EKDP008CA
6 591 Kč
EKDPH008CA
Povinné příslušenství vaničky EKDP008CA!
Nástěnný držák WKS1 pro montáž venkovní j. 4-8kW
2 457 Kč
140505
Nástěnná konzole včetně gumových bloků
Nástěnný držák WKS2 pro montáž venkovní j. 11-16kW
4 518 Kč
140528
Nástěnná konzole včetně gumových bloků.
140x115x113 cm; 35kg; materiál: nerez ocel
Montážní podpěra (stojatá) pro venkovní j. 11-16kW
30x120x64 cm; 25kg
10 771 Kč
140532
Kabelový termostat
3 039 Kč
RKRTWA
Volitelný pro všechna HPSU
Bezdrátový termostat
6 049 Kč
RKRTR1
Volitelný pro všechna HPSU
Snímač teploty podlahového potěru
24
EM17A
Garance 2/5/10 let
462 Kč
EKRTETS
Odlučovač kalu
3 137 Kč
546316
S vypouštěcím ventilem a tepelnou izolací,
připojení: 1" vnitřní závit
Autorizované uvedení do provozu
8 000 Kč
915002
na tuto položku se nevztahuje rabat
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Náhled
Výrobek
Cena
Rabat
Kód
Základní charakteristika
ROTEX HPSU BI-BLOC - nízkoteplotní tepelné čerpadlo (systém vzduch/voda)
Venkovní jednotky HPSU Compact / HPSU BiBloc
EM17A
Venkovní j. 4kW, topení a chlazení (1-230V)
43 062 Kč
RRLQ004CAV3
Venkovní j. 6kW, topení a chlazení (1-230V)
47 374 Kč
RRLQ006CAV3
Venkovní j. 8kW, topení a chlazení (1-230V)
64 705 Kč
RRLQ008CAV3
Venkovní j. 11kW, topení a chlazení (3-400V)
74 992 Kč
RRLQ011CAW1
Venkovní j. 14kW, topení a chlazení (3-400V)
88 181 Kč
RRLQ014CAW1
Venkovní j. 16kW, topení a chlazení (3-400V)
109 148 Kč
RRLQ016CAW1
Vnitřní jednotky HPSU BiBloc
EM17A
Vnitřní j. 4kW pro venkovní j. 4kW s topným tělesem
3kW topení (1-230V)
69 863 Kč
RHBH04CA3V
Vnitřní j. 4kW pro venkovní j. 4kW s topným tělesem
3kW topení a chlazení (1-230V)
75 950 Kč
RHBX04CA3V
Vnitřní j. 8kW pro venkovní j. 6-8kW s topným tělesem
9kW topení (3-400V)
80 599 Kč
RHBH08CA9W
Vnitřní j. 8kW pro venkovní j. 6-8kW s topným tělesem
9kW topení a chlazení (3-400V)
83 362 Kč
RHBX08CA9W
Vnitřní j. 16kW pro venkovní j. 11-16kW s topným tělesem
9kW topení (3-400V)
92 380 Kč
RHBH16CA9W
Vnitřní j. 16kW pro venkovní j. 11-16kW s topným tělesem
9kW topení a chlazení (3-400V)
95 480 Kč
RHBX16CA9W
Příslušenství pro HPSU BiBloc
Modul pro dálkové ovládání pomocí smartphone
Vanička pro odvod kondenzátu pro vnitřní jednotku
EM17A
14 999 Kč
HPSUDAL
Garance 2/5/10 let
Venkovní jednotky obsahují všechny hydraulické díly - invertorově řízené kompresorové
/ kondenzační jednotky (včetně ventilátoru).
Venkovní jednotka je odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená z galvanizovaného
ocelového plechu, opatřeného základním
nátěrem a vrstvou umělé pryskyřice a práškového laku. Všechny jednotky pracují do
venkovní teploty -25°C.
Garance 2/5/10 let
Vnitřní jednotky jsou vybaveny vysoce
účinným cirkulačním čerpadlem topení, expanzní nádobou, bezpečnostním modulem s
tlakoměrem a pojistným ventilem, snímačem
průtoku, plnícími a vypouštěcími ventily
a mosazným filtračním sítkem. Elektrické
vybavení pro odpojovací stykače a přídavné
elektrické topení (3 nebo 9 kW) a cirkulační
čerpadlo topení. Včetně ovladače s ekvitermní
regulací.
Garance 2 roky
Dostupnost od 2. poloviny roku 2014
3 949 Kč
EKHBDPCA2
Propojovací sada EP LT 3H pro 300L zásobník HYC
(topení, topení a chlazení)
12 811 Kč
141062
Propojovací sada EP LT 5H pro 500L zásobník HYC
(pouze topení)
13 340 Kč
141060
Propojovací sada EP LT 5H pro 500L zásobník HYC
(topení i chlazení)
16 377 Kč
141061
Ponorné topné těleso BO3S pro HPSU BiBloc pro použití
s HybridCube
10 954 Kč
165137
3kW, 230V, délka 0,9m.
Omezení teploty zpětného toku RLB500 s 1" AG a Kvs 3,2
(pro nízkoteplotní 6-8kW HPSU)
2 615 Kč
140114
Omezení zpětné teploty na max. 55°C. Potřeba pro připojení solárního systému k HPSU.
Omezení teploty zpětného toku RLB300 s 5/4" AG a Kvs 9
(pro nízkoteplotní 6-16kW HPSU)
3 302 Kč
140115
Omezení zpětné teploty na max. 55°C. Potřeba pro připojení solárního systému k HPSU.
Sada SOL-PAC LT/HT pro připojení HPSU BiBloc/Monobloc/
HiTemp k solárnímu systému Solaris
5 363 Kč
140538
Obsahuje připojovací kabel a desku tištěného
spoje.
Obtokový ventil DN20
2 166 Kč
140111
Obtokový ventil DN25
2 796 Kč
140116
3-cestný ventil 3-W-UV s pohonem (230V)
3 064 Kč
156034
735 Kč
5009427
Pro nízkoteplotní HPSU BiBloc
2 933 Kč
649055P
Pro nízkoteplotní HPSU BiBloc
Teplotní čidlo pro neoriginální zásobník bez el. patrony
Teplotní čidlo pro neoriginální zásobník s el. patronou
Kabel pro blokování hořáku pro RPS3
Pro aplikaci chlazení HPSU BiBloc
Sada E-Pac LT pro HPSU BiBloc a HPSU
Monobloc je nutná pro připojení zásobníku
HybridCube.
Obsahuje: trojcestný ventil, připojovací kabel,
snímač zásobníku.
Nutný pro zaručení minimálního průtoku ve
vnitřní jednotce HPSU.
připojení 1" vnější závit, přepínací čas 6
sekund, kabel 2m
597 Kč
164110-RTX
Zamezení dohřevu při solárním zisku
U profily pro venkovní jednotky 4-8kW
3 078 Kč
EKFT008CA
Pro zvýšení montážní výšky o 10 cm. (např. při
montáži na betonové podstavce)
Vanička pro venkovní jednotky 4-8 kW
4 360 Kč
EKDP008CA
Nutno přiobjednat topný kabel
EKDPH008CA!
Topný kabel pro vaničku EKDP008CA
6 591 Kč
EKDPH008CA
Povinné příslušenství vaničky EKDP008CA !
Nástěnný držák WKS1 pro montáž venkovní j. 4-8kW
2 457 Kč
140505
Nástěnná konzole včetně gumových bloků
Nástěnný držák WKS2 pro montáž venkovní j. 11-16kW
4 518 Kč
140528
Nástěnná konzole včetně gumových bloků.
140x115x113 cm; 35kg; materiál: nerez ocel
30x120x64 cm; 25kg
Montážní podpěra (stojatá) pro venkovní j. 11-16kW
10 771 Kč
140532
Kabelový termostat
3 039 Kč
RKRTWA
Volitelný pro všechna HPSU
Bezdrátový termostat
6 049 Kč
RKRTR1
Volitelný pro všechna HPSU
462 Kč
EKRTETS
Odlučovač kalu
3 137 Kč
546316
S vypouštěcím ventilem a tepelnou izolací,
připojení: 1" vnitřní závit
Autorizované uvedení do provozu
8 000 Kč
915002
na tuto položku se nevztahuje rabat
Snímač teploty podlahového potěru
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
25
TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Náhled
Výrobek
Rabat
Kód
Cena
Základní charakteristika
ROTEX HPSU HITEMP - vysokoteplotní tepelné čerpadlo (systém vzduch/voda)
Venkovní jednotky HPSU HiTemp
EM17A
Garance 2/5/10 let
Venkovní kompresorová jednotka s invertorovým řízením. Vyrobena z galvanizovaného
ocelového plechu, opatřena základním
nátěrem, vrstvou syntetické pryskyřice a práškového laku. Provoz až do -25 °C. Rozměry
1345 x 900 x 320 mm.
Venkovní j. HPSU HiTemp 11kW, pouze topení (3-400V)
97 330 Kč
RRRQ011AAY1
Venkovní j. HPSU HiTemp 14kW, pouze topení (3-400V)
114 990 Kč
RRRQ014AAY1
Venkovní j. HPSU HiTemp 16kW, pouze topení (3-400V)
131 086 Kč
RRRQ016AAY1
Vnitřní jednotky HPSU HiTemp / FLEX
EM17A
Garance 2/5/10 let
Vnitřní j. HPSU HiTemp 11kW, pouze topení (3-400V)
139 182 Kč
RKHBRD011ABY1
Vnitřní j. HPSU HiTemp 14kW, pouze topení (3-400V)
144 686 Kč
RKHBRD014ABY1
Vnitřní j. HPSU HiTemp 16kW, pouze topení (3-400V)
149 700 Kč
RKHBRD016ABY1
Vysokoteplotní TČ s nejvyšším topným
faktorem na trhu pro topnou vodu 50°C a vyšší.
I při nejnižších venkovních teplotách -20°C
dosahuje průtokové teploty topné vody
80°C bez nutnosti elektrického ohřevu!
Perfektní řešení pro radiátory. Není potřeba
akumulační nádrž!
EM17A
Garance 2 roky
Příslušenství pro HPSU HiTemp
Modul pro dálkové obládání pomocí smartphone
14 999 Kč
HPSUDAL
Dostupnost od 2. poloviny roku 2014
Komunikační deska EKRP1AHT
3 383 Kč
EKRP1AHTA
Nutná pro připojení max. 2 přídavných
pokojových termostatů (RKRTWA) nebo
záložního zdroje
Zásobníkové čidlo pro HPSU HiTemp
1 391 Kč
5002145
3-cestný ventil 3-W-UV s pohonem (230V)
2 853 Kč
156034
Obtokový ventil DN20
2 166 Kč
140111
Obtokový ventil DN25
2 796 Kč
140116
Propojovací sada EP HT 3H pro 300l zásobník HybridCube
5 707 Kč
141046
Propojovací sada EP HT 5H pro 500l zásobník HybridCube
6 001 Kč
141045
Sada pro propojení zásobníku HybridCube
a HPSU HiTemp. Obsahuje trojcestný ventil,
připojovací kabel, snímače zásobníku.
Sada SOL-PAC LT/HT pro připojení HPSU BiBloc/Monobloc/
HiTemp k solárnímu systému Solaris
5 363 Kč
140538
Obsahuje připojovací kabel a desku tištěného
spoje.
Kabel pro blokování hořáku pro RPS3
597 Kč
164110-RTX
Pro neoriginální zásobník.
Připojení 1" vnější závit, přepínací čas
6 sekund, kabel 2m
Nutný pro zaručení minimálního průtoku
ve vnitřní jednotce HPSU.
Zamezení dohřevu při solárním zisku
4 518 Kč
140528
Nástěnná konzole včetně gumových bloků.
140x115x113 cm; 35kg; materiál: nerez ocel
10 771 Kč
140532
30x120x64 cm; 25kg
Kabelový termostat
3 039 Kč
RKRTWA
Volitelný pro všechna HPSU
Bezdrátový termostat
6 049 Kč
RKRTR1
Volitelný pro všechna HPSU
Odlučovač kalu
3 137 Kč
546316
S vypouštěcím ventilem a tepelnou izolací,
připojení: 1" vnitřní závit
Nástěnný držák WKS2 pro montáž venkovní j. 11-16kW
Montážní podpěra (stojatá) pro venkovní j. 11-16kW
Odlučovač kalu je povinnou součástí instalace HPSU HiTemp do stávajících otopných soustav.
Autorizované uvedení do provozu
8 000 Kč
915002
na tuto položku se nevztahuje rabat
ROTEX HPSU FLEX - vysokoteplotní tepelné čerpadlo (systém vzduch/voda)
Venkovní jednotky HPSU FLEX
EM17A
EMRQ8AAY1 topný výkon 22,4 kW
223 625 Kč
EMRQ8A
EMRQ10AAY1 topný výkon 28 kW
286 051 Kč
EMRQ10A
EMRQ12AAY1 topný výkon 33,6 kW
325 170 Kč
EMRQ12A
EMRQ14AAY1 topný výkon 39,2 kW
339 681 Kč
EMRQ14A
EMRQ16AAY1 topný výkon 44,8 kW
417 723 Kč
EMRQ16A
Vnitřní jednotky HPSU FLEX
Vnitřní j. 5kW, topení a chlazení (1-230V)
137 834 Kč
EKHVMYD50A
Vnitřní j. 8kW, topení a chlazení (1-230V)
141 884 Kč
EKHVMYD80A
Vnitřní j. HPSU HiTemp 11kW, pouze topení (3-400V)
139 182 Kč
RKHBRD011ABY1
Vnitřní j. HPSU HiTemp 14kW, pouze topení (3-400V)
144 686 Kč
RKHBRD014ABY1
Vnitřní j. HPSU HiTemp 16kW, pouze topení (3-400V)
149 700 Kč
RKHBRD016ABY1
24 000 Kč
AUDPFLEX
Autorizované uvedení do provozu HPSU FLEX
26
EM17A
Garance 2/5 let
Unikátní systém o topných výkonech
22,4–44,8 kW vhodný do novostaveb i rekonstrukcí. HPSU Flex umožňuje výstupní teplotu
až na 80°C. Účinné řízení výkonu s variabilním
pracovním stupněm umožňuje přizpůsobení
výkonu podle aktuální potřeby tepla budovy,
což poskytuje vysoký komfort při nejvyšších
úsporách energie. Na jednu venkovní jednotku
Flex lze modulárně (flexibilně) připojit několik
vnitřních jednotek HPSU HiTemp a získat tak
bezkonkurenční řešení vytápění a ohřevu teplé
vody. Flexibilní řešení pro vytápění bytových
domů bez nutnosti výměny radiátorů.
Provoz v režimu topeni při teplotách okolí
od –20°C do 20°C. Nízké náklady na vytápění,
jednoduchá instalace a údržba.
na tuto položku se nevztahuje rabat
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Náhled
Výrobek
Cena
Rabat
Kód
Základní charakteristika
ROTEX HPSU MONOBLOC - nízkoteplotní tepelné čerpadlo (systém vzduch/voda)
Venkovní jednotky HPSU Monobloc
EM17A
Garance 2/5/10 let
HPSU Monobloc 11kW, topení a chlazení (3-400V)
202 740 Kč
RBLQ011BB6W1
HPSU Monobloc 16kW, topení a chlazení (3-400V)
238 587 Kč
RBLQ016BB6W1
Kompaktní systém pro venkovní instalaci.
Součástí je 6kW záložní elektrický ohřev.
Provoz od -20°C do 35°C. Není potřeba akumulační nádrž! Příslušenství viz. HPSU BiBloc.
Není-li zaručeno trvalé napájení, pak je doporučeno použití nemrznoucí směsi (viz. instalační návod)
ROTEX HPU - hybridní tepelné čerpadlo (systém vzduch/voda)
Tepelné čerpadlo s integrovaným kondenzačním kotlem 33kW
EM17A6
Hybridní tepelné čerpadlo ROTEX 5kW, pouze topení
151 319 Kč
HPU5KW
Hybridní tepelné čerpadlo ROTEX 8kW, pouze topení
175 189 Kč
HPU8KW
Hybridní tepelné čerpadlo ROTEX 8kW, topení a chlazení
278 901 Kč
HPU8KWHC
Garance 2/5 let
Maximálně efektivní provoz za všech povětrnostních podmínek díky kombinaci tepelného čerpadla a kondenzačního kotle 33kW.
Dostupné od 2. poloviny 2014.
Zásobníky na teplou vodu
Plastové zásobníky pro HPSU ROTEX a další zdroje tepla
EM17B
Garance 5 let
HybridCube HYC 343/19/0-DB 300 litrový zásobník
pro nízkoteplotní HPSU do 8kW
41 987 Kč
140553
HybridCube HYC 544/19/0-DB 500 litrový zásobník
pro nízkoteplotní HPSU do 8kW a podporu vytápění
48 022 Kč
140560
HybridCube HYC 544/32/0-DB 500 litrový zásobník
pro nízkoteplotní HPSU do 16kW a podporu vytápění
52 208 Kč
140562
HybridCube HYC 544/19/0-P 500 litrový zásobník
pro nízkoteplotní HPSU do 8kW a podporu vytápění
53 485 Kč
140561
HybridCube HYC 544/32/0-P 500 litrový zásobník
pro nízkoteplotní HPSU do 16kW a podporu vytápění
58 618 Kč
140563
SaniCube Solaris SCS 328/14/0-DB 300 litrový zásobník
pro přípravu teplé vody
38 407 Kč
165204
Unikátní plastové zásobníky HybridCube
a SaniCube Solaris jsou jedinečnou kombinací
beztlaké akumulační nádoby a průtokového
ohřívače teplé vody. Vyznačují se nízkými
tepelnými ztrátami a vysokou hygienou teplé
vody. Pro nabíjení zásobníku prostřednictvím
vestavěných nerezových vlnovců lze využít
různé zdroje tepla.
SaniCube Solaris SCS 538/0/0-DB 500 litrový zásobník
pro přípravu teplé vody a podporu vytápění
37 943 Kč
165211
Verze „“DB“ pro beztlaký solární systém
ROTEX Solaris a verze „“P“ pro tlakové systémy.
SaniCube Solaris SCS 538/16/0-DB 500 litrový zásobník
pro přípravu teplé vody a podporu vytápění
46 636 Kč
165206
SaniCube Solaris SCS 538/16/16-DB 500 litrový zásobník
pro přípravu teplé vody a podporu vytápění
50 983 Kč
165208
SaniCube Solaris SCS 538/16/0-P 500 litrový zásobník
pro přípravu teplé vody a podporu vytápění
75 289 Kč
165207
SaniCube SC 538/16/16 500 litrový zásobník pro přípravu
teplé vody, bez možnosti solárního ohřevu
56 316 Kč
165203
Příslušenství pro plastové zásobníky
EHS/500/1 Elektrický topný prvek 230V, výkon 2 kW
s integrovaným regulátorem teploty 35–65 °C, délka 1,4m
EM17B
9 224 Kč
Všechny uvedené zásobníky lze napojit
na HPSU HiTemp. Zásobníky HYC rovněž na
nízkoteplotní tepelná čerpadla HPSU ROTEX.
Garance 2 roky
165131
Topný prvek určený pro beztlaké zásobníky
SaniCube s integrovaným regulátorem teploty a omezovačem teploty 95 °C. Délka topné
tyče 1,1m je určena pro použití se solárním
systémem Rotex Solaris.
EHS/500/5 Elektrický topný prvek 230/400V , Výkon 2-6 kW
včetně regulátoru teploty 30–78 °C, délka 1,4m
12 695 Kč
165135
EHS/500/6 Elektrický topný prvek 230/400V, výkon 2-6 kW
včetně regulátoru teploty 30–78 °C, délka 1,1m
11 911 Kč
165136
BO3S Elektrický topný prvek 230V, výkon 3 kW
s integrovaným regulátorem teploty 35–65 °C, délka 0,9 m
10 954 Kč
165137
2 267 Kč
156015
896 Kč
156016
2 829 Kč
165113
Pro energeticky optimalizované připojení
cirkulace teplé vody k zásobníkům ROTEX
358 Kč
165070
Pro zamezení tepelných ztrát vlivem gravitační
cirkulace přes připojovací potrubí.
EM17C
Garance 2 roky
Termostatický směšovací ventil proti opaření VTA32
Závitová připojovací sada 1’’ pro VTA32
Cirkulační trubka ZKL optimalizace připojení cirkulace
Cirkulační brzda
Nerezové zásobníky pro HPSU HiTemp
Zásobník teplé vody z nerez oceli 200 litrů
35 192 Kč
RKHTS200AC
Zásobník teplé vody z nerez oceli 260 litrů
40 102 Kč
RKHTS260AC
Volitelná sada pro samostatně stojící nerezový zásobník
10 105 Kč
EKFMAHTB
Topný prvek pro zásobníky HybridCube
Tepelné bezpečnostní zařízení pro potrubí na
pitnou vodu. Rozsah nastavení 35–60 °C
Pro montáž na vnitřní jednotku HPSU HiTemp
Smaltované zásobníky pro nízkoteplotní HPSU BiBloc
EM17C
Smaltovaný zásobník teplé vody 200 litrů
25 308 Kč
EKHWE200A3V3
Smaltovaný zásobník teplé vody 300 litrů
28 576 Kč
EKHWE300A3V3
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
Pro montáž vedle vnitřní jednotky HPSU
HiTemp
Garance 2 roky
Stacionární s pomocným ohřevem 3kW
(1f 230V). Součástí balení je teplotní čidlo,
stykač i trojcestný ventil.
27
TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Náhled
Výrobek
Cena
Rabat
Kód
Základní charakteristika
EM07F
Garance 7 let
Směšovací stanice
Směšovací stanice „Regumat“
"Regumat F-130" DN25 s čerpadlem Grundfos ALPHA 25-40
15 041 Kč
1354165
6 984 Kč
1354171
"Regumat F-130" DN25 s čerpadlem Grundfos UPS 25-60
13 648 Kč
1354185
"Regumat F-180" DN25 bez čerpadla, DN 25
10 278 Kč
1354270
"Regumat F-180" DN25 s čerpadlem Grundfos ALPHA2 25-60
16 639 Kč
1354274
"Regumat F-180" DN25 s čerpadlem Wilo Pico 25/1-6
16 639 Kč
1354276
"Regumat F-180" DN25 s čerpadlem Grundfos UPS 25-60
14 984 Kč
1354285
"Regumat F-130" DN25 bez čerpadla
Hydraulická výhybka/rozdělovač pro "Regumat"
Směšovací stanici „Regumat“ v kombinaci
s hydraulickou výhybkou/rozdělovačem
„Hydrofix“ lze využít pro napojení okruhu
s podlahovým vytápěním a okruhu
s radiátory ke zdroji tepla.
EM07F
"Hydrofix" pro 2 otop. okruhy, DN25
14 886 Kč
1351698
"Hydrofix" pro 3 otop. okruhy, DN25
19 401 Kč
1351699
Směšovací stanice "Regufloor"
EM07J
Regulační stanice "Regufloor H", DN25 pro připojení
na rozdělovač z nerezové oceli
12 548 Kč
1151000
Regulační stanice "Regufloor HX", DN25, systém s deskovým
výměníkem
28 384 Kč
1151060
Regulační stanice "Regufloor HX", DN25 s Wilo P. Yonos Para
29 736 Kč
1151065
Garance 7 let
Směšovací stanice pro instalaci před rozdělovačem podlahového vytápění. Otopná plocha
do 200 m2.
Podlahové vytápění
Více podrobností v sekci Oventrop
Konvektory
Konvektory pro HPSU ROTEX
EM17A
Garance 2 roky
Ultratichý konvektor RFWXV15A s vysokou účinností
pro topení a chlazení, 1,5kW
20 111 Kč
RFWXV15A
Ultratichý konvektor RFWXV20A s vysokou účinností
pro topení a chlazení, 2kW
21 692 Kč
RFWXV20A
Připojovací balíček HPc -AP pro konvektor
2 113 Kč
142012
Tepelně izolované, pružné připojovací potrubí
se šroubeními.
Regulační balíček HPc-RP pro konvektor
2 933 Kč
142013
Je zapotřebí, pokud HPc není připojen přes
rozvaděč otopného okruhu. Obsahuje elektrický 2-cestný ventil, regulační ventil větve
a připojovací přípojky.
Propojovací kabel pro HPSU Compact
1 172 Kč
142014
Nutný v případě použití s HPSU Compact
Ultratichý konvektor tepelného čerpadla
s vysokou účinností pro topení i chlazení.
Součástí je ovládač každé jednotky, který
zaručí vytápění a chlazení každé jednotlivé
místnosti.
Rekuperační jednotky
Rekuperace VAM
28
EM17A
Garance 2 roky
VAM150FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
32 930 Kč
VAM150FA
VAM250FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
35 820 Kč
VAM250FA
VAM350FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
43 387 Kč
VAM350FA
VAM500FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
46 609 Kč
VAM500FA
VAM650FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
60 719 Kč
VAM650FA
VAM800FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
67 767 Kč
VAM800FA
VAM1000FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
81 979 Kč
VAM1000FA
VAM1500FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
122 507 Kč
VAM1500FA
VAM2000FA větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
154 368 Kč
VAM2000FA
Rekuperační systémy VAM-FA se zpětným
získáváním tepla upravují teplotu a vlhkost
nasávaného čerstvého vzduchu na ideální
vnitřní podmínky objektu. Vnitřní vzduch
díky konstrukci výměníku vyrobeného ze
speciálního ultratenkého materiálu předává
teplo čerstvému proudu vzduchu zvenčí. Filtr
rekuperace čistí přiváděný vzduch do místností. Dosažením rovnováhy mezi vnitřním
a vnějším prostředím se významně snižuje
potřeba topného nebo chladicího výkonu.
Díky slim designu pro úzké prostory je možné
instalovat i do velmi úzkých prostor. Vnější
statický tlak až do 160 Pa umožňuje využití
flexibilního potrubí různých délek. Rekuperační jednotka dokáže teplo zpětně přenést až
s 80 % účinností, ideální pro větrání rodinných
domů, výkonový rozsah průtoku vzduchu
150-2000 m3/hod., ultra tichý provoz, ideální
způsob větrání rodinných domů, maximální
zachování čistého prostředí.
Kabelový ovladač
3 091 Kč
BRC301B61
Kabelový dálkový ovladač
Standardní kabelový dálkový ovladač
4 064 Kč
BRC1D52
Pro kombinované řízení společně
se standardními vnitřními jednotkami VRV.
Sada řízení pro pomocný ohřívač jiného dodavatele
4 881 Kč
BRP4A50
Sada řízení pomocného ohřívače
Adaptér PCB pro řízení zvlhčovače jiného dodavatele
5 719 Kč
KRP50-2
Adaptér PCB pro výstup provozního signálu
Box pro instalaci řídící PCB na stranu VAM jednotky
3 265 Kč
KRP1B93
Box pro adaptér PCB
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
TEPELNÁ ČERPADLA A SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Náhled
Výrobek
Cena
Rabat
Kód
Základní charakteristika
EM16B
Garance 2/5 let
Beztlaký solární systém ROTEX Solaris (Drain-back)
Sestava ROTEX V21P 2 kolektory na šikmou střechu
2 ks kolektor V21P, 1 ks připojení solárního panelu FIX-VBP,
2 ks montážní profilová lišta pro V21P, 2 ks montážní sada
s výškově nastavitelným hákem FIX ADP, 1 ks řídící a čerpací
jednotka RPS3, 1 ks podpěra potrubí TS, 1 ks připojovací
potrubí 15 m, 1 ks střešní průchod pro šikmou střechu
(červený)
73 099 Kč
R2V21PSS
Sestava ROTEX V26P 3 kolektory na šikmou střechu
Unikátní vypouštěcí solární systém pro
hygienickou přípravu teplé vody a solární
podporu vytápění.
3 ks kolektor V26P, 2 ks připojení solárního panelu FIX-VBP,
3 ks montážní profilová lišta pro V26P, 3 ks montážní sada
s výškově nastavitelným hákem FIX ADP, 1 ks řídící a čerpací
jednotka RPS3, 1 ks podpěra potrubí TS, 1 ks připojovací
potrubí 15 m, 1 ks střešní průchod pro šikmou střechu
(červený)
Nepotřebuje nemrznoucí směs, expanzní
nádobu, pojišťovací ventil ani výměník glykol/
voda. Systém je bezúdržbový, vyznačuje se
snadnou montáží a až o 15 % vyšší účinností
než tlakové systémy. Systém netrpí přebytky
tepla v letních měsících.
104 594 Kč
R3V26PSS
Uvedné sestavy jsou určeny pro hygienické
zásobníky ROTEX verze DB (Drain-back)
- např. SaniCube Solaris SCS 538/16/0-DB
s možností připojení dalšího zdroje tepla.
Sestava ROTEX V26P 3 kolektory na plochou střechu
3 ks kolektor V26P, 2 ks připojení solárního panelu FIX-VBP,
3 ks montážní profilová lišta pro V26P, 1 ks konstrukce na
plochou střechu pro dva solární panely V26P, 1 ks rozšíření
konstrukce na plochou střechu pro panely V26P, 1 ks řídící
a čerpací jednotka RPS3, 1 ks podpěra potrubí TS, 1 ks
připojovací potrubí 15 m, 1 ks sada střešního průchodu
na plochou střechu
124 274 Kč
Kolektory pro solární systém ROTEX Solaris
Plochý solární panel Solaris V21P, 2000 x 1006 x 85 mm;
1,79 m2; 35 kg; 1,3 litru
Plochý solární panel Solaris V26P, 2000 x 1300 x 85 mm;
2,35 m2; 42 kg; 1,7 litru
Plochý solární panel Solaris H26P, 1300 x 2000 x 85 mm;
2,35 m2; 42 kg; 2,1 litru
EM16B
Garance 5 let
15 958 Kč
162012-RTX
18 860 Kč
162010-RTX
19 447 Kč
162011-RTX
Vysoce účinný solární panel, stabilní vodotěsný rám z černě anodizovaného hliníku,
s vysoce selektivní povrchovou vrstvou,
bezpečnostní sklo s nízkou odrazivostí,
účinná izolace dna z minerální vlny. Minimální
výkon přes 525 kWh/m2 za rok. Pro vypouštěcí
i tlakový systém.
EM16B
Garance 2 roky
Prvky solárního systému ROTEX Solaris
Kabel pro blokování hořáku pro RPS3
Sada SOL-PAC LT/HT pro připojení HPSU BiBloc/Monobloc/
HiTemp k solárnímu systému Solaris
R3V26PPS
597 Kč
164110-RTX
Zamezení dohřevu při solárním zisku
140538
Obsahuje připojovací kabel a desku tištěného
spoje.
18 465 Kč
164125
Jednotka připravená k připojení s digitálním
diferenciálním teplotním řídícím systémem,
se snímači teploty ve zpětném potrubí a zásobníku, provozním čerpadlem a pomocným
čerpadlem. Včetně průtokového snímače.
Připojovací dvojpotrubí Solaris 15m
4 575 Kč
164732
Připojovací dvojpotrubí Solaris 20m
5 437 Kč
164733
Připojovací dvojtrubka délky 15 nebo 20 m,
s tepelnou izolací a s integrovaným snímačovým kabelem.
291 Kč
164245
Podpěrné pouzdro
Řídící a čerpací jednotka RPS3, kompletní systém
namontovaný ve skříni pro připojení k zásobníkům
SaniCube Solaris DB a HybridCube DB
Podpěra potrubí TS
5 363 Kč
Připojení solárního panelu Solaris, FIX VBP
1 857 Kč
162016-RTX
Montážní profilová lišta pro V21P
1 326 Kč
162066
Montážní profilová lišta pro V26P
1 459 Kč
162067
Montážní profilová lišta pro H26P
1 989 Kč
162068
Montážní sada na břidlicovou střechu FIX ADS
1 922 Kč
164723
Montážní sada s výškově nastavitelným hákem FIX ADP
3 250 Kč
162036-RTX
Střešní montážní díly pro vlnitou krytinu, FIX WD
1 857 Kč
164703-RTX
Střešní držák pro krytinu z lemovaných plechů FIX BD
2 188 Kč
164704-RTX
Integrovaná konstrukce do střechy pro dva panely V21P
16 445 Kč
162017
Rozšíření integrované konstrukce pro jeden panel V21P
7 360 Kč
162018
Integrovaná konstrukce do střechy pro dva panely V26P
17 573 Kč
162019
Rozšíření integrované konstrukce pro jeden panel V26P
7 692 Kč
162020
Konstrukce na plochou střechu pro dva solární panely V26P
19 760 Kč
162058
Rozšíření konstrukce na plochou střechu pro panely V26P
7 891 Kč
162059
Konstrukce na plochou střechu pro solární panel H26P
9 350 Kč
162060
Rozšíření konstrukce na plochou střechu pro panely H26P
6 101 Kč
162061
Střešní průchod a montážní materiál pro montáž na střechu
6 841 Kč
162034
Střešní průchod a montážní materiály pro plochou střechu
8 620 Kč
162038-RTX
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
Připojení montážního profilu, expanzní spojky
a dva svorkové bloky.
Tvořená montážními profilovými lištami
a pojistnými svorkami solárního panelu.
4 střešní svorky včetně upevňovacího
materiálu pro jeden solární panel
Integrovaná konstrukce pro panely V21P,
krycí plechy včetně montážního materiálu.
Minimální sklon střechy 15°.
Integrovaná konstrukce pro panely V26P,
krycí plechy včetně montážního materiálu.
Minimální sklon střechy 15°.
Konstrukce na rovnou střechu pro panely
V26P.
Konstrukce na rovnou střechu pro panely
H26P.
Střešní průchod pro šikmou střechu barva
červená cihla.
Sada střešního průchodu na plochou střechu.
29
O H Ř Í VAČE VO DY
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Náhled
Výrobek
Kód
PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ
EM04G
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM13A
Garance 3 roky
Plynové ohřívače vody ENBRA
Závěsné ohřívače s odtahem spalin do komína
ENBRA BGM/5Q 4,6 kW 50 l, V: 765 mm
80020100
11 300 Kč
A
Ohřev TV +25°C/ 21 min, Š: 440mm, komín 80mm
ENBRA BGM/8Q 5,3 kW 80 l, V: 970 mm
80020200
11 700 Kč
A
Ohřev TV +25°C/ 29 min, Š: 440mm, komín 80mm
ENBRA BGM/10Q 5,3 kW 100 l, V: 1140 mm
80020300
12 500 Kč
A
Ohřev TV +25°C/ 37 min, Š: 440mm, komín 80mm
ENBRA BGM/12Q 5,3 kW 120 l, V: 1280 mm
80020400
16 800 Kč
A
Ohřev TV +25°C/ 44 min, Š: 440mm, komín 80mm
ENBRA BGM/15Q 5,3 kW 140 l, V: 1400 mm
80020500
17 990 Kč
N
Ohřev TV +25°C/ 51 min, Š: 440mm, komín 80mm
Stacionární ohřívače s odtahem spalin do komína
EM04G
EM13B
ENBRA JW 30S 7,6 kW 114 l, V: 1149 mm
25V30S-2
13 930 Kč
A
Ohřev TV +50°C 100l/h, Š: 451mm, komín 76mm
ENBRA JW 30T 9,4 kW 114 l, V: 1422 mm
25V30-6
13 930 Kč
A
Ohřev TV +50°C 122l/h, Š: 400mm, komín 76mm
ENBRA JW 40S 8,2 kW 151 l, V: 1207 mm
25V40S-2
15 200 Kč
A
Ohřev TV +50°C 107l/h, Š: 502mm, komín 76mm
ENBRA JW 40T 10,0 kW 151 l, V: 1435 mm
25V40-7
15 200 Kč
A
Ohřev TV +50°C 130l/h, Š: 451mm, komín 76mm
ENBRA JW 50T 10,6 kW 189 l, V: 1448 mm
25V50-2
19 350 Kč
A
Ohřev TV +50°C 138l/h, Š: 502mm, komín 76mm
Stacionární plynové ohřívače pro komerční použití ENBRA
S odtahem spalin do komína
EM13C
ENBRA BGM/20Q/BA 200 l, V: 1610 mm
80002200
34 900 Kč
A
ENBRA BGM/25Q/BA 235 l, V: 1830 mm
80002300
37 700 Kč
N
ENBRA BGM/30Q/BA 300 l, V: 1680 mm
80002400
42 500 Kč
A
ENBRA BGM/40Q/BA 400 l, V: 2060 mm
80002500
46 900 Kč
A
ENBRA BGM/50Q/BA 470 l, V: 1920 mm
80002600
54 900 Kč
N
ENBRA BGM/60Q/BA 590 l, V: 2270 mm
80002700
60 800 Kč
N
ENBRA BGM/80Q/BA 755 l, V: 2130 mm
80002800
88 000 Kč
N
ENBRA BGM/100Q/BA 950 l, V: 2460 mm
80002900
97 500 Kč
N
ENBRA BGM/150Q/BA 1400 l, V: 2330 mm
80003000
150 900 Kč
N
ENBRA BGM/200Q/BA 1900 l, V: 2820 mm
80003100
168 600 Kč
N
Turbo verze (uzavřená spalovací komora, ventilátor)
EM13C
ENBRA BGM/15Q/B/CS 150 l, V: 1390 mm
80007100
52 500 Kč
N
ENBRA BGM/20Q/B/CS 200 l, V: 1630 mm
80007200
54 500 Kč
A
ENBRA BGM/25Q/B/CS 235 l, V: 1840 mm
80007300
57 000 Kč
N
ENBRA BGM/30Q/B/CS 300 l, V: 1710 mm
80007400
62 700 Kč
A
ENBRA BGM/40Q/B/CS 400 l, V: 2080 mm
80007500
68 200 Kč
N
ENBRA BGM/50Q/B/CS 470 l, V: 1950 mm
80007600
76 200 Kč
N
ENBRA BGM/60Q/B/CS 590 l, V: 2290 mm
80007700
81 300 Kč
N
Odkouření turbo provedení komerčních ohřívačů
30
Garance 7 let
Garance 3 roky
Výkon 14 kW, spotřeba ZP 1,48 m3/hod., Š: 550mm,
komín 100mm
Výkon 23,2 kW, spotřeba ZP 2,45 m3/hod., Š: 650mm,
komín 120mm
Výkon 29,5 kW, spotřeba ZP 3,12 m3/hod., Š: 750mm,
komín 140mm
Výkon 34 kW, spotřeba ZP 3,6 m3/hod., Š: 900mm,
komín 140mm
Výkon 34kW, spotřeba ZP 3,6 m3/hod., Š: 1200mm,
komín 140mm
Garance 3 roky
Výkon 14,0 kW, spotřeba ZP 1,48 m3/hod., Š: 550mm.
Připojení sání 100mm / odkouření 80mm,
cena bez odkouření.
Výkon 23,2 kW, spotřeba ZP 2,45 m3/hod., Š: 650mm.
Připojení sání 100mm / odkouření 80mm,
cena bez odkouření.
Výkon 29,5 kW, spotřeba ZP 3,12 m3/hod., Š: 750mm.
Připojení sání 100mm / odkouření 80mm,
cena bez odkouření.
EM13F
Koaxiální odkouření - sdružovač 15Q/B/CS
48952000
4 600 Kč
N
Koaxiální odkouření - sdružovač 20Q/B/CS
48952100
4 600 Kč
A
Koaxiální odkouření - sdružovač 25Q/B/CS
48952200
4 600 Kč
N
Koaxiální odkouření - sdružovač 30Q/B/CS
48952300
4 600 Kč
A
Koaxiální odkouření - sdružovač 40Q/B/CS
48952400
4 800 Kč
N
Koaxiální odkouření - sdružovač 50Q/B/CS
48952500
4 800 Kč
N
Koaxiální odkouření - sdružovač 60Q/B/CS
48952600
4 800 Kč
N
Souprava pro připojení koaxiálního odkouření
komerčních ohřívačů v turbo provedení (plynových
i bivalentních). Rozměry připojení koax. ze sdružovače 60/100 mm. V základu počítáno s vertikálním
vyústěním odkouření. Ostatní komponenty odkouření
plynových ohřívačů jsou shodné s výrobky uvedenými
v části ceníku - odkouření plynových kotlů Ferroli.
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
OHŘÍVAČE VODY
Náhled
Výrobek
Kód
Cena
Rabat
Sklad
Základní charakteristika
EM13I
Garance 3 roky
Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače TV FERROLI nad/pod umyvadlo
Elektrický ohřev - tlakové provedení
NOVO 5-O
GRWCXASA
2 290 Kč
A
NOVO 5-U
GRWDXASA
2 290 Kč
A
NOVO 10-O
GRWCTASA
2 590 Kč
A
NOVO 10-U
GRWDTASA
2 590 Kč
A
CUBO SG 15 SVE
GR94R00A
2 990 Kč
A
CUBO SG 15 SVEU - pod umyvadlo
GR90R00A
2 990 Kč
A
CUBO SG 30
GR94250A
3 490 Kč
A
Rozsah nastavení teploty 35-75 °C u verzí CUBO
a 30-80 ˚C u verzí NOVO, max. pracovní tlak 0,8 MPa,
el. příkon 2,0/1,5 kW, krytí IPX4, měděný topný element, magnesiová anoda, CFC-free polyurethanová
izolace, smaltováná tlaková nádoba, připojovací
kabel, pojišťovací ventil.
Závěsné elektrické a kombinované zásobníkové ohřívače TV FERROLI
Elektrický ohřev - vertikální tlakové provedení
EM13J
CALYPSO 50V 48,5 l; V: 565 mm
E000B0IA
3 290 Kč
A
CALYPSO 80V 78,0 l; V: 775 mm
E300B0IA
3 590 Kč
A
CALYPSO 100V 100 l; V: 995 mm
E400B0IA
3 790 Kč
A
CALYPSO 125V 120 l; V: 1135 mm
E500B0IA
4 590 Kč
A
CALYPSO 150V 140 l; V: 1175 mm
E600B0IA
4 990 Kč
Elektrický ohřev - horizontální tlakové provedení
Garance 3 roky
Uživatelský rozsah nastavení teploty 35-75 °C, max.
pracovní tlak 0,8 MPa, el. příkon 1,5 kW, krytí IPX4,
měděný topný element, magnesiová anoda, CFC-free
polyurethanová izolace 18 mm, „Blue silicon“ jakostní
smaltování, servisní příruba, teploměr, připojovací
kabel, pojišťovací ventil, ŠxH: 440 x 460 mm.
A
EM13J
CALYPSO 50H 48,5 l; H: 565 mm
E010B0CA
3 390 Kč
A
CALYPSO 80H 78,0 l; H: 775 mm
E310B0CA
3 690 Kč
A
CALYPSO 100H 100 l; H: 995 mm
E410B0CA
3 890 Kč
A
CALYPSO 125H 120 l; H: 1135 mm
E510B0CA
4 690 Kč
N
CALYPSO 150H 140 l; H: 1175 mm
E610B0CA
5 090 Kč
N
Rozsah nastavení teploty 35-75 °C, max. pracovní tlak
0,8 MPa, el. příkon 1,5 kW, krytí IPX4, měděný topný
element, magnesiová anoda, CFC-free polyurethanová
izolace 18 mm, „Blue silicon“ jakostní smaltování,
servisní příruba, teploměr, připojovací kabel, pojišťovací
ventil, VxH: 440 x 460 mm.
Stacionární nepřímoohřívané zásobníkové ohřívače TV FERROLI
Nepřímoohřívané zásobníky s jedním výměníkem - boční připojení
EM13K
ECOUNIT F 100 1C 100l, 18,5kW
GRA1010A
9 200 Kč
A
ECOUNIT F 150 1C 150l, 31,25kW
GRA3010A
10 990 Kč
A
ECOUNIT F 200 1C 200l, 35kW
GRA4110A
12 990 Kč
N
ECOUNIT F 300 1C 300l, 45,75kW
GRA6310A
16 990 Kč
N
Nepřímoohřívané zásobníky se dvěma výměníky - boční připojení
GRA4120A
15 990 Kč
N
ECOUNIT F 300 2C 300l, 18kW + 25kW
GRA6320A
19 990 Kč
N
Nepřímoohřívané zásobníky s jedním výměníkem - horní připojení
0Y204BX0
Stacionární nepřímoohřívaný zásobník s bočním
připojením. Max. pracovní tlak 8 bar. Tloušťka izolace
50 mm. Vyměnitelná magneziová anoda. Elektrická
topná spirála 1500W. Připojení pro recirkulaci.
EM13K
ECOUNIT F 200 2C 200l, 12,5kW + 20,75 kW
BF 100 100l, 28kW
Garance 3 roky
Stacionární nepřímoohřívaný zásobník s bočním
připojením pro 2 zdroje tepla. Max. pracovní tlak
8 bar. Tloušťka izolace 50mm. Vyměnitelná magneziová
anoda. Elektrická topná spirála 1500W. Připojení pro
recirkulaci.
EM13K
Vysoce jakostní ohřívač s horním připojením. Ochrana
tanku minerálním sklem a magneziovou anodou.
10 990 Kč
Stacionární zásobníkové ohřívače TV ENBRA na tuhá paliva
Lázeňská kamna na dřevo
EM13Q
ENBRA BL/80 5 kW 80 l; 1440 x 350 mm, 57 kg
87000100
8 450 Kč
A
ENBRA BL/115 8 kW 115 l; 1450 x 440 mm, 87 kg
87000400
12 900 Kč
A
ENBRA BL/150 8 kW 150 l; 1650 x 440 mm, 90 kg
87000500
14 250 Kč
A
Lázeňská kamna na dřevo s elektrickým dohřevem
Garance 3 roky
Stacionární, vysoce jakostní tlakové provedení, pojišťovací ventil 9,5 bar a teploměr součástí dodávky. Ideální
palivo - tvrdé dřevo. Doba ohřevu TV 10-45°C/ 45 minut
při spotřebě paliva 3 kg. Dlouhodobá životnost.
EM13Q
ENBRA BLE/80 5 kW 80 l; 1440 x 350 mm, 57 kg
87002100
9 100 Kč
A
ENBRA BLE/115 8 kW 115 l; 1450 x 440 mm, 87 kg
87002400
13 600 Kč
A
ENBRA BLE/150 8 kW 150 l; 1650 x 440 mm, 90 kg
87002500
15 000 Kč
A
Příslušenství lázeňských kamen BL/BLE
Kombinovaná varianta s integrovaným elektrickým
dohřevem 1 kW/230V. Jakostní tlakové provedení,
pojišťovací ventil 0,95 bar a teploměr součástí dodávky.
Ideální palivo - tvrdé dřevo. Doba ohřevu TV 10-45°C/
45 minut při spotřebě paliva 3 kg.
EM13Q
Nerezová redukce 80/100 pro připojení ke komínu
0200121
350 Kč
A
Pro BL/BLE o objemu 150 litrů.
Nerezová redukce 80/100 pro připojení ke komínu
0200122
350 Kč
A
Pro BL/BLE o objemu 80, 115 litrů.
Technický garant produktů: Roman Švantner, tel.: +420 737 273 489, [email protected]
31
EN B R A S O L AR
SOLÁRNÍ SESTAVY
Solární systémy ENBRA SOLAR představují komplexní řešení ohřevu teplé vody (TV). Na ploché kolektory TS 300 se vztahuje 12 let záruky.
Konstrukce použité v sestavách lze na vyžádání změnit dle typu střechy. Solární systémy pro ohřev TV a přitápění, možnost propojení s tepelným
čerpadlem, kotli na plyn, pelety či tuhá paliva. Dodávky a instalace prostřednictvím vyškolených regionálních autorizovaných partnerů. Vhodnou
sestavu Vám doporučí Váš prodejce.
Platnost od 1. 3. 2014 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 21 %.
Náhled
EM04G
Výrobek
Cena
Rabat
Kód
Základní
charakteristika
EM16A1
Garance 2/12 let
Sestavy solárních systémů ENBRASolar
Sestava ENBRA SOLAR TV 200
2 ks TS 300, 1ks solární zásobník OKC200L NTRR/SOL, 1 ks
směšovač vody pro TUV "Brawa-Mix", 1 ks základní montážní
soubor, 1 ks rozšiřovací montážní soubor, 1 ks odvzdušňovací soubor,
nosné konstrukce s výškově nastavitelnými háky pro šikmou střechu,
1 ks solární instalační jednotka REGUSOL dvouvětvová, 1 ks soubor
na přepad kapaliny z pojistného ventilu, 1 ks expanzní nádrž 12L/10
bar, 30 m nerezového potrubí DN16, 1 ks Sada příslušenství k nerezovému potrubí, 1 ks regulátor SGC 16, 25l kapaliny Thesol
Sestava ENBRA SOLAR TV 300
58 999 Kč ESTV200
EM16A1
3 ks TS 300, 1 ks solární zásobník OKC300 NTRR/SOL, 1 ks směšovač
vody pro TUV "Brawa-Mix", 1 ks základní montážní soubor,
2 ks rozšiřovací montážní soubor, 1 ks odvzdušňovací soubor, nosné
konstrukce s výškově nastavitelnými háky pro šikmou střechu, 1 ks
solární instalační jednotka REGUSOL dvouvětvová, 1 ks soubor na
přepad kapaliny z pojistného ventilu, 1 ks expanzní nádrž 18L/10 bar,
30 m nerezového potrubí DN20, 1 ks Sada příslušenství k nerezovému
potrubí, 1 ks regulátor SGC 16, 25l kapaliny Thesol
73 999 Kč ESTV300
Sestava ENBRA SOLAR 2 pro ohřev
TV je vhodná pro 2-3 člennou
domácnost. Vhodným doplněním
dohřevu jste schopni tímto systémem
ušetřit až 70 % nákladů za energie.
Zásobník TV je možné napojit na
bivalentní zdroj a/nebo kombinovat
v sérii s plynovým ohřívačem TV.
Garance 2/12 let
Sestava ENBRA SOLAR 3 pro ohřev
TV je vhodná pro 3-4 člennou
domácnost. Vhodným doplněním
dohřevu jste schopni tímto systémem
ušetřit až 70 % nákladů za energie.
Zásobník TV je možné napojit na
bivalentní zdroj a/nebo kombinovat
v sérii s plynovým ohřívačem TV.
Pouze základní zvýhodněné doporučené sestavy. Na vyžádání připravíme rozšířenou nabídku „na míru“ dle potřeb Vašeho projektu.
32
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
SOLÁRNÍ SESTAVY ENBRA SOLAR
Náhled
EM04G
Výrobek
Cena
Rabat Kód
Základní
charakteristika
EM16A2
Garance 12 let
Prvky solárních systémů ENBRASolar
Ploché kolektory přírubové
TS 300, 2x1m
10 289 Kč
S1542
TS 500, 2x1,3m, zvětšená plocha
11 884 Kč
S1587
TS 330/M, 1x2m, horizontální provedení
11 513 Kč
S1598
Montážní soubory
Vysoké solární výnosy díky absorbéru z Al-Mg plechu
s vysokoselektivní konverzní vrstvou, bezpečnostní solární sklo,
hliníková vana a rám, 360° obepnutí potrubí absorbéru s vysoce
efektivním odebárním tepla, systémové úhlopříčné odvětrávání.
Nejdelší 12 letá záruka na trhu s životností vyzkoušenou v praxi
přes 40 let! Design oceňovaný architekty.
Na vyžádání také další typy kolektorů.
EM16A6
Základní soubor přírubový (pro kol. 1 pole)
795 Kč
S4111
Rozšiřovací soubor přírubový
154 Kč
S4019
Garance 2 roky
Montážní soubory pro kolektory TS 300, 500 a 330/M.
Solární zásobníky
EM16A41
Garance 2 roky
Solární zásobník OKC200 NTRR/SOL
12 825 Kč 120791301 Stacionární ohřívač s dvěma spirálovými výměníky pro ohřev
Solární zásobník OKC300 NTRR/SOL
15 208 Kč 121091301 v horním výměníku.
TV topnou vodou ze dvou zdrojů. Dohřev lze provádět kotlem
Regulátory
EM16A5
Garance 2 roky
Solární regulátor SGC 16
2 605 Kč
K4195
Jednookruhový solární regulátor s displejem a 2 sensory.
Solární regulátor SGC 36
5 210 Kč
K4191
Trojokruhový solární regulátor s displejem a 4 sensory.
Příslušenství
EM16A
Garance 2 roky
6 119 Kč
S4315
S oběhovým solárním čerpadlem Grundfoss, odvzdušněním,
teploměry, kulovými kohouty, manometrem, pojišťovacím
ventilem, komponenty na připojení expanzní nádoby, zpětnými
klapkami a izolací .
811 Kč
K3021
Speciální EN pro solární systémy.
30m nerezového potrubí DN16 s izolací
6 183 Kč
B9045
Sendvičová izolace s vystuženou PE fólií.
Sada příslušenství k nerezovému potrubí
1 109 Kč
F5255
Sada obsahuje 8 ks převlečných matic G3/4 DN16, 8 ks těsnění
G3/4, 6 ks přechodek G3/4-R22x1,5, 2 ks reduk. vsuvek válec/
kužel 3/4, 10 ks spon na upevnění potrubí
Nemrznoucí kapalina Thesol 25l
1 426 Kč
D4112
Netoxická nemrznoucí kapalina s inhibitory koroze.
V instalaci nepoužívejte pozinkované materiály!
Dvouvětvová čerpadlová jednotka REGUSOL
Expanzní nádoba 18l
Nosná konstrukce pro kolektory TS 300
EM16A3
Garance 2 roky
Konstrukce s výškově nastavitelnými háky
pro 2 kolektory TS 300
3 410 Kč
S7002
Konstrukce s výškově nastavitelnými háky
rozšíření o 1 kolektor TS 300
1 809 Kč
S7001
Lehké hliníkové konstrukce pro šikmou štřechu pálená taška.
Veškerý potřebný kotvící a spojovací materiál součástí balení.
Pro různě velká kolektorová pole se kombinují stejné typy
konstrukcí.
337 Kč
S3334
Pro konstrukci s výškově nastavitelnými háky.
Konstrukce s kombi šroubem pro dva
kolektory TS 300
3 116 Kč
S7012
Konstrukce s kombi šroubem, rozšíření
pro jeden kolektor TS 300
1 649 Kč
S7011
Lehké hliníkové konstrukce pro šikmou plechovou štřechu.
Veškerý potřebný kotvící a spojovací materiál součástí balení.
Pro různě velká kolektorová pole se kombinují stejné typy
konstrukcí.
Konstrukce pro rovnou střechu pro dva
kolektory TS 300
3 857 Kč
S7062
Konstrukce pro rovnou střechu, rozšíření
pro jeden kolektor TS 300
1 834 Kč
S7061
Lehké hliníkové konstrukce pro rovnou štřechu. Veškerý
potřebný kotvící a spojovací materiál součástí balení.
Pro různě velká kolektorová pole se kombinují stejné typy
konstrukcí.
238 Kč
S3320
Pro konstrukci s kombi šrouby nebo rovnou střechu.
Spojovací soubor typ II
Spojovací soubor typ I
Technický garant produktů: Ing. Ivo Zabloudil, tel.: +420 731 980 868, [email protected]
33
N OV I N K Y
ROTEX HPU
unikátní kombinace tepelného čerpadla a špičkového kondenzačního kotle
maximální úspora za všech povětrnostních podmínek (zařízení zvolí
nejekonomičtější provoz dle zadaných cen plynu a elektřiny)
není potřeba měnit stávající radiátory (výstupní teplota až 80 °C)
ideální náhrada stávajícího plynového kotle
dostupná i varianta s možností chlazení
PLYNOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ENBRA JW
ideální pro domácnosti s vyššími
dlouhý provoz bez nutného
nároky na spotřebu teplé vody
servisu, ohřev teplé vody
za velmi dobrou cenu
bezpečnostní pojistka spalin
– v případě závady na komínovém
piezozapalovač
systému je ohřívač automaticky
provozní tlak
odstaven z provozu
10,5 bar
široká škála modelů o objemech 114 – 189 l
výkonové rozmezí od 7,6 do 10,6 kW
samočisticí systém proti usazování sedimentu
dlouhá životnost díky vyměnitelné magnesiové anodě
ohřívače nepotřebují k provozu napájení elektřinou
SYSTÉMOVÝ ZÁSOBNÍK REGUCOR WHS
Hydraulicky dokonale vyvážená kombinace:
zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, krbová vložka)
solárního akumulačního zásobníku
čerpadlové stanice (Regusol L)
stanice pro přípravu teplé vody (Regumaq) s možností doplnění
o cirkulační modul
čerpadlové stanice pro okruh vytápění s možností doplnění stanice
pro podlahové vytápění
KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA SONTEX SUPERCAL 739
nominální průtok 0,6; 1,5 a 2,5 m3/hod
zcela nová konstrukce a design kalorimetrického počítadla, krytí IP65
pro topení, chlazení a kombinované systémy topení/chlazení
platinové teploměry variantně o průměru 5 mm nebo 5,2 mm
komunikace přes wireless M-Bus, M-Bus, Supercom, IrDA
2 impulsní vstupy
životnost baterie až 13 let
34
NOVINK Y V SORTIMENTU FERROLI
NEPŘÍMOOHŘÍVANÝ KOMBINOVANÝ
ZÁSOBNÍK ECOUNIT F
dostupný v objemech 100–500 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným
výměníkem k postavení na zem pod závěsný plynový kotel
ve variantách s jedním nebo dvěma výměníky
povrch výměníku je posmaltován
tloušťka izolace 50 mm
vyměnitelná magneziová anoda
přídavná elektrická topná spirála 1500W
smaltovaný tank i povrch výměníků
přívod i odvod TV nerezovou trubkou
připojení pro recirkulaci TV
pojišťovací ventil a přídavná madla
PLYNOVÝ KOTEL BLUEHELIX TECH
NYNÍ I VE VERZI 18 KW
Závěsný premixový kondenzační kotel s nerezovým
výměníkem (18, 25 a 35 kW)
patentovaný výměník z nerez oceli
nerezový premixový hořák
modulační oběhové čerpadlo
elegantní a kompaktní design
PLYNOVÝ KOTEL FERROLI QUADRIFOGLIO B
modulární stacionární kondenzační jednotky o výkonech 70–320 kW
patentovaný celonerezový výměník – nerezové trubky s průřezem
tvarovaným do čtyřlístku
integrovaná kaskádová regulace – možnost řízení kaskády signálem
0–10V či přes OpenTherm
modulace od 20 % výkonu
šetrnost k přírodě – velmi nízká úroveň emisí ve spalinách
možnost zapojení vysoko i nízkoteplotního okruhu (dvě zpátečky)
BLUEHELIX S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM
kondenzační kotle s nerezovým zásobníkem TV
závěsná verze Bluehelix 25K50
stacionární verze Bluehelix B 32K50
nerezový premixový hořák
modulační oběhové čerpadlo
elegantní a kompaktní design
Praha
Pardubice
Karviná
Plzeň
České
Budějovice
Olomouc
Brno
BRNO
Popůvky 404
664 41 Troubsko
T 545 321 203
E [email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Prokišova 356/7
370 01 České Budějovice
T 377 237 183
E [email protected]
KARVINÁ
Na Vyhlídce 1079
735 06 Karviná
T 596 313 560
E [email protected]
OLOMOUC
Jižní 118
783 01 Olomouc
T 585 413 839
E [email protected]
PLZEŇ
Sluneční 2c
312 00 Plzeň
T 377 221 612
E [email protected]
PRAHA
Leknínová 3167/4
106 00 Praha 10 – Zahradní Město
T 271 090 040
E [email protected]
PARDUBICE
Fáblovka 406 (areál EXPOS)
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
T 466 415 579
E [email protected]
www.enbra.cz
Sídlo společnosti: ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno

Podobné dokumenty

Kompletní ceník ENBRA

Kompletní ceník ENBRA Sortiment ENBRA je plně certifikován v EU či ČR, splňuje směrnice CE a/nebo je vydáno příslušné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Více

ENBRA - ceník 2-2014 v3.indd

ENBRA - ceník 2-2014 v3.indd EM07B Šroubení se svěrnými kroužky „Ofix CEP“ pro měděné a přesné ocelové trubky, přítlačný šroub niklovaný. Použití pro připojení

Více

ENBRA - ceník 2-2014 v3.indd

ENBRA - ceník 2-2014 v3.indd Flex lze modulárně (flexibilně) připojit několik vnitřních jednotek HPSU HiTemp a získat tak bezkonkurenční řešení vytápění a ohřevu teplé vody. Flexibilní řešení pro vytápění bytových domů bez nutn...

Více

Ceník ENBRA - ENBRA, a.s.

Ceník ENBRA - ENBRA, a.s. Sortiment ENBRA je plně certifikován v EU či ČR, splňuje směrnice CE a/nebo je vydáno příslušné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Více

Druhy produktů Číslo Název dostupné množství

Druhy produktů Číslo Název dostupné množství Chromovaná trubka 15x560 mm Combi 2/P šroub.uzav.3/4"x1/2" "Brawa‐Mix" DN20, vnější závit 1" bez převl.matice, nastavení 3 Hydrocontrol ATR DN 15 ‐ uzavírací Hydrocontrol ATR DN 25 ‐ uzavírací Hydr...

Více

ENBRA - ceník 2015.indd

ENBRA - ceník 2015.indd 7 640 Kč 7 640 Kč 8 260 Kč 13 910 Kč 13 910 Kč 14 200 Kč 20 330 Kč 16 050 Kč 18 190 Kč 18 190 Kč 21 400 Kč 24 610 Kč 34 030 Kč 39 380 Kč 50 080 Kč 55 080 Kč 8 710 Kč 8 710 Kč 9 330 Kč 14 980 Kč 14 ...

Více

výprodej 31.7..xlsx

výprodej 31.7..xlsx MT SON v.čl. 531 B Pt500 10l/i MT SON v.čl. 531 B Pt100 10L/imp. MT SON v.čl. 431 LB 100 MT SON v.čl. 431 LB 100/Pt100 MT SON Radio modul 540 dva impulsní vstupy Radio modem RS 232 HY.Převod.impuls...

Více

kotle - Servis a prodej plynových kotlů

kotle - Servis a prodej plynových kotlů Hledáte-li spolehlivé a efektivní řešení na míru, které Vám při zachování tepelného komfortu pomůže snížit náklady na vytápění a ohřev vody, obraťte se s důvěrou na nás. Z široké palety kvalitních,...

Více

Ceník topenářských armatur Oventrop

Ceník topenářských armatur Oventrop Termostatická hlavice „Uni CH” Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním „Uni LH” Termostatická hlavice „Uni DH” Termostatická hlavice „Uni MH” Termostatické hlavice pro otopná tìlese se svìrným p...

Více