J - 1

Komentáře

Transkript

J - 1
Výsledková
Kategorie
listina
dopravní
soutěže mladých
cyklistů
I. m I~01 ~/
r
dne:
..J
J, j,
,
stan.cislo
Q)
~ 's!
<v5 <.:::
Q.;~
-liJ
) c::J
JmL'110 3 přijmení
,Jt\N Do~A.
2.
BOHf\COV~
J.
\ ,j
v
J A.c H lf M O V'r~
SJ
6.
fRA. Sll OV!\
t·
'KIM~IAC
I,
V'v' 111l \ \\J G~R
'''C)
/)
j'{
"
, <,
's::
.$
.o
-C)
1l
r
"f)
'l~
"
S-
2.
<;;)
\
'"'
ti
-ť x:
-
~At \,-\B
f\!\ESI\"ROš
c>
r-
ll\C\ \:::
Lt.
,)N,
..()
\
JA~~1128Z
';. c/)
)-c
..
"Cf\B Rl f=LÁ.
i
1
VJ
~
~
(J)
.Dt\~\ \ GL
I
r
,
'fSP
i
) v-
q.
'lENf\NOVt-\
10.
11.
1J.. .
~Ol-H 1\ \\1'OVA
1
])])H
jízda
zručností
\,~C
fr!J
;J~
ff
j
1j
1~
IJ~
1)
1'1>
1L
lt
I
7
y- ____
•....•..f"ol
,
tÍ
J1
~
J3
,7
(;
ltl
1f
.Ff
J
·1t!
tJ
Jf-
1\\r lB ~\I\
LP
lP
J
r!
O
r'1f\~\1rJ
i.!J
~.f
14-
O
JJ
Git
.,.-
V
J-'f
A~ \\J f\
'
vi
vi
RI\<!:> EV.
~t}
J
1J..,
EVA
tO
'/0
fr)
r}
,Fu
O
1ó
.10
O
10
Ilo
S-
10
to
\
i
V
t;:N 'l)Ctl ~ t\
F~OR.ES kJíl
t\N:t RJ ,J
H\Cu f\L
O(0:.DRE7
J
0
I
,f
(j
Jé)
O
}J
'I
pořadí
celkem
bodli
O
11
i.
10
~--'
'",
t'l
,,<
~
l
~
'i'v
,
V)'sledková
listina
dopravní
soutěže Inladýchcyklistů
.1101,11
s.
J-.!J,
'J .
r-r:
,dne:
start.cis!o
.
')
'(l.j
":::>
~
r-
""
Jrneno
12;.
lt;N T;;)) O VA'
14-.
'"PEROvíl( OV!-\
(1/
~
tG')
1G.
3
'Ji.
)/N'
~,
s;:
'Q
f-
.S::
)"./)
K.(
.
I
'0
:::s
<S)
--
2-1TA
1
Vi-A})! H (~
KA~QS
~
1
1>DH
"'P1>
y __
'-''('00‫ס‬I.
-
-
celkem
ti
bodů.
611
J
ft!
Itl
()
~
1()
fj-
~t
tJ
,-J).,\V LD
,J)
-J
jízda
zručnosti
()
1&1
kf\\FP:. i N 1\-
~
JIJ
loHA.,S
~jJC i G:
I
-
3t7
• I
IV
HAlE ;}
li\, \'4])01/ A
;'0. HA. G[R()vA
.
li
1<P. ' S vOs O~Dh
1Cf.
1
1
ltJ
Jí?
'BO~OV-SkY
~t~r
()
r8TR/\
(
v
15·
->
--'>
f>SP
t.
\
'sl
a při] rnen i
1
l
•...•.
.J
,j-
J.f
J
1C
-
1"
J
-
I
{/
10
1//1
pořadí
.-
it·~
.- !
~
\
6tJ
.0
tJ
-.
'
.
Ji
,21
I;I)
J'1
i
6
()
1.l3
rJ
elf
'
.'.~
,1;
li
.
\
-
,
,
Výsledková
,
-r.-,'J
K<ltegorl(,:
s+avš,
I
-l. .
start.cislo
)V
~
ú
<)
'~
:::5
s':
-j
.
\J;,
:5
.)~ 25
JrU
Jmeno
\.JI
3~.
í'i f;;iS1\12.O S DVA
3j.
•'
"'-
-o
Jr.
:BEJ>{\/ ~ K
36.
-JAN I JJ(
I
-z;s
2;l-.
vI-'I ';:j
-<N ~~
)rjJ
-J
~
,'V
')vJ,
c
c-
s
-lf( "~
-
:t;q.
S~ITJ(A
tro.
Nlkt-s
4r1.
tra.
u
i
Er2-HA- RTDVA
.
"I
] bR!\N 1(0 VA
;r-
_
................
,
s.
ti
ce Ikern
bodů
PAVI-A
to
lj
J
J
IJ ,-
10
Lt
O
Jl
31
O
4
í;
JI-;
v~
Iv"
.J(,/~
J-----
.--
I')
í?
1J
4
V
J>AIVIGL
t7
o
L
()
Vr;KOI0I,U\
1j
J-
6
IJ
l6
L
{}
)11
\
f\J t\Th J-o-i E
1U
ei.
{é .•
'-'C.
l3
!,
Jj
{J
;.
.,
,,.
.J
h
.r
H·~1?.rlrJ
l};-
1.r
t
10
Jt
N \VOJ:-(\
sr
1-..i)
1(j
j
rl..,;Jr
J>IA IV A-
l!§
, l"tJ
f1
.j
l;t
.
·1
2-
rÁJ
)0
i
/J
FI
,JAN
r
pořadí
tj
VA0t..AV
J
f
1'1>
I
I
v'
jízda
zručnosti
S-
\
3~· . ·tt·TRD~LSJLDVA
~
])])H
5. s. (l0'11
-ly
PATR.\
v
ko])L o Vi A.
cyklistů
RAJ:>,uA.
PÁVt.L
~3~. J3 \J)(L tJ !CA
-.:::C-
.)
~SP1
)
'vI
T0\H/~
~.
r-«
\
soutěže Inladých
dne:
I '.
1=V\CI~OVA-
dopravní
I
a přijrneni
31.
listina
J6
td:;i:
',"-II'
.
~
.,.,
-
,
~_------_~-----
V)'sledková
sran.cislo
Jmcno
a př ijrnen:
listina
1'>SP
1
dopravní
-
-,
soutěže Inladých
jízda
zručnosti
])])H
1''P
y_
<,
J
Lt-~.
(j
::::::;
;:;0
\..,j
-
-00
~
)~
- 'J)
V
\-
JV)
-
,..-_.
1
;
ItJ
11
6
11
J
v
1tS.
'TOI"IAN
STh N! {;, Li-\..V
i'
J
Lt't.
) ť
~,iJ-+WVA
I--
(1)
1s- j
i
~'
)Vi
U
r.9.
TAVJ-A
i
J3~\FS,O~'A
~(~ArVA
I)
~\)
~
~
••... ~\
~
-)V) '~
){lJc:)
t;J-ST!V~OUA
S1.
LEH
.53.
511.
'kIUfTA1Z
.ID1Ar-v
I*
I
ló
!Je/?
~I
S
6
fO
Sb
~/
j{)
,fj~
q
,tu
'yq
HAR-\~
41}
S
1S
1fJ
Ij-y
11;:.Jj
1r}
1tl
Gf
lj
.ft
1L
~.!t
1f)
I
-p !\~I1--/\
~ ~\L,
i LJ
I--lt
A-~
J-I\j)
I-~JAV
s
J#
.1'/
í'
·10
i
líJ
'""
"
r ..
,
IOH~g
1
\
,146
\J
A I\} t\JOV A;
Q. N
lf
JI)
lJ
f
Si.
4S-
tJ
pořad
11
31
Jí
\JA V-lL1S
SO. 5TEJ.>·~y
c.
:'\'
lY
(-{~
f/
()
'-1
1)
lo
!
1+'1. J(c'r~v
0
1,-
~7
PaR
v
bodli
J
.J-
t-fo R b J '-~ I
ti
cf
jt;
J
celkem
~W
N \CU Af:-J--A
J;
,
"
1/J
SLbOVf\
)
......J..../.r-.I.
SAJ?, 1<.1 ~J-A
-
~
~~ .
.-0
;X
lt~Ak.O V)\'
1t4-.
4-6·
""?-fC
])
<.-
cyklistů
Jt
/)
lS
-",-,'
ff
",,!
::~::;;f~
f-' "
.
-
,

Podobné dokumenty

Ceník průmyslových hadic

Ceník průmyslových hadic 51 x 61 mm 051/000-CL005-01187 63 X 73 mm 063/000-CL004-01187 76 x 87,5 mm 076/000-CL004-01187 102 x 116 mm 102/000-CL003-01187 105 x 119 mm 105/000-CL003-01187 110 x 125 mm 110/000-CL003-01187 127...

Více

I TENNIS NITRA

I TENNIS NITRA 76, 57, 76, Korman Mi. KrdY 60, 62, 63,63.SF: Bothova (Spoje) JuchKasUnitak - Granec 46, 61, 61, Rlilko ~+tova3 . ~ -sse i m c: cd. k2Enn1- Kmtbv 64, 46, 75 SF: Patoriiev - k 0 ~ 3{Aarofert S I U] ...

Více

Znalecki posudek 584t74t2011

Znalecki posudek 584t74t2011 Uricnikocli.ienliipro 'iprovuzikldni cenyz' Dr Po'tnku K€ncienrhcny ccnslavebK,. (r: (Rodinne (ocncienlprodcjnoni donry)

Více