Klubová výstava 17.9.2006 - Zadní Třebáň

Komentáře

Transkript

Klubová výstava 17.9.2006 - Zadní Třebáň
Klubová výstava 17.9.2006 - Zadní Třebáň
Ing. Iva Černohubová
Návod:
otevřít,
zavřít
Basset Hound
Psi - Třída dorostu
Daring Dominik
reg. číslo:
N1
ČLP/BH/5130
datum narození:
otec:
Yankee Dominik
matka:
chovatel:
Partlová Helena
majitel:
Psi - Třída mladých
Vera's Valentine v.
Grunsven
číslo katalogu 3
V1, CAJC, BOB
reg. číslo:
ČLP/BH/5210 (NHSB
datum narození:
2584162)
otec:
Swede Sun's Ingolf
matka:
chovatel:
Smits H. L. M.
majitel:
Psi - Třída mezitřída
Bastien od Bílých jelenů
reg. číslo:
otec:
V1, CAC
ČLP/BH/5046
datum narození:
Chet Queen's Hermelín matka:
chovatel:
Šlechta Roman
Psi - Třída otevřená
Swede Sun's Harold
reg. číslo:
V1, CAC
PKR. VI-8914
(S32880/2004)
číslo katalogu 1
20.1.2006
Up and Go v.
Hollandheim
Hrnčířová Lucie,
Olšina 26, 294 11
Loukov u Mn.
Hradiště
majitel:
12.11.2005
Peachy Pumpkin v.
Grunsven
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
číslo katalogu 4
27.9.2004
Aida od Rybníka stráž
Šlechta Roman, 285 76
Chotusice 280
číslo katalogu 8
datum narození:
otec:
Swede Sun's Vera
matka:
chovatel:
Sunebring Paula a
Richard
majitel:
Gazy Picollo Bombíto
reg. číslo:
V2, r.CAC
ČLP/BH/5010
otec:
Barnabáš od Hrabáku matka:
chovatel:
Ondrušová Iva
datum narození:
majitel:
29.3.2004
Manuel de Quinta
Tamanaco
Mroczek Tomasz,
Piotrowkiego 13/3, 10
692 Olsztyn, Polsko
číslo katalogu 5
19.6.2004
Babetka Picollo
Bombíto
Pravcová Lenka, V
Peklovcích 481/II, 566
01 Vysoké Mýto
Tom Bohemia Horrido
reg. číslo:
otec:
V3
ČLP/BH/4839
datum narození:
Barnabáš od Hrabáku matka:
chovatel:
Černohubová Iva, Ing. majitel:
Quest Queen's Hermelín
reg. číslo:
V4
ČLP/BH/4914
datum narození:
otec:
Champ Dominik
matka:
chovatel:
Křížová Věra
majitel:
Quest Moravia Bray
reg. číslo:
V
ČLP/BH/4905/04
Jackson v.
Hollandheim
otec:
datum narození:
matka:
Swede Sun's Vanja
majitel:
Pořízková Jana,
Bukovina 127, 679 05
Křtiny
Nováková Jindřiška
Psi - Třída pracovní
Zorro Dominik
reg. číslo:
V1, CAC
ČLP/BH/4711
otec:
Edgar v. Hollandheim matka:
chovatel:
Partlová Helena
chovatel:
Kresta Luděk
číslo katalogu 7
2.10.2003
Chipsi Queen's
Hermelín
Barta Igor, Belinského
19, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika
číslo katalogu 6
10.9.2003
chovatel:
Akim od Modrého potoka V2, r.CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/4902/04
otec:
Champ Dominik
číslo katalogu 9
25.3.2003
Borea Coridwen
Kučerová Jana,
Radčice 45, 389 01
Vodňany
datum narození:
majitel:
datum narození:
matka:
majitel:
Psi - Třída vítězů
Viking Bohemia Horrido V1, CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/4862
datum narození:
otec:
Balmacara Baxter
matka:
chovatel:
Černohubová Iva, Ing. majitel:
Ares Bassbeauty
reg. číslo:
V2, r.CAC
ČLP/BH/4777
datum narození:
číslo katalogu 11
24.3.2002
Unique White Lady
Dominik
Pechačová Pavla,
Hořovského 522/1,
163 00 Praha 6
číslo katalogu 10
29.1.2003
Cira od Desinky
Pořízková Jana,
Bukovina 127, 679 05
Křtiny
číslo katalogu 14
27.4.2003
Judita Bohemia
Horrido
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
číslo katalogu 12
19.7.2002
otec:
Edgar v. Hollandheim matka:
chovatel:
Kohout Jindřich, Ing. majitel:
Primo Queen's Hermelín
reg. číslo:
otec:
V3
ČLP/BH/4856
Balmacara Baxter
datum narození:
matka:
chovatel:
Křížová Věra
majitel:
Feny - Třída dorostu
Whitney v. Grunsven
reg. číslo:
VN1
ČLP/BH/5210 (NHSB
datum narození:
2584162)
otec:
Dereheath Jolly Jon
matka:
chovatel:
Smits H. L. M.
majitel:
Feny - Třída mladých
Swede Sun's Lena
Iris Úvalský Bobr
Kohout Jindřich, Ing.,
Levského 3222, 143
00 Praha 4
číslo katalogu 13
19.4.2003
Kassiopea Dominik
Křížová Věra,
Popelova 22, 620 00
Brno
číslo katalogu 16
25.12.2005
Orange Tullip v.
Grunsven
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
číslo katalogu 17
datum narození:
5.12.2005
otec:
V1, CAJC
PKR. VI-10555
(S11345/2005)
Swede Sun's Adam
matka:
chovatel:
Senebring Paula
majitel:
Swede Sun's Klara
Mroczek Tomasz,
Piotrowkiego 13/3, 10
692 Olsztyn, Polsko
reg. číslo:
Feny - Třída mezitřída
Trixy Moravia Bray
V1, CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/5100
Quo Vadis Moravia
otec:
Bray
chovatel:
Nováková Jindřiška
Bety z Hlubocké hájovny V2, r.CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/5081
Velvet Bohemia
otec:
Horrido
chovatel:
Sympathy Queen's
Hermelín
reg. číslo:
otec:
Kesner Jan
datum narození:
číslo katalogu 21
15.6.2005
matka:
Neffy Moravia Bray
majitel:
Zitová Lenka, Úžická
344, 250 70 Odolena
Voda
datum narození:
matka:
majitel:
číslo katalogu 19
V3
ČLP/BH/5033
Primo Queen's
číslo katalogu 22
21.4.2005
Bety z Kdyňského
údolí
Ratajovi Jaroslav +
Lenka, HoryKloboučníkov 4, 259
01 Votice
datum narození:
matka:
7.10.2004
Night Queen Queen's
Hermelín
chovatel:
Feny - Třída pracovní
Bon-Soir od Berounky
reg. číslo:
otec:
chovatel:
Křížová Věra
V1, CAC
ČLP/BH/5044
Viking Bohemia
Horrido
Otevřelová Věra
Quo Scarlet Moravia Bray V2, r.CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/4908
Jackson v.
otec:
Hollandheim
chovatel:
Feny - Třída vítězů
Bon-Imee od Berounky
reg. číslo:
otec:
chovatel:
Nováková Jindřiška
V1, CAC
ČLP/BH/5045
Viking Bohemia
Horrido
Otevřelová Věra
Feny - Třída veteránů
Adina z Blovické kovárny V1, NV
reg. číslo:
ČLP/BH/3765
Masterpiece v.
otec:
Hollandheim
chovatel:
Viková Soňa
majitel:
datum narození:
matka:
majitel:
Hermelín
Lázníčková Hana,
Horní 104, 250 66
Zdiby
číslo katalogu 24
4.10.2004
Jeraldina Queen's
Hermelín
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
datum narození:
číslo katalogu 25
10.9.2003
matka:
Vanja Swede Sun's
majitel:
Zitová Lenka, Úžická
344, 250 70 Odolena
Voda
datum narození:
matka:
majitel:
číslo katalogu 26
4.10.2004
Jeraldina Queen's
Hermelín
Schwippelová
Kateřina, 269 29 Zadní
Třebáň 8
datum narození:
číslo katalogu 27
8.3.1997
matka:
Apolena z Náplavní
majitel:
Viková Soňa, Pod
Vrchem 50, 312 02
Plzeň
Malý hrubosrstý vendeéský Basset
Psi - Třída mladých
Opál z Mimoňské
podkovy
reg. číslo:
otec:
chovatel:
Psi - Třída otevřená
číslo katalogu 30
VD1
ČLP/BGV/245
Falcon z Mimoňské
podkovy
datum narození:
29.6.2005
matka:
Daya Gobra
Formánková Eva
majitel:
Martinková Liběna,
Před rybníkem 100,
155 00 Praha 5
Gandalf Elve Bohemica
reg. číslo:
V1, CAC
ČLP/BGV/202
otec:
Artuš Elve Bohemica matka:
chovatel:
Votánek Miroslav,
JuDr.
Gilbert Fanfán
reg. číslo:
V2, r.CAC
ČLP/BGV/228
datum narození:
otec:
Cerik Fanfan
matka:
chovatel:
Temrová Šárka
majitel:
Veron des Ronsailleurs de
VD3
la Combe
reg. číslo:
ČLP/BGV/234
Sonneur des
otec:
Ronsailleurs de la
Combe
datum narození:
majitel:
číslo katalogu 31
4.3.2003
Morebess Baguett do
Longwy
Marysko František,
Zahradní 180, 250 73
Přezletice
číslo katalogu 32
25.5.2004
Bernadette Herzogin
von der Burginsel
Tomanová Petra, Jarní
1327, 253 01 Hostivice
číslo katalogu 33
datum narození:
matka:
chovatel:
Chopard J. F. & L.
majitel:
Psi - Třída vítězů
Cerik Fanfan
reg. číslo:
V1, CAC, BOB, BIS
ČLP/BGV/77
datum narození:
otec:
Impuls Complement
matka:
chovatel:
Temrová Šárka
majitel:
Feny - Třída dorostu
Cherry Elve Bohemica
reg. číslo:
VN1
ČLP/BGV/265
datum narození:
otec:
Impuls Complement
matka:
chovatel:
Votánek Miroslav,
JuDr.
majitel:
Feny - Třída mladých
Habibi Fanfán
reg. číslo:
V1, CAJC
ČLP/BGV/257
datum narození:
otec:
Cerik Fanfan
matka:
chovatel:
Temrová Šárka
majitel:
26.4.2004
Sologne des
Ronsailleurs de la
Combe
Růžičková Ivana,
Křížkovského 14, 712
00 Ostrava
číslo katalogu 34
18.11.1998
Kalokagathia Karoline
Kay
Vlk Tomáš, Foerstrova
4, 779 00 Olomouc
číslo katalogu 35
16.1.2006
Morebess Baguett de
Longwy
Votánek Miroslav,
JuDr., Pavlišovská
2298, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
číslo katalogu 38
8.9.2005
Bernadette Herzogin
von der Burginsel
Šádková Ivana, Nám.
Osvoboditelů 1364,
153 00 Praha 5
Carmen od Bouňovské
studánky
reg. číslo:
číslo katalogu 36
VD2
ČLP/BGV/241
Gandalf Elve
Bohemica
datum narození:
10.6.2005
matka:
Meggie Icking
chovatel:
Rataj Jaroslav, Mgr.
majitel:
Kuneš František, 257
28 Chotýšany 38
Dixie Avora
reg. číslo:
otec:
VD3
ČLP/BGV/251
Cerik Fanfan
datum narození:
matka:
chovatel:
Klonfarová Vlasta
majitel:
Feny - Třída otevřená
Gisel Fanfán
reg. číslo:
V1, CAC
ČLP/BGV/230
datum narození:
otec:
Cerik Fanfan
matka:
chovatel:
Temrová Šárka
majitel:
otec:
Bernadette Herzogin von
V2, r.CAC
der Burginsel
reg. číslo:
ČLP/BGV/135
Oscar du Parc des
otec:
Chaumes
číslo katalogu 40
25.5.2004
Bernadette Herzogin
von der Burginsel
Votánek Miroslav,
JuDr., Pavlišovská
2298, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
číslo katalogu 39
datum narození:
matka:
chovatel:
Herzog Günther
majitel:
Meggie Icking
reg. číslo:
otec:
V3
ČLP/BGV/185
Artus Arctarus
datum narození:
matka:
chovatel:
Tošnarová Jana
majitel:
Feny - Třída veteránů
Karoline-Kay
Kalokagathia
reg. číslo:
V1, NV
ČLP/BGV/24
datum narození:
otec:
Kalle Complement
matka:
chovatel:
Fairaislová Lenka
majitel:
Kirké-Kleió Kalokagathia VD2
číslo katalogu 37
31.8.2005
Ester-Hazy Fanfán
Babová Hana, Zelená
700/32A, 500 04
Hradec Králové 4
14.7.2000
Usambara Herzogin
von der Burginsel
Temrová Šárka,
Něchov 9, 374 01
Trhové Sviny
číslo katalogu 41
16.8.2002
Daya Gobra
Ratajovi Jaroslav +
Lenka, HoryKloboučníkov 4, 259
01 Votice
číslo katalogu 42
24.12.1994
Chouan Xpert of the
Game
Temrová Šárka,
Něchov 9, 374 01
Trhové Sviny
číslo katalogu 43
reg. číslo:
ČLP/BGV/22
datum narození:
otec:
Kalle Complement
matka:
chovatel:
Fairaislová Lenka
majitel:
24.12.1994
Chouan Xpert of the
Game
Martinková Liběna,
Před rybníkem 100,
155 00 Praha 5
Ing. Iva Černohubová
Návod:
otevřít,
zavřít
Basset Hound
Psi - Třída dorostu
Daring Dominik
reg. číslo:
N1
ČLP/BH/5130
datum narození:
otec:
Yankee Dominik
matka:
chovatel:
Partlová Helena
majitel:
Psi - Třída mladých
Vera's Valentine v.
Grunsven
číslo katalogu 3
V1, CAJC, BOB
reg. číslo:
ČLP/BH/5210 (NHSB
datum narození:
2584162)
otec:
Swede Sun's Ingolf
matka:
chovatel:
Smits H. L. M.
majitel:
Psi - Třída mezitřída
Bastien od Bílých jelenů
reg. číslo:
otec:
V1, CAC
ČLP/BH/5046
datum narození:
Chet Queen's Hermelín matka:
chovatel:
Šlechta Roman
Psi - Třída otevřená
Swede Sun's Harold
číslo katalogu 1
20.1.2006
Up and Go v.
Hollandheim
Hrnčířová Lucie,
Olšina 26, 294 11
Loukov u Mn.
Hradiště
majitel:
12.11.2005
Peachy Pumpkin v.
Grunsven
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
číslo katalogu 4
27.9.2004
Aida od Rybníka stráž
Šlechta Roman, 285 76
Chotusice 280
číslo katalogu 8
reg. číslo:
V1, CAC
PKR. VI-8914
(S32880/2004)
datum narození:
otec:
Swede Sun's Vera
matka:
chovatel:
Sunebring Paula a
Richard
majitel:
29.3.2004
Manuel de Quinta
Tamanaco
Mroczek Tomasz,
Piotrowkiego 13/3, 10
692 Olsztyn, Polsko
Gazy Picollo Bombíto
reg. číslo:
V2, r.CAC
ČLP/BH/5010
otec:
Barnabáš od Hrabáku matka:
chovatel:
Ondrušová Iva
Tom Bohemia Horrido
reg. číslo:
otec:
V3
ČLP/BH/4839
datum narození:
Barnabáš od Hrabáku matka:
chovatel:
Černohubová Iva, Ing. majitel:
Quest Queen's Hermelín
reg. číslo:
V4
ČLP/BH/4914
datum narození:
otec:
Champ Dominik
matka:
chovatel:
Křížová Věra
majitel:
Quest Moravia Bray
reg. číslo:
V
ČLP/BH/4905/04
Jackson v.
Hollandheim
otec:
datum narození:
majitel:
matka:
Swede Sun's Vanja
Pořízková Jana,
Bukovina 127, 679 05
Křtiny
majitel:
Psi - Třída pracovní
Zorro Dominik
reg. číslo:
V1, CAC
ČLP/BH/4711
datum narození:
otec:
Edgar v. Hollandheim matka:
chovatel:
Partlová Helena
Kresta Luděk
majitel:
datum narození:
matka:
majitel:
Psi - Třída vítězů
Viking Bohemia Horrido V1, CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/4862
datum narození:
otec:
matka:
Balmacara Baxter
číslo katalogu 7
2.10.2003
Chipsi Queen's
Hermelín
Barta Igor, Belinského
19, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika
číslo katalogu 6
10.9.2003
Nováková Jindřiška
chovatel:
číslo katalogu 9
25.3.2003
Borea Coridwen
Kučerová Jana,
Radčice 45, 389 01
Vodňany
datum narození:
chovatel:
Akim od Modrého potoka V2, r.CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/4902/04
otec:
Champ Dominik
číslo katalogu 5
19.6.2004
Babetka Picollo
Bombíto
Pravcová Lenka, V
Peklovcích 481/II, 566
01 Vysoké Mýto
číslo katalogu 11
24.3.2002
Unique White Lady
Dominik
Pechačová Pavla,
Hořovského 522/1,
163 00 Praha 6
číslo katalogu 10
29.1.2003
Cira od Desinky
Pořízková Jana,
Bukovina 127, 679 05
Křtiny
číslo katalogu 14
27.4.2003
Judita Bohemia
Horrido
chovatel:
Černohubová Iva, Ing. majitel:
Ares Bassbeauty
reg. číslo:
otec:
V2, r.CAC
ČLP/BH/4777
datum narození:
Edgar v. Hollandheim matka:
chovatel:
Kohout Jindřich, Ing. majitel:
Primo Queen's Hermelín
reg. číslo:
otec:
V3
ČLP/BH/4856
Balmacara Baxter
datum narození:
matka:
chovatel:
Křížová Věra
majitel:
Feny - Třída dorostu
Whitney v. Grunsven
reg. číslo:
VN1
ČLP/BH/5210 (NHSB
datum narození:
2584162)
otec:
Dereheath Jolly Jon
matka:
chovatel:
Smits H. L. M.
majitel:
Feny - Třída mladých
Swede Sun's Lena
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
číslo katalogu 12
19.7.2002
Iris Úvalský Bobr
Kohout Jindřich, Ing.,
Levského 3222, 143
00 Praha 4
číslo katalogu 13
19.4.2003
Kassiopea Dominik
Křížová Věra,
Popelova 22, 620 00
Brno
číslo katalogu 16
25.12.2005
Orange Tullip v.
Grunsven
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
číslo katalogu 17
datum narození:
5.12.2005
otec:
V1, CAJC
PKR. VI-10555
(S11345/2005)
Swede Sun's Adam
matka:
chovatel:
Senebring Paula
majitel:
Swede Sun's Klara
Mroczek Tomasz,
Piotrowkiego 13/3, 10
692 Olsztyn, Polsko
reg. číslo:
Feny - Třída mezitřída
Trixy Moravia Bray
V1, CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/5100
Quo Vadis Moravia
otec:
Bray
chovatel:
Nováková Jindřiška
Bety z Hlubocké hájovny V2, r.CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/5081
Velvet Bohemia
otec:
Horrido
chovatel:
Kesner Jan
datum narození:
číslo katalogu 21
15.6.2005
matka:
Neffy Moravia Bray
majitel:
Zitová Lenka, Úžická
344, 250 70 Odolena
Voda
datum narození:
matka:
majitel:
číslo katalogu 22
21.4.2005
Bety z Kdyňského
údolí
Ratajovi Jaroslav +
Lenka, HoryKloboučníkov 4, 259
01 Votice
Sympathy Queen's
Hermelín
reg. číslo:
otec:
chovatel:
Feny - Třída pracovní
Bon-Soir od Berounky
reg. číslo:
otec:
chovatel:
ČLP/BH/5033
Primo Queen's
Hermelín
datum narození:
Křížová Věra
majitel:
V1, CAC
ČLP/BH/5044
Viking Bohemia
Horrido
Otevřelová Věra
Quo Scarlet Moravia Bray V2, r.CAC
reg. číslo:
ČLP/BH/4908
Jackson v.
otec:
Hollandheim
chovatel:
Feny - Třída vítězů
Bon-Imee od Berounky
reg. číslo:
otec:
chovatel:
Nováková Jindřiška
V1, CAC
ČLP/BH/5045
Viking Bohemia
Horrido
Otevřelová Věra
Feny - Třída veteránů
Adina z Blovické kovárny V1, NV
reg. číslo:
ČLP/BH/3765
Masterpiece v.
otec:
Hollandheim
chovatel:
číslo katalogu 19
V3
Viková Soňa
matka:
datum narození:
matka:
majitel:
7.10.2004
Night Queen Queen's
Hermelín
Lázníčková Hana,
Horní 104, 250 66
Zdiby
číslo katalogu 24
4.10.2004
Jeraldina Queen's
Hermelín
Otevřelová Věra,
Nerudova 1322, 266
01 Beroun 2
datum narození:
číslo katalogu 25
10.9.2003
matka:
Vanja Swede Sun's
majitel:
Zitová Lenka, Úžická
344, 250 70 Odolena
Voda
datum narození:
matka:
majitel:
číslo katalogu 26
4.10.2004
Jeraldina Queen's
Hermelín
Schwippelová
Kateřina, 269 29 Zadní
Třebáň 8
datum narození:
číslo katalogu 27
8.3.1997
matka:
Apolena z Náplavní
majitel:
Viková Soňa, Pod
Vrchem 50, 312 02
Plzeň
Malý hrubosrstý vendeéský Basset
Psi - Třída mladých
Opál z Mimoňské
podkovy
reg. číslo:
otec:
číslo katalogu 30
VD1
ČLP/BGV/245
Falcon z Mimoňské
datum narození:
matka:
29.6.2005
Daya Gobra
podkovy
chovatel:
Formánková Eva
Psi - Třída otevřená
Gandalf Elve Bohemica
reg. číslo:
V1, CAC
ČLP/BGV/202
otec:
Artuš Elve Bohemica matka:
chovatel:
Votánek Miroslav,
JuDr.
Gilbert Fanfán
reg. číslo:
V2, r.CAC
ČLP/BGV/228
datum narození:
otec:
Cerik Fanfan
matka:
chovatel:
Temrová Šárka
majitel:
Veron des Ronsailleurs de
VD3
la Combe
reg. číslo:
ČLP/BGV/234
Sonneur des
otec:
Ronsailleurs de la
Combe
majitel:
datum narození:
majitel:
datum narození:
matka:
Chopard J. F. & L.
Psi - Třída vítězů
Cerik Fanfan
reg. číslo:
V1, CAC, BOB, BIS
ČLP/BGV/77
datum narození:
otec:
Impuls Complement
matka:
chovatel:
Temrová Šárka
majitel:
Feny - Třída dorostu
Cherry Elve Bohemica
reg. číslo:
VN1
ČLP/BGV/265
datum narození:
otec:
Impuls Complement
matka:
chovatel:
Votánek Miroslav,
JuDr.
majitel:
V1, CAJC
ČLP/BGV/257
Cerik Fanfan
číslo katalogu 31
4.3.2003
Morebess Baguett do
Longwy
Marysko František,
Zahradní 180, 250 73
Přezletice
číslo katalogu 32
25.5.2004
Bernadette Herzogin
von der Burginsel
Tomanová Petra, Jarní
1327, 253 01 Hostivice
číslo katalogu 33
chovatel:
Feny - Třída mladých
Habibi Fanfán
reg. číslo:
otec:
Martinková Liběna,
Před rybníkem 100,
155 00 Praha 5
majitel:
datum narození:
matka:
26.4.2004
Sologne des
Ronsailleurs de la
Combe
Růžičková Ivana,
Křížkovského 14, 712
00 Ostrava
číslo katalogu 34
18.11.1998
Kalokagathia Karoline
Kay
Vlk Tomáš, Foerstrova
4, 779 00 Olomouc
číslo katalogu 35
16.1.2006
Morebess Baguett de
Longwy
Votánek Miroslav,
JuDr., Pavlišovská
2298, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
číslo katalogu 38
8.9.2005
Bernadette Herzogin
chovatel:
Carmen od Bouňovské
studánky
reg. číslo:
Temrová Šárka
majitel:
von der Burginsel
Šádková Ivana, Nám.
Osvoboditelů 1364,
153 00 Praha 5
číslo katalogu 36
VD2
ČLP/BGV/241
Gandalf Elve
Bohemica
datum narození:
10.6.2005
matka:
Meggie Icking
chovatel:
Rataj Jaroslav, Mgr.
majitel:
Kuneš František, 257
28 Chotýšany 38
Dixie Avora
reg. číslo:
otec:
VD3
ČLP/BGV/251
Cerik Fanfan
datum narození:
matka:
chovatel:
Klonfarová Vlasta
majitel:
Feny - Třída otevřená
Gisel Fanfán
reg. číslo:
V1, CAC
ČLP/BGV/230
datum narození:
otec:
Cerik Fanfan
matka:
chovatel:
Temrová Šárka
majitel:
otec:
Bernadette Herzogin von
V2, r.CAC
der Burginsel
reg. číslo:
ČLP/BGV/135
Oscar du Parc des
otec:
Chaumes
číslo katalogu 37
31.8.2005
Ester-Hazy Fanfán
Babová Hana, Zelená
700/32A, 500 04
Hradec Králové 4
číslo katalogu 40
25.5.2004
Bernadette Herzogin
von der Burginsel
Votánek Miroslav,
JuDr., Pavlišovská
2298, 193 00 Praha 9 Horní Počernice
číslo katalogu 39
datum narození:
matka:
chovatel:
Herzog Günther
Meggie Icking
reg. číslo:
otec:
V3
ČLP/BGV/185
Artus Arctarus
datum narození:
matka:
chovatel:
Tošnarová Jana
majitel:
Feny - Třída veteránů
Karoline-Kay
Kalokagathia
reg. číslo:
V1, NV
ČLP/BGV/24
datum narození:
otec:
Kalle Complement
matka:
majitel:
14.7.2000
Usambara Herzogin
von der Burginsel
Temrová Šárka,
Něchov 9, 374 01
Trhové Sviny
číslo katalogu 41
16.8.2002
Daya Gobra
Ratajovi Jaroslav +
Lenka, HoryKloboučníkov 4, 259
01 Votice
číslo katalogu 42
24.12.1994
Chouan Xpert of the
Game
chovatel:
Fairaislová Lenka
majitel:
Kirké-Kleió Kalokagathia VD2
reg. číslo:
ČLP/BGV/22
datum narození:
otec:
Kalle Complement
matka:
chovatel:
Fairaislová Lenka
majitel:
Temrová Šárka,
Něchov 9, 374 01
Trhové Sviny
číslo katalogu 43
24.12.1994
Chouan Xpert of the
Game
Martinková Liběna,
Před rybníkem 100,
155 00 Praha 5

Podobné dokumenty

ZDE

ZDE V1 CAC, VSV, BOB, Nejlepší honič FCI VI., BIS Datum narození: 19.1.2011 Chovatel: Kopecká Lenka Majitel:

Více

dodatek rozpisu

dodatek rozpisu k rozpisu III. ligy mužů ve vzpírání družstev pro rok 2016 2. kolo Skupina „A“

Více

Klubová výstava 2008 - 20.8.2008, Jizbice pod

Klubová výstava 2008 - 20.8.2008, Jizbice pod datum narození: Masterpiece van otec: matka: Hollandheim chovatel: Věra Křížová majitel: Angelina Jolie God-Doba V3

Více

Speciální výstava 2002 - Zadní Třebáň

Speciální výstava 2002 - Zadní Třebáň Atilla Bohemia otec: matka: Horrido Nevrlková Miroslava, chovatel: majitel: Ing. Feny - Třída vítězů Chipsi Queen's Hermelín V1, CAC reg. číslo: ČLP/BH/4461 Masterpiece v. otec: Hollandheim chovate...

Více