Maturitní okruhy 2015/2016 Španělský jazyk

Komentáře

Transkript

Maturitní okruhy 2015/2016 Španělský jazyk
Maturitní okruhy 2016/2017
Španělský jazyk
1. Mi familia – Moje rodina
2. Mi carrera – Moje kariéra
3. Ir de compras - Nakupování
4. El turismo – Turismus
5. Comida – Jídlo a nápoje
6. Programa del día – Denní program
7. La educación – Vzdělání
8. Yo y literatura – Já a literatura
9. Historia de Espaňa – Historie Španělska
10. Espaňa – Španělsko
11. República Checa – Česká Republika
12. Praga - Praha
13. Madrid, Barcelona y otras cuidades – Madrid, Barcelona a další města
14. La salud – Zdraví
15. Personas famosas de Espaňa e Hispanoamérica – Slavné osobnosti španělsky
mluvících zemí
16. Los deportes – Sporty
17. Las fiestas – Svátky a tradice
18. Mi casa – Můj dům
19. Mi vida cultural – Můj kulturní život
20. Mis planes para el futuro – Mé plány do budoucna
21. América Central y las Islas del Caribe – Střední Amerika a Karibské Ostrovy
22. América del Sur – Jižní Amerika
23. Mi cuidad – Moje město
24. Los medios de comunicación – Sdělovací prostředky
25. Problemas ecológicos y clima – Počasí a problémy životního prostředí
Součástí ústní maturitní zkoušky je popis situace na obrázku, práce s textem,
samostatný ústní projev na dané téma a reakce na situaci všedního dne.
Schválila
Mgr. Zita Štieglerová
Vypracovala
Mgr. Jitka Findejsová

Podobné dokumenty

Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice U Josefa

Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice U Josefa 13. Madrid, Barcelona y otras cuidades – Madrid, Barcelona a další města 14. La salud - Zdraví 15. Personas famosas de Espaňa e Hispanoamérica – Slavné osobnosti španělsky mluvících zemí 16. Los de...

Více