POZV Á NKA - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Komentáře

Transkript

POZV Á NKA - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ruská 91, 100 00 Praha 10, tel/fax: 271 737 734
e-mail: [email protected]
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
ADAPTABILITA
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci k projektu
,,Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve
zdravotně sociální oblasti“,
v operačním programu OPPA Adaptabilita
Středa 31. března 2010 od 10.30 hodin
Tiskové centrum Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1 patro.
moderuje pan Petr Lesák
Tiskovou konferenci pořádá příjemce projektu SZŠ Ruská 91, Praha 10 – Vinohrady
s hlavním partnerem Vyšší odbornou školou sociálně právní, Jasmínová 3166/37, Praha 10
Partneři projektu:
-
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Ke stadionu 623, Praha 9 – Čakovice
Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000/1, Praha 10
Českoslovanská akademie obchodní Dr.Edvarda Beneše,Střední odborná škola, Resslova 8, Praha 2
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských
technologií, Podskalská 10, Praha 2
Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábř. 6, Praha 1
Program:
Zahájení ředitelkou Střední zdravotnické školy PhDr. Ivankou Kohoutovou, Ph.D., R.S.
Vystoupení náměstkyně primátora Hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíkové.
Aktuální informace zástupce Fondů EU.
K problematice vytváření vzdělávacího systému pro pedagogy Ing. Milan Johanis, ředitel
Vyšší odborné školy sociálně právní.
5. Komunikace s osobami se zdravotním postižením Václav Krása, předseda NRZP ČR.
6. Alternativní metody výuky – nové možnosti 1. LF UK, přednostka Ústavu teorie a praxe
ošetřovatelství Mgr. Eva Marková.
7. Diskuse, závěr.
1.
2.
3.
4.
Během tiskové konference bude podáváno malé občerstvení
Bližší informace na telefonním čísle 271 733 630 nebo 777 719 776