Presskit dokufilm PDF

Komentáře

Transkript

Presskit dokufilm PDF
Press kit k filmu
„I am fishead: Ryba smrdí od hlavy“
Obsah:
Tisková zpráva
Krátká anotace o filmu
Dlouhá anotace o filmu
Autoři filmu
Kontaktní informace
Loga a propagační materiály
1
Tisková zpráva
Do Česka míří unikátní dokument „I am fishead: Ryba smrdí od hlavy“
Praha 27. června 2011 – Nový celovečerní filmový dokument inspirovaný výzkumem psychopatie
v současném korporátním světě vnáší závan čerstvého vzduchu do českého prostředí. Film
hledá odpověď na otázku, co je příčinou nepřehlédnutelných problémů postmoderní doby a jak
souvisí zvýšený výskyt psychických chorob a spotřeba antidepresiv s koncentrací moci a
bohatství.
Autory snímku, v němž mimo jiné vystupuje i bývalý český prezident Václav Havel, jsou ex-psychiatr
Misha Votruba a ekonom a kulturní mecenáš Václav Dejčmar. Ve filmu dále spoluúčinkují přední
odborníci na výzkum psychopatie psychologové Philip Zimbardo a Robert Hare, spisovatelé Gary
Greenberg a Paul Babiak nebo fyzik a vědec známý svými výzkumy sociálních sítí profesor Nicholas
Christakis. Filmem provází herec Peter Coyote, kterého v ČR známe z filmů jako Hořký měsíc, E.T.
mimozemšťan nebo Erin Brockovich. Mediálními partnery projektu jsou mezi jinými týdeník Respekt či
internetový portál psychologie.cz.
Dokumentární film „I am fishead: Ryba smrdí od hlavy“ je v ČR distribuován nekomerčním způsobem.
To znamená, že namísto sítě kin bude promítán na půdě významných českých univerzit, filmových
klubů či v rámci konferencí. Promítání filmu budou doprovázet moderované diskusní panely s odborníky
z oboru ekonomie, sociologie, psychologie, medicíny, teologie aj. Cílem celé akce je vyvolat veřejnou
diskusi nad palčivými problémy dnešní společnosti a otázkou osobní zodpovědnosti každého z nás při
jejich řešení.
Promítání filmu včetně panelových diskuzí s odborníky proběhne od 3.11. do 6.12.2012 na různých
místech v Praze, Brně a Olomouci (Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého,
VŠE aj.). Seznam všech participujících univerzit a dalších partnerů pravidelně aktualizujeme na
stránkách www.fishead.cz. Prostřednictvím těchto stránek bude již v průběhu listopadu možné
shlédnout zdarma plnou verzi filmu s českými titulky online. Česká televize odvysílá snímek začátkem
roku 2013.
Iniciátoři projektu věří, že film podnítí alespoň část veřejnosti k tomu, aby sama iniciativně pořádala
promítání filmu ve skupinách svých přátel a spolupracovníků, diskutovala o něm a pořádala
happeningové akce podněcující hlubší zamyšlení nad strukturou dnešní společnosti a společenskými
problémy. Protože, jak se říká, ryba smrdí od hlavy, ale změna může začít v každém z nás.
2
Krátká anotace o filmu
Co se děje s naším světem: film pro každého, kdo chce poznat víc...
Každá podstatná a trvalá změna začíná uvědoměním. Náš film popisuje svět prostřednictvím
komentářů Roberta Hareho a Paula Babiaka, významných psychologů, kteří se řadu let zabývají
tématem psychopatie, a přináší šokující odhalení pro každého jednotlivce i celou společnost.
V naší kultuře dovolujeme lidem s psychopatickými sklony nejen zaujímat nejvyšší mocenské pozice,
ale také je často uctíváme jako hrdiny a osobní vzory. Tvůrci filmu se proto vydali zkoumat svět
korporací a vlivných jednotlivců, aby nám zprostředkovali výpověď o strukturách, které nás obklopují.
Kdo jsme – jaká jsou naše přesvědčení a role? Říká se, že ryba smrdí od hlavy, ale změna může začít
v každém z nás.
Filmem provází Peter Coyote.
Účinkují: Profesoři Philip Zimbardo a Robert Hare – přední experti na výzkum psychických chorob jako
fenoménu dnešní doby, bývalý český prezident Václav Havel, spisovatelé Gary Greenberg, Paul
Babiak, Christopher Lane, Nicholas Christakis a další.
Délka: 82 min
Tvůrci: Misha Votruba – režie/produkce, Václav Dejčmar – režie/produkce
Anglické znění s českými titulky
www.fishead.cz
3
Dlouhá anotace o filmu
Provokativní pohled na svět, v němž žijeme
Je známou skutečností, že společnost je strukturována jako pyramida. Malé množství lidí na
vrcholu vytváří podmínky pro většinu pod sebou. Kdo jsou tito lidé? A můžeme je vinit z
problémů, kerým čelí současná společnost? Říká se, že „ryba smrdí od hlavy.“
Inspirováni tímto známým příslovím jsme se vydali po stopě "rybího zápachu". A zjistili jsme, že u lidí na
vrcholu existuje vyšší pravděpodobnost, že se jedná o psychopaty, než u zbytku populace. Kdo nebo
co jsou psychopati? Oproti stereotypním scénám z hollywoodských filmů nejde většinou o krvežíznivé
vražedné příšery. Ve skutečnosti mezi ně může patřit příjemná dáma, se kterou jste dnes ráno mluvili v
metru. Nebo by to mohla být učitelka z vaší základní školy, váš usměvavý šéf nebo dokonce váš
milovaný partner. Medicínská definice je jednoduchá: psychopat je osoba, která postrádá empatii a
svědomí, tedy vlastnosti, které nás navigují mezi dobrem a zlem, mezi morálním a nemorálním.
Většina z nás je ustrojena tak, aby dělala dobré věci. Ne tak psychopati. Jejich vliv na společnost je
přitom obrovský, přestože tvoří sotva jedno procento populace.
V první části filmu začíná naše hledání zkažené rybí hlavy v New York City na Wall Street, kde se
koncentruje velké množství světové moci. Fakta, která jsme odhalili na tomto malém kousku města, kde
vypukla ekonomická krize, mají dalekosáhlé důsledky jak pro psychopaty, tak pro běžnou populaci.
Druhá část filmu se dotýká skutečnosti, že u určitého množství lidí může nadužívání antidepresiv ústit
v chování, které má společné rysy s některými psychopatickými projevy. Ačkoli tyto léky přímo
neprodukují psychopatii, dokáží radikálně potlačovat emoce a snižovat schopnost empatie. Anebo
mohou mít opačný efekt, kdy dochází k postupnému zplošťování emočního prožívání a empatie. Více
než třetina západní populace užívá a v mnoha případech nadužívá tyto léky. Ale proč? Proč chceme
brát prášky, které redukují nebo zplošťují naše přirozené cítění? Myslíme si, že zde se nachází
také něco zkaženého.
Nebudeme přehánět, když konstatujeme, že poprvé v historii nejen obdivujeme psychopaty na
nejvyšších mocenských pozicích, ale také se v mnoha případech stávají vzorovými příklady pro naše
chování. Ba co víc - vůbec to nepovažujeme za problém. Ve třetí části se proto vracíme k normálním
lidem, kteří žijí své každodenní životy. Nakolik se lišíme od psychopatů? Přejímáním kultury povrchnosti
každý z nás možná nechtěně podporuje zkaženou rybí hlavu. Albert Einstein řekl: „Svět je nebezpečné
místo pro život; ne kvůli lidem, kteří páchají zlé věci, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají.“
Během rozhovorů s mnoha lidmi, mezi které se řadí známý profesor psychologie Philip Zimbardo,
přední expert na psychopatii profesor Robert Hare, někdejší prezident České republiky a dramatik
Václav Havel, spisovatelé Gary Greenberg a Christopher Lane, profesor Nicholas Christakis a mnoho
dalších myslitelů, jsme se ponořili do světa psychopatů a hrdinů a odhalili šokující důsledky pro
každého z nás i celou společnost.
4
Autoři filmu
MISHA VOTRUBA
Režisér / Producent
Misha Votruba je bývalý psychiatr s rozsáhlými zkušenostmi na poli
filmu, dokumentaristiky a experimentálního divadla. V letech 1996 až
2001 pracoval jako scénárista a dramaturg v Hollywoodu a od roku
2002 působil v New Yorku a Evropě. V roce 2000 Misha založil Misha
Films – společnost produkující původní krátké filmy, animace a
interaktivní média. V posledních 10ti letech spolupracoval s řadou
významných společností v oblasti experimentálního divadla v New
Yorku. V současné době učí “visual storytelling” na New York
University.
VÁCLAV DEJČMAR
Režisér/ Producent
Václav Dejčmar je ekonom a významný akcionář brokerské firmy
RSJ, která je jedním z největších hráčů na světových finančních
trzích. Je také spolumajitelem mnoha jiných společností, mj.
neziskového centra současného umění Dox Prague, které se řadí
mezi přední soukromé galerie ve východní Evropě.
“I am Fishead: Ryba smrdí od hlavy” je Václavův první celovečerní
režijní debut.
5
Ukázky log a propagačních materiálů
budou postupně ke stažení na stránkách http://fishead.cz/media
Loga
Ukázky letáků a plakátů
6
Samolepky - vizitky
Ukázky akcí partnerů
Dále připravujeme web bannery, propagaci na školách, filmové shoty apod.
7
Kontaktní informace
Olga Procházková
projektový manažer
[email protected]
tel. 737 990 973
www.fishead.cz
www.facebook.com/fisheadcz
8

Podobné dokumenty

Presskit dokufilm ImFishead_Ryba smrdi od hlavy

Presskit dokufilm ImFishead_Ryba smrdi od hlavy místech v Praze, Brně a Olomouci (Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, VŠE aj.). Seznam všech participujících univerzit a dalších partnerů pravidelně aktualizujeme na st...

Více