Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare (Cehă

Komentáře

Transkript

Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare (Cehă
bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Cehă-Cehă
Scrisoarea de recomandare : Introducere
Vážený pane,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex
masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex
feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând nicio
dată despre destinatar
Dobrý den,
Dobrý den,
Formal, când adresarea este
către mai mulți oameni sau un
întreg departament
Všem zainteresovaným
stranám,
Všem zainteresovaným
stranám,
Formal, necunoscând nicio
dată despre
destinatar/destinatari
Vážený pane Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar fiind un
bărbat cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o
doamnă cu nume cunoscut
Vážená slečno Smithová,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o
domnişoară cu nume
cunoscut.
Vážená paní Smithová,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o
femeie al cărei nume ne este
cunoscut dar nu şi starea
civilă.
Jsem potěšen(a), že jsem
byl(a) pověřen(a) napsat
referenci pro...
Jsem potěšen(a), že jsem
byl(a) pověřen(a) napsat
referenci pro...
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Poprvé jsem se seznámil(a)
s... v..., když se připojil(a)
do...
Poprvé jsem se seznámil(a)
s... v..., když se připojil(a)
do...
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
candidatul celui care dă
referințe
... mě požádal(a), abych
napsal(a) doporučující dopis,
který bude doprovázet
jeho/její žádost pro... . Jsem
velmi potěšen(a) tento dopis
napsat.
... mě požádal(a), abych
napsal(a) doporučující dopis,
který bude doprovázet
jeho/její žádost pro... . Jsem
velmi potěšen(a) tento dopis
napsat.
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Bylo mi potěšením být ...
nadřízeným / vedoucím /
kolegou od... .
Bylo mi potěšením být ...
nadřízeným / vedoucím /
kolegou od... .
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Jsem rád(a) psát tento dopis
a doporučení pro... . V tomto
dopise bych chtěl vyjádřit svůj
respekt a uznání pro tohoto
nadšeného mladého člověka,
který se velkou mírou podílel
na práci své skupiny.
Jsem rád(a) psát tento dopis
a doporučení pro... . V tomto
dopise bych chtěl vyjádřit svůj
respekt a uznání pro tohoto
nadšeného mladého člověka,
který se velkou mírou podílel
na práci své skupiny.
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Vůbec jsem neváhal(a) s
psaním doporučujícího dopisu
pro...
Vůbec jsem neváhal(a) s
psaním doporučujícího dopisu
pro...
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Je potěšením psát
doporučovací dopis pro...
Je potěšením psát
doporučovací dopis pro...
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Znám ho/jí od..., když se
zapsal(a) do mé třídy /
začal(a) pracovat v... .
Znám ho/jí od..., když se
zapsal(a) do mé třídy /
začal(a) pracovat v... .
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
candidatul celui care dă
Znal(a) jsem... ve své funkci...
měsíců / let jako... v... .
Znal(a) jsem... ve své funkci...
měsíců / let jako... v... .
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
candidatul celui care dă
1/4
bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Cehă-Cehă
referințe
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) /
vedoucí / kolega(kolegyně) /
učitel(ka) od... do... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) /
vedoucí / kolega(kolegyně) /
učitel(ka) od... do... .
referințe
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
candidatul celui care dă
referințe
... pro mě pracoval(a) na
různých projektech jako..., a
na základě jeho/její práce
bych ho/jí zařadil(a) jako
jeden /jedna z nejlepších...,
jaké jsme kdy měli.
... pro mě pracoval(a) na
různých projektech jako..., a
na základě jeho/její práce
bych ho/jí zařadil(a) jako
jeden /jedna z nejlepších...,
jaké jsme kdy měli.
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Scrisoarea de recomandare : Aptitudini
Od počátku naší spolupráce
ho/ji znám jako... člověka.
Od počátku naší spolupráce
ho/ji znám jako... člověka.
Pentru a descrie un aspect
pozitiv al personalității
candidatului
... vynikal(a) v... .
... vynikal(a) v... .
Pentru a expune cel mai
relevant aspect pozitiv al
personalității candidatului,
aspect deminstrat de acesta.
Jeho/její největší talent je/se
nachází v...
Jeho/její největší talent je/se
nachází v...
Pentru a arăta principalele
punce tari ale candidatului
On/ona řeší problémy
efektivně.
On/ona řeší problémy
efektivně.
Pentru a descrie un candidat
dornic să accepte și să
soluționeze noi provocări.
On/ona disponuje širokou
škálou dovedností.
On/ona disponuje širokou
škálou dovedností.
Pentru a descrie un candidat
foarte priceput în multe
domenii
On/ona komunikuje jeho/její
myšlenky jasně a
jednoznačně.
On/ona komunikuje jeho/její
myšlenky jasně a
jednoznačně.
Pentru a descrie un candidat
cu aptitudini de bun
comunicator
On/ona se dokáže ujmout
zodpovědnosti.
On/ona se dokáže ujmout
zodpovědnosti.
Pentru a descrie un candidat
care poate fi un bun
responsabil pentru un
proiect/o echipă și poate lucra
bine sub presiune
On/ona má obsáhnou
znalost...
On/ona má obsáhnou
znalost...
Pentru a descrie abilitățile
deja înrădăcinate ale
candidatului.
Rychle pochopí nové
koncepty a přijímá
konstruktivní kritiku a
instrukce týkající se jeho/její
práce.
Rychle pochopí nové
koncepty a přijímá
konstruktivní kritiku a
instrukce týkající se jeho/její
práce.
Pentru a descrie un candidat
perspicace și dinamic într-un
mod foarte măgulitor
Rád(a) bych zde zmínil(a),
že... je... a je schopný(á)....
Rád(a) bych zde zmínil(a),
že... je... a je schopný(á)....
Pentru a da detalii legate de
capacitatea candidatului de a
îndeplini o anumită sarcină
Jeho/její mimořádné
schopnosti v... byly
neocenitelé.
Jeho/její mimořádné
schopnosti v... byly
neocenitelé.
Pentru a descrie calitatea cea
mai valoroasă a unui candidat
On/ona je iniciativní v... .
On/ona je iniciativní v... .
Pentru a descrie un candidat
activ căruia îi place să se
implice în activitatea pe care o
derulează
On/ona dokončí svou práci
vždy načas. Když má obavy
nebo otázky ohledně úkolu,
mluví jasně a přímo, dává
najevo to, co jiní mohou cítit,
On/ona dokončí svou práci
vždy načas. Když má obavy
nebo otázky ohledně úkolu,
mluví jasně a přímo, dává
najevo to, co jiní mohou cítit,
Pentru a descrie un candidat
perspicace și dinamic într-un
mod foarte măgulitor
2/4
bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Cehă-Cehă
ale nemohou nebo nechtějí
říct.
ale nemohou nebo nechtějí
říct.
Scrisoarea de recomandare : Sarcinile postului
Když pracoval(a) u nás, ... .
Jeho/její odpovědnosti
obnášely... .
Když pracoval(a) u nás, ... .
Jeho/její odpovědnosti
obnášely... .
Pentru a lista sarcinile
îndeplinite de candidat și a
menționa implicațiile lor
Jeho/její týdenní úkoly
obsahovaly...
Jeho/její týdenní úkoly
obsahovaly...
Pentru a da o listă de
responsabilități săptămânale
îndeplinite de candidat
Jeho/její hlavní zodpovědnosti
byly...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti
byly...
Pentru a lista sarcinile
îndeplinite de candidat
Scrisoarea de recomandare : Evaluarea
Chtěl(a) bych říci, že je
příjemné pracovat s ..., je
spolehlivý(á) a inteligentní
člověk s dobrým smyslem pro
humor.
Chtěl(a) bych říci, že je
příjemné pracovat s ..., je
spolehlivý(á) a inteligentní
člověk s dobrým smyslem pro
humor.
Pentru a evalua pozitiv
candidatul
Pokud jeho/její výkon v naší
společnosti je dobrým
ukazatelem toho, jak dobře
bude fungovat pro vaší, mohu
říci, že on/ona bude pro váš
program velmi pozitivní
přínosem.
Pokud jeho/její výkon v naší
společnosti je dobrým
ukazatelem toho, jak dobře
bude fungovat pro vaší, mohu
říci, že on/ona bude pro váš
program velmi pozitivní
přínosem.
Pentru a evalua foarte pozitiv
candidatul
Podle mého názoru je... tvrdě
pracující a iniciativní člověk,
kteří vždy chápe přesně to, o
čem daný projekt je.
Podle mého názoru je... tvrdě
pracující a iniciativní člověk,
kteří vždy chápe přesně to, o
čem daný projekt je.
Pentru a evalua pozitiv
candidatul
... vytrvale zhotovuje vysoce
kvalitní práci, a to včas.
... vytrvale zhotovuje vysoce
kvalitní práci, a to včas.
Pentru a evalua pozitiv
candidatul
Jedinou slabosti, které jsem si
všimli v jeho/jejím výkonu,
bylo...
Jedinou slabosti, které jsem si
všimli v jeho/jejím výkonu,
bylo...
Pentru a prezenta un aspect
negativ în evaluarea unui
candidat
Věřím, že je třeba zvážit...
před ostatními kandidáty,
neboť...
Věřím, že je třeba zvážit...
před ostatními kandidáty,
neboť...
Pentru a recomanda
candidatul din anumite
motive, un mod foarte pozitiv
de a-l evalua
Scrisoarea de recomandare : Încheiere
... bude skvělým přírůstkem
do Vašeho programu. Mohu-li
dále s něčím pomoci, prosím,
napište mi prosím e-mail nebo
mi zavolejte.
... bude skvělým přírůstkem
do Vašeho programu. Mohu-li
dále s něčím pomoci, prosím,
napište mi prosím e-mail nebo
mi zavolejte.
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe pozitivă
... mohu jasně doporučit.
Bude do vašeho programu
velkým přínosem.
... mohu jasně doporučit.
Bude do vašeho programu
velkým přínosem.
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Jsem si jist, že ... bude i
Jsem si jist, že ... bude i
Pentru a încheia o scrisoare
Dávám mu/jí mé nejvyšší
Dávám mu/jí mé nejvyšší
Pentru a încheia o scrisoare
3/4
bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Cehă-Cehă
nadále velmi užitečný(á).
On/ona má mé nejvyšší
doporučení.
nadále velmi užitečný(á).
On/ona má mé nejvyšší
doporučení.
de referințe foarte pozitivă
doporučení, bez výhrad.
Prosím, pošlete e-mail nebo
mi zavolejte, pokud máte další
dotazy.
doporučení, bez výhrad.
Prosím, pošlete e-mail nebo
mi zavolejte, pokud máte další
dotazy.
de referințe foarte pozitivă
Pevně věřím v jeho/její
vynikající schopnosti pro... a
doporučuji ho/ji k dalšímu
vzdělávání na Vaší univerzitě,
kde může rozvíjet a
uplatňovat jeho/její silné
stránky a svůj talent.
Pevně věřím v jeho/její
vynikající schopnosti pro... a
doporučuji ho/ji k dalšímu
vzdělávání na Vaší univerzitě,
kde může rozvíjet a
uplatňovat jeho/její silné
stránky a svůj talent.
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší
doporučení. Doufám, že tato
informace ukáže jako
prospěšná.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší
doporučení. Doufám, že tato
informace ukáže jako
prospěšná.
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Můžu s nadšením doporučit ...
jako vhodného kandidáta.
Můžu s nadšením doporučit ...
jako vhodného kandidáta.
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Málokdy jsem byl(a)
schopen(schopna) doporučit
někoho bez výhrad. Je radost
to udělat v případě... .
Málokdy jsem byl(a)
schopen(schopna) doporučit
někoho bez výhrad. Je radost
to udělat v případě... .
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Já uznávám... jako kolegu, ale
musím říci, že ho/ji nemohu
doporučit pro vaši společnost.
Já uznávám... jako kolegu, ale
musím říci, že ho/ji nemohu
doporučit pro vaši společnost.
Când cineva nu consideră că
respectivul candidat ar fi
potrivit pentru postul
respectiv.
Rád zodpovím jakékoliv další
otázky, které můžete mít.
Rád zodpovím jakékoliv další
otázky, které můžete mít.
Pentru a încheia o scrisoare
de recomandare pozitivă
Můžete mě kontaktovat
pomocí dopisu/e-mailu, pokud
budete potřebovat jakékoliv
další informace.
Můžete mě kontaktovat
pomocí dopisu/e-mailu, pokud
budete potřebovat jakékoliv
další informace.
Pentru a încheia o scrisoare
de recomandare pozitivă
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Expresii: Afaceri | E-Mail (Engleză-Cehă)

Expresii: Afaceri | E-Mail (Engleză-Cehă) bab.la Expresii: Afaceri | E-Mail Engleză-Cehă E-Mail : Introducere Dear Mr. President,

Více

Expresii: Afaceri | E-Mail (Rusă-Cehă)

Expresii: Afaceri | E-Mail (Rusă-Cehă) programul pe care ar trebui săl folosească destinatarul

Více

Cümle Kalıpları: Başvuru | Referans Mektubu (Çekçe-Çekçe)

Cümle Kalıpları: Başvuru | Referans Mektubu (Çekçe-Çekçe) Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.

Více