21. národní dermatologický kongres

Komentáře

Transkript

21. národní dermatologický kongres
21. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
Novinky v patofyziologii kožních onemocnění, jejich klinický dopad
PROGRAM
Pátek 13. 11. 2015
7.30
Registrace účastníků
8.00–9.20
Předsedající:
Blok I. Sympozium rezidentů
Slonková, V., Zelenková, D., Nečas, M.
8.00–8.10
Habláková, J., Nečas, M., Brno
Bulózní forma Sweetova syndromu
Charvátová, H., Brno
Syphilis secundaria
Langerová, E., Matulová, K., Vašků, V., Brno
Naše zkušenosti s kontrolovanou terapií těžkých forem psoriázy infliximabem
Papoušková, L., Nečas, M., Brno
Pityriasis rubra pilaris úspěšně léčená infliximabem
Rajská, L., Göpfertová, D., Šmerhovský, Z., Hercogová, J., Praha
Kritický pohled na význam prediktorů maligního melanomu v české populaci
Krásová, M., Fialová, J., Sečníková, Z., Zelenková, D., Hercogová, J., Praha
Vícečetné kožní nádory u pacienta po transplantaci ledviny
Koblová, K., Rob, F., Betlachová, L., Pála, M., Pauk, N., Hercogová, J. Praha
Výskyt nežádoucích kožních projevů biologické terapie EGFR inhibitorů u onkologických pacientů
Štrnálová, E., Brno
Akneiformný exantém u pacienta s kolorektálnym karcinómom
8.10–8.20
8.20–8.30
8.30–8.40
8.40–8.50
8.50–9.00
9.00–9.10
9.10–9.20
9.20–10.00
Zahájení kongresu, projevy hostů, Moravské žestě
10.00 – 11.45
Předsedající:
Blok II. Od fyziologie kůže k novinkám v patofyziologii dermatóz
Krejsek, J., Tschachler, E., Vašků, A.
10.00–10.15
Krejsek, J., Hradec Králové
Zánět; sjednocující pohled na patogenezi psoriázy s implikacemi pro léčbu
Tschachler, E., Vídeň, Rakousko
Pathogenesis and treatment of Kaposi’s sarcoma
Slabý, O., Brno
Studium mikroRNA v dermatologii: od biomarkerů po terapeutické cíle
Vašků, A., Brno
Genomické působení u nejdůležitějších lékových skupin v dermatologii
Kircik, L., Indianopolis, NY, USA
Pathophysiology of rosacea
10.15–10.45
10.45–11.00
11.00–11.15
11.15–11.45
11.45–12.15
Satelitní sympozium Novartis - Cosentyx – nová éra léčby vašich pacientů s psoriázou
Vašků, V. - Nové cesty ovlivnění imunitní dysregulace u psoriázy
Tichý, M. - Secukinumab v terapii rezistentní ložiskové psoriázy – kazuistické sdělení
12.15
Tisková konference
12.00–13.00
Oběd – polední přestávka
13.00–13.40
Satelitní sympozium Pierre Fabre
Mališ, J. - Guidelines celkové léčby hemangiomů u dětí
Faberová, R. - Omyly při diagnostice hemangiomů
13.45–16.00
Předsedající:
Blok III. Měnící se pohled na dermatózy
Péč, J., Michal, M., Vašků, V.
13.45–14.00
Michal, M., Plzeň
Kožní karcinomy způsobené HPV
Vašků, V., Vašků, A., Brno
Psoriáza, CTCL, atopická dermatitida – některé styčné body v rámci genetické variability
Péč, J., Péčová, K., Martin, SR
Súčasný pohľad na problematiku ochorení tetrády folikulárnej oklúzie
Nečas, M., Brno
Nové poznatky v etiopatogenezi chronické spontánní kopřivky
Martinásková, K., Vorčáková, K., Prešov, SR
Nový pohľad na patogenézu liekových exantémov
Ettler, K., Wertzová, L., Hradec Králové
Měření UV záření – proč, kdy a jak?
14.00–14.15
14.15–14.30
14.30–14.45
14.45–15.00
15.00–15.15
15.15–15.45
Satelitní sympozium firmy Galderma
Kircik, L. H. - New developments in rosacea treatment
15.45–16.00
Předání ceny Antonína Trýba
Předání cen prof. Janovského
Předání čestných členství ČADV
16.00–17.45
Předsedající:
Blok IV. Infekce, infekční komplikace
Hercogová, J., Tomecki, K., Salavec, M.
16.00–16.30
Tomecki, K., Cleveland, OH, USA
Atypical Mycobacterial Infections
Hercogová, J., Zelenková, D., Křížková, V., Jůzlová, K., Boháč, P., Praha
Infekční komplikace biologické léčby v dermatologii
Rob, F., Jůzlová, K., Zákoucká, H., Kružicová, Z., Hercogová, J., Praha
Měnící se spektrum pacientů se syfilis
Salavec, M., Sleha, R., Boštíková, V., Smetana, J., Chlíbek, R., Prášil, P., Boštík, P.,
Hradec Králové
Komplikace Herpes zoster – klasifikace, klinické jednotky, diagnostika a terapie
16.30–16.45
16.45–17.00
17.00–17.15
17.15–17.45
Schůze výboru ČADV
19.00
Večerní setkání přátel
Sobota 14. 11. 2015
8.30–9.30
Předsedající:
Blok V. Dysfunkce imunitní odpovědi, autoagrese
Semrádová, V., Buchvald, D., Švecová, D.
8.30–8.45
Buchvald, D., Bratislava, SR
Úloha IgE v patogenéze autoimunitných dermatóz
Jedličková, H., Brno
Nové poznatky v etiopatogenezi kožního lupus erythematosus
Švecová, D., Bratislava, SR
Novinky v patofyziologii pemfigus vulgaris
Slezák, R., Radochová, V., Hadži Nikolov, D., Kopecký, O., Laco, J., Dřízhal, I.,
Hradec Králové
Zkušenosti s diagnostikou a léčbou orálních projevů puchýřnatých chorob autoimunnitního
původu
8.45–9.00
9.00–9.15
9.15–9.30
9.30–10.00
Satelitní sympozium Janssen-Cillag - Imunomodulace v léčbě lupénky
Slonková, V. - Existuje efektivní a dlouhodobé řešení pro pacienty selhávající na anti TNF
léčbě?
Urbanček, S. - Dáta o biologickej liečbe z praxe, aké závery z nich môžeme zatiaľ urobiť
9.45–10.00
Diskuze u posterů
10.00–11.00
Předsedající:
Blok VI Dermatoonkologie
Vašků, V., Urbanček, S., Slonková, V.
10.00–10.15
Langerová, E., Vašků V., Brno
Naše zkušenosti s fototerapií v léčbě kožních T-buněčných lymfomů
Fialová, P., Vašků, V., Brno
Místo methylesteru deltaaminolevulové kyseliny (Metvixu) v léčbě nemelanomových
kožních nádorů
Sečníková, Z., Krásová, M., Gӧpfertová, D., Šmerhovský, Z., Hošková, L., Hercogová, J.,
Praha
Nádory u pacientů po transplantaci, doporučení pro praxi
Urbanček, S., Kadleček, R., Tomková, J., Banská Bystrica, SR
Súčasné trendy v liečbe melanómu
10.15–10.30
10.30–10.45
10.45–11.00
11.00–11.30
Satelitní sympozium La Roche-Posay
11.15–11.30
Diskuze u posterů
11.30–12.15
Plenární zasedání ČADV
12.30–13.30
Oběd – polední přestávka
13.30–15.15
Předsedající:
Blok VII Novinky v diagnostice a léčbě 1.
Jedličková, H., Drlík, L., Stilet, P.
13.30–14.00
Stilet, P., Černá Hora
The treatment of acne scars with PRP and Er: YAG laser
Drlík, L., Paťavová V., Pock, L., Šumperk
Dermatoskopická ikonografie
Selerová, M., Kobsa, M., Nový Jičín
Psychodermatologie a perspektivy jejího klinického využití
Tomecki, K., Cleveland, OH, USA
Rx Pearls from Cleveland: a Baker’s Dozen
Pinková, B., Bučková H., Fajkusová, L., Borská, R., Brno
Novorozenec s ichtyózou a molekulární diagnostika
Pavlovič, M. D., Ljubljana, SK
Causative treatment of venous leg ulcers
14.00–14.15
14.15–14.30
14.30–14.45
14.45–15.00
15.00–15.15
15.15–15.30
Diskuze k posterům, coffee break
15.30–16.45
Předsedající:
Blok VIII Novinky v diagnostice a léčbě 2.
Šimaljaková, M., Dastychová, E.
15.30–15.45
Šimaljaková, M., Bratislava, SR
Hidradenitis suppurativa a biologická terapie
Dastychová, E., Brno
Aktuální kontaktní alergeny
Tejkalová, R., Brno
Bakteriální infekce vyvolané multirezistentními kmeny – terapeutické možnosti v současnosti
Bohunčáková, V., Jedličková, H., Vašků, V., Brno
Naše skúsenosti s PUVA a UVA1 v liečbe lokalizovanej sklerodermie
Černohorská, J., Mělník
Adherence pacientů s žilním onemocněním k různým druhům léčby – nová data
15.45–16.00
16.00–16.15
16.15–16.30
16.30–16.45
17.00
Vyhlášení nejlepšího posteru
Ukončení kongresu
Postery:
Misdiagnosis of melanoma: a 7-years singlecenter analysis
Breznicka, M., Urbancek, S., Fedorcova, P.,
Tomkova, J.
Dermatology, F.D. Roosevelt Hospital, Banska
Bystrica, SR
Komplikovaný případ pacientky s lupus
erythematodes
Čermáková, A.1, Šrámková, I.2
1
Kožní oddělení Nemocnice Znojmo
2
Hepatální poradna infekčního oddělení
Nemocnice Znojmo
Pustulózny variant pyoderma gangraenosum
imitujúci panarícium
Eliášová, L., Kozub, P.
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP, Nové
Zámky
Incidence kožních nádorů u pacientů po
transplantaci ledvin v České republice:
prospektivní kohortová studie
Krásová, M.1, Sečníková, Z.1, Göpfertová, D.2,
Šmerhovský, Z.2, Viklický, O.3, Hercogová, J.1
1
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a
Nemocnice Na Bulovce, Praha
2
Ústav epidemiologie 2. LF UK, Praha
3
Klinika nefrologie, Institut Klinické a
Experimentální Medicíny, Praha
Mycosis fungoides
Langerová, E., Nováková, M., Vašků, V.
I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a
LF MU, Brno
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
Lorencová, S.1, Veselý, K. 2
1
I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a
LF MU, Brno
2
I.Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv.
Anny, Brno
Granulomatózní rosacea- kazuistika
Nevoralová, Z.¹, Pock, L.²
1
Nemocnice Jihlava, p.o.
2
Bioptická laboratoř, Plzeň
Trichophyton tonsurans – rodinný výskyt tiney
Papoušková, L., Matulová, K., Březinová, E.
I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a
LF MU, Brno
Analýza výsledků dat získaných během
Evropského dne melanomu v roce 2009
Rajská, L.1,2, Göpfertová, D.2, Šmerhovský, Z.2,
Rob, F.1, Sečníková, Z.1,2, Jiráková, A.1,
Hercogová, J.1
1
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a
Nemocnice Na Bulovce, Praha
2
Ústav epidemiologie, 2. LF UK, Praha
Měnící se spektrum pacientů se syfilis
Rob, F.1, Jůzlová, K.1, Zákoucká, H. 2, Kružicová,
Z.1, Hercogová, J.1
1
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a
Nemocnice Na Bulovce, Praha
2
Národní referenční laboratoř pro syfilis, Státní
zdravotní ústav, Praha
Epidemie spalniček v Ústeckém kraji v 2014
Stumpfová, A.1, Trmal, J.2, Filipovská, O.1,
Malíková, H.1
1
Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem
2
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem
Xanthomatosis diabeticorum
Šternberský, J., Tichý, M.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN,
Olomouc
Kaposiho sarkom
Vacková, M., Janičová, E.
Kožní oddělení, Nemocnice Šumperk
Lupus erythematodes indukovaný betablokátory
Vavříková, L., Kopová, R., Libigerová, K.,
Tichý, M.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP,
Olomouc
Zajímavá manifestace kryptokokózy
Vičíková, A.1, Požárová, L.2, Mejzlík, V.3,
Freiberger, T.3
1
I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a
LF MU, Brno
2
I. Patologicko-anatomický ústav, Fakultní
nemocnice u svaté Anny, Brno
3
Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie, Brno

Podobné dokumenty

20. NÁRODNÍ DERMATOVENEROLOGICKÝ KONGRES PROGRAM

20. NÁRODNÍ DERMATOVENEROLOGICKÝ KONGRES PROGRAM Vedlejší účinek sirolimu u pacienta po transplantaci ledviny

Více