LiYCY - NKT Cables

Komentáře

Transkript

LiYCY - NKT Cables
VALcontrol - LiYCY
Ovládací a propojovací kabel s pocínovaným měděným stíněním (Stínění zlepšuje EMC)
Control and Jumper Cable with Tinned Copper Braiding (EMC advanced cable)
Konstrukce
Design
1
Holé nebo pocínované měděné lanované jádro,
možná konstrukce AWG
Plain or tinned stranded copper, possible also in AWG constr.
2
Izolace PVC
3
Opletení pocínovanými
měděnými dráty
5
PVC insulation
5
4
3
2
1
4
Plastová fólie
Plastic foil
Plášť PVC
PVC sheath
Braid of tinned copper wires
Použití
Application
Ovládací a propojovací flexibilní kabel je určen pro použití např. v průmyslových strojích a zařízeních, v elektronickém, měřícím
a ovládacím sektoru. Pro flexibilní, nebo fixní použití bez pohybu s napětím v tahu a bez pohybu s mechanickým zátížením.
Je určen pro použití ve vnitřních, suchých prostorech. Stínění zlepšuje EMC. Instalace tohoto výrobku smí provádět pouze osoby
s elektrotechnickou kvalifikací. Výrobek je vyvinut podle platných norem. Instalace musí být provedena v souladu s právě platnými předpisy.
Control and jumper screened wire is designed for usage in e.g. machine industries, electronic, measurement and control sectors.
For flexible or fixed usage without movement with tensile stress or forced movements. Designed to be used in inner, dry spaces.
EMC advanced cable. Installation of the product should only be carried out by personnel trained and qualified for electrical
works. The product is designed according to recognized standards. Applicable rules of installation must be applied at all times.
Vlastnosti
Properties
Rozsah teplot
Temperature range
flexibilní použití: od -5°C do +70°C
fixní použití: od -40°C do +80°C
EMC
Kabely preferované EMC
Pro lepší EMC vlastnosti - uzemněte stínění
flexing installation: from -5°C up to +70°C
fixed installation: from -40°C up to +80°C
Jmenovité napětí
0,14sqmm: 350V
>= 0,25sqmm: 500V
není určeno pro silové napájení
Nominal voltage
not for power supply usage
Zkušební napětí
0,14sqmm: 1 200V
>= 0,25sqmm: 2 000V
Test voltage
min.20 Mohm x km při 20°C
Izolační odpor
EMC prefered cables
For better EMC properties - ground the screen
dle VDE 0812
Konstrukce
based on VDE 0812
Construction
Konstrukce měděného jádra holé nebo pocínované; jemný drát, tř. 5
Copper core conductor
PVC typu YI2 dle EN 50363-3
Izolace
PVC type YI2 according to EN 50363-3
Insulation
Barva izolace žil
DIN 47100, bez barevného opakování
Insulation resistance
min.20 Mohm x km at 20°C
Colour of insulated core
Minimální poloměr ohybu/použití:
flexibilní: 10D; fixní: 5D
Fólie
Minimum bending radius/installation:
Životní prostředí
Environment
Odolnost proti médiím
Resistance to the media
flexing: 10D; fixed: 5D
v souladu s RoHS a REACH
in accordance with RoHS and REACH
Foil
Stínění
Screening
bare or tinned; fine wire, cl. 5
DIN 47100, without colour repetition
Lanované žíly obalené fólií
Stranded cores wrapping with foil
Pocínované měděné opletené stínění
Tinned copper braided screening
velmi dobrá odolnost proti oleji
a chemikáliím (na bázi PVC)
Plášť
PVC typu TM 2 dle EN 50363-4; barva: šedá
Sheath
PVC type TM 2 according to EN 50363-4; colour: grey
very good oil resistant and chemical
resistance (on the basis of PVC)
Požární odolnost
Fire resistance
samozhášivý a oheň retardující
dle EN 60332-1-2
self-extinguishing and flame-retardant
according to EN 60332-1-2
Page 1
VALcontrol - LiYCY
Rozměry kabelu a elektrické parametry:
Technical details for order:
Počet a jmenovitý
průřez žil
Number and nominal
cross-section of cores
Měděné jádro
Copper core
Měděné jádro
Copper core
Činný odpor
Conductor loop
resistance
Průměr jádra inf.
Diameter of core
approx.
Průměr kabelu inf.
Diameter of cable
approx.
počet drátků
number of strands
max. průměr drátků
max. strand diameter
mm2
No.
mm
Ohm/km
mm
mm
1 x 0,5
16
0,21
38,9
1,95
3,5
1 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
3,8
2 x 0,14
18
0,11
148
1,10
3,9
3 x 0,14
18
0,11
148
1,10
4,2
4 x 0,14
18
0,11
148
1,10
4,3
5 x 0,14
18
0,11
148
1,10
4,6
6 x 0,14
18
0,11
148
1,10
4,8
7 x 0,14
18
0,11
148
1,10
4,9
2 x 0,25
14
0,16
79,9
1,45
4,4
3 x 0,25
14
0,16
79,9
1,45
4,6
4 x 0,25
14
0,16
79,9
1,45
5,1
5 x 0,25
14
0,16
79,9
1,45
5,6
6 x 0,25
14
0,16
79,9
1,45
5,9
7 x 0,25
14
0,16
79,9
1,45
5,9
2 x 0,34
7
0,26
57,5
1,50
4,9
3 x 0,34
7
0,26
57,5
1,50
5,2
4 x 0,34
7
0,26
57,5
1,50
5,8
5 x 0,34
7
0,26
57,5
1,50
6,1
6 x 0,34
7
0,26
57,5
1,50
6,6
7 x 0,34
7
0,26
57,5
1,50
6,6
8 x 0,34
7
0,26
57,5
1,50
8,0
2 x 0,50
16
0,21
38,9
1,95
5,5
3 x 0,50
16
0,21
38,9
1,95
6,3
4 x 0,50
16
0,21
38,9
1,95
6,8
5 x 0,50
16
0,21
38,9
1,95
7,0
6 x 0,50
16
0,21
38,9
1,95
7,8
Productname | Page 2
VALcontrol - LiYCY
Rozměry kabelu a elektrické parametry:
Technical details for order:
Počet a jmenovitý
průřez žil
Number and nominal
cross-section of cores
Měděné jádro
Copper core
Měděné jádro
Copper core
Činný odpor
Conductor loop
resistance
Průměr jádra inf.
Diameter of core
approx.
Průměr kabelu inf.
Diameter of cable
approx.
počet drátků
number of strands
max. průměr drátků
max. strand diameter
mm2
No.
mm
Ohm/km
mm
mm
7 x 0,50
16
0,21
38,9
1,95
7,8
8 x 0,50
16
0,21
38,9
1,95
9,0
2 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
6,2
3 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
6,3
4 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
7,6
5 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
7,8
6 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
8,4
7 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
8,4
8 x 0,75
24
0,21
26,0
2,15
9,6
2 x 1,0
32
0,21
19,5
2,30
6,5
3 x 1,0
32
0,21
19,5
2,30
6,9
4 x 1,0
32
0,21
19,5
2,30
7,6
5 x 1,0
32
0,21
19,5
2,30
8,3
6 x 1,0
32
0,21
19,5
2,30
8,9
7 x 1,0
32
0,21
19,5
2,30
8,9
8 x 1,0
32
0,21
19,5
2,30
9,7
2 x 1,5
30
0,26
13,3
2,70
7,7
3 x 1,5
30
0,26
13,3
2,70
8,0
4 x 1,5
30
0,26
13,3
2,70
8,7
5 x 1,5
30
0,26
13,3
2,70
9,5
6 x 1,5
30
0,26
13,3
2,70
10,8
7 x 1,5
30
0,26
13,3
2,70
10,7
8 x 1,5
30
0,26
13,3
2,70
11,7
Tyto informace byly poskytnuty pouze pro informativní účely a neobsahují žádná vyjádření, právně závazné prohlášení ani záruky. Ke vzniku smluvně závazkových vztahů může dojít pouze na
základě písemně uzavřené smlouvy upravující práva a povinnosti účastníků. Odpovědnost nkt cables za správnost informací zde obsažených je výslovně vyloučena. Sdělené informace nesmí být
poskytnuty třetí straně či zpřístupněny ve veřejně dostupném dokumentu. Veškerá práva duševního vlastnictví náleží nkt cables a jsou jí vyhrazena.
This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees. Contractual obligations shall only come into effect after
a written contract, detailing the terms and conditions, has been signed. A liability of nkt cables for the correctness of the information contained herein is excluded. The data shall not be handed out
to third parties or disclosed in public documents. Any intellectual property rights remain with nkt cables and are reserved.
Productname | Page 3

Podobné dokumenty

CBV, CBVF 450/750 V, 750/750 V

CBV, CBVF 450/750 V, 750/750 V Tyto informace byly poskytnuty pouze pro informativní účely a neobsahují žádná vyjádření, právně závazné prohlášení ani záruky. Ke vzniku smluvně závazkových vztahů může dojít pouze na základě píse...

Více

FLR4Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLR4Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Holé nebo pocínované měděné lanované jádro Konstrukce lanka -A nebo -B dle přání zákazníka

Více

6-CHCu...KON

6-CHCu...KON --contents Cu

Více

FLRYW125YW Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLRYW125YW Vodiče pro automobily a další motorová vozidla based on LV 212 or ISO (e.g. VW, Daimler, BMW, Ford, MAN, etc)

Více

CYOY 0,6/1 kV Propojovací jednožilový vodič se

CYOY 0,6/1 kV Propojovací jednožilový vodič se Tyto informace byly poskytnuty pouze pro informativní účely a neobsahují žádná vyjádření, právně závazné prohlášení ani záruky. Ke vzniku smluvně závazkových vztahů může dojít pouze na základě píse...

Více

Bezdrátový mikrofon SMD

Bezdrátový mikrofon SMD Modulovaný vysokofrekvenční signál je zesilován v zesilovači osazeného tranzistorem Q2 a přes kondenzátor C12 veden do antény a vyzářen. Důležitá funkce tohoto tranzistoru je impedanční oddělení an...

Více