zpráva lékaře pro odškodnění vytrpěné bolesti

Komentáře

Transkript

zpráva lékaře pro odškodnění vytrpěné bolesti
Číslo
pojistné smlouvy
ZPRÁVA LÉKAŘE PRO ODŠKODNĚNÍ VYTRPĚNÉ BOLESTI
Formulář vypracovaný v souladu s Mezinárodní klasifikací nemocí na základě úplných písemných informací
předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.
1. Poškozený
Jméno, příjmení
Titul
Rodné číslo
PSČ
Adresa
Současné povolání / OSVČ předmět povolání
Případné vedlejší povolání
2. Datum úrazu a léčení (Den, měsíc, rok)
Vstoupil
do léčení dne
Úraz ze dne
Léčení
skončeno dne
3. Pracovní neschopnost (Den, měsíc, rok)
Od
Do
Datum nástupu zpět do zaměstnání
4. Příčina úrazu podle sdělení poškozeného
(Byl poškozený před úrazem zdráv? Pokud ne, jakou chorobou trpěl? Měl poškozený úraz podobného typu?
5. Měl předchozí zdravotní stav poškozeného vliv na
a) vznik úrazu
ANO
NE
Poznámka
b) následky úrazu
ANO
NE
Poznámka
6. Lze předpokládat, že úraz zanechá trvalé následky? (Pokud ano, uveďte jaké a jejich rozsah)
7. Stal se úraz pod vlivem alkoholu, jiné návykové látky nebo léku označeného varovným symbolem?
ANO
NE
Poznámka
8. Praktický lékař
Jméno, příjmení
Adresa
PSČ
E-mail
Telefon
9. Utrpěná zranění, operace a další
kód diagnózy
popis zranění
10. Informace o průběhu léčení
(např. prodělané operace, počet a délka ran, komplikace zranění, léčení – uveďte podstatu komplikace, další plánované operace)
Jméno, příjmení
posuzujícího lékaře
E-mail
Telefon
Podpis
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné a odpovídají skutečnosti.
V
Dne
Razítko zdravotnického zařízení vydávající lékařský posudek
Slavia pojišťovna a.s. | Revoluční 1, 110 00 Praha 1 | Info linka: +420 255 790 111 | www.slavia-pojistovna.cz
IČ: 60197501 | zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591
T. č.: ????????????????
Počet příloh

Podobné dokumenty

Czech_Whitechapel Centre Service 1/3 WHITECHAPEL CENTRE

Czech_Whitechapel Centre Service 1/3 WHITECHAPEL CENTRE práci, včetně prokázání zaměstnavatelům ekvivalenci kvalifikace získané v zahraničí. SKUPINA UBYTOVACÍCH A SOCIÁLNÍCH PRÁV Je k dispozici každému, kdo je bezdomovec, žijící v hostelu, mající potíže...

Více

Informační brožura produktu - (odkaz do nového okna)

Informační brožura produktu - (odkaz do nového okna) instruments which have in recent times gained popularity in the

Více

8100 X-clean 5W-30

8100 X-clean 5W-30 Specifikace BMW Long Life-04 ukládá přísné podmínky pro oleje, zejména kvůli kompatibilitě se systémem Valvetronic a systémy následného zpracování výfukových plynů. Zahrnuje všechny motory BMW od r...

Více