Best Of 2015

Komentáře

Transkript

Best Of 2015
Jaká je
skutečná
cena mobility?
Firemní
automobil jako
nástroj
i odměna
Společná příloha - podzim 2015
Best Of 2015
Fleetové ceny
České republiky
2015 vyhlášeny
na slavnostním
galavečeru.
Tour de Fleet 2015:
Unikátní seriál šesti
setkání manažerů
pro správu
vozových parků
FLEET BEST of 2015
Firemní auta
jako příležitost
K
aždý obor lidské činnosti má svá specifika a potřebuje pro svůj rozvoj a edukaci určitou podporu ze strany médií,
která se dnes označují zkratkou B2B, ale stejně tak bychom je mohli postaru nazývat médii odbornými, oborovými. Zaměření je v takovýchto případech velmi důležité, protože
jde o informace. O relevantní a v praxi využitelné informace. Také problematika správy
vozových parků takové informace potřebuje,
protože se jedná o disciplínu donedávna
v naší zemi podceňovanou, velmi často uchopenou spíše intuitivně než se znalostí relevantních dat. Intuice ovšem nestačí, jakkoli
se může v mnoha situacích hodit. Data, praktické zkušenosti či přehled o trhu. To jsou
hlavní faktory ovlivňující jak nákladovost vozového parku, tak i jeho bezpečnost, spolehlivost a řadu dalších provozně velmi důležitých aspektů.
Tématem doby jsou úspora a efektivita a mnoha subjektům se v posledních letech opravdu
podařil ve světle nových ekonomických „pořádků“ jakýsi restart či systémová změna myšlení. Jiné se spokojily se škrtáním tam, kde je
to nejjednodušší. A vozové parky jsou v takových situacích často mezi prvními „na ráně“,
neboť takzvaně benefitní automobily jsou velmi rozšířeným zaměstnaneckým požitkem,
a tudíž i lákavou „kořistí“. Na trhu jsou příklady, kdy se po změně vlastníka ocitli bez firemSpeciální příloha magazínu FLEET firemní automobily
vydavatel: Martin Mensa ([email protected])
produkce: Club 91, s.r.o.
šéfredaktor: Richard Plos ([email protected])
redaktor: Petr Láska ([email protected])
inzerce: Michal Frýda ([email protected])
jazyková korektura: Helena Rajfová
grafika, DTP a pre-press: X.O. Graphics, s.r.o.
ního auta i vysoce postavení manažeři velké
telekomunikační společnosti.
Je na každém, aby si spočítal, co je pro něj výhodnější, ale je dobré se dívat dál než za horizont jednoho nebo dvou let. Rychlé úspory
mají často jepičí život a ve skutečnosti mohou
představovat jen odsunuté (a prodražené) náklady, zatímco systémová řešení jsou příležitostí pro dlouhodobě udržitelné úspory.
A právě zde je jedna z rolí médií, jakými je
FLEET firemní automobily, který již jedenáctým rokem přináší informace z oblasti správy
vozových parků. Takové, které by měly managementu firem pomoci hledat skutečně efektivní a funkční řešení. Osm let již FLEET pořádá
také specializovaná setkání odborníků z oblasti fleetového managementu, čímž napomáhá sdílení zkušeností mezi manažery a komunikaci mezi zákazníky a jejich dodavateli.
Letošní rok byl v tomto ohledu výjimečný, neboť nabídl šest setkání, kterých se zúčastnila
téměř tisícovka zástupců domácích vozových
parků. Věřím, že si odnesli poznatky a informace, které jim v jejich nelehké práci pomohou. A všechny "fleetaře" bych rád pozval na
akce, které budeme organizovat v roce
2016. Chcete-li být u toho, sledujte stránky
www.ifleet.cz.
Na shledanou v roce 2016
Richard Plos, šéfredaktor
tisk: Printo, spol. s r.o.
poštovní adresa:
FLEET firemní automobily
5. května 9, 140 00 Praha 4
tel: 261 221 953, fax: 241 403 333
e-mail: [email protected]
www.ifleet.cz; www.fleetawards.cz;
www.firemniautoroku.cz
Podporujeme rozvoj
elektromobility
e-Golf
ČSOB LEASING PODPORUJE
SVÝMI PRODUKTY ROZVOJ
ELEKTROMOBILITY
ČSOB Leasing financuje také elektromobily.
A nejen to! V ČSOB Leasing umíme
kromě leasingu finančního a účelového
podnikatelského úvěru financovat elektromobily
také operativním leasingem.
ČSOB Leasing svým produktovým vývojem
přichází s takovými řešeními, která podporují
budoucí rozvoj a progresivní změny v oblasti
dopravní mobility a zároveň celospolečenské
snahy chránit přírodu a pečovat o životní
prostředí.
Motor
85 kW (115 koní)
Typ motoru
Elektrický
Max. výkon
kW (k) při 1/min
85 (115)/3 000–12 000
Max. točivý moment
Převodovka
Nm při 1/min
270/0–3 000
automatická
Nejvyšší rychlost
Zrychlení
140
0–100 km/h, s 10,4
Spotřeba
palivo
kombinovaná
dojezd
elektrika
12,7 kWh/100 km
až 190 km
CO2 kombinovaná g/km
0
Splátka operativního leasingu:
11 499 Kč bez DPH
Kalkulováno na 4 roky – nájezd 15 000 km ročně
Splátka operativního leasingu obsahuje:
Financování vozidla, povinné ručení, havarijní
pojištění (5 %, min. 5 000 Kč), pojištění všech
skel ve vozidle, silniční asistenci v ČR i Evropě,
údržbu, servis, opravy a pneumatiky (zimní
i letní včetně uskladnění a výměny), veškeré
zákonné daně a poplatky.
Jedná se o indikativní nabídku pro zvolenou
dobu nájmu a nájezd.
Dovolujeme si upozornit, že toto není závazná nabídka na
uzavření smlouvy. Smluvní vztah či smlouva vzniká vždy
až okamžikem uzavřeni příslušné písemné smlouvy na
formulářích ČSOB Leasing.
ČSOB Leasing, a. s.
Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4,
tel.: 222 012 111, e-mail: [email protected]
FLEET firemní automobily je ochranná známka registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky
pod číslem 345909 MK ČR 15447, ISSN 1214-861X
Vychází jako příloha magazínu FLEET firemní automobily, týdeníku Ekonom a deníku Hospodářské
noviny. Samostatně neprodejné
www.csobleasing.cz
222 012 111
4
FLEET BEST of 2015
Hledání kvality
Automobily jsou v mnoha firmách velmi důležitým
tématem. Nejen proto, že je potřebují pro svou činnost, ale
také z důvodů vedlejších, zejména motivačních. Automobil
je u nás i nadále vnímán jako poměrně významný benefit
a také proto jsou firemní auta na našich silnicích v jasné
přesile oproti autům soukromým. Najezdí obrovské
množství kilometrů, na kterých potřebují celou řadu služeb
od servisu přes asistenční služby, pojištění až třeba po
specializované softwarové nástroje, které pomáhají
fleetovým manažerům v jejich práci. Ankety ALD
Automotive Fleet Awards a Hankook Firemní auto roku
proto hledají na trhu vynikající produkty a služby ve všech
relevantních oblastech fleet managementu.
M
agazín FLEET firemní automobily
pořádá celostátní anketu, ve které
se o přízeň porotců ucházejí jak
dodavatelé produktů a služeb nezbytných
pro správu vozového parku, tak zástupci
jednotlivých automobilových značek. Symbolem úspěchu v anketě je skleněná soška
„Fleetová múza“, která je udělována každo-
ročně vítězům jednotlivých kategorií na základě hodnocení samostatných porot. První
z nich, desetičlenná odborná porota, je složena z nezávislých odborníků na fleet management a hodnotí produkty a služby nominované do ankety ALD Automotive Fleet
Awards. Druhá porota je početnější. Má sto
členů a jejím úkolem je vyzkoušet si a ohodnotit automobily nominované do ankety
Hankook Firemní auto roku. Je složena
z manažerů firem různých velikostí a lze v ní
najít jak zástupce nižšího, tak středního
i vrcholového managementu. A ještě je zde
jakási třetí a nejpočetnější porota, kterou je
veřejnost. Ta totiž může hlasovat v anketě
„Internetové firemní auto roku“.
Desetičlenná porota hodnotí nominované
produkty a služby. Tyto nominace a jejich
zdůvodnění přijímá magazín FLEET firemní
automobily po dobu šesti měsíců, přičemž
ověřuje jejich věcnou správnost. Na základě
těchto podkladů a samozřejmě také na základě vlastních zkušeností, poznatků či dodatečných informací, které si lze vyžádat,
pak každý z porotců jednotlivé nominované produkty bodově ohodnotí.
Pro stočlennou manažerskou porotu jsou
každoročně organizovány testovací dny, na
kterých si mohou porotci nominované
automobily vyzkoušet, detailně si je prohlédnout a také o nich hovořit s přítomnými zástupci jednotlivých značek. Testovací
dny jsou součástí velkých fleetových setkání pořádaných pod tradičním názvem Den
s Fleetem a letos se jich konalo celkem pět.
Porotci na nich mají auta vyhrazena v dopoledních hodinách pouze pro sebe, aby se
mohli na své hodnocení soustředit. Své poznatky pak promítnou do hodnocení, které
zanesou na internetových stránkách do svého konta.
Smyslem ankety ALD Automotive Fleet
Awards je podporovat obchodní vztahy mezi zákazníky a dodavateli a také zvyšovat
obecné povědomí o nových možnostech,
které trh každoročně přináší. Tím vším chce
být magazín FLEET firemní automobily nápomocen manažerům zodpovědným ve firmách za provoz či ekonomiku vozových
parků v jejich práci.
6
FLEET BEST of 2015
text: -redfoto: KS foto
Galavečer s múzami
Již osmý ročník ankety ALD Automotive Fleet Awards
vyvrcholil 22. října 2015 vyhlášením výsledků na slavnostním galavečeru v Top Hotelu Praha. Opět se rozdávalo
21 skleněných fleetových múz, několik z nich ovšem
zamířilo do stejných rukou. Velmi úspěšný byl totiž letošní
ročník pro automobilky Škoda nebo Mercedes-Benz.
A
nketa ALD Automotive Fleet Awards
je pořádána magazínem Fleet firemní automobily od roku 2008, od samého počátku je její součástí také anketa Firemní auto roku. Ta má od loňska rovněž
svého titulárního sponzora, kterým je společnost Hankook Tire.
V rámci produktové a osobnostní části ankety volí desetičlenná odborná porota, složená
z nezávislých odborníků, vítěze z produktů
a služeb, které byly v průběhu roku nominovány. Nominace přitom byly přijímány z řad
široké veřejnosti a firem, které mají s daným
produktem či službou zkušenosti. Významnou kategorií ankety je také cena pro fleet
manažera roku, která je udělována jak zástupci dodavatele, tak provozovatele fleetu.
V letošním roce byli na základě nominací od
spokojených zákazníků či kolegů oceněni
Václav Štefl ze společnosti Domanský, s.r.o.
a JUDr. Zdeněk Kozohorský ze společnosti
Zentiva, a.s.
Společnost Club 91, s.r.o. předala
Pestré společnosti o.p.s. šek na
100 000 Kč pro výcvik asistenčního
psa.
Šťastná výherkyně hlavní ceny
závěrečné tomboly.
Jednu z kategorií vyhlásil Jaehyun
Park, Marketing Director společnosti
Hankook Tire Česká republika s.r.o.
V programu galavečera bylo samozřejmě vedle samotného vyhlášení výsledků a předávání cen pamatováno také na doprovodný
program, který obstaralo dívčí smyčcové trio
Inflagranti, UV světelná show skupiny Ilusias
a také milé vystoupení asistenčních psů
obecně prospěšné společnosti s názvem
Pestrá společnost. Ta navíc obdržela v průběhu večera od vydavatelství Club 91, s.r.o.
šek na 100 000 Kč, které jsou určeny pro výcvik nového asistenčního psa.
Úplný závěr večera pak patřil tombole, ve
které šlo o 31 atraktivních cen, včetně té nejatraktivnější, kterou byl skútr Suzuki Burgman 125 ABS.
AVENSIS
AVENSIS
2015 2015
8
FLEET BEST of 2015
Vítězné produkty
a služby
FULL SERVICE LEASING
LeasePlan Go, LeasePlan
Česká republika, s.r.o.
Program LeasePlan Go nabízí možnost pořízení vozu na operativní leasing online, díky
aplikaci, ve které si zájemce může vybrat
z připravených kalkulací na vybrané modely
vozidel. Služba vyhoví velmi dobře zejména
malým firmám a podnikatelům, pro které je
klasické jednání o operativním leasingu neefektivní. Nabídka je rozčleněna do čtyř kategorií vozidel a zahrnuje hlavní modely na
trhu. Je možno volit mezi základní variantou
Go a Go+, která zahrnuje i opravy poškození
vozu způsobená provozem. Dvě varianty nabízí také program mobility a pojištění. Výhodou je nízká akontace ve výši 15 procent pro
většinu běžných klientů, prověření klienti
mohou získat akontaci nulovou. Služba je primárně určena pro firmy s jedním až pěti vozidly.
POJIŠTĚNÍ
Anketa ALD Automotive Fleet Awards každoročně
vyhlašuje šest produktových kategorií. Představujeme
vítěze letošního ročníku, kteří vzešli z nominací, které
vyhlašovatel přijímal v průběhu roku z řad širší odborné
veřejnosti.
FINANCOVÁNÍ
Úvěr komfort, Mercedes-Benz Financial
Services Česká republika, s.r.o.
Úvěr komfort je úvěrovým financováním se
zvýšenou poslední splátkou, což klientovi
umožňuje podstatné snížení měsíčních plateb. Na začátku smlouvy uhradí 25 procent
ceny vozu, a poté splácí polovinu ceny rozloženou do 47 měsíčních splátek se zvýhodněným úrokem. Na konci smlouvy zbývá
uhradit navýšenou poslední splátku ve výši
25 procent ceny vozu. Poslední navýšenou
splátku lze uhradit buď najednou, nebo ji lze
dále rozložit do splátek v rámci nové úvěrové, případně leasingové smlouvy. Snížení
splátky úvěru klientovi rozšiřuje prostor při
výběru modelu a doplňkové výbavy, dalšími
výhodami jsou prodloužená záruka na čtyři
roky zdarma, zvýhodněné pojištění MBA
Komplet (havarijní pojištění, povinné ručení,
pojištění GAP) a fakt, že se klient stává majitelem vozu ihned po podpisu smlouvy.
Komplexní flotilové autopojištění
Allianz, Allianz pojišťovna, a.s.
Komplexní flotilové autopojištění Allianz vychází z toho, že každý flotilový klient je specifický, proto je pojištění nabízeno formou
stavebnicového systému. Tento systém má
oproti systému obsahujícímu různé balíčky
tu výhodu, že klient přesně ví, co si kupuje
a kolik za to platí. Klient si sám zvolí kombinaci pojistných nebezpečí, proti kterým chce
být pojištěn. Základem je povinné ručení
a havarijní pojištění s možností pojištění GAP
na účetní hodnotu i na novou cenu vozidla
a s krytím provozních škod. Rovněž lze dojednat pojištění skel, zavazadel, náhradního
vozidla, úrazové pojištění celé osádky vozidla a podobně. Standardem je poskytovaná
základní asistence k povinnému ručení i k havarijnímu pojištění, při sjednání obojího se
limity zdvojnásobí. Dokoupením asistence
PLUS lze získat dokonce neomezený limit,
což je užitečné speciálně pro odtah vozidla.
FLEET BEST of 2015
ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
SERVIS VOZOVÉHO PARKU
ALD Fleet Monitor, ALD Automotive, s.r.o.
ALD Fleet Monitor je komfortní nástroj v českém a anglickém jazyce s reporty o vozovém parku, přehledem o čerpání služeb Full
Service Leasingu a souhrnnými, detailními
a individuálními reporty s možností exportu
dat. Zahrnuje detailní informace o každém
vozidle: najeté kilometry, čerpání pohonných hmot, průměrnou spotřebu, servisní
náklady, náklady na pneumatiky, pojistné
události, ostatní náklady, celkové náklady na
kilometr atd. K dispozici je také přehled o objednaných vozidlech, předpokládaném předání a ukončení. Systém nabízí také například aktuální data on-line školení řidičů,
seznam smluvních čerpacích stanic, upozornění na povinné servisní prohlídky, kontaktní rozhraní pro rezervaci termínu a řadu dalších funkcí a nástrojů.
Car Fleet Service, ELIT CZ, spol. s r.o.
Car Fleet Service je ojedinělý projekt, určený
pro servis firemních vozových parků v rámci
neautorizované servisní sítě. Car Fleet Service je účinné řešení, s širokou paletou služeb
a celou řadou řešení připravených na míru
fleetovým zákazníkům. Patří mezi ně online
systém centralizované fakturace, systém
kontroly provedených prací či schvalování
oprav, reporting nákladů či záruka na provedené práce a dohodnuté ceny. To, že Car
Fleet Service dokáže optimalizovat a ušetřit
firemní klientele náklady na servis a opravy
vozidel, dokazuje neustále se rozšiřující počet vozidel ve správě. V současnosti je do
projektu Car Fleet Service zapojeno 133 servisních partnerů, kteří se starají o více než
4500 vozidel. Výhodou Car Fleet Service je
provádění oprav a pravidelného servisu
9
všech značek vozidel běžných na trhu, a to
„pod jednou střechou“.
EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP
Program hybridních vozů Toyota a Lexus
společnosti Toyota Motor Corporation
Program hybridních vozů Toyota a Lexus
představuje již osm milionů prodaných hybridních vozů těchto značek. Byla to právě
Toyota, která v roce 1997, tedy mnoho let
před konkurencí uvedla na trh první hybridní
vůz Prius, který se stal za 18 let prodejů legendou a přispěl k masovému rozšíření této
technologie. Dnes na českém trhu nabízí
Toyota šest hybridních modelů a dalších šest
je nabízeno pod značkou Lexus. I v roce 2015
je Toyota stále v čele technologického vývoje díky komerčnímu uvedení technologie napájení z vodíkových článků, kterou je vybaven vůz Toyota Mirai.
10
FLEET BEST of 2015
Vlastní zkušenost:
nejlepší doporučení
Text: Petr Láska
Foto: Archív
Kdysi jsem pracoval ve
velké nadnárodní firmě,
která realizovala po celém
světě velmi rozsáhlý
marketingový průzkum.
Ten potom měl bez ohledu
na lokální mentalitu
a ekonomické podmínky
vypovídat o tom, co
ovlivňuje rozhodování
v nákupním procesu.
V
ýsledek tohoto průzkumu, kterého se
zúčastnily desítky tisíc respondentů
z celého světa, byl velmi zajímavý. Nejdůležitější ale bylo, že s velmi výraznou dominancí zvítězila „vlastní zkušenost“ nad všemi faktory, které ovlivňují v době nákupu
konečné rozhodnutí. Na druhém místě potom byla „zkušenost někoho blízkého, ke komu chováme důvěru“.
Právě z tohoto důvodu se realizovaly akce seriálu Tour de FLEET pořádané vydavatel-
Dny s Fleetem jsou příležitostí
k setkáním a výměně zkušeností.
Na programu Dne s Fleetem v Mostě
byly i jízdy na terénním polygonu.
stvím odborného magazínu FLEET firemní
automobily. Nabídly všem hostům možnost
v jednu chvíli na jednom místě získávat osobní zkušenosti s různými produkty a při konferenční dopolední části přebírat odborné
zkušenosti někoho druhého. Jde i z obchodního hlediska o velmi cenný prožitek jak z pohledu hostů, tak i z pohledu prezentujících
se automobilových značek. Takové setkání
nechává vzniknout spoustě dalších úvah,
které se však nikdy nemohou projevit přímo
na místě. Jsme jako národ velmi zdrženliví
a nedůvěřiví lidé. Mnohdy máme problém
navázat i první kontakt a máme neodbytnou
potřebu zůstávat do poslední chvíle v anonymitě. Časopis FLEET Firemní automobily
tedy v tomto případě plní roli jakéhosi prostředníka či chcete-li moderátora nově vznikajících obchodních vztahů.
Není nouze ani o zábavu...
FLEET BEST of 2015
11
V Ostravě se Den s Fleetem konal
v industriálním prostředí areálu
Dolních Vítkovic.
Jednou z hvězd letošního roku byla nová Škoda Superb.
Součástí programu jsou také
produktové prezentace a odborné
přednášky.
Na šesti akcích v Plzni, Mostě, Ostravě, Pardubicích, Starém Městě a Praze se celkem
sešla bezmála tisícovka hostů, zástupců společností provozujících vlastní park firemních
vozidel, či soukromých podnikatelů a živnostníků. Všichni dohromady realizovali
přes pět tisíc testovacích jízd. Jde jednoznačně o množství lidí a testovacích jízd, které
by se nikdy neuskutečnily, kdyby tito lidé
měli individuálně přijít do prodejen všech
zúčastněných značek. Seriál akcí Tour de
FLEET tedy dopřál velkému množství potenciálních zákazníků, aby udělali vlastní zkušenost nejen s konkrétními produkty, ale také
s konkrétními lidmi na straně prodejců, protože i tento kontakt může mít zásadní vliv
na další vznik obchodního vztahu. Je důležité si uvědomit, že každý z hostů akce se nacházel se svými firemními vozidly v jiné fázi
jejich životního cyklu, takže každý měl i odlišnou momentální potřebu nákupu.
Nicméně jsme jako organizátoři přesvědčeni
Na Dnech s Fleetem se objevují
i sportovní modely. Například nový
Ford Mustang.
Z ohlasů účastníků Dnů s Fleetem Jsem na Dnu s Fleetem poprvé a musím říci,
že je pro mě přínosná. Odnáším si hodně zajímavých poznatků ať již z přednášek nebo
z oblasti automobilových novinek.
Petr Zlatuška, PKP Trans, s.r.o.
S akcí jsem byl určitě spokojen, zaujala mě
například přednáška na téma ekonomiky jízdy či refinancování vozidel. Určitě bych se
rád zúčastnil i dalších akcí.
Ivan Kaše, Vydos Bus, a.s.
o tom, že když takový host udělal dobrou
zkušenost jak s nějakým automobilem, tak
s prodejním personálem, tak byl položen základ budoucího obchodního vztahu. A pro
ty, kteří letos na žádném Dnu s Fleetem nebyli, přinášíme alespoň několik pohledů na
atmosféru těchto akcí, které budou pokračovat i v roce 2016. Chcete-li se zúčastnit, sledujte www.ifleet.cz
Je určitě zajímavé vyměnit si zkušenosti
s lidmi, kteří se takovéto akce zúčastní a podívat se zároveň, co je aktuálně nového na
trhu.
Pavel Rieder, Juli Motorenwerk, s.r.o.
Testovací jízdy jsou nejpopulárnější
součástí programu Dnů s Fleetem.
Rozhodně mi účast na Dnu s Fleetem dala
hodně, protože jsme právě ve stadiu obměny vozového parku. Takže obcházím vozy,
které mě zajímají po stránce technických
parametrů, a dělám si zde obrázek o tom,
které by pro nás byly nejvhodnější.
Jaroslav Hubáček, VUES, s.r.o.
Přímo na stáncích automobilek lze
získat řadu informací „z první ruky“.
12
FLEET BEST of 2015
Fenomén doby
Text: Petr Láska
Foto: Archiv
Firemní automobil bychom mohli definovat jako určitou
obdobu výrobního prostředku, bez něhož nejsme schopni
v oblasti své působnosti realizovat obchodní činnost,
a tím pádem dosahovat jakéhokoliv obratu. Pro firemní
automobil lze tedy v tomto duchu také použít jedno jediné
synonymum - nezbytnost.
M
yslím si, že nebudu ve své definici
daleko od toho, co jako firemní
automobil definuje daňový zákon.
Realita je však poněkud odlišná a nutí nás
rozdělit všechny firemní automobily na dvě
skupiny. Do té první patří všechna auta, která
víceméně bezezbytku naplňují definici zákona, tedy zcela určitě všechny užitkové automobily, protože pekaři bez nich prostě své
výrobky k zákazníkům nedostanou. Stejně
tak kdokoliv, kdo není bez automobilu schopen poskytovat své služby.
Druhou skupinu pak tvoří vozidla, která jsou
pro zaměstnance také, nebo dokonce ve větší míře určitým materiálním požitkem a součástí odměny. Mladý začínající manažer s přídomkem „junior“ dostane nízký nástupní
plat a k němu mobil, notebook a levné referentské vozidlo. Rázem se tak ocitá ze svého
pohledu „na výsluní“. Je mu v podstatě jedno, jaké dostal auto, protože nejlepší auto
je to firemní, tedy takové, které nemusí, včetně nákladů na provoz, platit. Pouze se musí
smířit s příslušným zdaněním tohoto benefitu podle zákona. Můžeme jenom spekulovat o tom, zda je to na trhu práce jeden
z těch benefitů, který dokáže do výběrového
řízení zaměstnavatele poslat ty správné kandidáty. Asi je pravdou, že většina uchazečů
při výběru nového zaměstnání upřednostní
nabídky s dalšími požitky. A jak bude takový
pracovník stoupat kariérní hierarchií, budou
se měnit jak jeho požadavky, tak i nabídka
zaměstnavatele. Bude se zvětšovat jak auto,
tak displej mobilního telefonu, a naopak
zmenšovat rozměry a hmotnost notebooku...
V tomto bodě bychom klidně mohli problematiku firemního automobilu opustit a spontánně pokračovat na téma „Reálný pracovní
výkon a nezbytná podpora k jeho dosažení“.
V rámci takových úvah by přitom asi nakonec pro firemní automobil a další významné
benefity nezbylo mnoho místa, protože pro
každého zaměstnavatele je lepší, když má
namísto rozmlsaných primadon, které, řekněme, v šestiletém cyklu rotují celý profesní
život za podobných podmínek s průměrným
pracovním výkonem mezi různými společnostmi, vytvářejíce fikci o své dokonalosti,
FLEET BEST of 2015
měl ve firmě za dobrou práci a ocenění vděčné a loajální zaměstnance. Firemní svět sám
svou nabídkou benefitů s velmi podobnou
motivací do určité míry devalvoval svůj vztah
se zaměstnanci. Přitom je možné nastavit car
policy skutečně motivačně a zároveň ekonomicky. Možností je celá řada, ale jsou nad rámec prostého vzorce „této pozici odpovídá
tento automobil s takovým rozsahem využití“. Tato svázanost pravidly vede velmi často
k nechtěnému efektu, který může být i demotivační, zejména v případě důležitých pracovníků, kteří za sebou již dávno mají „juniorské“ pozice.
Podle jakých kritérií tedy vlastně vybírat firemní automobil, jak je vedle sledovaného
motivačního faktoru důležitá jeho užitná
hodnota, jak jsou důležité jeho provozní náklady? Nejprve je nutné definovat, kdo je budoucí uživatel takového automobilu, a jak
jsem výše popsal, spektrum důvodů pro pořízení firemního vozidla je tak široké, že neexistuje žádný univerzální vzorec či pravidlo.
Vždy se jedná o unikátní podmínky s řadou
proměnných a tomu musí odpovídat i celý
proces výběru firemních automobilů.
Na firemní automobil se tedy, alespoň v České republice, můžeme dívat do značné míry
13
jako na fenomén doby, který je v první řadě
potřebný pro samu obchodní a výrobní činnost, ve druhé pro přímou či nepřímou podporu hlavních činností té které společnosti
a ve třetí také pro určitou podporu pracovní
loajality zaměstnanců. V podobě, kterou definuje zákon, není co detailně rozebírat. Tam
jsou důvody pro pořízení automobilu čistě
racionální a každé vedení společnosti nejlépe samo ví, jaký automobil je pro danou práci nejlepší. A pokud neví, může hledat pomoc například v odborném magazínu FLEET
firemní automobily, který se touto problematikou již jedenáct let zabývá.
Bezstarostná jízda
Operativní leasing byl dlouho vnímán jako
služba pro velké nadnárodní společnosti.
Postupně jej ale začaly objevovat i menší
firmy a v poslední době také privátní klientela. Jednou ze společností, kterým se daří ji oslovovat, je UniCredit Fleet Management. Položili jsme tedy jejímu jednateli,
ing. Jaroslavu Laurovi, několik otázek.
Co způsobilo, že se operativní leasing začal prosazovat také u privátní klientely?
Je pravda, že privátní klientela je na českém
trhu nový segment. Pomineme-li zvýhodněné produkty pro vlastní zaměstnance domácího výrobce, podíl soukromé klientely byl
na tuzemském trhu operativního leasingu
naprosto zanedbatelný. To se začalo měnit
v minulém roce, kdy si výrobci a importéři začali uvědomovat, že právě operativní leasing
může být novým prodejním kanálem a může
navýšit jejich tržní podíl. To, co bylo dříve nezvyklé, se stalo pravidlem – auta se začala
prodávat prostřednictvím atraktivní měsíční
splátky operativního leasingu. Naše mateřská společnost UniCredit Leasing má v oblasti značkového financování nejvyšší podíl kooperujících značek a zatím tato kooperace
fungovala především v oblasti spotřebitel-
ských úvěrů nebo finančního leasingu. Nyní
ji začínáme posouvat i do operativního leasingu.
Proč by si měl vlastně zájemce o nový
automobil zvolit tuto formu jeho pořízení? Co mu nabídne především?
Základními výhodami jsou atraktivní měsíční
splátka, nulová investice na začátku, bezproblémový provoz vozidla a garance fixní výše
splátky. Využíváme synergií ve spolupráci
s importéry a výrobci, máme zajímavé podmínky na pořizovací cenu, nízké sazby pojistného s vysokým krytím rizik a v nabídce je
škála služeb jako servisní úkony, výměna,
přezutí a uskladnění pneumatik, silniční asistence, dálniční známka, doplňková pojištění
nebo řešení všech administrativních úkonů.
A na co klienti kupodivu velmi pozitivně re-
agují, je možnost na konci trvání smlouvy
auto vrátit a pronajmout si jiné. Původně
jsme očekávali, že si budou chtít lidé auta odkupovat, ale není tomu tak.
Plánujete přesto nějaké výhodné financování, pokud by si klient chtěl na konci
smlouvy dosud pronajaté auto přece jenom odkoupit?
Ano, už máme více než tisíc privátních klientů a od příštího jara uvedeme na trh model
financování na vrácené vozy. Bude to multiproduktová nabídka na operativní leasing,
úvěr i na finanční leasing.
Do jaké míry si zákazník může vybírat, po
jakou dobu bude auto využívat, kolik s ním
ujede kilometrů a případně jak jej pojistí?
To je odlišné značku od značky. Stále více razíme cestu zjednodušení nabídky. To znamená vybrat nejprodávanější modely dané
značky, na ně nastavit několik napevno daných variant kalkulace a z nich nechat klienta
vybrat. Snažíme se omezit individualizaci,
protože to obě strany zbytečně zatěžuje
a splátka pak ztrácí na atraktivitě. U prémiových značek vzhledem k jejich ceně a specifickému profilu klientely je ovšem individualizace nabídek nezbytná.
14
FLEET BEST of 2015
Vítězové
Hankook Firemní auto roku
TM
Referentské automobily
Mini
1. REnAULT Twingo
STAndARd
288 b
BEnEFiT
1. ŠKOdA Fabia Combi 410 b
1. ŠKOdA Octavia
2. PEUGEOT 2008
3. SEAT ibiza ST
2. VOLKSWAGEn Golf Variant
3. FORd Focus Combi
163 b
141 b
368 b
154 b
152 b
Manažerské automobily
BEnEFiT PLUS
1. VW Passat Variant
TOP
227 b
2. MERCEdES-BEnZ Třída C Kombi 187 b
3. FORd Mondeo Combi
154 b
1. ŠKOdA Superb
2. AUdi A6
3. MERCEdES-BEnZ CLS
UnLiMiTEd
306 b
191 b
164 b
1. VOLVO XC 90
251 b
2. LAnd ROVER discovery Sport 170 b
3. VOLKSWAGEn Touareg
144 b
Lehké užitkové automobily
Midi
CLASSiC
FULL SiZE
1. FORd Transit Connect 348 b
1. MERCEdES-BEnZ Vito 348 b
1. MERCEdES-BEnZ Sprinter 326 b
2. PEUGEOT Partner
3. FiAT doblò
2. FORd Transit Custom
3. OPEL Vivaro
2. FORd Transit
3. PEUGEOT Boxer
190 b
148 b
274 b
180 b
274 b
212 b
FLEET BEST of 2015
15
Vítězové internetového hlasování
ReFeRentské autoMobily
ManažeRské autoMobily
leHké užitkové autoMobily
1. ŠkoDa octavia
1. ŠkoDa superb
1. MeRCeDes-benZ vito
2. ŠkoDa Fabia Combi
3. Mazda CX-3
2. MaZDa 6 Wagon
3. MeRCeDes-benZ Cls
2. MeRCeDes-benZ sprinter
3. FoRD transit
Fleetová novinka
roku 2015
Kompletní výsledky
a informace o Fleetových
cenách naleznete na
www.FleetAwards.cz
2015
www.firemniautoroku.cz
Ford Mondeo Hybrid
www.iFleet.cz
Fleetový manažer roku
Fleetovým manažerem roku na straně dodavatelů vozových parků se na základě nominací svých
zákazníků stal Václav Štefl ze společnosti Domanský, s.r.o., kde pracuje šestým rokem.
Ve své práci uplatňuje nejen bohaté obchodní
zkušenosti z předchozích pozic, ale především
proaktivní profesionální přístup a smysl vystihnout potřeby
a přání klienta. Alespoň tak jej jeho zákazníci vnímají. Položili
jsme tedy oceněnému fleetovému manažerovi několik otázek.
Co vás na práci nejvíc baví a uspokojuje?
Jsem obchodník tělem i duší, vychovaný zkušenými obchodními „pardály“, a proto mě na
mé práci baví její rozmanitost, obchodní „svoboda“, rozlet a komunikace. Uspokojuje mě
pak samozřejmě rodina a čas, kdy mohu být
se svou ženou, s dcerami a vnoučkem, chvíle,
které můžeme společně s našimi přáteli trávit
při sportu, zejména na beach volejbalu.
Co považujete za svůj dosavadní největší
úspěch?
Mým největším životním úspěchem je to, že
jsem se narodil! Největší pracovní úspěch
prožívám každý den, když se vracím ke své
rodině, ke svým blízkým a oni mě odmění
svou vřelostí a láskou.
Jaké je vaše pracovní motto nebo zásada?
Již od gymnazijních let: „Zatni zuby a táhni..." Jak by vypadalo vaše ideální auto? Jaké
by mělo mít vlastnosti a co by mělo umět?
Ve svém výběru mám jasno. Velmi mě totiž
u auta, které provozuji, zajímají služby výrobce či dodavatele. Automobil je spotřební ma-
teriál, tak jako počítač, ķávovar či lednička.
V autě trávím velmi mnoho času a potřebuji
od něj, aby mě bezpečně přepravilo z bodu
A do bodu B. Takže ideální auto, to pro mě
znamená spolehlivý a bezpečný vůz s komfortním řízením a pohodlím pro mou rodinu,
a aby bylo velmi šetrné k životnímu prostředí.
Samozřejmě mě musí oslovit i svým vzhledem. Doufám, že se jednou dočkám vozidla,
které mě bezpečně a spolehlivě přepraví samo, bez mého zásahu, což podle posledních
testů automobilek není nereálné. Ale jak
jsem již uvedl, důležitější je pro mě mít co nejlepší provozní služby ze strany výrobce a dodavatele. A v tomto směru mohu věřit díky
servisním smlouvám dvěma výrobcům automobilů. PSA Peugeot Citroën a Mercedes
jsou ti, kteří se díky poprodejním službám stávají nejvěrohodnějšími výrobci na trhu. Mají
výborné bezpečnostní a technologické prvky,
pro šetrnost k životnímu prostředí dělají maximum, design je působivý a neotřelý, provozní náklady jsou díky servisním smlouvám
jasné a ničím nezkreslované. Už jen chybí ten
automatický řidič. Ale na tom už se pracuje...

Podobné dokumenty