Rollfix Pro - Ram pro vestavbu_katalog_CZ.cdr

Komentáře

Transkript

Rollfix Pro - Ram pro vestavbu_katalog_CZ.cdr
Rám pro vestavbu (Rollfix Pro)
plátno zabudované v podhledu
Popis výrobku
• snadná montáž do podvìšených stropù díky nízké hmotnosti a modulárnímu
systému
detail plátna a rámu
• umožòuje komfortní a opticky èistou vestavbu promítacího plátna do
podvìšených stropù
• rám pro vestavbu a plátno je možno montovat nezávisle na sobì, nejdøíve rám
a po úpravách stropu následnì plátno
• elegantní zaklapávací systém pro upevnìní promítacího plátna do rámu
• souèástí balení je spojka pro propojení el. pøívodu s motorem plátna
• montážní sada vèetnì 100 cm závitových tyèí je v cenì výrobku
• rám vyroben z hliníkové profilu, barva bílá dle RAL 9003
detail spojky el. pøívodu
4 - 100
3.7 3.7
RollFix Pro
L
3,7
N
M
K
rozmìry v cm
M
Šíøka plátna
K
L
M
N
180 / 170*
201,4
17,1
19
12,2
200 / 190*
221,4
17,1
19
12,2
240 / 230*
261,4
17,1
19
12,2
250 / 240*
271,4
19,1
21
14,2
270 / 260*
291,4
19,1
21
14,2
300 / 290*
321,4
19,1
21
14,2
350 / 340*
371,4
19,1
21
14,2
*Rollfix Pro TabTension

Podobné dokumenty

zde - Letiště Praha

zde - Letiště Praha (RGBHV/YPbPr), S-video, RS-232, objektiv: výměnný standard) 1 x hlavní plátno MW Rollfix 350x300 cm 2 x postranní plátno MW Rollfix 300x250 cm Ozvučení místnosti Bose Freespace, vhodné zejména pro ...

Více

ceník - AV Technika

ceník - AV Technika - ocelový čtvercový tubus 10/10 cm bílé barvy dle RAL 9016 - součástí dodávky jsou upevňovací elementy pro montáž na zeď nebo strop - zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu...

Více

SGV 04 SL -připravenost pro sekční garážová vrata

SGV 04 SL -připravenost pro sekční garážová vrata Stavební pøipravenost: následující schéma øešení a kabeláe je pouze orientaèní veškeré rozmìry a typy pouitých kabelù Vám sdìlí naši obchodní zástupci pøímo u Vás v místì montáe - tuto slubu Vá...

Více

Kolejová kontejnerová doprava - KD

Kolejová kontejnerová doprava - KD Kolejová kontejnerová doprava - KD Pro pøepravu shrabkù, kalu nebo písku se používají v èistírnách odpadních vod kontejnery. Manipulaci s nimi, pøedevším pøed naložením na pøepravní automobil, usna...

Více