Belgie 2015 - Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf

Komentáře

Transkript

Belgie 2015 - Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf
BELGIE – poznávací zájezd
Termín: 2. 6. – 6. 6. 2015
Místo a ubytování: putování po šesti nejkrásnějších městech Belgie, ubytování v hotelu F1
Program zájezdu:
1. den
Odjezd ve večerních hodinách od budovy školy, noční přejezd přes Německo s potřebnými
zastávkami.
2. den
Dopoledne návštěva příjemného univerzitního města Leuven, jehož radnice patří mezi
nejkrásnější světské stavby v Evropě. Přejezd do hlavního města Belgie - Bruselu. Procházka
městem a návštěva zajímavostí a historických památek – královský palác, muzejní komplex,
katedrála sv. Michala, jedno z nejhezčích náměstí na světě Grand Place, čůrající chlapeček
Mannekenpis, kulinářské centrum města, obchodní bulváry Bruselu a další. Odjezd
na ubytování.
3. den
Po snídani prohlídka historického města Gent, správního střediska Východních Flander,
jemuž mohla co do krásy a velikosti ve středověku konkurovat pouze Paříž. Procházka
městem kolem hlavích památek: katedrála Sint-Baafskathedraal se známým Gentským
oltářem (Klanění beránku), Sint-Michielskerk, Laakenhalle, Graslei a Korenlei - soubor
štítových cechovních domů na nábřeží řeky Leie a další. Romantické a malebné město
Bruggy, které se často nazývá „Benátky severu" a je považováno za jedno z nejhezčích měst
v Evropě. Procházka podél kanálů, hradní náměstí s překrásnou gotickou radnicí, náměstí
Markt s věží Belfort a další zajímavosti města. Odjezd na ubytování jako minulou noc.
4. den
Po snídani odjezd do areálu bruselského výstaviště, kde se konala světová výstava Expo 58 a
kde se nachází Atomium – 102 m vysoký model jádra atomu železa. Následuje návštěva
hezkého města Mechelen, sídla belgického arcibiskupství. Procházka městem – mohutná
katedrála St.-Romboutskathedraal a další zajímavosti. Odjezd do půvabného města
Antwerpen na řece Šeldě, které je úzce spjato s životem P. P. Rubense. Procházka podél řeky
Šeldy, hrad Steen, katedrála Panny Marie, proslulé náměstí s renesanční radnicí, dům P. P.
Rubense a další zajímavosti města. Odjezd zpět do ČR, noční přejezd s potřebnými
zastávkami.
5. den
Návrat v brzkých ranních hodinách.
Kapacita zájezdu: 40 dětí (žáci 5. – 9. ročníku)
Stravování: snídaně, další stravování vlastní
Doprava: dálkový autobus s možností zakoupení občerstvení, s videem a s toaletou
Cena: Kč 4 800,- (doprava, 2x ubytování se snídaní, zábavně vzdělávací brožura pro každého
účastníka ,cestovní pojištění, služby delegáta) + cca 15 € na vstupy
Přihlášky: závaznou přihlášku a nevratnou zálohu 2 000 Kč je nutno odevzdat u hospodářky
školy nejpozději do 18. listopadu 2014
Ostatní informace: budou sděleny přihlášeným žákům dodatečně
Vedoucí zájezdu: P. Vondrovská
Dotazy: petra.vondrovska @zs-namesti.cz, tel. do školy: 412 372 627, mobil: 608 480 961
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji svého syna/svoji dceru
………………………………………………… třída ………
na poznávací zájezd do Belgie v termínu 2. 6. – 6. 6. 2015.
Souhlasím s cenou 4 800 Kč (doprava, ubytování se snídaní, cestovní pojištění,
služby delegáta). Nevratnou zálohu 2000 Kč uhradím nejpozději do 18.
listopadu 2014, zbylých 2 800 Kč doplatím do konce února. V případě, že se
můj syn/moje dcera nebude moci zájezdu zúčastnit, musí si za sebe najít
náhradníka mezi žáky ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf (jinak záloha propadá).
Ve Varnsdorfu dne …………………..
Jméno zákonného zástupce žáka: …………………………………
Podpis zákonného zástupce žáka: …………………………………

Podobné dokumenty