Signature Not Verified - UPB

Komentáře

Transkript

Signature Not Verified - UPB
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
13
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
B12270
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Sazerac Rye
Kategorie lihoviny
22083071
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,75
Země původu lihoviny
USA
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
45,00%
6
Dodavatel
Sazerac Company Inc., 75 Remittance Drive Suite 3312, Chicago, USA
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
2,03
Tel
602 585 558
15.5.2013
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo
7019XXXXXXX. Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
Signature Not
Verified
Digitally signed by
Jakub Janeek
Date: 2013.05.15
13:53:51 CEST
Reason: Autorský
podpis
Location: Praha

Podobné dokumenty

Signature Not Verified - UPB

Signature Not Verified - UPB Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu

Více