střela - časopis Střela Postřelmov

Komentáře

Transkript

střela - časopis Střela Postřelmov
STŘELA
BŘEZEN ― číslo 3
28. 2. 2013
Zpravodaj obce
Postřelmov
INFORMACE
Zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondělí 25. 3. 2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov.
Z programu jednání:
• plnění rozpočtu obce za rok 2012,
• plnění rozpočtu obce za leden – únor 2013,
• rozpočtová změna č. 1,
• závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012,
• projednání převzetí polních cest do majetku obce.
Upřesněný program jednání zastupitelstva obce bude zveřejněn na plakátech!
SVOZ PLASTŮ
Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude proveden v pondělí 4. března
2013 od 6.00 hod. Žluté pytle s plasty a oranžové pytle s tetrapaky uložte vedle
popelnic. PET láhve je nutné předem slisovat (např. sešlápnutím) z důvodu zmenšení objemu. Žluté i oranžové pytle je možno bezplatně obdržet na obecním úřadě.
UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
Větve z ořezu stromů lze uložit do vyhrazeného prostoru u zahrádkářské kolonie
v části Vyhnálov. Skládka je určená pouze pro uložení větví!
Děkujeme občanům, kteří provedou jarní úklid veřejného prostranství
v okolí svého bydliště. Odvoz smetí z úklidu zajistí pracovníci obce,
po předchozí dohodě na OÚ Postřelmov, tel: 583 480 711.
1
POPLATKY ZA ROK 2013
název poplatku výše splatnost
poplatek za komunální odpad460,- Kč/osoba/rok za I. pololetí do 31. 3. 2013
za II. pololetí do 30. 9. 2013
vyúčtování vodného a stočného za II. pololetí 2012 do 31. 3. 2013
poplatek za psa
200,- Kč/rok do 30. 4. 2013
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla plátce
ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY OÚ
Pondělí a středa: 8.00 hod. - 11.15 hod. 12.30 hod. - 17.00 hod.
CHCETE MĚ?
Jsem milá přítulná fenečka. Hledám nového hodného pána, který by se o mě staral
a měl mne rád. Bližší informace na OÚ Postřelmov, tel.: 583 480 711-4.
PŘILETĚL K NÁM ČÁP…
2
Každým rokem většina Postřelmováků pozoruje hnízdění čápů na komíně bývalé
sklárny Bohemia na ul. 1. Máje, č. p. 4. Tito poslové jara k nám přilétají již několik
desetiletí, aby vyvedli své mladé. Nabízíme vám přehled o jejich pohybu, který již
18 let sleduje a zapisuje pan Miroslav Vláčel.
rok přílet odlet počet mláďat
rok přílet odlet počet mláďat
2004 27. 3. 21. 8.
2
1995 27. 3.
2. 9.
2
2005 15. 4. 26. 8.
1
1996 30. 3.
1. 9.
1
2006 30. 3. 24. 8.
3
1997 25. 4.
3. 9.
2
2007 25. 3. 20. 8.
2
1998
2. 4. 31. 8.
3
2008 19. 3. 22. 8.
2
1999 28. 3.
3. 9.
2
2009 12. 4. 14. 8.
3
2000 30. 3. 24. 8.
3
2010 21. 3. 17. 8.
3
2001 31. 3. 15. 8.
1
2011 27. 3. 3. 9. a 10. 9. 3
2002 29. 3. 21. 8.
2
2012
3. 4. 26. 8.
2
2003 30. 3. 21. 8.
2
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Místo zpětného odběru elektropřístrojů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu u kotelny v ulici Závořická, bude otevřeno ve čtvrtek 7. a 21. 3. od 12.30 hod.
do 17.00 hod.
ZO ČZS Postřelmov - Postřelmovští zahrádkáři zasedali…
V úterý 5. února 2013 proběhla v KD výroční členská schůze základní organizace
ČZS Postřelmov za účasti pana starosty Nimrichtra. VČS kromě jiného ve svém
usnesení uložila členům zahrádkové osady zaplatit do konce dubna prostřednictvím úsekových důvěrníků účelový příspěvek ve výši 100,- Kč za parcelu
v osadě. Dále uložila členům osady hospodařit se závlahovou vodou, vypínat jističe
v rozvaděčích při odchodu z parcely, zamykat brány pokud možno při každém průchodu, pravidelně odstraňovat větve přesahující do cest, sousedních parcel a oplocení, nechat ověřit přesnost a funkčnost a případně vyměnit stávající elektroměry.
Usnesení v plném znění je zveřejněno ve vývěsní skříňce ZO poblíž obecního
úřadu.
(J. D.)
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
ZO zahrádkářů zve své členy i ostatní zájemce na přednášku o MYKORHÍZE
- oboustranně prospěšném vztahu rostlin a mykorhízních hub.
Přednáška se uskuteční v úterý 5. března 2013 v 17.00 hod. v KD. Přednášet
bude Ing. František Teichman od firmy SIMBION z Lanškrouna, který bude mít
s sebou i několik balení přípravku Symbivit za výhodnou cenu. Vstup je zdarma!
(J. D.)
POZOR - POZOR - POZOR
Základní organizace AVZO POSTŘELMOV (bývalý SVAZARM)
Plánuje zahájit činnost těchto zájmových kroužků:
střelecký; kynologický; přírodovědný a v případě zájmu i další kroužky
Přírodovědný kroužek – seznamování s přírodou, zvěří, poznávání stop zvěře, jejich zvyky. Poznávání rostlin stromů apod. Důležitost ochrany přírody jako takové.
Bližší informace o tomto kroužku získáte na tel: 731 871 114 – Tomáš Báča.
Kynologická poradna – účelem poradny je pomáhat majitelům psů jakékoliv rasy
a věku při základním i pokročilém výcviku podle představ majitele (individuální
schůzky možné).
Střelecký kroužek – seznámení s různými druhy sportovních zbraní. Teoretické
a praktické provádění střelby (ze začátku střelba ze vzduchových pušek) na terče.
Možnost poznání některých členů reprezentace okresu, kraje i republiky. Bližší
informace o kynologické poradně a střeleckém kroužku, popřípadě dalších
návrhů získáte na tel: 777 636 564 - Miroslav Šimák (starší).
3
Rádi mezi námi uvítáme i bývalé členy SVAZARMU, bývalé vedoucí i další zájemce
o pomoc při vedení některého z kroužků.
Uvítáme i zájemce, kteří by si rádi občas zastříleli nebo se rádi setkali s bývalými
i současnými členy AVZO (dříve SVAZARM).
Bližší informace na tel: 777 636 564 - Miroslav Šimák (starší).
(M. Š.)
Twinning – Setkávání spřátelených obcí
Každým rokem se lidé z obcí Willingham by Stow (Anglie), Moyenneville (Francie)
a Postřelmov scházejí střídavě v některé z těchto vesnic. Minulý rok jsme se vydali do
Willinghamu a letos je na řadě Moyenneville. Výlet trvá většinou týden. Cestou navštěvujeme pamětihodnosti a zajímavá místa. Občané hostující vesnice vždy připraví pro
ostatní bohatý program, na který se můžeme těšit. Na místě samém jsme ubytováni
v rodinách, se kterými se dorozumíváme anglicky nebo francouzsky. To nám umožňuje
poznat tamní zvyky a způsob jejich života velmi zblízka. Tento projekt je stále otevřený
pro všechny občany, kteří by měli zájem se zapojit. Pro bližší informace kontaktujte
Mgr. Lucii Kristenovou – [email protected]
(Kateřina Jánětová)
KULTURA V OBCI
BESEDA - HISTORICKÉ TOULKY ŠUMPERSKEM
Pondělí 18. 3. 2013 v 18:00 hod. – klubovna č. 4 v KD
Beseda se uskuteční ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk. Slovem bude provázet
Mgr. Drahomír Polách.
MINIGALERIE NA VERANDĚ
PŘÍRODA - výstava fotografií Jana Nováka
Výstava potrvá do 15. března 2013.
Návrat k vinylovým deskám z 60., 70. a 80. let.
Retro výstava obalů gramofonových desek.
Zahájení v sobotu 23. března 2013 v 16.00 hod.
Průvodní slovo bude mít Ing. Ivan Pudil.
KINOKAVÁRNA – velký sál
VRTĚTI ŽENOU - Středa 6. 3. 2013 v 18:15 hod.
Velká Británie / Francie / Německo / Lucembursko, 2011, 100 min.,
Romantický / Komedie / Historický, Režie: Tanya Wexler
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert Everett, Felicity Jones, Jonathan Pryce, Tobias
Menzies, Gemma Jones, Anna Chancellor, Jules Werner, Sheridan Smith, Leila Anaïs Schaus,
Ashley Jensen, Kate Linder
4
Příběh se odehrává ve viktoriánské Anglii, kde pokrokovému mladému lékaři Mortimerovi
Granvillemu vadí, že většina nemocnic ignoruje nejnovější lékařské teorie a výzkumy a
nadále léčí pacienty pomocí pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posledního místa,
skončí jako zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho, který se specializuje na léčbu žen
trpících „hysterií“. Doktor Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem jsou k novým
metodám léčení naopak velmi otevření a každý experiment a novinku vítají s nadšením.
Společně sestrojí důmyslný nástroj (vibrátor), který ženám podivuhodně rychle a efektivně umožňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu. Zakrátko se zpráva o jejich zázračném
přístroji roznese a čekárna jejich ordinace je stále plná „hysterických“ žen, které chtějí pomoc. Jediná žena, která v převratný vynález nemá důvěru je svobodomyslná a feministicky
založená Charlotta, dcera lékaře Dalrympleyho. A právě do ní se Mortimer beznadějně
zamiluje…
NORMAN A DUCHOVÉ - Neděle 10. 3. 2013 v 15:00 hod.
USA, 2012, 93 min., Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / Horor / Komedie / Rodinný
Režie: Sam Fell, Chris Butler
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Anna Kendrick, Casey Affleck, Christopher Mintz-Plasse, Leslie
Mann, Jeff Garlin, Elaine Stritch, Bernard Hill, Jodelle Ferland, Tempestt Bledsoe, John Goodman, Scott Menville
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků? Naším hrdinou je
jedenáctiletý Norman, který je svým okolím považován za podivína. Rád sleduje horory a
povídá si se svojí mrtvou babičkou. Norman totiž vidí duchy a umí se s nimi na lecčems
dohodnout. Když začnou mrtví vylézat z hrobů a děsit vše živé, přijde Normanova chvíle
stát se hrdinou, i když o to sám příliš nestojí. V Normanově hlavě se tak vylíhne nápad, jak
je znovu uložit k věčnému odpočinku, ale je mu jasné, že bude potřebovat pomoc. Jenže
realizujte teoreticky dokonalý plán, když máte v partě vyděšeného tlusťocha, jeho staršího
bratra, který má místo mozku svaly, sestru, která ho nepokrytě balí, a největšího sígra ze
školy? Dokáže si Norman poradit s touto situací?
96 HODIN: ODPLATA - Středa 13. 3. 2013 v 18:15 hod.
Francie, 2012, 98 min., Akční / Thriller / Krimi / Drama, Režie: Olivier Megaton
Hrají: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Rade Šerbedžija, Luke Grimes, Leland
Orser, Jon Gries, D. B. Sweeney, Laura Bryce
Bryan Mills se vrací jako bývalý agent CIA, který před dvěma
lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým
masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě
v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky
Lenore. Poklidná dovolená však netrvá dlouho. Lenore je přímo
před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli
uniknout. Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci nemá naději
na úspěch. Hlavou gangu je totiž Murad, otec jednoho ze zločinců, které Bryan zabil. Jediné, po čem Murad touží, je krvavá
odplata. Pro Bryana tak začíná neúprosný závod s časem. Musí využít veškeré své znalosti a
schopnosti, aby ochránil svou rodinu.
5
NORSKÉ DŘEVO - Středa 20. 3. 2013 v 18:15 hod.
Japonsko, 2010, 133 min., Drama / Romantický, Režie: Anh Hung Tran
Hrají: Ken'ichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko Mizuhara, Tetsuji Tamayama, Eriko Hatsune
Filmová podoba knižního bestselleru Haruki Murakamiho, který vyšel před pár lety i u
nás, vypráví stejně jako kniha příběh o nostalgii lásky, ztrátě a probouzející se sexualitě. Děj
se odehrává na konci 60. let v Japonsku na pozadí studentských bouří. Toru Watanabe je
tichý a uzavřený vysokoškolák, který se v Tokiu znovu potkává s křehkou Naoko, přítelkyní
z dětství. Jejich vztah se postupně prohlubuje, zároveň je ale vystaven rostoucímu tlaku minulosti, kterou poznamenala tragédie jejich společného přítele. Během divokých nočních
večírků, na které Torua bere jeho kamarád Nagasawa, potká Toru impulzivní mladou ženou
jménem Midori. Ta mu razantně vstoupí do života a Toru Watanabe se ocitá v situaci,
kdy si musí vybrat mezi dvěma ženami, mezi vášní a svými principy, mezi budoucností a
minulostí.
POZVÁNKY
Klub přátel filmu Vás zve na posezení – téma „Batman“
Středa 27. 3. 2013 v 18:15 hod.
Součástí posezení bude i promítnutí posledního dílu „Temný rytíř povstal″.
USA / Velká Británie, 2012, 164 min., Akční / Krimi / Drama / Thriller
Režie: Christopher Nolan
Hrají: Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway,
Marion Cotillard, Morgan Freeman, Michael Caine, Matthew Modine, Alon Aboutboul, Ben
Mendelsohn, Burn Gorman, Daniel Sunjata, Aidan Gillen, Nestor Carbonell, Brett Cullen,
Reggie Lee, Chris Ellis, Juno Temple, Thomas Lennon, Rob Brown, Fredric Lehne a další
Je tomu již osm let, co se Batman vytratil do noci,
čímž se z hrdiny změnil v uprchlíka. Tím, že na něj
padla vina za smrt Harveyho Denta, obětoval temný
rytíř všechno pro to, co společně s komisařem Gordonem považoval za vyšší dobro. A na čas tato lež
skutečně zabírala, když byla kriminální aktivitav Gothamu rozdrcena silou Dentova odkazu. Všechno se
ale mění s příchodem prohnané zlodějky a jejích tajemných zájmů. Ovšem ještě daleko nebezpečnější je
nástup Banea, maskovaného teroristy, jehož nelítostný
plán proti Gothamu vyžene Bruce z jeho dobrovolného exilu. Avšak ani pokud si znovu
nasadí svou masku a temnou kápi, nemusí jeho síly proti Baneovi stačit.
DIVADLO - Bengt Ahlfors: Paní plukovníková
DS Václav Václavov - Neděle 24. 3. 2013 ve Václavově od 16:00 hod.
6
Krásná hra se silným příběhem na hraně komična a životní tragédie, v hlavní roli urna s popelem a láhev pálenky. Pojednává s laskavým humorem a jednoduchými životními moudry
o manželství, o vztahu rodičů a dospělých dětí. Přestože je příběh plný černého humoru,
nechybí v něm laskavost, životní optimismus a ani láska, která kvete v každém věku.
(Z. H.)
ZŠ POSTŘELMOV
Měsíc únor začal pro většinu školáků 3. - 5.
třídy velice příjemně. Tři dny místo školy na
zasněženém svahu, hurá!
Tzv. „malého lyžáku“ ve Zborově od 6. do
8. února 2013 se zúčastnilo 43 lyžařů. Tradice každoročních výcviků lyžování u dětí
1. stupně byla letos obzvlášť výrazně znát.
Družstvo začátečníků mělo pouze 6 členů,
z toho všichni už 1. den zvládli jízdu na
vleku i bezpečný sjezd, i když někdo ještě
s dopomocí dospělých. Ostatní sjížděli obrovský kopec bez problémů a s využitím
různých pomůcek proběhl výcvik efektivně
a zcela splnil svůj účel.
Poděkování učitelů patří především p. Pavlu Holíkovi, našemu obětavému lyžařskému
instruktorovi, rodičům – p. Ladislavu Skálovi, Petru Balvínovi a Petru Krmelovi za asistenci na svahu, a také ostatním rodičům i prarodičům, kteří pomohli všude tam, kde bylo
potřeba. Svítilo sluníčko, sešla se fajn parta … a děti mají určitě na co vzpomínat!
Také se uskutečnilo školní kolo dětské recitace žáků 1. stupně. Soutěžilo se ve 3. kategoriích, vítězové jednotlivých kategorií pojedou reprezentovat naši školu na okrskové kolo,
které se koná 21. 3. v Šumperku.
0. kategorie – Jana Dvořáková (1. A)
1. kategorie – Jakub Hönig (3. A)
2. kategorie – Nela Fischerová a Petr Schön (5. A)
Jméno naší žákyně Markéty Kurucové z 9. A už bylo ve Střele uvedeno několikrát. Je
to chytrá a všestranně nadaná dívka, o čemž svědčí dva úspěchy i v tomto školním roce.
Markéta se umístila na 1. místě v testování žáků 9. tříd Olomouckého kraje z českého jazyka. Zároveň jí 2. místo na okresním kole olympiády z českého jazyka dne 7. 2. v Šumperku
zajistilo postup do krajského kola. Blahopřejeme a budeme držet palce!
13. února přivítala školní budova budoucí prvňáčky se svými rodiči. Nejdříve se drželi
pevně za ruku maminky a tatínka a vypadali trochu vyděšeně. Ale pak se jich ujali starší
kamarádi školáci, provedli je po třídách, kde si mohli vše prohlédnout, zasoutěžit si i pohrát, a bylo po strachu. Celý zápis se nesl v duchu „sněhových vloček“, proto byla i škola
vyzdobena veselými sněhuláky, žáci měli bílé „hábity“, holky ve vlasech stříbrné hvězdičky.
Medaile „správného předškoláka“ si domů odneslo 22 dětí, které v příštím školním roce
nastoupí do 1. třídy k paní učitelce Mgr. Daně Heclové.
Mezinárodní projekt Comenius
Naše škola se pod vedením sekce angličtinářů a ostatních učitelů 2. stupně znovu zapojila
do projektu Comenius – Partnerství škol. Do projektu společně s námi vstoupily školy
z Dánska, Polska, Litvy a Španělska. Nedávno byla podána žádost o grant, který by následně pokryl veškeré aktivity týkající se tohoto projektu. Nedílnou součástí žádosti je tzv.
„e Twinning“, což je vlastně družba pomocí internetu, a tohoto se nyní účastní všech pět
zainteresovaných škol. Na internetu se žáci navzájem představují pomocí různých prezentací nebo videí, která sami vytvářejí. Věříme, že naše společná aktivita bude Evropskou unií
kladně ohodnocena a přispěje k získání grantu.
(I. P.)
7
Z HISTORIE FOLKLORNÍHO SOUBORU MARKOVICE
(IV. část)
Členové souboru Markovice se pustili s velkým odhodláním do sběru vlastního folklorního materiálu a to díky doporučení pracovnice OVM Vandy Tůmové. Dodnes si všichni
připomínají její povzbudivá slova - nebojte se toho, není pravda, že někde folklor nebyl.
Všude na vesnicích si lidé tvořili svou vlastní kulturu. Všude se hrálo zpívalo a tančilo,
rodily se nové lidové zvyky a obyčeje, všude žili šikovní zruční lidé, kteří dokázali vyrobit
nádherné věci. Jen někde vlivem rozvoje průmyslu folklor pozvolna ustupoval jeho tlaku,
je ale třeba hledat, nebát se.
A tak díky této ochránkyni folkloru severní a severozádadní Moravy má dnes Markovice
dostatek vlastního materiálu pro svou činnost. Má co zpívat, tančit a hrát, má své původní
kroje, chybí jen původní doprovodná hudba. Cimbálová muzika MUDr. Jana Korgera
se stále více zaměřovala na oblast Slovácka a Valašska a předchozí zaměření souboru ji
k tomu vedlo. Zrušit činnost tohoto skvěle pracujícího kolektivu by byla veliká škoda,
proto cimbálovka od Markovice odešla a začala pracovat jako samostatné umělecké těleso
v Kulturním domě Pramet v Šumperku.
Markovice tak hledala hudební doprovod na základě dochovalých materiálů a našla.
Od roku 1971 spolupracovala se Šumperskou desítkou, vedenou panem Emilem Riedlem,
který vedle vedení tohoto kolektivu zajišťoval úpravy písní a tanců pro Markovici. Celý
rok 1972 byl pak pro soubor nácvikem nového programu. Připravoval se svým pásmem
„Severomoravské hópáky“ k účasti v krajské soutěži folklorních souborů, kde členové očekávali ohlasy odborné poroty na dosud neznámé lidové písně, tance, lidové zvyky a obyčeje
Severní Hané. Výsledek byl nečekaný - 3 místo za objevnost folklorního materiálu. S těmito vynikajícími výsledky soubor přivítal 20. výročí založení samostatným koncertem.
V dalších letech Markovice pokračovala ve své sběratelské činnosti, stále častěji vystupovala s novým programem v okolních obcích, vracela tak písně a tance tam, kde se narodily.
V roce 1975 se dostaly i materiály sezbírané při sběratelské činnosti k divákům, Markovice
za přísného dohledu pracovníků OVM realizovala výstavku „Krásy lidové tvořivosti Severní
Hané“ a to nejen v Postřelmově, ale také v Šumperku a Zábřeze na Moravě. Velká spousta
návštěvníků měla možnost obdivovat především výšivky, součásti oděvů vesnického obyvatelstva, rukodělnou tvořivost.
V roce 1976 vystupovala Markovice s úspěchem v Ostravě na Černé louce u příležitosti
Dne rozhlasu a televize, dále pak na Ondrášovských slavnostech v Janovicích, na mládežnickém folklorním festivalu Roztančená ulice v Šumperku. Následovalo pak vystoupení
v Polsku - Katowice, Chorzow, Zabzeg.
Rok 1977 byl pro Markovici velice významný především tím, že po dlouhém přemlouvání se nechal přesvědčit Peťa Gebauer, že je lepší muzikant než tanečník a když se pak
podařilo dát dohromady a pod jeho vedením mladé muzikanty převážně z Postřelmova,
získal soubor Markovice konečně po dlouhých letech vlastní doprovodnou dechovou
kapelu. No a nač dlouho čekat, hned s ní na velkou scénu do Priewidze na Slovensku, kde
při oslavách spojených s uvedením do provozu nové velké sportovní haly byla Markovice
opravdu moc a moc vítaným úspěšným hostem.
V roce 1978 je Markovice účastníkem několikadenního setkání mládeže na Pustevnách,
hraje tančí a zpívá pro stovky mladých lidí celého kraje, přišlo i pozvání k vystoupení do
8
Prahy, kde na Staroměstském náměstí vystupuje na jedné scéně společně s Václavem Neckářem a Janou Robbovou. A opět pozvání do Ostravy na Černou louku, výjezd do Polska
- Štětín, Goleniow, Swinowiště, reprezentace celého Šumperska na Národních dožínkách
v Olomouci.
Markovice se zúčastňuje pravidelně krajských a oblastních kol soutěže folklorních souborů a na základě dosažených výsledků je soubor zařazován do výjezdových plánů ministerstva kultury a tak přichází nominace na různé akce jako na příklad vystoupení pro
pracovníky letiště Schanefelt - Berlín, Varna, Zlaté písky, Albena - Bulharsko.
Rok 1981 byl pro soubor velice uspěšný. Získal 1. místo v soutěži aktivity okresu Šumperk za 42 realizovaných akcí, organizuje svůj první Pohádkový les na Dlouhé, vyhrává
okresní i krajské kolo Tribuny, na celostátní přehlídce na Kladně pak získává Zvláštní cenu
poroty. Realizuje první televizní pořad z Černé louky v Ostravě, kde zaznamenává velký
úspěch skvělá reprezentace Postřelmova. Následuje 2. místo v krajské soutěži a je vedena
mezi nejlepšími folklorními soubory na Moravě…
Oblastní dožínky Šumperk
Zleva: M. Hajtmar, M. Jílek, A. Pospíšil, R. Lipka, P. Ocela, J. Belko,
L. Kubíček, Z. Brtník, L. Mach, S. Nečas
Zleva: L. Nezbeda, L. Drtilová, M. Drtil, J. Bílek
Pokračování
v příštím vydání
Střely…
(L. D.)
Vokální instrumentální skupina Markovice
9
SPORT
tj postřelmov - oddíl kopané
S příchodem kalendářního jara budou zahájeny fotbalové soutěže:
Okresní přebor – muži:
Sobota 23. 3.
Libina – Postřelmov 15,00 hod.
Sobota 30. 3.
Postřelmov – Dubicko
15,30 hod.
Přijďte povzbudit naše mužstvo.
Jarní část soutěže žáků bude zahájena v dubnu. (J. N.)
tj postřelmov - oddíl košíkové
TJ Postřelmov - oddíl košíkové počet utkání
1. BK Prostějov B
16
2. KK Jesenice B
16 3. TJ MEZ Mohelnice A
17 4. Baskebal Jameson Boys Val. Mez. 15 5. BK Lipník
16 6.TJ Šumperk B
16 7. BK Olomouc
16 8. TJ Postřelmov
16 9. SK UP Olomouc B
15 10. TJ Sigma Hranice
16 11. SK UP SBC Olomouc
16 12. TJ MEZ Mohelnice B
17 v p
skóre
body
15 1
1519 : 1003
31
15 1 1228 : 919 31
13 4 1383 : 1038 30
11 4 1009 : 880 26
9 7 1144 : 1038 25
7 9 1120 : 1064 23
6 10 996 : 1129 22
6 10
940 : 1105 22
6 9 1000 : 1066 21
4 12 907 : 1195 20
3 13 980 : 1149 19
1 16
805 : 1345 18
Odehrané zápasy leden - únor 2013:
11. 1. 2013 SK UO Olomouc B – Postřelmov
18. 1. 2013
Postřelmov – Lipník
25. 1. 2013
Prostějov B – Postřelmov
8. 2. 2013
Postřelmov – Mohelnice B
15. 2. 2013
Jasenice B – Postřelmov
22. 2. 2013
Postřelmov – SBC Olomouc
10
72 : 51
62 : 55
97 : 63
67 : 47
75 : 52
71 : 58
Zápasy k odehrání březen - duben 2013:
8. 3. 2013 v 20:15hod. Šumperk B – Postřelmov
15. 3. 2013 v 20:00hod. Hranice – Postřelmov
22. 3. 2013 v 18:00hod. Postřelmov – DUKLA Olomouc
5. 4. 2013 v 20:30hod. Mohelnice A – Postřelmov
12. 4. 2013 v 18:00hod. Postřelmov – BJB Valašské Meziříčí
(M. D.)
Karel Müller - ZámeČnictví PostŘelmov
nabízí zájemci o spolupráci své prostory v zámečnické dílně,
ul. 1. máje č. p. 74,
zájemci se mohou hlásit na tel: 732 851 793 nebo E-mail
[email protected]
Restaurace Beseda v Postřelmově
Komenského 60
Zveme Vás na denní a víkendové menu, na klasická jídla a speciality šéfa kuchyně.
Provoz kuchyně denně: 10 hod. – 20 hod. Pátek a sobota: 10 hod. – 22 hod.
Restaurace Beseda Postřelmov Vám nabízí prodej obědů
do jídlonosiče za 55,- Kč a menu v restauraci za 65,- Kč.
Naše stránky najdete na
www.besedapostrelmov.cz
Pořádání večírků, oslav a diskoték
v salónku či vinárně

Kulečníkové stoly na billiard

WIFI zdarma
Kontakt:
Pavel Vejnar, tel. 732 430 917
Těšíme se na Vaši návštěvu v příjemném prostředí naší restaurace.
Volná vstupenka
na stavební a technický
veletrh
STAVOTECH,
který se koná v Olomouci
4. - 6. dubna.
11
INTERNÍ AMBULANCE ŠUMPERK s.r.o.
Lékařský dům - M.R.Štefánika 3, 2.patro, vchod C
MUDr. Erika STRAKOVÁ
Jsme tu pro Vás:
Pondělí
Úterý
Středa Čtvrtek
Pátek
7,00 - 14,00
7,00 - 14,00
7,00 - 12,00
7,00 - 13,00
7,00 - 12,00
Nabízíme:
diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocí interního charakteru
(vysoký krevní tlak, cukrovka, poruchy látkové výměny, poruchy
funkce štítné žlázy a pod.)

klinické a laboratorní vyšetření

elektrokardiografické vyšetření srdce
Možnost telefonického objednání na tel. čísle: 583 311 228-9.
Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232
Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková
Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov; měsíčník
Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na http://postrelmov.zabrezsko.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
[email protected] nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na http://strela.postrelmov.org
12

Podobné dokumenty