prakt.cz - I rok - Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, ATH

Komentáře

Transkript

prakt.cz - I rok - Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, ATH
Studia 3 letnie stacjonarne licencjackie I stopnia
rok akad. 2006/2007
Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia słowiańska – Edytorstwo komp. z j. czeskim jako pierwszym j.
kierunkowym
Nazwa przedmiotu:
Praktyczna nauka I. j. kier. (czeski) –
kultura i cywilizacja
Rodzaj zajęć:
konwersatorium
Kod przedmiotu:
Semestr:
II
L. godz. / tydz.
15 / sem.
Liczba punktów:
1
Prowadzący zajęcia:
dr. hab Libor Pavera, CSc.
Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
Koordynator przedmiotu: dr. hab Libor Pavera, CSc.
Opis przedmiotu:
Předmět navazuje na přednášky Historia literatury czeskiej ve 2. ročníku (III. a IV.
semestr).
Cílem předmětu je prohloubit informace z oboru detailnějším studiem určitých
svébytných autorských poetik nebo uměleckých literárních směrů (impresionismus,
symbolismus, poetismus, surrealismus aj.). Důraz je kladen na „nosné“, „kanonické“ postavy
české literatury (próza, poezie, drama, literární věda a kritika), jako např. J. Hašek,
V. Vančura, J. Seifert, F. Halas, F. X. Šalda aj.
Cele i metody nauczania:
Součástí přednášek bude rovněž četba základních textů probíraných autorů, jejich analýza a
interpretace.
Literatura, pomoce:
Doporučená literatura:
•
•
•
•
•
Panorama české literatury (Literární dějiny od počátků do současnosti). Red.
Lubomír Machala a Eduard Petrů. Olomouc : Rubico, 1994. /Tam je uvedena další
vhodná literatura ke studiu včetně textových edic./
Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890–1990. T. 2. Literatura czeska.
Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Katowice : Śląsk, 1999.
Novák, Arne. Stručné dějiny literatury české. 4. vyd., upr. Rudolf Havel, Antonín
Grund. Olomouc : R. Promberger, 1946.
Magnuszewski, Józef. Historia literatury czeskiej. Wrocław : ZNO, 1973.
Dzieje literatur europejskich. T. 3. Warszawa : PWN, 1989. /Tam jsou pasáže J.
Magnuszewského o české literatuře./
Forma zakończenia: zaliczenie
Rodzaj studiów:
studia dzienne