Metody kulturní historie Bohumil Jiroušek

Komentáře

Transkript

Metody kulturní historie Bohumil Jiroušek
Metody kulturní historie
Bohumil Jiroušek
- okruhy témat:
Kultura jako téma a problém dějepisectví
Sociální teorie
Noetický a sémiotický aspekt historikova pohledu
Od kulturní historie k „nové kulturní historii“
Hmotná a duchovní kultura. Charakteristika a vzájemné souvislosti
Historická hodnota kulturního artefaktu
Historie kultury a speciální disciplíny; sociologie kultury
Historická antropologie a mikrohistorie
Vývoj kultury v moderní společnosti; úloha komunikačních prostředků
Od reprezentace ke konstrukci
Multidisciplinární potenciál kulturní historie
Národní kultura v evropském kontextu
Kultura a tradice; koncept inkluzívnosti
- literatura:
Bloch, M.: Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo. Praha, 2011.
Burke, P.: Co je kulturní historie?. Praha, 2011.
Burke, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha, 2004.
Croce, B.: Historie jako myšlení a čin. Brno, 2006.
Historik v proměnách doby a prostředí 19. století. Brno, 2007.
Historik v proměnách doby a prostředí 20. století. Brno, 2009.
Horský, J.: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním (Úvahy o povaze, postupech a mezích
historické vědy). Praha, 2009.
Iggers, G.: Dějepisectví ve 20. století (Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě). Praha,
2002.
Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno, 2006.
Labuda, G.: Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań, 2008.
Le Goff, J.: Paměť a dějiny. Praha, 2007.
Ong, W. J.: Technologizace slova, Praha, 2006.
Vašíček, Z. – Mayer, F.: Minulost a současnost, paměť a dějiny, Brno – Praha, 2008.
Veyne, P.: Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec, 2010.
White, H.: Tropika diskursu, Praha, 2010.

Podobné dokumenty

Reading Egyptian History / Problém interpretace v egyptských

Reading Egyptian History / Problém interpretace v egyptských - the village and its development - relevance of the Deir el-Medina material for New Kingdom social and economic history 7) History of Egyptology (90 min) – why Gardiner seemed to dislike the ancie...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu 64. KÜNG, Hans. Malé dějiny katolické církve. 2005. Brno: Barrister a Principál. ISBN 8086598-25-X (Barrister a Principal). ISBN 80-7021.770-7 (Vyšehrad). 65. KVĚTOŇOVÁ, Lea. Vysokoškolské studium ...

Více

Seznam digitalizovaných textů s úpravami pro zrakově a

Seznam digitalizovaných textů s úpravami pro zrakově a Seznam digitalizovaných textů s úpravou pro těžce zrakově a tělesně postižené studenty ( úprava v období 1.1.2012 – 31.12.2014)

Více

ě ro n č se te lmopes - TyfloCentrum Jihlava, ops

ě ro n č se te lmopes - TyfloCentrum Jihlava, ops Život 90 - Jihlava | SVOŠS, o.p.s Jihlava | Svaz důchodců ČR | Organizace nevidomých Tyflo ČR, o.p.s. | VŠPJ | Liga vozíčkářů | Roska Jihlava | Centrum multikulturního vzdělávání | Denní a týdenní s...

Více

Italie_-_2016 - Farnost Brno

Italie_-_2016 - Farnost Brno Piazza Navona /sv. Anežka/, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo, kostel S. Maria Popolo - nocleh. 5.den - čtvrtek -12.5. Lateránská basilika, svaté schody, Santa Croce in Gerusalemme, kostel San Cle...

Více