Vícevrstvá trubka HERZ CZ

Komentáře

Transkript

Vícevrstvá trubka HERZ CZ
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
V
ícevrstvá trubka HERZ byla vyvinuta pro mnohostranné
nasazení a komplexní instalační práce. Lze ji hospodárně
zpracovávat a vyznačuje se vysokou jakostí, bezpečností a
dlouhou životností. Kromě toho je kompletně recyklovatelná.
Tato vícevrstvá trubka se vyrábí pomocí nejmodernějších
výrobních strojů, know-how a zkušeností, získaných během
desítek let. Vnitřní trubka ze síťovaného polyetylenu je obalena
další vrstvou – podélně laserem svařovanou hliníkovou fólií.
Horní – pohledová trubka je opět ze síťovaného polyetylenu.
Toto spojení materiálů kombinuje vynikající vlastnosti plastu
s osvědčenými přednostmi hliníku. Tímto výrobním procesem je
dosahováno stejnoměrně kulatého průřezu trubky, který zaručuje
exaktní přesnost lícování u všech spojení.
Pro vícevrstvou trubku HERZ se používá výhradně polyetylen (PE).
PE je polyolefin, skládající se z chemických prvků uhlíku a vodíku,
jež je velmi podobný molekulární stavbě vosku, řetězce molekul
jsou však mnohem delší.
Polyetylen
je všestranně použitelný
plast a po použití může být recyklován.
Po oddělení od hliníku se polyetylen
používá např. jako náhrada oleje ve
spalovnách. Takové vícevrstvé plasthliníkové trubky se skládají z 5 vrstev,
středová je svařovaná hliníková fólie.
Tato hliníková vrstva způsobuje stabilitu a 100%ní
kyslíkovou bariéru.
Trubky
jsou dodávány ve smotcích, nebo jako tyče. Mohou být
spojovány pomocí lisovacích fitinků HERZ nebo pomocí šroubení HERZ.
Spojení trubek HERZ a fitinků HERZ je přezkoušeno a schváleno
v souladu s platnými normami, které jsou standardy v zemích EU. Systém
je zaregistrován jako HERZ PipeFix.
Vícevrstvé trubky HERZ mají díky hliníkové vrstvě velice dobrou
elektrickou vodivost v „podélném směru“. V „příčném směru“ k ose
trubky působí polyetylenová vrstva jako elektrický izolátor až do napětí
cca 35000 V. Přímé potrubí není možné.
Vícevrstvé trubky PE-X/AL/PE-X HERZ se používají pro podlahové
vytápění, radiátorové vytápění a pro potrubí na vodu (pitnou). Všechny
trubky HERZ jsou opatřeny následujícím potiskem:
> l < xxx m HERZ-HT-Rohr PE-xx/Al/PE-xx Rozměr x
síla stěny Země výroby Zkoušeno při 95 °C/
10 bar Datum/čas/zařízení č. /č. zakázky/směna/
osobní číslo.
Vícevrstvá plast-hliníková
trubka HERZ, PE-RT
Označení trubky: PE-RT / AL / PE-HD
Význam:
PE … polyetylen
RT … Raised Temperature
vyšší teplota
AL … hliník
HD … High Density, vysoká hustota
materiálu
Vícevrstvá trubka HERZ se dodává ve smotcích nebo jako
tyče s různou sílou hliníkové fólie (viz tabulka).
Trubka HERZ-FH má hliníkovou fólii s menší
sílou stěny, což umožňuje jednodušší
pokládání u podlahových a plošných
vytápění a systémů plošného chlazení.
Maximální provozní teplota
… 95 °C
Maximální provozní tlak
… 10 bar
Havarijní teplota, poruchový tlak (krátkodobé) … 110 °C, 15 bar
Drsnost vnitřního povrchu
… 0,007 mm
Tepelná vodivost
… 0,5 W / m x °K
Lineární koeficient roztažnosti
… 0,024 mm / m °K
Barva
… bílá
Difuze kyslíku
… < 0,005 mg/l d
Min. poloměr ohybu bez nástroje
…5d
Min. poloměr ohybu s nástrojem
…3d
1
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Objednací číslo
HERZ
Průměr
(mm)
Svazek trubek
3 C140 20
3 C160 20
3 C180 20
3 C200 20
3 C260 30
3 C320 30
3 C400 30
Trubkové tyče
3 C160 34
3 C200 34
3 C260 35
3 C320 35
3 C400 36
3 C500 45
3 C630 45
Vícevrstvá trubka FH
3 C101 30
3 D160 14
3 D160 20
3 D160 18
Síla
stěny
(mm)
Síla
hliníku
(mm)
Smotky
(m)
Tyče
(m)
Hmotnost
(kg/100m)
Objem
vody (L)
14
16
18
20
26
32
40
2
2
2
2
3
3
3,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
200
200
200
100
50
50
50
-
11,10
12,90
15,20
17,50
29,60
36,60
51,00
0,075
0,113
0,154
0,201
0,307
0,523
0,845
16
20
26
32
40
50
63
2
2
3
3
3,5
4,0
4,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
5
5
5
5
5
5
5
12,90
17,50
29,60
36,60
51,00
87,00
131,50
0,113
0,154
0,307
0,523
0,845
1,385
2,229
10
14
16
18
1,3
2
2
2
0,2
0,2
0,2
0,25
250
200
200
200
-
4,65
8,80
10,20
12,20
0,043
0,075
0,113
0,154
Hmotnost
(kg/100m)
Objem
vody (L)
13,15
17,78
30,00
13,40
0,113
0,201
0,307
0,113
Objednací
číslo HERZ
Průměr
(mm)
Síla stěny
(mm)
3 C160 31
3 C200 31
3 C260 31
3 C160 32
16
20
26
16
2
2
3
2
Síla
hliníku
(mm)
0,4
0,4
0,5
0,4
Smotky
(m)
200
100
50
200
Síla
izolace
(mm)
4
4
4
9
Topenářské a sanitární trubky s tepelnou izolací
Topenářské a sanitární trubky s různě silným (4 mm, 9 mm) tepelně izolačním opláštěním poskytují optimální
ochranu proti tepelné ztrátě a zároveň poskytují ochranu před mechanickým poškozením.
Trubka v trubce
Topenářské a sanitární trubky navléknuty ve zvlněné ochranné trubce. Pro ochranu potrubí nebo pro
dodatečnou výměnu při sanacích jsou topenářské a sanitární trubky k dodání také navléknuty ve zvlněných
ochranných trubkách.
Objednací
číslo HERZ
Průměr
(mm)
Síla stěny
(mm)
3 C160 33
3 C160 39
3 C200 33
3 C200 39
16
16
20
20
2
2
2
2
Síla
hliníku
(mm)
0,4
0,4
0,4
0,4
Smotky
(m)
Ochranná
trubka (mm)
Hmotnost
(kg/100m)
50
50
50
50
20/25 černá
20/25 modrá
25/30 černá
25/30 modrá
13,80
13,80
18,30
18,30
Objem
vody
(L)
0,113
0,113
0,201
0,201
2
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Řetězce
molekul
Vícevrstvá plastová trubka HERZ, PE-Xc
Označení trubky: PE-Xc / AL / PE-Xc
Význam:
PE … polyetylen
Xc … X-linked, radiační síťování
Al … hliník
polyetylenu
s vysokou
hustotou nejsou spolu přímo
spojeny. Struktura je držena
pohromadě
vzájemnými
silami.
Stavba prostorové mřížkové struktury se síťuje
vysokoenergetickým zářením urychlovače elektronů.
Urychlené částice β při tom poskytují energii pro
reakci řetězců molekul. Trubky se dodávají ve
smotcích nebo jako tyče s různou sílou hliníkové fólie,
závislou na rozměru trubky (viz tabulka).
Maximální provozní teplota
… 95 °C
… 10 bar
Maximální provozní tlak
Životnost za těchto podmínek … 440.000 h (50 roků)
Havarijní teplota, poruchový tlak … 110 °C, 15 bar
Drsnost vnitřního povrchu
… 0,007 mm
… 0,39 W / m x °K
Tepelná vodivost
Lineární koeficient roztažnosti … 0,024 mm / m °K
Barva
… bílá
… < 0,005 mg/l d
Difuze kyslíku
Min. poloměr ohybu bez nástroje… 5 d
Min. poloměr ohybu s nástrojem … 3 d
Objednací číslo
HERZ
Průměr
(mm)
Síla
hliníku
(mm)
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
Smotky
(m)
Tyče
(m)
Hmotnost
(kg/100m)
Objem
vody (L)
14
16
18
20
26
32
Síla
stěny
(mm)
2
2
2
2
3
3
3 A140 20
3 A160 20
3 A180 20
3 A200 20
3 A260 30
3 A320 30
100
100
100
100
50
50
-
11,10
12,90
15,20
17,50
29,60
36,60
0,075
0,113
0,154
0,201
0,307
0,531
3 A320 35
3 A400 35
3 A500 45
3 A630 45
32
40
50
63
3
3,5
4
4,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
5
5
5
5
36,60
51,00
87,00
131,50
0,531
0,855
0,138
2,290
Pro zesíťování trubek se používají různé metody. Síťováním
vznikají příčné vazby mezi řetězci molekul polyetylenu. Tyto
příčné vazby redukují vzájemné pohyby řetězců molekul.
PE
… polyetylen
X
… síťování
C
… metoda síťování
PE- Xa: Síťování pomocí organických peroxidů
(chemické síťování) postup podle Engela
PE- Xb: Síťování pomocí silanu, potom úprava pomocí
vody (chemické síťování)
PE- Xc: elektronové síťování - ostřelováním
elektrony (fyzikální síťování)
3
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Chování trubky HERZ při dlouhodobém
statickém namáhání
Chování při dlouhodobém statickém namáhání udává, jaké
Chování při dlouhodobém statickém namáhání
vnitřním tlakem podle DIN 16 892
pro trubku 16x2 mm
maximální napětí stěny trubky (tlak uvnitř trubky) při
konstantní provozní teplotě je přípustné, aby se dosáhlo
určité doby provozu. U trubek HERZ je odolnost proti
vnitřnímu tlaku určována především dlouhodobou pevností
vrstvy hliníku, která je poměrně silná.
Chování při dlouhodobém statickém namáhání je u trubek
HERZ daleko nad relevantními teplotami v domovní technice
pro instalace pro vytápění a pitnou vodu. Trubka HERZ se
skládá z různých vrstev materiálu, jejichž jednotlivé přínosy
se sčítají a vytvářejí dlouhodobou pevnost celé trubky. Tak
je možné pro každý rozměr trubky jednotlivě vypracovat
odpovídající graf dlouhodobého chování.
Specifikace chování při dlouhodobém statickém namáhání
probíhá zkouškou trubky po dobu 10.000 hodin, s teplotou
o 40 °C vyšší, než je maximální provozní teplota. Vý sledky
jsou potom extrapolovány na 50 let s faktorem
bezpečnosti 1,5. Trubky se v souladu s normami projektují
na dobu životnosti 50 let. Při použití s vyšší teplotou
nebo vyššími tlaky je třeba počítat se snížením doby
životnosti.
Tepelná změna délky
L
ineární koeficient roztažnosti činí nezávisle na rozměru
o
trubky 0,024 mm/m K.
Změnu délky trubek mezi instalací a provozní teplotou je
možné vypočítat pomocí následujícího vzorce.
Grafy pro jiné rozměry nebo materiály k dostání na
požádání.
∆l = a . l . ∆t
∆l = změna délky
a = koeficient roztažnosti (0,024 mm/m °K)
l = instalovaná délka potrubí (m)
∆t = rozdíl teplot mezi instalací a
provozní teplotou (K)
Odbornou instalací trubek se
protažení trubek vyrovnají.
4
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Ohybová ramena a vzdálenosti při upevňování
P
odle toho je třeba u volně uložených potrubí nebo u
trubek v ochranných trubkách dodržovat dostatečná
ohybová ramena pro kompenzaci. Při uložení pod omítkou
BS = c . Da .∆ l
nebo v mazanině (podlahové vytápění) se protažení
zachytí radiálně. Ohybové rameno je možno zjistit
následujícím výpočtem.
c = 33, (bezrozměrná materiálová konstanta)
Da = vnější průměr trubky
∆l = změna délky
Volně uložené trubky nepotřebují v důsledku tvarové
stálosti žádné podpůrné pomocné prostředky, jako
nosná korýtka, opěrné trubky nebo podobné.
Vzdálenosti podpěr je možno zjistit z dále uvedené
tabulky. Třmeny trubek z plastu nebo kovu by měly mít
pryžovou vložku nebo vložku z měkkého materiálu, aby se
zabránilo poškození trubky a aby se vyloučil přenos hluku.
Rozměr
(mm)
14
16
20
26
Uspořádání pevných bodů a kluzných ložisek při kladení
trubek je velice důležité, aby byla k dispozici dostatečná
ohybová ramena. Pro změny směru se doporučují
Prodloužení trubky při změně směru
Ohybová ramena pomocí výpočtu
nebo z grafu
Vzdálenost
B (m)
0,8
0,8
1
1,2
Rozměr
(mm)
32
40
50
63
Vzdálenost
B (m)
1,6
1,7
1,8
2
fitinky, resp. u rozměrů od DN32 je třeba na ně
bezpodmínečně pamatovat. Prodloužení trubek je možné,
pomocí předpětí trubky o 50%, zmenšit o polovinu.
Zachycení prodloužení trubek u dlouhých potrubí
Zachycení prodloužení „U“ obloukem, ohybová ramena
pomocí výpočtu nebo z grafu
5
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
U stoupacích potrubí je žádoucí umístit pevný bod
doprostřed potrubí. Tím vznikají menší odstupy ohybových
ramen.
Pevný bod na konci stoupacího vedení = ohybová ramena budou
stále větší
Pevný bod uprostřed stoupacího vedení = ohybová ramena zůstávají
poměrně krátká
U průchodů skrz stěny nebo stropy by měly být použity
ochranné trubky. Aby se zabránilo ulomení trubek,
nesmějí se trubky ohýbat přes ostré hrany.
Je třeba se postarat o zaoblení, resp. dostatečně velké
otvory.
U trubkových odboček v šachtách je třeba dbát na to, aby
byla ohybová ramena dodržena. Není-li to možné, je třeba
průchod šachtou navrhnout a vytvořit přiměřeně velký,
Poloměry ohybu
Ohýbání trubky může proběhnout pomocí ohýbacího
aby bylo umožněno prodloužení.
U průchodu šachtou se doporučuje ochranná trubka.
musí být v každém případě dodrženy. Pro trubky DN32
nebo větší je třeba v každém případě použít fitinky.
nástroje jako je vnitřní nebo vnější pružina, jakož i běžným
ohýbacím nástrojem nebo ručně. Minimální poloměry
DN
10
14
16
18
20
26
32-63
S ohýbacím nástrojem
Poloměr (mm)
50
70
80
90
100
130
Použít kolena HERZ PipeFix
Bez ohýbacího nástroje
Poloměr (mm)
100
140
160
180
200
260
Použít kolena HERZ PipeFix
Při teplotě zpracování < +5 °C existuje zvýšené nebezpe čí ulomení trubek při ohýbání. Při ohýbání trubek pod +5 °C je
třeba příslušné úseky trubek zahřát.
6
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Ohyby trubek po lisovacím fitinku nebo šroubení musejí
mít rovný kus trubky v délce 5 x DN, aby se zabránilo
poškozením trubky způsobenými fitinky.
U zlomů v potrubí se tyto díly musí v každém případě vyměnit.
Odolnost
Odolnost proti chemikáliím, vápenaté pitné vodě, atd. je dána vlastnostmi polyetylenu. Médium se
nedostane do styku s hliníkovou trubkou. Výhody polyetylenu spočívají v pachové a chuťové neutralitě,
dlouhé životnosti, vysoké možnosti zatížení, jakož i potravinářské nezávadnosti a recyklovatelnosti. Při
uložení v prostorách s vysokou koncentrací chemických plynů nebo vysokou vlhkostí (stáje,
velkokuchyně, atd.) je třeba chránit kovové spojovací díly.
Odolnost proti ultrafialovým paprskům je dána hliníkovou trubkou. Růst řas potřebuje ultrafialové záření
a může být proto vyloučen. Krátkovlnné ultrafialové paprsky podporují stárnutí plastů. Vnější plášť z PE
o vysoké hustotě je pro volné uložení v budovách dostatečně stabilizovaný, tak, že další ochranná
opatření jsou nadbytečná.
Použitý materiál PE má dobrou odolnost vůči ochranným prostředkům proti mrazu na bázi glykolu. Při
použití pod 0 °C je používání pro zabrán ění škod dokonce nezbytně potřebné.
Používání elektrických topných pásů pro ochranu potrubí před mrazem a udržování v nezamrznutém
stavu je možné. Pro lepší rozvod tepla se tyto topné pásy montují pomocí lepicí fólie. Topné pásy
musejí být technicky přezkoušeny a mít příslušné schválení. Topné pásy jsou vhodné jen pro ochranu
před mrazem a ne pro přídavné vytápění. U jiných způsobů nasazení je potřebná konzultace
s pracovníky firmy HERZ.
Teploty zpracování a teploty použití
Nejnižší teploty použití polyetylenu PE leží u -20 °C, teplota při pokládání až do -40 °C je možná. P ři
o
teplotách pod +5 C nesmějí být trubky vystavovány nadměrně silným vnějším mechanickým zatížením.
Trubky se musí instalovat bez pnutí, bez napětí v ohybu, tahového napětí nebo torzního napětí. U
malých poloměrů ohybu při teplotě při pokládání pod 0 °C existuje zvýšené nebezpe čí ulomení trubek.
Doporučujeme používání pomůcek pro ohýbání, resp. zahřát příslušné úseky trubek na teplotu vyšší,
než +5 °C. Lisovací nástroj musí i p ři nízkých teplotách zaručit dostatečný lisovací tlak. Zde je třeba
dodržovat údaje výrobce nástroje.
Chování v případě požáru
Při výrobě trubky HERZ se vedle hliníku používají výhradně plasty na bázi polyolefinů. Při normálním
hoření vznikají stejné výpary, jako při hoření svíčky. Za nepříznivých okolností (příliš málo kyslíku)
mohou vznikat oxid uhelnatý nebo saze, což vzniká u každého nedokonalého spalování organických
látek. Hliník je za normálních podmínek nehořlavý. Oxidační produkty jsou nejedovaté a dokonce velmi
často součástí přirozeného složení půdy. Při požáru trubek HERZ se neuvolňují žádné halogeny,
kyseliny nebo jiné jedovaté látky, resp. látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
Při přechodu přes požární úseky je třeba použít normám odpovídající požárně technické (protipožární)
uzávěry pro zabránění rozšíření požáru. Těmito uzávěrami mohou být měkká přepážka, protipožární
polštáře nebo protipožární manžety. Tyto přepážky uzavírají požární úsek po shoření plastových trubek.
Plastové trubky HERZ spadají do požární třídy B2 (normálně zápalné stavební materiály) podle DIN
4102, díl 1.
Případy použití
Trubka HERZ nachází použití ve všech topných a chladicích systémech, jakož i v instalacích pro
pitnou a užitkovou vodu. Trubka HERZ je také ideální pro systémy plošného vytápění k vytápění a
chlazení místností ve stěně, u stropu nebo v podlaze.
Pomocí trubek HERZ se instalují i speciální požadavky, jako vyhřívání trávníků nebo aktivace
betonového jádra. U topných desek stěnových vytápění, resp. chladících stěnových desek se trubky
HERZ používají v rozměru 10 x 1,3 mm. Při použití difuzně těsných trubek (difuze kyslíku a difuze vodní
páry) odpadá rozdělení systému pomocí výměníků tepla.
Difuze kyslíku způsobuje bakterie ve vodě, což vede zase k zanášení trubek kalem. Tento kal se může
usazovat na vnitřní stěně trubky a vést k zúžení příčného průřezu. Odpor trubky se zvyšuje až po
úplnou nepropustnost pro vodu. Potom jsou nezbytná velice nákladná chemická čištění.
7
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Graf tření v potrubí
Pomůcky HERZ pro instalaci a fitinky HERZ
Lisovací
fitinky HERZ je možno rychle a naprosto
bezpečně spojovat s vícevrstvými trubkami HERZ. Firma
Herz, která má u trubkových spojení zkušenosti, získané
během desítek let, vyrábí s uznávanou vysokou kvalitou,
na základě vlastních patentovaných vývojových řešení,
radiální lisovací fitinky z mosazi odolné proti odzinkování,
Galvanické oddělení odstupňováním
s pouzdrem z ušlechtilé oceli, které jsou schváleny téměř
ve všech tvarech a velikostech pro spojování vícevrstvých
plastových trubek pro zásobování teplou a studenou
vodou v budovách. Naše zkušenost je Vaše jistota
s 10letou zárukou systému HERZ PipeFix.
Lisovací pouzdro z ušlechtilé oceli
Dvojitý O-kroužek
Mosaz odolná proti odzinkování
Plastový kroužek pro vycentrování lisovacího pouzdra
a vedení nástroje
8
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Zpracování trubek HERZ s fitinky HERZ
Trubka se zkrátí kolmo pomocí vhodného nástroje.
Trubka se pomocí nástroje, který se hodí k průměru,
zbaví otřepů a zkalibruje. Vznikající třísky se musí
z konce trubky odstranit. Upne-li se kalibrovač do
vrtačky, nesmí se překročit max. počet otáček 10
ot./min.
Nasadit fitink na trubku.
Kontrola správné polohy trubky skrz otvory na
lisovacím pouzdře – trubka musí dosáhnout doraz u
fitinku a být viditelná v otvorech.
Pomocí přístroje na lisování nebo ručních mačkacích
kleští provést slisování. Trubky musejí být bez pnutí.
Lisovací proces je ukončený, když je dosaženo úplné
sevření čelistí.
Lisovací nástroje jsou přesné nástroje a je třeba s nimi
náležitě zacházet.
HERZ- PIPE-fix se slisovává s profilem „TH“, přičemž
je třeba používat obchodně běžný nástroj (ruční přístroj
na lisování, akumulátorový lisovací přístroj, atd.).
Malé odstupy „A“ od stěny nebo podlahy jsou možné.
DN
10
14
16
A
(mm)
25
25
25
DN
20
26
32
A
(mm)
30
30
40
DN
40
50
63
A
(mm)
40
70
70
Kontrola slisování:
Na obvodu lisovacího pouzdra lze rozeznat dvě
paralelní, prstencová slisování.
Mezi nimi je rozeznatelné vyklenutí.
Nerozebíratelné spoje jako lisovací fitinky se mohou instalovat i pod omítku. Aby se zabránilo korozím, je třeba fitinky
od betonu nebo zdiva galvanicky oddělit pomocí izolace proti vlhkosti. Tuto izolaci je možno provést např. pomocí
materiálů, které se smršťují působením tepla nebo protikorozních pásků. V každém případě musí být dána snášenlivost
s materiálem trubek a fitinkem.
9
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Uvedené průměry trubek a síly stěn trubek je třeba při zpracovávání s lisovacími fitinky bezpodmínečně dodržovat.
Rozměr
trubky
Trubkový
oblouk
Trubkové
koleno
14
16
18
20
26
32
40
50
63
0,70
0,60
0,55
0,50
0,40
0,30
0,26
0,22
0,18
1,50
1,40
1,20
1,10
1,00
0,80
0,76
0,72
0,70
T-kus
Proud
Změna
směru
jednostranná
Odpory přípojek
T-kus
T-kus
Proud
Proud
Přimíšení Změna směru
oboustranná
T-kus
Proud
Sběr
Hodnoty v ekvivalentní délce trubek v m
1,30
1,60
1,70
1,70
1,20
1,50
1,60
1,60
0,90
1,40
1,50
1,50
0,60
1,30
1,40
1,40
0,50
1,20
1,30
1,30
0,30
1,00
1,10
1,10
0,28
0,95
1,00
1,00
0,26
0,90
0,95
0,95
0,24
0,85
0,90
0,90
Pro zjednodušení výpočtu potrubní sítě se hodnoty
odporu fitinků udávají v ekvivalentních délkách trubek.
Tato délka trubek se zjistí z výše uvedené tabulky a při
výpočtu potrubní sítě se přičte k délce potrubní sítě.
Průchozí
kus
Trubkové
koleno
do zdi
1,00
0,90
0,70
0,50
0,40
0,30
0,26
0,22
0,18
1,40
1,30
1,20
1,10
∆pg = R . l + Z + ∆pv
∆pg
R
l
Z
∆pv
: celková tlaková ztráta v topném okruhu
: tlaková ztráta na běžný m trubky [Pa/m]
: délka potrubí v m
: součet jednotlivých odporů
: tlaková ztráta termostatických ventilů topných těles
Přechodové koleno HERZ
s vnitřním závitem
Objednací číslo
P 7114 21
P 7116 21
P 7118 21
P 7120 21
P 7120 22
P 7126 22
P 7132 23
P 7140 24
P 7150 24
P 7150 25
P 7163 26
A
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
B
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1¼
1¼
1½
2
L
53
44
53
50
52
56
55
55
76
76
83
H
34
34
34
34
45
45
49
55
63
63
70
10
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Přechodové koleno HERZ s vnějším závitem
Objednací číslo
P 7114 11
P 7116 11
P 7118 11
P 7120 11
P 7120 12
P 7126 12
P 7132 13
P 7140 14
P 7150 14
P 7163 16
A
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
63 x 4,5
B
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1¼
1¼
2
L
53
44
53
50
50
56
55
55
76
83
H
34
34
34
34
34
45
49
55
61
70
Spojka HERZ, redukovaná spojka
Objednací číslo
P 7010 00
P 7014 00
P 7016 00
P 7016 01
P 7018 00
P 7018 01
P 7018 02
P 7020 00
P 7020 03
P 7020 01
P 7020 02
P 7026 00
P 7026 01
P 7026 03
P 7026 05
P 7026 02
P 7032 00
P 7032 01
P 7032 07
P 7032 02
P 7032 06
P 7040 00
P 7040 02
P 7040 03
P 7050 00
P 7050 01
P 7050 02
P 7050 03
P 7063 00
P 7063 01
P 7063 02
P 7063 03
P 7063 04
A
10 x 1,3
14 x 2
16 x 2
16 x 2
18 x 2
18 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
B
10 x 1,3
14 x 2
16 x 2
14 x 2
18 x 2
14 x 2
16 x 2
20 x 2
14 x 2
16 x 2
18 x 2
26 x 3
16 x 2
17 x 2
18 x 2
20 x 2
32 x 3
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
40 x 3,5
26 x 3
32 x 3
50 x 4
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
63 x 3,5
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
L
41
65
58
65
65
65
65
58
62
62
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
97
81
81
81
98
82
82
82
98
11
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Lisovací zátka HERZ
Objednací číslo
P 7014 10
P 7016 10
P 7017 10
P 7018 10
P 7020 10
P 7026 10
P 7032 10
P 7040 10
P 7050 10
P 7063 10
A
14 x 2
16 x 2
17 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
63 x 4,5
L
33
31
33
33
31
33
33
33
49
49
T-kus HERZ
Objednací číslo
P 7214 00
P 7214 01
P 7216 00
P 7216 01
P 7216 05
P 7216 03
P 7217 00
P 7218 00
P 7218 01
P 7218 02
P 7220 00
P 7210 00
P 7220 10
P 7220 02
P 7220 06
P 7220 01
P 7220 03
P 7220 08
P 7226 00
P 7226 17
P 7226 03
P 7226 04
P 7226 05
P 7232 00
P 7232 10
P 7232 01
P 7232 03
P 7232 04
P 7232 07
P 7240 00
P 7240 12
P 7240 02
P 7240 03
P 7250 00
P 7250 03
P 7250 01
P 7250 02
P 7263 00
P 7263 01
P 7263 02
P 7263 03
A
14 x 2
14 x 2
16 x 2
16 x 2
16 x 2
16 x 2
17 x 2
18 x 2
18 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
40 x 3,5
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
B
14 x 2
16 x 2
16 x 2
14 x 2
18 x 2
20 x 2
17 x 2
18 x 2
14 x 2
16 x 2
20 x 2
10 x 1,3
14 x 2
18 x 2
26 x 3
16 x 2
16 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
16 x 2
18 x 2
20 x 2
32 x 3
40 x 3,5
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
40 x 3,5
50 x 4
26 x 3
32 x 3
50 x 4
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
63 x 4,5
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
C
14 x 2
14 x 2
16 x 2
16 x 2
16 x 2
16 x 2
17 x 2
18 x 2
18 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
16 x 2
16 x 2
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
40 x 3,5
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
L
83
83
77
83
88
83
107
83
88
88
83
88
88
88
102
83
83
83
102
106
97
102
97
106
106
106
106
106
106
110
120
110
110
152
152
152
152
166
166
153
166
H
42
42
39
42
44
42
54
42
44
44
42
33
44
44
51
42
42
42
51
53
49
51
49
53
53
53
53
53
53
55
76
55
55
76
62
62
61
83
67
70
83
12
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
T-kus HERZ, redukovaný
Objednací číslo
P 7216 02
P 7218 04
P 7218 03
P 7220 11
P 7220 03
P 7220 07
P 7220 04
P 7220 09
P 7220 08
P 7226 18
P 7226 12
P 7226 13
P 7226 14
P 7226 19
P 7226 16
P 7226 15
P 7232 11
P 7232 09
P 7232 15
P 7232 14
P 7240 06
P 7240 04
P 7240 07
P 7240 08
P 7250 06
P 7250 05
P 7250 07
P 7250 08
P 7263 04
P 7263 05
P 7263 06
P 7263 07
A
16 x 2
18 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
26 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
40 x 3,5
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
63 x 4,5
B
14 x 2
16 x 2
16 x 2
14 x 2
16 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
18 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2,5
26 x 3
26 x 3
20 x 2
26 x 3
32 x 3
32 x 3
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
40 x 3,5
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
C
14 x 2
14 x 2
16 x 2
16 x 2
16 x 2
18 x 2
18 x 2
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
16 x 2
20 x 2
16 x 2
16 x 2
20 x 2
26 x 3
26 x 3
20 x 2
26 x 3
32 x 3
32 x 3
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
40 x 3,5
50 x 4
L
83
107
88
88
83
88
88
88
88
102
102
102
102
102
112
112
106
106
106
106
110
110
110
110
152
152
152
152
166
166
150
166
H
42
54
44
44
42
44
44
44
44
51
51
51
51
51
56
56
53
53
53
53
55
50
55
55
62
62
76
76
67
83
83
83
B
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1¼
1¼
1½
1½
2
C
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
20 x 2
26 x 3
32 x 3
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
L
90
98
91
112
98
112
110
112
110
110
110
152
152
166
166
H
34
34
34
38
34
38
47
43
47
55
55
61
61
68
70
T-kus HERZ s vnějším závitem
Objednací číslo
P 7216 51
P 7218 51
P 7220 51
P 7226 51
P 7220 52
P 7226 52
P 7232 51
P 7226 53
P 7232 52
P 7240 52
P 7240 53
P 7250 53
P 7250 54
P 7263 54
P 7263 55
A
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
20 x 2
26 x 3
32 x 3
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
13
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
T-kus HERZ s vnitřním závitem
Objednací číslo
P 7216 41
P 7218 41
P 7220 41
P 7226 42
P 7226 41
P 7232 43
P 7220 42
P 7226 44
P 7232 41
P 7232 42
P 7240 41
P 7232 44
P 7240 42
P 7250 42
P 7250 43
P 7263 43
P 7263 44
A
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
26 x 3
32 x 3
20 x 2
26 x 3
32 x 3
32 x 3
40 x 3,5
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
B
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1
1¼
1¼
1¼
1½
1½
2
C
16 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
20 x 2
26 x 3
32 x 3
32 x 3
40 x 3,5
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
50 x 4
63 x 4,5
63 x 4,5
L
90
98
91
112
112
110
112
112
110
110
110
125
110
152
152
166
166
H
34
34
34
38
37
47
43
43
47
47
55
55
55
63
63
68
70
Koleno HERZ 90o
Objednací číslo
P 7114 00
P 7116 00
P 7118 00
P 7120 00
P 7110 00
P 7126 00
P 7132 00
P 7140 00
P 7150 00
P 7163 00
A
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
63 x 4,5
B
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
10 x 1,3
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
63 x 4,5
L
42
39
42
42
42
49
53
55
76
83
H
42
39
42
42
33
49
53
55
76
83
Rozebíratelné spoje
Rozebíratelné spoje se vyrábějí s plastovými trubkovými
přípojkami HERZ. Pro spojování trubek se používají také
adaptéry a šroubení firmy HERZ.
Plastová trubková přípojka představuje absolutně
bezpečné spojení mezi trubkou a tělesem ventilu. Toto
spojení je možné v případě potřeby kdykoliv uvolnit.
Rozebíratelná trubková spojení se nesmějí vkládat pod
omítku. Dokonalá těsnost je trvale dána jen tehdy, když
byla montáž provedena řádně podle montážního návodu
firmy HERZ.
Uvedené průměry trubek a síly stěn trubek je třeba při
zpracovávání s plastovými šroubeními bezpodmínečně
dodržovat.
1) Nerozebíratelné spoje
- lisovací fitinky pro vytápěcí zařízení mohou být
uloženy ve stěně (pod omítkou) nebo v podlaze.
- lisovací fitinky pro sanitární zařízení mohou být
použity ve stěně (pod omítkou), avšak ne v podlaze.
2) Rozebíratelné spoje musejí zůstat vždy přístupné, aby
bylo možné rozeznat netěsnosti.
14
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Montáž plastových šroubení HERZ
Trubka se uřízne a kalibruje v pravém úhlu k ose trubky.
Namontuje se plastové šroubení a rukou se utáhne.
Nátrubky jsou vybaveny izolační podložkou pro elektrické
oddělení s vícevrstvou hliníkovou trubkou.
Potom následuje dotažení pomocí vhodného nástroje pro to které provedení plastového šroubení.
Plastové šroubení M 22 x 1,5 Plastové šroubení G 3/4
1 6066 xx a 1 6067 xx
1 6098 xx
Plastové šroubení G1
1 6198 xx
Objednací čísla z dodavatelského programu firmy HERZ , část 3.
Upínací sady 1 6092 xx pro plastové trubkové přípojky jsou vhodné pro připojení vícevrstvých trubek PE-X-, PB- a
vícevrstvých hliníkových trubek na armatury topných těles v konstrukční rozměrové řadě „D“ (s délkou nátrubku DIN).
Sestávají z tlakového šroubu 1/2, svěrného kroužku a závitového nátrubku.
Uříznout trubku v pravém úhlu a zbavit
ji otřepů. Tlakový šroub nasunout přes
trubku a zasunout závitový nátrubek.
Zasunout trubku spolu se závitovým nátrubkem
do svěrného kroužku
Pomocí tlakového šroubu
připojit k armatuře
Dotáhnout pomocí vhodného nástroje.
1 6092 01
1 6092 02
Upínací sada HERZ pro plastové trubkové přípojky 16 x 2,0 mm
Upínací sada HERZ pro plastové trubkové přípojky 14 x 2,0 mm
Pro snadnější dotažení je možné spojovací díly (závitový kužel, svěrný kroužek) namazat. Maziva na bázi silikonu nebo
teflonu jsou přípustná. Maziva obsahující minerální oleje nebo uhlovodíky se nesmějí používat, protože ničí těsnicí
prvky.
Pro rozebíratelné spojení trubek je možné kombinovat také se šroubovacími fitinky HERZ z poniklované mosazi.
Objednací čísla z dodavatelského programu firmy HERZ, část 3.
15
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Užití trubek a spojek HERZ
Deska s nopkovitým povrchem s/bez podložkou z izolační hmoty
Deska HERZ s nopkovitým povrchem pro kladení trubek u podlahových vytápění, pro trubky
s průměrem 14 až 17.
Desky HERZ s nopkovitým povrchem jsou obzvláště dobře pochůzné a mají vysoké přídržné
síly pro držení trubek. Výhody jsou instalace, kterou může provést jeden člověk, malé
odřezky, jednoduchá korekce uložení trubek, ochrana proti vlhkosti podle DIN 18560,
obzvláště vhodné pro cementovou mazaninu a tekutou mazaninu a materiál šetrný
k životnímu prostředí, vhodný pro vracení do koloběhu materiálu - recyklaci.
Vzájemná vzdálenost trubek při pokládce 50 mm a násobky (100, 150, 200, atd.). Velikost desek 1400 x 800 mm, desky se
2
pokládají s přesahem 50 mm, užitná plocha 1,12 m .
K dodání ve třech provedeních:
3 F030 01
Deska s nopkovitým povrchem s izolací proti kročejovému hluku 30-2, z tuhé polystyrenové pěny (EPS)
3 F030 02
Deska s nopkovitým povrchem s tepelnou izolací 11 mm, z tuhé polystyrenové pěny (EPS)
Deska s nopkovitým povrchem pro individuální provedení tepelné izolace
3 F030 03
Pro příčné uložení trubek je navíc k dispozici příčný držák 3 F030 04.
Multiupínací systémová deska z tuhé polystyrenové pěny pro zvýšené zatížení, s předem vyrobenými drážkami pro
uložení, pro dobře pokladatelné podlahové vytápění bez dodatečného příslušenství pro upevňování trubek, použitelná také
jako mazanina z desek na sucho.
Rovnoměrný a efektivní plošný ohřev pomocí celoplošné fólie z čistého hliníku. Oblouky a změny směru se provedou
pomocí desky pro změnu směru, která je rovněž kašírována hliníkem. Vzájemná vzdálenost trubek při pokládce 125 mm
nebo násobky této hodnoty. Dodatečné opracování desky je možné pomocí nože nebo přístroje na řezání, využívajícího
tepla. Velikost desek 1000 x 500 mm, pro průměry trubek 16 nebo 17 mm. Tepelná vodivost 0,035 W/mK podle ÖNORM
B6015.
16
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
K dodání ve dvou provedeních s rozdílnými sílami izolace:
Multiupínací deska, síla izolace 30 mm
3 F020 01
3 F020 02
Multiupínací deska, síla izolace 50 mm
3 F020 03
Deska pro změnu směru, síla izolace 30 mm
Deska pro změnu směru, síla izolace 50 mm
3 F020 04
Deska bez drážek pro pokládku, síla izolace 30 mm
3 F020 05
3 F020 06
Deska bez drážek pro pokládku, síla izolace 50 mm
Multiupínací systémové desky jsou také ideální pro stěnová vytápění. Pro ochranu před agresivními mazaninami nebo
omítkami stěn je třeba systém zakrýt polyetylenovou (PE) fólií.
Při použití jako podlahové vytápění je potřebná vrstva pro rozdělení zatížení, např. 2 x 10 mm s deskami Fermacell nebo
dřevovláknitými deskami, které se položí přes multiupínací desky.
Systémový kotouč nebo systémová deska pro podlahová vytápění z tkaninové fólie, pokovované hliníkem, která je
vysoce odolná proti přetržení, izolace pomocí kročejový hluk tlumícího pěnového polystyrenu a natištěné mřížky s roztečí
50 mm a s jednostranně samolepícím přesahem 40 mm. Jednoduché pokládání rozvinutím systémového kotouče nebo
rozložením složených desek. Upevnění trubek pomocí jehlových spon. Vytržení jehlových spon není v důsledku zesílené
tkaniny možné. Vzájemná vzdálenost trubek při pokládce se volí individuálně pomocí natištěné mřížky.
K dodání ve dvou provedeních se třemi různými sílami izolace:
3 F040 01 Systémový kotouč 1000 x 10000 mm, izolace proti kročejovému hluku 15-2 mm
3 F040 02 Systémový kotouč 1000 x 10000 mm, izolace proti kročejovému hluku 22/20 mm
3 F040 03 Systémový kotouč 1000 x 10000 mm, izolace proti kročejovému hluku 32/30 mm
3 F040 04 Systémová deska 1000 x 2000 mm, izolace proti kročejovému hluku 15-2 mm
3 F040 05 Systémová deska 1000 x 2000 mm, izolace proti kročejovému hluku 22/20 mm
3 F040 06 Systémová deska 1000 x 2000 mm, izolace proti kročejovému hluku 32/30 mm
Jehlové spony a nástroj na upevňování jehlových spon z dodavatelského programu pro příslušenství firmy HERZ,
část 3.
Ozubená kolejnička z plastového U-profilu pro upevnění plastových trubek s průměrem 16 a 17 mm pro stěnová
vytápění nebo podlahová topení. Ozubená kolejnička se upevní pomocí oboustranné lepicí pásky nebo jehlových spon
na tepelné izolaci. Pomocí tvarově přizpůsobených trubkových příchytek se trubky upevní v odstupu 50 mm nebo
násobku této hodnoty. Ke zkrácení ozubené kolejničky slouží místo žádaného zlomu každých 100 mm, nebo se uřízne
podle potřeby pomocí pilky.
Příkladné znázornění:
Kladení trubek u podlahového vytápění
3 F110 01
3 F110 02
Okrajová zóna podlahového vytápění
Ozubená kolejnička, délka 2,1 m
Ozubená kolejnička, délka 3,9 m
17
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Veškeré příslušenství pro plošné vytápění nebo
chlazení, jako měřící stanice na měření mazaniny,
příměsi do mazanin, lepicí pásky, okrajové izolační
pásy, profily do dilatačních spár, krycí fólie, spony na
na trubková kolena, talířové hmoždinky, hmoždinky pro
přidržování trubek, přístroj na řezání, využívající teplo,
atd. jsou uvedeny v dodavatelském programu firmy
HERZ.
Rychlý výběr / Přehled pro trubky HERZ rozměru 16 x 2,0 mm. Rozdíl teplot 10K
Teplota místnosti
20 °C
Teplota
místnosti
24 °C
Teplota místnosti
20 °C
Teplota
místnosti
24 °C
Teplota místnosti
20 °C
Teplota
místnosti
24 °C
Teplota místnosti
20 °C
Teplota
místnosti
24 °C
Teplota přívodu 55 °C
Teplota přívodu 50 °C
Teplota přívodu 45 °C
Teplota přívodu 40 °C
Tepelná zátěž plošného vytápění W/m2
Povrchová teplota plošného vytápění při teplotě místnosti 20 °C
Povrchová teplota plošného vytápění při teplotě místnosti 24 °C
Rλ.B=0,02
VA v mm
Dlaždice
(m3K)/W
Amax v m2
Rλ.B=0,05
Dřevo /
VA v mm
parketa
(m3K)/W
Amax v m2
Rλ.B=0,10
VA v mm
Koberec
(m3K)/W
Amax v m2
Rλ.B=0,15
Silný
VA v mm
koberec
(m3K)/W
Amax v m2
Rλ.B=0,02
40
24,3
28,3
45
24,7
28,7
250
36,7
50
25,0
29,0
55
25,2
29,2
200
30,3
200
30,2
150
22,4
100
13,5
150
20,8
150
19,7
200
28,3
VA v mm
65
26,1
30,1
150
22,1
70
26,5
30,5
150
22,4
200
28,3
200
25
60
25,7
29,7
75
26,9
30,9
80
27,3
31,3
90
28,2
32,2
95
28,6
32,6
100
14,3
70
9,75
100
15,5
70
9,8
100
12,4
85
27,8
31,8
100
14,3
105
29,4
33,4
100
29,0
33,0
110
29,8
33,8
115
30,2
34,2
120
30,6
34,6
125
31,0
35,0
130
31,4
35,4
70
8,9
70
8,5
Dlaždice
(m3K)/W
Rλ.B=0,02
(m3K)/W
Rλ.B=0,05
(m3K)/W
Rλ.B=0,10
(m3K)/W
Rλ.B=0,15
(m3K)/W
Dlaždice
Dřevo /
parketa
Koberec
Silný
koberec
Rλ.B=0,02
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
250
38,1
200
28,8
150
20,3
200
30
250
36,5
200
26,4
250
36
200
28,3
150
17,6
100
11,7
150
18,5
200
31,2
VA v mm
100
14,5
150
20,6
100
14,4
100
12,6
70
9
70
8,7
70
8,8
150
20,5
100
14,5
70
9,5
Dlaždice
(m3K)/W
Rλ.B=0,02
(m3K)/W
Rλ.B=0,05
(m3K)/W
Rλ.B=0,10
(m3K)/W
Rλ.B=0,15
(m3K)/W
Dlaždice
Dřevo /
parketa
Koberec
Silný
koberec
Rλ.B=0,02
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
250
39,3
250
40
250
40
200
32,2
200
31,3
150
24,8
200
34,5
200
33,4
100
11,3
150
21,9
100
15,4
150
23,9
100
23
200
34,5
VA v mm
150
22
100
12,1
70
8,5
70
8,4
70
8,5
150
24,5
100
16,2
70
9,7
Dlaždice
(m3K)/W
Rλ.B=0,02
(m3K)/W
Rλ.B=0,05
(m3K)/W
Rλ.B=0,10
(m3K)/W
Rλ.B=0,15
(m3K)/W
Rλ.B=0,02
(m3K)/W
Dlaždice
Dřevo /
parketa
Koberec
Silný
koberec
Dlaždice
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
Amax v m2
VA v mm
250
38
200
29,5
150
21,6
200
30,5
250
39,4
250
40
200
32,3
150
21,5
100
15,5
150
23
200
32,5
150
22,5
200
32,5
100
14
100
18
100
15,5
70
8,5
70
7,9
150
23,7
100
17,3
70
15,4
Amax v m2
18
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Trubka a fitinky HERZ v sanitárních instalacích
Příklad: Instalace mezi stěnami v sanitární oblasti s trubkami HERZ
Trubka a fitinky HERZ při napojení topných těles
Příklad: Připojení rozdělovače HERZ umístěného pod omítkou
HERZ SwitchFix 1 3030 01
Trubka a fitinky HERZ u plošného vytápění a chlazení
Připojení stěnového vytápění
Renovace bytu
Montáž chladicího stropu
19
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Pokojový klimatizační systém HERZ
pro vytápění a chlazení místností v budovách
s přihlédnutím k nízkým nákladům na energii,
zdravějšímu ovzduší bez rušivého provozního hluku s
„neviditelnou“ pohodou. Sádrovláknité desky Fermacell
15 mm s vícevrstvou trubkou HERZ 10 x 1,3 , která
byla do desky včleněna ve výrobním závodu,
s osovou vzdáleností trubek 75 mm ve čtyřech různých
velikostech desek pro rychlou a čistou instalaci při
stavění za sucha na stěnách, podlaze nebo stropech.
Hodnoty výkonu pro provoz se studenou a teplou
vodou přezkoušeny podle EN 14037 v akreditované
zkušebně HLK ve Stuttgartu.
Vícevrstvé hliníkové trubky se ve výrobním závodě
upínají do předfrézovaných drážek sádrovláknité
desky. Panely jsou vhodné pro přímou montáž na
stěnových topných desek musí proběhnout na spodní
konstrukci, která je vhodná pro suché vnitřní stavební
práce, a to ve vzdálenosti 31,2 cm.
Připojení
stěnových topných desek, instalovaných v řadě pomocí
lisovacích
spojek,
probíhá
prostřednictvím
spojovacích adaptérů přímo na rozdělovač. Před
montáží desek na spodní konstrukci se konce trubek
pro připojení na zásobovací okruh uvolní z desky a
nasměrují se směrem k místnosti. Až tři celé desky se
spojí dohromady a připojí se jako topný okruh na
rozdělovač. Připojení desek stěnového vytápění
(zapojení cca 55 m potrubí za sebou) probíhá přímo na
odbočku rozdělovače nebo na omezovač teploty
vratného toku.
spodní konstrukci na stěně, stropě nebo podlaze.
K dostání jsou panely s rozměry 2000 x 625, 2000 x
310 a 1000 x 625. Hladká strana desek je lícová
strana, tato se montuje směrem do místnosti a může
být, po zatření vyvrtaných otvorů pomocí stěrky,
natřena,
vytapetována,
obložena
obkládacími
dlaždicemi nebo opatřena slabou vrstvou omítky.
Panely skládající se ze sádrovláknitých desek tloušťky
15 mm s integrovanou vícevrstvou hliníkovou trubkou
10,0 x 1,3 mm, nepropouštějící kyslík podle DIN 4726,
vhodné pro provozní teploty do max. 45 °C. Upevn ění
20
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Topné desky mohou být nasazovány také
jako podlahové vytápění. Pro to se musí
udělat mazanina z desek na sucho
s deskami Fermacell 2 x 10 mm. Na tuto
mazaninu z desek na sucho se potom topné
desky nalepí a sešroubují. Vrchní vrstva se
položí přímo na topné desky; a může jí být
podlahový
povlak
z plastu,
koberec,
keramické obložení nebo dřevěná podlaha.
Podlahové krytiny musejí být vhodné pro podlahové vytápění. Bodové zatížení, resp. užitečné zatížení je třeba
dodržovat podle DIN 1055-3 (užitné zatížení stropů).
Pro zavěšené stropní podhledy se používají běžné noniové závěsy, páskové železo s dírami nebo výřezy, dráty nebo
závitové tyče. Pro připevnění těchto konstrukcí na masivní stropy je třeba použít hmoždinky, vhodné pro tento případ
použití a zatížení, které jsou schváleny stavební dozorem. Příčný průřez závěsů se musí dimenzovat tak, že bude
zaručena statická bezpečnost stropního podhledu, který bude zavěšen na těchto závěsech. Odstupy spodní konstrukce
pro montáž topných desek je třeba zvolit podle schématu vrtání pro topnou desku. Konstrukce se musí dimenzovat tak,
že nebude překročen přípustný průhyb 1/500 vzdálenosti podpor.
Při použití topných desek jako stropního vytápění se nad topnými deskami doporučuje izolační vrstva z minerální vlny
nebo polystyrenu s tloušťkou alespoň 100 mm. Při výpočtu stropní konstrukce je třeba zohlednit hmotnost izolace.
Topné desky se vzájemně slepí na místě
styku. Lepidlo se nanáší pomocí kartuše.
Přebytečné lepidlo se po proschnutí (cca
24 hodin) seškrabe špachtlí. Lepidlo je
odolné proti mrazu, potřebuje ale
vzdušnou vlhkost pro tuhnutí. Deskové
přířezy je třeba podle možnosti pokládat
hranou řezu ve směru dilatační spáry.
Lepidlo na spáry
Nošení stěnových topných desek a
prázdných desek, poněvadž hrozí zlomení,
vždy jen hranou nahoru. Zpracování
sádrovláknitých desek při teplotách > 5 °C.
Připevnění sádrovláknitých desek pomocí
stavebních rychlošroubů.
Délka šroubů = síla desky x 2 u konstrukcí
kovových stojanů (30 mm)
Délka šroubů = síla desky x 3 u dřevených
konstrukcí (45 mm)
Šrouby se zapustí cca 2 mm a zatřou
pomocí tmelu na spáry. Kvůli nebezpečí
zlomení je třeba se při upevňování vyhnout
deskovým přířezům se šířkou pod 5 cm.
Stavební rychlošrouby
Tmel na spáry
21
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Tabulka pro vytápění
Panel
Herz
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
15
18
20
22
24
26
28
WH 75 116-200
3 F120 75
25
122
107
92
76
101
86
71
55
87
72
57
42
73
59
44
30
59
45
32
18
46
33
19
7
33
21
8
30
144
128
109
WH 75 58-200
3F120 77
WH 75 58-100
3F120 78
WH 75 116-100
3 F120 76
25 30 35 40
61 72 82 91
53 64 72
46 55
38
122 142 160
78
91 102
50 91 71 80
106 123
67
79
43 53 62
88
56
35 44
28
108 128 145
69
81
92
43 54 64 72
92 109
58
70
36 46 55
76
48
29 38
21
93 113 131
60
72
83
36 47 57 65
78
95
50
61
29 39 48
62
40
22 31
15
80
99 116
51
63
74
30 40 49 58
64
83
41
23 32 41
49
31
16 24
9
66
85 102
23 33 42 51
51
69
16 25 34
36
10 18
3
53
71
88
17 26 36 44
38
55
10 19 28
24
4
12
Hodnoty výkonu na panel ve wattech, přezkoušeny podle EN 14037.
35
165
145
40
182
45
25
78
68
58
48
64
55
45
35
55
46
37
27
46
37
28
19
38
29
20
11
30
92
81
70
35
105
92
40
116
45
Panel
Herz
45
15
18
20
22
24
26
28
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
30
45
40
35
22
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Tabulka pro chlazení
P/m
RL
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
2
P / 3 F120 75
P /3 F120 77 – 3 F120 78
VL
VL
RT
16
17
18
19
20
21
16
17
18
19
20
22
24
21
18
12
11
9,2
23
31
27
24
15
14
12
24
37
34
31
18
17
15
25
43
40
37
22
20
18
26
50
46
43
25
23
22
27
56
53
50
28
27
25
28
63
60
56
32
30
28
29
70
66
63
35
33
32
22
21
18
15
13
11
9
8
6
23
27
24
21
18
14
12
11
9
24
34
31
27
24
17
15
14
12
25
40
37
34
31
20
18
17
15
26
18
46
43
40
37
23
22
20
27
22
53
50
46
43
27
25
23
28
60
25
56
53
50
30
28
27
29
28
66
63
60
56
33
32
30
22
5
18
15
13
10
7
9
8
6
4
23
24
21
18
15
13
12
11
9
8
6
24
31
27
24
21
18
15
14
12
11
9
25
37
34
31
27
24
18
17
15
14
12
26
43
40
37
34
31
22
20
18
17
15
27
50
46
43
40
37
25
23
22
20
18
28
56
53
50
46
43
28
27
25
23
22
29
63
60
56
53
50
32
30
28
27
25
22
15
13
10
7
5
2
8
6
5
4
2
23
21
18
15
13
10
7
11
9
8
6
5
24
27
24
21
18
15
13
14
12
11
9
8
25
34
31
27
24
21
18
17
15
14
12
11
26
40
37
34
21
27
24
20
18
17
15
14
27
46
43
40
37
34
31
23
22
20
18
17
28
53
50
46
43
40
37
27
25
23
22
20
29
60
56
53
50
46
43
30
28
27
25
23
22
13
10
7
5
2
0
6
5
4
2
1
23
18
15
13
10
7
5
9
8
6
5
4
24
24
21
18
15
13
10
12
11
9
8
6
25
31
27
24
21
18
15
15
14
12
11
9
26
37
34
31
27
24
21
18
17
15
14
12
27
43
40
37
34
31
27
22
20
18
17
15
28
50
46
43
40
37
34
25
23
22
20
18
29
56
53
50
46
43
40
28
27
25
23
22
Hodnoty výkonu pro chlazení na panel ve wattech, přezkoušeny podle EN 14037.
21
1
4
6
9
12
15
18
22
0
2
5
8
11
14
17
20
23
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
1
2
3
4
5
1 2414 02
1 2415 02
1 7760 5x
1 934x 00
1 6837 91
Multifunkční kohout červený
Multifunkční kohout modrý
Termostatický chladicí ventil
Termostat s dálkovým čidlem
Ruční seřizovací ventil
1
2
3
4
5
6
7
8
Příklad: Mechanická regulace chladicího okruhu
3 F120 75
1 8532 xx
1 4217 xx
1 4007 xx
1 7723 xx
1 7710 00
1 7217 xx
1 7794 23
Stěnový topný panel
Rozdělovač
Stoupačkový seřizovací ventil
Regulátor tlakové diference
Zónový ventil
Termomotor
Zónový ventil
Regulátor teploty místnosti
Příklad: Připojení pro vytápění a chlazení
Připojení na rozdělovač HERZ
Trubky HERZ je možné pomocí plastových šroubení
připojit na všechny rozdělovače pro pitnou vodu,
napojení topných těles, plošná vytápění a plošná
chlazení z programu dodávek firmy HERZ.
Kompaktní rozdělovače HERZ 1 8441 xx jsou
dodávány jako dvojice rozdělovačů se 3 až 12
odbočkami
spolu
s držákem
rozdělovačů,
odvzdušňovacím ventilem a koncovými víčky.
Kompaktní rozdělovače HERZ představují jednoduchý
systém pro jednotlivé napojení topných těles. Skládají
Kompaktní rozdělovače HERZ 1 8541 xx jsou
dodávány jako dvojice rozdělovačů se 3 až 12
odbočkami
spolu
s držákem
rozdělovačů,
odvzdušňovacím ventilem a koncovými víčky.
Kompaktní rozdělovače HERZ představují jednoduchý
systém pro jednotlivé napojení topných těles. Skládají
se ze spojitelných součástí litinového rozdělovače
v poniklovaném provedení. Vyrábějí se jako jednotlivé
součástky.
se ze spojitelných součástí litinového rozdělovače
v poniklovaném provedení. Vyrábějí se jako jednotlivé
součástky.
Jejich
vzájemné
spojení
probíhá
prostřednictvím chráněného těsnění ve tvaru kroužku
O, které je proto spolehlivé a trvale těsní. Nahoře
montovaný rozdělovač se opatří odvzdušňovacím
ventilem.
Odbočky rozdělovačů jsou opatřeny vnějším závitem M
22 x 1,5. Spojení odboček rozdělovačů s trubkami
HERZ probíhá pomocí plastových přípojek.
Jejich vzájemné spojení probíhá prostřednictvím
chráněného těsnění ve tvaru kroužku O, které je proto
spolehlivé a trvale těsní. Nahoře montovaný rozdělovač
se opatří odvzdušňovacím ventilem.
Odbočky rozdělovačů jsou opatřeny vnějším závitem G
3/4. Spojení odboček rozdělovačů s trubkami HERZ
probíhá pomocí plastových přípojek.
24
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Kompaktní rozdělovače HERZ 2 8451 xx jsou
dodávány jako dvojice rozdělovačů se 2,3 nebo 4
odbočkami s držákem rozdělovačů. Tyto rozdělovače
jsou z mosazi odolné proti odzinkování a vhodné pro
rozvod systémů pro pitnou vodu a odpovídají DVGWAB W534.
Skládají se ze spojitelných součástí litinového
rozdělovače v poniklovaném provedení. Vyrábějí se
jako jednotlivé součástky. Jejich vzájemné spojení
probíhá prostřednictvím chráněného těsnění ve tvaru
kroužku O, které je proto spolehlivé a trvale těsní.
Odbočky rozdělovačů jsou opatřeny vnějším závitem G
1/2. U kompaktního rozdělovače 2 8451 32 jsou
odbočky rozdělovače provedeny v G 3/4.
Spojení odboček rozdělovačů s trubkami HERZ
probíhá pomocí plastových přípojek.
Trubky se na odbočky rozdělovačů připojí pomocí plastových šroubení G 1/2.
1 6092 11 pro trubku 12 x 2, 1 6092 12 pro trubku 14 x 2, 1 6092 13 pro trubku 16 x 2
Rozdělovače HERZ 1 851x 93 jsou dodávány jako
dvojice rozdělovačů se 2,3 nebo 4 odbočkami spolu
s držákem rozdělovačů, odvzdušňovacím ventilem a
koncovými víčky.
Rozdělovače HERZ se mohou kombinovat až s 12
odbočkami. Spojení rozdělovačů s utěsněním (Okroužek). Vyrábějí a poniklovávají se jako jednotlivé
součástky. Skládají se z rozdělovače přívodu
s uzavíracími horními díly a sběrače vratného toku
s termostatickými horními díly pro montáže ručních
pohonů nebo servomotorů.
Na koncovém víčku je pamatováno na odvzdušnění a
vypouštění. Vzájemné sladění jednotlivých topných
okruhů mezi sebou probíhá seřízením ventilů na
rozdělovači přívodu s pomocí klíče SW5 (na šrouby s
vnitřním šestihranem).
Odbočky rozdělovačů jsou opatřeny vnějším závitem G
3/4.
Spojení odboček rozdělovačů s trubkami HERZ
probíhá pomocí plastových přípojek.
25
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Sada tyčových rozdělovačů HERZ č. 8531 s uzavíracími a
termostatickými horními díly pro podlahová vytápění. Rozdělovač
přívodu s uzavíracími horními díly, sběrač vratného toku
s termostatickými horními díly. Rozdělovače přívodu a vratného
toku ve žlutém provedení s posunutě uspořádanými odbočkami
3/4, s odvzdušněním a vypouštěním, jakož i koncovým víčkem a
s držákem rozdělovačů. Přípojka rozdělovače IG 1.
Sada tyčových rozdělovačů HERZ č. 8532 s uzavíracími
horními díly a seřizovacími horními díly s průtokoměrem pro
podlahová vytápění. Rozdělovač přívodu se seřizovacími
horními díly s průtokoměrem pro množství vody až 2,5 l/min,
sběrač vratného toku s termostatickými horními díly.
Rozdělovače přívodu a vratného toku ve žlutém provedení
s posunutě uspořádanými odbočkami 3/4, s odvzdušněním a
vypouštěním, jakož i koncovým krytem a držákem
rozdělovačů. Přípojka rozdělovače IG 1.
Sada tyčových rozdělovačů HERZ č. 8533 s uzavíracími
horními díly a seřizovacími horními díly s průtokoměrem pro
podlahová vytápění.
Rozdělovač přívodu se seřizovacími
horními díly s průtokoměrem pro množství vody až 6,0 l/min,
sběrač vratného toku s termostatickými horními díly.
Rozdělovače přívodu a vratného toku ve žlutém provedení
s posunutě uspořádanými odbočkami 3/4, s odvzdušněním a
vypouštěním, jakož i koncovým krytem a držákem rozdělovačů.
Přípojka rozdělovače IG 1.
26
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Skříňky pro rozdělovače HERZ
P
ro rozdělovače HERZ jsou k dispozici skříňky pro rozdělovače pro montáž do zdi.
Skříňky pro rozdělovače jsou zhotoveny ze žárově pozinkovaného ocelového plechu, přední rám a přední dvířka se
západkou nebo válcovým zámkem, jsou ošetřeny bílou práškovou barvou podle RAL9003. Ve skříňkách pro
rozdělovače se nacházejí připevňovací kolejničky pro držáky rozdělovačů. S pomocí výškově nastavitelných nožek je
možno nastavit výšku skříňky od 705 mm po 775 mm. Vestavná hloubka u skříňky pro rozdělovače 8569 a 8570 je
nastavitelná mezi 80 mm a 110 mm. U skříňky pro rozdělovače 8572 je možno vestavnou hloubku volit mezi 110 a 140
mm. Rám skříňky pro rozdělovače má předem vylisované drážky pro zasunování trubek. Přední stěna slouží pro
vyrovnání rozdílných montážních výšek a je odnímatelná.
1 8569 xx skříňka pro rozdělovače, vestavná hloubka 80-110 mm, se západkou
1 8570 xx skříňka pro rozdělovače, vestavná hloubka 80-110 mm, s válcovým zámkem
1 8572 xx skříňka pro rozdělovače, vestavná hloubka 110-140 mm, se západkou
Objednací
číslo
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 25
1 8569 30
1 8569 40
Jmenovitá
šířka
300
400
500
600
750
900
1050
1200
1500
Šířka
385
435
489
574
724
874
1024
1174
1474
Skříňka
Šířka uvnitř
345
395
449
534
684
834
984
1134
1434
Čelní stěna
Šířka Šířka uvnitř
409
341
459
391
513
445
598
530
748
680
898
830
1048
980
1198
1130
1498
1430
Šířka skříněk pro rozdělovače se volí individuálně podle použitých rozdělovačů a připojovacích armatur.
Výběrová tabulka kompaktních rozdělovačů Herz pro sanitární instalace, poniklované DN20
Odbočky
Délka rozdělovače v mm
Objednací č. skříňky pro rozdělovač 1 8569 ..
Odbočky v G1/2
Uzavírací ventily – připojení pomocí železné
trubkové přípojky 6210
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uzavírací ventily – připojení pomocí železné
trubkové přípojky 6210
bez
s
bez
s
110
160
210
260
310
360
410
460
510
560
255
305
355
405
455
505
555
605
655
705
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
27
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Výběrová tabulka kompaktních rozdělovačů Herz pro sanitární instalace, poniklované DN20
Odbočky
Délka rozdělovače v mm
Objednací č. skříňky pro rozdělovač 1 8569 ..
Odbočky v G3/4
Uzavírací ventily – připojení pomocí železné
trubkové přípojky 6210
4
6
8
10
12
Odbočky
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Odbočky
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uzavírací ventily – připojení pomocí železné
trubkové přípojky 6210
bez
s
bez
s
160
260
360
460
560
305
405
505
605
705
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 04
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
Výběrová tabulka pro kompaktní rozdělovače Herz DN20 (3/4) 8441
Délka rozdělovače v mm
Objednací č. skříňky pro rozdělovač 1 8569 ..
Odbočka rozdělovače M 22 x 1,5
Uzavírací ventily 843X
Uzavírací ventily 843X
bez
průchozí
rohový
bez
průchozí
rohový
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
245
285
325
365
405
445
485
525
565
605
283
323
363
403
443
483
523
563
603
643
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
Výběrová tabulka pro kompaktní rozdělovače Herz DN25 (1) 8541
Délka rozdělovače v mm
Objednací č. skříňky pro rozdělovač 1 8569 ..
Odbočka rozdělovače G3/4
Uzavírací ventily 853X
Uzavírací ventily 853X
bez
průchozí
rohový
bez
průchozí
rohový
170
220
270
320
370
420
470
520
570
620
263
313
363
413
463
513
563
613
663
713
320
370
420
470
520
570
620
670
720
770
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 20
28
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Odbočky
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Odbočky
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Výběrová tabulka pro tyčové rozdělovače Herz DN25 (1) 8531,8532
Délka rozdělovače s koncovým víčkem v
Objednací č. skříňky pro rozdělovač 1 8569 ..
mm
Odbočka rozdělovače G3/4
Uzavírací ventily
Uzavírací ventily
bez
průchozí
rohový
bez
průchozí
rohový
221
271
321
371
421
471
521
571
621
671
721
771
821
871
306
356
406
456
506
556
606
656
706
756
806
856
906
956
372
422
472
522
572
622
672
722
772
822
872
922
972
1022
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 30
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 30
1 8569 30
Výběrová tabulka pro podlahové rozdělovače Herz DN25 (1) 8512,8513,8514
Délka rozdělovače s koncovým víčkem v
Objednací č. skříňky pro rozdělovač 1 8569 ..
mm
Odbočka rozdělovače G3/4
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 04
Uzavírací ventily
Uzavírací ventily
bez
průchozí
rohový
bez
průchozí
rohový
111
166
221
276
331
386
441
496
551
606
661
716
771
826
881
936
991
1046
1101
1156
1211
251
306
361
416
471
526
581
636
691
746
801
856
911
966
1021
1076
1131
1186
1241
1296
1351
301
356
411
466
521
576
631
686
741
796
851
906
961
1016
1071
1126
1181
1236
1291
1346
1401
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 30
1 8569 30
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 03
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 30
1 8569 30
1 8569 30
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 04
1 8569 05
1 8569 10
1 8569 10
1 8569 15
1 8569 15
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 20
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 25
1 8569 30
1 8569 30
1 8569 30
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
1 8569 40
Rozdělovací stanice připravené k připojení, určené pro radiátorová vytápění, podlahová vytápění a kombinace jsou
v dodavatelském programu firmy HERZ, část 3. Tyto rozdělovací stanice jsou připraveny k připojení, rozdělovače jsou
předmontované ve skříňkách pro rozdělovače a opatřeny uzávěry.
Ve 3. části dodavatelského programu firmy HERZ jsou také regulační stanice pro podlahová vytápění a kombinaci
z podlahového a radiátorového vytápění.
29
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
výběr trubek. U potrubí s lisovacími fitinky je potřebný
výpočet potrubní sítě. Políčka zvýrazněná šedou
barvou by se neměla používat.
Výběrová tabulka pro trubky HERZ podle
tepelného výkonu nebo průtoku. Hodnoty jsou pro vodu
70 °C a rozdíl teplot 20 °C a jsou uvedeny pouze pr o
Výkon
kW
Množství vody l/h
Trubka
14 x 2
Trubka
16 x 2
Trubka
18 x 2
Trubka
20 x 2
Trubka
26 x 3
Trubka
32 x 3
Trubka
40 x 3,5
Trubka
50 x 4
Trubka
63 x 4,5
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
Tlaková ztráta
Pa/m
Rychlost
m/s
1
43
2
86
3
129
4
172
5
215
10
430
15
645
46
150
302
499
731
2501
5147
20
860
0,15
0,3
1,28
0,61
0,76
1,52
2,28
17
63
128
210
310
1048
2150
0,11
0,21
0,32
0,42
0,53
1,06
1,59
7
31
62
101
149
502
1029
1566
0,08
0,16
0,23
0,31
0,39
,78
1,16
1,48
3
16
33
54
79
266
544
906
0,06
0,12
0,18
0,24
0,3
0,59
0,89
1,19
25
1075
30
1290
38
92
188
312
464
641
0,23
0,38
0,57
0,76
0,95
1,14
35
1505
40
1720
45
1935
50
2150
8
27
54
89
133
183
241
305
376
454
0,11
0,23
0,34
0,45
0,56
0,68
0,79
0,9
1,01
1,13
60
2580
70
3010
80
3440
9
17
29
43
59
77
98
120
145
201
265
336
0,14
0,21
0,28
0,35
0,42
0,49
0,56
0,63
0,7
0,84
0,98
1,12
90
3870
100
4300
150
6045
9
14
19
24
31
28
46
63
83
106
131
158
327
0,17
0,22
0,26
0,3
0,35
0,39
0,43
0,52
0,6
0,69
0,78
0,86
1,29
6
7
9
11
14
19
25
32
39
47
98
146
0,16
0,18
0,21
0,23
0,26
0,31
0,37
0,42
0,47
0,52
0,78
1,04
Záruka
Firma HERZ ručí za bezvadnou jakost trubek HERZ,
které jsou vyráběny s maximální pečlivostí. Pro výrobu
se používají výhradně nezávadné suroviny. Trubky
HERZ splňují požadavky norem DIN 4726, DIN 16833,
DIN 16892.
Tato záruka platí pro všechny případy škod, které
nastanou ne později, než 10 roků po zhotovení
(vyrobení) trubek HERZ.
Toto prohlášení o poskytnutí záruky pozbývá svou
platnost, jestliže se nepoužijí výhradně výrobky firmy
HERZ (jak trubky, tak fitinky) nebo námi doporučené
díly příslušenství, a pokud není montáž provedena
výhradně pomocí nástrojů firmy HERZ nebo s pomocí
firmou HERZ doporučených nástrojů.
Firmou HERZ za účelem zmírnění škody provedená
opatření nejsou pokládána za uznání odpovědnosti za
vady (záruční odpovědnosti). Právě tak málo
znamenají eventuální jednání o poskytnutí náhrad
vzdání se námitky, že oznámení nebylo učiněno včas,
nebo bylo věcně neodůvodněné nebo jinak
nedostatečné.
Eventuální záruční plnění od firmy HERZ dále odpadá,
když se nedodrží projekční předpisy, montážní
předpisy a předpisy pro obsluhu a když instalace
nebude provedena zaregistrovanou a odbornou firmou
pro instalační práce nebo zaregistrovanou a odbornou
topenářskou firmou.
Záruka od firmy HERZ zahrnuje bezplatnou náhradu
trubek HERZ, na kterých vznikly škody, které lze
prokazatelně vysvětlit výrobními vadami, a za které
neseme vinu, jakož i náhradu dalších z toho vzniklých
škod na předmětech vlastníka stavby (investora,
stavebníka) nebo ostatních třetích osob.
Poškození všeho druhu, která budou způsobena
působením cizích faktorů nebo osob (např. navrtaná
vedení, atd.), jakož i chyby při montáži resp. montážní
vady jsou ze záruky vyloučeny.
Kromě toho budou nahrazeny i ty náklady, které
vzniknou, aby se uvolnily, vymontovaly nebo sejmuly
vadné díly a nahradily se bezvadnými výrobky HERZ.
K tomu patří i ty
opravářské práce, které jsou
potřebné, aby se obnovil stav před vznikem škody.
Náhrada za výpadek z užívání a výpadek výroby,
přerušení provozu a zastavení provozu, snížení
hodnot, jakož i další jen nepřímé následné škody je
vyloučena.
V případě škody je třeba firmu HERZ neprodleně,
nejpozději však během 3 dnů po vzniku škody a před
provedením opatření pro odstranění škody informovat
a poskytnout jí příležitost, škodu přezkoumat. Jestliže
se toto opomene, jsou veškerá záruční plnění
vyloučena.
Vlastník stavby (investor, stavebník) resp. provozovatel
zařízení má v případě škody povinnost učinit opatření
ke zmírnění škody (tedy např. u netěsných trubek,
z nichž uniká kapalina, se musí neprodleně vypnout
přívod vody, toto platí i u automatického přívodu vody,
atd.), v případě nesplnění této povinnosti dochází
k zániku veškerých záručních plnění.
200
8600
Odpovědnost z této záruky je omezena částkou
1,000.000,- € na škodní případ a činí maximálně
10,000.000,- € za rok.
Firma HERZ si vyhrazuje právo, podle vlastní volby
pověřovat
provedením
eventuálních
sanačních
opatření odborné firmy.
Uplatnění nároku na záruční plnění během záruční
doby neprodlužuje celkovou dobu záruky.
30
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
Tlakové zkoušky
Výrobce vytápěcího zařízení, zařízení na studenou
vodu nebo sanitárního zařízení je povinen před
zakrytím trubek pomocí cementu, sádry nebo jiných
materiálů přezkoušet jejich vodotěsnost.
Pro tuto zkoušku jsou určeny měřicí přístroje tlaku, na
kterých je možno odečítat hodnoty po 0,1 bar, které se
musí umístit v nejnižším bodě zařízení.
Zařízení musí být odvzdušněno a podle potřeby
chráněno proti mrazu.
Tlaková zkouška pro instalace topných těles podle
DIN 18380
Vytápěcí zařízení musí odolávat tlaku, který odpovídá
1,3násobku celkového tlaku zařízení (= statický tlak
zařízení), a to s nejméně 1 barem přetlaku na každém
místě zařízení.
Tlaková zkouška pro podlahové vytápění podle DIN
4725
Potrubí se uvedou pod tlak a odvzdušní se.
Tlak vody se musí přezkoušet přímo před a po pracích
s mazaninou.
Zkušební tlak musí odpovídat 1,3násobku provozního
tlaku zařízení a během doby trvání zkoušky smí
poklesnout nejvýše o 0,2 bar. Zařízení musí zůstat
vodotěsné.
Během prací s mazaninou se musí tlak v trubkách
snížit na maximálně přípustný provozní tlak.
Doporučuje se tlaková zkouška s hodnotou 6 bar po
dobu 24 hodin.
Tlaková zkouška pro sanitární zařízení podle DIN
1988
Všechny části zařízení se musí v hotovém stavu, avšak
nezakryté podrobit tlakové zkoušce. Trubky musejí být
odvzdušněné.
Je třeba provést 2 zkoušky:
Zkouška č.1:
- Tlaková zkouška se provádí po dobu 30 minut s
maximálně přípustným konstantním provozním
tlakem 10 bar + 5 bar přetlakem, tedy celkem 15
bar. Po přestávce, trvající 10 minut, se zkouška
provede ještě jednou.
- Poté proběhne další tlaková zkouška po dobu 30
minut, kde může tlak klesat nejvýše o 0,6 bar za
5 minut. Zařízení nesmí mít vykazovat žádné
netěsnosti.
Zkouška č. 2:
- Tato tlaková zkouška se provede bezprostředně
po první tlakové zkoušce a trvá 2 hodiny.
- Tlak, naměřený při tlakové zkoušce č.1, smí
během těchto 2 hodin poklesnout nejvýše o
0,2 bar. Zařízení musí zůstat vodotěsné.
Tip od firmy HERZ:
Doporučujeme potrubí před zprovozněním zařízení
nejméně 3x propláchnout, pokud možno teplou vodou,
aby se ze zařízení odstranila špína a zbytky a
usazeniny po stavebních pracích. Rovněž se
doporučuje montáž filtrů na nečistoty.
Doba proplachování má podle DIN 1822 probíhat
minimálně 2 min. nebo 15 sek./běžný metr trubky
s minimální rychlostí vody 0,5 m/s.
Multifunkční kulový kohout HERZ
Kulový kohout se 4 přípojkami pro instalaci v zařízeních
na studenou a teplou vodu jako uzavírací, plnicí a
vypouštěcí kulový kohout, speciálně pro napouštění,
odvzdušňování a vypouštění plošných systémů pro
vytápění a chlazení. Provozní tlak 25 bar, provozní
teplota -10 °C až 120 °C. Materiál – poniklovaná mo saz,
ruční kolečko z plastu otočné o 360°, s integrovaným
otočným teploměrem.
Závitová přípojka 2 x 1 IG, 1 x 1 1/4 AG s víčkem,
1 x 1/2 IG se zátkou.
Provedení:
HERZ 1 2414 02 s červeným ručním kolečkem
HERZ 1 2415 02 s modrým ručním kolečkem
31
Vícevrstvá trubka HERZ PE-X/AL/PE-X
.
.
.
strana 34 dolní část:
Veškeré údaje obsažené v této brožuře odpovídají informacím, které jsou k dispozici v okamžiku dání do tisku. Tyto
údaje slouží jen pro informaci. Změny ve smyslu technického pokroku jsou vyhrazeny. Obrázky jsou symbolická
zobrazení a mohou se tedy opticky lišit od skutečných výrobků. Eventuální barevné odchylky jsou podmíněny technikou
tisku. V závislosti na zemi určení jsou u výrobků možné odchylky. Změny technických specifikací a funkce jsou
vyhrazeny. V případě otázek kontaktujte prosím nejbližší pobočku firmy HERZ.
str. 35 – obrázek:
32

Podobné dokumenty

SYSTÉM KAN-therm Push

SYSTÉM KAN-therm Push  rozvod ústředního topení 90°C a 6 bar, podlahové vytápění 60°C a 6 bar (v uvedených aprobacích pro rozvody ústředního topení udává se maximální tlak 6 bar),  rozvod teplé vody 60°C a 10 bar (u č...

Více

Diplomová práce - Houslařská dílna Pavel Celý, sro

Diplomová práce - Houslařská dílna Pavel Celý, sro společnosti, zachovalo si až do dnešní doby svůj nezaměnitelný umělecko řemeslný charakter. Díky tomu se v mnohém odlišuje od výroby jiných hudebních nástrojů. Relativně pozdě se ho dotkly změny vy...

Více

Souvislost mezi převažujícím typem slovních

Souvislost mezi převažujícím typem slovních slova jsou stejného nebo podobného významu; strach – obava), opozitnost (jakýkoliv protikladný vztah dvou nebo více slov; den – noc), homonymie (slova, která mají sice stejnou grafickou nebo zvukov...

Více

Elastomerová těsnění

Elastomerová těsnění projektu anebo existují další otázky, naše technické oddělení ochotně Vám poskytne odborné rady.

Více

Calis TS RD Třícestný ventil 100

Calis TS RD Třícestný ventil 100 smyslu technického vývoje jsou vyhrazeny. Obrázky se rozumí jako symbolická vyobrazení a proto se mohou opticky lišit od skutečných výrobků. Případné barevné odchylky jsou podmíněny tiskem. Změny t...

Více

Přehled produktů 2016 - topeni

Přehled produktů 2016 - topeni 200 m / 22 kg 600 m / 66 kg 3000 m / 330 kg

Více

ceník a katalog ROTH - Tepelná čerpadla Pardubice

ceník a katalog ROTH - Tepelná čerpadla Pardubice 5-vrstvá vytápěcí trubka podle DIN 16892/93, s kyslíkovou bariérou podle DIN 4726, s dodatečným PEX pláštěm pro zvýšenou mechanickou ochranu (při transportu a manipulaci na stavbě). Speciální nažlo...

Více