Uherské Hradiště

Komentáře

Transkript

Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Agitační zpravodaj Nezdenic. - Nezdenice : agitační kolektiv při MNV. - Vych. listopad 1971
- prosinec 1971
Agitátor okresu Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : OV KSČ. - Roč. 1975 (červen, č. 1-2)
Bánovský zpravodaj. - Bánov : MNV. - Vych. leden 1979 - listopad 1985
Bezirksverordnungsblatt für den Verwaltungsbezirk Ungarisch Brod. Okresní věstník pro
správní okres uherskobrodský. - Uherský Brod : okresní úřad. - Vych. říjen 1939 - 8. červen
1942
Bibliofil : Příloha Grafického obzoru. Orgán bibliofilského odboru Grafického klubu pro
Moravu. - Brno : Grafický klub pro Moravu. - Roč. 1 (1923) - 18 (30. duben 1941, č. 2/3)
Bílovské noviny. - Bílovice : MNV. - Vych. říjen 1971
Bílovský hlas : Vesnické noviny agitačního střediska v Bílovicích. - Bílovice : MNV školská a kulturní komise. - Roč. 1 (listopad 1971) - 5 (leden 1975)
Bílovský zpravodaj. - Bílovice : MNV - školská a kulturní komise. - Vych. únor 1975 Bojkovický zpravodaj : Zpravodaj Městského národního výboru v Bojkovicích. - Bojkovice :
MěstNV. - Roč. 6 (únor 1981, č. 1 - 1981, č. 4)
Bojkovský zpravodaj. - Bojkovice : MěstNV. - Roč. 1 (1976) - 5 (1980)
Buchlovan : Závodní časopis zaměstnanců n. p. Buchlovan 01 Uh. Hradiště. - Uherské
Hradiště : ZOS ROH Buchlovan, n. p.. - Roč. 1 (září 1951) - 2 (28. prosinec 1952)
Buchlovský zpravodaj. - Buchlovice : OV KSČ. - Vych. 1977 - 1984
Bulletin pro lektory a vzdělávací pracovníky. - Uherské Hradiště : Osvětový dům. - Vych.
1965
Čerstvý vítr. - Uherské Hradiště : oddělení agitace a propagandy OV ČSM. - Vych. 19641965
Dominikánský pozdrav z Uh. Brodu. - Uherský Brod : Dominikánský konvent. - Roč. 1
(červenec 1945) - 2 (1946)
Drť : Časopis závodní skupiny ROH Česakoslovenských stavebních závodů, závod pro inž.
stavby, Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : ZS ROH závodu. - Roč. 1 (25. listopad 1950)
Družba : Časopis JZD Družba. - Boršice u Buchlovic : JZD Družba. - Roč. 1 (1965) - 7
(březen 1972)
Dyas : Závodní noviny. - Uherský Ostroh : ZS ROH závodu DYAS, n. p.. - Roč. 1 (1. červen
1949 - 4. prosinec 1949)
Farní věstník v Prakšicích. - Prakšice : Farní úřad. - Roč. 1 (1940) - 2 (1941)
Filmový zpravodaj - Uh. Hradišťska. - Uherské Hradiště : Okresní správa kin. - Vych.
prosinec 1983 - 1984
Gerichtskanzleizeitung. - Uherský Brod. - Vych. 1912
Ein guter Bote : Monatschrift für Haupt- und Nebenverdienstmachende. - Uherský Brod. Vych. 10. srpen 1913 - 25. listopad 1913
Hlas : Týdeník zaměstnanců KSB - závod Uherský Brod. - : ZO KSČ, ROH, ČSM a vedení n.
p. Královopolské strojírny Brno, závod Uh. Brod. - Roč. 13 (9. leden 1964) - 14 (31. prosinec
1965)
Hlas Slovácka : Týdeník československé sociální demokracie. - Zlín : Zemský výkonný výbor
čs. sociální demokracie na Moravě. - Roč. 2 (23. květen 1946) - 4 (6. květen 1948)
Hlas Slováckých strojíren. - Uherský Brod : ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení n. p.
Slovácké strojírny. - Roč. 3 (20. leden 1954) - 12 (19. prosinec 1963)
Hlucký zpravodaj. - Hluk : MěstNV. - Vych. duben 1977 Hospodářské noviny. - Uherský Brod : Hospodářské družstvo. - Vych. září 1947
Hospodářské noviny : Časopis věnovaný hospodářským a kulturním zájmům Valašska
jihovýchodního Slovácka. - Uherský Brod : Hospodářské družstvo pro jihovýchodní Moravu
a přilehlé Slovensko. - Roč. 1 (1910) - 5 (1914), 6 (1918) - 29 (1941)
Hradišťský kraj : od 7. 2. 1913, č. 5: Neodvislý týdeník jižní a jihovýchodní Moravy. Uherské Hradiště : Rudolf Sohar. - Roč. 1 (10. leden 1913 - 22. srpen 1913)
Hradišťský sport : Zpravodaj Slovácké Slavie. - : TJ Slovácká Slavia. - Vych. 7. září 1971 - 7
(19. září 1977, do č. 33)
Inforhluk. - Hluk : MěstNV. - Vych. duben 1972 - únor 1977
Informační zprávy. - Uherské Hradiště : Slovácký studijní ústav. - Vych. 1950 - 1952
Informátor. - Hluk : Agitační středisko. - Vych. 1971
Jakos : Zpravodaj OPP Jakos Uherské Hradiště, nositele Řádu práce. - Uherské Hradiště :
Jakos, OPP - ZV ROH a vedení. - Vych. 1985 Jarní zpravodajství. - Uherské Hradiště : Svaz družstevních rolníků - okresní výbor. - Vych.
1982 - 1983
Jihomoravský obzor : Týdeník pro otázky hospodářské, sociální a kulturní. - : Karel Šmejkal.
- Roč. 1 (25. prosinec 1938) - 3 (2. únor 1940)
Jiskra : Vesnické noviny okresu uherskohradišťského. - : JSČZ. - Roč. 2 (17. březen 1951) 19. prosinec 1953)
Jiskra : Vesnické noviny okresu Uherský Brod. - Uherský Brod : ONV. - Roč. 5 (6. říjen
1954) - 10 (30. říjen 1959)
Jiskra : Výkupový leták uherskobrodského okresu. - : ONV. - Vych. 15. srpen 1950 - 22.
březen 1951
Jiskra okresu uherskohradišťského. - Uherské Hradiště : ONV. - Roč. 5 (9. leden 1954) - 10
(29. srpen 1959)
Jiskra okresu Uherský Brod. - : OV JSČZ. - Roč. 2 (29. březen 1951) - 4 (6. březen 1953)
Jiskra uherskohradišťského okresu. - Uherské Hradiště : ONV za spolupráce Práce. - Roč. 1
(1950) - 2 (4. leden 1951)
Justitia : Orgán přípravného komitétu zemského svazu c. k. justičních kancelářských
officiantů a pomocníků v markrabství moravském se sídlem v Brně. - Boskovice : Zemský
svaz c. k. soudních kancelářských officiantů a pomocníků v markrabství moravském se
sídlem v Brně. - Roč. 1 (17. listopad 1909) - 5 (20. říjen 1917, do č. 10-11)
Krajské zprávy. - : Medika, n. p. krajská správa 12. - Vych. 4. leden 1952 - 28. prosinec 1953
Krajské zprávy lékárnám. - Uherské Hradiště : Valašsko-slovácká Medika, n. p.. - Vych. 7.
leden 1954 - 24. listopad 1959
Krokodil : Orgán všech veselých hostí lázeňských v Luhačovicích. - Uherský Brod : F. J.
Kuber. - Vych. 1913
Křesťanský lid : Národohospodářský časopis ku hájení zájmů pracujících stavů. - Staré Město
u Uherského Hradiště : Jan Vykoukal. - Roč. 1 (1. únor 1912)
Křídla míru : Závodní časopis Let Kunovice. - : ZO KSČ, ZS ROH a vedení n. p. Let. - Roč. 1
(30. listopad 1952) - 14 (22. prosinec 1965)
Kukátko. - : Hradišťan, n. p.. - Vych. 1956 - 1965
Kulturní a informační zpravodaj obce Strání. - Strání : MNV. - Vych. 1979 Kulturní měsíčník : Závodní klub pracujících ROH Uherský Brod, nositel titulu Vzorný
závodní klub ROH. - Uherský Brod : Závodní klub pracujících ROH. - Vych. leden 1985 listopad 1985
Kulturní měsíčník Domu kultury ROH v Uherském Brodě. - Uherský Brod : Dům kultury
ROH. - Vych. prosinec 1985 -
Kulturní zpravodaj města Uh. Hradiště. - Uherské Hradiště : Závodní klub ROH n. p.
Strojírny první pětiletky. - Vych. září 1962 - prosinec 1964
Kulturní zpravodaj Uherského Brodu. - Uherský Brod : Závodní klub pracujících. - Vych.
duben 1964 - leden 1966
Kulturní zpravodaj Uherského Hradiště. - Uherské Hradiště : Sdružený závodní klub ROH. Roč. 2 (leden 1965) - 5 (prosinec 1967)
Kunovský vzlet. - Uherské Hradiště-Kunovice : ZS ROH Let, n. p.. - Vych. říjen 1950 - 25.
leden 1951
Lernet Tschechisch : Neue praktische Methode durch blosses Lesen Tschechisch zu lernen. Prag : A. Renn. - Vych. 1912 - 1923
Lidová píseň a tanec : Metodický zpravodaj kroužků, skupin a souborů LPT. - : Okresní
osvětový dům. - Vych. listopad 1966 - 1972
Lidová tvorba : Revue pro propagaci lidového umění. - Uherský Brod : Lidová tvorba,
výrobní a prodejní družstvo. - Roč. 1 (únor 1940) - 3 (srpen 1942)
Luhačovický list : Nezávislý politický list. - Uherské Hradiště : Vydavatelské a tiskařské
družstvo, z. s. s r. o.. - Roč. 1 (3. září 1932) - 4/6 (10. srpen 1935)
Luhačovské listy : Časopis věnovaný zájmům lázní Luhačovic a ku povznesení návštěvy
cizinců tamtéž. - Uherský Brod : Jan Graffe. - Roč. 5 (10. květen 1913 - 23. říjen 1913)
Luhačovské listy : Lázeňský zpravodaj. - Uherské Hradiště : Akciová společnost Lázně
Luhačovice. - Roč. 14 (30. duben 1941) - 16 (17. únor 1943, do č. 2)
Luhačovsko : Časopis věnovaný lázeňskému životu, turistice a cizineckému ruchu v lázních
Luhačovicích a okolí. - Uherský Brod : Jan Graffe. - Roč. 1 (1. červen 1923 - 31. srpen 1923)
Luhačovský lázeňský zpravodaj. - Uherské Hradiště : Akciová společnost Lázně Luhačovice.
- Roč. 13 (22. únor 1940) - 14 (30. březen 1941, do č. 3)
Mařatický konservář : Měsíční závodní zpravodaj. - Uherské Hradiště-Mařatice : ZS ROH
Valašsko-slováckých pálenic a konserváren, n. p.. - Roč. 1 (10. červenec 1950) - 2 (10. únor
1951)
Mládež Komenského : Časopis Komenského měšťanské školy smíšené v Nivnici. - Nivnice :
Učitelský sbor Komenského měšťanské školy smíšené. - Roč. 1 (únor 1936 - březen 1936)
Moravská Slovač : Politický týdeník, věnovaný lidu, jeho zábavě a poučení. - : Antonín M.
Daněk. - Roč. 1 (20. září 1884) - 6 (29. červen 1889)
Moravsko-slovácký list : Bez podnázvu. - Uherské Hradiště : Vydavatelské a tiskové
družstvo, z. s. s r. o.. - Roč. 1 (3. září 1932) - 4 (prosinec 1935)
Moravsko-slovenská stráž : Politicky nezávislý list, věnovaný hospodářským otázkám
hodonínského kraje. - Uherské Hradiště : Vydavatelské, tiskařské a nakladatelské družstvo, z.
s. s r. o.. - Roč. 1 (10. říjen 1932) - 5 (prosinec 1935)
Museum Jana Amose Komenského v Uh. Brodě : Zpráva za ... (čtvrtletí, pololetí, rok). Uherský Brod : Museum J. A. Komenského. - Vych. 1957 - 1972 za období 1957 - 1970
Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě : Zpráva za 1. [2.] pololetí .... - Uherský Brod :
Muzeum J. A. Komenského. - Vych. 1. pololetí 1957 - 1. a 2. pololetí 1970
Národní republika. - Uherské Hradiště : Robert Mach. - Roč. 2 (25. květen 1923) - 4 (do 26.
červen 1925 vycházel v Uherském Hradišti, potom byl přeložen do Prahy, kde vycházel do
29. prosinec 1938)
Národní Slovač : Týdeník Národního sjednocení. - : Antonín Šumbera. - Roč. 1 (27. duben 30. listopad 1935)
Národní Zlín : Týdeník Národního sjednocení. - : Antonín Šumbera. - Roč. 1 (27. duben - 30.
listopad 1935)
Náš kraj : List pro vzdělání lidu v jihovýchodní Moravě. - Uherské Hradiště : Vydavatelské
družstvo Náš kraj a Slovácko. - Roč. 1 (11. listopad 1898 - 9. červen 1899)
Naše Bojkovsko. - Bojkovice : Okresní osvětový sbor. - Vych. 1924 - 1927
Naše Slovácko : Krajský orgán strany národně-sociální v Kyjově. - Kyjov : Výkonný výbor
strany národních socialistů. - Roč. 1 (19. září 1919) - 20 (16. září 1938)
Naše tempo : Zemský orgán Čs. národní unie všeodborové v ČSR ústřední sídlo v Praze II.
zastupující zájmy dělníků, zaměstnanců, malorolníků, maloživnostníků atd., ubírající se za
výdělkem mzdovýmod srpna 1932, č. 4: Zemský orgán Čs. národní unie všeodborové v ČSR
pro Moravu a Slovensko, zastupující zájmy dělníků, malorolníků, maloživnostníků,
ubírajících se za výdělkem mzdovým. - : Zemský
sekretariát pro Moravu a Slovensko. - Roč. 1 (květen 1932) - 2 (leden 1933)
Naše zájmy. - Uherský Brod : Jaroslav Lužný. - Vych. 15. listopad 1928 - 1929
Naším krajem : Sborník Okresního pedagogického střediska v Uh. Hradišti. - Uherské
Hradiště : Okresní pedagogické středisko. - Vych. 1960, 1970
Nová Slovač : Neodvislý list moravského Slovácka. - : František Radoušek. - Roč. 1 (5. leden
1906) - 2 (28. září 1907)
Jar. Novákův oznamovatel. - Uherské Hradiště : Jar. Novák. - Vych. květen 1908 - říjen 1908
Novoveský zpravodaj. - Ostrožská Nová Ves : MNV. - Vych. březen 1985 Novoveský zpravodaj klubového zařízení a agitačního střediska. - : Klubové zařízení NV. Vych. leden 1979 - říjen 1983
Nový obzor. - Uherské Hradiště : Václav Viktora. - Vych. 30. listopad 1923 - listopad 1926
Nový Zlín : Od 12. 5. 1933, č. 20: Týdeník čsl. národní demokracie pro Zlín a okolí. Uherské Hradiště : Josef Lehkoživ. - Roč. 7 (1. leden 1928) - 38/17 (23. prosinec 1938)
Obchodní, průmyslový a reklamní zpravodaj : Nepolitický list pro rozvoj obchodu a
průmyslu. - Uherské Hradiště : Karel Novotný. - Vych. 15. prosinec 1927 - 10. listopad 1928
Okresní věstník pro správní okres Uh. Brod. - Uherský Brod : ONV. - Roč. 2 (3. leden 1946 29. srpen 1946)
Okresní věstník pro správní okres Uh. Brod. - Uherský Brod : ONV. - Vych. 1. říjen 1946 12. duben 1949
Okresní věstník pro správní okres uherskobrodský. - Uherský Brod : okresní úřad. - Vych.
říjen 1935 - září 1939
Okresní věstník pro správní okres uherskohradišťský. - Uherské Hradiště : okresní úřad. Vych. 2. listopad 1935 - 1. červen 1942, 1. duben 1946 - 16. květen 1949
Ostrožský zpravodaj : Od února 1983: Informace veřejnosti o práci NV a jeho orgánů. Uherský Ostroh : MěstNV. - Vych. květen 1979 - duben 1983
Osvětimanský zpravodaj. - Osvětimany : MNV. - Vych. 1972 Ozvěna : Soukromý tisk studentů státního reálného gymnasia v Uherském Hradišti. - Uherské
Hradiště : Státní reálné gymnasium. - Vych. 25. leden 1932 - 22. březen 1934
Pivovarská jiskra : Časopis zaměstnanců pivovaru v Uh. Brodě. - Uherský Brod : ZO ROH
Slováckých pivovarů, n. p.. - Roč. 1 (1. únor 1951 - 15. červen 1951)
Pochodeň : Časopis uherskobrodského studentstva. - Uherský Brod : ústavní rada reálného
gymnázia. - Roč. 1 (červenec 1945)
Podřevnicko : Neodvislý pokrokový orgán pro Valašsko a Slovácko. - Brno : Ludvík Bartoš. Roč. 1 (1. duben 1922) - 2 (22. prosinec 1928)
Podzimní zpravodajství. - Uherské Hradiště : Svaz družstevních rolníků - okresní výbor. Vych. 1982
Poolšaví : Zpravodaj JZD Poolšaví se sídlem Uherský Brod-Havřice. - Uherský Brod-Havřice
: JZD Poolšaví. - Roč. 1 (1985, č. 1 - prosinec 1985, č. 3)
Pošta uherskobrodského okrsku. - Uherský Brod : Poštovní úřad. - Vych. 1951
Pravěk : Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých. - Uherské Hradiště. Roč. 1 (leden 1903) - 1913, 1926, 1927/8
Program Slováckého divadla. - Uherské Hradiště : Slovácké divadlo. - Roč. 1 (17. listopad
1951) - 35 (1979/80)
Překližkář : Od 1. 2. 1950, č. 2: Časopis zaměstnanců závodu DYAS v Uh. Ostrohu. - : ZS
ROH závodu DYAS, n. p.. - Roč. 2 (1. leden 1950) - 6 (30. leden 1954)
Raketa : Závodní časopis zaměstnanců ČZPS závodu v Bojkovicích. - : ZS ROH závodu
ČZPS, n. p.. - Roč. 1 (15. září 1949) 7 (leden 1955)
Realitní a informační noviny. - Uherské Hradiště : Josef Bednařík. - Vych. 15. srpen 1936 - 2.
duben 1940
Rolnické listy : Časopis věnovaný hospodářství polnímu a jeho odvětví. - Uherský Brod :
Hospodářská jednota. - Roč. 1 (16. leden 1889) - 9 (16. prosinec 1897)
Ruch cyrilo-metodějský. - Velehrad : Metoděj Melichárek. - Vych. 1905
Rudický zpravodaj. - : Osvětová beseda ve spolupráci se složkami NF. - Vych. říjen 1977 prosinec 1979
Sborník velehradský : Nová řada. - Velehrad : Hylský. - Roč. 1 (1930) - 13 (1942)
Silničář : Závodní časopis ZO KSČ, ZV ROH a vedení OSSS (Okresní správy silnic). Uherské Hradiště : Okresní správa silnic. - Vych. 25. březen 1961
Slovácká domovina : List drobného venkovského lidu na Moravském Slovácku a Valašsku,
hlavně malorolníků a domkářů. - Uhersk é Hradiště : Československé podniky tiskařské a
vydavatelské. - Roč. 1 (10. říjen 1919) - 20 (31. prosinec 1938)
Slovácká jiskra : List OV KSČ a rady ONV v Uh. Hradišti. - Uherské Hradiště : OV KSČ. Roč. 10 (5. září 1959) - 30 (1980)
Slovácké noviny : Časopis politický, věnovaný lidu, jeho zábavě a poučení. - : Josef Štancl. Roč. 1 (6) (3. červenec 1889) - 57 (6. červenec 1940)
Slovácko : Práce - materiály - zprávy. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum. - Vych. 1959 Slovácko : List pro vzdělání lidu v jihovýchodní Moravě. - Uherské Hradiště : Vydavatelské
družstvo Náš kraj a Slovácko. - Roč. 1 (18. listopad 1898 - 16. červen 1899)
Slovácký hospodář : Časopis věnovaný hospodářství na Slovácku. - : Karel Novotný. - Roč. 1
(10. leden 1909) - 2 (1. prosinec 1910), 3 (20. leden 1912) - 6 (20. prosinec 1915)
Slovácký hospodář : Příloha ku časopisu Moravská Slovač. - : Antonín M. Daněk. - Roč. 1
(13. květen 1885) - 14 (28. duben 1897)
Slovácký hudební zpravodaj. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych. 1970 1971
Slovácký kraj : List pro vzdělání lidu v jihovýchodní Moravě. - : Vydavatelské družstvo Náš
kraj a Slovácko. - Roč. 1 (23. červen 1899) - 4 (24. leden 1902)
Slovácký kraj : Neodvislý pokrokový list věnovaný národním, kulturním a
národohospodářským zájmům Slovácka. - Kyjov : Karel Štěpán. - Roč. 1 (14. červenec 1911)
- 2 (17. květen 1912); 1 (červenec 1912) - 2 (1. prosinec 1912); 1 (20. duben - 21. červen
1914)
Slovácký kraj : List Národního souručenství. - Uherské Hradiště : Adolf Říha. - Roč. 1 (9.
únor 1940 - 31. prosinec 1940)
Slovácký mostař : Závodní časopis zaměstnanců Slováckých strojíren, n. p., Uherský Brod. Uherský Brod : ZS ROH n. p. Slováckých strojíren. - Roč. 1 (1951) - 3 (červen 1953)
Slovácký stavbař : Podnikový zpravodaj OSP Uh. Hradiště. - : Okresní stavební podnik. Vych. 1961 - 4 (24. prosinec 1965)
Slovácký strojař : Týdeník zaměstnanců Slováckých strojíren. - Uherský Brod : Slovácké
strojírny, n. p. - ZV ROH, vedení a KSČ. - Vych. 1951 Slovácký Thonet : Závodní časopis zaměstnanců nár. podniku Thonet Uh. Hradiště. - Uherské
Hradiště : ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení n. p. TON. - Roč. 1 (duben 1953) - 2 (září
1954)
Slovácký živnostník. - Uherské Hradiště : Rudolf Zemánek. - Vych. 15. duben 1933 - (9.
březen 1939)
Slovač : List politický a národohospodářský. - Uherské Hradiště : Jan Janča. - Roč. 1 (1.
červenec 1893) - 3 (30. březen 1895)
Slovem a cepem : S třídní justicí k beztřídní společnosti. - : ZOS ROH Krajský soud. - Roč. 1
(9. červen 1951) - 3 (10. prosinec 1953)
Slovo agitátora. - Uherský Brod : argumentační komise při OV KSČ. - Vych. 1958 - 1960
Slovo budovatelů : Závodní časopis zaměstnanců národního podniku TON v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště : ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení n. p. TON. - Roč. 3 (leden 1955)
Sokol v kraji Komenského : List Sokolské župy Komenského. - Uherské Hradiště : Sokolská
župa Komenského. - Roč. 17 (květen 1937) - 18 (březen 1939)
Spoj 12 : Závodní časopis KRSS Gottwaldov se sídlem v Uh. Hradišti. - : ZS ROH. - Roč. 1
(2. únor 1951) - 3 (26. červen 1953)
Spolupráce : Závodní časopis ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení OPK. - Uherské Hradiště
: Okresní průmyslový kombinát. - Roč. 1 (1. duben 1954 - 15. červenec 1954)
Sportovní zpravodaj Slovácké Slavie. - Uherské Hradiště : Vzorná TJ Slovácká Slavia. - Roč.
7 (26. září 1977, č. 34) Staroměstský družstevník : Místní noviny JZD. - Uherské Hradiště-Staré Město : Jednotné
zemědělské družstvo. - Vych. 20. červenec 1961
Statistické informace. - Uherské Hradiště : Okresní oddělení Českého statistického úřadu. Vych. 1978
Stráž Slovácka : Politicky nezávislý a pokrokový týdeník pro kraj Moravského Slovácka a
jižní Moravu. - Uherské Hradiště : Rudolf Navrátil. - Roč. 1 (15. říjen 1930) - 2 (1. květen
1931)
Strážnicko : Neodvislý občanský orgán města Strážnice a kraje strážnického. - Brno : Ludvík
Bartoš. - Roč. 4 (1. leden 1922) - 5/13 (12. leden 1934)
Středostavovské strany : Župní týdeník Československé živnostensko-obchodnické strany
středostavovské. - Uherské Hradiště : Krajský výkonný výbor živnostensko-obchodnické
strany středostavovské. - Roč. 3 (22. duben 1921) - 11 (21. srpen 1929)
Studia comeniana et historica : Časopis Muzea J. A. Komenského pro komeniologii, historii
16. a 17. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezíod 1985, č. 30: Časopis
Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a
regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. - Uherský Brod : Muzeum J. A.
Komenského. - Roč. 1 (1971) Škola mluví. - Uherské Hradiště : Měšťanská škola. - Vych. 1936 - 1937
Šotek : Humoristicko-satyrický časopis. - Uherské Hradiště : Jan Janča. - Roč. 1 (1. únor 1873
- 15. červenec 1893)
Šumický zpravodaj. - : Osvětová beseda. - Vych. 1971 - 1983
Technicko-ekonomický zpravodaj. - Kunovice : Let, n. p. - středisko TEI ve spolupráci se
záv. pobočkou ČSVTS. Technicko-ekonomický zpravodaj Strojíren první pětiletky, národního podniku v Kunovicích.
- Kunovice : Strojírny první pětiletky, n. p. - středisko TEI ve spolupráci se záv. pobočkou
ČSVTS. - Vych. září 1961 - 1966, č. 20
Tep Elektry : Závodní časopis zaměstnanců nár. podniku Elektra kraje Gottwaldovského. Uherský Brod : ZS ROH n. p. Elektra. - Roč. 1 (březen - prosinec 1950)
Tribuna : Od 7. 1. 1912, č. 1: Neodvislý orgán pokrokové Moravy a Slezska. - Uherský Brod :
Věnceslav Vokurka-Radošický. - Roč. 1 (1909) - 4 (24. březen 1912)
Tupeský zpravodaj. - Tupesy : MNV - školská a kulturní komise. - Vych. duben 1974 - 1978
Týden. - : Josef Zeman. - Roč. 1 (28. leden 1921) - 3 (30. březen 1923)
Učňovské noviny. - Uherské Hradiště : Učňovská škola. - Vych. 1971
Uh. brodská jiskra : Vesnické noviny okresu Uherský Brod. - Uherský Brod : ONV. - Roč. 4
(11. březen 1953) - 5 (28. září 1954)
Uhersko-brodské listy : Časopis věnovaný veřejným otázkám. - Hradčovice : František Cahel.
- Roč. 1 (9. leden 1892) - 2 (23. leden 1893)
Uherskobrodská jiskra : Týdeník OV KSČ a rady ONV v Uh. Brodě. - Uherský Brod : OV
KSČ. - Roč. 10 (5. listopad 1959) - 11 (9. březen 1960)
Uherskobrodský zpravodaj. - : Revoluční okresní národní výbor. - Vych. 13. květen - 20.
prosinec 1945
Uherskobrodský zpravodaj. - Uh. Brod : MěstNV. - Vych. prosinec 1984 Uprkův kraj : List pro lidovou kulturu a hospodářství moravských Slováků. - Uherské
Hradiště : Národopisná Morava, společnost pro lidovou kulturu a hospodářství Slovácka. Roč. 1/3 (září 1942) - 4/6 (únor 1945)
Úřední list c. k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě. - Uherský Brod
: C. k. okresní hejtmanství. - Vych. červen 1893 - prosince 1895
Úřední list c. k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady (pro venkovský okres) v Uh.
Hradišti. - Uherské Hradiště : okresní hejtmanství. - Vych. 1. duben 1899 - 1901, 1912 březen 1921
Úřední list c. k. okresního hejtmanství v Uh. Brodě. - Uherský Brod : C. k. okresní
hejtmanství. - Vych. 1. leden 1888 - květen 1893
Úřední list cís. král. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti. - Uherské Hradiště : C. k. okresní
hejtmanství. - Vych. 1888 - 20. únor 1899
Úřední list okresní politické správy v Uh. Hradišti. - Uherské Hradiště : okresní politická
správa. - Vych. květen 1921 - 1925, 1931
Úřední věstník cís. král. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě. Uherský Brod : C. k. okresní hejtmanství. - Vych. leden 1896 - prosinec 1918
Úřední věstník okresní správy politické v Uh. Brodě. - Uherský Brod : okresní hejtmanství. Vych. leden 1919 - duben 1922
Úřední věstník okresního úřadu v Uherském Brodě. - Uherský Brod : okresní úřad. - Vych.
leden 1929 - říjen 1935
Úřední věstník správy politické v Uh. Brodě. - Uherský Brod : Okresní správa politická. Vych. duben 1922 - 4. listopad 1928
Velehradské zprávy. - Velehrad : Papežská kolej T. J.. - Roč. 1 (15. únor 1947) - 2 (listopad
1948)
Velehradské zprávy. - : Papežská kolej T. J. na Velehradě. - Roč. 16 (říjen 1935) - 24 (leden
1942)
Vesna : Neodvislý, vzdělávací, politický a společenský list žen českoslovanských. - Uherský
Brod : vydavatelské družstvo. - Roč. 1 (1. prosinec 1911) - 3 (1. srpen 1914)
Věstník farnosti velehradské. - Velehrad : Farní úřad. - Roč. 1 (1935) - 9 (únor 1943)
Věstník Národopisného musea v Uh. Hradišti. - Uherské Hradiště : Národopisné museum. Roč. 1 (1915) - 2 (1916)
Věstník Okresní jednoty živnostenských společenstev v Uherském Brodě. - Uherský Brod :
Okresní jednota živnostenských společenstev. - Roč. 1 (1934) - 3 (červenec 1936, do č. 3)
Věstník Sokolské župy Komenského. - Uherské Hradiště. - Vych. 5. duben 1899 - ?
Věstník Sokolské župy Komenského. - Kyjov : Sokolská župa Komenského. - Roč. 1 (31.
březen 1920) - 16 (březen 1936)
Věstník výstavy Slovácka. - Uherské Hradiště : Národohospodářské družstvo Slovač. - Roč. 1
(3. říjen 1936) - 2 (24. červenec 1937)
Věže a my : Závodní časopis zaměstnanců Slováckých strojíren, národního podniku v
Uherském Brodě. - Uherský Brod : ZO KSČ, ZS ČSM a vedení Slováckých strojíren. - Roč. 1
(1953)
Vinice páně : Věstník farnosti nivnické. - Nivnice : Římskokatolický farní úřad. - Roč. 1
(1945) - 4 (leden 1948)
Vlastivědný sborník okresu uh. hradišťského. - Uherské Hradiště : Vlastivědná sekce okresní
osvětové rady. - Roč. 1 (1947) - 3 (1949)
Vlčnovský zpravodaj. - : MNV. - Vych. duben 1979 - březen 1980
Volební informace. - Vlčnov : agitační středisko. - Vych. 4. říjen - 15. říjen 1971
Volební informace. - Uherské Hradiště : ONV - odbor kultury. - Vych. srpen 1971 - listopad
1971
Výstavní zpravodaj. - Uherské Hradiště : Okresní zemědělská správa. - Vych. srpen - září
1979
Zahrada Moravy : Vlastivědný sborník pro mládež župy uh.-hradišťské. - Uherské Hradiště :
Učitelská župa slovácká. - Roč. 1 (leden 1925) - 4 (1927)
Zájmy lidu : Neodvislý list moravského Slovácka. - Uherský Brod. - Vych. 21. červenec 1906
- 7. říjen 1907
Zájmy Slovače : Neodvislý pokrokový list moravského Slovácka. - Uherské Hradiště :
Politický spolek pokrokový pro Slovácko. - Roč. 2 (5. říjen 1907) - 38/18 (23. prosinec 1938)
Zbrojovák : Časopis pracujících n. p. Závody Říjnové revoluce Vsetín - závod 5, Uherský
Brod. - : ZO KSČ, ZS ROH, ZS ČSM a vedení n. p. Závody Říjnové revoluce Vsetín - závod
5, Uherský Brod. - Roč. 11 (1. květen 1959) - 17 (31. prosinec 1965), 18 (1975) - 23 (1980)
Zbrojovák UB : Časopis České zbrojovky, nár. podnik v Uh. Brodě. - : ZOS ROH České
zbrojovky, n. p.. - Roč. 1 (srpen 1949) - 11 (10. duben 1959)
Zdroj : Zprávy diskuse, rady, odpovědi a jiné. Poradní časopis OOR Uh. Hradiště. - Uherské
Hradiště : Okresní odborová rada. - Vych. leden 1971 - srpen 1976
Zemědělský technik : Školní zpravodaj SZTŠ Uherské Hradiště. - : Střední zemědělská
technická škola. - Roč. 5 (únor 1984) Zeveta : Zpravodaj n. p. Zeveta, nositel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Bojkovice. - :
Zeveta, n. p.. - Vych. 1980 Zpravodaj. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych. 1970
Zpravodaj. - Jarošov : Jakos, OPP - ZV ROH a vedení. - Vych. 1. březen 1969 - 16. květen
1978
Zpravodaj. - Strání : Chronotechna. - Vych. 1977
Zpravodaj. - Starý Hrozenkov : MNV. - Vych. červen 1981 Zpravodaj. - Uherské Hradiště : okresní komise pro řízení veřejných akcí v okrese Uherské
Hradiště. - Vych. únor 1971
Zpravodaj. - Uherský Brod : Státní statek Moravskoslovenské pomezí. - Vych. listopad 1982 Zpravodaj. - Uherské Hradiště : Mesit, n. p.. - Vych. 1971 - 1980
Zpravodaj. - Bojkovice : MěstNV. - Roč. 8 (únor 1984) Zpravodaj Bojkovice. - Bojkovice : MěstNV. - Vych. květen 1976 - 5 (únor 1980)
Zpravodaj divadelních ochotníků. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych.
březen 1971 - listopad 1972
Zpravodaj Dolního Němčí. - Dolní Němčí : MNV. - Vych. březen 1977 - duben 1982
Zpravodaj fotoamatérů. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych. červenec
1969 - listopad 1970
Zpravodaj fotoamatérů okresu Uh. Hradiště. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. Vych. únor 1972
Zpravodaj Jalubí. - Mařatice : Mesit, n. p.. - Vych. listopad 1971
Zpravodaj JZD Dolina Uh. Hradiště-St. Město. - Uherské Hradiště-Staré Město : JZD Dolina.
- Vych. 1983 Zpravodaj JZD Družba Boršice u Buchlovic. - Boršice u Buchlovic : JZD Družba. - Vych.
1983 Zpravodaj JZD Mír Uh. Hradiště. - Uherské Hradiště : JZD Mír. - Vych. duben 1978 prosinec 1982
Zpravodaj JZD Mír Uh. Hradiště-Kunovice, nositel Řádu práce. - Uherské Hradiště-Kunovice
: JZD Mír. - Vych. leden 1983 Zpravodaj JZD Rozvoj se sídlem v Záhorovicích. - Záhorovice : JZD Rozvoj. - Roč. 1 (srpen
1985) Zpravodaj JZD Uh. Brod. - Uherský Brod : JZD. - Vych. 1985
Zpravodaj JZD Vítězný únor se sídlem ve Zlechově, nositelem Řádu práce a vyznamenání Za
zásluhy o výstavbu. - Zlechov : JZD Vítězný únor. - Vych. únor 1980 - prosinec 1980
Zpravodaj JZD Vítězný únor - Zlechov, nositele Řádu práce a vyznamenání Za zásluhy o
výstavbu. - Zlechov : JZD Vítězný únor. - Vych. únor 1981 - 1984
Zpravodaj JZD 30. výročí osvobození ČSSR se sídlem v Bílovicích. - Bílovice : JZD 30.
výročí osvobození ČSSR. - Vych. duben 1979 Zpravodaj Kněžpole. - Mařatice : Mesit, n. p. jako patronátní závod pro obec Kněžpole. Vych. listopad 1971
Zpravodaj LPT. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych. září 1973
Zpravodaj města Bojkovice. - Bojkovice : MěstNV. - Roč. 7 (únor 1982) - 8 (červenec 1983)
Zpravodaj města Uh. Hradiště. - Uherské Hradiště : Sdružený závodní klub ROH. - Vych.
leden 1968 - prosinec 1992
Zpravodaj města Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : Sdružený závodní klub ROH. Vych. 1993 Zpravodaj Mistřice. - Mistřice : Mesit, n. p. Uherské Hradiště pro patronátní obec Mistřice. Vych. listopad 1971
Zpravodaj MNV Boršice u Buchlovic. - Boršice u Buchlovic : MNV - agitační středisko. Vych. 1982 Zpravodaj národních výborů okresu Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : ONV organizační odbor. - Vych. 1973 Zpravodaj Nezdenic : Od prosinece 1976: Obec 30. výročí osvobození Československa
Sovětskou armádou. - Nezdenice : MNV. - Vych. duben 1972 - prosinec 1980
Zpravodaj Nezdenic, obce 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, a
Rudic. - Nezdenice : MNV. - Vych. květen 1981 Zpravodaj obce Pašovic. - Pašovice : MNV. - Vych. 1. červenec 1979
Zpravodaj Okresního kulturního střediska v Uh. Hradišti. - Uherské Hradiště : Okresní
kulturní středisko. - Vych. prosinec 1969
Zpravodaj Okresního kulturního střediska v Uherském Hradišti k 50. výročí založení KSČ. Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych. duben 1971
Zpravodaj okresního poradního sboru pro amatérskou fotografii. - Uherské Hradiště :
Osvětový dům. - Vych. 1961
Zpravodaj Okresního průmyslového podniku, nositele Řádu práce, Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Jakos, OPP - ZV ROH a vedení. - Vych. 25. únor 1983 - 7. listopad 1983
Zpravodaj Okresního průmyslového podniku v Jarošově. - Jarošov : Okresní průmyslový
podnik - ZV ROH a vedení. - Vych. 7. prosinec 1963 - 23. prosinec 1967
Zpravodaj okresního stavebního podniku Uh. Hradiště. - Uherské Hradiště : Okresní stavební
podnik. - Vych. 1975 - 1985
Zpravodaj okresního výboru Komunistické strany Československa v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště : OV KSČ - politickoorganizační oddělení. - Vych. 1985 Zpravodaj OKS Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych.
1968
Zpravodaj OKS Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych.
1981
Zpravodaj OV KSČ v Uherském Hradišti. - Uherské Hradiště : OV KSČ. - Vych. 1960
Zpravodaj podzimních prací. - Uherské Hradiště : Svaz družstevních rolníků - okresní výbor. Vych. 1977 - 1981
Zpravodaj pro poslance ONV a národní výbory. - Uherské Hradiště : ONV. - Vych. 28. únor
1972 - 21. duben 1972
Zpravodaj pro zemědělské podniky okresu Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : Svaz
družstevních rolníků - okresní výbor. - Vych. 1982 - 1985
Zpravodaj rady ONV v Uh. Hradišti. - Uherské Hradiště : rada ONV. - Vych. 15. leden 1957 24. červen 1964
Zpravodaj SBD Slovácko Uh. Hradiště. - Uherské Hradiště : Stavební bytové družstvo
Slovácko. - Vych. 1982 - 1984
Zpravodaj SKP Uherský Ostroh. - Uherský Ostroh : Sdružený klub pracujících ROH. - Vych.
květen 1984 Zpravodaj Slovácké Slavie. - Uherské Hradiště : TJ Slovácká Slavia. - Vych. 4. květen 1971 24. srpen 1971
Zpravodaj Slovácko SBD. - Uherské Hradiště : Stavební bytové družstvo Slovácko. - Vych.
květen 1978
Zpravodaj slovesných oborů. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych. 1974 1985/1986
Zpravodaj SOZ. - Uherské Hradiště : ONV - odbor kultury. - Vych. 1979 - 1981
Zpravodaj Spolku majitelů domů v Uh. Hradišti. - Uherské Hradiště : Spolek majitelů domů. Roč. 1 (9. březen 1938 - 10. únor 1939)
Zpravodaj SPOZ. - Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko. - Vych. 1982 Zpravodaj Stavebního bytového družstva Slovácko Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště :
Stavební bytové družstvo Slovácko. - Vych. květen 1985 Zpravodaj Tělocvičné jednoty Sokol v Uh. Brodě. - Uherský Brod : Tělocvičná jednota Sokol.
- Roč. 1 (1930) - 11 (březen 1941)
Zpravodaj Tělocvičné jednoty Sokol v Uherském Hradišti. - Uherské Hradiště : Tělocvičná
jednota Sokol. - Roč. 1 (1929) - 13 (duben 1941)
Zpravodaj Uherskobrodských dnů Komenského. - Uherský Brod : Výbor pro pořádání
Uherskobrodských dnů Komenského. - Vych. červenec 1963 - 8. červenec 1969
Zpravodaj Velehradu. - Velehrad : MNV - školská a kulturní komise. - Vych. 1975, č. 5 prosinec 1978, č. 13
Zpravodaj Vlčnov-Veletiny. - : MNV. - Vych. říjen 1980 Zpravodaj zaměstnanců n. p. Let Kunovice. - Kunovice : Let, n. p.. - Vych. listopad 1971 prosinec 1972
Zpravodaj zaměstnanců n. p. Let Uh. Hradiště-Kunovice. - Uh. Hradiště-Kunovice : Let, n. p..
- Vych. leden 1973 - prosinec 1981
Zpravodaj zaměstnanců n. p. Let Uh. Hradiště-Kunovice, nositel Řádu práce a Řádu rudé
hvězdy. - Uh. Hradiště-Kunovice : Let, n. p.. - Vych. leden 1982 Zpravodaj ŽPSV : Od 1974, č. 1: nositel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu. - Uherský
Ostroh : Železniční průmyslová stavební výroba. - Vych. 1972 Zprávy města Uh. Brodu. - : obecní úřad král. města. - Roč. 1 (únor 1935) - 7 (květen 1941,
do č. 5)
Zprávy městské knihovny v Uherském Hradišti. - Uherské Hradiště : Knihovní rada městské
knihovny, odp. Bedřich Beneš Buchlovan. - Vych. 1. říjen 1929 - 9. březen 1939
Zprávy velehradské. - Velehrad : Papežská kolej T. J.. - Roč. 1 (1920) - 16 (1935, do č. 1/2)
Zrníčka. - Uherské Hradiště : Jaroslav Novák (výrobce žitné kávy). - Roč. 1 (září 1912) - 2
(leden 1913)
Živnostensko-obchodnické snahy : Týdeník hájící sociální a hospodářské zájmy živnostnictva
a obchodnictva na Slovácku. - : Karel Novotný. - Roč. 1 (19. leden 1919) - 3 (15. duben 1921)
Žňové zpravodajství. - Uherské Hradiště : Svaz družstevních rolníků - okresní výbor. - Vych.
1981 - 1985
Žňový zpravodaj. - Uherské Hradiště : Okresní výbor Svazu družstevních rolníků. - Vych.
1980
Žňový zpravodaj okresu Uherské Hradiště, nositele Řádu práce. - Uherské Hradiště : Svaz
družstevních rolníků - okresní výbor. - Vych. 1977 - 1981

Podobné dokumenty

formát PDF - Lázně Luhačovice

formát PDF - Lázně Luhačovice chtěli stisknout ruku, říct laskavé slovo či si pořídit společný snímek do rodinného alba a mnozí doprovázeli první dámu po kolonádě cestou zpět až do Domu Bedřicha Smetany, v jehož apartmá byla ub...

Více

100 let Slováckého muzea aneb Proti proudu času

100 let Slováckého muzea aneb Proti proudu času Letošní rok je pro mne obdobím zcela výjimečným. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, kde působím od roku 1991, bude vzpomínat 100 let od svého oficiálního otevření. A takové kulaté narozeniny si u...

Více

Vsetín

Vsetín Průlom : List valašského lidu. Týdeník Komunistické strany Československa. - Vsetín : OV KSČ. - Vych. červen 1945 - 10. červenec 1948 Průlom : Nezávislý měsíčník pro hospodářské, sociální a kulturn...

Více

Informační bulletin Regionu Slovácko 1/2015

Informační bulletin Regionu Slovácko 1/2015 7.45 hod. sraz na parkovišti před zimním stadionem, Uherské Hradiště (dostatečné množství parkovacích míst, celodenní parkování zdarma) 8.00 hod. Uherské Hradiště - Slovácké muzeum 9.00 hod. St...

Více

rizikové skupiny

rizikové skupiny opravář punčoch, strojní opravář pleteného zboží opravář plynárenského zařízení opravář předmětů z drahých kovů opravář rozhlasových přijímačů opravář elektrických vedení opravář telefonů, servisní...

Více