číslo 1-2 - Ideální Bydlení

Komentáře

Transkript

číslo 1-2 - Ideální Bydlení
leden/únor
2007
Byty, Domy, Zahrady
cena 58 Kč
FIRMA JAKO PIRÁT
kOTEL BEZ KOTELNÍKA
příloha BUSINESS office
nelijte
teplou vodu do kanálu
kDYŽ
DŮM MÁ VLASTNÍ ROZUM
Vybrali jsme z obsahu:
Editorial
Češi milují rodinné domy
Bydlení v rodinném domku představuje 38 % bytového
fondu v ČR. Ale podle studie Trendreport 2006 by v budoucnu ceny nemovitostí v žádaných lokalitách stejně
jako stavebních pozemků v okolí velkých měst měly
stagnovat nebo růst jen velmi mírně.
Čtěte na str. 8
Chráníme střechu v zimě
Přestože začátek letošní zimy nebyl nijak výrazný
a sněhu mnoho nenapadlo, minulý rok byl na
sněhové srážky poměrně bohatý. Jaká tedy musí být
střecha, aby jí zimní podmínky nepoškodily.
Poradíme co bychom měli dělat, abychom naší
střeše co nejvíce zimu ulehčily.
Podrobnosti na str. 28
Kancelář je otevřená zóna
Moderní kancelářské prostředí vnímáme jako prostor, jehož uspořádání, vybavení, osvětlení, design
a celkové vyznění ovlivňuje pocity, chování, ale také
zdraví člověka. Na co se ale u nás v některých dosud
zapomíná, je prostor pro odpočinek a kreativní
práci, a to i přesto, že už dávno bylo dokázáno,
že odpočatý člověk podává v práci mnohem lepší
výkon. Jak to změnit čtěte na str. 22
Přichází termoventily,
radujme se
S příchodem roku 2007 začne odtikávat bytovým
družstvům a majitelům domů, ve kterých dochází
k rozúčtování nákladů na teplo mezi více uživatelů,
konečný termín instalace termostatických ventilů.
Jak vše zvládnout čtěte na str. 47
Ani když sněží a mrzne až praští, tak není nutné skládat ruce do
klína. Zima ve stavebnictví žádnou „zahálku“ neznamená. Můžeme
například provést výměnu starých oken za nová. A to bez problémů i když jsou teploty pod bodem mrazu. Víme totiž, že mezi
demontáží stávajícího okna a montáží nového okna uplyne pouze
několik desítek minut. Za tuto dobu nedojde k prochladnutí zdiva
a tak se teplota v místnosti po instalaci rychle vrací k normálu.
Květiny nebo domácí mazlíčky, kteří by mohli utrpět chladem,
můžete na tuto dobu snadno přemístit do vyhřáté části bytu.
Zima znamená také pro stavebníka plánování. Kromě série
veletrhů, na kterých se může seznámit s novými trendy a získat neocenitelné kontakty, jsou věci, kterým v zimním období
Staletá tradice krbu
Krby svým teplým žárem spolu s praskajícím ohněm
vytvářejí již od dávných dob teplo, pospolitost a
rodinnou pohodu. Ale jen krb s novým konstrukčním
řešením vám umožní romantickou pohodu.
Více čtěte na str. 34
doslova „hoří“ termín. Například bazény je nutné plánovat již
na podzim nebo v zimě. Oslovit bazénové a jiné stavební firmy v
zimě se vám vyplatí nejen finančně. Dosáhnete tak na různé zimní
slevy, ale také firmy samotné se vám budou moci z důvodů menší
vytíženosti lépe a více věnovat.
Jako odměnu za svou předvídavost si můžete dopřát zimní pro-
Bez katastru ani ránu
Katastr nemovitostí je velmi užitečná věc. Pouze tady
můžete zjistit, zda vaše vysněná nemovitost, kterou
si chcete koupit, není zatížená dvoumilionovou hypotékou a její prodejce je její skutečný majitel. Do tajů
této evidence společně nahlédneme na str. 64
cházku po vaší zahradě. Pokud občas vysvitne sluníčko a teploměr vystoupí nad nulu oživí vaši zahrádku žlutý talovín zimní,
který vykvétá ještě dříve než sněženky. Při slunečném počasí otvírají své květní kalíšky také některé z raných odrůd planých šafránů, sem tam se objeví i světle fialový ocún. Ke konci měsíce
února začínají také kvést fialové, fialově růžové a žluté odrůdy
Mít své moře na zahradě
Zahradní a vnitřní bazény zažily velký boom na
počátku 90. let, kdy se velmi rychle staly synonymem
pohody a luxusu. Ještě nemáte svůj bazén a chtěli
byste mít? Tak pár zajímavých rad čtěte na str. 74
Naše zahrada v únoru
Vypadá to jako malý zázrak. Naše zahrada se
probouzí k životu už v únoru. Přestože by se
podle pranostik měl náš pozemek nacházet pod
neprostupným příkrovem sněhu, už v tuto dobu se
můžeme těšit z drobných kvítků, mnohdy kopírujících
barvu sněhové pokrývky. Chcete se projít s námi?
Začínáme na str. 79
prvosenek. Při teplejším počasí se můžeme setkat s pestrými
květy některých cibulnatých kosatců. Příjemný zážitek vám přeje Redakce
BYTY, DOMY, ZAHRADY: leden / únor 2007, II. ročník;
Vydavatel, Realizace: Nexus Multimedia, s. r. o. ; Adresa:
Nexus Multimedia, s. r. o., V Křovinách 1708/22, 147 00 Praha
4, tel: 241 011 081, fax: 241 011 083; Redakce: Vladimír Iliev;
Obchodní oddělení, Inzerce: Věra Kaucká; tel: 241 011 090,
mobil: 731 250 731, email: [email protected], Leoš Kaucký;
tel: 241 011 085, email: [email protected]; Sazba: Nexus
Multimedia, s. r. o.; Registrace: MK ČR E 17026 ze dne 8. 9.
2006, ISSN 1802-1557; FOTO na titulní straně: SAPHO
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 0
R E A L I T Y
Oživení
realitního
trhu
Po vstupu do EU v roce 2004 se zájem o byty výrazně snížil
a rok 2005 znamenal spíše stagnaci. Letošní rok je zvláštní
tím, že nastalo jisté oživení. Trh s byty se výrazným způsobem prohloubil v závislosti na snížení úrokových sazeb
u hypoték a stavebního spoření. Informuje o tom zpráva
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí – Trend Report 2006.
Zhruba osmdesát pět procent trhu s vlastnickými byty
v České republice představují jednotky ve starší zástavbě.
Mnoho bytových jednotek také vzniklo v rámci vestaveb
a nástaveb na starších bytových domech. Přesto při koupi
nemovitostí naprosto převládá zájem o nové stavby.
Když byt stárne
Ten je daný zejména horším technickým stavem původního bytového fondu, jeho postupným morálním zastaráváním, méně vhodnými dispozicemi a přidruženým servi-
0 |||
leden/únor 2007
sem. Průměrné stáří bytů v naší republice je 48 let a bytový
fond dosud neprošel zásadní modernizací. Známým problémem jsou panelové domy, které představují téměř 1/3 bytového fondu. Ani tradiční zděná zástavba není z hlediska technického stavu bez obtíží. A to hlavně kvůli rozvodům energií
a vody, stavu dřevěných konstrukcí a zemní vlhkosti. Zásadní
podíl na tomto stavu má fakt, že vlastníci nemovitostí nejsou nijak motivování, aby zlepšovali technický stav svých
domů. Lidé si mnohdy sami neuvědomují, že správné fungování celého domu je důležitým předpokladem k uchování či
růstu hodnoty jejich vlastní bytové jednotky. Spoluvlastnictví
společných částí domu nelze vykonávat bez odpovědnosti za
vlastnictví své i ostatních majitelů jednotek v domě.
Praha vládne bytům
Zcela dominantní postavení na trhu s byty má Praha. Na rozdíl od jiných regionů v ČR zde tento typ nemovitosti – byty
ve vlastnicví – co do početního zastoupení dominuje nad
rodinnými domy. Ročně jsou zde převáděny tisíce jednotek,
zhruba 25 procent představují novostavby. Pražskému trhu
s novými byty dominují čtyři developerské společnosti, které
obsáhnou společně přibližně 48 procent trhu. Celkem lze
na území hlavního města napočítat zhruba 150 nových projektů. Podstatná část trhu s novými byty je v nízkém cenovém
segmentu, kde se od roku 2004 významně rozšířila nabídka.
Konkurence nedovoluje v nižším segmentu výraznější růst
cen a dochází tak kvůli růstu cen stavebních prací, pozemků
i vedlejších nákladů z pohledu developerů k nižším výnosům
z prodeje. Objem prodeje v současné době odhaduje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí na cca 500 nových bytových
jednotek za měsíc.
Chceme velký levný byt
Poptávka po bytech v Praze se v současné době soustřeďuje, a to poprvé za uplynulých deset let, na větší kategorie bytů. Zásadně se snížil zájem kategorií 1+kk, ale také
částečně o 2+kk. Dá se již vysledovat posun zájmu od kategorie 2+kk k dispozicím 3+kk a větší. Poptávány jsou rezidenční lokality vhodné k bydlení. V okrajových částech
Prahy se ceny nových bytů pohybují mezi 29-43 tis. Kč za
metr čtvereční. Nejžádanější cena je 35 tis. za m2. To odpovídá spodní hranici srovnatelných bytů v Praze. Lokality
blízko centra jsou podstatně dražší. Jiná situace panuje na
trhu kvalitních bytů s analogicky vyššími cenami. Zde je
nabídka poměrně omezena a pro klienty není tolik problém
ve výši prodejní ceny, jako spíše v nalezení vhodné nemovitosti. Na rozdíl od nižšího segmentu, kde se stále daří prodeji bytů (rezervací) před dokončením, u bytů dražších se
podstatná část jednotek prodává po dokončení. Zájem je
silný až k cenám okolo 10 milionů Kč, kde začíná výrazně
klesat.
Byt v centru je luxus
Poptávka po bytech v luxusním segmentu se soustřeďuje převážně na centrum města, a to zejména na tradiční rezidenční
lokality. Jedná se o rekonstruované objekty ve Starém Městě,
Malé Straně, Vinohradech nebo novostavby v jiných atraktivních místech s dobrým výhledem na panorama města.
Zpravidla jde o typické městské domy s výborným dopravním spojením a zajištěným parkováním. V okrajových částech
Prahy a jejím okolí se poptávka v tomto segmentu bude soustřeďovat na luxusní rodinné domy nebo vhodné pozemky
pro jejich výstavbu. Na rozdíl od nižšího segmentu nedošlo
v luxusním segmentu k poklesu ceny bytů po vstupu do EU.
Paneláky nechceme
Analýza poptávky (prodeje i pronájmy) po lokalitách Prahy
nasvědčuje, že se zvyšují rozdíly mezi jednotlivými městskými
částmi. Zájem je vedle tradičně poptávaných Vinohrad a Žižkova zejména o Pankrác, Nové Butovice, Vršovice či nově díky
přístupu k metru i Kobylisy. Méně zajímavé jsou Petrovice,
Horní Měcholupy či Háje. A to přesto, že tato lokalita je rovněž
spojena s metrem. Je možné z toho vyvodit, že lidé s kvalitou
bydlení stále méně spojují perifernější lokality a panelové domy.
Změny na trhu pronájmů by mohly nastat od roku 2008, kdy by
se měla zvýšit daň z přidané hodnoty na bytovou výstavbu. Je
pravděpodobné, že ceny nových bytů, které nebudou spadat do
kategorie sociálního bydlení, porostou. Zájem o pronájem by
se tak mohl zvýšit, tím by ale zároveň zřejmé nájmy podražily.
Opačným směrem na výši komerčních pronájmů může působit postupné uvolňování tzv. regulovaného nájemného.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 0
Spekulace prodlužuje prodej
Nízký (do 40 tis. Kč za m2 )
Vykazuje nejvyšší počty z hlediska nabídky a poptávky.
V tomto segmentu můžeme v současné době registrovat
převis nabídky díky velké developerské aktivitě i zařazení
většiny stávajících starších bytů do této cenové úrovně.
Citelná konkurence zde nedovoluje zvyšovat prodejní
cenu. V budoucnu tento segment zaznamená největší
těžkosti z hlediska nárůstu výše úroků a úvěrů. V případě novostavby se doba prodeje nových bytů sice prodloužila, ale stále se daří prodávat podstatnou část bytů
během realizace stavby.
Střední (41 – 60 tis. Kč za m2 )
Vyznačuje se menším množstvím realizovaných projektů
z důvodu obtížného získávání pozemků pro výstavbu.
U starších bytů je jejich prodejnost často závislá i na
úrovni společných částí domu tak, aby bylo možno
dosáhnout ceny odpovídající lokalitě. Doba prodeje je
mnohem delší než u nízkého segmentu, kupující často
vyčkávají na dokončení stavby a následnou kontrolu
provedení. Více než prodejní cena rozhoduje kvalita realizace, lokality a úroveň technických služeb. Do roku
2005 tento segment zaznamenal mírnou stagnaci.
Vyšší (60 – 100 tis. Kč za m2 )
Zájem o tento segment je stálý. Nové projekty o malém
počtu jednotek se nacházejí ve vybraných lokalitách nejčastěji v Dejvicích, v Karlíně, Tróji nebo na Vinohradech.
Byty jsou nejčastěji v půdních nástavbách a vestavbách,
případně ve zmodernizovaných domech v centru Prahy.
Nabídka je omezená především kvůli zablokované části
bytového fondu v centu města.
Exkluzivní (nad 100 tis. Kč za m2 )
Exkluzivní bydlení nabízí velmi omezenou nabídku, malé
množství obchodních případů. Poptávka je zde stále silnější než nabídka. S výjimkou několika málo připravovaných projektů v centru metropole se jedná o izolované
případy v nejprestižnějších částech Prahy. Nejsou výjimkou ceny nad 150 tisíc korun za metr čtvereční. Vzhledem k vysokým nárokům na byty v tomto segmentu se
nedá předpokládat nasycení trhu a zájem bude setrvalý
i pro období do roku 2008.
0 |||
leden/únor 2007
Obdobné antagonistické tlaky působí i u cen nových bytů:
z jedné strany působí konkurence a vyrovnání poptávky
s nabídkou, z druhé strany stoupající prestiž města a vyšší
ceny vstupů. Pokles cen nových nemovitostí proto nejspíš
není na pořadu dne. Aktuálně mají leckdy přemrštěné ceny
za následek stav, kdy nové domy s novými byty stojí dosud
neobsazené. Nepřekvapí proto, že se každoročně prohlubuje
doba prodeje bytů. V roce 2004 činila průměrná doba prodeje (všech bytů v jednom bytovém projektu) 18 měsíců. Při
průměrné době výstavby cca 14 měsíců je nepatrný posun
prodeje od rozestavěných bytů k bytům dokončeným a zkolaudovaným – tedy cca 23 % bytů se prodá až po dokončení.
Situace mimo Prahu
Prodejní ceny bytových jednotek se v regionech i v jednotlivých obcích liší vždy v závislosti na síle poptávky. Výrazně je
také ovlivňují místní vlivy. Rozdíl v poptávce může být velký
i u velmi blízkých měst. Jako příklad můžeme uvést Polabí.
Zatímco v Nymburku realitní kanceláře registrují menší
zájem o byty, v Poděbradech je situace opačná, zde velký
zájem o byty zasytilo několik developerských projektů. Stejně
tak se změnila situace v Kolíně, kde původně malý zájem
o byty vzrostl po otevření automobilky TPCA. Obecně ale
můžeme říct, že nové byty jsou v regionech silně ovlivněny
cenami starších bytů. Proto se také málo staví v obcích s nízkou úrovní cen starších bytů.
Drahá krajská města
S nejvyššími průměrnými cenami (20 – 25 tis. Kč za m2)
se setkáváme ve Středočeském kraji, především v Berouně.
Následují Benešov, Kladno a Mladá Boleslav. I přes 25 tis.
Kč za m2 mohou stát byty v Hradci Králové, Brně, Karlo-
vých Varech, v Plzni, Olomouci, Pardubicích anebo ve Zlíně.
U starších bytů v regionech bývají ceny obvykle na úrovni
15 – 20 tis. Kč za m2 Nová výstavba výjimečně přesahuje
hranici 26 tisíc korun za metr čtvereční. Výraznější je snad
Brno a historické centrum Olomouce, kde ceny bytů mohou
dosáhnout až 40 tisíc Kč za metr čtvereční. Nejnižší cenu
vykazují severní Čechy a severní Morava. V těchto regionech
není výjimkou cena bytu pod 8 tisíc korun za čtvereční metr.
Tento trend ovlivňuje i skutečnost, že mimo velká města je
zájem klientů soustředěný hlavně na vlastnictví rodinných
domů. Text: Vladimír Iliev
Foto: Lexxus, archiv autora
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 0
R E A L I T Y
OKNA-DVEŘE-SCHODY 2007
Jarní úpravy a renovace rodinných domů a bytů se blíží.
A protože design i kvalita nabízených výrobků ve stavebních
oborech se stále vyvíjejí, stojí za to přijít se podívat na nejnovější trendy a novinky z oboru.
Výrobu oken, dveří, schodů a schodišť, jejich doplňků, součástí
a stavebních prvků , toto významné a široké, neustále se rozvíjející výrobní odvětví, atraktivní nejen pro odborníky z oboru či
navazujících stavebních odvětví, ale i pro širší veřejnost představuje specializovaná výstava OKNA-DVEŘE-SCHODY 2007,
kterou pořádá společnost Incheba Praha spol. s r.o. na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích ve dnech 1.2. – 4.2.2007.
Výstava se jako každoročně uskuteční v časně jarním termínu,
mimořádně výhodném pro plánování stavebních a rekonstrukč-
0 |||
leden/únor 2007
ních prací. I v roce 2007 bude probíhat souběžně s mezinárodním veletrhem nábytku, podlahovin, bytového textilu, svítidel
a doplňků PRAGOINTERIER –NEW DESIGN. Posledního ročníku této výstavy se zúčastnilo na 500 vystavovatelů a během
čtyř dnů trvání ji shlédlo přes 32.000 návštěvníků.
Již osmý ročník výstavy OKNA-DVEŘE-SCHODY, začleněný do
širšího komplexu interiérových výstav, opět představí novinky
z oboru výroby dřevěných a plastových oken, dveří, vrat, bran,
zimních zahrad, žaluzií i nejrůznějších doplňků těchto výrobních odvětví. Své výrobky předvedou renomované i méně
známé firmy z oboru. Text: Redakce z materiálů Incheba
Foto: Incheba
prezentace
...pro va‰e zdravé a pohodlné spaní
Lada
60°C
120
Klára
tvrdost
110
Luxusní
latexová matrace
je rozdûlena do sedmi
zón, které zajistí pro kaÏdou ãást tûla optimální tvrdost.
V˘borné vlastnosti této matrace
(elasticita a vzdu‰nost) a snímateln˘
potah ji fiadí mezi vysoce kvalitní matrace.
Potah: froté
60°C
tvrdost
Luxusní matrace,
jejíÏ jádro je tvofiené kombinací perforovaného tfiízónového latexu a sedmizónové studené
pûny. Díky promy‰lenému fiezu umoÏÀuje spojení dvou zcela odli‰n˘ch
materiálÛ do jedné matrace bez lepení.
Potah: AloeVera
Leona
120
60°C
tvrdost
Jádro této
kvalitní matrace je tvofieno
dvûma tfiízónov˘mi
plotnami s prÛduchy, mezi
nû je pro zpevnûní vsazena 1,5
cm gumoÏíÀ. U této matrace jsme
zachovali klasické vnûj‰í vrstvení zima –
léto (oveãka – kokos). Je to jediná matrace
z na‰í nabídky, která není pfiíli‰ tvrdá a proto je
vhodná pro zákazníky, kter˘m nevyhovuje tuhá
matrace, ale poÏadují komfort zimního a letního
spaní. Znaãkov˘ potah: MicroCare®
Latexová pûna je komfortní, trvanlivá a má velmi vysokou elasticitu, je flexibilní a tvarovû stálá i po mnoha letech uÏívání. Po stlaãení se velmi r ychle vrací do pÛvodního tvaru. Latexové pûny z produkce firmy Artilat-Vyrolat
obsahují maximálnû moÏn˘ podíl pfiírodního kauãuku. Latex je zdravotnû
nezávadn˘, je odoln˘ proti plísním a bakteriím, nepfiekraãuje limitní hodnoty ‰kodlivin podle normy EUROLATEX (západoevropská ekologická norma).
V˘robky firmy Artilat-Vyrolat získaly certifikát Öko-Tex Standard 100. Latexové matrace jsou proto velmi oblíbené a to díky své pruÏnosti, mívají odlehãující a provzdu‰Àující otvory. Dodávají se tfií, pûti a sedmizónové. V˘bornû
se pfiizpÛsobují tvaru tûla, jsou ideální pro polohovací ro‰ty, mají dlouhou
Ïivotnost. U tûchto matrací nedochází k proleÏení. âasto se kombinují s purov˘m jádrem, pfiípadnû s kokosem. Tato kombinace nabízí dostateãnou tvrdost a zároveÀ vzdu‰nost.
1
elastická zóna
2
mûkká zóna
3
tuωí zóna
4
pruÏná zóna
5
tuωí zóna
6
mûkká zóna
Klaudie
60°C
tvrdost
120
Kvalitní
tfiízónová
latexová matrace
zpevnûná vrstvou
gumoÏínû ve v˘‰ce 6 cm,
která v kombinaci s perforovan˘m latexem zabezpeãí dokonalou
prody‰nost matrace. Tato matrace
je vhodná i na polohovací ro‰t.
Potah: MicroCare®
svût va‰eho spánku
7
elastická zóna
ov I - Mûsto
Su‰ilova 1137/51 • 750 02 Pfier
277 698
581
fax:
•
987
204
581
telefon:
dlouhodobá
Ïivotnost
v˘bornû pruÏná
vzdu‰ná
a regulující vlhkost
vynikající podpora
tûla a ergonomie
protiplísÀová
a hygienická
www.drevocal.cz
R E A L I T Y
Češi zbožňují rodinné domy
Bydlení v rodinném domku představuje třicet osm procent bytového fondu v ČR a je atraktivní hlavně pro rodinu
s malými dětmi a lidi v důchodovém věku.
obyvatelstva i výhodným úrokovým sazbám půjček výhodné
podmínky pro pořízení tohoto typu nemovitosti.
Jedná se o velmi žádanou, tradiční formu bydlení v ČR.
V posledních letech se znatelně zlepšil jak technický stav
rodinných domů, tak i upravenost jejich bezprostředního
okolí. Také je stále více patrný zájem o stěhování z center větších měst do rodinných domků na předměstí a satelitních městeček. Nejvýrazněji se tento trend projevuje v okolí
Prahy. Ceny rodinných domků dlouhodobě rostou v závislosti na cenách pozemků a stavebních prací. Na druhé straně
by v budoucnu ceny nemovitostí v žádaných lokalitách stejně
jako stavebních pozemků v okolí velkých měst měly stagnovat nebo růst jen velmi mírně. Proto jsou v současné době
díky růstu ekonomiky provázeném zvýšením reálných příjmů
Zajímavou obchodní aktivitou je získání větších pozemků přidružených k obcím, jejich zasíťování, zbudování komunikací
a osvětlení a následný prodej. Jedná se o takzvaný pozemkový (land) development. Ceny stavebních pozemků za
posledních 5 let vzrostly o desítky procent. V malých obcích
dosahují okolo 500 – 600 Kč/m2, v obcích při větších městech s dobrou dopravní obslužností se pohybují od
1 500 – 2 500 Kč za metr čtvereční. V atraktivních bytových
zónách mohou dosahovat výše 4 000 – 5 000 Kč/m2, ve výjimečných případech i desítek tisíc korun za metr čtvereční,
a to v rámci již stávající zástavby na ojediněle volných
parcelách.
0 |||
leden/únor 2007
Land development
Dominantní solitér
Z hlediska výstavby nových domů dominuje individuální výstavba solitérních domů. Zájem o koupi již hotových domků v rámci uzavřených satelitních městeček se
významně snížil. V rámci developerských projektů se staví
zejména řadové domky. Prodloužila se také doba výstavby
RD na téměř 3,6 roku. Jejich obytná plocha se zvětšila
v průměru na 98,1 metrů čtverečních. Nejčastěji se výstavba
zaměřuje na domek s přízemím a obytným podkrovím a se
zastavěnou plochou mezi 120 – 150 m2. Nároky lidí na provedení nového domku včetně velikosti a úpravy okolí také
každým rokem stoupají. Dříve byl nejprodávanějším domkem typ 4+1 s garáží, nyní je to 5+1 s garáží. Ceny rodinných domů se pohybují ve velkém rozpětí a jsou do značné
míry ovlivněny subjektivními faktory. Nejnižší ceny jsou
v řádu stovek tisíc korun, jsou v malých obcích, v zemědělských oblastech, kde je převaha spíše staršího obyvatelstva.
V menších městech se ceny rodinných domů pohybují nejčastěji od 4- 8 milionů korun a v atraktivních lokalitách větších, případně lázeňských měst dosahují výše 8 – 12 milionů
korun.
Když dům tak dvougenerační
Trendem letošního roku je poptávka po starších dvougeneračních domech v okolí Prahy. Zájem je především o dvoupodlažní domky zhruba 4+1 nebo 5+1 s pozemkem kolem
500 až 700 metrů čtverečních. Prim hraje dobrá dostupnost
do Prahy, okruh zhruba 25 až 30 kilometrů a dobrý technický stav bez předpokladů náročné rekonstrukce.
Na Prahu a okolí se soustředí také nejvíce stavebních firem,
protože v regionech se ukázalo, že rodinné domky nelze
postavit levněji. Průměrná cena rodinného domku loni
dosáhla 2,7 milionu korun. Starší domky nad 2,5 milionu
korun kupují nejvíce mladé rodiny. Velký zájem je o domky
v Praze - východ, v okolí Říčan a Mnichovic. K atraktivním
lokalitám patří také Stodůlky, Ruzyně nebo Velké Popovice. Lokalita hraje v ceně nemovitosti jednu z klíčových
rolí. Například starší dům 3+1 s pozemkem 500 metrů čtverečních se dá na Kladensku pořídit do 1,8 milionu korun.
Podobný dům v atraktivním Sázavsku už přesahuje částku
dva miliony korun.
Vila jako luxus
Rodinné vily na prestižních adresách Prahy, jako jsou Hanspaulka, Ořechovka, Baba, Vinohrady anebo Trója, dosahují
20ti až 80ti milionů korun. Vyšší ceny vil jsou podmíněny
i většími plochami pozemků od 1200 metrů čtverečních.
Hodnota rodinného domu či vily je významně ovlivněna
nejen polohou, ale i architektonickým výrazem, použitými
materiály a vnitřním vybavením. Vzhledem k omezenosti
pozemků v zajímavých lokalitách lze předpokládat růst
cen těchto nemovitostí. Méně obvyklé je kupování nebo
dostavba rodinných domků za účelem pronájmu. Důvod
můžeme vidět mimo jiné v nižších pronájmech vzhle-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 0
dem k nákladnosti realizace nebo akvizice. Rodinné domky
v menších městech je možné pronajmout již od 10 tisíc
korun na měsíc, v Praze a okolí je možno pronájem domku
či vilky najít již od 15 tisíc korun za měsíc.
Dům nebo gigant
Počet dokončených bytů v rodinných domcích v posledních letech stále roste. Loni firmy postavily přibližně 13 300
bytů v rodinných domcích, o rok dříve to bylo 11 400 bytů.
Rodinné domky vznikají i v takzvaných satelitních městečkách, kde si je zájemci nechávají stavět na klíč od různých
firem. Výsledkem pak může být rozdílná architektura. Vzhled
rodinných domků v tuzemsku kritizuje místopředseda České
komory architektů Dalibor Borák. “Drtivá většina rodinných
domků vzniká bez účasti kvalitních architektů. Dochází tak
k pokleslé výtvarné a urbanistické tvorbě,” uvedl.
Průzkum o domech
Výzkum společnosti Factum Invenio sledoval v říjnových
dnech roku 2006 vývoj trhu v oblasti koupě, stavby, rekonstrukce a modernizace bydlení na reprezentativním vzorku
deseti tisíc občanů České republiky starších patnácti let.
Výzkum prokázal, že zájem o rodinné domy je dlouhodobě
stabilní. Koupě domu se týká necelých 2 % domácností.
10 |||
leden/únor 2007
Stejné procento domácností realizuje, respektive bude realizovat stavbu domu. Kupovat či stavět dům chtějí především
osoby mezi 30 až 44 lety. Necelá 2 % domácností kupují
nebo plánují koupit chatu nebo chalupu. Stavbu velkého
domu však nevylučují. U rodinných domů převažuje tendence pro stavbu využít více firem oproti realizaci na klíč
či svépomocí.
Stále plno kutilů
Rekonstrukci nebo modernizaci rodinného domu provádí
či plánuje 14 % a v případě chaty je to necelých 7 % domácností. Z hlediska věku nejčastěji rekonstruují osoby ve
věkové kategorii 45 až 59 let. Více než polovina domácností
(54 %) si na rekonstrukci troufá sama, 39 % ve spolupráci
se specializovanými firmami. Ochota realizovat rekonstrukci
vlastními silami klesá s rostoucím vzděláním. V rodinných
domech se nejčastěji modernizuje vnitřní malba
(48 %), mění se okna (32 %), méně častá je výměna
či rekonstrukce podlah (23 %) a dispoziční změna, například
posun či odstranění příček (19 %). Češi také rádi modernizují přilehlé okolí domu, například zahradu, venkovní terasu
a dlažbu (27 %). Text: Vladimír Iliev
Foto: Archiv autora
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 11
I N T E R I É R
Koupelna
odráží váš styl
První požadavek na styl vaší koupelny je v tom, že by měl alespoň okrajově ladit s vaším bytem
či domem. Zbytek závisí na prostoru, velikosti vaší koupelny včetně
výšky stropu, jejím tvaru, osvětlení
a našem estetickém cítění.
12 |||
leden/únor 2007
Bylo bych chybou se dívat na koupelnu jenom jako na místo očisty. Už to
není jenom funkční prostor, ale část
našeho bydlení, kde trávíme nezanedbatelnou část svého dne a někdy i
noci. Proto je koupelna výrazem našeho
stylu a mnohdy se stává, že považujeme
tuto místnost za natolik soukromou, že
pokud je to jen trochu možné, pořizujeme si koupelnou vlastní. A můžeme
přitom žít ve svazku s partnerem, kte-
rého hluboce milujeme. Zkrátka vlastní
koupelna zařízená podle našeho stylu je
výraz naší osobnosti.
Plníme si sny
Jistou roli hraje také kolik prostředků
chcete do koupelny vložit. Koupelnu si
totiž zařizujete pouze několikrát ne-li
jednou za život. Proto také musíte volit
jakou cestou se vydat. Ta jednodušší
je dát přednost klasice a zařídit funkční
koupelnu, jejíž vzhled nepodléhá současnému stylu. Můžete volit ze široké
nabídky obkladů i střízlivého designu
ostatních zařizovacích předmětů a vytvořit jednoduchý interiér. Jeho vzhled pak
můžete průběžně obměňovat drobnými
doplňky a barevnými textiliemi.
Cesta objevování
Můžete ale patřit mezi lidi, kteří se rádi
obklopují stylovým prostředím zařízeným podle posledních módních směrů.
Pak je na vašem rozhodnutí, zda se rozhodnete pro nový trend s tím, že po
čase koupelnu znovu přestavíte anebo ji
pomocí odborníka zařídíte tak, aby byla
zajímavá i po několika letech.
Námořnická koupelna
Máte-li silný vztah k přírodě a jsteli svým založením romantický člověk,
pak vás jistě láká vybavit si svou koupelnu v naturálním nebo Feng-shui
stylu. Ten první je typickým romantickým snem naplněný představou dálek
a dobrodružství. Koupelna a hlavně
vana samotná v něm připomíná staré
lodi, většina dekoru, včetně podlah je
vyvedena ve dřevě. Je pravda, že voda
a dřevo mohou být v dobrém vztahu,
jenom je třeba je na to připravit. Tak,
jako se dávní mořeplavci spoléhali na
znalosti a zkušenosti stavitelů lodí, měli
bychom i my sáhnout pouze po takových dřevěných obkladech, které svým
konstrukčním řešením, úpravou dřeva
proti pronikání vody a vlhkosti vyhovují
prostředí v koupelnách. Nejvhodnější
je tvrdá, hustá dřevní surovina z tropických oblastí Jižní Ameriky, již voda
a vlhko neuškodí. Kvalitu dřevní suroviny zaručuje dostatečně dlouhá doba
odležení, musí být vysušená a technologicky kvalitně zpracovaná s ohledem na
použití v koupelně.
upravit pro potřeby koupelny například
stropní trámy domů, který vidíme na ilustračních obrázcích, Jedno je ale jisté.
Koupelna vonící dálkami patří k cenově
náročným interiérům. Pokud je ale pro
vás důležité mít tento prostor z příjemných přírodních materiálů, budete si
určitě moci z čeho vybírat.
tit a nenechat se ničím omezovat. Styl je
velmi tolerantní. Přestože se u něj předpokládá, že baterie u sanity budou ozdobené keramickými prvky nebo jinými
kudrlinkami, zůstává zde jako hlavní kritérium, že by ale měly poskytovat hlavně
vše co ty moderní. Proto pokud jste
zvyklí na komfort pákové baterie, nemusíte si pořizovat růžicovou.
Vana jako starožitnost
Součástí naturálního stylu je klasická
retro vana, která by měla stát v prostoru a být jakousi ozdobou a dominantou koupelny. Nejedná se o levné zařízení, spíše si připravte vyšší finanční
obnos. Vana bývá posazena na podstavci
z dýhy stromu, ze kterého jsou podlahové parkety. Natural styl je charakteristický teplými barvami, jasnými až zdobnými dekory či osvěžujícími tóny modré
doplnění stylovými listelami. Ty vyvolávají dojem moře, jeho nikým a nijak
nespoutané síly. Tuto sílu musíte pocí-
Meditace ve studánce
Ve stylu zařizování koupelen si ale můžete
vybrat i styl Feng-shui. Zejména pokud
cítíte, že v našem okolí působí neustále
vlivy a energie, které nás ovlivňují. Jejich
prostřednictvím zažíváme různé zkušenosti, které jsou zdrojem našeho štěstí
nebo ztráty. Vaše koupelna vám pomůže
najít mezi těmito vlivy harmonii a maximální prospěch, měla by být tedy spíše
meditativním prostorem pro zklidnění
duše. Každý byt či dům má svoji energii a důležité je jí porozumět. Koupelna je
Voda a dřevo funguje
Naturální styl má svá technická specifika
daná materiály, které používá. Pozor na
izolace a odvětrání prostoru, patří do
rukou specializovaných odborníků, kteří
dřevo naimpregnují a ošetří dřevo přípravky neutralizující působení vody. Je
silně zažitým názorem, že jediné dřeviny vhodné do vlhkých interiérů jsou
tvrdé tropické druhy jako například
teak. Mnoho lidí ale neví, že i tuzemské
dřevo, které je pod tlakem napuštěné
epoxidovými živicemi, tvoří jednolitou
vrstvu odolávající vodě. Takto můžete
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 13
symbolem nových začátků a nevinnosti,
je spojována se světlem. K jejím kladným vlastnostem patří čistota a svěžest.
A právě tu bychom zde měli najít.
Feng-shuej prakticky
Základním živlem je v koupelně voda,
která tu však plní dvojí funkci. Slouží
k omývání a splachování špíny a zároveň
je pro feng shui symbolem peněz. Proto
je koupelna považována za velmi
důležitou. Jelikož voda znamená bohatství, měli bychom si jí vážit a šetřit s ní.
Koupelny tohoto stylu nejsou ani velké
ani malé. Velké koupelny jsou spojovány
s marnivostí, malé koupelny, mají vliv
na omezení tělesných funkcí. Klasickou
barvou tohoto stylu do koupelny je bílá,
modrá a černá. Bílá je symbolem nových
začátků a nevinnosti, je spojována se
světlem. Černá je záhadná a nezávislá
barva, nemusí však být nutně negativní,
neboť například v orientu je spojována
s penězi. Je to barva intriky síly a kouzla.
Tradiční vodní barva je modrá. Má uklidňující účinek a navozuje pocit bezpečí.
Jejím kladným symbolem je důvěra, věrnost a stabilita, nicméně by neměla být
ani v koupelnách dominantní barva,
protože může způsobovat melancholii. Někteří lidé se v modrém pokoji cítí
chladně, jsou tiší a introspektivní.
nérů. To docilují pomocí výrazných
prvků. Stále častěji se například objevují
kulatá umyvadla. Vyrobená jsou převážně z nejnovějších materiálů. Vedle
těch klasických využívají designéři sklo
a ocel. Vhodně provedená instalace
má krásný efekt návratu ke kořenům.
Poměrně časté je obnažení nejen baterie, ale i přívodních trubek a sifonu.
Praktická stránka kulatého umyvadla
také není k zahození. Nemá totiž místa,
kde by se mohla uchytit špína. Proto se
udržuje velice snadno. Ohledně obkladů
tento styl preferuje velkoformátové
dlaždice s imitací přírodního kamene.
Odpočinek s květinou
Koupelna stylu Feng-shui je jedním
z mála míst, kde můžeme příjemně
relaxovat a věnovat se sami sobě. Proto
by i tato místnost měla být vyzdobena
tak, abychom se zde po rušném dni příjemně uvolnili a shodili ze sebe všechno,
co nás trápí, a starosti, které se na nás
za celý pracovní den. vhodná dekorace
nebo květina může tuto odpočinkovou
proceduru podpořit. hodná dekorace
nebo květina může tuto odpočinkovou
proceduru podpořit. Tiché a vyvážené
minimalistické tvarové kreace vytvářejí
prostředí, ve kterém může člověk objevit i sám sebe.
Zpátky ke kořenům
Realita romantického snění
Souznění s prostorem, ve kterém
žijeme, to je hlavní krédo mnoha desig-
Vybavit koupelnu tak, aby plnila praktické požadavky a přitom působila ele-
14 |||
leden/únor 2007
gantně, útulně a čistě, není úplně jednoduché. Důležitým detailem je umístění
klozetu. Ten byste neměli stavět na zem,
ale pořídit si závěsné varianty, které charakter koupelny nenaruší a navíc jsou
hygieničtější. Kam schovat všechny ty
věci, které potřebujeme k osobní hygieně, relaxaci, k úpravě zevnějšku a které
navíc chceme mít stále po ruce? Ručníky,
župany, kosmetiku a hygienické potřeby?
Můžeme zvolit skříňky nebo police­?
Detaily v doplňku
Jak naturální tak styl feng-shui připouští
koupelnové doplňky v podobě venkovských proutěných košíků. Ale hodí se
i keramické či skleněné dózy, smaltované
nádoby, mističky a dávkovače. Ohledně
koupelnového nábytku se zde preferuje
usazení umyvadla do dřevěných nebo
kovových konzolí s otevřenými policemi.
Popřípadě v naturálním stylu mohou
být zakryty dvířky z matného skla. Je to
kvůli přesvědčení, že nepotřebné věci do
koupelny nepatří, protože vnáší do této
místnosti nepotřebný chaos. Otevřené
police mají také jeden praktický detail.
Věci v nich uložené mohou hezky dýchat
a nehrozí nám proto, že se naše ručníky
zapaří a nasmrádnou.
Zrcadlo podle pána
Další problém je s umístěním zrcadla
a osvětlením. Je neoddiskutovatelným
pravidlem, že koupelnová zrcadla by
měla být také dostatečně velká a v pří-
padě potřeby doplněná menším
zrcátkem na otočném rameni. Naturální styly mají zrcadla samostatná,
tedy bez jakéhokoliv propojení
s umyvadlem. Zrcadla jsou také bez
rámu nebo pouze s jemným rámem
z matného skla. Co se týče výšky, ve
které je zrcadlo umístěno, zvolí se
tak, aby vyhovovala uživateli koupelny. U naturálních stylů je často
zvykem, aby manželé měli každý
vlastní koupelnu a v pro zachování
partnerské pohody je tu i společná
umývárna, kde se výška zrcadla zvolí
jako kompromis.
Světlo jen na míru
Ohledně osvětlení by se dalo říci, že
každá koupelna je jiná a každá potřebuje individuální řešení, není žádné
universální, které by bylo pro všechny
koupelny. Do koupelny bychom měli
vybírat jednoduchá svítidla nejlépe
v páru. Jedno, pro celkové osvětlení,
které se umisťuje na strop a druhé u
zrcadla nad umyvadlem. Praktické
osvětlení obličeje by mělo být ze tří
stran, alespoň však ze dvou stran, aby
se nevytvářely na obličeji stíny. Používají se svítidla s měkkým plošným
světlem a svítidla vybavená opálovým
stínidlem. Svítidla se umísťují okolo
zrcadla, pokud možno však ne příliš
blízko u osy pohledu. text: Petr Kubát
foto: Ideal Standard
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 15
RIHO - značka
sanitárního vybavení
pro Vaši koupelnu
RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Boskovice
tel.: 516 468 222, fax: 516 468 216, e-mail: [email protected]
www.riho.cz
Katalog výrobků zašleme zdarma na vyžádání.
KANCELÁŘ
Recept na
zdravé sezení
Nemá to logiku. Milióny lidí žijí stále více v sedě, přesto
naprostá většina z nich neví téměř nic o tom, jak sedět co
nejzdravěji. A jak tím předcházet bolestem zad, které jsou
po infekcích dýchacích cest nejčastější příčinou návštěvy
u lékaře.
Fyzioterapeutka Mgr. Andrea Ryšávková, jedna z odbornic
na tyto otázky, mi k tomu řekla: “Sezením a cvičením na míči
můžeme řadu potíží kompenzovat, ale hlavně jim tak můžeme
účinně předcházet.”
V drtivé většině případů jde při tom spíš o projevy únavy
než o nemoci. Většina z těchto lidí stráví vsedě zhruba třetinu života. Proto se zdá nepochopitelné, jak málo se zajímají
o správné sezení. Přitom by stačilo, kdyby se o něm poradili
s rehabilitačním lékařem nebo s dobrým fyzioterapeutem. A to
dřív, než u nich skončí právě s bolestmi zad.
Kdo někdy seděl na rehabilitačním míči, ten ví, že se to dá
vydržet hodinu, maximálně dvě. I když se to nezdá, je to zátěž.
Zejména pro ty skupiny svalů nebo úseky páteře, které nejsou
na takovou zátěž připravené, případně nejsou v pořádku. Ale
i relativně zdravého člověka, kterého trápí jen běžné nerovnováhy svalů ( jsou například ochablé nebo přetížené), začnou
pobolívat různá místa na těle.
Při dynamickém sezení totiž člověk tělo bezděky namáhá, dá se
říct, že cvičí. A pokud to se sezením na míči přežene, mohou se
u něj objevit bolesti. Proto je dobré střídat sezení na míči a na
běžné židli.
Sedět je horší než stát
Nepřehánět to
Lidé třeba netuší, že tlak na meziobratlové ploténky, které plní
funkci jakýchsi tlumičů mezi jednotlivými obratli, je mnohem
větší, když sedíme, než když stojíme (zhruba o 75 %). To proto,
že vestoje se aktivuje spousta svalů. Proto odborníci zkoumali
možnosti, jak při sezení, které představuje podstatně větší statickou zátěž páteře, přinutit k aktivaci svaly, které udržují rovnováhu. Výsledkem je dynamické sezení a typický příkladem
bývá sezení a cvičení na rehabilitačním míči.
“Děláme při něm drobné pohyby, které mění polohu těla a tedy
i místa, která na páteři nejvíc zatěžujeme,” vysvětluje MUDr.
Karel Veselý, rehabilitační lékař z Prahy. “Je proto dobrou prevencí proti přetěžování určitých svalů a úseků páteře, ale také
proti blokádám jednotlivých obratlů. Navíc významně přispívá
k výživě meziobratlových plotének.”
Rehabilitační míč není jedinou pomůckou, která umožňuje
dynamické sezení. Tímto způsobem lze sedět i na zdravých,
účelně vymyšlených židlích, které umožňují drobné pohyby,
obvykle však jen dopředu a dozadu. Je pro ně typické také to,
že mají skosenou přední hranu, takže netlačí do stehen a nevyvolávají problémy s prokrvením nohou. Většinu prvků mívají
nastavitelných (sedák, opěrky, opěradlo atd.). Ten, kdo na nich
sedí, si je může upravit s ohledem na svou výšku a na své další
individuální parametry i potřeby.
Drobné pohyby vítězí
Nejnovější hit: sedadlo na pružině
Neustálé drobné pohyby stimulují zároveň různé svaly. Včetně
svalů, které pomáhají držet páteř ve správné poloze a které se
jinak obtížně posilují. Díky těmto pohybům dostává navíc centrální nervový systém (CNS) informace o tom, co je špatně,
a snaží se chyby sám korigovat. Když je tělo v klidu, nemůže
dělat nic právě proto, že nemá žádné informace, které by spustily nápravné mechanismy.
Poslední novinkou jsou židle, u kterých je sedadlo upevněné na
pružině. Ta reaguje na pohyb člověka do všech stran. Vlastně
tak napodobuje sezení na rehabilitačním míči. Zároveň však
nabízí tělu, a hlavně páteři, podporu a usnadňuje člověku
správné držení těla. Jakmile si na ní po pár dnech zvykne, dá se
na ni sedět prakticky stejně dlouho jako na běžných židlích. Text: Redakce s materiály Spinalis
Foto: Spinalis
Kdy sedět, tak dynamicky
BUSINESS OFFICE
||| 17
KANCELÁŘ
Firma
jako
pirát
Míra pirátství vykazuje v České republice mírně sestupnou tendenci. V současnosti je 40 procent všech programů
v Česku nelegálních. Ztráty výrobců softwaru tak dosahují
2,7 miliardy korun ročně. Co dělat, aby softwarová policie
nedorazila i k vám do firmy?
Pirátství je nejvíce rozšířené v malých a středních firmách, nejvíce v kreativních odvětvích, kde je zapotřebí speciálního softwaru. Velmi ohrožené jsou firmy, které nemají vypracovanou metodiku kontroly legálnosti softwaru. Nejvíce případů je
zaznamenáno u Windows, souboru Office a dále antivirových
a grafických programů. Nejčastěji dojde ke zjištění nelegálního
softwaru v podnicích, ale existují i případy souzených jednotlivců, zejména těch, kteří nelegální software šířili.
18 |||
leden/únor 2007
Pirátem proti své vůli
Určitým typem pirátství je i takzvané nadužívání. To se vyskytuje v případě, že příliš mnoho zaměstnanců na síti ve stejný
čas používá centrální kopii programu. Máte-li místní síť a na
server instalujete programy používané několika lidmi, musíte
mít jistotu, že vás k tomu licence opravňuje. Je-li uživatelů více,
než licence povoluje, znamená to „nadužívání“. Skryté pirátství
je i pokud komerční firma užívá software určený pro školství,
anebo je jeho licence nabízená pouze neziskovým organizacím.
Firma také může koupit za „levný peníz“ v tržnici nějaký balený
software, který je pouze padělkem CD nebo disket obsahující softwarové programy. Padělané v tom případě mohou být
i příslušné manuály, licenční smlouvy, nálepky, registrační karty
a bezpečnostní znaky. Postih vás také nemine, jestliže kopíru-
jete, šíříte a instalujete software způsoby, které licence zakazuje, ať už si vyměňujete diskety a CD s přáteli nebo spolupracovníky či se účastníte rozsáhlého rozšiřování, porušujete
autorský zákon. Dokonce i když někomu jinému pomůžete
s vytvořením neoprávněných kopií, podle autorského zákona
jste za to zodpovědní.
Když dopadne sekera
Pokud nemáte představu, jak nelegální využívání software
končí, pak vám ji představíme v několika obrazech. Může se
stát, že vás na udání bývalého zaměstnance nebo konkurenčního podnikatele navštíví speciální jednotka Policie ČR. Ta
vchází do firmy nečekaně a ihned začíná jednat, označí všechny
počítače a vyžene od nich zaměstnance. Pak svým speciálním
programem začne scanovat jednotlivá „pécéčka“ a shromažďovat záznamy o jejich obsahu. To může trvat celý den i více a po
celou dobu nesmí nikdo manipulovat počítači. To znamená
prakticky přerušení práce ve vaší firmě. Další krok je porovnání zjištěného software s licencemi, které firma vlastní. Pokud
policie zjistí nelegální software na některém z počítačů, začíná
vyšetřování. V něm musí být nalezen viník, v tomto případě
totiž neexistuje neznámý pachatel. Stíhána je vždy konkrétní
osoba, ačkoliv postih nese daná firma. Ve firmě tedy nejčastěji spadá odpovědnost na zaměstnance, správce IT či management. Stíhán může být v podstatě kdokoliv, kdo se na nelegálním jednání podílel. Přímá účast přitom není rozhodující, stačí
aby management ignoroval užívání nelegálního softwaru či
neprojevil ochotu takovou situaci řešit. Co za to chtějí
Zatímco povinnost archivace dokumentů pro daňové účely je
relativně krátká, povinnost archivace pro účely důkazů o legálnosti zakoupeného software trvá po celou dobu užívání tohoto
programu. Odhalení používání nelegálního software může mít
pro firmu vážné následky. Nejčastěji finanční. Výrobce, který
je autorem nelegálně využívaných programů, může požadovat jako pokutu za zneužití autorských práv až dvojnásobek
ceny instalovaného software. Pokud chce společnost daný produkt i nadále používat, musíte si ho navíc znovu koupit. Software v hodnotě 250 000 Kč tedy může přijít až na 750 tisíc
Kč. Dalšími možnými postihy je zabavení výpočetní techniky
a v nejtěžších případech i možnost odnětí svobody až na pět
let. Softwarové společnosti jsou však často nakloněny cestě
mimosoudního vyrovnání. V něm přijdete pouze o peníze ve
výši, na které se dohodnete s producentem software.
účetnictví. Fakturační položka „Nákup software za 3 000 Kč“
rozhodně není dokladem o nabytí čehokoli. V případě, že se
tyto údaje neshodují, navrhne licenční specialista nejvhodnější způsob, jak zajistit zlegalizování software. To vám může
také uspořit peníze, protože mnohé firmy nakupují programy
nevhodným a finančně neefektivním způsobem. Po licenčním
narovnání veškerého software dostává firma i osvědčení o provedeném softwarovém auditu.
Jak se vyznat v licencích
Podnikatelé se ovšem softwarovému auditu často brání také
z jiných důvodů než finančních. Obávají se totiž, že z firemních počítačů dojde k úniku informací. Pokud si však firma
zaplatí renomované auditory, tento strach nemá opodstatnění.
Nechcete-li přesto investovat do softwarového auditu, měli
byste mít jasno v licenční politice softwarových firem. Obecně
platí pravidlo jedna licence softwaru rovná se jedna instalace
na počítač plus jedna záložní kopie instalačního média. Velmi
často se ale stává, že výrobce výslovně povoluje uživateli i něco
navíc, například instalaci na dva počítače, ale pouze v případě,
že uživatelem obou počítačů je jedna osoba a nemůže dojít
k souběžnému používání obou instalací. Nicméně zde je nutné,
aby to bylo výslovně uvedeno v licenční smlouvě k danému
software. Jako podnikatelský subjekt má ze zákona povinnost
uchovávat účetní doklady po celou dobu užívání software. Nicméně pokud proběhne kontrola policie, pak pro prokázání
legality software by stačilo i originální datové médium, ovšem
nikoliv už jeho záložní kopie, vypálená na domácí vypalovačce
nebo zakoupená v tržnici. Text: Zdeněk Syrový
Foto: Microsoft, archiv autora
Kontrola nanečisto
Základním prostředkem, jak se bránit případnému postihu
proti nečekané kontrole, je softwarový audit. Během něho provedou najatí specialisté rozbor všech počítačů ve firmě, zanalyzují jejich hardwarovou konfiguraci a zároveň zjistí veškerý nainstalovaný software. Zde se prokáže, jestli firma měla
důkladně inventarizovaný software, přesně definovaná pravidla zacházení s výpočetní technikou. Vyjde bezbolestně najevo
i to, zda ve firmě docházelo k instalacím software z internetu
či jiných, externích zdrojů bez vědomí správce sítě. Výsledky
nálezu odborníci porovnají s účetními doklady a dalšími
doklady, které prokazují legální nabytí software. Velké problémy mnohdy způsobí špatně vedené či archivované firemní
Byty, domy, zahrady
důvěřuje antivirovému
systému ESET NOD32
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 19
KANCELÁŘ
Skener Canon Cano Scan 8600F je nástupcem oblíbeného
modelu Canon CanoScan 8400F.
Má rozlišení 3200 x 6400 dpi s 48 bitovou hloubkou barev
a širokým barevným prostorem Adobe RGB. Tento skener
patří spíše do střední třídy a kromě odrazových předloh může
snímat 4 diapozitivy nebo 12 políček 35mm filmu, případně
formát 60 x 120 mm. Obraz je vylepšován technologií QARE
a u transparentních materiálů lze použít i funkce FARE Level
3, napomáhající odstranění prachu a škrábanců a snížení
zrnitosti snímku.
Robustní design
Ve srovnání s nižší řadou skenerů LIDE 25 je skener Cano Scan
8600F podstatně robustnější, čtveřice ovládacích tlačítek rychlé
volby je umístěna na ovládacím panelu na víku zařízení. To má
takzvané „Z-panty“, které umožňují uživateli skenovat objemné
dokumenty, velké knihy a jiné předměty nepravidelných velikostí, a to tak, že se na nich víko skeneru podle výšky předlohy
vysune a tak na předmět vyvine rovnoměrný tlak. Toto víko
bylo navrženo jako integrální součást skeneru a díky tomu si
skener uchovává své kompaktní rozměry a stylový design. Jednoduchý odnímatelný kryt také umožňuje snadnou výměnu
skenovacích průsvitných předloh za neprůsvitné.
Sympatická rychlost
Při skenování záleží také podstatnou měrou na rychlosti systému, který si musí poradit s ukládáním/komprimováním
20 |||
leden/únor 2007
nasnímaných dat. Skener má poměrně vysoké hardwarové rozlišení a zachycení drobných detailů mu nečiní žádné potíže.
S automatickým vyvážením barev dosáhnete lepších výsledků
než při vypnutí barevných korekcí. Potěšila nás také nižší hladina šumu a rychlost práce, zejména při nižších rozlišeních při
snímání odrazových předloh. Nový skener je vybaven hybridním krokovacím motorem, který pohybuje optickým vozíkem
skeneru s CCD snímačem. CanoScan 8600F tak naskenuje náhled přibližně za 4 sekundy. Připojení USB 2.0 Hi-Speed zajišťuje
rychlý přenos dat a tak umožňuje rychlé doručení snímků s nejvyšším rozlišením. Podobně jako skener CanoScan 8400F je
i tento skener vybaven novým softwarem FARE Level 3, který
pomocí infračerveného světla dokáže retušovat škrábance
a prach na předlohách.
Dobrá výbavička
Společně se skenerem dostanete softwarem, se kterými je
možno snadno editovat naskenované objekty. ArcSoft PhotoStudio patří mezi typické komplexní grafické editory, jejichž
víceúčelovost je jednou z hlavních předností tohoto typu programů. Kreslení a efekty doplňují u PhotoStudia 5 ještě další
funkce pro tvorbu a správu grafických alb, skenování s podporou až 48-bitových obrázků, celkem zajímavé maskovací
funkce, nástroj pro retuše červených očí u digitálních fotografií a další poměrně užitečné funkce. Například Descreening označuje technologii, která má za úkol odstranit rastr
a potlačit tak nežádoucí moiré, které vzniká při redigitali-
Jak na film
zaci vytištěných předloh. Tiskový rastr je samozřejmě možné
z výsledného skenu v omezené míře odstranit i po skenování
v některém grafickém editoru, ale pokud se descreen provádí přímo při snímání, je možno využít přesných informací
o tom, jak snímání probíhá. Pro úspěšné provedení této operace je potřeba znát dva údaje. A to rastr, jaký byl použit při
tisku a použité rozlišení při snímání. Funkcí descreen je dnes
vybavena již většina skenerů vyšší třídy. Nicméně přestože
je ArcSoft PhotoStudio poměrně vyspělý univerzální grafický
editor,emůže se díky své univerzálnosti měřit se specializovanými grafickými programy.
Skenování kinofilmu je velice jednoduché, do nástavce zasunete až 5 pásů kinofilmu každý po 6 políčkách, vyndáte plastový nástavec z horní části skeneru, a můžete skenovat. Je
to podobné a stejně snadné jako skenování běžných tiskovin. Při samotném fyzickém začátku skenování je dobré klást
důraz na dvě zásadní věci: umístění předlohy a čistotu. Fotografie, obrázky, texty či cokoli jiného založte na desku skeneru pokud možno souběžně s hranou. Pootočený obrázek
sice můžete dodatečně srovnat (rotovat třeba ve Photoshopu), ale přepočet sníží kvalitu a přesnost kresby.
Druhou věcí je čistota. Každá částečka prachu nebo i malý
chloupek na předloze či skleněné desce skeneru se objeví ve
výsledném digitálním obraze a její ruční retušování je zbytečně zdlouhavé. Přitom ve většině případů postačí obyčejný
antistatický hadřík. Je-li špína uvnitř skeneru, raději jej svěřte
do rukou odborníků v autorizovaném servisů.
Skenování pro pokročilé
Určité řešení pro skušené skeneristy nabízí další s dodaných
produktů dodávaných se skenerem Cano Scan 8600F je program SilverFast. Je to v podstatě universální snímací software od německé společnosti Laser Soft Imaging, se kterým
se můžete setkat u řady různých značek skenerů. Oblíbeným se stal především díky své jednoduché obsluze a přitom
relativně slušnému výkonu. Uživateli nabízí kromě základního ovládání skeneru i možnost řady úprav obrazu přímo
při procesu skenování. K dispozici jsou funkce USM ostření,
selektivní barevné korekce či odstranění barevného závoje.
Z pokročilejších technologií jmenujme softwarové odstranění
prachu a škrábanců (funkce SRD), potlačení zrnitosti filmového materiálu (funkce GANE), rozšíření barevné korekce či
optimalizace negativních materiálů (funkce NegaFix).
Text nakonec
ScanSoft OmniPage SE a Presto! PageManager jsou žádané
výkonné aplikace pro optické rozpoznání znaků. Tak je
možné přeměnit naskenovaný text do rozpoznatelných textových znaků nebo dat a upravovat jej. Program šetří hodiny
strávené přepisováním a zvyšuje produktivitu zaměstnanců
přeměnou stohů papíru do souborů pro zpracování textu
a souborů počítačových výstupů. Program podporuje veškeré světové jazyky, má zlepšenou schopnost rozpoznávání
písma, umí ukládat rozpoznaný text do desítek různých formátů, a skvěle automaticky rozezná sekce grafiky, písma,
včetně sloupců a tabulek. Před vlastním rozpoznáním znaků
můžete dokument ručně „naparcelovat“ na sekce, které se
budou rozpoznávat, nicméně logika OmniPage je tak dobrá,
že pro ni není problém rozlišit složité stránky s grafikou,
tabulkami, několika-sloupcovým textem, a správně poznat
tok textu. Po rozpoznání textu je vám prezentován běžný
dokument a editor podobný Microsoft Wordu, ve kterém
můžete text běžně editovat a upravovat, a funguje zde například i spellchecker pro zvolený jazyk či jazyky. Plná verze
OmniPage se umí učit (training). V praxi na nutnost trénování příliš nenarazíte, snad jen v případě ručně psaných „tiskovin“ či velice starých dokumentů, nicméně, pokud takový
dokument máte, OmniPage z něj dostane s mírných tréningem maximum. Text: Vladimír Iliev
Foto: Canon
BUSINESS OFFICE
||| 21
KANCELÁŘ
Kancelář je
otevřená zóna
Moderní kancelářské prostředí vnímáme jako prostor, jehož
uspořádání, vybavení, osvětlení, design a celkové vyznění
výrazně ovlivňuje pocity, chování, ale také zdraví člověka.
Na základě této teorie se snaží zaměstnavatelé vytvořit pro
své zaměstnance optimální pracovní prostředí, které by nejlépe vyhovovalo charakteru vykonávané práce. Historicky se
prostředí kanceláří formovalo hlavně v souvislosti s masovým
rozvojem obchodu často v mezinárodním měřítku, což samozřejmě vyžadovalo větší počet kanceláří a jejich větší rozměry.
Rozvoj průmyslu a obchodu si žádal své: rozsáhlejší podniky,
více lidí, více prostoru. Již nebylo možné spokojit se s domáckou atmosférou tzv. předprůmyslových kanceláří, v nichž byla
organizace práce založena především na mezilidských vztazích v malé společnosti. Podobně nyní naše společnost stojí
v určitém přelomovém období, které s sebou přinesl bouřlivý
rozvoj komunikačních technologií a techniky.
22 |||
leden/únor 2007
Kancelář plná komunikace
Současná moderní administrativa a práce v kanceláři je postavena na vzájemné bezproblémové komunikaci. Moderní velkoprostorové kanceláře mají podle psychologů schopnost
motivovat zaměstnance k vyšším pracovním výkonům a větší
produktivitě práce. Umožňují práci v týmu, a tím také zpracování většího množství informací. Také zavedení výpočetní
techniky podstatně změnilo způsob a organizaci práce ve společnostech a podnicích. Původní vnímání práce jako statického a neměnného uspořádání pracovních činností se změnilo v pojetí práce jako dynamicky se vyvíjejícího procesu.
Nosným prvkem většiny kancelářských systémů se stala
pracovní deska ve tvaru písmene C zvyšující ergonomický
a komunikační potencionál.
30 let systému Open plan
V polovině 70. let vznikl ve Spojených státech takzvaný open
plan systém kanceláří, což znamená, že jeden velký prostor je členěn mobilními samostatně stojícími panely. Jsou
to takové nižší stěny, na nichž jsou pak zavěšeny stolové
desky, otevřené police, případně skříňky. Uvnitř jsou tyto
stěny protkány kanály, kterými jsou skrytě vedeny všechny
elektroinstalace či telefonní vedení, takže nenarušují estetiku prostředí. Tento systém se stal velmi oblíbeným vzhledem k variabilitě a přizpůsobivosti podle měnících se potřeb
podniků a společností. Sálové uspořádání volí společnosti
s preferující názor: nejdříve dobrá práce a po ní můžeme
pěstovat vztahy. Přitom zaměstnanci mají názory odlišné –
jen když budeme mít dobré vztahy, budeme se cítit dobře
a můžeme dělat dobrou práci. Proti tomu však stojí individualita a určité soukromí, které je pro některé tvůrčí práce
nezbytné.
Druhá verze velkoprostoru
Moderní systém „open space“ lze pomyslně rozdělit na tři
hlavní části. Základ tvoří prostor pro vlastní práci zaměstnanců (pracovní stůl, počítač, židle, popřípadě odkládací
prostor). Od ostatních částí velkoprostorové kanceláře bývají
pracovní místa oddělena barevnými paravány, skleněnou
stěnou nebo třeba skříněmi či květinami v truhlících. Forma
a způsob rozdělení prostoru přitom musejí respektovat nařízení upravující vzdálenosti jednotlivých prostor. Každý projekt musí odpovídat hygienickým a technickým parametrům
českých, potažmo evropských norem. Druhou nepostradatelnou součástí velkoprostorových kanceláří je místo pro jednání. Může být uspořádáno jako tradiční prostor typu konfe-
renční místnosti ve stylu „kavárna“ nebo třeba jako takzvaný
klub, tedy neformální prostor pro jednání a týmovou práci
zaměstnanců. Klubové sezení je nejvyšší typ pracoviště určeného pro týmovou práci. Je to optimální prostředí pro interaktivní a kreativní práci. Na jednáních se tu scházejí top
manažeři, konají se zde jednání s významnými klienty.
Jak velkou kancelář?
Prostory kanceláří se v minulých desetiletích zvětšovaly
zejména z ekonomických důvodů. Racionální pracoviště je
zřizováno pro 40–400 osob. V USA je to až 1000 lidí v jedné
obrovské kanceláři. Šéfové mají sice přehled a firma ušetří na
nájemném za plochy, ale toto řešení má u tvůrčích činností
velkou nevýhodu - lidé se navzájem ruší. Hluk v těchto maxikancelářích dosahuje až 70 dB. To brzdí především duševní
práci. Je proto důležité místnost poměrně nákladně odhlučnit obložením stěn i stropu a pokrytím podlahy textilní tkaninou. Opticky členěné rozsáhlé kanceláře jsou však vhodnou
formou pracoviště v případě, kdy ve firmě převažuje rutinní
práce. Existuje několik systémů lehkých dělicích příček –
plastové, kovové nebo kovové se sklem, použitelný je i sádrokarton a dřevo. Uzavřená – buňková – kancelář může být zcela samostatná
pro jednoho manažera nebo pro několik pracovníků (běžně
2–3). V takové je více pracovních ploch oddělených tak, aby
se lidé nevyrušovali. Nejmenší pracoviště pro jednoho pracovníka má mít sestavu stolů do tvaru L: pracovní stůl o rozměrech nejméně 80x153 cm, přídavná plocha 90x60 cm,
kontejner 40x60 cm a kancelářská židle.
BUSINESS OFFICE
||| 23
Pohodlí především
Mobilní kancelář
V kancelářích trávíme zhruba čtvrtinu života. Měla by tedy být
příjemným místem, druhým domovem. Na co se ale u nás v některých open space kancelářích dosud zapomíná, je prostor
pro odpočinek a kreativní práci, a to i přesto, že už dávno bylo
dokázáno, že odpočatý člověk podává v práci mnohem lepší
výkon. V zahraničí už se podle toho mnohde řídí. Jedna švýcarsko-německá firma zbudovala ve svých open space kancelářích
odpočinkové koutky s lehátky za závěsem, kde si mohou zaměstnanci na chvíli odpočinout Zpočátku se prý lidé trochu báli,
vždyť co by tomu řekl šéf, ale časem ztratili ostych, a když zjistili,
že je za to nikdo nekárá, naučili se v práci i odpočívat.
Dnes už je dokonce možné si rozestavění kancelářského nábytku přizpůsobit podle momentálních potřeb. Jedním z posledních trendů je flexibilní kancelář nebo chcete-li „kancelář na
kolečkách“. Firmy se do administrativních interiérů snaží vnést
pohyb. Řada výrobců nábytku začala do své produkce zařazovat například konferenční či pracovní stoly na kolečkách. U některých typů kancelářských stolů už je možné měnit jejich výšku.
Můžeme si tedy kancelář libovolně přizpůsobit podle svých
momentálních potřeb. „Prostředí každé kanceláře musí být zařízeno tak, aby se v něm pracovníci cítili pohodlně a byli tu spokojení. Kancelář by člověka při práci neměla nijak omezovat. Například švédský Telecom šel ve snaze zpříjemnit pracovní prostředí
až tak daleko, že se zeptal svých zaměstnanců, kde by nejraději
pracovali. Na základě výsledků ankety nechal v jedné části kancelářského prostoru zbudovat písečnou pláž.
Klid pro tvůrčí práci
Vznikají tedy ještě modernější modely pro tvorbu pracovního
prostředí. Vycházejí z principu „kavárny“ nebo „klubu“, tedy
příjemného prostředí, kam člověk rád chodí. Tomuto modelu
nahrává právě rozvoj komunikačních médií a technologií, které
pracovníka uvolňují v prostoru. Přispívají k tomu i mobilní telefony a notebooky, díky nimž pracovník již není vázán na pevné
pracovní místo. Přesto musí toto pracovní prostředí nabízet
možnosti častého vzájemného kontaktu a rovněž umožnit nerušenou práci v soukromí.
Stůl: nejlépe zakřivený Příliš nevyhovuje velká kompaktní obdélníková deska stolu. Nejnovějším trendem jsou stolní desky přizpůsobené tvaru těla,
aby vyhověly ergonomickým požadavkům a vytvářely kompaktní pracoviště zakřiveného půdorysu. Větší službu než klasické zásuvky přitom splní kontejnery na kolečkách. Pracovní
sestavy stolů (pracovní deska na vhodné podnoži a mobilní kontejner) ve tvaru L, C, U nebo G nejlépe vyhovují nárokům na
práci s počítačem. Nejvhodnější výška pracovního stolu je 75 cm
(s polohovatelnou deskou), optimální délka 150 cm, hloubka
60–80 cm. Monitor by měl být od očí vzdálen 60 cm (min. 40
cm). Větší komfort nabízí zaoblená přední hrana pracovní desky.
Rozdíl mezi sedací a pracovní plochou by měl být 27–29 cm. 24 |||
leden/únor 2007
Pracovní penál
Německá společnost König+Neurath vyvinula revoluční, avšak
poněkud kuriózní model kanceláře, která na první pohled připomíná spíše obyčejnou zavírací kabinu. Ve skutečnosti však jde
o plnohodnotnou funkční mobilní kancelář na kolečkách, která
plně disponuje organizační i technickou infrastrukturou. Nechybí
ani bezdrátová technologie Wi-Fi, takže se lze k internetu připojovat z nejbližší elektrické zásuvky. Designéři kompaktní kancelář pojmenovali Standby Office. Je vyrobena z oceli, hliníku
a dřeva a její rozměry činí 190 x 146 x 74 centimetrů. Se zavřeným boxem lze jednoduše manipulovat, v případě potřeby bezproblémově přesouvat z místa na místo, a to bez nutnosti přenášet jednotlivé komponenty pracovního stolu. Unikátní mobilní
kancelář Standby Office bude v průběhu několika následujících
měsíců k dispozici nejdříve na trhu ve Španělsku, později by se
měla objevit i v dalších evropských státech. Její zájemce za ní
zaplatí zhruba 5 000 eur (v přepočtu přes 140 tisíc korun). Text: Zdeněk Diviš
Foto: Archiv autora
Do floristiky přišlo jaro
Letošní jarní trend vychází z přírody. V květinových dekoracích se objeví hlavně volně vázáné kytice s použitím jarních
přírodních symbolů.
I jarní kolekce Art Florist vychází z přírody, má připravené
kompozice s barevným laděním kytic v jemných pastelových
odstínech jako je žlutá, zelená, modrá, růžová. Možná trochu
neobvyklé je, že světlé tóny barev jsou kombinovány s tmavými tóny zelené a černé. Černá barva se totiž prolíná všemi
květinovými trendy roku 2007.
Základem je radost z jara
S jakými květinami se tedy budeme v jednotlivých stylech nejčastěji setkávat? Dekorace by měly vyjadřovat radost z nadcházejícího jara. Vhodné je tedy použít květiny pro jarní
období typické. Mezi řezané květiny letošního trendu patří
frézie (Freesia), narcisy (Narcissus), tulipány (Tulipa), lilie
(Lilium), růže (Rosa) a šeřík (Syringa). Pro úplné dotvoření
jarní atmosféry použijeme různé větvičky s rašícími pupeny
ovocných a okrasných stromů či keřů. Z hrnkových rostlin jarního trendu jsou významné konvalinky (Convallaria),
řepčík (Fritilaria), jasmín (Jasminum) nebo mučenka (Passiflora).
Kousek přírody i doma
Použité květiny a rostliny jsou typické právě pro jaro. Běžně
rostou v zahrádkách, zvolili jsme je tedy i do květinových
dekorací. Jejich krásou a vůní ve váze si každý přinese domů
kousek přírody. Vnáší klid a harmonii do našich domácností a zpříjemňují celý interiér. Letošní jarní trendové barvy
a květiny velmi nahrávají i přípravám na období velikonočních svátků. Letošní jarní trend se evidentně trefil do vkusu
velké části naší domácí klientely. Představili jsme velikonoční
kolekci Art Florist už v lednu a objednávky dekorací s velikonočním termínem se začínají kupit. Inspiraci u nás našly
domácnosti, ale i firmy, protože k sezónním dekoracím firemních prostor nepatří jen Vánoce. Lehká jarní výzdoba firem-
Art Florist
- kolekce Jaro 2007
ních prostor bezesporu vnese i dobrou náladu a příjemnou
atmosféru mezi zaměstnance nebo přicházející klienty.
Obal musí mít nápad
Firma ArtFlorist své kytice a dekorace klientům také zasílá.
Podléhají i tyto materiály trendům? Částečně ano. Můžeme
použít barevné průsvitné látky, které celkově či jen částečně
aranžmá zahalují nebo papír či celofán, jejichž okraje ozdobíme ručně psanými osobními vzkazy. Musíme však dbát na
to, abychom obalovým materiálem nepotlačili přirozenou
krásu květin. Květiny mají vždy tvořit dominantu celé dekorace. Látky a papír, které v kytici správně použijeme, vnáší
zajímavý prvek do dekorace a tím vzniká určité napětí, které
může zapůsobit zajímavým dojmem. Text: Markéta Šofrová, ArtFlorist
Foto: ArtFlorist
prezentace
Skvělá volba při výběru
nového bydlení ...
Katalogy nově stavěných bytů, bytových domů,
rekonstruovaných bytů, rodinných domů a pozemků
Přinášíme podrobný přehled jednotlivých projektů – standardy, lokality, cenové relace, způsoby fi nancování,
termíny výstavby, přehledné srovnávací rejstříky a mnoho dalšího. Poradíme se stavebním spořením,
hypotékou, fi nancováním výstavby. Pozveme vás na návštěvu do zajímavě řešených interiérů
a domů, na výstavy o bydlení, nabídneme rozhovory s architekty a jejich rady k řešení moderního
i klasického bydlení. Aktuální informace naleznete také na serveru www.novebydleni.cz.
Vyjde v roce 2007: číslo 1 – byty, domy a pozemky – jaro (1. dubna); číslo 2 – byty, domy a pozemky – léto (15. června);
číslo 3 – byty, domy a pozemky – podzim (15. září); číslo 4 – byty, domy a pozemky – zima (15. listopadu)
SAPHO s.r.o
Pakoměřice 87
Líbeznice u Prahy
250 65
Vzorkovna koupelen
Grafické návrhy koupelen
Velký výběr obkladů a dlažeb
Dětský koutek
Otevírací doba: po-st 7:30 - 16:15, čt 7:30 - 20:00, pá 7:30 - 15:00, so 9:00 - 13:00
tel: 283 090 760, email: [email protected]
www.sapho.cz
S T A V B A
í
n
h
C
hu
á
r
c
ře
st
e
m
v zimě
Přestože začátek letošní zimy nebyl
nijak výrazný a sněhu mnoho nenapadlo, minulý rok byl na sněhové
srážky poměrně bohatý. Jaká tedy musí být střecha, aby jí zimní podmínky nepoškodily. A co bychom měli
dělat, abychom naší střeše co nejvíce
zimu ulehčily.
Stavebníci mnohdy spoléhají na fakt,
že díky globálnímu oteplování bude
každá zima u nás poměrně mírná. Proto
příliš neberou potaz specifické zimní
podmínky už při samém projektování
střech novostaveb. Mezi odborníky se
má obecně za to, že trend k nestabilnímu počasí s velkými výkyvy v teplotách i srážkách bude mít dlouhodobý
a prohlubující se charakter. Má-li střecha sloužit desítky let, je vhodné již nyní
počítat spíše s horší variantou klimatických podmínek. Přitom na otázku, jak
zajistit absolutní spolehlivost střešních
konstrukce v zimě, je jednoduchá odpověď. Je to hlavně tepelná izolace celé
stavby. Prvním omylem je myslet si, že
tlustá izolace střechy vyřeší nedostatečnou izolaci celého objektu.
28 |||
Stěny tvoří rampouchy
Možná, že jste si všimli, že nejvíce ledových střechýlů se tvoří nad okny. Je to
dané tím, že pokud nám z pláště objektu
uniká teplý vzduch, okolní mrazivé
ovzduší ho tlačí na zdivo. Teplo se po ní
plazí vzhůru a naráží na římsu a podokapní žlab. Tam se teplý vzduch zastaví
a působí roztávání sněhu, který tam leží.
Takto vzniklý led a ledové rampouchy
střechu pomalu ničí.
Střecha do horských podmínek
Aby střecha mohla dobře plnit svou
funkci, nesmíme při jejím návrhu
přehánět počet vikýřů. Podle stavební
normy by dva střešní vikýře neměly mít
mezi sebou menší vzdálenost
než 1,5 metru. Nesmí totiž zvyšovat možnost střešních průniků tepla
a vytváření ledu. Pokud tuto zásadu
nedodržujete, kvalitně pokrytá
střecha nemá šanci.
Problematická krytina
Záleží i na krytině. Například při použití
skládané krytiny nebo drážkovaného
plechu nemůžeme střechu nechat bez
leden/únor 2007
pojistné hydroizolace. Ta má jiné použití
při jiných sklonech. Jakmile sklon střechy překročí 25 stupňů, musíme pojistnou hydroizolaci poctivě lepit. Při větrných podmínkách se často stává, že vítr
odfukne střešní tašku. Sníh nebo mrznoucí déšť pak může zastavit jen hydroizolace. Právě neslepenou spárou se nám
sníh může dostat až na tepelnou izolaci,
tam roztaje a izolace provlhne. Následně
začne hnít a brzy může hniloba zasáhnout i krovy. Požadavky na pojistnou
hydroizolaci většinou definují výrobci
dané krytiny a je rozumné se jimi řídit
Led pod plechem
U plechových krytin na stojatou či ležatou drážku může nastat další nepříznivý jev. Je jím led proniklý do drážek
a pod krytinu. Důsledky jsou stejné jako
u předchozího příkladu. Opět je vše
jakoby splněno, ale do střechy vlastně
zatéká. Rozhodování o správnosti provedení je téměř vždy na řemeslníkovi,
neboť v konečném důsledku je to právě
on, který zavinil, že do střechy pronikly
vodní srážky nebo voda v tuhém skupenství. Vodotěsné podstřeší vytvořené
vhodnými pojistnými hydroizolacemi
sice zvýší finanční náklady při realizaci,
ale ušetří mnohem větší náklady spojené
s řešením vzniklých situací. Pak se totiž
ve většině případů jedná o kompletní
demontáž všech střešních vrstev a jejich
nahrazení novými.
Čepice pro zlost
Když máte sníh na střeše co nejdéle,
pak se vám asi skutečně podařilo váš
dům dobře zaizolovat. Při první oblevě
ale příroda prověří, jak máte střechu
navrženou. Pokud máte dobře vybranou
krytinu, pak by měla sněhová masa bez
problémů sklouznout dolů přes žlaby.
Ty odborníci doporučují na zimu společně s okapy sundat. Sníh ani led je pak
nemůže roztrhat. Také může strhnout
různé vikýře, antény nebo odvětrání prostupující střechou. Pokud k sesuvu sněhu
dojde, je třeba ho mechanicky odstranit a odházet ho co nejdále od objektu,
protože se jinak s oblevou vsakuje do
podloží a ohrožuje tak svislé stavební
konstrukce a základový pás, potažmo
základovou desku. Někdy je místo toho
řešením systém drenáží a odvodňovacích
žlabů, které také dokážou vaši stavbu
bránit. Samozřejmostí je také dokonalá
izolace základů proti vhlkosti.
Připravte sněholamy
Klouzající sněhovou masu, která hrozí zničit naši střechu, mohou rozdrtit takzvané
sněholamy. Ty se většinou skládají z nosných tašek opatřených závěsným hákem,
mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. Mají za úkol zachytit nebo alespoň
rozrazit padající kusy namrzlého sněhu a
ledu. Sněholam zásadně neumisťujeme do
první řady u okapu, ale minimálně o řadu
výše. Je přitom nutné zajistit dokonale
pevné přichycení střešní latě, která sněholam nese, aby váha sněhu nepoškodila
skladbu krytiny. Pokud sněholamy umísťujete jen v části střechy, je nutné v dalších
řadách jejich délku z obou stran postupně
zkracovat pod úhlem 60 stupňů vzhledem
k předchozí řadě, čímž na střeše vznikne
optický klín se špičkou směrem vzhůru.
Samotné sněholamy ale nic nezmůžou,
pokud jim nepomohou protisněhové
tašky, šablony a háky, bránící posuvu sněhové masy po ploše střechy. Přitom protisněhová taška se materiálem ani barevností neliší od tašek základních, ale navíc
obsahuje pouze téměř neznatelný betonový prstenec na střední vlně, který brání
sesuvu i posunům sněhu. Účinnou pre-
venci proti namrzání a sněhu představují
elektrické topné kabely, instalované nejen
v okapech, žlabech a na střechách, ale i na
schodištích, zkrátka na všech nechráněných plochách. Velmi snadno se přichytí
speciální hliníkovou páskou a následně se
obalí vrstvou tepelné izolace. Jsou zapojeny na běžnou rozvodnou síť a jejich činnost je řízena automaticky, podle signálů
tepelných a vlhkostních čidel.
Ten sníh musí pryč
Co ale dělat, když stejně jako minulý rok
začne padat ve velkém množství mokrý
sníh. Kdy si máme plivnout do dlaní
nebo objednat firmu, která nám sníh
z domu smete? Normové zatížení střechy sněhem záleží na místě výstavby
a my ho může odhadnout podle mapy
sněhových oblastí. Možná to nevíte, ale
naše území je na této mapě rozděleno do
pěti oblastí. Přes devadesát procent plochy patří do první až čtvrté oblasti, kde
normové zatížení sněhem činí od 50 do
150 kg sněhu na m2 střechy. V páté, nejvyšší oblasti určuje zatížení sněhem příslušný hydrometeorologický ústav. Na
internetové adrese www.snihnastrese.
cz si můžete samostatně a snadno spočítat, jak je na tom právě ta vaše střecha.
Například pokud se nacházíte ve 2. sněhové oblasti s předpokladem, že v místě
napadne až 20 cm mokrého sněhu, bude
zatížení vaší střechy činit až 60 kg na m2.
Podle odpovídající normy by však právě
v této oblasti měla střecha vydržet přibližně 70 kg na metr čtvereční. V případě, že vrstva sněhu je vyšší, než odpovídá normovému zatížení, je třeba sníh
nechat okamžitě odstranit. text: Jaroslav Korec
foto: archiv autora
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 29
S T A V B A
kotelníka
Kotel bez
30 |||
leden/únor 2007
Kotel je srdcem vytápění a ohřevu teplé vody
v každém rodinném domě. Proto současně se stavbou
nového domu řešíme i jakým kotlem dům vybavíme. Nabídka
na trhu je veliká, ale jaké vlastnosti by měl mít náš ideální
kotel?
Základní otázka, kterou si musíme položit je, jakým palivem
bychom chtěli topit a jakou účinnost by naše zařízení pro
vytápění mělo mít. Ideální by bylo, aby kotel spaloval cokoliv, to je však možné pouze v klasickém kotli s pevným roštem,
v němž shoří vše co se do něj nasype. V tomto případě však
o účinnosti zařízení, kvalitním spalování, komfortu obsluhy či
dokonce o ekologii nemůže být ani řeč. Pokud však chceme
hovořit o moderním ekologickém kotli
s pohodlným obsluhovacím procesem, musíme zvolit kotel automatický.
Při výběru kotle se většinou v první řadě řeší
otázka - jaké palivo
je na trhu nejlevnější.
V současné době je
asi nejlepším řešením
zakoupit automatický
kotel, který spaluje
uhlí a pelety. Uhlí jako
domácí surovina bude
pravděpodobně nejlevnější. Evropská směrnice EU č. 2003/96/
ES zavádí ekologické
daně na paliva, elektřinu a pohonné
hmoty. Podle posledních informací budou
energie i v ČR zatížené
sazbou daně, o které
není ještě definitivně
rozhodnuto. Jen je
třeba vzít v úvahu
i tuto finanční zátěž a do
budoucnosti s ní počítat. Ceny energií
jsou spojené nádoby, takže všechny pouze poskočí
směrem nahoru a nám nezbývá než šetřit a platit. Po nasazení ekologické daně se zřejmě cena uhlí mírně zvedne a přiblíží se ceně pelet. K používání pelet je již v západní Evropě
poměrně silný trend. Velmi zajímavé jsou takzvané alternativní pelety, které se vyrábějí z rostlin. Mají trošku nižší výhřevnost než pelety dřevěné, ale jsou o polovinu levnější než pelety
dřevěné. Bohužel tyto peletky nehoří bez problémů v každém
kotli.
Typy kotlů
Podle typu hořáku rozlišujeme několik typů kotlů. Jedním
z řešení je automatický kotel s otočným roštem. Ten tvoří
dvě nad sebou posazené komory, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi
je otočný rošt, který umožňuje dokonalé spalování uhlí, pelet
i dřevěné štěpky s účinností nad 80%, ale i snadné odstraňování popela. Kotle jsou regulovatelné od 30 – 100 % a tak
nepotřebují akumulační nádrže. Přikládat stačí 1 x za
1 – 3 dny.
Roura na dřevo
Dalším typem jsou kotle s rourovým hořákem. Ty využívají principu generátorového zplynování dřeva, kdy odtahový ventilátor odsává spaliny z kotle nebo vhání vzduch do
kotle. Těleso takového kotle tvoří svařenec z ocelových plechů o tloušťce 3-8 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve
spodní části opatřena žáruvzdornou tvarovkou s podélným
otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívající prostor
pod ní je opatřen keramickými tvarovkami. V zadní části těla
kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve
vrchní části zatápěcí záklopkou.
Horní část spalinového kanálu má
odtahové hrdlo
pro připojení na
komín. Primární
i sekundární
vzduch systém
předehřívá na
vysokou teplotu,
to dává vyšší účinnost hoření. Po vyhoření paliva se ventilátor
automaticky vypne.
Kotel jako kovářská výheň
Posledním a nejmodernějším typem jsou kotle s retortovým hořákem. Svůj název
dostaly podle toho, že princip spalování v nich připomíná hoření v kovářské výhni
– retortě. V tomto systému je
z násypky hořáku palivo dopravované šnekovým podavačem,
který tvoří motor s převodovkou a šnekovnice, do litinového
kolena-retorty. Zde je mechanismus vytlačuje vzhůru na kruhový
rošt. Retorta se nachází ve směšovači, do kterého ventilátor fouká vzduch drážkami mezi retortou a roštem,
přímo do nahořelé vrstvy paliva. Pro správnou funkci hořáku
je nutné drážku mezi roštem a kruhovým nadstavcem směšovače dobře utěsnit tmelem určeným pro teploty nad 1200°C.
Při retortovém spalování se intenzita rozdmýchávání paliva
reguluje škrtící klapkou na ventilátoru a tím se zvyšuje nebo
snižuje množství spalovacího vzduchu. Popel a struska pak
přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem.
Tento typ je ideální pro spalování pelet.
Kombinovaný kotel
Tento universální kotel umožňuje spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na
pelety, zemní plyn nebo extra topný olej (nafta). Vše podle
toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je
možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete poz-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 31
ději nebo jej použijete z minulého kotle. To je velmi příjemná
vlastnost kotle. Každý si to umíme představit, máme zahrádku
a občas je zapotřebí spálit i takové “palivo”, které automat holt
nesežere.
No a tady je velmi užitečné, když kotel umí chodit i v ručním
režimu. Takže si vesele přikládáme jako do normálního kotle.
Až nás to přestane bavit, přepneme na automat a opět máme
maximální pohodlí.
Automat poslouží
Kotle moderní doby mají velké vymoženosti. Jednou z nich je
takzvaná automatická regulace kotle. Ta je velmi důležitá, ideální je takzvaná ekvitermní regulace, která dokáže komunikovat
s termostatickými ventily na radiátorech.
Regulace pak řídí kotel
na základě porovnání
venkovní teploty a teploty jednotlivých místností, takže nedochází
k přetápění objektu a vy
šetříte. Je obvykle levnější si takovou regulaci
koupit přímo od výrobce
kotle, než ji dokupovat později. Další libůstkou je samozápal kotle. Ten se používá jen
u pelet nebo obilí a opět vám
šetří peníze. V hořáku totiž hoří jen
pokud je požadavek na vytápění. Po
té kotel vyhasne a když je třeba, tak se
sám opět zapálí. Nejlepší je zapalování pomocí horkého vzduchu, které je ve srovnání se zapalováním žhavící elektrodou méně
náročné na elektrickou energii.
Chcete-li si užívat luxusu, opatříte si kotel se zásobníkem a automatickým podavačem paliva. Zde
platí jednoduchá zásada, čím
větší zásobník, tím lepší. Čím
nižší výhřevnost, tím větší
objem paliva spotřebujete, takže
pro pelety spíše zásobník větší,
pro uhlí zásobník menší. U kotlů
s výkonem okolo 25 kW je dobrý
standard obsahu zásobníku okolo
250 metrů krychlových. Takový zásobník
umožňuje v přechodových obdobích jako jaro a podzim chodit ke kotli jednou týdně. Absolutní vrchol je kotel s automatickým výběrem popele. Ten shromažďuje nádoba, do které šnek
vynáší popel z kotle. Tato služba se ale nachází ve standardu
kotlů v pořizovací ceně okolo 100 tisíc korun.
Aby vydržel
Kotel je investice na dlouhá léta a délka záruky obvykle vypovídá, jak moc si je výrobce jistý, že kotel něco vydrží. Na Internetu, na webech výrobců a prodejců kotlů se ale tento parametr moc neuvádí. Většina kotlů má záruku jen 2 roky. Výjimky
32 |||
leden/únor 2007
tvoří dvojice výrobců, která jediná poskytuje v České republice záruku na kotle ve výši 5-10 let. Zásadní vliv na životnost kotle má materiál, ze kterého je výměník kotle vyroben
a samozřejmě způsob provozování kotle. Základní topenářskou zásadou je, že v topné soustavě musí existovat termostatický trojcestný nebo čtyřcestný ventil, který má zajišťovat
teplotu vratné vody do výměníku kotle minimálně 60 °C, aby
v něm nedocházelo ke kondenzaci vody, tvorbě dehtů a kyselin a tím k nízkoteplotní korozi. Podle materiálu výměníku rozdělujeme kotle na litinové a ocelové. Pokud budete udržovat
teplotu vratné kotlové vody na 65 stupních Celsia, pak vám
ocelový výměník vydrží 15 a více let. V opačném případě vám
shnije i do 4 let. Pokud chcete mít jistotu nezbývá
než doporučit dražší litinový výměník, zde
je záruka dlouhé životnosti. Automatických
kotlů s litinovým výměníkem je ale na trhu
jako šafránu.
Účinný pomocník
Automatické kotle mají
účinnost od 80 do 95 procent. Obecně platí, že čím
více je kotel specializovaný na dané palivo, tím
lepší účinnosti se dosahuje. Nejlepší účinnosti
dosahují kotle na pelety,
kde většina výrobků má
účinnost přes 90 procent. Nevýhodou automatů je, že v těchto kotlích
si ručně nepřiložíte a dřevo
ze zahrádky musíte nacpat
do krbu. Ale i tak mají tyto
kotle velkou přednost. Mají
automatické zapalování
a jsou schopny spalovat jak
fosilní paliva, tak i budoucí
levné palivo – pelety.
Bohužel tomu odpovídá
i cena, která je pro rodinný
dům obvykle nad 100 tisíc
korun bez DPH. To nás
vede k otázce, kolik tepla
je potřeba na vytopení
jednoho domu. Obvykle
se přepočítává potřeba
tepelné energie na 70 Watt/m2. Toto se přirozeně mění v závislosti na izolaci a výšce místností v domě
mezi 50 až 100 W/m2. To znamená, že dům s vytápěnou podlahovou plochou 170 metrů čtverečních s dobrou tepelnou
izolací a normální výškou stropu potřebuje topný výkon 11,9
kW energie.
Izolační paradox
Pokud dům výrazně zaizolujete a snížíte tak požadavek na
výkon topné soustavy, dostanete se do určitého paradoxu. Při
výběru kotle na tuhá paliva, tedy zplynovacího kotle na dřevo
nebo na uhlí a dřevo, pak jejich provozování na nižší výkon
škodí jejich životnosti. U kotlů na pelety je to teoreticky jedno,
protože tyto kotle mají většinou nastavitelný výkon. Podle
zkušebny musejí pracovat v rozmezí 30-100 % jmenovitého
výkonu, takže nastavit výkon na nižší parametr není žádný problém. Existuje ale další řešení ve formě akumulačních nádrží
do topné soustavy. Kromě vyřešení provozu při jejich používání klesne spotřeba paliva o 30 procent, nemusí se topit
každý den, stačí obden, v přechodném období jednou za dva
dny. Velkým hitem se tak stává kotel na dřevo s akumulačními nádržemi, přičemž je možné ještě do akumulační nádrže
přidat elektrické patrony. Dům pak topí nárazově kotlem na
dřevo a když je to výhodnější, tak elektrikou
na noční proud, která je daleko levnější než
zemní plyn. Kombinace zdrojů je velmi
výhodná a elektřina bude vždy, lidská
společnost stojí na elektřině. Ale elektřina bude do budoucna tím nejdražším
čím budeme moci topit.
Pelety jako budoucnost
Přestože kotle na peletky patří k těm
dražším, je to nepochybně
budoucnost ve vytápění rodinných domů. Jelikož výroba pelet
má ekologický aspekt, lze očekávat brzy dotace na nákup
těchto kotlů. Bohužel cena
pelet je výrazně ovlivňována
poptávkou v západní Evropě, která
žene jejich cenu vzhůru. V současnosti je třeba rozlišovat kvalitu
pelet. Kvalitní peletky, takzvané bílé pelety, jsou z měkkého
dřeva bez kůry. To jsou peletky, které prodáte bez problémů
v Čechách, Rakousku nebo Německu. Na západě od našich
hranic dokonce tankují takové peletky do cisteren a pak vám
je přivezou domů k uskladnění v suchých tancích. Pak existují i tmavé peletky, tedy s kůrou nebo z tvrdého dřeva, nebo
peletky vyrobené z různých odpadů jako jsou obiloviny nebo
sláma. Jejich nevýhodou je, že mohou vytvářet škvarky v kotlích a spalování ztrácí komfort. Máte-li kvalitní pelety, jednou za 14 dní nebo za měsíc vyberete popel, vyčistíte kotel.
Vše podle toho, jak je velký zásobník doplňující palivo. Nekvalitní pelety vytvářejí v kotli spečenec, který se postupně mění
ve škvarek. Pak je třeba nejen vybírat popel, ale i vyčistit spalovací komoru. Přitom cena tmavých peletek je stejná jako
bílých. V Čechách je nyní více jak patnáct výrobců, kteří prodávají peletky v cenách od 2500 do 3800 korun za tunu, tedy od
2,5-3,8 korun za kilogram. Levnější jsou pelety jen z odpadu,
kdy cena jednoho kilogramu je 1,50 Kč.
Spalovači obilí
Vypěstovat energii prostřednictvím obilí může být často
rychlejší, snazší i levnější, než některé jiné eticky přijatelné
způsoby. Peletky z obilného šrotu jsou další silnou ekologickou alternativou. Velký objem a proměnlivé vlastnosti
odpadů od třídiček a čističek zrnin neumožňují jejich využití
k přímému spalování. Přesto však existuje řešení v podobě
lisování těchto odpadů do podoby topných briket různého
průměru. Platí přitom, že čím je průměr takového paliva
nižší, tím více energie je třeba k jeho převedení do kompaktní podoby. Lisování do malých granulí s průměrem
6 až 10 mm
je energeticky velmi náročné,
což ubírá na energetické efektivitě celého postupu a přidává
na ceně. Pro použití v automatických kotlech lze však využít
i granulí (pelet) s průměrem
20 - 30 mm a pro občasné ruční
přikládání v topeništích na celá
polena lze využít i briket s průměrem 50 - 80 mm, jejichž lisování je energeticky nejefektivnější. Existují i lisy na brikety
čtvercových nebo obdélníkových profilů, ale ve všech případech platí, že čím mají výlisky
menší plochu svého průřezu, tím
vyšší je spotřeba energie na jejich
výrobu.
Jak se pálí zrno
K spalování obilí je potřeba speciální hořák. Keramika
v hlavě hořáku totiž musí snášet teplotu do 1800 °C aniž
by se tavila, praskala nebo oxidovala. Všechna semena,
oves, ječmen, pšenice a další mají přirozenou ochranu proti
teplu, proto je třeba spalovat obilí při vyšších teplotách,
než jaké jsou třeba při spalování dřeva. Teplota v hořáku na
obilí tak běžně dosahuje 1200 stupňů Celsia. Při rovnoměrném teple vydrží keramika bez problémů mnoho let aniž
by praskala. Předpokládá se 10 až 20 let. Keramika hořáku
je tepelně izolována následkem čehož jsou teplotní změny
velmi pozvolné. To zaručuje vysokou trvanlivost a funkčnost
hořáku. Nejhorší prostředí pro keramiku jsou prudké teplotní změny - rychlé ochlazení či zahřívání. Text: Vladimír Iliev z internových zdrojů
Foto: Rioni, Ekoefekt
S T A V B A
Staletá tradice
krbu
Krby svým teplým žárem spolu
s praskajícím ohněm vytvářejí již od dávných dob teplo, pospolitost
a rodinnou pohodu.
34 |||
leden/únor 2007
Ale jen krb s novým konstrukčním řešením vám umožní romantickou pohodu při
pohledu do hořících plamenů a přitom
zajistí bezpečnost a čistotu provozu žáruvzdorným sklem. Dnešní krbové vložky i
kamna mají skleněná dvířka. Jejich předností je to, že se vám nemůže stát, že kus
žhavého dřeva propálí váš koberec či
sedačku. Váš krb může být i alternativním
zdrojem vytápění vaší nemovitosti, zvlášť,
pokud má v sobě technologií spalování
emisních plynů a dokáže vám ovládáním
přívodu vzduchu uspořit palivo. Moderní
systémy jsou již tak stavebnicově řešené,
že celý krb je možno postavit bez zásahu
zedníků za půl dne.
Jak je to s teplem
Krby z dřívějška zrovna dobrou pověst
úsporných tepelných spotřebičů nemají.
U otevřených krbů se účinnost spalování
pohybovala v rozmezí 10 až 20 procent,
u uzavřených pak až 60 procent, ale ani
u těch nejnovějších teplovodních při jme-
novitém výkonu nepřesahuje 80 procent.
Příkladem je vložka AQUATONDO 29,
u které jde 60 % tepla do vody a 20 %
sáláním. Další nevýhodou krbového vytápění je, že krby po pár hodinách bez přikládání vyhasnou a celou noc nikdo
nebude chodit přikládat. Tato nevýhoda se
však rázem změní ve výhodu, pokud krb
topí do akumulačního zásobníku. Nárazové krbové vytápění během několika
hodin dostatečně vyhřeje dům i akumulační zásobník, takže nejen že krb oproti
kotlům pracuje trvale na jmenovitý výkon,
tedy s vysokou účinností 80 % a s nízkými
emisemi, ale může být dokonce bez problémů předimenzován ještě více jak kotel.
Geometrie většího ohniště oproti kotli
navíc zajišťuje i vyšší účinnost.
Topíme vzduchem
V současnosti je asi 95 procent českých a moravských krbů teplovzdušných s vestavěnou krbovou vložkou,
která slouží jako srdce celého krbu. Jednou z výhod teplovzdušného vytápění
všeobecně je schopnost pružně reagovat na změnu tepelné ztráty v důsledku
různých pasivních zisků tepelné energie. Málokdo si uvědomuje, že každá
osoba vyzařuje 100-180 W tepla, „topí“
ale i monitor PC, televize, pračka, žehlička, trouba nebo lednička. Systém teplovzdušného vytápění potřebuje na
příjemnou pohodu domku dosažení
teploty okolo 20 až 21 stupňů Celsia, na
rozdíl od “studeného tepla” ústředního
topení, kde je teplo předáváno médiu,
vodě, která jej předává až se 40 procentní ztrátou vzduchu. Na myšlenku
vytápět dům pomocí krbu přišli již před
1000 lety staří Římané. Spočívá v tom,
že v samostatně vytápěné, prioritní
místnosti stoupá teplý vzduch vzhůru,
ochlazuje se o strop, stěny, nábytek a
následně klesá k zemi. Tepelný výkon
krbu je zaručen i samovolným prouděním, ale k zesílení funkce nabízí plno
výrobců i ventilátor. Vzdálenější, sekundární místnosti pak vytápíme z místností
prioritních pomocí teplé vrstvy vzduchu u stropu a za dodatečné pomoci
pečlivě spočítaných prostupových štěrbin, popřípadě infiltračních mezer pode
dveřmi. Tímto principem můžeme zajistit nejenom dodávku tepla, ale také
výměnu vzduchu v obytných prostorech. V sekundárních místnostech ale
musíme počítat s nižší teplotou o 4 až
8 °C, proto bychom je měli zařídit spíše
jako ložnice nebo kuchyně.
Jen pro kamnáře
Jak je na první pohled zřejmé je teplovzdušné vytápění životně závislé na
dobrém výpočtu proudění teplého
vzduchu, proto chceme-li topit tímto
způsobem, musíme se obrátit na profesionální kamnáře ovládající termodynamiku. U každého takto vytápěného
domu je třeba dodržovat základní hygienické normy a to znamená, že na osobu
je třeba za hodinu vyměnit 50 m3 vzduchu. Přitom jednou ze zásad úsporných domů je omezení infiltrace chladného vnějšího vzduchu do stavby,
například velmi těsnými nebo neotvíratelnými okny. Vlastní výměna vzduchu
pak bývala pod hygienicky únosnou hranicí, k čemuž se samozřejmě přidaly problémy s vlhkostí. Dalším úskalím systému teplovzdušného vytápění je i fakt,
že jej nemůžeme praktikovat s jakouko-
Základem je CPV
Centrální přívod vzduchu umožňuje přivádět do spalovací komory
krbové vložky vzduch pro hoření
z exteriérů, předsíní a technických
místností. Krbové vložky i krbová
kamna s CPV nejsou závislá na
množství vzduchu ve vytápěném
interiéru, neodebírají mu jeho přirozenou vlhkost, nesnižují kvalitu
vzduchu a obsah kyslíku. Přispívají tak nejen k udržení příjemného
klimatu vašeho domova, ale také
snižují náklady na energii. Nespotřebovává se totiž již jednou ohřátý
vzduch z místnosti. Krbová vložka
s CPV je vhodná pro stavby krbů
v nízkoenergetických domech.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 35
liv krbovou vložkou. Její účinnost musí
být 80 až 85 procent, což dovedou
pouze některé krbové vložky například
skandinávské firmy Jotul nebo Dynamic, s dvoustupňovým spalováním EEC
(Economy – Ecology - Emission Control). Tyto vložky kromě spalování dokáží
i zplynování a vydrží i 24 hodinový provoz. Pokud k tomu připočteme 8 až 12
hodinovou obslužnost, pak kromě menšího podílu prachových částic ze dřeva
(okolo 2,57 g prachu na 1 kg dřeva)
navíc ušetříte oproti ostatním krbovým
vložkám až 40 procent paliva. Nemalý
vliv mají i sálavé stěny v různém provedení. V neposlední řadě o provozu krbu
rozhoduje i stav a konstrukce komínu,
který zajišťuje životně důležitý tah.
Pokud ho krb nemá, tak studený komín
je asi nejčastější příčinou. Zlepšit tah lze
vložením hořících novin otevřeným čisticím otvorem komína. Otvor se ponechá
otevřený, dokud noviny zcela neshoří.
Tak se v komíně vytvoří tah a je možné
bez potíží zapálit v krbu. Potíže s tahem
se dále mohou vyskytnout na otevřeném
staveništi, při otevřených dveřích nebo
oknech, jestliže komín končí pod úrovní
hřebene střechy, v případě chybně provedeného napojení do komína a příliš
dlouhých komínových trub.
Krb ohřívá vodu
Vzduch je na rozdíl od topné vody horší
nosič tepla, jeho tepelná kapacita je čtyřikrát nižší než vody. To by nebylo zase
tak špatné, kdyby vzduch neměl velmi
nízkou hustotu. V kubickém metru vody
je možné uskladnit tisíckrát více energie než v kubíku vzduchu. Proto další velkou novinkou je krb s funkcí kotle, který
dokáže ohřát teplou vodu do ústředního topení a současně komfortní výrobu
teplé užitkové vody. S ohledem na stále
větší náklady spojené s výrobou tepla je
tato nová konstrukce krbů vhodná pro
vytápění rodinných domů a horských
chat až do objemu 558 m3. Základem
takového zařízení je krbová vložka, která
je provedena se spalovací komorou jako
dvojitý plášť ze silné ocele s vloženým
výměníkem, kterým prochází měděná
trubka o průměru 12 mm ponořená do
vody výměníku. Oheň a teplé kouřové
plyny pak ohřívají topnou vodu v meziplášti krbu, která ohřívá také vodu užitkovou ve výměníku. Topná voda může
cirkulovat pomocí čerpadla nebo i samovolně v celém topném okruhu.
36 |||
leden/únor 2007
Na dřevu záleží
Schéma funkce hrbu
studený vzduch
teplý vzduch
Každý výrobce krbů doporučuje spalovat kvalitní palivo s vlhkostí pod
27 procent. Proto se nejdříve upravuje sušením na vzduchu, kdy se
obvykle skladuje ve vnějším prostředí
po dobu dvou let chráněno proti
povětrnostním vlivům. Pouhým okem
však nejste s to posoudit úroveň zbytkové vlhkosti. Nedostatečně vysušené
a čerstvé dřevo zapříčiňuje vysoký
obsah emisí ve spalinách. Na stěnách
spalovací komory, na skle (začerňuje
se), na kouřovodech a v komíně se
potom usazují těžké saze a tvoří se
dehet. Vysoký obsah vody v palivu
zároveň stále ochlazuje proces spalování a výrazně tak snižuje jeho kvalitu a účinnost. Spotřeba dřeva pro
jmenovitý výkon 10-12 kW (podle
typu použité krbové vložky), je okolo
4 kg za hodinu. Balík garantovaného
„suchého“ dřeva o hmotnosti 15 kg
vyjde na 60 Kč. Další možností je spalovat dřevěné brikety.
Teplovodní výměník chce mistra
Krbové vložky s teplovodním výměníkem však mají různá specifika, která je
nutno dodržet z hlediska jejich naprosto bezpečného provozu. V tomto systému je samozřejmostí pojišťovací ventil.
Soustava také musí být buď napojena na
záložní zdroj elektrické energie, anebo
musí mít dostatečně velkou otevřenou
expanzní nádobu. V jiném případě musí
být napojena na vodovodní řad nezávislý
na dodávce elektrické energie. Pro letní
provoz odborníci doporučují mít na tuto
vložku napojený dostatečně velký výrobník teplé užitkové vody. Krbové vložky
s teplovodním výměníkem také musí
mít odpadní potrubí napojené přímo
do kanalizace. Všechny havarijní funkce
musí být ovládány termoventily. V žádném případě nesvěřujte montáž firmě,
která s tímto nemá zkušenosti a nemůže
se prokázat zaškolovacím certifikátem,
který tuto firmu opravňuje k montáži na
daný typ vložky. Pokud vám montážní
firma nevystaví kopii tohoto oprávnění,
žádná pojišťovna vám případně vzniklou
škodu zapříčiněnou neodbornou montáží neuhradí.
Bezpečnost především
Při výběru místa, kde bude krb instalován, je třeba získat souhlas místně příslušného stavebního dohledu, obvykle
zastoupeného oblastním kominickým
mistrem. Totéž platí pro opatření k zajištění nezbytného odvětrávání a ventilace místnosti, a to vzhledem k závislosti
její velikosti na instalovaném tepelném
výkonu. Místnost, kde se bude instalace
provádět, musí být zabezpečena proti
mrazu a dobře větraná. Mimořádnou
pozornost věnujte instalaci v místnostech
s utěsněnými okny nebo v případě, že
jsou instalovány mechanická ventilační
zařízení vnitřního vzduchu. Zásobování
spalovacím vzduchem musí být zajištěno za každých podmínek. Například
teplovodní krb „MAXIFLAM“ spotřebuje
zhruba 75 metrů krychlových spalovacího vzduchu za hodinu. Taktéž je třeba
pravidelně kontrolovat přetlak vody v
zařízení odečtením hodnoty manometru.
Doporučujeme vám uzavřít smlouvu
o provádění údržby, protože nejsnazší
je nechat provést tyto činnosti odbornou firmou v rámci každoroční pravidelné prohlídky topného zařízení. text: Vladimír Iliev
foto: Arkiane, WIN, archiv autora
Shrnuto
1. Prvním krokem tedy je, ujasnit si, pro jaký účel a kam krb nebo kamna pořizujeme. Dále jaký typ si můžeme pořídit. Zda elektrický nebo plynový, v případě bytů, či klasický, ve kterém topíme dřevem.
2. Spojení pružného topidla, jako například krbu a moderního automatického
vytápěcího zařízení, nám může přinést požadovaný komfort i ekonomii vytápění.
3. Je možné stavět krby otevřené, tedy bez topného systému, nebo krby uzavřené.
4. Uzavřené krby, ať už teplovodní, horkovzdušné nebo horkovzdušné s rozvodem vzduchu jsou připojeny na topnou soustavu. Je možné využít i teplovzdušné vložky k vyhřívání radiátorů.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 37
S T A V B A
Konvektor
vytlačuje
radiátory
Kdo by nechtěl mít dům plný světla, prosklenou stavbu
s okenními tabulemi sahajícími až k zemi, francouzskými
okny. Nicméně toto stavební řešení sebou nese podstatně vyšší tepelné ztráty než dobře izolované obvodové
stěny. Boj se studenými proudy vzduchu nám pomůže
zvládnout podlahový konvektor.
Klasické topné těleso, starý známý radiátor, považuje stále více
architektů a uživatelů za nutné zlo, které hyzdí interiér vytápěného prostoru. Proto ke slovu stále více přicházejí otopná
tělesa, která prakticky nejsou vidět. K nim patří i konvektory. Ty
předávají teplo do vytápěného prostoru konvekcí, tedy ohřívají
pouze vzduch ve vytápěné místnosti. Na rozdíl od jiných druhů
otopných těles deskových, článkových nebo trubkových, nepředávají žádnou část svého tepelného výkonu sáláním. Oproti
radiátorům také nevydávají žádné tepelné záření směrem
k zadním okenním plochám, čímž se zabrání zbytečným tepelným ztrátám.
Přichází konvektor
Pro konvektory se v technickém názvosloví využívá i označení
„fan-coily“, což každý průměrný znalec anglického jazyka přeloží jako ohřívače vzduchu. To je ale trochu zavádějící, protože
i když hlavním účelem konvektorů je vytápění, tyto zařízení
jsou použitelná i pro dochlazování místností v horkých letních
měsících. Základem topného konvektoru je měděná trubka, na
kterou jsou nalisované speciálně tvarované hliníkové lamely.
Ty společně s trubkou vytvářejí takzvaný topný registr. Hliník
i měď jsou materiály s vynikajícími koeficienty přestupu tepla,
životností a dalšími pozitivními vlastnostmi. Do topného registru přitéká a z něj odtéká topná voda. Samotné topné registry
jsou pak uloženy v plechovém kanálu, který se obvykle zabetonuje v rámci podlahové konstrukce. Vrchní část konstrukce
tvoří horní krycí a nášlapná mřížka s rámečkem.
Topení i dochlazování
U podlahových konvektorů se tedy nejedná se o systém celoplošného podlahového vytápění, ale o účelné umístění standardně nerezových žlabů s výměníkem tepla na horkou vodu
38 |||
leden/únor 2007
a podle požadavku i s ventilátorem do podlahy v exponovaných místech interiéru. Těmito místy se rozumí především
velké prosklené plochy. Může jít například o francouzská okna
a dveře ve vašich domech a bytech, zimní zahrady, bazény,
autosalóny. Vedle samotné podstaty vytápění a v letních měsících též dochlazování slouží podlahové konvektory též jako
tepelné clony u chladných oken. Do tohoto prostoru, kde
vzniká průhledná a navíc izolačně slabší stěna, je vyloučeno
umístit jakékoli jiné těleso. Jedinou viditelnou částí je nášlapná
mřížka a pokud je správně zvolena, velmi esteticky splývá
s daným interiérem. V případě použití chladící vody o teplotách
umožňují kondenzaci vody musíme odtok konvektoru napojit
na odpad.
Jak řídit konvektor
Technicky jsou konvektorová tělesa určena pro jednotrubkové
a dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem. Regulaci lze volit s ohledem na použitou jednotrubkovou případně
dvoutrubkovou soustavu. Odklápěcí koncové díly řeší jednoduchý případ pro umístění manuálně ovládaného ventilu přímo
pod krytem, případně lze použít termostatickou hlavici s odděleným nastavením a kapilárou. V případě instalace jednotrubkové otopné soustavy doporučujeme využít možnosti regulace přes zónový ventil s napojením na programový termostat
v referenční místnosti. Regulační klapka dokáže omezit výkon
konvektoru o plnou polovinu a slouží tak jako jednoduchý
regulační prvek v okruhu. Funkce a výkon tělesa tak plně závisí
na její poloze, teplotě a rychlosti protékajícího topného média.
Aby proudil vzduch
Konvektory jsou díky svému nízkému obsahu vody a svému
vysokému koeficientu tepelné vodivosti ideální pro nízké tep-
lotní spády v kombinaci s kondenzačním kotlem. Malý objem
vody v systému vytváří minimální setrvačnost a umožňuje pružnou regulaci celé topné sestavy. Konvektor může být konstrukčně uspořádán tak, že v zimním období lze proud vzduchu
usměrnit klasicky vzhůru, ale v období letním, kdy je požada-
vek na dochlazování, lze vzduch vyfukovat tečně k podlaze místnosti až do vzdálenosti 4 m - tím je vyvolán efekt lehce proudícího chladného vzduchu i v lokalitách od okna vzdálených. Díky
napětí 12 V jsou všechny konvektory bezpečné i pro aplikace
v mokrých prostorách. Tělesa jsou buď s přirozenou konvekcí,
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 39
bez ventilátoru a s menším
výkonem, nebo s vynucenou konvekcí, s ventilátorem,
s vyšším a regulovatelným
výkonem.
Vypněte hlučný ventilátor
Mohou být ale i podlahové
konvektory kombinované,
které umožňují topný výkon
ve stejné výši, jako klasické
sestavy s ventilátorem. Po
jeho vypnutí přechází na
režim z přirozenou konvencí. Vypnutí ventilátoru je výhodné z hlediska hluku při umístění konvektorů v ložnicích a dětských pokojích, kde se v nočních hodinách stejně přechází na noční útlum, což znamená,
že se snižuje teplota v místnosti po dobu spánku. V prostorách
jako jsou kanceláře, veřejné budovy, obývací pokoje a autosalony, prostě všude tam, kde šum ventilátorku není rušivý, lze
použít konvektor vyvinutý pouze na provoz s nuceným prouděním vzduchu. Přitom stejnosměrné
12 V DC motory ventilátorů mají extrémně malou spotřebou
elektrické energie. Například pro 1m dlouhý konvektor je denní
průměrná spotřeba elektřiny 2 až 3 W.
Parapetní konvektory
Tyto konvektory jsou zcela novým typem topných těles na
našem trhu a vzbudily nebývalý zájem nejen projektantů, ale
rovněž široké veřejnosti. Podstatou je, že parapetní teplovodní
těleso (Fan-Coil) je zabudováno přímo ve stěně pod klasickým
oknem, tedy v parapetu, který je součástí dodávky topení. Není
proto potřeba do prostoru na stěnu pod okno umísťovat klasický radiátor. Topení je umístěno přímo pod okenním sklem
odkud je nasáván studený vzduch a ohřátý vyfukován do interiéru, a rovněž je možno proud vzduchu uzpůsobit obráceně.
Konvektor je tak jako u vybraných typů podlahových konvektorů možno použít v letních měsících i pro dochlazování. Parapetní konvektory jsou vyráběny pouze s vynucenou konvekcí,
aby byl zachován předepsaný tepelný výkon v daném interiéru.
V základu se tělesa skládají z nosné konstrukce, lamelového
výměníku tepla, kvalitního ventilátoru s bezpečným 12V napětím, vaničky pro odtok vody (u chlazení) a krytových komponentů - parapet v základním dřevěném provedení včetně hliníkové mřížky. Povrchové úpravy parapetů budou dokončeny na
místě podle představ zákazníka. Topné lavice
Konvektory ale mohou být i v provedení stupínek, sokl nábytku
a lavice. Široká škála provedení a výkonů umožňuje jejich umístění do jakéhokoliv typu prostor, aniž by se tím narušila kompaktnost interiéru. Takové řešení využívá prostory v kuchyňských linkách, parapetech, nášlapných stupíncích pod okny,
schodech a lavicích pro umístění topidel. Lavice je opatřena
krycí deskou (pozor, desku je nutné objednávat zvlášť), která
bez problémů snese statické zatížení a je vhodná i k sezení. Text: Zdeněk Syrový
Foto: Archiv autora
Pokročilá technologie konvektorů DELTATERM
Podlahové konvektory nacházejí stále
větší uplatnění a to nejen ve veřejných
stavbách, ale i v rodinných domech.
Můžeme je již najít nejen před velkými prosklenými plochami autosalonů, obchodních
center, vstupních hal hotelů, ale také před
takzvanými francouzskými okny rodinných
domů. Tradiční český výrobce,
společnost DELTATERM s. r. o.,
představuje novou generaci podlahových konvektorů, navrženou
skupinou pracovníků z leteckého
průmyslu na základě dlouholetých
zkušeností v oblasti proudění.
Tepelný design
Celý návrh konvektorů byl optimalizován) pro dosažení maximální tepelné
účinnosti. Konvektory DELTATERM jsou
navrženy tak, aby mohly být využity jak pro
vytápění, tak pro chlazení.
Pevnost a kombinace
Koryto konvektorů je vyrobeno z kvalitního,
1 mm silného, nerezového plechu speci-
ální technologií používanou v leteckém průmyslu. Je velmi pevné a při instalaci nehrozí
nebezpečí deformace. Koryta konvektorů lze také snadno spojovat tak, aby bylo
dosaženo požadované délky otopného,
nebo chladícího systému konvektoru.
Pojistka proti prašnosti
Vstup vzduchu u konvektorů DELTATERM s ventilátory je chráněn sítem. Síto
zabraňuje propadnutí větších předmětů
a poškození lopatek ventilátorů. Zároveň umožňuje instalovat různé druhy prachových filtrů, které pokrývají celý vstup
a zaručujících tak minimální prašnost.
Hluk není problém
Sofistikovaná konstrukce konvektoru
umožnila dosažení velmi nízké hladiny
hluku i se standardními ventilátory. Ty jsou
pružně uloženy, aby byl minimalizován
přenos vibrací. Tento typ konvektoru může
pracovat také s vypnutým ventilátorem. Ke
všem konvektorům DELTATERM je nabízena jednoduše ovladatelná a účinná
regulace. U konvektorů s ventilátorem
umožňuje tato regulace volit velmi malé
otáčky ventilátoru i pro trvalý provoz.
text: Redakce s použitím
materiálů Deltaterm
S T A V B A
Nelijte teplou vodu do kanálu
Mnoho lidí si stále ještě neuvědomuje, že zdroje vody jsou
omezené. Jednoduché otočení vodovodního kohoutku rozhoduje o tom, zda se voda vyplýtvá nebo zda se využije rozumně
a přiměřeně. Důležitý je i fakt, že spotřeba energie pro přípravu teplé užitkové vody činí přibližně 25 % z celkové spotřeby energie české domácnosti.
Ve většině domácích a průmyslových provozů dochází ke ztrátám tepelné energie, mimo jiné i tím, že znečištěná odpadová
voda odchází do kanalizace ještě teplá a energetický potenciál
tak končí v odpadní jímce. Šancí, jak šetřit „protopené korunky“,
jsou speciální výměníky, které nabízejí jedinečnou možnost tuto
energii alespoň částečně získat zpět a vrátit ji do technologie.
Jedinečnost konstrukce spočívá v tom, že odpadová voda nevyžaduje před vstupem do výměníku žádné čištění, filtraci, nebo
jakoukoliv další úpravu, což celý proces rekuperace značně zlevňuje. Návratnost vložené investice do tepelného výměníku se
pohybuje mezi 1-3 roky. Zejména velké aplikace s dvousměnným, nebo ještě lépe nepřetržitým provozem (například hotely
nebo veřejná koupaliště), dosahují v krátkém čase obrovských
úspor.
Jak ušetřit i na sprchování
Při sprchování je až třikrát menší spotřeba teplé vody než při
koupání ve vaně. To ovšem platí pro krátké pětiminutové spr-
chování. Jste-li „vodomil“ a sprchu užíváte k relaxaci, pak i tento
způsob očisty od stresu se dokáže notně prodražit. Nicméně i vy
máte šanci uspořit náklady pomocí speciálního výměník tepla
v odpadním systému „Sprcha Plus“, který dokáže tyto značné
ztráty energie zpětně využít a ušetřit tak kolem 40 % nákladů na
ohřev vody pro sprchování. Tento výrobek firmy Sakal v ceně
5-6 tisíc korun počítá s jednoduchým výpočtem. Pro běžné sprchování se používá voda 37-40°C teplá. Do odpadu odtéká voda
s teplotou jen o několik stupňů nižší, okolo 34-36 stupňů Celsia.
To znamená, že necelých 10 procent, asi 5°C, jsme tedy využili
pro sebe.
Když ohřívá odpad
Instalace tepelného výměníků je jednoduchá, zařízení se vejde
například pod sprchovou vaničku. Příprava vyžaduje v podstatě
pouze přerušení vedení studené vody a kazeta výměníku se pak
prostřednictvím flexibilních hadic připojí na toto přerušení. Ani
konstrukce zařízení není příliš složitá. Pracovní část výměníku
tvoří ploché měděné profily, po jejichž povrchu volně stéká teplá
odpadová voda. Uvnitř pak proudí čistá studená voda z vodovodního řadu, která mívá teplotu okolo 10 stupňů Celsia. Voda
při průtoku výměníkem odebírá teplo odpadní vodě a ohřeje se
na asi na 22-25 stupňů. Takto vlažná se odchází do směšovací
baterie na její studenou stranu. Z odpadní vody jsme tak zpětně
získali 12-15 stupňů a množství klasicky ohřáté vody klesá. To je
dané tím, že ve směšovací baterii se díky našemu výměníků směšuje pro sprchování teplá voda (ohřátá klasicky) s vlažnou, předehřátou ve výměníku. Optimální míchání pro stále stejnou teplotu pak ideálně zajistí termostatická směšovací baterie. Další
úsporu pak máme i v možnosti použití menšího ohřívače, akumulačního zásobníku, menšího počtu slunečních kolektorů nebo
menšího odběru elektrické energie pro ohřev. Kontakt:
Firma SAKAL
Lipová 127, Týn nad Vltavou, 375 01
telefon: 385 731 147
mobil: 602 437 596
e-mail: [email protected]
web: www.sakal-ovt.cz
Zdroj: SAKAL
prezentace
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 41
S T A V B A
Studna dává
domu život
Voda byla vždy rozhodujícím momentem při osídlování krajiny. V dnešní
době zdražování vodného a stočného
se stávají znovu hitem studny. Jejich
stavba má ale svoje úskalí.
Voda se dostává do země z dešťů a hromadí se na vrstvách nepropustných hornin. Po šikmých vrstvách nepropustných
hornin stéká, čímž vznikají podzemní
proudy vody a podzemní jezera. Ve středověku se mnohé studny kopaly i víceméně nepodloženě, například na hradech kopali i za cenu velkých nákladů
studnu tak hlubokou, dokud na vodu
nenarazili. Po nalezení vody pak kopali
42 |||
ještě nějakou chvíli, aby byla studna
dost hluboká (bylo to kvůli větší zásobě
vody, navíc se počítalo s průběžným
zanášením studny). Pokud se ale stalo,
že ve studně byl takzvaný „zrádný
písek“, mohla se pro jeho prokopání
všechny voda ztratit. V takovém případě
byl zrádný písek nepropustnou vrstvou,
pod níž již byly vrstvy propustné.
Trable se sousedem
Vybudovat studnu ani v moderní době
není jen tak, nelze ji dělat svépomocí.
V Čechách je bohužel amatérské studnařství docela národní sport. Stačí si
objednat proutkaře, zatlouci kolík a pus-
leden/únor 2007
tit se do díla s lopatou a krumpáčem.
Projděte se kolem zahrádkářských kolonií, které nejsou připojené na vodovodní řád a můžete mít jistotu, že majitelé nepolévají záhony zeleniny vodou,
kterou si na zahrádku dovezli. Problém
načerno vrtaných studní tkví kromě neúcty k životnímu prostřední a podzemním vodám v něčem jiném. Můžete si
totiž v potu tváře svou studnu vykopat,
ale stačí trochu bezohlednější soused,
kterému vaše stavba lehce sníží v jeho
studni hladinu vody. Může se totiž stát,
že dotyčný soused svou studnu prohloubí, aby mu voda do ní lépe natékala. Tím pádem zase vyschne studna
vám. Když na vaše stížnosti zůstane
soused hluchý, kdo vás pak rozsoudí?
Ještě horší variantou je, že váš soused
bude mít studnu legální (stačí, aby existovala před rokem 1950) a vás nahlásí
úřadům.
Ilegalita se nevyplácí
Za vybudování studny bez patřičných
povolení můžete od místní samosprávy
také dostat docela tučnou pokutu. Takzvaný nedovolený odběr podzemních vod vás může stát na pokutě až
50 000 Kč. K tomu vám mohou naúčtovat dalších padesát tisíc pokuty za
provedení stavby studny bez stavebního povolení. Pokud jste ale živnostník
a nedovolenou studnu užíváte pro své
podnikání, pak může pokuta za nedovolené odebírání podzemních vod být
vypočítaná násobkem sazby 50 Kč za
1 m3 odebrané vody. Kolik jste skutečně
odebrali není podstatné, vše se stanoví
odhadem a vás to pak může stát od 5ti
tisíc do 10ti milionů korun. Jako podnikatel můžete čelit i riziku pokuty za provedení stavby studny bez stavebního povolení ve výši jednoho milionu korun.
Dva legální způsoby
Pokud chcete zvládnout zřízením nové
studny podle předpisů, musíte vycházet s místních specifických hydrogeologických poměrů. V každém případě to
znamená spojit se s odborníkem. Vyvrtání studny a realizace dalších souvisejících zařízení (terénní úprava, přípojka,
domácí vodárna) je stavba jako každá
jiná. Stejně jako při budování rodinného
domu je nutné zpracovat prováděcí projekt, získat povolení příslušných státních
orgánů a vyřídit spoustu další dokumentace. Z hlediska platných zákonů
a nutných povolení je možné vrtanou
studnu projednat s orgány státní zprávy
dvěma možnými způsoby. První z nich
je možné nazvat „studna jako vodohospodářská stavba“. Je vhodný objekt,
který chcete studnou zásobovat teprve
projektujete a nemáte zažádáno o stavební povolení. Druhý postup „studna
jako průzkumný hydrogeologický vrt“
můžete zvolit pokud si nejste příliš jistí,
že jsou na vašem pozemku vhodné hydrogeologické podmínky pro vybudování
studny.
Jaký si vybrat
První postup předpokládá vyřízení veškeré dokumentace a povolení před
zahájením vrtání studny. Po dokončení vrtu je nutná pouze kolaudace,
která je většinou spojena s kolaudací
stavby. Vyřízení a projednání trvá několik měsíců. Při použití druhého postupu
je rychlejší realizace vrtu a teprve
následné vyřízení zákonem vyžadované
dokumentace. Doba zahájení vrtných
prací (studna jako průzkumný vrt) závisí
především na vyřízení veškerých povolení, uplynutí zákonných lhůt a aktuál-
nímu vytížení našich vrtných souprav.
V optimálním případě je možné zahájení vrtných prací do cca 1 měsíce od
uzavření smlouvy o dílo. Vlastní realizace vrtu trvá při použití rotačně příklepové soupravy a za optimálních podmínek 1 až 2 dva dny. V případě, že žádáte
o stavební povolení zahrnující i realizaci
vrtané studny, je nutné počítat s více
než 2 měsíčním projednáváním a nutnosti uplynutí zákonných lhůt pro odvo-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 43
lání. Na základě závěrečné zprávy musí
navrhovatel, což je zpravidla majitel
pozemku, požádat vodohospodářský
orgán o povolení k odběru podzemní
vody a o povolení zřídit z průzkumného
díla vodohospodářské dílo, studnu.
V případě, že budou u vrtu provedeny další úpravy, například šachtice,
přípojka ke stávajícímu objektu nebo
domácí vodárna je nutné mít vypracovaný i projekt těchto úprav zpracovaný
osobou odborně způsobilou projektovat vodohospodářské stavby. Účastníky řízení jsou všechny dotčené osoby,
orgány a instituce. Velmi moudrým krokem je projednat realizaci studny se
sousedy. Vyhnete se případným následným sporům.
Hlásit se to musí
Nejméně patnáct dní před zahájením geologických prací vrtu (v případě studny
30 dní předem) spojených se zásahem
do pozemku je nutné oznámit účel, rozsah a harmonogram prací obecnímu
úřadu, na jejímž katastru mají být provedeny. Prakticky je oznámení řešeno zasláním celého projektu obecnímu úřadu. Ten
se k projektu vyjádří a v odůvodněných
případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, anebo jiného odborného
posouzení nebo podkladu. V takovém případě se zahájení prací musí na přiměřenou dobu odložit.
Proutkař není hydrolog
Aby studna splňovala obecné technické
požadavky, nemůže jí navrhovat proutkař, ale hydrogeolog. Požaduje se vysokoškolské geologické vzdělání a tři roky
praxe v oboru, anebo středoškolské geologické vzdělání a pět let praxe v oboru,
autorský podíl na řešení hydrogeologických úkolů, kladné hodnocení odborné
úrovně od nejméně dvou odborných
garantů a složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí ministerstva životního prostředí. Zde ale musíme zdůraznit, že hydrogeolog za projekt ručí
a veškeré komplikace, kdy například
studna sebere sousedům vodu nebo
sama vyschne, jdou na jeho hlavu.
Malá vodní havárie
Špatně projektovaná studna může vyvolat hydraulickou havárií, Tedy případ,
kdy dojde k vypuštění mělké podzemní
vody do puklin s hlubší hladinou podzemní vody, anebo kdy dojde provrtá-
44 |||
ním artézského stropu k poklesu tlaku
artézské vody. Někdy to má za následek okamžitý pokles hladiny vody ve
studních. Častěji je průběh hydraulické havárie plíživý a končí někdy i úplným vyschnutím studní “z neznámých
příčin”. Hydraulickou havárii způsobí
většinou prohlubování klasické studny,
anebo neutěsněný vrt. Mohou jí způsobit i vrty pro tepelná čerpadla. Havárii se dá zabránit použitím správné technologie a správnou konstrukcí vrtu. To
často omezuje výběr zeměvrtné firmy
leden/únor 2007
pouze na ty, které disponují potřebnou technologií a vylučuje nejlevnější
nabídky na provizorní “studny 140 mm”,
protože lomařské vrtačky, používané
k jejich hloubení, nedokáží utěsnit prostor mezi vloženou trubkou a stěnou
vrtu. Jestli je lze použít, může posoudit
jen hydrogeolog, rozhodně ne majitel
lomařské vrtačky, nebo jeho proutkař.
Vysajeme se navzájem
Kromě hydraulických havárií se mohou
studny vzájemně ovlivňovat pouze
Na většině našeho území dnes potřebuje každý rodinný domek k pokrytí své
potřeby vody zhruba hektar povodí. Zřízením domácích vodáren a koupelen
a vybavením domácností automatickými
pračkami a myčkami nádobí vzrostla na
vesnicích spotřeba vody zhruba pětinásobně proti době, kdy se musela nosit
od pumpy. Protože většina domovních studní
pochází ještě ze starých časů, dochází
kolem vesnic k plošnému poklesu hladiny podzemní vody až na úroveň,
ve které vydatnost studní klesne natolik,
že se přítok z povodí do společně využívané části zvodně vyrovná s celkovým
odběrem vody. V takové situaci jakékoliv prohloubení studny vyvolává další
pozvolný pokles hladiny podzemní vody
a nutnost prohlubovat i studny ostatní.
Jedinou pomocí je zřízení nové vrtané
studny konstruované tak, aby odebírala jen tu část podzemního odtoku,
kterou stávající studny nejsou schopny využít.
Technologie není levná
při čerpání vody. Z většiny studní se
ale v denním průměru vyčerpá jen tak
malé množství vody, že se kolem nich
hladina podzemní vody pozorovatelně
nesnižuje. Většinou se naměří pokles
hladiny podzemní vody kolem celého
osídlení a to v důsledku celkového přetížení společně využívané mělké části
podzemního odtoku.
V přetížených povodích je důležité
nové studny konstruovat tak, aby
odebíraly jen tu část podzemního
odtoku, kterou stávající studny ne-
jsou schopny využít. Většinou musí
být použity hluboké vrty, oddělené od
mělké podzemní vody těsněním sahajícím dostatečně hluboko pod úroveň
dna okolních studní. Protože pozemky
v České republice nebývají rozlehlé,
nelze si příliš vybírat, kam studnu
umístit.
Dost vody pro všechny
Kapacita povodí závisí na velikosti
srážek a na ploše jeho infiltrační oblasti,
kde musí voda napršet a vsáknout.
Ochranu vydatnosti existujících studní
a ochranu jakosti vody pak nelze zabezpečit jinak, než konstrukcí studny.
Ta musí zabránit vnikání povrchové
vody do horniny a volnému vytékání
vody ze studny do terénu. Zejména
nesmí docházet k propojení oddělených
poloh podzemní vody o různých hladinách. Je-li to třeba, musí být v prostoru
mezi horninou a stěnou studny zřízeno těsnění.
Pokud levná technologie neumožňuje odtěsnit mělkou podzemní vodu
a ohrožuje ostatní studny, nelze jí použít
a musí se zvolit nákladnější řešení.
Například často inzerované “vrtané
studny 140 mm” mohou mít své místo
jedině jako vrty pro chaty v čistém lesním prostředí. Uvnitř obcí a v nových
zástavbách rodinných domků mohou
ohrozit široké okolí. Mohou způsobit
šíření kontaminace do spodních podzemních vod a zároveň ochudit nejvyšší části podzemního odtoku, kterou většinou využívá původní zástavba. Dokonce i hluboké klasické studny,
anebo širší vrty, které zdánlivě odpovídají normě, mohou vyvolat ohrozit
okolí, jestliže není jejich konstrukce přizpůsobena místním hydrogeologickým
podmínkám.
text: Ing. Zdeněk Janota
foto: archiv autora
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 45
S T A V B A
Horkokrevný švédský bojovník
Každého určitě zajímá, jak co možná
nejekonomičtěji vyřešit otázku vytápění
svého obydlí. Obzvlášť pokud rostou
ceny plynu a elektřiny. Vedle zateplení
pláště domu a osazení kvalitními okny
je vhodný také úsporný zdroj tepla.
Řešením může být tepelné čerpadlo,
tedy zařízení, které odebírá teplo z vnějšího prostředí.
V zemi, vodě i ve vzduchu je obsaženo
nesmírné množství tepla, které tepelná
čerpadla dokáží využít pro vytápění
a ohřev vody. Tepelná čerpadla jako
moderní, ekologický a hlavně úsporný
zdroj vytápění se již dostávají do povědomí široké veřejnosti stejně jako švédská firma Nibe, která má ve výrobě tepelných čerpadel dlouholetou tradici. Jejím
nejprodávanějším výrobkem na našem
trhu je tepelné čerpadlo Fighter 1220.
Toto čerpadlo je u zákazníků oblíbené
proto, že se jedná se o kompaktní jednotku, která na malé ploše 60 x 65 cm
obsahuje kromě vlastního tepelného čerpadla také oběhová čerpadla primárního i topného okruhu a nádrž na ohřev
teplé vody o objemu 160 + 45 litrů. Součástí výrobku je i elektrické topné těleso,
které slouží jako elektrokotel pro dotápění při velmi nízkých venkovních teplotách. Software umožňuje řízení dvou teplotních okruhů do podlahového topení
i do radiátorů a automaticky upravuje
teplotu topné vody podle aktuální venkovní teploty.
Jak získat energii
Tepelné čerpadlo Fighter 1220 pracuje v systému země-voda nebo
voda-voda. To znamená, že primární
energii získává ze země pomocí plošných zemních kolektorů nebo kolektorů uložených ve vrtu, případně ze
spodní vody. Poměr získaného topného
výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Topný faktor je závislý na výstupní
teplotě nemrznoucí směsi ze zemních
kolektorů (případně na teplotě vzduchu u tepelných čerpadel vzduch –
voda) a teplotě topné vody. Pokud
dosahuje průměru, pak má obvykle
tepelné čerpadlo topný faktor 3 až
4, udávaný při podmínkách 0 °C na
výstupu z kolektoru a 35 ° C v topném
systému. Čím je hodnota topného faktoru vyšší, tím je provoz tepelného
čerpadla efektivnější. Inovované řady
tepelných čerpadel Nibe Fighter 1120
a 1220 mají při kombinaci s podlahovým vytápěním topný faktor 4,95 až
5,04, to znamená, že na 1 kW elektrické
energie potřebný pro pohon kompresoru získáme 5 kW topného výkonu;
4 kW jsou zdarma ze země. Fighter
1220 se dodává ve výkonech od 5 do
12 kW. Pro domy s větší tepelnou ztrátou nebo s vyššími nároky na teplou
vodu doporučujeme typ Fighter 1120
o výkonech až 17 kW. Tato řada nemá
zabudovanou nádrž na teplou vodu,
ale kombinuje se podle potřeby se speciálními měděnými
dvouplášťovými
zásobníky Nibe
VPA o objemech
200 – 450 litrů
teplé vody.
Šikovní specialisté
V případě použití
tepelného čerpadla systému země
- voda, kde odebíráme energii
z povrchové vrstvy
půdy nebo z hlubinného vrtu, lze
tepelné čerpadlo
doplnit o nástavbový modul NIBE
FLM 30, který
46 |||
leden/únor 2007
zajišťuje ve vytápěném objektu řízené
větrání a odsávaný vzduch využije pro
regeneraci zemního vrtu nebo kolektoru. Použitím tohoto modulu zajistíme větrání domu a docílíme vyššího
topného faktoru tepelného čerpadla,
a tím zvýšíme provozní úspory. Další
z řady tepelných čerpadel země - voda
firmy Nibe je Fighter 1320. Čerpadlo je
určené pro větší objekty a je vyráběno
ve výkonových variantách 20 až 40 kW.
Toto zařízení obsahuje dva samostatné
kompresory, což umožňuje řízení vytápění a ohřevu vody velmi efektivním
způsobem. Při potřebě vyšších výkonů
je možné propojit a společně řídit kaskádu až devíti těchto čerpadel a tím získat potřebný výkon.
Energie ze vzduchu
V nabídce firmy Nibe jsou také tepelná
čerpadla vzduch - voda Fighter 2005
a Fighter 2010. Jedná se o venkovní
jednotky o výkonech od 6 do 14 kW.
Jejich výhodou je, že není nutné budovat zemní kolektory, ale využívají teplo
venkovního vzduchu. Pro ohřev vody
se opět kombinují s ohřívači Nibe VPA.
Kombinace nerezu a plastu zaručuje
dlouhou životnost tepelného čerpadla
i v náročných severských podmínkách,
pro které bylo vyvinuto. Pro nízkoenergetické domy je určeno čerpadlo Fighter 600P, které zajišťuje řízené větrání
domu. Jednoduchým vzduchovým rozvodem nasává zařízení odpadní vzduch
z místností do tepelného čerpadla, kde
se z něj získá teplo pro vytápění a ohřev
teplé vody. Speciálními klapkami je přisáván vzduch do místností, které je
třeba vyvětrat. Nastavením ventilů, klapek a ventilátoru v tepelném čerpadle je
možné regulovat intenzitu výměny vzduchu dle potřeby. Tím je zajištěno bezobslužné větrání splňující požadavky
na příjemné klima v bytě a současně
je využita tepelná energie odpadního
vzduchu. Firma Nibe představuje spojení tradice s moderní výrobou, výrobky
firmy mají vynikající technické parametry
a důraz je kladen i na uživatelský komfort. Rádi zájemcům poradíme s výběrem vhodného tepelného čerpadla. Více informací na: www.nibe-cz.com
Zdroj: Nibe
prezentace
S T A V B A
S příchodem roku 2007 začne odtikávat bytovým družstvům a majitelům domů, ve kterých dochází k
rozúčtování nákladů na teplo mezi
více uživatelů, konečný termín instalace termostatických ventilů.
Termoventily využívá už většina domácností s ústředním vytápěním. Podle některých odhadů je byty na sídlištích mají
z asi devadesáti procent, byty ve starší
zástavbě ze 70 až 75 procent. Těm,
kteří budou vybavení termoventily
ignorovat, hrozí přísné pokuty od
Státní energetické inspekce. Výmluvy
na technické potíže v otopné soustavě zpravidla neobstojí. Podle
odborníků je možné ventily bez zvláštních opatření zavést v 97 procentech
objektů. Tedy prakticky všude. Technická
nezpůsobilost topné soustavy je vzácností. V takových případech bude nutná
její rekonstrukce. Většina majitelů domů
říká, že provedených prací nelitují. Namontované ventily jim totiž přinášení nejen
úsporu peněz za topení, ale i lepší bydlení.
Pánu bohu do oken
Teplem se vždy v České republice plýtvalo. Soustavy centrálního zásobování
teplem a předávací stanice byly v minulosti konstruovány jednoduše způsobem: teplota a množství topné vody je
konstantní bez ohledu na teplotu okolí,
regulace se provádí až u konečného spotřebitele otevřením okna. A tento zvyk
přetrvává dodnes. Pokud jsou na topení
ventily bez možnosti regulace, lidé je
často mívají otevřené a když je v bytě přetopeno, větrají okny. Ventily při nepoužívání mnohdy zareznou a přestanou být
funkční, a i proto se v bytech zbytečně
přetápí.
Termostat v hlavě
Termostatický ventil plní funkci prostorového termostatu pro každou místnost
nemůže udělat uživatel bytu
sám, ale jen celý
dům najednou. Na akci
je třeba připravit projekt a po namontování ventilů je nutno otopnou soustavu
vyregulovat. Termostatická hlavice musí
být instalována tak, aby vzduch mohl vždy
volně proudit kolem teplotního čidla! Nikdy
nesmí být hlavice zakryta nábytkem, závěsy,
případně obložením radiátoru.
Krásná hlavice
samostatně. V jeho hlavici je tepelně roztažná látka, která při dosažení nastavené
teploty v místnosti uzavře svou roztažností
ventil a tím i průtok topné vody v radiátoru.
Termostatický ventil rovněž reaguje na druhotné tepelné zisky v místnosti, třeba vařením, pečením nebo slunečním svitem, ale
reguluje pouze dodávku (distribuci) tepla
do jedné místnost. Výsledkem je konstantní
pokojová teplota podle nastavení na hlavici
ventilu. Přínosem termostatických ventilů je
tak úspora tepla na vytápění ve výši okolo
6 až 9 procent. To zajišťuje při investičních
nákladech na 1 termostatický ventil (1 100
Kč až 1 600 Kč) návratnost vynaložených
prostředků za dobu 3 až 4 roků.
Kdy to nejde
Termoventily nelze naistalovat tehdy, když
jsou dům nebo byty napojeny na kotelny
s násypnými kotly na tuhá paliva. Je to dané
tím, že termohlavice řeší pouze dodávku
(distribuci) tepla do jedné místnost, bez
vazby na výrobu tepla v kotli. Pokud je kotel
vypnutý prostorovým termostatem reagujícím na teplo ze slunečního svitu v jižních místnostech nebo z vaření, budou lidé
v severních a odlehlých místnostech mrznout. Výměnu ventilů za termostatické si
Termostatické hlavice se po zabudování stávají prvkem interiéru bytu. Je proto možné
vybrat si z několika designových provedení,
především v závislosti na typu otopného
tělesa nebo různá barevná provedení. Také
je možné použít hlavici s odděleným teplotním čidlem, což je pro správnou funkci
nezbytné zejména tam, kde jsou otopná
tělesa částečně zakryta stolní deskou nebo
těžkými závěsy. Dalšími variantami jsou
provedení s ochranou proti odcizení a zvýšenou mechanickou odolností do veřejných prostor nebo s dálkovým nastavením
požadované teploty.
Past na podtápěné byty
I když teplota vnitřního prostředí bytu není
zcela závislá na předaném teple z ústředního vytápění, ale souvisí s provozem bytu
a vnějšími vlivy (další tepelné zisky vnitřního prostředí z odpadního tepla ze spotřebičů, oslunění, pobytu a činnosti osob),
je vhodné aretací termoventilů předejít sporům o spravedlivých úhradách za
teplo v jednotlivých bytech. Schematický
odkaz na minimální teplotu v bytě v závislosti na předaném teple do bytu z dodávky
tepla do bytového domu není zcela přesný.
To umožňuje existenci takzvaných „podtápěných“ bytů těžících z předaného tepla od
sousedů. text: Zdeněk Čáp
foto: Danfoss
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 47
S T A V B A
Nechte vodu
strojům
Domácí vodárny jsou zařízení vhodná
pro napájení vodovodních okruhů
domácností, chat či hospodářských
objektů. Vodárna se skládá z vhodného
čerpadla, tlakové nádoby a automatiky
pro udržování stálého tlaku v okruhu.
Můžete si ji koupit jako komplet nebo
sestavit.
Čerpadlo domácí vodárny je buď
odstředivé, samonasávací nebo
ponorné. To můžeme použít, když
je hladina vody pod úrovní 9 metrů.
Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla. U odstředivých čerpadel platí, že maximální sací výška
(tedy výška od sacího koše k čerpadlu) je 8 m a tento fyzikální zákon lze
částečně obejít, když si pořídíme čerpadlo s ejektorem. To je čerpadlo, kde
část vody, kterou vytlačuje vpouští zpět
do sacího potrubí a tak nám pomáhá
zvýšit možnou sací hloubku. Úskalím
této metody je, že musíme mít dvě sací
potrubí vedená do studny a i čerpadlo
je o něco dražší.
Pozor na tlak
Domácí vodárny mají problémy jako
kolísání tlaku vody a častá údržba
zejména tlakových nádob. Proto je
důležité se při jejich koupi zaměřit na
to jakou mají tlakovou nádobou a tlakový spínač. Je to o to důležitější, když
vezmeme v potaz, že většina domácích zařízení jako pračky, myčky nebo
termostatické baterie, pracují nejlépe
pod konstantním tlakem. A nejenom
to. Při zásobování domu pitnou vodou
je důležitým momentem dostat pitnou
vodu třeba až do podkroví a aby jste si
tam mohli dát i lázeň po práci a relaxovat. Není moc dobré čekat dvacet
minut, než se vám napustí vana. Pokud
ale vodou nebudete zásobovat dům
a mávnete nad tímto odstavce rukou,
tak děláte chybu. Určitě se vám stalo,
48 |||
leden/únor 2007
že jste se svým starým čerpadlem zalévali zahrádku a voda měla slabý tlak
a sotva vám vytékala z hadice. I automatické zavlažovací systémy potřebují přesně tlak a objem dopravované vody, aby správně fungovali.
Nezapomeňte, že tlak ovlivňuje nejen
hloubka studny či vrtu, ale při výpočtu
je nutné počítat se vzdáleností studny
či vrtu od čerpadla. I když voda proudí
v potrubí po rovinně, ztrácí tlak třením,
každý oblouk na potrubí vám tlak také
snižuje. Obecně platí, že 10m vodorovného potrubí vydá za 1m metr čerpání do výšky. Také devadesátistupňový
oblouk na potrubí je okolo 0,5 m čerpání do výšky.
Abychom tolik nespínali
Problém kolísání tlaku je způsoben tlakovým spínačem, který zapíná čerpadlo
na definovaném spodním tlaku (například 2 bar) a vypíná na horním tlaku
(například 3 bar). Zapínací a vypínací
tlak nastaven ze závodu. Když je čerpadlo vypnuto, voda je dodávána z tlakové nádoby, dokud tlak opět neklesne
na definovaný spodní tlak, kdy se čerpadlo opět zapne. Navíc když dochází ke
zmenšování vzduchového polštáře v tlakové nádobě, hrozí vážné nebezpečí, že
dojde ke spálení čerpadla. Doba mezi
zapnutím a vypnutím se zkracuje, až spínač pouze cvaká a čerpadlo nemá čas
se ani roztočit. Častém spínání čerpadla ovlivňujeme životnost čerpadla díky
vzniklým tlakovým rázům při spínání.
Samotná tlaková nádoba o objemu 20
až 60 litrů přitom slouží ke snížení počtu
sepnutí čerpadla při odběru vody. Čím
větší objem nádoby, tím menší počet
sepnutí.
Těžký život bez membrány
Starší tlakové nádoby, které nejsou vybaveny membránou pro oddělení vody
a vzduchového polštáře, vyžadují vytvoření nového vzduchového polštáře asi
čtyřikrát do roka. V praxi to znamená, že
musíte z nádoby vypustit nebo vyfouknout všechnu vodu. Ale na to je třeba
nejlepší kompresor a ten má většinou
pouze specializovaná firma. U moderních nádob s membránou tento problém odpadá, ale zase musíte kontrolovat správné nastavení tlaků. K spodnímu
a hornímu tlaku vám ještě přibude tlak
nad membránou v tlakové nádobě. Ten
by měl být jen o málo menší než spodní
tlak, aby při každém cyklu došlo k úplnému vyprázdnění nádoby. To by jste
také měli zkontrolovat alespoň čtyřikrát do roka, nebo se bude udržovat v nádobě stále nějaký zbytek vody,
která rozhodně nebude čerstvá, někdy
je i roky stará. Zde si již neobejdete bez
kompresoru.
Práce pro automat
Pokud nechcete mít starosti s údržbou domácí vodárny, pak jsou tu vodní
automaty. Dodávají vodu pod stálým tlakem, nemají tlakovou nádobu
a hlavně jsou vybaveny elektronikou s pokročilou diagnostikou. Hlavní
změna spočívá v zavedení nového parametru k dolnímu a hornímu tlaku a sice
průtok vody. Čerpadlo se vypne až přestane proudit voda, zavřou se všechny
kohoutky. Jak to může fungovat? Charakteristiky všech čerpadel jsou takové,
že při stoupajícím tlaku klesá množství
čerpané vody. Existuje maximální tlak
oběhové soustavy, kdy voda prou-
dit přestane a čerpadlo „řeže vodu“.
V tomto okamžiku by se čerpadlo
mohlo přehřát. Vodní automat tomu
zabrání tím, že má definován minimální
průtok vody pro chlazení čerpadla.
Odejde-li z čerpadla objem vody menší
než je tento minimální průtok, diagnostika vyhodnotí situaci jako „kapající potrubí“ a čerpadlo vypne. Vypne-li
se takto více jak 7x za 2 minuty, čerpadlo se samo odpojí. Diagnostika rovněž
ochrání čerpadlo při zavzdušněním.
Zaznamená-li elektronika nedostatek vody na čerpané straně, čerpadlo ohlásí chybu a uvede se do samoopravného režimu, během kterého se
pokusí ve třech cyklech obnovit pracovní režim a to po jedné hodině, po
pěti a po dvaceti hodinách. Nepodaříli se obnovit pracovní režim, čerpadlo
se odpojí a čeká na zásah obsluhy. Srdcem vodního automatu je elektronický
spínač, který je buď přímo zabudován v kompaktním tělese vodního automatu, společně s dalšími prvky jako
zpětná klapka a filtr, nebo je k dispozici
samostatně pro všechny typy čerpadel,
které dosáhnou tlaku alespoň 2,2 bar,
ale nepřekročí 6 bar. A kolik to všechno
stojí? Vzhledem k ceně tlakových nádob
je vodní automat o něco levnější než
klasické vodárny a navíc zabere podstatně méně místa.
Jak vybírat čerpadlo
S výběrem čerpadla, které pro naše podmínky potřebujeme, by nám měl poradit
prodejce. Zajímat bychom se měli o technické parametry výrobku i o jeho kvalitu
a tomu odpovídající provozní spolehlivost. Samozřejmostí by měla být rozsáhlá
servisní síť daného výrobce nebo snadná
dostupnost náhradních dílů. Nakupovat je samozřejmě možné také po internetu. Zákazníkovi, který nemá potřebu si
před samotnou koupí výrobek “osahat”,
mohou být při “nákupu po síti” pomůckou například hodnocení produktu
odborníky nebo zákazníky, kteří daný
výrobek již užívají. Vybírat bychom měli
i podle dostupnosti náhradních dílů, kterou musí výrobce garantovat na dlouhé
období dopředu. Nemilým překvapením
by totiž bylo zjištění, že po dvou letech
od zakoupení výrobku se náhradní díly
na konkrétní typ čerpadla již nevyrábějí,
a tak nám nezbývá nic jiného, než si pořídit čerpadlo nové. text: Miroslav Páleník
foto: SIG - IMPEX
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 49
Vybíráme čerpadlo
vodárnu pro svůj dům
Výběr vodárny ovlivňuje několik parametrů. Záleží na
hloubce a průměru studny, stáří, průřezu a materiálu rozvodů
vody v domě, dále na výšce domu, počtu obyvatel v domě,
případně zda bude voda používaná k zalévání zahrady, nebo
napouštění bazénu.
Je nutno se zamyslet nad tím, kolik spotřebičů vody budete
používat současně. Podle údajů z naší tabulky lze vypočítat max.
spotřebu. K výsledku doporučujeme přidat rezervu alespoň
20 až 25% jak uvidíte v našem modelovém výpočtu. Nyní máme
spočítaný objemový výkon čerpadla, to znamená kolik litrů za
minutu, nebo metrů krychlových vody za hodinu čerpadlo podá.
Co je důležité
Velice důležitým údajem čerpadla je výtlak (h). To znamená
výšku, do jaké je schopné čerpadlo vodu vytlačit. Správný tlak
vody na výtoku z vodovodní baterie, (ve všech patrech domu)
by měl být v rozmezí 1,5 baru až 6 barů. Při výpočtu potřebného
výtlaku je nutno počítat se ztrátami tlaku v rozvodech domu. Ty
jsou dány součtem ztrát v potrubí, (včetně sacího potrubí čerpadla), včetně ztrát způsobených hradítky, zpětnými ventily, čisticím zařízením (filtry), vodoměry, ohyby potrubí, apod. Ztráty
tlaku v potrubí, které jsou zapříčiněny třením vody o povrch
potrubí, mohou být vyčísleny jako 0,5 m na jedno podlaží
v nových budovách a cca 1 m na podlaží ve starších budovách.
Záleží na systému
Poté, co jsme vybrali výkon čerpadla, se musíme rozhodnout
jaký zvolíme systém řízení čerpadla. Jsou v podstatě na výběr
dvě řešení. Klasickou cestou je tak zvaný „dárlink“. Tento systém
používá tlakový spínač, který má nastaven rozdíl mezi spínacím
a rozpínacím tlakem obvykle jeden 1bar, používá velkou zásobní
nádrž ve které se akumuluje tlak vody. Výhodou tohoto systému
jsou nižší pořizovací náklady. Jeho nevýhodou jsou však nepříjemné výkyvy tlaku vody a tedy kolísání průtoku vody. Pokud
v domě používáte na ohřev vody bojler a budete umývat nádobí,
nebo se například sprchovat, bude při změnách tlaku docházet ke změně poměru teplé a studené vody, tedy teploty vody na
výtoku. Výkyvy tlaku zapříčiňuje tlakový spínač čerpadla.
Chytrý frekvenční měnič
Druhou možností řízení čerpadla je moderní systém s frekvenčním měničem. Tento systém je o něco nákladnější na pořízení, jeho výhodou jsou menší nároky na prostor, protože se
používá mnohem menší zásobní nádrž oproti prvnímu systému
a díky plynulé regulaci rozběhu čerpadla nedochází k nepříjemným výkyvům tlaku. Tento způsob regulace zajišťuje, že čerpadlo je v ideální křivce výkonu a tím pádem má čerpadlo maximální účinnost a nízkou spotřebu. Úspora nákladů za elektrický
proud se pohybuje okolo 20 až 25 procent. text: Radovan Čihák, EuroClean, foto: EuroClean, prezentace
50 |||
leden/únor 2007
nebo
S T A V B A
Maximální spotřeba
Druh zařízení Průtok
l/min
m3/h
Dřez
10
0,6
Umyvadlo
10
0,6
Vana pro koupel / hydromasáž
18
1,08
Sprcha 12
0,72
Kazetové WC
7
0,42
Průtokové WC 90
5,4
Bidet 6
0,36
Pračka 12
0,72
Kuchyňský dřez
12
0,72
Myčka na nádobí
8
0,48
Kohoutek 1/2”
20
1,2
Kohoutek 3/4”
25
1,5
Návrh jednoduché vodárny
Předpokládejme, že máte vrt hloubky 26m a jako tříčlenná
rodina obýváte bytový jednopatrový dům s malou zahradou 300m2.
Vaše spotřebiče jsou:
1x kohoutek ½“ pro zalévání, 1x sprchový kout, 1x myčka
nádobí, 2x umyvadlo, 1x pračka a 2x WC. Spotřeba vody
vaší domácnosti ve špičce dělá asi 2,5 m3.
50 metrů potrubí
3,75 m
Jeden zpětný venti
0,5 m
Sedm kolen
0,27 m
Dva kohouty
0,1 m
Výsledná tlak. ztráta v rozvodech
4,62 m
Čerpadlo ve vrtu v hloubce
25 m
Nejvýš položený kohoutek
10 m
Požadovaný tlak
40m (4 bary, 10m nad zemí)
Dohromady tedy potřebujeme vodárnu o výtlaku alespoň
h=75m (7,5 barů), a průtokem min 2,5 m3
Vhodný typ vodárny:
CALPEDA 4SD 8/13
Naše společnost je distributorem vodáren a čerpadel
CALPEDA. Vodárny i čerpadla zasíláme přímo na Vaši adresu.
Detaily o čerpadlech naleznete na www.calpeda.cz. V případě
potřeby Vám rádi vodárnu, nebo čerpadlo zdarma navrhne náš
odborník.
EuroClean s.r.o
Sokolovská 42
186 00 Praha 8
Tel:
224 811 921
Mob: 603 484 416
[email protected]
Batima rozšiřuje výrobní
program o nové produkty
S T A V B A
Mníšek u Liberce 336 je místem, kde sídlí jeden z největších
výrobců venkovních rolet v ČR. Společnost Batima má dvanáctiletou tradici. První dodávky do SRN a do okolí Liberce se
rychle rozšířily do celé České republiky. Zde firmu reprezentuje
12 obchodních zastoupení. V současné době založila Batima
svou první zahraniční pobočku v Bratislavě.
nící techniku podle svých představ a finančních možností. Při následném zakoupení rolet a ostatní protisluneční techniky instalované do
schránek BAT G (časové období nerozhoduje) získá odběratel automaticky od firmy další výhody a slevy . Vysokou kvalitu a nezničitelnost schránek BAT G potvrzuje také třicetiletá záruka, kterou firma
poskytuje.
Základem rozvoje firmy je rychlá inovace
Speciální venkovní rolety pro okna panelových domů
Během několika let se firma rozhodla k rozšíření výrobního programu o další druhy stínící a ochranné techniky jako jsou horizontální, vertikální a venkovní žaluzie, bezpečnostní mříže, posuvné
a křídlové brány, markýzy nebo sítě proti hmyzu. Významným artiklem jsou rolovací garážová vrata. Batima vyrábí a dodává své
výrobky velko i maloodběratelům, její pracovníci provádějí montáž a zajišťují i poradenskou činnost a servis. Od roku 1998 Batima
podporuje instalaci rolet v novostavbách vlastním patentovaným
výrobkem – dřevocementovou schránkou na rolety BAT G. V roce
2004 byl zahájen provoz nové práškové lakovny v areálu firmy. Díky
vlastní lakovně se snížila dodací lhůta rolet s nadstandardní barvou.
V minulém roce firma zahájila výrobu hliníkových výrobků - zábradlí, parapetů, pojezdových bran, pergol a plánuje další.
Venkovní roleta, nebo chcete-li svinovací okenice, je výrobek, který
je odzkoušen desítkami let provozu. Speciální konstrukce a cenová
dostupnost venkovní rolety umožňuje tento výrobek začít používat i pro okna v panelových domech. Využití venkovní rolety zde přináší následující výhody: Jako jediný výrobek stínící techniky umožní
úsporu nákladů na vytápění až o zhruba osm procent. Umožňuje
odclonění slunečních paprsků před oknem a tím zaručuje konstantní teplotu místností i v letních vedrech. Dokáže výrazně utlumit vnější hluk a zvyšuje intimitu a standard bydlení. Speciální konstrukce tohoto výrobku umožňuje jedním typem rolety řešit osazení
v případě již zatepleného domu, v objektu kde se zateplení teprve
plánuje i při rekonstrukce domu, kde proběhne výměna oken a
zateplení objektu současně.
Dřevocementové schránky pro rolety BAT G
Hliníkový výrobní program
Vlastní vývojové pracoviště firmy dbá při projektování roletových
systémů na to, aby nebyl narušen estetický vzhled budov. Proto
se specializuje na rolety zapuštěné do zdi. Postupem času došlo
k vývoji moderních dřevocementových schránek pro rolety. Nejpoužívanější je systém BAT G. Schránky systému jsou určeny pro
rolety a jiná clonící nebo bezpečnostní zařízení. Tyto prvky jsou
samonosné stavební dílce o výšce 300 mm a jsou dodávány v šířkách 300, 365 s možností rozšíření na 440 mm. Roleta je ovládána
páskou vyvedenou průchodkou ze schránky a svedenou podél
okenního otvoru do podomítkového pružinového navíječe. Další
možnost je ovládání pomocí nekonečného řetízku a planetové převodovky. Jako varianta je nabízeno elektrické ovládání rolet pomocí
trubkového elektromotoru. Hliníkové lamely použité k výrobě roletového pancíře vypěněné polyuretanovou pěnou jsou barevně stálé
a zajišťují dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci. V dnešní době je nejžádanější
roleta s vodící lištou v ostění. Ta odpovídá
prosazování hlavní myšleny firmy, tedy schovat veškeré díly rolety před zraky případných narušitelů a tím zamezit přístup například k vodícím lištám, popřípadě celé roletě,
a zabránit následné demontáži. Dalším přínosem této rolety je, že nenaruší linii domu.
V minulém roce firma, po nákupu nové technologie, zahájila výrobu
hliníkových výrobků - zábradlí, parapetů, pojezdových bran, pergol
a plánuje další. Díky práškové lakovně nabízí širokou škálu barevného provedení hliníkových výrobků. Moderní ohýbačkou a svařovacím zařízením lze vyrobit libovolný, a dokonce i atypický tvar veškerých produktů. Mezi výhody použití hliníkových výrobků patří
vysoká trvanlivost materiálu i bez povrchové úpravy, snadná montáž vlivem nízké hmotnosti, cenově srovnatelné náklady s těžkými
ocelovými konstrukcemi, lakování prováděné vypalovanou práškovou barvou, možnost širokého výběru odstínu dle barevnice RAL a
maximálně dlouhá životnost profilů a laku. Za zmínku stojí, že hliníkové výrobky umožňují odstranění opakovaného natírání ocelových
profilů a vytváří estetické doplnění rekonstruovaných fasád.
Zdroj: Batima, prezentace
Rolety jako v bavlnce
Schránky se instalují do okenního otvoru v
průběhu stavby. Kdykoliv po ukončení stavebních prací lze do připravené schránky
nainstalovat třeba rolety se sítí proti hmyzu
nebo bez sítě, rolety s lamelami slabými, silnými nebo nerezovými. Místo rolet lze zvolit i mříže. Schránky pro rolety BAT G umožňují odběrateli rozhodnout se v klidu a po
opadnutí stresu ze stavby, pro libovolnou stí-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 51
S T A V B A
Dřevěné domy
RD PALIS
Dřevo provází lidstvo od
úsvitu dějin. Evropa je
jediný světadíl, kde se
dlouhodobě zvyšuje rozloha
lesů a narůstají zásoby
dřeva.
Česká republika patří mezi evropské
státy, v nichž se za posledních sto let
významně zvýšila rozloha lesů i zásoby
dřeva. V kontrastu s tím je ovšem fakt,
že ve využití dřeva na jednoho obyvatele se řadíme v Evropě na jedno
z posledních míst.
Dřevěné stavby a dřevěné konstrukční
prvky i nadále zůstávají rozšířenou variantou v pozemním stavitelství i v době
moderních konstrukčních soustav –
železobetonu a oceli.
Svoje postavení si dřevo udrželo nejen
pro svůj příjemný a teplý charakter, ale
především díky univerzálním fyzikálním
vlastnostem a snadné zpracovatelnosti,
i pro jeho schopnost transformace na
konstrukčně a funkčně nové materiály
a výrobky. K tomu přistupuje zvláště
v posledních desetiletích vnímání dřeva
jako obnovitelné suroviny s minimálními
energetickými nároky, bezodpadovými
technologiemi zpracování a příznivým
vlivem na životní prostředí. Právě proto
je dřevo pokládáno za materiál nejen
tohoto století.
52 |||
leden/únor 2007
RD RENO
RD VS DOMY
Beskydy – střecha Bramac
Poučné statistiky
a srovnání
Přesto že lesnatost je například
v Německu a ve Švýcarsku mírně
nižší než u nás (34 %), produkce
dřevěných bytových staveb se zde
trvale zvyšuje. V Německu dosahuje
asi 7 % (odhadem je to asi 33 500
novostaveb rodinných domů ročně),
v Rakousku asi 10 % a ve Švýcarsku asi 12 %. V lesnatější Skandinávii (mimo Dánsko) dřevěná výstavba
tradičně dominuje více než 70 %
a nepodléhá příliš módním vlivům.
Pokud jde o vícepodlažní domy,
pak v Norsku tvoří asi 15 % bytové
výstavby.
Sídliště rodinných domů jsou realizována jako součást menších měst, ale
vytvářejí často satelity a předměstí
velkých městských aglomerací.
Typické americké sídlo představuje
přibližně stovka rodinných domů
s pozemky o velikosti 500 až 600
čtverečních metrů. K sídlišti patří
volný rekreační prostor v jeho bezprostředním okolí. Domy mají podlahovou plochu od 200 do 350 m2
včetně garáží. Evropská sídliště jsou
většinou menšího měřítka, s 10 až 50
rodinnými domky či bloky s byty o
podlahových plochách do 200 metrů
čtverečních. Naši sousedé dávají
přednost domům řadovým a terasovým s byty různých velikostí. Japon-
sko tradičně pracuje s miniaturními
pozemky a velmi malými domy, které
sotva mohou být inspirací pro Středoevropana. V Čechách a na Moravě se
skupinová výstavba dřevěných rodinných domů najde jen sporadicky,
jedině systém OKAL zaznamenal
před více než 30 lety výstavbu sídlišt-
ního typu. Jedním z prvních novodobých satelitů z devadesátých let 20.
století, kde se uplatnily dřevěné konstrukce, byly Hrnčíře a Ohrobec (stavělo se z dovezených komponentů
ze zámoří) a také skupina 16 rodinných domů v Líbeznicích postavených
v Omnisystému.
RD Design Production
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 53
RD PENATUS
Soutěž Dřevěný dům
Pravděpodobně základní příčinou
nízké výstavby na bázi dřeva u nás ve
srovnání se světem je stále ještě malá
informovanost a nedůvěra uživatelů,
investorů i projektantů k tomuto stavebnímu materiálu. Přitom celkově
pozitivně se nahlíží na tradiční roubené domy z 18. a 19. století, ale
jejich prokazatelná dlouhá životnost,
kvalita a komfort jsou spojovány spíše
s minulostí, venkovem a rekreací. Příliš velká část uživatelské veřejnosti –
potenciálních stavebníků - stále vnímá
dřevěné domy jako dočasné, méně
kvalitní řešení. Přitom naše republika pokud jde o lesnatost území,
stav lesů, těžby a zpracování dřeva
(roční přírůstek dřeva je o 20 až 30 %
vyšší než těžba) má všechny předpoklady k podstatnému rozšíření výroby
a dodávek dřevostaveb. Stavění ze
dřeva je především šetrné k životnímu
prostředí a má nízkoenergetický charakter daný sníženou spotřebou energie na montáž a výrobu.
Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc
nárokům na moderní životní styl
a zároveň vyhovuje požadavkům na
úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů. Česká republika se
svým podílem jednoho procenta dřevěných domů na bytové výstavbě má
v tomto směru co dohánět.
54 |||
leden/únor 2007
Nedávno ustavená Nadace dřevo pro
život (ale nejen ona) si vytkla za cíl
obnovit vztah společnosti ke dřevu
a stala se jedním z pořadatelů soutěže Dřevěný dům. Soutěž vyhlášenou s cílem podpořit rozvoj moderních dřevostaveb na území ČR a vyšší
využití dřeva a dřevěných prvků
ve stavebnictví iniciovalo v polovině loňského roku ministerstvo průmyslu a obchodu. Přidala se ministerstva zemědělství, místního rozvoje
a životního prostředí a ve spolupráci s Nadací dřevo pro život a Českou komorou architektů připravily její
první ročník.
RD PENATUS
Podlesí – střecha Bramac
Trefa do černého
Zdá se, že obsahová náplň nové projektové soutěže trefila do černého.
Ohlas byl impozantní - do soutěže
o nejlepší projekty dřevostaveb rodinného a bytového domu se přihlásilo 136 projektových návrhů (z toho
115 projektů rodinného domu a 21
návrhů bytových domů). S touto
účastí se architektonicko-konstrukční
soutěž Dřevěný dům stává největší
soutěžní přehlídkou posledních let.
Předmětem soutěže vypsané ve dvou
kategoriích byly projektové návrhy
nízkoenergetických dřevostaveb
rodinného domu (do 120 m2 zastavěné plochy) a bytového domu s podstatným použitím technologie na bázi
dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva. Zatímco
u návrhů projektů rodinných domů
se jedná o všeobecně použitelný projekt, který je situován na ideální pozemek, u návrhů projektů domů bytových jde o projekt pro konkrétní
vybranou lokalitu (Kutná Hora, Česká
Třebová a Třeboň). Cílem soutěže je
rovněž vytvoření databáze kvalitních
projektů na bázi dřevostaveb a jejich
následná nabídka veřejnosti včetně
podpory informovanosti stavebníků
a investorů o dobrých vlastnostech
a prospěšnosti dřevostaveb.
Vítězné projekty budou vyhlášeny
26. dubna 2006 v rámci letošního
Brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF.
Podoby dřevostaveb mohou být
odlišné ve svém provedení a výrazu,
jak dokumentují i některé exteriéry
rodinných domů vybrané z firemní
nabídky Přehledu RD pravidelně
uváděné v katalogu Nové Bydlení.
Naznačují také, že přes všechna alarmující tvrzení to zase není s dřevostavbami u nás tak špatné, pomineli se otázka osvěty či organizovanosti
výrobců a dodavatelů v rámci společného působení na domácím trhu. Text: (keš)
Rodinný dům RD AUDO
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 55
S T A V B A
Když Dům má
vlastní rozum
Elektroinstalace je nedílnou součástí každého
domu. Je investicí, která má stejně jako dům
sloužit dlouhá léta. Když si na ni zvykneme, tak ji
vnímáme jako samozřejmost. Dům za nás
rozsvítí světla, zapne televizor, uvaří pokrm.
Že nevěříte? Technické možnosti tu jsou.
56 |||
leden/únor 2007
Touha ovládat a vylepšovat své bydlení je člověku vlastní od
doby kdy vylezl z pravěké jeskyně. V moderní době vybavujeme svoje domy složitějšími a složitějšími technologickými
zařízeními. Například zabezpečovací čidla a ústředny, termostaty topných jednotek či audio-vizuální aparatura. Spolu
s nimi se v domácnosti kupí množství různých ovládačů
a uživatel je zahlcený kvantem různorodých informací. Systém Inteligentního domu toto odbourává a svádí vše do jednoho centra, ze kterého můžete nastavovat fungování všech
technologických procesů v budově, počínaje vytápěním
nebo klimatizací a osvětlením a bezpečnostním systémem
konče. Abychom toho mohli docílit, musíme v domě aplikovat několik typů koncových ovládacích prvků systému, od
samostatně stojících a přenosných až po zabudované dotykové panely,
Mozek ve zdi
Inteligence domu je nenápadně ukryta ve stěnách, čidlech
a ovladačích jednotného designu.Dotykem prstu je možné
otevřít vnitřní vchod do garáže, vytáhnout žaluzie v celém
domě, případně zkontrolovat, jak funguje klimatizace a vytápění. Stejné dotykové displeje jsou rozmístěny po různých
částech domu, jsou vzájemně propojeny a umožňují dávat
ty samé povely odkudkoli. Když zapomenete například zhasnout světlo v patře, nemusíte se vracet. Stačí zmáčknout tlačítko na displeji u vchodových dveří
Pán energie
Inteligentní dům umí sám rozhodnout, která energie je
momentálně nejlevnější a tu použít. Řídící systém je navržen
tak, aby minimalizoval spotřebu energie efektivním využitím
alternativních zdrojů (solární kolektory, tepelné čerpadlo)
v optimální kombinaci s tradičními zdroji (kotle). Tím, že se
automaticky reguluje teplota, zabraňuje přetápění místností
či vytápění nepoužívaných prostor. „Když jsou někde otevřená okna, dojde k zavření ventilů topných těles. Obdobně
jako vytápění se reguluje i klimatizace. Systém je řízen počítačem a lze jej ovládat i na dálku přes internet či mobilní
telefon.
Světelná pohoda
Stará známá elektroinstalace nám ve své základní verzi
dovoluje ovládat světlo v domě pomocí vypínačů. Co ale
když si přejete doma vytvořit intimní atmosféru, nechat
odpočinout unavený zrak. To je možné jen pomocí elektronických stmívačů, které umožňují regulovat jas připojených
svítidel. Například takzvané krátkocestné stmívaje, které
vypadají jako klasické vypínače. Reagují ale tak, že krátkým
dotykem se světlo rozsvěcí či zhasíná a delším dotykem se
nastavuje vyšší nebo nižší úroveň jasu. Krátkocestné stmívaje mají i paměť naposledy nastaveného jasu. Pokud vám
nevyhovuje, delším stiskem nastavíte novu intenzitu jasu.
Já už nezakopnu
Možná jste zažili to hrůzyplné putování v naprosté tmě, kdy
jste si na cestě k vypínači přerazili nos o polootevřené dveře.
Inteligentní dům vás těchto traumat ušetří. Má pro vás automatické spínače, který se sepne automaticky, hned, jak vás
zaregistruje. Také se nemusíte obtěžovat se zhasínáním. Přístroj zhasne za vás, a dokonce si můžete nastavit, zda má
dané svítidlo zapínat za šera nebo i za denního světla. Auto-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 57
matické snímače mohou mít i dva výstupy. První sepne
v důsledku registrace pohybu světelný zdroj, druhý sepne se
spožděním dodatečný zdroj například ventilátor.
Infračervení strážci
Pokud mluvíme o registraci pohybu napadne nás také hledisko ostrahy našeho domu. Infrapasivní snímače mohou
mimo náš dům spínat vnější osvětlení, ale také mohou hlídat přístupové cesty a monitorovat pohyby kolem zdí. Tyti
strážci jsou odolní proti mrazu, vniknutí vody a mají i určitou inteligenci, aby eliminovali nepříznivé povětrnostní
jevy.
58 |||
leden/únor 2007
Kam s ním
Důležité je, abyste snímač umístili tam, kde vás na případné
trase bude dobře vidět. Jedná se totiž o infrapasivní snímač,
který vyhodnocuje změny tepelného záření. Dokážou tak
rozpoznat osobu v jeho oblasti zachycení, která má podobu
kužele s vrcholem v oku snímače. Přistroj má také dvě
funkce, a to zpožděné vypnutí a prahovou úroveň osvětlení.
Zpožděné vypnutí je praktické z toho důvodu, že nemusíte
na nic myslet a světlo se vypne samo. Další funkce – prahová
úroveň - potlačí zbytečné zapínání svítidla ve dne. Snímač
vás sice uvidí, ale ví, že nemusí rozsvítit, když je dostatek přirozeného světla.
Poručíme ohni, vodě a slunci
Vyřeší to déšť
Infračervení strážci jsou fajn, ale bezpečnost inteligentního domu musí zaručit i detekci dvou dalších živlů. Ohně
a vody. Domácí spotřebiče mohou mít poruchu. Proti úniku
vody pomohou páskové snímače, které nalepíme na podlahu v místnostech, kde se obáváme vytopení. Třeba kuchyň,
koupelna nebo sklep. Pří kontaktu snímače s vodou se aktivuje kontrolní modul, který spustí alarm. Kontrolní modul
také může ovládat elektromagnetický ventil namontovaný na
hlavní přívodu vody do budovy a případě poruchy ho uzavře. Pak počká na váš příchod domů. Neméně důležité jsou
hlásiče požáru, které dokáží rozpoznat kouř z doutnajícího
nebo otevřeného ohně. Neustále totiž vyhodnocuje vlnovou
délku dopadajícího světla a jestliže se okolí zbarví kouřem,
spustí zvukový poplach. Pro noční režim má i chemické čidlo
na kouř. Prostřednictvím přídavného modulu může informaci předat i mimo budovu.
V inteligentním domě můžete žaluzie ovládat dotykem, dálkově nebo automaticky. Přístroj reaguje nejen na místo
dotyku, ale i na dobu stisku. Oproti klasickým tlačítkům tak
nemusíte stát u okna a čekat dokud roleta dojede do koncové nebo jiné požadovaného polohy. Spínače lze také
naprogramovat, pokud chceme, aby dodržovali východ
a západ slunce, stačí aktivovat takzvanou astro funkci. Žaluzie mohou reagovat i na počasí, mohou být napojeny na
další přístroj – povětrnostní stanice a zatáhnout například
markýzu při prvních kapkách deště. V létě zase mohou naopak reagovat na zvýšení teploty v interiéru a automaticky
vyrobit stín.
Žaluziové spínače
V poslední době se u nás rozšířilo používání žaluzií a předokenních oken. K jejich ovládání slouží žaluziové spínače. Při
použití několika žaluziových spínačů lze ovládat více žaluzií současně a přitom zůstává možnost ovládání jednotlivých
žaluzií ručně, nezávisle na sobě. Také můžete žaluzie ovládat
sdružené do skupin, například v jedné místnosti, popřípadě
budete ovládat centrálně všechny žaluzie.
Ke každému motoru musí být připojený jeden elektronický spínač, a potom se spínače vzájemně propojí se svými
vstupy. Pokud chcete ovládat žaluzie jako skupinu musíte
použít rozdělovací relé, které umožní bezpečné připojení
dvou motorů na jeden spínač.
Aby nebyla nuda
Inteligentní dům se může postarat i o zábavu. Například
může dát svobodu hudbě, kterou máte uloženou ve svém
počítači tak, že ji budete moci poslouchat v libovolné místnosti od ložnice až po zahradu. Existuje možnost využít takzvaný hudební server a pak vytvořit bezdrátovou síť. V místnostech pak rozmístíme libovolný počet zónových zesilovačů
a reproduktorů a vše pak můžeme z kteréhokoliv místa
v domě ovládat bezdrátovým ovladačem. Chytrý systém pak
využije naší hudební aparaturu v případě, že budeme mít
nezvanou „zlodějskou“ návštěvu. Beethovenova Osudová
symfonie spuštěná na plný výkon aparatury může nenechavce poměrně silně vyděsit daleko více než piezoelektrická
siréna. Text: Vladimír Iliev
Foto: Bticino, Siemens, archiv autora
Projekce
Montáž
Údržba
Revize
Satelitní rozvody
R a K E L E K T R O
www.volny.cz/robert_koci
E-mail: [email protected]
Rober t Kočí
Plzeňská 213/445
150 00 Praha 5
Tel.: 608 213 024, 608 345 717
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 59
S T A V B A
Souboj plastových a dřevených oken
Problematika adekvátní
náhrady dřevěných oken plastovými se traduje od doby
počátku výroby plastových
oken. Imitace dřeva umožňuje
širší využití plastových oken
a tím větší konkurenci oknům
dřevěným.
Z větší vzdálenosti nelze s jistotou poznat, zda-li se jedná o
okna plastová a nebo dřevěná a
to bylo při vývoji imitací záměrem výrobců, což se nepochybně
zdařilo. Problematické je při
bližším ohledání plastových oken
řešení svarů. Ty jsou slabým místem celého systému, ale i ty se
řeší a to pomocí speciálního fixu,
odpovídající dané imitaci. Ale
často jsou lidé překvapeni, že
mnoho kvalitních plastových profilů dokáže být více dřevěnými,
než-li dřevěné profily samotné.
Těžké srovnání
Srovnávat dřevěná a plastová
okna z hlediska technických
parametrů obecně není šťastná
varianta. Mnohem více vypovídající je srovnání přesně stanovených typů profilů. A důvod?
Každý profil na jistý průřez, tento vykazuje jisté a pro daný
profil specifické tepelně technické podmínky a proto je
možno se potkat s profily, které mají parametry vzájemně
i v řádech desítek procent rozdílnými. A to i v případě, že se
jedná o profily stejného výrobce. Stejně tak i různé typy dřeva
mají nepatrně odlišné parametry. Takže co se týká srovnávání
tepelně technických parametrů daných typů oken, doporučil bych zákazníkům nechat si předložit certifikát, který uvádí
celkový součinitel tepla daného profilu resp. celého výrobku,
jehož rozměr je stanoven normou a dá se na základě těchto
údajů konkrétně srovnávat. Stejné podmínky platí i pro izolaci
proti hluku Každý výrobce má ze zákona povinnost mít svůj
výrobek certifikován a z daného certifikátu je možné zjistit, jak
kvalitně se dané firmě podařilo skloubit zvolený profil a kvalitu výroby v kvalitní výrobek.
Plasty již nekřehnou
Na otázku, zda může docházet po deseti až patnácti letech
docházet u některých plastových oken ke křehnutí materiálu a k nepříjemným barevným
změnám, můžeme odpovědět,
že každý z materiálů, který je
vystaven vlivu UV záření, musí
být vyvíjen tak, aby tomuto
vlivu maximálně odolával.
Reakce používaných materiálů jsou dlouhodobě podrobovány zkouškám a všichni
z významných výrobců plastových profilů mají svojí kvalitou zaručenu odolnost vůči
vlivu UV záření. V 90. letech
minulého století, byla tato problematika více aktuální, protože se na náš trh dostala řada
dodavatelů profilů, kteří se
problematikou téměř nezabývali a profily vykazovali změny
barevnosti. V současné době
většina výrobců kvalitních profilů garantují stálobarevnost
profilu minimálně 10 let a to
jak bílých tak barevných, které
jsou tvořeny folií. Pokud tedy
zvolíte kvalitní značku profilu, nemusíte se obávat takovýchto
nepříjemností.
Pozor na mytí
Mnohdy stává, že pro mytí okna je použito různých chemikálií,
které mají za následek i případnou změnu barvy. Proto je třeba,
aby pro čištění rámů oken, byly použity prostředky běžné pro
úklid v domácnosti, které se ředí vodou. V žádném případě
nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem
abrazivních přísad (písků) a taktéž organickými rozpouštědly,
ředidly a louhem nebo kyselinami všech druhů. Doporučuje
se omýt ulpělý prach nejméně jednou za 6 měsíců, jinak rámy
mohou lehce měnit barvu působením nečistot. Tyto barevné
změny jsou již nevratné a nelze na ně uplatňovat záruku na stálobarevnost profilu. Jan Vrána, ředitel PMP Prostějov, prezentace
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 61
S T A V B A
K dy ž m ě n i t okna ,
tak v zimě
Lidé se mnohdy mylně domnívají , že
výměna oken je považována za sezónní
práci, kterou je možno provést pouze
v “teplejší” části roku. V praxi to znamená, že většina výrobců otvorových
výplní je v podzimních měsících zahlcena
přívalem zakázek, který trvá téměř do
vánočních svátků.
Limitující pro výměnu oken je venkovní
teplota. Pokud nepřekračuje -10°C, neměl
by být problém okna vyměnit. Víme
totiž, že mezi demontáží stávajícího okna
a montáží nového okna uplyne pouze
několik desítek minut. Za tuto dobu nedojde k prochladnutí zdiva a tak se teplota
v místnosti po instalaci rychle vrací k normálu. Rovněž není třeba mít obavy z kvality použitých montážních materiálů.
Běžně se pak v tomto období používají
hmoty (malty, montážní pěny), na jejichž
vlastnosti nemají desetistupňové mrazy
žádný vliv. Pokud je výměna oken spojena
i s úpravami venkovní fasády, může to být
problém. Opět zde ale platí, že problém
by mohl nastat jen při teplotách přesahujících dlouhodobě mínus deset stupňů
Celsia. Zima sebou pro zákazníka přináší
výhodnou cenu oken, kdy prodejci často
nabízejí různé slevy. Nevýhodou je samozřejmě počasí a brzké stmívání.
Kdy měnit a kdy ne
Pokud je rám i okenní křídlo vašeho okna
funkční a bylo osazeno adekvátně izolačním zasklením, pak nemusíte okna měnit,
stačí pouze povrch okna natřít nebo
vyměnit těsnění. S výměnou byste ale
neměli váhat, pokud si myslíte, že nová
okna vám přinesou i mnohem lepší užitné
vlastnosti, bezvadnou funkčnost, pohodlí
a estetickou kvalitu. Každá výměna oken
je jiná svým rozsahem. Běžná výměna
oken trvá jeden, maximálně dva dny, aniž
byste museli výrazně přizpůsobovat interiér, stěhovat nábytek, dědečka, který u
vás právě marodí nebo rybičky, jejichž
akvárium se nachází nebezpečně blízko
inkriminovaného okna.
Klíčové zasklení
Možná nejdůležitější komponentou okna
je izolační zasklení. Musíte vybrat zasklení
z hlediska termoizolačních schopností,
lidově odolnosti proti úniku tepla. Pak je
dobré vzít v potaz zvukově izolační vlastnosti. A to zejména pokud máte okna orientovaná směrem k frekventovaným silnicím nebo do průmyslových zón. Můžete
mí i dalších parametry, vaše nároky mohou
uspokojit třeba reflexní skla, bezpečnostní
skla různých tříd, protipožární, tónovaná
a ornamentální skla. Z hlediska termoizolačních vlastností lze doporučit zasklení
nabízející hodnoty U (postaru „k“) na
úrovni 1,3 a nižší. Často se zapomíná na
zvukově izolační funkci oken. Jako nejnižší
hodnotu lze doporučit útlum 35 decibelů. Ale pozor, lidské ucho nevnímá
zvuk lineárně, ale logaritmicky. Pokud
tedy útlum vzroste o 10 procent, lidské ucho to vnímá jako snížení hladiny hluku o třetinu. Vše tedy
záleží na dispozicích vašeho bytu
či domu. Okna by měla
mít stejný design, můžete
ale použít jiné zasklení,
například více izolující.
Design je důležitý
Jistě oceníte například
otevírání i sklápění okna
62 |||
leden/únor 2007
jednou kličkou a stejnou nastavení mikroventilace. Klička může být navíc uzamykatelná, okno lze vybavit dětskou pojistku,
aby je malý capart sám neotevřel. Lepší
je i údržba oken. Moderní okna se omývají pouze zevnitř a zvenku, prostor mezi
skly je hermeticky uzavřen. Mezi oblíbené
doplňky patří omezovač otevírání křídel,
který aretuje otevřené křídlo v nastavené
poloze; závětrná pojistka na balkónových dveřích, jež udrží křídlo balkónových dveří v zavřené poloze při otevřené
poloze kliky a podobně.
Dřevo nebo plast
Dominantním faktorem životnosti povrchové úpravy je vystavení okna přírodním
podmínkám, a to jak pro plastová, tak pro
dřevěná okna. Okno se nachází v extrémních podmínkách pokud není kryto přesahem střechy nebo jiným způsobem, je
orientováno na jih nebo západ a nachází
se více než 10 m nad zemí. U oken se nejčastěji řeší materiál okenních rámů. Při
volbě mezi dřevěným, plastovým nebo
dokonce hliníkovým rámem často rozhoduje osobní cit, sympatie či averze vůči
určitému materiálu. Nejrozšířenější variantu dnes představují eurookna nebo
plastová, která jsou eurooknům velmi
podobná. U plastových typů bývá častou
otázkou výběr vhodného profilu. Základní
vlastností profilu je totiž počet komor. Ten
zjistíte tak, že spočítáte oddělené prostory v příčném řezu rámu při prostupu
zevnitř ven v místě, kde je těchto prostor nejméně. Na konkrétním výrobci profilu však záleží poměrně málo. Podstatně
méně často se používají okna s hliníkovými rámy. V případě rekonstrukce by ale
rozhodně neměla vítězit jen cena. Nejlevnější jsou plastová okna, za hliníková okna
můžete zaplatit až pětinásobek. Zde je
chytré se zamyslet nad obchodní strategií.
Kolik zaplatíme?
Kalkulace není totéž, co cenová nabídka.
Cenová nabídka vzniká porovnáním
potřeb zákazníka a dodavatele. Obecně
platí, že roli hraje objem zakázky, způsob
platby nebo termín dodávky. Ten nemusí
být shodný s termínem objednávky.
Mnohdy se velmi vyplatí sledovat vývoj
cen u vybraného dodavatele a objednat
v okamžiku, kdy jsou ceny nejvýhodnější.
Samotná realizace však může proběhnout ve chvíli, kdy vám to bude nejlépe
vyhovovat, třeba i o několik měsíců později. Měníte-li více oken najednou například pro velký dům, bývá nejlepší obrátit se na specializovanou agenturu, která
zorganizuje výběrové řízení a hlavně
dojedná se všemi potenciálními dodavateli všechny podmínky. Nedojde tak
k zanedbání detailů, jež se vám mohou
následně vymstít. Za tuto službu zaplatíte
asi 1 až 5 procent z ceny oken. Mnohdy
agentura vyjedná lepší cenu, takže celý
nákup vyjde levněji.
Pohladit úředního šimla
Bez souhlasu stavebního úřadu může
provádět pouze opravy křídel oken. Při
výměně oken stejného rozměru stačí
ohlásit stavbu písemnou formou stavebnímu úřadu. A jedná-li se o výměnu oken
za jiný rozměr je nutné žádat o vydání
stavebního povolení. Přiložená dokumentace musí obsahovat souhlas vlast-
níka domu, současný stav a budoucí stav
bytu. Tato projektová dokumentace musí
být potvrzená autorizovaným projektantem. Co se týče vlastní stavby, nelze ji
zadat firmě ani fyzické osobě, která není
oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti ve smyslu § 44 odst. 1 stavebního
zákona. Kompetenci stavební firma prokazuje živnostenským listem, případně
výpisem z obchodního rejstříku s uvedeným předmětem podnikání.
Zkušenost rozhoduje
Na konec nezbývá než vám udělit několik rad. Předně si uvědomte, že na našem
trhu existuje více než sto firem, které
se problematikou oken zajímají. Proto
kontaktujte několik výrobců a dodavatelů oken, zjistěte jejich možnosti, navštivte tyto firmy a nechte na sebe působit
chování kompetentních osob i celkovou
atmosféru ve firmě. Zástupce firmy si
můžete pozvat také domů. Buďte na jednání připraveni, nechte si udělat konkrétní
nabídku, vyhodnoťte profesionalitu a
vstřícnost vašeho budoucího dodavatele. text: David Syrový
foto: archiv autora, prezentace
Několik rad pro výměnu oken
1. Orientačně změřte okna, stačí obyčejným metrem, která chcete vyměnit, a rozmyslete si jejich členění, popř.
způsob otevírání.
2. Specifikujte barvu rámu a křídla,
případně požadavky na zasklení a
doplňky. Přemýšlejte i o doplňcích
oken, které mohou vylepšit bezpečnostní, tepelně-izolační, protisluneční,
protihlukové a hygienické vlastnosti.
Například žaluzie, rolety, sítě proti
hmyzu, speciální zasklení nebo kování.
3. Věnujte zvýšenou pozornost způsobu montáže, která by v důsledku
mohla znehodnotit jinak vynikající
vlastnosti oken například vznikem
tepelných mostů.
4. Můžete si například připlatit paronepropustnou fólii kryjící interiérovou připojovací spáru. Zamezíte tak
tvorbě plísní v bytě.
5. Až k vám přijdou řemeslníci, počítejte s tím, že výměna oken je špinavá
práce, při které se práší.
K o n e c e u r o o k e n z p r o f i l u IV 6 8 ?
Dřevěná okna prodělala za posledních deset let mnoho změn
v profilaci vlysů. Ne každá Euro úprava profilace je vhodná
pro naše klimatické podmínky. V současné době se výroba
dřevěných oken hodně zlepšila, i když někteří výrobci oken se
nepoučili.
Ovšem okna je potřeba neustále vylepšovat, i na základě
nových a přísnějších technických norem. V současnosti je aktuální změna normy týkající se tepelných vlastností oken. Tato
změna bude mít vliv na výrobu určitých typů oken, která musí
být nahrazena modernějšími typy. Jedná se především
o typ IV68.
Změna norem
Na profilaci vlysů dřevěných oken má vliv změna normy ČSN
73 0540-2, kde byl změněn součinitel požadovaného prostupu
tepla z 1,8 W.m-2.K-1 (prostup tepla nesmí být větší) na 1,7
W.m-2.K-1, doporučená hodnota součinitele prostupu tepla u
nových oken však je 1,2 W.m-2.K-1 celého okna.
V současné době byla tato norma přepracována a platí od
1.6.2006.
Typ IV68 versus IV78
Profilace vlysů okna tloušťky 68mm sice vyhoví ČSN a zkouškám, ale okna jsou náročnější na výrobní přesnost, častější seřizování křídel a celoobvodového kování tak, aby okna vyhověla
přísnějším požadavkům nové normy.(1 Je pak otázka, zda tato
okna jsou schopna vždy obstát v konfrontaci s požadavky nové
normy. Naproti tomu okna tloušťky 78mm vyhoví nové normě
mnohdy beze změn v konstrukci.
Změna normy vyvolává u dřevěných
eurooken tyto změny (1:
A/ Zvětšení tloušťky vlysů z 68mm na 78 až 92mm (podle klimatu).
B/ Možnost použití více těsnících zón. Pro nižší prostup tepla
okny se dá použít minimálně dvou těsnících zón ve větších
vzdálenostech jak 20mm. Při menší vzdálenosti se těsnící zóny
chovají jako jedna těsnící zóna.
C/ Větší tloušťka vlysů umožňuje vytvoření dekompresní dutiny
v křídle a tím je zamezeno zatékání při správném utěsnění nalehávek.
D/ Větší tloušťka okenního rámu omezuje ochlazování rámu
v místě osazení a tím tvorbu rosného bodu v okně.
E/ Větší tloušťka vlysů okna zpevňuje rohové konstrukční spoje
nedochází k velkému zkřížení rámu a křídla.
Na nové trendy ve výrobě oken již zareagovali někteří výrobci
eurooken a již nyní vyrábějí okna IV78, která splňují přísnější
požadavky nových technických norem.
O firmě:
TP EUROOKNA s r. o. je významný výrobce a specialista na
dřevěná eurookna a dveře z profilu IV78mm.
www.tpeurookna.cz
Literatura:
(1
článek Neznalost neomlouvá…, Ing. Fr. Stránský, SCHPARTNER 5/2006
Redakce ve spolupráci s TP Eurookna
F I N A N C E
Bez katastru
a
u
n
á
r
i
n
Katastr nemovitostí je velmi užitečná
věc. Pouze tady můžete zjistit, zda vaše
vysněná nemovitost, kterou si chcete
koupit, není zatížená dvoumilionovou
hypotékou a její prodejce je její skutečný majitel.
Katastr nemovitostí je veřejný úplný
registr všech nemovitostí, pozemků
a budov, včetně těch rozestavěných,
na území České republiky. Celou databázi tohoto soupisu nemovitostí centrálně spravují a aktualizují krajské katastrální úřady, kterých je v současné době
v České republice čtrnáct. Jejich jednotlivá terénní pracoviště najdete ve všech
větších městech a každý takový detašovaný úřad spravuje pouze jedno katastrální území. Máte-li tedy nějaké zjišťování okolo konkrétní nemovitosti,
musíte si ujasnit, do jakého katastrálního území spadá a podle toho se obrátit na přidělené pracoviště. Jenom tam
totiž můžete dostat oficiálně potvrzené
informace.
64 |||
Chvála internetu
Katastr nemovitostí je živá databáze.
Dochází zde k převodům, vkladům, a
proto je důležitá jeho aktuálnost. Dnešní
internetový věk zasáhl naštěstí i sem,
takže pokud chcete z tepla svého domova
nahlédnout do tohoto registru po síti, tak
můžete svůj nápad realizovat na
http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Nevýhodou
takto získaných informací je, že jsou sice
snadno dostupné a zdarma, ale bohužel
pouze neoficiální. K tomu, abyste získali
výpis z katastru nemovitostí jako oficiální dokument, musíte dojít na příslušný
katastrální úřad osobně a vystát si frontu.
Online přístup do Katastru nemovitostí
vám může dát mnoho podstatných informací. Kromě toho, že si tu můžete ověřovat vlastnická práva k budovám i parcelám, může vám internetová verze registru
složit jako zdroj informací o stavu vašich
žádostí například o zápis vkladu vlastnického nebo zástavního práva. Můžete
si nechat vypsat řízení přijatá na úřadě
v konkrétní den, můžete podle obce a
leden/únor 2007
čísla popisného zjišťovat vlastníka budovy,
orientační využití budovy a číslo parcely,
na které stojí, nebo podle katastrálního
území a čísla parcely její výměru, druh
i vlastníka.
Pošťácká pohádka
Fronty na Katastrálních úřadech má
řešit od ledna 2007 možnost získat výpis
z katastru nemovitostí na některých
pobočkách České pošty. Podle posledních referencí to bude ale oříšek pro velmi
odvážné a otrlé jedince. Výpisy totiž nevydávají pobočky pošty, ale jen takzvaná
kontaktní místa. Ty jsou například v hlavním městě Praze pouze 3. Oproti klasickému a jednoduchému systému na Katastrálním úřadě, kde vám stačí pouze
u okénka ústně uvést, o jakou parcelu
nebo číslo popisné máte informační
zájem, Česká pošta vyžaduje vyplnění
písemné žádosti. Přitom si zavedla jiný
formulář pro fyzickou a jiný pro právnickou osobu. Přitom samy Katastrální úřady
toto nerozlišují. Existuje totiž jednoduchý
způsob jako toto obejít, když právnická
osoba pošle pro výpis zaměstnance, který
požádá jako fyzická osoba.
Drahá tiskárna
Další kuriozitou je požadavek uvádět na
poště při této proceduře jméno a rodné
číslo. Tím se podle mínění některých
odborníků na tuto problematiku Česká
pošta dokonce dostává do rozporu se
zákonem, podle kterého má právo z veřejného katastru získat informace každý, aniž
by prokazoval svoji totožnost. Na poště
také nemůžete narozdíl od Katastrálního
úřadu do výpisu nahlédnout na obrazovce a přesvědčit se, zda je to je opravdu
to, co chcete. Díky tomu můžete zaplatit
za výpis, který je vám k ničemu.
Kovář a kováříček
Poslední svízel, která vás při rozhodnutí
požádat o výpis z Katastru nemovitostí na
České poště čeká, je při placení poplatku
za tuto službu. Zatímco na Katastrálním
úřadu zaplatíte výpis s kolem stokorunu
a můžete za tyto peníze získat informaci
až o dvaceti parcelách v tomtéž katastru,
pošta po vás bude chtít sto deset korun
za první stranu výpisu a za každou další
stranu dvacet pět korun. A to ještě bude
muset zapomenout na snímek katastrální
mapy, který Česká pošta, na rozdíl od
Katastrálního úřadu nevydává.
Jak na výpis
Pokud chcete výpis o nějaké nemovitosti
získat, musíte jí nějakým způsobem identifikovat, třeba znát její popisné, evidenční
nebo parcelní číslo. Pak je také důležité
je, abyste se v něm vyznali a dokázali
správně interpretovat všechny jeho údaje.
I snadno přehlédnutelné značky totiž
mohou mít svůj význam. Každý výpis
se skládá z šesti základních částí A až F.
V první z nich jsou údaje o vlastnících
nemovitosti a jiných oprávněných osobách, které mohou s nemovitostí nakládat. Dozvíte se zde také, jestli pozemek,
na kterém budova stojí, patří stejnému
vlastníkovi. Jakmile tu najdete, že byt je ve
vlastnictví obce nebo že má několik spoluvlastníků, přičemž vy jednáte pouze
s jedním, raději od transakce upusťte.
práva k nemovitosti. Může se tedy jednat o kupní smlouvu, darovací smlouvu,
popřípadě zástavní smlouvu. Část F je
v řadě případů prázdná – je totiž vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek
k parcelám.
Neváhejte s vkladem
Béčko je identifikace
V části B najdete všechny identifikační
údaje o nemovitosti, včetně výměry
pozemku. Zde si pečlivě zkontrolujte, zda
tu není poznámka, že je budova památkově chráněna nebo že se nachází v chráněné krajinné oblasti. To by vás totiž
v budoucnu mohli vážně omezovat v jejím
využívání. Část C je také velmi důležitá,
protože se vztahuje k možným omezením
vlastnického práva k nemovitosti. Najdete
zde záznamy o možných zástavních právech, předkupních právech a věcných břemenech na poptávanou nemovitost. Jestliže vám vlastník některé z těchto údajů
zatajil, nebude pravděpodobně úplně
seriozní. V části D se můžete dozvědět,
zda neexistují nějaké nejasnosti ohledně
vlastnictví nemovitosti, jestli se zrovna
u soudu neřeší spor, jehož předmětem je
právě tato nemovitost a další doplňující
informace. Část E obsahuje údaje o takzvaných nabývacích titulech a jiných podkladech zápisu do katastru. To v běžném
jazyce znamená, že jsou zde vyjmenované
listiny, na jejichž základě vznikla uvedená
Předpokládejme, že jste si již nemovitost koupili a chcete se svým domem
svobodně disponovat. To je však možné
až po té, co se stanete majitelem „na
papíře“, tedy zápisem v katastru nemovitostí. Při jakémkoliv problému, například pokud původnímu majiteli zaplatíte
ještě před vložením vašeho vlastnického
práva do katastru a on vám s penězi
uteče nebo nemovitost ještě jednou
prodá, rozhoduje aktuální stav uvedený
v katastru. Jednoduše řečeno, takový
podvodník nadále zůstává majitelem
nemovitosti. Proto byste neměli váhat se
zápisem sebe jako vlastníka nemovitost,
což se odborně nazývá vklad do katastru. Nemusíte to nechávat na původním
majiteli, jak si mnoho lidí mylně myslí.
Návrh na vklad může podat jak strana
prodávají, tak i kupující, tedy i vy. Návrh
podáte u příslušného katastrálního
úřadu a přiložíte k němu k němu kupní
smlouvu s notářsky ověřeným podpisem
obou stran. Ještě musíte zaplatit úřední
poplatek 500 korun a pak čekáte na jeho
vyřízení. To by mělo trvat od 30-ti do 60ti dnů někdy sta toto doba může i lehce
prodloužit. Záleží na konkrétním úřadníkovi a vaši trpělivosti. text: Zdeněk Lodyha
foto: archiv autora
Pozor na plombu
Dejte si velký pozor a maximálně zpozorněte, jakmile na výpisu najdete
písmeno „P“, které označuje takzvanou plombu. Ta vás informuje o tom,
že v souvislosti s danou nemovitostí
právě probíhá nějaké řízení. Většinou
se může jednat o změnách vlastnického práva nebo o vkladu zástavního
práva, jinými slovy na nemovitost
někdo dává hypotéku. V praxi to
také může znamenat, že před vámi
majitel prodal nemovitost ještě dalšímu zájemci a nyní, dokud nebude
proveden zápis do katastru, si chce
úspěšné vyinkasování peněz ještě
rychle zopakovat.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 65
F I N A N C E
NEBOJTE
SE
HYPOTÉKY II.
é
v
o
N
y
h
a
r
t
s
ná
Jak jsme již psali v minulém čísle, v posledních letech zažíváme nejen boom hypoték, ale také výstavby a prodeje
nových bytů realizovaných prostřednictvím různých developerských projektů. Tyto jsou velmi atraktivní alternativou
oproti starší, převážně panelové zástavbě, ovšem financování
takového bytu prostřednictvím hypotéčního úvěru může mít
svá specifika a úskalí.
Je totiž zavedeným zvykem všech developerů, že prodávají
jednotlivé byty dříve než je fyzicky postaví. Z toho plyne, že
i úhrada kupní ceny je ovlivněna těmito specifickými podmínka
a probíhá formou záloh a splátek v různých stádiích výstavby.
Žádnou výjimkou není ani požadavek úhrady až 40ti procent
z kupní ceny bytu a to ještě dříve, než je takový byt rozestavěný
natolik, abychom ho mohli zapsat na Katastru nemovitostí a
použit jako zástava pro krytí hypotéčního úvěru nebo úvěru ze
stavebních spoření. Tato okolnost může být vážný problém pro
potenciální kupce, kteří nemají dostatečný objem vlastních volných prostředků pro koupi takového bytu, případně nevlastní
jinou nemovitost, kterou by bylo možné zastavit ve prospěch
banky. Ale věřte, že i v takovýchto případech se rozhodně
nejedná o neřešitelnou situaci.
66 |||
leden/únor 2007
Pomůže banka nebo finanční poradce
Na předchozím případě jsme tedy demonstrovali, že nejen
u developerských projektů nastávají situace, kdy nelze využít
pouze jeden typ úvěrového produktu, případně se spolehnout
pouze na standardní obecné podmínky poskytování těchto produktů. Kupující je tak mnohdy nucen hledat řešení v různých
kombinacích více typů úvěrů nebo v různých specifických podmínkách a možnostech pro poskytování úvěrových produktů u
jednotlivých bank. V první řadě se nabízí poměrně známá kombinace hypotečního úvěru a úvěrů ze stavebních spoření. Výhodou takové kombinace může být například různá výše úvěru
poskytnutého stavební spořitelnou, u které není vyžadováno
zajištění zástavou nemovitosti. Takový úvěr může dosahovat
výše až 300 tisíc korun.
Příklad financování bydlení - koupě bytu
Pojďme se nyní opět podívat na jeden příklad z praxe Sophia
Finance. Rodina Svobodových (dva dospělí se dvěma dětmi)
plánovala v listopadu 2006 koupi nového bytu v hodnotě
2 800 000 Kč. U dvou různých stavebních spořitelen mají
založené dvě smlouvy, na které po větším jednorázovém vkladu
dále spořili po 2500 Kč měsíčně. Cílová částka na obou smlouvách je 500 000 Kč a na obou byl v listopadu nárok na čerpání
úvěru ze stavebního spoření. Svobodovi nemůžou pro financování záměru uvolnit žádnou hotovost.
Popis financování
U obou stavebních spoření využijeme nárok na úvěr v plné
výši cílové částky. Úroková sazba z úvěru bude 4,8 %, resp.
5 % a měsíční splátka úvěru 4000 Kč, resp. 3 000 Kč. Dlužná
částka na žádné z obou smluv nepřesáhne 300 000 Kč. U dvou
významných českých stavebních spořitelen je to hranice, do
které se nepožaduje zajištění úvěru ručitelem. Zbývající část
záměru (1 800 000 Kč) pokryje hypoteční úvěr. Jako zástavu
použijeme kupovaný byt. Při dvacetileté době splatnosti s fixací
na pět let předpokládáme úrokovou sazbu ve výši 4,4 % procenta ročních nákladů.
Tabulka 1: Složení měsíční splátky
Hypoteční úvěr
Úvěr ze stavebního spoření 1
Úvěr ze stavebního spoření 2
Daňové odpočty
CELKEM
11 391 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
–1 058 Kč
17 333 Kč
Graf 1: Vývoj měsíční splátky
Měsíční zatížení
Zdroj: Sophia Finance, s. r. o.
Daňové odpočty postupně klesají, jak se snižuje podíl úroků
ve splátce úvěru. V tabulce 1 je uve­dena jejich průměrná hodnota. (Předpokládáme daňový základ v pásmu 25 %).
Do splátky hypotečního úvěru je započítán měsíční
poplatek 100 Kč.
Za šest a půl roku bude splacen první úvěr ze stavebního spoření a měsíční splátka poklesne o 4 000 Kč. Za dalšího dva
a půl roku bude splacen i druhý úvěr a měsíční splátka pak
klesne na cca 10 350 Kč. Graf 1 ukazuje vývoj měsíční splátky,
graf 2 složení kupní ceny bytu.
Oproti takovéto kombinaci nabízí hypotéční banky různé typy
takzvaných předhypotéčních, případně doplňkových úvěrů,
které zpravidla poskytují za vyšších úrokových sazeb. Nicméně
i tyto produkty mají své opodstatnění a v určitých případech
mohou být pro kupující zajímavým a nijak zvlášť drahým řešením. Případně existují i jiná zajímavá řešení nabízená některými
poskytovateli hypotečních úvěrů. Je zde například možnost
čerpání části prostředků z hypotéčního úvěru na základě zajištění směnkou, tedy dočasně bez nutnosti aktuálního zajištění
této částky zástavou nemovitosti.
Záleží na detailech
Je zřejmé, že základní konstrukce hypotéčních úvěrů je u jednotlivých bank téměř shodná, ovšem v konkrétních možnostech se
mohou výrazně lišit, stejně tak ne všechna možná řešení a kombinace jednotlivých produktů musí být vhodná a ne příliš nákladná
pro konkrétní požadavky a potřeby jednotlivých zájemců o koupi
nového bytu.. Rozhodnutí zda jít rovnou do nějaké banky nebo
využít služeb a možností nezávislého finančního poradce je na
hypotéka
stavební spoření 1
stavební spoření 2
Graf 2: Složení kupní ceny bytu
Složení kupní ceny
hypotéka
stavební spoření 1
stavební spoření 2
Zdroj: Sophia Finance, s. r. o.
vás, ale mějte na paměti, že v naprosté většině případů existuje
více možných řešení, mezi kterými by jste měli mít možnost si
vybrat to aktuálně v dané situaci nejvýhodnější. text: Roman Brož z mat. Sophia Finance, prezentace
foto: archiv
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 67
F I N A N C E
Drahá
úleva
od úvěru
Vzít si hypotéku a dobře se zadlužit je
poměrně velké umění. Někteří lidé si
tuto službu raději objednají od finančních poradců. Na určité věci je ale
nutné si dát pozor.
68 |||
leden/únor 2007
V podstatě to zní jako dobrá a rozumná
věc. Pokud chceme hypotéku je nutné
mít uzavřené dobré životní pojištění.
Bez něho nám banky úvěr nedají a dajíli, nemusí být tak příznivým úrokem.
Proto je lepší ještě před žádostí o úvěr
vyrazit do nejbližší pojišťovny a jak se
říká v pojišťovacím slangu nějakou
„životku“ si uzavřít. To nám většinou
radí nezávislí finanční poradci. Pak se
vám ale může stát, že navštívíte hypotéčního makléře a on nad vaším rozhodnutím spráskne ruce. A doporučí vám
jiné pojištění nebo dokonce investiční
životní pojištění jako variantu, podle
které vám toto pojištění pomůže předčasně splatit úvěr. Kdo zde má pravdu?
Hledejte toho pravého
Odborníci na problematikou hypoték
radí, vyvarujte se předčasných kroků a
danou situaci řešte v pořadí „nejdříve
do banky, pak do pojišťovny. Na českém trhu finančního poradenství existuje mnoho odborně zdatných firem,
které vám mohou skutečně pomoci. Na
druhé straně jsou zde ale tisíce nezávislých finančních poradců buď stejně
zmatených jako jejich klienti nebo přímo
zneužívajících jejich důvěru. Mohou
vám pak dokonce nabízet takové produkty, které vám splácení úvěru zkomplikují.
Zlatá životka
Abychom si trochu danou problematiku zjednodušili, přeskočíme proces získávání úvěru ať už hypotéčního
nebo ze stavebního spoření. Předpokládejme tedy, že jste úvěr získali a nyní
vás zajímá pouze jeho splácení. Produkt životního pojištění má tu funkci,
že v případě nenadálé události, jako je
například autonehoda s následkem vaší
invalidity nebo smrti, nezůstane vašim
blízkým „na krku“ hypotéka a nebude
jim hrozit, že díky poklesu příjmu vaší
rodiny o váš dům či byt přijdou. Mít
uzavřené životní pojištění je skutečně
rozumná věc. Je ovšem víc než mít jistotu, že rozumíte všem náležitostem
spojeným s jeho plněním. To znamená,
že pokud nemáte ve smlouvě výrazně
uvedeno, že pojišťovna přebírá vaše
závazky při splácení konkrétního úvěru,
nemáte žádnou jistotu, že se tak stane.
Dokonce ani slovu vašeho poradce se
nedá v takovém případě věřit. Další problém je, že kapitálové životní pojištění
existuje na našem trhu v několika variantách. Vaši blízcí mohou dostat buď
pevnou fixní částku nebo takzvanou
pozůstalostní rentu. V každém případě
to ovšem je do určité výše. Nemůžete
tedy očekávat, že vám pojišťovna při
životní pojistce na jeden milion splatí
dvoumilionovou hypotéku.
Drahé pojištění
Nevýhodou životního pojištění je jedna
podstatná věc a to jsou splátky. Na druhou stranu je u nás velmi silná konkurence mezi jednotlivými finančními
ústavy. Vybírat je skutečně z mnoha
variant a důležitá je i informace, že
poptávka po hypotéčních úvěrech roste,
kdežto naopak trh životního pojištění spíše stagnuje a pojišťovny jsou za
nového klienta víc než vděčné. Proto
přišly i s takovou variantou, že pokud
se vám do určitého časového období,
například deseti let, nic nestane a vy
dojdete k závěru, že o životku nestojíte,
můžete dostat část investovaných peněz
zpátky formou takzvaného „odkupného ze životního kapitálového pojištění. Nicméně stává se, že vám neseriózní poradce začne tvrdit, že například
životní pojištění, které máte kvůli tomu,
že vám na něj přispívá váš zaměstnavatel, je vám k ničemu, protože ho hypotéční banky z nějakého důvodu prostě neberou. Poradce vám pak nabídne
jiné „osvědčené“ životní pojištění, samozřejmě v plné výši vaší hypotéky, a
někdy může uvést i laciný trik, že je stačí
jen jeden rok splácet a finanční ústav
vám nabídne hypotéku sám.
vrátit. Další problém je i s nízkou likviditou, čili rychlostí dostupnosti finančních
prostředků. Peníze uložené v životním
pojištění nejsou tak lehce dostupné jako
například v podílových fondech
Životka není pro každého
Stejně jako vám svaly nevyrostou, pokud
nestrávíte svůj čas hodinami poctivé
dřiny například v posilovně, tak vám úvěr
v řádu několika milionů korun nesplatí
složité finanční machinace, ale poctivé
a promyšlené splátky. A protože v okamžiku koupě bytu těžko můžete odhadnout investice nutné na případné „zvelebení“ nemovitosti, stejně jako můžete
jen tušit další nutné náklady, které vzniknou při jejím chodu, je jakékoliv „utopení“ vašich finančních prostředků v zbytečném pojistné čirý nesmysl a hazard.
Zvláště pro ty, kteří kvůli velkému úvěru
žijí od výplaty k výplatě.
Neprodávejte dobrého koně
Rušení kapitálového životního pojištění má jeden zádrhel. Pokud jste využili
možnosti si odečítat náklady na životní
pojištění z daní a vypovíte-li pojistku
před šedesátým rokem vašeho života,
musíte tuto životku po celé ty roky
uspořenou částku státu vrátit a vše
zpětně dodanit. Je tedy výhodnější si
pojistku ponechat. Existence více životních pojistek na jednoho člověka ale
příliš neobstojí. Poradci to mohou sice
omlouvat možností daňové úlevy. Ty ale
nemusí být trvalé. Například v Německu
daňové úlevy na životní pojištění již
zrušili a u nás nedávná změna vyměřovacího základu na zdravotní a sociální pojištění platná od letošního ledna
zlikvidovala docela populární takzvané
Manažerské pojištění na 3-5 let.
Sázka na jistotu
Když sednete na lep
Dalším možným fíglem různých rychlokvasících poradců je umoření hypotéky
pomocí investičního životního pojištění.
Jsou i tací, kteří slibují, že pomocí tohoto
produktu můžete již po dvanácti letech
zvítězit nad hypotékou, kterou máte sjednanou na třicet let. Je pravda, že investiční životní pojištění umožňuje určité
zhodnocení prostředků, protože dává
šanci použít část pojistného jako spořící složku u které se sám klient rozhoduje, jak ji bude zhodnocovat. Zbytek
pojistného pojišťovně zůstává jako takzvané rizikové pojistné. Zhodnocení prostředků je ale stále na klientovi, ten si
v tomto produktu vybírá investiční strategii a pokud chce výrazně na tomto pojištění vydělat, musí nést i vyšší míru investičního rizika. V případě, že si pojištěný
nesjedná investiční pojištění pro případ smrti, nestrhává si pojišťovna z jeho
účtu “rizikové pojistné”. Takové pojištění
pak slouží pouze jako spoření, ovšem s
právním statutem pojištění. A jak jsme si
již uvedli dříve, daňové úlevy životního
pojištění musíte v případě zrušení pojištění před svými šedesátými narozeninami
Být rozumný ale můžete i po té, co jste
úvěr získali. Pokud dodržíte postup a o
pojištění začnete uvažovat až v průběhu
žádosti o úvěr nebo až po jeho získání,
zjistíte, že máte dobré možnosti. Většina bank a stavebních spořitelen totiž
nabízí pojištění proti nemožnosti daný
úvěr splácet. To znamená, že v případě
smrti nebo velmi vážného onemocnění
u pojištěného vyplatí pojišťovna částku
ve výši nesplaceného zůstatku úvěru
k datu úmrtí či diagnózy nebo operace velmi vážného onemocnění včetně úroků a poplatků. Zde je nutné zdůraznit, že nejvýše však do výše sjednané
pojistné částky. V případě, že je pojištěnému v průběhu trvání pojištění přiznán plný invalidní důchod z důvodu
úrazu nebo nemoci, vyplácí pojišťovna
odvykle 12 měsíčních splátek úvěru od
data přiznání invalidního důchodu. Při
následném potvrzení trvání plného invalidního důchodu je vyplacena částka
ve výši celého zbývajícího nesplaceného zůstatku úvěru, nejvýše však do
výše sjednané pojistné částky. U některých stavebních spořitelen máte možnost
pojištění nejen úvěrové části, jako je to
běžné u ostatních poskytovatelů například hypoték, ale i fáze spořící. Pojištění vám tedy může krýt nejen zbývající
dlužnou část úvěru, ale také částku, kterou vám ještě zbývá dospořit do cílové
částky. text: Jan Kubát
foto: archiv
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 69
F I N A N C E
Hypoteční banky
bojují o klienty
Hypotéky zdražují. Banky se to snaží vyrovnat novinkami.
Bankéři přepokládají, že v letošním roce si lidé půjčí na bydlení
rekordních 100 miliard korun. Nic na tom nemění ani fakt, že
se od července začaly zvyšovat úrokové sazby. Ty jednoleté už
přesáhly dávno 3 % a pětileté se pohybují kolem 4,5 %.
O půl až jedno procento dražší.
A jaká je prognóza pro příští rok? Všechny banky svorně uvádějí, že hypotéky budou ještě dražší, protože se očekává růst
základní úrokové sazby České národní banky, která určuje
cenu peněz na finančním trhu. Podle České spořitelny, která
má největší podíl na trhu hypoték, podraží úvěry na bydlení
v příštím roce tak o čtvrt až půl procentního bodu. Analytička
Next Finance Markéta Šichtařová to odhaduje možná až na
plus jeden procentní bod.
70 |||
leden/únor 2007
Jednoroční sazby by se tedy mohly dostat na čtyři procenta
a pětileté mohou překročit pět procent. Na druhou stranu
rychlému zdražování hypoték bude i nadále bránit konkurence na hypotečním trhu, kde se o přízeň klientů uchází stále
více bank. Momentálně se dá vybírat z nabídky šestnácti.
Banky budou půjčovat se stejnou ochotou jako dosud. Hypoteční úvěry jsou totiž pro ně velmi bezpečné a výnosné. Proto
také přicházejí s novými produkty a vylepšeními, aby nalákali
další klienty.
Hypotéka na počkání
Hitem letošního roku se staly hypotéky na počkání. Jako první
ji nabídla Česká spořitelna. Slibuje klientům, že dostanou úvěrovou smlouvu při první návštěvě banky, což zní velmi lákavě.
Chcete-li Hypotéku na počkání, můžete vstoupit na
pobočku České spořitelny prakticky s prázdným rukama.
Stačí jen průkaz totožnosti a prohlášení o výši příjmů
a výdajů. Z pobočky můžete odejít s podepsanou úvěrovou smlouvou. Bude obsahovat výši úvěru, délku splatnosti i úrokovou sazbu fixovanou na rok nebo na pět let.
Obě tyto sazby jsou však vyšší, než za kolik banka půjčuje
u klasických hypotečních úvěrů, kde je celý proces schvalování žádosti delší. Znamená to tedy, že za Hypotéku
na počkání si dá Česká spořitelna zaplatit na úrocích víc.
Za uzavření smlouvy se platí poplatek 0,8 % z půjčované
částky, minimálně 9500 korun. Tento poplatek je obvyklý
u všech hypotečních úvěrů České spořitelny. Když však klient Hypotéku na počkání nakonec nevyužije, poplatek propadá bance.
Při podpisu smlouvy o Hypotéce na počkání založí hned
Česká spořitelna klientovi úvěrový účet. Za ten bude třeba
platit 150 až 200 korun měsíčně, což rozhodně není málo.
Sto padesát korun zaplatí ti, kteří už mají v České spořitelně
nějaký bankovní účet, ostatní dají o 50 korun měsíčně navíc.
Za to klient získá výhodu v tom, že peníze jsou pro něj
v bance připraveny a může je kdykoli využít ke koupit nemovitosti. Ví, kolik peněz dostane a může tomu přizpůsobit
svůj výběr. Jakmile najde vhodnou nemovitost, sepíší s ním
v České spořitelně dodatky ke smlouvě. K tomu už je třeba
předložit i náležitosti týkající se pořizované nemovitosti,
včetně odhadu. Přislíbený úvěr může krýt až 100 % odhadní
ceny nemovitosti. Rezervace peněz u Hypotéky na počkání
trvá šest měsíců. Pokud si do té doby klient nemovitost nevybere, smlouva propadá.
Pokud náhodou klientovi se schválenou hypotékou snížili
plat, není nic ztraceno. Jak nám řekli v České spořitelně, je
možné přizvat spoluručitele. Kdyby to však nepomohlo, musí
si klient vyhlédnout nemovitosti za nižší cenu a smlouvu je
třeba za poplatek změnit.
HypoExpress od GE Money Bank
Podobnou možnost jako Česká spořitelna nabízí i GE Money
Bank. Slibuje, že s klientem uzavře do tří hodin po jeho příchodu na pobočku smlouvu o smlouvě budoucí, ve které
bude příslib úvěru platný na 9 měsíců. Platí to však jen pokud
nepožaduje víc než 1,9 milionu korun. U vyšší částky banka
tento časový limit negarantuje.
Pro vyřízení úvěru HypoExpres je třeba sebou mít potvrzení
o příjmu. Na jeho základě banka spočítá, jak velkou částku
je ochotna půjčit a stanoví i aktuální úrokovou sazbu. Sazba
však platí jen na jeden měsíc. Pokud klient hledá nemovitosti déle, úrok se může mezitím změnit podle aktuální situace na trhu.
Za uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se v GE Money
Bank platí 4000 korun, které se v případě uzavření
následné úvěrové smlouvy odečtou do poplatků. Pokud
však k uzavření následné úvěrové smlouvy nedojde, tento
poplatek propadá bance. Další poplatek 500 korun
musí klient platit za každý měsíc rezervace úvěru. Rezervace trvá nejdéle 9 měsíců a poplatek tedy může být nejvýše 4500 korun.
GE Money Bank nabízí zájemcům o hypotéku informace
o výši úvěru, který u ní mohou získat i jinou cestou a prakticky zadarmo. Můžete si na jejích webových stránkách
zadat údaje o příjmu a vypadne vám částka, kterou vám
bude ochotna GE Money Bank půjčit. To celá zjistíte během
několika vteřin. Hned také můžeme kontaktovat osobního
bankéře, který s vámi projedná podrobnosti vašeho hypotečního úvěru.
Další ofenzíva
Raiffeisenbank představila také několik nových produktů,
kterými chce dohonit konkurenci. Mezi nejvýznamnější patří
tak zvaná Hypotéka naruby. Je to v podstatě totéž, co nabízejí Česká spořitelna a GE Money Bank. Klient přijde na
pobočku a požádá o úvěr. Na základě jeho příjmů banka stanoví, kolik mu je ochotna půjčit a podepíše s ním úvěrovou
smlouvu. Smlouva garantuje, že klient dostane v průběhu 6
měsíců úvěr v určité výši, pokud si do té doby vybere odpovídající nemovitosti. Úvěr může krýt až 100 % odhadní ceny.
Hypotéku naruby lze získat od 250 tisíc do 30 milionů se
splatností až 30 let.
Kromě Hypotéky naruby umožňuje od října Raiffeisenbank
pomocí hypotéky zpětně refinancovat vlastní investované
prostředky do nemovitosti, ale jen 12 měsíců zpětně. Zpětné
financování klientových nákladů na výstavbu je možné i v případě, že stavba už byla zkolaudována.
Komerční banka plánuje hypoteční ofenzívu až na příští rok.
Slibuje, že její hypotéky budou šity na míru menším skupinám klientů. V hledáčku bude mít přednostně tzv. „first time
buyers“ , tedy mladé lidi s dobrou perspektivou, kterým chce
nabídnout flexibilní a výhodné financování. Údajně se však
dočkají různých vylepšení i stávající klienti. To by bylo dost
unikátní, protože na staré klienty banky většinou v honbě za
těmi novými zapomínají.
Drobné výhody
Urychlit získání hypotečního úvěru má i novinka Hypoteční banky, kterou je expresní odhad hodnoty nemovitosti.
Jak známo, pro schválení žádosti o hypoteční úvěr je nutné
předložit odhad nemovitosti, který dělá odhadce banky. Trvá
do tři až pět dnů a žadatel za to platí kolem 3000 korun.
Hlavním vylepšením nové služby Hypoteční banky je odhad
zdarma a na počkání. Pomocí speciálního programu, do kterého žadatel zadá soubor parametrů o kupované nemovitosti (lokalita, podlahová plocha, poschodí, stáří a technický stav) je obratem vypočítána její hodnota. Banka
přitom vychází z vlastních cenových map bytů, a ty zahrnují 119 měst (nad 10 000 obyvatel a všechny obce okresů
Praha-východ, Praha-západ a Brno-venkov). Znamená to, že
expresního ocenění nemovitosti mohou využít jen zájemci
o byt (nikoli rodinný dům), který se nachází v uvedených
obcích. Ostatní mají smůlu.
Dalším omezením nové služby je ochota banky půjčit jen na
85 % takto rychle odhadnutého bytu. Pro některé zájemce
o hypotéku může být výhodnější čekat na odhad tři dny
a zaplatit 3000 korun, ale pak si půjčit na 100 % ceny. Rychlý
odhad nemovitosti ( ještě v den podání žádosti o hypotéku)
dělá například i Komerční banka. Má také vlastní cenové
mapy a tvrdí, že jsou mnohem podrobnější a zahrnují obce
od 2000 obyvatel.
Živnostenská banka zase nabízí odhad nemovitosti zcela
bez poplatků, takže kdo chce ušetřit tři tisíce korun, má více
možností. (mal)
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 71
Zimní pneumatiky jak je neznáte
Střídání zimních a letních pneumatik
začíná být samozřejmostí i pro české
motoristy. Zimními pneumatikami byla
v loňském roce vybavena cca 1/3 českých
automobilů, zatímco v Evropě na zimních
pneumatikách jezdí téměř každé druhé
auto. Pro celkovou bezpečnost, jsou
zimní pneumatiky zvláště doporučené při
nižší teplotě než 7°C.
Materiál zimních pneu je tvořen pružnou
křemičitou směsí, silikou , takže se
pneumatika snadno přizpůsobí nízkým
teplotám. Silika je speciálně upravený
kysličník křemičitý, který se přidává do
běhounových směsí pro výrobu pneumatik. Pneumatiky, pro jejichž výrobu byla
použita silika, vynikají lepší přilnavostí
zejména na mokrém povrchu. Výhodou
siliky je její nižší měrná hmotnost, která
redukuje moment setrvačnosti pneumatiky, takže motor vozidla vynakládá
menší výkon na roztočení kol. Snížená
hmotnost pneumatiky se projeví nižší
spotřebou paliva a lepší akcelerací. Barva
pneumatik je spíše tmavě šedá, zatímco
dříve byla uhlově černá. Běhoun zimní
pneumatiky se skládá z jednotlivých
dezénových bloků, které jsou bohatě
protkány lamelami. Při odvalování se
'ç3ç&»½»IG>NF:MBDR»
»
½»:EN»DHE:
»
½»LNI>K»<>GR
»
½»=HIK:O:»S=:KF:
lamely pohybují a vytlačují sníh nebo
sněhovou břečku z drážek mezi dezénovými bloky.
Čím širší, tím lepší
Mnoho řidičů má zažitou informaci, že
zimní pneumatiky by měly být pokud
možno co nejužší, protože tlak působící na
užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek
tím pádem dosahuje vyššího záběru. Což
by po fyzikální stránce sice mohlo být
pravdivé, nicméně v oblasti pneumatik
to tak doslovně neplatí. V zimě se zceia
výjimečně pohybujete v hlubokém sněhu.
Daleko běžnější je provoz na zmrzlých
nebo mokrých vozovkách při vysokých
rychlostech. Při tomto provozu má široký
plášť jasnou výhodu.
Koupit užší zimní pneumatiky se vyplatí
pouze řidiči, který jezdí v permanentně
zasněžených oblastech. Na druhou
stranu ale vznikají nové rychlostní komunikace a silnice dálničního typu, což vede
k neustálému zrychlování provozu. Pro
běžného řidiče je zcela jistě rozumnější
použití širších pneumatik, které mají
větší styčnou plochu s vozovkou a tím
dosahují vyšší směrové stability při jízdě
v přímém směru i při zatáčení. Jiří Vaněk
ÜÜÜ°ˆ‡«˜iÕ°Vâ
(#'Û/$2
PPPpB„IG>Np<S»»
* 1/9Ê*,"Ê="Ê Ê=:Ê
72 |||
leden/únor 2007
Nezaspěte
www.mountfield.cz
Kolo štěstí!
A co přináší Kolo štěstí letos ?
» slevy až 100% na všechno
» 54 nových VW Golf Plus
» každý den losujeme o jedno auto
(54 dní: denně od 6. 1. do 28. 2.)
» 1 nákup = 1 lístek v losovacím osudí
» lístky v osudí zůstávají = větší šance
Nakupte u Mountfieldu,
získejte až 100% slevu
a staňte se majitelem
nového VW Golf Plus!
Čeká na Vás 54 aut v hodnotě 27 200 000 Kč.
Přijďte hned a budete v losování vícekrát !!!
Každý den jsou výherci auta zveřejněni v 11.30 na Rádiu Impuls a v 18.55 na TV Prima.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 073
Z A H R A D A
Zahradní a vnitřní bazény zažily
velký boom na počátku 90. let,
kdy se velmi rychle staly synonymem pohody a luxusu. V současné době se bazény stávají
samozřejmou součástí vybavení
rodinných domů, kde vytváří
prostředí vhodné ke každodenní relaxaci.
Plavání je sport, který nemůžete nahradit jinou pohybovou aktivitou. Střídavé zatěžování a uvolňování jednotlivých partií těla působí příznivě na
jejich vývoj a tělo se nám tak rovnoměrně rozvíjí. Vodní prostředí má také
pozitivní vliv na funkci krevního oběhu,
snižuje tepovou frekvenci, harmonizuje se dýchání. Odlišné teploty vzduchu a vody otužují celý organismus
a působí tak preventivně proti nejrůznějším chorobám.
Venkovní nebo vnitřní
Pokud si chcete vybrat bazén, rozhodně
to není jednoduchá záležitost. V mnoha
případech ve výběru hraje roli hodně
faktorů. Cena, kvalita, design, následná
údržba, velikost bazénu a okolních
ploch. Když si chcete pořídit bazén,
musíte si také položit otázku, jak často
ho budete využívat. Pokud celoročně,
74 |||
leden/únor 2007
je dobré se rozhodnout pro vnitřní
bazény, pokud jen v teplých měsících,
pak jsou vaší volbou venkovní zahradní
bazény. Odpověď na tuto otázku se
také odrazí ve způsobu ohřevu vody
a zastřešení či zakrytí vašeho bazénu.
To se dá řešit různými způsoby a záleží
na každém jednotlivci, který druh
si zvolí. Pokud jste náruživý sportovec či vodomil, je rozhodnuto už předem a vaše volba bude vnitřní bazén.
Chcete-li však bazén jen na letní parné
dny, zvolte bazén venkovní.
Na kolik přijde
Nejde jen o to, pořídit si bazén, ale
s pořízením bazénu souvisí i stavební
příprava. Tedy projektová dokumentace, výkop, betonáž a armování,
následné osazení tělesa bazénu (záleží
na druhu bazénu), zapojení technologie – třeba filtrace, ohřev a nako-
nec úpravy okolních ploch. S tímto
vším je nutno počítat a toto všechno je
třeba v konečném důsledku nějakým
způsobem zafinancovat. V závislosti
na materiálu, z něhož je bazén vyroben, velikosti a příslušenství se cena
běžného bazénu pohybuje řádově
v desítkách až stovkách tisíc korun.
Což není částka zanedbatelná, na druhou stranu však ale nijak závratná pro
toho, kdo výhod soukromého bazénu
skutečně využije.
Postavit vodní svět
Bazény stejně tak jako každá jiná
stavba potřebují důkladnou přípravu
a výběr místa. Před vlastním výkopem je nutno vytyčit stavební jámu
s přihlédnutím k okolnímu prostředí,
zvláště k typu zeminy, druhu a velikosti bazénu. Po vytyčení přijde na
řadu vlastní výkop, který se dnes většinou provádí menší stavební mechanizací. Od mozolů vás ale technika
neuchrání, dočištění stavební jámy se
většinou provádí ručně. Musíte také
počítat s odvozem zeminy na skládku
nebo jejím rozhrnutím po pozemku.
V současné době jsou nejmodernější
bazény z ekologicky nezávadného
polypropylenového plastu tloušťky
5 milimetrů odolného vůči UV záření.
Plastový materiál plní funkci opěrné
konstrukce i vodotěsné vložky zároveň, proto nejsou užitné vlastnosti
bazénu omezeny tak, jako u jiných
typů bazénů, například z plechových
konstrukčních prvků nebo z foliové
vložky. Bazén firmy montují u zákazníka na předem připravenou armova-
nou betonovou desku tlustou 15 až
25 centimetrů, ideálně rovnou. Na ni
se položí podkladová tkanina nebo
2 cm tvrzený polystyren k vyrovnání
drobných nerovností betonu. Základní
vyráběné tvary bazénového skeletu
jsou kruh, ovál a obdélník, na přání
zákazníka je možné zhotovit jakýkoliv
atypický tvar. Ale jen kruhové bazény
můžeme ponechat nad terénem nebo
je napůl zapustit do země a obsypat
pískem nebo hlínou. Ostatní bazény
musíme poctivě zapustit a obsypat
betonem nebo obezdít. Před zapuštěním se boky bazénu obalí tmavou folií
a na ni se do polí mezi výztužná žebra
vkládá tepelná izolace z polystyrenu
o tloušťce 2 – 5 cm.
Kam s tím bazénem
Venkovní bazén by měl být jen doplňkem zahrady, ne její dominantou. Tak
je třeba k němu přistupovat při volbě
prostoru pro jeho umístění. Samozřejmě musí jít o místo maximálně
osluněné, tedy orientované ideálně na
jihozápad, kryté před nárazovým větrem i pohledy zvenčí, navíc umožňující vytvořit kolem vlastního bazénu
i terasu či jinou zpevněnou plochu
pro slunění, které ke koupání určitě
patří. Všechny tyto požadavky předurčují pro takové místo terasu navazující bezprostředně na rodinný dům.
Jde však o nešťastné řešení, které sice
oceníme v létě, ovšem po zbytek roku
nebudeme z výhledu z oken nadšeni ani málo. Abychom si totiž zajistili prodlouženou koupací sezonu,
musíme si pořídit zastřešení bazénu
zpravidla půlkruhového či podobného
tvaru, který výhled z oken zacloní. Ani
pohled na vypuštěný či zakrytý bazén
bez zastřešení však příliš lákavý není.
Přitom řešení je velmi jednoduché:
stačí bazén přesunout do jiné části
zahrady, kde jsou podmínky stejné
nebo podobné. Naši bezradnost určitě
vyřeší jedna konzultace se zahradním
architektem, který by měl být schopen
nám v zahradě místo pro bazén nejen
určit, ale také patřičně upravit tak,
abychom byli spokojeni po celý rok.
Přepad a sběrač
Bazény můžeme rozdělit podle systému regulace vodní hladiny na ty,
které využívají přepadový systém a ty,
které mají takzvaný skimmerový přelivový systém. Přepadový systém je
finančně náročnější a má také své
požadavky na technologické zázemí.
Jeho princip spočívá v tom, že voda je
75
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||||||075
ve stejné úrovni s ochozem a přelévá se
přes okraj (neboli přelivovou či přelivnou hranu) do sběrných, přelivových
kanálků, které jsou nejčastěji osazené
plastovým nebo nerezovým roštem.
Z těchto kanálků pak voda putuje do
přepadové nádrže umístěné většinou
o něco níže pod úrovní bazénu, kde
se voda shromažďuje. Čerpadlo tuto
vodu z jímky vrací přes filtr zpět do
bazénu, nejčastěji tryskami umístěnými
na dně. Nevznikne tak problém, pokud
do bazénu naskáká více lidí. V přepadové nádrži je pro takto vytlačenou
vodu dostatečný rezervní prostor. Nicméně s tím souvisí velikost jímky, které
je závislá na velikosti bazénu, předpokládaného provozu a počtu osob. Většinou dosahuje 10 procent objemu
bazénu. Z toho tvoří 1/3 rezervu pro
praní filtru. Další třetina je určená na
vlnění případně zvýšení hladiny po
vstupu více osob a zbytek tvoří havarijní rezerva.
Malý příliv
Skimmerový systém je finančně, rozměrově a technologicky méně náročný
a proto se asi používá nejvíce. Jeho
princip spočívá v tom, že hladina vody
v bazénu je asi 10 - 15 cm pod okrajem ochozu. Pokud voda v bazénu
stoupne, třeba v důsledku příchodu
plavců nebo přílišného dopouštění,
nevznikne problém. Skimmer, česky
„sběrač, lapač“, je potrubí s plovákem
a se sítkem pro sběr nečistot napojené
na vysavač. Při vzestupu hladiny za-
čne automaticky nasávat vodu přímo
do filtru a odtud pak putuje zpět tryskami do bazénu. Ve skimmeru bývá
rezerva zhruba 8 centimetrů, pokud
voda klesne pod tuto úroveň skimmer
se vypne. Protože odsávání vody je
pomalejší než přepad, tento systém se
nemá používat u veřejných bazénů.
Není radost bez údržby
V bazénu zůstává voda celoročně a
ošetřuje se speciálními chemickými
prostředky. Dobře chemicky ošetřovaná voda vydrží v bazénu i řadu let.
Bazén se vypouští pouze výjimečně
např. z důvodu nadměrného znečiš-
tění a to pouze na dobu nezbytně
nutnou. Vodní podmínky u žádného
bazénu nejsou stejné. Vodní zdroj,
umístění bazénu a frekvence používání, to všechno může mít vliv na
vodní rovnováhu. Nerovnováha ve
vodě může poškodit zařízení, zejména
topné těleso, činí vodu nepříjemnou
pro uživatele a snižuje efektivitu dezinfekčních prostředků. Aby byla voda
v rovnováze, musí být celková alkalita, pH a vápenná tvrdost ve správném rozmezí. Poškození zařízení způsobené nesprávnou vodní chemií není
zahrnuto v záruce. Zjednodušeně pH
je měřítko, které nám říká, zda je voda
zásaditá, neutrální či kyselá. Voda
v bazénu má být mírně zásaditá 7,2 –
7,6; 7,8 když funguje ozonátor. Nízké
pH pod 7,2 vede ke korozi bazénu
a dráždí kůži koupajících se. Sanitační
prostředky se rychleji rozpadají. Nízké
pH může být korigováno přidáním přípravkem na zvýšení pH.
V zajetí hydromasáže
Specifickou součástí rodiny vodních
bazénů jsou vířivé a hydromasážní
bazény. Ty slouží pouze k hydroterapeutickým účelům a relaxaci. Používání masážního vířivého bazénu, jinak
řečeno též whirlpoolu, hot tubu či spa,
díky aktivní masáži za tepla ulevuje od
bolestí pohybového aparátu a spouští
mechanismy ozdravných procesů
76 |||
leden/únor 2007
v těle, tj. ducha, těla i mysli. Důkladné
koupání v horké vodě v kombinaci
s vodní a vzduchovou masážní vytvářenou vanou může zapříčinit roztažení
krevních cév, zlepšení krevního oběhu
a vyplavení toxinů z těla. Vztlak vody
sníží hmotnost těla až o 90 %, odstraní
napětí z namožených svalů a kloubů.
To má za následek zlepšení mobility
a pomáhá odlehčit některé ze symptomů revmatismu a artritidy. Další
výhodou je odstranění stresových hormonů, což má za následek zbavení se
stresu a dosažení stavu klidu a relaxace. Hydroterapie stimuluje endorfin
a zvýší produkci bílých krevních tělísek
a tím zlepší celkové zdraví. Objem vířivých bazénu je řádově 500 – 2 500 l.
Z důvodů velké spotřeby vody při
užívání se voda nevypouští a bazén
zůstává trvale napuštěn. Základní
vybavení těchto bazénů obsahuje filtrační zařízení s oběhovým čerpadlem. Zároveň musí být voda vyhřívána a to buď elektrickým ohřevem
(cca 3 - 11 kW) nebo tepelným výměníkem z topného systému kotle.
Bublinky na čerstvém vzduchu
Vířivky jsou většinou určeny pro
vnitřní použití, ale existují i takové,
které se dají provozovat venku. Tyto
bazény lze také zapustit do země
nebo volně postavit na povrch. Jsou
zpravidla obloženy dřevěným obkladem. Masážní systém je shodný s vířivými vanami. U hydromasáže lze volit
různé druhy trysek, s různým způsobem masáže (rotační, pulzující nebo
přímé). Bazény mohou být dále vyba-
veny podvodním světlem 12 V, dávkovacím systémem pro desinfekci, ozonizátorem, atd. Pro tepelnou izolaci – a
tím i tedy levnější provoz – se používá
vrchní krycí deska z polystyrénu, případně i z jiných materiálů. Masážní
efekt nastane po stisknutí ovladače,
kdy se přepne pomalý chod filtračního čerpadla na rychlý chod a tím je
dosažen potřebný tlak ve tryskách.
Některé bazény mají místo dvourychlostního čerpadla externí boost čerpadlo na vlastní hydromasáž. Dále je zde
možno volit perličkovou masáž, osvětlení, zakrytí, desinfekční systém, automatiku a další funkce. Jsou vířivky,
které mají obsaženu kompletní technologii pod vířivkou na konstrukci.
Zvenku je vířivka obložena dřevěným
obkladem (borovice, cedr apod.). Pro
použití v exteriéru je navíc obložení
naimpregnováno a ošetřeno tak, aby
bez problémů přečkalo mrazy. Plocha, na které bude takový vířivý bazén
umístěn, musí být bezpodmínečně
vodorovná, hladká, rovná a přesahující okraje bazénu tak, aby váha celého
zařízení včetně vody a koupajících se
byla rovnoměrně rozložena po celé
ploše podkladu. Betonový fundament
by měl dosahovat nejméně 12 cm
tloušťky. Jako podklad lze použít i fundament vyrobený ze dřeva (impregnovaného a ošetřeného).
Zakrytí je nutnost
Správný hydromasážní bazén má být
vybaven termokrytem. Izolační přednosti takového zařízení ocení všichni,
kdo mají zkušenosti s vodními plo-
chami uvnitř domu. Nenastává problém s vlhkostí, kterou zadržuje právě
termokryt, není tedy potřeba vybavovat místnost náročnou klimatizací. Těm,
kteří se rozhodnou pro venkovní umístění, odpadají další náklady na zastřešení a mohou si dopřát neopakovatelné
zážitky z venkovní koupele i při okolní
teplotě hluboko pod bodem mrazu
při minimální energetické náročnosti.
Poměrně chytrý nápad je snížit provozní náklady bazénu pomocí solárních
kolektorů. Panely kolektorů jsou vyrobeny ze speciálně upraveného polymeru tak, že jsou odolné slunečnímu
žáru, mrazu,oxidaci i bazénové chemii.
Ohřev vody za pomoci sluneční energie je ekonomický a ekologický. Doporučená plocha kolektorů je 50 - 70 %
plochy bazénu a je možno je využívat více než 60 % dnů v roce.Kolektory
firmy nabízí v provedení jak pro nadzemní, tak pro zapuštěné bazény.
Závěrem
Takže kde je ona hledaná pravda
o bazénech? Podobně jako při určování podoby rodinného domu ušitého
na míru našim potřebám záleží především na našich vlastních preferencích.
Navštivme před vlastní koupí několik prodejců zahradních bazénů, udělejme si přehled o možnostech a řešeních, zeptejme se na názor zahradního
architekta a vyslechněme požadavky
všech členů rodiny. Teprve pak, s rozmyslem a přesnou představou, zvolme
optimální řešení. text: Zdeněk Polák
foto: USSPA,Desjoyaux, SoftTUB, archiv
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 77
Z A H R A D A
Jak si půjčit rodinný vířivý bazén
Najít mezi všemi bazény ten, který přesně odpovídá vašemu životnímu
stylu je těžké. Neměli byste ale váhat, zvlášť, když míváte spoustu hostů,
jste obklopeni dětmi, chcete si odpočinout, relaxovat se nebo být fit.
Máte k dispozici spoustu místa, nebo naopak malý prostor pro bazén?
Vířivka nebo také whirpool je masážní bazén pro celoroční použití.
Je to skvělá příležitost na vychutnání skleničky šampaňského v perličkové koupeli či organizování originální párty. Tu můžete uspořádat
doslova kdekoliv. Chcete-li mít například narozeninovou párty na lesním palouku, není problém. Výhodou vířivého bazénu Softub je, že jej
můžete umístit jak v budově, tak na zahradě či v altánu. Ve vířivce je
stále napuštěná voda, která se průběžně dohřívá na požadovanou teplotu, přičemž optimální teplota pro hydroterapii je 37 až 39 stupňů Celsia. Báječně teplou a čistou lázeň ve vířivce udržuje filtrace s ozonizací.
Koupíte-li si vířivý bazén Softub od firmy Krapp, stanete se majitelem domácí oázy a soukromého rehabilitačního centra. Vaše vířivka vám
pomůže zregenerovat fyzickou i duševní sílu během krátké chvilky, starosti nahromaděné v průběhu vyčerpávajícího pracovního dne se rozplynou v nekonečných vlnkách příjemně teplé vody. Milióny vzduchových
bublinek ve stále připravené lázni vás budou hýčkat vždy kdy si jen vzpomenete.
Žádaných hydroterapeutických účinků dosahuje bazén Softub pomocí
vzájemného vyvážení výkonu čerpadla, hodnot vodního proudu a počtu
trysek, jejich typu a umístění. Přílišný výkon čerpadla u jiných výrobců
má za následek nepříjemnou bodavou masáž a vyšší náklady na energii. Příliš nízký výkon rozváděný do velkého počtu trysek zase může být
u kterékoli sedačky příčinou neuspokojivé účinností vodního proudu.
Vířivka vybízí k individuální relaxaci i rodinné zábavě. Hydroterapie
v ní vás zbaví bolesti, únavy i stresu. Zve k odpočinku po vyčerpávajícím
pracovním dni stejně jako po sportovním výkonu, masáž v příjemném
a přirozeném prostředí teplé vody si můžete dopřát jednoduše kdykoliv.
Můžete si ji umístit na terasu nebo do zimní zahrady a koupel si budete
vychutnávat za každého počasí, v každém ročním období a kdekoliv.
Přitom ani nemusíte být jen majiteli vířivého bazénu v ceně 100 – 200
tisíc. Firma Krapp vám klidně vířivku za poplatek půjčí přičemž dovoz,
připojení, odpojení a odvoz zajistí do okruhu 50-ti kilometrů od Prahy
zdarma. Bazény Softub mají jednoduché ovládání, potřebují jen elektrickou zástrčku. Není tedy nutná žádná dodatečná elektroinstalace. Bazény
mají stálý tvar, variabilní dřevěné obložení a malou váhu. To znamená,
že takový bazén můžete instalovat i v 8. patře panelového domu.
Bližší informace na
www. virivkykrapp.cz
www.pujcovnavirivek.cz
Zdroj: Krapp, prezentace
78 |||
leden/únor 2007
Z A H R A D A
Naše zahrada
v únoru
Vypadá to jako malý zázrak. Naše zahrada se probouzí
k životu už v únoru. Přestože by se podle pranostik měl náš
pozemek nacházet pod neprostupným příkrovem sněhu,
už v tuto dobu se můžeme těšit z drobných kvítků, mnohdy
kopírujících barvu sněhové pokrývky.
Nenechme se mýlit takovými jmény, jako je například čemeřice
černá. Kvítky této rostlinky vyrůstající na stále zelených stoncích o výšce asi 20 cm jsou bělejší než zbytky tajícího sněhu.
Pestrými barvami pak oživí naši zahrádku žlutý talovín zimní,
který vykvétá ještě dříve než sněženky. Při slunečném počasí
otvírají své květní kalíšky také některé z raných odrůd planých šafránů, sem tam se objeví i světle fialový ocún. Ke konci
měsíce začínají také kvést fialové, fialově růžové a žluté odrůdy
prvosenek. Při teplejším počasí se můžeme setkat s pestrými
květy některých cibulnatých kosatců.
A je tu sněženka
Snad nejpopulárnější jarní cibulovina vykvétající v období oblev
a sněhového tání je sněženka. Její půvab nezničí ani sněhové
a mrazové přívaly při kvetení. S následným oteplením sněženky
dále pokračují v květu. Rychlejší odkvétání zapříčiní pouze
intenzivní sluneční paprsky. Podle druhu sněženek jsou květy
velké 2 - 4 cm někdy protáhlejší jindy více kulovité. Sněženkám
se dobře daří v humózních půdách v místech, kde je na jaře
dostatek vláhy. Samovolně vytváří velké trsy, které po odkvětu
pozvolna zatahují.
Sanitární procházka
Během naší únorové procházky po vlastním pozemku si počínáme se sanitární důkladností. Zaměřme se především na
nově vysázené, ale i ostatní rostlinky a přesvědčíme se, zda je
mráz „nepovytáhl“ ze země. Všechny obnažené stonky zamáčkněte, přihrňte hlínou a lehce udusejte. Ze stále zelených dřevin
setřásáme mokrý sníh, svítí-li ostré slunce, není na škodu je na
chvíli přikrýt plachtou. Odstraníme nemocné a napadené části
stromů, mumifikované plody a suché listy se zámotky škůdců.
U růží odstraníme poškozené výhonky. Svinuté listy podél
hlavní žilnatiny způsobuje na růžích pilatěnka. Poškození je
patrné zejména krátce po vyrašení na odrůdách s jemněj
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 79
Na zatravněnou plochu nevstupujme ani v případě, že roztátý
sníh znovu umrzne. Promrzlá stébla se snadno zlámou a pak
hynou. Budeme-li chtít narušit ledovou pokrývku, aby tráva
mohla dýchat, udělejme to pokud možná tak, abychom led roztloukali z pěšiny třeba pomocí hrábí.
Pozor na holomrazy
šími listy. Uvnitř trubičkovitě stočených listů pozorujeme nejprve bílé, později zelené, necelý centimetr dlouhé larvy (housenice). Pilatěnka má pouze jednu generaci do roka, proto ji
snadno odstraníme včasnou likvidací stočených listů. Chemickou ochranu aplikujeme časně na jaře povolenými přípravky
určenými obecně na pilatky a pilatěnky.
Léčíme dřeviny
Zkontrolujeme i zdravotní stav jehličňanů. Jestliže objevíme
žloutnutí, samovolné opadávání jehličí či jinou abnormalitu,
odstřihneme část napadené větvičky a poradíme se s odborníkem na možném ošetření. Dost často bývá jehličnan napaden mšicemi, o jejichž přítomnosti se snadno přesvědčíme. Pod
strom položíme kus světlé tkaniny nebo lepenky a zatřeseme.
Pokud tohoto škůdce skutečně objevíme, můžeme provést
ochranný postřik Pirimorem či jiným doporučeným prostředkem. Při slabším napadení lze ovšem také aplikovat přípravek
z tekutého mýdla.
Řežeme za tepla
Pokud není mráz, tak se můžeme pustit do jejich průklestů
a zmlazování stromků. V tomto období řežeme dřeviny, které
kvetou na nových letorostech během jara a na podzim. K nim
patří například tavolník, třezalka, hortenzie, komule a růže
s výjimkou popínavých a sadových druhů. Při každém řezu je
ale na místě opatrnost a abychom nenadělali více škody než
užitku, je vhodné poradit se o každé dřevině zvlášť se zkušeným zahradníkem nebo nahlédnout do odborné literatury.
Příliš světla a teplé stanoviště často zapříčiní vytáhlé křehké
výhony na přezimujících fuchsiích, ale i jiných květinách, jako
jsou například zakořenělé řízky muškátů. Abychom docílili časného kvetení, sestřihneme loňské výhony na dvě očka a odstraníme slabé a dovnitř směřující výhony. Fuchsie kvetou na
nových mladých výhonech, proto je zpětný řez a nový obrost
základem bohatého kvetení. Čím pozdější doba sestřihu, tím
pomalejší bude vývoj květních i listových pupenů a zároveň se
zpozdí i bohatá násada květů.
Ohrožený trávník
Na travnatou plochu pokrytou silnou vrstvou sněhu vstupujeme pouze v případě, když vítr způsobil závěje. Ty opatrně
rozhrneme stejnoměrně po celé ploše, aby při tání nebyla půda
v některých místech nadměrně promokřená. Jestliže sníh roztaje, nevstupujme na trávník vůbec. Svými botami bychom způsobili škodu, kterou bychom pak velice těžko napravovali.
80 |||
leden/únor 2007
Sluníčko a nezvykle teplá zima nás můžou zmást, ale nesmíme
zapomenout, že únorové počasí je vrtkavé. Prosluněné dny
vystřídají během několika hodin téměř polární mrazy, a to
drobným rostlinkám právě neprospívá. Je-li sníh, přihrnujeme
ho k rostlinám jako peřinu, která chrání před zimou. Pokud
zapadnou sněhovou pokrývkou, bude jim hej, při holomrazech však musíme přidat pomocnou ruku sami. Jako přirozená ochrana může posloužit i vrstva spadaného listí, při velmi
nízkých teplotách je dobré přikrýt rostlinky vrstvou čerstvého
nebo hrubého kompostu. Ten nám po odeznění zimy poslouží
jako přírodní hnojivo.
Zbrojíme na jaro
Právě v únoru je nejlepší čas začít „zbrojit na jaro“. Dokoupíme
osivo, hnojivo, chemikálie a nářadí. Pokud patříme k milovníkům begónií, je právě tento měsíc příznivý pro začátek pěstování. Začneme tím, že hlízy těchto rostlin uložíme vedle sebe
na vlhký substrát složený z písku a rašeliny. Děláme to ovšem
uvnitř našeho domu, v místnosti při teplotě 18 až 20 stupňů
Celsia. Hlízy se zálivkou zvětší, probudí se pupeny a začnou
růst listy. Na okno je ale přeneseme až v polovině května.
Také si vyzkoušíme klíčivost starších semen. Vezmeme několik semen a dáme na misku vlhký filtrační papír nebo vatu,
položíme na ně semena a umístíme na teplé místo, udržujeme
vlhkost, měly by naklíčit. Nestane-li se tak, koupíme včas nové.
Hnojíme a přihnojujeme
Správně, účelně a včas hnojit znamená dodávat hnojivo do
půdy po částech. Některá hnojiva zapravujeme již na podzim,
jiná časně zjara. Přihnojujeme také během vegetace. V předjaří
před samotnou přípravou půdy pro setí nebo výsadbu hnojíme
organickými hnojivy ve formě kompostu nebo průmyslovými
hnojivy, která obsahují rychle se uvolňující živiny. Na jaře používáme vícesložková hnojiva s rychlou působností, tedy ledky,
superfosfát a draselné soli. Jedná se o hnojiva s pevnou konzistencí, obsahující základní prvky draslík, fosfor a dusík, často
obohacená hořčíkem a stopovými prvky. Text: Zdeněk Kovář
Foto: Archiv autora
ORIGINÁL A KVALITA
NEJSOU JEN POJEM
venkovní rolety
výroba | montáž | prodej
roletové schránky
garážová vrata
Rolety a dřevocementové
schránky BAT G
pro novostavby | oblouky
se zapuštěnou vodící lištou
Rolety a nosný
roletový překlad
Rolety a překlady
Ostatní protisluneční
technika
HELUZ - BATIMA®
RONO
hliníkové minirolety | markýzy
žaluzie - horizontální, vertikální
Garážová vrata
Hliníkový program
Rolovací
Sekční
Balkony | Slunolamy
Parapety | Brány
w w w . b a t i m a . c z
Batima spol. s r.o.
K Batimě 336, Mníšek u Liberce • 463 31 Chrastava
tel.: 482 427 511 | fax: 482 427 515 | e-mail: [email protected]
Obchodní zastoupení po celé ČR
arta
Wiesner-Hager, Přípotoční 1519/10b, CZ-101 00 Praha 10, Tel.: +420 271 730 444, Fax: +420 271 732 293, [email protected], www.wiesner-hager.com
ÎàÜêåÜ餿ØÞÜ飗DŽoçæëædåo—¨¬¨°¦¨§Ù£—ºÑ¤¨§¨—§§—ÇéØßؗ¨§£—ËÜ㥱—¢«©§—©®¨—®ª§—«««£—½Øﱗ¢«©§—©®¨—®ª©—©°ª£—çéØßØ·îàÜêåÜé¤ßØÞÜé¥Úñ£—îîî¥îàÜêåÜé¤ßØÞÜé¥Úæä
Světová premiéra ORGATEC 2006

Podobné dokumenty

číslo 1-2 - Ideální Bydlení

číslo 1-2 - Ideální Bydlení být takový výběr dost tvrdý chlebíček. Proto jsem si udělali lehkou exkurzi, na které vás seznámíme s materiály, typy střešních tašek, poradíme, posloužíme, stačí jen otevřít str. 34

Více

číslo 6 - Ideální Bydlení

číslo 6 - Ideální Bydlení do pÛvodního tvaru. Latexové pûny z produkce firmy Artilat-Vyrolat obsahují maximálnû moÏn˘ podíl pfiírodního kauãuku. Latex je zdravotnû nezávadn˘, je odoln˘ proti plísním a bakteriím, nepfiekraãuje...

Více

číslo 7-8 - Ideální Bydlení

číslo 7-8 - Ideální Bydlení Možná jste během letošních veder mnohokrát litovali, že nemáte vlastní bazén. Možná, že to nevíte, ale podzim je nejlepší doba, kdy začíst se stavbou vašeho „bazénového snu.“ Více prozradíme na str...

Více

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE organizace založená 26.června 1906, která vypracovává a publikuje mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory. Ústřední kancelář IEC sídlila původně vLon...

Více

Satisfakce 01/2007 - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

Satisfakce 01/2007 - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR zdokonalit jeho právní úprava. Zákon o rozhodčím řízení není dotažený a jsou tam podstatná pochybení. Například prostor pro to, aby mohl být výsledek rozhodčího řízení zpochybněn u soudu, je podle ...

Více

číslo 3 - Ideální Bydlení

číslo 3 - Ideální Bydlení Můžeme tedy konstatovat, že na poli novostaveb a rekonstrukcí obytných podkroví panují poměrně přísné stavební normy. Je tudíž jednodušší obrátit se na profesionální stavební firmu, místo toho, abyc...

Více

číslo 2/2009 - Odborový svaz zaměstnanců poštovních

číslo 2/2009 - Odborový svaz zaměstnanců poštovních svazu. Hospodářský výsledek se dnes ve skutečnosti pohybuje na úrovni 365 milionů korun, tedy podstatně více než se očekávalo. Toto plnění, při zohlednění všech potřebných skutečností, umožňuje vyp...

Více