Masové akce SKI 2009 - Pečenkovy epidemiologické dny

Komentáře

Transkript

Masové akce SKI 2009 - Pečenkovy epidemiologické dny
Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS
LIBEREC 2009
MUDr. Jana Prattingerová
23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009
Masové akce (Olympijské hry,Hajj…)
WHO Technical workshop“Communicable disease
alert and response for mass gathering“Geneva 29.-30.4 2008
Počet osob více jak 1000 ( více jak 25 000)
• S nárůstem fluktuující populace stoupá riziko
hrozeb pro veřejné zdraví
• Především závažná importovaná infekční
onemocnění
• A následky náporu na infrastrukturu-ubytování,
zásobování potravinami, zdravotnictví
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Risk assessment (RA) 1
• Incidence a prevalence infekčních nemocí v
místě konání
• Proočkovanost populace v místě konání
• Sezónní výkyvy v incidenci infekčních nemocí
v místě konání
• Demografické charakteristiky účastníků akce
včetně soc. ekonomického stavu
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Risk assessment ( RA) 2
• Vzory chování účastníků akce
• Incidence a prevalence infekčních nemocí
mezi účastníky
• Typ ubytování účastníků, infrastruktura v
místě konání
• Délka trvání masové akce
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce-plánování
• Podle výsledku RA se stanoví typ a úroveň
surveillance, která je vždy odlišná od běžně
prováděné surveillance
• Systém surveillance infekčních onemocnění
musí být schopen poskytnout výstrahu i pro
neinfekční události ( chemické události)
• Zařízení pro izolaci a karanténu (mobilní
izolační kapacity)
• Hromadná neštěstí (márnice,identifikace
těl, hroby)
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce-plánování
Úmyslné akce- bioterorismus
• Symptomy jsou typicky nespecifické
(speciálně trénovaní odborníci pro
surveillance-syndromová surveillance)
• Vyšetřování orgány činnými v trestním řízení
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce
• Důležitá efektivní a všestranně srozumitelná
komunikace mezi orgánem ochrany
veřejného zdraví a poskytovateli zdravotní
péče
• Trénink ( užití softwaru, hlášení
onemocnění, epidemiologické šetření..)
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce-Hajj-2-3 mil. poutníků
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce-Hajj-2-3
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce SKI 2009
FIS MS v klasickém lyžování 18.2.-1.3.2009
Liberec
• Běh na lyžích
• Skok na lyžích
• Severská kombinace
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce SKI 2009
• Dny šampionátu-12
• Země -61
• Sportovci a jejich realizační týmy 1200
(Čína, Indie, Irán, Mongolsko, Peru, Jižní
Afrika, Trinidad a Tobago, Nepál,…)
• Dobrovolníci-1500
• Diváci -200 000
• Novináři-700
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce SKI 2009
• Ustanovení Pracovní skupiny Public Health –
SKI 2009 na základě pověření hlavního
hygienika ČR
• Risk assessment
• Sledování epidemiologické situace ve světě
(ECDC Communicable Disease Threats
Report)
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce SKI 2009
Příprava rozšířené surveillance
• Seznam nemocí, které musí být okamžitě
hlášeny
• Seznam syndromů, které musí být okamžitě
hlášeny v rámci surveillance
• Telefonické hlášení, hlášení faxem, hlášení
na e-mailovou adresu [email protected]
• Z vybraných jednotek hlášení 1 x denně do
11, 00 hod. na KHS LK, do 13, 00 na MZ
ČR, Nulové hlášení !
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Seznam nemocí, které musí být
okamžitě hlášeny 1
•
•
•
•
•
•
Antrax
Botulismus
Cholera
Záškrt
Virové hepatitidy
Virové hemoragické
horečky
• Žlutá zimnice
• Návratná horečka
(typhus recurrens)
• Legionelóza
• Bakteriální
meningitidy
• Spalničky
• Mor
• Vzteklina
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Seznam nemocí, které musí být
okamžitě hlášeny 2
•
•
•
•
•
•
Skvrnitý tyfus
Trichinóza
Tularemie
Pravé neštovice
Tuberkulóza
Cluster onemocnění
přenášených
potravinami
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Seznam syndromů,
které musí být okamžitě hlášeny 1
• Horečka a
respirační symptomy
• Gastroenteritis s
přítomností krve
• Gastroenteritis bez
přítomnosti krve
• Horečka a vyrážka
• Zvětšení mízních
uzlin s horečkou
• Neurologické
syndromy
• Akutně vzniklá
žloutenka
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Seznam syndromů, které musí být
okamžitě hlášeny 2
• Hemoragická
onemocnění
• Botulismu podobná
onemocnění
• Lokalizované kožní
léze
• Sepse nebo
nevysvětlitelný šok
• Akutní koma
• Nevysvětlitelné
úmrtí
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce SKI 2009
• Laboratorní
surveillance spádovové
laboratoře+NRL v
SZÚ Praha
• Výjezdní
epidemiologická
skupina (osobní
ochranné pomůcky)
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce SKI 2009
• Proškolení praktických lékařů pro dospělé a
pediatrů
• Proškolení lékařů v ambulancích ve spádové
nemocnici (LSPP, interní, chirurgická
infekční ambulance, psychiatrické odd.)
• Proškolení zdravotníků v zóně JEŠTĚD a v
zóně VESEC
• Informace EUROREGION NISA (Žitava,
Görlitz, Jelení Hora)
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Masové akce SKI 2009
• Otevření dočasně uzavřeného infekčního
oddělení+ navýšení kapacity infekčních lůžek
• Pohotovostní zásoba antivirotika Tamiflu
• Pohotovostní zásoba normálního lidského
imunoglobulinu a OL Movivac ( spalničky)
• Sety na rychlou diagnostiku chřipky a
norovirových gastroenteritid
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
9.2.2009 do 5.3.2009 -202 hlášení
• 127 případů horečnatých respiračních
onemocnění,
• 48 případů akutních průjmových onemocnění,
• 19 případů horečnatých onemocnění
s vyrážkou
• 5 případů onemocnění s lokalizovanými
kožnímu lézemi
• 3 případy onemocnění, které se projevilo
zduřením mízních uzlin a horečkou
• 2 případy infekčních onemocnění
s neurologickými příznaky
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Střevní infekce okres Liberec a
Jablonec n/N 2001-2009
Střevní infekce LI+JN 5.-10.týden
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
2009
Střevní infekce Liberecký kraj
2001-2009
Střevní infekce LK 5.-10. týden
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
2009
Vzdušné nákazy okres Liberec a
Jablonec n/N 2001-2009
Vzdušné nákazy LI+JN 5.-10.týden
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
2009
Vzdušné nákazy Liberecký kraj
2001-2009
Vzdušné nákazy LK 5.-10.týden
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Virové hepatitidy Liberecký kraj
2001-2009
Virové hepatitidy LI+JN 5.-10.týden
7
6
5
4
3
2
1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
2009
Virové hepatitidy okres Liberec a
Jablonec n/N 2001-2009
Virové hepatitidy LK 5.-10. týden
7
6
5
4
3
2
1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
2009
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]
Děkuji za pozornost
MUDr. Jana Prattingerová, 485 253 127, [email protected]

Podobné dokumenty

Bez názvu - 1 - Slezské Dny Preventivní Medicíny

Bez názvu - 1 - Slezské Dny Preventivní Medicíny Nutrivigilance CZ - nový veřejný portál pro hlášení zdravotních problémů po konzumaci vybraných potravin (Bischofová Svatava, SZÚ Brno - Centrum zdraví, výživy a potravin) HYGIMON - monitoring hygi...

Více

strana 87

strana 87 délka ochrany není známa, předpoklad je 7–10 let

Více

Návod k soupravě

Návod k soupravě ohniskovým výskytem. Jsou vysoce nakažlivé, infekci je schopno vyvolat inokulum s méně než 10 virovými částicemi. K přenosu viru dochází požitím kontaminovaných potravin, vody a kontaktem mezi osob...

Více

Jana Prattingerová - Norovirové gastroenteritidy v Libereckém kraji

Jana Prattingerová - Norovirové gastroenteritidy v Libereckém kraji kontrola neprovedena  U 4 neznámý začátek prvních příznaků (asymptomatický průběh nebo pacient nebyl schopen sdělit) - délku vylučování norovirů nelze přesně stanovit

Více

SUPLEMENTUM:Průjmová onemocnění ve formě

SUPLEMENTUM:Průjmová onemocnění ve formě prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

Více

Vyšetření syndromu Noonanové - Ústav biologie a lékařské genetiky

Vyšetření syndromu Noonanové - Ústav biologie a lékařské genetiky zjištěno zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění, hlavně hematologických malignit. Po klinické stránce se NS překrývá s kardiofaciokutánním syndromem, syndromem Costello, NS s mnohočetnými piha...

Více

Neurologické komplikace po očkování

Neurologické komplikace po očkování antigenů příčinou vysoké frekvence výskytu postvakcinačních encefalitid a polyradikulomyelitid do 12 týdnů po vakcinaci.  Hemptova vakcína – 1% nervových komplikací, 17% změny EEG, 66% senzibiliza...

Více

Zápis ze zasedání výboru společnosti SEM ČLS JEP ze dne 3. 6. 2014

Zápis ze zasedání výboru společnosti SEM ČLS JEP ze dne 3. 6. 2014 1) Noví členové SEM – o členství v naší Společnosti požádali: MUDr. D. Veselá (Jindřichův Hradec, * 1972), Mgr. L. Kramná (Motol, * 1983), Mgr. L. Čechová (Nové Město na Mor., * 1972) Výbor schváli...

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Postižené osoby navštívily restauraci v rámci kolektivního posezení, kterého se zúčastnilo 19 osob.

Více

Výskyt a diagnostika infekcí způsobených C. difficile ve Fakultní

Výskyt a diagnostika infekcí způsobených C. difficile ve Fakultní Výskyt a diagnostika infekcí způsobených C. difficile ve Fakultní nemocnici Na Bulovce Polívková S., Sýkorová B., Beneš J., Džupová O. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice

Více