prohlášení o užitných vlastnostech

Komentáře

Transkript

prohlášení o užitných vlastnostech
Vytištěno: 12.10.2016
PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH
číslo 40201
Jedinečný identifikační kód typu výrobku
PAROC Pro Lock 140
Zamýšlené/zamýšlená použití
Tepelná izolace pro stavební zařízení a průmysl
Výrobce
Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Systém/systémy POSV
Systém 1 pro reakci na oheň. Systém 3 pro další
vlastnosti
Harmonizovaná norma
EN 14303:2009+A1:2013
Paziņotā(-ās) iestāde(-es)
č. 0809 - VTT Expert Services Ltd
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto
prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní
odpovědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Helsinki 1.3.2015
Paroc Oy Ab, Technical Insulation
Tommi Siitonen, Development Manager
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti
VLASTNOST
HODNOTA
DLE NORMY
680 °C
EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)
ROZMĚROVÁ STABILITA
Maximální provozní teplota - rozměrová stálost
POŽÁRNÍ ODOLNOST A TEPELNÉ VLASTNOSTI
Požární odolnost vůči stárnutí / degradaci
Požární odolnost minerální vlny se s postupem času nezhoršuje. Klasifikace výrobku
Euroclass se vztahuje na organický obsah, který se v průběhu času nemůže zvyšovat.
Požární odolnost vůči vysokým teplotám
Požární odolnost minerální vlny se nezhoršuje se zvyšující se teplotou. Klasifikace
výrobku Euroclass se týká organického obsahu, který při vyšších teplotách zůstává stejný
nebo se snižuje.
Tepelná odolnost vůči žáru/degradaci
Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti
ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě
atmosférického vzduchu.
Tepelná odolnost vůči vysokým teplotám
Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění, zkušenosti
ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny kromě
atmosférického vzduchu.
.
Paroc Group / PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH, číslo 40201, PAROC Pro Lock 140
1(1)
Vytištěno: 12.10.2016
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti
VLASTNOST
HODNOTA
DLE NORMY
A1L
EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, λ50
0,042 W/mK
EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 100 °C, λ100
0,047 W/mK
EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 200 °C, λ200
0,065 W/mK
EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 300 °C, λ300
0,087 W/mK
EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Tepelná vodivost (deklarovaná) při 400 °C, λ400
0,115 W/mK
EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Rozměry a tolerance
T8 pro vnější průměr < 150 mm, T9
pro vnější průměr ≥ 150 mm
EN 14303:2009+A1:2013
≤ 1 kg/m²
EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
POŽÁRNÍ ODOLNOST
Reakce na oheň, Euroclass
TEPELNÝ ODPOR
PROPUSTNOST VODY
Krátkodobá nasákavost vody WS, Wp
STOPOVÁ MNOŽSTVÍ VODOU ROZPUSTNÝCH IONTŮ A HODNOTA PH
Chloridové ionty, Cl-
< 10 ppm
EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
Paroc Group / PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH, číslo 40201, PAROC Pro Lock 140
2(1)

Podobné dokumenty

PAROC Pro Section DL 100

PAROC Pro Section DL 100 Chloridové ionty, Cl-

Více

stáhnout - MAGMARELAX.cz

stáhnout - MAGMARELAX.cz Vliv vysokých teplot, povětrnostních podmínek, stárnutí/degradace materiálu na stabilitu tepelného odporu. Tepelná vodivost výrobků z minerální vlny se v průběhu času nemění - experimenty dokázaly,...

Více

Renowacja - angielski_eng upravy

Renowacja - angielski_eng upravy Baytherm VP.PU.27 HK 04R) se dosáhne mimořádně nízkého součinitele tepelné vodivosti λ50 = 0,0273 W/mK (zatímco součinitel tepelné vodivosti při použití CO2 je λ50 = 0,031 W/mK), λ40 = 0,026 W/mK, ...

Více

Katalog výrobků - FOREMANS s.r.o.

Katalog výrobků - FOREMANS s.r.o. působení topného média o stálé provozní teplotě 149˚C, s možností jejího zvýšení až do 160˚C během 100 hodin jednorázově, při provozním tlaku do 2,5 MPa. Předizolované trubky a tvarovky ZPU Międzyr...

Více

paroc hvac lamella mat alucoat fix

paroc hvac lamella mat alucoat fix • PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix lze použít pro všechny druhy zařízení, která se nacházejí v uzavřených prostorách za podmínky, že maximální teplota provozu zařízení není vyšší než 80 °C • v ...

Více

Arlista2015_PAROC PRO csupasz csőhéj

Arlista2015_PAROC PRO csupasz csőhéj 745 Ft 812 Ft 825 Ft 843 Ft 917 Ft 1 089 Ft 1 114 Ft 1 132 Ft 1 212 Ft 1 403 Ft 1 428 Ft 1 458 Ft 1 489 Ft 1 532 Ft 1 612 Ft 1 877 Ft 1 902 Ft 2 006 Ft 2 172 Ft 2 197 Ft 2 511 Ft 2 535 Ft 2 849 Ft ...

Více

PAROC HVAC Section Bend AluCoat T

PAROC HVAC Section Bend AluCoat T PAROC POLSKA sp. z o.o., 62-240 Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4, Polsko, Tel. +4861 468 21 90, Fax +4861 415 45 79 PAROC POLSKA sp. z o.o., PO BOX No. 57, 735 81 Bohumín, Česká republika, Manažér pr...

Více

Návod k instalaci programu PAROC Calculus

Návod k instalaci programu PAROC Calculus Po prvním spuštění programu vyberte svoji zemi a zadejte jméno uživatele a heslo. Je třeba vybrat odpovídající zemi. Souvisí to se sortimentem dostupným ve Vaší zemi.

Více