Uživatelská příručka CZ v1.0

Komentáře

Transkript

Uživatelská příručka CZ v1.0
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
ThyssenKrupp Transport
Uživatelská příručka
v1.0
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
1
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
1. O aplikaci Thyssenkrupp Transport
Aplikace je určena obchodním partnerům společnosti ThyssenKrupp Ferrosta pro online rezervaci
volných termínů (časových oken) v logistickém centru společnosti ThyssenKrupp Ferrosta. Tím
pomáhá dosáhnout optimálního vytížení odbavovacích kapacit skladu s ohledem na odbavovaný
materiál. Aplikace dostupná na URL: http://transport.thyssenkrupp-ferrosta.cz/
2. Registrace uživatele
Aplikace je dostupná jen pro registrované uživatele. Registrace je rozdělena do dvou fází.
1) Uživatel vyplní své údaje a na zadaný email je mu zaslán ověřovací link. Tento link je nutné
otevřít, čímž dojde k potvrzení existence zadaného emailu.
Vzor registračního formuláře
! Poznámka k uživatelskému jménu: Snažte se prosím vyplnit Vaši registraci dle vzoru výše.
Jako uživatelské jméno zadejte název vaší společnosti. V uživatelském jménu nejsou povoleny
mezery!
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
2
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
2) Po ověření emailu je upozorněn správce aplikace na novou registraci uživatele. Po potvrzení
správcem aplikace se účet stává aktivním (uživateli je o tomto zaslán email). Na účet se od této
chvíle lze přihlásit a začít aplikaci používat.
3. Nastavení prostředí uživatele
1) Změna jazyka – Aplikace je dostupná ve dvou jazykových verzích. Změnu jazyka je možné
kdykoli provést kliknutím na příslušnou vlaječku jazyka. Aktuálně podporované jazyky jsou český
jazyk a anglický jazyk.
2)
Nastavení účtu a předvoleb uživatele. Toto nastavení lze po přihlášení měnit v nabídce
„Nastavení účtu“ v hlavní nabídce. Co zde lze a nelze provést:
-
Změna jména (uživatelské jméno změnit nelze – toto oprávnění má jen administrátor)
-
Změna hesla
-
Změna emailu
-
Volba základního nastavení:
- Editor: Lze zvolit, ale v aktuální verzi aplikace nemá význam
- Časové pásmo: Lze zvolit, ale v aktuální verzi aplikace nemá význam
- Jazyk uživatelské části: Výchozím jazykem aplikace je čeština. Změnou této volby se
aplikace po přihlášení daného uživatel automaticky přepne do zvoleného jazyku.
4. Základní popis aplikace a ovládacích prvků
4.1. Po přihlášení se uživatel dostane na úvodní stránku. Na úvodní stránce pokračujte kliknutím na
odkaz „Rezervace termínu“.
4.2. V základním pohledu rezervace termínu uživatel vidí přehled aktuálního měsíce viz obrázek.
V tomto pohledu lze provádět následující akce:
-
Prohlížet aktuálně zadané rezervace v daném měsíci
-
Pomocí přepínačů v horní liště zobrazovat rezervace v rámci měsíce, týdne, dne, nebo roku
-
Pomocí sloupce „Legenda kategorií“ zobrazovat rezervace jen pro určitou kategorii materiálu
(loď)
-
Pomocí filtrů ve spodní nabídce „Zobrazit pouze mé události?“ zobrazovat jen své
rezervace (ostatní nehledě na kategorie materiálu, budou skryty).
-
Zobrazit detail cizí rezervace kliknutím na odkaz rezervace v kalendáři. Je zobrazen popis
„Occupied term“ a pouze základní údaje o rezervaci: Čas, datum, Název dopravce, a
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
3
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
kategorie naskladňovaného materiálu
-
Zadat novou rezervaci. Novou rezervaci lze v měsíčním pohledu zadat najetím myši na
pravý horní okraj zvoleného dne. Zobrazí se ikona „PLUS“ viz obrázek. Po kliknutí na tuto
ikonu je uživatel přesměrován do pohledu zadávání rezervace, který je popsán dále. Další
možností zadání nové rezervace je kliknutí na odkaz „Přidat událost“. Odkaz je umístěn
vždy vlevo dole viz obrázek.
Pohled na základní měsíční přehled rezervací
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
4
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
5. Rezervace nového termínu
5.1. Zadání nové rezervace provedeme kliknutím na odkaz „Rezervace termínu“.
Novou rezervaci lze v měsíčním pohledu zadat najetím myši na pravý horní okraj zvoleného dne.
Zobrazí se ikona „PLUS“ viz obrázek. Po kliknutí na tuto ikonu je uživatel přesměrován do
pohledu zadávání rezervace, který je popsán dále. Další možností zadání nové rezervace je
kliknutí na odkaz „Přidat událost“. Odkaz je umístěn vždy vlevo dole viz obrázek.
5.2. Vyplnění rezervačního formuláře – základní údaje:
-
SPZ vozidla: povinné pole
-
Loď (Depo): Zde vyberte loď, do které bude fyzicky probíhat vykládka kamionu. Momentálně
je k dispozici 5 lodí, tedy najednou lze odbavovat maximálně 5 vozidel. Výběr vhodné lodi,
proveďte na základě legendy kategorií, kde popsáno, jaké typy materiálu, lze v dané lodi
naskladňovat.
-
Kategorie materiálu: Zde na základě vybrané lodi vyberte odpovídající podskupinu materiálu
viz obrázek.
-
Stav: Ponechte tento výběr na hodnotě „Zveřejněno“
-
Další informace/kontakty: Zde můžete zadat libovolné další informace jako například
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
5
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
kontakt na řidiče, nebo jinou odpovědnou osobu. Údaje zapisujte ve tvaru: „Jméno/tel.cislo
další jméno/tel.cislo“. Nepoužívejte prosím klávesu enter pro vložení nového řádku!
-
Číslo zakázky/Order num.: Toto číslo je povinné. Číslo zakázky získáte vždy od
odpovědného pracovníka ThyssenKrupp. Předčíslí čísel zakázek jsou vždy stejná: 5400,
55100, 37100, 36100. Po zadání jednoho z předčíslí zadejte zbytek čísla zakázky – bez
mezer.
-
Hmotnost materiálu/Weight: Tato položka je nepovinná. Zadejte celkovou hmotnost nákladu
v kg dle dokumentace k přepravě.
-
Standard File 1: Vložte „delivery note“ (dodací list), pokud jej máte. Po vybrání
požadovaného souboru stiskněte tlačítko „Upload“ pro nahrání souboru. Vložení souboru není
povinné.
-
Standard File 2: Vložte „inspection certificate“ (atest). Po vybrání požadovaného souboru
stiskněte tlačítko „Upload“ pro nahrání souboru. Vložení souboru není povinné.
Podporovány jsou tyto typy souborů: csv,pdf,doc,xls,docx,xlsx,txt,rtf,png,jpg,jpeg,bmp,tiff
Maximální velikost jednoho souboru: 20MB
5.3. Vyplnění rezervačního formuláře – kalendář:
-
Z karty „Obecné“ přejděte na kartu „Kalendář“
-
Zkontrolujte počáteční a koncové datum. Data jsou již přednastavena dle vybraného dne
v měsíčním kalendáři a lze je případně změnit.
-
Vyberte počáteční a koncový čas. Čas lze zadávat jen v celých hodinách. Standardní čas pro
kompletní odbavení jednoho vozu je 1 hodina. Dvě a více hodin zadávejte jen ve
speciálních případech a po konzultaci s pracovníkem logistiky spol. ThyssenKrupp.
Po dokončení vyplňování stiskněte tlačítko „Uložit za zavřít“. Zobrazí se hláška o úspěšném
uložení události. Po uložení se zobrazí pohled detailu události. Zde lze událost editovat (tomuto se
věnuje další kapitola), nebo pokračovat kliknutím na „Rezervace termínu“ a zadat další
rezervaci.
! Omezení počtu rezervací: Pokud není administrátorem nastaveno jinak, lze pod jedním
uživatelským účtem zadat v jeden den maximálně 3 rezervace na libovolnou loď. V případě překročení
limitu zahlásí aplikace chybu.
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
6
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
Vzor vyplněné rezervace – záložka Obecné
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
7
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
Vzor vyplněné rezervace – záložka Kalendář
6. Validace rezervací a jejich editace/mazání
6.1. Validace rezervací: Aplikace hlídá zadávané termíny a časy rezervací. Pokud při ukládání
rezervace uvidíte hlášení viz obrázek níže, znamená to, že Vaše rezervace je v konfliktu s jinou již
zadanou rezervací (buď Vaší, nebo cizí) a náklad již není možné v tento čas odbavit. V tomto
případě je třeba změnit datum, nebo čas rezervace.
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
8
Název dokumentu: ThyssenKrupp Transport | Uživatelská příručka
Autor: Jiří Pomazal, Jan Štětina | ZIKUM s.r.o.
6.2. Editace rezervace: Editace rezervace je možná jen vlastníkem dané rezervace. Rezervaci
editujete tak, že danou položku vyhledáte v kalendáři. Ideální je použít filtr „Zobrazit pouze moje
události?“. Další možností je vyhledávání rezervací pomocí funkce „Vyhledat“
Aktuálně lze rezervace vyhledávat dle SPZ.
Po vyhledání rezervace klikněte na SPZ pro zobrazení detailu. V pravém horním rohu uvidíte
ikonu tužky. Po kliknutí na ikonu se zobrazí seznam možných akcí:
-
Zneveřejnit událost: Provede schování události v kalendáři. Pro administrátora je toto
známka, že rezervace je zrušena.
-
Upravit událost: Zobrazí formulář události, ve kterém je možné provést změny. Změnit lze
všechny položky včetně dodatečného přiložení souborů, komentáře, nebo změny termínu.
-
Kopírovat a upravit: Tímto vytvoříte novou rezervaci s předvyplněnými hodnotami z předešlé
rezervace. Původní rezervace zůstává nezměněna!
-
Smazat událost: Tímto rezervaci definitivně smažete. Dále ji nepůjde dohledat v seznamu
zadaných rezervací (hlavní rozdíl od možnosti „Zneveřejnit událost“).
Editace události vlastníkem
! Omezení možností editace: Rezervaci nelze editovat v den začátku rezervace (počínaje od 00:01
daného dne). V takovém případě aplikace zahlásí „Event already started“. Pokud budete chtít na dané
rezervaci provést změny, nebo ji zrušit, kontaktujte pracovníka logistického oddělení ThyssenKrupp.
Zikum s.r.o. | Litevská 8, Praha10, 100 00 | www.zikum.cz |+420 731 403 827
9

Podobné dokumenty

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp požadavkem je vysoká odolnost vůči popouštění, odolnost na náhlé změny teplotních režimů, tepelná houževnatost a vysoká odolnost proti opotřebení – otěru. V oblasti materiálů a tepelného zpracování...

Více

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp (NADCA, SNOMO, DGM, VDG)* jsou překonávány již při standardních analýzách. Hlavním požadavkem je vysoká odolnost vůči popouštění, odolnost na náhlé změny teplotních režimů, tepelná houževnatost a v...

Více

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp Jakost DIN Kulatina 4hran Plochá Ost. Elmedur NCS CuNi2SiCr

Více

Skladování na podlaze

Skladování na podlaze ke zpracování vlastního projektu. Konečný projekt obsahuje výkresy a specifikaci kompletního zařízení. Společně s naší definitivní nabídkou projekt tvoří solidní podklady, na jejich základě zákazní...

Více

eAVA – uživatelská příručka - e

eAVA – uživatelská příručka - e + v opačném směru. Přímá volba požadovaného objektu je možná kliknutím myši na objektu. ‰ Kopírovat data z objektu do schránky lze pomocí +, vložit data do objektu ze sch...

Více

Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace

Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace Přiznání k ZP (přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu) ........................................................ 89 Přiznání k SP (přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ) ..............

Více

zoom-driver zoom-driver - zoom

zoom-driver zoom-driver - zoom -vybrat jednu ze sekcí webu, na kterou chcete odkazovat, kolonka ”Webová sekce” (po výběru se do URL vloží adresa příslušné sekce ve vybraném jazyce) -výběr souboru (z nahraných souborů), na který ...

Více