Cenik HG AX 2012.indb

Komentáře

Transkript

Cenik HG AX 2012.indb
Montáž výrobků iClub
Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže
Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž
provedenou autorizovanou montážní firmou.
Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného
testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební
přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy,
konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který
není součástí výrobku.
Všeobecné podmínky
V případe potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena
revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní
firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.
Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů
výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze
a prodloužené záruky
rozvodů a potřebné tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků
pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být
na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.
Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě
montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit
autorizované firmě všechny vzniklé náklady.
Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv
konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž
výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.
Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže,
bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.
V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí
prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.
Bezplatná montáž zahrnuje:
-
montáž a instalaci výrobku
kontrolu přípravy rozvodů
kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
připojení odpadu vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
oživení systému
kompletní funkční test
předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu
Bezplatná montáž nezahrnuje:
-
cestovní náklady
realizaci doplňkových prací
instalační materiál, který není součástí výrobku
konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace
UPOZORNĚNÍ!!!
Výrobky označené těmito dvěma symboly
mají montáž zdarma.
0.1
Ceník leden 2012
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
chrom
iControl mobile, elektronický uzabílá/chrom
vírací a přepínací ventil pod omítku
DN20 pro PuraVida
· pro montáž na základní těleso iControl
mobile (# 15941180) založené na iBox
universal
· obsahuje: rozetu, ovládací prvek, blok
elektromagnetického ventilu
· elektronické čtyřcestné přepínání a uzavírání pro bezdrátové ovládání 3 spotřebičů
· vypnutí a zapnutí stisknutím tlačítka
· 1 vstup, 3 výstupy
· současně lze provozovat všechna 3 výtoková místa
· dálkový ovladač pro pohodlné ovládání
vody zvenku sprchové kabiny, odnímatelný,
přenosný, bezbateriový
· piktogramy odpovídají horní sprše, ruční
sprše a bočním sprchám
· přijímací modul s kabelem 7,5 m
k tomu nutné:
· základní těleso # 15941180
k tomu vhodná:
· prodlužovací rozeta # 15597000
15776000
15776400
30 550
30 550
iControl mobile, základní těleso
· založené na iBox universal
· instalační kabel DN20, 17,5 m
· transformátor 230 V / 12,5 V, 50 VA
· montážní doplňky
15941180
PuraVida
Montáž zdarma
6 950
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.2
iClub
Povrch. úprava
RainBrain, vrchní sada s regulací
množství vody
· elektronické řízení sprch s dotykovým ovládacím panelem pro spouštění až pěti sprch
(např. Raindance Rainmaker se třemi funkcemi sprchování, ruční sprchou a bočními
sprchami) a také knoflíkem komfortu pro
nastavení teploty a množství vody
funkce:
· dotykový panel s velkými, snadno
srozumitelnými symboly
· elektronická regulace teploty s ochranou
proti opaření
· nahřívací funkce pro předehřátí vody
· možnost pěti různých uživatelských
nastavení
· u sprch funkce pauzy
· ovládání externího osvětlení
· MP3 přehrávač s rozhraním Bluetooth
(součástí není zesilovač)
obsahuje:
· ovládací pole s dotykovým ovládacím
panelem
· instalační krabici s elektronickým řízením
teploty, řízením množství vody, pěti elektromagnetickými ventily a řídicí technikou
(připojení na napětí 230 V/50 Hz)
k tomu nutné:
· základní těleso RainBrain # 15840180
k tomu vhodná:
· sada pro ovládání osvětlení # 27189000
chrom
bílá/chrom
Obj. č.
CZK*
15842000
15842400
115 205
115 205
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.3
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
RainBrain, vrchní sada bez regulace chrom
bílá/chrom
množství vody
· elektronické řízení sprch s dotykovým ovládacím panelem pro spouštění až pěti sprch
(např. Raindance Rainmaker se třemi funkcemi sprchování, ruční sprchou a bočními
sprchami) a také knoflíkem komfortu pro
nastavení teploty vody
funkce:
· dotykový panel s velkými, snadno
srozumitelnými symboly
· elektronická regulace teploty s ochranou
proti opaření
· nahřívací funkce pro předehřátí vody
· možnost pěti uživatelských nastavení
· u sprch funkce pauzy
· ovládání externího osvětlení
· MP3 přehrávač s rozhraním Bluetooth
(součástí není zesilovač)
obsahuje:
· ovládací pole s dotykovým ovládacím
panelem
· instalační krabici s elektronickým řízením
teploty, pěti elektromagnetickými ventily
a řídicí technikou (připojení na napětí
230 V/50 Hz)
k tomu nutné:
· základní těleso RainBrain # 15840180
k tomu vhodná:
· sada pro ovládání osvětlení # 27189000
Obj. č.
CZK*
15841000
15841400
97 750
97 750
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.4
iClub
Povrch. úprava
RainBrain, základní těleso
obsahuje:
· instalační těleso ovládacího pole
· připojovací blok se zabudovaným
předřazeným uzavíráním a filtry nečistot
u napojení přívodů G ¾ s teplou a studenou
vodou, s přípoji 5x G ¾ pro sprchy
a rychlospojkami pro montáž instalační
krabice
· 7 m PE instalační trubky Ø 20 mm
pro kabel propojující ovládací panel
a instalační krabici
· 7 m PE instalační trubky Ø 20 mm
pro audio kabel
Obj. č.
15840180
CZK*
10 475
Montáž zdarma
RainBrain, sada pro ovládání
osvětlení
· napojení na síť 230 V/50 Hz,
max. zatížitelnost 500 W
obsahuje:
· relé pro ovládání osvětlení
· 7 m přívodní kabel
27189000
5 240
Montáž zdarma
iControl, elektronické ventily
chrom
iControl mobile, elektronický
uzavírací a přepínací ventil
pod omítku DN20 pro Rainmaker
s osvětlením
· pro montáž na sadu základního tělesa
iControl mobile # 15941180
· rozeta, ovládací prvek, blok
elektromagnetického ventilu
· elektronické čtyřcestné přepínání
a uzavírání pro bezdrátové ovládání
3 spotřebičů a osvětlení
· vypnutí a zapnutí stisknutím tlačítka
· 1 vstup, 3 výstupy
· současně lze provozovat všechna
3 výtoková místa
· dálkový ovladač pro pohodlné ovládání
vody zvenku sprchové kabiny, odnímatelný,
přenosný, bezbateriový
· piktogramy odpovídají druhům proudu
sprchy Rainmaker a osvětlení
· přijímací modul s kabelem 7,5 m
k tomu nutné:
· základní těleso # 15941180
15945000
31 990
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.5
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Obj. č.
CZK*
chrom
iControl mobile, elektronický
uzavírací a přepínací ventil
pod omítku DN20 pro Rainmaker
bez osvětlení
· pro montáž na sadu základního tělesa
iControl mobile # 15941180
· rozeta, ovládací prvek, blok
elektromagnetického ventilu
· elektronické čtyřcestné přepínání
a uzavírání pro bezdrátové ovládání
3 spotřebičů
· vypnutí a zapnutí stisknutím tlačítka
· 1 vstup, 3 výstupy
· současně lze provozovat všechna
3 výtoková místa
· dálkový ovladač pro pohodlné ovládání
vody zvenku sprchové kabiny, odnímatelný,
přenosný, bezbateriový
· piktogramy odpovídají druhům proudu
sprchy Rainmaker a univerzálnímu tlačítku
zapínání a vypínání
· přijímací modul s kabelem 7,5 m
k tomu nutné:
· základní těleso # 15941180
15943000
31 990
chrom
iControl mobile, elektronický uzavírací a přepínací ventil pod omítku
DN20 pro Rainfall s osvětlením
· pro montáž na sadu základního tělesa
iControl mobile # 15941180
· rozeta, ovládací prvek, blok
elektromagnetického ventilu
· elektronické čtyřcestné přepínání
a uzavírání pro bezdrátové ovládání
3 spotřebičů a vnějšího světelného zdroje
· vypnutí a zapnutí stisknutím tlačítka
· 1 vstup, 3 výstupy
· současně lze provozovat všechna
3 výtoková místa
· dálkový ovladač pro pohodlné ovládání
vody zvenku sprchové kabiny, odnímatelný,
přenosný, bezbateriový
· piktogramy odpovídají druhům proudu
sprchy Rainfall a osvětlení
· přijímací modul s kabelem 7,5 m
k tomu vhodné:
· Rain Brain sada pro ovládání osvětlení # 27189000
k tomu nutné:
· základní těleso # 15941180
15944000
chrom
iControl mobile, elektronický
uzavírací a přepínací ventil
pod omítku DN20 pro Rainfall
bez osvětlení
· pro montáž na sadu základního tělesa
iControl mobile # 15941180
· rozeta, ovládací prvek, blok
elektromagnetického ventilu
· elektronické čtyřcestné přepínání
a uzavírání pro bezdrátové ovládání
3 spotřebičů
· vypnutí a zapnutí stisknutím tlačítka
· 1 vstup, 3 výstupy
· současně lze provozovat všechna
3 výtoková místa
· dálkový ovladač pro pohodlné ovládání
vody zvenku sprchové kabiny, odnímatelný,
přenosný, bezbateriový
· piktogramy odpovídají druhům proudu
sprchy Rainfall a univerzálnímu tlačítku
zapínání a vypínání
· přijímací modul s kabelem 7,5 m
k tomu nutné:
· základní těleso # 15941180
15942000
Povrch. úprava
Montáž zdarma
31 990
Montáž zdarma
31 990
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.6
iClub
Povrch. úprava
chrom
iControl mobile, elektronický uzabílá/chrom
vírací a přepínací ventil pod omítku
DN20 pro PuraVida
· pro montáž na sadu základního tělesa
iControl mobile # 15941180
· obsahuje: rozetu, ovládací prvek, blok
elektromagnetického ventilu
· elektronické čtyřcestné přepínání a uzavírání pro bezdrátové ovládání 3 spotřebičů
· vypnutí a zapnutí stisknutím tlačítka
· 1 vstup, 3 výstupy
· současně lze provozovat všechna
3 výtoková místa
· dálkový ovladač pro pohodlné ovládání
vody zvenku sprchové kabiny, odnímatelný,
přenosný, bezbateriový
· piktogramy odpovídají horní sprše, ruční
sprše a bočním sprchám
· přijímací modul s kabelem 7,5 m
k tomu nutné:
· základní těleso # 15941180
k tomu vhodná:
· prodlužovací rozeta # 15597000
Obj. č.
CZK*
15776000
15776400
30 550
30 550
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.7
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
27149000
64 585
Showerpipe
chrom
Raindance E Showerpipe 420, DN15
· horní sprcha Raindance Air 420 mm
2jet s technikou AirPower a systémem
QuickClean proti vodnímu kameni, normální
RainAir a přívalový RainFlow proud
· termostat na stěnu s uzavíracím
a přepínacím ventilem pro ruční a horní
sprchu, přepínač pro přívalovou sprchu,
polička z bezpečnostního skla
· rozteč termostatu 150 mm ± 12 mm
· průtok při 0,3 MPa:
· horní sprcha:
· proud RainAir: 17 l/min.
· přívalový proud: 22 l/min.
· ruční sprcha: 16 l/min.
· tyčová ruční sprcha 1jet (# 28558000)
· sprchová hadice Isiflex 1,60 m DN15
# 28276000
· není vhodná pro průtokový ohřívač
Montáž zdarma
VÉ
NO
chrom
Raindance Select Showerpipe 360,
bílá/chrom
DN15
obsahuje:
· horní sprchu Raindance E Air 1jet
360 x 190 mm
· sprchové rameno 380 mm
· ruční sprchu Raindance Select 150 3jet
DN15 (# 28587xxx)
· držák ruční sprchy Porter'S (# 28331000)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m DN15
(# 28276000)
· termostat s bezpečnostní pojistkou na 40°C
· předem nastavitelné omezení pro horkou
vodu
· uzavírací a přepínací ventil pro horní
sprchu a ruční sprchu
· chromované těleso s izolovaným vedením
vody
· rozteč středů 150 ± 12 mm
· polička z bezpečnostního skla, k dispozici
ve dvou povrchových úpravách
· podložka pro vyrovnání obkladů 8 mm
· velikost průtoku při 0,3 MPa:
· horní sprcha 17 l/min.
· ruční sprcha 15 l/min.
· vhodná pro průtokový ohřívač, pokud je
dynamický tlak před armaturou alespoň
0,15 MPa při 12 l/min.
27112000
27112400
28 665
28 665
Povrchová úprava poličky:
- 000: povlak lesklého chromu
- 400: bílý povlak
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.8
iClub
Povrch. úprava
chrom
Raindance Select 360 Showerpipe
bílá/chrom
k vaně, DN15
obsahuje:
· horní sprchu Raindance E Air 1jet
360 x 190 mm
· sprchové rameno 380 mm
· ruční sprchu Raindance Select 150 3jet
DN15 (# 28587xxx)
· držák ruční sprchy Porter'S (# 28331000)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m DN15
(# 28276000)
· termostat s bezpečnostní pojistkou na 40°C
· předem nastavitelné omezení pro horkou
vodu
· uzavírací a přepínací ventil pro horní
sprchu a vanový výtok
· přepínač pro ruční sprchu
· chromované těleso s izolovaným vedením
vody
· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
· polička z bezpečnostního skla, k dispozici
ve dvou povrchových úpravách
· podložka pro vyrovnání obkladů 8 mm
· velikost průtoku při 0,3 MPa:
· horní sprcha 17 l/min.
· ruční sprcha 15 l/min.
· vanový výtok 20 l/min.
· není vhodné pro průtokový ohřívač
VÉ
NO
Obj. č.
27113000
27113400
CZK*
31 185
31 185
Povrchová úprava poličky:
- 000: povlak lesklého chromu
- 400: bílý povlak
Montáž zdarma
Sprchové panely Raindance
matný chrom/chrom 27008000
Raindance Lift, sprchový panel
bílá/chrom
27008400
na stěnu, DN15
obsahuje:
· horní sprchu Raindance Rainfall 180 Air 2jet
· 2 druhy proudu:
· sprchový proud RainAir, 180 mm
s technikou AirPower,
· přívalový proud RainFlow, 170 mm široký
· tyčovou ruční sprchu PuraVida 120 1jet
(# 28558400)
· držák sprchy Porter'S (# 28331000)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m DN15
(# 28276000)
· plynule výškově nastavitelný o 200 mm
· termostat s bezpečnostní pojistkou na 40°C
· uzavírací a přepínací ventil
· rozteč 150 mm
k tomu vhodné:
· sada pro rohovou montáž sprchového
panelu Raindance Lift # 27999000
47 400
47 400
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.9
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Raindance S, sprchový panel
na omítku DN15
· plochý hliníkový profil 33 mm
· součástí je vodicí drážka pro výškově
stavitelný, otočný držák sprchy
· termostatická baterie Quattrostat s uzavíracím a přepínacím ventilem, 5 nastavení
· 6 bočních sprch s normálním proudem
· ruční sprcha Raindance S 150 Air 3jet
(# 28519000)
· sprchová hadice Isiflex 1,60 m, DN15
(# 28276000)
chrom
Obj. č.
CZK*
27005000
37 085
Montáž zdarma
Sprchový panel Croma 100
Croma 100, sprchový panel
s pákovou baterií
obsahuje:
· štíhlý hliníkový profil s drážkou pro třením
aretovaný jezdec
· držák sprchy s nastavením
do dvou různých úhlů
· ruční sprchu Croma 100 Multi
se 3 druhy proudu
· 3 do roviny profilu zabudované boční
sprchy se silným Turbo proudem
pro intenzivní vodní masáž
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
· pákovou baterii
· rozteč přívodů baterie150 ± 12 mm
· horní sprcha: průtok při 0,3 MPa
cca 18 l/min., minimální dynamický tlak
0,08 MPa
· horní sprcha a boční sprchy: průtok
při 0,3 MPa cca 22 l/min., minimální
dynamický tlak 0,2 MPa
chrom
27105000
21 810
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.10
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
26017000
96 800
Sprchové panely Pharo
matný chrom/
Sprchový panel Pharo® SkyLine®,
chrom
verze na stěnu
· sprchová hlavice Raindance 150 Air 1jet,
sklopná do úhlů 95° a 110°
· zádová sprcha Raindance 100 Air 3jet,
sklopná
· ruční sprcha s normálním a jemným proudem
· sprchová hadice Isiflex'B 1,60 m
· 5 bočních sprch s masážním proudem
· opěrka pro nohy s protiskluzovými pásy,
sklopná
· termostatická baterie s ochranou proti opaření, 2 ventily pro množství vody a přepínání, ovládají funkce sprchování
· panel vyrobený z eloxovaného hliníku
· minimální dynamický tlak 0,20 MPa
· vhodný pro průtokový ohřívač od 24 kW
· svislé míry ode dna sprchové vaničky
Montáž zdarma
Sprchový panel Pharo® SkyLine® 150, matný chrom/
chrom
verze na stěnu
· sprchová hlavice Raindance 150 Air 1jet,
sklopná do úhlů 95° a 110°
· zádová sprcha Raindance 100 Air 3jet,
sklopná
· ruční sprcha s normálním a jemným proudem
· sprchová hadice Isiflex'B 1,60 m
· 5 bočních sprch s masážním proudem
· opěrka pro nohy s protiskluzovými pásy,
sklopná
· termostatická baterie s ochranou proti opaření, 2 ventily pro množství vody a přepínání, ovládají funkce sprchování
· panel vyrobený z eloxovaného hliníku
26015000
96 800
· vodorovná vzdálenost přívodů teplé
a studené vody 150 mm
· minimální dynamický tlak 0,20 MPa
· vhodný pro průtokový ohřívač od 24 kW
· svislé míry ode dna sprchové vaničky
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.11
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
bílá/chrom
Sprchový panel Pharo® Lift 2 M
matný chrom/
20, nástěnná i rohová verze, ruční
chrom
ovládání
· panel vyrobený z eloxovaného hliníku, instalační krabice z plastu ABS.
· horní sprcha Raindance Air Ø 180 mm
· sprchová hadice Isiflex, 6 výměnných bočních trysek s masážním proudem
· plynule výškově stavitelný o 200 mm
· 2 snímatelné poličky z čirého plastu ABS
upevněné na bok sprchového panelu
· předem smontovaná instalační jednotka
obsahující termostatickou baterii a přepínač
k ovládání sprch
Obj. č.
CZK*
26870000
26871000
54 040
54 040
· minimální dynamický tlak 0,15 MPa
· vhodný pro průtokový ohřívač od 24 kW
· pro instalaci do rohu objednat montážní
sadu samostatně
· svislé míry ode dna sprchové vaničky
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.12
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
28417000
102 275
Raindance Rainmaker
Raindance Rainmaker 680 x 460 mm bez chrom
osvětlení DN15
· horní sprchový systém v obdélníkovém
provedení k montáži ke stropu
· řízení horní sprchy se musí provádět
prostřednictvím 3 spotřebičů, doporučeno
ovládání přes čtyřcestný přepínač Quattro
· nastavení proudů: Rain Air - funguje střed
horní sprchy, Rain Air XXL - celoplošný
jemný déšť, Whirl Air - tři rotující masážní
paprsky; navíc také tři smíšené kombinace
· všechny proudy používají techniku AirPower
· všechny vodní proudy se systémem
QuickClean proti vodnímu kameni
· není vhodný pro průtokový ohřívač
k tomu nutné:
· základní těleso pro obdélníkový Rainmaker
# 28414180
k tomu vhodné:
· termostat HighFlow # 15715000
· základní těleso iBox universal (# 01800180)
(není součástí dodávky)
Montáž zdarma
chrom
Raindance Rainmaker 680 x 460 mm
DN15 s osvětlením
· horní sprchový systém v obdélníkovém
provedení k montáži ke stropu
· s osvětlením 4 x 20 Wattů, halogenové
reflektorové žárovky na malé napětí včetně
síťového napájení 80 VA
· řízení horní sprchy se musí provádět
prostřednictvím 3 spotřebičů, doporučeno
ovládání přes čtyřcestný přepínač Quattro
· nastavení proudů: Rain Air - funguje střed
horní sprchy, Rain Air XXL - celoplošný
jemný déšť, Whirl Air - tři rotující masážní
paprsky, navíc také tři smíšené kombinace
· všechny proudy používají techniku AirPower
· není vhodný pro průtokový ohřívač
k tomu nutné:
· základní těleso pro obdélníkový Rainmaker
# 28414180
k tomu vhodné:
· termostat HighFlow # 15715000
· základní těleso iBox universal (# 01800180)
(není součástí dodávky)
28418000
Základní těleso pro obdélníkový
Raindance Rainmaker
· pro sprchový systém Rainmaker k přípravě
přívodních vedení
obsahuje:
· šablonu pro zabudování při instalaci na strop
· 3x přívodní hadice
· upevňovací materiál
k tomu vhodné:
· uzavírací ventil DN20, základní těleso:
# 15970180, vrchní sada: # 15972000
· Quattro, čtyřcestný přepínač, základní
těleso: # 15930180, vrchní sada:
# 15932000
28414180
121 960
Montáž zdarma
2 760
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.13
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
VÉ
NO
chrom
Raindance Rainmaker Ø 600 mm,
DN15
· sprchový systém pro horní sprchu o průměru
600 mm k montáži ke stropu
· řízení horní sprchy se musí provádět
prostřednictvím 3 spotřebičů, doporučeno
ovládání přes čtyřcestný přepínač Quattro
· nastavení proudů: Rain Air - funguje střed
horní sprchy, Rain Air XXL - celoplošný
jemný déšť, Whirl Air - tři rotující masážní
paprsky, navíc také tři smíšené kombinace
· všechny proudy používají techniku AirPower
· všechny proudy Rain se systémem
QuickClean proti vodnímu kameni
k tomu nutné:
· základní těleso pro Rainmaker # 28412180
k tomu vhodné:
· termostat HighFlow (# 15715000)
Obj. č.
CZK*
26115000
93 055
Montáž zdarma
VÉ
O
N
chrom
Raindance Rainmaker Ø 600 mm
bez osvětlení DN15
· sprchový systém pro horní sprchu o průměru
600 mm k montáži ke stropu
· termostat Highflow se zvýšeným průtokem
pod omítku (# 15715000) je součástí
balení (základní těleso iBox universal nutno
objednat samostatně)
· řízení horní sprchy se musí provádět
prostřednictvím 3 spotřebičů, doporučeno
ovládání přes čtyřcestný přepínač Quattro
· nastavení proudů: Rain Air - funguje střed
horní sprchy, Rain Air XXL - celoplošný
jemný déšť, Whirl Air - tři rotující masážní
paprsky, navíc také tři smíšené kombinace
· všechny proudy používají techniku AirPower
· všechny vodní proudy se systémem
QuickClean proti vodnímu kameni
· bez osvětlení
· není vhodný pro průtokový ohřívač
· k tomu nutné: základní těleso iBox universal
# 01800180 (není součástí dodávky!)
· základní těleso pro Rainmaker # 28412180
· vrchní sady Axor na objednávku
28403000
chrom
Raindance Rainmaker Ø 600 mm
s osvětlením DN15
· sprchový systém pro horní sprchu o průměru
600 mm k montáži ke stropu
· s osvětlením reflektorovými halogenovými
žárovkami 4 x 20 W na malé napětí včetně
síťového adaptéru 80 VA
· řízení horní sprchy se musí provádět
prostřednictvím 3 spotřebičů, doporučeno
ovládání přes čtyřcestný přepínač Quattro
· nastavení proudů: Rain Air - funguje střed
horní sprchy, Rain Air XXL - celoplošný
jemný déšť, Whirl Air - tři rotující masážní
paprsky, navíc také tři smíšené kombinace
· všechny proudy používají techniku AirPower
· všechny proudy Rain se systémem
QuickClean proti vodnímu kameni
k tomu nutné:
· základní těleso pro Rainmaker # 28412180
k tomu vhodné:
· termostat HighFlow (# 15715000)
26117000
113 920
Montáž zdarma
110 975
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.14
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
chrom
Raindance Rainmaker Ø 600 mm
s osvětlením DN15
· sprchový systém pro horní sprchu o průměru
600 mm k montáži ke stropu
· s osvětlením reflektorovými halogenovými
žárovkami 4 x 20 W na malé napětí včetně
síťového adaptéru 80 VA
· termostat Highflow se zvýšeným průtokem
pod omítku (# 15715000) je součástí balení
· řízení horní sprchy se musí provádět
prostřednictvím 3 spotřebičů, doporučeno
ovládání přes čtyřcestný přepínač Quattro
· nastavení proudů: Rain Air - funguje střed
horní sprchy, Rain Air XXL - celoplošný
jemný déšť, Whirl Air - tři rotující masážní
paprsky, navíc také tři smíšené kombinace
· všechny proudy zahrnují techniku AirPower
· všechny vodní proudy se systémem
QuickClean proti vodnímu kameni
· není vhodný pro průtokový ohřívač
· k tomu nutné: základní těleso iBox universal
# 01800180 (není součástí dodávky!)
· základní těleso pro Rainmaker # 28412180
· vrchní sady Axor na objednávku
28404000
133 905
Základní těleso pro kruhový
Raindance Rainmaker DN15
· pro sprchový systém Rainmaker k přípravě
přívodních vedení
obsahuje:
· šablonu pro zabudování při instalaci
na strop
· 3x přívodní hadice
· upevňovací materiál
k tomu vhodné:
· uzavírací ventil DN20, základní těleso:
# 15970180, vrchní sada: # 15972000
· Quattro, čtyřcestný přepínač, základní
těleso: # 15930180, vrchní sada:
# 15932000
· pro použití k ruční sprše: vrchní sada
uzavíracího a přepínacího ventilu Trio
DN20 # 15932000, základní těleso
# 15981180 (není součástí dodávky!)
28412180
Montáž zdarma
2 810
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.15
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
28411000
67 780
Raindance Rainfall
chrom
Raindance Rainfall 240 Air 3jet
· systém horní sprchy pro montáž na stěnu
· plochý profil 280 x 540 mm
· ovládání sprchy se musí provádět
prostřednictvím 3 spotřebičů
· 3 druhy proudu:
· sprchový proud RainAir
· 240 mm s technikou AirPower
· průtok cca 17 l/min. při 0,3 MPa
· masážní proud WhirlAir
· se 4 rotujícími jednotkami trysek
· průtok cca 16 l/min. při 0,3 MPa
· systém QuickClean proti vodnímu kameni
· přívalový proud RainFlow
· šířka 176 mm
· průtok cca 28 l/min. při 0,3 MPa
· připojovací blok pro montáž na
iBox universal
· nutná montáž s Highflow termostatem pod
omítku (# 15715000)
· není vhodná pro průtokový ohřívač
k tomu nutné:
· základní těleso iBox universal (# 01800180)
(dvě základní tělesa iBox universal – pro
Raindance Rainfall a termostatickou baterii
Highflow)
· vrchní sada uzavíracího ventilu DN20
# 15972000, základní těleso # 15970180
· vrchní sada uzavíracího a přepínacího
ventilu Quattro DN20 # 15932000,
základní těleso # 15930180
Montáž zdarma
VÉ
NO
Raindance Rainfall 180 Air 2jet DN15 chrom
· systém horní sprchy pro montáž na stěnu
· plochý profil 210 x 450 mm
· 2 druhy proudu:
· sprchový proud RainAir, 180 mm
s technikou AirPower,
· přívalový proud RainFlow, 170 mm široký
· systém QuickClean proti vodnímu kameni
· průtok při 0,3 MPa:
· RainAir 18 l/min.
· RainFlow 20 l/min.
· připojovací blok pro montáž na
iBox universal
k tomu nutné:
· základní těleso iBox universal (# 01800180)
28433000
28433400
29 400
29 400
Horní sprcha musí být ovládána jako
2 spotřebiče (přepínací ventil Trio)
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.16
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
27372000
24 605
Horní sprchy Raindance
chrom
Raindance E 420 Air 1jet,
horní sprcha DN15, se sprchovým
ramenem 385 mm
· obdélníková horní sprcha 430 x 220 mm
· těleso z vysoce kvalitního kovového materiálu
· chromovaná deska vodních paprsků
· zvláště široký sprchový déšť
· technika AirPower
· QuickClean systém proti vodnímu kameni
· s destičkou pro upevnění ke stěně
· široké sprchové rameno, chromovaná mosaz
· není vhodná pro průtokový ohřívač
· verze pro upevnění ke stropu není k dispozici
Montáž zdarma
chrom
Raindance E 420 Air 2jet,
horní sprcha se sprchovým ramenem
385 mm, pro iBox universal
· obdélníková horní sprcha 430 x 220 mm
· pro montáž na iBox universal
· těleso z vysoce kvalitního kovového materiálu
· chromovaná deska vodních paprsků
· 2 druhy proudu: sprchový déšť RainAir
a přívalový proud RainFlow
· široké sprchové rameno, chromovaná mosaz
· technika AirPower
· QuickClean systém proti vodnímu kameni
· s destičkou pro upevnění ke stěně
· není vhodná pro průtokový ohřívač
· verze pro upevnění ke stropu není k dispozici
k tomu nutmé:
· základní těleso iBox universal # 01800180
(např. 2 x základní těleso iBox universal
– pro horní sprchu Raindance E 420 a pro
termostat Highflow; není součástí dodávky)
27373000
29 330
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.17
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
10920000
94 425
Axor Starck, sprchové systémy
Waterwall DN15
předem smontovaná sprchová jednotka pro
montáž na stěnu, systém obsahuje:
· horní sprchu Ø 240 mm Air
· ruční sprchu Axor Starck s normálním
a jemným proudem
· sprchovou hadici 1,25 m
· 6 bočních sprch
· termostat
· 3 uzavírací ventily
chrom
Poznámka: výška ode dna sprchové vaničky
950 – 1220 mm
Montáž zdarma
Sprchový sloup s termostatem
a talířovou horní sprchou Ø 240 mm
DN15
předem smontovaná sprchová jednotka
obsahuje:
· horní sprchu Ø 240 mm Raindance Air
· ruční sprchu Axor Starck s normálním
a jemným proudem
· sprchovou hadici 1,25 m
· termostat
· přepínač
k tomu nutné:
· základní těleso # 10902180
k tomu vhodné:
· prodloužení 28 mm # 10980000
· těsnicí manžeta # 96660000
· miska na mýdlo # 10915000
chrom
10912000
94 425
Montáž zdarma
Sprchový sloup s termostatem DN15
předem smontovaná sprchová jednotka
obsahuje:
· horní sprchu
· ruční sprchu Axor Starck s normálním
a jemným proudem
· sprchovou hadici 1,25 m
· termostat
· přepínač
k tomu nutné:
· základní těleso # 10902180
k tomu vhodné:
· prodloužení 28 mm # 10980000
· těsnicí manžeta # 96660000
· miska na mýdlo # 10915000
chrom
10910000
78 520
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.18
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
ShowerHeaven 970 x 970 mm DN20, nerezová ocel
s osvětlením
· stropní sprchový systém ve čtvercovém provedení pro montáž do stropu nebo ke stropu
· s osvětlením halogenovými reflektorovými
žárovkami 4 x 20 W na malé napětí, včetně
síťového napáječe 80 VA
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, doporučeno ovládání
přes termostatický modul
· oblasti vodních paprsků: Bodyzone - vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AIR, laminární
proud - s Ø 17 mm
· oblasti lze zapínat jednotlivě nebo
v kombinacích
· všechny druhy proudu (kromě laminárního)
jsou se systémem QuickClean proti vodnímu
kameni
· není vhodný pro průtokový ohřívač
· tvarovací kotouč vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
· rám: kartáčovaná nerezová ocel
10623800
219 285
ShowerHeaven 970 x 970 mm DN20, nerezová ocel
bez osvětlení
· stropní sprchový systém ve čtvercovém
provedení pro montáž do stropu nebo
ke stropu
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo
přepínačem se 3 výstupy, doporučeno
ovládání přes termostatický modul
· oblasti vodních paprsků: Bodyzone - vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AIR, laminární
proud - s Ø 17 mm
· oblasti lze zapínat jednotlivě nebo
v kombinacích
· všechny druhy proudu (kromě laminárního)
jsou se systémem QuickClean proti vodnímu
kameni
· není vhodný pro průtokový ohřívač
· tvarovací kotouč vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
· rám: kartáčovaná nerezová ocel
10621800
Axor Starck ShowerCollection, sprchy
Montáž zdarma
201 015
Montáž zdarma
ShowerHeaven 720 x 720 mm DN20, nerezová ocel
s osvětlením
· stropní sprchový systém ve čtvercovém provedení pro montáž do stropu nebo ke stropu
· s osvětlením halogenovými reflektorovými
žárovkami 4 x 20 W na malé napětí, včetně
síťového napáječe 80 VA
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínačem se 3 výstupy, doporučeno ovládání
přes termostatický modul
· oblasti vodních paprsků: Bodyzone - vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AIR, laminární
proud - s Ø 17 mm
· oblasti lze zapínat jednotlivě nebo
v kombinacích
· všechny druhy proudu (kromě laminárního)
jsou se systémem QuickClean proti vodnímu
kameni
· není vhodný pro průtokový ohřívač
· tvarovací kotouč vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
· rám: kartáčovaná nerezová ocel
10627800
182 735
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.19
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
ShowerHeaven 720 x 720 mm DN20, nerezová ocel
bez osvětlení
· stropní sprchový systém ve čtvercovém
provedení pro montáž do stropu nebo
ke stropu
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo
přepínačem se 3 výstupy, doporučeno
ovládání přes termostatický modul
· oblasti vodních paprsků: Bodyzone - vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AIR, laminární
proud - s Ø 17 mm
· oblasti lze zapínat jednotlivě nebo
v kombinacích
· všechny druhy proudu (kromě laminárního)
jsou se systémem QuickClean proti vodnímu
kameni
· není vhodný pro průtokový ohřívač
· tvarovací kotouč vodních paprsků: leštěná
nerezová ocel
· rám: kartáčovaná nerezová ocel
Obj. č.
CZK*
10625800
164 465
Montáž zdarma
VÉ
NO
Horní sprcha 24 x 24 cm DN15
· čtvercová kovová horní sprcha 24 x 24 cm
· pro instalaci do roviny se stropem přes
vnitřní závit G ½ ve stropě
· technika AirPower
· průtok 12 l/min.
· systém QuickClean proti vodnímu kameni
· kovový kryt je možné při čištění sejmout
· není vhodná pro průtokový ohřívač
chrom
10924000
25 200
K dispozici od
listopadu 2011
Montáž zdarma
VÉ
NO
VÉ
NO
VÉ
NO
Horní sprcha 24 x 24 cm DN15
s napojením od stropu
· čtvercová kovová horní sprcha 24 x 24 cm
· mosazné napojení od stropu 146 mm
· instalace na vnitřní závit G ½
· technika AirPower
· průtok 12 l/min.
· systém QuickClean proti vodnímu kameni
· kovový kryt je možné při čištění sejmout
· není vhodná pro průtokový ohřívač
chrom
Horní sprcha 24 x 24 cm DN15
se sprchovým ramenem
· čtvercová kovová horní sprcha 24 x 24 cm
· široké mosazné sprchové rameno
531 – 578 mm
· instalace na základní těleso # 10921180
· technika AirPower
· průtok 12 l/min.
· systém QuickClean proti vodnímu kameni
· kovový kryt je možné při čištění sejmout
· není vhodná pro průtokový ohřívač
chrom
Základní těleso horní sprchy
24 x 24 cm DN20
· montáž s protihlukovou izolací
· při instalaci s napojením na díly
# 40871000, # 40872000, # 40873000,
# 40874000 je nezbytný montážní plech
# 10973180
10929000
29 925
K dispozici od
listopadu 2011
Montáž zdarma
10925000
34 650
K dispozici od
listopadu 2011
Montáž zdarma
10921180
5 985
K dispozici od
listopadu 2011
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.20
iClub
Povrch. úprava
Sprchový modul, vrchní sada DN15
· použitelný jako horní sprcha, zádová
sprcha nebo boční sprcha
· kovové těleso
· úhel vodních paprsků nastavitelný
do pěti poloh
· se systémem QuickClean proti vodnímu
kameni
· průtok cca 5 l/min. při 0,3 MPa
· při instalaci s přímým propojením (10 mm
odstup) s položkami # 10751000,
# 10651000, # 10972000, # 40871000,
# 40872000, # 40873000 nebo
# 40874000 se doporučuje použití
základního tělesa # 28486180
· při instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½
· při montáži v podobě horní sprchy s více
spojenými prvky se doporučuje použít
montážní pomůcku # 28470180
chrom
Obj. č.
CZK*
28491000
10 425
Montáž zdarma
Základní těleso pro sprchový modul
DN15
· montáž s protihlukovou izolací
· napojení zprava nebo zleva DN20
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
28486180
3 480
Montáž zdarma
Montážní pomůcka DN15
· montážní pomůcka k přesnému dodržení
měr montáže horní sprchy v podobě
propojení více modulů
· montáž s protihlukovou izolací
· upevňovací šrouby jsou součástí dodávky
28470180
7 135
Montáž zdarma
Axor Starck ShowerCollection, termostaty a ventily
Vrchní sada termostatového modulu chrom
DN20
· kombinace termostatu T42 Highflow
se 3 uzavíracími ventily
· obsahuje: kovovou rozetu, rukojeti, objímku,
instalační blok, termoregulační prvek
· pro použití se sprchou ShowerHeaven
k tomu vhodné:
· základní těleso termostatického modulu
# 10750180
· prodloužení # 10790000 a 3x # 96370000
10751000
Základní těleso termostatového
modulu DN20
· montáž s protihlukovou izolací
· přívody studené a teplé vody DN20
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· průtok 59 l/min. při volném výtoku
· těsnicí manžeta
· použitelné 3 výstupy DN20 vpravo či vlevo,
všechny výstupy použitelné současně
· 3 ventily s vřeteny
10750180
27 415
Montáž zdarma
23 760
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.21
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Termostat pod omítku12 x 12 DN20
· vrchní sada obsahuje: kovovou rozetu,
rukojeti, objímku, instalační blok,
termoregulační prvek
k tomu nutné:
· základní těleso pro termostat pod omítku
12 x 12 # 10754180
chrom
Obj. č.
CZK*
10755000
17 735
Montáž zdarma
Základní těleso pro termostat
pod omítku 12 x 12 DN20
· montáž s protihlukovou izolací
· přívody studené a teplé vody DN20
· průtok 59 l/min. při volném výtoku
· těsnicí manžeta
10754180
9 140
Montáž zdarma
Prodloužení pro termostatový modul
· prodloužení 25 mm
vhodné pro:
· vrchní sadu termostatového modulu DN20
# 10751000
· termostat pod omítku 12 x 12 DN20
# 10755000
10790000
2 530
Montáž zdarma
Vrchní sada uzavíracího ventilu DN20 chrom
· obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku
· při instalaci s přímým propojením (10 mm
odstup) s položkami # 10751000,
# 10651000, # 28491000, # 40871000,
# 40872000, # 40873000 nebo
# 40874000 se doporučuje použití
základního tělesa # 10971180
· při instalaci s volným umístěním lze použít
i základní těleso # 15973180, # 15974180
nebo # 15970180
10972000
Základní těleso uzavíracího ventilu DN15
· montáž s protihlukovou izolací
· výstupy použitelné vpravo i vlevo
· vhodné pro všechny vrchní
sady uzavíracích ventilů
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· průtok 55 l/min. při volném výtoku
· těsnicí manžeta
k tomu vhodné:
· prodloužení 25 mm # 96370000
10971180
Základní těleso uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno DN15
· průtok 80 l/min. při volném výtoku
· těsnicí manžeta
· vhodné pro všechny vrchní
sady uzavíracích ventilů
k tomu vhodné:
· prodloužení 25 mm # 96370000
15973180
5 400
Montáž zdarma
3 115
Montáž zdarma
1 980
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.22
iClub
Povrch. úprava
Základní těleso uzavíracího ventilu
pod omítku, keramika DN15
· průtok 40 l/min. při volném výtoku
· těsnicí manžeta
· vhodné pro všechny vrchní
sady uzavíracích ventilů
k tomu vhodné:
· prodloužení 25 mm # 96370000
Obj. č.
15974180
CZK*
2 060
Montáž zdarma
Základní těleso uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno DN20
· průtok 130 l/min. při volném výtoku
· těsnicí manžeta
· vhodné pro všechny vrchní
sady uzavíracích ventilů
k tomu vhodné:
· prodloužení 25 mm # 96370000
15970180
2 150
Montáž zdarma
Prodloužení 25 mm
96370000
1 065
Montáž zdarma
chrom
Vrchní sada Trio/Quattro DN15
· obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku
k tomu vhodné:
· základní těleso Trio DN20 # 15981180
· základní těleso Quattro DN20 # 15930180
10932000
6 950
Montáž zdarma
Základní těleso pro Trio, univerzální
uzavírací a přepínací ventil pod
omítku DN20
· keramické destičky, těsnicí manžeta
· 1 vstup, 2 výstupy
· současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
· průtok 65 l/min. při volném výtoku
· vhodné pro všechny vrchní sady Trio
k tomu vhodné:
· prodloužení 25 mm # 96370000
15981180
Základní těleso pro Quattro,
čtyřcestný přepínač pod omítku DN20
· keramické destičky, těsnicí manžeta
· 1 vstup, 3 výstupy
· současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
· průtok 65 l/min. při volném výtoku
· vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
k tomu vhodné:
· prodloužení 25 mm # 96370000
15930180
3 910
Montáž zdarma
6 160
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.23
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
VÉ
NO
Obj. č.
chrom
Vrchní sada modulu ruční sprchy
DN15
· obsahuje: kovovou rozetu, rukojeť, objímku,
sprchovou hadici Isiflex 1,25 m, ruční
sprchu Axor Starck
· vhodná pro základní těleso zabudované
ve svislé i vodorovné poloze
k tomu nutné:
· základní těleso modulu ruční sprchy
# 10650180
10651000
Základní těleso modulu ruční sprchy
DN15
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· vhodné pro zabudování ve svislé
i vodorovné poloze
· průtok 30 l/min. při volném výtoku
· těsnicí manžeta
k tomu nutné:
· vrchní sada # 10651000
10650180
Vrchní sada výtoku přívalového
proudu DN20
· široký přívalový proud
· lze použít jako vanový výtok nebo
přívalovou sprchu
· vyložení 180 mm
· kovová verze, vhodná pro instalaci se
základním tělesem nebo bez něj
· průtok 24 l/min.
k tomu vhodné:
· při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10751000, # 10755000,
# 10972000, # 10651000, # 28491000,
# 40872000, # 40873000) se v přímém
propojení (10 mm odstup) doporučuje
použití základního tělesa # 10941180
CZK*
19 375
Montáž zdarma
5 120
Montáž zdarma
chrom
10942000
16 695
Montáž zdarma
VÉ
NO
10941180
Základní těleso výtoku přívalového
proudu DN20
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
k tomu vhodné:
· vrchní sada # 10942000
5 985
Montáž zdarma
Axor Starck ShowerCollection, doplňky
Modul osvětlení
· vhodný pro sprchovací oblast
· kombinace vroubkovaného plastu a kovu
· osazené Power-LED (3 W), s transformátorem a přívodním kabelem 7 m
k tomu nutné:
· základní těleso # 40876180
chrom
40871000
15 725
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.24
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
chrom
Modul reproduktoru
· vysoce kvalitní vestavný reproduktor, vhodný
pro sprchovací oblast
· pro připojení na běžná zvuková zařízení
· použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní
reproduktor (35 W)
· hliníková membrána v kombinaci
s pryžovými žlábky
· výstupní napětí zesilovače < 25 V AC,
s bezpečným malým napětím (SELV)
k tomu nutné: základní těleso # 40876180
40874000
14 990
Základní těleso pro modul osvětlení
a modul reproduktoru
· instalační krabice s rozsáhlými možnostmi
montáže
· vhodné pro zabudování ve svislé
i vodorovné poloze
· těsnicí manžeta
· při instalaci s přímým propojením nebo
při montáži s přesným dodržením měr
je nutný montážní plech # 10973180
40876180
Polička krátká
· kovové provedení, vhodná pro montáž
se základním tělesem nebo bez něj
· při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10751000, # 10972000,
# 10651000, # 28491000) se v přímém
propojení (10 mm odstup) doporučuje
použití základního tělesa # 40877180
· vhodná pro základní těleso zabudované
ve svislé i vodorovné poloze
40872000
Základní těleso pro krátkou poličku
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
40877180
Montáž zdarma
2 380
Montáž zdarma
10 605
Montáž zdarma
3 295
Montáž zdarma
Polička dlouhá
· kovové provedení, vhodná pro montáž
se základním tělesem nebo bez něj
· při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10751000, # 10972000,
# 10651000, # 28491000) v přímém
propojení (10 mm odstup) se doporučuje
použití základního tělesa # 40878180
· vhodná pro základní těleso zabudované
ve vodorovné poloze
40873000
Základní těleso pro dlouhou poličku
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
40878180
13 160
Montáž zdarma
6 040
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.25
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Montážní plech
· jako montážní a rozměřovací šablona pro
snadnou montáž základního tělesa modulu
osvětlení a modulu reproduktoru
· montážní plech lze prodloužit s použitím
dalšího kusu
· upevňovací šrouby jsou součástí dodávky
Obj. č.
10973180
CZK*
4 945
Montáž zdarma
Axor Citterio,elektronické umyvadlové baterie
VÉ
NO
chrom
Axor Citterio,
elektronická umyvadlová baterie pod
omítku, s výtokem 160 mm
obsahuje:
· rozetu, výtok, transformátor 6 V/6 W,
krycí rozetu pro iBox, pro napájení ze sítě
230 V/50 Hz
· infračervená technika čidla zabudovaná do
výtoku
· průtok 5 l/min. při 0,3 MPa
· elektromagnetický ventil, jednotka
elektroniky a přednastavení teploty
přístupné přes těleso iBox
· režim s ručním uzavíráním vody při čištění
umyvadla
· předem nastavitelná teplota
· perlátor odolávající zlodějům
k tomu nutné
· základní těleso elektronických baterií Axor
pod omítku # 16180180
39117000
23 625
Montáž zdarma
VÉ
NO
chrom
Axor Citterio,
elektronická umyvadlová baterie pod
omítku, s výtokem 220 mm
obsahuje:
· rozetu, výtok, transformátor 6 V/6 W,
krycí rozetu pro iBox, pro napájení ze sítě
230 V/50 Hz
· infračervená technika čidla zabudovaná do
výtoku
· průtok 5 l/min. při 0,3 MPa
· elektromagnetický ventil, jednotka
elektroniky a přednastavení teploty
přístupné přes těleso iBox
· režim s ručním uzavíráním vody při čištění
umyvadla
· předem nastavitelná teplota
· perlátor odolávající zlodějům
k tomu nutné
· základní těleso elektronických baterií Axor
pod omítku # 16180180
39118000
23 940
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.26
iClub
Povrch. úprava
16180180
Základní těleso elektronické
umyvadlové baterie Axor pod
omítku, DN20
obsahuje:
· základní těleso iBox universal DN15/DN20
se zabudovaným předřazeným uzavíracím
ventilem
· základní těleso výtoku ze stěny
· instalační trubku DN20 pro kabel čidla
a síťový přívod
· délka montážní trubky: kabel čidla mezi
tělesem iBox a základním tělesem výtoku:
max. 1,80 m
VÉ
NO
Obj. č.
CZK*
7 560
Montáž zdarma
Axor Urquiola, sprchové systémy
Sprchový sloup s termostatem DN15
Předem smontovaná sprchovací jednotka
(2 kusy) obsahuje:
· obdélníkovou horní sprchu Raindance
E 240 Air 1jet
· ruční sprchu Axor Starck s normálním
a jemným proudem
· sprchovou hadici 1,25 m
· termostat a přepínač
k tomu nutné:
· základní těleso # 10902180
k tomu vhodné:
· prodloužení 28 mm #10980000
· těsnicí manžeta # 96660000
· miska na mýdlo # 10915000
chrom
11901000
101 245
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.27
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
Axor Urquiola, topná tělesa a paravány jako topná tělesa
Topné těleso, model na stěnu
· topné těleso k zavěšení na stěnu
· tepelný výkon cca 980 Wattů
(75/65/20 stupňů) EN 422
· kryt čelní stěny vzor „Oblaka“
· komplet včetně lišt pro upevnění na stěnu
· přípoj pro termostat G ½,
vzdálenost středů 50 mm
· včetně automatického
odvzdušňovacího ventilu
42501000
51 170
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.28
iClub
Povrch. úprava
Topné těleso – paraván,
vzor „Oblaka“
· topné těleso zabudované do jednoho
dílu zástěny
· tepelný výkon cca 730 Wattů
(75/65/20 stupňů) EN 422
· verze volně stojící zástěny a verze
montované s úhlem 90° vůči stěně
· kryt čelní a zadní stěny vzor „Oblaka“
· z důvodů stability jsou pro volně stojící
instalaci zapotřebí alespoň dva prvky
zástěny
· přípoje pro vstup a výstup G ⅜,
vzdálenost středů 300 mm
· včetně automatického
odvzdušňovacího ventilu
· jen ve spojení se základním
tělesem # 42512180
Obj. č.
CZK*
42500000
65 785
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.29
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Topné těleso – paraván, se zrcadlem
a vzorem „Oblaka“
· topné těleso zabudované do jednoho
dílu zástěny
· tepelný výkon cca 730 Wattů
(75/65/20 stupňů) EN 422
· verze volně stojící zástěny a verze
montované s úhlem 90° vůči stěně
· krytem čelní stěny je zrcadlo, kryt zadní
stěny vzor „Oblaka“
· z důvodů stability jsou pro volně stojící
instalaci zapotřebí alespoň dva prvky
zástěny
· přípoje pro vstup a výstup G ⅜,
vzdálenost středů 300 mm
· včetně automatického
odvzdušňovacího ventilu
· jen ve spojení se základním
tělesem # 42512180
Obj. č.
CZK*
42510000
65 785
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.30
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
Axor Urquiola, paravány
Paraván, vzor „Oblaka“
· samostatný díl zástěny bez topného tělesa
· verze volně stojící zástěny a verze
montované s úhlem 90° vůči stěně
· kryt čelní a zadní stěny vzor „Oblaka“
· z důvodů stability jsou pro volně stojící
instalaci zapotřebí alespoň dva prvky
zástěny
· jen ve spojení se základním
tělesem # 42512180
42505000
34 915
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.31
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Paraván, zrcadlo a vzor „Oblaka“
· samostatný díl zástěny bez topného tělesa
· verze volně stojící zástěny a verze
montované s úhlem 90° vůči stěně
· krytem čelní stěny je zrcadlo, kryt zadní
stěny vzor „Oblaka“
· z důvodů stability jsou pro volně stojící
instalaci zapotřebí alespoň dva prvky
zástěny
· jen ve spojení se základním
tělesem # 42512180
Obj. č.
42511000
CZK*
34 915
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.32
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
42513000
29 240
Axor Urquiola, doplňky pro topná tělesa, paravány a paravány jako topná tělesa
Otočné zrcadlo pro topná tělesa,
paravány a paravány jako topná
tělesa
vhodné pro:
· paraván volně stojící, pro upevnění na stěnu
# 42505000, # 42511000
· paraván s topným tělesem volně stojící,
pro upevnění na stěnu # 42500000,
# 42510000
· topné těleso k upevnění na stěnu
# 42501000
· úhel otáčení 240°
Montáž zdarma
Základní těleso pro zástěnu, zástěnu nerezová ocel
s topným tělesem
· pro volně stojící verzi paravánu a verzi
s úhlem 90° vůči stěně
· hloubka pro zabudování 60 – 200 mm
vhodné pro:
· # 42500000
· # 42505000
· # 42510000
· # 42511000
42512180
Příchytka ke stěně pro topná tělesa,
paravány a paravány jako topná
tělesa
· nastavitelná
· pro připevnění paravánu a topného tělesa
paravánu s úhlem 90° vůči stěně, ve spojení se základním tělesem # 42512180
42514000
7 310
Montáž zdarma
4 195
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.33
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Obj. č.
CZK*
alpská bílá
Umyvadlo k zabudování, 866 mm,
2 poličky
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.13
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19943000
23 625
alpská bílá
Umyvadlo, 866 mm, 2 poličky
· k zavěšení na stěnu
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.13
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19944000
alpská bílá
Umyvadlo k zabudování, 666 mm,
2 poličky
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.13
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19941000
alpská bílá
Umyvadlo, 666 mm, 2 poličky
· k zavěšení na stěnu
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.13
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19942000
alpská bílá
Umyvadlo k zabudování, 866 mm,
1 polička
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.16
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19945000
alpská bílá
Umyvadlo, 866 mm, 1 polička
· k zavěšení na stěnu
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.16
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19946000
Povrch. úprava
Bouroullec, umyvadla
Montáž zdarma
26 775
Montáž zdarma
20 475
Montáž zdarma
23 625
Montáž zdarma
20 475
Montáž zdarma
23 625
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.34
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
alpská bílá
Umyvadlo k zabudování, 595 mm,
1 polička
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.16
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19947000
17 325
alpská bílá
Umyvadlo, 595 mm, 1 polička
· k zavěšení na stěnu
· minerální odlitek
· k použití jen s umyvadlovými armaturami
bez táhla
· doporučený odtokový ventil # 50001000
· kombinace Axor Bouroullec: viz strana 28.2
· doporučený vrtací nástavec: viz strana 28.10
· předvrtaná umyvadla: viz strana 28.16
· při plánování dbát na rozměrové náčrty
19948000
alpská bílá
19955000
Montáž zdarma
20 475
Montáž zdarma
Bouroullec, koupací vana
Vana pro zabudování
· verze pro zabudování
· akrylátová
· včetně stojanu
· užitečný objem cca 192 l (1 osoba 70 kg)
· hloubka vody cca 380 mm
· maximální vzdálenost od stěny: 10 mm
69 300
vhodné odtokové soupravy:
· Flexaplus, základní těleso # 58141180
· Flexaplus, základní těleso # 58146180
· Flexaplus, vrchní sada # 58186xx0
· Exafill S, základní těleso # 58116180
· Exafill S, vrchní sada # 58117xx0
· velikost balení 2060 x 1030 x 980 mm
· hmotnost balení 123 kg
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
0.35
Ceník leden 2012
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
iClub
Povrch. úprava
Obj. č.
CZK*
38119000
22 050
Uno², elektronické umyvadlové baterie
VÉ
NO
Elektronická umyvadlová baterie pod chrom
omítku, s výtokem 165 mm
obsahuje:
· rozetu, výtok, transformátor 6 V/6 W,
krycí rozetu pro iBox, pro napájení ze sítě
230 V/50 Hz
· infračervená technika čidla zabudovaná do
výtoku
· průtok 5 l/min. při 0,3 MPa
· elektromagnetický ventil, jednotka
elektroniky a přednastavení teploty
přístupné přes těleso iBox
· režim s ručním uzavíráním vody při čištění
umyvadla
· předem nastavitelná teplota
· perlátor odolávající zlodějům
k tomu nutné
· základní těleso elektronických baterií Axor
pod omítku # 16180180
Montáž zdarma
VÉ
NO
Elektronická umyvadlová baterie pod chrom
omítku, s výtokem 225 mm
obsahuje:
· rozetu, výtok, transformátor 6 V/6 W,
krycí rozetu pro iBox, pro napájení ze sítě
230 V/50 Hz
· infračervená technika čidla zabudovaná do
výtoku
· průtok 5 l/min. při 0,3 MPa
· elektromagnetický ventil, jednotka
elektroniky a přednastavení teploty
přístupné přes těleso iBox
· režim s ručním uzavíráním vody při čištění
umyvadla
· předem nastavitelná teplota
· perlátor odolávající zlodějům
k tomu nutné
· základní těleso elektronických baterií Axor
pod omítku # 16180180
38120000
22 365
Montáž zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
*Doporučená prodejní (brutto) cena za 1 kus zboží bez DPH.
Ceník leden 2012
0.36

Podobné dokumenty

HALOGEN ECO Příjemné světlo – bez kompromisů

HALOGEN ECO Příjemné světlo – bez kompromisů Můžete se spolehnout: záruka OSRAM. Nízkonapěťové halogenové žárovky OSRAM lze použít s dokonalým výsledkem společně s vhodným předřadníkem OSRAM HALOTRONIC®. V kombinaci s předřadníkem HALOTRONIC®...

Více

Axor Starck Organic

Axor Starck Organic Dosud nejmohutnější sprchový proud baterie nabízí velmi smyslný zážitek z vody. Jako při sprchování Vám budou na kůži jemně dopadat perlivé kapičky a smáčí Vám celé ruce. Přesto tento nový typ prou...

Více

Radost stisknutím tlačítka.

Radost stisknutím tlačítka. přece jen koncentrovaný masážní proud Whirl? Je to radost, setkat se s vodou v nové podobě, když můžete proudy měnit pouhým stisknutím tlačítka. Díky tlačítku umístěnému

Více

HANSGROHE ceník CZ 2012

HANSGROHE ceník CZ 2012 HG sprch. sloup Axor Starck s termost. a talíř. 113 310 Kč AX Starck odklád. police pro sprch. sloup ch 2 634 Kč HG vodní stěna Axor Starck chrom bez osvětlení 113 310 Kč AX Starck G-Set f.KB Braus...

Více

Katalog HANSGROHE 2012

Katalog HANSGROHE 2012 5) Prodejní cena umyvadlové baterie Hansgrohe ca. 4.795 CZK bez DPH.

Více

ego by antonio citterio

ego by antonio citterio Bidet závěsný č. K15100 (7.723 Kč) vč. upevňovací sady

Více

Nápady pro vodu.

Nápady pro vodu. plochu zažije celé Vaše tělo příjemný sprchový deštík. Pro vysněný požitek z vody.

Více

Katalog

Katalog Se značkou Hansgrohe se voda stává radostí. Od roku 1901 je zdrojem této radosti naše špičková kvalita a spolehlivost. Sprchy a vodovodní baterie Hansgrohe však nevynikají jen dokonalými technologi...

Více

Hansgrohe

Hansgrohe [email protected] App. Vaše koupelna sice nemůže přijít do Hansgrohe, ale Hansgrohe může přijít k Vám: díky aplikaci [email protected] Přeneste inovativní baterii či sprchu Hansgrohe na Vaše vlastní umy...

Více

Přehled talismanů v produktech

Přehled talismanů v produktech HG Ecostat 1001 SL na stěnu DN15 SM 12 cm HG Ecostat 1001 SL bez rozety/etážek HG Ecostat E sprcha, na stěnu DN15 chrom HG Ecostat E vana, na stěnu DN15 chrom HG Ecostat S sprcha, na stěnu DN15 chr...

Více