Finale 2005a - [melodie 0220 3.2. Slyš, jaká to libá píseň]

Komentáře

Transkript

Finale 2005a - [melodie 0220 3.2. Slyš, jaká to libá píseň]
PÍSEŇ 0220
Slyš, jaká to libá píseň
b 3 j j
& b 4 œ œ œ.
1. Slyš, ja - ká
b
&b œ
œ
to li- bá pí - seň roz-lé - há
j j jœ
œ œ œ J œ
sbo - ry
b
& b œ.
j j j
œ œ œ œ œ j œj œ .
œ
œ
Pá- na Bo- ha ve - le -
j j
œ œj œ ˙
vše - mu stvo-ře - ní:
/
˙
bí.
/
j
œ œj œj ˙
se po ne - bi?
œ œ œ.
J J
Je to
W. B. Bradbury
/
jjj
j j
œ œ œ. œ œ œ
An-dě - lů
j j
œ œj œ œ œ
œ
to sva-té
œ œ
J J
pí - seň o ra - do - sti,
j j œ . œ œ œ œ œ œ j œj œ œ
œ œ
J
JJJ
Jœ
œ
jež je
˙
Sláva Bo - hu na vý - so - sti, sí - la, moc i spa - se - ní.
2.
Pokoj, v lidech zalíbení! Ráj se opět otvírá;
k lidskému zas pokolení Bůh své ruce prostírá.
Narodil se z čisté panny v městě Davidově dnes
smírce dávno zvěstovaný, prorok Boží, Král a kněz.
3.
Ej, nuž pojďme, jemu služme, v něm svou radost mějme jen,
až nám v jasné nebes říši plný vzejde slávy den!
Tam již běd a hříchů prosti nové začnem chválení:
Sláva Bohu na výsosti, síla, moc i spasení.
J. Cawood, L.B.Kašpar 1890

Podobné dokumenty

GOTICKÁ KULTURA \(literatura\) [Režim kompatibility]

GOTICKÁ KULTURA \(literatura\) [Režim kompatibility] Vita Caroli -Vlastní životopis KarlaIV. -část napsal sám-latinsky *Přečtěte ukázku a odpovězte na otázky:

Více

afff J ksks k kk ksksksksk (2)

afff J ksks k kk ksksksksk (2) Copyright © <2005/8> by www.chaloupsky.op.cz All Rights Reserved www.chaloupsky.op.cz

Více

Monitoring KT 7

Monitoring KT 7 C ' WE B -.: SF H #

Více

How to scan the image

How to scan the image -@A% U  K ;+V < K ;L  J::?S   LR1 .  2+ -R1 

Více

ESWT přehled modelů

ESWT přehled modelů DUOLITH® SD1 »ultra« Prémiový modulární systém  STORZ MEDICAL »Top view« displej se všemi důležitými informacemi dostupnými z dotykové obrazovky  Radiální rázová vlna s aplikátorem »FALCON« a »...

Více

c:\DOKUMENTY\SLOVNIKY\PDF\SVEDSTINA\titulni stranka

c:\DOKUMENTY\SLOVNIKY\PDF\SVEDSTINA\titulni stranka I   " C I    C  @  H "  @ 

Více

zapis-4-12-10

zapis-4-12-10 Pan Jaroslav Mencl se informoval o tom, jestli máme v obecním rozpočtu peníze na opravu a údržbu. Pí starostka mu sdělil, že v rozpočtu obce jsou takto vyhrazené prostředky. A na dotaz zdai bychom ...

Více