Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, zs

Komentáře

Transkript

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, zs
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725156016, e-mail: [email protected], www.zeleznohorsky-region.cz
__________________________________________________________________________________
Kalendář akcí v Ţeleznohorském regionu – duben 2016
termín
konání
čas konání
1. 4. - 2. 4.
18:00 - 9:00
1. -3.4.
9:00-17:00
název akce
Noc s Andersenem
Výstava trofejí
okresu Chrudim
místo konání
Městská knihovna Třemošnice
popis/detailní informace o akci
Zábavná Noc pro malé čtenáře ve věku od 9
do 13 let. Nutné se nahlásit od 1. března v
knihovně, počet míst je omezen
Zahájení - v Pá 1. 4. v 16:00. Po celou dobu
výstavy - pro návštěvníky připraven
zajímavý program včetně přednášek,
Hotel Šustr Nasavrky vystoupení trubačů, doprovodného programu
pro děti, soutěţí a zvěřinových hodů. Dne 2.
a 3. dubna bude výstava otevřena od 9:00 do
17:00 h.
Chittussiho galerie Takhle jsme ţili, vzpomínáte? Hrčky,
Ronov nad
elektropřístroje, noviny,…
Doubravou
1. - 30. 4.
Retro výstava
2. 4.
9:30 a 13:00
Velikonoční turnaj ve
Seč, tělocvična ZŠ
stolním tenise
Pro neregistrované hráče s trvalým pobytem
v Seči a okolí. Kategorie: dvouhry dětí 10 –
15 let od 9:30, čtyřhry hráčů nad 15 let od
13:00
2.4.
10:00-14:00
Výstava netradičních Střední učiliště
marcipánových dortů včelařské Nasavrky
Na místě si můţete zakoupit i různé
cukrářské pomůcky a suroviny
Dětský den - karneval Zámek Choltice
Karneval Zámek Choltice
2. 4.
2. 4.
2.4.
2. 4.
2. 4. -3. 4.
5.4.
16:30
11:00-17:00
20:00
10:00 - 15:00
14:00
Stadion - Třemošnice
Krajský přebor - Pardubicko, ŢSK
Třemošnice - Svitavy
Otevření Babiččina
dvorečku
Babiččin dvoreček
Licibořice
Od 11 do 12 hodin dílnička v Babiččině
kuchyni: pečení a zdobení medových
perníčků (40 Kč/10 perníčků), pečení
babiččiných preclíků (30 Kč/5 preclíků). Od
15 do 16 hodin komentovaná prohlídka:
krmení zvířátek s detektivní zápletkou (80
Kč za osobu nad 3 roky věku, hodinová
prohlídka dvorečku s průvodkyní spojená s
různými úkoly, ochutnávka sýrů …). V
neděli otevřeno 14:00 - 17:00, 15.00-16.00
krmení zvířátek s detektivní zápletkou
Vodácký country bál
Penzion - Ţlebská
Lhotka
Středisko Junák Ronov n. D. pořádá jiţ
tradiční bál, k tanci a poslechu hraje skupina
Wyrton, stylové oblečení vítáno, vstupné
120,- Kč
25. odemykání
Doubravy
Paříţov - Paříţov
Odemykání a vodácký sjezd: Paříţov Ronov, zajištěno vypouštění VD Paříţov
O rozvoji našeho
města
Kavárnička pro
seniory v DPS
Nasavrky
Hosty Kavárničky budou starosta Mgr.
Milan Chvojka, tajemník Ing. Pavel Novák a
vedoucí majetkového odboru Ing. Lukáš
Krejza
Fotbalové utkání
Informační centra regionu
TIC Heřmanův Městec IC Přelouč
Nám Míru 288
Masarykovo n. 26
tel. 469 625 147
466 094 155
IC Nasavrky
Náměstí, Zámek 1
469 677 566
IC Seč
IC Třemošnice
Chrudimská 94 1. Máje
469 676 900
469 611 135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725156016, e-mail: [email protected], www.zeleznohorsky-region.cz
__________________________________________________________________________________
5. 4.
16:30
5. 4. - 29. 4.
Bikové úterky
Sportovní areál Třemošnice
Seriál veřejných a náborových závodů
horských kol pro všechny kategorie
Výstava - Marco Pólo
Městská galerie Třemošnice
ZUŠ Heřmanův Městec - výtvarný obor vás
zve na výstavu. Vernisáţ je v sobotu od
10:00 hodin
6. 4.
19.00
SVĚT MRTVÝCH A
KOMUNIKACE S
DUCHY
Občanská záloţna
Přelouč
Přednáška Milana Doleţala a Jarka
Hylebranta, vstupné 70 Kč
7. 4.
18:00
Divadelní pohádka
Kulturní dům Třemošnice
Dramatický krouţek ZŠ Třemošnice vás zve
na pohádku "Kašpárek v začarovaném lese"
7. 4.
19:00
KŘÍDLOVANKA
Kino Přelouč
Koncert dechového orchestru, host: J.
Vejvoda, vstupné: 130,-Kč
8. 4.
19.00
KŠANDA
Kino Přelouč
Komedie J. Sypala ze současnosti v podání
herců předních praţských divadel, vstupné:
230,-Kč
9. 4.
9:00
Třemošnické trojičky
Tělocvična ZŠ Třemošnice
Volejbalový oddíl SK Třemošnice vás zve na
turnaj trojic, startovné 300,- Kč
9. 4.
9:00
Výlet za poznáním
Třemošnice
Tentokrát pojedeme poznávat a objevovat
Chrudim, zájemci se musí nahlásit v
knihovně (od 1. března), počet míst je
omezený
9. 4.
16:00
O perníkové
chaloupce – loutkové
divadlo
kino Heřmanův
Městec
SPOKUL HM, p.o.
11. 4.
17:00
Děvčátko Momo
Gymnázium J.
Ressela, Chrudim
Divadelní soubor Cylindr přijíţdí do
Chrudimi s pohádkovým příběhem o
nebezpečí naší civilizace, kterým je
nedostatek času. Napínavý příběh podle
knihy Michaela Endeho „Děvčátko Momo a
ukradený čas“ je vhodný pro děti od 6 let a
hlavně pro jejich rodiče, VSTUPNÉ 130,Kč
12.4.
14:00
Česká pošta
Kavárnička pro
seniory v DPS
Nasavrky
Povídání o České poště se Zuzkou Slámovou
13.4.
17:00
Bio seniorů – Lída
Baarová
kino Heřmanův
Městec
SPOKUL HM, p.o., film, Heřmanův Městec
13. - 29. 4.
14. –
17.4.2016
10. ročník regionální soutěţe, tentokrát na
téma - Příběhy hradů. Vernisáţ je 12. dubna
v 16:00 hodin
14.4. Setkání zástupců TIC a aktérů v CR
15.4. Dny otevřených dveří informačních
center regionu
16.4. Putování po Ţeleznohorském regionu
Dny Ţeleznohorského
Ţeleznohorský region
17.4. Den otevřených dveří podnikatelských
regionu
areálů a atraktivit regionu.
Detailní informace na www.zeleznohorskyregion.cz
Výstava výtvarné
soutěţe
Městská galerie Třemošnice
Informační centra regionu
TIC Heřmanův Městec IC Přelouč
Nám Míru 288
Masarykovo n. 26
tel. 469 625 147
466 094 155
IC Nasavrky
Náměstí, Zámek 1
469 677 566
IC Seč
IC Třemošnice
Chrudimská 94 1. Máje
469 676 900
469 611 135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725156016, e-mail: [email protected], www.zeleznohorsky-region.cz
__________________________________________________________________________________
14. 4.
14. 4.
15. 4.
15. 4.
15. 4.
18:00
Cestovatelský večer –
kino Heřmanův
Setkání s Dr.
Městec
Miloslavem Stinglem
SPOKUL HM, p.o., cestovatelský večer,
Heřmanův Městec
19:00
VÁCLAV
POSTRÁNECKÝ v
pořadu PERLIČKY
Kino Přelouč
NEJEN Z DIVADEL,
ZÁKULISÍ ANEB
NEVINNĚ O VÍNĚ
setkání s legendou, vstupné: 150,-Kč
10:00 - 16:00 Dětská jóga
Jóga s Michaelou Svatošovou. Seminář je
zaměřen na hravě pojaté cvičení s prvky
jógy, rozvoj dětské dovednosti, prohloubení
tvořivosti. Cena - 250,- Kč
Seč
Sběr odpadků, sraz na sídlišti u boudy
16:00
Sběr odpadků kolem
přehrady
18:00
Externí koncert 38.
ročníku mez.
festivalu "Pardubické
Synagoga, Heřmanův
hudební jaro" –
SPOKUL HM, p.o., Heřmanův Městec
Městec
Yoshimi Oshima
(Jap.) - flétna,
Jaroslav Tůma (ČR)
– cembalo
15. - 17. 4.
16. 4.
Tělocvična ZŠ Třemošnice
9:00
Cvičební víkend
SRC Lihovar a.s. Třemošnice
Víkend STUDIA BUĎ V POHYBU S
VLAĎKOU A LUKÁŠEM, ranní fresh body
styling, aerobní redukce na bosu, intervalový
trénink, posílení břicha, zpevnění
problémových partií, více na
www.budvpohybu.cz
Zahájení motosezóny
Sidecar clubu
Nasavrky
Cíl cesty Motopoţehnání v chrámu sv.
Barbory v Kutné Hoře
Praxe jógy
Tělocvična ZŠ Třemošnice
Jóga s Růţenkou a Janem Moravcovými.
Seminář je zaměřen na jednoduché asány,
jemná jógová cvičení, jednoduché čchikungové sestavičky pro harmonizaci,... Cena
250,- Kč
16. 4.
9:00 - 16:00
16.4.
15:00
NA KOUZELNÉM
PALOUČKU - hosté
pořadu JŮ A HELE
Kino Přelouč
Unikátní loutkoherecká revui pro děti s
prvky černého divadla, vstupné: 100,-Kč
16. 4.
17:00
Fotbalové utkání
Stadion - Třemošnice
Krajský přebor - Pardubicko, ŢSK
Třemošnice - Polička
16.4.
20:00
Taneční zábava
Hostinec Licibořice
Taneční zábava, hraje Veřejný Bigbít
zámek Nasavrky
V Po 18.4. v 16:30 otevírá svoji výstavu
výtvarný obor ZUŠ Slatiňany s nasavrckou
pobočkou. Výstava trvá do 8.5. Otevřeno ve
všední dny 8:30-16:30, o víkendech 13:0016:00
18.4.
16:30
Výstava výtvarného
oboru ZUŠ
Informační centra regionu
TIC Heřmanův Městec IC Přelouč
Nám Míru 288
Masarykovo n. 26
tel. 469 625 147
466 094 155
IC Nasavrky
Náměstí, Zámek 1
469 677 566
IC Seč
IC Třemošnice
Chrudimská 94 1. Máje
469 676 900
469 611 135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725156016, e-mail: [email protected]znohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz
__________________________________________________________________________________
18. 4.
16:30
Koncert ZUŠ
Kulturní dům Třemošnice
19.4.
14:00
Cestománie
Kavárnička pro
seniory v DPS
Nasavrky
21.4.
19:00
Kanada na blind
Sokolovna Nasavrky
Cestopisné vyprávění o cestování po Kanadě
Sheldonův báječný
modroběh
Seč
Běh na podporu osvěty autismu
Tradiční rybářské
závody
Závody rybářů i nerybářů na rybníku
Nový rybník - Ronov
"Nový", prezence od 5:30 hodin, hodnotné
nad Doubravou
ceny, občerstvení zajištěno
22. 4.
23. 4.
23.4.
7:00
9:30
Slavnostní otevření
„Stezky mladého
lesníka“
Koncert - Ej, s radostí, s veselostí,
prozpěvujte…, vstupné dobrovolné
49.8148578N,
15.7894606E
Lesy ČR, Lesní správa Nasavrky zve na
slavnostní otevření naučné stezky „Stezka
mladého lesníka“ k chaloupce U Mnišky
(směr Tarabka) v sobotu 23.4. v 9:30.
Návštěvníci se kromě naučné stezky pro děti
mohou těšit na ukázky lesní techniky a
drobné pohoštění
SRC Lihovar a.s. Třemošnice
Jarní kolekce Jany Klimešové, přehlídkový a
hudební program, prohlídku centra a
občerstvení. Předprodej vstupenek či
rezervace na e-mailové adrese
[email protected] nebo na tel. čísle 603
597 618
Beseda o historii českého námořnictví,
hledání potopených vraků a o prvním
českém rejdaři nasavrckém rodákovi JUDr.
Juliu Veselém a lodi Erna
23. 4.
Módní přehlídka
24.4.
Beseda s Borisem
Golem
zámek Nasavrky
ZUŠ – výstava
výtvarného oboru
k výročí školy
Ţidovský dvojdomek ZUŠ Heřmanův Městec, Vernisáţ 27.4.2016
17:00
25. 4. - 23.
5.
27. 4.
19:00
VLADIMÍR MERTA
Kino Přelouč
v triu MERTA HRUBÝ - FENCL
30. 4.
17:00
Fotbalové utkání
Stadion - Třemošnice
Krajský přebor - Pardubicko, ŢSK
Třemošnice - Přelouč
30. 4.
18:00 - 20:00
Zábavný podvečer s
čarodějnicemi
Náměstí Třemošnice
Sdruţení Čtyřlístek pro vás i v letošním roce
nachystal zajímavý podvečer, po ukončení
půjdeme lampiónovým průvodem k ohni
30.4.
19:00
PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
pod parkem Přelouč
Pálení čarodejnic
30.4.
19:30
Pálení čarodějnic
hřiště FC Nasavrky
Pálení čarodejnic
Staročeské pálení
čarodějnic
Zámek Choltice
Zámek Choltice
30. 4.
Koncert folkové legendy, vstupné: 150,-Kč
Informační centra regionu
TIC Heřmanův Městec IC Přelouč
Nám Míru 288
Masarykovo n. 26
tel. 469 625 147
466 094 155
IC Nasavrky
Náměstí, Zámek 1
469 677 566
IC Seč
IC Třemošnice
Chrudimská 94 1. Máje
469 676 900
469 611 135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725156016, e-mail: [email protected], www.zeleznohorsky-region.cz
__________________________________________________________________________________
Pálení čarodějnic na
Piláku
30.4.
Přijďte v maskách čarodějnic a čarodějů!
Před zapálením hranice lampiónový průvod a
soutěţe pro děti
Seč, sídliště
Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Ţeleznohorský region, 2016
Akce v okolí Ţeleznohorského regionu – duben 2016
termín
konání
čas konání
název akce
místo konání
popis/detailní informace o akci
8.4.
18:00
Křeslo pro Helenu
Štáchovou
muzeum NKP
Leţáky
Leţácký podvečer v pátek 8.4. bude věnován
ředitelce Divadla Spejbla a Hurvínka, vynikající
vypravěčce Heleně Štáchové, která s sebou navíc
přiveze i svoji "věrnou" Máničku… Večerem
provází: Jiří Vaníček, zpěv Barbora Málková.
Vstupné 80 Kč
8. 4.
21:00
OZZY OSBOURNE
CZECH REVIVAL
Klub Česká 1,
Kutná Hora
Dvouhodinová show s peckami Ozzyho sólové
kariéry i z éry působení v Black Sabbath.
Vstupné: 100,- Kč
Městské Tylovo
divadlo, Kutná
Hora
Tylova herecká škola Kutná Hora, Scénář: Pavel
Jecelín a Lucie Kadlečková Hrají: Tomáš
Vinduška, Jiří Brzobohatý, Kristýna Zemanová,
Kristýna Zinková, Pavel Kubelka, Ondřej Krejčík
a Václav Veselý. Reţie: Václav Veselý
Vstupné: 100,- Kč
15. 4.
19:00
PANSTVÍ PANA
NORISE
16. 4.
20:00
SPOLEČNÉ TURNÉ:
XINDL X, UDG,
VOXEL
Sokolovna
Křesetice, Kutná
Hora
Předprodej vstupenek Ticketstream, smsticket –
vstupné 305,- Kč
Předprodej vstupenek od 15. 2. 2016 – cena 290,Kč - Restaurace U Nevolů, Křesetice 3;
Restaurace V Kotoru, Česká 243, Kutná Hora;
Cestovní agentura El Tour, nám. Jana Ţiţky z
Trocnova 172/49, Čáslav
17. 4.
10:00 - 17:00
ZÁMECKÁ POUŤ NA
KAČINĚ
Zámek Kačina
Tradiční jarní akce s kulturním programem. Více
na: www.nzm.cz//kacina/akce
18:00
VELIKONOČNÍ
KONCERT V
CHRÁMU SV.
BARBORY
Chrám sv.
Barbory, Kutná
Hora
Koncert Symfonického orchestru Resonance a
pěveckého sboru Cantores Cantant. Sólisté: Jana
Koucká, Petr Hlavatý; dirigent Wahid Samandari;
varhany Václav Uhlíř, Vstupné dobrovolné
18. 4.
Informační centra regionu
TIC Heřmanův Městec IC Přelouč
Nám Míru 288
Masarykovo n. 26
tel. 469 625 147
466 094 155
IC Nasavrky
Náměstí, Zámek 1
469 677 566
IC Seč
IC Třemošnice
Chrudimská 94 1. Máje
469 676 900
469 611 135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 725156016, e-mail: [email protected], www.zeleznohorsky-region.cz
__________________________________________________________________________________
19. 4.
28. 4.
19:00
19:00
MARCEL ZMOŢEK
POZDNÍ SBĚR A
PATROLA ŠLAPETO
Městské Tylovo
divadlo, Kutná
Hora
Marcel Zmoţek je zpěvákem a také autorem hitů
Panenka z kouta, Láska je největší dar, Dlaně nebo
písní, které napsal společně se svým otcem,
skladatelem Jiřím Zmoţkem, jako např. Prý chlapi
nebrečí, To býval ráj nebo Ave Maria. V Kutné
Hoře se představí ve svém novém koncertním
programu, ve kterém účinkuje i zpěvák a skladatel
František Kasl, Vstupné 250, 200,- Kč
Městské Tylovo
divadlo, Kutná
Hora
Zatímco skupina POZDNÍ SBĚR nabídne pozdní
sběr a výběr z hroznů těch nejlepších vyzrálých
muzikantů se skvělým repertoárem, nabídne
PATROLA ŠLAPETO pozdní sběr těch nejhorších
fyzicky zpustlých tělesných schránek největších
hospodských povalečů s pozdním sběrem těch
nejkrásnějších písniček praţských hospůdek a
putyk, Vstupné: 220, 200, 180,- Kč
Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, MAS Ţeleznohorský region, 2016
Informační centra regionu
TIC Heřmanův Městec IC Přelouč
Nám Míru 288
Masarykovo n. 26
tel. 469 625 147
466 094 155
IC Nasavrky
Náměstí, Zámek 1
469 677 566
IC Seč
IC Třemošnice
Chrudimská 94 1. Máje
469 676 900
469 611 135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Podobné dokumenty

Dokument

Dokument Informační centra regionu TIC Heřmanův Městec IC Přelouč Nám Míru 288 Masarykovo n. 26 tel. 469 625 147

Více