MSV 2013 - Vývoj.HW.cz

Komentáře

Transkript

MSV 2013 - Vývoj.HW.cz
pozvánka
pro návštěvníky
55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
MSV 2013
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
MSV 2013
7.–11. 10. 2013
Brno ­– Výstaviště
www.bvv.cz/msv
Turecko – partnerská země
MSV 2013
Mezinárodní dopravní veletrh
8.–10. 10. 2013, pavilon G2
Nové trhy, nové kontakty,
nové obchodní příležitosti,
networking
➔
Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě,
bezprostřední kontakty s produkcí předních
světových výrobců
➔
Vysoká mezinárodnost – 45 % vystavovatelů
ze zahraničí
➔
Portál novinek, inovací a klíčových trendů
ze všech oblastí strojírenského průmyslu
➔
Prezentace kompletních systémových řešení
překračujících oborové hranice
➔
Dokonalé podmínky pro poznání budoucích
požadavků trhu
Cizojazyčné varianty log
➔
Dlouholetá tradice, 55. jubilejní ročník
➔
Podpora českých i zahraničních oborových svazů
a asociací
V cizojazyčných mutacích rozšířené varinaty loga opět přidáváme druh
➔
Atraktivní odborný vdoprovodný
program konferencí,
jazyce konkrétního překladu. Umístění a proporce lvíčka v mutacích j
seminářů, diskusních fór a workshopů, networking
Veletrh se koná pod záštitou
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
Hospodářská
komora ČR
MSV 2013
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
1400 vystavovatelů ze 30 zemí
45 % ze zahraničí
Největší zahraniční účasti:
Německo, Itálie, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko,
MSV
Rusko, 2013
Turecko
MSV 2012 – hodnocení návštěvníků
Spokojenost s vystavenými produkty
85 %
ano
ne
2%
nehodnotí
13 %
Spokojenost s návštěvou veletrhu
ano
ne
5%
nehodnotí
18 %
77 %
Ochota přijít příště
ano
ne
9%
neví
12 %
79 %
Spokojenost s přítomností významných firem z oboru
ano ne nehodnotí 78 %
7%
15 %
Spokojenost s počtem vystavených novinek
ano 65 %
ne
12 %
nehodnotí
23 %
Zdroje: Marketingové průzkumy Ipsos Tambor. Údaje z registrace odborných návštěvníků.
Hlavní téma MSV 2013
MSV 2013
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
Důlní, hutní, keramická, sklářská
technika, slévárenství
Stroje a zařízení pro geologický průzkum •
Stroje a zařízení pro povrchové a hlubinné
doly • Stroje pro těžbu a zpracování
nerostných surovin • Zařízení hutí, oceláren,
válcoven2013
pro výrobu železných a neželezMSV
ných kovů • Stroje a zařízení pro keramický
a sklářský průmysl • Slévárenská zařízení •
Zařízení tavíren • Modely, jaderníky, kokily,
formy • Licí stroje a zařízení • Odlitky
Pavilon V
Materiály a komponenty pro strojírenství
Hutní polotovary, výkovky, výlisky, obrobky •
Spojovací materiály, kování, výrobky
z drátu • Ocelové a trubkové konstrukce •
Aparatury, nádoby, nádrže • Výrobky
ze skla a technické keramiky, uhlíkové součástky • Těsnění, ložiska • Převody, spojky,
brzdy, mazací technika
Pavilony F, G1, P, V
Pohony, hydraulika, pneumatika,
chladicí technika, klimatizace
Elektrické a mechanické pohony, motory •
Kompresory, pneumatické prvky, vzduchotechnická zařízení • Chladicí technika •
Sušárny • Hydraulické prvky a systémy •
Armatury, potrubí, nádrže, čerpadla
Pavilony F, V, Z
Plasty, pryže, kompozity, chemie
pro strojírenství
Polymery • Kompozity • Stroje a zařízení
pro zpracování plastů a pryže • Polotovary
a výrobky z plastů a pryže • Stroje a příslušenství pro chemický průmysl • Zařízení pro
7.–11. 10. 2013
Brno ­– Výstaviště
www.bvv.cz/msv
chemický průmysl • Maziva, oleje, nátěrové
hmoty, tmely, lepidla • Chemické prostředky
pro průmyslovou výrobu
Pavilony E, F, G1, V
Kovoobráběcí a tvářecí stroje,
nářadí, svařování, povrchové úpravy
Stroje a zařízení pro kovoobrábění • Stroje
a zařízení pro tváření • Pružné výrobní systémy • Měřicí a zkušební přístroje pro oblast
obrábění a tváření • Přesné nástroje •
Ruční nářadí • Stroje a zařízení pro svařování • Stroje a zařízení pro žárové nástřiky •
Přídavné a pomocné materiály •
Svařované konstrukce, subdodávky svařovaných dílů • Galvanotechnická zařízení •
Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování
a nanášení plastových povlaků • Nátěrové
hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla • Zařízení
pro vytváření povlaků laserem a plazmovými
technologiemi
Pavilony A1, B, E, F, P, V
Energetika, silnoproudá
elektrotechnika
Primární zdroje pro energetiku • Průmyslové
kotle a jejich příslušenství • Motory, kogenerační jednotky • Turbíny • Jaderná technika •
Kabely a vodiče • Elektrotechnické izolátory
a izolanty • Výkonové kondenzátory, akumulátory • Elektrické zdroje světla • Měniče,
usměrňovače, rozvaděče, transformátory •
Zdroje nepřetržitého napájení • Elektrické
přístroje VN a VVN • Elektromotory, rotační
zdroje proudu • Elektrický průmyslový ohřev •
Elektrické pohony
Pavilon Z
Elektronika, automatizace,
měřicí technika
Elektronické součástky, prvky a uzly •
Řídicí, automatizační a regulační technika • Informační technologie, systémo-OCENĚNÝ EXPONÁT
AWARDED EXHIBIT
vá integrace • Měřicí a laboratorní technika • Studiová a vysílací technika •
Stroje a zařízení pro elektrotechnický
průmysl
Pavilony C, F, V, Z
Ekotechnika
Vzduchotechnická zařízení • Úpravny
vody, čerpací stanice • Čištění
odpadních vod ze strojírenské výroby •
Zpracování a využití odpadů • Zařízení Exponát / Exhibit:
Automatický s
klikových hříd
pro třídění a manipulaci s odpadem •
regulovanými
/ Producer:
VÍTKOVICE ME
Získávání surovin z odpadů, recyklace •Výrobce
Vystavovatel / Exhibitor: VÍTKOVICE ME
Odstraňování starých ekologických zátěží a důsledků ekologických havárií •
Stroje pro průmyslové čištění a mytí
Pavilon V
Intralogistika – manipulace,
skladování, průmyslové balení
Dopravní vozíky, transportní zařízení •
Jeřáby, zvedací zařízení, výtahy •
Manipulační zařízení, lešení • Skladovací
technika • Montážní stroje a zařízení •
Obaly, stroje pro průmyslové balení
Pavilon A2
Výzkum, vývoj, transfer technologií,
finanční a jiné služby
Věda a výzkum • Finanční služby •
Normy, certifikace, zkoušky, design •
Marketing, reklamní a propagační
služby • Literatura, technické informace • Organizace, instituce, školy •
Průmyslové investice
Pavilon Z
Spolupořadatel:
Hlavní téma MSV 2013
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
Českomoravská
elektrotechnická
asociace
Prezentace inovativních automatizačních
technologií napříč všemi obory MSV –
6. ročník specializovaného projektu.
227 vystavovatelů z 15 zemí
25 % ze zahraničí
MACHINES COMMUNICATE 2013
8. 10. 2013, 9.00–14.00 hod, Pavilon P, sál P3
systém aktivního řízení lunet pro ustavení
delů při opracování s regulací na
polohu dvěmatechnika spol. s r.o., Uhříněveská 40,
Sdělovací
elektromechanicky poháněnými pistony.
ECHANIKA a.s.
100 00 Praha 10, RNDr. Petr Beneš,
ECHANIKA a.s.
tel.: +420 603 417 948, fax: +420 274 816 490,
e-mail: [email protected]
Energie pro budoucnost X:
Efektivní výroba a využití energie
8. 10. 2013, 9.00–13.30 hod, Pavilon P, sál P1
FCC PUBLIC, s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4,
182 08 Praha 8, Ing. Ondřej Vraný,
tel.: +420 734 408 101,
e-mail: [email protected]
VIZE V AUTOMATIZACI 2013
9. 10. 2013, 9.00–14.00 hod, Pavilon E, sál E4
Sdělovací technika spol. s r.o., Uhříněveská 40,
100 00 Praha 10, RNDr. Petr Beneš,
tel.: +420 603 417 948, fax: +420 274 816 490,
e-mail: [email protected]
SMĚR: SVITAVY, HRADEC KRÁLOVÉ, WROCLAW
9
SPEDIČNÍ
TERMINÁL
P
P
8
P
G2
G2
Z
P
P
BUS
P
7
G1
BVV OFFICE
BUSINESS CLUB
TROLEJ
H
TROLEJ
Riviéra
F
V
M
A2
A
BUS
P
HASIČI
ZÁMEČEK
RÁDIO VELETRH
Bauerova
Y
C
A1
E
E
BANKA
4
EXPOPARKING
P
BUS
P
HOTEL VORONĚŽ II
Velodrom
HOLIDAY INN BRNO
KONGRESOVÁ HALA
B
HOTEL VORONĚŽ I
VJEZD
VSTUP
(8.–10. 10. 2013)
P
■ MSV
■ EUROTRANS
5
NONSTOP
MORAVA
BRNO PROTOKOL, MANAGEMENT
Křížkovského
SMĚR: BRATISLAVA, VÍDEŇ, OLOMOUC
BUS
BVV OFFICE CENTRE
BVV FAIR TRAVEL
BVV BANKA
SMĚNÁRNA
BVV OFFICE
TELEVIZNÍ STUDIO
1
P
SMĚR: CENTRUM
KONGRESOVÉ CENTRUM
Výstaviště, hlavní vstup
REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BRNO
SMĚR: PRAHA, OLOMOUC, BRATISLAVA, VÍDEŇ
10
P
P
Výstaviště, vstup G2
Transfer technologií
(10. 10. 2013)
JOB FAIR
(8.–9. 10. 2013)
Kontakt–Kontrakt
Brno – Výstaviště
Speciální projekty
Transfer technologií a inovací,
Pavilon A1
Prezentace vědecko-výzkumných aktivit a kapacit
vysokých škol, výzkumných center a dalších subjektů
pro průmyslové využití.
Cíle projektu: vytvoření kontaktního místa pro
spolupráci s průmyslem; předvedení dosavadních
výzkumných projektů a konkrétních aktivit; nabídka
kapacity vědecko-výzkumné činnosti průmyslovým
podnikům.
Zúčastněné subjekty: České vysoké učení technické
v Praze, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Technická
univerzita v Liberci, Technologická agentura ČR, Vysoká
škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení
technické v Brně.
2013
8.–9. 10., pavilon A2
Úspěšný koncept, který
propojuje veletrh s individuálními obchodními kontakty.
Mezinárodní účastníci, zkušení organizátoři akce, ideální
umístění v rámci veletrhu a předem naplánovaná jednání
– to bude letošní Kontakt-Kontrakt. Pokud máte zájem
nalézt kvalifikované dodavatele a kooperační partnery
z celého světa, navázat kontakty s novými potenciálními
zákazníky a obchodními zástupci či se jen potkat s
kooperačními partnery, pak je Kontakt-Kontrakt akce
přímo pro Vás. Více informací na
http://kk2013.converve.com/p_index.php.
JOB Fair, 10. 10., pavilon A2
Příležitost pro studenty a absolventy
technických škol informovat se o
pracovních příležitostech, které
nabízejí významné firmy ve strojírenství,
elektrotechnice, energetice, automobilovém průmyslu
a dalších příbuzných oborech. Součástí veletrhu
pracovních příležitostí je také doprovodný program.
Více informací o letošním Job Fair najdete na
www.jobfairmsv.cz.
Soutěž mladých strojařů v programování CNC
obráběcích strojů, pavilon A1
Soutěž je jako v minulých letech určena pro žáky
středních technických škol a učilišť. Žáci si budou
moci opět vybrat ze tří řídicích systémů, a to buď
HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC. Obráběcí
stroje pro účely soutěže letos poskytnou společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s. a TAJMAC-ZPS, a.s. Nástroje
pro obrobení komponentů dle vítězných NC programů
dodá společnost PRAMET TOOLS, s.r.o. a mediálním
partnerem soutěže bude již tradičně Technický týdeník.
Součástí „Výukového centra“ letos bude i demonstrační
pracoviště společnosti Festo, s.r.o.
Packaging Live, pavilon Z
Letošní Packaging Live bude inovovaný –
provoz balicí linky je rozdělen na dvě
samostatná automatická pracoviště,
propojená manuálním úsekem. První z pracovišť je
plně automatizované, představí se v něm v sekci balení
skládačka i zavíračka kartonů doplněná o manipulačního
robota a značicí technologie. Na tento úsek naváže
manuální část - ruční sponkování kartonů, ruční vkládání
krabiček do velkých krabic a instalace vzduchových
i papírových výplní na dopravníku.
Turecko – Partnerská země MSV
pavilon Z
Více informací o vystavovatelích z Turecka
naleznete na: www.bvv.cz/msv
EKONOMICKÁ KONFERENCE – OBCHODOVÁNÍ
S TURECKEM
8. 10. 2013, 10.30–13.00 hod, Pavilon E, sál E4
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 05
Praha 9, Ing. Blanka Jakubcová , tel.: +420 225 279 402,
fax: +420 225 279 100, e-mail: [email protected],
Mladá fronta a.s. (týdeník Euro), Pod Kotlářkou 3,
Praha 5, Košíře, Kateřina Kuncová, tel.: +420 225 347 435,
e-mail: [email protected]
Témata: Turecko – součást “TOP 12” prioritních zemí •
Exportní strategie ČR Obchodní a/nebo výrobní
spolupráce tureckých a českých MSP • Financování
exportu do Turecka; příležitosti a výzvy • Spolupráce
na třetích trzích • Zkušenosti exportérů
Program odborných konferencí
a seminářů – výběr
Kompletní a aktuální přehled naleznete na
www.bvv.cz/msv
úterý 8. 10.
MACHINES COMMUNICATE 2013
8. 10. 2013, 9.00–14.00 hod, Pavilon P, sál P3
Sdělovací technika spol. s r.o., Uhříněveská 40, 100 00
Praha 10, RNDr. Petr Beneš, tel.: +420 603 417 948,
fax: +420 274 816 490, e-mail: [email protected]
Energie pro budoucnost X:
Efektivní výroba a využití energie
8. 10. 2013, 9.00–13.30 hod, Pavilon P, sál P1
FCC PUBLIC, s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4,
182 08 Praha 8, Ing. Ondřej Vraný, tel.: +420 734 408 101,
e-mail: [email protected]–13.30 hod
3D PRINT DAYS BRNO 2013 (den 1)
8. 10. 2013, 9.00–13.30 hod, Pavilon E, sál E2
Vydavatelství Svět tisku, spol. s r.o., Hollarovo nám. 11,
130 00 Praha 3, Martin Jamrich, tel.: +420 602 292 915,
e-mail: [email protected]
BUSINESS DEN RUSKÉ FEDERACE
8. 10. 2013, 9.30–15.00 hod, Pavilon A, sál Morava
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., Freyova 27,
190 00 Praha 9, Jana Kordačová, zástupce výkonného
ředitele, tel.: +420 266 271 814, fax: +420 266 721 813,
e-mail: [email protected]
EVROPSKÉ FÓRUM DODAVATELŮ
JADERNÉHO PRŮMYSLU “ATOMEX-EUROPE”
8. 10., 10.30–15.00 hod, Pavilon A, Rotunda
LLC “Atomexpo”, Ruská federace,
Moskva, Ordzhonikidze St. 11,
e-mail: [email protected],
www.nppsupply.com, Irina Kuramshina,
tel.: +7 495 663 38 21 (ext.156),
fax: +7 495 663 38 20,
mob.: +7 905 528 86 62,
e-mail: [email protected]
9. 10. středa
VIZE V AUTOMATIZACI 2013
9. 10. 2013, 9.00–14.00 hod, Pavilon E, sál E4
Sdělovací technika spol. s r.o., Uhříněveská 40, 100 00
Praha 10, RNDr. Petr Beneš, tel.: +420 603 417 948,
fax: +420 274 816 490, e-mail: [email protected]
3D PRINT DAYS BRNO 2013 (den 2)
9. 10. 2013, 9.00–13.30 hod, Pavilon E, sál E2
Vydavatelství Svět tisku, spol. s r.o., Hollarovo nám. 11,
130 00 Praha 3, Martin Jamrich, tel.: +420 602 292 915,
e-mail: [email protected]
PrŮMYSLOVÉ PRÁVO V PRAXI II:
od nápadu k patentu
9. 10. 2013, 9.00–13.30 hod, Pavilon P, sál P3
FCC PUBLIC, s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4,
182 08 Praha 8, Ondřej Vraný, tel.: +420 734 408 101,
e-mail: [email protected]
Problematika rozvaděčů a elektrických
zařízení pracovních strojů 2013
9. 10. 2013, 9.00–14.00 hod, Pavilon P, sál P4, sekce c,d
LP Elektro s.r.o., Novoměstská 1a, 621 00 Brno,
Ing. Eva Kadrnožková, tel.: +420 775 933 890,
fax: +420 545 234 004, e-mail: [email protected]
co děláme pro odborné vzdělávání
9. 10. 2013, 9.30–13.00 hod, Kongresové centrum, sál E
Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Partyzánská 7,
170 00 Praha 7, Ing Pavel Chejn, tel.: +420 728 010 765,
fax: +420 266 753 579, e-mail: chejn @csze.cz
problematika evropských fondů po roce 2014
9. 10. 2013, 10.00–13.00 hod, Pavilon P, sál P1
Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Politických
vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1, Ing. Pavel Čáp,
tel.: +420 234 698 411, fax: +420 224 214 789,
e-mail: [email protected]
BUSINESS DEN BĚLORUSKA
9. 10. 2013, 10.30–14.00 hod, Pavilon E, sál E1
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., Freyova 27,
190 00 Praha 9, Jana Kordačová, zástupce výkonného
ředitele, tel.: +420 266 721 815, fax: +420 266 721 813,
e-mail: [email protected]
eXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ
9. 10. 2013, 11.00–13.00 hod, Pavilon A, sál Morava
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP),
Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1,
Jan Svoboda, tel.: +420 222 842 004, +420 725 894 190,
e-mail: [email protected]
den ukrajiny
9. 10. 2013, 14.00–17.00 hod, Kongresové centrum, sál B
Hospodářská komora České republiky, Freyova 27/82,
Praha, Andrea Vojáčková, DiS., tel.: +420 266 721 436,
+420 724 613 026, e-mail: [email protected]
čtvrtek 10. 10.
PERSPEKTIVY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
(OZE) V RÁMCI ENERGETICKÉHO MIXU AKTUALIZOVANÉ STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE
ČESKÉ REPUBLIKY
10. 10. 2013, 9.30–13.30 hod, Pavilon E, sál E4
Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Partyzánská 7,
170 00 Praha 7, Ing Zdeněk Zörkler,
tel.: +420 266 753 578, fax: +420 266 753 579,
e-mail: [email protected]
PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODU A PODNIKÁNÍ
V RUSKU A ZEMÍCH SNS
10. 10. 2013, 10.00–13.00 hod, Pavilon A, sál Morava
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., Freyova 27,
190 00 Praha 9, Jana Kordačová, tel.: +420 266 721 815,
fax: +420 266 721 813, e-mail: [email protected]
ČISTÁ MOBILITA
10. 10. 2013, 9.00–16.00 hod, Pavilon E, sál E2
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
Dagmar Koudelková Mullerová, Ing. Jana Housková,
tel.: +420 267 122 807, +420 602 323 311,
e-mail: [email protected], [email protected]
NOVÉ TRENDY V MECHANICKÝCH ÚPRAVÁCH
POVRCHŮ
10. 10. 2013, 10.00–14.00 hod, Administrativní budova,
sál 102
Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie,
Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice,
Ing. Dana Benešová, tel.: +420 724 569 662,
e-mail: [email protected] fs.cvut.cz
11. 10. pátek
místní provozně-bezpečnostní předpisy
11. 10. 2013, 9.00–14.00 hod, Pavilon P, sál P4, sekce c,d
LP Elektro s.r.o., Novoměstská 1a, 621 00 Brno,
Ing. Eva Kadrnožková, tel.: +420 775 933 890,
fax: +420 545 234 004, e-mail: [email protected]
Mezinárodní dopravní veletrh
8.–10. 10. 2013, pavilon G2
Doprovodný program:
MOBILITA BUDOUCNOSTI
8.–10. 10. 2013, 10.00–12.30 hod,
Pavilon G2
Diskusní fórum o aktuálních tématech: financování
dopravní infrastruktury, udržitelná mobilita, nákladní
doprava, bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích, výstavba, údržba a opravy dopravní
infrastruktury, dopravní telematika.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Kontakt: Ing. Jana Štěpánková, tel.: +420 541 152 842,
e-mail: [email protected]
Den garážové a servisní techniky – 9. 10. 2013
Vyhlášení výsledků soutěží:
Autoservis roku 2013
Autoopravář roku 2013
Pneuservis roku 2013
Škola vyučující autoobory roku 2013
www.bvv.cz/eurotrans
Mediální partneři MSV 2013
Registrace návštěvníků
Zaregistrujte se na www.bvv.cz/msv před svou návštěvou
veletrhu a ušetříte čas a peníze!
Provozní doba veletrhů
pondělí – čtvrtek (7.– 10. 10. 2013)
pátek (11. 10. 2013)
9.00– 18.00
9.00– 16.00
Vstupné
260 Kč
210 Kč
210 Kč
celodenní vstupenka
celodenní vstupenka po registraci
zlevněná vstupenka
On-line prodej vstupenek
Nejjednodušší způsob nákupu vstupenek. Navštivte www.bvv.cz/msv
a zajistěte si svoji návštěvu veletrhu z pohodlí vašeho domova.
Katalog
CD-ROM Parkování
200 Kč
200 Kč
➔ na venkovních plochách
➔ v garážích Expoparking
200 Kč/den
20 Kč/hod
Všechny ceny zahrnují DPH
Ubytování
Veletrhy Brno, a.s. (Administrativní budova, kancelář č. 4)
Jana Hirlíková
tel.: +420 541 152 775, fax: +420 541 152 776
e-mail: [email protected], www.bvv.cz/travelling
Čtěte elektronický zpravodaj
pro návštěvníky na www.bvv.cz/msv
získáte aktuální informace o:
registraci návštěvníků, vystavovatelích, exponátech a novinkách,
programu odborných konferencí a seminářů...
Veletrhy Brno a.s. – Informace pro návštěvníky. Brno. Vydáno 08/2013. MK ČR E 18938.
Pro Veletrhy Brno, a.s., vydává: EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno, IČ: 44960751.
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
CZ – 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv

Podobné dokumenty

michaela kuklová

michaela kuklová Hospodářská komora ČR

Více

Výstaviště plné hospodářských zvířat

Výstaviště plné hospodářských zvířat Mezinárodní strojírenský veletrh netvoří jen pavilony plné expozic 1500 vystavovatelů, ale také speciální projekty věnované mj. budoucnosti průmyslových technologií a program několika desítek dopro...

Více

Zpravodaj ZETOR Brno

Zpravodaj ZETOR Brno Traktory Proxima, které jsou nástupcem legendárního typu Zetor Super, se tak ještì bìhem letošního roku stanou páteøním produktem celého výrobního programu spoleènosti Zetor, a. s. Spoleènost poèít...

Více

mirka talavašková

mirka talavašková podpořit přenos výsledků vývoje a výzkumu do průmyslové praxe. V rámci projektu je vystavovatelům a návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně prezentována nabídka vědecko-výzkumných...

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace spolehlivost m ení“ konané dne 4. zá í 2008 v Praze v Kongresovém centru Na Homolce. Po adatelem byla spole nost JSP, s.r.o. spolu s mediálním partnerem - asopisem AUTOMA a další desítkou významnýc...

Více