Všeobecné obchodní podmínky Fischer

Komentáře

Transkript

Všeobecné obchodní podmínky Fischer
Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
ZÁJEZDY Z KATALOGU LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE 2017 A ZÁJEZDY NEV-DAMA LETNÍ DOVOLENÁ LETECKY U MOŘE 2017.
1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy
o zájezdu uzavřené mezi CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu
zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami pro cestující.
Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující,
jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete
na www.fischer.cz/ online/cz/informace/informace/ Podminky-pro-cestujici.htm,
ve vybraných případech vám budou předány v pobočce.
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu
potvrzené ze strany CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu
nebo bezprostředně po jejím uzavření písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání
tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje, že
zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu
zájezdu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito
podmínkami a reklamačním řádem.
3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle
vlastního výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu
uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy
a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta)
a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní
poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety,
pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě do 2 let. Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady pobytové taxy. Pobytová taxa není proto
kalkulována v cenách zájezdů a její případná úhrada bude prováděna v místě
pobytu dle pokynů místních samospráv. U některých destinací se při zpátečním
letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. Aktuální
informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.
ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko
a stravu během pobytu a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná
výše pro jednosměrnou i zpáteční letenku). Tento manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými lety, včetně samostatných
letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou postýlku se
platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma
dospělými, obdrží slevu ve výši 25 %, pokud není uvedena speciální nabídka
Pevná dětská cena (PDC). Speciální nabídka Pevná dětská cena (PDC) = 0 Kč
platí pro 1 dítě v doprovodu minimálně 2 dospělých osob pro všechny odlety.
V případě vyprodání letenek z této nabídky platí Pevná dětská cena dle dané destinace. Speciální nabídku Pevná dětská cena za 0 Kč nelze kombinovat se slevou
1. Moment pro dospělé osoby ani s žádnými dalšími slevami a nelze ji uplatnit
u zájezdů NEV-DAMA letecky u moře. Do dne návratu z destinace nesmí
dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U některých
ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace
najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé
děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro
tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
Junioři do 20 let: Junior ve věku od 15 do 20 let (pokud není stanoveno jinak),
který je ubytován společně se dvěma dospělými osobami, obdrží ve vybraných
ubytovacích kapacitách zvláštní cenu.
Do dne návratu z destinace nesmí junior dovršit věkovou hranici stanovenou
v konkrétní cenové nabídce.
Senioři: Každý zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60-ti let nejpozději v době
odletu) má od Cestovní kanceláře Fischer slevu 1 500 Kč z ceny. Slevu nelze
sčítat s ostatními slevami poskytovanými
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Cestovní kanceláří FISCHER, s dětskou letenkou zdarma a promo pokojem.
Seniorskou slevu nelze uplatnit k zájezdům z lastmomentových nebo zvláštních
nabídek, na zájezdy s linkovými lety, na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře,
na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá Cestovní kancelář
FISCHER. U zájezdů do Spojených arabských emirátů lze poskytnout seniorskou
slevu pouze ve vybraných termínech.
4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY
V případě, že naleznete stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídneme vám takový zájezd za tuto nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro
oficiální katalogové ceny konkurenční cestovní kanceláře snížené o slevu prvního
momentu. Cenová záruka platí pouze pro kombinaci služeb ubytování a doprava
(tj. zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy konečná cena zájezdu,
k ceně jednotlivých položek na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné speciální či zvláštní dodatečné nabídky publikované mimo hlavní katalog, na zájezdy
NEV-DAMA letecky u moře ani last momentové nabídky se cenová záruka nevztahuje. Rozdíl v ceně nelze vyplatit v hotovosti. 100% záruku nejnižší ceny není
možné kombinovat s dalšími slevami poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER
ani jinými marketingovými akcemi.
Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné
ubytovací zařízení (stejný hotel, penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh
a kvalitu dopravy, kategorii hotelu a typ pokoje (například pokoj s výhledem
na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování (např. kontinentální
snídaně, polopenze, all inclusive atd.). Tato nabídka se nevztahuje na zájezdy
do Spojených arabských emirátů.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník
je povinen cenu zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je
zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:
990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2016
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2017
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 28. 2. 2017
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2017
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 5. 2017
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu
musí být uhrazena nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření
smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením zájezdu je zákazník
povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Poplatky
za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné
ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika
Plus, Fischer Light a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu je cena
pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to
v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou
okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu
nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného
prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze
zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy na bankovní účet CKF.
V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených
případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je uvedeno v bodech 7 a 8. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které
jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení
zálohy v požadované výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací
zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz
se nevrací a poukaz nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy
Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 % z konečné ceny zájezdu,
maximálně však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy
nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno
jinak).
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude
připočten poplatek ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat
platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené v smlouvě o zájezdu.
6. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ
KANCELÁŘE FISCHER, A. S.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne
15. 8. 2016 (např. EUR/CZK = 27,02). CKF disponuje mechanismy, které
tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 %
poklesu kurzu české koruny oproti stavu k 15. 8. 2016. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud
písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21 dní před
zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud
není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě
o zájezdu, v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením
zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn
při splnění podmínek dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit
cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot,
takto: 1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 11. 2013 nebo později. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent
48 USD/ barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné
hmoty – ropy nad 55 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé
započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 55 USD/barel bude vynásobeno
1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace
zájezdu)
1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace
zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat
na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě
na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny
zájezdu v průměru o více než 10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených
v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, cenové nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních
důvodů, než jsou uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména
v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu
zájezdu. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen
a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto
dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit
navýšení ceny zájezdu. Při porušeni tohoto závazku má CKF právo od cestovní
smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno právo CKF na náhradu škody
(viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).
7. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA
OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy
o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy
doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF;
tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků.
Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první
služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník
povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se
zrušením zájezdu.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Nejméně však:
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2017:
do 45 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Při uzavření smlouvy o zájezdu od 16. 1. 2017:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy
o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně. CKF má právo
započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené
ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se
vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení
povinností zákazníka, rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti odstoupení
od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.
8. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer
Light a Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované
pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.):
V případě storna osoby, která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou
rezervaci a zaplatil plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště
storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, jako např. změny časů,
podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo
změnu ubytování v Praze, Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200 Kč/osoba, 2–1 den před
nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu
auta ekonomické třídy do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme
při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši
3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu
a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100 % ceny.
h) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
ch) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní
před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
i) Stornovací poplatky za objednanou službu Travel Plus Comfort:
do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem a méně 100 % z ceny.
9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu
a hotelu v již uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky
účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu s podmínkami dopravce
a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Takovéto oznámení
o změně v osobě zákazníka musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné měnit za zájezdy z last momentové nabídky,
na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře nebo ostatních zvláštních nabídek. Při
provedení změny jsou vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti
uplatnění slev last minute nebo jiných slev. Za uvedené změny jsou účtovány
tyto manipulační poplatky:
a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny
jména zákazníka (např. v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč,
od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace Spojené arabské emiráty je
změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako storno a nové přihlášení, tj. účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Oznámeni objednatele
zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlášení nového zákazníka,
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje podmínky účasti
na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze strany
hotelu.
služeb, je CKF povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či zda
od smlouvy odstoupí.
b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny
před odletem a zachování původního termínu odletu do 60 dní před odletem
100 Kč, od 59 dní před odletem je změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8.
c) Změna termínu odletu nebo destinace do 60 dní před odletem skutečné náklady spojené se změnou nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato
změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Změnu je možné provést pouze v rámci katalogu (Letní
dovolená u moře 2017), ze kterého byl zájezd zakoupený.
d) Změna hotelu při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Pozdější změna je posuzována jako storno a nové přihlášení.
e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo
za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby,
kdy v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1
dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno
jinak. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
f) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku 30
EUR/osoba při změně letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu.
V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit služby; při zkrácení se peníze
za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci. Tento poplatek se
vztahuje pouze na prodloužení letenky zajištěné Cestovní kanceláří FISCHER,
a. s. V ostatních případech jsou poplatky za prodloužení letenky vyšší. Za prodloužení pobytu nebo změnu hotelu v destinaci je účtován poplatek 30 EUR
na ubytovací jednotku.
g) Změna místa odletu v tuzemsku do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59
dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn.
že účtujeme stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
h) Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu)
do 60 dní před odletem 500 Kč, od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu
7 a 8. Veškeré poplatky uvedené v bodech 7, 8 a 9 účtujeme vždy za každou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy
(storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných
z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8i)
Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/
osoba k připojištění Fischer Plus při uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději
však 45 dnů před plánovaným zahájením zájezdu. Do tohoto počtu dnů se
započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. den zakoupení
služby „Změna týden před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánovaného zahájení zájezdu. Zákazníci, kteří si tuto službu zakoupili, mohou z jakéhokoliv důvodu ještě 7 dní před plánovaným datem zahájení zájezdu bezplatně
změnit hotel, destinaci nebo termín cesty, avšak pouze za předpokladu, že
je to z objektivních důvodů možné, tzn. např. má-li požadovaný hotel, resp.
let volnou kapacitu. Službu „Změna týden před odletem zdarma“ není možné
zakoupit k zájezdům NEV-DAMA letecky u moře a k exotickým zájezdům. Nově
zaknihovaný zájezd musí být z dostupné nabídky a v minimální stejné ceně
za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou osobu u původního zájezdu,
při zachování počtu cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování
a rozsahu stravování. V případě, že cena nově knihovaného zájezdu bude vyšší,
než-li cena původního zájezdu, zákazník tento rozdíl doplatí.
Změna může být provedena pouze v rámci katalogu Letní dovolená u moře
2017. Tato služba může být využita pouze jednou. Cena nově knihovaného
zájezdu se stanovuje na základě cenové nabídky (sleva na 1. moment, last
minute cena a jiné bonusy se neuplatní). V případě storna zájezdu, který byl
bezplatně změněn, jsou účtovány stornopoplatky v min. výši storna původního
zájezdu v době provedení
změny. Změnu týden před odletem zdarma není možné využít na změnu jména,
na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře, na zájezdy s linkovými lety, exotické
zájezdy, s objednanými transfery mezi destinacemi, službami nad rámec
zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá CKF.
I) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna
smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl
v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení
tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo
od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu
škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna
buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil
konečnou cenu zájezdu.
II) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy
od smlouvy o zájezdu písemnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu
CKF na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě
odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout.
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů
od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu,
platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle
nové smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF povinna bez zbytečného
odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF
je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě
shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména
zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu
zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek
„FISCHER HOTEL, APARTMÁ“ apod. je garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho polohu se zákazník dozví po příletu do cílové
oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF
povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či
čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené
v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CKF
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že
součástí zájezdu je i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu
zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava
uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna
podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší
náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že doprava je uskutečněna
za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání
a termínu letu. CKF neručí za případné posuny letů (zpoždění či předsunutí letů)
z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn s tím, že musí
při plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě
posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu
bez úhrady sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou
zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy
je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních
hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne
následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako
za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou
finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena
(viz bod 14 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu zájezdu se
zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj.
okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).
10. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout
služby dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních
důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna
takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu
změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
11. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem
Smlouvy o zájezdu, popř. po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit
z důvodu:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností
plynoucích z uzavřené smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně
narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla
nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných
a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF
od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká
nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je
povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka zpět
na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména
v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž
je předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho
zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden
v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi
písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže
CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat,
aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě
odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKF
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela
na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové
smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného
odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy
o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě
o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám
v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/
jízdenky); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při
uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů
před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech
skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení
o zájezdu, anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.)
se všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se
nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd, nebo bude-li před
započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny
zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění
apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni
se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují,
a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku
na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou
škodu, kterou způsobil.
13. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě
o zájezdu. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CKF nebo
u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu.
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla být sjednána
náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může
zákazník provést písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je
povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech,
kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné
a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku
či v zahraničí. Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku
nemohla CKF zabránit (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby,
nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
S účinností od 1. 2. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným
k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu
je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh
zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník
uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace
o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce
www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné
k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější
informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
14. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat
pojištění ERV Evropské pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light
nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete
na www.fischer.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění
přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti
s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část
zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy
o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva
vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně
výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol
o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání
zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy
o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými
právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.
15. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti
o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.cz), informace
je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců
CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu
nebo potvrzením o zájezdu.
16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době
uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“ a CKF si vyhrazuje právo
na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním
řádem CKF. Tyto Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových
letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky; ostatní ustanovení podmínek
pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro cestující
jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami,
které jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými
právními předpisy EU. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových
stránek či dodatečných nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení §
1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode
dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu.
Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 10. 2016,
tímto dnem pozbývají platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů
nebo právnických osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb
poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář
FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní kancelář“) tento reklamační řád.
ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných služeb.
ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí
služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními
o zájezdu zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník.
ČLÁNEK 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu,
může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu
stvrzeného jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu
a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezdu
objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen
ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně
uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře
v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno
škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu,
jinak právo zákazníka zaniká.
ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu
z ceny zájezdu („kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby v rámci zájezdu. V případě, že zákazník
bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména povinen dodržovat
pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení reklamačního řádu se
v tomto případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku.
Reklamační řád dále odkazuje na „tabulku“, která je umístěna na webových
stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Ustanovení tohoto článku nelze
aplikovat na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších
aspektů zájezd definovaných v sekci III – Různé, je zákazník povinen neprodleně
kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou
vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veškerou součinnost
za účelem sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na finanční
kompenzaci“. Pokud zákazník tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.), bere tímto na vědomí,
že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát
není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto
potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. V případě možnosti
zákazník doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, případně
fotodokumentaci je zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi
cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat
do sídla cestovní kanceláře.
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní
kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu, případně budou vady
prokazovány formou svědecké výpovědi.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník
povinen požádat pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo
delegáta o písemné potvrzení vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu
o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci, pokud je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen
požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto
potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je
zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní
kanceláře.
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem
či třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná
o neodvratitelnou událost (vis major).
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá
procentu z ceny zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“
(za podmínky, že existence vady bude v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha umožňuje – zejména
uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují
během celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“
vydělí počtem dní odpovídajících trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž
se příslušná vada vyskytovala.
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne
hodnotu 50 % z ceny zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný nárok na kompenzaci „radosti
z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabulkou náhrady ztráty radosti
z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a.
s. Pro účely výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letištních
tax a dalších poplatků a palivového příplatku. Nezapočítává se pojištění a další
fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...).
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností
za vyřízenou.
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář FISCHER, a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách cestovní kanceláře.
ČLÁNEK 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je nejvhodnější zaslat reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.:
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži
65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo uplatnit svou reklamaci osobně
v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní prostřednictvím
sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět
reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu,
na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj sdělili
co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je
povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní
kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.
ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není
na základě uplatněné reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákazník
právo uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto reklamačního
řádu.
ČLÁNEK 7
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.
ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace,
zejména podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav,
specifikovat své požadavky co do jejich důvodu, podat upřesňující informace
atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903
NOZ, povinnost počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného
v tomto článku nevznikla škoda.
ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby
nebo doplnění služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž
v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne cestovní kancelář
kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
ČLÁNEK 10
Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce nebo pověřeného pracovníka zákaznického servisu za uspokojivé, je oprávněn požádat
o přezkoumání správnosti postupu, popř. přehodnocení věcného vyřízení
reklamace funkčně nadřízeného pracovníka (ředitele/ ředitelku zákaznického
servisu). Ten je povinen se k odvolání vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů po obdržení. Uplatnit toto odvolání (písemnou formou anebo prostřednictvím protokolu
o ústním oznámení reklamace stvrzeného podpisem zákazníka) může zákazník
opět nejpozději do jednoho měsíce ode dne zaslání stanoviska cestovní kanceláře v první instanci.
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2016, tímto dnem pozbývá
platnosti Reklamační řád v původním znění.
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s. Prosíme o pozorné pročtení následujících
upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva
a povinnosti vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER,
a. s. stanoví Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Nedílnou součástí výše uvedených podmínek jsou následující informace,
upravující obsah našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým
našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech vše pro hladký
průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu je však také dobrá
informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru
pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky
běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění
specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní
správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si pečlivě prostudujte jak
Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.
PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými
požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je
povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro
vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové požadavky
ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář neodpovídá za problémy související s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané
ČR a SR potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě nejméně 6 měsíců
po návratu z destinace. Pro vstup do Turecka je minimální doba platnosti pasu
150 dní od data vstupu do Turecka, avšak klientům doporučujeme cestovat
s pasem platným minimálně 6 měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR
a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech destinací z naší nabídky. Občané
ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě před
vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný
cestovní doklad, který neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael.
Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlastním
cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat
pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer
Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění
Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění
nesjednáte, můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical.
Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu.
Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá plnou
odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní
kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb. Součástí ceny zájezdu
je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Fischer Light
490 Kč/osoba
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Exotika Plus
990 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50 %(v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit
15 let)
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv
běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa
odletu, trasy letu (možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla
a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich
elektronických cestovních dokladech.
S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké
společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte
Vaše zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se přesuňte k pasové kontrole,
mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla
se dostavte v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních
tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou
závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů se
mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před
odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom
počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení
těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění,
o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel Service, a.s. má každý cestující
zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud
není v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek.
V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina
(rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně,
umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky
na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně
na jednoho cestujícího, přičemž musí být dodržen váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg,
bude jim toto zavazadlo odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě, že celková váha zapsaného zavazadla
překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu zavazadla rozložit do nutného počtu
zavazadel o max. možné hmotnosti 32 kg.
Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 5 kg a nezapočítává se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují charterovými lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle
ani na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze
klasifikovat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto
nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení
a likvidaci.
Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní
podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj
let objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.
LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci,
služby delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu.
Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit za každou
osobu. Výše poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti
na měnovém kurzu a podmínkách letecké společnosti.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje
jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena
je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni
i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s., nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti
či jejích zástupcích.
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka
na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a. s., prosí
o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků
společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté,
vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla
za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném
zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg.
Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být potvrzena leteckou společností.
PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci
zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může
za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, a. s. Na tuto přepravu se
však nevztahuje cestovní pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost
za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou
přepravovány na vlastní zodpovědnost zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození není poskytována kompenzace.
VLASTNÍ DOPRAVA
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě
počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny
s informacemi o doporučených trasách, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa.
Jedná se o informace, které jsou nám známy v době odeslání odjezdových
pokynů. Za případné změny po odeslání nenese cestovní kancelář odpovědnost. V případě vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajektovou přepravu na Sardinii.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je zajišťována velkokapacitními vozy zahraniční výroby se
zájezdovou výbavou. Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními
vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu
neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové
dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména
o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech
v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné
dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR.
Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy
„jeden autobus čeká na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto
prodlevy delší než 45 minut.
Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem
k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité
kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování
je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla
do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další
zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek
uvedený v ceníku dopravce. V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé/některá z jeho zavazadel
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen
si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu
po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář
ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných
zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu.
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně
požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni účastníci autobusové dopravy
jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu.
Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit
ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný
za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech
zemí tranzitních.
Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před
ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den a že
trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR
uvedenými v nabídce cestovní kanceláře. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší
snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy
dle dopravních možností pro autobus.
Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli
místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících
si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu
po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho
zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte
v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi vám vyjdeme vstříc.
Pokud by doprava z vámi požadovaného místa možná byla a představovala
by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme vám tuto službu za adekvátní příplatek. Údaje o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož
i údaj o trase cesty jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy jednotlivých středisek vám sdělí naši prodejní asistenti.
TRANSFERY V DESTINACI
Doba transferu je uváděna pouze přibližně, neboť je závislá na momentální
dopravní situaci a dále na množství hotelů na trase a počtu vystupujících
zákazníků. Transfery mohou být zabezpečeny standardními autobusy, mikrobusy, v některých případech i vozy taxi apod.
DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více
letů během jednoho týdne je možno v některých cílových oblastech knihovat
dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme veškeré délky
pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen
k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se
odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může
uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne
následujícího.
U naprosté většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou je vypsané ubytování vždy na 7 nocí a nástupním i posledním dnem pobytu je sobota, resp.
u některých ubytovacích kapacit neděle. Výjimkou jsou některé ubytovací
kapacity na Sardinii, u kterých není nutno zcela striktně dodržovat pobyty od/
do soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní a poslední den pobytu zvolit
libovolně či si vyžádat jinak dlouhé pobyty než celé násobky týdenních. U všech
pobytů s vlastní dopravou bez rozdílu je možné nastoupit ubytování v první den
pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 17. hodině
a nejpozději do 18. až 22. hodiny. U pobytů s autobusovou dopravou a leteckou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností cestovní kanceláře/konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při
dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních
či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 6. až 9.
hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit
i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem
cestovní kanceláře/konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace k vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání vám je
však rádi poskytneme i předem.
UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá
a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových
zařízení jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou
v souladu s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich
národních kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné
odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační
pomůcku. Vlastní klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER,
a. s., vám pomůže při vašem výběru:
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro
nenáročné hosty
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné
hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální
klasifikací ubytovacího zařízení na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu
od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena v popisu oficiální
třída.
CCelá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá.
A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocené od do, když kritéria
pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu
a při objednávání pobytu skupin je objednatel zájezdu povinen předat zástupci
cestovní kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob, a to nejpozději
při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není
během pobytu většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení
nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte
si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám
a finančním možnostem.
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu uvedeném v nabídce
zájezdu Často zdánlivě vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku
a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě
překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází,
budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu
zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada. Klasifikace hotelů
do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou
pokoje většinou jednoduše zařízeny.
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování)
nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo.
Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně
nemá vliv.
Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu,
popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás hotel
požadovat zálohu v hotovosti.
Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích
jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech,
drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby
a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např.jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální
apartmán pro handicapované, který nemá zástěny sprchového koutu,…)
a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit.
Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou,
ve výjimečných případech, lišit i o více než 10%. Samostatnou kapitolou jsou
v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu
spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná
i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny
možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti
atd.je doslova nevytvořitelný.
Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci
konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby
jsou, a to i přesto, že nejsou výslovně uvedeny za poplatek, službami hrazenými samostatně. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
telefonních hovorů a připojení k internetu, poplatky za půjčení kajaku či lodičky
atd. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší, než je základní cena pobytu, je
ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je
tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné
na místě-podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři. Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších
povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmíněno používáním koupací čepice a které nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale
pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny,
sauny apod.pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních
hodinách. Upozornit nesmíme opomenout též na velikosti parkovacích míst,
zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou
dimenzována na vozy standardních velikostí a častokrát tedy autům větším
nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. V rámci
dále nejednou nabízeného ubytování pod „obecným“ názvem (např. „Privátní
apartmány“, „Residenční komplexy“, „Apartmánové domy“…atd.) je zpravidla zahrnuto velké množství apartmánů v daném středisku. Cestovní kancelář
nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb
jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační programy,
které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících hlavní sezóny, nebo
o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen 3 měsíce, tedy cca od poloviny
června do poloviny září. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny
zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská
postýlka, ložní prádlo,….), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí
být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem
nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se
na toto informujte předem. V poslední době je též stále častějším jevem omezení kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích kapacit,
ale častokrát i na pokojích a v apartmánech, když daná pravidla v tomto ohledu
je vždy nutno respektovat. Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak,
neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.
DENNÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid
již zahrnut v základní ceně zájezdu. U apartmánového ubytování však tomu
vždy není. U některých apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut
v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč
při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu)
a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity jednoznačně vyplývá
z informací uvedených v nabídce zájezdu. Pokud se jedná o závěrečný úklid
ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě,
kdy o závěrečném úklidu hovořeno není, se má za to, že si závěrečný úklid
provádí zákazníci sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně
zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je
zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového
koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně
odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit
si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme
si upozornit na skutečnost, že mohou nastat případné změny úhrad v místě
pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového
typu i u všech privátních pokojů je v základní ceně zájezdu zahrnut též denní
úklid. V některých ubytovacích kapacitách (zejména v Bulharsku) se pojmem
denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.
KAUCE ZA APARTMÁN
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech
se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako
jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu. Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či
destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla
v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč), ve Španělsku kolem 100 €. Naopak v Chorvatsku se kauce zpravidla neskládá. Stále
přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či
pouze jejím prostřednictvím. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny
ubytovacích kapacit uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu a jsou vždy obsahem
odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou. V čase přípravy nabídky jednotlivých zájezdů ze strany cestovní kanceláře panoval v některých zemích a/či
střediscích nejednotný přístup k pobytovým taxám. Zejména nemálo italských
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
a španělských středisek zvažovalo zavedení povinné pobytové taxy, která je
v současné době zavedena jen v minimálním počtu lokalit, ale řada dalších
o jejím zavedení velice vážně uvažuje. U některých kapacit v ceně zájezdu tedy
pobytová taxa zahrnuta je, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací
kapacity naleznete v konkrétní nabídce zájezdu. Zejména vzhledem k Itálii si
dovolujeme upozornit na skutečnost, že informace uvedené v nabídce zájezdu
reflektují stav do době její přípravy a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou
třeba již i pro nadcházející letní sezónu.
Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často bez balkonu a nemusejí být zcela
identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje
jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně
výhodné poloze.
Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj
s přistýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, palanda,
lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší.
Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením
a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky.
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky
může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé děti
obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu
do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den
příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve
po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží
dát nově přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd
či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě nočních
letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu
do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme
vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné příplatky se platí
přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit zavazadla až
do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných místech. Ubytovatel za to ovšem
nepřebírá žádnou odpovědnost.
Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit
na to, že splnění vašich přání záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní
destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb
a komunikace cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální.
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně
postižené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě, protože příslušné národní směrnice nemusí být
v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom,
zda je požadované zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací kapacity v jižních zemích mají omezené
služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou
pouze v hotelech vyšší kategorie.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření
náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech
vždy k dispozici.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují
pravidelnou údržbu, mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské
práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená.
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou
nemá Cestovní kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje
pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze
dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové
případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi
vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze
vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití
vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se měly již ve vašem
vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak
v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si
všimli výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům
hotelu, kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou
sprej na hmyz nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu
a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než jste zvyklí.
STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy,
které se často připravují s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se
vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik dní, aby
se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto
okolnosti a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím
a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea). Podle nejnovějších poznatků
lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji, odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými
podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit se před začátkem dovolené
se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině
pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není
vhodná k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť, a to i po převaření,
ale je zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase
ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím
zařízením. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech může
v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. Z tohoto
důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách.
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem,
může v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen)
může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se
podává kontinentální snídaně, která je zpravidla jednotvárná a nepříliš bohatá,
obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak.
Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravovací služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je
stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů
nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu all inclusive v den odletu
je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí
poskytování programu all inclusive také na interních hotelových pravidlech.
Ve většině hotelů je možné čerpání programu all inclusive po odhlášení doplatit
na recepci. Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte z příslušného
popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Navíc lze
i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat další plnění, přičemž je nutné tato
plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze
proplatit.
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu
o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací.
Vnášení potravin a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být
zakázáno domovním řádem a zejména u menších kapacit se můžete setkat
i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade
důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů to znamená nosit
dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy vyžadován u večeře společenský
oděv.
V některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele
i jiné zařazení do třídy hodnocení.
ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který
je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně
byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení
krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních
případech nehod okamžitě na našeho průvodce. Za hotovost i předměty, které
nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická
zařízení, speciální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty,
šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu.
V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/
vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je
klimatizace v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř.
kolísání proudu, se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových
agregátů, které však nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby
mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech
a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky končí při
opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací
nelze bohužel vyloučit.
VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme
zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem
teče občas vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více
sprch v hotelu, může podle okolností docházet ke krátkodobým omezením.
V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům
elektrické energie. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.
SERVIS A SLUŽBY
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy
s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou
stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak
i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody
umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí podnikatelé. Tvorbu
cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi
může docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.
snaží tuto oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt
medúz a podobně. Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže, což je
však nevyhnutelné a nelze to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny
ohledně možností koupání v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte mořské proudy
a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek,
pokud není uvedeno jinak.
BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům s citlivou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem.
Voda v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během výměny vody nelze
bazény užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní
nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí hotelového
zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně
vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet
lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě návštěvy aquaparku v destinaci,
můžou platit určitá věková a výšková omezení pro vstup do aquaparku či
na jednotlivé atrakce. Návštěvník je povinen podřídit se provoznímu řádu
aquaparku.
SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce
je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům
ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím
dobám nebo omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze
využívat jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu.
Mějte prosím pochopení pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např.
tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu a na základě stálého
užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast
na sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti.
Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek může rychleji
docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní
nářadí a vozidla byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené
výstroje je nutné provést úhradu na místě.
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou
a zejména nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás
o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se
i zábavný program a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy
se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení minimálního počtu
účastníků.
SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici
lehátka a slunečníky, popř. jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to,
že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek,
a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména
v hlavní sezoně nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech v jednom zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných
ranních hodinách.
NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby,
které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení,
a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu.
Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili,
že v hotelech a klubových zařízeních může na základě smluvně přislíbeného
zábavného programu docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život na jihu
se probouzí teprve večer a podle toho může trvat až do časných ranních hodin.
Národnostní složení hostů hotelu a jejich chování nelze ze strany cestovní kanceláře nijak ovlivnit. Během doby před sezonou a po ní může dojít k určitým
omezením hotelových služeb (zábava, sportovní nabídka, klimatizace atd.),
proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje
již při utváření ceny.
PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační
a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou
být delší. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek
často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro
všude ve veřejném vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních
obcí. Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před hotelovými zařízeními
příslušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel
HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní
hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů
a vztahu k životnímu prostředí.
Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je v hotelech běžný výskyt
koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené
domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může připadat nepatřičné.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána,
aby se zabránilo obtěžování zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to ve vašem
zájmu. V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů
letadlem, takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem
nelze vyloučit. Přibližnou vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště
si, prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro to, že postupy a zařízení
nutné k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé, agregáty atd.).
OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti žluté zimnici při příjezdu ze zemí s výskytem této choroby), nicméně
doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem.
Aktuální informace naleznete také na serveru www.ockovani.com.
PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační schůzka a pravidelné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu
1–2× týdně. U některých typů zájezdů je informační schůzka a průvodcovský
servis pouze na telefonu. Úkolem průvodce je i spoluorganizování autobusové
dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a případných výletů. Stálou
přítomnost průvodce v konkrétním hotelu není možné z časových důvodů zajistit. Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto
skutečnost našemu průvodci (telefonicky nebo SMS zprávou).
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli
z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER
zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu průvodce z nejbližší destinace. Pro některé ubytovací kapacity funguje
přímo v místě naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubytovacích kapacit dalších je průvodce k dispozici přímo v jejich rámci a to buď
denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin. U některých
ubytovacích kapacit však není průvodce k dispozici vůbec. A především pro
tyto případy budete vždy vybaveni „mobilním“ telefonním spojením na naše
pracovníky v ČR, kteří jsou až na výjimky „stále na příjmu“. Ve výjimečných
případech si cestovní kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny
průvodcovské služby suplovat prostřednictvím jejího místního partnera. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním
telefonu.
VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů.
Nabídku výletů v místě vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne
zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci
platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo
německy mluvícím průvodcem.
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu
účastníků. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků se výlet neuskuteční. Výše uvedené platí jak pro výlet zakoupený na pobočce cestovní
kanceláře v ČR, tak i pro výlet zakoupený v destinaci. Zákazník si v případě
neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu
ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší
cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde zájezd zakoupil.
PRONÁJEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě,
že máte objednané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně. Při převzetí/
vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00
hod.) je účtován příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých autopůjčovnách požadují úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče
je 21 let, řidičské oprávnění musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič
mladší 24 let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.
SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé
straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava,
sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.
INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené,
může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie
mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré
údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si
vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech
v katalogu má pouze informativní charakter.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv
historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
Zájezdy z katalogu Exotická dovolená 2016–2017
1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást
smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy
o zájezdu zákazní kvyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami pro
cestující. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro
cestující, jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce,
které naleznete na www.fischer.cz/online/cz/informace/informace/
Podminky-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech vám budou předány
v pobočce.
2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu
potvrzené ze strany CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu
nebo bezprostředně po jejím uzavření písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání
tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek
a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF
zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí
smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabídek,
v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.
3. Ceny zájezdu
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle
vlastního výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu
uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy
a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta)
a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní
poplatkyu plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety,
pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě do 2 let. Dále nezahrnuje
pobytové či odletové taxy, které se platí přímo v destinaci a z tohoto důvodu je
nelze zahrnout do celkové ceny. Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech
před odletem.
Zvýhodněné ceny
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko
a stravu během pobytu a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná
výše pro jednosměrnou i zpáteční letenku). Tento manipulační poplatek se
vztahujena všechny destinace operované charterovými lety, včetně samostatných
letenek a nepodléhá stornopoplatkům. U linkových letů je cena stanovena
dle podmínek dopravce. Případné náklady na dětskou postýlku se platí přímo
v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma
dospělými, obdrží slevu nebo zvláštní dětskou cenu. Do dne návratu z destinace
nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i ostatních dětských slev. U některých
ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace
najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé
děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro
tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
4. Platební podmínky
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník
je povinen cenu zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů
jezákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:
1 490 Kč na osobu
při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 8. 2016
2 990 Kč na osobu
při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 9. 2016
4 990 Kč na osobu
při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2016
7 000 Kč na osobu
při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 11. 2016
U zájezdů vlastní dopravou je záloha 30 % ceny zájezdu.
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu
musí být uhrazena nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření
smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením zájezdu je zákazník
povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Poplatky
za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné
ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika
Plus, FischerLight a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu je cena
pojištění zahrnutado konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou
okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu
nebo zaplacenímv hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného
prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze
zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy na bankovní účet CKF.
V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna
od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených
případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je
uvedeno v bodech 6 a 7. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které
jsou součástí zájezdu„na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení
zálohy v požadované výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou
poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací
zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky.
Původní poukaz se nevrací a poukaz nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno
jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 %
z konečnéceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifikované
poukazy,slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami
a bonusy (není-li uvedeno jinak).
Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude
připočten poplatek ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat
platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené v smlouvě o zájezdu.
5. Navýšení ceny a cenová garance
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 9. 3.
2015. CKF disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn
na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací
v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny oproti stavu k 9. 3.
2015. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou
v smlouvě o zájezdu, pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi
nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou
v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu
bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru
o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu;
a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn
přisplnění podmínek dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit
cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot,
takto:1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 11. 2013 nebo později.
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent105
USD/barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty –
ropy nad 120 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu
(včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté
procento nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/barel bude vynásobeno
1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru
nepřesáhne 3,5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu)1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom
směru přesáhne 3,5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné
získat na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních
a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn
jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny
zájezdu v průměru o více než 10 %, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených
v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu,
cenové nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů. CKF má právo před zahájením
zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny
v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb
dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu zájezdu. Takto upravené ceny
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cena vztahují se na všechny zájezdy
i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl
uskutečněn odlet či odjezd. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení
ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušeni tohoto závazku má CKF
právo od cestovní smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno právo CKF
na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).
6. Odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy –
stornopoplatky
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu
odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou,
která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvyo
zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno do sídla
čipobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; tento den se započítává
do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se
nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba. V případě odstoupení
zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši
skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu.
Nejméně však:
do 60 dní před odletem/odjezdem
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem
5 dní před odletem/odjezdem a méně
1 490 Kč/os.,
20 % z konečné ceny,
30% z konečné ceny,
50 % z konečné ceny,
80 % z konečné ceny,
100 % z konečné ceny.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také
stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze
smlouvyo zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně.CKF
má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp.
zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky
se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované
stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení
povinností zákazníka, rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti odstoupení
od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.
7. Stornovací poplatky za fakultativní služby
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Lighta
Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou
účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.):
V případě storna osoby, která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen
uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou
rezervaci a zaplatil plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště
stornove výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, jako např. změny časů,
podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu
ubytování v Praze, Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky
ve výši: do 3 dní před nástupem 200 Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 %
z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta
ekonomické třídy do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek
ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme při
stornupronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 3 000
Kč/pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu a méně činí
stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného
manipulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100% ceny.
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní před
odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
8. Změny v knihování ze strany zákazníka
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu a hotelu
v již uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu,
tj. zejména je-li změna v souladu s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů
služeb, které jsou součásti zájezdu. Takovéto oznámení o změně v osobě zákazníka
musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné
měnit za zájezdy z last momentové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek.
Při provedení změny jsou vždy účtované aktuální, plné ceny zájezdů bez možnosti
uplatnění slev last minute nebo jiných slev (nevztahuje se nazměnu jména).
Za uvedené změny jsou účtovány manipulační poplatky dle tarifů jednotlivých
dodavatelů služeb cestovního ruchu, nejméně však poplatek ve výši 1 000 Kč.
a) Změna jména zákazníka – poplatky se účtují dle podmínek dopravce.
Oznámeni objednatele zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlášení
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvouo zájezdu a že splňuje
podmínky účasti na zájezdu.
b) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém
pokoji musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo
za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy
v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1 dítě,
hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno jinak.
Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 6 a 7.
c) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku letecké
společnosti za změnu letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu.
V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit služby, při zkrácení se peníze
za nevyužité dny nevracejí.
d) Změna druhu dopravy, letecké společnosti, termínu, místa odletu nebo
cílové destinace je posuzováno jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme
stornopoplatky dle bodů 6 a 7.
Veškeré poplatky uvedené v bodech 6, 7 a 8 účtujeme vždy za každou osobu
včetně dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou
splatné ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu
podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a až 8d. Veškeré požadované změny
jsou závislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů.
9. Změny v knihování ze strany CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby
dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů
předzahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny
oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy.
Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CKF povinna
v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout,
zdase změnou smlouvy bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.
i) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna
smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl
v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto
závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy
o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu škody. Jestliže změna
smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna buď snížit doplatek konečné
ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně
zájezdu v případě, že zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
ii) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy
od smlouvy o zájezdu písemnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu
CKF na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě
odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout.
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů
od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby
uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich
podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou
část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF povinna bez zbytečného odkladu
a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF je povinna
v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se
přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování
v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací
služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může dojít i na část
pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“
apod. je garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho
polohu se zákazník dozví po příletu do cílové oblasti. Pokud nelze pokračování
zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality než
uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud
nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb
nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení
nepřijme, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi
dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník
souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava
uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna
podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší
náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že doprava je uskutečněna
za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná
změna dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
letu. CKF neručí za případné posuny letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických
či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při plánování
dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu
nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady
sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu
počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určenépro
cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována
v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je
srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové
posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu
zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou finanční náhradu,za předpokladu,
že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce
za způsobenou škodu tím není dotčena (viz bod 13 Podmínek pro cestující). Pro
účely vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik
započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem)..
10. Odstoupení CKF od cestovní smlouvy
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy
o zájezdu, popř. po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností
plynoucích z uzavřené smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně
narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla
nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných
a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF
od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok
na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen
nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka zpět na místo
odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních
důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku
neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit ani při vynaložení veškerého
úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je předmětem smlouvy
o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo
minimálního počtu zákazníků, který jeuveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky.
Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,
jepovinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní
před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší,
má zákazník právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný
zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF
takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy
o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co
od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy.
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě
původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového
zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení
od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka; účinky
odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
11. Povinnosti zákazníka
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení
a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu
nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kontaktní telefon
(případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě potřeby
k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám
v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/
jízdenky); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při
uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů
před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech
skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzenío
zájezdu, anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se
všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví
na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd, nebo bude-li před započetím cesty
zezájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod.,
pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat
o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, a potřebná víza si
obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor
ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou škodu, kterou
způsobil.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
12. Reklamace
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu.
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi
právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CKF nebo u osoby,
která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez zbytečného
odkladu,nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Zákazník
je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u průvodce CKF
nebo jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla být sjednána náprava pokud
možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může zákazník provést
písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout
potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá
služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá
služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků
vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.Nastanou-li
okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku nemohla CKF zabránit (vis major),
nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela
nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení
zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni
spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení
mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká
obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který
musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo,
které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou
uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení
eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace
o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.
ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
13. Pojistná smlouva
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat
pojištění ERV Evropské pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light
nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete na
www.fi scher.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu.Nesjednáním pojištění přebírá
zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením
tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF
není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné
změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem
a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CKF
nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu.
Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen
tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce
a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro
další jednání zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze
smlouvy o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto
mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými
právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.
14. Pojištění CKF proti úpadku
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu
uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění
uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.cz), informace je rovněž k dispozici
ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude
zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.
15. Další ujednání
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních
podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době uzavření
smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“ a CKF si vyhrazuje právo na jejich
změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním řádem CKF.
Tyto Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových letenek, zejména
s ohledem na stornopoplatky; ostatní ustanovení podmínek pro cestující se
použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro cestující jsou „Důležité
informace“,které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které
jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními
předpisy EU.
Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových stránek či dodatečných
nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.“
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne
odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud
dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2016, tímto
dnem pozbývají platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s. Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění
a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi
zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše uvedených podmínek
jsou následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě
připravili a tým našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech vše pro
hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu je však také dobrá
informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru
pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky běžného
cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění specifická pro
jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před
rezervací svého zájezdu si pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže
uvedené doplňující Důležité informace.
Pasové, vízové a zdravotní formality
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými
požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je
povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro
vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové požadavky
ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář neodpovídá
za problémy související s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané ČR
a SR potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu
z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech destinací
z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality
zajistit sami ještě před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených
arabských emirátů je platný cestovní doklad, který neobsahuje vstupní/výstupní
razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere na vědomí, že od 1. 7. 2011 je zrušeno
zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech
jsou platné pouze do 26. 6. 2012. Od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let)
cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi
zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt
požadovány.
nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. Cestovní kancelář
FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů
a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení.
Na letech společnosti Travel Service, a.s. má každý cestující zákazník nárok
na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud není v cestovních
dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. V případě, že letí
dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři)
stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje dopravce
jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu zavazadel
se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího, přičemž
musí být dodržen váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva
zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg, bude jim toto zavazadlo odbaveno
zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě,
že celková váha zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu
zavazadla rozložit do nutného počtu zavazadel o max. možné hmotnosti 32 kg.
Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 5 kg a nezapočítává se do bezplatně
dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují charterovými
lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani
na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních
předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat
jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné
předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci.
Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní
podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let
objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.
Letištní taxy a další poplatky, palivové příplatky
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby
delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky
tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit za každou osobu. Výše poplatků
je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu
a podmínkách letecké společnosti. Pobytové či odletové taxy, které se platí přímo
v destinaci nelze zahrnout do celkové ceny zájezdu.
Cestovní pojištění
Vyloučení z přepravy
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat
pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light,
k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění Léčebných
výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění nesjednáte,
můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti
o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním
pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá plnou odpovědnost
za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění.
Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní kancelář FISCHER
není dodavatelem kombinace služeb. Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ
úpadku cestovní kanceláře.
Fischer Exotica Plus
990 Kč/osoba
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Light
490 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50% (v den nastoupení zájezdu
a během pobytu nesmí dítě dovršit 15 let).
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy
nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod,
popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava
osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří
např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER,
a. s., nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích.
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu
nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a. s., prosí o pochopení pro toto
opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních
cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen
dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. V případě
porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního
stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
Letecká přeprava
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány
z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány
renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných
v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu,
trasy letu (možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového
plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich elektronických
cestovních dokladech. S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu
(odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení
u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady.
U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku
a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se
přesuňte k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní
doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden na palubní
vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstupence
a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny
letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik
hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Přeprava zvířat
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla
za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném
zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených
k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg. Přeprava
všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek.
V některých případech musí být potvrzena leteckou společností.
Přeprava neskladných zavazadel
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových
prken apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu
a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty
převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je
zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit
i Cestovní kancelář FISCHER, a. s. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní
pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu
způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány na vlastní
zodpovědnost zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození není poskytována
kompenzace.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Délka pobytu
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů
během jednoho týdne je možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou
např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme veškeré délky pobytů počtem
nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv
již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne
a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu,
jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky
trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
Ubytování
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá
a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní
charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení
jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu
s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních
kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř.
kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné odvozovat ze
subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. Vlastní
klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., vám pomůže při
vašem výběru:
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro
nenáročné hosty
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální
klasifikací ubytovacího zařízení na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu
od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena v popisu oficiální třída.
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při
objednávání pobytu skupin je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní
kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob, a to nejpozději při sdělení
jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu
většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění
úklidu v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou
ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem.
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě
vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny
je základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému ve všech
turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím
zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy
stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či
polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná
finanční náhrada. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi.
I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny.
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou
vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování
pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv.
Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní
kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř.
způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás hotel požadovat
zálohu v hotovosti.
V řadě exotických destinací najdete na pokoji pro obsazenost 2+1, 2+2 nebo 3+0
pouze dvě postele velikosti queen size (bez další přistýlky) nebo naopak jednu
postel velikosti king size a pouze jednu přistýlku.
Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem,
jsou většinou velmi malé, často bez balkonu a nemusejí být zcela identické
s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje jednou dospělou
osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné
poloze.
vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normálních hotelových
postelí většinou přistýlky.
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám
doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské
postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé
děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech
většinou k dispozici.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00
hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu
je v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve po 14.
hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově
přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd
neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této
noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete
svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli
s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních
je možné bezplatně uložit zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu
na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných
místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.
Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to,
že splnění vašich přání záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme
převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní destinace
(především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komunikace
cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální.
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně
postižené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení
v konkrétním případě, protože příslušné národní směrnice nemusí být v souladu
s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je požadované
zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem
adaptované. Ubytovací kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento
typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší
kategorie.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě
technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních
dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují
pravidelnou údržbu, mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské
práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle
se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze
na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den,
nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové případy stavební
činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty
nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze
vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití
vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se měly již ve vašem
vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak
v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli
výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu,
kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej na hmyz
nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji
volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus.
I výklad pro vás důležitých hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než jste
zvyklí.
Stravování a nápoje
Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj
s přistýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, palanda,
lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neodpovídají
vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním
přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením a snížením
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy, které
se často připravují s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké.
Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo
odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti a požívání
ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem
(cestovní diarrhea). Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob,
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
které se v jižních zemích zdržují častěji, odvodit z uvedených změn. Nelze tedy
vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin
nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit se
před začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné
léky. Ve většině pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu,
která není vhodná k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá
odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť, a to i po převaření,
ale je zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím
zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase
ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se
z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že
podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím
zařízením. Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné
a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech může
v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě
snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. Z tohoto důvodu se
jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách.
Voda a elektrické napětí
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče
jen odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech
nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném počasí,
popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností docházet ke krátkodobým
omezením. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům
elektrické energie. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.
Servis a služby
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost
poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy
s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou
stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak
i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody
umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí podnikatelé. Tvorbu cen
tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi může
docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.
Slunečníky/lehátka
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem,
může v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování formou bufetu či
servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů
využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen)
může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává
kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici lehátka
a slunečníky, popř. jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka
a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek, a proto nejsou
k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní sezoně
nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech
v jednom zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak.
Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém
hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravovací služby
závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou
all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový
náramek. Čerpání programu all inclusive v den odletu je závislé na době opuštění
hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování programu all inklusive
také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání
programu all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých
plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí
také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat další
plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Pláže
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích
služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném
odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu o možnosti balíčku
s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin
a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním
řádem a zejména u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty
personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz na společenské oblečení
během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je
někdy vyžadován u večeře společenský oděv.
V destinaci Srí Lanka se při každém úplňku slaví tzv. Poya Day. V tento den je dle
srílanských zákonů striktně zakázáno servírovat jakýkoliv alkohol. Tento zákaz se
týká i hotelů, včetně programů all inclusive.
Šperky a trezory
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní
doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je
k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli během
svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na policii.
Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě
na našeho průvodce. Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené
nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická zařízení, speciální výstroj a sportovní
nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak
naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě
nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu.
V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání
z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace
v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu,
se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však
nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci
klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifi kovány
tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče,
takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken
nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační
a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší.
Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek často hlučnému
obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném
vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však
obhospodařují oblasti pláže před hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé
(lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto oblast pláže
udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit
nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále to může
vést k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnutelné a nelze to z naší
strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání v hotelu, popř.
na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky
jsou k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
Bazény
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům
s citlivou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda
v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během výměny vody nelze bazény
užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo
na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž
rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný
bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost
závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků u bazénu
neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
Sport/zábava/aktivity
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle
povětrnostních podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké
poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům
ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám
nebo omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat
jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte od našich průvodců, popř.
zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte prosím pochopení pro to, že stávající
sportovní materiál, jakož i např. tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému
standardu a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání
sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá
na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména
neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se jen do takových
činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že
na základě klimatických podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům
a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před
použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu
na místě. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou
a zejména nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační
programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení
i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program
a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při
odpovídající poptávce, popř. dosažení minimálního počtu
účastníků.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Noční klid
Poznávací zájezdy
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby,
které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení,
a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi
v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní
klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech
a klubových zařízeních může na základě smluvně přislíbeného zábavného
programu docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí
teprve večer a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby
před sezonou a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava,
sportovní nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu.
Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv
historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních
a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
Hygiena
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní
hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu
k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je
v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou
považovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože
to některým klientům může připadat nepatřičné.
Hluk
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána,
aby se zabránilo obtěžování zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete,
prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to ve vašem zájmu.
V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem,
takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem
nelze vyloučit. Přibližnou vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si,
prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné
k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé,
agregáty atd.).
Výlety
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku
výletů v místě vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci platí v místní měně
a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím
průvodcem.
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu
účastníků. Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat
výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo
za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde
zájezd zakoupil.
Pronájem aut
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že
máte objednané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni
do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta
na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován
příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých
autopůjčovnách požadují úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let,
řidičské oprávnění musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší
24 let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté
základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.
Sezony
Očkování
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti
žluté zimnici při příjezdu ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme
před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální informace
naleznete také na serveru www.ockovani.com.
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně
i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto
obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní
nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.
Informace v katalogu
Průvodcovský servis
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační koktejl
a pravidelné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu 2x týdně. Pokud
se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost
našemu průvodci.
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli
z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER
zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu
průvodce z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty.
Průvodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy
k dispozici na mobilním telefonu.
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené,
může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb,
popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou
ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje
o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají
informacím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu má
pouze informativní charakter.
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo
právnických osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých
nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen
„cestovní kancelář“) tento reklamační řád.
Článek 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené
služby. Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu
a podmínkách poskytovaných služeb.
Článek 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby
a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona
č. 89/2012 Sb., občansky zákoník.
Článek 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit
své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného
jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které
reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezdu objednal.
V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900
až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně
po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo
„delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou
anebo podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
Článek 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny
zájezdu („kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady
poskytované služby v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok
na kompenzaci, je zejména povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní
ustanovení reklamačního řádu se v tomto případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
s úpravou v tomto článku. Reklamační řád dále odkazuje na „tabulku“, která je umístěna
na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování
(sekce I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezdu
definovaných v sekci III – Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta
cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen
poskytnout delegátovi veškerou součinnost za účelem sepsání písemného „protokolu
o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci“. Pokud zákazník tuto součinnost
odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.), bere
tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”. V případě, že
delegát není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele
(vadných) služeb o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla
být vada dostatečně určitě popsána. V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou
fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, případně fotodokumentaci je zákazník povinen
předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce
cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce
IV.), je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci
a oznámit mu příslušnou vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké
výpovědi.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen
požádat pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné
potvrzení vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo
na finanční kompenzaci, pokud je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku
vady na palubě letadla je zákazník povinen požádat o písemné potvrzení příslušné vady
člena posádky letadla. V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána.
Zmíněné potvrzení je zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní
kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní
kanceláře.
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem či třetí
osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou
událost (vis major).
Článek 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je
nejvhodnější zaslat reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář
FISCHER, a. s., Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
případně má právo uplatnit svou reklamaci osobně v provozovnách cestovní kanceláře,
kde reklamaci uplatní prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým
podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci
reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis
vady služeb včetně případných důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky,
aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu, na který má být zaslána případná kompenzace,
popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace
mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji
vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li
se se zákazníkem jinak.
Článek 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování
u průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě
uplatněné reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou
reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.
Článek 7
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin
platí příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.
Článek 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména
podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své
požadavky co do jejich důvodu, podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu
§§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva
uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.
Článek 9
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu
z ceny zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky,
že existence vady bude v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě,
že se vady (u nichž to jejich povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování,
Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují během celé doby trvání zájezdu, se
výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících trvání zájezdu
a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala.
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 %
z ceny zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi
přiznává dodatečný nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje
v souladu s „tabulkou náhrady ztráty radosti z dovolené“ umístěné na webových
stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely výpočtu kompenzace se vychází
ze součtu ceny zájezdu, letištních tax a dalších poplatků a palivového příplatku.
Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...)
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář
FISCHER, a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových
stránkách cestovní kanceláře.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo
doplnění služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní
služby.
Není-li to možné, poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle
„tabulky“.
Článek 10
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným
k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká
obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který
musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které
je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny
na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního
sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách
řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/
main/?event=main.home.show
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývá platnosti
Reklamační řád v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
Zájezdy z katalogu Zimní dovolená u moře 2016–2017
1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi
CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito
Podmínkami pro cestující. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující,
jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na www.fischer.cz/
online/cz/informace/informace/ Podminky-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech vám budou
předány v pobočce.
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu potvrzené ze strany
CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření
písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu
dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje,
že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže
určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.
3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru
a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci,
služby delegáta) a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační
poplatek za dítě do 2 let. Dále nezahrnuje pobytové či odletové taxy, které se platí přímo v destinaci
a z tohoto důvodu je nelze zahrnout do celkové ceny zájezdu. Aktuální informace obdrží zákazník
v pokynech před odletem.
ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během
pobytu a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou i zpáteční
letenku). Tento manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými lety,
včetně samostatných letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou postýlku
se platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma dospělými, obdrží
slevu ve výši 25 %, pokud není uvedena speciální nabídka Pevná dětská cena (PDC). Speciální
nabídka Pevná dětská cena (PDC) = 0 Kč platí pro 1 dítě v doprovodu minimálně 2 dospělých osob
pro všechny odlety. V případě vyprodání letenek z této nabídky platí Pevná dětská cena dle dané
destinace. Speciální nabídku Pevná dětská cena za 0 Kč nelze kombinovat se slevou 1. moment
pro dospělé osoby ani s žádnými dalšími slevami. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit
12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U některých ubytovacích zařízení je věková
hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých
hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen
zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
Junioři do 20 let: Junior ve věku od 15 do 20 let (pokud není stanoveno jinak), který je ubytován
společně se dvěma dospělými osobami, obdrží ve vybraných ubytovacích kapacitách zvláštní cenu.
Do dne návratu z destinace nesmí junior dovršit věkovou hranici stanovenou v konkrétní cenové
nabídce.
Senioři: Každý zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60 let nejpozději v době odletu) má
od Cestovní kanceláře Fischer slevu 1 500 Kč z ceny. Slevu nelze sčítat s ostatními slevami
poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER, s dětskou letenkou zdarma a promo pokojem. Seniorskou slevu nelze uplatnit k zájezdům z lastmomentových nebo zvláštních nabídek, na zájezdy
s linkovými lety, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá Cestovní kancelář FISCHER. U zájezdů do Spojených arabských emirátů lze poskytnout seniorskou slevu pouze
ve vybraných termínech.
4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY
V případě, že naleznete stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídneme vám takový
zájezd za tuto nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro oficiální katalogové ceny konkurenční cestovní kanceláře snížené o slevu prvního momentu. Cenová záruka platí pouze pro kombinaci služeb ubytování a doprava (tj. zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy
konečná cena zájezdu, k ceně jednotlivých položek na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné
speciální či zvláštní dodatečné nabídky publikované mimo hlavní katalog, ani last momentové
nabídky se cenová záruka nevztahuje. Rozdíl v ceně nelze vyplatit v hotovosti. 100% záruku nejnižší ceny není možné kombinovat s dalšími slevami poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER
ani jinými marketingovými akcemi.
Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné ubytovací zařízení
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
(stejný hotel, penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh a kvalitu dopravy, kategorii hotelu a typ
pokoje (například pokoj s výhledem na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování (např.
kontinentální snídaně, polopenze, all inclusive atd.). Tato nabídka se nevztahuje na zájezdy na Sardinii
a do Spojených arabských emirátů.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen cenu
zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:
990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 6. 2016
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 8. 2016
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 9. 2016
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2016
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 11. 2016
U zájezdů vlastní dopravou je záloha 30 % ceny zájezdu.
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena
nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů
před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy
o zájezdu. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné
ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její
úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný
prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže
zákazník vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem
je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech
uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je uvedeno v bodech 7 a 8. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená
smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované výši. V případě platby ceny zájezdu či její části
formou poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi
poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací a poukaz nelze proplatit
v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 %
z konečné ceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifikované poukazy, slevy
a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak).
Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude připočten poplatek
ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené v smlouvě o zájezdu.
6. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ
KANCELÁŘE FISCHER, A. S.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 9. 3. 2015. CKF disponuje
mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních
zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny
oproti stavu k 9. 3. 2015. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou
v smlouvě o zájezdu, pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21
dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, v případě, že dojde
ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou
zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,
pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví
způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při splnění podmínek
dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena
dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto: 1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu
1. 11. 2013 nebo později. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu
Brent 105 USD/ barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy
nad 120 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek,
jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/
barel bude vynásobeno
1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5hodin (počítá
se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5hodin (počítá
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých
destinací je možné získat na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru
o více než 10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní
výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je
uveden v katalogu, cenové nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou
uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli,
upravit příslušným způsobem cenu zájezdu. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne
zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při
porušeni tohoto závazku má CKF právo od cestovní smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno
právo CKF na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).
7. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA
OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu.
Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení
od smlouvy doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; tento den
se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy
o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se
zrušením zájezdu.
Nejméně však:
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 6. 2016:
do 45 dní před odletem/odjezdem 990 Kč/os.,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 7. 2016:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí
shora uvedené obdobně. CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené
záloze, resp. zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se
vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany
CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem
pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.
8. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light a Fischer
Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna osoby,
která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil
plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další
změny, jako např. změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu ubytování v Praze,
Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200
Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta ekonomické
třídy do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu
stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu
a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
ch) Stornovací poplatky za objednanou třídu v letadle Travel Plus Comfort: do 6 dní
zdarma, 5 dní před odletem a méně 100 % z ceny.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu a hotelu v již uzavřené
smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu
s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Takovéto oznámení
o změně v osobě zákazníka musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy
není možné měnit za zájezdy z last momentové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení
změny jsou vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění slev last minute nebo
jiných slev. Za uvedené změny jsou účtovány tyto manipulační poplatky:
a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka (např.
v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace
Spojené arabské emiráty je změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako storno a nové
přihlášení, tj. účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Oznámeni objednatele zájezdu o změně v jeho
osobě musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu
a že splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze
strany hotelu.
b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny před odletem a zachování
původního termínu odletu do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8.
c) Změna termínu odletu nebo destinace do 60 dní před odletem skutečné náklady spojené se
změnou nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn.
že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Změnu je možné provést pouze v rámci katalogu, ze kterého
byl zájezd zakoupený.
d) Změna hotelu při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Pozdější změna je posuzována jako storno a nové přihlášení.
e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit
zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba
a 1 dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. Za stornovanou
osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
f) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku 30 EUR/osoba při změně
letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit
služby; při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci. Tento poplatek se vztahuje pouze na prodloužení letenky zajištěné Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. V ostatních případech jsou poplatky za prodloužení letenky vyšší. Za prodloužení pobytu nebo změnu hotelu v destinaci
je účtován poplatek 30 EUR na ubytovací jednotku.
g) Změna místa odletu v tuzemsku do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je
tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
h) Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu) do 60 dní před odletem
500 Kč, od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že
účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Veškeré poplatky uvedené v bodech 7, 8 a 9 účtujeme vždy
za každou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou
splatné ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům
uvedeným v bodech 8a) až 8ch)
Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/osoba k připojištění
Fischer Plus při uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději však 45 dnů před plánovaným zahájením
zájezdu. Do tohoto počtu dnů se započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. den
zakoupení služby „Změna týden před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánovaného zahájení
zájezdu. Zákazníci, kteří si tuto službu zakoupili, mohou z jakéhokoliv důvodu ještě 7 dní před plánovaným datem zahájení zájezdu bezplatně změnit hotel, destinaci nebo termín cesty, avšak pouze
za předpokladu, že je to z objektivních důvodů možné, tzn. např. má-li požadovaný hotel, resp. let
volnou kapacitu. Nově zaknihovaný zájezd musí být z dostupné nabídky a v minimální stejné ceně
za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou osobu u původního zájezdu, při zachování počtu cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování a rozsahu stravování. V případě, že cena nově
knihovaného zájezdu bude vyšší, než-li cena původního zájezdu, zákazník tento rozdíl doplatí. Změna
může být provedena pouze v rámci katalogu Zimní dovolená u moře 2016–2017. Tato služba může
být využita pouze jednou. Cena nově knihovaného zájezdu se stanovuje na základě cenové nabídky
(sleva na 1. moment, last minute cena a jiné bonusy se neuplatní). V případě storna zájezdu, který byl
bezplatně změněn, jsou účtovány stornopoplatky v min. výši storna původního zájezdu v době provedení změny. Změnu týden před odletem zdarma není možné využít na změnu jména, na zájezdy
s linkovými lety, exotické zájezdy, s objednanými transfery mezi destinacemi, službami nad rámec
zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá CKF (např. Sardinie).
10. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout
mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CKF povinna
v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy
bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.
I) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má
se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník
povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy o zájezdu
odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení
ceny zájezdu, je CKF povinna buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
II) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu
písemnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový
zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše,
co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové
smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové
smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas
nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF
povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF
je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující
původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování
může dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“
apod. je garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho polohu se zákazník
dozví po příletu do cílové oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna vrátit zákazníkovi
rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší
kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CKF povinna
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je
CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž
zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna
v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že
doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy,
letecké společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neručí za případné posuny
letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn s tím,
že musí při plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu
nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného
(tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání
zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava
organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn
s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou
finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena (viz bod 14 Podmínek pro cestující). Pro účely
vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy
(tj. okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).
11. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř.
po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené
smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí
nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem
omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF od smlouvy
o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny
služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou
zákazníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže
dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je
předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF
zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi
písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze shora
uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla
jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy.
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se
považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je
CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení
od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových
údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě potřeby
k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu
cestovní smlouvy.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ jízdenky); způsob předání
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi
vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech
skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadovanými
doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd,
nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný
cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného
státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují,
a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků,
dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.
13. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník
uplatnit u CKF nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla být
sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může zákazník provést
písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost
při řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění
nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. Nastanou-li okolnosti, jejichž
vzniku, průběhu a příp. následku nemohla CKF zabránit (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně
zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi
nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu ze smlouvy
o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv
o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který
musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem
sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní
inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít
platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na
adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
14. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské
pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fi scher.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění
přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb.
Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká
přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou,
CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde
ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit
na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.),
který je nezbytný pro další jednání zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze
smlouvy o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto mezinárodních dohod
uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.
15. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem
č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle
tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.cz), informace
je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude
zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.
16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“ a CKF
si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním řádem CKF.
Tyto Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky; ostatní ustanovení podmínek pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro
cestující jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou součástí právního
řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových stránek či dodatečných nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení § 1780
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen
toto oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývají platnosti
Podmínky pro cestující v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických
osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných
cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní kancelář“)
tento reklamační řád.
ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby.
Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách
poskytovaných služeb.
ČLÁNEK 2
Služby delegáta) nevyskytují během celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená
v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se
příslušná vada vyskytovala.
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 %
z ceny zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi
přiznává dodatečný nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu
s „tabulkou náhrady ztráty radosti z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu,
letištních tax a dalších poplatků a palivového příplatku. Nezapočítává se pojištění a další
fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...).
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo
z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012
Sb., občansky zákoník.
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.
ČLÁNEK 3
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář
FISCHER, a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách
cestovní kanceláře.
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své
právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
ČLÁNEK 5
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného
jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které
reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu
odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně
nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře
v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo
podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované
služby v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci,
je zejména povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení
reklamačního řádu se v tomto případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto
článku. Reklamační řád dále odkazuje na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce
I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd definovaných
v sekci III – Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře
v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi
veškerou součinnost za účelem sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo
na finanční kompenzaci“. Pokud zákazník tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní
delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.), bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude
možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník
povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb o písemné potvrzení vzniku příslušné vady.
V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. V případě možnosti zákazník
doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, případně fotodokumentaci je
zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv
pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je
zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit
mu příslušnou vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen
požádat pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné
potvrzení vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční
kompenzaci, pokud je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě
letadla je zákazník povinen požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla.
V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník
povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce
cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem či třetí osobou,
která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou událost (vis
major).
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu
z ceny zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že
existence vady bude v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady
(u nichž to jejich povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé,
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je nejvhodnější
zaslat reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s.,
Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo
uplatnit svou reklamaci osobně v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní
prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci
reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis
vady služeb včetně případných důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky,
aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu, na který má být zaslána případná kompenzace,
popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace
mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se
zákazníkem jinak.
ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování
u průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné
reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém
návratu dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.
ČLÁNEK 7
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí
příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.
ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat
informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co
do jejich důvodu, podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903
NOZ, povinnost počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku
nevznikla škoda.
ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění
služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li
to možné, poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.
ČLÁNEK 10
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení
mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní
inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu,
u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České
obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu
využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online
jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývá platnosti
Reklamační řád v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s. Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění
a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající
mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky pro
cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše uvedených
podmínek jsou následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu
jsme pečlivě připravili a tým našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových
oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu
je však také dobrá informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých
zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování.
Představy a nároky běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také
na upozornění specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě
vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si pečlivě prostudujte
jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.
PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými
požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je
povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná
pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové
požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář
neodpovídá za problémy související s vypršením platnosti takovýchto dokladů.
Občané ČR a SR potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě nejméně 6
měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění
víz do všech destinací z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni
si veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním. Podmínkou
pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který
neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere
na vědomí, že od 1. 7. 2011 je zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů
rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech jsou platné pouze do 26. 6. 2012.
Od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze
s vlastním cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen
s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat
pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer
Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění
Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění
nesjednáte, můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical.
Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu.
Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá
plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením
cestovního pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu,
kde Cestovní kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb.
Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Fischer Light
490 Kč/osoba
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Exotika Plus
990 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50 % (v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 15 let)
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru
odbavovány z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří
jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě
předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme
možnost změny místa odletu, trasy letu (možnost mezipřistání), letecké
společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu
a příletu jsou uvedeny ve vašich elektronických cestovních dokladech.
S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou
formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké společnosti
si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla,
zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady
si uschovejte. Po odbavení se přesuňte k pasové kontrole, mějte připravenou
palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase,
který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize
údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené
na informační tabuli. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
(v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních
letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním
vzdušných koridorů.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení
těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění,
o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel Service, a.s. má každý cestující
zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud není
v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. V případě,
že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina,
partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje
dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu
zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího,
přičemž musí být dodržen váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva
zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg, bude jim toto zavazadlo odbaveno
zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě,
že celková váha zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu
zavazadla rozložit do nutného počtu zavazadel o max. možné hmotnosti 32 kg.
Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 5 kg a nezapočítává se do bezplatně
dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují charterovými
lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani
na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních
předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat
jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné
předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci.
Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní
podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let
objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.
LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby
delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky
tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit za každou osobu. Výše poplatků
je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu
a podmínkách letecké společnosti.
Pobytové či odletové taxy, které se platí přímo v destinaci nelze zahrnout do
celkové ceny zájezdu.
VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy
nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod,
popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob
v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např.
v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.,
nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích.
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu
nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a. s., prosí o pochopení pro toto
opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních
cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen
dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. V případě
porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního
stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla
za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném
zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených
k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg.
Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek.
V některých případech musí být potvrzena leteckou společností.
PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových
prken apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu
a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty
převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je
zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit
i Cestovní kancelář FISCHER, a. s. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu
způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány na vlastní
zodpovědnost zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození není poskytována
kompenzace.
DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů
během jednoho týdne je možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou
např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme veškeré délky pobytů počtem
nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv
již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne
a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu,
jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky
trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj
s přistýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, palanda,
lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neodpovídají
vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním
přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením a snížením
vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normálních hotelových
postelí většinou přistýlky.
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám
doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky
může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé děti
obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou
k dispozici.
UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá
a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní
charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení
jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu
s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních
kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř.
kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné odvozovat ze
subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. Vlastní
klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., vám pomůže při
vašem výběru:
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením
a službami vhodné pro nenáročné hosty
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální
klasifikací ubytovacího zařízení na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu
od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena v popisu oficiální třída.
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při
objednávání pobytu skupin je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní
kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob, a to nejpozději při sdělení
jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu
většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění
úklidu v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou
ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem.
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě
vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny
je základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému ve všech
turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení
stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné,
mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či
polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná
finanční náhrada. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi.
I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny.
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou
vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování
pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv.
Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní
kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř.
způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás hotel požadovat
zálohu v hotovosti.
Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem,
jsou většinou velmi malé, často bez balkonu a nemusejí být zcela identické
s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje jednou dospělou
osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné
poloze.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00
hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je
v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve po 14. hodině,
běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově
přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd
neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této
noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete
svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli
s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních
je možné bezplatně uložit zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu
na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných
místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.
Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to,
že splnění vašich přání záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme
převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní destinace
(především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komunikace
cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální.
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně
postižené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení
v konkrétním případě, protože příslušné národní směrnice nemusí být v souladu
s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je požadované
zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem
adaptované. Ubytovací kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento
typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší
kategorie.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě
technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních
dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují
pravidelnou údržbu, mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské
práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle
se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze
na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze dne
na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové případy
stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho
zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze
vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití
vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se měly již ve vašem
vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak
v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli
výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu,
kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej na hmyz
nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji
volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus.
I výklad pro vás důležitých hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než
jste zvyklí.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
KLIMATIZACE/TOPENÍ
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy,
které se často připravují s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se
vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik dní, aby
se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto
okolnosti a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím
a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea). Podle nejnovějších poznatků
lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji,
odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána
nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými
podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit se před začátkem dovolené
se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině
pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není
vhodná k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná
voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť, a to i po převaření, ale je
zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím
zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase
ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se
z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že
podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím
zařízením. Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné
a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech
může v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se
samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout.
Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více
skupinách.
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem,
může v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování formou bufetu či
servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů
využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen)
může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává
kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu.
V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání
z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace
v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu,
se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však
nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci
klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány
tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče,
takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken
nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak.
Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém
hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravovací služby
závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou
all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový
náramek. Čerpání programu all inclusive v den odletu je závislé na době opuštění
hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování programu all inclusive
také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání
programu all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých
plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí
také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat další
plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích
služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném
odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu o možnosti balíčku
s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin
a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním
řádem a zejména u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty
personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz na společenské oblečení
během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je
někdy vyžadován u večeře společenský oděv.
V některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné
zařazení do třídy hodnocení.
ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní
doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je
k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli během
svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na policii.
Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě
na našeho průvodce. Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené
nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická zařízení, speciální výstroj a sportovní
nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak
naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě
nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých
hotelech teče jen odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit
v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem teče občas
vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu,
může podle okolností docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích
může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím
pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace
.
SERVIS A SLUŽBY
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost
poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy
s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou
stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak
i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody
umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí podnikatelé. Tvorbu cen
tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi může
docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.
SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici
lehátka a slunečníky, popř. jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to,
že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek, a proto
nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní
sezoně nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech
v jednom zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.
PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační
a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší.
Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek často hlučnému
obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném
vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však
obhospodařují oblasti pláže před hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé
(lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto oblast pláže
udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit
nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále to může
vést k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnutelné a nelze to z naší
strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání v hotelu, popř.
na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky
jsou k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům
s citlivou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda
v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během výměny vody nelze bazény
užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo
na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž
rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný
bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost
závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků u bazénu
neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle
povětrnostních podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké
poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům
ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám
nebo omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat
jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte od našich průvodců, popř.
zaměstnanců příslušného hotelu.
Mějte prosím pochopení pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např.
tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu a na základě stálého užívání
mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportovních,
zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče
odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při
sportovní činnosti.
Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím,
bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek může rychleji docházet
k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí
a vozidla byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je
nutné provést úhradu na místě.
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména
nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy
jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení i v tom, že
v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava
nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající
poptávce, popř. dosažení minimálního počtu účastníků.
NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby,
které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení,
a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi
v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní
klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech
a klubových zařízeních může na základě smluvně přislíbeného zábavného programu
docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer
a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před sezonou
a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní
nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato
okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli
z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný
stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu průvodce
z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce
může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici
na mobilním telefonu.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv
historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních
a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku
výletů v místě vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou
provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu
účastníků. Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat
výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo
za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde
zájezd zakoupil.
PRONÁJEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že
máte objednané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni
do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta
na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován
příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých
autopůjčovnách požadují úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let,
řidičské oprávnění musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší 24
let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté základní
pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.
SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně
i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto
obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní
nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.
HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní
hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu
k životnímu prostředí.
Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je v hotelech běžný výskyt koček,
a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí
mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může
připadat nepatřičné.
INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené,
může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb,
popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou
ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje
o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají
informacím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu má
pouze informativní charakter.
HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána,
aby se zabránilo obtěžování zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete,
prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to ve vašem zájmu.
V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem,
takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem
nelze vyloučit. Přibližnou vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si,
prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné
k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé,
agregáty atd.).
OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti
žluté zimnici při příjezdu ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme
před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální informace
naleznete také na serveru www.ockovani.com.
PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační schůzka
a pravidelné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu 1–2× týdně. Pokud
se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost
našemu průvodci.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
Zájezdy z katalogu letní dovolená u moře 2016
1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi
CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito
Podmínkami pro cestující. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující,
jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na www.fischer.cz/
online/cz/informace/informace/ Podminky-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech vám budou
předány v pobočce.
se na dětské ceny). Cenová záruka platí pouze v klubovém období, tj. nevztahuje se na mimosezonu
před/po hlavní sezoně. Příslušná období jsou definovaná na webu u jednotlivých klubových hotelů.
Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné ubytovací zařízení
(stejný hotel, penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh a kvalitu dopravy, kategorii hotelu a typ
pokoje (například pokoj s výhledem na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování (např.
kontinentální snídaně, polopenze, all inclusive atd.). Tato nabídka se nevztahuje na zájezdy na Sardinii
a do Spojených arabských emirátů.
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu potvrzené ze strany
CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření
písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu
dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje,
že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže
určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.
3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru
a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci,
služby delegáta) a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační
poplatek za dítě do 2 let. Dále nezahrnuje pobytové či odletové taxy, které se platí přímo v destinaci
a z tohoto důvodu je nelze zahrnout do celkové ceny zájezdu. Aktuální informace obdrží zákazník
v pokynech před odletem.
ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během
pobytu a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou i zpáteční
letenku). Tento manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými lety,
včetně samostatných letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou postýlku
se platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma dospělými, obdrží
slevu ve výši 25 %, pokud není uvedena speciální nabídka Pevná dětská cena (PDC). Speciální
nabídka Pevná dětská cena (PDC) = 0 Kč platí pro 1 dítě v doprovodu minimálně 2 dospělých osob
pro všechny odlety. V případě vyprodání letenek z této nabídky platí Pevná dětská cena dle dané
destinace. Speciální nabídku Pevná dětská cena za 0 Kč nelze kombinovat se slevou 1. moment
pro dospělé osoby ani s žádnými dalšími slevami. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit
12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U některých ubytovacích zařízení je věková
hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých
hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen
zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
Junioři do 20 let: Junior ve věku od 15 do 20 let (pokud není stanoveno jinak), který je ubytován společně se dvěma dospělými osobami, obdrží ve vybraných ubytovacích kapacitách zvláštní cenu. Do dne
návratu z destinace nesmí junior dovršit věkovou hranici stanovenou v konkrétní cenové nabídce.
Senioři: Každý zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60 let nejpozději v době odletu) má od Cestovní kanceláře Fischer slevu 1 500 Kč z ceny. Slevu nelze sčítat s ostatními slevami poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER, s dětskou letenkou zdarma a promo pokojem. Seniorskou slevu
nelze uplatnit k zájezdům z lastmomentových nebo zvláštních nabídek, na zájezdy s linkovými lety,
na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá Cestovní kancelář FISCHER. U zájezdů
do Spojených arabských emirátů lze poskytnout seniorskou slevu pouze ve vybraných termínech.
4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY
V případě, že naleznete stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídneme vám takový zájezd
za tuto nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro oficiální katalogové ceny konkurenční cestovní
kanceláře snížené o slevu prvního momentu. Cenová záruka platí pouze pro kombinaci služeb ubytování a doprava (tj. zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy konečná cena zájezdu,
k ceně jednotlivých položek na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné speciální či zvláštní dodatečné nabídky publikované mimo hlavní katalog, ani last momentové nabídky se cenová záruka
nevztahuje. Rozdíl v ceně nelze vyplatit v hotovosti. 100% záruku nejnižší ceny není možné kombinovat s dalšími slevami poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER ani jinými marketingovými akcemi.
U klubových nabídek na léto 2016 na 1. moment vám navíc garantujeme nejnižší cenu zájezdů
i oproti last minute. To znamená, že pokud naleznete stejný zájezd v naší nabídce levněji, a to i na last
minute, nabídneme vám takový zájezd za tuto nižší cenu (nevztahuje se na slevy za on-line nákup
zájezdů). Rozdíl v ceně nelze vyplatit v hotovosti. Cenová záruka platí vždy pouze pro oficiální ceny
z katalogu klubových nabídek na léto 2016 a lze porovnávat pouze ceny za dospělé osoby (nevztahuje
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen cenu
zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:
990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2015
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2016
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 29. 2. 2016
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2016
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 5. 2016
U zájezdů na Sardinii je záloha 50 % z ceny zájezdu.
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena
nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů
před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy
o zájezdu. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné
ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její
úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný
prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže
zákazník vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem
je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech
uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je uvedeno v bodech 7 a 8. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená
smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované výši. V případě platby ceny zájezdu či její části
formou poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi
poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací a poukaz nelze proplatit
v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 %
z konečné ceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifikované poukazy, slevy
a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak).
Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude připočten poplatek
ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené v smlouvě o zájezdu.
6. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ
KANCELÁŘE FISCHER, A. S.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 9. 3. 2015. CKF disponuje
mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních
zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny
oproti stavu k 9. 3. 2015. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou
v smlouvě o zájezdu, pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21
dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, v případě, že dojde
ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou
zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,
pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví
způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při splnění podmínek
dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena
dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto: 1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu
1. 11. 2013 nebo později. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu
Brent 105 USD/ barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy
nad 120 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek,
jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/
barel bude vynásobeno
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5hodin (počítá
se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5hodin (počítá
se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých
destinací je možné získat na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru
o více než 10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní
výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je
uveden v katalogu, cenové nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou
uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli,
upravit příslušným způsobem cenu zájezdu. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne
zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při
porušeni tohoto závazku má CKF právo od cestovní smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno
právo CKF na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).
7. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA
OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu.
Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení
od smlouvy doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; tento den
se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy
o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se
zrušením zájezdu.
Nejméně však:
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2016:
do 45 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Při uzavření smlouvy o zájezdu od 16. 1. 2016:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí
shora uvedené obdobně. CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené
záloze, resp. zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se
vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany
CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem
pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.
8. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light a Fischer
Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna osoby,
která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil
plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další
změny, jako např. změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu ubytování v Praze,
Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200
Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta ekonomické
třídy do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu
stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu
a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem
a méně 100 % z konečné ceny.
ch) Stornovací poplatky za objednanou třídu v letadle Travel Plus Comfort: do 6 dní zdarma,
5 dní před odletem a méně 100 % z ceny.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu a hotelu v již uzavřené
smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu
s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Takovéto oznámení
o změně v osobě zákazníka musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy
není možné měnit za zájezdy z last momentové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení
změny jsou vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění slev last minute nebo
jiných slev. Za uvedené změny jsou účtovány tyto manipulační poplatky:
a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka (např.
v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace
Spojené arabské emiráty je změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako storno a nové
přihlášení, tj. účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Oznámeni objednatele zájezdu o změně v jeho
osobě musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu
a že splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze
strany hotelu.
b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny před odletem a zachování
původního termínu odletu do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8.
c) Změna termínu odletu nebo destinace do 60 dní před odletem skutečné náklady spojené se
změnou nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn.
že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Změnu je možné provést pouze v rámci katalogu, ze kterého
byl zájezd zakoupený.
d) Změna hotelu při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Pozdější změna je posuzována jako storno a nové přihlášení.
e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit
zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba
a 1 dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. Za stornovanou
osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
f) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku 30 EUR/osoba při změně
letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit
služby; při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci. Tento poplatek se vztahuje pouze na prodloužení letenky zajištěné Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. V ostatních případech jsou poplatky za prodloužení letenky vyšší. Za prodloužení pobytu nebo změnu hotelu v destinaci
je účtován poplatek 30 EUR na ubytovací jednotku.
g) Změna místa odletu v tuzemsku do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je
tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
h) Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu) do 60 dní před odletem 500 Kč, od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn.
že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Veškeré poplatky uvedené v bodech 7, 8 a 9 účtujeme
vždy za každou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy (storno)
jsou splatné ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají
poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8i)
Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/osoba k připojištění
Fischer Plus při uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději však 45 dnů před plánovaným zahájením
zájezdu. Do tohoto počtu dnů se započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. den
zakoupení služby „Změna týden před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánovaného zahájení
zájezdu. Zákazníci, kteří si tuto službu zakoupili, mohou z jakéhokoliv důvodu ještě 7 dní před plánovaným datem zahájení zájezdu bezplatně změnit hotel, destinaci nebo termín cesty, avšak pouze
za předpokladu, že je to z objektivních důvodů možné, tzn. např. má-li požadovaný hotel, resp. let
volnou kapacitu. Nově zaknihovaný zájezd musí být z dostupné nabídky a v minimální stejné ceně
za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou osobu u původního zájezdu, při zachování počtu
cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování a rozsahu stravování. V případě, že cena
nově knihovaného zájezdu bude vyšší, než-li cena původního zájezdu, zákazník tento rozdíl doplatí.
Změna může být provedena pouze v rámci katalogu Letní dovolená u moře 2016. Tato služba může
být využita pouze jednou. Cena nově knihovaného zájezdu se stanovuje na základě cenové nabídky
(sleva na 1. moment, last minute cena a jiné bonusy se neuplatní). V případě storna zájezdu, který byl
bezplatně změněn, jsou účtovány stornopoplatky v min. výši storna původního zájezdu v době provedení změny. Změnu týden před odletem zdarma není možné využít na změnu jména, na zájezdy
s linkovými lety, exotické zájezdy, s objednanými transfery mezi destinacemi, službami nad rámec
zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá CKF (např. Sardinie).
10. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout
mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CKF povinna
v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy
bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.
I) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má
se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník
povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy o zájezdu
odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení
ceny zájezdu, je CKF povinna buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
II) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu
písemnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový
zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše,
co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové
smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové
smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas
nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF
povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF
je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující
původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování
může dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“
apod. je garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho polohu se zákazník
dozví po příletu do cílové oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna vrátit zákazníkovi
rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší
kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CKF povinna
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je
CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž
zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna
v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že
doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy,
letecké společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neručí za případné posuny
letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn s tím,
že musí při plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu
nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného
(tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání
zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava
organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn
s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou
finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena (viz bod 14 Podmínek pro cestující). Pro účely
vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy
(tj. okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).
11. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř.
po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené
smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí
nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem
omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF od smlouvy
o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny
služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou
zákazníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže
dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je
předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF
zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi
písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze shora
uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla
jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy.
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se
považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je
CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení
od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě
potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách
a obsahu cestovní smlouvy.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ jízdenky); způsob předání
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje
o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo
v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadovanými
doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/
odjezd, nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené
ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný
cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného
státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují,
a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.
13. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu. V případě vadně
poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí
zákazník uplatnit u CKF nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Zákazník je povinen
uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, tak
aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může
zákazník provést písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout
potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti
průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též
o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku nemohla CKF zabránit (vis major), nebo
okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu ze
smlouvy o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh
zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které
je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce
České obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít
platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny
na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
14. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer Medical.
Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fi scher.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním
pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením
tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná
smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo
s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu.
Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost
neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození
zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady
škody za závazky ze smlouvy o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto
mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU
a Montrealskou dohodou.
15. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem
č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění
podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.cz),
informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad
o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.
16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“
a CKF si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním
řádem CKF. Tyto Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových letenek, zejména s ohledem
na stornopoplatky; ostatní ustanovení podmínek pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí
Podmínek pro cestující jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU. Jakákoliv nabídka zájezdu
z katalogu, internetových stránek či dodatečných nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení
§ 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je
povinen toto oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývají platnosti
Podmínky pro cestující v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických
osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných
cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní kancelář“)
tento reklamační řád.
ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby.
Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách
poskytovaných služeb.
v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se
příslušná vada vyskytovala.
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 %
z ceny zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi
přiznává dodatečný nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu
s „tabulkou náhrady ztráty radosti z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu,
letištních tax a dalších poplatků a palivového příplatku. Nezapočítává se pojištění a další
fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...).
ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo
z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012
Sb., občansky zákoník.
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.
ČLÁNEK 3
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář
FISCHER, a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách
cestovní kanceláře.
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své
právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
ČLÁNEK 5
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného
jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které
reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu
odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně
nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře
v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo
podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je nejvhodnější
zaslat reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s.,
Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo
uplatnit svou reklamaci osobně v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní
prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci
reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis
vady služeb včetně případných důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky,
aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu, na který má být zaslána případná kompenzace,
popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace
mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované
služby v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci,
je zejména povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení
reklamačního řádu se v tomto případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto
článku. Reklamační řád dále odkazuje na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce
I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd definovaných
v sekci III – Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře
v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi
veškerou součinnost za účelem sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo
na finanční kompenzaci“. Pokud zákazník tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní
delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.), bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude
možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník
povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb o písemné potvrzení vzniku příslušné vady.
V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. V případě možnosti zákazník
doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, případně fotodokumentaci je
zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv
pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se
zákazníkem jinak.
ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování
u průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné
reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém
návratu dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.
ČLÁNEK 7
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí
příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.
ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat
informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co
do jejich důvodu, podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903
NOZ, povinnost počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku
nevznikla škoda.
ČLÁNEK 9
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je
zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit
mu příslušnou vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění
služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li
to možné, poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen
požádat pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné
potvrzení vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční
kompenzaci, pokud je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě
letadla je zákazník povinen požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla.
V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník
povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce
cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem či třetí osobou,
která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou událost (vis major).
ČLÁNEK 10
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu
z ceny zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že
existence vady bude v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady
(u nichž to jejich povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé,
Služby delegáta) nevyskytují během celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení
mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní
inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu,
u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České
obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu
využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online
jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývá platnosti
Reklamační řád v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s. Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění
a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající
mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky pro
cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše uvedených
podmínek jsou následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu
jsme pečlivě připravili a tým našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových
oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu
je však také dobrá informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých
zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování.
Představy a nároky běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také
na upozornění specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě
vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si pečlivě prostudujte
jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.
PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými
požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je
povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná
pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové
požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář
neodpovídá za problémy související s vypršením platnosti takovýchto dokladů.
Občané ČR a SR potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě nejméně 6
měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění
víz do všech destinací z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni
si veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním. Podmínkou
pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který
neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere
na vědomí, že od 1. 7. 2011 je zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů
rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech jsou platné pouze do 26. 6. 2012.
Od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze
s vlastním cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen
s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat
pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer
Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění
Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění
nesjednáte, můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical.
Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu.
Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá
plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením
cestovního pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu,
kde Cestovní kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb.
Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Fischer Light
490 Kč/osoba
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Exotika Plus
990 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50 % (v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 15 let)
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
(v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních
letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním
vzdušných koridorů.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení
těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění,
o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel Service, a.s. má každý cestující
zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud není
v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. V případě,
že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina,
partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje
dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu
zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího,
přičemž musí být dodržen váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva
zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg, bude jim toto zavazadlo odbaveno
zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě,
že celková váha zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu
zavazadla rozložit do nutného počtu zavazadel o max. možné hmotnosti 32 kg.
Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 5 kg a nezapočítává se do bezplatně
dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují charterovými
lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani
na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních
předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat
jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné
předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci.
Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní
podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let
objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.
LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby
delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky
tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit za každou osobu. Výše poplatků
je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu
a podmínkách letecké společnosti.
VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy
nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod,
popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob
v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např.
v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.,
nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích.
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu
nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a. s., prosí o pochopení pro toto
opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních
cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen
dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. V případě
porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního
stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru
odbavovány z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří
jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě
předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme
možnost změny místa odletu, trasy letu (možnost mezipřistání), letecké
společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu
a příletu jsou uvedeny ve vašich elektronických cestovních dokladech.
PŘEPRAVA ZVÍŘAT
S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou
formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké společnosti
si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla,
zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady
si uschovejte. Po odbavení se přesuňte k pasové kontrole, mějte připravenou
palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase,
který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize
údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené
na informační tabuli. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě
PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla
za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném
zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených
k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg.
Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek.
V některých případech musí být potvrzena leteckou společností.
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových
prken apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu
a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty
převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je
zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit
i Cestovní kancelář FISCHER, a. s. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní
pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu
způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány na vlastní
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
zodpovědnost zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození není poskytována
kompenzace.
DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů
během jednoho týdne je možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou
např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme veškeré délky pobytů počtem
nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv
již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne
a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu,
jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky
trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá
a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní
charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení
jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu
s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních
kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř.
kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné odvozovat ze
subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. Vlastní
klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., vám pomůže při
vašem výběru:
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením
a službami vhodné pro nenáročné hosty
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální
klasifikací ubytovacího zařízení na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu
od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena v popisu oficiální třída.
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při
objednávání pobytu skupin je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní
kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob, a to nejpozději při sdělení
jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu
většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění
úklidu v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou
ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem.
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě
vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny
je základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému ve všech
turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení
stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné,
mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či
polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná
finanční náhrada. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi.
I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny.
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou
vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování
pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv.
Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní
kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř.
způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás hotel požadovat
zálohu v hotovosti.
Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem,
jsou většinou velmi malé, často bez balkonu a nemusejí být zcela identické
s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje jednou dospělou
osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné
poloze.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj
s přistýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, palanda,
lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neodpovídají
vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním
přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením a snížením
vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normálních hotelových
postelí většinou přistýlky.
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám
doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky
může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé děti
obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou
k dispozici.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00
hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je
v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve po 14. hodině,
běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově
přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd
neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této
noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete
svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli
s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních
je možné bezplatně uložit zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu
na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných
místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.
Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to,
že splnění vašich přání záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme
převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní destinace
(především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komunikace
cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální.
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně
postižené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení
v konkrétním případě, protože příslušné národní směrnice nemusí být v souladu
s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je požadované
zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem
adaptované. Ubytovací kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento
typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší
kategorie.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě
technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních
dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují
pravidelnou údržbu, mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské
práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle
se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze
na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze dne
na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové případy
stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho
zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze
vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití
vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se měly již ve vašem
vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak
v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli
výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu,
kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej na hmyz
nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji
volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus.
I výklad pro vás důležitých hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než
jste zvyklí.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy,
které se často připravují s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se
vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik dní, aby
se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto
okolnosti a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím
a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea). Podle nejnovějších poznatků
lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji,
odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána
nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými
podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit se před začátkem dovolené
se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině
pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není
vhodná k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná
voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť, a to i po převaření, ale je
zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím
zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase
ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se
z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že
podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím
zařízením. Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné
a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech
může v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se
samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout.
Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více
skupinách.
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem,
může v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování formou bufetu či
servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů
využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen)
může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává
kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu.
V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání
z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace
v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu,
se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však
nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci
klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány
tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče,
takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken
nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.
VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých
hotelech teče jen odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit
v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem teče občas
vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu,
může podle okolností docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích
může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím
pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace
.
SERVIS A SLUŽBY
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost
poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy
s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou
stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak
i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody
umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí podnikatelé. Tvorbu cen
tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi může
docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.
SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak.
Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém
hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravovací služby
závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou
all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový
náramek. Čerpání programu all inclusive v den odletu je závislé na době opuštění
hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování programu all inclusive
také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání
programu all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých
plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí
také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat další
plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích
služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném
odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu o možnosti balíčku
s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin
a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním
řádem a zejména u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty
personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz na společenské oblečení
během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je
někdy vyžadován u večeře společenský oděv.
V některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné
zařazení do třídy hodnocení.
ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní
doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je
k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli během
svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na policii.
Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě
na našeho průvodce. Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené
nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická zařízení, speciální výstroj a sportovní
nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak
naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě
nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici
lehátka a slunečníky, popř. jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to,
že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek, a proto
nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní
sezoně nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech
v jednom zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.
PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační
a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší.
Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek často hlučnému
obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném
vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však
obhospodařují oblasti pláže před hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé
(lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto oblast pláže
udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit
nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále to může
vést k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnutelné a nelze to z naší
strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání v hotelu, popř.
na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky
jsou k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům
s citlivou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda
v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během výměny vody nelze bazény
užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo
na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž
rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný
bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost
závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků u bazénu
neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle
povětrnostních podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké
poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům
ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám
nebo omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat
jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte od našich průvodců, popř.
zaměstnanců příslušného hotelu.
Mějte prosím pochopení pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např.
tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu a na základě stálého užívání
mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportovních,
zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče
odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při
sportovní činnosti.
Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím,
bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek může rychleji docházet
k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí
a vozidla byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je
nutné provést úhradu na místě.
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména
nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy
jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení i v tom, že
v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava
nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající
poptávce, popř. dosažení minimálního počtu účastníků.
NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby,
které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení,
a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi
v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní
klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech
a klubových zařízeních může na základě smluvně přislíbeného zábavného programu
docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer
a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před sezonou
a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní
nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato
okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli
z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný
stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu průvodce
z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce
může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici
na mobilním telefonu.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv
historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních
a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku
výletů v místě vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou
provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu
účastníků. Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat
výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo
za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde
zájezd zakoupil.
PRONÁJEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že
máte objednané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni
do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta
na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován
příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých
autopůjčovnách požadují úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let,
řidičské oprávnění musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší 24
let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté základní
pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.
SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně
i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto
obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní
nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.
HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní
hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu
k životnímu prostředí.
Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je v hotelech běžný výskyt koček,
a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí
mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může
připadat nepatřičné.
INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené,
může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb,
popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou
ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje
o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají
informacím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu má
pouze informativní charakter.
HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána,
aby se zabránilo obtěžování zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete,
prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to ve vašem zájmu.
V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem,
takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem
nelze vyloučit. Přibližnou vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si,
prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné
k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé,
agregáty atd.).
OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti
žluté zimnici při příjezdu ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme
před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální informace
naleznete také na serveru www.ockovani.com.
PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační schůzka
a pravidelné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu 1–2× týdně. Pokud
se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost
našemu průvodci.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
ZÁJEZDY Z KATALOGU EUPHORIC LÉTO 2016
1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CKF
a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami
pro cestující. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující, jsou také Přepravní
podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na www.fischer.cz/online/cz/informace/informace/ Podminky-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech vám budou předány v pobočce.
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu potvrzené ze strany CKF. CKF
vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření písemné potvrzení
o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve lhůtách
stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd,
a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabídek,
v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.
3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě
o zájezdu, letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě do 2 let.
U některých destinací se při zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny.
Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.
ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během pobytu
a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou i zpáteční letenku). Tento
manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými lety, včetně samostatných
letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou postýlku se platí přímo v hotelu. Do dne
návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma dospělými, obdrží slevu ve výši
25 %, pokud není uvedena speciální nabídka Pevná dětská cena (PDC). Speciální nabídka Pevná dětská
cena (PDC) = 0 Kč platí pro 1 dítě v doprovodu minimálně 2 dospělých osob pro všechny odlety. V případě
vyprodání letenek z této nabídky platí Pevná dětská cena dle dané destinace. Speciální nabídku Pevná dětská
cena za 0 Kč nelze kombinovat se slevou 1. moment pro dospělé osoby ani s žádnými dalšími slevami. Do dne
návratu z destinace nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U některých ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace najdete v konkrétní cenové nabídce
u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu
povinen zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
Junioři do 20 let: Junior ve věku od 15 do 20 let (pokud není stanoveno jinak), který je ubytován společně
se dvěma dospělými osobami, obdrží ve vybraných ubytovacích kapacitách zvláštní cenu. Do dne návratu
z destinace nesmí junior dovršit věkovou hranici stanovenou v konkrétní cenové nabídce.
Senioři: Každý zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60-ti let nejpozději v době odletu) má od Cestovní
kanceláře Fischer slevu 1 500 Kč z ceny. Slevu nelze sčítat s ostatními slevami poskytovanými Cestovní
kanceláří FISCHER, s dětskou letenkou zdarma a promo pokojem. Seniorskou slevu nelze uplatnit k zájezdům
z lastmomentových nebo zvláštních nabídek, na zájezdy s linkovými lety, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby
a zájezdy, které nepořádá Cestovní kancelář FISCHER. U zájezdů do Spojených arabských emirátů lze poskytnout seniorskou slevu pouze ve vybraných termínech.
4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY
V případě, že naleznete stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídneme vám takový zájezd za tuto
nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro oficiální katalogové ceny konkurenční cestovní kanceláře
snížené o slevu prvního momentu. Cenová záruka platí pouze pro kombinaci služeb ubytování a doprava (tj.
zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy konečná cena zájezdu, k ceně jednotlivých položek
na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné speciální či zvláštní dodatečné nabídky publikované mimo hlavní
katalog, ani last momentové nabídky se cenová záruka nevztahuje. Rozdíl v ceně nelze vyplatit v hotovosti.
100% záruku nejnižší ceny není možné kombinovat s dalšími slevami poskytovanými Cestovní kanceláří
FISCHER ani jinými marketingovými akcemi.
Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné ubytovací zařízení (stejný
hotel, penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh a kvalitu dopravy, kategorii hotelu a typ pokoje
(například pokoj s výhledem na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování (např. kontinentální
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
snídaně, polopenze, all inclusive atd.). Tato nabídka se nevztahuje na zájezdy na Sardinii a do Spojených
arabských emirátů.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen cenu zájezdu před
jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2016
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 29. 2. 2016
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2016
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 5. 2016
U zájezdů na Sardinii je záloha 50 % z ceny zájezdu.
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 60
dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením zájezdu je
zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Poplatky za změny v knihování
a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer
Plus, Fischer Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu je cena pojištění
zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy
o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního
ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník
vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna
od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech uhradit odstupné ve stejné
výši a za stejných podmínek, jako je uvedeno v bodech 7 a 8. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb,
které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované výši.
V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při odstoupení
od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací
a poukaz nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit
do hodnoty 50 % z konečné ceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifikované poukazy,
slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak).
Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude připočten poplatek ve výši
0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené
v smlouvě o zájezdu.
6. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 9. 3. 2015. CKF disponuje
mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů
a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny oproti stavu
k 9. 3. 2015. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v smlouvě o zájezdu,
pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu
na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu
bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty
v ceně zájezdu, a/nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud
k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu
zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny
pohonných hmot, takto: 1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 11. 2013 nebo později. Ceny
zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent 105 USD/ barel (zdroj: www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy nad 120 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu
pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento
nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/barel bude vynásobeno
1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné
získat na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené
platbě na osobu.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než
10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu
služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, cenové
nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny
v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným
způsobem cenu zájezdu. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují
se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl
uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušeni
tohoto závazku má CKF právo od cestovní smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno právo CKF
na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).
7. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí
být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti
odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno do sídla či
pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných
pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první
služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek
ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu. Nejméně však:
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2016:
do 45 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Při uzavření smlouvy o zájezdu od 16. 1. 2016:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou
v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené
obdobně. CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené ceně
zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“.
Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro
porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den
zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.
8. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medical:
V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna osoby, která má
zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil plnou cenu
green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, jako např.
změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu ubytování v Praze, Brně
a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200 Kč/osoba, 2–1
den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta ekonomické třídy do tří dnů
před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem
a méně 100 % z konečné ceny.
ch) Stornovací poplatky za objednanou třídu v letadle Travel Plus Comfort: do 6 dní zdarma, 5 dní
před odletem a méně 100 % z ceny.
9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu a hotelu v již uzavřené smlouvě
o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Takovéto oznámení o změně
v osobě zákazníka musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné
měnit za zájezdy z last momentové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení změny jsou vždy
účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění slev last minute nebo jiných slev. Za uvedené
změny jsou účtovány tyto manipulační poplatky:
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka (např.
v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace Spojené
arabské emiráty je změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako storno a nové přihlášení, tj. účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Oznámeni objednatele zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat
prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje podmínky účasti
na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze strany hotelu.
b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny před odletem a zachování
původního termínu odletu do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je změna posuzována jako
storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8.
c) Změna termínu odletu nebo destinace do 60 dní před odletem skutečné náklady spojené se změnou
nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme
stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Změnu je možné provést pouze v rámci katalogu, ze kterého byl zájezd
zakoupený.
d) Změna hotelu při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Pozdější změna je posuzována
jako storno a nové přihlášení.
e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit
zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě
storna dospělé osoby, kdy v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1 dítě, hradí
dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. Za stornovanou osobu musí být
uhrazeny stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
f) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku 30 EUR/osoba při změně letenky
v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit služby; při
zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci. Tento poplatek se vztahuje
pouze na prodloužení letenky zajištěné Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. V ostatních případech jsou poplatky
za prodloužení letenky vyšší. Za prodloužení pobytu nebo změnu hotelu v destinaci je účtován poplatek 30
EUR na ubytovací jednotku.
g) Změna místa odletu v tuzemsku do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je tato změna
posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
h) Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu) do 60 dní před odletem 500 Kč,
od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Veškeré poplatky uvedené v bodech 7, 8 a 9 účtujeme vždy za každou osobu včetně
dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny
v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8i)
Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/osoba k připojištění Fischer
Plus při uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději však 45 dnů před plánovaným zahájením zájezdu. Do tohoto
počtu dnů se započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. den zakoupení služby „Změna týden
před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánovaného zahájení zájezdu. Zákazníci, kteří si tuto službu
zakoupili, mohou z jakéhokoliv důvodu ještě 7 dní před plánovaným datem zahájení zájezdu bezplatně změnit
hotel, destinaci nebo termín cesty, avšak pouze za předpokladu, že je to z objektivních důvodů možné, tzn.
např. má-li požadovaný hotel, resp. let volnou kapacitu. Nově zaknihovaný zájezd musí být z dostupné nabídky
a v minimální stejné ceně za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou osobu u původního zájezdu, při
zachování počtu cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování a rozsahu stravování. V případě,
že cena nově knihovaného zájezdu bude vyšší, než-li cena původního zájezdu, zákazník tento rozdíl doplatí.
Změna může být provedena pouze v rámci katalogu Letní dovolená u moře 2016. Tato služba může být
využita pouze jednou. Cena nově knihovaného zájezdu se stanovuje na základě cenové nabídky (sleva na 1.
moment, last minute cena a jiné bonusy se neuplatní). V případě storna zájezdu, který byl bezplatně změněn,
jsou účtovány stornopoplatky v min. výši storna původního zájezdu v době provedení změny. Změnu týden
před odletem zdarma není možné využít na změnu jména, na zájezdy s linkovými lety, exotické zájezdy,
s objednanými transfery mezi destinacemi, službami nad rámec zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby
a zájezdy, které nepořádá CKF (např. Sardinie).
10. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky
smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu
smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CKF povinna v návrhu změny
smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či
zda od smlouvy odstoupí.
I) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se
za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen
zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto
závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není
dotčeno právo CKF na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna
buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně
zájezdu v případě, že zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
II) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu písemnou
formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd
nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení
zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu
ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné
na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas
nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF
povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF
je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující
původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit
zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může
dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“ apod. je
garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho polohu se zákazník dozví po příletu
do cílové oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb
nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze
pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě
o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi
dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného
náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým
měla být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady,
vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit
z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké
společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neručí za případné posuny letů (zpoždění
či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok
na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je
vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu
do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp.
časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího.
Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy
nemůže CKF poskytnout žádnou finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl
dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena (viz bod 14 Podmínek pro
cestující). Pro účely vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí
letecké přepravy (tj. okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadovanými
doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd,
nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného státu než
ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, a potřebná víza
si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků,
dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.
13. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu. V případě vadně poskytnutých
nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CKF
nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však
ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného
odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla být sjednána náprava pokud
možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data
a předmětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá
služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku
nemohla CKF zabránit (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník
zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo
na slevu z ceny.
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu ze smlouvy
o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv
o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který
musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu,
u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce
www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
11. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY
14. POJISTNÁ SMLOUVA
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř. po zahájení
zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené smlouvy
o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by
tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových
látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník
je povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka zpět na místo odjezdu a případně
vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet
podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit ani
při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je předmětem smlouvy
o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení
minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě
do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo
požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní
smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové
smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela
na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby
uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu
nižší než již uskutečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka;
účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti
o pojištění naleznete na www.fi scher.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění přebírá
zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní
pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy
o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem
a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla
během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého
dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání
zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu týkající se letecké
dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.
12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především
uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů;
uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu
cestovní smlouvy.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ jízdenky); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi vhodným
způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
15. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999
Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona.
Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán
spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.
16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají
informacím známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“ a CKF si
vyhrazuje právo na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním řádem CKF. Tyto
Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky;
ostatní ustanovení podmínek pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro cestující jsou
„Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou součástí právního
řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu,
internetových stránek či dodatečných nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování
platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto
oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývají platnosti
Podmínky pro cestující v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní
kancelář“) tento reklamační řád.
ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní
kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných
služeb.
ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo
z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012 Sb.,
občansky zákoník.
ČLÁNEK 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své právo
z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby
v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník
povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit reklamaci
neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo
„delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho
měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
radosti z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely
výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letištních tax a dalších poplatků a palivového
příplatku. Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...).
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář FISCHER,
a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách cestovní kanceláře.
ČLÁNEK 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je nejvhodnější zaslat
reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaznický servis,
CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo uplatnit svou reklamaci osobně
v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných
důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu,
na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní
kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.
ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u průvodce, může
průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné reklamace sjednána
náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto
reklamačního řádu.
ČLÁNEK 7
ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby
v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení reklamačního řádu se v tomto
případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku. Reklamační řád dále odkazuje
na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd definovaných v sekci III –
Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit
mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veškerou součinnost za účelem
sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci“. Pokud zákazník
tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.),
bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát
není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb
o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě
popsána. V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení,
případně fotodokumentaci je zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní
kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou
vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat
pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení vzniku
příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci, pokud
je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen
požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto potvrzení by měla být
vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen předat po skončení zájezdu
pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla
cestovní kanceláře.
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem či třetí osobou, která není
spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou událost (vis major).
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu z ceny
zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady bude
v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují během
celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících
trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala.
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % z ceny
zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný
nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabulkou náhrady ztráty
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí příslušné
tarifní předpisy dopravních organizací.
ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu,
podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si
tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.
ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby
a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné,
poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.
ČLÁNEK 10
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele institut
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních
spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení
jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít
platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny
na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační
řád v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná
práva a povinnosti vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky
pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše uvedených podmínek jsou
následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým našich
pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem
příjemného pobytu je však také dobrá informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých
zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky
běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění specifická pro jednotlivé
země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si
pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.
PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které jsou
nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných
dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové požadavky
ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář neodpovídá za problémy související
s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané ČR a SR potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě
nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech
destinací z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě
před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který
neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere na vědomí, že od 1. 7. 2011 je zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech jsou platné pouze
do 26. 6. 2012. Od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním
cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou
pro cestu a pobyt požadovány.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře
cestovní pojištění Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění nesjednáte,
můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu
nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá
plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění. Cestovní
pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace
služeb. Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Fischer Light
490 Kč/osoba
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Exotika Plus
990 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50 % (v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 15 let)
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány z terminálu 2. Všechny lety
nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu, trasy letu
(možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu
jsou uvedeny ve vašich elektronických cestovních dokladech. S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace
k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké
společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se přesuňte
k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte
v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní
vstupence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů
se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou
v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí
v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel Service,
a.s. má každý cestující zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud není
v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují
se společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu
zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího, přičemž musí být dodržen
váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg,
bude jim toto zavazadlo odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg.
V případě, že celková váha zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu zavazadla rozložit
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
do nutného počtu zavazadel o max. možné hmotnosti 32 kg. Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost
5 kg a nezapočítává se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují charterovými lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani na bezplatnou přepravu
zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat
předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Veškeré podrobnosti
ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let
objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.
LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit
za každou osobu. Výše poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu
a podmínkách letecké společnosti.
VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu,
pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla
nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci,
kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nebo se vulgárně
a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu
zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a. s., prosí o pochopení
pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož
i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz
kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný
čin obecného ohrožení.
PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní
zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních
kontejnerech určených k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg. Přeprava
všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být
potvrzena leteckou společností.
PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou
výše uvedené předměty převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, a. s.
Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody
jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány na vlastní zodpovědnost
zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození není poskytována kompenzace.
DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů během jednoho týdne je
možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme
veškeré délky pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak
odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách.
Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných
hotelových zařízení jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu s právními
předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních kriterii, zejména tedy místních zvyklosti,
a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné
odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. Vlastní klasifikace
ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., vám pomůže při vašem výběru:
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro nenáročné hosty
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální klasifikací ubytovacího zařízení
na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena
v popisu oficiální třída.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin
je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob,
a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu
většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu
požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem.
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě vysoká cena není vysoká
v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě
překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však
dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen,
bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými
destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny.
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy stejné. Ve většině
ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv.
Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity
jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může
po vás hotel požadovat zálohu v hotovosti.
Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé,
často bez balkonu a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového
pokoje jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.
Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být
například pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje.
Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním přistýlky
do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné
pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky.
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již
při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou
pro malé děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím
úklidu, nejdříve po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově
přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu
používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli
s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit
zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř.
na označených sběrných místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.
Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to, že splnění vašich přání
záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen
nezávazně. Jižní destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komunikace cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální.
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně postižené, popř. vozíčkáře.
Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě, protože příslušné národní
směrnice nemusí být v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je
požadované zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací
kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání
většinou pouze v hotelech vyšší kategorie.
s tímto spojená. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá Cestovní
kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště
vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena.
Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty
nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se
měly již ve vašem vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli výskytu hmyzu, žádáme vás,
abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme
vzít si s sebou sprej na hmyz nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji
volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých
hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než jste zvyklí.
STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy, které se často připravují
s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti
a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem (cestovní
diarrhea). Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují
častěji, odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou
zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit
se před začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině
pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná k požívání jako pitná
voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť,
a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání
první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in)
a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky
čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Kontinentální snídaně
v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené.
V určitých termínech může v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. Z tohoto důvodu se jídlo organizuje
v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách.
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může v závislosti na počasí
dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může dojít
ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která obsahuje
čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání
první stravovací služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou all
inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu all
inclusive v den odletu je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování
programu all inclusive také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání programu
all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem
vše v ceně využívat další plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Pokud byste si přímo
na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte
se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin
a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména u menších
kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz
na společenské oblečení během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je
někdy vyžadován u večeře společenský oděv.
V některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné zařazení do třídy hodnocení.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako
např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici.
ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud
byste nicméně byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce.
Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická
zařízení, speciální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně
odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být
nutné odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení
KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se
řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé
dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče,
takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při
provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.
VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená
mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se
solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu,
může podle okolností docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.
SERVIS A SLUŽBY
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale
na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak i za telefonování
v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají
soukromí podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi
může docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.
SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici lehátka a slunečníky, popř. jestli
je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy
kapacitě lůžek, a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní sezoně
nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech v jednom zařízení je zakázána
stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.
PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle
našich měřítek často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném
vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před
hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto
oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy
např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže, což
je však nevyhnutelné a nelze to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání
v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou
k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům s citlivou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během
výměny vody nelze bazény užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo
na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své
děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén
skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků
u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních podmínek. Zejména
prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám nebo
omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší
informace získáte od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte prosím pochopení
pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např. tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu
a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení
hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se jen do takových činností,
na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek
může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla
byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu na místě.
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména nelze dětem nutit účast
na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme
vás o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava
nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení
minimálního počtu účastníků.
NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk.
Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost
mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních může
na základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život
na jihu se probouzí teprve večer a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před
sezonou a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní nabídka, klimatizace
atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou
mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména
v řeckých destinacích je v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může
připadat nepatřičné.
HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, aby se zabránilo obtěžování
zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně,
avšak je to ve vašem zájmu. V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem,
takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou
vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si, prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro
to, že postupy a zařízení nutné k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé,
agregáty atd.).
OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti žluté zimnici při příjezdu
ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální informace naleznete také na serveru www.ockovani.com.
PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní kanceláře FISCHER, a.
s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační schůzka a pravidelné informační hodiny, jež se konají
v každém hotelu 1–2× týdně. Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto
skutečnost našemu průvodci.
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici
na mobilním telefonu průvodce z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním
telefonu.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských
a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě vašeho pobytu
vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci
platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu účastníků. Zákazník si v případě
neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde zájezd
zakoupil.
PRONÁJEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že máte objednané přistavení
u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně.
Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován
příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých autopůjčovnách požadují
úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění musí být vydané před více než
jedním rokem. Řidič mladší 24 let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté
základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.
SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá
zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.
INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí
ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto
se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje
o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době
tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových
oblastech v katalogu má pouze informativní charakter.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
ZÁJEZDY Z KATALOGU POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2016
1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi
CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito
Podmínkami pro cestující. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující, jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na www.fischer.
cz/online/cz/informace/informace/Podminky-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech vám budou
předány v pobočce.
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu potvrzené ze strany
CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření
písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu
dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje,
že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže
určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.
3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru
a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené ve smlouvě o zájezdu, letištní taxy, další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci,
služby delegáta) a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, volitelné
nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.). U některých destinací se
při zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. Aktuální informace
obdrží zákazník v pokynech před odletem.
ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během
pobytu. Cena letenky je stanovena dle podmínek dopravce. Případné náklady na dětskou postýlku se
platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma dospělými, obdrží
slevu nebo zvláštní dětskou cenu, pokud je tato v nabídce uvedena. Do dne návratu z destinace nesmí
dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U některých ubytovacích zařízení je
věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu
povinen zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen cenu
zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši
5 000 Kč za osobu.
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena
nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než
60 dní před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření
smlouvy o zájezdu. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou
splatné ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika Plus, Fischer
Light, Holiday Easy a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu je cena pojištění zahrnuta
do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši.
Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné
částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF,
případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka převzít
pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy na bankovní účet CKF. V případě
nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných
podmínek, jako je uvedeno v bodech 6 a 7. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které
jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované
výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF, ceniny nebo jiného poukazu se při
odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky.
Původní poukaz se nevrací a poukaz nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy
Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 % z konečné ceny zájezdu, maximálně však
do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými
poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak).
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Důležité upozornění: V případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude připočten poplatek
ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené ve smlouvě o zájezdu.
5. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 9. 3. 2015.
CKF disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna
z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu
české koruny oproti stavu k 9. 3. 2015. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu
uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud
není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, v případě,
že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou
zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%,
pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví
způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při splnění podmínek dle
§ 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy
včetně ceny pohonných hmot, takto:
1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 5. 2015 nebo později. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent 108 USD/barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde
ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy nad 120 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro
každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento
nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/barel bude vynásobeno
1a) částkou 15,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5 hodin (počítá
se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
1b) částkou 25,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5 hodin (počítá
se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých
destinací je možné získat na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru
o více než 10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní
výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je
uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou
uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli,
upravit příslušným způsobem cenu zájezdu a vyhlásit nové ceníky. Takto upravené ceny zájezdů jsou
platné ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž
nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při
porušeni tohoto závazku má CKF právo od smlouvy o zájezdu odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno
právo CKF na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).
6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY O ZÁJEZDU – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu.
Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení
od smlouvy doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; tento
den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se
nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek
ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu.
Nejméně však:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 60 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny (min. 1 490 Kč/os.),
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí
shora uvedené obdobně.
CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené
ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy
„na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti
odstoupení od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.
7. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění FISCHER PLUS a FISCHER EXOTIKA PLUS, Fischer Light,
Holiday Easy a Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zaknihováno pojištění, jsou
účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna osoby,
která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil
plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další
změny, jako např. změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno nebo změnu ubytování v Praze,
Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dnů před nástupem
200 Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % konečné ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta ekonomické třídy
do 3 dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních
aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do 3 dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu a méně činí
stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního
poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem
a méně 100 % konečné ceny.
8. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu a hotelu v již uzavřené
smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu
s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu. Takovéto oznámení
o změně v osobě zákazníka musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy
není možné měnit za zájezdy z lastmomentové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení
změny jsou vždy účtovány ceny zájezdů uvedené v aktuální cenové nabídce bez možnosti uplatnění slev
las minute nebo jiných slev (nevztahuje se na změnu jména). Za uvedené změny jsou účtovány tyto
manipulační poplatky:
a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka (např.
v důsledku sňatku) účtujeme poplatky dle podmínek dopravce (letecké společnosti). Oznámení objednatele zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí
s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje podmínky účasti na zájezdu.
b) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí
zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá (bungalovu) 1
osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze
1 dospělá osoba a 1 dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno
jinak. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 6 a 7.
c) Změna druhu dopravy, letecké společnosti, termínu, místa odletu nebo cílové destinace
je posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 6 a 7.
d) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku letecké společnosti za změnu
letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit
služby, při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí.
Veškeré poplatky uvedené v bodech 6, 7 a 8 účtujeme vždy za každou osobu včetně dětí. Poplatky
za změnu v knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8d).
Veškeré změny jsou závislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů.
9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
a) Změna sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby dle smluvně
dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb
změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu
a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je
CKF povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
změnou smlouvy bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.
i) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí,
má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je
zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy.
Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy
o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede
ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl
zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
ii) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu
písemnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu
poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový
zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi
vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření
nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle
nové smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně
a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo
se přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné
kategorie a zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby, tj. plné penze či polopenze).
K tzv. překnihování může dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“ apod. je garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu
a jeho polohu se zákazník dozví po příletu do cílové oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či
čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu,
je CKF povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb
zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto
náhradní řešení nepřijme, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
V případě, že je součástí zájezdu i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět
na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasí, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že je doprava uskutečněna
za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že je doprava uskutečněna za vyšší
náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy,
letecké společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neručí za případné posuny
letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn
s tím, že musí při plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu
letu nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní
trvání zájezdu jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy
je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je
srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího.
Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění
dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů,
resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena
(viz bod 13 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí odbavování leteckým
přepravcem).
CKF si vyhrazuje právo na možnou změnu programu zájezdu, a to zejména, nikoliv však výlučně, v
případě vyšší moci, v případě zavinění třetí osoby, či v případě jiné neodvratitelné události, která je
zcela mimo odpovědnost CKF, a CKF takovéto události nemohla, ani přes vynaložení veškerého úsilí,
zabránit.
10. ODSTOUPENÍ CKF OD SMLOUVY O ZÁJEZDU
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř.
po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené
smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí
nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem
omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CKF od smlouvy
o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny
služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s jeho
dopravou zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže
dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
CKF zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat).
Zrušit zájezd, jenž je předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě
nabídky.
Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.
Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu
na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě
o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové
smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy
o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu
zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
11. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,
především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě o zájezdu nebo v objednávce vč. jakýchkoliv změn
takových údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude v případě
potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách
a obsahu smlouvy o zájezdu.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/jízdenky); způsob
předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí
zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzeni
o zájezdu anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu či zmešká odlet/
odjezd nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené
ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný
cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného
státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují,
a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF, a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.
12. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu. V případě vadně
poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí
zákazník uplatnit u CKF nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu.
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo jiného
pověřeného zástupce, tak aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby.
Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy zákazník
čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má
vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu ze
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
smlouvy o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů
vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na
návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo,
které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové
stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.
Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku nemohla CKF zabránit (vis major), nebo
okolnosti, které jsou na straně zákazníka a na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije
zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. S
ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít
platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny
na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
13. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a.s. , Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light, Holiday Easy nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fischer.cz nebo v příloze smlouvy
o zájezdu. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých
v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde
CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ
nebo rozsah pojištění.
Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou
událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků
z tohoto vztahu.
Pokud dojde ke ztrátě či k poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol o ztrátě či
poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka a leteckého dopravce.
Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními
předpisy EU a Montrealskou dohodou.
14. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem
č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro
pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu
(www.fischer.cz), informace jsou rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF
a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu
se smlouvou o zájezdu nebo s potvrzením o zájezdu.
15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách
odpovídají informacím známým v době tisku a CKF si vyhrazuje právo na jejich změnu.
Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním řádem CKF. Tyto Podmínky pro cestující se
vztahují i na prodej charterových letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky; ostatní ustanovení
podmínek pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro cestující jsou „Důležité
informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny pátým dnem ode dne odeslání. Pro
doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývají
platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní
kancelář“) tento reklamační řád.
ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní
kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných
služeb.
ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo
z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012 Sb.,
občansky zákoník.
ČLÁNEK 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své právo
z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby
v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník
povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit reklamaci
neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo
„delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho
měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
radosti z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely
výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letištních tax a dalších poplatků a palivového
příplatku. Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...).
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář FISCHER,
a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách cestovní kanceláře.
ČLÁNEK 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je nejvhodnější zaslat
reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaznický servis,
CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo uplatnit svou reklamaci osobně
v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných
důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu,
na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní
kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.
ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u průvodce, může
průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné reklamace sjednána
náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto
reklamačního řádu.
ČLÁNEK 7
ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby
v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení reklamačního řádu se v tomto
případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku. Reklamační řád dále odkazuje
na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd definovaných v sekci III –
Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit
mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veškerou součinnost za účelem
sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci“. Pokud zákazník
tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.),
bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát
není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb
o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě
popsána. V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení,
případně fotodokumentaci je zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní
kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou
vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat
pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení vzniku
příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci, pokud
je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen
požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto potvrzení by měla být
vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen předat po skončení zájezdu
pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla
cestovní kanceláře.
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem či třetí osobou, která není
spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou událost (vis major).
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu z ceny
zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady bude
v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují během
celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících
trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala.
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % z ceny
zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný
nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabulkou náhrady ztráty
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí příslušné
tarifní předpisy dopravních organizací.
ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu,
podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si
tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.
ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby
a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné,
poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.
ČLÁNEK 10
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele institut
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních
spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení
jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít
platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny
na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační
řád v původním znění.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná
práva a povinnosti vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky
pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše uvedených podmínek jsou
následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým našich
pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem
příjemného pobytu je však také dobrá informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých
zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky
běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění specifická pro jednotlivé
země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si
pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.
PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které jsou
nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných
dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové požadavky
ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář neodpovídá za problémy související
s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané ČR a SR potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě
nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech
destinací z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě
před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který
neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere na vědomí, že od 1. 7. 2011 je zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech jsou platné pouze
do 26. 6. 2012. Od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním
cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou
pro cestu a pobyt požadovány.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře
cestovní pojištění Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění nesjednáte,
můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu
nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá
plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění. Cestovní
pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace
služeb. Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Fischer Light
490 Kč/osoba
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Exotika Plus
990 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50 % (v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 15 let)
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány z terminálu 2. Všechny lety
nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu, trasy letu
(možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu
jsou uvedeny ve vašich elektronických cestovních dokladech. S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace
k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké
společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se přesuňte
k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte
v čase, který je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní
vstupence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů
se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou
v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí
v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel Service,
a.s. má každý cestující zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud není
v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují
se společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu
zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího, přičemž musí být dodržen
váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg,
bude jim toto zavazadlo odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg.
V případě, že celková váha zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu zavazadla rozložit
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
do nutného počtu zavazadel o max. možné hmotnosti 32 kg. Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost
5 kg a nezapočítává se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují charterovými lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani na bezplatnou přepravu
zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat
předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Veškeré podrobnosti
ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let
objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.
LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit
za každou osobu. Výše poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu
a podmínkách letecké společnosti.
VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu,
pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla
nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci,
kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nebo se vulgárně
a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu
zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a. s., prosí o pochopení
pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož
i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz
kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný
čin obecného ohrožení.
PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní
zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních
kontejnerech určených k tomuto účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg. Přeprava
všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být
potvrzena leteckou společností.
PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou
výše uvedené předměty převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, a. s.
Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody
jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány na vlastní zodpovědnost
zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození není poskytována kompenzace.
DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů během jednoho týdne je
možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme
veškeré délky pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak
odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách.
Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných
hotelových zařízení jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu s právními
předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních kriterii, zejména tedy místních zvyklosti,
a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné
odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. Vlastní klasifikace
ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., vám pomůže při vašem výběru:
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro nenáročné hosty
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální klasifikací ubytovacího zařízení
na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena
v popisu oficiální třída.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin
je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob,
a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu
většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu
požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem.
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě vysoká cena není vysoká
v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě
překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však
dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen,
bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými
destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny.
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy stejné. Ve většině
ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv.
Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity
jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může
po vás hotel požadovat zálohu v hotovosti.
Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé,
často bez balkonu a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového
pokoje jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.
Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být
například pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje.
Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním přistýlky
do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné
pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky.
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již
při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou
pro malé děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím
úklidu, nejdříve po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově
přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu
používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli
s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit
zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř.
na označených sběrných místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.
Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to, že splnění vašich přání
záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen
nezávazně. Jižní destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komunikace cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální.
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně postižené, popř. vozíčkáře.
Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě, protože příslušné národní
směrnice nemusí být v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je
požadované zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací
kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání
většinou pouze v hotelech vyšší kategorie.
s tímto spojená. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá Cestovní
kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště
vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena.
Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty
nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se
měly již ve vašem vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli výskytu hmyzu, žádáme vás,
abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme
vzít si s sebou sprej na hmyz nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji
volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých
hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než jste zvyklí.
STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy, které se často připravují
s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti
a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem (cestovní
diarrhea). Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují
častěji, odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou
zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit
se před začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině
pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná k požívání jako pitná
voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť,
a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání
první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in)
a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky
čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Kontinentální snídaně
v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené.
V určitých termínech může v restauracích a barech docházet k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. Z tohoto důvodu se jídlo organizuje
v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách.
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může v závislosti na počasí
dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může dojít
ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která obsahuje
čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání
první stravovací služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou all
inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu all
inclusive v den odletu je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování
programu all inclusive také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání programu
all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem
vše v ceně využívat další plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Pokud byste si přímo
na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte
se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin
a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména u menších
kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz
na společenské oblečení během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je
někdy vyžadován u večeře společenský oděv.
V některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné zařazení do třídy hodnocení.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako
např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici.
ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud
byste nicméně byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce.
Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická
zařízení, speciální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně
odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být
nutné odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení
KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se
řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé
dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče,
takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při
provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.
VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená
mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se
solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu,
může podle okolností docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.
SERVIS A SLUŽBY
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale
na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak i za telefonování
v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají
soukromí podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi
může docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.
SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici lehátka a slunečníky, popř. jestli
je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy
kapacitě lůžek, a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní sezoně
nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech v jednom zařízení je zakázána
stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.
PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle
našich měřítek často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném
vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před
hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto
oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy
např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže, což
je však nevyhnutelné a nelze to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání
v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou
k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům s citlivou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během
výměny vody nelze bazény užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo
na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své
děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén
skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků
u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních podmínek. Zejména
prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám nebo
omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší
informace získáte od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte prosím pochopení
pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např. tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu
a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení
hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se jen do takových činností,
na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek
může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla
byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu na místě.
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména nelze dětem nutit účast
na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme
vás o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava
nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení
minimálního počtu účastníků.
NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk.
Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost
mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních může
na základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život
na jihu se probouzí teprve večer a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby před
sezonou a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní nabídka, klimatizace
atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou
mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména
v řeckých destinacích je v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může
připadat nepatřičné.
HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, aby se zabránilo obtěžování
zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně,
avšak je to ve vašem zájmu. V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem,
takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou
vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si, prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro
to, že postupy a zařízení nutné k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé,
agregáty atd.).
OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti žluté zimnici při příjezdu
ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální informace naleznete také na serveru www.ockovani.com.
PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní kanceláře FISCHER, a.
s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační schůzka a pravidelné informační hodiny, jež se konají
v každém hotelu 1–2× týdně. Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto
skutečnost našemu průvodci.
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici
na mobilním telefonu průvodce z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním
telefonu.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských
a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě vašeho pobytu
vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci
platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu účastníků. Zákazník si v případě
neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde zájezd
zakoupil.
PRONÁJEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že máte objednané přistavení
u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně.
Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován
příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých autopůjčovnách požadují
úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění musí být vydané před více než
jedním rokem. Řidič mladší 24 let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté
základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.
SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá
zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.
INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí
ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto
se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje
o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době
tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových
oblastech v katalogu má pouze informativní charakter.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]
Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
Cestovní kanceláře FISCHER pro produkt FISCHER DYNAMIX
1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s. pro produkt FISCHER DYNAMIX
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy
o zájezdu uzavřené mezi CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu
zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami pro cestující.
Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující,
jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které
naleznete na webových stránkách příslušného dopravce, na vyžádání vám
budou předány v pobočce.
2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy
o zájezdu potvrzené ze strany CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření
smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření písemné potvrzení
o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu
zájezdu dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy
o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd,
a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže
určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito podmínkami
a reklamačním řádem.
3. Ceny zájezdu
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje zejména dopravu, ubytování
a stravování podle vlastního výběru a eventuální program během zájezdu,
není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené
v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky (např. bezpečnostní
poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní
poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní
výlety, pronájem auta apod.). U některých destinací se při zpátečním letu
platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. Aktuální
informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu
a lůžko a stravu během pobytu. Případné náklady na dětskou postýlku se
platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
4. Platební podmínky
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu
a zákazník je povinen cenu zájezdu před jeho poskytnutím uhradit.
U zájezdů FISCHER DYNAMIX je zákazník povinen zaplatit cenu zájezdu
následujícím způsobem. Při zakoupení zájezdu ve lhůtě více než 60 dní
před zahájením zájezdu je záloha ve výši 5.000,- Kč splatná nejpozději
následující pracovní den po uzavření smlouvy o zájezdu; v případě
rezervace zájezdu on-line je záloha splatná při rezervaci zájezdu. Pokud je
částka za zájezd ve výši 5.000,- Kč vyšší než celková cena zájezdu, uhradí
zákazník částku rovnající se celkové ceně zájezdu. Konečná cena zájezdu
musí být uhrazena nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu.
V případě zakoupení zájezdu ve lhůtě méně než 60 dní před zahájením
zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu nejpozději
do následujícího pracovního dne po uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději
však poslední pracovní den před odletem/odjezdem na zájezd.
Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky)
jsou splatné ihned. V případě sjednání cestovního pojištění od ERV
pojišťovny a.s., při uzavření smlouvy o zájezdu je cena pojištění zahrnuta
do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné
výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního
ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně
u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn
od zákazníka převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže
zákazník vždy na bankovní účet CKF.
V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF
oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše
uvedených případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných
podmínek, jako je uvedeno v bodech 5 a 6. V případě platby ceny zájezdu
či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při
odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené
o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací a poukaz nelze proplatit
v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze
uplatnit do hodnoty 50 % z konečné ceny zájezdu, maximálně však do výše
20 000 Kč/zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat
s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak).
Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku na pobočce či
u provizního prodejce platební kartou bude připočten poplatek ve výši 0,5%
z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem
na bankovní účty uvedené v smlouvě o zájezdu.
5. Odstoupení zákazníka
od cestovní smlouvy – stornopoplatky
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy
o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být
podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti
odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení
od smlouvy doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného
prodejce CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet
stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má
být poskytnuta první služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy
o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných
nákladů spojených se zrušením zájezdu. Nejméně však:
do 45 dní před odletem/odjezdem 45% z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 60 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
V případě rozporu stornovacích podmínek uvedených v Přepravních
podmínkách příslušného dopravce a stornovacích podmínek CKF, se aplikují
stornovací podmínky CKF.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také
stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze
smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně.
CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené
záloze, resp. zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný
souhlas. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF
z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka,
rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den
zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.
6. Stornovací poplatky za fakultativní služby.
V případě stornování fakultativních služeb budou zákazníkovi účtovány
stornopoplatky dle tarifů jednotlivých dodavatelů služeb, nejméně však
poplatek ve výši 1 000 Kč.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
V případě storna osoby, která má zaknihované cestovní pojištění, jsou
účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
Stornovací poplatky za objednané parkování GO parking v Praze činí
100% ceny. V případě překročení objednaných dnů parkovaní se zákazník
zavazuje uhradit poplatek za překročení času ve výši 100 Kč za prvních 24
hodin.
Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně
případného manipulačního poplatku.
7. Změny v knihování ze strany zákazníka
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník),
termínu a hotelu v již uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba
podmínky účasti na zájezdu, a zejména je-li změna v souladu s podmínkami
dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu.
Takovéto oznámení o změně v osobě zákazníka musí být CKF doručeno
alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy je možné měnit pouze
za zájezdy z nabídky FISCHER DYNAMIX . Za uvedené změny jsou účtovány
manipulační poplatky dle tarifů jednotlivých dodavatelů služeb cestovního
ruchu, nejméně však poplatek ve výši 1 000 Kč.
8. Změny v knihování ze strany CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu.
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout
služby dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních
důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je
povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu
a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede
i ke změně ceny služeb, je CKF povinna v návrhu změny smlouvy novou
cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy
bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.
i) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže
změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen zaplatit
CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy.
Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má
CKF právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF
na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu,
je CKF povinna buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl
zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že
zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
ii) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu
smlouvy od smlouvy o zájezdu písemnou formou odstoupí, má právo
požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný
zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li
CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové
smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka,
je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde
k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní
smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu.
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich
podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich
podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF povinna
bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl
zájezd pokračovat. CKF je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní
služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým
podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie,
zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze
či polopenze). K tzv. překnihování může dojít i na část pobytu. Pokud nelze
pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím
služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna
vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či
čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené
v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CKF
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě,
že součástí zájezdu je i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi
dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud
je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla
být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že doprava je
uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě,
že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit
z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb.
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je
přípustná změna dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy vč.
mezipřistání a termínu letu. CKF neručí za případné posuny letů (zpoždění
či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník
je srozuměn s tím, že musí při plánování dopravních přípojů přihlížet
k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok
na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného
(tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem nocí.
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu
do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována
v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník
je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího.
Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby
nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou
finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl
dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není
dotčena (viz bod 14 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu
zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí
letecké přepravy (tj. okamžik započetí
odbavování leteckým přepravcem).
9. Odstoupení CKF od cestovní smlouvy
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem
smlouvy o zájezdu, popř. po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu
odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem.
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních
povinností plynoucích z uzavřené smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy
zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že
by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně
pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí,
že v případě odstoupení CKF od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení
povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny
služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen nahradit CKF náklady
vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka zpět na místo odjezdu a případně
vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu.
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže
z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu
(zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat).
Zrušit zájezd, jenž je předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále
oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního
počtu zákazníků, který je uveden v nabídce zájezdu. Jestliže CKF zruší
zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna
tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní
před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů
zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy
poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě
o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém
případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu,
platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle
nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je
CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů
zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu
nastávají dnem doručení oznámení.
10. Povinnosti zákazníka
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení
a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě
o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést
kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník
v případě potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám
v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery
a letenky/jízdenky); cestovních doklady jsou zákazníkovi zasílány
elektronickou formou. CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů
před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje
o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo
v potvrzení o zájezdu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.)
se všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se
nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd, nebo bude-li před
započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené
ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění
apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni
se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam
cestují, a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku
na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit
případnou škodu, kterou způsobil.
11. Reklamace
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě
o zájezdu. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CKF
nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení
zájezdu. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného
odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla
být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění
reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data a předmětu
reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení
reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce
CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník
povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/
poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. Nastanou-li okolnosti,
jejichž vzniku, průběhu a příp. následku nemohla CKF zabránit (vis major),
nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník
zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok
na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni
spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu. Subjektem věcně příslušným
k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu
je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh
zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník
uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace
o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce
www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení
eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější
informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši
uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození
zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně
nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol
o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další
jednání zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze
smlouvy o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními
těchto mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře,
příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.
13. Pojištění CKF proti úpadku
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek
stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle
zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona.
Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu
(www.fischer.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách
CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi
vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.
14. Další ujednání
Veškeré údaje a pokyny obsažené v nabídce zájezdu o službách, cenách
a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době zveřejnění
a CKF si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí
společně s Reklamačním řádem CKF. Nedílnou součástí Podmínek pro
cestující jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé
údaje. Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními
úmluvami, které jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož
i závaznými právními předpisy EU.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem
ode dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy
o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto oznámit
písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2016,
tímto dnem pozbývají platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
12. Pojistná smlouva
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám
sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny a. s. Naši prodejní asistenti Vám
doporučí nejvhodnější cestovní pojištění pro vámi vybranou destinaci.
Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fischer.cz nebo v příloze smlouvy
o zájezdu. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost
za důsledky škod vzniklýc v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění.
Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není
dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není
možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo
mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů
nebo právnických osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady
služeb poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní
kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní kancelář“) tento reklamační řád.
Článek 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané
a potvrzené služby. Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně
informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných služeb.
Článek 5
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich
poskytování u průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned.
Jestliže není na základě uplatněné reklamace sjednána náprava ihned, pak
má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 4 tohoto
reklamačního řádu.
Článek 6
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských
dopravních cenin platí příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.
Článek 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost
za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se
řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník.
Článek 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu,
může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně
do protokolu stvrzeného jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci
za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své
smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je
zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně
nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady na místě nebo
u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo
„delegát“), je-li v destinaci přítomen, aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci
písemnou formou anebo podepsat protokol o ústním oznámení reklamace,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce
od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
Článek 4
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom
případě je nejvhodnější zaslat reklamaci na adresu sídla cestovní
kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaznický servis, CITY
EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo uplatnit
svou reklamaci osobně v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci
uplatní prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým
podpisem.
Článek 7
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace,
zejména podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový
stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu, podat upřesňující
informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost
počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto
článku nevznikla škoda.
Článek 8
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby
nebo doplnění služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž
v poskytnutí náhradní služby.
Článek 9
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o
ochraně spotřebitele institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských
sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení
není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je
předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou
uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení
eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější
informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016, tímto dnem
pozbývá platnosti Reklamační řád v původním znění.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro
identifi kaci reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu),
předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných důkazů, a čeho
se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli
číslo účtu, na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby
tento údaj sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace
mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je
povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní
kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní
kanceláře FISCHER, a. s. Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění
a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající
mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky
pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše
uvedených podmínek jsou následující informace, upravující obsah našich
služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým našich pracovníků učinil
v jednotlivých cílových oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené.
Předpokladem příjemného pobytu je však také dobrá informovanost
o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových
míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky běžného
cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění specifická
pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný
výběr. Před rezervací svého zájezdu si pečlivě prostudujte jak Podmínky pro
cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.
Pasové, vízové a zdravotní formality
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými
a vízovými požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci.
Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů
je dostatečná pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové
a vízové požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace.
Cestovní kancelář neodpovídá za problémy související s vypršením platnosti
takovýchto dokladů. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz
do všech destinací z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni si
veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním. Podmínkou
pro vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který
neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere
na vědomí, že od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let) cestovat
do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi
zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu
a pobyt požadovány.
Cestovní pojištění
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám
sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Naši prodejní asistenti
vám doporučí nejvhodnější cestovní pojištění pro vámi vybranou destinaci
a sdělí Vám podrobnosti o pojištění nebo je naleznete v příloze smlouvy
o zájezdu. Nesjednáním cestovního pojištění klient přebírá plnou odpovědnost
za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění.
Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní kancelář
FISCHER není dodavatelem kombinace služeb. Součástí ceny zájezdu je
pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Letecká přeprava
Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány
renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv
běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa
odletu, trasy letu (možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla
a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich
elektronických cestovních dokladech.
Informace k odletu (odbavení) Vám zašleme elektronickou formou (e-mailem)
nebo SMS zprávou. K odbavení na Letišti Václava Havla Praha se, prosíme,
dostavte 2 hodiny před odletem. Konec odbavování je 1 hodinu před odletem.
Pokud se dostavíte k odbavení později, nemusí již být Vaše doprava zaručena.
Odletový terminál se řídí první cílovou destinací, nikoli finální.
Terminál 2 - zde jsou odbavovány lety do zemí schengenského prostoru:
Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko.
Terminál 1 - zde jsou odbavovány lety do zemí mimo schengenský prostor.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Pro odbavení u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte Vaše
cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte
palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte.
Po odbavení se přesuňte k pasové kontrole, mějte připravenou palubní
vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase, který
je uveden na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize
údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou závazné informace
uvedené na informační tabuli. Změny letových časů se mohou uskutečnit
i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění
jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale
zejména přeplněním vzdušných koridorů. Cestovní kancelář FISCHER, a.
s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí
v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení. Děti
ve věku do 2 let nemají nárok na místo k sezení a na bezplatnou přepravu
zavazadel. Příruční zavazadla se nezapočítávají do bezplatně dopravovaných
zavazadel a je nutné je předložit u odbavení ke kontrole. Příruční zavazadlo
nesmí přesáhnout 5 kg. Nesmí překročit délku 56 cm, šířku 45 cm a hloubku
25 cm (přičemž součet těchto tří rozměrů může být max. 115 cm). Každý
cestující může mít pouze 1 příruční zavazadlo. Pokud zavazadlo splní
stanované limity, bude u odbavení označeno visačkou APROVED CABIN
BAGGAGE. Zavazadlo neoznačené touto visačkou nebude přepraveno.
Celková maximální hmotnost jednoho kusu zapsaného zavazadla nesmí
přesáhnout 32 kg. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů
z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako
nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné
předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci.
Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní
podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s. Na žádost zákazníka je možné zařídit vegetariánské či speciální
jídlo během letu, přepravu zvířat či neskladných zavazadel, pokud takovou
službu dopravce umožňuje.
Letištní taxy a další poplatky, palivové příplatky
Letištní taxy, palivové příplatky a další poplatky jsou zahrnuty v konečné ceně
zájezdu. Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit
za každou osobu. Výše poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit
v závislosti na měnovém kurzu a podmínkách letecké společnosti.
Vyloučení z přepravy
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka
z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním
narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat.
Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být
vyloučeni i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této
společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze
zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní
kancelář FISCHER, a. s., prosí o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem
a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož
i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat
během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. V případě
porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí
trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
Délka pobytu
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více
letů během jednoho týdne je možno v některých cílových oblastech knihovat
dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme veškeré délky
pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen
k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že
se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet
se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v denních nebo
nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela
zasahovat do dne následujícího.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Ubytování
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá
a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní
charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových
zařízení jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou
v souladu s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle
jejich národních kritérií, zejména tedy místních zvyklostí, a nejsou totožné
s ustanoveními, popř. kritérií v České republice. Přídavné symboly hodnocení
je nutné odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další
orientační pomůcku. Klasifikace ubytovacích zařízení vám pomůže při vašem
výběru: * velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami
vhodné pro nenáročné hosty
** objekty turistické třídy s účelným vybavením
*** objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
**** objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
***** luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné
hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální
klasifikací ubytovacího zařízení na místě. Pokud se liší místní hodnocení
hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena v popisu
oficiální třída. Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné
smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin je objednatel zájezdu
povinen předat zástupci cestovní kanceláře ubytovací seznam všech
cestujících osob, a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. Při ubytování
ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid.
V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu
pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací
kapacitu, která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem. Často
zdánlivě vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto
cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě překnihování,
ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete
ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního
hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu
zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb
dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada. Klasifikace
hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech
jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů
(i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy stejné. Ve většině
ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá
zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv. Při ubytování
(check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní kartu,
jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř.
způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás hotel
požadovat zálohu v hotovosti.
příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve
po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však
snaží dát nově přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný
příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě
nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned
po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat
déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné
příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně
uložit zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště,
v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných místech.
Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro
tělesně postižené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku
za vhodnost zařízení v konkrétním případě, protože příslušné národní
směrnice nemusí být v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím,
při objednávce o tom, zda je požadované zařízení v konkrétním případě
dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací kapacity
v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové
pokoje jsou na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší kategorie.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí.
V případě technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může
opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních
oblastech vždy k dispozici.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují
pravidelnou údržbu, mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské
práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená.
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou
nemá Cestovní kancelář FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje
pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky
ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena.
Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy
při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou
s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často bez balkonu a nemusejí být
zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového
pokoje jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním
lůžkem.
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze
vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití
vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se měly již ve vašem
vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu
jak v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud
byste si všimli výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili
zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme
vzít si s sebou sprej na hmyz nebo elektrické zásuvky proti komárům.
Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. V mnoha zemích
najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých
hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než jste zvyklí.
Přistýlky
Stravování a nápoje
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj
s přistýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, palanda,
rozkládací lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje.
Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou
být užší a kratší. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým
prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné
pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky.
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní
pokrmy, které se často připravují s neobvyklým kořením a přísadami
a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, že tělo často potřebuje
několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř.
že zejména tyto okolnosti a požívání ledově chladných nápojů mohou vést
k žaludečním potížím a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea). Podle
nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních
zemích zdržují častěji, odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet
z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin
nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme
poradit se před začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít
si s sebou příslušné léky. Ve většině pobytových zemí se u vody v potrubí
jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná k požívání jako pitná voda.
V některých destinacích je obvyklá odsolovaná voda, která má nepříjemnou
charakteristickou pachuť, a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených
v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby
závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in)
Jednolůžkové pokoje
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám
doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské
postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro
malé děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou
v hotelech většinou k dispozici.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu
do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení
služeb s tím, že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy
samotným ubytovacím zařízením. Pamatujte na to při výběru své dovolené.
V určitých termínech může v restauracích a barech docházet k čekacím
dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud
možno se tomuto vyhnout. Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých
hotelech ve dvou nebo více skupinách. U restaurací, které nabízejí část
kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může v závislosti na počasí
dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je
rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný
typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může dojít
ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává
kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo
a marmeládu. Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně
uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená
to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání
první stravovací služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje.
Pokud je stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině
hotelů nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu all inclusive v den
odletu je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V některých hotelech
závisí poskytování programu all inklusive také na interních hotelových
pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání programu all inclusive
po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím,
zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také podle
třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat další plnění,
přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze
proplatit. Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ
stravovacích služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete
na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte
se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte,
se částka nevrací. Vnášení potravin a nápojů nakoupených mimo zařízení
do hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména u menších kapacit
se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve většině
hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů to
znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy vyžadován
u večeře společenský oděv.
Šperky a trezory
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty
(cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru,
který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste
nicméně byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje
oznámení krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech
ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce, je-li v destinaci.
Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné
(např. vysoce cenná technická zařízení, speciální výstroj a sportovní nářadí,
cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak
naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost.
V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu.
V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/
vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je
klimatizace v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř.
kolísání proudu, se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových
agregátů, které však nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny,
aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace
v posledních letech modifi kovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích
a oknech a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky
končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu
klimatizací nelze bohužel vyloučit.
Voda a elektrické napětí
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření.
V některých hotelech teče jen odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám
doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech
se solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném počasí,
popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet
i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak
samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.
Servis a služby
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost
poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat
mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale
na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu
peněz, tak i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/
přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí
podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při
poskytování internetu, WiFi může docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů
ke krátkodobým výpadkům. Cestovní kancelář však nemůže garantovat signál
WiFi připojení a neposkytuje při výpadcích kompenzace.
Slunečníky/lehátka
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici
lehátka a slunečníky, popř. jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete
na to, že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě
lůžek, a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně
a zejména v hlavní sezoně nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek
současně na různých místech v jednom zařízení je zakázána stejně jako
rezervace v časných ranních hodinách.
Pláže
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu nabídky zájezdu jen orientační
a představují vzdálenost měřenou vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda
mohou být delší. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich
měřítek často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou
skoro všude ve veřejném vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů
místních obcí. Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před hotelovými
zařízeními příslušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se
i ubytovatel snaží tuto oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky,
vítr a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo
výskyt medúz a podobně. Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže,
což je však nevyhnutelné a nelze to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím,
pokyny ohledně možností koupání v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte
mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí
za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
Bazény
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie.
Hostům
s citlivou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem.
Voda v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž během výměny vody
nelze bazény užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob
vykázaných přímo na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá
na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí
hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je
bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí
vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě
hotelu.
Sport/zábava/aktivity
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle
povětrnostních podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké
poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem
hostům ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet
k čekacím dobám nebo omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá
plnění lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte
od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte prosím
pochopení pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např. tenisové kurty
neodpovídají vždy navyklému standardu a na základě stálého užívání mohou
vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportovních,
zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče
odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající
při sportovní činnosti. Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí
i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě klimatických
podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před použitím
zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu
na místě. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou
školou a zejména nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli.
Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás
o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se
i zábavný program a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy
se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. dosažení minimálního počtu
účastníků.
Noční klid
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční
kluby, které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě
úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost
mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle
stavebního stylu objektu. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete.
Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních může
na základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod.
k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer a podle toho
může trvat až do časných ranních hodin. Národnostní složení hostů hotelu
a jejich chování nelze ze strany cestovní kanceláře nijak ovlivnit. Během
doby před sezonou a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb
(zábava, sportovní nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit
v plném rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
Hygiena
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní
hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů
a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména v řeckých
destinacích je v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních
zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou
v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může připadat
nepatřičné.
výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu
v kanceláři, kde zájezd zakoupil.
Pronájem aut
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě,
že máte objednané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce
odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně. Při
převzetí/vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou
23.00–7.00 hod.) je účtován příplatek. Při převzetí auta je třeba uhradit
depozit embosovanou platební kartou, v některých autopůjčovnách požadují
úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění
musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší 24 let musí
většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté základní
pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.
Sezony
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé
straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou
v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace,
zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu
klientů.
Informace uvedené v nabídce zájezdu
Protože se nabídky zájezdů připravují v značném časovém předstihu před
začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů
např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto
se fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné
situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách
obsažené v nabídce zájezdu odpovídají informacím známým v době zveřejnění
a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo na jejich změnu.
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
Hluk
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně
zrána, aby se zabránilo obtěžování zápachem kvůli vysokým teplotám
přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně,
avšak je to ve vašem zájmu. V moderních rekreačních destinacích přijíždí
převážná většina turistů letadlem, takže na letištích dochází k pravidelným
letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou vzdálenost
hotelového zařízení od příslušného letiště si, prosím, zjistěte z popisu. Mějte
také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné k provozu hotelového
zařízení někdy mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé, agregáty atd.).
Očkování
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou
očkování proti žluté zimnici při příjezdu ze zemí s výskytem této choroby),
nicméně doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odborným
lékařem. Aktuální informace naleznete také na serveru www.ockovani.com.
Průvodcovský servis V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER
zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici asistence
na telefonním čísle, které obdrží v pokynech před odjezdem.
Poznávací zájezdy
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv
historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních
a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.
Výlety
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů.
Nabídku výletů v místě vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne
zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci
platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo
německy mluvícím průvodcem. Výlety zakoupené před odletem se uskuteční
pouze při dosažení min. počtu účastníků. V případě nenaplnění minimálního
počtu účastníků se výlet neuskuteční. Výše uvedené platí jak pro výlet
zakoupený na pobočce cestovní kanceláře v ČR, tak i pro výlet zakoupený
v destinaci. Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u průvodce
vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4
800 12 10 10
www.fischer.cz
[email protected]fischer.cz
Podmínky pro cestující NEV-DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER
se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, 140 62, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 (dále jen CKF)
NEV-DAMA letní dovolená letecky u moře 2016
1. Podmínky pro cestující NEV-DAMA,
obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást
smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CKF a zákazníkem. Uzavřením
smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas
s těmito Podmínkami pro cestující. Nedílnou součástí smlouvy
o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující, jsou také Přepravní
podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na
www.fischer.cz/online/cz/informace/informace/Podminky-procestujici.htm, ve vybraných případech vám budou předány
v pobočce.
2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě
smlouvy o zájezdu potvrzené ze strany CKF. CKF vydá zákazníkovi
při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím
uzavření písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení
je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve
lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž
se CKF zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se
zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle
katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito podmínkami
a reklamačním řádem.
3. Ceny zájezdu
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování
a stravování podle vlastního výběru a eventuální program během
zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další
služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky
(bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta)
a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum,
servisní poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci
(např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační
poplatek za dítě do 2 let. U některých destinací se při zpátečním
letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny.
Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.
Zvýhodněné ceny
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu
během letu a lůžko a stravu během pobytu a účtujeme za ně
manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou
i zpáteční letenku). Tento manipulační poplatek se vztahuje
na všechny destinace operované charterovými lety, včetně
samostatných letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné
náklady na dětskou postýlku se platí přímo v hotelu. Do dne
návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně
se dvěma dospělými, obdrží slevu ve výši 25 %, pokud není uvedena
speciální nabídka Pevná dětská cena (PDC). Do dne návratu
z destinace nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních
dětských slev. U některých ubytovacích zařízení je věková hranice
dětí stanovena odlišně, bližší informace najdete v konkrétní cenové
nabídce. V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými
rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro tyto děti písemný
souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
Junioři do 20 let: Junior ve věku od 15 do 20 let (pokud není
stanoveno jinak), který je ubytován společně se dvěma dospělými
osobami, obdrží ve vybraných ubytovacích kapacitách zvláštní
cenu. Do dne návratu z destinace nesmí junior dovršit věkovou
hranici stanovenou v konkrétní cenové nabídce.
4. Platební podmínky
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím
zájezdu a zákazník je povinen cenu zájezdu před jeho
poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen
zaplatit zálohu ve výši: 30 % z konečné ceny zájezdu.
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná
cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 60 dní před zahájením
zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dní
před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou
cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Poplatky za změny
v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné
ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer
Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medical při uzavření smlouvy
o zájezdu je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její
úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy
o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné
částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením
v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného
prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka
převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník
vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu úhrady
ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu
odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech
uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je
uvedeno v bodech 6 a 7. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo
služeb, které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená
smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované výši. V případě
platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo
jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi
poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz
se nevrací a poukaz nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno
jinak. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty
50 % z konečné ceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000 Kč/
zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat
s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno
jinak). Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku
platební kartou bude připočten poplatek ve výši 0,5 % z placené
částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem
na bankovní účty uvedené v smlouvě o zájezdu.
5. Navýšení ceny a cenová garance
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva
a měn ze dne 24. 07. 2015. CKF disponuje mechanismy, které
tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je
schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací
v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny
oproti stavu k 24. 07. 2015. CKF je oprávněna jednostranným
úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v smlouvě o zájezdu,
pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi
nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou
adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena,
tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě
o zájezdu, v případě, že dojde ke zvýšení
a)ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b)plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních
a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
a/nebo
c)směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny
zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde
do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně
stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
CKF je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 občanského
zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu leteckého zajedu, zvýší-li
se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:
1)letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 5. 2016
nebo později. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných
hmot - ropa typu Brent 108 USD/barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud
dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy nad 120 USD/barel
je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně
dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté
procento nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/barel bude vynásobeno
1a) částkou 15,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom
směru nepřesáhne 3,5 hodin (počítá se přímý let z místa
odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
1b) částkou 25,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom
směru přesáhne 3,5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu
do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů
do jednotlivých destinací je možné získat na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních,
bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty
v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu
zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro
stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, je CKF
oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající
procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně.
Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden
v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena
z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v předcházejícím
odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb
dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu zájezdu a vyhlásit
nové ceníky. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode
dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy
i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich
realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu
uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušeni tohoto závazku má
CKF právo od cestovní smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není
dotčeno právo CKF na náhradu škody (viz ustanovení článku
11 písm. a) Podmínek pro cestující).
6. Odstoupení zákazníka
od cestovní smlouvy – stornopoplatky
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu
od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno
písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu
o zájezdu. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu
je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno
do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce
CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet
stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž
má být poskytnuta první služba. V případě odstoupení zákazníka
od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek
ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu.
Nejméně však:
do 60 dní před odletem/odjezdem
1 490 Kč/os.,
od 60 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit
také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem
kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků
platí shora uvedené obdobně. CKF má právo započítat příslušnou
výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené ceně
zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky
se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi
účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení CKF
od smlouvy pro porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem
pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení
zájezdu v rezervačním systému CKF.
7. Stornovací poplatky za fakultativní služby
a)Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika
Plus, Fischer Light a Fischer Medical: V případě storna
osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100 %
stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) S
tornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha
apod.): V případě storna osoby, která má zaknihován letecký
přípoj, je zákazník povinen uhradit 100 % stornopoplatky z ceny
zaknihovaného přípoje.
c)Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník
již pevnou rezervaci a zaplatil plnou cenu green fee, platí při
zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny.
Další změny, jako např. změny časů, podléhají poplatku ve výši
300 Kč/hráč.
d)Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno,
nebo změnu ubytování v Praze, Brně a Ostravě před odletem
jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem
200 Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny,
v den nástupu 100 % z konečné ceny.
e)Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu
pronájmu auta ekonomické třídy do tří dnů před začátkem
pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem.
U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu
do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši
3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem
pronájmu a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f)Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza
včetně případného manipulačního poplatku.
g)Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
h)Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní
zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 %
z konečné ceny.
Stornovací poplatky za objednanou třídu v letadle Travel
ch)
Plus Comfort: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem a méně
100 % z ceny.
8. Změny v knihování ze strany zákazníka
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník),
termínu a hotelu v již uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí
osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu
s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou
součásti zájezdu. Takovéto oznámení o změně v osobě zákazníka
musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.
Zájezdy není možné měnit za zájezdy z last momentové nabídky
nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení změny jsou vždy
účtovány aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění slev
last minute nebo jiných slev (nevztahuje se na změnu jména).
Za uvedené změny jsou účtovány tyto manipulační poplatky:
a)Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo
změny jména zákazníka (např. v důsledku sňatku) do 60 dní před
odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace
Spojené arabské emiráty je změna jména od 59 dní před
odletem posuzována jako storno a nové přihlášení, tj. účtujeme
stornopoplatky dle bodu 6 a 7. Oznámeni objednatele zájezdu
o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlášení nového
zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že
splňuje podmínky účasti na zájezdu.
b)Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této
změny před odletem a zachování původního termínu odletu
do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je
změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. Že
účtujeme stornopoplatky dle bodu 6 a 7.
c)Změna termínu odletu nebo destinace do 60 dní před odletem
skutečné náklady spojené se změnou nejméně však 100 Kč,
od 59 dní je tato změna posuzována jako storno a nové
přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 6 a 7.
Změnu je možné provést pouze v rámci katalogu, ze kterého
byl zájezd zakoupený.
d)Změna hotelu při zachování termínu do 60 dní před odletem
100 Kč. Pozdější změna je posuzována jako storno a nové
přihlášení.
NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. I Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 I 800 12 10 10 I www.nev-dama.cz I [email protected]
e)Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby
ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit zbývající osoba
příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá
(bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy
v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá
osoba a 1 dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není
ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. Za stornovanou osobu
musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 6 a 7.
f)Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá
poplatku 30 EUR/osoba při změně letenky v souvislosti
s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení
pobytu je třeba doplatit služby; při zkrácení se peníze
za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci.
Tento poplatek se vztahuje pouze na prodloužení letenky
zajištěné Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. V ostatních
případech jsou poplatky za prodloužení letenky vyšší.
Za prodloužení pobytu nebo změnu hotelu v destinaci je
účtován poplatek 30 EUR na ubytovací jednotku.
g)Změna místa odletu v tuzemsku do 60 dní před odletem 100 Kč,
od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno
a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodů 6 a 7.
h)Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní
dopravu) do 60 dní před odletem 500 Kč, od 59 dní před
odletem je tato změna posuzována jako storno a nové
přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 6 a 7.
Veškeré poplatky uvedené v bodech 6, 7 a 8 účtujeme vždy
za každou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu knihování
a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré
změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu
podléhají poplatkům uvedeným v bodech 7a) až 7i).
9. Změny v knihování ze strany CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání
poskytnout služby dle smluvně dohodnutých podmínek, a je-li
tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb
změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit
zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu
smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně
ceny služeb, je CKF povinna v návrhu změny smlouvy novou
cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou
smlouvy bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.
i)Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu
na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její
změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení
ceny zájezdu, je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně
zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při
porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně
zájezdu má CKF právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž
není dotčeno právo CKF na náhradu škody. Jestliže změna
smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna buď
snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem
dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že
zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
ii)Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu
na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu písemnou formou
odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové
smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě
odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový
zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření
nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného
odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny
zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové
smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní
smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby
nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané
služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas
poskytnout, je CKF povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně
provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF je
povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu
a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým
podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné
kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací
služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může
dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních
nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“ apod. je garantována
pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho
polohu se zákazník dozví po příletu do cílové oblasti. Pokud
nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě
o zájezdu, je CKF povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě
o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je
CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl
v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CKF
povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu
nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně
nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava
uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla
být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že
doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl
v ceně a v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady,
rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných
událostí) je přípustná změna dopravy, letecké společnosti,
typu letadla, trasy vč. Mezipřistání a termínu letu. CKF neručí
za případné posuny letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických
či bezpečnostních důvodů. Zákazník je srozuměn s tím, že musí
při plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu.
V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení
od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného
(tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem
nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny
určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy
je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp.
časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že let
může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové posuny
počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané
z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou finanční
náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl
dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu
tím není dotčena (viz bod 13 Podmínek pro cestující). Pro účely
vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu
rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí
odbavování leteckým přepravcem).
10. Odstoupení CKF od cestovní smlouvy
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou
předmětem Smlouvy o zájezdu, popř. po zahájení zájezdu od
smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních
povinností plynoucích z uzavřené smlouvy o zájezdu považují
i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř.
pokud hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále
případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných
a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě
odstoupení CKF od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení
povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní
části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen
nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka
zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání,
jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy
o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž
nemohla CKF zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je předmětem
smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho
zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který
je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší
zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je
povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději
ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze
shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby
mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně
v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF
takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření
nové smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného odkladu
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy
o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy
se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového
zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKF povinna takto
vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů
zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy
o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.
11. Povinnosti zákazníka
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a)Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému
zabezpečení a poskytnutí služeb, především uvést úplné
a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu nebo objednávce, vč.
jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kontaktní telefon
(případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník
v případě potřeby k zastižení.
b)Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným
změnám v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy.
c)Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb
(vouchery a letenky/jízdenky); způsob předání cestovních
dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy
o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů
před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka
důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již
obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu.
d)Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu
apod.) se všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn
s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká
odlet/odjezd, nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu
vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
e)Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad,
víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to
vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se
informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí,
kam cestují, a potřebná víza si obstarat.
f)Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo
majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo
CKF a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.
12. Reklamace
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných
v smlouvě o zájezdu. V případě vadně poskytnutých nebo
neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.
Reklamaci musí zákazník uplatnit u CKF nebo u osoby, která
uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení
zájezdu. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez
zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného
zástupce, tak aby mohla být sjednána náprava pokud možno
v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může zákazník
provést písemně s uvedením data a předmětu reklamace.
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení
reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti
průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění
nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či
v zahraničí. Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp.
následku nemohla CKF zabránit (vis major), nebo okolnosti, které
jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo
zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok
na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. „S účinností
od 01.02.2016 má zákazník právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem
věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů
vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení
není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí
být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil
své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší
informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce
České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost
zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního
sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace
o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show“
13. Pojistná smlouva
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme
vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny a. s. Fischer Plus,
Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer Medical.
Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fi scher.cz nebo v příloze
smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník
plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti
s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje
na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb.
Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo
rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem
a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou událost přímo
s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši
uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či
poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto
skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého
dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např.
P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka a leteckého
dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu
týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto
mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře,
příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.
14. Pojištění CKF proti úpadku
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za
podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny,
které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro
pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění
uvádíme aktuálně na internetu (www.fi scher.cz), informace je
rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných
prodejců CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se
smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.
15. Další ujednání
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách,
cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím
známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy v případě
hotelů „na vyžádání“ a CKF si vyhrazuje právo na jejich změnu.
Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním
řádem CKF. Tyto Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej
charterových letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky;
ostatní ustanovení podmínek pro cestující se použijí přiměřeně.
Nedílnou součástí Podmínek pro cestující jsou „Důležité
informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními
úmluvami, které jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR
vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny
5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené
v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy
zákazníka, je povinen toto oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne
1. 10. 2015, tímto dnem pozbývají platnosti Podmínky pro
cestující v původním znění.
NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. I Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 I 800 12 10 10 I www.nev-dama.cz I [email protected]
Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Prosíme o pozorné pročtení
následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech
a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi zákazníkem
a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky pro
cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí
výše uvedených podmínek jsou následující informace, upravující
obsah našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým
našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech vše
pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného
pobytu je však také dobrá informovanost o specifických
podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových míst
a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky běžného
cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění
specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě
vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si
pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené
doplňující Důležité informace.
Výběr zájezdu
Jednotlivá střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně
často velmi liší a logicky tak ne každé středisko či ubytovací
kapacita musí zcela vyhovovat osobním potřebám a náročnosti
každého bez rozdílu. Než si vyberete „ten Váš“ zájezd, zvažte
opravdu důkladně, co od své letní dovolené očekáváte, zda
kladete důraz na cenu, způsob dopravy, vzdálenost z ČR, věhlas
oblasti, komornost či naopak „živost“ střediska, určitý typ pláží,
šíři nabídky výletů nebo na polohu a/či kvalitu a/či vybavenost
ubytovací kapacity apod. Abychom vám výběr ulehčili, snažili
jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit
co možná nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně
strukturovat i všechny popisy. Samozřejmě že názory se různí,
ale převážná většina z Vás „již znalých“ by naše názory uvedené
na následujících stránkách měla potvrdit.
Pasové, vízové a zdravotní formality
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen
s pasovými a vízovými požadavky, které jsou nutné pro cestu
a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat,
zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro
vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové
a vízové požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné
destinace. Cestovní kancelář neodpovídá za problémy související
s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané ČR a SR
potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě nejméně 6 měsíců
po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost
zajištění víz do všech destinací z naší nabídky. Občané ostatních
států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě
před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských
emirátů je platný cestovní doklad, který neobsahuje vstupní/
výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere na vědomí, že
od 1. 7. 2011 je zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů
rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech jsou platné pouze
do 26. 6. 2012. Od 27. 6. 2012 může dítě (občan mladší 10 let)
cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.
Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké
zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.
Cestovní pojištění
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme
vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer
Plus, Exotika Plus či Fischer Light, k nimž jako bonus získáte
od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění Léčebných výloh
a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění
nesjednáte, můžete samostatně sjednat základní pojištění
Fischer Medical.
Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze
Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo
Fischer Medical klient přebírá plnou odpovědnost za důsledky
škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního pojištění.
Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní
kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb. Součástí
ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Exotika Plus
990 Kč/osoba
Fischer Light
490 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50 % (v den nastoupení zájezdu
a během pobytu nesmí dítě dovršit 15 let).
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
Letecká přeprava
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského
prostoru odbavovány z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší
cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými
společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní
letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu,
trasy letu (možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla
a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny
ve vašich elektronických cestovních dokladech.
S platností od 1. 10. 2012 vám zasíláme informace k odletu
(odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou.
Pro odbavení u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte
Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla,
zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí
zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se přesuňte
k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku
a cestovní doklad.
K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden
na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize
údajů na palubní vstupence a informační tabuli jsou závazné
informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů se
mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik
hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná.
Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním
vzdušných koridorů.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou
míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny
odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení. Na letech
společnosti Travel Service, a.s. má každý cestující zákazník
nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg,
pokud není v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze
je účtován poplatek. V případě, že letí dva nebo více cestujících
prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným
letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje
dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich
nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou
odbavena společně na jednoho cestujícího, přičemž musí být
dodržen váhový limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že
dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg, bude jim
toto zavazadlo odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu
zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě, že celková váha
zapsaného zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu
zavazadla rozložit do nutného počtu zavazadel o max. možné
hmotnosti 32 kg.
Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 5 kg a nezapočítává
se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti
do dvou let cestují charterovými lety za manipulační poplatek
990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani na bezplatnou
přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle
mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat
předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné. Pokud budou
v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají
pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci.
Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp.
podrobné přepravní podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu
v prodejnách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Zákazníci
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let objednat
ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.
Letištní taxy a další poplatky, palivové příplatky
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery
v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty
v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky tvoří nedílnou součást
zájezdu a je třeba je uhradit za každou osobu. Výše poplatků
je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti
na měnovém kurzu a podmínkách letecké společnosti.
Vyloučení z přepravy
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit
zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým
jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí,
že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob
v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni
i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají
zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nebo se vulgárně
a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích.
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok
zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář
FISCHER, a. s., prosí o pochopení pro toto opatření, jehož
smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních
cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti.
Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz
kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu
je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí
trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
Přeprava zvířat
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat
na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je
možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru
v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto
účelu. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg.
Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je
za zvláštní příplatek. V některých případech musí být potvrzena
leteckou společností.
Přeprava neskladných zavazadel
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů,
jízdních kol, surfových prken apod.) musí být nahlášena
v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za poplatek.
Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty
převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající
doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu
může za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, a. s.
Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a cestovní
kancelář nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu
způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány
na vlastní zodpovědnost zákazníka. Za jejich ztrátu nebo
poškození není poskytována kompenzace.
Vlastní doprava
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete
samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme
podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených
trasách, povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo
území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa.
Jedná se o informace, které jsou nám známy v době odeslání
odjezdových pokynů. Za případné změny po odeslání nenese
cestovní kancelář odpovědnost. V případě Vašeho zájmu
vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajektovou přepravu
na Sardinii.
Autobusová doprava
Autobusová doprava je zajišťována velkokapacitními vozy
zahraniční výroby se zájezdovou výbavou. Předem si Vás
dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných
nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy
při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy
a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita
a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme
též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde
tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména
o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech
a svozech v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel
mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při svozech
a rozvozech v rámci ČR. Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce
souvisí i možné časové prodlevy, kdy „jeden autobus čeká
na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy
delší než 45 minut.
Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých,
vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů,
vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména
vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů
o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování je
omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel.
Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu
jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho
příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je
možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek
uvedený v ceníku dopravce. V případě, že u některého zákazníka
bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných
zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře
právo některé/některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit.
Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si
za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě
přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla
převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost
za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou
přepravy samotné, také za jejich ztrátu.
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci
cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním
požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat.
Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních
důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu.
Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž
právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem
omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně)
vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům, a to bez
nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný
za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země
zájezdu i všech zemí tranzitních.
Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání
zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení
ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy
zcela shodná s doporučenými trasami z ČR uvedenými v nabídce
cestovní kanceláře. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až
4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky.
Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě,
avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus.
Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována
z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených
skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem
k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě
upravena dle přání objednavatele.
V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže
uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li
změna trasy možná, rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava
z vámi požadovaného místa možná byla a představovala by
zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme vám tuto službu
za adekvátní příplatek. Údaje o druhu, charakteristice a kategorii
dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty jsou uvedeny
ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy
jednotlivých středisek vám sdělí naši prodejní asistenti.
NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. I Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 I 800 12 10 10 I www.nev-dama.cz I [email protected]
Transfery v destinaci
Doba transferu je uváděna pouze přibližně, neboť je závislá
na momentální dopravní situaci a dále na množství hotelů
na trase a počtu vystupujících zákazníků. Transfery mohou být
zabezpečeny standardními autobusy, mikrobusy, v některých
případech i vozy taxi apod.
Délka pobytu
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích
(na základě více letů během jednoho týdne je možno v některých
cílových oblastech knihovat dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11,
12, 14 nocí) označujeme veškeré délky pobytů počtem nocí. První
a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě,
a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se
odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak
i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak
v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky
trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího.
U naprosté většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou
je vypsané ubytování vždy na 7 nocí a nástupním i posledním
dnem pobytu je sobota, resp. u některých ubytovacích kapacit
neděle. Výjimkou jsou některé ubytovací kapacity na Sardinii,
u kterých není nutno zcela striktně dodržovat pobyty od/do
soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní a poslední den
pobytu zvolit libovolně či si vyžádat jinak dlouhé pobyty než
celé násobky týdenních. U všech pobytů s vlastní dopravou
bez rozdílu je možné nastoupit ubytování v první den pobytu
až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až
17. hodině a nejpozději do 18. až 22. hodiny. U pobytů
s autobusovou a leteckou dopravou je ubytování zabezpečováno
přednostně dle organizačních možností cestovní kanceláře/
konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při dopravě
vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu
v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny,
ne však před 6. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze
samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde se
je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře/
konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace k vámi zvolené
ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání
vám je však rádi poskytneme i předem.
Ubytování
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní
hotely, apartmá a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie,
stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky a třídy
ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení jsou
stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou
v souladu s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně
podle jejich národních kritérií, zejména tedy místních zvyklostí,
a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kritérií v České republice.
Přídavné symboly hodnocení je nutné odvozovat ze subjektivních
reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku.
Vlastní klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s., vám pomůže při vašem výběru:
Hvelmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením
a službami vhodné pro nenáročné hosty
HH
objekty turistické třídy s účelným vybavením
HHHobjekty střední třídy s průměrným vybavením
a službami
HHHHobjekty vyšší střední třídy s nadprůměrným
vybavením a službami
HHHHHluxusní hotely s nadstandardním vybavením
a službami pro náročné hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná
s oficiální klasifikací ubytovacího zařízení na místě. Pokud se
liší místní hodnocení hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře
FISCHER, a. s., je uvedena v popisu oficiální třída.
Celá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive
jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami
oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení
naše, hodnocení od do, když kritéria pro jejich přidělení jsme se
snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů
v příslušné oblasti.
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné
smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu skupin je objednatel
zájezdu povinen předat zástupci cestovní kanceláře ubytovací
seznam všech cestujících osob, a to nejpozději při sdělení
jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech
není během pobytu většinou zajišťován úklid. V těchto typech
ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu
pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky
takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám
a finančním možnostem. Námi poskytované ubytovací služby
odpovídají popisu uvedeném v nabídce zájezdu. Často zdánlivě
vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet
těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen.
V případě překnihování, ke kterému ve všech turistických
oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím
zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu
nemusejí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu
zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li
rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná
finanční náhrada. Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi
jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje
většinou jednoduše zařízeny.
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie
ubytování) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení
není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze
strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv. Při ubytování
(check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat
kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální
hotelovou útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte
kreditní kartu, může po vás hotel požadovat zálohu v hotovosti.
Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých
ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak,
ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické
apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých
lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou,
chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální
apartmán pro handicapované, který nemá zástěny sprchového
koutu, …) a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné
typologie vždy zcela ovlivnit.
Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti
jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní
a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit
i o více než 10 %. Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu
popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit
prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis
apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem
ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů
různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny možné
alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti,
vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.
Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích
kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp.
přibližné. Některé služby jsou, a to i přesto, že nejsou výslovně
uvedeny za poplatek, službami hrazenými samostatně. Například
se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu telefonních
hovorů a připojení k internetu, poplatky za půjčení kajaku či
lodičky atd. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích
kapacit, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy
specifikována u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku
výrazně nižší, než je základní cena pobytu, je ubytování míněno
bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je tedy
brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně
splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní
kanceláři. Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování
vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná
o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmíněno používáním
koupací čepice a které nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze
v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení
využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení
vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice
či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.)
nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách.
Upozornit nesmíme opomenout též na velikosti parkovacích
míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce
vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí
a častokrát tedy autům větším nedovolují nejen zaparkování
pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. V rámci dále nejednou
nabízeného ubytování pod „obecným“ názvem (např. „Privátní
apartmány“, „Residenční komplexy“, „Apartmánové domy“…
atd.) je zpravidla zahrnuto velké množství apartmánů v daném
středisku. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit
uvedení a ukončení provozu některých služeb jednotlivých
ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační programy,
které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících hlavní
sezóny, nebo o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen
3 měsíce, tedy cca od poloviny června do poloviny září. Zájem
o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo
fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská
postýlka, ložní prádlo, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu,
jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky
jsou standardně určeny dětem nedovršených 2 let; v případě
zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte
předem. V poslední době je též stále častějším jevem omezení
kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích
kapacit, ale častokrát i na pokojích a v apartmánech, když
daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat. Neníli u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní
kancelář žádný program v místě pobytu.
Denní a závěrečný úklid
U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů
je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně zájezdu.
U apartmánového ubytování však tomu tak vždy není. U některých
apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut v základní
ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč
při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě
v místě pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný
úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní
ubytovací kapacity jednoznačně vyplývá z informací uvedených
v nabídce zájezdu. Pokud se jedná o závěrečný úklid ve formě
povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně
a v případě, kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není,
se má za to, že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami.
I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu,
případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku,
je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení
odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat
v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého
nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid
kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme
si upozornit na skutečnost, že informace v tomto katalogu
uvedené reflektovaly stav k době jeho přípravy a že tudíž
mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již
i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového typu
i u všech privátních pokojů je v základní ceně zájezdu zahrnut
též denní úklid. V některých ubytovacích kapacitách (zejména
v Bulharsku) se pojmem denní úklid rozumí úklid pokoje obden,
tedy každý druhý den.
Kauce za apartmán
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování
v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá
vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení
a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu. Výše
kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace
i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje
zpravidla v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze
skládat i v Kč), ve Španělsku kolem 100 €. Naopak v Chorvatsku
se kauce zpravidla neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit,
u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím
prostřednictvím. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny
ubytovacích kapacit uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu a jsou
vždy obsahem odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou.
V čase přípravy nabídky jednotlivých zájezdů ze strany cestovní
kanceláře, panoval v některých zemích a/či střediscích
nejednotný přístup k pobytovým taxám. Zejména nemálo italských
a španělských středisek zvažovalo zavedení povinné pobytové
taxy, která je v současné době zavedena jen v minimálním počtu
lokalit, ale řada dalších o jejím zavedení velice vážně uvažuje.
U některých kapacit v ceně zájezdu tedy pobytová taxa zahrnuta
je, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku,
když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací
kapacity naleznete v konkrétní nabídce zájezdu. Zejména
vzhledem k Itálii si dovolujeme upozornit na skutečnost, že
informace uvedené v nabídce zájezdu reflektují stav v době její
přípravy a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou třeba již
i pro nadcházející letní sezónu.
Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když
jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často bez balkonu
a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě
obsazení dvoulůžkového pokoje jednou dospělou osobou může
být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.
Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován
dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být například
pohovka, rozkládací gauč, palanda, rozkládací lehátko apod.
a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky
neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí,
mohou být užší a kratší. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné
počítat s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho
pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normálních
hotelových postelí většinou přistýlky.
Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž
vám doporučujeme sdělit příslušná přání již při objednávce.
Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému
omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé děti obvykle
potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech
většinou k dispozici.
Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje
v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již
do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je v některých
případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve
po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé
se však snaží dát nově přijíždějícím hostům podle možností
pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují
k delšímu používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení
této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu
do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat
déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž
případné příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních
je možné bezplatně uložit zavazadla až do ubytování v pokoji,
popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení
zavazadel, popř. na označených sběrných místech. Ubytovatel
za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost.
Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale
výslovně upozornit na to, že splnění vašich přání záleží výlučně
na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou záruku,
popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní destinace
(především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných
služeb a komunikace cestovní kanceláře s hotelovým personálem
není vždy ideální.
NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. I Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 I 800 12 10 10 I www.nev-dama.cz I [email protected]
Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako
vhodná pro tělesně postižené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít
žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě,
protože příslušné národní směrnice nemusí být v souladu
s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom,
zda je požadované zařízení v konkrétním případě dostatečně,
popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubytovací kapacity
v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů
a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou pouze
v hotelech vyšší kategorie.
Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který
jste zvyklí. V případě technické závady, jako např. u výtahu nebo
klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat,
protože nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici.
Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového
zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být nutné
odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme
o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená.
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební
činnost, na kterou nemá Cestovní kancelář FISCHER, a. s., vliv.
Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce
a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den, nebo
je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové
případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít
vždy při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.
Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu,
přičemž toto nelze vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména
v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochranných prostředků
proti hmyzu, které by se měly již ve vašem vlastním zájmu
používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak
v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích.
Pokud byste si všimli výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to
obratem oznámili zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná
opatření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej na hmyz nebo
elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se ponechávat
v pokoji volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou
mentalitu a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých hodnot,
jako je čistota a přesnost, může být jiný, než jste zvyklí.
Stravování a nápoje
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické
místní pokrmy, které se často připravují s neobvyklým kořením
a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí,
že tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému
klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti
a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním
potížím a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea). Podle
nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které
se v jižních zemích zdržují častěji, odvodit z uvedených změn.
Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou
kvalitou zpracovaných potravin nebo nedostatečnými
hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit
se před začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem
a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině pobytových zemí se
u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná
k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá
odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou
pachuť, a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí
strávených v ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání první
a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu
do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se z ubytovacího
zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím,
že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy
samotným ubytovacím zařízením. Pamatujte na to při výběru své
dovolené. V určitých termínech může v restauracích a barech
docházet k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě
snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout.
Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou
nebo více skupinách.
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa
pod širým nebem, může v závislosti na počasí dojít k omezením.
Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné.
V případě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný typ
stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může
dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech
se podává kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu,
pečivo, máslo a marmeládu.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně
uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uvedena forma
menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního
jídla z několika možností. Čerpání první stravovací služby závisí
na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování
formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů
nutné nosit plastikový náramek. Čerpání programu all inclusive
v den odletu je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení.
V některých hotelech závisí poskytování programu all inclusive
také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je
možné čerpání programu all inclusive po odhlášení doplatit
na recepci. Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte
z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také
podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně
využívat další plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou
v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá
plnění nelze proplatit. Pro klienty ubytované v jedné ubytovací
jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Pokud byste si
přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném
odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu
o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte,
se částka nevrací. Vnášení potravin a nápojů nakoupených
mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním řádem
a zejména u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými
protesty personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade
důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů to
znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy
vyžadován u večeře společenský oděv.
Šperky a trezory
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné
předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si
uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci,
nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli během svého
pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení
krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech
ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce.
Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené
nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická zařízení, speciální
výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky,
notebooky atd.), zásadně odmítá jak naše cestovní kancelář, tak
i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti
doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění.
Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo
uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána
centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky
zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu
pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání
proudu, se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí
nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé dodat
dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha
zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány
tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití
pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky končí při
opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu
klimatizací nelze bohužel vyloučit.
Voda a elektrické napětí
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití
a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená mořská voda.
Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech
nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem teče občas
vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více
sprch v hotelu, může podle okolností docházet ke krátkodobým
omezením. V některých zemích může docházet i k opakovaným
(krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak
samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace.
Servis a služby
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň
a rychlost poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva,
a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou
ležérností při plnění povinností, ale na druhou stranu často
s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz,
tak i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/
přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pronajímají
soukromí podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany
nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi může docházet
z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům.
Slunečníky/lehátka
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře
jsou k dispozici lehátka a slunečníky, popř. jestli je třeba
jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka a slunečníky
z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek, a proto nejsou
k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména
v hlavní sezoně nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek
současně na různých místech v jednom zařízení je zakázána
stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.
Pláže
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu
jen orientační a představují vzdálenost měřenou vzdušnou čarou.
Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší.
Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek
často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními
jsou skoro všude ve veřejném vlastnictví, takže čištění spadá
do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však obhospodařují
oblasti pláže před hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé
(lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží
tuto oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky,
vítr a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy např.
vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále to může vést
k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnutelné
a nelze to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny
ohledně možností koupání v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte
mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou
k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.
Bazény
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu
chemikálie. Hostům s citlivou pokožkou doporučujeme, aby
toto konzultovali se svým lékařem. Voda v bazénech se musí
pravidelně měnit, přičemž během výměny vody nelze bazény
užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob
vykázaných přímo na místě a při dodržování pokynů k použití
a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své
děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je
třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato
skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet
lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
Dovolujeme si vás upozornit, že v případě návštěvy aquaparku
v destinaci, můžou platit určitá věková a výšková omezení pro
vstup do aquaparku či na jednotlivé atrakce. Návštěvník je
povinen podřídit se provoznímu řádu aquaparku.
Sport/zábava/aktivity
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř.
podle povětrnostních podmínek. Zejména prosíme, abyste
zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát nabízené možnosti
sportu a zábavy k dispozici všem hostům ve stejné míře.
V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám
nebo omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění
lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte
od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte
prosím pochopení pro to, že stávající sportovní materiál, jakož
i např. tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému standardu
a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně.
Používání sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních
a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče
odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá
za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se jen
do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím,
bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek
může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin.
Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před
použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné
provést úhradu na místě. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze
srovnávat s mateřskou školou a zejména nelze dětem nutit účast
na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou
dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení
i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se
i zábavný program a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné
programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř.
dosažení minimálního počtu účastníků.
Noční klid
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky
a noční kluby, které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá
na základě úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také
zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích
zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní
klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili,
že v hotelech a klubových zařízeních může na základě smluvně
přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod.
k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer
a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Národnostní
složení hostů hotelu a jejich chování nelze ze strany cestovní
kanceláře nijak ovlivnit. Během doby před sezonou a po ní může
dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, sportovní
nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném
rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
Hygiena
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné
od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější.
Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí.
Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je v hotelech
běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky
jsou považovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou v hotelech
respektovány, přestože to některým klientům může připadat
nepatřičné.
Hluk
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování
odpadu časně zrána, aby se zabránilo obtěžování zápachem
kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to
nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to ve vašem zájmu.
V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina
turistů letadlem, takže na letištích dochází k pravidelným
letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou
vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si, prosím,
zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro to, že postupy
a zařízení nutné k provozu hotelového zařízení někdy mohou vést
ke vzniku hluku (dodavatelé, agregáty atd.).
Očkování
V současné době do většiny zemí není povinné očkování
(s výjimkou očkování proti žluté zimnici při příjezdu ze zemí
s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme před cestou
konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální
informace naleznete také na serveru www.ockovani.com.
NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. I Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 I 800 12 10 10 I www.nev-dama.cz I [email protected]
Průvodcovský servis
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící
průvodci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., kteří organizují
transfer z/na letiště, informační schůzka a průvodcovský servis
pouze na telefonu. Úkolem průvodce je i spoluorganizování
autobusové dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR)
a případných výletů. Stálou přítomnost delegáta v konkrétním
hotelu není možné z časových důvodů zajistit. Pokud se
vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto
skutečnost našemu průvodci (telefonicky nebo SMS zprávou)
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste
odjížděli z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní
kancelář FISCHER zajištěný stálý průvodcovský servis, je
klientům k dispozici na mobilním telefonu průvodce z nejbližší
destinace. Pro některé ubytovací kapacity funguje přímo v místě
naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubytovacích
kapacit dalších je delegát k dispozici přímo v jejich rámci a to
buď denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin.
U některých ubytovacích kapacit však není delegát k dispozici
vůbec. A především pro tyto případy budete vždy vybaveni
„mobilním“ telefonním spojením na naše pracovníky v ČR, kteří
jsou až na výjimky „stále na příjmu“. Ve výjimečných případech si
cestovní kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny
delegátské služby suplovat prostřednictvím jejího místního
partnera. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty.
Průvodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových
možností, je však vždy k dispozici na mobilním telefonu.
Poznávací zájezdy
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení
návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností
ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě
pobytu.
Výlety
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních
výletů. Nabídku výletů v místě vašeho pobytu vám od místní
agentury poskytne zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.,
v destinaci. Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou
provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy
mluvícím průvodcem.
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení
min. počtu účastníků. V případě nenaplnění minimálního počtu
účastníků se výlet neuskuteční. Výše uvedené platí jak pro výlet
zakoupený na pobočce cestovní kanceláře v ČR, tak i pro výlet
zakoupený v destinaci. Zákazník si v případě neuskutečnění
výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu
ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast
na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři,
kde zájezd zakoupil.
Pronájem aut
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny.
V případě, že máte objednané přistavení u hotelu, jste většinou
z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrácení
vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo
otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00 – 7.00 hod.) je účtován
příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební
kartou, v některých autopůjčovnách požadují úhradu plné nádrže
paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění musí být
vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší 24 let musí
většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté
základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené
pojištění SCDW.
Sezony
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen
na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky
apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel
nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní nabídka atd.)
v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.
Informace v katalogu a ceníku
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem
vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních
poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací
nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou,
ve výjimečných případech, odchylovat od skutečné situace.
Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách
obsažené v katalogu a ceníku odpovídají informacím známým
v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech
v katalogu má pouze informativní charakter.
Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování
práv občanů nebo právnických osob (dále jen „zákazník“)
z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných
cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále
jen „cestovní kancelář“) tento reklamační řád.
Článek 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí
objednané a potvrzené služby. Cestovní kancelář je povinna
zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách
poskytovaných služeb.
Článek 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost
za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté
služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012 Sb.,
občansky zákoník.
Článek 3
1.Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní
kanceláří má vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti
za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
2.Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit
ústně do protokolu stvrzeného jeho podpisem. Zákazník
může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby,
za které reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezdu
objednal.
V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník
povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu
ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění
vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též
„průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3.Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit
reklamaci písemnou formou anebo podepsat protokol
o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak
právo zákazníka zaniká.
Článek 4
1.Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou
– v tom případě je nejvhodnější zaslat reklamaci na adresu
sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s.,
Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62
Praha 4 případně má právo uplatnit svou reklamaci osobně
v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní
prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného
svým podpisem.
2.Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné
pro identifikaci reklamovaných služeb, zejména č. obj.
(smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis vady služeb
včetně případných důkazů, a čeho se reklamací domáhá.
Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu,
na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby
tento údaj sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto
kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3.Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním
reklamací, je povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se
zákazníkem jinak.
Článek 5
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu
jejich poskytování u průvodce, může průvodce rozhodnout
o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné reklamace
sjednána náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou
reklamaci po svém návratu dle čl. 4 tohoto reklamačního řádu.
Článek 6
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo
tuzemských dopravních cenin platí příslušné tarifní předpisy
dopravních organizací.
Článek 7
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení
reklamace, zejména podávat informace, předkládat doklady
prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich
důvodu, podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu
§§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si tak, aby mu následkem
nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.
Článek 8
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění
vady služby nebo doplnění služby a, je-li to podle charakteru
služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby.
Článek 9
Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce
nebo pověřeného pracovníka zákaznického servisu za uspokojivé,
je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu, popř.
přehodnocení věcného vyřízení reklamace funkčně nadřízeného
pracovníka (ředitele/ředitelku zákaznického servisu). Ten je
povinen se k odvolání vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů po obdržení.
Uplatnit toto odvolání (písemnou formou anebo prostřednictvím
protokolu o ústním oznámení reklamace stvrzeného podpisem
zákazníka) může zákazník opět nejpozději do jednoho měsíce
ode dne zaslání stanoviska cestovní kanceláře v první instanci.
Článek 10
„S účinností od 01.02.2016 zavádí novela zákona č. 634/1992
Sb. o ochraně spotřebitele institut mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení
mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv
o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno,
zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději
do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je
předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení
jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce
www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online
je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu
řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení
sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.
eu/odr/main/?event=main.home.show“
NEV-DAMA, obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. I Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 I 800 12 10 10 I www.nev-dama.cz I [email protected]
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE QUALITY TOURS s.r.o.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky QUALITY TOURS s.r.o.
(dále jen „VSP“) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty
a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře QUALITY TOURS s.r.o. se sídlem v České republice, Myslíkova
174/23, 110 00 – Praha 1.
VSP cestovní kanceláře QUALITY TOURS s.r.o. tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem, který může být jak fyzická, tak
právnická osoba (dále jen zákazník), a QUALITY TOURS
s.r.o. (dále jen „CK“).
I. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran
při prodeji:
1) tuzemského nebo zahraničního zájezdu, tj. předem
sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu (dále jen jako „zájezd“)
nebo
2) souboru/kombinace služeb cestovního ruchu v tuzemsku či v zahraničí sestavené na základě individuálního přání či požadavku zákazníka, tj. na objednávku
(dále jen jako „služby na objednávku“)
nebo
3) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu, které zajišťuje QUALITY TOURS
S.R.O. zákazníkům přímým dodáním vlastních služeb
nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů
v tuzemsku i v zahraničí jako jednotlivé služby dle individuálního přání či požadavku zákazníka (dále jen
„jednotlivé služby“)
a) z nabídky jednotlivých služeb cestovního ruchu předem vypsaných CK
b) z poptávky zákazníka na jednotlivé služby cestovního ruchu, které nejsou předem CK vypsané.
Podle předmětu smluvního vztahu jsou stanoveny dále
uvedené smluvní podmínky.
II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě
uzavření smlouvy o zájezdu (dále též „smlouva“) a úhrady zálohy na účet CK. Za den úhrady se považuje den,
kdy byla příslušná částka připsána na účet CK. Tyto VSP
jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Podpisem
smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito VSP
seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu.
CK se podpisem smlouvy zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami. Vzhledem k tomu, že
katalogy zájezdů a služeb jsou vydávány v předstihu,
CK si vyhrazuje právo, že pokud byl zájezd vybrán zákazníkem z katalogu zájezdů, oznámit před uzavřením
smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů.
V takovém případě, kdy se údaje ve smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené ve smlouvě.
III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zákazník se zavazuje uhradit cenu služeb dle smlouvy
před jejich poskytnutím. CK je oprávněna požadovat
zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny (včetně
fakultativních služeb) při podpisu smlouvy, doplatek
celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 50
dní před nástupem na zájezd.
V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 50
dní před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit
100% celkové ceny při podpisu smlouvy.
V případě koupě samostatné letenky je zákazník povinen v případě vystavení letenky provést platbu ve 100%
výši při podpisu smlouvy.
Platba se provádí v hotovosti, převodem na účet CK
(Raiffeisenbank a.s. č.ú. 2027294001/5500),platební
nebo kreditní kartou nebo poštovní poukázkou. V případě, že zákazník uzavře smlouvu o zájezdu prostřednictvím obchodního zástupce CK, je srozuměn s tím,
že s tímto obchodním zástupcem odpovídá společně
a nerozdílně za veškeré platby až do okamžiku jejich
připsání na účet CK. Zákazník je rovněž povinen u CK
ověřit, zda byla platba připsána.
V případě nedodržení termínu úhrady ceny za plnění
smlouvy nebo doplatku zákazníkem, je CK oprávněna
služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že
náklady spojené se zrušením smlouvy (tzv. stornopoplatky) hradí zákazník.
IV. CENA
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve smlouvě.
Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy
40
Volejte zdarma 800 12 10 10
zákazníkem nezakládají právo zákazníka na zlevněnou
cenu.
CK je oprávněna nejpozději do 21. dne před realizací
zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu
v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty
v ceně zájezdu,
nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.
V případě zvýšení směnného kurzu se zvýšení ceny počítá tak, že se cena navýší o 8 % za každých 10 % poklesu
české koruny. Zvýšení se počítá tak, že celková cena zájezdu dle základního kurzu se násobí koeficientem1.008
za každé 1 % nárůstu aktuálního kurzu oproti základnímu. Toto zvýšení ceny zájezdu se připočte k základní
ceně zájezdu.
Ceny letenek jsou kalkulovány na cenu leteckého paliva 850 USD/MT a cenu emisní povolenky (PCP) 4 EUR.
V případě vyšších cen paliva a/nebo emisních povolenek si CK vyhrazuje právo na plnou úhradu rozdílu dle
aktuálních cen paliva na světových trzích, resp. dle aktuální PCP.
Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK
nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy
(viz dále). Bonusy a slevy uváděné v nabídkách CK nelze
mezi sebou navzájem sčítat ani jinak kombinovat.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
b) právo vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně
sjednaných a zaplacených služeb
c) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se
zákazník v případě nesnází může v průběhu zájezdu
obrátit s žádostí o pomoc (zejména místní zástupce
CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon), podrobnosti
o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. Zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd,
jehož účastníkem je nezletilá osoba
d) právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny
e) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle
čl. VII. VSP
f ) právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba, za podmínky, že v oznámení je
současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se
smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu, toto oznámení musí být doručeno CK nejpozději
v termínu do 10 dnů před plánovaným odjezdem, respektive v termínu před vystavením letenek. Došlo-li
již k vystavení letenek, je zákazník povinen tyto letenky
vrátit zpět do CK a zároveň, je-li to vzhledem k podmínkám konkrétního dopravce možné, uhradit poplatek
za změnu jména v rezervaci. Původní a nový zákazník
společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny
zájezdu a úhradu nákladů a úhradu nákladů, které CK
vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka
g) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s čl.
IX. Podmínek
h) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech
cest, které jsou uvedeny v přihlášce na zájezd a v dalších
dokumentech, před nepovolanými osobami
i) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad
o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího
úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:
a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné
a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení
potřebných dokladů (fotografie, pas,formuláře, žádosti
o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby
mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.)
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled
dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to
vyžaduje
c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že
On-line prodej na www.fischer.cz
>
zákazník starší 15ti let mladší 18ti let čerpá služby bez
jeho doprovodu a dohledu
d) nahlásit účast cizích státních příslušníků
e) zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. IV. VSP a prokázat to dokladem o zaplacení, neuhradí-li zákazník celou
cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo
jeho účast zrušit a od smlouvy odstoupit a účtovat zákazníkovi odpovídající stornopoplatek
f ) bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko
k případným změnám k podmínkám a obsahu sjednaných služeb
g) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
h) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu nebo jiném podobném místě) se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů
i) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady
požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu
i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp. –pokud jsou vyžadovány), cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat
o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují,
resp. Které budou projíždět a potřebná víza si obstarat,
pokud CK nenabízí jejich zprostředkování
j) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti,
při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy
k) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat
předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu, v případě porušení právních předpisů nebo závažného porušování programu či průběhu zájezdu je CK
oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento
ztrácí nárok na další služby, stejně jako nárok na úhradu
nevyužitých služeb
l) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit
nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
m) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil.
VI. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU
1) Před zahájením zájezdu a čerpání služeb
Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout
služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést
odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny)
nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně
ceny služeb, je povinen v návrhu změny ceny novou
cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se
změnou bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí.
a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí,
že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede
i ke zvýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník
povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy.
Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CK rozdíl
v ceně služeb, má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž
není dotčeno právo CK na náhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CK povinná buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního
ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo
vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě,
že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.
b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy
a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu
smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK
na základě nové smlouvy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní
smlouvě, může-li CK takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CK
povinná bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše,
co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle uzavřené smlouvy, aniž by byl zákazník
povinen platit stornopoplatky. Jestliže dojde k uzavření
nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již
uskutečněné platby, je CK povinná takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
c) Dojde – li vlivem objektivních okolností (např. dopravní situace, povětrnostní nebo technické podmínky) ke změně či zpoždění odjezdu, které nemůže CK
ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně
před odjezdem), vyhrazuje si CK právo případné změny
trasy, času odjezdu/příjezdu až o 36 hodin (přičemž se
považuje za začátek a ukončení zájezdu čas odbavení
Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 4–5
na letišti), změnu dopravní společnosti či typu dopravního prostředku. Taková změna se nepovažuje za změnu smlouvy a nezakládá právo zákazníka na odstoupení
od smlouvy bez stornopoplatku. V těchto případech
CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn
nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody,
které by tím mohly zákazníkovi vzniknout.
d) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez
jakýchkoliv stornopoplatků:
- při zrušení zájezdu CK
- při změně termínu konání zájezdu o více než 1 týden
- při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu
přepravy a ceny zájezdu, za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní
objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst
navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové
trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů atd.
2) V průběhu zájezdu
CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud
z vážných důvodů není možné původně dohodnutý
program a služby dodržet. V takovém případě je CK
povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním
podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší
možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření
zájezdu
- vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně, pokud nelze pokračování či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené
ve smlouvě, nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijal. V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby
stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka
vůči CK vyloučeny.
CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového
programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností
(nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit
ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky,
plynoucí ze změny programu zájezdu.
a) U zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den
určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat
eventuální zkrácení „pobytu“.
b) CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodů přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší
moci, cestující musí při plánování přípojů, dovolené,
obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího
zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či
jiné odškodnění.
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, STORNOPOPLATKY
Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno CK. V oznámení o odstoupení
od smlouvy zákazník uvede základní údaje důležité
k identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní údaje zákazníka, číslo zájezdu, číslo rezervace, smlouvy
apod.). Účinky odstoupení od smlouvy nastávají ke dni,
kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní
kanceláři. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky:
a) zájezdy s odjezdem nebo odletem z ČR:
- při stornování více než 50 dnů před začátkem zájezdu, skutečně vzniklé náklady, minimálně však 1500,- Kč
za každou osobu
- při stornování od 50 do 30 dnů před začátkem zájezdu,
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z celkové
ceny zájezdu za osobu
- při stornování od 29 do 15 dnů před začátkem zájezdu,
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50%
z celkové ceny zájezdu za osobu
- při stornování od 14 do 8 dnů před začátkem zájezdu,
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75% z celkové
ceny zájezdu za osobu
- při stornování méně než 8 dnů před začátkem zájezdu,
100% z celkové ceny zájezdu za osobu.
Případná změna termínu či zájezdu na žádost zákazníka bude hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu
a bude podléhat poplatku ve výši skutečně vzniklých
nákladů, nejméně však 1000 Kč za osobu. Pokud CK
Volejte zdarma 800 12 10 10
nemůže z důvodu hrozící neobsazenosti původního
termínu/zájezdu žádosti zákazníka vyhovět, odpovídá poplatek výše uvedeným stornopoplatkům. Pokud
dojde ke změně jména zákazníka dle čl. V. písm f ),, je
CK oprávněna účtovat zákazníkovi paušální poplatek
ve výši 1000,- Kč za každé změněné jméno.
b) zájezdy s odletem z Bratislavy nebo Vídně:
- při stornování více než 30 dnů před začátkem zájezdu
5100 Kč/osoba
- při stornování od 29 do 8 dnů před začátkem zájezdu
7800 Kč/osoba
- při stornování méně než 8 dnů před začátkem zájezdu
100 % z celkové ceny zájezdu
Změna jména cestujícího je možná do 8 dnů před odletem za poplatek 1600 Kč/osoba (Air Berlin, Travel Service), jinak dle podmínek letecké společnosti. Změna termínu je zpoplatněna dle podmínek letecké společnosti.
c) společná ustanovení:
Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, včetně
všech objednaných fakultativních služeb.
V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji
musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový
pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/
apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu dnů
pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu
dnů započítává i dne, kdy došlo ke stornování zájezdu.
Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká
odlet / odjezd nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má
CK nárok na úhradu plné ceny zájezdu. V případě, že
zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu
nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá
nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
VIII. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých
služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CK, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník má právo uplatnit
reklamaci písemně, popř. e-mailem popř. ústně nebo
telefonicky do protokolu, který sepíše zaměstnanec
CK, přičemž zákazník je povinen specifikovat konkrétní
zájezd či službu, jejichž se reklamace týká, srozumitelně uvést, v čem spatřuje vadu a dle možností předmět
reklamace skutkově doložit. CK je povinna zákazníkovi
vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou CK nebo CA, může zákazník
reklamaci uplatnit u této zprostředkující CK nebo CA.
Zákazník je povinen uplatnit své právo na reklamaci
bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána
náprava v místě poskytované služby, nejpozději však
musí toto právo uplatnit do 1 měsíce ode dne ukončení zájezdu čí poskytnutí jednotlivých služeb. Nedošlo-li
k realizaci, pak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy měl
být zájezd ukončen podle smlouvy. Uplynutím této lhůty právo zaniká. Opožděné nebo nepodložené reklamaci nebude vyhověno. Reklamace uplatněná v souladu
s těmito VSP bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode
dne uplatnění.
Zjistí-li zákazník v průběhu zájezdu či čerpání jednotlivých služeb drobné vady, které je možné na místě
odstranit, je povinen tyto vady reklamovat okamžitým
oznámením delegátovi (průvodci) CK anebo přímo CK
tak, aby tyto vady bylo možné odstranit v co nejkratší
lhůtě ještě za doby trvání zájezdu či čerpání služeb.
CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou
kompenzací.
CK upozorňuje zákazníky na skutečnost, že snímky ubytovacích kapacit, jejich vybavení a snímky pláží a dalších míst v jejích nabídkových listech a katalozích, jsou
pouze ilustrační. Vzhledem k tomu, že každé ubytovací
zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit
vybavením, velikostí apod., není možné zobrazit v katalogu všechny typy pokojů. Toto platí i pro případy, kdy
ubytovací zařízení má více objektů a v katalogu je zobrazen pouze jeden z nich. CK nemá vliv na přidělování
jednotlivých pokojů; to je plně v kompetenci hotelu. CK
nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, čistotu moře či pláže, stavební ruch v okolí
hotelu apod. CK rovněž upozorňuje zákazníky na skutečnost, že v případě mimosezónních zájezdů nemusí
být v provozu všechny sezónní služby hotelu, stejně
jako letoviska. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení.
IX. SMLUVNÍ POKUTY
Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi
On-line prodej na www.fischer.cz
pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka
na náhradu škody není dotčeno. CK se může zprostit
odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit smluvní pokutu tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo
v souladu s ust. § 2528 odst. 1 občanského zákoníku
(nedosažení požadovaného minimálního počtu zákazníků) anebo v důsledku neodvratitelné události, které
nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí,
které na ní lze rozumně požadovat.
Pokud zákazník sepíše smlouvu o zájezdu s využitím
nabídky „55+“, která ho opravňuje ke zvýhodněné ceně
a CK zjistí, že zákazník je mladší a nesplňuje podmínky
této akce, je CK oprávněna mu doúčtovat rozdíl v ceně
a požadovat úhradu tohoto doplatku. Zákazník je povinen doplatit rozdíl uvedený v katalogu zájezdu. Pokud
tak neučiní, má CK právo odstoupit od smlouvy a požadovat stornopoplatky uvedené ve smlouvě.
X. POJIŠTĚNÍ
CK prohlašuje, že uzavřela u pojistitele Slavia pojišťovna
a.s. pojištění (číslo smlouvy 5900007850), na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech,
kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu
v zahraničí do České republiky, pokud je tato součástí
zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu
zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční,
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou
zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název
pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení
s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až
do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
XI. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE
CK nenese odpovědnost za cenu a kvalitu fakultativních
výletů a jiných služeb, které si zákazník zajistí v místě
pobytu uzavřením smlouvy s jiným poskytovatelem
služeb. CK rovněž neodpovídá za kvalitu a úroveň jiných
služeb u akcí, které si zákazník zajistí sám prostřednictvím delegáta, v hotelu či jiného poskytovatele služeb.
CK neodpovídá za škodu, která byla zákazníkovi způsobena třetí osobou, která není spojena s poskytnutím zájezdu. CK rovněž nemůže ovlivnit místní poměry v dané
lokalitě, např. čistotu ovzduší, kvalitu mořské vody, výskyt mořských rostlin a živočichů, výskyt hmyzu, apod.
V těchto případech CK neposkytuje kompenzace.
Zákazník bere na vědomí, že po dobu přepravy do místa pobytu nese odpovědnost za škody přepravce. Zákazník je povinen řídit se jeho pokyny.
XII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje
souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2
a násl. Zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, CK zpracovávala a shromažďovala
osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický
kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou
kontaktní adresu.
2) Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK oprávněna
zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných CK.
3) Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti
a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním
do jeho soukromého a osobního života.
4) Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho
osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou
formou odvolat.
5) Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle §
21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
CK si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VSP. CK
je v případě změny těchto podmínek podle věty první
povinna o této skutečnosti bez odkladu informovat ty
zákazníky, jichž se bezprostředně dotýká. Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 22.5.2014.
Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 4–5
41
Podmínky pro prodej ubytování a dalších souvisejících služeb
z nabídky City Breaks
Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.
platné ode dne 1.1.2011
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Podmínky pro prodej ubytování a dalších souvisejících služeb (dále též „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti
Objednatele a společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem v Praze 4, Na Strži 65/1702,, PSČ: 140 62, která je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6304 (dále jen jako „CKF“) při uzavírání smlouvy o
ubytování osob a poskytnutí dalších souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“), kterou Objednatel uzavírá s CKF jako s dodavatelem.
1.2. „Objednatel“ je kterákoli fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem.
1.3. „Dodavatelem“ je osoba, která nabízí ubytování osob a poskytování dalších souvisejících služeb
2. Uzavírání Smlouvy o ubytování osob a poskytnutí souvisejících služeb
2.1. CKF nabízí Objednateli možnost uzavřít Smlouvu pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření
Smlouvy.
2.2. Objednatel může činit svoji objednávku ubytování, příp. souvisejících služeb:
a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách www.fischer.cz
b) prostřednictvím telefonu, faxu či elektronické pošty, nebo
c) osobně v provozovnách CKF, a to v provozní době dané pobočky.
2.3. Způsob objednávky dle článku 2.2. má právo zvolit Objednatel a s následným níže uvedeným způsobem uzavření Smlouvy výslovně
souhlasí.
3. Uzavření Smlouvy formou on-line rezervace
3.1. Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace Objednatel činí závazně svoji objednávku ubytování, příp.
dalších souvisejících služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Po obdržení objednávky, je Objednateli zasláno
Dodavatelem elektronickou formou potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednaném ubytování, případných dalších
souvisejících službách, a celkové ceně.
3.2. Objednatel bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny není potvrzení objednávky závazné a rezervace ubytování, příp. dalších
služeb, jakož i cena může být změněna.
3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel uhradí po ověření platnosti provedené rezervace ubytování, příp. dalších služeb, u
CKF cenu ubytování, příp. dalších souvisejících služeb. Uzavřením smlouvy Objednatel potvrzuje, že mu byly ze strany CKF poskytnuty
všechny potřebné informace z webových stránek CKF a reklamační řád. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka
uhrazena k rukám CKF na její pokladně nebo připsána na bankovní účet CKF.
3.4 Po uzavření Smlouvy je CKF povinna neprodleně vystavit a předat, resp. zaslat, Objednateli ubytovací poukaz, příp. poukaz na služby.
Po předložení těchto poukazů bude Objednateli poskytnuto ubytování či poskytnuty související služby.
4. Uzavření Smlouvy formou rezervace ostatními způsoby
4.1. Rezervací jiným způsobem než je uvedeno v článku 3 těchto podmínek činí Objednatel závazně svoji objednávku ubytování, příp.
dalších souvisejících služeb. Po obdržení objednávky je Objednateli zasláno Dodavatelem potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o
objednaném ubytování, souvisejících službách a ceně. V potvrzení je dále uvedeno, že vztah mezi Objednatelem a CKF se řídí těmito
obchodními podmínkami, jež jsou uveřejněny v platném znění na www.fischer.cz a ve kterékoliv provozovně CKF.
4.2. Objednatel bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení ceny ubytování, příp. dalších služeb, není potvrzení objednávky závazné a
rezervace ubytování, příp. dalších služeb, jakož i cena může být změněna.
4.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel uhradí po ověření platnosti provedené rezervace ubytování, příp. dalších služeb, u
CKF celkovou cenu. Uzavřením smlouvy Objednatel potvrzuje, že mu byly ze strany CKF poskytnuty všechny potřebné informace
z webových stránek CKF a reklamační řád. Dále uzavřením smlouvy Objednatel souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek. Za
uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka uhrazena k rukám CKF na její pokladně nebo připsána na bankovní účet CKF.
4.5. Po uzavření Smlouvy je CKF povinna neprodleně vystavit a předat, resp. zaslat, Objednateli ubytovací poukaz, příp. poukaz na služby.
Po předložení těchto poukazů bude Objednateli poskytnuto ubytování či poskytnuty související služby.
5. Smlouva o ubytování osob a o poskytnutí souvisejících služeb
5.1. Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, je Objednatel povinen činit u Dodavatele.
5.2. CKF odpovídá za řádné a včasné poskytnutí ubytování a dalších souvisejících služeb,
5.3. CKF vyřizuje a uznává reklamace Objednatele, které se týkají poskytovaných služeb na základě Smlouvy.
5.4. Objednatel odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, tj. zejména za správné uvedení jména, příjmení, věku a dalších
údajů nutných k identifikaci osoby pro účely ubytování, jakož i za uvedení správných údajů týkajících se ubytování, tj. zejména správné
datum, kdy má být ubytování poskytnuto. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel může vyžadovat za dodatečnou změnu údajů úhradu
poplatků.
5.5. Objednatel bere na vědomí, že CKF není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před uhrazením ubytování či změny podmínek
ubytování po vystavení poukazu na ubytování a tyto informace sdělovat Objednateli.
5.6.. Objednatel odpovídá zejména za:
a) správnost předaných údajů,
b) ověření případných změn ubytování po vystavení poukazu k ubytování ,
c) včasné dostavení se k ubytování. Garantujeme pouze první noc rezervace (pokud není uvedeno jinak v době potvrzení). Hotely mohou
pokoje uvolnit, pokud k ubytování nedojde do 5 hod (místního času) po datu příjezdu.
5.7. Objednatel je povinen po uhrazení ceny ubytování, příp. souvisejících služeb, sdělit CKF platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto
údajů) a v případě jakékoliv změny tuto neprodleně písemně oznámit CKF. V případě neplatnosti sdělených kontaktních údajů CKF
neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Objednateli.
5.8. Objednatel je povinen zkontrolovat správnost údajů na poukazu k ubytování vystaveném CKF (zejména data, jména ubytovaných, typ
ubytování).
5.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv před poskytnutím služby od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně. Pro určení
účinnosti odstoupení od smlouvy je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám
autorizovaného prodejce CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se
nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba.
V případě odstoupení objednatele od objednávky je objednatel povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečně vzniklých nákladů
spojených se zrušením ubytování, nejméně však:
zrušení ubytování v hotelu
do 45 dní před nástupem 1 000 Kč/os.
od 44 do 30 dní před nástupem 10 % z celkové ceny (min. 1 000 Kč/os.)
od 29 do 21 dní před nástupem 30 % z celkové ceny
od 20 do 14 dní před nástupem 50 % z celkové ceny
od 13 do 6 dní před nástupem 70 % z celkové ceny
5 dní před nástupem a méně 100 % z celkové ceny
CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené ceně ubytování, k čemuž dává objednatel
výslovný souhlas.
Tyto podmínky platí mimo období veletrhů a zvláštních akcí. U rezerv