Červencové Novinky z Jizerek

Komentáře

Transkript

Červencové Novinky z Jizerek
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ČERVENEC 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Slovo k zamyšlení
Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.
Dlouho jsem nevěděla, o čem bych v červenci
měla psát. Indicie přicházely stále častěji a jako
bych je přehlížela, hledala jsem dál. A tak si sedím
pod mým nejoblíbenějším stromem a přemýšlím,
co mi měsíc červen dal a co nás čeká v tom dalším. Tu se k zemi snesl větrem utržený lísteček ve
tvaru srdce, který mne okamžitě vrátil ze snění
a představ do reality. Sedím pod mou lípou, která je plná takových srdíček a je připravena rozdávat je každému na počkání. Za poslední měsíc se
vlastně všechno točilo kolem stromů a hlavně lip.
Potkala jsem několik lidí, kteří s láskou dokázali
mluvit nejenom o stromech, půdě, darech Země,
ale svou pílí a nasazením se zasloužili o záchranu
starých zdravých stromořadí a také o vysázení
alejí nových. Dokonce jsem na mých cestách po
Čechách projížděla vesnicí Lípa, kterou zdobily
stejnojmenné moudré stromy.
V některých koutech Jizerek se již otevřely
medově voňavé lipové květy vábící nejen pilné
včelky, ale i všechny ostatní, kteří chtějí nasát
ozdravnou a opojnou energii těchto magických
stromů. Sedět pod rozkvetlou majestátnou lípou je jako v čarovném mámení vnímat několik
divů světa najednou a nevědět, který z nich vás
dříve udolá. Bude to omámení z nasládlé vůně
květů anebo zvonivý bzukot včel?… bude to
stín v horkém letním počasí, který hladí po duši
a dotýká se zlehka srdce anebo vyprávění našich předků a spojení se s historií a tradicí?
Tak už víte, proč symbol srdce vypadá jako
srdce? Už budete dětem umět vysvětlit, proč
lípa je srdcem Čech a státním symbolem? Pokud
to ještě nevíte, lehněte si v červenci pod tyto
moudré stromy a nechte si to pošeptat. Určitě
za odměnu a za naslouchání vám nějaké to srdíčko, v podobě lístečku, na klíně přistane. Utrhnout a nasušit si můžete i lipový květ, lék našich
babiček. Tilia cordata – lípa srdčitá – i z latiny na nás volá srdce, bez kterého není života.
Všechno, co potřebujeme, máme přímo pod
nosem. Kolikrát s urputností přemýšlíme nad
nesmyslnostmi a to důležité nám uniká před
očima. V jednoduchosti je krása a krása je sel-
ský rozum, který nám lípa může navrátit. My
na oplátku můžeme vrátit lípy Čechám, aby
mohly našim dětem a vnoučatům vyprávět
o tom, jací jsme byli my a jak jsme žili. Zkuste si
i vy s vašimi dětmi vybrat strom, který pak na
podzim můžete společně zasadit. Je to zázrak,
který vás bude navždy spojovat, slovy se nedá
popsat a má hodně dlouhý příběh…
Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory
www.jizerky.cz
INTERNETOVÝ
Červenec a tradice…
PŘEDPOVÍDÁNÍ POČASÍ
Tam, kde člověk poznal, že není v jeho silách zabezpečit úrodu před živelnými katastrofami, byla pověra to jediné, jak mohl
ovlivnit neznámé síly, na nichž byla závislá dobrá úroda. Není tedy divu, že bedlivě
pozoroval počasí, všímal si různých přírodních jevů a dával je do souvislostí s průběhem zemědělských prací a také s výnosy.
Z různých domácích záznamů pak během
staletí vznikala povětrnostní pravidla, kterým dnes říkáme pranostiky.
Jaké bude počasí uměli naši předci poznat např. podle chování ptáků – pokud
zjara slavíci celou noc pějí, bude jistě pěkné počasí; pokud létají vlaštovky blízko
u země, věští to déšť (hmyz, který je jejich potravou, vnímá změnu počasí velmi
citlivě, také včely reagují na změny poča-
NOVI
z pera Líby Novotné
sí, před bouřkou jsou neklidné a více bodají); jakmile nás na podzim časně opustí
tažní ptáci, přijde brzy tuhá zima;
podle chování zvířat – pokud zvěř táhne k lidským obydlím nebo vyhledává
hluboké doliny či křoviny, bude tuhá zima; stavějí-li mravenci svá mraveniště na jaře do výšky, očekávej deštivé léto; podle chování netopýrů – pokud
netopýři za letního večera hojně poletují, bude druhý den pěkně; motýlů – zůstanou-li motýli sedět večer na
květu, následující den bude pěkně;
podle chování krtků – měsíc před začátkem trvalé zimy začínají po dobu jednoho týdne intenzivně tvořit krtiny – čím
jsou vyšší, tím bude tužší zima; slepic
– pokud se slepice v prachu popelí, přijde déšť; ryb – pokud ryby na povrch vy-
1
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
skakují, bude pršet; dobytka – pokud je
dobytek neklidný, velká bouře brzy přijde. Podle duhy – pokud na duze zelená barva nejvíce vyniká, bude ještě více
pršet, pokud nejvíce vyniká červená, zesílí vítr; a hvězd – pokud hvězdy mihotají
a je dobře vidět jejich třpyt, udrží se pěkné počasí; v případě, že mihotání hvězd
není vidět, nastane změna počasí, obvykle k horšímu; jasná noc bez rosy je předzvěstí deště; jasný měsíc v zimě je příznakem mrazu.
Své vlastní předpovědi přinášeli i svatí v kalendáři. Tak například Marie Magdaléna, jejíž svátek se slaví 22. července.
Je patronkou rozjímavého života, kajícnic, žáků a studentů, zajatců, svedených,
vinařů, slévačů olova, bednářů, tkalců vlny, ševců a výrobců parfémů a pudrů. Navíc je pomocnicí dětí, které se těžko učí
chodit, pomocnicí proti očním chorobám
a proti nečasu. Den jejího svátku přináší
hned několik pranostik:
• Marie Magdaléna své hříchy oplakává,
proto rádo poprchává.
• Na Maří Magdalenu očekávej jistý déšť.
• Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
• Když prší na svatou Maří Magdalenu, • Je-li na svatou Maří Magdalenu vítr, jde
dobře každý obchod.
vzroste obilí.
Napravená hříšnice Marie Magdalena
• Prší-li v den svaté Maří Magdaleny, obilí
je nejslavnější kajícnicí v dějinách a obyi v stodole se zazelení.
čejným lidem byla svým osudem blízká.
Bývala zpodobňována s krásnými dlouhými vlasy, a proto není divu, že si ji za
svou patronku vybrali holiči a výrobci paruk. Ochraňuje také zahradníky, protože
se jí Kristus po svém zmrtvýchvstání zjevil
právě v této podobě. Lidé se k ní modlili
i jako k ochránkyni proti obtížnému hmyzu. Kdo se umí modlit, je ve výhodě, protože po letošní mírné zimě se očekává, že
hmyzu bude v létě hodně.
Protože Marie svými dlouhými vlasy stírala slzy lítosti z Ježíšových nohou,
když mu je podle tehdejšího zvyku natírala vonnou mastí, patří kromě vlasů k jejím atributům také slzy. Objevují se i v jedné staré pranostice, která tvrdí, že „V den
Maří Magdaleny rádo poprchává, neboť
svého pána oplakává“. Na její svátek se
měly stříhat vlasy, aby vyrostly delší a kvalitnější. Nedoporučovalo se však koupání
v přírodě. Lidé věřili, že by je dlouhé vlasy
Maří Magdaleny mohly stáhnout pod hladinu. Přisoudili tím světici rysy vodní víly.
Také sňatek uzavřený 22. července neměl
být šťastný. Smůla mohla ten den postihnout i pocestné. Platívalo také, že: „Na
svatou Magdalenu pohoda – pro včely výhoda; a když slota – to lichota“. Tak buďme všichni v pohodě bez ohledu na počasí a nejen 22. července!
INTERNETOV
Regionální produkt Jizerské hory
NOVI
Podrobné informace vám rádi sdělí koordinátoři v jednotlivých oblastech na území značky:
Frýdlantsko, Hrádecko:
Jitka Doubnerová, Iva Andrová (MASiF),
tel.: 724 034 314 a 482 321 077, [email protected]
Liberecko, Podještědí a Jablonecko:
Renata Van Vleet (Turistický region Jizerské hory)
tel.: 606 077 440, [email protected]
Smržovsko a Tanvaldsko:
Tereza Jakouběová (Město Smržovka),
tel.: 483 369 352, 727 806 196,
[email protected]
Představujeme jizerskohorské výrobky – výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské hory
www.jizerske-vyrobky.cz
ZÁJEMCI O CERTIFIKACI SE MOHOU
BĚHEM MĚSÍCE ČERVENCE HLÁSIT!
Chcete se připojit k těm, kdo své výrobky označují logem Regionální produkt Jizerských hor? Výzva na období září 2014 – září 2016 je otevřena!
Podmínky, přihlášky jsou umístěny ke
stažení na www.jizerske-vyrobky.cz.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Tip na výlet
iQLANDIA LIBEREC: TADY OŽÍVÁ ZÁBAVNÁ VĚDA
Vydejte se na fascinující cestu z nitra planety až po vzdálené galaxie. Potkáte na ní
mluvícího humanoidního robota, projdete
se po úzké lávce nad hlubokým kaňonem
nebo si otestujete sílu své mysli. Science
centrum iQLANDIA přináší deset interaktivních expozic se čtyřmi stovkami exponátů
a je tu i 3D planetárium, jehož projekce vám
nedají vydechnout.
Chcete si promluvit s robotem jako vystřiženým z hollywoodského scifi filmu?
V iQLANDII to zase až takové scifi není, přes-
ně takového robota tam totiž mají. Jmenuje
se Thespian a když k němu člověk přijde, zadívá se na něj a usměje se. Umí máchat rukama jako zkušený řečník a používá i další gesta a mimiku. Umí i brečet, povzdechnout si.
Do naprosté světové špičky se řadí také
3D planetárium. Na kupoli o průměru devíti metrů se odehrává působivé divadlo. Tady si diváci uvědomí, jak je člověk ve skutečnosti malinký.
iQLANDIA je rozdělena celkem do deseti
expozic, ve kterých se ve stroji času vydáte do
historie, okusíte přetížení, jaké zažívá kosmonaut při startu rakety, nebo poznáte sílu živlů
na simulátoru vichřice či zemětřesení.
Před science centrem je dostatek parkovacích míst pro auta i autobusy, k dispozici je
i restaurace. Ceny vstupenek a další informace najdete na webu www.iQlandia.cz.
INTERNETOVÝ
NOVI
2
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
V HEJNICÍCH
NOVINKY Z JIZEREK
recepci MCDO nebo na tel.: 482 360 211.
Po prohlídce nabízíme občerstvení nebo
oběd v restauraci MCDO.
Nabízíme prohlídky baziliky společně
s ambity a hrobkou s průvodcem.
V případě Vašeho zájmu lze v našem Mezinárodním centru duchovní obnovy Hejnice strávit i příjemný pobyt.
Veškeré informace potřebné pro pobyt
u nás naleznete na www.mcdo.cz nebo
na tel.: 482 360 211.
Cena prohlídky v českém jazyce činí: 30 Kč
studenti, 50 Kč doprovod.
Cena prohlídky v německém jazyce činí
80 Kč pro všechny.
Prohlídky je třeba předem objednat na
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
NOVÁ EXPOZICE MUZEA ENERGIE
Pro nadcházející letní turistickou sezonu
přichystalo Muzeum energie ve Velkých
Hamrech pro své návštěvníky novou expozici. Za podpory předního výrobce domovní elektroinstalace z Jablonce nad
Nisou představíme historii výroby této
firmy od vzniku až po nedávnou minulost. Na místě návštěvník nalezne představení produktů ve velkém množství
obrazového materiálu a exponátů, kte-
ré mapují vývoj, výrobu a jejich prezentaci, pocházející z různých období 145 leté existence firmy.
www.muzeumenergie.cz
Seznam míst:
TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH HOR
Turistický region Jizerské hory připravil 1/ Lom Bukovec
pro malé a velké návštěvníky soutěž pod 2/ Pramen Nisy
názvem Tajemná místa Jizerských hor. 3/ Dračí vrch
Osm zajímavých, tajemných a hlavně mé- 4/ Protržená přehrada
ně známých míst v Jizerských horách je 5/ Skalní hrad u Oldřichova v Hájích
označeno malou kovovou volně přístup- 7/ Hajní kostel
nou známkou. Po objevení všech známek, 8/ Trniště
jejich obkreslení na leták a předání v jed- 9/ Rašeliniště Na Čihadle
nom z informačních center bude úspěšným soutěžícím předán dárek – skleně- Dovolte, abychom Vás dnes pozvali k Proný peníz víly Izeríny. Leták je k dostání ve tržené přehradě, jejíž okolí za poslední
všech informačních centrech Jizerských půlrok zcela změnilo svůj ráz. Přesvědčhor, ale také ke stažení na www.vilaizeri- te se sami.
na.cz, další informace najdete tamtéž.
V srdci Bukovce se probudila víla Izerína a otevřela svůj poklad dětem. To, které projde osm tajemných míst Jizerských
hor, dostane Izerínin penízek. Jenže dítě se nemůže pustit samo na cestu za pohádkami a tajemstvími. Potřebuje vás
– maminky, tatínky, babičky, dědečky,
a kdo ví, kdo ještě je na téhle cestě může doprovázet. A vy jste už zajisté dávno pochopili, že na světě jsou jiné poklady, jiná bohatství než penízky víly Izeríny. Jak vás tedy
nalákat na cestu za dětskými poklady? Co
vám nabídnout místo mince, která platí pouze v říši fantazie? Nevím. Zkusím vám tedy
vyprávět, proč jsem se do těch míst vydala já.
Zkusím vám vyprávět o své lásce k tomuhle koutu země. A věřte mi, že mi při
tom vyprávění bude moc a moc líto, že
moje děti už dávno chodí po horách samy. Protože na konci každé cesty se zrodí pohádka a já už ji nemám komu vypravovat. Tak víte co? Já ji pošeptám vám
a vy ji pak můžete vyprávět těm vašim mrňatům. A já vám budu tak trošku, docela
maličko závidět.
Klára Hoffmanová
PROTRŽENÁ PŘEHRADA
Mám to tady ráda.
Zní to divně mluvit takhle o místě,
k němuž se váže tolik lidských tragédií,
ale já se sem pouštím s každým podzimem a pod šoupátkovou věží, která vypadá jako hradní hláska, v níž spí Šípková Růženka, nacházím klid a mír.
Možná, že všechnu hrůzu a bolest
způsobené 18. září 1916 rozbouřenými vodami, vykoupila dobrovolná smrt
Ing. Podhajského, jenž vedl kolaudační
komisi, která přehradu od stavební firmy
v roce 1915 přebírala. Zastřelil se ve chvíli, kdy se dozvěděl, že se hráz protrhla.
Těžko soudit, jakou cenu tato oběť měla.
Jedno je však jisté. A to platí pro všechny
časy. Můžeme chybovat, ale musíme za
to nést důsledky.
Možná ale, že právě tady se shromáždily duše všech mrtvých a postižených,
aby poděkovali za vlnu solidarity, která se tenkrát zvedla v celém RakouskoUhersku sužovaném I. světovou válkou
a uspořádala sbírku ve prospěch postižených.
Mám to tady ráda.
Mám ráda cestu kopírující skotačivé
kaskády Bílé Desné. Ten úsek, kdy se cesta vzdálí od vody a proplétá se smrkovým mlázím, mě vždycky naplní obavami, že jsem se ztratila a jdu někam jinam.
A pak to přijde. Rovinka, v níž se jen
těžko dají tušit základy Krömerovy boudy, ústí štoly, která spojuje údolí Bílé
a Černé Desné, pár smrků a zas je tam.
Věž z pohádky o Šípkové Růžence. Ale
žádná princezna v ní nespí.
Což ovšem neznamená, že se tu můžete chovat jako skotáci. Křičet, nadávat
a dělat nepořádek. Nad povodím Desné
3
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
totiž bdí vodník, který si moc potrpí na
dobré vychování.
Jednou ten vodník potkal nějakého muže a pozdravil. Muž neodpověděl a vodník se rozzlobil a chtěl nezdvořáka stáhnout do vody a utopit. Muž dostal strach
a hned se začal modlit k Panence Marii.
A skutečně se objevila bílá bytost, která hastrmana zahnala na ústup. Muž se
třásl jako osika a lidé, kteří ho na břehu
Desné našli, ho museli odnést domů. Nebožák se zmítal v horečkách a blouznil
a kdykoli se mu vrátilo vědomí, viděl stát
před oknem uraženého vodníka. Nakonec zemřel a příbuzní mu nechali postavit kapličku, která stála v rumburském
kopci nad Maurtnerovou vilou až do roku 1891.
Takže, milé děti, a nejen vy, až budete brouzdat po Jizerkách, každého pěkně pozdravte. Ono není tak úplně jisté,
jestli se ten vodník náhodou neodstěhoval někam jinam.
Klára Hoffmanová
NOVINKY Z JIZEREK
K PROTRŽENÉ PŘEHRADĚ NA BÍLÉ
DESNÉ
Josefův Důl, železniční stanice – Lesní brána (1 km) – Mariánskohorské boudy – Protržená přehrada (4 km) – základy Krömerovy boudy – Desná I – pamětní kámen přehradní katastrofy (9 km) – Desná, vlak, bus. Celkem 10,5 km.
Zpočátku větší stoupání, od Mariánskohorských bud převážně klesání. Od přehrady se lze též pohodlně vrátit stejnou cestou do Josefova Dolu.
Z Josefova Dolu projdeme obcí k rozcestí Lesní brána, odkud cesta vytrvale stoupá až k samotě Mariánskohorské boudy.
U Protržené přehrady narazíme na krátkou kulturně-naučnou stezku, která nás
seznámí s příčinami neštěstí z roku 1916.
Blízko ústí propojovací štoly se u silničky nachází tabulka připomínající bývalou Krömerovu boudu, která zde stála
v letech 1926–1945. Sestoupit odtud můžeme po lesní asfaltové silničce do Desné,
kde u mostu přes Bílou Desnou stojí pamětní kámen připomínající následky dávné katastrofy.
Otokar Simm
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY
JIZEREK
Dne 20. června 2014 otevřely Lesy České republiky, s. p. novou lávku na Protržené přehradě
u Desné, Z
naučné
stezky a vyhlídky na říčce Bílá Desná.
OSLAVY SKLA A BIŽUTERIE NA JABLONECKU NÁS BUDOU PROVÁZET PO CELÉ LÉTO, PŘIJĎTE S NÁMI
OCENIT UM I KŘEHKOU KRÁSU V MNOHA PODOBÁCH…
MUZEUM SKLA
A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU
Největší expozice skla
v České republice a výběr
z největší sbírky bižuterie na světě.
MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE
SKLA A BIŽUTERIE
SLAVNOSTNÍ ZAHÁ JENÍ 29. 6. 2014
Čtyři výstavy za jednu cenu:
TRENDY. DESIGN. PRODUKCE / A.TO.MY!
SKLENĚNÁ REPUBLIKA / BIŽUTERNÍ SYMPOZIUM
www.msb-jablonec.cz
trienale2014-inzerat.indd 5
Slavnostní ukončení 28. 10.
4
17.4.2014
9:05:46
trienale2014-inzerat.indd
1
www.msb-jablonec.cz
17.4.2014 9:05:45
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Osobnosti Jizerských hor
FRANZ CLAM-GALLAS
pocta šlechtici ducha a muži činu
(20. 11. 1928 – 22. 8. 2008)
V letošním roce si připomínáme 160. výročí narození Franze hraběte Clam-Gallase
(*26. 7. 1854 Liberec †20. 1. 1930 Frýdlant),
posledního muže slavného rodu, který už
před druhou polovinou 17. století vlastnil a spravoval panství Frýdlant a Liberec
a později také Grabštejn a Lemberk.
U příležitosti tohoto výročí připravil spolek Frýdlantsko ve spolupráci s dalšími pořadateli a s podporou řady významných
partnerů program, který připomíná osobnost muže, který byl v našem regionu doma, zveleboval a všestranně podporoval
jeho jméno, krásu i dovednost a um zdejších obyvatel daleko za hranicemi regionu
i české země.
Osobnost Franze Clam-Gallase a památky na jeho život a působení (nejen) v Jizerských horách bude možné poznat
a připomenout si například 26. července
při společensko-kulturním setkání s koncertem v chrámu Navštívení Panny Marie
v Hejnicích, 30. září při přednášce historika Dr. Milana Svobody v liberecké Krajské
Clam-Gallase. K vydání se připravuje česko-německá publikace připomínající Gallasy a Clam-Gallasy a jejich vztah k poutnímu místu v Hejnicích, v jehož chrámu našli
představitelé obou rodů místo svého posledního odpočinku. Spolek Frýdlantsko
připravuje také výstavu věnovanou Franzi Clam-Gallasovi (vernisáž 30. října v Krajské vědecké knihovně v Liberci), která
v roce 2015 zavítá na mnohá místa v Libereckém kraji, ale i za jeho hranice.
vědecké knihovně nebo, opět v liberecké knihovně, 30. října při setkání s Christinou Edinou Kelly, pravnučkou Franze
Podrobné a aktualizované informace
o programu jsou zveřejňovány na
www.clam-gallas.webnode.cz.
Foto/zdroj: Friedlandstube Hünfeld/SRN
INTERNETOV
Novinky z Turistického regionu Jizerské hory
• Připravujeme pokračování knihy o víle
Izeríně a program Dětského dne na Jizerce
dne 4. října 2014.
• Připravili jsme společně s regionálními
výrobci Regionální suvenýr a pracujeme
na novinkách
• Dne 14. 6. 2014 jsme se účastnili
Krajských dnů v Liberci.
• Dne 24. 6. jsme ve spolupráci s Muzeem
Járy Cimrmana na Příchovicích uspořáda-
li setkání informačních center, kde jsme si
vyměnili nejen zkušenosti, ale i propagační materiály. Děkujeme všem, hlavně
Areálu U Čápa za příjemné chvíle a zázemí.
• Kalendář akcí a Jizerské noviny – léto
2014 jsou k dispozici na pultech informačních center.
• Na webových stránkách www.jizerky.
cz přibyli kompletní virtuální prohlídky
všech rozhleden s texty. Chtěli bychom
k nim přidat i fotogalerii historických pohlednic, proto žádáme všechny, kteří takové historické snímky vlastní, zda by nám
jejich kopie mohli poskytnout (uvedeme
zdroj).
• Připravujeme pro všechny ve spolupráci
s Libereckým krajem elektronické pohlednice z Jizerských hor, které budou v průběhu prázdnin k dispozici.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Novinky… aneb to, co se nikam nevešlo
V LIBERCI SE NÁVŠTĚVNÍKŮM OPĚT
OTEVÍRÁ KRYT CO
Statutární město Liberec Vás zve po menší odmlce
k návštěvě stálé výstavy Liberecké podzemí věnované historii a současnosti civilní ochrany. Přijměte pozvání do Liberce za nevšedním zážitkem!
Můžete si prohlédnout největší liberecký kryt CO
Lucemburská včetně jeho původního vybavení
(např. plně funkční strojovna a filtro-ventilační zařízení) a zavzpomínat na dobu, kdy civilní obrana
byla součástí běžného života.
Součástí výstavy je i 20 velkoplošných panelů, na
kterých naleznete řadu informací i o dalších místech libereckého podzemí, jejímž autorem je známý odborník na liberecké podzemí a autor stejnojmenné knihy, pan Ivan ROUS. Ke zhlédnutí jsou
i další dobové dokumenty a exponáty mající vztah
k civilní ochraně. Po seznámení s historií následu-
je vlastní prohlídka krytu a jeho vybavení s odborným výkladem průvodce.
Nutné je objednání předem na tel.: 485 101 709,
přes e-mail [email protected] nebo osobně v Městském informačním centru v Liberci. Objednání
v týdnu konání prohlídky je možné nejpozději do
čtvrtka do 16.00 hodin.
Prohlídky jsou možné každou 1. sobotu v měsíci.
Délka prohlídky: 70–90 minut
Začátky prohlídek: 8.30, 10.00 a v 11.30 hodin.
Vstupenky se prodávají v Městském informačním
centru v Liberci.
TOP TIP PRO AKTIVNÍ TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU
Příznivci terénní cyklistiky mají od letošního května
možnost navštívit a využít služeb nového nástupní-
5
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVI
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
ho místa na stezky Singltrek pod Smrkem pod názvem Bikecentrum Libverda. Najdete ho na začátku
Lázní Libverda ve směru od Hejnic, v blízkosti jedné
z nejatraktivnějších částí stezek na Hejnickém hřebeni. Svým návštěvníkům nabízí testování 25 špičkových celoodpružených kol MERIDA, dále je zde
k dispozici servisní zázemí, myčka kol, prodejna
cyklistických doplňků a oblečení, sociální zařízení
včetně sprch, úschovna zavazadel, možnost občerstvení a posezení v příjemném prostředí.
V červenci a srpnu je v provozu každý den od 8.00
do 18.00 hodin.
Součástí Bikecentra Libverda je i služebna horské služby, která zajišťuje nejen oblast stezek Singltreku pod
Smrkem, ale i celé severní úbočí Jizerských hor. Informace a rezervace kol na www.bikecentrumlibverda.cz
Autor: Petr Bíma, www.arteport.cz
JABLONEC Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Pro milovníky dalekých obzorů máme dobrou zprávu. I tuto letní sezonu budou mít návštěvníci
Jablonce nad Nisou možnost vystoupat na věž budovy radnice, která se o prázdninách pravidelně
stává věží vyhlídkovou. Věž je přístupná v červenci a v srpnu v pondělí a ve středu v době od 10.00
do 16.00 hodin, úterý a čtvrtek od 10.00 do 15.00
hodin a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin. Sraz je ve
vestibulu radnice, za doprovodu průvodkyně se výstupy konají vždy každou celou hodinu.
Tato informace je zcela nečekaná oproti
informaci v Jizerských novinách!
NOVINKY Z JIZEREK
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA KONCERT ANETY LANGEROVÉ ZAČAL
3. ČERVNA
Pro rok 2014 si Město Hejnice připravilo neopakovatelný hudební zážitek v podobě akustického vystoupení Anety Langerové se smyčcovým triem
v rámci projektu Pár míst v Bazilice Hejnice. Koncert proběhne v neděli 17. srpna 2014 od 17 hodin.
Předprodej vstupenek začal 3. června 2014 na MěÚ
Hejnice u paní Lenky Zoreníkové, tel.: 483 034 010,
[email protected] Vstupenky taktéž pouze za poštovné 13,– Kč zasíláme poštou. Výše cenových pásem byly určené vzhledem k obsazení pouze spodní části kostela pro dokonalý poslech
všech diváků. Více na www.mestohejnice.cz
ROZŠÍŘENÁ OTEVÍRACÍ DOBA V MUZEU
PANENEK.
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU ROZHLEDNY
BRAMBERK!
Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína
na facebooku
6
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
INFORMACE O OBJÍŽĎKOVÝCH JÍZDNÍCH
ŘÁDECH AUTOBUSŮ A VLAKŮ NA FRÝDLANTSKU!
Zde naleznete kompletní informace ohledně
objížďkových jízdních řádů vlaků a autobusů
na Frýdlantsku v souvislosti s uzavírkou Raspenavy po dobu rekonstrukce komunikace II/290
po povodních: http://www.mestohejnice.cz/filemanager/files/file.php?file=127804, ostatní informace pak najdete na stránkách www.iidol.cz/aktuality.
Upozorňujeme, že se jedná o mnoho výrazných
změn, kdy autobusy od raspenavského nádraží
na přípoj od Liberce nahrazují vlaky až do nočních hodin a některé autobusy jezdí do Frýdlantu přímo pouze přes Nové Město.
Děkujeme všem cestujícím za pochopení a věříme, že si i přes tuto komplikaci najdete cestu
k nám na Frýdlantsko.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
12.7
.
od 11 2014
ho
Kiose din
k
Mil’ř
e
WW
W.C
ISA
RSK
YKA
hosp
ME
[email protected]
N.C
cisars
Z
kyka
men
.cz
ZçVO
D 50
s‡tek
VE D
VOU
FICH
KATE
TL KLA
G
!
RçDE
LSKÝ
FICHT
LCUP
ORIêC
SIK A
H:
OSTA
PŘIH
TNê 5
LçŠK
0SçTK
Y ZA
Y
SêLEJ
TE N
PREZ
A
EM
ENTA
AIL
CE V
10 H
BOH
ODIN
ATƒ
OBČ
SKVĚL
ERSTV
ç Zç
ENê
BAVA
A PO
DêVA
Nç
PO C
SLOS
ELÝ D
OVA
EN
TELN
ƒ VS
TUPE
POD
N
KY
MêN
KY N
AW
EBU
STAR
TOVN
ƒ 15
0,-
O PO
Hç
OBCE R STARO
STY
7
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Akce v měsíci červenci
CENTRUM BABYLON LIBEREC
Liberec, tel.: 485 249 202, www.babylonliberec.cz
28. 6.–31. 8. 2014:
– prodloužená otevírací doba v Aquaparku
a Lunaparku do 22.00 h
– otevřena Sluneční terasa (za pěkného počasí)
– nové vstupné v Aquaparku od 19.00 h
4. 7. Vernisáž výstavy obrazů Figura
v pohybu
– Centrum Babylon, nákupní městečko č. 4,
Galerie CFA + H
Aquazobring – chůze po vodní hladině
denně v Aquaparku, 11.00 a 16.00 h
Ochutnávky potápění, 2 x měsíčně
v Aquaparku, 18.00–20.00 h
Světelná show v Aquaparku – novinka
v České republice
Music Club Zavináč – taneční party v Centru
Babylon
Jablonecké kostely otevřeny 2014
www.jablonec.com
Letos proběhne již sedmý ročník letní akce, jejímž
cílem je zpřístupnit čtyři sakrální památky v centru
Jablonce nad Nisou mimo dobu bohoslužeb: kostel
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kostel Dr. Farského,
kostel sv. Anny a kostel Povýšení sv. Kříže.
Kostely jsou otevřeny v červenci a srpnu každé úterý
od 9.00 do 17.00 h. Akce se vžila do povědomí
veřejnosti a těší se stále větší oblibě, jelikož součástí
je doprovodný program s koncerty, které se konají
vždy od 17.00 hodin v jednom z kostelů. Přijďte si
poslechnout různorodé hudební žánry za dobrovolné
vstupné.
Akci pořádá Jablonecké kulturní a informační
centrum, o.p.s. za finanční podpory Statutárního
města Jablonec nad Nisou. Na propagaci se podílejí
firmy Busline, a.s. a Rengl, s.r.o.
Přehled koncertů:
1. 7. Junk aspekt jak ho neznáte, kostel Povýšení
sv. Kříže
8. 7. Karel Jiroš a Vojtěch Jelínek, kytarový
recitál, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
15. 7. Jakub Slezák, varhanní koncert, kostel Dr.
Farského
22. 7. Ad libitum, smyčcový kvartet a zpěv – J.
Klokočníková a H. Herkommerová, kostel sv. Anny
29. 7. Jablonecké klarinetové kvarteto, host
Marek Nováček – varhany, kostel Povýšení sv. Kříže
iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 485 249 924
www.iQlandia.cz
VII–VII, po–ne 11.00 h a 16.00 h
Zábavná science show aneb experimenty,
které vám doma neprojdou: Show plná
ohňů, výbuchů a kouře.
VII–VIII, po–ne 14.00 h a 15.00 h
Hurá do Laboratoře – Experimentování a
workshopy v laboratoři. Kouzelná zkumavka –
vyrobte si zkumavku, která mění barvu, vypění,
zasvítí nebo chrlí umělý sníh.
program pro všechny, kteří se chtějí na kole zlepšit
a užít si více zábavy při vyjížďkách.
5. 7. Albrechtické slavnosti, Albrechtice v Jiz.
horách, www.skijizerky.cz / Atrakce a soutěže pro
děti, dobré jídlo a pití, večerní koncert a ohňostroj.
5. 7. Pochod po stopách starých poutních
cest z Lučan do Hejnic, start: Lučany n. N., 6.30 h
u sochy sv. Františka, www.lucany.cz
5. 7. Sedmý Křižanský Mejdan, posezení
s hospodskými zpěváky, přírodní amfiteátr
u hasičárny, Křižany, 13.00 h, www.obeckrizany.cz
5. 7. Vernisáž výstavy obrazů Mariny
Czajkowské, Artystyczna Galeria Izerska, Kromnów,
17.00 h
http://galeriaizerska.wix.com/galeria-w-kromnowie
5. 7. Cyrilometodějský koncert, kostel
Navštívení Panny Marie, Lučany n. N., 18.00 h,
www.lucany.cz
5. 7. Závěrečné vystoupení účastníků
a lektorů dílny Léto tančí, Eurocentrum
Jablonec, 19.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
5. 7. Dobrý konec všechno spraví,
W. Shakespeare, premiéra divadelní hry, divadlo
Josefův Důl, 19.30 h, www.divadlojosefuvdul.wz.cz
5. 7. Janek a kouzelná fazole, představení
Naivního divadla, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 21.00 h,
www.naivnidivadlo.cz
5.–6. 7. Hejnické slavnosti, tradiční městské
slavnosti, řemeslný jarmark, stánkový prodej, ohňostroj,
hudební festival – Wohnout, The Backwards, Kristína,
Zrní atd., www.mestohejnice.cz
AKCE:
Nostalgické jízdy v roce 2014
tel.: 603 179 136, www.zubacka.cz,
www.facebook.com/zubacka.cz
Na tento rok je naplánována rekonstrukce železniční
stanice Tanvald. Je možné, že výchozí stanicí pro některou
z nostalgických jízd na zubačce bude stanice Desná.
5. 7. – Den Zubačky, slet Singrovek
6. 7. – 120 let tratí Jablonec nad Nisou
– Tanvald a Smržovka – Josefův Důl, slet
Singrovek
12. 7. – Sobota na Zubačce, Den železnice na
Dolním Slezsku
Šmajdání za historií opevnění z roku 1938
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš
Putování s průvodcem za historií opevnění z roku
1938. Délka „Šmajdu“ je cca 12 km. Nutné přihlásit
se předem, a to vždy do čtvrtka před datem putování
na tel.: 737 376 248.
Termíny „Šmajdání“: 19.–20. 7.
Přednáška o historii lehkých opevnění
V infocentru Jizerky pro Vás Kořenov (budova Hotelu
Příchovice) vždy v 19.00 h
Termíny: 9. 7. a 23. 7.
květen–září – Bedřichovské eso, celosezonní
tenisový turnaj pro veřejnost, tenisové kurty
v Bedřichově, tel.: 775 671 781,
http://tenisove-kurty-bedrichov.webnode.cz
červenec–srpen – Lesní den, Bedřichov, Penzion
UKO, každý prázdninový čtvrtek, 14.00–17.00 h,
sraz na recepci penzionu v 14.00 h, doporučujeme
objednání na tel.: 734 684 666, www.uko.cz
1.–31. 7. Základy hudební nauky hry na
djembe, Hejnice, MC Mateřídouška, každý čtvrtek
16.30–18.00 h, www.materidouska.info / Hudební
výchova jinak, základy hudební nauky. Kurzy
i možnost jednorázové návštěvy.
1. 7. Aneta Antošová: Twerk, Eurocentrum
Jablonec, Malý sál, 16.00 h, zdarma,
www.eurocentrumjablonec.cz
Lektorský pořad taneční dílny Léto tančí.
2. 7. Německá poutní mše / Deutsche
Wallfahrtsmesse, Basilika Navštívení Panny Marie
v Hejnicích, 10.30 h, www.mcdo.cz
3. 7. Jablonecké kulturní léto, Kaia Brown
& Tonny Blues Band (USA/ČR), open air koncert
letního cyklu, Eurocentrum Jablonec n. N., letní scéna,
17.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
4. 7. Eduard Zubák: Flamenco, Eurocentrum
Jablonec, Malý sál, 16.00 h, zdarma,
www.eurocentrumjablonec.cz
Lektorský pořad taneční dílny Léto tančí.
4.–6. 7. Singltrek Camp 1, koupaliště, Nové
Město p. Sm., www.singltrekpodsmrkem.cz / Výukový
6. 7. Den otevřených podstávkových domů
– statek a skanzen Český svět v Dolní Řasnici,
tel.: 603 903 238, 485 124 394, www.ceskysvet.info
– Führichův dům, Chrastava, 10.00–12.00 a 13.00–
15.00 h, www.chrastava.cz. V rámci akce pořádané
v SRN, pro zájemce je zpřístupněno několik stovek
podstávkových domů v Horní Lužici.
6. 7. Slavnostní cyrilometodějský koncert,
Lučany n. N., kostel Navštívení Panny Marie, 18.00 h,
www.lucany.cz
9. 7. Cantarina clarinete, komorní koncert před
jabloneckou radnicí, 16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
VRATISLAVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO
hraje se ve venkovních prostorách atria KC,
v případě nepříznivého počasí ve velkém sále,
www.vratislavice101010.cz
9. 7. Příběhy Petra Voka aneb Moviestar
16. století ještě žije, hraje DK Českokrumlovská
scéna, 21.00 h
8
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
6. 7. Oslavy 120 let železničních tratí
Jablonec nad Nisou – Tanvald a Smržovka
– Josefův Důl, hlavní vlakové nádraží ve Smržovce,
www.smrzovka.cz / 13.00 h – Kavalkáda železničních
vozidel na smržovském viaduktu, 15.00 h – přivítání
parního vlaku, vystoupení České besedy, divadelní
představení pro děti ve vagonu, 15.00–18.00 h
– hraje O. V. J. Dixie. Od 11.00 do 18.00 h budou
otevřena Muzeum místní historie a Muzeum panenek.
Dobové oblečení z doby před 120 lety vítáno!
6. 7. Husův den, církevní shromáždění,
Jednota bratrská na Brodci, Železný Brod, 9.30 h,
www.zeleznybrod.cz
10. 7. Pověsti staré a české, hraje Studio
Dell´Arte, 19.00 h
11. 7. Naše Lucerna, hraje Ženský amatérský
spolek, o.s. (ŽAS), 21.00 h
10. 7. Letní pohádka, divadelní představení
pro děti, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
10. 7. Jablonecké kulturní léto, SÖNDÖRGRÖ
(Maďarsko), Eurocentrum Jablonec n. N., letní scéna,
17.00 h, zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz
Autentická hudba srbských přistěhovalců.
11. 7. Judas Priest revival Praha, letní koncert,
předkapela Nobody Knows, hasičské hřiště Železný
Brod, 20.00 h, www.zeleznybrod.cz
11. 7. Rockový koncert, areál koupaliště,
Nové Město p. Sm., 19.00 h, www.nmps.cz
Vystoupí: Hard Critic (Nové Město pod Smrkem),
Broken Dam (Jablonec nad Nisou), RAiN (Nové Město
pod Smrkem), PLAN B (Praha). Koncerty na koupališti
se konají po celé prázdniny!
12. 7. Staročeský jarmark, Lesní chata,
Kořenov, 10.00 h, ukázky řemesel, dílničky pro děti,
občerstvení, 19.30 hživá hudba Marcel band.
12. 7. Letní lučanské slavnosti, Lučany n. N.,
14.00 h, www.lucany.cz
12. 7. Okolo Elišky („O pohár starosty Josefova
Dolu“), závod automobilových a motocyklových
veteránů, start: v 11.00 u Pily (nádraží ČD), Josefův
Důl, www.josefuvdul.cz, www.iveteran.cz
NOVINKY Z JIZEREK
12. 7. Klokočský hudební festival, Klokočí
u Železného Brodu
12. 7. Tlustý pán Monty, plnotučné tóny z vinic
pod Pálavou – folk, 3. ročník Bedřichovského
hudebního léta, 18.00 h, kostel sv. Antonína,
Bedřichov, www.bedrichov.cz
12.–13. 7. Prokopská pouť, Zásada,
www.zasada.cz / Hudba, fotbalové utkání aj.
12.–13. 7. Šermířský víkend, bohatý program
pro děti i dospělé, Kořenov, rozhledna Štěpánka,
www.jizerkyprovas.cz
12.–13. 7. Discgolf turnaj, Sportovní areál Vesec,
Liberec, www.discgolf.cz
13. 7. Výjezd veteránů na Ještěd, Liberec –
Horní Hanychov, www.automuzeum.cz
13. 7. Kurz keramiky I. část, prázdninová tvořivá
dílna pro veřejnost, Ekocentrum Oldřichov v Hájích,
13.00–17.00 h, www.strevlik.cz
16. 7. Vlado Urlich – andské flétny, Petr
Smetáček – klavír, komorní koncert před
jabloneckou radnicí, 16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
17. 7. Jablonecké kulturní léto, Wombo
Orchestra (Francie), Eurocentrum Jablonec n. N.,
letní scéna, 17.00 h, zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz
Afropunk zkřížený se swingem a dechovkou.
17. 7. Caveman, slavná one man show o rozdíly
mezi námi, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
19. 7. Harrachovské pivní slavnosti,
www.harrachov.cz / Slavnost plná harrachovského
piva, hudby všech možných žánrů, soutěží a atrakcí
pro děti i dospěláky.
19. 7. Veteránem za Krtečkem do Jizerských
hor, soutěžní jízda historických vozidel z celé Evropy,
fotbalové hřiště Albrechtice v Jiz. horách, 9.00 h,
www.phsbrod.webnode.cz,
www.muzeumvyrobyhracek.cz
19. 7. Mizuno Run Tour 2014, běžecký závod,
Liberec, www.run-tour.cz
19. 7. Jeden den s lektorem, Nové Město p. Sm.,
koupaliště, Singltrek pod Smrkem,
www.singltrekpodsmrkem.cz/jeden-den-s-lektorem
Výukový program pro všechny zájemce o výuku
bajkování.
19. 7. Kurz keramiky II. část, prázdninová tvořivá
dílna pro veřejnost, Ekocentrum Oldřichov v Hájích,
13.00–17.00 h, www.strevlik.cz
19. 7. Petr Dopita, klávesy, hra na pilu, zpěv
(bas) – opera, muzikál, 3. ročník Bedřichovského
hudebního léta, 18.00 h, kostel sv. Antonína,
Bedřichov, www.bedrichov.cz
19.–20. 7. Pouť, Zlata Olešnice,
www.zlata-olesnice.cz / 20. 7. Pouťová zábava.
19.–20. 7. Válka v raném středověku –
Dobývání XVI., Curia Vítkov u Chrastavy,
www.curiavitkov.cz / Dvoudenní program – ukázka
obléhání dvorce ve 12. st., dobová řemesla, vojenský
tábor, rytířský i lučištnický turnaj aj.
19.–20. 7. Veřejné závody v kanoistice,
vodácké závody, camp Paraplíčko u Železného Brodu,
www.zeleznybrod.cz
20. 7. Jablonecké klarinetové kvarteto,
Jablonec n. N., Tyršovy sady, 15.00 h / V rámci Roku
české hudby, swing, jazz, nedělní promenádní koncert
„Od dechovky po swing“.
22. 7. Bohemia Jazz Fest 2014, nám.
Dr. E. Beneše Liberec, www.bohemiajazzfest.cz
23. 7. Tomáš Plesl, vernisáž, autorská výstava,
Městská galerie Vl. Rady, Železný Brod,
www.zeleznybrod.cz
23. 7. Prodaná nevěsta, účinkují sólisté ansáblu
Univerzity Britské Kolumbie a Severní Floridy
a členové Severočeské filharmonie Teplice, Městské
divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
23. 7. Talkshow Martina Krause, KC Vratislavice
101010, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
23.–26. 7. Svatoanenské dřevosochání, areál
u pensionu Bílá Voda, Harrachov, www.harrachov.cz
V sobotu 26. 7. bude akce zakončena dražbou
výtvorů, doprovodný program, biketrialová show
H. Sladkého a bude hrát pop-rocková a punková
vrchlabská kapela Vacancy.
24. 7. Letní pohádka, divadelní představení pro
děti, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
24. 7. Jablonecké kulturní léto, Graveyard
Train (Austrálie), Eurocentrum Jablonec n. N., letní
scéna, 17.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
Krvavé balady a pijácké odrhovačky, žádné písně
o lásce, nebo politice.
24. 7. Southampton Youth Orchestra,
studentský orchestr (Anglie), Městské divadlo
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
24.–26. 7. JBC 4X Revelations 2014, pohár ve
fourcrossu, 2. ročník, areál na Dobré Vodě, Jablonec
n. N., www.jbc4xrevelations.com / 24. 7. – tréninky,
beseda v amfiteatru v centru Jablonce n. N., oficiální
zahájení, 25. 7. – tréninky a kvalifikace, warm Up
party, 26. 7. – tréninky, zahajovací ceremoniál a
závod, official MOD afterparty.
25.–27. 7. Benátská!, vyhlášený hudební festival,
Sportovní areál Vesec Liberec, www.benatska.cz
26. 7. Extreme Cup 2014, závody dálkově
řízených modelů aut, Tipsport arena Liberec, 9.30 h,
www.tipsportarena.cz
26. 7. Anenská sklářská slavnost na Jizerce,
10. ročník, Panský dům, Jizerka, www.dudovi.cz
Bohatý doprovodný program: řemeslné trhy,
vystoupení, pohádka, bál, kyvadlová doprava aj.
10.
Anenská sklárská
Anenská
sklárská
slavnost na Ji zerce
slavnost na
sobota 26. července 2014
 Zahájení slavnosti scénkou z historie Jizerky
 Ukázky sklářských a ostatních tradičních
řemesel a prodej výrobků
 Vystoupení folklórního souboru Šafrán
 Dětská pouť
 Loutkové divadlo se zpěvy Rolnička
 Soutěže taneční, dřevorubecké, lyžařské štafety
 Příjezd výpravy historických kol
z polského Orle







10-17 hodin
Jizerské hory v historických filmech
Rýžování drahých kamenů
Pozorování slunce hvězdářskými dalekohledy
Občerstvení tradiční i netradiční
Po celý den prohlídky Muzea Jizerských hor
Odpolední film z našeho kraje
Večer Anenský bál v restauraci Pyramida
Kyvadlová doprava Kořenov (nádraží) – Horní Polubný (kostel) – Jizerka a zpět
zajištěna od 9 do 18 hodin, jízdné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Pro automobily zajištěna parkoviště na Jizerce,
v Kořenově a Horním Polubném.
Pořádají:
n
Ho tel P anský dům, www.dudovi.cz, 602 209 920
n
Obec Koř enov, www. korenov.cz
9
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
26. 7. Mše k patronce města
a Svatoanenský komorní koncert, Zámecké
saxofonové kvarteto, kostel sv. Anny, Jablonec n. N.,
www.jablonec.com
26. 7. Den pravěkých sekerek, Kittelovo
muzeum na Krásné, Pěnčín, 10.00–18.00 h,
www.kittel.cz
26. 7. Eleven Bike Marathon Příchovice, MTB
CUP Libereckého kraje a partnerský závod polského
seriálu bike-marathon.com, Areál U Čápa, start
hlavního závodu 11.00 h, www.mtbteamprichovice.cz
26. 7. Nohejbalový pivní turnaj trojic,
Harrachov, www.harrachov.cz
26.–27. 7. Arboretum Bulovka, dny otevřených
dveří arboreta paní Hannie Dennenberg v Bulovce,
13.00–17.00 h, vstupné dobrovolné,
www.arboretumbulovka.com/index.html
26. 7. Pocta Franzu Clam-Gallasovi, koncert,
Chrám Navštívení Panny Marie, Hejnice, 15.30 h,
www.mcdo.cz / Pocta Franzu Clam-Gallasovi: koncert
u příležitosti 160. výročí narození
Franze Clam-Gallase.
26. 7. Cricket & Snail, akordeon, housle, zpěv,
3. ročník Bedřichovského hudebního léta, 18.00 h,
kostel sv. Antonína, Bedřichov, www.bedrichov.cz
26. 7. Koncert Pepy Nose, Kořenov, rozhledna
Štěpánka, www.jizerkyprovas.cz
26.–27. 7. Údolská pouť, Kryštofovo Údolí,
www.krystofovoudoli.eu
27. 7. Bedřichov 4 Challenge, tenisový turnaje
na kurtech v Bedřichově, http://tenisove-kurtybedrichov.webnode.cz/news/bedrichov-4-challenge/
Tenisové kurty Bedřichov Vás zvou
v neděli 27.07.2014 na
Bedřichov 4 Challange
amatérský tenisový turnaj ve čtyřhře
Kde: tenisové kurty Bedřichov
Kdy: 27.07.2014 (prezentace do 8:30)
Kategorie: pouze jedna (muži, ženy, smíšené dvojice)
Ceny: drobné, pro vítěze pohár obce Bedřichov
Přihlášení přes email [email protected], nebo telefon správce
+420 775 671 781, případně na místě
Občerstvení zajištěno
Více informací na
http://tenisove-kurty-bedrichov.webnode.cz/
27. 7. Svatojakubská pouť, slavnostní mše
a program na farní zahradě u kostela sv. J. Většího,
Železný Brod, 10.30 h, www.zeleznybrod.cz
27. 7. O. V. J. Dixie Liberec, Jablonec n. N.,
Tyršovy sady, 15.00 h, v rámci Roku české hudby,
dixieland, nedělní promenádní koncert, www.
mestoplnetonu.cz.
27. 7. Varhanní koncert, Aleš Bárta a Roman
Fojtíček, Železný Brod, kostel sv. Jakuba,
www.zeleznybrod.cz
NOVINKY Z JIZEREK
28.–31. 7. Letní cvičení, sportovní aktivity pod
vedením zkušených lektorů, koupaliště Železný Brod,
www.zeleznybrod.cz
28. 7.–1. 8. Kreativita s vlnou, prázdninová
tvořivá dílna pro pedagogy a veřejnost, Ekocentrum
Oldřichov v Hájích, www.strevlik.cz
30. 7. Kristina Fialová – viola, Martin
Levický – klavír, komorní koncert před
jabloneckou radnicí, 16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
31. 7. Jablonecké kulturní léto, Mariel
Martínez & La Poterňa Tango Trío (Argentina)
open air koncert letního cyklu, Eurocentrum Jablonec n. N.,
letní scéna, 17.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
Argentinští hudebníci žijící v Evropě představí
nejrůznější odnože tanga.
VÝSTAVY
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU
hlavní budova
U Muzea 398/4
Jablonec n. N.
tel.: 483 369 011
www.msb-jablonec.cz
VII–VIII, po–ne 9.00–17.00 h
IX–XII, út–ne 9.00–17.00 h
29. 6.–28. 10.
Mezinárodní trienále skla a bižuterie
JABLONEC 2014
Jedinečná výběrová přehlídka současného českého
skla a bižuterie. V rámci projektu se na čtyřech
výstavách představí sedm desítek výrobců skla,
bižuterie a šperku, dvacet originálních sklářských
výtvarníků ze 14 krajů České republiky a 16
odborných sklářských a uměleckých škol ze tří zemí.
6. 6.–28. 10.
Trendy. Design. Produkce.
Největší výstava současného skla a bižuterie v České
republice.
GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 947
www.msb-jablonec.cz
4. 7.–31. 8. po–ne 13.00–17.00 h
1. 9. –28. 10. čt–ne 13.00–17.00 h
4. 7.–28. 10. Bižuterní sympozium –
výstava v rámci mezinárodního trienále
skla a bižuterie jablonec 2014
Téma „bižuterie“ v podání studentů českých a
zahraničních středních a vysokých škol.
12. 9.–28. 10. Hans Falc Vobruba – Výstava
v rámci Mezinárodního trienále skla
a bižuterie Jablonec 2014
Autorská výstava švédského skláře a šperkaře
s českými kořeny.
KOSTEL SV. ANNY
Kostelní ulice
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 201, 774 667 677
www.jablonec.com
29. 6.–31. 8. po–ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
29. 6.–31. 8.
Skleněná republika – Výstava v rámci
Mezinárodního trienále skla a bižuterie
Jablonec 2014
Výběr současné autorské sklářské tvorby z celé České
republiky. www.msb-jablonec.cz
MĚSTSKÁ GALERIE MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 202
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
13. 6.–20. 8.
Max Švabinský (1873–1962)
Výstava významného českého malíře a rytce. Z cyklu
výstav věnovaných výtvarným umělcům, o kterých
psal Josef V. Scheybal jako historik umění.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC N. N.
Dolní náměstí 1
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz
květen–prosinec – Knihovna v proudu času
Výstava k 90. výročí otevření německé veřejné
knihovny v Jablonci n. N.
UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14
Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
[email protected]
29. 6.–31. 8. po–ne 13.00–17.00 h
29. 6.–31. 8.
A.TO.MY! – Výstava v rámci Mezinárodního
trienále skla a bižuterie Jablonec 2014
Výstava prací studentů oborových středních
a vysokých škol. www.msb-jablonec.cz
VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚÚ
Husova 490
Rychnov u Jablonce n. N.
tel.: 488 880 927, 725 397 393
[email protected]
www.rychnovjbc.cz
po–ne 9.00–11.00 a 14.00–16.00 h
vernisáže vždy v sobotu v 17.00 h
21. 6.–4. 7.
Ingrid Kostřicová – Cestou
Vernisáž: 21. 6. v 17.00 h
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
12. 6.–31. 8.
Na hranicích genderu – Mary Duras
Sochařství první republiky se zaměřením na roli nově
nastupujících žen – umělkyň.
19. 6.–14. 9.
František Kupka
Kompletní cyklus Čtyři příběhy bílé a černé
a studijní kresba Vanoucí modře (zapůjčeno
z Národní galerie) a cyklus ilustrací Píseň písní.
10
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
19. 6.–14. 9.
Z Chrastavy do Vídně –
Josef Führich (1800–1876)
Jeden z největších malířů nábožensko-monumentální
malby 19. století.
19. 6.–31. 8.
Analogie – Tomáš Hlavina
Výběr z objektů a instalací T. Hlaviny z období
posledních několika let. Autor se v současnosti zabývá
studiem analogie středověkého umění a současného
konceptuáního umění.
19. 6.–31. 8.
Zátiší – Tereza Kabůrková
Série fotografických zátiší, autorské zvětšeniny
z černobílých i barevných negativů jsou
charakteristické živostí a rukodělností.
Komentované prohlídky a další program:
24. 7. v 10.30 h a v 17.00 h, prohlídka výstavy
Františka Kupky
31. 7. v 10.30 h a v 17.00 h, prohlídka výstavy
Mary Duras
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
22. 5.–28. 9.
Královské posezení (historické toalety)
Výstava představí historické záchody a sanitární
keramiku v průřezu od 19. století až po současnost.
25. 6.–9. 11.
Velká válka 1914–1918
V roce 2014 si svět připomene sto let od začátku
mezinárodního konfliktu. Výstava návštěvníky provede
zásadními fázemi tohoto konfliktu od atentátu
v Sarajevu a vyhlášení války Rakousko-Uherska
Srbsku až po hrůzy ve frontových zákopech.
GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9
Liberec
www.prostor228.cz
červenec–srpen
Pure Beauty – Jaroslav Grodl
MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
SKLÁŘSKÁ A NÁRODOPISNÁ EXPOZICE
BĚLIŠTĚ
Železný Brod
www.muzeumzb.cz
IV–X, so–ne 9.00–12.00 a 13.00–16.00 h
V, VI, IX, út–ne 9.00–12.00 a 13.00–16.00 h
VII–VIII, út–ne 9.00−12.00 a 13.00−17.00 h
5. 4.–27. 7. Vilém Dostrašil – Skleněné
figurky
komorní výstavka nejvýznamnějšího tvůrce skleněných
figurek
MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
IV–X, so–ne 13.00–16.00 h
V, VI, IX, út–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
VII–VIII, út–ne 10.00−12.00 a 13.00−17.00 h
27. 6.– 20. 7. Za pověstmi „od nás a ze
severu“
figury z pověstí Českého ráje a „Grónské mýty
a pověsti“ od p. Lyčky
23. 7.–17. 8. Tomáš Plesl
autorská výstava
Krajina a lidé
Putovní výstava fotografií Jizerských hor, které vznikly
na společných workshopech českých a polských
fotografů – krajinářů.
Další osudy výstavy sledujte na www.jizerky.cz.
1.–31. 7. Piechowice, odbor kultury
GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA LÁZNĚ
LIBVERDA
Lázně Libverda 17
Hejnice
tel.: 482 322 457
www.laznelibverda.cz
po–pá 8.00–12.00 h a 13.00–16.00 h, so 8.00–10.30 h
www.laznelibverda.cz
26. 6.–13. 8.
Hana Zemanová – obrazy
Sdružení ARTEFAKTUM. CZ a Obec Lázně Libverda
Vás srdečně zvou na výstavu VI. ročníku společného
projektu PORTRÉTY.
POZVÁNÍ NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
VI. roèníku projektu PORTRÉTY.
Milujete zajímavou fotografii? Pøijïte na setkání s fotografkou,
pìvkyní, která nás prostøednictvím svých dìl zavede do zajímavých míst.
SDRUŽENÍ ARTEFAKTUM. CZ
OBEC LÁZNÌ LIBVERDA
Vás zvou
na vernisáž výstavy VI. roèníku
spolecného projektu PORTRÉTY
Hana ZEMANOVÁ
TOULÁNÍ ZA POZNÁNÍM
fotografie, fotografiky
26. 6. 2014 v 17.00 hod
2014
FUCHSIE LIBEREC
Hrdinů 36/590
460 12 Liberec 12
15. 6.– 31. 8. 2014
Tradiční výstava fuchsií, pelargonií
a achimenes
Výstava je přístupná každý den (kromě středy) v čase
10.00–18.00 h, zdarma.
MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ
OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
červenec
Poezie vody – Michálek Václav, obrazy s duchovní
tematikou
POTOK
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
červen–srpen
Galerie – Výtvarný ateliér Vohryzek
při ZŠ Aloisina výšina – kresby, malby
Experimentální studio a předsálí – Fomaklub
Liberec – Fotografie
Vyhlídková věž – Výtvarný ateliér Vohryzek při
ZŠ Aloisina výšina – kresby, malby
NOVINKY Z JIZEREK
KULTURNÍ STŘEDISKO – ZÁMEČEK /
VÝSTAVNÍ SÍŇ
Smržovka
www.smrzovka.cz
po 8.00–11.30 h a 12.30–16.00 h
út, st, čt 8.00–11.30 h a 12.30–15.00 h
pá 8.00–11.30 h
so, ne 13.00–16.00 h
1.–31. 7. 2014
Když na spoušť není vidět – výstava fotografií Sboru
dobrovolných fotografů.
GALERIE INFOCENTRA
obce LÁZNÌ LIBVERDA
26. 6. - 13. 8. 2014
CHRASTAVA
Městská galerie
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
červenec
Obrázky s verši – Pavel Hotovec
PROGRAM HRADY A ZÁMKY:
SZ FRÝDLANT, www.zamek-frydlant.cz
Do hradní expozice bude instalována sbírka zvířecích
anomálií, tedy vycpaných zvířecích zrůd, které
dokumentují vývojové vady domácího dobytka, např.
dvojhlavé tele a kůzle apod.
Letošní rok si připomínáme 380 let od zavraždění
Albrechta z Valdštejna, proto mnohé akce budou
zaměřeny k tomuto výročí.
9. 7. Audience Albrechta z Valdštejna, při
některých audiencích se budou opět péci i koláčky
v zámecké kuchyni
SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz
1. 7. Zpřístupnění nových prohlídkových
okruhů, trvalé zapojení nově instalovaných místností
tzv. clam-gallasovské apartmá a vrchnostenských
bytů zaměstnanců zámku k stávajícím prohlídkovým
okruhům.
8.–13. 7. Prázdniny na věži, mimořádné
zpřístupnění středověké věže
29. 7. Z lemberských sbírek, k 100. výročí
začátku 1. sv. války bude až do konce návštěvnické
sezony vystaven v zámecké kapli původní březový
kříž, na který se připevňovaly lístky se jmény padlých
k uctění jejich památky, kříž bude k vidění v rámci
běžných prohlídek zámku
11
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
CYKLOBUS
530210�Liberec -�Bedřichov�-�Jablonec�n.Nisou�-�Turnov
Provoz:��26.4. -�28.9.2014�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�30.6.�-�31.8.2014�-�pracovní�dny
1 **
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8:45
8:50
9:00
9:10
9:20
3 ***
9:35
9:40
9:46
9:51
9:56
9:59
10:10
|
|
|
10:25
...
...
...
...
5*
9:35
9:40
9:46
9:51
9:56
9:59
10:10
|
|
|
10:25
...
...
...
...
7
11:35
11:40
11:46
11:51
11:56
11:59
12:10
|
|
|
12:25
...
...
...
...
9
13:35
13:40
13:46
13:51
13:56
13:59
14:10
|
|
|
14:25
...
...
...
...
13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15:45
15:50
16:00
16:10
16:20
Comfort in Time
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701
Zastávk y
��Liberec,Füg nerova
��Liberec,Tržní�n ám .�
��Liberec,Březová �a lej�
��Liberec,Sta rý�H arcov ,s třelnice�
��Liberec,Ru dolfo v,Česká �chalupa �
B ed řicho v,Ma liník
��B ed řicho v�
��Ja nov�n.Niso u,hotel�P rah a�
��Ja blo nec�n.Niso u,Jano vská�Silka �
��Ja blo nec�n.Niso u,Mšeno,šk ola �
��Ja blo nec�n.Niso u,Pra žská �
��Ja blo nec�n.Niso u,Koko nín,p ošta �
��Pulečn ý,Kopa nina ,ro zhledna �
��Jenišovice�
��Turno v,Terminál u žel.st.
2
9:25
<
9:16
9:11
9:06
9:02
9:00
8:47
8:42
8:37
8:30
4*
9:25
<
9:16
9:11
9:06
9:02
9:00
8:47
8:42
8:37
8:30
6
11:20
|
|
|
|
|
11:00
10:47
10:42
10:37
10:30
10:16
10:06
9:57
9:50
8
13:20
|
|
|
|
|
13:00
12:47
12:42
12:37
12:30
10
17:00
16:56
16:46
16:37
16:30
Počet�přepravovaných�osob�s�koly�je�omezen�na 19
**�V�Turnově přestup�na�Vyskeř a�Jičín�(670001)
***�Na�Bedřichově přestup�na�Jizerku�(530211)
CENÍK NA ÚSECÍCH
osoby�nad�15�let�����děti�6-15�let����������děti�0-6�let����jízdní�kolo,�zvířata,�zavazadla
Jablonec�n.�N.�-�Turnov
30,20,zdarma
20,Jablonec�n.�N.�-�Bedřichov
25,15,zdarma
20,Liberec�-�Bedřichov
25,15,zdarma
20,Liberec�-�Turnov
40,25,zdarma
20,Turnov�-�Bedřichov
40,25,zdarma
20,Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,�LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo.
Tento�projekt�je�podpořen�Statutárními�městy�Jablonec�nad�Nisou�a�Liberec.
CYKLOBUS�-�JIZERKA
1
3
5
Zastávky
9:30
...
... ��Jablonec n.Nisou,Pražská
9:37
...
... ��Jablonec n.Nisou,Mšeno,škola
9:42
...
... ��Jablonec n.Nisou,Janovská Silka
9:47
...
... ��Janovn.Nisou,hotel Praha
10:10 ...
... ��Bedřichov
10:20 ...
... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička
10:30 ...
... ��Josefův Důl,žel.st.��
10:35 ...
... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta
10:45 ...
... ��Tanvald,Terminál u žel.st.��
10:55 ...
... ��Desná,centrum
11:05 ...
... ��Desná,Černá Říčka,uŠvýcar
*11:08 ...
... ��Desná,Souš
11:10 ...
... ��Kořenov,Polubný,kostel
< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.��
11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka
* spoj zastavujejen pro vystupování
530211 Jablonec�n.Nisou�-�Bedřichov -�Jos.�Důl�-�Tanvald�-�Desná�-�Jizerka
Provoz:��31.5.�-�28.9.2014�- soboty, neděle�a�svátky
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701
Comfort in Time
Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vyčká�v�Bedřichově příjezdu
spoje�530210/3�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,
Moskevské�v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze
jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude
uznán�už z�autobusu�od�Liberce).
Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený
dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,
LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná
dle�tarifu�IDOL.
Ceník linky 530211
Jablonec n. N. - Jizerka
Jablonec n.N., Jablonec n.N., Janov n.N.,
Bedřichov
Mšeno,škola Janovská Silka hotel Praha
10
Jabl. n.N.,Pražská
Jablonec n.N., Mšeno,škola
Jablonec n.N., Janovská Silka
Janov n.N., hotel Praha
Bedřichov
Hrabětice,kaplička
Josefův Důl, žel.st.
Albrechtice, pošta
Tanvald, Terminál u žel.st.
Desná, centrum
Černá Říčka, u Švýcar
Souš
Polubný,kostel
Tanvald,
Hrabětice, Josefův Důl, Albrechtice,
Desná, Černá Říčka,
Terminál
kaplička
žel.st.
pošta
centrum u Švýcar
u žel.st.
Souš
2
4
6
...
... 19:15
...
... 19:08
...
... 19:03
...
... 18:58
...
... 18:50
...
... 18:35
...
... 18:25
...
... 18:20
...
... 18:10
...
... 18:00
...
... 17:55
...
...
<
...
... 17:50
13:45 15:45 17:45
13:30 15:30 17:30
Polubný, Kořenov, Kořenov,
kostel
žel.st.
Jizerka
10
10
25
30
40
50
50
50
60
60
60
60
60
10
10
10
25
10
10
30
25
10
10
30
30
30
10
10
40
30
30
25
10
10
50
50
50
30
30
25
10
50
50
50
30
30
25
10
10
50
50
50
50
30
30
25
10
10
60
50
50
50
40
30
30
10
10
10
60
60
50
50
50
30
30
25
10
10
10
60
60
50
50
50
30
30
25
10
10
10
10
60
60
60
50
50
50
40
30
30
25
10
10
10
Kořenov,žel.st.
Kořenov, Jizerka
Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(6-15�let)�=�poloviční�jízdné��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč
Více�informací�o�cyklobusech�na�stránkách�www.ceskycyklobus.cz.
12
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520, Tel.: 606 077 440
[email protected], www.jizerky.cz, www. vilaizerina.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

Podobné dokumenty

Červnové Novinky z Jizerských hor

Červnové Novinky z Jizerských hor jejich obkreslení na leták a předání v jednom z informačních center bude úspěšným soutěžícím předán dárek – skleněný peníz víly Izeríny. Leták je k dostání ve všech informačních centrech Jizerských...

Více

Zpravodaj Obce Černousy

Zpravodaj Obce Černousy Na další soutěže se průběžně připravujeme a při tom nezapomínáme ani na údržbu techniky, která po letech služby už postupně dosluhuje a občas nás zradí při nejméně vhodné příležitosti. Proto také s...

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce pedagog, sám jsem se setkal s arogancí a nesolidností některých významných hudebníků v porotách, když jsem byl v roli tajemníka. I když těch vstřícných a empatických osobností bylo vždycky více a s...

Více

Novinky z Jizerek srpen 2016

Novinky z Jizerek srpen 2016 stažení na www.jizerky.cz a to v české, německé, anglické a polské verzi. • Ve spolupráci s Libereckým krajem připravujeme propagaci Jizerských hor na veletrzích cestovní-

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 vnitra čj. 88230 ze dne 25. 11. 2009 k vrácení nevyčerpaných prostředků (vratka 6 680 Kč ze dne 7. 12. 2009) + měsíční bankovní výpis č. 12 ze dne 25. 12. 2009 + Přehled pohybů a stavů na účtech za...

Více

Léto v Libereckém kraji

Léto v Libereckém kraji Veteránem za Krtečkem do Jizerských hor 19.7. 9:00, soutěžní jízda historických vozidel z celé Evropy, fotalové hřiště Albrechtice v Jizerských horách, www.phsbrod.webnode.cz Výstava Kreslené vtipy...

Více

Květnové Novinky z Jizerských hor

Květnové Novinky z Jizerských hor jejich obkreslení na leták a předání v jednom z informačních center bude úspěšným soutěžícím předán dárek – skleněný peníz víly Izeríny. Leták je k dostání ve všech informačních centrech Jizerských...

Více