Junioři a Kadeti 15-18 let : Výsledková Iistina

Komentáře

Transkript

Junioři a Kadeti 15-18 let : Výsledková Iistina
Protivanov - 28.5.2016
Junioři a Kadeti 15-18 let : Výsledková Iistina
Délka kola: 2 400
Tffií pr,r"=ni
m
Poěet kol:
Jnreno Bydliště,
7
Celková wdálenost: 16 800 m
Klub
Lysice, lVloravec
1
Ptudek
2
Stloukat štepan MjeČko,
3
sč čas zt,at" TuTf,JI
Ročník
#H, TJ::' 3iÍI *,"
1998 86
00:36:50 00:00:00
27,37kríýh 75
Blansko
2000 95
00:38:10 00:01:20
26,41Mh
65
Viniclqý Karel
olonuČany,
Team
2000 151
OO:39;44 OO:a2:54 25,37
krílh
60
4
Hudeček Dalibor
otrokovice
CZ
2000 99
00:40:04 00:03;14 25,16
knťh
55
5
tr/azánek
lvlatěj
88
OO:4O:12 OO:03:22 25,08
krďh 50
6
Lepka
Vojtěch
7
Suchánek
Vft
Dominik,
tá"r'
íMoravec
ACT leraK
Hulín, TUFO
Žďárná,|\rloravec
2OOO
svitavka,lvbravec
1998 97
_ 1 kolo
Valchov, Ntbravec
2001 98
Nedojel
Team
Team
1
75