formát *. - Full fight Club Uherské hradište

Komentáře

Transkript

formát *. - Full fight Club Uherské hradište
FULL FIGHT CLUB, nám. Republiky 952 UH
Přihláška do kurzu
KUNG FU
Číslo kurzu……… úroveň…….. (vyplní instruktor)
Jméno a příjmení………………………………………...
Bydliště………………………………………………….
Telefon…………………………………………………..
Email…………………………………………………….
Prohlášení:
Podpisem souhlasím, že budu dodržovat návštěvní řád FULL FIGHT CLUBU,
instrukce při výcviku a obzvláště pokyny týkající se bezpečnosti.
V Uherském Hradišti dne……………….
Podpis………………..
V případě, že je osoba účastnící se kurzu mladší 15 let, je nutné podpis zákonného zástupce!
Jméno a příjmení zástupce………………………………..Podpis……………………
Hlavní instruktor:
Hošek Jaroslav, IČ 75600129,
[email protected], www.fullfight.cz
mobil: 775734600