myslí při vyslovení jeho jména na to, že byl také biskupem a vykonal

Komentáře

Transkript

myslí při vyslovení jeho jména na to, že byl také biskupem a vykonal
Hubert z Maastrichtu, biskup - Tongernu – Lutychu
narozen: kolem r. 655 v Akvitánii, Francie
zemřel: 30. května 727 v Tervuerenu, Belgie
patron Arden; biskupství Lutych; myslivců a střelců;
řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků,
slévačů,
výrobců
matematických
přístrojů,
matematiků a výrobců rolniček; loveckých psů; proti
psímu kousnutí; proti vzteklině li psů; proti hadímu
uštknutí; proti strachu před vodou
Hubert je jednou z postav světců, jejichž život a
působení jsou skoro úplně překryty legendou. Sotva
kdo myslí při vyslovení jeho jména na to, že byl také
biskupem a vykonal mnoho pro šíření víry. Ale téměř každý ví, že Hubert je
patronem myslivců a lesníků, že jemu ke cti začínají kolem 3. listopadu tradiční
Hubertovy hony a v některých krajích že je světec počítán dokonce k
pomocníkům v nouzi.
Podle legendy pocházel
Hubert z akvitánského
šlechtického rodu a spatřil
světlo světa kolem poloviny
7. století. Oženil se mladý,
avšak svou ženu ztratil už
při narození prvního dítěte.
Zlomen bolestí nad touto
ztrátou se Hubert uchyloval stále častěji do lesů a
hledal zapomnění v lovu.
Tam prý spatřil jednoho
dne jelena, který nesl mezi parohy svítící kříž. Tento zážitek posílil Huberta v
úmyslu zasvětit svůj život Bohu. Brzy nato přijal kněžské svěcení a působil pak
jako posel víry v Brabantu v Ardenách. V obyvatelstvu brzy nesl jméno „apoštol
Arden".
Kdy byl Hubert vysvěcen na biskupa, tradice neříká. Mohlo to být kolem r. 700.
Je známo, že své biskupské sídlo přeložil z Maastrichtu do Lutychu. Tady
postavil katedrálu města na místě, kde byl zavražděn jeho učitel Lambert,
kterého velmi ctil, S celým nasazením se Hubert věnoval v příštích letech až do
své smrti 30. května 727 dalšímu pokřesťanění obyvatelstva v Ardenách. Jeho
význam pro křesťanství v této krajině lze sotva docenit.
Hubertovy ostatky byly vyzvednuty 3. listopadu 743; kolem r. 825 se dostaly do
Andagia v Ardenách, které se dnes jmenuje Sv. Hubert. Ostatky jsou od
Francouzské revoluce nezvěstné, na jejich domnělé části si dělá nárok více měst.
Místo Sv. Hubert patřilo dlouho k nejslavnějším poutním místům. Hubert patří k
takzvaným Čtyřem svatým maršálům. Pod tímto označením se uctívají kromě
něho také Antonín, Kornelius a Quirin. Tito čtyři byli považováni dlouhou dobu
za blízké Bohu, a byli proto při přímluvách zvláště nápomocní. Ke spojení čtyř
církevních osobností došlo pro pouti do míst uctívání nepříliš od sebe
vzdálených, do Korneliova kláštera, Neussu, Sv. Huberta a Kolína.
Úcta a tradice: s Hubertovou památkou jsou spojeny četné lidové zvyky. Tak se
v různých krajích v Hubertův den světí chléb, sůl a voda, aby byl člověk po
jejich požití chráněn před kousnutím psa. Takzvaný Hubertův chléb si poutníci
odnášejí ze Sv. Huberta k ochraně pro svá domácí zvířata. Loveckým psům se
vypaloval do čela otisk takzvaného Hubertova klíče, aby se zvířatům odňal
strach z vody. Vzteklina se ve Francii a Belgii někdy nazývá „mal de St-Hubert"
(nemoc sv. Huberta). Hubertova úcta doznala od 15. století silného rozmachu
potom, co byly zakládány Hubertovy rytířské řády a různá Hubertova bratrstva.
Znázorňování: Hubert je na znázorněních často
obtížně rozeznatelný; je to v prvé řadě proto, že i jiní světci byli znázorňováni s jelenem a jeho parohy,
jako Eustach, Felix z Valois, Jan Matha nebo
Meinolf. Hubert se pozná podle toho, že nese
biskupský oděv; je-li znázorněn jako myslivec, má u
sebe většinou psy a lesní roh.
Na deskové malbě z doby kolem r. 1510 v muzeu
Wallraf-Richartzově v Kolíně je Hubert zobrazen
spolu s papežem Korneliem. Oltářní postava od
Stephana Lochnera ve Staré pinakotéce v Mnichově
ukazuje Huberta s jelenem, knihou a křížem. S
velkým jelenem u nohou je vidět biskupa na skleněné
malbě v kolínském kostele P. Marie na Kapitolu.

Podobné dokumenty

přehled - Belgický ovčák

přehled - Belgický ovčák R.1985, Adrien Janssens - ovčák či pastýř z Laekenu (zámku na předměstí Brusselu) koupil plavého kudrnatého psa - známého jako VOS I. nebo VOS de Laeken - od obchodníka s dobytkem ve vesnici Boom n...

Více

Květen 2015 - Domov Sedlčany

Květen 2015 - Domov Sedlčany a stolaři. Lidé se k němu modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a horečka. Také je vzýván, aby ochránil před škodami od mrazu. BONIFÁC 14. KVĚTNA Třetí „ledový světec“ sv. Bonifác se pod...

Více

Bartoloměj, apoštol, mučedník

Bartoloměj, apoštol, mučedník Bartoloměj odsouzen k takzvanému perskému trestu smrti: z živého těla mu stahovali kůži, pak ho ukřižovali. Některá podání mluví také o stětí. Rok smrti Bartoloměje byl kolem poloviny 1. století, m...

Více

myslivecký zpravodaj

myslivecký zpravodaj na Karlovarsku na nadcházejícím ročníku veletrhu Natura Viva v Lysé nad Labem nejen v plošné expozici upozorněním na význačné trofeje či různé zajímavosti, ale také třeba prostřednictvím vystoupení...

Více

ČASOPIS KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA

ČASOPIS KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA kmene a užívající téže řeči. Důsledkem tohoto názoru jest, že se tvoří částečné církevní celky všude tam, kde jsou věřící příslušníci k téže národní raser i když v tom území jest už jiná církevní h...

Více