Microsoft DynaMics naV integroVaného se soliDWorKs caD

Komentáře

Transkript

Microsoft DynaMics naV integroVaného se soliDWorKs caD
Komplexní řešení informačního systému
Microsoft Dynamics NAV
integrovaného se SolidWorks CAD /
SolidWorks Enterprise PDM
> Společnost Microsoft a. s. Vám ve spolupráci s implementačním partnerem
společností WEBCOM a. s. a světovým lídrem v oblasti 3D řešení společností Dassault Systèmes SolidWorks Corp. nabízí komplexní informační systém za zcela výjimečných cenových podmínek.
• Mějte vždy aktuální přehled o Vašich financích a získejte nástroj pro rychlou analýzu dat.
• P oužívejte pro řízení chodu Vaší společnosti intuitivní a výkonný informační systém s desetiletou zárukou vývoje software.
• Z ískejte intuitivní řešení pro navrhování výrobků, simulaci, publikování, správu dat a posuzování dopadu na životní prostředí.
Pro vypracování konkrétní cenové nabídky kontaktujte pana Vojmíra Kubíčka s těmito podklady:
• rozvaha za r. 2010 a r. 2011
• výkaz zisků a ztrát (popř. výroční zpráva) za r. 2010 a r. 2011
Vojmír Kubíček
e [email protected] t +420 245 000 020
Více informací naleznete na
www.solidworks.cz/promo-akce
Komplexní řešení
informačního systému
Microsoft Dynamics
NAV integrovaného
se SolidWorks CAD /
SolidWorks Enterprise PDM
> Implementace
a) M
icrosoft Dynamics
NAV pro 5 současně
pracujících uživatelů
v edici Business Essential
a SolidWorks Standard
a SolidWorks Enterprise
PDM pro 3 uživatele,
včetně implementace a školení
a maintenance na 3 roky
b) M
icrosoft Dynamics NAV
a maintenance na 3 roky jako
samostatné řešení
c) S
olidWorks Standard
a SolidWorks Enterprise
PDM a údržba na 3 roky
jako samostatné řešení.
Podpora financí, základní
logistiky a obchodu
(Microsoft Dynamics NAV)
s propojením SolidWorks
Standard a SolidWorks
Enterprise PDM.
> Přínosy propojení
• Přenos kusovníku mezi CAD/PDM
a Microsoft Dynamics NAV.
• O
dstranění chyb přepisem
kusovníku v Microsoft
Dynamics NAV.
ucelenou sadu výkonných nástrojů
pro modelování plechových
dílů, svařenců a forem, vytváření
sestav a mechanismů a vždy
aktuální, kompletní výkresové
dokumentace.
> Hlavní výhody řešení
SolidWorks
• Intuitivní, snadné a vizuálně
přehledné ovládání
postavené na technologii
SWIFT, která konstruktérům
umožňuje soustředit se
na samotné navrhování,
ne ovládání systému.
• P omocí nejširší palety
základních, pokročilých
i specializovaných nástrojů
Vám SolidWorks umožní
dokončit práci včas, přesně
a efektivně.
• S peciální technologie
pro práci s velkými sestavami
a generování rozsáhlých
výkresů.
• V
ysoká úroveň navázaných
služeb a technické podpory.
• N
ačítání informací o skladových
položkách.
• K
ompletní česká lokalizace
všech produktů SolidWorks.
• Z přístupnění aktuální technické
dokumentace uživatelům IS
Microsoft Dynamics
NAV (zejména TPV).
• N
ejširší komunita uživatelů,
v rámci níž můžete sdílet své
nápady, řešit konstrukční úkoly
a učit se jeden od druhého.
• Podpora ISO norem.
• S nížení množství skladových
položek díky on-line přístupu
konstruktérů z prostředí CADu.
SolidWorks CAD software,
špička ve 3D navrhování
SolidWorks Standard představuje
profesionální 3D CAD řešení,
které konstruktérům nabízí
Software SolidWorks Enterprise
PDM se o vaše data postará
Software SolidWorks® Enterprise
Product Data Management (EPDM)
centralizuje ukládání všech vašich
konstrukčních dat a souvisejících
souborů, takže výrazně zkracuje
čas strávený hledáním dílů, sestav
a výkresů a zároveň podporuje
opakované využití návrhů.
Nabízí správu verzí pro drobné
změny a zásadní revize návrhů,
která předchází ztrátám dat
a integruje pracovní procesy
za účelem automatizace
navrhování a zefektivnění kontroly
a vydávání
finálních návrhů.
Implementace softwaru
SolidWorks EPDM zabere
jen zlomek času, který vyžadují
jiná řešení pro správu dat,
dokáže se přizpůsobit kapacitě
od malých pracovních skupin
až po stovky konstruktérů
v různých pobočkách po celém
světě a je prvním systémem
pro správu dat plně integrovaným
do Průzkumníka Windows.
> Software SolidWorks
EPDM Vám může
pomoci
• S polupracovat mezi více
pobočkami, časovými zónami
i kontinenty.
• J ednoduše vyhledávat
a opakovaně používat
již vytvořené dokumenty a data.
• Z ajistit, aby váš tým měl
okamžitý přístup k nejnovějším
dostupným výrobním datům.
• Š etřit čas a zjednodušit
prohledávání souborů a návrhů.
• O
rganizovat pracovní postupy
a zredukovat náklady v celém
podniku (zlepšit komunikaci
v rámci vývojového procesu).
> S Microsoft Dynamics NAV budete efektivněji řídit obchodní procesy, zjednodušíte
logistiku a budete mít vždy aktuální přehled o ekonomických datech.
Microsoft Dynamics NAV poskytuje snadno použitelné obchodní řešení, které lze přizpůsobovat a udržovat
při minimálních dopadech na provoz rozrůstající se organizace.
• Získáte přístup k přesným obchodním informacím v reálném čase a dokážete zvýšit efektivitu procesů organizace.
• Dokážete pracovníky propojit se správným procesem i spolu navzájem.
• Zlepšíte komunikaci a spolupráci a objevíte lepší způsoby, jak spolupracovat, bez ohledu na umístění.
• Získáte automatizaci běžných úkolů a přístup k informacím založený na rolích.
• Z aměstnanci budou moci pracovat s nástroji, které již znají a kterým rozumějí, jako je například aplikace
Microsoft Office Outlook a Office Excel.
• Rychlá, bezproblémová implementace, podpora více měn, jazyků a účetních standardů.
O partnerech projektu
> Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
•
•
•
•
1 723 900 zákazníků po celém světě,
447 prodejců v 71 zemích,
800 partnerů pro vývoj nových řešení,
213 uživatelských skupin po celém světě.
> Společnost Microsoft a. s.
•
•
•
•
300 000 zákazníků ve světě s mezinárodním řešením Microsoft Dynamics,
10 let záruky vývoje SW,
9,4 miliardy dolarů ročně investice do inovací,
WEBCOM a. s. – vítěz kategorie Microsoft Dynamics ERP v soutěži Microsoft Awards 2012.
Dassault Systèmes SolidWorks Corp., dceřiná společnost koncernu Dassault Systèmes S.A., je světovým lídrem
v oblasti 3D řešení. Milionům inženýrů a návrhářů pomáhá uspět prostřednictvím inovací. Naše produkty poskytují
intuitivní prostředky pro navrhování výrobků, simulaci, publikování, správu dat a posuzování dopadu na životní
prostředí. Nejnovější zprávy, informace a online ukázky najdete na našem webu www.solidworks.cz, případně
nám můžete zavolat na telefonní číslo +420 543 216 642, nebo napsat na [email protected]
Microsoft a. s. je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám
po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Více informací naleznete na: http://www.microsoft.com/cs-cz/
dynamics/default.aspx.
Společnost WEBCOM a. s. je jedním z největších partnerů společnosti Microsoft v oblasti poskytování informačních
systémů pro řízení podniků a státních institucí v České republice. Dodáváme komplexní řešení s následnou servisní
zákaznickou podporou. Patříme do skupiny partnerů Microsoft Dynamics s nejvyšší kompetencí pro oblast ERP –
jsme GOLD Enterprise Resource Planning partner. Více informací najdete na našem webu www.webcom.cz,
nebo můžete napsat na [email protected]

Podobné dokumenty

Microsoft DynaMics aX integrovaného se soliDWorKs

Microsoft DynaMics aX integrovaného se soliDWorKs dat a integruje pracovní procesy za účelem automatizace navrhování a zefektivnění kontroly a vydávání finálních návrhů. Implementace softwaru SolidWorks EPDM zabere jen zlomek času, který vyžadují ...

Více