OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO

Komentáře

Transkript

OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO
Kód zm. říz.:999-2012-042
09234
Číslo výkonu:09234
OŠETŘENÍ NEHTU, INCIZE SUBKUTÁNNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU,
OŠETŘENÍ RÁNY STERISTRIPEM
Tento registrační list (RL) předložen jako:
návrh nového výkonu
x
návrh změny údajů u výkonu číslo 09234
návrh na vyřazení výkonu číslo
Autorská odbornost:
(999) univerzální mezioborové výkony
Popis:
Tímto výkonem se vykazuje parciální nebo úplná ablace nehtu, či fenestrace nehtové ploténky, incise subkutánního abscesu
vycházejícího z kožních adnex či punkce hematomu, či ošetření rány nepronikající podkožím steristripem - v přijatelných
anatomických lokalizacích.
Použitá anestézie se účtuje zvláštním výkonem. Pracoviště musí mít zajištěn sterilní materiál a nástroje.
Čím výkon začíná:
Uložením pacienta na lůžko, desinfekcí operačního pole a jeho zarouškováním
Obsah a rozsah výkonu:
1. varianta - provrtání či otevření nehtové ploténky okénkem, nebo sestřižení její části nůžkami nebo rozstřižení nehtu a
luxace celé deformované části nehtu, exkochleace spodiny či evakuace ložiska.
2. varianta - incise subkutánního abscesu či hematomu, evakuace obsahu, výplach, event. drenáž.
3. varianta toaleta rány, její revize, scelení rány pomocí steristripů.
Čím výkon končí:
Krytí rány obvazem, zápisem do dokumentace.
Poznámka:
Podmínky:
V případě schválení návrhu RL Pracovní skupinou k Seznamu zdravotních výkonů je nutné zaslat originál (1x) schváleného
registračního listu (podepsaného a orazítkovaného) na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor dohledu nad zdravotním
pojištěním, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
Kategorie: P - hrazen plně
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10.0
Sazba režie: 2.87
Body: 141
Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce
1.0
L3
Praxe Čas
0.0
10.0
Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:
Kód
0015877
ATC
D08AG02
Název
Braunol
Poznámka
Doplněk
1x1000ml
Přímo spotřebované materiály - PMAT:
Kód
A000006
A000263
A000041
0081393
0080417
0080576
Název
rukavice chirurgické sterilní
folie incizní
čepelka jednorázová
VATA OBVAZOVÁ SKLÁDANÁ OV
KOMPRESY EYCOPAD OČNÍ STERILNÍ
NÁPLAST HYPOALERGENNÍ CURAPOR STERILNÍ
ZUM:
Kód
M5355
29858
A000566
Přístroje:
Název
Steri-Strip R 1542
STŘÍKAČKA INJ.
drén typ dle obsahu výkonu
Kód
Název
P0256
Lžička exkochleační
Datum tisku:
24.01.2013 10:51
-1-
Body
77,56
77,56
Jedn.Cena
210.0
Množství
0.01
Body
2,10
2,10
Jedn.cena
6.81
29.5
2.7
10.0
100.0
5.2
Množství
1.0
1.0
1.0
0.5
0.12
1.0
Body
6,81
29,50
2,70
5,00
12,00
5,20
61,21
Podíl z
č.výk.
1.0
Body
Popis použití
Cena
Dob.živ
Nákl.údr
Dob.použ
1530.0
5.0
107.0
4.0
Autor tisku:
0,07
MUDr. Jan Votoček, Česká chirurgická společnost
Kód zm. říz.:999-2012-042
P0255
P0223
P0221
Číslo výkonu:09234
Pean střední
Nůžky zahnuté 14 mm, 1 ks
Pinzeta chirurgická střední, 2 ks
690.0
540.0
280.0
5.0
5.0
5.0
48.0
16.2
8.4
4.0
4.0
4.0
1.0
1.0
1.0
0,03
0,02
0,01
0,13
Body celkem
náklady přímé:
141,00
náklady přímé po zaokrouhlení:
141
Datum tisku:
24.01.2013 10:51
-2-
Autor tisku:
MUDr. Jan Votoček, Česká chirurgická společnost

Podobné dokumenty

anální mukosektomie

anální mukosektomie V případě schválení návrhu RL Pracovní skupinou k Seznamu zdravotních výkonů je nutné zaslat originál (1x) schváleného registračního listu (podepsaného a orazítkovaného) na adresu: Ministerstvo zdr...

Více

transanální mikrochirurgie

transanální mikrochirurgie Podmínky: V případě schválení návrhu RL Pracovní skupinou k Seznamu zdravotních výkonů je nutné zaslat originál (1x) schváleného registračního listu (podepsaného a orazítkovaného) na adresu: Minist...

Více

podvaz dc thoracicus

podvaz dc thoracicus Čím výkon začíná: Výkon navazuje na thorakotomii (57235) Obsah a rozsah výkonu: Evakuace chylu z hrudníku. V hrudní dutině je vypreparován úrazem či nádorem přerušený dc. thoracicus a oba jeho konc...

Více

51392 - reviise břicha

51392 - reviise břicha Uzávěrem laparotomie a následnými kroky, tak, jak jsou popsány v obsahu výkonu laparotomie 51393 Uzávěr laparotomie může být dočasný nebo provizorní Poznámka: Podmínky: V případě schválení návrhu R...

Více

reduktivní resekce

reduktivní resekce Čím výkon začíná: Výkon navazuje na torakotomií nebo sternotomii. Obsah a rozsah výkonu: Po otevření pleurální dutiny jedním z uvedených přístupů je provedeno posouzení emfyzematózních změn plicníh...

Více

R - prolaps dělohy

R - prolaps dělohy MUDr. Vladimír Dvořák. MUDr.Daniel Struppl email: [email protected] telefon: datum:

Více