Test Akumulátoru

Komentáře

Transkript

Test Akumulátoru
UČEBNICE DIAGNOSTIKY TEST AKUMULÁTORU
DÍL PRVNÍ – TEST
AKUMULÁTORU
Vážení čtenáři, zejména
pak studenti a pedagogové
odborných automobilních
škol (ale i mechanici v praxi,
kteří se chcete dále vzdělávat), připravili jsme pro vás
interaktivní školu autodiagnostiky, ve které vás formou prakticky zaměřeného
seriálu od základu provedeme paralelní diagnostikou
pomocí osciloskopu.
Jste již mechanik v praxi nebo pedagog? Vidíte tento
sešit poprvé, zaujal vás a chtěli byste se do diagnostické školy se svými žáky zapojit?
Zašlete e-mail na adresu [email protected]
s vyplněnou kolonkou předmět: List učitele a v jeho záhlaví
uveďte buď Pedagog nebo Mechanik. Následně vám bude
Komu jsou tyto stranky určeny a co mají
přinést? Diagnostická škola je určena všem,
kteří se chtějí naučit měřit efektivně - rychle,
bez zbytečné demontáže a chyb, kterých se
lidé často dopouštějí. Škola je zaměřena na
měření osciloskopem, který je pro dnešní
efektivní diagnostiku nezbytný. Jednotlivé
lekce na sebe navazují, a to od těch nejsnadnějších měření po ta nejtežší. Ten, kdo neodbude žádný díl, pozná, že naučit se měřit
pomocí osciloskopu není zas tak složité, jak
se povídá.
elektronickou poštou chodit ke každému dílu tzv. Pracovní sešit učitele s dalšími podrobnostmi a úkoly pro žáky,
popř. pracovní sešit žáka, pokud jste mechanik.
Můžete se také obrátit na redakci, a to prostřednictvím tel.
čísla 724 165 588 nebo e-mailu: [email protected],
popř. můžete zavolat na tel. číslo 267 216 122.
PARTNER PROJEKTU
AutoEXPERT 09.2009 |
1
UČEBNICE DIAGNOSTIKY TEST AKUMULÁTORU
Kdy test aplikovat?
• Obvyklá hodnota špičkového rozběhového proudu je vyšší
• Při problémech se spouštěním motoru.
než 300 A.
• Při diagnostice elektrosoustavy.
• Při závadách dobíjecí soustavy.
Postup provedení testu:
• Všeobecně u problémů s napětím a napájením elektroniky
1) Zjistit podmínky pro objektivní test.
vozidla.
2) Připojit osciloskop na svorky akumulátoru (na obrázku
č.➏ a ➐) a proudové kleště na kladný (popř. záporný) vodič,
Proč zrovna test osciloskopem?
Osciloskop zaznamená i okamžik maximální krátkodobé
kterým protéká spouštěcí proud (na obrázku č. ➒)
3) Nastavit osciloskop (na obrázku č. ➎) nebo využít předna-
zátěže akumulátoru v době, kdy se ještě spouštěč a motor
neotáčejí, avšak elektrický proud již spouštěčem proté-
stavení (odkaz „Soubory“).
4) Zamezit spuštění motoru – například odpojit vstřikovací
ká (tzv. rozběhový proud rovnající se téměř zkratovému
proudu). V tento okamžik poklesne napětí akumulátoru
ventily (vstřikovače), snímače otáček apod.
5) Spustit nahrávání osciloskopu a startovat asi 5 až 10 s,
obvykle téměř o polovinu. Pokud by napětí kleslo více, byla
by to známka jeho sníženého výkonu, nebo zkratu v obvodu
ukončit nahrávání.
6) Vyhodnotit stav akumulátoru.
spouštěče.
Osciloskop je pro takový test ideálním diagnostickým
Vyhodnocení:
Pokud v době maximálního proudu klesne hodnota napětí
přístrojem.
Podmínky pro objektivní
test akumulátoru:
• Akumulátor nejméně dvě hodiny po plném nabití – min.
12,3 V, max. 12,7 V.
pod 7 V, je akumulátor „slabý“ nebo defektní.
Příčina/následek:
Při zjištění defektního akumulátoru je zapotřebí zamyslet se
nad příčinou závady, která nemusí nutně být v akumulátoru
• Povrchová čistota akumulátoru (žádné vlhko, mastnota,
prach apod.).
samotném. Mezi nejčastější příčiny patří nadměrné proudové zatěžování vlivem:
• Vizuální kontrola svorek akumulátoru. Svorky nesmějí být
zoxidované a nesmějí mít porušenu styčnou plochu.
• defektu ve spouštěči
• vadného dobíjení (alternátor, regulátor dobíjení, snímače
• Napájení osciloskopu by nemělo být ovlivněno testem akumulátoru.
provozního napětí či teploty akumulátoru, řídicí jednotka
motoru nebo akumulátoru apod.)
Zapojení osciloskopu
na akumulátor
5
6
7
➊ akumulátor
➋ spínací skříňka
➌ spouštěč
➍ motor
➎ osciloskop
➏ ukostření osciloskopu (společná kostra
pro měřicí vstupy)
8
2
9
1
4
➐ měřicí vstup č. 1
➑ měřicí vstup č. 2
➒ proudové kleště (převodník proud/napětí)
3
SHOP
Navštivte www.autopress.cz
2
| AutoEXPERT 09.2009 |
Připravili
Při
ili jjsme pro vás
á AE shop
h
www.fcd.eu
UČEBNICE DIAGNOSTIKY TEST AKUMULÁTORU
Nastavení osciloskopu a vyhodnocení záznamu
➊ Nastavení kanálu č.1 – napětí akumulátoru.
Pozn.: V případě Autoskopu Il je možné provést nastavení až po
uložení záznamu.
➍ Svislý kurzor A(B) – napětí a proud před samotným startováním.1.
Kanál, oranžová – napětí akumulátoru bez zátěže je 12,35 V.
Jsou tedy splněny podmínky objektivity testu.
2. Kanál, modrá – elektrický proud je ve skutečnosti nulový.
Hodnota 9,464 A je projev zbytkového magnetismu v proudových kleštích. Tato malá nepřesnost má na výsledek nepatrný
vliv, je možné proudové kleště vynulovat – např. pomocí kalibračního kolečka.
➋ Nastavení kanálu č.2 – proud akumulátoru.
Pozn.: V případě Autoskopu II je možné provést nastavení až po
uložení záznamu.
➎ Svislý kurzor A(B) – napětí a proud při max. zatížení (motor se
v tomto počátečním okamžiku ještě netočí – rozběh).
1. Kanál, oranžová – napětí akumulátoru při max. zátěži je
8,131 V. Napětí je vyšší než kritické minimum ca 7 V.
2. Kanál, modrá – elektrický proud dosáhl hodnoty 586,8 A
(ukazuje cca o 9,464 A více – tedy se shora popsanou chybou
vzhledem k neprovedené kalibraci proudových kleští). Podmínka zátěže akumulátoru tedy byla splněna.
Test akumulátoru zde končí. Další část průběhu bude vysvětlována
v jiných tématech.
➌ Nastavení časové základny.
Pozn.: Časovou základnu nastavit tak, aby po uložení záznamu
bylo možné křivku prohlížet v optimálním rozlišení
(např. 0,2 s/div).
www.autopress.cz
AutoEXPERT 09.2009 |
3
UČEBNICE DIAGNOSTIKY TEST AKUMULÁTORU
Poznámky:
Test: Vyzkoušejte, zda jste všemu správně porozuměli.
➊ Plně nabitý akumulátor má po uplynutí doby pro stabilizaci napětí po nabíjení (cca dvě hodiny) napětí:
a) 11 až 12 V;
b) 12,5 až 14 V;
c) 12,3 až 12,7 V.
➋ Jakým způsobem by byl ovlivněn výsledek testu akumulátoru, pokud by nebyla splněna podmínka nabitého akumulátoru?
a) Minimální napětí při záběru spouštěče by dosáhlo nižší hodnoty.
b) Akumulátor by vykázal vyšší napětí při nižším elektrickém proudu.
c) Akumulátor by vykázal nižší napětí při vyšším elektrickém proudu.
➌ Čím menší styková plocha na svorkách akumulátoru, tím:
a) větší elektrický proud prochází akumulátorem;
b) menší elektrický proud prochází akumulátorem;
c) objektivnější je test akumulátoru.
➍ Vyhodnocení stavu akumulátoru:
a) Napětí musí být menší než napětí bez zátěže.
b) Hodnota elektrického proudu při maximální zátěži musí být minimálně 800 A.
c) Napětí při maximální zátěži musí být vyšší než cca 7 V.
Výsledky budou uveřejněny v příštím vydání AutoEXPERTU nebo po 14 dnech od vydání tohoto čísla na www.autopress.cz.
Tento aktuální článek najdete na www.fcd.eu v sekci učebnice diagnostiky doplněný o další zajímavé informace.
FCD © AutoEXPERT ©
Učte se souběžně na www.fcd.eu.
MĚSÍČNĚ PŘÍLOHA
Sbírejte přílohy AutoEXPERTU
a sestavte si vlastní
kompletní učebnici
diagnostiky.
4
| AutoEXPERT 09.2009 |
INTERAKTIVNÍ VÝUKA
Nejen že jsou jednotlivé lekce
aktualizovány, ale navíc je možné
zadávat přímo u nich své dotazy,
diskutovat ve fórech, nebo absolvovat více testů.
ANIMACE
Pro jasnější vysvětlení
některých lekcí poslouží
názorné animace.
VIDEOTUTORIÁLY
(pouze k vybraným lekcím)
Podle nejnovějšího trendu sledujte
videa, která vám ukážou, jak nastavit osciloskop a jak porozumět
křivkám. Vše s českým dabingem.
www.fcd.eu
www.autopress.cz

Podobné dokumenty

Pulsní generátor a osciloskop

Pulsní generátor a osciloskop Pro měření nástupné a sestupné hrany pulsu použijeme měřící sondu, jejíž konec připojíme ke generátoru zabudovanému v osciloskopu. Měření nástupné a sestupné hrany signálu generovaného pulsním gene...

Více

Sušení stlačeného vzduchu

Sušení stlačeného vzduchu v okruhu chlazení pak kontinuálně vznikající páru nasává a stlačuje ji (na tlak p c = 8 barabs při teplotě tc = 33 °C). Takto stlačená pára chladiva se nuceným chlazením zkapalňuje v kondenzátoru (...

Více

kmz_historie

kmz_historie září 1945 Národní komisař středního strojírenského průmyslu (příkaz č.362/j) o vybudování motocyklového závodu na místě stávající tankové opravny č.8 v Kyjevě. Prvním mírovým výtvorem tak byl jedno...

Více

PowerPoint pro začátečníky (eGON)

PowerPoint pro začátečníky (eGON) 1. Tlačítko OfficePod tlačítkem Office najdeme nabídku pro práci se souborem prezentace, jako je otevření prezentace, vytvoření nové prezentace, uložení, tisk, publikování a další. Najdeme zde i m...

Více

Autor: Ing. Jaroslav Černý, CSc. prosinec 2005 AutoEXPERT 12

Autor: Ing. Jaroslav Černý, CSc. prosinec 2005 AutoEXPERT 12 motorových testů, při nichž se hodnotí tvorba vysokoteplotních úsad a váznutí pístních kroužků, tvorba nízkoteplotních kalů, opotřebení ventilového rozvodu, tvorba tmavých kalů na vnitřních stěnách...

Více