Herning Kommune har i over et årti arbejdet tæt sammen

Komentáře

Transkript

Herning Kommune har i over et årti arbejdet tæt sammen
VMWARE CASE STUDY
Herning Kommune har i over et årti arbejdet
tæt sammen med VMware om virtualisering af
kommunens infrastruktur
HJEMMESIDE
www.herning.dk
BRANCHE
Dansk kommune
PLACERING
Herning, Danmark
UDFORDRINGER
• Investere i nyt og
omkostningstungt serverrum
eller indføre virtualisering
• Krav om konstant
effektivisering og
nedbringelse af
driftsomkostninger i den
offentlige sektor
LØSNING
Indførte i 2003 virtualisering
af kommunens servere og
er gået fra omkring 200
fysiske servere til cirka 550
virtuelle servere med henblik
på at simplificere driften
og gøre it-arkitekturen
mere effektiv og fleksibel.
Kommunen har løbende
bevæget sig i retning af mere
og mere automatisering
og har senest integreret
netværksvirtualisering.
RESULTATERNE
• Øget it-effektiviteten
• Sænket drifts- og
anskaffelsesomkostningerne
• Lettere administration og
større fleksibilitet
• Sparet penge på hardware, el
og køling
I tæt samarbejde med VMware har Herning Kommune
siden 2003 gennemgået en udvikling fra fysiske servere
til i dag at være næsten 100 % virtualiseret. Skiftet har
givet lettere administration, lavere omkostninger, mere
effektivt ressourceforbrug, økonomiske besparelser og
fremtidssikret kommunens it-setup. Fremtiden byder nu på
netværksvirtualisering som næste fase i samarbejdet.
Herning kommune er en af landets største kommuner og har ved udgangen af 2015
87.00 indbyggere og cirka 8.500 ansatte. Kommunens arbejdsfelt dækker over en
bred række opgaver fra vugge til død inden for blandt andet børnepasning, skolegang,
beskæftigelse, integration, miljø, trafik, kultur og ældrepleje.
Udfordringen
Tilbage i 2003 stod it-afdelingen i Herning
Kommune overfor at skulle træffe en
strategisk beslutning. Enten skulle de
investere i et helt nyt serverrum, eller
også skulle de samle deres ressourcer
på en helt ny måde. Kommunen valgte
at indføre virtualisering til at konsolidere
deres servere og har siden haft et tæt
samarbejde med VMware, som i løbet af
årene er blevet udbygget og styrket via
løbende sparring.
Løsningen
Det langstrakte samarbejdes tog sine
første indledende skridt, da Herning
Kommune virtualiserede 35 af deres
dengang 200 servere ned på fire
fysiske. Siden har kommunen fortsat
den udvikling og har i dag omkring 550
virtuelle servere, som kører på 15 fysiske.
Det strategiske skifte til
virtualiseringsteknologien har givet
en række af fordele herunder øget
it-effektiviteten, sænket drifts- og
anskaffelsesomkostningerne, gjort
datahåndteringen mere sikker og stabil
samt givet en millionbesparelse på el og
køling.
”Jeg var solgt på teknologien fra starten
og var allerede dengang overbevist
om, at dette var den rette vej at gå i
fremtiden. Samtidig kunne jeg se et
besparelsesperspektiv for kommunen
og nogle muligheder, som vi ikke havde
i den fysiske verden” forklarer Mikael
Korsgaard Jensen, Server Manager,
Herning Kommune, der har været med
siden begyndelsen af samarbejdet.
Implementeringen af de forskellige
løsninger fra VMware har igennem hele
årrækken været karakteriseret ved en
tæt og åben dialog, hvilket også er en af
grundene til, at samarbejdet har fungeret
i over 10 år.
”Hver gang jeg er kommet med forslag,
er jeg blevet kontaktet af VMware og
har indgået en uddybende dialog om
mine ønsker. Vi har haft en god sparring
i løbet af alle årene, som faktisk kun er
blevet bedre, og på den måde vil jeg i
virkeligheden nærmere betegne VMware
som en partner end en leverandør for os”,
siger Mikael Korsgaard Jensen.
Resultaterne
Som det er tilfældet i de fleste offentlige
organisationer, har Herning Kommune
også løbende været igennem en række
sparerunder, mens opgaverne ikke er
færre. Samtidig betyder kompleksiteten
og omfanget af kommunens it-opgaver,
at det har været nødvendigt at gøre
infrastrukturen så administrationsfri og
VMWARE CASE STUDY
“Vi har altid fået god sparring,
så jeg vil faktisk betegne
VMware mere som en partner
end en leverandør for os”
VMWARE AFTRYK
• vCloud Director
• VMwareNSX
• vRealize Business
• vRealize Automation
• LogInsight
• Horizon
• vRealize Operations
ressourcelet som muligt, hvilket skiftet til
virtualisering har medført.
”Vi har fået flere opgaver til færre
hænder, hvorfor det er bydende
nødvendigt, at der er så minimal en
administration, som det er tilfældet med
virtualisering. Det er svært at sætte tal
på, hvad den lettere administration,
større fleksibilitet og højere sikkerhed
betyder for os, men det er en betragtelig
fordel” forklarer Mikael Korsgaard Jensen,
der også påpeger, at kommunen hvert
år sparer et millionbeløb på køling og el
grundet virtualiseringen.
Skiftet fra fysiske til virtuelle servere
har også medført, at kommunen ikke
er ligeså sårbare på hardwaresiden.
Hvor der tidligere kunne gå måneder,
inden man havde det rette udstyr til
at sætte en ny server op, så kan det
i dag klares på 10 minutter grundet
virtualiseringsteknologien.
”Tidligere tog det rigtig meget tid,
hver gang vi skulle ind og servicere
hardwaredelen, det er blevet væsentligt
forsimplet, selvom antallet af virtuelle
servere er gået op. Samtidig er der en
funktionalitet i virtualiseringssoftwaren,
som betyder, at systemet automatisk
udnytter ressourcerne på serverne
bedst muligt. Dermed skal vi ikke hele
tiden holde øje med maskinerne, da
ressourceforbruget sker på en måde, så vi
får en optimal performance”, siger Mikael
Korsgaard Jensen
Fremtidsperspektiver
Herning Kommune er blandt de
kommuner, der er længst fremme i
forhold til virtualisering og vil også
i de kommende år indgå i et tæt
samarbejde med VMware i forhold til at
styrke kommunens it-infrastruktur med
henblik på at bevare positionen som en
af de mest fremsynede og dynamiske
kommuner på it-området.
“I mine øjne er der ikke noget,
der ikke kan virtualiseres af
de arbejdsopgaver, der er i en
kommune, hvilket jeg tror, at
vores erfaringer understreger”
Herning Kommune vil fra 2016
implementere NSX, VMwares platform
til netværksvirtualisering, der i endnu
større grad flytter administratorernes
arbejdsopgaver fra hardware til software,
så de eksempelvis ikke længere fysisk
skal flytte switches og re-konfigurere
netværk, når en maskine flyttes.
”NSX giver os en række muligheder,
som vi ikke tidligere har haft.
Det drejer sig blandt andet om
mikrosegmentering, hvor første skridt
bliver mikrosegmentering af vores
DMZ, mens vi på lidt længere sigt vil
implementere mikrosegmentering
på vores administrative netværk på
serversiden, inden vi vil se på at forlænge
vores netværk til fjernlokation”, uddyber
Mikael Korsgaard Jensen, som også peger
på bedre muligheder for samarbejde med
andre kommuner som en fordel ved NSX.
”Jeg tror, at fremtiden vil byde på flere
tilfælde af kommunale driftssamarbejder.
Det vil være nemmere at gå til, hvis vi
arbejder med netværksvirtualisering, og
her vil NSX styrke sikkerheden i vores
netværk, så vores netværk kan tale
sammen på en sikker måde”, siger Mikael
Korsgaard.
Ud over mulighederne med NSX
fremhæver han et andet område, som
Herning Kommune vil sætte yderligere
fokus på i den nærmeste fremtid.
”Vi vil udbygge vores løsning med
VMwares Business Management
softwaresystem vRealize Business, som
primært skal bruges til at anskueliggøre
den reelle omkostning af at drive de
forskellige systemer. Så vi kan se, hvad
det rent faktisk koster at drive hvert
enkelt system. Det er oplagt i forbindelse
med de sparerunder, som vi som offentlig
myndighed altid kommer igennem,
for at se, om vi kan gøre tingene mere
effektivt”, slutter Mikael Korsgaard
Jensen.
”I mine øjne er der ikke noget, der ikke
kan virtualiseres af de arbejdsopgaver,
der er i en kommune, hvilket jeg tror, at
vores erfaringer understreger. Vi vil i de
kommende år blandt andet udbygge
vores automatiseringsdel, styrke
sikkerheden i vores netværk og styrke
mulighederne for at samarbejde med
omkringliggende kommuner” forklarer
Mikael Korsgaard Jensen.
VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
Copyright © 2015 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property
laws. VMware products are covered by one or more patents listed at http://www.vmware.com/go/patents. VMware is a registered
trademark or trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein
may be trademarks of their respective companies. Item No: 15Q4 Herning Kommune DK

Podobné dokumenty

Et godt arbejdsmiljø betaler sig - EU-OSHA

Et godt arbejdsmiljø betaler sig - EU-OSHA i over ni dage, lukker ned. Men velfungerende virksomheder kan styrke produktiviteten gennem

Více

Product data sheet (in accordance with EU regulation no

Product data sheet (in accordance with EU regulation no angivet i disse produktinformationer, der finder anvendelse og er gyldige. (18) Kondenserende kedel (19) Lavtemperatur-kedel, Lavtemperaturdrift betyder en returløbstemperatur (på kedlens indløb) f...

Více

„AUTORITY“ PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A

„AUTORITY“ PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A případně i další politiky), často označované jako rady. Úspěšným příkladem může být Rada pro výzkum a inovace ve Finsku. Koordinační roli může mít i jiná „instituce“, jako je například Meziministe...

Více