2012-2013 - Gymnázium Kojetín

Komentáře

Transkript

2012-2013 - Gymnázium Kojetín
ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ
ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
ROČENKA GYMNÁZIA KOJETÍN 2012/2013
Zpracovala: Marcela Dejdarová
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 2
OBSAH
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ............................................................................................................................................... 4
2. SEZNAMY ŽÁKŮ .............................................................................................................................................................. 5
3. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 ..................................................................................................................... 9
4. STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE ............................................................................... 14
5. MATURITNÍ ZKOUŠKY ................................................................................................................................................ 14
6. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ........................................................................................................................................................ 16
7. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2013 - 14 .................................................................................................................... 18
8. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ............................................................................................................................................ 18
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA .............................................................................................................................................. 18
ANGLICKÝ JAZYK ................................................................................................................................................................ 22
NĚMECKÝ JAZYK ................................................................................................................................................................ 23
DĚJEPIS ............................................................................................................................................................................... 23
MATEMATIKA ..................................................................................................................................................................... 25
CHEMIE............................................................................................................................................................................... 27
BIOLOGIE ............................................................................................................................................................................ 28
FYZIKA ............................................................................................................................................................................... 31
ZEMĚPIS.............................................................................................................................................................................. 32
HUDEBNÍ VÝCHOVA ............................................................................................................................................................ 33
TĚLESNÁ VÝCHOVA ............................................................................................................................................................ 35
9. DEBATOVÁNÍ ................................................................................................................................................................. 37
10. SKOKANI ROKU .......................................................................................................................................................... 38
11. EXKURZE A DALŠÍ AKTIVITY ŽÁKŮ .................................................................................................................... 39
ZÁJEZDY DO DIVADEL A KIN, DIVADELNÍ A FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY ................................................................. 39
VZDĚLÁVACÍ EXKURZE ....................................................................................................................................................... 39
SEMINÁŘE, VÝSTAVY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE .................................................................................. 43
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRO STUDENTY ............................................................................................................................... 47
AKADEMIE .......................................................................................................................................................................... 51
PLESY GYMNÁZIA ............................................................................................................................................................... 52
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU KOJETÍN ............................................................................................................. 53
12. PRIMA NOTA ................................................................................................................................................................ 55
13. VÝUKA JAZYKŮ .......................................................................................................................................................... 58
14. SPORTOVNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ ................................................................................................................................. 66
15. PROJEKTY A PROJEKTOVÁ VÝUKA..................................................................................................................... 67
16. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍ SEMINÁŘE ................................ 74
17. CHARITATIVNÍ AKCE................................................................................................................................................ 75
18. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ......................................................................................................................................... 76
19. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ........................................................... 78
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 3
VOLBA POVOLÁNÍ ............................................................................................................................................................... 78
AKTIVITY V RÁMCI MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY .............................................................................. 78
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ, ADAPTAČNÍ KURZY A SPORTOVNÍ KURZY ................................................................................... 88
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 4
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název školy:
Charakteristika školy:
IZO školy:
Kontakty:
Počet žáků:
Adresa školy:
Ředitelka školy:
Sekretariát školy:
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
státní škola, výuka žáků osmiletého a čtyřletého studia, v gymnáziu
studují žáci z bývalých okresů Přerov, Kroměříž a Prostějov
049558421
[email protected], www.gkj.cz
302
Gymnázium, Svatopluka Čecha 683, 751 02 Kojetín
Mgr. Květoslava Švédová, tel. 581 705 331
Marcela Fíková, Jana Voždová, tel. 581 705 333, fax 581 705 341,
e-mail: [email protected]
Rada školy
Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti
Ing. Jiří Šírek
Lenka Sucharski
Pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Radana Nosková
Mgr. Marcela Dejdarová
Zástupci zřizovatele
RNDr. Jitka Hálková
Ing. Ilona Kapounová
Učitelský sbor
Ředitelka školy:
Mgr. Květoslava Švédová
Zástupce ředitelky:
Mgr. Jana Krejčířová
Vyučující:
Mgr. Jay Davis
Mgr. Marcela Dejdarová
Mgr. Dana Dýmalová
PhDr. Taťána Dohnalová
Mgr. Zuzana Chvátalová
Mgr. Dagmar Juřenová
Mgr. Zuzana Kebzová
Mgr. Karel Kozmík
Mgr. Miroslav Matějček
Mgr. Pavla Minaříková
Mgr. Eva Mlčochová
Mgr. Radka Netušilová
Mgr. Alice Nopová
Mgr. Radana Nosková
Mgr. Petra Pavlíčková
Mgr. Alena Pechová
Ing. Eva Procházková
PaeDr. Petr Přikryl
ČJL
M, F, DFs
AJk
D, RJ, metodik prevence, třídní uč. 1. ročníku
BI, Z, PB, EP, třídní uč. kvinty
D, NJ, NJk, třídní uč. sexty
AJ
M, Ms, třídní uč. oktávy
AJ, AJk, třídní uč. 3. ročníku
M, Ms, IVT, TV
ČJL, ČJs, HV, TV, třídní uč. tercie
AJ, AJk, NJ
ČJL, ČJs, D
IVT, AIF
AJ, RJ, Z, třídní uč. primy
AJ, AJk, výchovný poradce
BI, CH, EP
M, DFs, výchovný poradce, třídní uč. 4. ročníku
FJ
F, PB
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
Mgr. Jana Rotreklová
Mgr. Jaromír Růžička
Mgr. Eva Šťastníková
Mgr. Jiří Štefek
Mgr. Monika Štefková
Mgr. Věra Trávníčková
Mgr. Jitka Zatloukalová
strana: 5
D, ČJL, VO, OSZ, třídní uč. kvarty
ČJL, SPTS, OSZ, OSZs, třídní učitel sekundy
CH, CHs
TV, Z, třídní uč. septimy
NJ, VO, OSZ, PB
BI, EP, BIs, VV
TV, HV
Provozní zaměstnanci školy
Marcela Fíková
ekonomka školy
Jana Voždová
administrativní pracovnice
Jaromír Langr
školník a údržbář
Správce počítačové sítě
Pedagogická praxe
Mgr. Pavel Netušil
Ondřej Staněk
Bc. Pavla Manová
Zkratky předmětů:
ČJL
český jazyk a literatura
ČJs
seminář z českého jazyka
NJ
německý jazyk
NJk
konverzace v NJ
AJ
anglický jazyk
AJk
konverzace v angličtině
RJ
ruský jazyk
FJ
francouzský jazyk
D
dějepis
Z
zeměpis
M
matematika
Ms
matematický seminář
F
fyzika
DFs
seminář z deskriptivy a fyziky
BI
BIs
CH
CHs
HV
VV
TV
IVT
EP
VO
PB
OSZ
AIF
biologie
biologický seminář
chemie
chemický seminář
hudební výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova
informatika a výpočetní technika
ekologický přírodopis
výchova k občanství
přírodovědný blok
občanský a společensko-vědní
základ
aplikovaná informatika
Předmětové komise
1. Předmětová komise českého jazyka a literatury (E. Mlčochová)
2. Předmětová komise anglického jazyka (A. Nopová)
3. Předmětová komise dalšího cizího jazyka (T. Dohnalová)
4. Předmětová komise dějepisu (M. Dejdarová)
5. Předmětová komise výchovy k občanství a OSZ (J. Růžička)
6. Předmětová komise výchovných předmětů (M. Matějček)
7. Předmětová komise přírodních věd (P. Pavlíčková)
8. Předmětová komise matematiky, fyziky a IVT (D. Juřenová)
9. Předmětová komise zeměpisu (J. Štefek)
Školní stravování:
Školní jídelna – Hanusíkova ulice, telefon – 581 762542.
2. SEZNAMY ŽÁKŮ
Třída I.
prima
tř. učitelka Alice Nopová
Adami Martina
Bouchalová Veronika
Burgetová Nikol
Dostálíková Aneta
Ďurkáčová Barbora
Galeta Ondřej
Haldina Josef
Hlavinková Ivana
Hrušák Jan
Juračka Radek
Klevetová Eliška
Koblihová Runa
Kopřivová Monika
Kovaříková Natálie
Krybusová Lucie
Kusák Josef
Kyseláková Martina
Mareš Radim
Miková Andrea
Netopilová Denisa
Novotná Jana
Novotný Filip
Okruhlica Jakub
Otáhal Jakub
Otáhal Pavel
Pechar David
Poláček Daniel
Sigmundová Lucie
Sochor Tadeáš
Soušková Vendula
Tabara Jakub
Zavřelová Michaela
Třída II.
sekunda
Coufalová Pavlína
Čotov Krasimir
Hermannová Aneta
Horák Jan
Horňák Miroslav
Horňáková Veronika
Indrák Filip
Jordová Dominika
Kamencová Lucie
Karas Jan
Konšelová Gabriela
Koplík Martin
tř. učitel Jaromír Růžička
Křepelková Anna
Langr Petr
Musilová Eva
Rotrekl Martin
Sedlářová Eliška
Stav Tomáš
Šírková Natálie
Špalek Radim
Šrámková Monika
Tobolák Jiří
Uherková Helena
Žák Petr
Třída III.
tř. učitel Miroslav Matějček
tercie
Čanda Matouš
Čandová Alexandra
Dočkalová Dominika
Dvouletý Jakub
Gregovská Kateřina
Hermanová Tereza
Hrabal Antonín
Chrastinová Timea
Indrák Jiří
Káňová Kristýna
Krutil Jonáš
Kubalík Martin
Maršálek Jiří
Třída IV.
kvarta
Neoralová Sabina
Nesvadba Tomáš
Otáhal Petr
Pešová Natálie
Poupera Dominik
Rosecká Kamila
Straková Eliška
Sucharski Daniel
Suchyňová Kristýna
Špalek Jakub
Štěpánková Tereza
Tomková Petra
tř. učitel Jana Rotreklová
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
Bibr Lukáš
Červenka Filip
Galeta Lukáš
Gardavský Ondřej
Grygarová Lucie
Hlavinka Jakub
Hlavinková Klára
Holub Václav
Jež Martin
Klauda Ondřej
Kramář David
Kurfürstová Tereza
Lodlová Zuzana
Macková Jana
Matějček Ondřej
Třída V.
kvinta
strana: 7
Matoušek Jan
Mořický Ondřej
Olšanský Nikolas
Otavová Justine-Sonja
Palkovský Jakub
Pavlíček Jan
Pechová Nikol
Plachý Tomáš
Přikrylová Barbora
Szcotka Erik
Šikling Daniel
Šimová Daniela
Škurka Tomáš
Večerková Aneta
Zikosová Tereza
třídní uč. Dana Dýmalová
Borovičková Michaela
Coufalová Dominika
Coufalová Tereza
Dvořák David
Hájková Alexandra
Hanáková Lucie
Hás David
Káňová Veronika
Kantor Dominik
Kavulová Martina
Kopačka Lukáš
Kozáková Kamila
Kubalíková Barbora
Kupčíková Tereza
Lejnar Lukáš
Nguyen Thanh Tung
Páleníková Vendula
Pavlík Vladimír
Procházka Lukáš
Rajchová Erika
Sedlář Marian
Sedlářová Julie
Smutný Martin
Soušková Nikola
Tabara Jan
Takačová Lucie
Tejchmanová Petra
Zatloukalová Barbora
Třída VI.
sexta
Benešová Jana
Cäsar Martin
Gardavská Lenka
Hudcová Lucie
Jež Michal
Ježková Kristýna
Jurčík René
Krchňáková Alexandra
Krybus Miroslav
Kyasová Martina
Lovasz Filip
Nováková Adriana
třídní uč. Taťána Dohnalová
Okál Michal
Olšanský Jiří
Ondrušková Andrea
Pecharová Soňa
Slezák Martin
Špičáková Kateřina
Trefilová Nikola
Vaňharová Kristýna
Vykoukalová Jana
/Zedníčková Klára/
Žatecká Soňa
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 8
Třída VII. septima
Beneš Jiří
Brázdilová Pavlína
Hadrabová Gabriela
Horák Martin
Horáková Klára
Kavulová Kateřina
Knob Lukáš
Kopačková Lucie
Krčmař Jan
Ligurská Klára
/Macourková Jana/
Nguyen Tien Manh
třídní uč. Jiří Štefek
Pešáková Veronika
Rosecká Kristýna
Řihošková Karolína
Sedlařík Ladislav
Sigmundová Kristýna
Slouková Karolína
Svobodníková Markéta
Šírek Ondřej
Trávníčková Kateřina
Valášková Vendula
Vitík Petr
Zvardoň Tomáš
Třída VIII. oktáva
Apoleníková Šárka
Benešová Lenka
Brandejsová Adéla
Burget Lukáš
Buriánek Adam
Dočkalová Radka
Fidrová Dominika
Formánek David
Hermanová Andrea
Hlaváčová Lenka
Hrbková Silvie
Indráková Tereza
Juříková Simona
Karhánková Vendula
Klaudová Věra
třídní uč. Dagmar Juřenová
Kotasová Soňa
Kovařík Adam
Machalíková Kristýna
Ohnoutková Dita
Palkovský Jan
Panáček Roman
Procházková Petra
Šírek Jan
Štecová Klára
Štulajterová Barbora
Trnkalová Anna
Vacková Michaela
Vorrethová Eva
Zgoda Patrik
Třída 1.
Bouda Kryštof
Havlíková Petra
/Hrůzková Tereza/
Kristýnová Eva
Křepelka Jaroslav
Kuba Dominik
Lindnerová Eva
Majtánová Tereza
Menšíková Adéla
Mlýnková Tereza
Nemček David
Paráková Kateřina
Paráková Lenka
třídní uč. Marcela Dejdarová
Pektorová hana
Pešková Dominika
/Rajchová Erika/
Rajchová Iveta
Rudolf Jiří
Rybenská Karolína
Ston Michal
Šincl Daniel
Úlehlová Alžběta
Vítek Marian
Zezulová Veronika
Žaláková Kamila
Třída 2.
Antelová Dominika
Benová Marta
Domanská Kateřina
Gorčíková Petra
Hrubá Ivana
Hrubý Michael
Jedličková Kateřina
Křížová Anna
Kubík Marek
Mračková Veronika
třídní uč. Karel Kozmík
Okáčová Jana
Pelikánová Barbora
Rygrová Gabriela
Sklenářová Markéta
Stratilová Kristýna
Strnadel Vít
Tichá Ivana
Zakravač Jakub
Zaoralová Adéla
Třída 3.
třídní uč. Zuzana Kebzová
Adámek Ondřej
Dostálová Jana
Hajdová Tereza
Hájková Juliana
Havlová Kristýna
Kapoun Jiří
Křepelková Anna
Matoušek Jiří
Minaříková Eliška
Mozgová Veronika
/Přikrylová Petra/ †
Řepka David
Staněk Ondřej
Švec Ondřej
Toman Jiří
Tvrdá Tereza
Vodná Kristýna
Třída 4.
třídní uč. Alena Pechová
Bambušek Daniel
Černá Lenka
Černý Milan
Dostálová Veronika
Hájek Tadeáš
Hesová Monika
Hostašová Daniela
Chochel Michael
Indráková Vendula
Knollová Nikola
Nitková Krystyna
Opravilová Lucie
Paličková Monika
Skalík Jan
Skřipec Kryštof
Smutná Monika
Stančíková Lucie
Šestořádová Alena
Šimák Petr
Šimčík Jiří
Škařupová Anna
Štefková Michaela
Vitík Radek
Vízdal Tibor
Zajacová Lucie
Zavřelová Kateřina
Zich Rostislav
Pozn. Žáci uvedení v závorkách studium dočasně přerušili, ukončili, odjeli na zahraniční stáž, přestoupili na
jinou školu nebo studium ukončili z jiného důvodu.
3. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
3. 9. 2012
zahájení školního roku
opravné maturitní zkoušky
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
10. – 14. 9. 2012
11. – 14. 9. 2012
17. 9. 2012
18. 9. 2012
19. – 21. 9. 2012
19. 9. 2012
20. 9. 2012
1. 10. 2012
9. 10. 2012
10. – 19. 10. 2012
10. 10. 2012
12. 10. 2012
15. 10. 2012
16. 10. 2012
17. 10. 2012
19. 10. 2012
25. – 26. 10. 2012
31. 10. 2012
1. 11. 2012
2. 11. 2012
7. 11. 2012
9. 11. 2012
11. 10. 2012
12. 10. 2012
15. 11. 2012
16. 11. 2012
20. 11. 2012
22. 11. 2012
26. 11. 2012
27. 11. 2012
28. 11. 2012
29. 11. 20132
30. 11. 2012
31. 10. 2012
3. 12. 2012
4. 12. 2012
5. 12. 2012
11. 12. 2012
11. 12. 2012
12. 12. 2012
13. 12. 2012
strana: 10
kurz Buchlovice – 1. ročník a kvinta
poznávací exkurze Praha – 4. ročník a oktáva
přednáška Sokrates – 4. ročník, oktáva
charitativní akce „Srdíčkový den“
adaptační kurz Tesák – prima
fotografování reprezentantů školy
testování Vektor – SCIO
schůzka 1. ročníku a sekundy
setkání se zástupci partnerské školy v polském Jamielniku
školní kolo v Pišqworkách
testování Vektor – Modul 4 – 4. ročník a oktáva
beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem – Městská knihovna
– 3. a 4. ročník, septima a oktáva
exkurze – Anthropos Brno – septima a 3. ročník
„Outsider“ – Sdružení D Olomouc – prima, sekunda
Knihovnická lekce – Městská knihovna Kojetín – prima
beseda – „Národní srovnávací zkoušky“ – oktáva, 4. ročník
Přírodovědný klokan
„Kelly a Anna“ – Sdružení D Olomouc – 1. ročník, sexta
exkurze Kroměříž – Psychiatrická léčebna – 3. ročník a septima
Podzimní prázdniny
exkurze do polské Osvětimi a Krakova – výběr studentů
oslavy Halloweenu - prima
„Christmas Carol“ - anglické divadlo - Olomouc
okresní kolo Pišqworek
Přehlídka SŠ – Prostějov
projektový den – Debatování napříč osnovami – prima, 1. ročník
charitativní akce – Diakonie Broumov
seminář Cermatu „Studenti studentům“ – 4. ročník a oktáva
Přehlídka SŠ – Přerov
1. pedagogická rada
pohovory s rodiči
Den studentstva – akce ŽP: turnaj v jadžentu, netradiční výuka
krajské kolo Pišqworek - Olomouc
„Příběhy bezpráví“ – oktáva a 4. Ročník
beseda – Možnosti studia na UTB Zlín – oktáva, 4. ročník
„Dálný východ“ – agentura Pohodáři – Sokolovna Kojetín
Florbalový turnaj SŠ – OA Přerov
Knihovnická lekce – Městská knihovna Kojetín – tercie
Den prevence – Přerov – 3. ročník, septima
peer program – tercie
Gaudeamus – veletrh pomaturitního vzdělávání - Brno
charitativní akce Vánoční hvězda
Den otevřených dveří
Mikuláš – akce ŽP
školní kolo Konverzace v AJ
školní prezidentské volby – Člověk v tísni
„Kyberšikana“ – kvarta, 1. ročník
koncert Prima noty v Kroměříži
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
14. 12. 2012
18. 12. 2012
19. 12. 2012
20. 12. 2012
21. 12. – 2. 1. 2013
8. 1. 2013
14. – 17. 1. 2013
17. 1. 2013
19. 1. 2013
21. 1. 2013
22. 1. 2013
23. 1. 2013
25. 1. 2013
29. 1. 2013
30. 1. 2013
31. 1. 2013
31. 1. 2013
1. 2. 2013
4. 2. 2013
6. 2. 2013
7. 2. 2013
8. 2. 2013
11. 2. 2013
11. – 15. 2. 2013
12. 2. 2013
14. 2. 2013
15. 2. 2013
18. – 22. 2. 2013
25. 2. 2013
1. 3. 2013
6. 3. 2013
14. 3. 2013
15. 3. 2013
18. 3. 2013
19. 3. 2013
22. 3. 2013
25. 3. 2013
26. 3. 2013
27. 3. 2013
strana: 11
školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C
školní kolo Zeměpisné olympiády VG – kategorie D
školní kolo Dějepisné olympiády – VG
školní kolo Konverzace v německém jazyce
koncert Prima noty v Kroměříži - nemocnice
Vánoční akademie
Zimní prázdniny
divadelní představení „Straka v říši entropie – Prostějov – prima,
tercie, kvarta
LVK Horní Bečva – sexta, 2. ročník
okresní kolo Konverzační soutěže v němčině
Den otevřených dveří
Turnaj v přehazované - GKJ
školní kolo Chemické olympiády kategorie D
2. pedagogická rada
divadelní představení „Gottland“ - Prostějov – septima, 3. ročník
okresní kolo Matematické olympiády Z9 - Hranice
Den třídního učitele – oktáva
Reprezentační ples oktávy
okresní kolo Dějepisné olympiády - Přerov
předávání pololetního vysvědčení
Posezení s poezií – školní soutěž v recitaci
přednáška Koncentrační tábory – výběr studentů
pololetní prázdniny
školní kolo Biologické olympiády – kategorie C, D
okresní kolo Recitační soutěže - Přerov
fotografování „Skokanů roku“
Den třídního učitele – 4. ročník
Reprezentační ples 4. ročníku
beseda „Ekologická stopa“ – prima, kvinta, 1. ročník
LVK – sekunda
biologická soutěž Naší přírodou – BIOS Přerov
okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině
Den otevřených dveří primy
Jarní prázdniny
Dětská scéna - soutěž dětských recitátorů – okresní kolo Přerov
Den otevřených dveří primy
okresní kolo Chemické olympiády kategorie D - Přerov
krajské kolo Konverzační soutěže v němčině
divadelní představení „Mrazík“ – sokolovna Kojetín – NG
okresní kolo Zeměpisné olympiády - Přerov
divadelní představení „Poslední případ Sherlocka Holmese“ – VG
přednáška doc. JUDr. Zdeňka Koudelky – 3. ročník, septima
krajské kolo Konverzace v anglickém jazyce - Olomouc
Matematický klokan – školní kolo
beseda Vietnam a Kambodža – sexta, septima, 2. a 3. ročník
Okresní soud Přerov – exkurze – 2. ročník
Florbalový turnaj Přerov
okresní kolo Biologické olympiády Přerov – kategorie C
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
28. – 29. 3. 2013
5. 4. 2013
10. 4. 2013
11. 4. 2013
12. 4. 2013
15. – 24. 4. 2013
17. 4. 2013
22. – 23. 4. 2013
25. 4. 2013
26. 4. 2013
29. 4. 2013
29. 4. 2013
29. – 30. 4. 2013
30. 4. 2013
3. 5. 2013
2. – 7. 5. 2013
10. 5. 2013
13. 5. 2013
13. – 15. 5. 2013
13. – 16. 5. 2013
15. 5. 2013
16. – 21. 5. 2013
17. – 21. 5. 2013
17. – 23. 5. 2013
18. 5. 2013
20. 5. 2013
21. 5. 2013
22. 5. 2013
22. – 27. 5. 2013
29. – 31. 5. 2013
31. 5. 2013
strana: 12
Velikonoční prázdniny
krajské kolo Chemické olympiády kategorie C - Olomouc
fotografování maturantů
okresní kolo Biologické olympiády kategorie D - Přerov
Fotbalový turnaj dívek – OA Přerov
krajské kolo Zeměpisné olympiády kategorie A, B, C, D –
Prostějov a Olomouc
krajské kolo Biologické olympiády kategorie B – Přerov
krajské kolo Chemické olympiády kategorie D - Olomouc
návštěva polských studentů z Jamielniku
okresní kolo Matematické olympiády Z6
přijímací řízení – 1. kolo
3. pedagogická rada
pohovory s rodiči
exkurze – Technické muzeum Brno – tercie
botanická exkurze – Grygov – 1. ročník
poslední zvonění maturitních ročníků
Dětská scéna – krajské kolo soutěže – Olomouc
krajské kolo Chemické olympiády kategorie B - Olomouc
Debatní turnaj – Olomouc
„Čas proměn“ – prima – dívky
„S tebou o tobě“ – 1. ročník
studijní volno maturitních tříd – 1. část
místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list
exkurze Kroměříž – Zámecká knihovna – 1. ročník, kvinta
soutěž YPEF - Hranice
botanická exkurze Grygov - kvinta
písemné maturitní zkoušky
přednáška PřF UP Olomouc „Kulinářská fyzika“ – 2. ročník,
kvarta
přednáška PF UP Olomouc „Jak vznikla jména“ – 1. ročník, sexta
ekologická exkurze „Voda pro Žebračku“ – Přerov, tercie
krajské kolo Biologické olympiády kategorie C
Okresní soud Přerov – exkurze - sexta
studijní volno oktávy – 2. část
konzultace 4. ročníku
fotografování tříd
ústní maturitní zkoušky – oktáva
studijní volno 4. ročníku – 2. část
interaktivní lekce s Městkou policií Kojetín
krajské kolo soutěže Zlatý list - Olomouc
výukový program „První pomoc v praxi“ - kvarta
přijímací řízení – 2. kolo
beseda o Číně – septima, 3. ročník
ústní maturitní zkoušky – 4. ročník
2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků
9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií – kvarta
slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 13
27. 6. 2013
geologická exkurze Hranický kras - kvarta
exkurze do Francie – zámky na Loiře
Malá chemická olympiáda - Přerov
ředitelské volno žáků
sportovní kurz Baldovec – septima, 3. ročník
historická exkurze Brno – 1. ročník
exkurze – Městský úřad Chropyně – prima
exkurze – Lanové centrum Olomouc – prima
exkurze – paintball Zlín - kvarta
ředitelské volno žáků
Pietní akt – položení kytice na hrob zakladatele gymnázia
RNDr. Jaroslava Kopřivy
oslavy 20. výročí školy – Sokolovna Kojetín
4. pedagogická rada
burza učebnic
schůzka budoucího 1. ročníku
setkání nejlepších studentů se starostou města Ing. Jiřím Šírkem
požární poplach
schůzka budoucí primy
Běh proti drogám
úklid školy
projektový den EVVO
28. 6. 2013
Fotbalový turnaj GKJ - Záříčí
předávání vysvědčení
31. 5. 2013
1. – 6. 6. 2013
6. 6. 2013
7. 6. 2013
11. – 14. 6. 2013
12. 6. 2013
13. 6. 2013
17. 6. 2013
17. 6. 2013
21. 6. 2013
24. 6. 2013
25. 6. 2013
26. 6. 2013
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 14
4. STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE
1. pololetí
NG
Třída
prima
sekunda
tercie
kvarta
Prospěch
1,208
1,580
1,371
1,396
Pořadí
1.
4.
2.
3.
Třída
prima
sekunda
tercie
kvarta
Absence
24,531
45,042
42,560
36,900
Pořadí
1.
4.
3.
2.
Třída
1.
2.
3.
4.
kvinta
sexta
septima
oktáva
Prospěch
1,953
2,024
1,879
2,000
1,586
1,939
1,687
1,673
Pořadí
6.
8.
4.
7.
1.
5.
3.
2.
Třída
1.
2.
3.
4.
kvinta
sexta
septima
oktáva
Absence
48,609
62,263
72,000
93,788
72,250
73,913
87,833
53,690
Pořadí
1.
3.
4.
8.
5.
6.
7.
2.
2. pololetí
NG
Třída
prima
sekunda
tercie
kvarta
Prospěch
1,254
1,801
1,437
1,518
Pořadí
1.
4.
2.
3.
Třída
prima
sekunda
tercie
kvarta
Absence
48,063
42,125
44,960
52,800
Pořadí
3.
1.
2.
4.
Prospěch
2.009
1,992
1,915
1,956
1,621
1,829
1,653
1,576
Pořadí
8.
7.
5.
6.
2.
4.
3.
1.
Třída
1.
2.
3.
4.
kvinta
sexta
septima
oktáva
Absence
70,348
67,000
66,438
49,037
69,857
68,409
80,348
34,759
Pořadí
7.
4.
3.
2.
6.
5.
8.
1.
VG
VG
Třída
1.
2.
3.
4.
kvinta
sexta
septima
oktáva
5. MATURITNÍ ZKOUŠKY
Kalendář maturitní zkoušky - jarní zkušební období:
25. 4. 2013
klasifikační porada maturitních tříd
26. 4. 2013
poslední vyučovací den maturitních tříd
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
29. – 30. 4. 2013
2. – 7. 5. 2013
13. – 15. 5. 2013
13. – 16. 5. 2013
16. – 21 5. 2013
22. – 27. 5. 2013
31. 5. 2013
strana: 15
studijní volno maturitních tříd
didaktické testy a písemné práce společné části MZK
studijní volno oktávy
konzultační volno 4. ročníku
ústní zkoušky společné části a ústní profilové části MZK - oktáva
ústní zkoušky společné části a ústní profilové části MZK – 4. ročník
slavnostní předání maturitních vysvědčení
Maturitní komise
oktáva:
předseda
místopředseda
třídní učitel
4. ročník:
předseda
místopředseda
třídní učitel
Státní maturitní komisař:
Mgr. Eva Otáhalová, AG Kroměříž
PhDr. Taťána Dohnalová
Mgr. Dagmar Juřenová
Mgr. Martina Vaclová, AG Kroměříž
Mgr. Petra Pavlíčková
Mgr. Alena Pechová
Mgr. Elena Brázdová, Střední zdravotnická škola Přerov
Výsledky
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo v Sokolovně v Kojetíně za přítomnosti starosty
města ing. Jiřího Šírka, který vysvědčení společně s ředitelkou školy a oběma třídními učitelkami
předával.
Učitelé GKJ – předsedové maturitních komisí na jiných gymnáziích:
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 16
Mgr. Karel Kozmík, Mgr. Miroslav Matějček – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž.
Učitelé GKJ – státní maturitní komisaři: Mgr. Jiří Štefek – Střední soukromá škola živnostenská
Přerov
6. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Gepard – test z informační gramotnosti SCIO – kvarta
V testech IG jsou sledovány dovednosti a schopnosti pracovat s informacemi, a to v následujících
oblastech:
vyhledávání informačních zdrojů
hodnocení informací a postupů vyhledávání
komunikace a sdílení
etika a bezpečnost práce s informacemi
zpracování a interpretace informací
využití ICT pro práci s informacemi (tato oblast se prolíná všemi předchozími, není samostatně
testována)
Obsahově úlohy zkoumají dovednosti napříč všemi předměty vyučovanými na základních školách.
Tematicky odpovídají zájmům cílové věkové kategorie.
Srovnatelnost výsledků z testu s jinými testy
Vzhledem k použité metodě vyhodnocování MDT (Measurement decision theory) není test
porovnávací, ale ověřovací. Pracuje s předem definovanými kategoriemi dovedností. Výsledky se
vypočítávají ze statistických parametrů jednotlivých testových otázek. A tak není důležité pouze, zda
žák správně zodpověděl testovou otázku, ale také jak obtížná otázka byla a co testovala. Výsledkem je
zařazení do kategorie 0 až 4 podle dosažené úrovně dovedností. Výhodou takového vykazování
výsledků je, že umožňuje dlouhodobě sledovat rozvoj znalostí a dovedností žáka, a to nikoli jen na
základě prostého srovnání s ostatními či součtového skóre. Zprávy z testování s dosaženým výsledkem
pro žáka jsou v on-line podobě vygenerovány po ukončení testování všech škol.
Výsledky v kvartě:
16 profíků (nejlepší znalosti a dovednosti)
10 znalců
1 uživatel
0 průzkumník
0 začátečník.
V rámci republiky skončila třída na vynikajícím 20. místě z 741 tříd.
Vektor – Modul 1
srovnávací testy pro 1. ročník a kvintu
19. září – 12. říjen 2012
Úkolem srovnávacích testů bylo rozdělit testované podle úrovně jejich znalostí a vědomostí. Testy
srovnávaly skóre testovaného se skóre všech ostatních, kteří absolvovali daný test. Cílem srovnávacích
testů tedy nebylo zjistit, zda žáci umí všechnu probranou látku nebo zda umí nějakou vybranou část
kurikula.
Pro srovnávací test se vybírají úlohy, které umožní co nejspolehlivěji seřadit testované podle jejich
výkonu. Testy umožňují říct, zda je žák ve srovnání s ostatními podprůměrný, průměrný či
nadprůměrný. Výsledek srovnávacích testů se udává v percentilech.
Srovnávací testy většinou obsahovaly otázky ze širokého spektra znalostí a dovedností. Každá znalost
či dovednost byla testována několika různě obtížnými položkami. Položky byly vybírány tak, aby dobře
rozlišovaly mezi žáky s podprůměrným a nadprůměrným výsledkem.
Časový rozsah a počet úloh jednotlivých testů v projektu Vektor 2012 Modul 1:
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
OSP
Matematika - základní varianta
Přírodovědný základ
Biologie
Fyzika
Chemie
Společenskovědní základ
Dějepis
Zeměpis
ZSV
strana: 17
45 minut
45 minut
45 minut
60 minut
60 minut
40 úloh
42 úloh
42 úloh
60 úloh
18 úloh
20 minut
20 minut
20 minut
20 úloh
20 úloh
20 úloh
20 minut
20 minut
20 minut
20 úloh
20 úloh
20 úloh
Vektor – Modul 4
srovnávací testy pro 4. ročník a oktávu
Modulu 4 se ve školním roce 2012/2013 zúčastnily školy, které se účastnily vstupního testování v říjnu
2009. Počet testovaných tříd má, odpovídal smlouvě z roku 2009. Výstupní testování Modul 4
navazovalo na testování Modul 1 a bylo jeho pokračováním. Proběhlo na začátku školního roku (v září
a říjnu) a bylo určené žákům 4. Ročník a oktávy. Hlavní součástí výsledků bylo vyhodnocení
relativního posunu - objektivní a nestranné posouzení přínosu školy.
Časový rozsah jednotlivých testů v projektu Vektor 2012 Modul 4:
Modul 4A:
Český jazyk
45 minut, 40 úloh
Anglický jazyk
45 minut, 41 úloh
Německý jazyk
45 minut, 40 úloh
OSP
60 minut, 60 úloh
Matematika
60 minut, 18 úloh
Modul 4AB:
Přírodovědný základ
Biologie
20 minut, 20 úloh
Fyzika
20 minut, 20 úloh
Chemie
20 minut, 20 úloh
Společenskovědní základ
Dějepis
20 minut, 20 úloh
Zeměpis
20 minut, 20 úloh
ZSV
20 minut, 20 úloh
Informatika
45 minut, 45 úloh
Testování učebních stylů – 1. ročník
- test společnosti SCIO
Test učebních stylů by měl pomoci žákům i jejich vyučujícím, individuální učební styl byl zjišťován
formou speciálního testu a dotazníku, který žáky rozřadil do tří oblastí, jež jsou obecně považovány za
mimořádně důležité, a zjistil preferenci globálního či analytického stylu.
Jaké byly výstupy /žáci dostali k dispozici/:
Procentuální zastoupení jednotlivých učebních stylů.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 18
Preference globálního či analytického stylu.
Rady a tipy jak se efektivněji učit.
Doporučení na didaktické pomůcky.
Analytická zpráva za třídu.
7. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2013 - 14
Pro školní rok 2013/14 bude gymnázium otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a
jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41).
Přijímací řízení proběhlo v dubnu (pro NG) a v dubnu a v květnu (pro VG) formou písemných
všeobecných testů, které připravili vyučující gymnázia.
Třídní učitelé budoucích ročníků:
prima – Mgr. Monika Štefková
1. ročník – Mgr. Eva Mlčochová.
Nabídka konverzací a seminářů pro školní rok 2013 – 2014:
Pro 4. ročník a oktávu:
Konverzace v angličtině
Seminář z matematiky
Konverzace v NJ
Seminář z informatiky
Konverzace v RJ
Seminář ze zeměpisu
Seminář z biologie
Seminář z dějepisu
Seminář z chemie
Seminář z rétoriky a debatování
Seminář z fyziky
Seminář z českého jazyka
Seminář z deskriptivní geometrie
Seminář z OSZ
Pro 3. ročník a septimu:
Konverzace v angličtině
Konverzace v NJ
Konverzace v RJ
Seminář z biologie
Seminář z chemie
Seminář z fyziky
Seminář z deskriptivní geometrie
Seminář z matematiky
Seminář ze zeměpisu
8. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Český jazyk a literatura
Olympiáda v českém jazyce
Školní kolo – I. kategorie:
1. místo
Nikol Pechová
2. místo
Aneta Večerková
3. místo
Ondřej Matějček (všichni z kvarty).
Školní kolo - II. kategorie:
1. místo
Daniela Hostašová (4. ročník)
2. místo
Lukáš Knob (septima)
3. místo
Kristýna Rosecká (septima).
Okresní kolo – I. kategorie:
Seminář z dějepisu
Seminář z rétoriky a debatování
Seminář z OSZ
semináře z informatiky:
Zaměření - praktická informatika
Zaměření - webové prezentace
Zaměření - kancelářské aplikace
Zaměření - multimédia
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 19
Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnila jen Nikol Pechová, která si vedla i
v okresním kole skvěle a skončila na 2. místě.
Krajské kolo:
V krajském kole olympiády z českého jazyka Nikol Pechová předvedla skvělý výkon, přestože byla
zdravotně indisponována, a skončila na výborném 4. místě.
Mladý Demosthenes
Soutěž se konala na katedře ČJL PF UPOL. Každý účastník měl za úkol přednést monolog v trvání 1 –
2 minut na libovolné téma. Zásadní podmínkou bylo, že účastník ve svém vystoupení bude hovořit na
téma, které si sám vymyslel. Nesměl použít text jiného autora.
O umístění soutěží rozhodovala pětičlenná porota pod vedením spoluautorky projektu Jany
Adámkové, populární televizní moderátorky a ředitelky pražské Moderátorské školy D3. Jmenovaná už
šest let spolupracuje s katedrou českého jazyka a literatury PF UPOL na vývoji nových výukových
metod v oblasti komunikace a kultury mluveného projevu. Dalšími členy poroty byli: Mgr. Drahoslava
Dolejší za FACE OF NEW EUROPE, s.r.o., Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D., Mgr. Miloš Mlčoch,
Ph.D. a Mgr. Milan Polák, Ph.D.
Náměty jednotlivých vystoupení byly velmi rozmanité (pohádky, psi, nápad, svoboda, čokoláda, zlatá
rybka, zlaté prasátko, propiska, chlupy, historie atd.) Výkony většiny zúčastněných zapůsobily nejenom
na porotu, ale i na přítomné publikum. Také naše tři reprezentantky nezklamaly. Předvedly vyrovnaný
působivý výkon.
Výsledky se vyhlašovaly zvlášť pro jednotlivé regiony (Olomouc, Prostějov, Šumperk a Přerov) a
kategorie. V přerovském regionu získala:
3. místo
Aneta Dostalíková
4. místo
Tereza Hermanová
2. místo
Michaela Borovičková.
Michaela Borovičková
Jak přežít pubertu
Většina rodičů dospívajících má pocit, že puberta jejich dětí je časem, kdy se na ně ze všech stran hrnou doposud
neznámé, nevyzkoušené a o to horší situace, kdy za jejich zdárné zvládnutí a vůbec i samotné přežití by si zasloužili
svatozář nebo aspoň medaili.
Ale to si vůbec neuvědomují, jak těžké to vlastně máme my, puberťáci, s nimi. Vždyť většinu našich problémů
zapříčiňují právě oni a taky škola. Kolik by nám, a samozřejmě i sobě, ušetřili nervů, kdyby nás stále nehlídali a
nekontrolovali. Ne nadarmo se říká „co oči nevidí, srdce nebolí“. A něco na tom určitě bude. Pokud by osobně nenachytali
svou pubertální ratolest, jak se říká „na švestkách“, mohli i nadále v klidu žít s bláhovým pocitem, že zrovna jejich dítě
nekouří, nepije a sexuálně nežije, a je tou vzácnou výjimkou potvrzující pravidlo. Ovšem následným zjištěním, že není vše,
jak si mysleli, si způsobí psychickou újmu, která se záhy projeví i naším psychickým otřesem a v případě prudérních rodičů
nejen psychickým. Někdy se otřese i ledacos jiného, což může způsobit potíže při sezení, popř. s mluvením. Jak to potom
všechno jenom rozdýchat?
Z vlastní zkušenosti bych doporučila výrok typu „milá maminko, já už nejsem malé dítě, jsem mladá dáma“. Tu
„dámu“ je potřeba zdůraznit. To vždycky zabere.
Aby se naši drazí rodičové z naší puberty zcela nezbláznili a měli aspoň pocit, že v naší výchově úplně nezklamali,
je potřeba s nimi občas též souhlasit. Obzvlášť se mi osvědčil výraz „tak určitě“. Nesmí se to ovšem přehnat, jak to dělají
třeba naši hokejisté apod.
Kolikrát je opravdu těžké, při jejich rýpání, vyzvídání a neustálém připomínání něčeho, udržet se v klidu. To se
potom diví, že po nich po tom všem, co pro nás dělají, když to přece myslí s námi tak dobře, ještě „držkujeme“.
Asi si ještě vzájemně užijeme, než tu pubertu přežijeme. Ale už brzo ze mě určitě vyroste opravdová mladá dáma, i
když zatím tropím hlouposti.
(Soutěžní vystoupení na oblastním kole soutěže Mladý Demosthenes 23. 1. 2013 v Olomouci)
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 20
Michaela Borovičková
Posezení s poezií – přednes uměleckého textu
Soutěž v přednesu uměleckého textu probíhá každoročně a jejím cílem bylo dát prostor recitátorům
z nižšího i vyššího gymnázia, aby předvedli před publikem svůj výkon. Publikem byli ostatní účastníci
soutěže. Dalším cílem bylo vybrat potenciální účastníky do okresních kol soutěží v přednesu textů.
Soutěž proběhla ve třech kategoriích a všem byly předány pamětní listy.
Školní kolo - účastníci:
I. kategorie – žáci primy a sekundy:
Josef Haldina (prima) a Filip Indrák (sekunda).
II. kategorie – žáci tercie a kvarty:
Ondřej Matějček (kvarta).
III. kategorie – žáci vyššího gymnázia a nominace na Wolkerův Prostějov:
Klára Ligurská (septima) – předvedla reprezentativní výkon a postoupila do kola okresního.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 21
Mladí recitátoři
Dětská scéna - soutěž dětských recitátorů
Okresní kolo – Přerov:
Na základě výsledků školního kola soutěže v uměleckém přednesu reprezentoval školu pouze Ondřej
Matějček (kvarta) ve 4. kategorii. Josef Haldina a Filip Indrák ve 3. kategorii se z důvodu
nepřítomnosti v termínu konání soutěže nezúčastnili.
Ondřej měl podle pravidel připravené dva texty, v prvním kole uspěl a postoupil ze sedmnácti
soutěžících mezi osm recitátorů do kola druhého. Jeho výkon ve finálovém kole byl ohodnocen
Čestným uznáním s postupem do kola krajského v Olomouci dne 26. dubna 2013.
Krajské kolo – Olomouc:
Na základě výsledků okresního kola soutěže v uměleckém přednesu, kde získal čestné uznání a postup
do kola krajského, reprezentoval školu pouze Ondřej Matějček ve 4. kategorii. Přednesl svůj první text,
do druhého kola ovšem nepostoupil. Celkem se zúčastnilo 19 soutěžících a všechny výkony byly na
vysoké úrovni. O umístění rozhodovala tříčlenná porota ve složení Mgr. Magda Veselá (vedoucí oboru
dramatické výchovy na ZUŠ I. Krejčího v Olomouci), Dominika Špalková (dramaturg divadla Drak
v Hradci Králové) a Vladislav Kracík (vedoucí olomouckého divadla Tramtárie).
Wolkerův Prostějov
Krajské kolo:
Gymnázium reprezentovaly Klára Ligurská (septima) a Lenka Gardavská (sexta). Vystoupení Lenky
bylo skvělým úspěchem.
Celostátní kolo – Prostějov:
Na celostátní přehlídku soutěže recitátorů Wolkerův Prostějov postoupila z krajského kola Lenka
Gardavská s montáží textu G. Garcíi Marquéze Láska a jiné běsy.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 22
Studenti čtou a píší noviny
Celkem se tří kol v podzimní části soutěže zúčastnili žáci sexty a 2. ročníku.
Některé texty vyšly tiskem v regionální příloze MF Dnes, všechny texty jsou umístěny na webovém
portálu MF Dnes: www.idnes.cz/studenti.
Škole byl po dobu šesti týdnů distribuován denní tisk (MF Dnes) určený pro práci v hodinách.
V Olomouckém kraji jsem doma - esejistická soutěž
Esejistická soutěž byla určena pro dvou až tříčlenné týmy studentů 1. až 4. ročníků středních škol
v Olomouckém kraji, které zpracovávaly eseje na jedno ze čtyř následujících soutěžních témat:
1. „Žiji v Olomouckém kraji“ (Jakou roli má hrát OK v životě občanů? Jak se občané, nevládní
organizace a podniky mají podílet na rozvoji svého kraje? Jaké hodnoty má pro mladou generaci život
v OK?)
2. „Naše cesta jsou inovace“ (Jak inovace pomáhají či mohou pomáhat v rozvoji podnikatelského
a veřejnoprávního sektoru OK? Jaké jsou možnostmi inovací v OK?)
3. „ICT mění naše životy“ (Jak ICT způsob našeho života? Jak může ICT zlepšit fungování OK?)
4. „Zemědělci pro svůj region a pro své zákazníky“ (Nemají obyvatelé OK zájem o produkty
místních zemědělců nebo o nich jen nevědí? Vede se debata o kvalitě potravin, ale přitom lidé málo
nakupují přímo od místních pěstitelů. Co je toho příčinou? Mohou pomoci sociální sítě?)
Do soutěže se zapojily školy z celého kraje. I studenti Gymnázia v Kojetíně se letošního druhého
ročníku zúčastnili. Do soutěže přispěli celkem 4 esejemi. Jejich práce směřovaly především k
4. tématu – objevilo se celkem třikrát - a jedna práce zpracovávala téma první. V letošním roce už
prací našich studentů nebylo tolik, jako v roce loňském, přesto se podařilo zaujmout porotu prací
Daniely Hostašové a Lenky Černé ze 4. ročníku, které se svou esejí zabývající se životem
v Olomouckém kraji obsadily 2. místo.
Anglický jazyk
Konverzační soutěž – olympiáda z anglického jazyka
Studenti byli rozděleni do tří skupin dle věku a ročníků. Jejich úkolem byl poslech anglického
mluveného projevu a následně si studenti poměřili své konverzační schopnosti. Ti nejmladší popisovali
obrázky, pokročilejší studenti řešili ve dvojicích různé losované úkoly vytvářením rozhovorů.
V porotě byli vyučující angličtiny, které letos posílil i rodilý mluvčí pan Jay Davis.
Školní kolo:
Kategorie I (prima - sekunda):
1. místo
Gabriela Konšelová
2. místo
Josef Haldina
3. místo
Natálie Šírková
Kategorie II (tercie - kvarta):
1. místo
Tereza Hermanová
2. místo
Filip Červenka
3. místo
Daniel Sucharski
Kategorie III (VG):
1. místo
Jiří Beneš
2. místo
Lukáš Knob
3. místo
Marian Sedlář
Okresní kolo:
V polovině února proběhlo okresní kolo soutěže a z našich reprezentantů nám největší radost udělal
Jiří Beneš (septima), který se umístil na 3. místě a postoupil do krajského kola.
Krajské kolo – Olomouc:
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 23
V březnu proběhlo v Olomouci krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu zde
reprezentoval student septimy Jiří Beneš. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané a Jirka se nakonec
umístil na 6. místě z 15 soutěžících.
Německý jazyk
Konverzační soutěž v německém jazyce
Školní kolo:
1. místo
Lukáš Procházka (kvinta)
2. místo
Jiří Beneš (septima)
3. místo
Soňa Žatecká (sexta).
Soutěž měla dvě části: poslech a rozhovor.
Okresní kolo - Přerov:
Obsah soutěže:
poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu žáci plní zadaný úkol)
seznamovací rozhovor (krátké představení, zodpovězení dotazů)
konverzace na vylosované téma na základě obrázku
řešení jazykové situace (příprava 5 – 10 minut).
V konverzační části soutěže se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby,
výslovnost a gramatická správnost.
Gabriela Konšelová obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola.
Krajské kolo - Olomouc:
Gabriela Konšelová obsadila vynikající 2. místo a možnost utkat se s ostatními studenty
v celorepublikové soutěži.
Dějepis
Dějepisná olympiáda pro nižší gymnázium
Školní kolo:
1. místo
Petr Otáhal
2. místo
Tereza Hermanová
3. místo
Matouš Čanda a Alexandra Čandová.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 24
Vítězové dějepisné olympiády NG
Okresní kolo:
V tomto kole nejlépe uspěla Alexandra Čandová (4. místo) a spolu s Terezou Hermanovou postoupily
do krajského kola.
Krajské kolo:
KK DO se konalo v ZŠ Komenského, Přerov – Předmostí. Celkem přijelo 26 účastníků bojovat o
vítězství, tentokrát na téma Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Soutěž byla velmi
náročná, do KK se dostali vesměs žáci 9. ročníků a odpovídajících ročníků gymnázia. Naše studentky
se umístily na 16. a 17. místě, ale získaly tak zkušenosti pro případnou účast v příštím roce.
Dějepisná olympiáda pro vyšší gymnázium
Téma: „Město – jméno – zvíře – věc v dějinách“.
1. místo
Tadeáš Hájek (4. ročník)
2. místo
Karolína Řihošková (septima)
3. místo
Jana Macourková (septima).
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 25
DO vyššího gymnázia
Základy společenských věd
Staň se na den europoslancem
Soutěž pořádalo sdružení Europeum a Magistrát města Olomouce. Zúčastnily se jí studentky Karolína
Řihošková, Klára Ligurská a Pavlína Brázdilová (všechny ze septimy). Cílem bylo prokázat znalosti
z oblasti evropské integrace a seznámit se s prací europoslance. Pracovalo se v týmech a prezentovalo.
Matematika
Matematický klokan
Do soutěže se přihlásilo celkem 105 žáků ze všech ročníků gymnázia. Byli rozděleni do čtyř skupin, ve
kterých potom plnili podmínky soutěže. Výsledky byly postoupeny do krajského kola, kde se Jakub
Otáhal z primy umístil na 4. místě!
Školní kolo:
Kategorie BENJAMÍN (prima, sekunda):
1. místo
Jakub Otáhal
2. místo
Lucie Sigmundová
3. místo
Filip Novotný (všichni z primy).
Kategorie KADET (tercie, kvarta):
1. místo
Tomáš Plachý
2. místo
Erik Szcotka
3. místo
Justine-Sonja Otavová (všichni z kvarty).
Kategorie STUDENT (septima, oktáva, 3. a 4. ročník):
1. místo
Dominika Fidrová
2. místo
Jan Palkovský a Patrik Zgoda (všichni z oktávy).
Matematická olympiáda – kategorie A
Krajské kolo:
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 26
Krajského kola MO kategorie A se zúčastnil Lukáš Knob ze septimy - postoupil jako úspěšný řešitel
z okresního kola. Na řešení čtyř příkladů měli účastníci soutěže celkem čtyři hodiny. Lukáš se
v konkurenci starších studentů umístil na šestém místě a stal se úspěšným řešitelem krajského kola.
Matematická olympiáda – kategorie Z6
Okresní kolo – Přerov:
Olympiáda byla určena pro primu. Žáci měli na vypracování tří příkladů dvě hodiny. Soutěže se
zúčastnili Ondřej Galeta a Jakub Okruhlica. Oba obsadili 5. – 8. místo. Oba se stali úspěšnými řešiteli.
Matematická olympiáda – kategorie Z9
Okresní kolo:
Proběhlo v Hranicích, výsledky: 9. místo – Ondřej Mořický, 10. místo Tomáš Plachý, 12. místo Ondřej
Gardavský, 13. místo Ondřej Matějček.
Pišqworky
Školní kolo:
V úterý 9. 10. 2012 se sešli zájemci, aby si vybojovali účast v oblastním kole. Ze třiceti soutěžících
byly vybrány ti nejlepší do tří týmů. Vítězem mladší kategorie se stal Lukáš Bíbr, králem piškvorkářů
vyššího gymnázia je opět Michal Okál.
Oblastní kolo:
V pátek 2. 11. 2012 proběhlo v Přerově oblastní kolo, kterého se zúčastnilo 17 týmů. Naši školu
reprezentovaly tři týmy, složené z nejúspěšnějších soutěžících ve školním kole – dva týmy z vyššího a
jeden z nižšího gymnázia. Pro tým benjamínků (Pechovci - Bíbr Lukáš, Pavlíček Jan, Jež Martin,
Palkovský Jakub, Hermanová Tereza) to byla skvělá příležitost k rozkoukání, oba týmy starších se
probojovaly do finále a nakonec obsadily první dvě místa a postup do krajského kola.
1. místo
Stray dogs (Michal Okál, Jiří Beneš, Lucie Hanáková, Ladislav Sedlařík, Štěpán Staněk)
2. místo
3SBK (Lukáš Lejnar, Kryštof Skřipec, Petr Šimák, Daniel Bambušek, Michael Chochel)
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 27
Krajské kolo - Olomouc:
Do krajského kola postoupilo celkem 16 týmů, které byly rozlosovány do čtyř skupin. Oba týmy naší
školy jedno utkání vyhrály, ale ve dvou zápasech prohrály, takže do dalších zápasů nepostoupily.
Chemie
Chemická olympiáda – kat. B
Školní kolo:
Školní kolo absolvovali tři studenti 3. ročníku – Julie Hájková, David Řepka a Jiří Matoušek. Školní
kolo zahrnovalo teoretickou část - domácí přípravu, praktickou část v laboratoři a test. S nejlepšími
výsledky postoupil do krajského kola pouze Jiří Matoušek, který dosáhl ve školním kole nejvíce bodů.
Chemická olympiáda – kat. C
Školní kolo:
1. místo
Kamila Kozáková
2. místo
Lucie Takačová (obě z kvinty).
Krajské kolo – Olomouc:
Krajské kolo chemické olympiády se konalo 5. 4. 2013 v Olomouci na Přírodovědecké fakultě. Do této
soutěže postoupila pouze Kamila Kozáková z kvinty. Lucie Takačová, která také vypracovala školní
kolo, nebyla z kapacitních důvodů pozvána. Kamila se stala úspěšnou řešitelkou.
Chemická olympiáda – kategorie D
Školní kolo:
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 28
O soutěž byl zpočátku velký zájem, jakmile studenti uviděli, že CHO se skládá ze tří částí, z nichž
jedna je domácí příprava – vypracování cca 10 úkolů, zájem upadl. Přesto se přihlásili 4 studenti:
Nikolas Olšanský, Ondřej Matějček, Ondřej Klauda, Nikol Pechová.
Udělali jsme společně laboratorní část, která byla také poměrně úspěšná. Závěrečné pořadí:
1. místo
Ondřej Klauda
2. místo
Ondřej Matějček
3. místo
Nikolas Olšanský.
Okresní kolo:
Okresní kolo chemické olympiády se konalo v Přerově na Gymnáziu Jakuba Škody. Z celkového počtu
26 soutěžících obsadil Ondřej Matějček 2. místo a Ondřej Klauda 5. místo. Ondřej Matějček získal od
pořadatelů přehrávač MP4.
Krajské kolo:
Krajské kolo chemické olympiády se konalo 12. 4. 2013 v Olomouci na Přírodovědecké fakultě. Do této
soutěže postoupili z krajského kola Ondřej Matějček a Ondřej Klauda. Oba se stali úspěšnými řešiteli.
Malá chemická olympiáda
Na malou chemickou olympiádu se připravovalo sedm žáků tercie: Eliška Straková, Natálie Pešová,
Petr Otáhal, Kristýna Suchyňová, Kristýna Káňová, Tereza Hermanová, Petra Tomková. Školní i
okresní kolo se skládalo z písemné části, která obsahovala témata:
• Částicové složení látek
• Oxidy, halogenidy, sulfidy
• Soli
• Kyseliny a zásady, pH
• Praktická práce s textem
• Chemické výpočty.
Školní kolo:
Školní kolo úspěšně zvládli první tři jmenovaní a postoupili do okresního kola v Přerově. Všichni tři se
stali úspěšnými řešiteli. Výsledky okresního kola:
Eliška Straková – 6. místo
Natálie Pešová – 8. místo
Petr Otáhal – 9. místo.
Biologie
Zlatý list
Zlatý list je u našich žáků každoročně oblíbená ekologická soutěž v terénu, kolem rybníku na Jordáně.
Žáci plní nejrůznější disciplíny z přírodních oblastí týkajících se životního prostředí, rostlin, živočichů,
geologie, geografie, meteorologie apod. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – mladší a starší.
Soutěžící - mladší kategorie:
Josef Kusák, Josef Haldina, Radim Mareš, Jakub Otáhal, Tadeáš Sochor, Filip Navrátil.
Soutěžící - starší kategorie:
Natálie Pešová, Jiří Indrák, Eliška Straková, Ondřej Klauda, Zuzana Lodlová, Nikol Pechová.
Oba týmy obsadily 1. místo a postoupily do krajského kola.
Krajské kolo – Olomouc:
Tým starší kategorie vyměnil ze zdravotních důvodů Zuzanu Lodlovou za Terezu Štěpánkovou.
Oba týmy se umístily na krásném 4. místě.
Biologická olympiáda – kategorie B
Školní kolo:
1. místo
Lenka Gardavská (sexta)
2. místo
Marian Sedlář (kvinta).
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 29
Krajské kolo - Přerov:
Soutěže se zúčastnili L. Gardavská a M. Sedlář. Absolvovali test, teoretické úlohy, praktickou část a
poznávání organismů kategorie B. Jejich umístění bylo průměrné, do dalšího – celostátního kola
nepostoupili. Účast našich studentů v krajském kole je jistě hodná ocenění, sami pro sebe si učinili
představu o konkurenci v této soutěži a o připravenosti studentů středních škol podobného typu.
Biologická olympiáda – kategorie C
Školní kolo:
Součástí školního kola byla část teoretická, praktická a laboratorní.
1. místo
Ondřej Klauda (kvarta)
2. místo
Natálie Pešová (tercie)
3. místo
Ondřej Matějček (kvarta).
Okresní kolo:
1. místo Ondřej Klauda
3. místo Ondřej Matějček
Krajské kolo:
2. místo Ondřej Klauda, Ondřej Matějček se stal úspěšným řešitelem.
Biologická olympiáda - kategorie D
Školní kolo:
1. místo
Lucie Kamencová
2. místo
Tomáš Stav
3. místo
Miroslav Horňák (všichni ze sekundy).
Okresní kolo:
Do okresního kola biologické olympiády kategorie D postoupili ze školního žáci sekundy Lucie
Kamencová a Tomáš Stav. Letošním tématem byly Rybníky. Okresní kolo biologické olympiády mělo
tři části: teoretickou, praktickou a laboratorní a přijeli reprezentovat školu i s připravenou seminární
prací, která se týkala praktické činnosti – oba si vybrali kojetínské rybníky a jejich pozorování. Oba se
stali úspěšnými řešiteli.
Naší přírodou
Okresní kolo – Přerov:
V mladší kategorii (prima, sekunda) naši školu reprezentovali Josef Kusák (společenstvo lesa), David
Pechar (společenstvo luk), Radim Mareš (společenstvo vod) a Josef Haldina (společenstvo lidských
sídel). I když jsou kluci v této soutěži teprve začátečníci, bojovali statečně a v konkurenci čtyř škol
skončili na 3. místě a David Pechar na 2. místě.
V kategorii starších (tercie, kvarta) se soutěže zúčastnili Natálie Pešová (společenstvo lesa a
společenstvo luk), Ondřej Klauda (společenstvo vod) a Ondřej Matějček (společenstvo lidských sídel).
V této kategorii vybojovali velmi pěkná 2. místa a Natálie Pešová ve společenstvu luk zvítězila,
obsadila 1. místo a postoupila do finále. Výhrou také získala možnost zúčastnit se zájezdu do Bílých
Karpat.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 30
Soutěž YPEF – Mladí lidé v evropských lesích
Letos poprvé se naše škola zúčastnila oblastního kola evropské soutěže „Young People in European
Forests“, které se konalo na Střední lesnické škole v Hranicích. Tato soutěž je určená pro žáky
základních škol ve věku 13 – 15 let a studenty středních škol ve věku 16 – 20 let.
Za naše gymnázium se do soutěže zapojili tři studenti z kvarty v mladší kategorii – Jakub Hlavinka,
Jan Matoušek a Ondřej Mořický, ve starší kategorii to byla Lenka Gardavská ze sexty, Jaroslav
Křepelka z 1. ročníku a Lukáš Lejnar z kvinty.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 31
Jarda Křepelka přebírá cenu
Na soutěž jsme se sice připravili, ale brali jsme účast jako zkušenost s novou soutěží, takže jsme se
příliš nestrachovali o případné umístění. O to větší překvapení bylo, že ve starší kategorii (pro SŠ) se
soutěže účastnilo jen naše družstvo a družstvo pořádající Střední lesnické školy. Ve starší kategorii
tedy nebudeme horší než stříbrní. Mladší kategorie (pro ZŠ) byla napínavější. Přihlásilo se 10 družstev,
např. z Opavy, Mladecka, Šumperku, Valašského Meziříčí.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: test (50 otázek), poznávací část (rostliny, živočichové, horniny,
stopy zvířat), řez a tah. Po soutěži jsme byli provedeni částí arboreta lesnické školy a vyslechli si velmi
zajímavý výklad o stromech a keřích.
Výsledky oblastního kola:
Mladší družstvo se umístilo na velmi pěkném 3. místě.
Družstvo starších skončilo na předpokládaném 2. místě s vědomím, že jen stěží můžeme konkurovat
znalostem studentů lesnické školy.
Fyzika
Fyzikální olympiáda - kategorie A
Školní kolo:
Jediný účastník a úspěšný řešitel Lukáš Knob (septima).
Krajské kolo:
Celkem se kategorie A v Olomouci zúčastnilo 8 soutěžících. Lukáš Knob obsadil 1. místo
Uveřejněný text:
Lukáš Knob, student septimy Gymnázia Kojetín, je vítězem krajského kola fyzikální olympiády
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve
školním roce 2012 - 2013 již 54. ročník soutěže fyzikální olympiáda. Cílem soutěže je získat talentované studenty pro
hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň jim dát příležitost k tomu, aby mohli ukázat, jaké jsou jejich
vědomosti z fyziky a jak je dovedou používat při řešení úloh i v praxi.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 32
Soutěž FO je dobrovolná. Pro studenty středních škol jsou vypsány 4 kategorie: A pro 4. ročník, B pro 3. ročník, C pro
2. ročník a D pro 1. ročník. Všechny kategorie mají domácí a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí celostátním kolem.
Přírodovědný klokan
- soutěž pro nadšence se zájmem o matematiku, fyziku, chemii a biologii.
V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií, v kategorii
Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií a jejich vrstevníci.
Celkem se zúčastnilo 62 žáků GKJ.
Kategorie Junior:
1. místo
Martin Cäsar (sexta)
2. místo
Adriana Nováková (sexta)
3. místo
Kryštof Bouda (1. ročník).
Kategorie Kadet:
1. místo
Ondřej Mořický
2. místo
Erik Szcotka
3. místo
Daniel Šikling (všichni z kvarty).
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda – kategorie A
Školní kolo:
1. místo
Tadeáš Sochor
2. místo
Filip Novotný
3. místo
Josef Kusák (všichni z primy).
Okresní kolo:
Filip Novotný obsadil 1. místo a Tadeáš Sochor 3. místo.
Krajské kolo:
Tadeáš Sochor se umístil na 2. místě a Filip Novotný na 4. místě.
Zeměpisná olympiáda – kategorie B
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 33
Školní kolo:
Dne 13. 12. 2012 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie B. Zúčastnilo se jej
celkem 17 žáků ze sekundy. Zeměpisná olympiáda byla rozdělena na dvě části. Práci s atlasem a bez
atlasu.
1. místo
Natálie Šírková
2. místo
Lucie Kamencová
3. místo
Eliška Sedlářová.
Zeměpisná olympiáda – kategorie C
Školní kolo:
Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem 49 žáků. Konečný počet bodů, kterého mohli
dosáhnout z části bez atlasu a z části s atlasem, byl 71 bodů. Nejlépe si vedli následující studenti:
1. místo
Filip Červenka
2. místo
Ondřej Klauda
3. místo
Nikol Pechová (všichni z kvarty).
Okresní kolo:
Ondřej Klauda obsadil 3. místo.
Zeměpisná olympiáda – kategorie D
Školní kolo:
Zúčastnilo se jej celkem 29 žáků z vyššího gymnázia. Zeměpisná olympiáda byla rozdělena na dvě
části: práci s atlasem a bez atlasu.
1. místo
Lukáš Knob (septima)
2. místo
Petra Procházková (oktáva)
3. místo
Tadeáš Hájek (4. ročník).
Okresní kolo:
Lukáš Knob získal 2. místo.
Krajské kolo:
Krajské kolo proběhlo na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci. Postup do krajského kola si vybojoval
Lukáš Knob. V krajském kole se umístil na 2. místě.
Hudební výchova
Slavíci z Přerova
Na základě obdržené nabídky k účasti v 10. ročníku soutěže byli informováni žáci nižšího gymnázia a
k účasti se přihlásily žákyně tercie. Zpívalo se před odbornou porotou (Jana Žatecká – varhanice,
sbormistryně DPS Přerováček a Scholy v Přerově; Eva Kašparová – dlouholetá členka DPS
Přerováček, účastnice 2. série Superstar, zpěvačka hudební skupiny DUB / skladby s nápadem a
vtipem; Ronald Greissler – dlouholetý člen PDS Přerováček, smíšeného PS Vokál Přerov a Kůrového
sboru Přerov) která hodnotila přednes písní a celkový dojem. Soutěž probíhá tradičně bez účasti
veřejnosti a soutěžící zpívají bez doprovodu nástrojů.
Hodnotící kritéria poroty:
1. pěvecká kultura a technika – čistota a jistota hlasu, výslovnost - 0 – 5 bodů
2. intonace a rytmus - 0 – 5 bodů
3. výraz – správné užití hudebně výrazových prostředků, působivá interpretace (= interpret ví,
o čem zpívá) - 0 – 5 bodů
Celkové hodnocení:
zlaté pásmo – 45 – 39 bodů
stříbrné pásmo – 38 – 32 bodů
bronzové pásmo – 31 – 25 bodů
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 34
diplom za účast – 24 – 0 bodů
Výsledky:
Kristýna Suchyňová – zlaté pásmo a 3. místo z 29 účastníků
Eliška Straková a Sabina Neoralová – stříbrné pásmo
Dominika Dočkalová – bronzové pásmo
Rozezpívání u kašny
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 35
Ocenění Kristýny a předání diplomu - 3. místo v okrese
Tělesná výchova
Turnaj v přehazované
V tělocvičně Gymnázia Kojetín se během dne otevřených dveří uskutečnil turnaj v přehazované.
Účastnili se ho vybraní žáci tercie v rámci polského projektu. První místo vybojovalo družstvo „The
Big Bang“ – Martin Kubalík, Matouš Čanda a Petr Otáhal.
Okresní kolo žákovských družstev ve stolním tenise
V úterý 23. října 2012 se konalo Okresní kolo žákovských družstev ve stolním tenise. Turnaj byl určen
pro družstva chlapců i dívek 6. – 9. tříd, popř. nižšího gymnázia. Naši školu reprezentovali stejně jako
v loňském školním roce jen chlapci, a to v kategorii mladší žáci Miroslav Horňák, Jan Karas a Petr
Langr (sekunda), v kategorii starší žáci Martin Kubalík (tercie), David Kramář, Jakub Palkovský a Erik
Szcotka (kvarta).
Turnaj v ringu „O putovního Jaryna“
V pondělí dne 24. 6. 2013 se v tělocvičně 1. ZŠ Náměstí Míru konal již tradiční turnaj v ringu
„O putovního Jaryna“. Celkem se zúčastnilo 6 družstev, a to po třech z gymnázia a ZŠ Náměstí Míru.
Naši školu reprezentovali žáci sekundy (2 týmy) a primy (1 tým). Je velmi potěšitelné, že jsme po delší
době vyhráli a získali 1. místo a hlavní cenu – tj. „Putovního Jaryna“, což se podařilo týmu sekundy ve
složení: Veronika Horňáková, Anna Křepelková, Lucie Kamencová, Petr Langr a Jiří Tobolák. Velkým
překvapením byla i úspěšná účast našich „primánků“ – Lucie Krybusové, Michaely Zavřelové, Josefa
Haldiny a Josefa Kusáka, kteří se umístili na krásném 2. místě. Další družstvo sekundy se umístilo na
4. místě.
Florbalový turnaj SŠ v Přerově
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 36
V úterý 27. 11. 2012 se na Obchodní akademii v Přerově konal florbalový turnaj středních škol.
Družstvo GKJ ve složení: Adam Buriánek, Ondřej Šírek, Petr Vitík, Tomáš Zvardoň, René Jurčík,
Miroslav Krybus, Michal Okál, Marek Kubík, Vít Strnadel, Jiří Rudolf, Lukáš Bíbr a Jakub Palkovský,
se umístilo na velmi pěkném 2. místě.
Družstvo GKJ
Florbalový turnaj o pohár starosty Přerova
V březnu se na OA v Přerově uskutečnil florbalový turnaj chlapců SŠ o pohár starosty Přerova. Naši
školu reprezentovalo vybraných 10 studentů vyššího gymnázia: Jiří Rudolf a Dominik Kuba
(1. ročník), Vít Strnadel (2. ročník), Štěpán Staněk (3. ročník), René Jurčík, Miroslav Krybus a Michal
Okál (sexta), Ondřej Šírek, Petr Vitík a Tomáš Zvardoň (septima). Do turnaje se přihlásilo osm týmů,
které byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech týmech. V základní části se utkal každý tým se
zbývajícími třemi týmy ze své skupiny. Družstvo naší školy podalo dobrý výkon, ale na postup do
závěrečných zápasů to nestačilo.
Florbalový turnaj NG GKJ
V rámci Dne otevřených dveří Gymnázia Kojetín se v úterý 4. 12. 2012 uskutečnily florbalové turnaje
hochů i dívek NG. Do chlapeckého turnaje se přihlásilo 5 týmů, které se utkaly systémem každý
s každým. Po zajímavých deseti zápasech bylo výsledné pořadí následující:
1. místo - JUNIORS (kvarta)
2. místo - FORNETTI (tercie 1)
3. místo - Lamýci (sekunda)
4. místo – HAF CLUB (tercie 2)
5. místo – KFC M´c Kojetín (prima)
Letos poprvé se do turnaje přihlásila i dvě dívčí družstva. Ta spolu sehrála dva zápasy, které určily
vítězky.
1. místo – ALEXANDROVCI (tercie)
2. místo – Prima COOL (prima)
Individuální ceny získali:
David Kramář – nejlepší brankář
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 37
Lukáš Bíbr – nejlepší hráč
Michaela Zavřelová – nejužitečnější hráčka.
Sponzoři turnaje: Revírní bratrská pokladna a.s., město Kojetín a Žákovský parlament GKJ.
Fotbalový turnaj GKJ „ O putovní pohár SK Haná Záříčí“
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 se uskutečnil další ročník tradičního fotbalového turnaje GKJ „O putovní pohár
SK Haná Záříčí“. Do turnaje hochů se přihlásilo celkem 12 týmů. V 19 divácky atraktivních utkáních
bylo vidět spousta pěkných fotbalových akcí. Ve finále se rozdalo mnoho hodnotných cen. Poděkování
patří štědrým sponzorům Městu Kojetín, SK Haná Záříčí, ŽP Gymnázia Kojetín a Patriku Zgodovi.
Výsledné pořadí:
Hoši - nižší gymnázium
1. místo – Juniors
2. místo – Matějičkovic učni
3. místo – R. z Madridu
4. místo – Pytlíci z Primy
Hoši - vyšší gymnázium.
1. místo – Hicks
2. místo – Frajeři
3. místo – Tak jsme MISTŘI no a co…
4. místo – Dýmalovci
5. místo – Kotěhůlky
Dívky
1. místo – Prvačky
2. místo – Holky ze sekundy
3. místo – V- Druhák
Jadžentový turnaj GKJ
V pátek 16. listopadu se v rámci oslav Dne studenstva uskutečnil jadžentový turnaj. Zúčastnilo se
celkem 7 družstev z vyššího gymnázia, které byly rozlosovány do dvou skupin. Turnaj byl zahájen
utkáním Erteplí a Kopáčů.
Výsledky:
1. místo – Květáci ze Švédska a pes (oktáva)
2. místo – Erteple (septima + 3. ročník)
3. místo – Kopáči (sexta).
Fotbalový turnaj SŠ v Přerově
Ve čtvrtek 11. 4. 2013 se fotbalové družstvo dívek Gymnázia Kojetín zúčastnilo svého prvního turnaje.
Konal se na Obchodní akademii v Přerově pod záštitou Primátora města Přerova. Fotbalistky naší
školy se na tuto akci poctivě připravovaly dva měsíce. Po mnoha vyrovnaných zápasech se družstvo
GKJ umístilo na 7 místě.
Družstvo Gymnázia Kojetín hrálo ve složení:
Tereza Mlýnková, Lenka Paráková (1. ročník), Petra Gorčíková - C, Barbora Pelikánová (2. ročník),
Lucie Hudcová, Adriana Nováková, Nikola Trefilová, Kristýna Vaňharová, Jana Vykoukalová (sexta).
9. DEBATOVÁNÍ
Debatování napříč osnovami – 1. ročník, prima, hosté
8.00 – 8.30
registrace
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 38
8.30 – 10.00
zahájení, úvodní seminář – základní informace o debatování, projektu a
vysvětlení pravidel debaty
10.15 – 11.45
příprava žáků na debatu pod dohledem lektorů, souběžně seminář pro učitele
12.30 - 14.00
debaty účastníků semináře
Pořadatel: Asociace debatních klubů a Gymnázium Kojetín.
Výkony v debatách si zasloužily také patřičné občerstvení
Debatní turnaj - Olomouc
Krajské kolo:
Soutěže se zúčastnilo celkem 16 týmů ze středních škol Olomouckého kraje. Za naši školu soutěžily
2 týmy:
PRIMA COOL (žáci z primy): Jakub Okruhlica, Josef Haldina, Josef Kusák, Jakub Tabara
HIGH FIVE (žáci sekundy): Tomáš Stav, Petr Langr, Filip Indrák, Jan Karas
Tým PRIMA COOL se umístil na 3. místě.
Pořadatel: Česká debatní společnost.
10. SKOKANI ROKU
– soutěž o nejvýraznější zlepšení prospěchu za pololetí
1. pololetí: Kateřina Trávníčková (septima), David Formánek a Klára Štecová (oktáva), Jana Dostálová
(3. ročník), Tadeáš Hájek (4. ročník).
2. pololetí: Eva Kristýnová (1. ročník), Soňa Žatecká (sexta), Gabriela Rygrová (2. ročník).
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 39
11. EXKURZE A DALŠÍ AKTIVITY ŽÁKŮ
Zájezdy do divadel a kin, divadelní a filmová představení, koncerty
„Poslední případ Sherlocka Holmese“ - Divadlo Tramtarie Olomouc, v rámci Kojetínského
divadelního festivalu, VG a NG
„Straka v říši entropie“ – scénické čtení – Městské divadlo Prostějov, prima, tercie, kvarta
O knize:
Markéta Baňková napsala knihu bajek pro dospělé a děti s názvem Straka v říši Entropie, v níž zvířata luští záhady
existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někteří samci nepohrdnou samičkou z
igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat proti
nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši
mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Za knihu Straka v říši entropie byla oceněna jako Objev ceny Magnesia litera
2010.
„Hrdý Budžes“ – Divadlo Bez zábradlí Praha – oktáva
„Saturnin“ – Divadlo ABC Praha – oktáva
„Věc Makropulos“ - Stavovské divadlo – 4. ročník
Křižíkova fontána – večerní hudební představení, Výstaviště Holešovice. Praha, 4. ročník
„Gottland“ – scénické čtení – Městské divadlo Prostějov, 1. ročník, 3. ročník
- herci předvedli hodinové představení, které seznámilo žáky s knihou polského autora Mariusze
Szczygiela, v níž čtenáře seznamuje s životem významných osobností českého života, jako byl např.
Tomáš Baťa
Vzdělávací exkurze
Zámecká knihovna Kroměříž – kvinta, 1. ročník
- výklad knihovníka pana Cyrila Měsíce a prohlídka některých vzácných exponátů ve sbírkách
knihovny, studenti si v první části vyslechli výklad o tom, jakou historií si prošla knihovna a jaký je
současný stav, v další části si žáci prohlédli i prostory, kam se běžný návštěvník zámku nedostane;
vzhledem k tomu, že se účastnily akce dvě třídy, byla naplánována i prohlídka Muzea Kroměříž, kde si
žáci prohlédli některé expozice; zvláště zapůsobila možnost vyzkoušet si některé činnosti v expozici
připomínající 80 let trvání muzea, poutavé byly i podzemní prostory s interaktivními počítačovými
aplikacemi, které přibližují historii Kroměříže a blízkého okolí, obrazy M. Švabinského patří k trvalým
hodnotám muzea a také jejich prohlídka byla součástí naší návštěvy
Česká televize – 4. ročník
– exkurze do zákulisí televize, prohlídka pracovišť, studií, technického zázemí
Školní exkurze do centra paintballu ve Zlíně
Studenti i s vyučujícími odjeli v 8.30 z kojetínského nádraží do Zlína, kde měli žáci objednaný
paintball. Do Zlína jsme přijeli v 10.30 a od 11.30 začala paintballová hra. Žáci mezi sebou soutěžili
v 5 družstvech až do 14.15. Vrátili jsme se vlakem okolo 17. hodiny zpět do Kojetína.
Akce se studentům velmi líbila a zdokonalila jejich tělesnou zdatnost a postřeh.
Exkurze Brno – 1. ročník
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 40
- návštěva kapucínské hrobky, návštěva kostela Nalezení sv. Kříže, Zelný trh, prohlídka kašny Parnas,
Stará radnice – pověsti Brna, prohlídka chrámu na Petrově, Denisovy sady, vyhlídka na Špilberk,
Lasergame
U kapucínské hrobky
Botanická exkurze – Království Grygov, Strejčkův lom – 1. ročník, kvinta
- odborný výklad, práce s rostlinným materiálem – pozorování rozlišovacích znaků, poznávání jarního
aspektu lužního lesa
U památečného dubu
Exkurze Anthropos Brno – septima, 3. ročník
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 41
- prohlídka pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně, vztažená k probíranému učivu
biologie „vývoj člověka“ v septimě / 3. ročníku; žáci se seznámili s interiérem pavilonu
vybaveným chronologicky řazenými exponáty od zvířecích předchůdců a příbuzných člověka, přes
nejrůznější lidoopy až k rodu Homo
Exkurze – Vlastivědné muzeum Olomouc – prima, sekunda
- exkurze do Vlastivědného muzea Olomouc do nové expozice historické a především přírodopisné.
Žáci se seznámili s jednotlivými ekosystémy naší přírody a jejími obyvateli. Výstava byla koncipována
především interaktivně, mohli si tedy poslechnout hlasy nejrůznějších zvířat, prohlédnout si oblohu
s nejrůznějšími ptáky, zalovit si ve virtuálním rybníce nebo si sáhnout na srst různých druhů savců.
Využili jsme návštěvy Olomouce i k prohlídce nové budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého, kde nás provedl Kamil Kropáč PhD. Velice poutavým výkladem žáky zasvětil do základů
geologie přímo na půdě katedry geologie.
Sportovně relaxační třídní exkurze Olomouc - prima
Žáci primy se zúčastnili 4hodinového programu pro školy v lanovém centru Proud v Olomouci, kde se
naučili základy práce s lanem, jištění, slaňování. Následně se nejprve těsně nad zemí a pak ve výšce
pokoušeli zdolávat různé lanové překážky. Ti odvážnější si nakonec užili adrenalinu ve formě big
swingu neboli obřího zhoupnutí.
Exkurze na MU Chropyně – prima
- návštěva Obecního úřadu v Chropyni. S fungováním obecního úřadu v rovině teoretické se žáci
seznámili v hodinách občanské nauky. Rádi jsme tedy využili pozvání paní starostky Ing. Věry
Sigmundové, které nám umožnilo zamyslet se nad náročností rozhodování o obecních záležitostech.
Formou prezentace nás paní starostka seznámila se strukturou obecního úřadu, poté jsme měli možnost
navštívit jednotlivé odbory. Žáci se tak dozvěděli, s jakými záležitostmi se na který odbor mohou
obracet. Cílem exkurze bylo nejen seznámení se s fungováním obecního úřadu, ale i příprava na
budoucí zodpovědný přístup k záležitostem života v obci a přijetí vlastní spoluzodpovědnosti za život
v obci.
Ekocentrum Veronica – Hostětín – oktáva, 4. ročník
- celodenní exkurze, cílem bylo seznámení studentů s ekocentrem Veronica Hostětín, jeho aktivitami a
působením; studenti si prohlédli pasivní dům – byli podrobně seznámeni se systémem vytápění,
klimatizace (rekuperační jednotka), zásobování vodou v domě (nádrže na užitkovou vodu na střeše,
splachování užitkovou vodou), izolacemi, systémem utěsnění oken (neotvíratelná a otvíratelná okna).
Seznámení s domem probíhalo formou vlastní aktivity studentů. V domě jsou instalovány informační
panely, studenti samostatně vyhledávali informace a vyplňovali pracovní list. Poté dům celý prošli
s lektorkou, informace si kontrolovali a ucelili. Studenti se seznámili s provozem moštárny, prohlédli
si celé zařízení – lisovnu, plnící linku. Měli možnost zakoupit více druhů moštů v biokvalitě.
Studenti prošli celou obcí a seznámili se s dalšími ekologicky šetrně koncipovanými a realizovanými
projekty v obci, jimiž jsou centrální obecní výtopna na biomasu, kořenová čistírna, úsporné
osvětlení obce. V prostředí přírodní zahrady ekocentra studenti absolvovali komunikační
(korespondenční) meditativní hru na téma „můj vztah ke krajině“.
Poznávací exkurze Praha – oktáva a 4. ročník
- prohlídka historického centra města, areálu Pražského hradu a Vyšehradu, Židovského města, výstav
a muzeí, návštěva ZOO v Troji, návštěva divadelních představení
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 42
Oktáva v Praze
Exkurze Olomouc – tercie
- varhanní koncert v kostele Sv. Mořice, prohlídka Arcibiskupského paláce; poté následovala
procházka historickou Olomoucí, která byla zakončena návštěvou Baziliky navštívení Panny Marie a
Olomoucké zoologické zahrady.
Technické muzeum Brno – tercie
- prohlídka expozic Technického muzea v Brně, z části s odborným výkladem, z části samostatně;
podpora výuky fyziky na škole netradičním způsobem; propojení výuky předmětu fyziky a dějepisu;
výklad zaměstnanců muzea s prohlídkou na téma „ Parní motory“.
Ekologická exkurze do Kurovického lomu – 2. ročník
- přírodní památka Kurovický lom, vzniklý po těžbě vápence. Kurovický lom je unikátní geologickou
lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, která je dokladem
vulkanismu v tomto období (jediná na Moravě) a výskytu fosilií. Významnou část přírodní památky
představují plochy charakteru lesostepi s výskytem teplomilných druhů rostlin a silně ohrožených
druhů plazů, z ohrožených druhů rostlin se zde hojně vyskytuje např. hořec křížatý. Celá lokalita
představuje významný „biologický ostrov” pro řadu druhů hmyzu, ptáků a savců, pro které jsou les a
křoviny vítanou skrýší. Rozsáhlá prohlubeň, vzniklá těžbou, se naplnila srážkovou a průsakovou vodou
a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků.
Voda pro Žebračku (Národní přírodní rezervace), Přerov – tercie
- žáci měli možnost poznat nížinné lesy v nivě Bečvy, zalovit síťkami v tůních a odhalit tajemství
vodních ekosystémů, ve stínu prastarých stromů se dozvěděli více o fungování lužního lesa a vůbec
o významu lesů v krajině a životě člověka, učili se poznávat lesní druhy ptáků, dřeviny i byliny
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 43
Zoo Kopeček Olomouc – 2. ročník, sexta
- žáci poznávali různé druhy živočichů, pozorovali morfologii a životního prostředí cizokrajných i
domácích druhů, získávali informace o jejich způsobu života, rozšíření na zemi, způsobu
rozmnožování
Hranickým krasem – kvarta
- žáci navštívili Hranický kras se Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi, s propastí, s unikátními
lázněmi a lesní přírodní rezervací. Nejhlubší propast ve střední Evropě i dnes zůstává jednou
z největších záhad České republiky. Dozvěděli se něco o historii území, o pohřbených mogotech i o
jezerech smrti. Poznali geologii a geomorfologii Hranického krasu, jeho vzácné zvířecí obyvatele,
rostliny a dřeviny i naléhavé ekologické problémy. Průvodcem byl pan Mgr. Petr Rejzek
z Environmentálního centra Přerov – Koroptvicky.cz.
Exkurze – Okresní soud Přerov – sexta, 2. ročník
- fáze trestního soudního jednání, činnost státního zástupce, obhajoby a soudce, seznámení s právním
řádem v praxi, beseda se soudcem
Armádní muzeum na Žižkově – 4. ročník
- prohlídka, zaujal třetí výstavní prostor, který zachycuje období 2. světové války a mapuje účast
Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji i v dalších akcích, které měly za cíl
obnovu samostatnosti Československa
Kojetínský židovský hřbitov a synagoga – oktáva
- exkurze, historie kojetínských Židů
Semináře, výstavy, besedy, přednášky, mimoškolní soutěže
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 44
„Příběhy bezpráví“ – Jeden svět na školách
- projekce filmu „Nikomu jsem neublížil“ a následná beseda s pamětníky 50. let pány Miroslavem
Wildungem a Milanem Stavem, 4. ročník a oktáva
netradiční výuka moderních dějin
využití orální historie
rozšíření povědomí žáků o moderních dějinách Československa
Knihovnické lekce
- pravidelné lekce pro NG (prima – kvarta)
- seznámení studentů s oddělením pro dospělé, způsob řazení knih podle mezinárodního desetinného
členění, informace o náplni činnosti knihovny, praktické hledání v knihovním fondu atd.
Tercie v knihovně
Beseda s Arnoštem Vašíčkem
– Městská knihovna Kojetín – septima, oktáva, 3. a 4. ročník
- seznámení s tvorbou spisovatele a záhadologa A. Vašíčka, žáci diskutovali s odborníkem na zajímavé
téma (nevysvětlitelné archeologické záhady, podivné úkazy a paranormální jevy, objevy z cest na
Velikonoční ostrovy, do Austrálie, na další tichomořské ostrovy, …).
Text uveřejněné zprávy
Za záhadami s Arnoštem Vašíčkem
Dne 10. října se žáci naší školy zúčastnili besedy se známým českým spisovatelem, cestovatelem a záhadologem Arnoštem
Vašíčkem, kterou pro ně připravila Městská knihovna Kojetín.
Tento muž, známý také jako režisér mnoha mysteriózních dokumentů a seriálů, při honbě za záhadami procestoval více než
devadesát zemí světa. A jelikož tématem besedy byly právě záhady, které mě samotného fascinují, moc jsem se na tuto
přednášku těšil. Pan Vašíček se žákům nejdříve představil a poté už začal vyprávět o svých nevšedních příhodách, které
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 45
zažil během cestování exotickými zeměmi a při návštěvách nejrůznějších domorodých kultur. Povídání bylo doplněno
několika videodokumenty, které nás blíže seznámily s nejrůznějšími nevysvětlitelnými jevy a událostmi, které jsou
s domorodým obyvatelstvem úzce spojeny. Nechyběla ani spousta zajímavostí. No posuďte sami: dověděli jsme se
například, proč si barmské ženy nechají prodlužovat krky kovovými kroužky, poznali jsme domorodý kmen, jehož členové
si dobrovolně nechají uřezávat prsty, či obyvatele jednoho z ostrovů, jejichž víra v existenci duchů je tak silná, že darují
oběti třeba dokonce běžným elektrickým spotřebičům.
Pan Vašíček své vyprávění humorně doplňoval a celá akce se náramně vydařila. Odcházel jsem nadšen a doufám, že si
podobnou besedu ještě někdy zopakujeme.
Ondřej Švec
Beseda s MUDr. Koláčkovou
- Psychiatrická léčebna Kroměříž, 3. ročník + septima seminář
Beseda s MUDr. Koláčkovou probíhala v prostorách klubu pacientů, přímo na oddělení se vzhledem
k soukromí pacientů studenti nepohybovali; studenti byli seznámeni s historií a provozem
psychiatrické léčebny v Kroměříži; paní doktorka studentům, zejména zájemcům o studium medicíny,
podala informaci o současné klasifikaci psychologických poruch a psychiatrických onemocnění, uvedla
řadu konkrétních příkladů ze své vlastní praxe; neméně zajímavou informací pro studenty byla nabídka
dobrovolnické spolupráce s léčebnou; student může navázat komunikaci s konkrétním pacientem a
v rámci svých možností a pacientových požadavků s ním různým způsobem spolupracovat, studenti
pacientům čtou, pomáhají jim s drobnými nákupy, věnují se hudebním, výtvarným činnostem a
společenským hrám v prostorách klubu.
Vietnam a Kambodža
- sexta, septima, 2. ročník a 3. ročník
- žáci se dozvěděli o životní situaci, stylu a jazyku v daných zemích, seznámili se způsobem života i
obživy jejich obyvatel; zajímavou formou se dozvěděli o kultuře národů od dobrovolnice, která obě
země navštívila s humanitární pomocí; besedy byly realizovány z projektu „Letní škola rozvojové
spolupráce“.
Čína
- septima, 3. ročník
Netradiční vyprávění o Číně si dnes vyslechli studenti septimy a 3. ročníku. Martin Beránek, bývalý
student a absolvent našeho gymnázia, pracoval v Číně jako dobrovolník a „zemi draka“ poznal jinak,
než ji má možnost poznat obyčejný turista. Dozvěděli jsme se, jak vypadá Peking a jeho památky, jak
to chodí na čínských nádražích, na ulicích, jak vypadá městská doprava, jak se učí studenti na
univerzitě, jak žijí, studují a tráví volný čas, co se dá koupit v menze, jak je to v Číně s internetem a
sociálními sítěmi, jak se Číňané dívají na blonďaté Evropany a Evropanky a mnoho dalšího.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 46
Koncentrační tábory
- pro zájemce
- dvě přednášky a následné besedy s panem Františkem Rieglem, nechali jsme si vyprávět a
dokumentovat téma, které zaujalo studenty už na podzim, poté co navštívili Osvětim a Březinku, pan
Riegl obě své přednášky o koncentračních táborech (zaměřené na Dachau, Mauthausen a Osvětim)
doplnil bohatým obrazovým materiálem a videomateriálem; byl na místech, o kterých nám vyprávěl,
účastnil se zde památečních výročních setkání a zprostředkoval pro nás rozhovory s veterány války a s
lidmi, kteří zde buď byli vězněni, nebo v táborech zemřeli jejich blízcí, ať už to byli Rusové, Češi,
Španělé či Poláci, vzpomněli jsme také osudy kojetínských židovských obyvatel, kteří se domů už
nevrátili.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 47
Zeměpisná přednáška Dálný východ
- audiovizuální zeměpisné přednáška v sále kojetínské sokolovny, VG a NG
- jednalo se již o 14. pořad agentury Pohodáři, se kterým přijeli pánové Martin Dufek a Vratislav
Kratochvíl; letos si připravili přednášku na téma „ Dálný východ – po stopách ussurijského tygra, žluté
rasy a Československých legionářů“; výpravu podnikl na počátku letošního roku Martin Dufek.
Poutavým vyprávěním, pestrým obrazovým materiálem a zajímavými videosekvencemi jsme se i my stali účastníky
zajímavého dobrodružství. Na palubě ruského letadla mířícího na Dálný východ jsme nejprve potkali české a slovenské
hokejisty Lašáka, Petružálka a Vránu, kteří mířili do svého hokejového klubu Amur Chabarovsk. Po mnohahodinovém letu
a přistání na chabarovském letišti, jsme byli pozváni na prohlídku 600 000 metropole ležící na řece Amur. S našimi
hokejisty jsme navštívili trénink klubu KHL v hokejovém svatostánku Platinum Arena. Ve městě samotném jsme navzdory
krutým lednovým mrazům navštívili řadu muzeí, nakoukli jsme do běžného života několika ruských rodin, prožili jsme zde
pravoslavné Vánoce a navštívili i „tradiční“ bohoslužbu. Další zastávkou Martina Dufka na této výpravě se stal
Vladivostok, jehož izolovanost, směsice kultur a národů, spojená s drsným klimatem a vstřícnými obyvateli, zaujala úplně
všechny. Prohlédli jsme si hroby Československých legionářů, připomněli jejich osudy a vyslechli různé teorie na téma
ztracený carský poklad. V třeskutých mrazech putování pokračovalo do pohoří Sichote – Alin k rezervaci stále vzácnějšího
ussurijského tygra. Při historkách o útocích tygra na lidi, o složitosti jeho ochrany i o všudypřítomném pytláctví jsme blíže
poznali život tohoto nádherného zvířete. Mnohahodinovou autobusovou anabází jsme byli přesunuti na pobřeží Japonského
moře do vesničky Kyjovka, partnerské to obce našeho Kyjova. I zde nás překvapila neskutečná dobrosrdečnost místních
lidí, drsná nádherná krajina a rozmanitá fauna i flóra. Při návratu z dálněvýchodních oblastí jsme si prohlédli při
mezipřistání 5 milionový Sankt Peterburg.
Tematické pohlednice
- výstava ze sbírek Františka Riegla, Městské informační středisko Kojetín
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 48
3. ročník a septima na výstavě
Život druhého československého prezidenta Edwarda Beneše
- výstava ze sbírek Františka Riegla, Městské informační středisko Kojetín
Druháci na výstavě
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 49
Odborné přednášky pro studenty
Kulinářská fyzika
– kvarta, 2. ročník
Kulinářská fyzika je mezioborová vědní disciplína, která využívá poznatků fyziky, chemie, biologie,
lékařství, matematiky a techniky. Studuje teorii přípravy potravin, fyzikální a chemické procesy, které
probíhají během různých úprav pokrmů. Součástí kulinářské fyziky je i studium technického zázemí,
neboť bez vynálezů z oblasti fyziky a techniky, které využíváme v kuchyni, by nebyla kuchyně taková,
jak ji známe z každodenního života. Součástí kulinářské fyziky jsou také poznatky o výživě, složení
potravin, jejich energetické hodnotě a zdravém způsobu stravování.
Se základy této problematiky nás přijela seznámit RNDr. Holubová, vyučující katedry experimentální
fyziky PřF UP Olomouc. V první hodině se přednášející zaměřila na historii a teorii, druhá hodina byla
plná pokusů. Přednáška vhodně doplnila výuku fyziky na naší škole. Úsměvné je ukončení hodnotící
zprávy, kterou zpracovala žákyně kvarty. Varování: Tyto pokusy prosím nezkoušejte s Vašimi
domácími spotřebiči!
Původ jmen
– sexta, 1. ročník, 2. ročník
Přednáška, kterou studentům nabídla Palackého univerzita v Olomouci, zajímavé vyprávění, jak jsme
ke svým jménům přišli, Mgr. Marek Bohuš, Ph.D. z PF UP Olomouc přednášel o tom, jak vznikla naše
osobní jména, co znamenají a jestli se dají překládat z jazyka do jazyka, zaměřil se hlavně na jména
česká a německá, která se v osobních jménech obyvatel České republiky vyskytují nejčastěji, ale i na
jména v jiných jazycích, mluvilo se o tom, proč máme dvě jména, jakými zásadami se řídit, pokud
budeme vybírat jméno pro dítě nebo jestli si lze jméno změnit. A protože měl lektor k dispozici
jmenný seznam účastníků přednášky, připravil si pro všechny zúčastněné vysvětlení vzniku právě
jejich příjmení. Všichni jsme se vešli do pěti kategorií vzniku příjmení, jak je klasifikuje věda o
jménech – onomastika.
Populárně – vědecké výjezdní přednášky vysokoškolských pedagogů se u nás v gymnáziu uskutečňují
v rámci univerzitního projektu POP UP „Věda do škol“.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 50
Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.
„Právní stát a spravedlnost“
přednáška a beseda s doc. Zdeňkem Koudelkou- septima, oktáva, 3. a 4. ročník
- přednáška řešila problematiku práva přirozeného a psaného, přednášející uvedl mnoho příkladů, kdy
jsou tyto dvě oblasti v kolizi. Přínosné bylo i zamyšlení nad morálkou a právem. Žáky zaujala i část
věnovaná práci soudce a významu soudního senátu.
Doc. Zdeněk Koudelka
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 51
Konzultační seminář pro maturitní ročníky
- konzultační seminář proběhl v rámci projektu „Studenti studentům“, do kterého se škola
zaregistrovala přes oficiální stránky CERMATU novamaturita.cz.; semináře se zúčastnily obě
maturitní třídy ve 4 vyučovacích hodinách, lektorovali studenti VŠ vyslaní a proškolení CERMATEM.
Akademie
Text uveřejněný v KZ č.2/2013:
Vánoční akademie 2012 předčila očekávání
Situace se často opakuje. I naše letošní akademie byla poznamenána nepříjemnou tragickou událostí. Náhlý odchod
studentky třetího ročníku podstatně ovlivnil atmosféru posledních dnů před koncem roku. Proto i větší část programu tomu
byla do určité míry přizpůsobena.
Začali jsme v nostalgickém ladění hudbou vánoční a písněmi v mollových tóninách. Opět jsme v poněkud upravené
podobě slyšeli Albinoniho Adagio, tentokrát s instrumentálním doprovodem, a stejně tak pojatou píseň Edelweiss a dvě
další v provedení KS Prima nota.
Pak už se ujal úlohy moderátora Martin Horák a provázel nás sám celým programem, což zvládl na výbornou. Jako
prvního uvedl Petra Otáhala z tercie. Ten si vybral skladbu od barokního skladatele J. S. Bacha a na klavír ji procítěně
přednesl. Vánoce byly pak připomenuty dvakrát v hromadném vystoupení němčinářů písní o jedličce (O Tanenbaum) a
ruštinářů o smrčku (Joločka). Že se tentokrát nepodařilo připravit divadelní představení, nebylo takovým problémem, neboť
hned tři vystoupení měla k divadlu blízko. Dvakrát si letošní maturant Roman Panáček ke svému hudebnímu číslu připojil
scénické uvedení v poněkud humorném pojetí a dokázal, že úsměv a hudba, třeba i tzv. vážná, k sobě patří. Ještě o trochu
více úsměvů vyvolala scénka Žák od autorské dvojice Kaiser a Lábus, kterou zahráli David Hás a Dominik Kantor. Z první
části akademie je třeba ještě zmínit vystoupení primána Josefa Haldiny s jeho hostem – taneční partnerkou Barborou
Kolmanovou. Čtyři latinskoamerické tance v jejich provedení sklidily zasloužený potlesk. Klidnou komorní atmosféru pak
navodil svou hrou na klasickou kytaru Petr Vitík a neuvěřitelně pozoruhodný výkon předvedla i Tereza Hermanová při
žonglování s různými předměty.
Druhý blok by se dal pracovně nazvat třeba Hudba a hodnocení. Vždy v prosinci oceňujeme výsledky dosavadní práce a
úspěšné výkony při různých soutěžích. Tato část se jako vždy protáhla, protože úspěšných je hodně. K slavnostní náladě
přispěly i slavnostní proslovy třeba vedení školy a hudba vše vhodně zarámovala. Nejdříve dostal po loňské úspěšné
premiéře opět prostor pro dvě písně Honza Tabara, pak se představili muzikanti prvních a druhých ročníků vyššího
gymnázia třemi skladbami, z nichž ta poslední od J. Lennona a Y. Ono Merry Xmas patří už k vánoční klasice. No a
v duchu rčení „závěr patří mistrům“ tuto část ukončilo pěvecké kvarteto děvčat z tercie ve složení Eliška Straková, Kristýna
Suchyňová, Sabina Neoralová a Tereza Štěpánková. Děvčata zazpívala dvě písně, které si sama nastudovala, a po stránce
pěvecké šlo o jedno z nejnáročnějších čísel programu. A podařilo se. Snad by se daly v parafrázi použít názvy obou písní
(We Are Young a Perfect): Jsme mladí a bylo to perfektní.
Finále předvánočního setkání jsme tradičně zaplnili hudbou rockovou. Bratři Radek a Petr Vitíkovi s Kryštofem
Skřipcem zahráli dvě „pecky“ z rockového archivu. Celé dopoledne pak ukončila trochu symbolicky píseň v anglickém
originálu od B. Dylana Klepání na nebeskou bránu. Při ní jsme na pódiu přivítali hosta – známého místního kytaristu a
zpěváka, Mistra rockové kytary, Jannise Isakidise. I sál se při chytlavém refrénu přidal se zpěvem.
Vánoční akademie 2012 skončila a snažili jsme se, aby v mezích možností proběhlo vše s pietou vzhledem k události
v úvodu zmíněné. Symbolicky jsme celý program věnovali Petře Přikrylové, která už nemohla být mezi námi. Všichni na ni
budou tiše vzpomínat hodně dlouho.
Mgr. Miroslav Matějček
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 52
Vystoupení Romana Panáčka z oktávy
Plesy gymnázia
4. ročník
Ples moderoval Milan Ligač, hudební skupina „Premiér“ zajistila výbornou atmosféru taneční i
poslechovou, občerstvení od fa „Hospůdka Košík“ bylo výtečné. Fotodokumentaci zpracoval Martin
Křižka. Ples proběhl ve stylu disca.
oktáva
Ples proběhl ve stylu Hollywoodu, předávaly se dokonce „Oskaři“. Občerstvení zajistila fa Meduna.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 53
Pozvánka oktávy
Dny otevřených dveří na Gymnáziu Kojetín
4. 12. 2012
19. 1. 2013
Propagace Dne otevřených dveří:
Burzy středních škol v Prostějově a v Přerově, osobní pozvání rodičů, uchazečů a výchovných poradců
ZŠ, oznámení na webových stránkách školy, zvací dopis ředitelům základních škol s plakátem, letákem
a ročenkou gymnázia, informace v tisku Přerov, Kroměříž, Prostějov, Kojetínský zpravodaj.
Průběh Dne otevřených dveří:
Program zajištěný vyučujícími a studenty ve většině učeben, pokusy z fyziky, chemie, biologie,
prezentace předmětů, přijímací zkoušky nanečisto, sportovní turnaj, zkouška sboru, práce na
projektech, průvodci.
Statistika 4. 12. 2012:
Návštěvníků bylo celkem 146.
Statistika 19. 1. 2013:
Návštěvníků bylo celkem 93.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 54
Den otevřených dveří v učebně ruštiny
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 55
Den otevřených dveří v učebně fyziky
12. PRIMA NOTA
Prima nota na besídce Psychiatrické léčebny Kroměříž
13. 12. 2012
pořadatel: ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž a Gymnázium Kojetín, na základě žádosti
ředitelky ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení p. Emílie Dvořáčkové, kromě našeho sboru zpívaly děti
léčené v zařízení, hrály divadlo a akci doplnil kouzelník Maverick
Uveřejněný text:
Komorní sbor Prima nota v Kroměříži
I v prosinci 2012 jsme byli, stejně jako o rok dříve, požádáni o vystoupení pro dětské oddělení Kroměřížské nemocnice.
Kdo strávil nějakou dobu hospitalizací, ví, že se čas vleče a zvláště v době sváteční. Proto jsme i tentokrát připravili
program složený z vánočních koled a písní, které s dobou v určitém smyslu souzní, a vypravili se na místo pozvání. 19.
prosince jsme nejdříve zazpívali na zmíněném dětském oddělení a potom také v Nemocnici Milosrdných sester na Malém
Valu, kde se léčí spíše starší lidé. I tady mělo naše vystoupení smysl a slzy v očích některých posluchačů mluvily samy za
sebe.
Naše vystoupení v Kroměříži se pomalu stávají tradičními. A také proto nás potěšilo pozvání na vánoční besídku
pacientů, kterou pořádala ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení v Kroměříži už dne 13. prosince. I tady jsme zazpívali rádi a
zaplněný secesní sál Psychiatrické léčebny tleskal kromě našeho vystoupení i jiným číslům programu, jako bylo třeba
divadlo, hra na nástroje, zpěv a také pozoruhodné vystoupení kouzelníka Mavericka – Michala Kovaříka, mimochodem
také bývalého studenta našeho Gymnázia Kojetín.
Všechna tři vystoupení byla dobrou průpravou na naši pravidelnou Vánoční akademii, která se uskutečnila 21. 12. 2012
v dopoledních hodinách.
Mgr. Miroslav Matějček
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 56
Prima nota v kroměřížských nemocnicích
19. 12. 2012
pořadatel: Kroměřížská nemocnice a.s. (dětské oddělení) a Gymnázium Kojetín; na základě žádosti
dětského oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. jsme připravili s komorním sborem Prima nota
program složený z vánočních písní a některých písní ze současného repertoáru, vystoupili jsme na
vánoční besídce v prostoru dětského oddělení společně s několika léčenými dětmi, které přednesly
připravené básně. Součástí akce bylo i předání dárků dětem a poděkování primářky dětského oddělení
všem sponzorům a dárcům, kteří se podíleli na sbírce hraček.
Následoval přesun do Nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu, kde nás očekávali dlouhodobě
nemocní většinou staršího věku. Odzpívali jsme svůj asi půlhodinový program a byli jsme odměněni
potleskem a upřímným poděkováním organizátorů a personálu nemocnice. I zde zpívající obdrželi
drobné dárky jako poděkování za pěvecké vystoupení.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 57
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 58
13. VÝUKA JAZYKŮ
Exkurze a zahraniční exkurze
Osvětim – královské město Krakov
- prohlídka koncentračního tábora Osvětim a pobočného tábora Březinka s odborným výkladem,
svědectví hrůz 2. světové války; návštěva historického centra Krakova; pro zájemce VG a NG
Za památkami do Polska
30. 10. jsme se rozespalí, ale plni očekávání "nalodili" do autobusu a v 5:30 jsme konečně vyrazili na cestu. Naši
skupinu čítající více než čtyřicet žáků doprovázela postarší paní, ochotná zodpovědět veškeré naše dotazy. Cesta rychle
plynula a po pár hodinách jsme už přejížděli polské hranice.
Naše první kroky vedly nejprve do Osvětimi neboli Auschwitzu I. Abychom všichni dobře slyšeli, dostali jsme
elektronická sluchátka a po rozdělení do dvou skupin si nás průvodkyně odvedly a prohlídka koncentračního tábora mohla
začít. Vzhledem k tomu, že je koncentrační tábor nejnavštěvovanější polskou památkou, není divu, že naše prohlídka byla
blesková a nikde nebyl čas se příliš zastavovat. Míjeli jsme spousty skupinek, skládajících se jak z Poláků, tak i cizinců
různých národností.
V jednotlivých blocích jsme mohli vidět tajně pořízené fotografie lidí těsně po příjezdu na rampu, dále fotky
podvyživených dětí a žen, stovky kufrů či jiných zavazadel nic netušících lidí, kteří byli dovezeni do tohoto tábora. Součástí
expozice byly také vlasy, boty nebo protézy rukou a nohou, dokazující, že ohled se nebral na nikoho a pracovat musel
opravdu každý, kdo nebyl ihned po příjezdu poslán do plynové komory.
Po prohlídce celého areálu, trvající asi 3 hodiny, jsme přejeli autobusem do nedalekého Auschwitzu II. - Birkenau.
Vchod je tvořen vstupní branou, skrz kterou vedou koleje, po kterých do tábora přijížděly transporty s lidmi. Birkenau byl
největším nacistickým vyhlazovacím táborem.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 59
V Auschwitzu I. i II. jsme také navštívili památník obětí holocaustu, u kterého jsme uctili oběti položením kytice a
chvílí ticha. Jen z představy, že zde za 2. světové války zemřelo kolem jednoho milionu dvě stě tisíc lidí, nám běhal mráz
po zádech. Zvěrstva, jaká zde byla prováděna, jsou neodpustitelná. Z areálu jsme odcházeli se sklopenýma očima a se
smutkem v srdcích.
Naší další zastávkou byl Krakow, hlavní město Polska. Paní průvodkyně nám ukázala královský hrad Wawel a
katedrálu sv. Stanislava a Václava, kde jsou pohřbeni polští králové, slavné osobnosti polského kulturního života a také
bývalý polský prezident Lech Kaczyński s chotí, kteří zemřeli při leteckém neštěstí ve Smolensku. Potom jsme sešli dolů
směrem do centra, cestou se zastavili u zajímavého secesního kostela, podívali se k univerzitě, kde studoval Mikuláš
Koperník, a pěšími uličkami došli až na hlavní náměstí, kde jsme dostali rozchod. Okamžitě jsme se rozprchli na všechny
strany, abychom to tam trochu prozkoumali.
Na druhé straně náměstí jsme spatřili katedrálu, která měla každou věž jinou, jinak zajímavou. Cestou k ní nás však
zastavila živá socha, vlastně jsme se zastavili sami, protože socha se pohnula teprve tehdy, uslyšela-li cinknutí zlotých o
plechovku. Další „atrakcí“ bylo hejno holubů, které nám zablokovalo cestu. Nasypali jsme jim pár drobečků, čehož jsme
vzápětí litovali, neboť se k nám začali slétat další a další otravní ptáci. Brzo jsme neměli šanci vymanit se z tohoto holubího
sevření a museli nám pomáhat spolužáci plašením. Potom nám už nic nebránilo doprohlédnout si nejen náměstí, ale i
postranní uličky.
Na co však nezapomeneme určitě, byly voňavé krakowské preclíky prodávané na každém rohu v pouličních
stáncích. Neváhali jsme a koupili jsme si od každého druhu a vůbec jsme toho nelitovali. Připozdívalo se, s preclíkem v
ruce jsme procházeli setmělými ulicemi a na rozdíl od Osvětimi, nás zde naplňovalo takové to vnitřní teplo, které se
dostaví, když poznáte něco nového. A Krakow byl pro nás nový i v tom směru, že se od jiných velkoměst velmi lišil. Nikde
se nehrnuly davy návštěvníků, i když je zde tak krásné historické centrum. Krakow se rozhodně neschovává za maskou pro
turisty, aby působil velkolepěji. Je přirozený. V jednu chvíli, když kolem nás projel kočár s koňským spřežením, jsme měli
pocit, že se nacházíme v jiné době. Bylo to kouzelné - a takové polské.
Karolína Slouková, Kristýna Rosecká, GKJ
V Osvětimi
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 60
Královské město Krakov
Paříž, zámky na Loiře, Versailles
- exkurzi zajišťovala CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o., Srbská 53, 612 00 Brno; pedagogický dozor:
PhDr. Taťána Dohnalová, Mgr. Marcela Dejdarová, Mgr. Zuzana Kebzová, Mgr. Alena Pechová
- účastníci zájezdu: výběr studentů Gymnázia Kojetín a rodiče
- program: prohlídka pamětihodností Paříže, návštěva Louvre, Eiffelovy věže, vyjížďka po Seině,
návštěva La Defense; prohlídka zámků na řece Loiře a Cher, Chenonceau, Chambord, Clos Lucé,
Ambois, Blois, Villandry, Cheverny, Versailles
- ubytování: Formule 1 Rungis Orly, Formule 1 Blois
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 61
Před zámkem Cheverny
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 62
Zámek Clos Lucé s vynálezy Leonarda da Vinciho
Divadlo
Christmas Carol
V čase téměř předvánočním jsme se se studenty vydali do Olomouce do Hudebního divadla na
představení Vánoční koleda od Charlese Dickense. Jako obvykle v anglickém jazyce, což pro studenty
znamenalo mít napjaté uši a zároveň lekci z anglických slovíček. Dle atmosféry při hře se dalo vytušit,
že bedlivě nasloucháme a vesele se bavíme. Celé představení provázela krásná hudba se zpěvy.
Hlavní myšlenkou bylo dobro mezi lidmi a „převrácení“ sobeckého a lakomého Scrooge Ebenezera
v laskavého člověka.
Postcrossing
V letošním školním roce 2012 - 2013 se realizoval ve dvou třídách komunikační projekt Postcrossing.
Jednalo se o zprostředkování kontaktů z celého světa přímo studentům kojetínského gymnázia
prostřednictvím klasické pošty v podobě žánrových pohlednic.
Studenti se s radostí dělili o své nové zkušenosti mezi sebou i s učiteli. Pohlednice přicházely
v podstatě ze všech kontinentů. V dnešní době je tato zajímavá metoda přínosným osvěžením klasické
výuky a také omezuje přehnané využívání počítačů a internetu (netolismus).
Různé tematické akce ve výuce jazyků
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 63
Halloween v primě
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 64
Ruská kuchyně v pojetí oktávy a 4. ročníku
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
Vázání kravat v septimě a 3. ročníku – návod byl pouze v ruské variantě
strana: 65
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 66
14. SPORTOVNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ
Lyžařské kurzy
Lyžařský a snowboardový kurz
14. 1. – 18. 1. 2013
Horní Bečva – Hotel Cherry
- výběr studentů sexty a 2. ročníku
- pedagogický dozor:
Mgr. Štefek Jiří (vedoucí kurzu, instruktor snowboardového a lyžařského družstva)
Mgr. Jitka Zatloukalová (zdravotník kurzu, lyžařský instruktor)
Pavla Jurtíková (lyžařský a snowboardový instruktor)
- úkolem kuru bylo zvládnutí základních pohybových dovedností studentů při sjezdovém lyžování
nebo snowboardingu na úrovni individuálních předpokladů každého jednotlivce.
-
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 67
Lyžařsko-snowboardový kurz Kunčice
11. – 15. 2. 2013
Lipová – lázně, ubytovna „Pod Sněhulákem“
- sekunda
- pedagogický dozor:
Mgr. Jitka Zatloukalová (instruktor lyžařského družstva, zdravotník, vedoucí kurzu)
Mgr. Jiří Štefek (instruktor snowboardového družstva)
Petra Pospíšilová (instruktor lyžařského družstva)
- cílem kurzu byl praktický nácvik lyžařských a snowboardových dovedností na sjezdovce (ve
družstvech, v dvojicích a jednotlivě).
Sportovní exkurze
Sportovní kurz – Baldovec – Moravský kras
3. ročník, septima
- sportovní aktivity (paintball, nafukovadla, lanové centrum, týmové hry, vycházky do okolí, návštěva
hradu Holštejn, lukostřelba, horolezecká věž)
15. PROJEKTY A PROJEKTOVÁ VÝUKA
Projekt „Adopce na dálku“
Pokračovala finanční podpora adoptovaných afrických dětí z Quineje – děvčete jménem Sia Marguerite
Tonquino a chlapce Ousmana Camary.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 68
Program Comenius: Česko-polské partnerství škol na GKJ
Jeden rok v česko – polském regionu
Gymnázium získalo grant v hodnotě 20 000 EUR v rámci programu Comenius, který je součástí
Programu celoživotního učení. Naše gymnázium se zapojilo do projektu Partnerství škol, který
umožňuje žákům i učitelům pracovat na společných tématech, zlepšovat si dovednosti v týmové práci,
společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a
komunikačních technologií).
Díky grantu mají žáci tercie možnost komunikovat s polskými dětmi, spolupracovat s nimi na výrobě
kalendáře, hostit polské žáky u nás a také je navštívit v jejich škole, účastnit se společných aktivit a
poznat život v jejich rodinách.
Dlouho očekávaný výměnný pobyt polských žáků proběhl v Kojetíně ve dnech od 15. do 24. dubna.
Byl plný zajímavých aktivit a výletů spojených s poznáváním našeho regionu.
Program pobytu v Kojetíně:
PONDĚLÍ: 15.4.
Příjezd polské skupiny, společné seznámení dětí, prohlídka školy, předání dětí rodinám
ÚTERÝ: 16.4.
Procházka po Kojetíně, setkání se starostou, prezentace škol, měst a regionů
výlet do Kroměříže, procházka Kroměříží, při cestě Švabinského lunety v Octárně, prohlídka zámku
Podzámecká zahrada, Květná zahrada
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 69
STŘEDA: 17. 4.
česko-polské písničky (nejlépe k táboráku), česko-polský slovníček, sport, aktivity na DDM
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 70
ČTVRTEK: 18. 4.
Moravský kras, Naučná stezka Jana Šmardy, Kateřinská jeskyně, Punkevní jeskyně, Křtiny – prohlídka
poutního místa
PÁTEK: 19. 4.
Výuka - Česko-polská historie, česko-polská literatura, Vánoční a velikonoční zvyky a tradice
Sportovní odpoledne
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 71
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 72
SOBOTA: 20. 4.
Olomouc - procházka městem, Arcibiskupský palác, Zoo
NEDĚLE: 21. 4.
Odpočinkový den v rodinách
PONDĚLÍ: 22. 4.
DDM – dokončení výrobků a pohádky, exkurze do Chropyně, prohlídka zámku, procházka kolem
rybníka
ÚTERÝ: 23. 4.
Školní týden v životě žáka, výroba triček
Poznej svůj region
Loděnice táborák, zpěv, dračí lodě
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
STŘEDA: 24. 4.
vyhodnocení akce, rozloučení
strana: 73
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 74
16. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍ
SEMINÁŘE
Semináře a školení
Nová maturita – hodnotitel ústní zkoušky německého jazyka, NIDV Olomouc (M. Štefková)
Záškoláctví a jeho prevence – PPP Přerov (M. Dejdarová)
Diagnostické a evaluační nástroje v prevenci, struktura a tvorba MPP – PPP Přerov (M. Dejdarová)
Nová maturita – konzultační seminář k ústní zkoušce z ruského jazyka – NIDV Ostrava (M. Dejdarová,
T. Dohnalová)
„Dějiny v pohodě“ – Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Olomouc (M. Dejdarová, E. Mlčochová)
„Dějiny v pohodě“ – Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Prostějov (T. Dohnalová, E. Mlčochová)
Nová maturita – německý jazyk – hodnocení písemné části - Olomouc (T. Dohnalová)
Enviglob – Sluňákov - Horka nad Moravou (D. Dýmalová)
Seminář ILC – Brno (Z. Chvátalová)
Jednotlivá školení k projektu Comenius – Brno (Z. Kebzová)
Konzultační seminář pro vyučující matematiky – maturitní zkouška - Olomouc (D. Juřenová, J.
Krejčířová)
Konzultační seminář pro ŠMK – NIDV Olomouc (D. Juřenová, J. Krejčířová)
Konzultační seminář pro vedoucí pracovníky škol – maturitní zkoušky - NIDV Olomouc (J. Krejčířová)
Prezenční seminář pro PMK – NIDV Olomouc (M. Matějček, K. Kozmík)
Prezenční seminář pro ŠMK – NIDV Olomouc (K. Kozmík, J. Štefek)
Seminář „Podzimní novinky Microsoftu do škol“ – Přerov (R. Netušilová)
Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka – NIDV Olomouc (A. Nopová)
ZMOK – Olomouc (P. Pavlíčková)
Gaudeamus – nabídka zahraničního studia - Brno (A. Pechová)
Konference pro výchovné poradce – UTB Zlín (A. Pechová)
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 75
Nakládání s nebezpečnými látkami v chemii – Přerov (E. Šťastníková)
Periodická soustava – Descartes Olomouc (E. Šťastníková)
Terénní praktikum – CEA Sluňákov – Horka u Olomouce (V. Trávníčková)
Integrované dítě v hodinách českého jazyka – Descartes Olomouc (E. Mlčochová)
Hodnotitel ústní zkoušky z českého jazyka – NIDV Olomouc (E. Mlčochová)
Regionální informační setkání v rámci projektu „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací
soustavy v České republice“ – Česká školní inspekce, Olomouc (R. Netušilová)
Konzultační seminář k MZK PP ČJL – NIDV Olomouc (M. Matějček)
Studium
Doškolovací kurz instruktora školního snowboardingu – Ostravská univerzita (J. Štefek)
Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních
technologií – Zlín (R. Netušilová)
„Škola bez šikany“ – PPP Přerov (R. Nosková)
17. CHARITATIVNÍ AKCE
Srdíčkové dny
- 18. září 2012, výtěžek 7.823,- Kč, prodejci:
Alexandra Krchňáková, Kateřina Špičáková, Martina Kavulová, Veronika Káňová, Jana Vykoukalová,
Jana Benešová, Lucie Hudcová, Kristýna Ježková, Lejnar, Vladimír Pavlík, Marian Sedlář, Lukáš
Procházka, Dominika Antelová, Iva Hrubá, Michael Hrubý, Kateřina Domanská, Adéla Zaoralová,
Vendula Valášková, Kristýna Sigmundová, Eliška Minaříková, Juliana Hájková.
Uveřejněný text v Kojetínském Zpravodaji:
Srdíčka opět pomáhají
Ani nevlídné počasí, které bývá pravidelně průvodcem charitativních akcí, do nichž se každoročně zapojuje
kojetínské gymnázium, neodradilo prodávající a kupující od jejich snahy pomoci potřebným.
Tentokrát poputuje vybraná částka 7.823,- Kč na účet těm, kteří se starají o těžce handicapované děti. Peníze jsou
určeny na zakoupení zdravotních pomůcek, invalidních vozíků, léčebných pobytů apod.
Zakoupením reflexního plastového klipu s logem pořádající nadace Život dětem v hodnotě 20,- Kč jste i vy opět
pomohli usnadnit život těm, kteří se o sebe nedokážou sami postarat. Děkujeme vám.
M. Dejdarová a E. Mlčochová
Vánoční hvězda
- 28. listopad 2012, prodej vánočních květin – hvězd
- výtěžek odeslán na léčbu leukémie dětí
- studenti si zakoupili květiny v celkové hodnotě 7.750,- Kč, nejvíce přispěli žáci kvinty – 750,- Kč a
žáci oktávy 700,- Kč
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 76
Vánoční hvězdy zakoupili i studenti 4. ročníku
Charitativní sbírka použitého ošacení
- celoškolní sbírka letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, domácích
potřeb, přikrývek, polštářů a dek, obuvi pro Diakonii Broumov; darované věci poslouží jako humanitární
pomoc pro sociálně potřebné v České republice.
18. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Předseda:
Místopředsedkyně:
Tajemník:
Členové:
Lukáš Burget
Monika Paličková
Radek Vitík
zástupci jednotlivých tříd.
Dominik Kantor (kvinta) se zúčastnil voleb do zastupitelstva mládeže olomouckého kraje (ZMOK).
Těmito volbami s úspěchem prošel a následující dvouleté období bude reprezentovat ve ZMOKU
Gymnázium Kojetín.
Prezidentské volby
- registrace školy do projektu STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY v rámci programu Jeden svět
na školách proběhla úspěšně
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 77
- studentské prezidentské volby se konaly 11. prosince 2012
- organizoval je ŽP
- členové komise: Lucie Opravilová (4. ročník), Tadeáš Hájek (4. ročník), Lenka Benešová (oktáva)
- volili studenti starší 15 let
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 78
Volební komise
19. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Volba povolání
Národní srovnávací zkoušky, pro 4. ročník a oktávu
- SCIO - lektor Tomáš Metz, prezentace a diskuze, předání informačních materiálů
Beseda o studiu na VŠ, pro 4. ročník a oktávu
„Možnosti studia na fakultách UTB ZLÍN“ – lektorka Dagmar Nosálová, prezentace a diskuze
Beseda o studiu na VŠ, pro 4. ročník a oktávu
- SOKRATES – lektor Dr. Marek Lampart, cílem bylo seznámit žáky s přijímacím řízením a možnostmi
studia na VŠ, s webovými adresami, poradenskými službami, přípravnými kurzy
Umístění studentů na vysoké školy ( VŠ ), vyšší odborné školy ( VOŠ ) a ostatní školy.
Přihlášku na VŠ a VOŠ si podalo celkem 56 absolventů.
počet absolventů
na VŠ se hlásilo / přijato
na VOŠ se hlásilo / přijato
bez dalšího studia
úspěšnost přijetí na VŠ
úspěšnost přijetí na VOŠ
Celkem na VŠ a VOŠ přijato
Celkem na VŠ a VOŠ přijato 87 %.
4. ročník
27
25/21
1/1
5
84 %
100 %
84,6 %
oktáva
29
27/24
1/1
1
88,9 %
100 %
89,3 %
3 absolventi pokračují ve vzdělávání na jiné škole ( JŠ)
Počet přijatých absolventů na obory VŠ:
humanitní
8
přírodovědné
13
technické
13
ekonomické
11
celkem
45
Aktivity v rámci Minimálního preventivního programu školy
Interaktivní lekce s městskou policií Kojetín
prima, sekunda, tercie, kvarta, strážníci Městské policie Kojetín
- besedy a následné debaty, informace, příklady z praxe, probírání konkrétních situací, které žáci zažili,
konfrontace s názory profesionálů, žáci si mohli ověřit, zda jednali správně, jak se příště zachovat, zápis
důležitých telefonních čísel, konkrétní spojení s kojetínskou městskou policií
Témata lekcí:
prima
„Bezpečné chování“ – zaměřeno na chování k cizím lidem, k zatoulaným zvířatům,
přivolání pomoci, znalosti základních telefonních čísel
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 79
Žáci primy absolvovali besedu s Městskou Policií, která byla rozdělena do čtyř částí.
V první části byla zopakována důležitá telefonní čísla. Zvláštní důraz byl kladen na možnosti postihu při jejich zneužití.
V další části byli žáci poučeni o pravidlech kontaktu s neznámými osobami, např. o nebezpečí autostopu. Ve třetí části bylo
probráno téma kontaktu dětí s neznámými zvířaty. V závěrečné části hovořili policisté o možnostech protiprávního jednání
v souvislosti se zneužitím osobních dokladů a postupu při jejich nálezu. Beseda byla policií dobře připravena a splnila kritéria
daná ŠVP.
sekunda
„Pohyb na pozemních komunikacích“ – silnice, chodník, skatepark
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 80
Strážníci v sekundě
Žáci absolvovali opakování pravidel dopravního provozu. Poznávali dopravní značky. Zajímavá byla výtvarná aktivita,
kterou zástupci Městské policie Kojetín nabídli, a sice: „vytvoř dopravní značku z pravěku nebo středověku“. Žáci se této
aktivity chopili s nadšením, navrhli a nakreslili zajímavé značky a upozornění.
V. Trávníčková
tercie
„Odpovědnost mládeže za protiprávní činy“ – zaměřeno na rasismus a extrémismus,
dosažený věk a odpovědnost
V pátek 17. května 2013 se besedy s velitelem městské policie Jiřím Hübnerem zúčastnila tercie. Probírali jsme různá témata.
Nejprve jsme s panem Hübnerem dali dohromady definice odpovědnosti a protiprávního činu, poté jsme si tato témata
vysvětlili podrobněji. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých a užitečných věcí, například to, že jsme od patnáctých narozenin
částečně zodpovědní za své činy a můžeme za ně nést následky (pokuty …).
Dále jsme se věnovali bezpečnosti jízdy na kole. Zjistili jsme, že naší povinností je mít na kole odrazky a udržovat kolo ve
stavu, kdy nesmí ohrožovat ani nás, ani naše okolí. O policii jako takové jsme se dozvěděli, že se dělí na tři složky: státní,
městskou a vojenskou policii. Po dvou hodinách informací nás čekala poslední hodina besedy, ve které jsme kladli panu
policistovi otázky, o kterých jsme pak diskutovali.
Nám osobně se beseda velmi líbila, neboť jsme se dozvěděli spoustu nových informací, které se nás bezprostředně
týkají. I ostatním spolužákům se beseda líbila, ovšem v první hodině jsme byli dost zakřiknutí a pan policista vedl v naší třídě
spíše monolog. Jak jsme se trošku blíže poznali, komunikace byla bezproblémová. Tato beseda byla velmi příjemná, a proto
bychom ji doporučili i dalším ročníkům.
M. Kubalík a P. Otáhal
kvarta
„Krizové situace“ - zaměřeno na chování v krizových situacích, při dopravní nehodě,
přepadení, obtěžování, …
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 81
Velitel MP Kojetín
Těšili jsme se, neboť vidina tříhodinového „nicnedělání“ se nám všem velmi zamlouvala. Někteří z nás byli dokonce
tak rozespalí, že si ustlali přímo na školní lavici a k dokreslení „spáčského“ dojmu jim chyběl snad jen polštář. Avšak
v okamžiku, kdy strážník vešel do třídy, nám došlo, že žádné lelkování nás dnes rozhodně nečeká. A skutečně, policista se
hned od začátku vynasnažil navodit příjemnou atmosféru, ptal se nás na náš každodenní život, zájmy nebo na to, jaké bychom
chtěli mít v budoucnu povolání. Pak jsme se již doopravdy ponořili do přichystaného tématu. Styl, jakým strážník
prezentoval dané téma, dle mého názoru poměrně nezajímavé, plné právní „hatmatilky“, byl velmi osobitý, humorný a
všechny naše hloupé poznámky zvládal s grácií. Dokonce nám odpovídal i na dosti netaktně položené otázky, pokud žák chtěl
znát strážníkův názor na některou z mediálně sledovaných kauz, což jsme ocenili. Naši vášnivou diskuzi přerušila pouze
dvacetiminutová přestávku na svačinu, pak se pokračovalo dál s ještě větším zaujetím.
Celá beseda nakonec utekla jako voda a nebylo to kvůli tomu, že bychom ji celou prospali! Toto téma nás zaujalo natolik, že
bychom si to rádi zopakovali.
K. Hlavinková, T. Kurfürstová
HIV/AIDS
1. ročník, tercie – zdravotní prevence, partnerství, komunikace
- vrstevnický „peer“ program, lektorky – Kristýna Sigmundová a Karolína Slouková, obě proškoleny
SPRSV Praha; hry, film, diskuze
Uveřejněný text:
V pátek 23. listopadu 2012 jsme se zúčastnily programu o HIV a AIDS. Přednášely dvě holky ze septimy – Kája a Kika.
Dozvěděly jsme se, jak se nemoc přenáší, kde se mohou nechat lidé testovat a jak se před touto nemocí chránit. Také už víme,
jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS, a že onemocnět může každý člověk a nejen drogově závislí. Člověka nakaženého virem mezi
lidmi nepoznáte.
Bavily nás hry a zajímavý byl i film o nákaze. Takže bychom chtěly poděkovat Káje a Kristě za zajímavý a poučný program.
Děkuje třída tercie.
Dominika Dočkalová a Natálie Pešová
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 82
Kyberšikana
kvarta, 1. ročník
- program UP Olomouc, projekt E-bezpečí; zaměřeno na projevy kyberšikany v praxi, kam patří
například zasílání urážlivých, zastrašujících či zesměšňujících zpráv (e-mail, SMS, ICQ, Skype, chat),
pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií a jejich zveřejňování s cílem poškodit zachycenou
osobu, vytváření internetových stránek, které urážejí a pomlouvají. Také se mluvilo o zneužívání cizího
účtu (e-mailového, diskusního apod.), vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu, o obtěžování
a pronásledování voláním, psaním, mluvilo se o hoaxu, SMS spoofingu, phishingu apod.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 83
Lektoři kyberšikany
Čas proměn
prima, sekunda
- informace o dospívání a reprodukčním zdraví, diskuze se zdravotnicí, studentky obdržely propagační
materiál
S tebou o tobě
kvinta, 1. ročník – dívky
• získávání nových informací o dospívání, reprodukčním zdraví, hygieně, sexuálním jednání,
partnerských vztazích, gynekologických tématech
• diskuze se zdravotní sestrou na otázky dospívání dívek
• práce s propagačním materiálem – menstruační kalendář, …
Den prevence – Přerov
septima, 3. ročník
• přednáška emeritního policejního rady plk. JUDr. Miloslav Dočekala – „Islám, světový
terorismus a kriminalita“ - poutavou a srozumitelnou formou byly objasněny okolnosti trestné
činnosti, formy organizovaného zločinu a problematika terorismu z pohledu zkušeného
kriminalisty
• beseda v krizovém centru Kappa – žáci se seznámili s prací centra, přínosem byl popis práce
terénního pracovníka
„Outsider – prima, sekunda
- pořadatel: Sdružení D, Olomouc, prevence šikany, etická výchova
1. část
• představení lektorů a žáků navzájem (jméno a čím jsem výjimečný)
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
•
•
•
•
•
•
2. část
•
•
•
•
strana: 84
pohybová hra (molekuly)
hra ve dvojicích vzniklých při hře molekuly (čím bych potěšil a naopak čím bych mohl ublížit)
příběh vietnamského chlapce
živé obrazy
příběh oblíbence a vůdce skupiny, který trápí spolužáky
živé obrazy
rekapitulace příběhu a jeho další pokračování
žáci v roli kamaráda, který chce pomoci
hledání způsobu potrestání agresora a řešení situace
dokončení příběhu podle skutečnosti.
Žáci pod vedením lektorů hledali řešení pro případ šikany, aktivně se zapojovali do her a prožitkových
situací, projevovali empatii a uvědomovali si své pocity v dané situaci.
Zážitkový program Outsider v sekundě
„Kelly a Anna“ - 1. ročník, sexta
- pořadatel: Sdružení D, Olomouc, lektorky MgA Jana Turbanová, MgA. a Mgr. Alena Palarčíková,
prevence rasismu, xenofobie, šikany, etická výchova
- náplň: Kelly se musí rozhodnout, zda udá agresory rasistického útoku… Anna Franková se skrývá v
tajném přístěnku před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacisté… zážitkový program, kde studenti
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 85
prozkoumali dva odlišné a přitom si tak blízké osudy a uvědomili si nutnost postavit se proti jakékoli
formě rasismu.
Zážitkový program v 1. ročníku
„První pomoc“ – výukový program
kvarta
- praktická výuka první pomoci v MěDDM v Kojetíně, školitelkou byla lektorka z Českého červeného
kříže v Přerově. Žáci sledovali poskytování první pomoci na DVD nosičích, dále diskutovali se
školitelkou o různých poraněních a následných ošetřeních. Také si prakticky vyzkoušeli resuscitaci,
ukládání do protišokové polohy apod.
SAPERE – Vědět, jak žít
V období prosinec 2012 – duben 2013 proběhl 3. ročník soutěže SAPERE – Vědět, jak žít. Soutěž
pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním posláním soutěže bylo vzbudit zájem o
zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své
zdraví. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu
potravy (jako např. bulimie či anorexie) a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého
životního stylu včetně prevence problémů způsobených nezdravým životním stylem (např. cukrovka).
Tematické okruhy soutěžních otázek:
1. Základní živiny a další složky ve stravě
2. Obaly potravin, technologie zpracovávání a skladování. Netradiční potraviny a biopotraviny
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 86
3. Výživa a nemoci, výživová hodnota potravin, živiny a prevence nemocí
4. Výživa a zdraví, vhodné složení jídel
5. Pohyb, energie a energetická hodnota potravin
Dívky se zúčastnily poprvé v loňském školním roce a po získaných zkušenostech se některé pustily i do
dalšího ročníku. Soutěž je určena pro 3 věkové kategorie, a to 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ + nižší
gymnázia a 3. kategorie pak pro SŠ.
V tomto školním roce se stejně jako loni přihlásilo celkem 6 dívek, tentokrát všechny z tercie. Soutěž
opět probíhala ve všech kolech kromě celostátního finále pouze elektronickou formou, takže kromě
správných odpovědí byl důležitým faktorem dosažený čas.
Školní kolo proběhlo individuálně (každá přihlášená zvlášť), do okresního kola postoupily 3 nejlepší
dívky, které pak od tohoto kola už tvořily tým a vyplňovaly jeden test společně. Družstvo ve složení
Tereza Štěpánková, Tereza Hermanová a Kamila Rosecká postoupilo ze školního kola do okresního, kde
skončilo na 1. místě, a dále do kola krajského. V krajském kole se tým umístil na 3. místě, čímž naše
škola obhájila pěkné umístění z loňska. Do celostátního kola postupují bohužel pouze týmy z 1. místa,
takže máme motivaci pro příští rok – pokusit se přiblížit alespoň o stupínek finálovému kolu. I tak si
dívky zaslouží uznání. Snad se v příštím roce přihlásí více zájemců a třeba i nějaký chlapec, jelikož
soutěž není určena jen pro dívky. Vždyť kde jinde mohou soutěžit jen tak „od počítače“.
Projekt „Krokus“
- zasadili jsme cibulky žlutých krokusů, zaujal nás totiž projekt „Krokus“, ten organizuje irská
organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze
- v současné době je do něj zapojeno asi 40 000 studentů z Irska a Evropy
- každý kvítek vykvetl za nějakou dětskou oběť šoa a žlutá barva šafránu symbolizuje barvu
Davidovy hvězdy
- Projekt „Krokus“ nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak
povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu
- irská organizace Holocaust Education Trust Ireland připravila také metodické pokyny, které mohou
pedagogům v této snaze pomoci
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 87
Sekunda a jejich „dílo“
Krokusy zasázel 2. ročník
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 88
Sázení cibulek v 1. ročníku
Běh proti drogám
NG, VG
- sedmý ročník Běhu proti drogám
- pro běžce byly připraveny dvě náročné tratě o délce 1,7 km a 5,5 km
- 40 studentů z GKJ
- studenti Gymnázia Kojetín v jednotlivých kategoriích dosáhli výrazných úspěchů
- v kategorii starších žáků se na 3. místě umístil Pavel Otáhal z primy a na 1. místě Martin Kubalík
z tercie
- v kategorii dorostenců 3. místo obsadil Lukáš Kopačka z kvinty a 2. místo David Hás
- v dorostenkách Gymnázium Kojetín dosáhlo největších úspěchů obsazením všech medailových
pozic, bronzovou medaili získala Vendula Páleníková z kvinty, stříbrnou Barbora Pelikánová
z 2. ročníku a zlatou si pověsila na krk Eva Kristýnová z 1. ročníku
- v kategorii juniorů na bronzový stupínek vystoupal Jiří Kapoun z 3. ročníku a na zlatém stupni
stanul Jiří Matoušek také z 3. ročníku
- v juniorkách byla nejrychlejší Karolína Řihošková ze septimy.
Výchovně vzdělávací, adaptační kurzy a sportovní kurzy
Výchovně vzdělávací kurz – Tesák
prima, chata Tesák
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 89
- program zaměřený na týmovou spolupráci, zdravý životní styl, poznávání okolí a orientace v terénu,
sportovní aktivity, soutěž týmů v netradičních sportovních disciplínách
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 90
Letní výchovně vzdělávací kurz - Buchlovice
kvinta, 1. ročník
program „Cesta na Mars“ pro 1. ročník zaměřený na týmovou spolupráci
program pro kvintu zaměřený na rozvoj týmových a komunikativních kompetencí
kurz první pomoci, zeměpisné exkurze zaměřené na poznání regionu a praktickou topografii,
sportovní aktivity, beseda o mimořádných událostech, dějepisná exkurze do Buchlovic a na hrad
Buchlov, sportovní aktivity.
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 91
Ročenka Gymnázia v Kojetíně
strana: 92

Podobné dokumenty