flexibilní hadice

Komentáře

Transkript

flexibilní hadice
8:29:308:29:30
OHEBNÉ HADICE
FLEXO
FLEXIBILNÍ HADICE
Snadný pohyb a kroucení
Spolehlivé, rychlé a snadné okamžité p ipojení.
Spolehlivá montáž zabra ující net snostem
Tlaková a teplotní odolnost
Provedení nerez zaru uje moderní dekorativní
vzhled
Dlouhá provozní doba nevyžadující servis.
S použitím AYVAZ FLEXO m žete snadno
ešit aplikace vyžadující pevné / dokonalé /
ipojení jako nap . :
TYPICKÉ POUŽITÍ
Topné systémy
Systémy využívající zemní plyn
-
-
u topných ventilátor pro odstran ní
hlu ných vibrací, náhrada pevných
spoj , které mohou zp sobit únik plyn
vody, nebo jiných medií
Vhodné pro montáž v malých
prostorách
Flexibilní struktura AYVAZ FLEXO
hadic p ináší nejlepší ešení výše
uvedených druh problém .
enosné systémy
Vibrující za ízení
Topné radiátory, panely
Topení voda
Topená ské prvky a p ipojení topných
radiátor
ipojení zásobník
.
ipojení nádrží
ipojení p írubových oh íva
1
vody
OHEBNÉ HADICE
FLEXO
íklady aplikací
kotle, P ipojení vstupního zemního
plynu, vstupní studené vody,
výstupní oh áté vody
Topné radiátory: p ipojení teplé,
studené vstupní výstupní vody
Sanitární použití
Sanitární použití
ipojení topných t les
Solární systém
.
Náhradní díly
Hadice
Nerez AISI 321
Koncovky
Uhlíková ocel – pokovení CrNi
Rozm ry
Pr
r
Délka
ipojení / šroubení
1/2. - 3/4. - 1/2. x 3/4. - 3/4.
200 mm. - 250 mm - 300 mm. - 400 mm. - 500 mm. - 600
mm. - 700 mm. - 800 mm.
Vn jší šroubení – vn jší šroubení / Vnit ní šroubení –
vnit ní šroubení / Vn jší šroubení – vnit ní šroubení
- Materiál a rozm ry koncovek mohou být specifikovány dle vašich požadavk .
2