Návod k vyplnění poštovního celního prohlášení

Komentáře

Transkript

Návod k vyplnění poštovního celního prohlášení
Návod k vyplnění poštovního
celního prohlášení
Poštovní celní prohlášení
Posíláte-li zásilky do zemí mimo Evropskou unii:
• S obsahem obchodního zboží – zboží zasílané mezi osobami podnikajícími
• S obsahem neobchodního zboží – zboží mezi soukromými osobami, pro neplátce daně, např. z internetového obchodu nebo dárky
Pak součástí Vaší zásilky musí být vyplněný formulář poštovního celního prohlášení.
Správné a úplné vyplnění poštovního celního prohlášení Vám zabezpečí:
• Zrychlení celního řízení v zemi určení bez zbytečných průtahů a komplikací
• Správné a bezproblémové vyměření celních poplatků (v případě, že zboží v zásilce nepodléhá osvobození od cla, případně DPH)
• Dodání zásilky adresátovi v zahraničí bez rizika vrácení zásilky zpět odesílateli s úhradou nákladů za zpětné doručení
zásilky (z důvodu chybějících údajů o obsahu zásilky může země určení zásilku vrátit a naúčtovat poplatky, které se při
vracení zásilky ze zahraničí vybírají od odesílatele této zásilky)
Jaký formulář poštovního celního
prohlášení zvolit?
Česká pošta, s. p., tak, jako všechny členské země Světové poštovní unie, používá dva druhy formulářů poštovního celního
prohlášení, a to CN 22 a CN 23.
Pro volbu správného formuláře musíte vzít v úvahu povahu zboží obsaženého v poštovní zásilce a výši celní hodnoty
Vaší zásilky do zahraničí:
• Hodnota zásilky do 300 DTS, nebo neobchodní zboží -> můžete použít formulář CN 22
• Hodnota zásilky nad 300 DTS, nebo obchodní zboží -> povinnost (dle uvedené hodnoty) použít formulář CN 23
Celní hodnotou se rozumí cena, která byla, nebo má být skutečně zaplacena za zboží určené pro vývoz (export do zemí
mimo EU), tzn. vlastní cena zboží + doprava za zboží + případné další náklady např. pojištění apod.
Pozor: i u dárku je povinnost uvádět celní hodnotu
DTS (Les droits de tirage spéciaux) nebo také SDR (Special Drawing Rights), česky „zvláštní práva čerpání“ (kód měny – XDR),
jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu. Pro rok 2016 je kurz DTS
stanoven na 33,9421 CZK, (300 DTS=10 183 CZK).
Stanovení tohoto kurzu je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuální kurz naleznete na stránkách České pošty
www.ceskaposta.cz/sluzby/celni-rizeni/jak-poslat-zasilku-do-zahranici.
Upozornění:
V případě, že obsahem Vaší zásilky adresované do zemí mimo EU je pouze písemné sdělení, nemusíte vyplňovat poštovní celní prohlášení.
Průvodka ke Standardnímu a Cennému balíku do zahraničí, tak jako adresní
štítek EMS do zahraničí, obsahuje integrovanou část poštovního celního
prohlášení a tento návod můžete použít i pro jejich vyplnění!
Návod k vyplnění poštovního
celního prohlášení
Jak vyplnit celní prohlášení CN 22
Poštovní celní prohlášení se vyplňuje anglicky, francouzsky nebo v jazyce uznávaném v zemi určení.
Podrobné informace o dodacích podmínkách v zemi určení naleznete
v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (požadovaný počet
poštovních celních prohlášek, úřední jazyk, zákazy a omezení…)
1
Zaškrtněte jednu, nebo více z uvedených
možností, podle toho, co je obsahem Vaší
zásilky.
2
Uveďte množství a podrobný popis
jednotlivých položek, obsažených v zásilce,
v jazyce požadovaném v zemi určení (dle
Zahraničních podmínek), např. v angličtině
„2x paper book“,“1x smart phone LG G3“ apod.
3
Uveďte hmotnost každé jednotlivé položky
v zásilce a celkovou hmotnost zásilky, pokud
ji znáte, případně Vám celkovou hmotnost na
celní prohlášení může doplnit zaměstnanec
pošty při podání zásilky.
4
Uveďte měnu a hodnotu každé jednotlivé
položky v zásilce a také celkovou hodnotu
zásilky.
5
U zásilek s obsahem obchodního zboží
uveďte doplňující údaje – HS kód a zemi
původu zboží.
6
Po vyplnění si pozorně přečtěte toto celní
prohlášení a správnost potvrďte uvedením
aktuálního data a svým podpisem.
1
X
1x paper book
2 2x men´s cotton shirt
5
1,5
0,5
12 USD
36 USD
3
4
2
18/5/2015
48 USD
6
Návod k vyplnění poštovního
celního prohlášení
Jak vyplnit celní prohlášení CN 23
Poštovní celní prohlášení se vyplňuje anglicky, francouzsky nebo v jazyce uznávaném v zemi určení
(více v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky).
VZOR 1/
Neobchodní zboží (dárek – hodnota nad 300 DTS)
Odesílatel: soukromá osoba
Adresát: soukromá osoba
Jan Novák
ˇ
Plzenská
139
22000
Praha 5
CZECH REPUBLIC
Marry Smith
1
2
22 King Street
Sydney
Australia
Marionettes
4 pcs
3
6 kg
4
586 CAD
5
8 kg
X
6
9
586 CAD
12
7
8
10
3/6/2015
11
1
Vyplňte v souladu s adresní stranou zásilky
– úplnou adresu odesílatele.
7
Zaškrtněte jednu, nebo více z uvedených možností,
podle skutečného obsahu Vaší zásilky.
2
Vyplňte v souladu s adresní stranou zásilky
– úplnou adresu adresáta.
8
Uveďte případné poznámky k obsahu zásilky (např.
pokud je obsahem zboží podléhající karanténě,
nebo jiným omezením).
3
Uveďte co nejpodrobnější popis každé
jednotlivé položky v zásilce v požadované
jazykové mutaci (dle Zahraničních poštovních
podmínek), např. v angličtině: Men‘s cotton
shirt – Lacoste, Electronic Reader Kindle4, apod.
4
Uveďte množství každé položky a použitou
měrnou jednotku. Například zasíláte-li dvě
knihy – uveďte „2 pieces“.
5
Uveď te váhu každé jednotlivé položky
v zásilce a celkovou váhu zásilky, pokud ji
znáte. Případně Vám celkovou váhu na celní
prohlášení může doplnit zaměstnanec pošty
při podání zásilky.
6
Uveďte měnu a hodnotu každé jednotlivé
položky v zásilce a také celkovou hodnotu
zásilky.
U KOMERČNÍ ZÁSILKY (OBCHODNÍ ZBOŽÍ) VYPLŇTE I TYTO ÚDAJE:
9
U komerčních zásilek uveďte i doplňující údaje
– číselný tarif HS (harmonizovaný systém popisu
a číselného označování zboží) a dále zemi původu
(země, ze které zboží pochází, nebo kde bylo
vyrobeno).
10
Zaškrtněte, pokud k zásilce přikládáte:
a) povolení, a uveďte jeho číslo a počet
b) osvědčení, a uveďte jeho číslo a počet
c) fakturu a uveďte její číslo
11
Po vyplnění si pozorně přečtěte toto celní
prohlášení a správnost potvrď te uvedením
aktuálního data a svým podpisem.
12
Nevyplňujte – slouží pro účely pošty.
Návod k vyplnění poštovního
celního prohlášení
Vzory vyplněného celního prohlášení CN 23
VZOR 2/
Obchodní zboží
Odesílatel: firma
Adresát: soukromá osoba
OPTODONT s.r.o.
Plzenská
139
ˇ
22000
Praha 5
CZECH REPUBLIC
Paul Johnsson
8th Ave No 268 – Manhattan
New York
United States
spectacle lenses
– II –
– II –
4 pcs
240 pcs
153 pcs
X
0,05
8,85
5,1
34,93 EUR 90014041
377,95 EUR 90015041
2475 EUR 90015080
15,- kg
2887,88 EUR
CZ
CZ
CZ
merchandise
X
No.123/2015
12/4/2015
VZOR 3/ Obchodní zboží
Odesílatel: firma
Adresát: firma
ASAS a.s.
ˇ
Plzenská
139
22000
Praha 5
CZECH REPUBLIC
Computers US
W47th Street 39
New York
UNITED STATES
PROXIMITY Reader
6 000 pcs
1,1
136,56 USD
1,16
136,56 USD
84719000
X
X
No.105227
12/3/2015
USA

Podobné dokumenty

Poštovní podmínky Ostatní služby

Poštovní podmínky Ostatní služby lidské nebo zvířecí vzorky, u nichž je minimální pravděpodobnost, že jsou v nich přítomni původci nemocí – za podmínky, že jejich obal splňuje požadavky na balení tohoto typu lidských nebo zvířecíc...

Více

Poštovních a obchodních podmínkách

Poštovních a obchodních podmínkách podnik v této lhůtě zahájil úkony potřebné pro dodání v jiném místě. Tento postup není možný, jestliže odesílatel označil na adresním štítku údaj „Nedosílat“. Zásilku, kterou se nepodařilo podniku ...

Více

Tipy, Které Vám Mohou Pomoci Na Začátku!

Tipy, Které Vám Mohou Pomoci Na Začátku!  Western Union - http://www.westernunion.com.au  Moneygram – http://www.moneygram.com  Real Transfer – www.realtranfer.com.br

Více

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby.

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby. zásilkou, které se týká. Odesílatel musí vždy uvést na podací stvrzence nebo adresní straně zásilky výši sjednaného limitu odpovědnosti (udanou cenu), a to nejvýše 100 000 Kč, u odpovědních zásilek...

Více

Celý článek 4/2015 T+T, Mostové jeřáby GIGA pro SSI Schäfer, PDF

Celý článek 4/2015 T+T, Mostové jeřáby GIGA pro SSI Schäfer, PDF GIGAtronic tak, že pro samotné vážení je navíc potřeba pouze zobrazovací displej, který v případě dálkového ovládání je součásti dodávky jeřábu, a tudíž vážení břemene umožňuje zařízení bez dokupov...

Více

a PARTISAN PICTURES film DEFIANT REQUIEM features artwork

a PARTISAN PICTURES film DEFIANT REQUIEM features artwork F.  Bloch:  Concert,  PT  3958,  Heřman  Collection,  Terezín  Memorial,  ©  Zuzana  Dvořáková   A   souvenir   poster   for   the   play   “Loutky”   (Marione...

Více

newsletter 2014-07-15 22.cdr

newsletter 2014-07-15 22.cdr Jinyunda Bonded Warehouse 5 Road Qingshuihe Shenzhen, China

Více